Inkoustové a voskové tiskárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inkoustové a voskové tiskárny"

Transkript

1 Inkoustové a voskové tiskárny Jméno: Kateřina Slánská Velkoformátová inkoustová tiskárna Dělení tiskáren Podle barevnosti tisku: - černobílé - barevné Podle principu tisku: - impaktní (jehličkové) - neimpaktní (laserové, inkoustové, tepelné, ) Parametry tiskáren - rozlišení - počet bodů na palec kolik je tiskárna schopna zvládnout (DPI) - šířka tisku - ve formátech - rychlost tisku - počet stránek za minutu (je nutné rozlišit tisk v textovém a grafickém režimu) - cena tisku - cena za stránku - barevnost - možnost monochromatického nebo barevného tisku a v souvislosti s tím možný počet barev a barevná věrnost - maximální rozměr tiskové stránky u stránkových tiskáren nebo šířka tisku o ostatních typů tiskáren - komunikační rozhraní pro přenos grafických dat, známé jsou jazyky PostScript a PCL - vyrovnávací paměť - důležitý parametr především u stránkových tiskáren, protože zde je nutné načíst obsah celé strany do tiskárny a teprve potom ji vytisknout. U ostatních tiskáren tento parametr určuje, nakolik bude tiskárna zdržovat počítač při přenosu dat - předdefinované hardwarové typy písma, možnost tisku diakritiky v textovém režimu a podobně

2 - dostupnost různých podavačů (angl. Cutsheetfeader nebo sheetfeader), zásobníků pro jednotlivé listy papíru a přítomnost podobných doplňků. Profesionální inkoustové tiskárny Model T 7012 CF T 3016 SprintJet Princip tisku Termální inkoustová technologie Inkoustová technologie Tally SprintJet Rychlost tisku Až 10 stran A4 za minutu znaků za sekundu (až 16 stran A4 za minutu Hodinový výkon dle ECMA stran A stran A3 (ECMA 132) Doporučené zatížení stran za měsíc stran za měsíc Rozlišovací schopnost kvalita tisku Tiskový mechanismus životnost Zpracování papíru (standard) 600 x 600 dpi (300 x 300 dpi DOS) Dvě kompaktní výměnné černé tiskové hlavy stran Standardní role papíru 360 dpi mezi jehličkovou a 300 dpi laserovou tiskárnou Piezoelektrická hlava 3 miliardy znaků (2,4 milionu stran A4) Tlačný traktor, manuální podávání volných listů Zpracování papíru (volitelně) - Druhý tlačný traktor, třetí tlačný traktor (T3016-2T), automatický podavač volných listů, řezací zařízení Emulace (ovládací jazyky) PCL III+ MTPL, IBM ProPrinter XL24, Epson LQ 2170 Rozhraní (interface) standardně Paralelní Centronics Paralelní Centronics, sériové RS 232 C Rozhraní (interface) volitelně Sériový externí konvertor RS 232 Ethernet 100 Mbit, IBM Coax, Twinax, IPDS, TTY (Current Loop 20 ma) Rozměry, hmotnost 436 x 170 x 210 mm, 6 kg 623 x 430 x 277 mm, 19 kg Tisk čárových kódů ANO, graficky ANO Hlučnost < 45 db (A) < 49 db (A) Spotřební materiál - životnost Kompaktní inkoustová hlava stran Inkoustová kazeta 40 mil. znaků Orientační cena vytištěné strany (A4, 1,49 Kč 0,10 Kč pokrytí 5% dle ECMA)

3 Inkoustové tiskárny Principy tisku - souvislý proud kapek v dnešní době už se nepoužívá - ink on demand tiskárna dodá jen tolik inkoustu, kolik je v danou chvíli potřeba Drop on demand vs. kontinuální inkoustový tisk Technologie, které spadají do technologické podskupiny "Drop on demand", se vyznačují zásadní vlastností - jednotlivé kapky inkoustu jsou z tiskové hlavy vypuzovány jen tehdy, mají-li "dopadnout" na potiskované médium. Tzn. co kapka inkoustu, to jeden konkrétní tiskový bod. Oproti tomu technologie kontinuálního inkoustového tisku pracují na zcela jiném principu - tiskárny vytvářejí nepřetržitý proud velkého množství kapiček inkoustu, kde vybrané kapky (určené pro vytvoření bodu na potiskovém médiu) jsou vychýleny tak, aby dopadly na potiskované médium a ostatní kapky jsou odváděny sběrným systémem zpět do zásobníku. Výhodou této technologie je zejména vysoká rychlost tisku a tak je kontinuální inkoustový tisk používán především v zařízeních pro velkoformátových tisk v těch největších rozměrech (tj. tisk v šíři několika metrů).

