VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008

2 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 6 Vlastní kapitál 7 Předmět podnikání 7 Produkty 8 Vydané cenné papíry 8 Doplňující údaje o vydaných dluhopisech 9 3. POPIS STRUKTURY KONCERNU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 10 Majetková struktura skupiny Home Credit s ohledem na klíčové společnosti VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VRCHOLOVÉ VEDENÍ 13 Představenstvo společnosti 13 Dozorčí rada společnosti 14 Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. m) až n) Z. č. 256/2004 Sb., o podn. na kapitálovém trhu 14 Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů 15 Organizační struktura OBCHOD SPOLEČNOSTI 17 Obchodní síť 17 Účelové spotřebitelské úvěry 17 Revolvingové úvěry a kreditní karty 18 Neúčelové hotovostní úvěry 18 Charakteristika distribučních kanálů 19 Marketingová strategie masová komunikace 19 Marketingová strategie přímá komunikace OBLASTI KLÍČOVÉ PRO DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU U 21 Schvalování 21 Vymáhání 22 Informační systémy a řešení krizových situací 22 Řízení rizika 23 Financování 23 Řízení lidských zdrojů HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 25 Finanční výsledky společnosti 25 Výhled pro příští období DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 28 Mezinárodní standardy finančního výkaznictví 28 Informace o odměnách uhrazených auditorovi 28 Příjmy statutárních orgánů a principy odměňování 28 Veřejně prospěšné aktivity, podpora komunity 29 Soudní, správní a rozhodčí řízení 29 Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. o) až q) Z. č. 256/2004 Sb., o podn. na kapitálovém trhu KONTAKTNÍ ÚDAJE 30 Centrála 30 Kontaktní osoby 30 Regionální zastoupení ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU PŘÍLOHY 32 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

3 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, V roce 2008 vstoupila společnost Home Credit do jedenáctého roku své existence na trhu spotřebitelského financování v České republice. Společnost úspěšně navázala na předchozí období a potvrdila svou přední pozici mezi nebankovními finančními subjekty. V obchodních výsledcích společnosti Home Credit a.s. se pozitivně projevila kvalitní obchodní strategie společnosti založená na široké obchodní síti a atraktivní nabídce v jednotlivých produktových řadách. Ačkoliv ekonomická situace nebyla v roce 2008 zdaleka příznivá, společnost svými strategickými rozhodnutími dokázala udržet stabilní pozici a posílit ziskovost. Rozdílný vývoj české ekonomiky během roku 2008 Hrubý domácí produkt v roce 2008 podle vyjádření Českého statistického úřadu meziročně vzrostl reálně o 3,1 % a nezaměstnanost se oproti roku 2007 zvýšila o 0,7 procentního bodu na 6 %. Rok 2008 měl z obchodního hlediska dvě naprosto odlišné fáze. V prvních třech kvartálech české hospodářství rostlo a poptávka po úvěrech se zvyšovala. V posledních třech měsících se však začaly projevovat příznaky finanční krize, česká ekonomika se dostala do sestupné fáze hospodářského cyklu a poptávka po úvěrech poklesla. Dluhy českých domácností se podle České národní banky ke konci roku 2008 vyšplhaly na 880 miliard korun, přičemž největší část tvoří úvěry spojené s bydlením, jako jsou zejména hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Přibližně třetinu tvoří spotřebitelské, především hotovostní úvěry. Vzhledem k situaci na finančních trzích, růstu nezaměstnanosti a celkovému poklesu ekonomiky začíná být pro nízkopříjmové skupiny lidí splácení úvěru závažným problémem. V České republice představují úvěry domácnostem přibližně 20 % HDP, což je zhruba třetina úrovně, jaké dosahují země eurozóny. I přesto je prioritou naší společnosti pro následující období účinné řízení rizika a zodpovědný přístup ke klientům, abychom zabránili jejich předlužování. Business Overview Objem nově poskytnutých úvěrů v kalendářním roce 2008 rekordně vzrostl oproti roku 2007 o 15 % z 8,3 miliardy Kč na 9,6 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. tak poprvé v historii na českém trhu přesáhla devítimiliardovou hranici. Největší dynamiky dosáhl růst objemu poskytnutých úvěrů v segmentu karet. Za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 se objem poskytnutých úvěrů na kreditních kartách zvýšil o 117 %. Rostly i typově starší revolvingové karty meziročně o více než 21 %. V případě kreditních karet, jejichž portfolio rozšířila v roce 2008 i karta Premia, dosáhla průměrná výše poskytnutého úvěrového rámce Kč. Téměř 28% nárůst v objemu oproti roku 2007 dosáhly hotovostní úvěry. V tomto segmentu byla v roce 2008 číslem jedna Telefonní půjčka, která zaznamenala objemově třetinový nárůst (33,4 % oproti 2007). Průměrná výše hotovostních úvěrů se zvýšila o 22,1 % na Kč. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

