5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu"

Transkript

1 č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují to i další odpovědi člena představenstva ČLFA Ing. Martina Mitterwalda ze společnosti LeasePlanČR s.r.o., která patří k lídrům na trhu v oblasti poskytování právě operačního leasingu. A proto se celý náš rozhovor točil právě kolem tohoto oboru podnikání. Věříme, že i pro vás bude inspirativní. služeb, které souvisí s jejich provozem. Takový produkt byl pro většinu tuzemských firem naprostou novinkou. První zákazníky proto získával mezi zdejšími pobočkami mezinárodních společností, které byly na tento produkt navyklé ze svých mateřských zemí, kde je využíván desítky let. Zájem o nový nástroj postupně roste a dnes již nezanedbatelně pomáhá rozhýbávat celý leasingový trh. I KDYŽ ŘADA ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ASOCIACE NABÍZÍ OPERATIVNÍ LEA- SING, JE TATO SLUŽBA DEFINOVÁNA RŮZNĚ, JE TO TAK SPRÁVNĚ, NEBO BYSTE DOPORUČIL JEDNOTNÝ VÝKLAD? Nedávno jsem byl spolu s kolegy dotazován na samotný pojem operativního leasingu. Najednou se sešlo několik definic a vysvětlení, co vlastně společnost našeho zaměření na trhu nabízí. Sami jsme se divili, jakým způsobem lze pojem operativního leasingu vysvětlovat. To samo osobě naznačuje, jak je obor našeho podnikání rozmanitý. Smímli hovořit především o vozidlech, dovolím si alespoň jednu definici na úvod: Operativní leasing nabízí správu vozového parku zákazníkům, kteří se chtějí soustředit především na svůj obor podnikání. Financování vozidel, služby spojené s provozem vozidel a převzetí rizik spojenými s jejich provozem pak nechávají na externím partnerovi, leasingové společnosti. Jednoduše se jedná o outsourcing. Na rozdíl od všech ostatních forem pořizování vozidel není cílem operativního leasingu přechod automobilu do majetku najímatele. Zákazník si v rámci operativního leasingu vůz pronajímá na předem sjednanou dobu, v jejímž průběhu využívá rozmanitých služeb leasingové společnosti. Zhruba od roku 1996 se začíná výklad pojmu operativní leasing blížit západním zvyklostem tedy jako nabídka založená na financování firemních vozů libovolných značek doplněném širokou škálou JAK VIDÍTE SOUČASNÝ STAV OPERA- TIVNÍHO LEASINGU V DOBĚ FINANČNÍ KRIZE A STÁLE SLOŽITĚJŠÍ SITUACE V OB- LASTI FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ? S poklesem naší i světové ekonomiky šel dolu i celkový leasingový trh podle nedávno zveřejněné statistiky naší asociace za rok 2008 klesl o 27 procent a v prvním čtvrtletí tohoto roku došlo k meziročnímu snížení o 51%. Trh operativního leasingu je sice svým objemem menší než finanční, nicméně v roce 2008 zaznamenal více než dvacetiprocentní růst. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků má zatím stále rostoucí tendenci. V prvním čtvrtletí letošního roku se již dokonce jednalo o 28%, přičemž před pěti lety byl podíl zhruba osmiprocentní! Letos nás může určitá stagnace postihnout, ale neměla by být nijak dramatická. V našem 1

2 oboru podnikání vidíme stále možnosti dalšího růstu a právě současná ekonomická situace staví řadu společností do situace, kdy je potřeba hledat efektivnější řešení, úspory apod. Troufám si tvrdit, že právě v současné době dokáže operativní leasing díky své rozmanitosti a flexibilitě nabídnout v řadě případů efektivnější řešení správy vozového parku, než zajišťování služeb vlastními silami. Díky těmto službám mohou firmy navíc v průměru ušetřit zhruba 20 % nákladů na provoz firemních automobilů. Jedná se nejen o financování nových vozidel, kde díky velikosti vozového parku, který daná leasingová společnost vlastní a pro své klienty provozuje, dokáže nabídnout zajímavou cenu, ale také o možnost produktu Sale and Lease Back. Vlastníli klient vozový park, lze jej odkoupit a zpětně pronajmout. Zákazník tak získává dnes mnohdy chybějící cash flow. OHLÉDNETE-LI SE ZA PRVNÍM POLO- LETÍM 2009, JAKÉ BYLO V OBLASTI OPERATIVNÍHO LEASINGU A JAKÉ FAK- TORY HO OVLIVNILY PŘEDEVŠÍM (LEGIS- LATIVA, KRIZE, STÁTNÍ ZÁSAHY APOD.)