4 Dělení inkoustových tiskáren podle technologie tisku Bublinkové (odpařovací, bubblejet, thermoinkjet) - tisková hlava je vybavena komůrkami pro inkoust a příslušnými topnými tělísky, tělísko je prudce zahřáto na teplotu až 400 C a v komůrce nad ním, která je naplněna inkoustem příslušné barvy, vznikne bublinka a přetlak, inkoust se vytlačí Piezoelektrické (stříkací, plivací, inkjet) - principem je řízená změna objemu piezoelektrického krystalu, když dojde elektrický impuls na destičku krystalu, jeho přední strana se vymrští dopředu a protlačí tryskou inkoust

5 Bublinkové tiskárny Most inkjets use thermal technology, whereby heat is used to fire ink onto the paper. There are three main stages with this method. The squirt is initiated by heating the ink to create a bubble until the pressure forces it to burst and hit the paper. The bubble then collapses as the element cools, and the resulting vacuum draws ink from the reservoir to replace the ink that was ejected. This is the method favoured by Canon and Hewlett-Packard. TIJ alias Thermal Ink Jet technologie spatřila světlo laboratoře v budovách HP roku K prodeji schopného produktu ovšem vždy vede dlouhá cesta; v případě TIJ to trvalo pět let, než se objevil první HP ThinkJet. U TIJ je pod kanálem trysky umístěno topné tělísko, které má za úkol prudce ohřát inkoustovou kapičku, čekající na vystřelení. Malé množství inkoustu podle případu biliontin litru se ohřeje na C za cca 3 mikrosekundy. Něco podobného ovšem se nemůže provádět kapalině, která je zvyklá na to, že se okolo 100 C přeměňuje na páru. Výsledkem je prudká "sebekatapultáž" projektilu směsi plynu a kapaliny vystřelují rychlostí až 50 km/h na několik mm vzdálený povrch papíru. Po dopadu se kapka vpije do povrchu papíru, kde barvivo zůstane a voda či jiné rozpouštědlo se vypaří, či je absorbováno do hloubi materiálu. Hlavní výhodou jsou vysoké pracovní frekvence, a především vysoká hustota trysek, které se lehce vytvářejí napařováním povrchů a jsou velmi malé. Současně energetické vystřelování kapiček čistí celou cestu inkoustu v tiskové hlavě od potenciálních plynových bublinek, jež jsou největším ohrožením spolehlivé činnosti hlav. Inkoust totiž s sebou zároveň odnáší teplo pokud byla tryska v okamžiku ohřátí plná vzduchu, prostě se spálí. Tyto tiskárny používají k vytváření kapek tlaku, který v tiskové komůrce vytvářen bublinkou vypařujícího se inkoustu. Základní uspořádání tiskového mechanismu je znázorněno na Obr.9. Řada tiskových komůrek je vytvořena v základním materiálu (polymer). Jednotlivé komůrky jsou napojeny na rozváděcí kanál, kterým se do nich kapilární vzlínavostí plní inkoust. Přední strana komůrky je zakryta niklovou destičkou, ve které je otvor představující trysku. Zadní strana je zakryta křemíkovou deskou (dobrý odvod tepla). Na křemíkové desce je uvnitř komůrky polovodičové topné tělísko. Jednotlivé komůrky jsou v odstupu, který odpovídá požadované bodové hustotě tisku. V jiném uspořádání se používají dvě nebo více řad s navzájem prokládanými tryskami rozteč komůrek v jedné řadě může potom být větší. Z důvodu odstranění špiček v napájecím proudu jsou jednotlivá tělíska v řadě buzena postupně. Jejich poloha je proto přiměřeně posunuta ve směru pohybu hlavy (Obr. 10). Před tiskem je každá komůrka naplněna inkoustem. Využívá se přitom kapilárních sil inkoustu s vhodným povrchovým napětím. Při tisku se topné tělísko ohřeje na teplotu, při které se část inkoustu vypaří. Rozpínáním páry v komůrce prudce vzroste tlak a část inkoustu

6 vystříkne tryskou z komůrky. Celý děj trvá asi 10 _s. Objem kapky inkoustu je uváděn přibližně 130 _ l, což odpovídá kapce o průměru 62_ (údaje jsou podle tiskárny Hewlett Packard Desk Jet). Přenos kapky na papír Podívejme se nyní na průběh výstřiku jedné jediné kapky inkoustu, který u současných tiskáren HP netrvá ani 80 ms. V prvních třech miliontinách sekundy se v komůrce o velikosti asi mm3 vytvoří bublinka páry rychlostí ohřevu vyšší než neuvěřitelných 100 C/ms. Jde o nejrychlejší ohřev dosažený ve všech průmyslových odvětvích, a to až na cca 350 C. Mezi třetí a desátou mikrosekundou pak právě v důsledku teploty nastane formování kapky, tedy nárůst objemu bublinky, a v dalších deseti mikrosekundách je v důsledku vzniklého tlaku vypuzena kapka inkoustu z komůrky přes trysku. Inkoust se odděluje od bublinky páry a opouští ji rychlostí 15 m/s. Bublinka pak zchladne, smrští se a zkondenzuje. Smrštění bublinky způsobí, že se nasaje další dávka inkoustu během necelých 60 ms, a ta dokončí ochlazování komory, aby nedošlo k neřízenému vystříknutí. Pak se celý děj může opakovat. Piezoelektrické tiskárny

