VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 6 Vlastní kapitál 7 Předmět podnikání 7 Produkty 8 Vydané cenné papíry 8 Doplňující údaje o vydaných dluhopisech 9 3. POPIS STRUKTURY KONCERNU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 10 Majetková struktura skupiny Home Credit s ohledem na klíčové společnosti VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VRCHOLOVÉ VEDENÍ 13 Představenstvo společnosti 13 Dozorčí rada společnosti 14 Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. m) až n) Z. č. 256/2004 Sb., o podn. na kapitálovém trhu 14 Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů 15 Organizační struktura OBCHOD SPOLEČNOSTI 17 Obchodní síť 17 Účelové spotřebitelské úvěry 17 Revolvingové úvěry a kreditní karty 18 Neúčelové hotovostní úvěry 18 Charakteristika distribučních kanálů 19 Marketingová strategie masová komunikace 19 Marketingová strategie přímá komunikace OBLASTI KLÍČOVÉ PRO DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU U 21 Schvalování 21 Vymáhání 22 Informační systémy a řešení krizových situací 22 Řízení rizika 23 Financování 23 Řízení lidských zdrojů HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 25 Finanční výsledky společnosti 25 Výhled pro příští období DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 28 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 28 Informace o odměnách uhrazených auditorovi 28 Příjmy statutárních orgánů a principy odměňování 28 Veřejně prospěšné aktivity, podpora komunity 29 Soudní, správní a rozhodčí řízení 29 Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. o) až q) Z. č. 256/2004 Sb., o podn. na kapitálovém trhu KONTAKTNÍ ÚDAJE 30 Centrála 30 Kontaktní osoby 30 Regionální zastoupení ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU PŘÍLOHY 32 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

3 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, V roce 2008 vstoupila společnost Home Credit do jedenáctého roku své existence na trhu spotřebitelského financování v České republice. Společnost úspěšně navázala na předchozí období a potvrdila svou přední pozici mezi nebankovními finančními subjekty. V obchodních výsledcích společnosti Home Credit a.s. se pozitivně projevila kvalitní obchodní strategie společnosti založená na široké obchodní síti a atraktivní nabídce v jednotlivých produktových řadách. Ačkoliv ekonomická situace nebyla v roce 2008 zdaleka příznivá, společnost svými strategickými rozhodnutími dokázala udržet stabilní pozici a posílit ziskovost. Rozdílný vývoj české ekonomiky během roku 2008 Hrubý domácí produkt v roce 2008 podle vyjádření Českého statistického úřadu meziročně vzrostl reálně o 3,1 % a nezaměstnanost se oproti roku 2007 zvýšila o 0,7 procentního bodu na 6 %. Rok 2008 měl z obchodního hlediska dvě naprosto odlišné fáze. V prvních třech kvartálech české hospodářství rostlo a poptávka po úvěrech se zvyšovala. V posledních třech měsících se však začaly projevovat příznaky finanční krize, česká ekonomika se dostala do sestupné fáze hospodářského cyklu a poptávka po úvěrech poklesla. Dluhy českých domácností se podle České národní banky ke konci roku 2008 vyšplhaly na 880 miliard korun, přičemž největší část tvoří úvěry spojené s bydlením, jako jsou zejména hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Přibližně třetinu tvoří spotřebitelské, především hotovostní úvěry. Vzhledem k situaci na finančních trzích, růstu nezaměstnanosti a celkovému poklesu ekonomiky začíná být pro nízkopříjmové skupiny lidí splácení úvěru závažným problémem. V České republice představují úvěry domácnostem přibližně 20 % HDP, což je zhruba třetina úrovně, jaké dosahují země eurozóny. I přesto je prioritou naší společnosti pro následující období účinné řízení rizika a zodpovědný přístup ke klientům, abychom zabránili jejich předlužování. Business Overview Objem nově poskytnutých úvěrů v kalendářním roce 2008 rekordně vzrostl oproti roku 2007 o 15 % z 8,3 miliardy Kč na 9,6 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. tak poprvé v historii na českém trhu přesáhla devítimiliardovou hranici. Největší dynamiky dosáhl růst objemu poskytnutých úvěrů v segmentu karet. Za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 se objem poskytnutých úvěrů na kreditních kartách zvýšil o 117 %. Rostly i typově starší revolvingové karty meziročně o více než 21 %. V případě kreditních karet, jejichž portfolio rozšířila v roce 2008 i karta Premia, dosáhla průměrná výše poskytnutého úvěrového rámce Kč. Téměř 28% nárůst v objemu oproti roku 2007 dosáhly hotovostní úvěry. V tomto segmentu byla v roce 2008 číslem jedna Telefonní půjčka, která zaznamenala objemově třetinový nárůst (33,4 % oproti 2007). Průměrná výše hotovostních úvěrů se zvýšila o 22,1 % na Kč. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

