5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu"

Transkript

1 č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují to i další odpovědi člena představenstva ČLFA Ing. Martina Mitterwalda ze společnosti LeasePlanČR s.r.o., která patří k lídrům na trhu v oblasti poskytování právě operačního leasingu. A proto se celý náš rozhovor točil právě kolem tohoto oboru podnikání. Věříme, že i pro vás bude inspirativní. služeb, které souvisí s jejich provozem. Takový produkt byl pro většinu tuzemských firem naprostou novinkou. První zákazníky proto získával mezi zdejšími pobočkami mezinárodních společností, které byly na tento produkt navyklé ze svých mateřských zemí, kde je využíván desítky let. Zájem o nový nástroj postupně roste a dnes již nezanedbatelně pomáhá rozhýbávat celý leasingový trh. I KDYŽ ŘADA ČLENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ASOCIACE NABÍZÍ OPERATIVNÍ LEA- SING, JE TATO SLUŽBA DEFINOVÁNA RŮZNĚ, JE TO TAK SPRÁVNĚ, NEBO BYSTE DOPORUČIL JEDNOTNÝ VÝKLAD? Nedávno jsem byl spolu s kolegy dotazován na samotný pojem operativního leasingu. Najednou se sešlo několik definic a vysvětlení, co vlastně společnost našeho zaměření na trhu nabízí. Sami jsme se divili, jakým způsobem lze pojem operativního leasingu vysvětlovat. To samo osobě naznačuje, jak je obor našeho podnikání rozmanitý. Smímli hovořit především o vozidlech, dovolím si alespoň jednu definici na úvod: Operativní leasing nabízí správu vozového parku zákazníkům, kteří se chtějí soustředit především na svůj obor podnikání. Financování vozidel, služby spojené s provozem vozidel a převzetí rizik spojenými s jejich provozem pak nechávají na externím partnerovi, leasingové společnosti. Jednoduše se jedná o outsourcing. Na rozdíl od všech ostatních forem pořizování vozidel není cílem operativního leasingu přechod automobilu do majetku najímatele. Zákazník si v rámci operativního leasingu vůz pronajímá na předem sjednanou dobu, v jejímž průběhu využívá rozmanitých služeb leasingové společnosti. Zhruba od roku 1996 se začíná výklad pojmu operativní leasing blížit západním zvyklostem tedy jako nabídka založená na financování firemních vozů libovolných značek doplněném širokou škálou JAK VIDÍTE SOUČASNÝ STAV OPERA- TIVNÍHO LEASINGU V DOBĚ FINANČNÍ KRIZE A STÁLE SLOŽITĚJŠÍ SITUACE V OB- LASTI FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ? S poklesem naší i světové ekonomiky šel dolu i celkový leasingový trh podle nedávno zveřejněné statistiky naší asociace za rok 2008 klesl o 27 procent a v prvním čtvrtletí tohoto roku došlo k meziročnímu snížení o 51%. Trh operativního leasingu je sice svým objemem menší než finanční, nicméně v roce 2008 zaznamenal více než dvacetiprocentní růst. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků má zatím stále rostoucí tendenci. V prvním čtvrtletí letošního roku se již dokonce jednalo o 28%, přičemž před pěti lety byl podíl zhruba osmiprocentní! Letos nás může určitá stagnace postihnout, ale neměla by být nijak dramatická. V našem 1