7 Tento typ tiskáren využívá k tisku piezoelektrickou deformaci tryskové komůrky. Jedno z možných uspořádání je na Obr. 11. Boční stěny tryskové komůrky se před tiskem rozšíří připojením napětí na místa, označená na obrázku jako +V a -V. Při tisku se polarita napětí obrátí. Trysková komůrka zmenší objem a část inkoustu vystříkne z trysky (podle OKI Technical Review). Tato koncepce umožňuje v určitých mezích dávkování množství inkoustu a tím lepší reprodukci barev při barevném tisku. Obr. 11 Princip piezoelektrické tiskárny. Pohled na komůrku zpředu. Jednou z technologií, která umožňuje "na povel" vystřelovat kapičky inkoustu, je využití elektromechanického piezoelektrického měniče. Tryska příslušící k tomuto uspořádání je složena z piezoelektrické trubičky uložené v kanálku z lité pryskyřice. Na konci kónického

8 kanálku byla tryska. Při přivedení elektrického napětí na piezoelektrickou trubičku vznikla smrštěním trubičky rázová vlna, která se šířila kanálkem podle zákonů akustiky. Jakmile dosáhla konce kónického kanálku, odrazila se s obrácenou fází. Tak vznikaly podtlakové a přetlakové vlny, které nasály inkoust a vystříkly ho jako kapku směrem k papíru. Různé firmy vyrábějící inkoustové tiskárny na principu piezoelektrického pulzu přistupovaly k tomuto pulzu různě. Další možnou variantou bylo nahrazení trubičky malou piezoelektrickou destičkou. Jakmile je k této destičce přivedeno elektrické napětí, změní se nepatrně průměr destičky. Tato drobná změna postačí k tomu, aby se destička ve spojení s pasivní skleněnou podložkou prohnula stejně jako proužek bimetalu. Tím v kanálku s inkoustem vznikají rázové vlny, které tak na elektrický "povel" vystřelují kapičky inkoustu. Dalším vylepšením bylo nahrazení destiček lamelami s proměnlivou délkou. Lamela leží za malou komůrkou s inkoustem. Její délka se při elektrickém vybuzení nepatrně mění, čímž vznikají rázové vlny, vystřelující kapičky inkoustu. Výhodou je možnost dosažení vyšší frekvence "střílení kapiček", tedy i vyšší rychlosti tisku. Tiskové hlavy Konstrukce tiskových hlav

9 Drtivá většina inkoustových tiskáren nabízí jak černobílý, tak i barevný tisk. Důvodem je poměrně nepatrný nárůst ceny při výrobě barevných tiskáren s touto technologií. U levnějších modelů tiskáren jsou výrobní náklady u tiskové hlavy minimální, o čemž svědčí i skutečnost, že se u mnoha tiskáren používají jednorázové hlavy spojené s inkoustovou náplní. Počet tiskových hlav a používaných barev inkoustu je závislý na konkrétní konstrukci. Minimální variantou je jedna tiskové hlava spojená se čtyřmi barevnými zásobníky (CMYK). Například u nátiskových stolních tiskáren se používají většinou dvě oddělené tiskové hlavy připojené ke čtyřem či šesti odděleným zásobníkům inkoustu ( CMYK nebo CMYKLmLc ). Velkoformátová řešení běžně používají šest i více barev inkoustu pro dosažení lepší barevnosti tisku. Tisková hlavy a inkoustové náplně HP Ve všech případech jsou vypuzovány z tiskové hlavy odděleně kapičky inkoustu s jednou ze základních barev. Jednotlivé barvy se nemíchají, ale pouze se skládají do rastru na médium, na kterém společně částečně interagují. Nejmodernější tiskové hlavy dokáží produkovat výrazně menší kapky inkoustu, než by odpovídalo přesnosti posunu hlavy, čehož se využívá k vícenásobnému kladení kapek na jeden tiskový bod. Ve výsledku tak může jeden tiskový bod v rastru mít více odstínů barev, než jen základní. Jakkoli se tiskové hlavy zmenšují, současně se zvětšuje jejich pokrytí vlastními otvory pro vystřelování kapiček inkoustu. Tisková stopa (swath), čili pruh papíru, který lze potisknout jedním průchodem hlavy, se zvětšuje až na dnešních 0,85 palce, díky počtu současně tisknoucích trysek, jenž se zvětšil během 13 let komerční existence TIJ z 12 na 512. Další zajímavou stránkou vývoje, jež umožnila zmenšovaní hlav, je způsob adresování rozhodování signály, která tryska má v který okamžik pracovat. Původní hlavy používaly jeden drát na každou trysku (tzv. přímé adresování), plus nějaké další kontrolní, což u DeskJetu z roku 1987 vedlo až k 56 elektrickým kontaktům na povrchu hlavy, řídících 50 trysek. Napětí na drátu do trysky samozřejmě znamenalo: "Ty trysko jsi ta vyvolená, vyplivni kapičku!" V případě tzv. multiplexování se adresa trysky nějakým způsobem kóduje do podstatně menšího počtu drátů, u DeskJetu 700 je to 52 kontaktů pro 256 trysek. Současná nastupující generace hardwaru HP má 21 kontaktů pro 524 trysek ovšem s tím malým trikem, že k vlastnímu adresování se používá sériového přenosu po pouhých dvou kontaktech. Mimochodem, inkoust je přece jen špína rozmíchaná ve vodě, a pokud se dostane na

