Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-"

Transkript

1 Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- předmluva Občas se na pultech objeví kniha, která se zabývá základními lidskými potřebami s takovým porozuměním, že se nemůžeme dočkat, až budeme její obsah vstřebávat. Právě takovou knihu máte nyní před sebou. Jako první mě na ni upozornila jedna misionářka na Dálném východě, která se přes Spojené státy vracela domů do Anglie. Koupila si ji a poté ji charakterizovala jako přesvědčivou a fascinující. Na několik hodin mi ji půjčila, a když jsem listoval jejími stránkami, brzy jsem si uvědomil, že bych tuto knihu měl mít neustále po ruce. V knize Uspořádej si svůj svět Gordon MacDonald nejen vykresluje, jak skvěle vypadá život, když máme svůj vnitřní svět uspořádaný, ale také nám ukazuje, co je třeba podniknout, abychom toho dosáhli. Jeho základní myšlenka je prostá, ale mocná. Jak můžeme mít pořádek ve svém vnějším světě, když ho nemáme ve světě vnitřním? Je něco takového vůbec možné? Jeden psychiatr mi před několika lety řekl, že lidé se ani tolik nehroutí, jako spíš rozpadají na kousíčky. Pokud tyto kousky nespojí nějaké vnitřní pojivo, život se brzy stane příliš náročným a vyčerpávajícím. Mnozí z nás potřebují pochopit, že účinný život neovlivňují ani tolik vnější okolnosti, jako spíš naše vnitřní po stoje. Jedině když je všechno v pořádku uvnitř - v našem osobním světě - můžeme k minulosti, přítomnosti i budoucnosti přistupovat s důvěrou a jistotou. Gordon MacDonald touto knihou prokazuje křesťanské církvi nesmírnou službu. Vřele ji doporučuji. - Selwyn Hughes (1. srpna 1985) 1

2 Žiju v hrozném zmatku! Nějak to všechno nezvládám! Mám v sobě chaos! Můj osobní život za nic nestojí! Úvod Poselství chaotikům Takováto slova jsem slyšel již bezpočtukrát. Při rozhovorech u snídaně, v pracovně, kde se setkávám s lidmi jako kazatel, v obývacím pokoji u nás doma. Tato slova nevycházejí vždy z úst lidí, jejichž život se rozpadá nebo kteří se nacházejí na pokraji nějaké katastrofy. Mohou je vyslovit muži nebo ženy, kteří působí dojmem nesmírné výkonnosti a úspěšnosti. Když jsem tyto zpovědi slyšel poprvé, šokovalo mě to. Teď, po mnoha letech, bezpečně vím, že pořádek v osobním životě je problémem většiny lidí. V západní kultuře se vydává obrovské množství knih, které nám mají pomoci lépe si organizovat práci, čas, cíle, studium a služební postup. Takových, které by se přímo zabývaly organizací vnitřní či duchovní oblasti života, jsem však mnoho neviděl. A přitom právě tam je problém nejpalčivější. Úspěšní lidé, s nimiž se setkávám a kteří se potýkají s chaosem, obvykle mluví o osobním rozměru svého života. Jeho veřejný rozměr obyčejně zvládají docela dobře. Právě v této soukromé oblasti života známe sami sebe nejlépe: tam se utváří naše sebe úcta, tam vznikají základní rozhodnutí ohledně motivů, hodnot a závazků, tam pěstujeme svůj vztah s Bohem. Této oblasti říkám soukromý či vnitřní svět a její ideální stav často označuji jako řád či pořádek. O chaosu v soukromém světě něco vím, protože se s ním jako mnozí další potýkám celý život. A udělat si v něm pořádek patří k tomu nejtěžšímu, o co se snažím. Protože celý život žiju v kontextu křesťanského evangelia, Ježíš Kristus mi nikdy nebyl cizí. To však neznamená, že jsem vždy chápal, co znamená, že je mým Pánem. I když jsem ho obvykle následoval, příliš často jsem mezi námi udržoval značný rozestup. Pochopit, co myslel tím, když říkal, že ve mně zůstává a že já mám zůstávat v něm, pro mě bylo nesmírně těžké, protože patřím k těm mnoha, kteří se neradi k něčemu zavazují. Nebylo pro mě snadné porozumět procesu a záměrům obsažených v Kristově touze zůstávat (J 15,4) v mém soukromém světě. Upřímně řečeno mě frustrovalo, když jsem viděl lidi, pro které tato otázka zůstávání byla zcela pochopitelná a u kterých to zjevně fungovalo. Pomalu a někdy s bolestí jsem poznal, že vnášet řád do soukromého světa, kde chce žít Kristus, je celoživotní a zároveň každodenní úkol. Něco v našem nitru - Bible tomu říká hřích - se vzpírá jeho přítomnosti i veškerému pořádku, který z ní vyplývá. Má raději nepořádek, kde se mohou skrýt špatné motivy a hodnoty, které pak v nestřežených chvílích vyplouvají na povrch. Na tento nepořádek narážíme každý den. Když jsem jako dítě bydlel v pokoji, kde na podlaze nebyly koberce, často mě fascinovaly chuchvalce prachu, které se mi hromadily pod postelí. Bylo mi záhadou, odkud se tam berou. Vypadalo to, jako by v noci přišla nějaká tajemná síla, a zatímco jsem spal, zaneřádila mi podlahu chuchvalci prachu. Dnes nacházím každý den chuchvalce prachu ve svém vnitřním světě. Jak se tam dostaly, přesně nevím. Jejich hromadění však musím předcházet každodenním úklidem vnitřní oblasti svého života. Chtěl bych, aby bylo naprosto jasné, že celé toto pojednání o pořádku v soukromém světě stavím na zásadě přítomnosti Ježíše Krista, který tajemně, ale jednoznačně vstupuje na základě našeho osobního pozvání a rozhodnutí do našeho života. Bez tohoto ústředního bodu 2