2 oboru podnikání vidíme stále možnosti dalšího růstu a právě současná ekonomická situace staví řadu společností do situace, kdy je potřeba hledat efektivnější řešení, úspory apod. Troufám si tvrdit, že právě v současné době dokáže operativní leasing díky své rozmanitosti a flexibilitě nabídnout v řadě případů efektivnější řešení správy vozového parku, než zajišťování služeb vlastními silami. Díky těmto službám mohou firmy navíc v průměru ušetřit zhruba 20 % nákladů na provoz firemních automobilů. Jedná se nejen o financování nových vozidel, kde díky velikosti vozového parku, který daná leasingová společnost vlastní a pro své klienty provozuje, dokáže nabídnout zajímavou cenu, ale také o možnost produktu Sale and Lease Back. Vlastníli klient vozový park, lze jej odkoupit a zpětně pronajmout. Zákazník tak získává dnes mnohdy chybějící cash flow. OHLÉDNETE-LI SE ZA PRVNÍM POLO- LETÍM 2009, JAKÉ BYLO V OBLASTI OPERATIVNÍHO LEASINGU A JAKÉ FAK- TORY HO OVLIVNILY PŘEDEVŠÍM (LEGIS- LATIVA, KRIZE, STÁTNÍ ZÁSAHY APOD.)? Poměrně mnoho se očekávalo od zavedení odpočtu DPH u osobních vozidel určených pro podnikání. Pozitivní vliv zde určitě je. Otázkou je, jak by trh vypadal, kdyby byl odpočet DPH zaveden už v loňském či předloňském roce. Teď, v době ekonomického útlumu, se společnosti snaží vystačit s vozovým parkem, který mají, a v případě leasingu operativního dochází spíš k efektu prodlužování pronájmu na 4 5 let i déle. Úvahy o tom, zda koupit nový vůz a využít odpočtu DPH, si společnosti pravděpodobně nechávají až na druhé pololetí, kdy uvidí zřetelněji své firemní výsledky. KDYBYSTE MĚL SHRNOUT DO 5 BODŮ VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU, NA KTERÉ SE ZAPOMÍNÁ PŘI JEHO DOPORUČOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM, KTERÉ BY TO BYLY? Bude to subjektivní pohled, ale na základě našich zkušeností. Na prvním místě je to fakt, že firma optimalizuje své cashflow - hradí pravidelné splátky, které nejsou ovlivněné jednorázovými výkyvy za servis, pneumatiky, pojištění, dálniční známky apod. Dále následují možné úspory personálu - firma zpravidla nepotřebuje vlastní zaměstnance, kteří by se starali o vozový park. Veškerou činnost a starosti spojené s vedením vozového parku přebírá leasingová společnost. Nezanedbatelná je i skutečnost, že není nutné platit počáteční akontaci - volné prostředky tak firma může použít na vlastní podnikatelskou činnost. Nezapomínejme na to, že je to pro firmu administrativně jednodušší - veškeré služby jsou společnosti fakturovány najednou jako nákladová položka. A nakonec jsem si nechal, nikoliv nejslabší důvod, že klient profituje na objemových slevách prodejců automobilů, pojišťoven, servisů, pneuservisů apod. poskytnutých leasingové společnosti. KDE JE CHYBA, ŽE CELÁ ŘADA FIREM S VELKÝM VOZOVÝM PARKEM ZA- TÍM NA OPERATIVNÍ LEA- SING NESLYŠÍ, NEVYUŽÍVÁ JEJ? Řada společností si možná neuvědomuje, nebo zatím nedůvěřuje výše zmíněným výhodám, nedokáže zároveň vyhodnotit celkové náklady spojené s vedením vozového parku tzv. TCO total cost of ownership. Jsou tu samozřejmě společnosti, které mají vnitřní procesy vedení autoparku nastaveny dostatečně efektivně a případná změna by pro ně nemusela znamenat přílišnou úsporu. Vždy by měly firmy posuzovat nabídku operativního leasingu minimálně z několika pohledů. Mezi ně určitě patří: předpokládané ceny ukončeného vozu na trhu ojetých automobilů v závislosti na kalkulovaných, respektive najetých kilometrech a době pronájmu (operativního leasingu) čeho dosáhnu já a co nabízí leasingová společnost? Jaké jsou garance převzetí ztráty na prodeji, apod. Rozsahu služeb poskytovaných leasingovou společností, umím je také sám zajistit a kontrolovat? Slev od dodavatelů leasingové společnosti prodejců aut, pojišťoven, servisů, pneuservisů, dodavatelů pohonných hmot a podobně a jak je na tom naše společnost? A v neposlední řadě úvěrové politiky leasingové společnosti a jakým způsobem a za kolik zajišťujeme finanční zdroje my? To znamená porovnání odměny leasingové společnosti vs. náklady na zaměstnance, pečující o vozidla v naší firmě. Nejde tedy o chybu v tom pravém slova smyslu, ale o potřebu dobré finanční analýzy a správných závěrů. A zdá se, že stále více firem si to, pod tlakem okolností, uvědomuje /09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva V prvním pololetí roku 2009 se sešlo představenstvo celkem šestkrát a jak velí logika i úkoly z naší členské schůze, zaměřilo se na jak na realizaci jejích hlavních úkolů tak aktuálních otázek, které přináší každodenní realita. Na pořadu byly především legislativní otázky resp. aktivity ke zlepšení právního (zejm. daňového) rámce pro činnost nebankovních finančních institucí. LEGISLATIVNÍ AKTIVITY Patří bezesporu k nejdůležitějším aktivitám asociace a také k nejcitlivějším. Představenstvo se zaměřilo především na kroky k prosazení podstatného zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, na zkrácení minimální doby leasingu v ZDP o 6 měsíců, na zohlednění finančního leasingu v dočasném zkrácení odpisových dob v době krize a na umožnění odpočtu DPH při pořízení osobního vozu. Dále to bylo odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní, umožnění daňově uznatelných opravných položek nebankovním finančním institucím a vymezení factoringu v daňových předpisech. Opakovaně se představenstvo zabývalo otevřenou otázkou zrušení solidární odpovědnosti vlastníků za škody způsobené nepojištěným vozidlem z 24 odst. 9 zák. č. 168/99 Sb. Z dalších bodů to byl odklad netržní regulace činnosti zprostředkovatelů finančních služeb a zamítnutí poslaneckých návrhů na stanovení úrokových stropů resp. vymezení lichvy a na zamezení netržních prvků v nové úpravě spotřebitelského úvěru a platebního styku. I s mediální podporou se představenstvo zapojilo do diskuse ohledně návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného stavu z občanských průkazů. Vývoj na politické scéně v České republice v prvním pololetí nebyl standardní a tomu odpovídal i průběh legislativních změn a přijímání zákonů. I v této složité době se podařilo ČLFA přispět k několika legislativním změnám, které pozitivně ovlivnily rámec pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. ASOCIACE A MÉDIA Představenstvo se aktivně podílelo na mediálních aktivitách asociace. Členové představenstva se účastnili únorového setkání s vybranými odbornými novináři k úloze a potenciálu produktů našich členů v době ekonomické recese a vážných problémů na finančních trzích. Za výrazného zájmu médií vystoupili na tiskové konferenci k výsledkům nebankovních finančních produktů v r Rostoucí význam elektronických médií pro informační toky dovnitř i ven z asociace podpořilo představenstvo spoluprací na přípravě nových webových stránek ČLFA. Rozhodlo také o vydání tištěné výroční zprávy ČLFA za rok 2008 v nové struktuře a formátu a její anglické mutace v elektronické formě. ČLENSKÁ SCHŮZE 2009 A DALŠÍ ČINNOST Každoročním úkolem představenstva je příprava nejvyššího orgánu asociace - členské schůze (proběhla 30. března 2009), v jejímž programu se řešily členské, příspěvkové i rozpočtové otázky a určoval další směr působení asociace. Představenstvo rovněž koordinovalo práci expertních výborů, zabývalo se návrhy a podněty z jejich práce. Připravilo pro členské společnosti seminář k návrhu nové úpravy platebního styku a k podvodům i řízení rizik ve factoringu. Zajišťovalo zahraniční aktivity ČLFA včetně členství v Leaseurope a Eurofinas a využití podkladů a podnětů z těchto aktivit. Zajistilo účast představitelů asociace na využitelných a přínosných jednáních řídících i expertních orgánů obou evropských federací. Podrobnosti k činnosti představenstva jsou k dispozici na akce asociace. Heslo pro přístup do části webových stránek určené pouze pro členy 345YZ. 3