? Poměrně mnoho se očekávalo od zavedení odpočtu DPH u osobních vozidel určených pro podnikání. Pozitivní vliv zde určitě je. Otázkou je, jak by trh vypadal, kdyby byl odpočet DPH zaveden už v loňském či předloňském roce. Teď, v době ekonomického útlumu, se společnosti snaží vystačit s vozovým parkem, který mají, a v případě leasingu operativního dochází spíš k efektu prodlužování pronájmu na 4 5 let i déle. Úvahy o tom, zda koupit nový vůz a využít odpočtu DPH, si společnosti pravděpodobně nechávají až na druhé pololetí, kdy uvidí zřetelněji své firemní výsledky. KDYBYSTE MĚL SHRNOUT DO 5 BODŮ VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU, NA KTERÉ SE ZAPOMÍNÁ PŘI JEHO DOPORUČOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM, KTERÉ BY TO BYLY? Bude to subjektivní pohled, ale na základě našich zkušeností. Na prvním místě je to fakt, že firma optimalizuje své cashflow - hradí pravidelné splátky, které nejsou ovlivněné jednorázovými výkyvy za servis, pneumatiky, pojištění, dálniční známky apod. Dále následují možné úspory personálu - firma zpravidla nepotřebuje vlastní zaměstnance, kteří by se starali o vozový park. Veškerou činnost a starosti spojené s vedením vozového parku přebírá leasingová společnost. Nezanedbatelná je i skutečnost, že není nutné platit počáteční akontaci - volné prostředky tak firma může použít na vlastní podnikatelskou činnost. Nezapomínejme na to, že je to pro firmu administrativně jednodušší - veškeré služby jsou společnosti fakturovány najednou jako nákladová položka. A nakonec jsem si nechal, nikoliv nejslabší důvod, že klient profituje na objemových slevách prodejců automobilů, pojišťoven, servisů, pneuservisů apod. poskytnutých leasingové společnosti. KDE JE CHYBA, ŽE CELÁ ŘADA FIREM S VELKÝM VOZOVÝM PARKEM ZA- TÍM NA OPERATIVNÍ LEA- SING NESLYŠÍ, NEVYUŽÍVÁ JEJ? Řada společností si možná neuvědomuje, nebo zatím nedůvěřuje výše zmíněným výhodám, nedokáže zároveň vyhodnotit celkové náklady spojené s vedením vozového parku tzv. TCO total cost of ownership. Jsou tu samozřejmě společnosti, které mají vnitřní procesy vedení autoparku nastaveny dostatečně efektivně a případná změna by pro ně nemusela znamenat přílišnou úsporu. Vždy by měly firmy posuzovat nabídku operativního leasingu minimálně z několika pohledů. Mezi ně určitě patří: předpokládané ceny ukončeného vozu na trhu ojetých automobilů v závislosti na kalkulovaných, respektive najetých kilometrech a době pronájmu (operativního leasingu) čeho dosáhnu já a co nabízí leasingová společnost? Jaké jsou garance převzetí ztráty na prodeji, apod. Rozsahu služeb poskytovaných leasingovou společností, umím je také sám zajistit a kontrolovat? Slev od dodavatelů leasingové společnosti prodejců aut, pojišťoven, servisů, pneuservisů, dodavatelů pohonných hmot a podobně a jak je na tom naše společnost? A v neposlední řadě úvěrové politiky leasingové společnosti a jakým způsobem a za kolik zajišťujeme finanční zdroje my? To znamená porovnání odměny leasingové společnosti vs. náklady na zaměstnance, pečující o vozidla v naší firmě. Nejde tedy o chybu v tom pravém slova smyslu, ale o potřebu dobré finanční analýzy a správných závěrů. A zdá se, že stále více firem si to, pod tlakem okolností, uvědomuje /09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva V prvním pololetí roku 2009 se sešlo představenstvo celkem šestkrát a jak velí logika i úkoly z naší členské schůze, zaměřilo se na jak na realizaci jejích hlavních úkolů tak aktuálních otázek, které přináší každodenní realita. Na pořadu byly především legislativní otázky resp. aktivity ke zlepšení právního (zejm. daňového) rámce pro činnost nebankovních finančních institucí. LEGISLATIVNÍ AKTIVITY Patří bezesporu k nejdůležitějším aktivitám asociace a také k nejcitlivějším. Představenstvo se zaměřilo především na kroky k prosazení podstatného zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, na zkrácení minimální doby leasingu v ZDP o 6 měsíců, na zohlednění finančního leasingu v dočasném zkrácení odpisových dob v době krize a na umožnění odpočtu DPH při pořízení osobního vozu. Dále to bylo odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní, umožnění daňově uznatelných opravných položek nebankovním finančním institucím