3 osobního rozhodnutí následovat ho tato kniha dost dobře nemůže dávat smysl. Vnést pořádek do svého osobního života znamená pozvat Krista, aby vládl nad každou jeho součástí. Abych řekl pravdu, úsilí o vnitřní řád pro mě představuje osamělý zápas, protože narážím na téměř univerzální neochotu o těchto otázkách upřímně a prakticky mluvit. Většina kázání o této problematice pracuje s nadnesenými pojmy, které sice uvedou do pohybu posluchačovy emoce, ale nepomohou mu pohnout se vpřed na praktické rovině. Nejednou jsem četl knihu nebo poslouchal výklad o tom, jak dát svůj duchovní život do pořádku; souhlasil jsem s každým slovem, ale pak jsem si uvědomil, že navrhovaný postup je těžko postižitelný a neurčitý. Pro lidi, jako jsem já, kteří chtějí jasné, měřitelné způsoby, jak reagovat na Kristovu nabídku, že v nás bude žít, je to pak těžké. I když jde většinou o osamělý zápas, dostalo se mi pomoci, když jsem ji potřeboval. Přirozeně čerpám pomoc z Bible a z vyučování, které přijímám v rámci křesťanské tradice. Povzbuzuje mě moje manželka Gail (jejíž soukromý svět je upořádán pozoruhodně dobře) a řada rádců, kteří mě obklopují od nejranějších let mého života, a spousta mužů a žen, s nimiž se v tomto životě nikdy nesetkám, protože již nejsou naživu. Setkal jsem se s nimi však v jejich životopisech a s radostí jsem poznával, že i mnozí z nich se potýkali s úkolem uspořádat si svůj vnitřní svět. Když jsem se začal veřejně zmiňovat o pořádku ve svém soukromém světě, udivilo mě, kolik lidí na to okamžitě reagovalo: kazatelé, laičtí pracovníci, muži a ženy v různých vedoucích pozicích. Mám stejné problémy jako vy, říkali.,, Jestli máte nějaké nápady, jak je řešit, poskytněte mi jich co nejvíc. Soukromý svět lze rozdělit do pěti sektorů. První se týká naší motivace. Jsme vlečení, zmítaní vichry doby, nucení přizpůsobovat se a soutěžit? Nebo jsme vedeni, jako příjemci milostivých Kristových pobídek, kdy nám slibuje, že z nás něco utvoří? Další sektor našeho soukromého světa se soustředí kolem toho, jak nakládáme s omezeným množstvím času, který máme v našem životě. To, kolik času vynakládáme na svůj osobní růst a na službu druhým, je klíčem k našemu vnitřnímu zdraví. Třetí sektor je intelektuální: jak nakládáme se svou myslí, tou pozoruhodnou součástí své osobnosti, která je schopna přijímat a zpracovávat pravdu o stvořeném světě? Čtvrtým sektorem našeho soukromého světa je podle mého názoru oblast našeho ducha. Možná se nevyjádřím teologicky úplně přesně, ale myslím, že v sobě máme zvláštní, důvěrné místo, kde jsme ve styku se svým nebeským Otcem, jak to nikdo jiný nemůže ocenit ani pochopit. Této oblasti ducha říkám zahrada našeho soukromého světa. A konečně v sobě máme sektor, který nás táhne k odpočinku, k pokoji sedmého dne. Tento pokoj se liší od zábavy, kterou tak často nacházíme ve viditelném světě kolem sebe. A je tak významný, že by podle mého názoru měl být uznáván jako jedinečný a nezbytný zdroj vnitřního řádu. Jedním z mnoha životopisů, které jsem studoval, je biografie Charlese Cowmana, průkopníka misie v Japonsku a Korei. Jeho život je pozoruhodným svědectvím o povaze závazku a jeho osobní ceně. V pozdějších letech měl podlomené zdraví a byl nucen předčasně odejít do důchodu. To, že již nemohl aktivně kázat a řídit práci ostatních misionářů, pro něho bylo strašným břemenem. Jeden z jeho přátel o něm řekl následující slova: Nejvíce na mě zapůsobila tichost bratra Cowmana. Nikdy jsem ho neviděl podrážděného, i když jsem ho vídával tak zraněného, že mu po tvářích tiše stékaly slzy. Byl citlivého, mírného ducha, ale jeho tajný kříž se stal jeho vavřínem. Cowman byl mužem, jehož vnitřní svět měl řád. Jeho život nebyl uspořádaný jen navenek, ale i uvnitř. 3