10 kontakty, může po zaschnutí zabránit ve vedení elektrického proudu některé trysky přestanou tisknout, přestože ony samotné jsou v pořádku. Tohle si "smart čipy" na hlavách dokáží ohlídat; pokud je nemáte (tedy vaše tiskárna, samozřejmě), můžete zkusit prodloužit život vaší tiskové hlavě nějakou tou očistou. Inkoust používaný do inkoustových tiskáren Inkjet ink composition is a closely-guarded industrial secret,and the exact details of what's in it and how it's made aren't public knowledge. The best I can tell you is "colored stuff, in a solvent that includes water". On totiž neexistuje univerzální inkoust, kterým lze plnit všechny kazety, jednoduše proto, že každá kazeta má jiný průměr trysek, jiný typ tisku, a proto potřebuje i jinou hustotu a typ inkoustu. Jeden inkoust je založen na vodní bázi, jiný je pigmentový. Víme z vlastního výzkumu, že když někdy smícháte dva různé inkousty, stane se, že se srazí. Někdy tato chemická reakce přijde až za dva týdny po smíchání, a to se pak těžko hledá příčina, proč kazeta netiskne. Na samotném počátku je inkoust, jehož kapičkou to všechno začíná a končí. Obraz na papíru či jiném materiálu je složen ze zaschlých barevných skvrn, které modifikují barvu odražených paprsků světla. K jejich vytvoření potřebujeme inkoust, což není nic jiného než barvivo organické či pigmentové rozpuštěné v nějakém rozpouštědle (většinou vodě). Problémem je ovšem cesta inkoustové kapičky od výrobce až k vlastní "skvrně." Inkoust je od výrobce uložen v malé nádobě, která je většinou totožná s tiskovou hlavou. Přesouvání inkoustu do vlastních trysek je poměrně nepředstavitelná kombinace asi čtyř fyzikálních principů a sil působících proti sobě, a nejvíce se dozvíte, pokud v umyvadle rozeberete starou tiskovou hlavu. Whatever technology is applied to printer hardware, the final product consists of ink on paper, so these two elements are vitally important when it comes to producing quality results. The quality of output from inkjet printers ranges from poor, with dull colours and visible banding, to excellent, near-photographic quality. Two entirely different types of ink are used in inkjet printers: one is slow and penetrating and takes about ten seconds to dry, and the other is fast-drying ink which dries at about 100 times this speed. The former is generally better suited to straightforward monochrome printing, while the latter is used for colour. With colour printing, because different inks are mixed, they need to dry as quickly as possible to avoid blurring. If slow-drying ink is used for colour printing, the colours tend to bleed into one another before they've dried. The ink used in inkjet technology is water-based and this poses other problems. The results from some of the earlier inkjet printers were prone to smudging and running, but over the past few years there have been enormous improvements in ink chemistry. Oil-based ink is not really a solution to the problem because it would impose a far higher maintenance cost on the hardware. Printer manufacturers are making continual progress in the development of waterresistant inks, but the results from inkjet printers are still weak compared to lasers. One of the major goals of inkjet manufacturers is to develop the ability to print on almost any media. The secret to this is ink chemistry, and most inkjet manufacturers will jealously protect their own formulas. Companies like Hewlett-Packard, Canon and Epson invest large sums of money in research to make continual advancements in ink pigments, qualities of lightfastness and waterfastness, and suitability for printing on a wide variety of media. Today's inkjets use dyes, based on small molecules (<50nm), for the cyan, magenta and yellow inks. These have high brilliance and wide colour gamut, but aren't light-fast or waterfast enough. Pigments, based on bigger (50 to 100nm) molecules, are more waterproof and