4 Ve sledovaném účetním období potvrdila společnost Home Credit a.s. dominantní pozici na trhu účelových spotřebitelských úvěrů nabízených v obchodní síti smluvních partnerů českým spotřebitelům poskytl formou splátkového prodeje více než 2,65 miliardy korun Průměrná výše POS úvěru vzrostla o 7,8 % a dosáhla Kč. K dalšímu růstu přispělo i spotřebitelské financování ojetých automobilů, které začala společnost Home Credit a.s. nabízet v říjnu O úspěchu společnosti Home Credit a.s. v daném období svědčí jak obchodní, tak finanční výsledky. Za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 činil čistý zisk 738 milionů Kč, což je nejvíce za dobu existence společnosti. Ve srovnání s rokem 2007 se jedná o 35% nárůst. Strategie pro následující období V roce 2008 se společnost Home Credit a.s. zaměřila především na inovace stávající produktové nabídky a intenzivní práci se stávající klientskou základnou. V posledním kvartálu roku se společnost soustředila na snížení provozních nákladů a efektivní řízení rizik. Všechny tyto oblasti patří k základním pilířům obchodní strategie naší společnosti, a jako takové zůstávají aktuální i pro následující rok. Naší prioritou pro rok 2009 je udržení vedoucí pozice na poli klasických spotřebitelských úvěrů. Zaměříme se na další upevnění spolupráce s retailovými partnery v nezávislé obchodní síti, jakož i na rozvoj vztahů s klíčovými obchodními partnery. Jsme připraveni rozšířit nabídku kvalitních úvěrových produktů i do dalších segmentů, v nichž společnost Home Credit a.s. dosud nepůsobí nebo působí pouze omezeně. Zvláštní pozornost hodláme v roce 2009 věnovat dalšímu rozvoji karetního portfolia a portfolia neúčelových hotovostních úvěrů, tedy dvěma dynamicky rostoucím oblastem. Ve snaze vyjít vstříc požadavkům našich klientů se zaměříme na inovaci stávajících produktů. Budeme se soustředit i na zlepšení pojišťovacích služeb, které spolu se spotřebitelským financováním poskytujeme. Důraz budeme klást i na budování a rozvoj spotřebitelských auto úvěrů, které jsme začali nabízet od října Závěr Pevná pozice na trhu spolu s dobře připravenou obchodní strategií nám dovolují hledět do budoucnosti s důvěrou. I přes negativní vývoj na globálním finančním trhu a vysoce konkurenční tržní prostředí chceme udržet společnost stabilní a zdravou. V roce 2009 počítáme s dalším růstem a posílením ziskovosti díky pokračující dominanci ve spotřebitelském financování, růstu hotovostních i karetních úvěrů v kombinaci s velmi důsledným řízením rizikových a provozních nákladů. Ziskovost společnosti výrazně posílí přechod od externího financování operací Home Credit v ČR na interní financování ze skupiny PPF, který výrazně oslabí dosavadní závislost společnosti na rozkolísaných finančních trzích. Budeme dále stavět na pozitivních hodnotách, s nimiž je značka Home Credit spojována. K těm patří zodpovědný přístup jak vůči zákazníkům, odrážející se v profesionalitě poskytovaných služeb, tak vůči obchodním partnerům a zaměstnancům společnosti. Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem obchodním partnerům společnosti Home Credit a.s. za spolupráci v uplynulém období. Rád bych rovněž využil této příležitosti Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