4 A o tom je celá tato kniha. Nebudu se zdráhat být co nepraktičtější. Budu hodně mluvit o svých osobních zkušenostech - ne proto, že bych se považoval za vzor vnitřního pořádku, ale proto, že sám sebe vnímám jako spolubojovníka po boku všech těch, pro které je tato tématika důležitá. Kde to bylo možné, používal jsem také příběhy a myšlenky z Bible. Musím však dodat, že teologickou argumentací jsem se příliš nezabýval. Při psaní jsem vycházel z předpokladu, že ten, kdo chce ve svém soukromém světě udržovat pořádek, se již rozhodl žít v poslušnosti Bohu. A také u čtenářů předpokládám základní pochopení a souhlasné přijetí křesťanského způsobu života. Pokud se mnou, vážení čtenáři, budete v některých bodech mé ho pojednání o tomto tématu souhlasit, možná podobně jako já dospějete k závěru, že mnohé z toho, jak v dnešní době jeden druhého vyučujeme a poučujeme, se může vážně míjet s duchovní realitou. Domnívám se totiž, že některé otázky, které se na následujících stránkách snažím rozvinout, se vztahují k oblastem, kde skutečně kypí život. Upřímně řečeno si myslím, že toho o těchto otázkách neslyšíme dost. A potěšilo by mě, kdyby některé z těchto myšlenek, které vycházejí z mého srdce a jsou vypůjčeny i od dalších myslitelů a spisovatelů, zahájily dialog mezi několika zvídavými lidmi. Jen nemnozí autoři píšou knihy sami. Já nim rozhodně nepatřím. Když jsem své myšlenky skládal dohromady, čerpal jsem pomoc nejen od desítek autorů, kteří stimulovali mé myšlení, ale také od své manželky Gail, která je pro mě neocenitelným darem od Boha a která pozorně pročítala jednotlivé verze těchto kapitol, napsala mi na okraj stránek bezpočet připomínek a nutila mě být realističtější a praktičtější. Všem, kdo si myslí, že je možné žít spořádaněji, chci říci: vydejte se spolu se mnou na tuto dobrodružnou cestu myšlenkami. Na konci snad budeme mít možnost setkat se s Bohem na hlubší rovině a lépe pochopit své poslání ve službě jemu. 4