4 Ze života výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE JSOU BEZESPORU TÍM NEJVÝZNAMNĚJŠÍM NÁSTROJEM, KTERÝ MÁME. JEJICH ZÁVĚRY NÁM SLOUŽÍ K TOMU, ABYCHOM AKTUÁLNĚ REAGOVALI NA DĚNÍ NA TRHU I V LEGISLATIVĚ, VNITŘNĚ PROPOJOVALI DŮLEŽITÉ OTÁZKY NAPŘÍČ VŠEMI ČLENSKÝMI PRODUKTY. PROTO JE JEJICH PRÁCI VĚNOVÁNA MIMOŘÁDNÁ POZORNOST, TADY JE V KOSTCE JEJÍ PŘEHLED. VÝBOR PRO STATISTIKU - posoudil návrh Zprávy o stavu a vývoji leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu za r a za 1. čtvrtletí 2009, návrhy dalších souvisejících statistických výstupů asociace a také některé podněty k dalšímu prohloubení vypovídající schopnosti statistik ČLFA a zefektivnění asociačních statistických procedur. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ - se zabýval především návrhy daňových změn projednávanými v rámci aktuálního legislativního procesu, včetně jednání o podstatném zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, zkrácení minimální doby leasingu v ZDP o 6 měsíců, zohlednění finančního leasingu v dočasném zkrácení odpisových dob v době krize a umožnění odpočtu DPH při pořízení osobního vozu. Výbor pracoval na stanoviscích a argumentech asociace k prosazování dalších záměrů ČLFA v daňové oblasti. Sledoval přípravu částí nového zákona o daních z příjmů s dopady na nebankovní finanční produkty nabízené členskými společnostmi ČLFA. Posuzoval také vývoj aplikace platných daňových předpisů, včetně zákona o dani z přidané hodnoty po jeho technické novele provedené zákonem č. 302/2008 Sb. a nových trendů ve výkladu. Průběžně sledoval i práci IASB na novém mezinárodním účetním standardu pro leasing a analyzoval jeho možné dopady na leasingovou praxi. LEGISLATIVNĚ- PRÁVNÍ VÝBOR - sledoval relevantní projednávané legislativní návrhy, připravoval pod- klady a argumenty z hlediska zájmů členských společností asociace k prosazování v rámci těchto projektů, včetně novely zák. č. 168/99 Sb. (zrušení solidární odpovědnosti vlastníků za škody způsobené nepojištěným vozidlem), prováděcího zákona k zákonu o veřejných registrech (zamítnutí návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného stavu z občanských průkazů) a poslaneckých návrhů proti lichvě (zamítnutí návrhů na stanovení úrokových stropů a na zákaz využívání rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů). Prostřednictvím členství zástupce ČLFA v odpovídající pracovní skupině MF sledoval výbor přípravu návrhu na regulaci činnosti zprostředkovatelů finančních služeb. Připravil stanovisko ČLFA pro ministra spravedlnosti k excesům soudních exekutorů a Komory exekutorů při aplikaci platného exekučního řádu. Výbor připravil stanovisko k důsledkům úpadku leasingové společnosti pro příjemce leasingu. Podílel se na přípravě stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing, factoring a spotřebitelské úvěry. VÝBOR PRO MEDIÁLNÍ AKTIVITY - v rámci plnění mediálního plánu asociace na 1. pololetí 2009 sledoval přípravu a obsah tiskových zpráv ČLFA k aktuálním otázkám, článků na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu v médiích včetně odborných příloh ve vybraných periodikách. Konstatoval další zvýšení intenzity mediálního působení asociace. Editorsky posoudil návrh tištěné výroční zprávy ČLFA za r a doporučil její anglickou mutaci v elektronické podobě. Schválil návrh mediálního využití konání výroční konference Leaseurope a Eurofinas v říjnu 2009 v Praze. Připravil návrh mediální strategie ČLFA na 2. pololetí Připravil stanoviska asociace k často kladeným dotazům. V květnu odsouhlasil nový systém práce výboru. Řídil agendu spolupráce asociace s naší komunikační agenturou MediaTrust Communications. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ - zaměření bylo ovlivněno především aktuálními legislativními projekty. Výbor připravil stanoviska asociace k návrhu vlády (MV) na odstranění rodného čísla, místa trvalého pobytu a rodinného sta /09