a vymezení factoringu v daňových předpisech. Opakovaně se představenstvo zabývalo otevřenou otázkou zrušení solidární odpovědnosti vlastníků za škody způsobené nepojištěným vozidlem z 24 odst. 9 zák. č. 168/99 Sb. Z dalších bodů to byl odklad netržní regulace činnosti zprostředkovatelů finančních služeb a zamítnutí poslaneckých návrhů na stanovení úrokových stropů resp. vymezení lichvy a na zamezení netržních prvků v nové úpravě spotřebitelského úvěru a platebního styku. I s mediální podporou se představenstvo zapojilo do diskuse ohledně návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného stavu z občanských průkazů. Vývoj na politické scéně v České republice v prvním pololetí nebyl standardní a tomu odpovídal i průběh legislativních změn a přijímání zákonů. I v této složité době se podařilo ČLFA přispět k několika legislativním změnám, které pozitivně ovlivnily rámec pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. ASOCIACE A MÉDIA Představenstvo se aktivně podílelo na mediálních aktivitách asociace. Členové představenstva se účastnili únorového setkání s vybranými odbornými novináři k úloze a potenciálu produktů našich členů v době ekonomické recese a vážných problémů na finančních trzích. Za výrazného zájmu médií vystoupili na tiskové konferenci k výsledkům nebankovních finančních produktů v r Rostoucí význam elektronických médií pro informační toky dovnitř i ven z asociace podpořilo představenstvo spoluprací na přípravě nových webových stránek ČLFA. Rozhodlo také o vydání tištěné výroční zprávy ČLFA za rok 2008 v nové struktuře a formátu a její anglické mutace v elektronické formě. ČLENSKÁ SCHŮZE 2009 A DALŠÍ ČINNOST Každoročním úkolem představenstva je příprava nejvyššího orgánu asociace - členské schůze (proběhla 30. března 2009), v jejímž programu se řešily členské, příspěvkové i rozpočtové otázky a určoval další směr působení asociace. Představenstvo rovněž koordinovalo práci expertních výborů, zabývalo se návrhy a podněty z jejich práce. Připravilo pro členské společnosti seminář k návrhu nové úpravy platebního styku a k podvodům i řízení rizik ve factoringu. Zajišťovalo zahraniční aktivity ČLFA včetně členství v Leaseurope a Eurofinas a využití podkladů a podnětů z těchto aktivit. Zajistilo účast představitelů asociace na využitelných a přínosných jednáních řídících i expertních orgánů obou evropských federací. Podrobnosti k činnosti představenstva jsou k dispozici na akce asociace. Heslo pro přístup do části webových stránek určené pouze pro členy 345YZ. 3

4 Ze života výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE JSOU BEZESPORU TÍM NEJVÝZNAMNĚJŠÍM NÁSTROJEM, KTERÝ MÁME. JEJICH ZÁVĚRY NÁM SLOUŽÍ K TOMU, ABYCHOM AKTUÁLNĚ REAGOVALI NA DĚNÍ NA TRHU I V LEGISLATIVĚ, VNITŘNĚ PROPOJOVALI DŮLEŽITÉ OTÁZKY NAPŘÍČ VŠEMI ČLENSKÝMI PRODUKTY. PROTO JE JEJICH PRÁCI VĚNOVÁNA MIMOŘÁDNÁ POZORNOST, TADY JE V KOSTCE JEJÍ PŘEHLED. VÝBOR PRO STATISTIKU - posoudil návrh Zprávy o stavu a vývoji leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu za r a za 1. čtvrtletí 2009, návrhy dalších souvisejících statistických výstupů asociace a také některé podněty k dalšímu prohloubení vypovídající schopnosti statistik ČLFA a zefektivnění asociačních statistických procedur. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ - se zabýval především návrhy daňových změn projednávanými v rámci aktuálního legislativního procesu, včetně jednání o podstatném zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, zkrácení minimální doby leasingu v ZDP o 6 měsíců, zohlednění finančního leasingu v dočasném zkrácení odpisových dob v době krize a umožnění odpočtu DPH při pořízení osobního vozu. Výbor pracoval na stanoviscích a argumentech asociace k prosazování dalších záměrů ČLFA v daňové oblasti. Sledoval přípravu částí nového zákona o daních z příjmů s dopady na nebankovní finanční produkty nabízené členskými společnostmi ČLFA. Posuzoval také vývoj aplikace platných daňových předpisů, včetně zákona o dani z přidané hodnoty po jeho technické novele provedené zákonem č. 302/2008 Sb. a nových trendů ve výkladu. Průběžně sledoval i práci IASB na novém mezinárodním