5 Poselství chaotikům: Bude-li můj soukromý svět v pořádku, bude to díky mému přesvědčení, že vnější svět aktivity musí být ovládán vnitřním světem duchovní reality. 1. KAPITOLA Syndrom propadu půdy Obyvatelům jednoho činžovního domu na Floridě se po probuzení naskytl děsivý pohled z okna. Země pod ulicí před jejich domem se doslova zhroutila, čímž vznikla obrovská proláklina. Do neustále se prohlubující jámy se propadala auta, silnice, chodníky a okolní zeleň. Bylo zřejmé, že jako další přijde na řadu samotná budova. Vědci říkají, že tyto prohlubně vznikají, když v obdobích sucha vyschnou podzemní prameny, čímž půda na povrchu ztratí spodní opěrnou vrstvu. Najednou se všechno prostě propadne, což v lidech vyvolává děsivý pocit, že už se nemohou spolehnout ani na půdu pod nohama. Existuje mnoho lidí, jejichž život se podobá takovýmto floridským proláklinám. Je pravděpodobné, že mnozí z nás se čas od času ocitají na pokraji propadu půdy. S pocity otupujícího vyčerpání, pachutí zjevného selhání nebo trpkým prožitkem rozčarování z cílů a záměrů vnímáme, jak se v nás něco propadá. Připadá nám, že nás jen okamžik dělí od zhroucení, které může celý náš svět smést do bezedné jámy. Někdy se zdá, že takovému zhroucení nelze téměř ničím zabránit. V čem je chyba? Když o tom přemýšlíme hodně dlouho, můžeme objevit existenci určitého vnitřního prostoru - svého soukromého světa - o němž jsme dříve nevěděli. Snad se mi podaří ukázat, že pokud je tento vnitřní svět zanedbáván, neunese tíhu událostí a tlaků, jimž je vystaven. Některé lidi toto sebepoznání překvapuje a znepokojuje. Náhle si uvědomí, že většinu svého času a energie strávili budováním života na viditelné rovině, na povrchu. Nahromadili spoustu dobrých a možná dokonce vynikajících aktiv, jako jsou akademické hodnosti, úspěchy v práci, důležité vztahy a tělesná síla nebo krása. Na tom všem není nic špatného. Lidé však často příliš pozdě zjistí, že jejich soukromý svět se nachází v chaosu a ve stavu zchátralosti. V takovém případě se pak může dostavit syndrom propadu půdy. Musíme pochopit, že žijeme ve dvou velice odlišných světech. Náš vnější či veřejný svět je snáze uchopitelný. Je mnohem měřitelnější, viditelnější a roztažitelnější. Náš vnější svět se skládá z práce, koníčků a spousty známých, kteří utvářejí společenskou síť. Je součástí naší existence, kterou lze nejsnáze hodnotit z hlediska úspěšnosti, popularity, bohatství a krásy. Naproti tomu náš vnitřní svět je svou povahou duchovnější. V tomto středu mohou být určovány volby a hodnoty, právě zde se lze oddávat samotě a úvahám. Je to místo uctívání a vyznávání, tichý kout, kam nemusí pronikat morální a duchovní znečištění doby. Většina z nás se dobře naučila řídit svůj veřejný svět. Samozřejmě se vždycky objeví nějaký nespolehlivý pracovník, žena, která neumí vést domácnost, nebo člověk, jehož 5

6 společenské chování je tak nezralé, že se pro všechny kolem sebe stává břemenem. Většina z nás se však naučila podnikat náležitá opatření, plánovat a udílet pokyny. Víme, jaké systémy nám ohledně práce a vztahů nejlépe vyhovují. Vybíráme si odpovídající formy zábavy a odpočinku. Jsme schopni vybírat si přátele a tyto vztahy dobře udržovat. Naše veřejné světy jsou plné zdánlivě nekonečného množství požadavků na náš čas, projevy věrnosti, peníze a energii. A protože jsou tyto veřejné světy tak viditelné a tak skutečné, musíme vynaložit značné úsilí, abychom nebrali na vědomí všechny jejich svody a požadavky. Hlasitě se domáhají naší pozornosti a jednání. Náš vnitřní svět v důsledku toho často přichází zkrátka a zůstává bez povšimnutí, protože nekřičí tak hlasitě. Je možné ho dlouho v klidu opomíjet, až nakonec nevydrží nápor a propadne se jako půda na Floridě. Spisovatel Oscar Wilde patřil k těm, kdo svému soukromému světu nevěnují velkou pozornost. William Barclay cituje jeho přiznání: Bohové mi dali téměř všechno. Nechal jsem se však vlákat do dlouhých období nesmyslné a živočišné bezstarostnosti... Znavený životem na výšinách jsem se v honbě za novými prožitky záměrně ponořil do hlubin. To, co pro mě bylo v myšlenkové sféře paradoxem, stalo se pro mě v oblasti vášně zvráceností. Přestal jsem se ohlížet na životy druhých. Bral jsem rozkoš, kde se mi nabízela, a šel jsem dál. Zapomněl jsem, že každý sebemenší čin všedního dne tvoří nebo boří charakter, a že tudíž to, co člověk udělá potají, bude jednou hlásáno ze střech. Přestal jsem být nad sebou pánem. Už jsem nebyl velitelem své duše, ale nevěděl jsem o tom. Dovolil jsem, aby mě ovládla rozkoš. Skončil jsem v strašlivé hanbě. Když Wilde píše, že už nebyl velitelem své duše, popisuje člověka, jehož vnitřní život je v troskách, jehož život se propadá. Jeho slova sice dosahují nesmírných výšin osobního dramatu, ale podobají se tomu, co by mohli říci mnozí - ti, kteří podobně jako on zanedbali svou vnitřní existenci. Domnívám se, že jedním z největších bojišť dnešní doby je soukromý svět jednotlivých lidí. Probíhá zde souboj, který musí svádět obzvláště ti, kteří si říkají praktikující křesťané. Jsou mezi nimi ti, kdo pilně pracují a berou na svá bedra obrovské úkoly doma, v práci a v církvi. Jsou to dobří lidé, ale velice, velice unavení! Příliš často pak žijí na pokraji zhroucení podobného tomu, když se propadne půda. Proč? Protože jejich hodnotné činy jsou sice na hony vzdálené tomu, co dělal Oscar Wilde, ale podobně jako on se příliš zaměřili na veřejný svět a opomíjeli vnitřní stránku svého života, až již bylo téměř příliš pozdě. Naše západní kulturní hodnoty přispívají k tomu, že tuto tendenci obvykle nevnímáme. Naivně tíhneme k představě, že člověk, který je veřejně nejaktivnější, je ve svém soukromí také nejduchovnější. Předpokládáme, že čím větší je církev, tím větší je její nebeské požehnání. Myslíme si, že čím více informací má člověk o Bibli, tím je určitě blíže Bohu. Protože máme sklon k tomuto uvažování, ocitáme se v pokušení věnovat neúměrnou pozornost veřejnému světu na úkor světa soukromého. Hromadíme stále nové programy, setkání, poznatky, vztahy, podnikatelské záměry - až je to všechno na povrchu života tak těžké, že se celý náš život chvěje na pokraji zhroucení. Velice reálně nám hrozí vyčerpání, rozčarování, selhání, poraženecké pocity. Zanedbávaný soukromý svět už tu tíhu neunese. Nedávno se ke mně v průběhu fotbalového zápasu, kde hrál jeho syn, připojil v hledišti muž, který se již deset let hlásí ke křesťanské víře. O přestávce jsme se spolu šli projít a povídali si o sobě. Položil jsem mu jednu z otázek, které by křesťané měli klást jeden druhému, ale stydí se to dělat. Řekl jsem mu: Pověz mi, jak jsi na tom duchovně. 6