5 vu z občanských průkazů, k poslaneckým návrhům na stanovení úrokových stropů resp. vymezení lichvy a na zákaz využívání rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů a k nové úpravě platebního styku. Spolupodílel se na přípravě stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o některých podmínkách spotřebitelského úvěru. Zabýval se také obsahem mediálních stanovisek asociace k problematice nebankovních finančních produktů pro domácnosti. Zajistil účast asociace na semináři občanského sdružení SPES k problémům zadluženosti domácností uspořádanému v únoru v Senátu a vyhodnotil podněty z této akce. Analyzoval specifika finančních produktů pro spotřebitele v rámci analýz a stanovisek ČLFA. VÝBOR PRO OPERATIVNÍ LEASING - se zabýval trendy v segmentu operativního leasingu a správy vozových parků našeho leasingového trhu, obsahem informací ČLFA o operativním leasingu určeným pro zájemce, media a nejširší veřejnost a také podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope využitelnými na našem leasingovém trhu. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ se v 1. pololetí zaměřil především na analýzu trendů našeho realitního trhu relevantních pro vývoj leasingu nemovitostí a na dopady možných změn daňového rámce pro leasing nemovitostí v souvislosti s přípravou nového zákona o daních z příjmů. Co byste měli vědět POVEDLO SE Jedním z nejzávažnějších bolehlavů nebankovních poskytovatelů finančních služeb (ale nejen jich, mezi postižené patřily i jiné podnikatelské subjekty a také, konec konců, banky) se stalo výrazné zpřísnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace v novele 25 odst. 1 písm. w/ ZDP provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Mělo za následek problémy v refinancování resp. vedlo ke zvýšení ceny refinančních zdrojů. Mělo i potenciálně výrazně negativní makroekonomické dopady a vedlo ke zhoršení atraktivity našeho daňového prostředí pro zahraniční investory. ČLFA se podílela na aktivitách neformálního sdružení významných zájmových sdružení (včetně HK, ČBA a Americké obchodní komory) zaměřených na změnu této novely resp. na odstranění jejích negativních dopadů a koordinovala je. Výsledek se dostavil v březnu byla Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválena v rámci zák. č. 87/2009 Sb. novela 25 odst. 1 písm. w/ ZDP, která situaci do značné míry napravila. Nově schválená podoba pravidel nízké kapitalizace obsahuje výrazné zmírnění podmínek daňové uznatelnosti finančních nákladů. Hodnota dluhů vůči vlastnímu kapitálu dle schváleného návrhu nesmí překročit poměr 4:1 (6:1 v případě, jeli příjemcem banka nebo pojišťovna). Testu nízké kapitalizace budou kromě úvěrů a půjček poskytnutých spřízněnými osobami podléhat také půjčky a úvěry od nespojených osob, pokud by spojené osoby byly povinny poskytnout nespojené osobě přímo související úvěr nebo půjčku (tzv. back-to-back financování). Finanční náklady z úvěrů a půjček, kde úrok nebo splatnost jsou odvozovány od zisku dlužníka, by zůstaly daňově neúčinné v plné výši. KONFERENCE LEASEUROPE / EUROFINAS 2009 V PRAZE Letošní společnou výroční konferenci Leaseurope a Eurofinas bude hostit Praha. Uskuteční se 4. a 5. října 2009 v hotelu Marriott. Soustředí se na analýzu evropského leasingu a spotřebitelských úvěrů v současných složitých podmínkách, na výměnu zkušeností a na hledání cest k obnovení růstu, ke zvýšení účinnosti řízení rizik a ke zvýšení výnosů nebankovních segmentů příslušných finančních trhů. Zaměří se i na dopady připravovaného posílení regulace finančních trhů v rámci EU. V rámci všech bloků a kulatých stolů bude věnována zvláštní pozornost specifikům finančních trhů v nových zemích EU a v dalších nově se rozvíjejících tržních ekonomikách. ČLFA se podílela na rozhodování o věcném zaměření konference a zajistila účast některých vystupujících (včetně P. Štěpánka, člena Rady ředitelů EBRD za ČR, SR, Maďarsko a Chorvatsko ke klíčovému vystoupení k trendům ekonomik SVE). Členské společnosti asociace mohou vyslat své zástupce k přímé účasti na konferenci. Konferenční poplatek byl stanoven na 820 euro. Podrobnosti ke konferenci jsou k dispozici na nebo v sekretariátu ČLFA. 5