11 fade-resistant, but can't yet deliver the range of colours that dyes do and aren't transparent. This means that pigments are currently only used for the black ink. Future developments will concentrate on creating water-fast and light-fast CMY inks based on smaller pigment-type molecules. Renovace inkoustových náplní Pokud si myslíte, že největším problémem je dostat do kazety inkoust, mýlíte se. Jak jsme si již řekli, kazeta má 48 a více trysek. Průměr otvoru u každé trysky je menší, než lidský vlas - a v tom je problém. Pokud například opláchnete trysky pod silným proudem vody z vodovodu, částečky a minerály obsažené ve vodě mohou trysky spolehlivě ucpat. Dírku menší než je průměr lidského vlasu - tu neprovrtáte. Jestli si ale myslíte, že takovouto náplň nelze opakovaně obnovit, jste na omylu. Renovace tedy není jen doplnění inkoustu do náplně, ale mimo jiné úkony i vyčistění trysek a ověření kvality a funkce topných tělísek. Pak musí ještě náplň projít testy tisku, musí se očistit, zabalit do přepravního obalu a navíc - každý zákazník musí dostat opět zpět vždy tu svou kazetu. Nejhůře se renovují kazety, které prošly ultrazvukovým čistěním. Začalo to injekční stříkačkou s inkoustem plněným do kazety ručně. Úspěšnost byla cca % a počet renovací u jedné kazety 6x a více. Byl to a také je nejlevnější a pro kazetu technicky velmi šetrný způsob, avšak s malou úspěšností. Poté vešly do světové módy na krátkou dobu ultrazvukové čističky s principem chvění částeček obsažených v kapalinách při kmitočtu 20 kilohertz - používají se například na čistění brýlí a šperků. Účinnost renovace se sice zvýšila až na 60 %, to znamená, že šest z deseti kazet šlo obnovit. Velmi záhy se však zjistilo, že jde o velmi agresivní čistění a již první aplikace ultrazvuku poškodí topná tělíska kazety natolik, že při druhé aplikaci ultrazvuku upadnou. Jedná se o velmi levný (pro renovátora) ale také velmi nešetrný způsob renovace s velmi malou účinností a velkými následky pro zákazníka, neboť náplň se tímto nevratně poškodí. Bohužel, tento způsob dnes v ČR používá mnoho firem nabízejících renovaci. Důsledek poznáte snadno. Při tisku bude vznikat moaré, to znamená, že pokud se podíváte na písmenko,

12 bude kolem něj obrys, který tam nemá být - vzniklý ústřikem trysky do strany. To proto, že agresivní čistění chvěním pravděpodobně deformovalo topné tělísko nebo okraj trysky a inkoust není vystříkáván kolmo, ale do strany. To, že na Vaši kazetu byl použit ultrazvuk, poznáte také podle toho, že ji většinou nelze renovovat více než 2x a nebo přestane tisknout, i když má ještě inkoust. To se samozřejmě může stát výjimečně i u nové kazety, ale u renovace ultrazvukem je to spíše pravidlo. Dalším způsobem pročistění trysek je aplikace tzv. zázračných vodiček. V mnoha případech se skutečně podaří tekutinou nakapanou na trysky krystalky inkoustu rozpustit. Tento způsob je však časově náročný a výsledek je nejistý. Častokrát také tyto vodičky obsahují agresivní rozpouštědla, která odleptají a zvětší otvor trysek a kazeta pak teče, protože neudrží tlak inkoustu. A vývoj renovace dnes? Nejmodernější způsob čištění trysek dnes využívá šetrného proplachování trysek horkou vodou nebo párou. Tento proces je řízen mikropočítačem při přísně definovaných podmínkách, časech a tlacích. Tento stroj je také cenově méně dostupnější, protože jeho prodejní cena je podle účinnosti až přes milión korun. Renovace barevných inkoustových náplní Protože je v kazetě jen několik mililitrů barevného inkoustu, dá se kazeta renovovat poměrně levně a firmy nabízející na našem trhu renovaci barevných náplní se dnes předhánějí ve své nabídce. Háček je však v tom, že není problém kazetu naplnit a oživit, ale zajistit, aby se tisk nerozpíjel při vzájemných kombinacích těchto tří barev a při jejich další kombinaci s černou při polotónech. Vytiskněte obrázek, třeba motýla, a tisk bude uspokojivý. Vytiskněte si ale své logo, například žluté písmo na černém podkladě, nebo jinou kombinaci barev tak, aby se setkaly v obrysech, a budete mnohdy nepříjemně překvapeni. Tyto testy nemají firmy nabízející renovaci rády a pokud Vám předkládají testy svých tisků, tak nejraději v obrázcích, kde se kapky různých barev setkávají spolu málo - ale kdo dnes tiskne jen obrázky? Takové testy jsou neprůkazné. Papír používaný pro inkoustové tiskárny Pokud se Vám tisk bude rozpíjet, nemusí být vždy chyba na straně renovace. Na špatném papíru se Vám bude rozpíjet i tisk s originální náplní. Chcete-li, aby Vaše inkoustová tiskárna tiskla opravdu kvalitně, věnujte druhu papíru zvýšenou pozornost. Papír pro tisk na inkoustovou tiskárnu bývá obvykle o % dražší, pokud však budete tisknout na obyčejný