7 Odpověděl.,, To je zajímavá otázka! Jak zní správná odpověď? No, myslím, že jsem na tom docela dobře. Byl bych rád, kdybych mohl říct, že rostu nebo se cítím být blíž Bohu, ale pravda je taková, že asi spíš stojím na místě. Myslím, že jsem neudělal chybu, když jsem v rozhovoru na toto téma pokračoval, protože působil dojmem, že ho to opravdu zajímá. Děláš si pravidelně čas na to, aby sis dal do pořádku svůj vnitřní život? Zkoumavě se na mě podíval. Kdybych byl řekl: Děláš si čas na ztišení?, přesně by věděl, jak odpovědět. Bylo by to měřitelné a ve své odpovědi by mohl uvést dny, hodiny a minuty, systémy a metody. Já jsem se však zeptal na pořádek v jeho vnitřním životě. Klíčovým slovem tu bylo pořádek, které označuje kvalitu, a nikoli kvantitu. A když to vycítil, projevil rozpaky. Kde na to mám brát čas? ptal se mě. Mám tolik práce, že se do konce roku nezastavím. Například tento týden jsem každý večer někde pryč. Moje žena chce, abych si vzal týden volna. Dům potřebuje vymalovat. Takže na to, abych dával do pořádku svůj vnitřní život, jak tomu říkáš, už opravdu moc času nemám. Na chvíli se odmlčel a pak se zeptal: A vůbec, co je to ten vnitřní život? Najednou jsem si uvědomil, že mluvím s křesťanem, který se veřejně hlásí ke své víře, léta se pohybuje v křesťanských kruzích a získal si mezi křesťany uznání za to, že se věnuje různým křesťanským aktivitám, ale nikdy si neuvědomil, že pod povrchem veškerého jednání a dobře míněného shonu musí být něco pevného, něco spolehlivého. To, že si připadal příliš zaneprázdněný na to, aby se staral o svůj vnitřní svět, a že v podstatě ani nevěděl, o to vůbec je, mi říkalo, že možná o značný kus minul ústřední bod života s Bohem. Bylo toho hodně, o čem jsme pak spolu mluvili. Jen málokdo se musel potýkat s většími tlaky veřejného světa než Anne Morrow Lindberghová, manželka slavného letce. Svůj soukromý svět si žárlivě střežila a ve své knize The Gift from the Sea (Dar z moře) o tom napsala několik inspirativních postřehů: Především chci... být smířená sama se sebou. Chci upřímnost zraku, čistotu záměrů, základní jádro pro svůj život, které mi umožní co nejlépe vykonávat tyto povinnosti a aktivity. V podstatě chci - vypůjčím-li si slova svatých - žít co nejvíc času v milosti. Tento výraz nepoužívám v přísně teologickém smyslu. Milostí myslím vnitřní soulad, v podstatě duchovní, který lze převést ve vnější harmonii. Možná usiluji o to, oč žádal Sokrates v modlitbě z Phaedra, když řekl.,, Kéž jsou vnější a vnitřní člověk jedno. Ráda bych dosáhla tohoto stavu vnitřní duchovní milosti, díky níž bych mohla fungovat a dávat tak, jak to se mnou Bůh zamýšlel. Fred Mitchell, jeden z vedoucích na poli světové misie, míval na svém psacím stole nápis Dávej si pozor na neplodnost zaneprázdněného života. I on rozuměl tomu, že když člověk zanedbává svůj vnitřní svět, hrozí mu kolaps. Floridský propad půdy je fyzickým zobrazením duchovního problému, s nímž se musí vypořádat mnozí křesťané na Západě. S tím, jak v posledních desetiletích narůstá životní tlak, život stále většího počtu lidí bude připomínat proláklinu - pokud se nepodívají do svého nitra a nepoloží si otázku: Není pod vším tím shonem a aktivitami na povrchu také soukromý svět? Svět, který je třeba prozkoumávat a pečovat o něj? Nelze si vypěstovat sílu a pružnost, která unese i ten tlak na povrchu? V okamžiku osamělosti, když Johna Quincyho Adamse ve Washingtonu přemohl stesk po jeho rodině v Massachussetts, jim napsal dopis, v němž každému synovi a dceři adresoval slova povzbuzení a několik rad. Své dceři psal o vyhlídce manželství a o tom, jakého muže by si měla vybrat. Na jeho slovech je vidět, jak si cenil pořádku v soukromém světě: 7