5

6 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Společnost Home Credit a.s. (dále též Home Credit, Společnost nebo Emitent ) vznikla dne 3. ledna 2005 přeměnou společnosti Home Credit Finance a.s. formou rozdělení, z důvodu oddělení aktivit souvisejících se správou majetkových účastí v zahraničních dceřiných společnostech od podnikatelských aktivit v oblasti spotřebitelského financování v České republice. Home Credit patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice; v roce 2008 činil odhadovaný tržní podíl Home Credit na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů v České republice necelých 18 %. V období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 poskytl Home Credit svým klientům úvěry v celkové výši 9,6 miliardy Kč. Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2008 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajině (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od roku 2007 působí také v Číně. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru Obchodní firma: Právní forma: Home Credit a.s. akciová společnost Sídlo: Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ Internetová adresa: Pobočky: Brno, Praha, České Budějovice, Karviná IČ: Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4401 Datum vzniku: Společnost Home Credit a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ: vznikla 1. května 2005 rozdělením společnosti Home Credit Finance a.s., IČ: , se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ a přešlo na ni jmění společnosti Home Credit Finance a.s., které bylo uvedeno v projektu rozdělení; současně se společností Home Credit a.s. vznikla společnost HC Holding a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

7 Vlastní kapitál Vlastní kapitál Společnosti činí a je tvořen: Základní kapitál: Základní kapitál společnosti Home Credit a.s. činí a je tvořen 300 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. Všechny akcie jsou splaceny v plné výši. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva a povinnosti a stejný podíl na základním kapitálu. Společnost si není vědoma žádného omezení v převoditelnosti cenných papírů, v hlasovacích právech, ani žádných zvláštních práv souvisejících s vlastnictvím cenných papírů. Dále Společnosti nejsou známi žádné smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. Ost. kapitálové fondy: Ostatní kapitálové fondy činí a jsou tvořeny podílem Společnosti na ostatních kapitálových fondech jejího právního předchůdce Home Credit Finance a.s. na základě projektu rozdělení. Zákonný rezerv fond: Nerozdělený zisk: Zákonný rezervní fond činí a je tvořen fondem vytvářeným v souladu s obchodním zákoníkem. Nerozdělený zisk činí a je tvořen kumulativními zisky Společnosti poníženými o vyplacené dividendy a příděly do fondů dle obchodního zákoníku, popř. stanov Společnosti. Předmět podnikání Podle článku stanov Home Credit a.s. je předmětem podnikání: zprostředkování obchodu a služeb správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provozování cestovní agentury velkoobchod Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

8 Produkty Společnost Home Credit a.s. se specializuje na tři základní produktové řady spotřebitelské úvěry, revolvingové úvěry a neúčelové hotovostní úvěry. Účelové spotřebitelské úvěry Home Credit lze v České republice získat na více než obchodních místech s elektronikou, výpočetní a kancelářskou technikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními díly, podlahami, bazény a dalším sortimentem. Lze je užít i na financování dovolené nebo nadstandardní lékařské péče. Od října 2008 poskytuje Home Credit také financování dopravní techniky. Revolvingové úvěry jsou poskytovány prostřednictvím úvěrových platebních karet standardu Maestro a MasterCard s mezinárodním použitím. Nosnými produkty jsou Stříbrná karta Home Credit a ČP úvěrová karta. V souladu se strategií společnosti posilovat segment kreditních karet se dynamicky rozvíjejí kreditní karta Home Credit a kreditní karta ČP. Novinkou roku 2008 je kreditní karta Premia, které kromě běžných vlastností kreditní karty nabízí i velmi zajímavý věrnostní program. Produktové portfolio doplňují neúčelové hotovostní úvěry, které jsou nabízeny v distribučních kanálech Česká pošta, Půjčka po telefonu, Agentská síť a Malé a velké osobní půjčky. Vydané cenné papíry Druh Forma Podoba Jmenovitá hodnota Počet kusů Celková hodnota emise ISIN Oficiální trh Akcie kmenová na jméno Listinná 1 mil. Kč mil. Kč Ne Ne Dluhopis na doručitele Zaknihovaná 1 mil. Kč mld. Kč CZ BCPP* *Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