13 xeroxový papír a vyzkoušíte papír pro inkjet, budete šokováni změnou kvality tisku! Je to taková malá alchymie. Většinou navíc musíte vyzkoušet i více druhů papírů pro InkJET a vybrat si ten s nejlepšími výsledky pro danou kazetu. Tisknete-li například tiskárnou Canon na nejkvalitnější Premium InkJET papír, určený například pro HP, klidně se může rozpíjet bez ohledu na svou cenu. Neplatí, že nejdražší papír je ten nejlepší. Firma nabízející renovaci proto většinou i doporučuje nebo prodává papír vhodný pro ověřený a kvalitní tisk. Reakce inkoustu na papíru Na samotném konci je papír, film či textilie, a bohužel hotová věda o interakci vrstev materiálů s barvivy různé teploty, pro kterou prostě není v článku dost místa. Obecně můžeme říci, že čím je papír dražší a čím delším názvem se honosí, z tím více vrstev se skládá a garantuje kvalitnější grafiku. Zcela obyčejný papír (někdy také "bond") se nevyznačuje nijak zvláštní strukturou a jeho vlákna se při absorbci vody zvětšují stránka se nepříjemně zvlní. Papíry "coated" mají speciální povrchovou vrstvu (coating), která omezuje rozpíjení inkoustové kapičky do stran a současně omezuje vlnění (tzv. chyba cockle). Takový "heavyweight coated" má potom zmiňovaný coating silnější a poradí si s větším množstvím vody je tedy vhodnější pro grafiku. Pokud jste ale ochotni skutečně investovat do kvality, volte fotografické či "glossy" papíry, které mají nad coatingem lesklou vrstvu, jež je propustná pro inkoust a chová se jako lupa zaostřuje a zvyšuje kontrast barev a podkladu. Zrovna glossy mají kromě ceny jednu docela nevýhodnou vlastnost zmiňovaná glossyvrstva je neprůchodná pro pigmentové inkousty (založené na prachových částicích). Kapka tak zasychá na povrchu papíru, který pro to není optimalizován a rozpíjí se vesele do všech stran. Impresionisté by výsledné efekty uvítali, čtenář asi ne. Naštěstí je tu řešení pigmentové jsou dnes většinou jen černé inkousty, a tak firmware/ovladač tiskárny na glossy papíru černou vytváří smícháním všech tří barevných inkoustů. V platnosti ovšem zůstává fakt, že pigmentová čerň nebledne při dlouhodobému vystavení UV záření (složce slunečního světla), zatímco organické inkousty a komponentní míchaná černá ano. Princip barevného tisku Barva (barevné světlo) je elektromagnetické vlnění o vlnové délce mezi 400 až 700 nm. Používají se dvě metody: aditivní (monitory) a substraktivní (tiskárny) Principem je interakce tří primárních substraktivních barev - azurová, purpurová a žlutá (cyan, magenta, yellow). Příslušný odstín se získá překrytím těchto barev v tiskovém bodě.

14 Překrytím se získá 8 základních barev: azurová, purpurová, žlutá, modrá, červená, zelená, bílá, černá. Pokud tam není žádná ze základních barev, dostaneme bílou. Pokud jsou všechny tři, dostaneme černou. Princip překrytí - je označován jako CMY. Mnoho tiskáren obsahuje ještě separátní černou barvu, principem překrytí je pak CMYK. Jedním z nejpoužívanějších barevných standardů je standart CMYK, který určuje barvy podle míchání barev Cyan, Magenta, Yellow a jejich Kontrast pomocí barvy Black. Chcete-li například vytisknout něco červeně, bude to v normě CMYK vyjádřeno parametry 0,100,100,0 a vyřízeno tak, že se nejprve čtvereček vytiskne fialovou ve 100% krytí a pak se přestříkne žlutou ve 100% krytí a vznikne tak červená. Modrá a černá není použita. Obecně řečeno, smícháte-li litr fialového inkoustu s litrem žlutého, vznikne červený, a tak můžete namíchat jakoukoliv barvu. Vysoká kvalita barevného tisku závisí také na schopnosti namíchat dostatečnou paletu odstínů jednotlivých barev. Jak toho ale dosáhnout, když jsou k dispozici pouze barvy azurová, purpurová a žlutá, a není možné regulovat množství inkoustu v jednotlivých kapkách ani stříkat několikrát do jediného místa, protože papír by se rozmáčel? Řešení nabízí technologie C-REt. Barevný tiskový bod se opět rozdělí na čtyři menší a vynecháním některých z nich se získá pět odstínů každé základní barvy. Kombinací odstínovaných barev je možné dosahovat větší barevné škály konečného tisku.