účetním standardu pro leasing a analyzoval jeho možné dopady na leasingovou praxi. LEGISLATIVNĚ- PRÁVNÍ VÝBOR - sledoval relevantní projednávané legislativní návrhy, připravoval pod- klady a argumenty z hlediska zájmů členských společností asociace k prosazování v rámci těchto projektů, včetně novely zák. č. 168/99 Sb. (zrušení solidární odpovědnosti vlastníků za škody způsobené nepojištěným vozidlem), prováděcího zákona k zákonu o veřejných registrech (zamítnutí návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného stavu z občanských průkazů) a poslaneckých návrhů proti lichvě (zamítnutí návrhů na stanovení úrokových stropů a na zákaz využívání rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů). Prostřednictvím členství zástupce ČLFA v odpovídající pracovní skupině MF sledoval výbor přípravu návrhu na regulaci činnosti zprostředkovatelů finančních služeb. Připravil stanovisko ČLFA pro ministra spravedlnosti k excesům soudních exekutorů a Komory exekutorů při aplikaci platného exekučního řádu. Výbor připravil stanovisko k důsledkům úpadku leasingové společnosti pro příjemce leasingu. Podílel se na přípravě stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing, factoring a spotřebitelské úvěry. VÝBOR PRO MEDIÁLNÍ AKTIVITY - v rámci plnění mediálního plánu asociace na 1. pololetí 2009 sledoval přípravu a obsah tiskových zpráv ČLFA k aktuálním otázkám, článků na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu v médiích včetně odborných příloh ve vybraných periodikách. Konstatoval další zvýšení intenzity mediálního působení asociace. Editorsky posoudil návrh tištěné výroční zprávy ČLFA za r a doporučil její anglickou mutaci v elektronické podobě. Schválil návrh mediálního využití konání výroční konference Leaseurope a Eurofinas v říjnu 2009 v Praze. Připravil návrh mediální strategie ČLFA na 2. pololetí Připravil stanoviska asociace k často kladeným dotazům. V květnu odsouhlasil nový systém práce výboru. Řídil agendu spolupráce asociace s naší komunikační agenturou MediaTrust Communications. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ - zaměření bylo ovlivněno především aktuálními legislativními projekty. Výbor připravil stanoviska asociace k návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného sta /09

5 vu z občanských průkazů, k poslaneckým návrhům na stanovení úrokových stropů resp. vymezení lichvy a na zákaz využívání rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů a k nové úpravě platebního styku. Spolupodílel se na přípravě stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o některých podmínkách spotřebitelského úvěru. Zabýval se také obsahem mediálních stanovisek asociace k problematice nebankovních finančních produktů pro domácnosti. Zajistil účast asociace na semináři občanského sdružení SPES k problémům zadluženosti domácností uspořádanému v únoru v Senátu a vyhodnotil podněty z této akce. Analyzoval specifika finančních produktů pro spotřebitele v rámci analýz a stanovisek ČLFA. VÝBOR PRO OPERATIVNÍ LEASING - se zabýval trendy v segmentu operativního leasingu a správy vozových parků našeho leasingového trhu, obsahem informací ČLFA o operativním leasingu určeným pro zájemce, media a nejširší veřejnost a také podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope využitelnými na našem leasingovém trhu. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ se v 1. pololetí zaměřil především na analýzu trendů našeho realitního trhu relevantních pro vývoj leasingu nemovitostí a na dopady možných změn daňového rámce pro leasing nemovitostí v souvislosti s přípravou nového zákona o daních z příjmů. Co byste měli vědět POVEDLO SE Jedním z nejzávažnějších bolehlavů nebankovních poskytovatelů finančních služeb (ale nejen jich, mezi postižené patřily i jiné podnikatelské subjekty a také, konec konců, banky) se stalo výrazné zpřísnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v novele 25 odst. 1 písm. w/ ZDP provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Mělo za následek problémy v refinancování resp. vedlo ke zvýšení ceny refinančních zdrojů. Mělo i potenciálně výrazně negativní makroekonomické