Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-"

Transkript

1 Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- předmluva Občas se na pultech objeví kniha, která se zabývá základními lidskými potřebami s takovým porozuměním, že se nemůžeme dočkat, až budeme její obsah vstřebávat. Právě takovou knihu máte nyní před sebou. Jako první mě na ni upozornila jedna misionářka na Dálném východě, která se přes Spojené státy vracela domů do Anglie. Koupila si ji a poté ji charakterizovala jako přesvědčivou a fascinující. Na několik hodin mi ji půjčila, a když jsem listoval jejími stránkami, brzy jsem si uvědomil, že bych tuto knihu měl mít neustále po ruce. V knize Uspořádej si svůj svět Gordon MacDonald nejen vykresluje, jak skvěle vypadá život, když máme svůj vnitřní svět uspořádaný, ale také nám ukazuje, co je třeba podniknout, abychom toho dosáhli. Jeho základní myšlenka je prostá, ale mocná. Jak můžeme mít pořádek ve svém vnějším světě, když ho nemáme ve světě vnitřním? Je něco takového vůbec možné? Jeden psychiatr mi před několika lety řekl, že lidé se ani tolik nehroutí, jako spíš rozpadají na kousíčky. Pokud tyto kousky nespojí nějaké vnitřní pojivo, život se brzy stane příliš náročným a vyčerpávajícím. Mnozí z nás potřebují pochopit, že účinný život neovlivňují ani tolik vnější okolnosti, jako spíš naše vnitřní po stoje. Jedině když je všechno v pořádku uvnitř - v našem osobním světě - můžeme k minulosti, přítomnosti i budoucnosti přistupovat s důvěrou a jistotou. Gordon MacDonald touto knihou prokazuje křesťanské církvi nesmírnou službu. Vřele ji doporučuji. - Selwyn Hughes (1. srpna 1985) 1

2 Žiju v hrozném zmatku! Nějak to všechno nezvládám! Mám v sobě chaos! Můj osobní život za nic nestojí! Úvod Poselství chaotikům Takováto slova jsem slyšel již bezpočtukrát. Při rozhovorech u snídaně, v pracovně, kde se setkávám s lidmi jako kazatel, v obývacím pokoji u nás doma. Tato slova nevycházejí vždy z úst lidí, jejichž život se rozpadá nebo kteří se nacházejí na pokraji nějaké katastrofy. Mohou je vyslovit muži nebo ženy, kteří působí dojmem nesmírné výkonnosti a úspěšnosti. Když jsem tyto zpovědi slyšel poprvé, šokovalo mě to. Teď, po mnoha letech, bezpečně vím, že pořádek v osobním životě je problémem většiny lidí. V západní kultuře se vydává obrovské množství knih, které nám mají pomoci lépe si organizovat práci, čas, cíle, studium a služební postup. Takových, které by se přímo zabývaly organizací vnitřní či duchovní oblasti života, jsem však mnoho neviděl. A přitom právě tam je problém nejpalčivější. Úspěšní lidé, s nimiž se setkávám a kteří se potýkají s chaosem, obvykle mluví o osobním rozměru svého života. Jeho veřejný rozměr obyčejně zvládají docela dobře. Právě v této soukromé oblasti života známe sami sebe nejlépe: tam se utváří naše sebe úcta, tam vznikají základní rozhodnutí ohledně motivů, hodnot a závazků, tam pěstujeme svůj vztah s Bohem. Této oblasti říkám soukromý či vnitřní svět a její ideální stav často označuji jako řád či pořádek. O chaosu v soukromém světě něco vím, protože se s ním jako mnozí další potýkám celý život. A udělat si v něm pořádek patří k tomu nejtěžšímu, o co se snažím. Protože celý život žiju v kontextu křesťanského evangelia, Ježíš Kristus mi nikdy nebyl cizí. To však neznamená, že jsem vždy chápal, co znamená, že je mým Pánem. I když jsem ho obvykle následoval, příliš často jsem mezi námi udržoval značný rozestup. Pochopit, co myslel tím, když říkal, že ve mně zůstává a že já mám zůstávat v něm, pro mě bylo nesmírně těžké, protože patřím k těm mnoha, kteří se neradi k něčemu zavazují. Nebylo pro mě snadné porozumět procesu a záměrům obsažených v Kristově touze zůstávat (J 15,4) v mém soukromém světě. Upřímně řečeno mě frustrovalo, když jsem viděl lidi, pro které tato otázka zůstávání byla zcela pochopitelná a u kterých to zjevně fungovalo. Pomalu a někdy s bolestí jsem poznal, že vnášet řád do soukromého světa, kde chce žít Kristus, je