4 Ve sledovaném účetním období potvrdila společnost Home Credit a.s. dominantní pozici na trhu účelových spotřebitelských úvěrů nabízených v obchodní síti smluvních partnerů českým spotřebitelům poskytl formou splátkového prodeje více než 2,65 miliardy korun Průměrná výše POS úvěru vzrostla o 7,8 % a dosáhla Kč. K dalšímu růstu přispělo i spotřebitelské financování ojetých automobilů, které začala společnost Home Credit a.s. nabízet v říjnu O úspěchu společnosti Home Credit a.s. v daném období svědčí jak obchodní, tak finanční výsledky. Za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 činil čistý zisk 738 milionů Kč, což je nejvíce za dobu existence společnosti. Ve srovnání s rokem 2007 se jedná o 35% nárůst. Strategie pro následující období V roce 2008 se společnost Home Credit a.s. zaměřila především na inovace stávající produktové nabídky a intenzivní práci se stávající klientskou základnou. V posledním kvartálu roku se společnost soustředila na snížení provozních nákladů a efektivní řízení rizik. Všechny tyto oblasti patří k základním pilířům obchodní strategie naší společnosti, a jako takové zůstávají aktuální i pro následující rok. Naší prioritou pro rok 2009 je udržení vedoucí pozice na poli klasických spotřebitelských úvěrů. Zaměříme se na další upevnění spolupráce s retailovými partnery v nezávislé obchodní síti, jakož i na rozvoj vztahů s klíčovými obchodními partnery. Jsme připraveni rozšířit nabídku kvalitních úvěrových produktů i do dalších segmentů, v nichž společnost Home Credit a.s. dosud nepůsobí nebo působí pouze omezeně. Zvláštní pozornost hodláme v roce 2009 věnovat dalšímu rozvoji karetního portfolia a portfolia neúčelových hotovostních úvěrů, tedy dvěma dynamicky rostoucím oblastem. Ve snaze vyjít vstříc požadavkům našich klientů se zaměříme na inovaci stávajících produktů. Budeme se soustředit i na zlepšení pojišťovacích služeb, které spolu se spotřebitelským financováním poskytujeme. Důraz budeme klást i na budování a rozvoj spotřebitelských auto úvěrů, které jsme začali nabízet od října Závěr Pevná pozice na trhu spolu s dobře připravenou obchodní strategií nám dovolují hledět do budoucnosti s důvěrou. I přes negativní vývoj na globálním finančním trhu a vysoce konkurenční tržní prostředí chceme udržet společnost stabilní a zdravou. V roce 2009 počítáme s dalším růstem a posílením ziskovosti díky pokračující dominanci ve spotřebitelském financování, růstu hotovostních i karetních úvěrů v kombinaci s velmi důsledným řízením rizikových a provozních nákladů. Ziskovost společnosti výrazně posílí přechod od externího financování operací Home Credit v ČR na interní financování ze skupiny PPF, který výrazně oslabí dosavadní závislost společnosti na rozkolísaných finančních trzích. Budeme dále stavět na pozitivních hodnotách, s nimiž je značka Home Credit spojována. K těm patří zodpovědný přístup jak vůči zákazníkům, odrážející se v profesionalitě poskytovaných služeb, tak vůči obchodním partnerům a zaměstnancům společnosti. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem obchodním partnerům společnosti Home Credit a.s. za spolupráci v uplynulém období. Rád bych rovněž využil této příležitosti Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