8 Dcero moje! Najdi si za manžela poctivého muže a dbej na to, aby zůstal poctivý. Bude-li nezávislý, není důležité, zda bude bohatý. Cti a morálního charakteru muže si važ víc než jakýchkoli jiných okolností. Neohlížej se na žádnou jinou velikost než na velikost duše a na žádné jiné bohatství než na poklady srdce. 8

9 Poselství pro chaotiky: Bude-li můj soukromý svět v pořádku, bude to díky mému každodennímu rozhodnutí sledovat, v jakém stavu se nachází. 2. KAPITOLA Pohled z můstku Jeden můj známý kdysi pracoval jako důstojník na jaderné ponorce amerického námořnictva. Vyprávěl mi, co se mu jednou stalo, když s ponorkou sloužil ve Středozemním moři. Na hladině nad nimi plulo mnoho lodí a ponorka musela podnikat spoustu prudkých manévrů, aby se vyhnula možné srážce. Za nepřítomnosti kapitána přebíral velení můj známý. Musel vydávat rozkazy, podle kterých se řídila poloha ponorky v jednotlivých okamžicích. Protože k náhlým změnám polohy docházelo v tu chvíli neobvykle často, kapitán, který byl ve své kajutě, se náhle objevil na můstku s otázkou: Je všechno v pořádku? Ano, pane! odpověděl můj známý. Kapitán se rychle rozhlédl kolem a pak se vydal zpátky z můstku. Když slézal dolů, ještě poznamenal:,, Mně se taky zdá, že je. Tato prostá, rutinní slovní výměna mezi námořním kapitánem a jedním z jeho důvěryhodných důstojníků, se pro mě stala názornou ukázkou pořádku v soukromém světě člověka. Všude kolem ponorky číhalo potenciální nebezpečí srážky s jinou lodí. To stačilo na to, aby bdělý kapitán projevil znepokojení. Toto nebezpečí však bylo vnější. Hluboko uvnitř ponorky bylo klidné místo, kde bylo možné mít osud plavidla plně v rukou. A právě tam kapitán instinktivně zamířil. V tomto řídícím centru nebyl ani náznak paniky, jen klidné a promyšlené kroky prováděné vysoce kvalifikovanou posádkou námořníků, kteří dělali svou práci. Když se tedy kapitán objevil na můstku, aby se ujistil, zda je všechno v pořádku, bylo to tak. Je všechno v pořádku? zeptal se. Když o tom byl ujištěn, rozhlédl se a souhlasil. Mně se taky zdá, že je. Šel na správné místo a obdržel tam náležitou odpověď. Tímto způsobem kapitán zajišťoval pořádek na své ponorce. Odpovídající postupy se prováděly tisíckrát, když žádné nebezpečí nehrozilo. Když pak byl čas jednat v choulostivé situaci, kapitán nemusel propadat panice. Mohl od lidí na můstku očekávat vynikající výkon. Když je tam všechno v pořádku, je ponorka v bezpečí bez ohledu na vnější okolnosti. Mně to taky připadá dobré, říká kapitán. V některých případech však tyto postupy zůstávají bez povšimnutí a nikdo je neprocvičuje. Pak může dojít ke katastrofě. Dochází ke srážkám lodí a jejich potopení, čímž vznikají značné škody. A podobně tomu je s lidským životem, když je na můstku vnitřního světa chaos a nepořádek. Nehody, k nimž dochází, se jmenují vyhoření, zhroucení nebo výbuch vzteku. 9