celoživotní a zároveň každodenní úkol. Něco v našem nitru - Bible tomu říká hřích - se vzpírá jeho přítomnosti i veškerému pořádku, který z ní vyplývá. Má raději nepořádek, kde se mohou skrýt špatné motivy a hodnoty, které pak v nestřežených chvílích vyplouvají na povrch. Na tento nepořádek narážíme každý den. Když jsem jako dítě bydlel v pokoji, kde na podlaze nebyly koberce, často mě fascinovaly chuchvalce prachu, které se mi hromadily pod postelí. Bylo mi záhadou, odkud se tam berou. Vypadalo to, jako by v noci přišla nějaká tajemná síla, a zatímco jsem spal, zaneřádila mi podlahu chuchvalci prachu. Dnes nacházím každý den chuchvalce prachu ve svém vnitřním světě. Jak se tam dostaly, přesně nevím. Jejich hromadění však musím předcházet každodenním úklidem vnitřní oblasti svého života. Chtěl bych, aby bylo naprosto jasné, že celé toto pojednání o pořádku v soukromém světě stavím na zásadě přítomnosti Ježíše Krista, který tajemně, ale jednoznačně vstupuje na základě našeho osobního pozvání a rozhodnutí do našeho života. Bez tohoto ústředního bodu 2

3 osobního rozhodnutí následovat ho tato kniha dost dobře nemůže dávat smysl. Vnést pořádek do svého osobního života znamená pozvat Krista, aby vládl nad každou jeho součástí. Abych řekl pravdu, úsilí o vnitřní řád pro mě představuje osamělý zápas, protože narážím na téměř univerzální neochotu o těchto otázkách upřímně a prakticky mluvit. Většina kázání o této problematice pracuje s nadnesenými pojmy, které sice uvedou do pohybu posluchačovy emoce, ale nepomohou mu pohnout se vpřed na praktické rovině. Nejednou jsem četl knihu nebo poslouchal výklad o tom, jak dát svůj duchovní život do pořádku; souhlasil jsem s každým slovem, ale pak jsem si uvědomil, že navrhovaný postup je těžko postižitelný a neurčitý. Pro lidi, jako jsem já, kteří chtějí jasné, měřitelné způsoby, jak reagovat na Kristovu nabídku, že v nás bude žít, je to pak těžké. I když jde většinou o osamělý zápas, dostalo se mi pomoci, když jsem ji potřeboval. Přirozeně čerpám pomoc z Bible a z vyučování, které přijímám v rámci křesťanské tradice. Povzbuzuje mě moje manželka Gail (jejíž soukromý svět je upořádán pozoruhodně dobře) a řada rádců, kteří mě obklopují od nejranějších let mého života, a spousta mužů a žen, s nimiž se v tomto životě nikdy nesetkám, protože již nejsou naživu. Setkal jsem se s nimi však v jejich životopisech a s radostí jsem poznával, že i mnozí z nich se potýkali s úkolem uspořádat si svůj vnitřní svět. Když jsem se začal veřejně zmiňovat o pořádku ve svém soukromém světě, udivilo mě, kolik lidí na to okamžitě reagovalo: kazatelé, laičtí pracovníci, muži a ženy v různých vedoucích pozicích. Mám stejné problémy jako vy, říkali.,, Jestli máte nějaké nápady, jak je řešit, poskytněte mi jich co nejvíc. Soukromý svět lze rozdělit do pěti sektorů. První se týká naší motivace. Jsme vlečení, zmítaní vichry doby, nucení přizpůsobovat se a soutěžit? Nebo jsme vedeni, jako příjemci milostivých Kristových pobídek, kdy nám slibuje, že z nás něco utvoří? Další sektor našeho soukromého světa se soustředí kolem toho, jak nakládáme s omezeným množstvím času, který máme v našem životě. To, kolik času vynakládáme na svůj osobní růst a na službu druhým, je klíčem k našemu vnitřnímu zdraví. Třetí sektor je intelektuální: jak nakládáme se svou myslí, tou pozoruhodnou součástí své osobnosti, která je schopna přijímat a zpracovávat pravdu o stvořeném světě? Čtvrtým sektorem našeho soukromého světa je podle mého názoru oblast našeho ducha. Možná se nevyjádřím teologicky úplně přesně, ale myslím, že v sobě máme zvláštní, důvěrné místo, kde jsme ve styku se svým nebeským Otcem, jak to nikdo jiný nemůže ocenit ani pochopit. Této oblasti ducha říkám zahrada našeho soukromého světa. A konečně v sobě máme sektor, který nás táhne k odpočinku, k pokoji sedmého dne. Tento pokoj se liší od zábavy, kterou tak často nacházíme ve viditelném světě kolem sebe. A je tak významný, že by podle