5

6 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Společnost Home Credit a.s. (dále též Home Credit, Společnost nebo Emitent ) vznikla dne 3. ledna 2005 přeměnou společnosti Home Credit Finance a.s. formou rozdělení, z důvodu oddělení aktivit souvisejících se správou majetkových účastí v zahraničních dceřiných společnostech od podnikatelských aktivit v oblasti spotřebitelského financování v České republice. Home Credit patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice; v roce 2008 činil odhadovaný tržní podíl Home Credit na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů v České republice necelých 18 %. V období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 poskytl Home Credit svým klientům úvěry v celkové výši 9,6 miliardy Kč. Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2008 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajině (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od roku 2007 působí také v Číně. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru Obchodní firma: Právní forma: Home Credit a.s. akciová společnost Sídlo: Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ Internetová adresa: Pobočky: Brno, Praha, České Budějovice, Karviná IČ: Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4401 Datum vzniku: Společnost Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ: vznikla 1. května 2005 rozdělením společnosti Home Credit Finance a.s., IČ: , se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ a přešlo na ni jmění společnosti Home Credit Finance a.s., které bylo uvedeno v projektu rozdělení; současně se společností Home Credit a.s. vznikla společnost HC Holding a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

7 Vlastní kapitál Vlastní kapitál Společnosti činí a je tvořen: Základní kapitál: Základní kapitál společnosti Home Credit a.s. činí a je tvořen 300 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. Všechny akcie jsou splaceny v plné výši. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva a povinnosti a stejný podíl na základním kapitálu. Společnost si není vědoma žádného omezení v převoditelnosti cenných papírů, v hlasovacích právech, ani žádných zvláštních práv souvisejících s vlastnictvím cenných papírů. Dále Společnosti nejsou známi žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. Ost. kapitálové fondy: Ostatní kapitálové fondy činí a jsou tvořeny podílem Společnosti na ostatních kapitálových fondech jejího právního předchůdce Home Credit Finance a.s. na základě projektu rozdělení. Zákonný rezerv fond: Nerozdělený zisk: Zákonný rezervní fond činí a je tvořen fondem vytvářeným v souladu s obchodním zákoníkem. Nerozdělený zisk činí a je tvořen kumulativními zisky Společnosti poníženými o vyplacené dividendy a příděly do fondů dle obchodního zákoníku, popř. stanov Společnosti. Předmět podnikání Podle článku stanov Home Credit a.s. je předmětem podnikání: zprostředkování obchodu a služeb správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provozování cestovní agentury velkoobchod Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

8 Produkty Společnost Home Credit a.s. se specializuje na tři základní produktové řady spotřebitelské úvěry, revolvingové úvěry a neúčelové hotovostní úvěry. Účelové spotřebitelské úvěry Home Credit lze v České republice získat na více než obchodních místech s elektronikou, výpočetní a kancelářskou technikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními díly, podlahami, bazény a dalším sortimentem. Lze je užít i na financování dovolené nebo nadstandardní lékařské péče. Od října 2008 poskytuje Home Credit také financování dopravní techniky. Revolvingové úvěry jsou poskytovány prostřednictvím úvěrových platebních karet standardu Maestro a MasterCard s mezinárodním použitím. Nosnými produkty jsou Stříbrná karta Home Credit a ČP úvěrová karta. V souladu se strategií společnosti posilovat segment kreditních karet se dynamicky rozvíjejí kreditní karta Home Credit a kreditní karta ČP. Novinkou roku 2008 je kreditní karta Premia, které kromě běžných vlastností kreditní karty nabízí i velmi zajímavý věrnostní program. Produktové portfolio doplňují neúčelové hotovostní úvěry, které jsou nabízeny v distribučních kanálech Česká pošta, Půjčka po telefonu, Agentská síť a Malé a velké osobní půjčky. Vydané cenné papíry Druh Forma Podoba Jmenovitá hodnota Počet kusů Celková hodnota emise ISIN Oficiální trh Akcie kmenová na jméno Listinná 1 mil. Kč mil. Kč Ne Ne Dluhopis na doručitele Zaknihovaná 1 mil. Kč mld. Kč CZ BCPP* *Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