9 Doplňující údaje o vydaných dluhopisech ISIN CZ Datum emise : 6. října 2006 Doba splatnosti : 6. července 2009 Kupón : Dluhopisy nesou pohyblivý úrokový výnos stanovený způsobem popsaným v čl. 5 emisních podmínek dluhopisů a vypláceným způsobem popsaným v čl. 7 emisních podmínek dluhopisů. Schválení prospektu a emisních podmínek : Vydáno rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/105/2006/4 2006/7079/540 ze dne 5. září 2006, které nabylo právní moci dne 6. září Administrátor : Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: Místo výplat : Česká spořitelna, a.s. Národní 27, Praha 1 Statut dluhopisů : Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

10 3. POPIS STRUKTURY KONCERNU A POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Společnost je součástí skupiny Home Credit, která je tvořena společnostmi působícími na trhu spotřebitelského financování v České republice, Slovenské republice, Ruské federaci, Kazachstánu, Ukrajině a Bělorusku a od roku 2007 také v Číně. Skupina Home Credit je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF. Údaje o těchto společnostech, stejně tak jako údaje o jejich příslušnosti ke koncernu byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Rozsah uváděných údajů o jednotlivých společnostech je dán především možností získat příslušné informace o konkrétní společnosti a také významem, který má v rámci koncernu. V prosinci 2007 byla dokončena fúze společností HC Holding a.s. a Home Credit Grand Holding a.s., a to za vzniku společnosti HC S.E. Sídlo nástupnické společnosti je v Nizozemském království. Tato fúze završila transformaci skupiny Home Credit, jejímž cílem bylo oddělení hlavních činností skupiny Home Credit, tj. poskytování spotřebitelského financování, od činností společností náležejících do skupiny České pojišťovny a současného vytvoření transparentní a jednotné holdingové struktury. Holdingovou společností skupiny Home Credit je společnost Home Credit B.V., se sídlem Stravinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království. Společnost Home Credit a.s. je řízena touto holdingovou společností, která je současně jejím jediným akcionářem. Společnost Home Credit B.V. je vlastněna společnosti HC S.E. a PPF Group N.V. K datu 31. prosince 2008 představovala účast společnosti HC S.E. na společnosti Home Credit B.V. 46,18 %, společnost PPF Group N.V. vlastnila 53,82 %. Hlavní holdingovou společností, která zastřešuje celou strukturu skupiny PPF, je společnost PPF Group N.V. (Nizozemské království), která je současně jediným akcionářem společnosti HC S.E. Konečnými vlastníky společnosti PPF Group N.V. jsou pan Petr Kellner s podílem ve výši 94,36 %, pan Jiří Šmejc s podílem ve výši 5,00 % a pan Ladislav Bartoníček s podílem ve výši 0,64 %. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

11 Majetková struktura skupiny Home Credit s ohledem na klíčové společnosti platná k 31. prosinci 2008 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

12 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 Březen Představenstvo společnosti Home Credit a.s. projednalo v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy ukončení působení Martina Vetýšky ve funkci člena představenstva, a to ke dni 25. března Tento krok souvisel s odchodem Martina Vetýšky z pozice obchodního ředitele Společnosti, v níž ho vystřídal Vojtěch Ščevík. Novým členem představenstva byla s účinností od 26. března 2008 zvolena Andrea Zatloukalová. Květen Jediný akcionář Společnosti rozhodl, že zisk Společnosti za účetní období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007 v celkové výši bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Jediný akcionář poté schválil návrh představenstva Společnosti na rozdělení prostředků na účtu nerozdělený zisk minulých let v celkové výši spočívající v tom, že část zisku ve výši bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacena Jedinému akcionáři a zbývající část prostředků ve výši zůstane na účtu nerozdělený zisk minulých let. Červen Jediný akcionář schválil návrh představenstva Společnosti na rozdělení prostředků na účtu nerozdělený zisk minulých let v celkové výši spočívající v tom, že část zisku ve výši bude jako podíl na zisku Společnosti (dividenda) vyplacena jedinému akcionáři a zbývající část prostředků (zisku) ve výši zůstane na účtu nerozdělený zisk minulých let. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