mého názoru měl být uznáván jako jedinečný a nezbytný zdroj vnitřního řádu. Jedním z mnoha životopisů, které jsem studoval, je biografie Charlese Cowmana, průkopníka misie v Japonsku a Korei. Jeho život je pozoruhodným svědectvím o povaze závazku a jeho osobní ceně. V pozdějších letech měl podlomené zdraví a byl nucen předčasně odejít do důchodu. To, že již nemohl aktivně kázat a řídit práci ostatních misionářů, pro něho bylo strašným břemenem. Jeden z jeho přátel o něm řekl následující slova: Nejvíce na mě zapůsobila tichost bratra Cowmana. Nikdy jsem ho neviděl podrážděného, i když jsem ho vídával tak zraněného, že mu po tvářích tiše stékaly slzy. Byl citlivého, mírného ducha, ale jeho tajný kříž se stal jeho vavřínem. Cowman byl mužem, jehož vnitřní svět měl řád. Jeho život nebyl uspořádaný jen navenek, ale i uvnitř. 3

4 A o tom je celá tato kniha. Nebudu se zdráhat být co nepraktičtější. Budu hodně mluvit o svých osobních zkušenostech - ne proto, že bych se považoval za vzor vnitřního pořádku, ale proto, že sám sebe vnímám jako spolubojovníka po boku všech těch, pro které je tato tématika důležitá. Kde to bylo možné, používal jsem také příběhy a myšlenky z Bible. Musím však dodat, že teologickou argumentací jsem se příliš nezabýval. Při psaní jsem vycházel z předpokladu, že ten, kdo chce ve svém soukromém světě udržovat pořádek, se již rozhodl žít v poslušnosti Bohu. A také u čtenářů předpokládám základní pochopení a souhlasné přijetí křesťanského způsobu života. Pokud se mnou, vážení čtenáři, budete v některých bodech mé ho pojednání o tomto tématu souhlasit, možná podobně jako já dospějete k závěru, že mnohé z toho, jak v dnešní době jeden druhého vyučujeme a poučujeme, se může vážně míjet s duchovní realitou. Domnívám se totiž, že některé otázky, které se na následujících stránkách snažím rozvinout, se vztahují k oblastem, kde skutečně kypí život. Upřímně řečeno si myslím, že toho o těchto otázkách neslyšíme dost. A potěšilo by mě, kdyby některé z těchto myšlenek, které vycházejí z mého srdce a jsou vypůjčeny i od dalších myslitelů a spisovatelů, zahájily dialog mezi několika zvídavými lidmi. Jen nemnozí autoři píšou knihy sami. Já nim rozhodně nepatřím. Když jsem své myšlenky skládal dohromady, čerpal jsem pomoc nejen od desítek autorů, kteří stimulovali mé myšlení, ale také od své manželky Gail, která je pro mě neocenitelným darem od Boha a která pozorně pročítala jednotlivé verze těchto kapitol, napsala mi na okraj stránek bezpočet připomínek a nutila mě být realističtější a praktičtější. Všem, kdo si myslí, že je možné žít spořádaněji, chci říci: vydejte se spolu se mnou na tuto dobrodružnou cestu myšlenkami. Na konci snad budeme mít možnost setkat se s Bohem na hlubší rovině a lépe pochopit své poslání ve službě jemu. 4

5 Poselství chaotikům: Bude-li můj soukromý svět v pořádku, bude to díky mému přesvědčení, že vnější svět aktivity musí být ovládán vnitřním světem duchovní reality. 1. KAPITOLA Syndrom propadu půdy Obyvatelům jednoho činžovního domu na Floridě se po probuzení naskytl děsivý pohled z okna. Země pod ulicí před jejich domem se doslova zhroutila, čímž vznikla obrovská proláklina. Do neustále se prohlubující jámy se propadala auta, silnice, chodníky a okolní zeleň. Bylo zřejmé, že jako další přijde na řadu samotná budova. Vědci říkají, že tyto prohlubně vznikají, když v obdobích sucha vyschnou podzemní prameny, čímž půda na povrchu ztratí spodní opěrnou vrstvu. Najednou se všechno prostě propadne, což v lidech vyvolává děsivý pocit, že už se nemohou spolehnout ani na půdu pod nohama. Existuje mnoho lidí, jejichž život se podobá takovýmto floridským proláklinám. Je pravděpodobné, že mnozí z nás se čas od času ocitají na pokraji propadu půdy. S pocity otupujícího vyčerpání, pachutí zjevného selhání nebo trpkým prožitkem rozčarování z cílů a záměrů vnímáme, jak se v nás něco propadá. Připadá nám, že nás jen okamžik dělí od zhroucení, které může celý náš svět