9 Doplňující údaje o vydaných dluhopisech ISIN CZ Datum emise : 6. října 2006 Doba splatnosti : 6. července 2009 Kupón : Dluhopisy nesou pohyblivý úrokový výnos stanovený způsobem popsaným v čl. 5 emisních podmínek dluhopisů a vypláceným způsobem popsaným v čl. 7 emisních podmínek dluhopisů. Schválení prospektu a emisních podmínek : Vydáno rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/105/2006/4 2006/7079/540 ze dne 5. září 2006, které nabylo právní moci dne 6. září Administrátor : Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: Místo výplat : Česká spořitelna, a.s. Národní 27, Praha 1 Statut dluhopisů : Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

10 3. POPIS STRUKTURY KONCERNU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost je součástí skupiny Home Credit, která je tvořena společnostmi působícími na trhu spotřebitelského financování v České republice, Slovenské republice, Ruské federaci, Kazachstánu, Ukrajině a Bělorusku a od roku 2007 také v Číně. Skupina Home Credit je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF. Údaje o těchto společnostech, stejně tak jako údaje o jejich příslušnosti ke koncernu byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Rozsah uváděných údajů o jednotlivých společnostech je dán především možností získat příslušné informace o konkrétní společnosti a také významem, který má v rámci koncernu. V prosinci 2007 byla dokončena fúze společností HC Holding a.s. a Home Credit Grand Holding a.s., a to za vzniku společnosti HC S.E. Sídlo nástupnické společnosti je v Nizozemském království. Tato fúze završila transformaci skupiny Home Credit, jejímž cílem bylo oddělení hlavních činností skupiny Home Credit, tj. poskytování spotřebitelského financování, od činností společností náležejících do skupiny České pojišťovny a současného vytvoření transparentní a jednotné holdingové struktury. Holdingovou společností skupiny Home Credit je společnost Home Credit B.V., se sídlem Stravinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království. Společnost Home Credit a.s. je řízena touto holdingovou společností, která je současně jejím jediným akcionářem. Společnost Home Credit B.V. je vlastněna společnosti HC S.E. a PPF Group N.V. K datu 31. prosince 2008 představovala účast společnosti HC S.E. na společnosti Home Credit B.V. 46,18 %, společnost PPF Group N.V. vlastnila 53,82 %. Hlavní holdingovou společností, která zastřešuje celou strukturu skupiny PPF, je společnost PPF Group N.V. (Nizozemské království), která je současně jediným akcionářem společnosti HC S.E. Konečnými vlastníky společnosti PPF Group N.V. jsou pan Petr Kellner s podílem ve výši 94,36 %, pan Jiří Šmejc s podílem ve výši 5,00 % a pan Ladislav Bartoníček s podílem ve výši 0,64 %. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

11 Majetková struktura skupiny Home Credit s ohledem na klíčové společnosti platná k 31. prosinci 2008 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

12 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 Březen Představenstvo společnosti Home Credit a.s. projednalo v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy ukončení působení Martina Vetýšky ve funkci člena představenstva, a to ke dni 25. března Tento krok souvisel s odchodem Martina Vetýšky z pozice obchodního ředitele Společnosti, v níž ho vystřídal Vojtěch Ščevík. Novým členem představenstva byla s účinností od 26. března 2008 zvolena Andrea Zatloukalová. Květen Jediný akcionář Společnosti rozhodl, že zisk Společnosti za účetní období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007 v celkové výši bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Jediný akcionář poté schválil návrh představenstva Společnosti na rozdělení prostředků na účtu nerozdělený zisk minulých let v celkové výši spočívající v tom, že část zisku ve výši bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacena Jedinému akcionáři a zbývající část prostředků ve výši zůstane na účtu nerozdělený zisk minulých let. Červen Jediný akcionář schválil návrh představenstva Společnosti na rozdělení prostředků na účtu nerozdělený zisk minulých let v celkové výši spočívající v tom, že část zisku ve výši bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacena jedinému akcionáři a zbývající část prostředků (zisku) ve výši zůstane na účtu nerozdělený zisk minulých let. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