15 Nový EPSON Stylus PRO 7600 používající sedmibarevný tisk inkousty UltraChrome používající barvy cyan, magenta, yellow, light cyan, light magenta, light black a photo black The simplest type of colour printer is a binary device in which the cyan, magenta, yellow and black dots are either "on" (printed) or "off" (not printed), with no intermediate levels possible. If ink (or toner) dots can be mixed together to make intermediate colours, then a binary CMYK printer can only print eight "solid" colours (cyan, magenta, yellow, red, green and blue, plus black and white). Clearly this isn't a big enough palette to deliver good colour print quality, which is where halftoning comes in. Halftoning algorithms divide a printer's native dot resolution into a grid of halftone cells and then turn on varying numbers of dots within these cells in order to mimic a variable dot size. By carefully combining cells containing different proportions of CMYK dots, a halftoning printer can "fool" the human eye into seeing a palette of millions of colours rather than just a few. In continuous tone printing there's an unlimited palette of solid colours. In practice, "unlimited" means 16.7 million colours, which is more than the human eye can distinguish. To achieve this, the printer must be able to create and overlay 256 shades per dot per colour, which obviously requires precise control over dot creation and placement. Continuous tone printing is largely the province of dye sublimation printers. However, all of the mainstream printing technologies can produce multiple shades (usually between 4 and 16) per dot, allowing them to deliver a richer palette of solid colours and smoother halftones. Such devices are referred to as "contone" printers. Recently, "six-colour" inkjet printers have appeared on the market, specifically targeted at delivering "photographic-quality" output. These devices add two further inks - light cyan and light magenta - to make up for current inkjet technology's inability to create very small (and therefore light) dots. Six-colour inkjets produce more subtle flesh tones and finer colour graduations than standard CMYK devices, but are likely to become unnecessary in the future, when ink drop volumes are expected to shrink to around 2 to 4 picolitres. Smaller drop sizes will also reduce the amount of halftoning required, as a wider range of tiny drops can be combined to create a bigger palette of solid colours. Long-time market leader Hewlett-Packard has consistently espoused the advantages of improving colour print quality by increasing the number of colours that can be printed on an individual dot rather than simply increasing dpi, arguing that the latter approach both sacrifices speed and causes problems arising from excess ink - especially on plain paper. HP manufactured the first inkjet printer to print more than eight colours (or two drops of ink) on a dot in 1996, it's DeskJet 850C being capable of printing up to four drops of ink on a dot. Over the years it has progressively refined its PhotoREt colour layering technology to the point where, by late 1999, it was capable of producing an extremely small 5pl drop size and up to 29 ink drops per dot - sufficient to represent over 3,500 printable colours per dot.

16 Technologie barevného tisku Digitální půltónování 3.1 The problem Except the thermal dye sublimation technique, each method is binary, meaning that paper either receives an amount of ink or not. Consequently, if one desires to reproduce gray scale or color images, halftoning techniques are to be used. Since 150 years, halftoning has been used in the publishing industry. Most of today's digital printing machines use similar techniques that try to reproduce the different tones of gray with screen dots of different sizes, by grouping the elementary pixels of the printer. 3.2 Basic considerations As presented above, most printers have a fixed output resolution; the size of the produced pixels are not sizable. Consequently, certain methods must be applied to decide whether each output pixel should be black or white. There are four types of halftoning techniques, as shown in fig. 6. Two criterias define the type of halftoning. The first criteria makes the difference between ordered and irregular methods, where regularity means the presence of repetitive patterns in the reproduced image. The second criterion opposes patterns with spread dots to patterns where the dots are grouped to form clusters. Ordered Irreglar Clustered Dispersed Fig. 6 The halftoning techniques (magnified images). Upper right image from [5]. 3.3 Description of the techniques Ordered clustered dithering This is the mostly used technique in the publishing and graphic arts industries (found in the PostScript language). Digital halftones are produced by breaking the output image down into halftone cells, with each cell containing a single halftone dot. The halftone cell is made up of elementary pixels (the printer pixels), which are either turned on (making them black) or turned off (leaving them white) by the printer (laser beam or ink-jet printhead). With such cells, the number of tones that can be reproduced is limited by the size of the cell. For an n by n cell, the number of reproducible tones is given by (1) For example a 2x2 cell can reproduce 5 gray tones.