smést do bezedné jámy. Někdy se zdá, že takovému zhroucení nelze téměř ničím zabránit. V čem je chyba? Když o tom přemýšlíme hodně dlouho, můžeme objevit existenci určitého vnitřního prostoru - svého soukromého světa - o němž jsme dříve nevěděli. Snad se mi podaří ukázat, že pokud je tento vnitřní svět zanedbáván, neunese tíhu událostí a tlaků, jimž je vystaven. Některé lidi toto sebepoznání překvapuje a znepokojuje. Náhle si uvědomí, že většinu svého času a energie strávili budováním života na viditelné rovině, na povrchu. Nahromadili spoustu dobrých a možná dokonce vynikajících aktiv, jako jsou akademické hodnosti, úspěchy v práci, důležité vztahy a tělesná síla nebo krása. Na tom všem není nic špatného. Lidé však často příliš pozdě zjistí, že jejich soukromý svět se nachází v chaosu a ve stavu zchátralosti. V takovém případě se pak může dostavit syndrom propadu půdy. Musíme pochopit, že žijeme ve dvou velice odlišných světech. Náš vnější či veřejný svět je snáze uchopitelný. Je mnohem měřitelnější, viditelnější a roztažitelnější. Náš vnější svět se skládá z práce, koníčků a spousty známých, kteří utvářejí společenskou síť. Je součástí naší existence, kterou lze nejsnáze hodnotit z hlediska úspěšnosti, popularity, bohatství a krásy. Naproti tomu náš vnitřní svět je svou povahou duchovnější. V tomto středu mohou být určovány volby a hodnoty, právě zde se lze oddávat samotě a úvahám. Je to místo uctívání a vyznávání, tichý kout, kam nemusí pronikat morální a duchovní znečištění doby. Většina z nás se dobře naučila řídit svůj veřejný svět. Samozřejmě se vždycky objeví nějaký nespolehlivý pracovník, žena, která neumí vést domácnost, nebo člověk, jehož 5

6 společenské chování je tak nezralé, že se pro všechny kolem sebe stává břemenem. Většina z nás se však naučila podnikat náležitá opatření, plánovat a udílet pokyny. Víme, jaké systémy nám ohledně práce a vztahů nejlépe vyhovují. Vybíráme si odpovídající formy zábavy a odpočinku. Jsme schopni vybírat si přátele a tyto vztahy dobře udržovat. Naše veřejné světy jsou plné zdánlivě nekonečného množství požadavků na náš čas, projevy věrnosti, peníze a energii. A protože jsou tyto veřejné světy tak viditelné a tak skutečné, musíme vynaložit značné úsilí, abychom nebrali na vědomí všechny jejich svody a požadavky. Hlasitě se domáhají naší pozornosti a jednání. Náš vnitřní svět v důsledku toho často přichází zkrátka a zůstává bez povšimnutí, protože nekřičí tak hlasitě. Je možné ho dlouho v klidu opomíjet, až nakonec nevydrží nápor a propadne se jako půda na Floridě. Spisovatel Oscar Wilde patřil k těm, kdo svému soukromému světu nevěnují velkou pozornost. William Barclay cituje jeho přiznání: Bohové mi dali téměř všechno. Nechal jsem se však vlákat do dlouhých období nesmyslné a živočišné bezstarostnosti... Znavený životem na výšinách jsem se v honbě za novými prožitky záměrně ponořil do hlubin. To, co pro mě bylo v myšlenkové sféře paradoxem, stalo se pro mě v oblasti vášně zvráceností. Přestal jsem se ohlížet na životy druhých. Bral jsem rozkoš, kde se mi nabízela, a šel jsem dál. Zapomněl jsem, že každý sebemenší čin všedního dne tvoří nebo boří charakter, a že tudíž to, co člověk udělá potají, bude jednou hlásáno ze střech. Přestal jsem být nad sebou pánem. Už jsem nebyl velitelem své duše, ale nevěděl jsem o tom. Dovolil jsem, aby mě ovládla rozkoš. Skončil jsem v strašlivé hanbě. Když Wilde píše, že už nebyl velitelem své duše, popisuje člověka, jehož vnitřní život je v troskách, jehož život se propadá. Jeho slova sice dosahují nesmírných výšin osobního dramatu, ale podobají se tomu, co by mohli říci mnozí - ti, kteří podobně jako on zanedbali svou vnitřní existenci. Domnívám se, že jedním z největších bojišť dnešní doby je soukromý svět jednotlivých lidí. Probíhá zde souboj, který musí svádět obzvláště ti, kteří si říkají praktikující křesťané. Jsou mezi nimi ti, kdo pilně pracují a berou na svá bedra obrovské úkoly doma, v práci a v