13 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VRCHOLOVÉ VEDENÍ Představenstvo společnosti Erich Čomor, předseda představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozen v roce 1969, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Titul MBA získal na Kellogg School of Management ve Spojených státech amerických. Sedm let působil ve společnosti McKinsey & Co, kde se věnoval poradenství v oblasti vytváření a zavádění nových bankovních produktů a zvyšování efektivnosti prodejních aktivit. Poté úspěšně zastával pozici Chief Marketing & Product Officer v GE Money Bank v České republice. V únoru 2007 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Home Credit a.s. Od téhož data vykonává v této společnosti funkci předsedy představenstva. V rámci skupiny Home Credit působí rovněž ve funkci předsedy představenstva společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Ladislav Chvátal, místopředseda představenstva Pracovní adresa: World Trade Center, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve skupině PPF pracuje od roku V rámci skupiny PPF a později Home Credit zastával řadu manažerských pozic. V roce 2005 byl jmenován do funkce Executive Director for Retail Banking and Consumer Finance ve skupině PPF. Od ledna 2007 vykonává funkci člena představenstva společnosti Home Credit B.V. Od února 2007 působí rovněž ve funkci místopředsedy představenstva společnosti Home Credit a.s. Luboš Berkovec, člen představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozen v roce 1966, studoval na VVTŠ v Liptovském Mikuláši. V letech spoluvlastnil leasingovou společnost IMP Leasing. Poté pracoval ve společnosti GE Money, nejprve v řídících pozicích v České republice, poslední dva roky zastával pozici generálního ředitele GE Money na Slovensku. Do společnosti Home Credit a.s. nastoupil v dubnu 2007 na pozici Chief Risk and Finance Officer. Od května 2007 vykonává funkci člena představenstva Home Credit a.s. V rámci skupiny Home Credit působí rovněž ve funkci Chief Risk and Finance Officer a člena představenstva společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Andrea Zatloukalová, členka představenstva Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozena v roce 1973, absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a před svým příchodem do skupiny Home Credit působila pět let jako právnička ve společnosti Český Telecom. Svoji profesionální kariéru začala v advokátní kanceláři, kde se soustředila na obchodní, občanské a rodinné právo. V Home Credit a.s. působí od roku 2003 jako ředitelka právního odboru. Současně zastupuje společnost v České leasingové a finanční asociaci, kde řídí Výbor pro financování spotřebitelů a je členkou Legislativně-právního výboru. Členkou představenstva je od 26. března Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

14 Dozorčí rada společnosti Pavel Pfauser, předseda dozorčí rady Pracovní adresa: Na Pankráci 1658/121, , Praha 4 Narozen v roce 1975, promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru finance. Po absolvování studia pracoval ve společnosti KPMG Česká republika s.r.o., kde se zabýval auditem a daňovým poradenstvím. V říjnu 2002 nastoupil do Home Credit International a.s., kde působil na pozici finančního controllera, člena představenstva a člena dozorčí rady Home Credit Finance a.s. V současné době vykonává funkci ředitele controlingu Home Credit Group. V říjnu 2005 byl pověřen funkcí člena dozorčí rady společnosti Home Credit a.s. a člena dozorčí rady společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Karla Henčlová, členka dozorčí rady Pracovní adresa: Moravské náměstí 249/8, , Brno Narozena v roce 1963, vystudovala Vysokou ekonomickou školu v Bratislavě v oboru automatizované systémy řízení. V letech pracovala jako ekonom v ZPD a.s. Hodonín. Od roku 1996 působila ve funkci ředitelky pobočky Banky Haná a.s. a od roku 1999 pracovala jako ekonomická ředitelka v Jednotě s.d. Hodonín. Do Home Credit Finance a.s. nastoupila v roce 2002 na pozici náměstkyně úseku správy aktivních obchodů a později výkonné ředitelky pro správu aktivních obchodů. V únoru 2004 byla jmenována členkou dozorčí rady Home Credit Finance a.s., po rozdělení společnosti byla zvolena členkou dozorčí rady Home Credit a.s. Současně řídí sekci Operations ve společnosti Home Credit Slovakia, a.s. Pavel Vyhnálek, člen dozorčí rady Pracovní adresa: Na Pankráci 1658/121, , Praha 4 Narozen v roce 1968, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Od roku 1992 působil na několika pozicích v Československé obchodní bance (ČSOB), a to jako Client Relationship Manager, Branch Director, Director of Mortgage Banking a Rerail Credit Risk Manager celého portfolia v rámci skupiny ČSOB v České a Slovenské republice. Aktivně se podílel na privatizaci ČSOB a integraci IPB do ČSOB. V roce 2002 začal pracovat ve společnosti GE Consumer Finance Czech & Slovak Republics jako Chief Risk Officer. Ve skupině Home Credit Group působí od srpna 2006 na pozici Group Chief Risk Officer. S účinností od února 2007 byl jmenován členem dozorčí rady společnosti Home Credit a.s. Souhrnná informace dle 118 ods. 3 písm. m) až n) Z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Členy představenstva společnosti volí a odvolává dozorčí rada společnosti většinou hlasů svých členů. Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci zejména v souvislosti s 161a a 210 obchodního zákoníku. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