6 O co usilujeme NA ČLENSKÉ SCHŮZI 30. BŘEZNA 2009 ZAZNĚLA V JEDNOTLIVÝCH VY- STOUPENÍCH,ALE PŘEDEVŠÍM V DISKUSI CELÁ ŘADA OTÁZEK, TÝKAJÍCÍCH SE ČINNOSTI ASO- CIACE. POKUSILI JSME SE JE SHRNOUT DO TŘÍ HLAVNÍCH OKRUHŮ: - jaké jsou hlavní aktuální problémy nebankovních finančních produktů? - jaké jsou reálné možnosti jejich řešení? - jak přitom může napomoci asociace? Výsledkem široké diskuse členských společností je následující vytýčení priorit pro činnost ČLFA na další období. Určitě stojí za to připomenout si jejich zaměření: I. Legislativní priority ČLFA bude i nadále usilovat o zlepšování právem stanovených podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Ve stávajícím zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek případně rezerv pro nebankovní finanční instituce zkrácení minimální doby finančního leasingu nemovitostí zkrácení odpisových dob nemovitostí, zejm. těch, které jsou zařazeny do 6. odpisové skupiny 2. V zákoně o DPH možnost uplatnění odpočtu DPH při rekonstrukci budov, které jsou předmětem zpětného leasingu možnost úpravy základu pro výpočet DPH v průběhu leasingu 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí odstranění dvojího zatížení leasingu z nemovitostí převodní daní odstranění daňové zátěže u zajišťovacího převodu nemovitostí 4. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce úprava daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu 5. V dalších právních předpisech legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů odstranění povinností vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přijatelná úprava finančních produktů pro domácnosti v rámci nového zákona o spotřebitelských úvěrech respektování podstaty a ochrana zájmů leasingu při přípravě nového zákona o účetnictví v jednání s Ministerstvem financí ČR. ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. II. Další priority ČLFA V jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a obnovení ekonomického růstu v zájmu jejich zapojení do protikrizových programů státu. S poukazem na dostatečné působení trhu a na úlohu seberegulace v rámci asociace bude vystupováno proti návrhům na další posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů. V této souvislosti bude provedena revize kodexů asociace a jeho uplatňování v praxi. Bude usilováno o další prohloubení systematičnosti a účinnosti mediálního působení ČLFA zaměřeného na šíření informací o finančních produktech členů asociace a na jejich prosazování. Budou pokračovat systémové změny ve vnitřním chodu a organizaci práce ČLFA /09