13 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VRCHOLOVÉ VEDENÍ Představenstvo společnosti Erich Čomor, předseda představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozen v roce 1969, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Titul MBA získal na Kellogg School of Management ve Spojených státech amerických. Sedm let působil ve společnosti McKinsey & Co, kde se věnoval poradenství v oblasti vytváření a zavádění nových bankovních produktů a zvyšování efektivnosti prodejních aktivit. Poté úspěšně zastával pozici Chief Marketing & Product Officer v GE Money Bank v České republice. V únoru 2007 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit a.s. Od téhož data vykonává v této společnosti funkci předsedy představenstva. V rámci skupiny Home Credit působí rovněž ve funkci předsedy představenstva společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Ladislav Chvátal, místopředseda představenstva Pracovní adresa: World Trade Center, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve skupině PPF pracuje od roku V rámci skupiny PPF a později Home Credit zastával řadu manažerských pozic. V roce 2005 byl jmenován do funkce Executive Director for Retail Banking and Consumer Finance ve skupině PPF. Od ledna 2007 vykonává funkci člena představenstva společnosti Home Credit B.V. Od února 2007 působí rovněž ve funkci místopředsedy představenstva společnosti Home Credit a.s. Luboš Berkovec, člen představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozen v roce 1966, studoval na VVTŠ v Liptovském Mikuláši. V letech spoluvlastnil leasingovou společnost IMP Leasing. Poté pracoval ve společnosti GE Money, nejprve v řídících pozicích v České republice, poslední dva roky zastával pozici generálního ředitele GE Money na Slovensku. Do společnosti Home Credit a.s. nastoupil v dubnu 2007 na pozici Chief Risk and Finance Officer. Od května 2007 vykonává funkci člena představenstva Home Credit a.s. V rámci skupiny Home Credit působí rovněž ve funkci Chief Risk and Finance Officer a člena představenstva společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Andrea Zatloukalová, členka představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozena v roce 1973, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a před svým příchodem do skupiny Home Credit působila pět let jako právnička ve společnosti Český Telecom. Svoji profesionální kariéru začala v advokátní kanceláři, kde se soustředila na obchodní, občanské a rodinné právo. V Home Credit a.s. působí od roku 2003 jako ředitelka právního odboru. Současně zastupuje společnost v České leasingové a finanční asociaci, kde řídí Výbor pro financování spotřebitelů a je členkou Legislativně-právního výboru. Členkou představenstva je od 26. března Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

14 Dozorčí rada společnosti Pavel Pfauser, předseda dozorčí rady Pracovní adresa: Na Pankráci 1658/121, , Praha 4 Narozen v roce 1975, promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finance. Po absolvování studia pracoval ve společnosti KPMG Česká republika s.r.o., kde se zabýval auditem a daňovým poradenstvím. V říjnu 2002 nastoupil do Home Credit International a.s., kde působil na pozici finančního controllera, člena představenstva a člena dozorčí rady Home Credit Finance a.s. V současné době vykonává funkci ředitele controlingu Home Credit Group. V říjnu 2005 byl pověřen funkcí člena dozorčí rady společnosti Home Credit a.s. a člena dozorčí rady společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Karla Henčlová, členka dozorčí rady Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozena v roce 1963, vystudovala Vysokou ekonomickou školu v Bratislavě v oboru automatizované systémy řízení. V letech pracovala jako ekonom v ZPD a.s. Hodonín. Od roku 1996 působila ve funkci ředitelky pobočky Banky Haná a.s. a od roku 1999 pracovala jako ekonomická ředitelka v Jednotě s.d. Hodonín. Do Home Credit Finance a.s. nastoupila v roce 2002 na pozici náměstkyně úseku správy aktivních obchodů a později výkonné ředitelky pro správu aktivních obchodů. V únoru 2004 byla jmenována členkou dozorčí rady Home Credit Finance a.s., po rozdělení společnosti byla zvolena členkou dozorčí rady Home Credit a.s. Současně řídí sekci Operations ve společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Pavel Vyhnálek, člen dozorčí rady Pracovní adresa: Na Pankráci 1658/121, , Praha 4 Narozen v roce 1968, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1992 působil na několika pozicích v Československé obchodní bance (ČSOB), a to jako Client Relationship Manager, Branch Director, Director of Mortgage Banking a Rerail Credit Risk Manager celého portfolia v rámci skupiny ČSOB v České a Slovenské republice. Aktivně se podílel na privatizaci ČSOB a integraci IPB do ČSOB. V roce 2002 začal pracovat ve společnosti GE Consumer Finance Czech & Slovak Republics jako Chief Risk Officer. Ve skupině Home Credit Group působí od srpna 2006 na pozici Group Chief Risk Officer. S účinností od února 2007 byl jmenován členem dozorčí rady společnosti Home Credit a.s. Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. m) až n) Z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Členy představenstva společnosti volí a odvolává dozorčí rada společnosti většinou hlasů svých členů. Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci zejména v souvislosti s 161a a 210 obchodního zákoníku. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