15

16 Organizační struktura platná k 31. prosinci 2008 Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

17 6. OBCHOD SPOLEČNOSTI Obchodní síť Home Credit a.s. působí v obchodní síti na celém území České republiky. Obchod je zajišťován prostřednictvím: klíčových partnerů (odbor Key accounts), za které zodpovídají vedoucí oblastí a obchodní manažeři podřízení řediteli odboru nezávislých prodejců, kteří jsou spravováni prostřednictvím regionálních zastoupení v Praze a Brně, v čele s regionálními řediteli. Regionální ředitel zajišťuje obchod ve svém regionu prostřednictvím obchodních manažerů přímého prodeje (např. Zepter International s.r.o., Vorwerk CS k.s., atd.) specifická forma prodeje Účelové spotřebitelské úvěry Spotřebitelské úvěry jsou tradičním produktem společnosti Home Credit a.s. a současně jedním z klíčových produktů k získávání nového klientského portfolia. V České republice lze tento úvěr získat na více jak obchodních místech partnerů, mezi které patří velké obchodní řetězce Key account prodejci (např. Asko - nábytek, spol. s r.o., Kika nábytek s.r.o., Baumax ČR s.r.o., Mountfield a.s.), drobní nezávislí prodejci, jejich aliance (elektro Hele), cestovní kanceláře a agentury, zdravotnická zařízení, ordinace veterinárních lékařů, specializovaná kadeřnictví, vybrané e-shopy. S těmito obchodními partnery Home Credit podepisuje Smlouvu o zastoupení. Obchodní partneři poté sepisují jménem společnosti návrhy na uzavření úvěrové smlouvy s jednotlivými fyzickými osobami (klienty). Jednání s obchodními řetězci jsou vedena na úrovni centrály Home Credit. Prostřednictvím spotřebitelských úvěrů lze financovat černou techniku (televizory, DVD rekordéry, videokamery) a bílé zboží (lednice, pračky, myčky nádobí aj.), nábytek, výpočetní techniku, zahradní techniku, hudební nástroje, sportovní vybavení, šicí stroje, bazény, kotle, letní či zimní dovolené, případně si lze pořídit na splátky novou firmu. Z oblasti služeb lze financovat nadstandardní lékařskou péči nebo veterinární péči, v rámci přímého prodeje nádobí, vysavače, atd. Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány občanům České republiky starším 18 let, s trvalým zdrojem příjmů a korespondenční adresou na území ČR. Klientovi může být poskytnut úvěr v minimální výši Kč. Maximální hodnota odvozená od věrohodnosti klienta není předem stanovena (standardně do Kč). Úvěr je splácen ve stejných splátkách s pevnou úrokovou sazbou. Splatnost úvěru je v rozmezí 6 72 měsíců. Je pravidlem, že spotřebitelské úvěry poskytované společností Home Credit a.s. nevyžadují zajištění. K poskytnutému spotřebitelskému úvěru je možno od února 2007 sjednat i pojištění neschopnosti splácet ve dvou variantách. Průměrná výše spotřebitelského úvěru se za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 pohybovala na úrovni Kč a průměrná splatnost přesáhla sedmnáct měsíců. Nejčastějšími komoditami, které byly v tomto produktu financovány, jsou již tradičně bílá a černá technika. Oproti předchozímu roku roste podíl prodeje nábytku. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