církvi. Jsou to dobří lidé, ale velice, velice unavení! Příliš často pak žijí na pokraji zhroucení podobného tomu, když se propadne půda. Proč? Protože jejich hodnotné činy jsou sice na hony vzdálené tomu, co dělal Oscar Wilde, ale podobně jako on se příliš zaměřili na veřejný svět a opomíjeli vnitřní stránku svého života, až již bylo téměř příliš pozdě. Naše západní kulturní hodnoty přispívají k tomu, že tuto tendenci obvykle nevnímáme. Naivně tíhneme k představě, že člověk, který je veřejně nejaktivnější, je ve svém soukromí také nejduchovnější. Předpokládáme, že čím větší je církev, tím větší je její nebeské požehnání. Myslíme si, že čím více informací má člověk o Bibli, tím je určitě blíže Bohu. Protože máme sklon k tomuto uvažování, ocitáme se v pokušení věnovat neúměrnou pozornost veřejnému světu na úkor světa soukromého. Hromadíme stále nové programy, setkání, poznatky, vztahy, podnikatelské záměry - až je to všechno na povrchu života tak těžké, že se celý náš život chvěje na pokraji zhroucení. Velice reálně nám hrozí vyčerpání, rozčarování, selhání, poraženecké pocity. Zanedbávaný soukromý svět už tu tíhu neunese. Nedávno se ke mně v průběhu fotbalového zápasu, kde hrál jeho syn, připojil v hledišti muž, který se již deset let hlásí ke křesťanské víře. O přestávce jsme se spolu šli projít a povídali si o sobě. Položil jsem mu jednu z otázek, které by křesťané měli klást jeden druhému, ale stydí se to dělat. Řekl jsem mu: Pověz mi, jak jsi na tom duchovně. 6

7 Odpověděl.,, To je zajímavá otázka! Jak zní správná odpověď? No, myslím, že jsem na tom docela dobře. Byl bych rád, kdybych mohl říct, že rostu nebo se cítím být blíž Bohu, ale pravda je taková, že asi spíš stojím na místě. Myslím, že jsem neudělal chybu, když jsem v rozhovoru na toto téma pokračoval, protože působil dojmem, že ho to opravdu zajímá. Děláš si pravidelně čas na to, aby sis dal do pořádku svůj vnitřní život? Zkoumavě se na mě podíval. Kdybych byl řekl: Děláš si čas na ztišení?, přesně by věděl, jak odpovědět. Bylo by to měřitelné a ve své odpovědi by mohl uvést dny, hodiny a minuty, systémy a metody. Já jsem se však zeptal na pořádek v jeho vnitřním životě. Klíčovým slovem tu bylo pořádek, které označuje kvalitu, a nikoli kvantitu. A když to vycítil, projevil rozpaky. Kde na to mám brát čas? ptal se mě. Mám tolik práce, že se do konce roku nezastavím. Například tento týden jsem každý večer někde pryč. Moje žena chce, abych si vzal týden volna. Dům potřebuje vymalovat. Takže na to, abych dával do pořádku svůj vnitřní život, jak tomu říkáš, už opravdu moc času nemám. Na chvíli se odmlčel a pak se zeptal: A vůbec, co je to ten vnitřní život? Najednou jsem si uvědomil, že mluvím s křesťanem, který se veřejně hlásí ke své víře, léta se pohybuje v křesťanských kruzích a získal si mezi křesťany uznání za to, že se věnuje různým křesťanským aktivitám, ale nikdy si neuvědomil, že pod povrchem veškerého jednání a dobře míněného shonu musí být něco pevného, něco spolehlivého. To, že si připadal příliš zaneprázdněný na to, aby se staral o svůj vnitřní svět, a že v podstatě ani nevěděl, o to vůbec je, mi říkalo, že možná o značný kus minul ústřední bod života s Bohem. Bylo toho hodně, o čem jsme pak spolu mluvili. Jen málokdo se musel potýkat s většími tlaky veřejného světa než Anne Morrow Lindberghová, manželka slavného letce. Svůj soukromý svět si žárlivě střežila a ve své knize The Gift from the Sea (Dar z moře) o tom napsala několik inspirativních postřehů: Především chci... být smířená sama se sebou. Chci upřímnost zraku, čistotu záměrů, základní jádro pro svůj život, které mi umožní co nejlépe vykonávat tyto povinnosti a aktivity. V podstatě chci - vypůjčím-li si slova svatých - žít co nejvíc času v milosti. Tento výraz nepoužívám v přísně teologickém smyslu. Milostí myslím vnitřní soulad, v podstatě duchovní, který lze převést ve vnější harmonii. Možná usiluji o to, oč žádal Sokrates v modlitbě z Phaedra, když