15

16 Organizační struktura platná k 31. prosinci 2008 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

17 6. OBCHOD SPOLEČNOSTI Obchodní síť Home Credit a.s. působí v obchodní síti na celém území České republiky. Obchod je zajišťován prostřednictvím: klíčových partnerů (odbor Key accounts), za které zodpovídají vedoucí oblastí a obchodní manažeři podřízení řediteli odboru nezávislých prodejců, kteří jsou spravováni prostřednictvím regionálních zastoupení v Praze a Brně, v čele s regionálními řediteli. Regionální ředitel zajišťuje obchod ve svém regionu prostřednictvím obchodních manažerů přímého prodeje (např. Zepter International s.r.o., Vorwerk CS k.s., atd.) specifická forma prodeje Účelové spotřebitelské úvěry Spotřebitelské úvěry jsou tradičním produktem společnosti Home Credit a.s. a současně jedním z klíčových produktů k získávání nového klientského portfolia. V České republice lze tento úvěr získat na více jak obchodních místech partnerů, mezi které patří velké obchodní řetězce Key account prodejci (např. Asko - nábytek, spol. s r.o., Kika nábytek s.r.o., Baumax ČR s.r.o., Mountfield a.s.), drobní nezávislí prodejci, jejich aliance (elektro Hele), cestovní kanceláře a agentury, zdravotnická zařízení, ordinace veterinárních lékařů, specializovaná kadeřnictví, vybrané e-shopy. S těmito obchodními partnery Home Credit podepisuje Smlouvu o zastoupení. Obchodní partneři poté sepisují jménem společnosti návrhy na uzavření úvěrové smlouvy s jednotlivými fyzickými osobami (klienty). Jednání s obchodními řetězci jsou vedena na úrovni centrály Home Credit. Prostřednictvím spotřebitelských úvěrů lze financovat černou techniku (televizory, DVD rekordéry, videokamery) a bílé zboží (lednice, pračky, myčky nádobí aj.), nábytek, výpočetní techniku, zahradní techniku, hudební nástroje, sportovní vybavení, šicí stroje, bazény, kotle, letní či zimní dovolené, případně si lze pořídit na splátky novou firmu. Z oblasti služeb lze financovat nadstandardní lékařskou péči nebo veterinární péči, v rámci přímého prodeje nádobí, vysavače, atd. Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány občanům České republiky starším 18 let, s trvalým zdrojem příjmů a korespondenční adresou na území ČR. Klientovi může být poskytnut úvěr v minimální výši Kč. Maximální hodnota odvozená od věrohodnosti klienta není předem stanovena (standardně do Kč). Úvěr je splácen ve stejných splátkách s pevnou úrokovou sazbou. Splatnost úvěru je v rozmezí 6 72 měsíců. Je pravidlem, že spotřebitelské úvěry poskytované společností Home Credit a.s. nevyžadují zajištění. K poskytnutému spotřebitelskému úvěru je možno od února 2007 sjednat i pojištění neschopnosti splácet ve dvou variantách. Průměrná výše spotřebitelského úvěru se za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 pohybovala na úrovni Kč a průměrná splatnost přesáhla sedmnáct měsíců. Nejčastějšími komoditami, které byly v tomto produktu financovány, jsou již tradičně bílá a černá technika. Oproti předchozímu roku roste podíl prodeje nábytku. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