18 Od října 2008 poskytuje Home Credit také financování dopravní techniky. Jedná se zejména o financování ojetých vozidel typu M1 (osobní automobily) a N1 (nákladní automobily do 3,5 t) prostřednictvím účelového zajištěného spotřebitelského úvěru nebo finančního leasingu, který ovšem tvoří minoritní část z celkového portfolia. Revolvingové úvěry a kreditní karty Revolvingový úvěr je dlouhodobý, opakovatelný a obnovitelný úvěr. Držitel revolvingového úvěru má k dispozici hotovost ve výši dohodnutého úvěrového rámce. Každým čerpáním se snižuje disponibilní zůstatek, který ještě může zákazník ze svého úvěrového rámce použít. Každou splátkou se naopak disponibilní zůstatek zvyšuje. Od roku 2006 se vedle revolvingových úvěrů zařadily i kreditní karty, jejichž specifikem jsou volitelná výše splátky od 4 % z vyčerpané částky až po celý dluh a především, tzv. bezúročné období, díky kterému může klient využívat peníze bez toho, aby za ně po dobu až 51 dní zaplatil úrok. Home Credit nabízí revolvingové úvěry a kreditní karty ve formě elektronických mezinárodních karet Maestro a MasterCard. Společnost oslovuje prostřednictvím přímého marketingu klienty s dřívější dobrou platební historií. Nositelem revolvingového úvěru je tedy především Stříbrná karta Home Credit, ČP úvěrová karta a od října 2006 kreditní karta Home Credit. Tyto karetní produkty umožňují svým držitelům opakovaně nakupovat na splátky v prodejnách v České republice i v zahraničí. Další z možností použití karetních produktů je výběr hotovosti z bankomatů, a to opět nejenom v České republice, ale i za hranicemi. Novinkou roku 2008 je kreditní karta Premia, která kromě běžných vlastností kreditní karty nabízí i velmi zajímavý věrnostní program. Premia karty jsou nabízeny jak portfoliu klientů Home Credit pomocí cross sell, tak klientům Skupiny České pojišťovny pomocí cross-sellu i přímého prodeje, klientům finančního poradce Broker Consulting a také přímo ve vybraných obchodech, kde Home Credit zajišťuje splátkový prodej. Mezi nejvýznamnější kanály pro distribuci karet patří cross-sell klientům HomeCredit a spolupráce se Skupinou České pojišťovny. Při cross-sellu jsou stávající klienti společnosti oslovováni nabídkou Home Credit k uzavření Premia karty, popř. mohou smlouvu uzavřít na všech pobočkách České pojišťovny nebo u svého pojišťovacího poradce. Správa je zajišťována z centrály společnosti v Brně. Karetní produkty jsou nosným produktem v rámci úvěrových portfolií a v centru pozornosti produktového rozvoje zůstanou i v příštích letech. Od zavedení revolvingových úvěrů na českém trhu v roce 2000 je jejich význam na úvěrovém portfoliu Home Credit dlouhodobě na vysoké úrovni. K datu 31. prosince 2008 činí tento podíl 47,8 %. Neúčelové hotovostní úvěry Neúčelové jednorázové hotovostní úvěry jsou v širším měřítku nabízeny od roku 2003 v souvislosti s otevřením distribučního kanálu Česká pošta. Základní odlišnosti od produktu účelových spotřebitelských úvěrů jsou spojeny právě s umožněním hotovostního čerpání úvěru, a to převodem na běžný účet, zasláním poštovní poukázky nebo výběrem hotovosti přímo na pobočkách České pošty. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