řekl.,, Kéž jsou vnější a vnitřní člověk jedno. Ráda bych dosáhla tohoto stavu vnitřní duchovní milosti, díky níž bych mohla fungovat a dávat tak, jak to se mnou Bůh zamýšlel. Fred Mitchell, jeden z vedoucích na poli světové misie, míval na svém psacím stole nápis Dávej si pozor na neplodnost zaneprázdněného života. I on rozuměl tomu, že když člověk zanedbává svůj vnitřní svět, hrozí mu kolaps. Floridský propad půdy je fyzickým zobrazením duchovního problému, s nímž se musí vypořádat mnozí křesťané na Západě. S tím, jak v posledních desetiletích narůstá životní tlak, život stále většího počtu lidí bude připomínat proláklinu - pokud se nepodívají do svého nitra a nepoloží si otázku: Není pod vším tím shonem a aktivitami na povrchu také soukromý svět? Svět, který je třeba prozkoumávat a pečovat o něj? Nelze si vypěstovat sílu a pružnost, která unese i ten tlak na povrchu? V okamžiku osamělosti, když Johna Quincyho Adamse ve Washingtonu přemohl stesk po jeho rodině v Massachussetts, jim napsal dopis, v němž každému synovi a dceři adresoval slova povzbuzení a několik rad. Své dceři psal o vyhlídce manželství a o tom, jakého muže by si měla vybrat. Na jeho slovech je vidět, jak si cenil pořádku v soukromém světě: 7

8 Dcero moje! Najdi si za manžela poctivého muže a dbej na to, aby zůstal poctivý. Bude-li nezávislý, není důležité, zda bude bohatý. Cti a morálního charakteru muže si važ víc než jakýchkoli jiných okolností. Neohlížej se na žádnou jinou velikost než na velikost duše a na žádné jiné bohatství než na poklady srdce. 8

9 Poselství pro chaotiky: Bude-li můj soukromý svět v pořádku, bude to díky mému každodennímu rozhodnutí sledovat, v jakém stavu se nachází. 2. KAPITOLA Pohled z můstku Jeden můj známý kdysi pracoval jako důstojník na jaderné ponorce amerického námořnictva. Vyprávěl mi, co se mu jednou stalo, když s ponorkou sloužil ve Středozemním moři. Na hladině nad nimi plulo mnoho lodí a ponorka musela podnikat spoustu prudkých manévrů, aby se vyhnula možné srážce. Za nepřítomnosti kapitána přebíral velení můj známý. Musel vydávat rozkazy, podle kterých se řídila poloha ponorky v jednotlivých okamžicích. Protože k náhlým změnám polohy docházelo v tu chvíli neobvykle často, kapitán, který byl ve své kajutě, se náhle objevil na můstku s otázkou: Je všechno v pořádku? Ano, pane! odpověděl můj známý. Kapitán se rychle rozhlédl kolem a pak se vydal zpátky z můstku. Když slézal dolů, ještě poznamenal:,, Mně se taky zdá, že je. Tato prostá, rutinní slovní výměna mezi námořním kapitánem a jedním z jeho důvěryhodných důstojníků, se pro mě stala názornou ukázkou pořádku v soukromém světě člověka. Všude kolem ponorky číhalo potenciální nebezpečí srážky s jinou lodí. To stačilo na to, aby bdělý kapitán projevil znepokojení. Toto nebezpečí však bylo vnější. Hluboko uvnitř ponorky bylo klidné místo, kde bylo možné mít osud plavidla plně v rukou. A právě tam kapitán instinktivně zamířil. V tomto řídícím centru nebyl ani náznak paniky, jen klidné a promyšlené kroky prováděné vysoce kvalifikovanou posádkou námořníků, kteří dělali svou práci. Když se tedy kapitán objevil na můstku, aby se ujistil, zda je všechno v pořádku, bylo to tak. Je všechno v pořádku? zeptal se. Když o tom byl ujištěn, rozhlédl se a souhlasil. Mně se taky zdá, že je. Šel na správné místo a obdržel tam náležitou odpověď. Tímto způsobem kapitán zajišťoval pořádek na své ponorce. Odpovídající postupy se prováděly tisíckrát, když žádné nebezpečí nehrozilo. Když pak byl čas jednat v choulostivé situaci, kapitán nemusel propadat panice. Mohl od lidí na můstku očekávat vynikající výkon. Když je tam všechno v pořádku, je ponorka v bezpečí bez ohledu na vnější okolnosti. Mně to taky připadá dobré, říká kapitán. V některých případech však tyto postupy zůstávají bez povšimnutí a nikdo je neprocvičuje. Pak může dojít ke katastrofě. Dochází ke srážkám lodí a jejich potopení, čímž vznikají značné škody. A podobně tomu je s lidským životem, když je na můstku vnitřního světa chaos a nepořádek. Nehody, k nimž dochází, se jmenují vyhoření, zhroucení nebo výbuch vzteku. 9