18 Od října 2008 poskytuje Home Credit také financování dopravní techniky. Jedná se zejména o financování ojetých vozidel typu M1 (osobní automobily) a N1 (nákladní automobily do 3,5 t) prostřednictvím účelového zajištěného spotřebitelského úvěru nebo finančního leasingu, který ovšem tvoří minoritní část z celkového portfolia. Revolvingové úvěry a kreditní karty Revolvingový úvěr je dlouhodobý, opakovatelný a obnovitelný úvěr. Držitel revolvingového úvěru má k dispozici hotovost ve výši dohodnutého úvěrového rámce. Každým čerpáním se snižuje disponibilní zůstatek, který ještě může zákazník ze svého úvěrového rámce použít. Každou splátkou se naopak disponibilní zůstatek zvyšuje. Od roku 2006 se vedle revolvingových úvěrů zařadily i kreditní karty, jejichž specifikem jsou volitelná výše splátky od 4 % z vyčerpané částky až po celý dluh a především, tzv. bezúročné období, díky kterému může klient využívat peníze bez toho, aby za ně po dobu až 51 dní zaplatil úrok. Home Credit nabízí revolvingové úvěry a kreditní karty ve formě elektronických mezinárodních karet Maestro a MasterCard. Společnost oslovuje prostřednictvím přímého marketingu klienty s dřívější dobrou platební historií. Nositelem revolvingového úvěru je tedy především Stříbrná karta Home Credit, ČP úvěrová karta a od října 2006 kreditní karta Home Credit. Tyto karetní produkty umožňují svým držitelům opakovaně nakupovat na splátky v prodejnách v České republice i v zahraničí. Další z možností použití karetních produktů je výběr hotovosti z bankomatů, a to opět nejenom v České republice, ale i za hranicemi. Novinkou roku 2008 je kreditní karta Premia, která kromě běžných vlastností kreditní karty nabízí i velmi zajímavý věrnostní program. Premia karty jsou nabízeny jak portfoliu klientů Home Credit pomocí cross sell, tak klientům Skupiny České pojišťovny pomocí cross-sellu i přímého prodeje, klientům finančního poradce Broker Consulting a také přímo ve vybraných obchodech, kde Home Credit zajišťuje splátkový prodej. Mezi nejvýznamnější kanály pro distribuci karet patří cross-sell klientům HomeCredit a spolupráce se Skupinou České pojišťovny. Při cross-sellu jsou stávající klienti společnosti oslovováni nabídkou Home Credit k uzavření Premia karty, popř. mohou smlouvu uzavřít na všech pobočkách České pojišťovny nebo u svého pojišťovacího poradce. Správa je zajišťována z centrály společnosti v Brně. Karetní produkty jsou nosným produktem v rámci úvěrových portfolií a v centru pozornosti produktového rozvoje zůstanou i v příštích letech. Od zavedení revolvingových úvěrů na českém trhu v roce 2000 je jejich význam na úvěrovém portfoliu Home Credit dlouhodobě na vysoké úrovni. K datu 31. prosince 2008 činí tento podíl 47,8 %. Neúčelové hotovostní úvěry Neúčelové jednorázové hotovostní úvěry jsou v širším měřítku nabízeny od roku 2003 v souvislosti s otevřením distribučního kanálu Česká pošta. Základní odlišnosti od produktu účelových spotřebitelských úvěrů jsou spojeny právě s umožněním hotovostního čerpání úvěru, a to převodem na běžný účet, zasláním poštovní poukázky nebo výběrem hotovosti přímo na pobočkách České pošty. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