7 Zaostřeno na statistiku Ohlédnutí za rokem 2008 a dosavadním vývojem trhu v roce 2009 LEASING - Členské společnosti ČLFA financovaly v r prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 95,5 mld. Kč. Proti r. 2007, kdy kulminoval dlouholetý růst leasingového trhu v podmínkách ekonomické konjunktury, to představuje u největších patnácti společností pokles o 27,1 %. Protože podíl členských společností ČLFA na za více než 98,4 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v r členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 83,51 mld. Kč. gu (o smluv) a ke zvýšení smluv o operativním leasingu (o smluv). V r byly do leasingového užívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací ceně 11,56 mld. Kč. Proti r to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně došlo ke snížení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila průměrná cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Členské společnosti ČLFA uzavřely v r smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (proti smlouvám uzavřeným v r. 2007) z toho smluv o finančním leasin- našem trhu leasingu movitých věcí je gu a smluv o operativním leasingu. Proti r tak došlo k podstatnému Do finančního leasingu bylo v r Vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR (v mld. Kč) předáno 71 nemovitostí, do operativního byly v r financovány leasingem snížení počtu smluv o finančním leasin- leasingu 15 nemovitostí (v r bylo předáno do finančního stroje, zařízení a dopravní prostředky leasingu Vývoj leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace ( v mld. Kč) ,7 106, ,3 96,6 100,5 95, , ,5 46 6, ,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 5,8 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6 0, Movitosti Nemovitosti 7