10 Jedna věc je, když člověk udělá chybu nebo dokonce selže. Právě v takových podmínkách se nejlépe poučíme, jak postupovat a jak budovat svůj charakter. Něco jiného však je sledovat, jak se člověku lidé hroutí před očima, protože jim uprostřed vnějších tlaků chybí vnitřní podpůrné zdroje. Časopis Wall Street Journal uveřejnil několik článků pod titulem Krize vedoucích pracovníků. Jeden z nich představil mladého podnikatele Jeralda H. Maxwella, který založil úspěšnou společnost. Nějaký čas byl považován za manažerského a finančního génia. To však trvalo jen chvíli. Pak přišlo zhroucení, propad půdy. Ten den se Jeraldu Fl. Maxwellovi vryl hluboko do paměti. Ani jeho rodina na něj nikdy nezapomene. Byl to den, kdy se ve svém pokoji rozplakal, kdy opadla jeho překypující sebedůvěra a kdy začal trpět depresemi - den, kdy se jeho i jejich svět začal hroutit. Maxwell byl propuštěn z práce! Všechno se mu rozpadalo a nebyl schopen to zvládnout. Článek pokračoval: Poprvé v životě pan Maxwell zakusil neúspěch a to jím otřáslo. Pocit prohry ho přivedl k emocionálnímu zhroucení, nahlodal pouta mezi ním a jeho manželkou a čtyřmi syny a dotlačil ho na pokraj Když se všechno rozpadlo, špatně to nesli a já se strašně styděl, vzpomíná pan Maxwell. Odmlčí se a povzdechne si, pak pokračuje.,, V Bibli se píše, že stačí poprosit, a dostanete to. No, a já jsem mnohokrát prosil o smrt. Většina z nás neprosí o smrt, jako to dělal pan Maxwell. Mnozí však prožíváme stejný tlak vnějšího světa, který na nás doléhá natolik, že si říkáme, zda nám určitá smrt nehrozí. V takových chvílích si klademe otázky nad odolností svých rezerv - zda to všechno zvládneme, zda stojí za to dál se namáhat, zda bychom neměli všeho nechat a utéct. Stručně řečeno, nejsme si jisti, zda máme dostatek duchovních, duševních i tělesných sil, abychom mohli pokračovat ve stejném tempu, o jaké se snažíme nyní. Klíč k tomu všemu souvisí s tím, co dělal kapitán ponorky, o němž jsme si vyprávěli. Když všude kolem vnímal bouřlivý neklid, zamířil na můstek, aby zjistil, zda je všechno v pořádku. Věděl, že odpověď na tuto otázku najde právě tam a nikde jinde. A když tam bylo všechno na svém místě, věděl, že se může v klidu vrátit do své kajuty. Pokud je na můstku všechno v pořádku, loď se s bouřlivými okolnostmi vypořádá. Jeden z mých oblíbených biblických příběhů vypráví o jednom odpoledni, kdy se učedníci ocitli v prudké bouři na Galilejském jezeře. Brzy je přepadl strach a ztratili veškerý klid. Tito muži strávili celá léta rybolovem na tomto jezeře, měli svou vlastní výstroj a určitě již zažili mnoho takových bouří. Z nějakého důvodu však tentokrát nebyli schopni tuto situaci zvládnout. Ježíš naproti tomu na zádi lodi spal, a tak za nim běželi, rozčilení, že mu podle všeho vůbec nevadí, že jim hrozí utonutí. Snad bychom jim měli přičíst k dobru, že alespoň věděli, kam běžet. Poté, co Kristus přinutil bouři, aby se utišila, položil jim otázku, která byla ústřední pro veškerý jejich osobní růst a rozvoj jako duchovních vůdců: Kde je vaše víra? Mohl se zeptat i slovy, která používám já: Proč nemáte v lepším stavu kapitánský můstek svého soukromého světa? Proč tolik lidí neřeší osobní napětí a tlak z velitelského můstku života, a místo toho se snaží běžet rychleji, protestovat důrazně ji, hromadit stále víc, shromažďovat další informace a získávat nové znalosti? Žijeme v době, kdy instinktivně věnujeme pozornost všemu jinému 10