19 Jednoduchost parametrů neúčelového úvěru z něj činí velmi vhodný produkt k akvizici nových klientů i alternativu v rámci cross-sellingových programů nabízených stávající zákaznické bázi Home Credit. Potenciální klienti jsou tedy oslovování širokým mediálním mixem zahrnujícím masovou i přímou komunikaci. Distribučním kanálem je zejména Česká pošta, kde jsou tyto úvěry vypláceny. Akvizice klientů neúčelových úvěrů Home Credit umožňuje udržet dynamické tempo rozvoje společnosti. Hotovostní úvěry jsou samostatnou produktovou řadou v nabídce Home Credit a pro následující roky předpokládáme jejich dynamický růst. Charakteristika distribučních kanálů Česká pošta Agentské sítě Telefonní půjčka Malé a velké osobní půjčky Česká pošta Obchodní model spolupráce s Českou poštou je nadále využíván k získávání nových klientů přímo na jejích pobočkách. V květnu 2006 byla spolupráce rozšířena i na produkt Telefonní půjčka, kde na České poště dochází pouze k ověření dokladů a výplatě peněz na základě předem schváleného úvěrového rámce. Agentské sítě V průběhu roku 2008 se společnost rozhodla ukončit prodeje hotovostních úvěrů prostřednictvím agentských sítí. Telefonní půjčka Telefonní půjčka je hlavním akvizičním produktem v oblasti hotovostních úvěrů. Klientům je v rámci komunikace v TV, tisku či neadresné distribuce tiskových materiálů sdělováno telefonní číslo, na které si mohou zavolat pro sjednání úvěru. Schválení a vyplnění smlouvy probíhá při telefonickém kontaktu klienta s produktovým specialistou. Smlouvu následně klient obdrží poštou a na libovolné pobočce České poště mu je po ověření dokladů vyplacena hotovost. V případě volby úvěru přesahující 100 mohou být zasílány smlouvy klientem zpět společnosti a výplata prostředků probíhá bezhotovostně na bankovní účet klienta. Malé a velké osobní půjčky Produkty Malé a velké osobní půjčky jsou klíčovou součástí procesu křížového prodeje klientské databáze a společně s revolvingovými úvěry tvoří komplexní produktovou nabídku pro stávající klienty společnosti. Marketingová strategie masová komunikace Masová komunikace je pro Home Credit stěžejní cestou k budování všeobecně známé značky s atributy rychlého a jednoduchého přístupu k úvěrovým produktům. Nejefektivnějšími médii z pohledu velikosti oslovené cílové skupiny i ceny jsou pro společnost televizní reklama a neadresný direct mail. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

20 Dlouhodobá a konzistentní kampaň zahrnovala následující reklamní spoty s těmito sděleními: Telefonní půjčka např Kč za 499 měsíčně Výhodnou půjčku si teď jednoduše zařídíte po telefonu Tel Kč vám teď půjčíme již za 499 Kč měsíčně. Telefonní půjčka Neplaťte poplatky za... Neplaťte poplatky za sjednání půjčky. Zavolejte si o Telefonní půjčku na číslo a získejte například Kč za Kč měsíčně. Poplatková televizní kampaň se skládá ze tří na sebe navazujících reklam. Každá z nich byla zaměřena na jeden konkrétní poplatek, který Home Credit u Telefonní půjčky neúčtuje. Jedná se o poplatek za sjednání půjčky, za vedení půjčky a za předčasné splacení úvěru. V průběhu 4. čtvrtletí 2008 byla představena nová kampaň, která jako hlavní benefit komunikuje záruku spokojenosti v případě, že by klient nebyl spokojen, má možnost splatit celou jistinu do 3 měsíců od poskytnutí, aniž by musel platit úrok za její poskytnutí. Záruka spokojenosti tak klientovi usnadňuje a zjednodušuje rozhodovací proces. Hlavním komunikačním médiem byla v roce 2008 televize, doplněná cílenou distribucí neadresných letáků a internetovou komunikací. Nejtypičtějším atributem společnosti Home Credit a.s. zůstává, že poskytuje jednoduché a rychlé služby. Home Credit je zákazníky stále považován za splátkovou společnost s nejjednoduššími a nejrychlejšími službami. Marketingová strategie přímá komunikace V období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 probíhalo mnoho cross-sellingových aktivit zaměřených na další zvyšování celkové efektivity obchodu Home Credit. Hlavními adresáty z hlediska celkového počtu byli zákazníci, kterým společnost poskytla účelový spotřebitelský úvěr v obchodní síti. V dalším období se bude Home Credit zaměřovat na růst efektivity cross-sellingových projektů, které jsou jednoznačně motorem růstu celé společnosti. Výroční zpráva Home Credit a.s. k 31. prosinci

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011 Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2011 uveřejňované podle poţadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 11. 11. 2011 / Obsah Údaje o Air Bank a.s.... 3 Údaje o

Více