dopady a vedlo ke zhoršení atraktivity našeho daňového prostředí pro zahraniční investory. ČLFA se podílela na aktivitách neformálního sdružení významných zájmových sdružení (včetně HK, ČBA a Americké obchodní komory) zaměřených na změnu této novely resp. na odstranění jejích negativních dopadů a koordinovala je. Výsledek se dostavil v březnu byla Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválena v rámci zák. č. 87/2009 Sb. novela 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, která situaci do značné míry napravila. Nově schválená podoba pravidel nízké kapitalizace obsahuje výrazné zmírnění podmínek daňové uznatelnosti finančních nákladů. Hodnota dluhů vůči vlastnímu kapitálu dle schváleného návrhu nesmí překročit poměr 4:1 (6:1 v případě, jeli příjemcem banka nebo pojišťovna). Testu nízké kapitalizace budou kromě úvěrů a půjček poskytnutých spřízněnými osobami podléhat také půjčky a úvěry od nespojených osob, pokud by spojené osoby byly povinny poskytnout nespojené osobě přímo související úvěr nebo půjčku (tzv. back-to-back financování). Finanční náklady z úvěrů a půjček, kde úrok nebo splatnost jsou odvozovány od zisku dlužníka, by zůstaly daňově neúčinné v plné výši. KONFERENCE LEASEUROPE / EUROFINAS 2009 V PRAZE Letošní společnou výroční konferenci Leaseurope a Eurofinas bude hostit Praha. Uskuteční se 4. a 5. října 2009 v hotelu Marriott. Soustředí se na analýzu evropského leasingu a spotřebitelských úvěrů v současných složitých podmínkách, na výměnu zkušeností a na hledání cest k obnovení růstu, ke zvýšení účinnosti řízení rizik a ke zvýšení výnosů nebankovních segmentů příslušných finančních trhů. Zaměří se i na dopady připravovaného posílení regulace finančních trhů v rámci EU. V rámci všech bloků a kulatých stolů bude věnována zvláštní pozornost specifikům finančních trhů v nových zemích EU a v dalších nově se rozvíjejících tržních ekonomikách. ČLFA se podílela na rozhodování o věcném zaměření konference a zajistila účast některých vystupujících (včetně P. Štěpánka, člena Rady ředitelů EBRD za ČR, SR, Maďarsko a Chorvatsko ke klíčovému vystoupení k trendům ekonomik SVE). Členské společnosti asociace mohou vyslat své zástupce k přímé účasti na konferenci. Konferenční poplatek byl stanoven na 820 euro. Podrobnosti ke konferenci jsou k dispozici na nebo v sekretariátu ČLFA. 5

6 O co usilujeme NA ČLENSKÉ SCHŮZI 30. BŘEZNA 2009 ZAZNĚLA V JEDNOTLIVÝCH VY- STOUPENÍCH,ALE PŘEDEVŠÍM V DISKUSI CELÁ ŘADA OTÁZEK, TÝKAJÍCÍCH SE ČINNOSTI ASO- CIACE. POKUSILI JSME SE JE SHRNOUT DO TŘÍ HLAVNÍCH OKRUHŮ: - jaké jsou hlavní aktuální problémy nebankovních finančních produktů? - jaké jsou reálné možnosti jejich řešení? - jak přitom může napomoci asociace? Výsledkem široké diskuse členských společností je následující vytýčení priorit pro činnost ČLFA na další období. Určitě stojí za to připomenout si jejich zaměření: I. Legislativní priority ČLFA bude i nadále usilovat o zlepšování právem stanovených podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Ve stávajícím zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek případně rezerv pro nebankovní finanční instituce zkrácení minimální doby finančního leasingu nemovitostí zkrácení odpisových dob nemovitostí, zejm. těch, které jsou zařazeny do 6. odpisové skupiny 2. V zákoně o DPH možnost uplatnění odpočtu DPH při rekonstrukci budov, které jsou předmětem zpětného leasingu možnost úpravy základu pro výpočet DPH v průběhu leasingu 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí odstranění dvojího zatížení leasingu z nemovitostí převodní daní odstranění daňové zátěže u zajišťovacího převodu nemovitostí 4. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce úprava daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu 5. V dalších právních předpisech legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů odstranění povinností vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přijatelná úprava finančních produktů pro domácnosti v rámci nového zákona o spotřebitelských úvěrech respektování podstaty a ochrana zájmů leasingu při přípravě nového zákona o účetnictví v jednání s Ministerstvem financí ČR. ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. II. Další priority ČLFA V jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a obnovení ekonomického růstu v zájmu jejich zapojení do protikrizových programů státu. S poukazem na dostatečné působení trhu a na úlohu seberegulace v rámci asociace bude vystupováno proti návrhům na další posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů. V této souvislosti bude provedena revize kodexů asociace a jeho uplatňování v praxi. Bude usilováno o další prohloubení systematičnosti a účinnosti mediálního působení ČLFA zaměřeného na šíření informací o finančních produktech členů asociace a na jejich prosazování. Budou pokračovat systémové změny ve vnitřním chodu a organizaci práce ČLFA /09

7 Zaostřeno na statistiku Ohlédnutí za rokem 2008 a dosavadním vývojem trhu v roce 2009 LEASING - Členské společnosti ČLFA financovaly v r prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 95,5 mld. Kč. Proti r. 2007, kdy kulminoval dlouholetý růst leasingového trhu v podmínkách ekonomické konjunktury, to představuje u největších patnácti společností pokles o 27,1 %. Protože podíl členských společností ČLFA na za více než 98,4 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 83,51 mld. Kč. gu (o smluv) a ke zvýšení smluv o operativním leasingu (o smluv). V r byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 11,56 mld. Kč. Proti r to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Členské společnosti ČLFA uzavřely v r smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti smlouvám uzavřeným v r. 2007) z toho smluv o finančním leasin- našem trhu leasingu movitých věcí je gu a smluv o operativním leasingu. Proti r tak došlo k podstatnému Do finančního leasingu bylo v r Vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR (v mld. Kč) předáno 71 nemovitostí, do operativního byly v r financovány leasingem snížení počtu smluv o finančním leasin- leasingu 15 nemovitostí (v r bylo předáno do finančního stroje, zařízení a dopravní prostředky leasingu Vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace ( v mld. Kč) ,7 106, ,3 96,6 100,5 95, , ,5 46 6, ,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 5,8 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6 0, Movitosti Nemovitosti 7

8 115 nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí). Kromě toho bylo v r uzavřeno dalších 39 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY - Vloni došlo k dalšímu významnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, i když tento růst zaostal za téměř třetinovým růstem 29,7% Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v 1. čtvrtletí 2009 podle komodit 8 7 2,0% 0,2% 2,7% 6 5 1,7% 9 15,9% 4 1,4% 10 PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY - V roce 2008 třicet dva členských společností ČLFA poskytlo úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 25,7 mld. Kč. Proti r tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 36,8 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 0,1% 22,7% 23,6% 1. osobní automobily - 22,7 % 2. nákladní automobily- 23,6 % 3. motocykly - 0,1 % 4. užitkové automobily -15,9 % 5. autobusy, trolejbusy - 1,7 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,7 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2 % 9. stroje a zařízení - 29,7 % 10. ostatní komodity - 1,4 % úvěrů a splátkových prodejů (z toho 33 na nemovitosti) o více, než v r FACTORING - V uplynulém roce došlo k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů, i když se tempo tohoto růstu zmírnilo. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r postoupeny pohledávky celkem za 134 mld. Kč. Proti r to znamená nárůst o 5,4 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v r nadále regresní factoring (73,6 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,4 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2008 částky 21,226 mld. Kč. V r poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 185 mld. Kč. POKLES TRHU POKRAČUJE I V LETOŠNÍM ROCE V 1. čtvrtletí 2009 se ekonomické prostředí pro neban- z r Celkem členské společnosti ČLFA v r poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 54,35 mld. Kč, což představuje zvýšení proti r o 13,4 %. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (17,31 mld. Kč 31,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (18,76 mld. Kč 34,5 %) a financování v místě prodeje (18,28 mld. Kč 33,6 %). Došlo k posílení podílu osobních půjček a revolvingových úvěrů na úkor smluv o financování v místě prodeje. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. čtvrtletí ,7% 28,2% 42,1% osobní půjčky revolvingové úvěry financování v místě prodeje 8 02/09