11 než svému vnitřnímu světu - jedinému místu, odkud můžeme získat sílu k tornu, abychom mohli čelit vnějšímu neklidu a dokonce ho i přemoci. Bibličtí pisatelé věřili v princip chození na kapitánský můstek; věděli a učili, že rozvoj našeho vnitřního světa a péče o něj by měly být naší nejvyšší prioritou. To je jeden praktický důvod, proč jejich dílo přesahuje všechny doby a kultury. To, co psali, totiž obdrželi od Stvořitele, který nás utvořil tak, abychom nejúčinněji fungovali ve směru od vnitřního světa k vnějšímu. Pisatel knihy Přísloví formuloval princip vnitřního světa těmito slovy: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4,23) Jednou prostou větou nám sděluje naprosto úžasnou myšlenku. To, čemu říkám kapitánský můstek, označuje jako srdce. Chápe srdce jako pramen a poukazuje na to, že z něho vychází energie, moudrost a síla k tornu, abychom nepodlehli vnějšímu neklidu a mohli ho překonat. Když budeš dávat pozor na svoje srdce, říká, stane se pramenem života, z něhož budeš moci pít ty i druzí lidé. Co však znamená dávat pozor na své srdce? Za prvé je jasné, že pisateli záleží na tom, abychom si chránili srdce před vnějšími vlivy, které by mohly ohrozit jeho bezúhonnost. Také mu jde o sílu a rozvoj srdce, aby se mohla zvyšovat jeho schopnost vnášet pořádek do života daného člověka. Ale i za těmito možnými poučeními z tohoto obrazu se skrývá skutečnost, že opatrovat či střežit své srdce, kapitánský můstek lidského života, je vědomé a disciplinované rozhodnutí, které musí udělat každý sám za sebe. Musíme se rozhodnout, že na své srdce budeme dávat pozor. Jeho zdraví a plodnost nelze automaticky předpokládat; je nutno je neustále chránit a opatrovat. I zde bychom měli pamatovat na to, co udělal kapitán ponorky, když měl pocit, že se děje něco mimořádného: okamžitě zamířil na můstek. Proč? Protože věděl, že právě tam lze najít veškerou schopnost vypořádat se s nebezpečím. Obdobný postřeh zapsal v Novém zákoně apoštol Pavel, když vyzýval křesťany, aby se nepřizpůsobovali tomuto I světu, nýbrž proměňovali se obnovou své mysli (Římanům 12,2). J. B. Phillips přeložil Pavlova slova takto: Nedopusťte, aby vás svět vtlačil do své formy. Apoštol tu zapsal odvěkou pravdu. Nabádal k správnému rozhodnutí. Uspořádáme si svůj vnitřní svět tak, aby mohl ovlivňovat svět vnější? Nebo svůj soukromý svět nebudeme brát na vědomí a dovolíme, aby nás formovalo to, co je mimo nás? Tuto volbu musíme absolvovat každý den svého života. Je to neuvěřitelná myšlenka. A právě toto poznání propuštěný manažer z článku ve Wall Street Journal opominul. Jaký pro to mám důkaz? To, že se zhroutil, když na něj okolní svět vyvinul drtivý tlak. Neměl žádný zdroj vnitřní síly, v jeho soukromém světě chyběl řád. Mary Slessorová byla mladá svobodná žena, která na přelomu devatenáctého a dvacátého století odešla ze Skotska do Afriky, do míst zamořených nemocí, kde jí hrozilo nepopsatelné nebezpečí. Měla však nezdolného ducha a pokračovala v cestě, kde se jiní hroutili, běžela vpřed a nikdy se nevracela zpátky. Jednou, na konci obzvláště vyčerpávajícího dne, se snažila usnout v primitivní chatrči v džungli. O té noci napsala: V těchto dnech mi moc nezáleží, na čem spím, ale když jsem tam ležela na několika špinavých větvích, položených přes sebe a přikrytých vrstvou špinavých kukuřičných slupek se spoustou krys a hmyzu, přičemž vedle mě byly ještě tři ženy s tři dny starým 11

12 nemluvnětem, zatímco venku spalo víc než tucet ovcí, koz a krav, asi vás neudiví, že jsem toho moc nenaspala. Ale v srdci jsem prožila krásně pohodlnou a klidnou noc. Právě o něčem takovém uvažujeme, když se zabýváme otázkou pořádku v soukromém světě. Ať již to jazykem námořníků nazveme jako kapitánský můstek nebo biblickým jazykem jako srdce, základní myšlenka zůstává stejná: musíme mít nějaké klidné místo, kde je všechno v pořádku, místo, odkud můžeme čerpat energii k překonání všech nepokojů a které se jimi nenechá za strašit. Že jsme si tuto významnou zásadu osvojili, poznáme tehdy, až se dostaneme do bodu, kdy se rozvoj a zachování silného vnitřního světa stane tou nejdůležitější funkcí naší existence. Když se pak zvýší tlak a vzroste napětí, můžeme se zeptat:,, Je všechno v pořádku? A když zjistíme, že ano, můžeme ze srdce říci: Mně se taky zdá, že je. 12

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby )

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou článkem v řetězci

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více