10 Jedna věc je, když člověk udělá chybu nebo dokonce selže. Právě v takových podmínkách se nejlépe poučíme, jak postupovat a jak budovat svůj charakter. Něco jiného však je sledovat, jak se člověku lidé hroutí před očima, protože jim uprostřed vnějších tlaků chybí vnitřní podpůrné zdroje. Časopis Wall Street Journal uveřejnil několik článků pod titulem Krize vedoucích pracovníků. Jeden z nich představil mladého podnikatele Jeralda H. Maxwella, který založil úspěšnou společnost. Nějaký čas byl považován za manažerského a finančního génia. To však trvalo jen chvíli. Pak přišlo zhroucení, propad půdy. Ten den se Jeraldu Fl. Maxwellovi vryl hluboko do paměti. Ani jeho rodina na něj nikdy nezapomene. Byl to den, kdy se ve svém pokoji rozplakal, kdy opadla jeho překypující sebedůvěra a kdy začal trpět depresemi - den, kdy se jeho i jejich svět začal hroutit. Maxwell byl propuštěn z práce! Všechno se mu rozpadalo a nebyl schopen to zvládnout. Článek pokračoval: Poprvé v životě pan Maxwell zakusil neúspěch a to jím otřáslo. Pocit prohry ho přivedl k emocionálnímu zhroucení, nahlodal pouta mezi ním a jeho manželkou a čtyřmi syny a dotlačil ho na pokraj Když se všechno rozpadlo, špatně to nesli a já se strašně styděl, vzpomíná pan Maxwell. Odmlčí se a povzdechne si, pak pokračuje.,, V Bibli se píše, že stačí poprosit, a dostanete to. No, a já jsem mnohokrát prosil o smrt. Většina z nás neprosí o smrt, jako to dělal pan Maxwell. Mnozí však prožíváme stejný tlak vnějšího světa, který na nás doléhá natolik, že si říkáme, zda nám určitá smrt nehrozí. V takových chvílích si klademe otázky nad odolností svých rezerv - zda to všechno zvládneme, zda stojí za to dál se namáhat, zda bychom neměli všeho nechat a utéct. Stručně řečeno, nejsme si jisti, zda máme dostatek duchovních, duševních i tělesných sil, abychom mohli pokračovat ve stejném tempu, o jaké se snažíme nyní. Klíč k tomu všemu souvisí s tím, co dělal kapitán ponorky, o němž jsme si vyprávěli. Když všude kolem vnímal bouřlivý neklid, zamířil na můstek, aby zjistil, zda je všechno v pořádku. Věděl, že odpověď na tuto otázku najde právě tam a nikde jinde. A když tam bylo všechno na svém místě, věděl, že se může v klidu vrátit do své kajuty. Pokud je na můstku všechno v pořádku, loď se s bouřlivými okolnostmi vypořádá. Jeden z mých oblíbených biblických příběhů vypráví o jednom odpoledni, kdy se učedníci ocitli v prudké bouři na Galilejském jezeře. Brzy je přepadl strach a ztratili veškerý klid. Tito muži strávili celá léta rybolovem na tomto jezeře, měli svou vlastní výstroj a určitě již zažili mnoho takových bouří. Z nějakého důvodu však tentokrát nebyli schopni tuto situaci zvládnout. Ježíš naproti tomu na zádi lodi spal, a tak za nim běželi, rozčilení, že mu podle všeho vůbec nevadí, že jim hrozí utonutí. Snad bychom jim měli přičíst k dobru, že alespoň věděli, kam běžet. Poté, co Kristus přinutil bouři, aby se utišila, položil jim otázku, která byla ústřední pro veškerý jejich osobní růst a rozvoj jako duchovních vůdců: Kde je vaše víra? Mohl se zeptat i slovy, která používám já: Proč nemáte v lepším stavu kapitánský můstek svého soukromého světa? Proč tolik lidí neřeší osobní napětí a tlak z velitelského můstku života, a místo toho se snaží běžet rychleji, protestovat důrazně ji, hromadit stále víc, shromažďovat další informace a získávat nové znalosti? Žijeme v době, kdy instinktivně věnujeme pozornost všemu jinému 10