8 115 nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí). Kromě toho bylo v r uzavřeno dalších 39 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do užívání (aktivovány). SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY - Vloni došlo k dalšímu významnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, i když tento růst zaostal za téměř třetinovým růstem 29,7% Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v 1. čtvrtletí 2009 podle komodit 8 7 2,0% 0,2% 2,7% 6 5 1,7% 9 15,9% 4 1,4% 10 PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY - V roce 2008 třicet dva členských společností ČLFA poskytlo úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 25,7 mld. Kč. Proti r tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 36,8 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 0,1% 22,7% 23,6% 1. osobní automobily - 22,7 % 2. nákladní automobily- 23,6 % 3. motocykly - 0,1 % 4. užitkové automobily -15,9 % 5. autobusy, trolejbusy - 1,7 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,7 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2 % 9. stroje a zařízení - 29,7 % 10. ostatní komodity - 1,4 % úvěrů a splátkových prodejů (z toho 33 na nemovitosti) o více, než v r FACTORING - V uplynulém roce došlo k dalšímu růstu objemu factoringových obchodů, i když se tempo tohoto růstu zmírnilo. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v r postoupeny pohledávky celkem za 134 mld. Kč. Proti r to znamená nárůst o 5,4 %. Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v r nadále regresní factoring (73,6 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 26,4 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 31. prosinci 2008 částky 21,226 mld. Kč. V r poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 185 mld. Kč. POKLES TRHU POKRAČUJE I V LETOŠNÍM ROCE V 1. čtvrtletí 2009 se ekonomické prostředí pro neban- z r Celkem členské společnosti ČLFA v r poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 54,35 mld. Kč, což představuje zvýšení proti r o 13,4 %. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (17,31 mld. Kč 31,9 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (18,76 mld. Kč 34,5 %) a financování v místě prodeje (18,28 mld. Kč 33,6 %). Došlo k posílení podílu osobních půjček a revolvingových úvěrů na úkor smluv o financování v místě prodeje. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. čtvrtletí ,7% 28,2% 42,1% osobní půjčky revolvingové úvěry financování v místě prodeje 8 02/09

9 26,8% Factoringový produkt v 1. čtvrtletí 2009 regresní factoring kovní finanční produkty nabízené členy ČLFA dále zhoršilo. Leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody byly ovlivněny negativními vývojovými tendencemi naší ekonomiky a z nich vyplývajícím poklesem poptávky po investičních a spotřebitelských finančních produktech. Ztížily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Ve finančních obchodech nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu se v 1. čtvrtletí 2009 projevilo také značné zpřísnění kritérií hodnocení zákazníka, financované komodity a rizik sjednávané transakce. Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. čtvrtletí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 10,71 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2008 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 51,5%. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1. čtvrtletí 2009 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 11 mld. Kč. Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. čtvrtletí 2009 členskými 73,2% společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 9,42 mld. Kč. bezregresní factoring Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. čtvrtletí smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků z toho smluv o finančním leasingu a smluv o operativním leasingu. Došlo tak ke snížení počtu nově uzavřených leasingových smluv meziročně o 54,4 %. Došlo také ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Celkem členské společnosti ČLFA v 1. čtvrtletí 2009 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 10,09 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 17,2 %. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. čtvrtletí 2009 poskytovány ve formě osobních půjček (2,85 mld. Kč 28,2 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (4,24 mld. Kč 42,1 %) a financování v místě prodeje (3 mld. Kč 29,7 %). Proti 1. čtvrtletí 2008 výrazně vzrostl podíl revolvingových úvěrů (z 34,4 % na 42,1 %). Došlo k výraznému poklesu nově uzavřených smluv o spotřebitelských úvěrech o 26,3%. V 1. čtvrtletí 2009 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem smluv o spotřebitelských úvěrech ( osobních půjček z toho 61 osobních půjček na koupi nemovitostí, revolvingových úvěrů a úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). V 1. čtvrtletí 2009 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 4,61 mld. Kč. Proti stejnému období r tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 7,9 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem úvěrů a splátkových prodejů, z toho 11 úvěrů na pořízení nemovitosti. V 1. čtvrtletí 2009 došlo, na rozdíl od minulých let, k poklesu objemu factoringových obchodů. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly v 1. čtvrtletí 2009 postoupeny pohledávky celkem za 21,28 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2008 to znamená u členských společností AFS ČR pokles o 35 %. emag č.2, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 9

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Operativní leasing. Bakalářská práce. Tereza Snížková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Operativní leasing Bakalářská práce Autor: Tereza Snížková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.Tomáš Marek Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Bc. Aneta Seifertová Diplomová práce 2010 1 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

paro par la ola par slov slo o

paro par la ola par slov slo o Výroční zpráva 010 Obsah Slovo úvodem 3 Profil společnosti Cetelem Dlouhodobá strategie 9 Produktová nabídka společnosti 11 Milníky v historii společnosti 13 Společenská odpovědnost 1 Skupina BNP Paribas

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více