19 Jednoduchost parametrů neúčelového úvěru z něj činí velmi vhodný produkt k akvizici nových klientů i alternativu v rámci cross-sellingových programů nabízených stávající zákaznické bázi Home Credit. Potenciální klienti jsou tedy oslovování širokým mediálním mixem zahrnujícím masovou i přímou komunikaci. Distribučním kanálem je zejména Česká pošta, kde jsou tyto úvěry vypláceny. Akvizice klientů neúčelových úvěrů Home Credit umožňuje udržet dynamické tempo rozvoje společnosti. Hotovostní úvěry jsou samostatnou produktovou řadou v nabídce Home Credit a pro následující roky předpokládáme jejich dynamický růst. Charakteristika distribučních kanálů Česká pošta Agentské sítě Telefonní půjčka Malé a velké osobní půjčky Česká pošta Obchodní model spolupráce s Českou poštou je nadále využíván k získávání nových klientů přímo na jejích pobočkách. V květnu 2006 byla spolupráce rozšířena i na produkt Telefonní půjčka, kde na České poště dochází pouze k ověření dokladů a výplatě peněz na základě předem schváleného úvěrového rámce. Agentské sítě V průběhu roku 2008 se společnost rozhodla ukončit prodeje hotovostních úvěrů prostřednictvím agentských sítí. Telefonní půjčka Telefonní půjčka je hlavním akvizičním produktem v oblasti hotovostních úvěrů. Klientům je v rámci komunikace v TV, tisku či neadresné distribuce tiskových materiálů sdělováno telefonní číslo, na které si mohou zavolat pro sjednání úvěru. Schválení a vyplnění smlouvy probíhá při telefonickém kontaktu klienta s produktovým specialistou. Smlouvu následně klient obdrží poštou a na libovolné pobočce České poště mu je po ověření dokladů vyplacena hotovost. V případě volby úvěru přesahující 100 mohou být zasílány smlouvy klientem zpět společnosti a výplata prostředků probíhá bezhotovostně na bankovní účet klienta. Malé a velké osobní půjčky Produkty Malé a velké osobní půjčky jsou klíčovou součástí procesu křížového prodeje klientské databáze a společně s revolvingovými úvěry tvoří komplexní produktovou nabídku pro stávající klienty společnosti. Marketingová strategie masová komunikace Masová komunikace je pro Home Credit stěžejní cestou k budování všeobecně známé značky s atributy rychlého a jednoduchého přístupu k úvěrovým produktům. Nejefektivnějšími médii z pohledu velikosti oslovené cílové skupiny i ceny jsou pro společnost televizní reklama a neadresný direct mail. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

20 Dlouhodobá a konzistentní kampaň zahrnovala následující reklamní spoty s těmito sděleními: Telefonní půjčka např Kč za 499 měsíčně Výhodnou půjčku si teď jednoduše zařídíte po telefonu Tel Kč vám teď půjčíme již za 499 Kč měsíčně. Telefonní půjčka Neplaťte poplatky za... Neplaťte poplatky za sjednání půjčky. Zavolejte si o Telefonní půjčku na číslo a získejte například Kč za Kč měsíčně. Poplatková televizní kampaň se skládá ze tří na sebe navazujících reklam. Každá z nich byla zaměřena na jeden konkrétní poplatek, který Home Credit u Telefonní půjčky neúčtuje. Jedná se o poplatek za sjednání půjčky, za vedení půjčky a za předčasné splacení úvěru. V průběhu 4. čtvrtletí 2008 byla představena nová kampaň, která jako hlavní benefit komunikuje záruku spokojenosti v případě, že by klient nebyl spokojen, má možnost splatit celou jistinu do 3 měsíců od poskytnutí, aniž by musel platit úrok za její poskytnutí. Záruka spokojenosti tak klientovi usnadňuje a zjednodušuje rozhodovací proces. Hlavním komunikačním médiem byla v roce 2008 televize, doplněná cílenou distribucí neadresných letáků a internetovou komunikací. Nejtypičtějším atributem společnosti Home Credit a.s. zůstává, že poskytuje jednoduché a rychlé služby. Home Credit je zákazníky stále považován za splátkovou společnost s nejjednoduššími a nejrychlejšími službami. Marketingová strategie přímá komunikace V období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 probíhalo mnoho cross-sellingových aktivit zaměřených na další zvyšování celkové efektivity obchodu Home Credit. Hlavními adresáty z hlediska celkového počtu byli zákazníci, kterým společnost poskytla účelový spotřebitelský úvěr v obchodní síti. V dalším období se bude Home Credit zaměřovat na růst efektivity cross-sellingových projektů, které jsou jednoznačně motorem růstu celé společnosti. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

Výroční zpráva. Air Bank a.s.

Výroční zpráva. Air Bank a.s. Výroční zpráva Air Bank a.s. za rok 2012 Obsah 1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI AIR BANK A.S.... 3 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 3 PROFIL AIR BANK... 6 3.1 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

paro par la ola par slov slo o

paro par la ola par slov slo o Výroční zpráva 010 Obsah Slovo úvodem 3 Profil společnosti Cetelem Dlouhodobá strategie 9 Produktová nabídka společnosti 11 Milníky v historii společnosti 13 Společenská odpovědnost 1 Skupina BNP Paribas

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události České pojišťovny... 5 Získaná

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více