11 než svému vnitřnímu světu - jedinému místu, odkud můžeme získat sílu k tornu, abychom mohli čelit vnějšímu neklidu a dokonce ho i přemoci. Bibličtí pisatelé věřili v princip chození na kapitánský můstek; věděli a učili, že rozvoj našeho vnitřního světa a péče o něj by měly být naší nejvyšší prioritou. To je jeden praktický důvod, proč jejich dílo přesahuje všechny doby a kultury. To, co psali, totiž obdrželi od Stvořitele, který nás utvořil tak, abychom nejúčinněji fungovali ve směru od vnitřního světa k vnějšímu. Pisatel knihy Přísloví formuloval princip vnitřního světa těmito slovy: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4,23) Jednou prostou větou nám sděluje naprosto úžasnou myšlenku. To, čemu říkám kapitánský můstek, označuje jako srdce. Chápe srdce jako pramen a poukazuje na to, že z něho vychází energie, moudrost a síla k tornu, abychom nepodlehli vnějšímu neklidu a mohli ho překonat. Když budeš dávat pozor na svoje srdce, říká, stane se pramenem života, z něhož budeš moci pít ty i druzí lidé. Co však znamená dávat pozor na své srdce? Za prvé je jasné, že pisateli záleží na tom, abychom si chránili srdce před vnějšími vlivy, které by mohly ohrozit jeho bezúhonnost. Také mu jde o sílu a rozvoj srdce, aby se mohla zvyšovat jeho schopnost vnášet pořádek do života daného člověka. Ale i za těmito možnými poučeními z tohoto obrazu se skrývá skutečnost, že opatrovat či střežit své srdce, kapitánský můstek lidského života, je vědomé a disciplinované rozhodnutí, které musí udělat každý sám za sebe. Musíme se rozhodnout, že na své srdce budeme dávat pozor. Jeho zdraví a plodnost nelze automaticky předpokládat; je nutno je neustále chránit a opatrovat. I zde bychom měli pamatovat na to, co udělal kapitán ponorky, když měl pocit, že se děje něco mimořádného: okamžitě zamířil na můstek. Proč? Protože věděl, že právě tam lze najít veškerou schopnost vypořádat se s nebezpečím. Obdobný postřeh zapsal v Novém zákoně apoštol Pavel, když vyzýval křesťany, aby se nepřizpůsobovali tomuto I světu, nýbrž proměňovali se obnovou své mysli (Římanům 12,2). J. B. Phillips přeložil Pavlova slova takto: Nedopusťte, aby vás svět vtlačil do své formy. Apoštol tu zapsal odvěkou pravdu. Nabádal k správnému rozhodnutí. Uspořádáme si svůj vnitřní svět tak, aby mohl ovlivňovat svět vnější? Nebo svůj soukromý svět nebudeme brát na vědomí a dovolíme, aby nás formovalo to, co je mimo nás? Tuto volbu musíme absolvovat každý den svého života. Je to neuvěřitelná myšlenka. A právě toto poznání propuštěný manažer z článku ve Wall Street Journal opominul. Jaký pro to mám důkaz? To, že se zhroutil, když na něj okolní svět vyvinul drtivý tlak. Neměl žádný zdroj vnitřní síly, v jeho soukromém světě chyběl řád. Mary Slessorová byla mladá svobodná žena, která na přelomu devatenáctého a dvacátého století odešla ze Skotska do Afriky, do míst zamořených nemocí, kde jí hrozilo nepopsatelné nebezpečí. Měla však nezdolného ducha a pokračovala v cestě, kde se jiní hroutili, běžela vpřed a nikdy se nevracela zpátky. Jednou, na konci obzvláště vyčerpávajícího dne, se snažila usnout v primitivní chatrči v džungli. O té noci napsala: V těchto dnech mi moc nezáleží, na čem spím, ale když jsem tam ležela na několika špinavých větvích, položených přes sebe a přikrytých vrstvou špinavých kukuřičných slupek se spoustou krys a hmyzu, přičemž vedle mě byly ještě tři ženy s tři dny starým 11

12 nemluvnětem, zatímco venku spalo víc než tucet ovcí, koz a krav, asi vás neudiví, že jsem toho moc nenaspala. Ale v srdci jsem prožila krásně pohodlnou a klidnou noc. Právě o něčem takovém uvažujeme, když se zabýváme otázkou pořádku v soukromém světě. Ať již to jazykem námořníků nazveme jako kapitánský můstek nebo biblickým jazykem jako srdce, základní myšlenka zůstává stejná: musíme mít nějaké klidné místo, kde je všechno v pořádku, místo, odkud můžeme čerpat energii k překonání všech nepokojů a které se jimi nenechá za strašit. Že jsme si tuto významnou zásadu osvojili, poznáme tehdy, až se dostaneme do bodu, kdy se rozvoj a zachování silného vnitřního světa stane tou nejdůležitější funkcí naší existence. Když se pak zvýší tlak a vzroste napětí, můžeme se zeptat:,, Je všechno v pořádku? A když zjistíme, že ano, můžeme ze srdce říci: Mně se taky zdá, že je. 12

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více