9 26,8% Factoringový produkt v 1. čtvrtletí 2009 regresní factoring kovní finanční produkty nabízené členy ČLFA dále zhoršilo. Leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody byly ovlivněny negativními vývojovými tendencemi naší ekonomiky a z nich vyplývajícím poklesem poptávky po investičních a spotřebitelských finančních produktech. Ztížily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Ve finančních obchodech nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu se v 1. čtvrtletí 2009 projevilo také značné zpřísnění kritérií hodnocení zákazníka, financované komodity a rizik sjednávané transakce. Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. čtvrtletí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 10,71 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2008 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 51,5%. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1. čtvrtletí 2009 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 11 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. čtvrtletí 2009 členskými 73,2% společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 9,42 mld. Kč. bezregresní factoring Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. čtvrtletí smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků z toho smluv o finančním leasingu a smluv o operativním leasingu. Došlo tak ke snížení počtu nově uzavřených leasingových smluv meziročně o 54,4 %. Došlo také ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Celkem členské společnosti ČLFA v 1. čtvrtletí 2009 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 10,09 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 17,2 %. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. čtvrtletí 2009 poskytovány ve formě osobních půjček (2,85 mld. Kč 28,2 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (4,24 mld. Kč 42,1 %) a financování v místě prodeje (3 mld. Kč 29,7 %). Proti 1. čtvrtletí 2008 výrazně vzrostl podíl revolvingových úvěrů (z 34,4 % na 42,1 %). Došlo k výraznému poklesu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech o 26,3%. V 1. čtvrtletí 2009 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem smluv o spotřebitelských úvěrech ( osobních půjček z toho 61 osobních půjček na koupi nemovitostí, revolvingových úvěrů a úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). V 1. čtvrtletí 2009 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 4,61 mld. Kč. Proti stejnému období r tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 7,9 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem úvěrů a splátkových prodejů, z toho 11 úvěrů na pořízení nemovitosti. V 1. čtvrtletí 2009 došlo, na rozdíl od minulých let, k poklesu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v 1. čtvrtletí 2009 postoupeny pohledávky celkem za 21,28 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2008 to znamená u členských společností AFS ČR pokles o 35 %. emag č.2, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 9

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

5-6/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

5-6/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 5-6/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Odborné téma 3. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Domácnost, rodina a finance 12. Nákup automobilu na leasing Mgr. Zuzana Válková Leasing - definice Toužíte po novém nebo ojetém automobilu, ale nemáme na jeho pořízení dostatek peněz? Jednou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více