17 Then it must be decided if the pixels of each cell should be black or white. For that purpose, a threshold matrix is used, whose elements correspond to each pixel of the cell. So, the output plane is covered with regular patterns of threshold values, that is to say, that each pixel of the printer is attributed such a value. Fig. 7 A halftone cell in its recorder grid. RET technologie RET - Resolution Enhacement Technology - technologie vyrovnávání obrysů pomocí menších bodů, které se interpolují mezi standardní body. Je použitelná u inkoustových a laserových tiskáren. C-RET technologie C-RET - Color Resolution Enhancement Technology neboli technologie zvýšeného barevného rozlišení je technologií řízení velikosti kapek inkoustu. Standardní tiskárny tisknou pouze dvě úrovně intenzity barvy na jeden bod, tj. bez kapky nebo s kapkou. K dosažení 256x256x256 to je 16.7 mil odstínů pomocí 3 barev je zapotřebí aby jedna barevná buňka se skládala ze 16x16 bodů = 256 bodů což znamená, že každý z 256 odstínů barvy lze na této ploše realizovat. Tedy užitečné rozlišení barevných tiskáren se snižuje na jednu šestnáctinu. C-REt tiskne ve čtyřech úrovních pro jednu barvu a jeden bod (Bubble Jet tiskárna HP DeskJet 850C). To znamená že C-REt řídí množství inkoustu od 0 do 3 kapek. Při tisku CMY (Cyan - azur, Magenta - purpur a Yellow - žlutá) lze vytvořit 33=27 odstínů barev (6 primárních, 12 sekundárních a 8 složených). Pro CMYK (+ black - černá) lze dosáhnou 39 barevných kombinací ( 6 tmavých a 6 světlých primárních, sekundárních a 3 stupně šedi) {Byte?}. Tedy lze vytvořit 43=64 pravých barev, to znamená, že k vytvoření 16,7 mil odstínů je zapotřebí buňka o velikosti 9x9 bodů. Na této ploše tedy každá barva může vytvořit 256 sytostí. Pro HP tiskárny existuje ovladač ColorSmart, který stránku analyzuje a pak stanoví nejvhodnější způsob tisku s optimalizací barev jak pro texty, obrazy tak i pro grafiku.[4] Tato technologie používá pouze pigmentový inkoust. Je to roztok mikročásteček plastiku v transparentním nosiči a je vlastně analogií toneru laserových tiskáren. Tento inkoust řeší i problém recyklovaného papíru, který velmi vpíjí a tím klesá intenzita barev. Pigmentový inkoust se usazuje jen na povrchu a tím klesá spotřeba inkoustu a tisk je ekonomičtější. PhotoREt Technologie PhotoREt, i když má podobný název, je docela odlišná. Jedná se o technologii používanou u barevných inkoustových tiskáren, která umožňuje tisknout kapičky inkoustu přes sebe místo jedné velké inkoustové kapky - tzn. tisknou se kapičky o velikosti

18 odpovídající rastru např. 300 dpi (v praxi o něco menší), ale tisk se provádí v rastru 600 dpi, tedy obráceně, než u technologie REt. Navíc vhodnějším dávkováním barev se tak dosahuje daleko lepších barevných přechodů a také vyhlazení hran. Tato technologie neměla v počátcích nijak valné výsledky, ale s příchodem její druhé verze bylo vidět znatelné vylepšení tisku s použitím PhotoREt oproti tisku bez něj. Použití této technologie místo má oproti tisku ve vyšším rozlišení několik výhod: např. obrázek pro tisk ve vyšším rozlišení je několikrát větší než obrázek v nižším rozlišení (je nutné si uvědomit, že zdvojnásobením rozlišení se velikost obrázku zvětší 4x) - tudíž tisk s PhotoREt je rychlejší, navíc je často obrázek s použitím PhotoREt kvalitnější, než tisknutý ve vyšším rozlišení. Je nutné ale počítat s tím, že bez použití speciálních papírů, nikdy nedosáhnete výsledků, které vám ukazují prodejci na prodejně. V dnešní době praktického monopolu barevných inkoustových tiskáren HP již prakticky neseženete tiskárnu nepodporující technologii PhotoREt, pokud ale kupujete starší tiskárnu, je dobré si zjistit, zda-li podporuje technologii PhotoREt verze II nebo III, pokud byste si zakoupili tiskárnu se starší verzí (PhotoREt I nebo C-REt) museli byste k použití lepšího tisku mít i speciální náplně (dnes již špatně k dostání) a k tomu výsledky by nebyly o mnoho lepší než tisk bez nich, rozdíl mezi PhotoREt I (popř. C-REt) a II je totiž velice markantní. U laserových tiskáren je situace poněkud jiná, v této kategorii totiž můžete sehnat tiskárny i tuto technologii nepodporující a tudíž s horší kvalitou tisku. Zde je nutné podotknout, že HP z této výhody velice těží a proto jsou jejich tiskárny vcelku drahé. Další důvod, který v dnešní době nutí zákazníky stále více a více i přes absenci REt přecházet ke konkurenčním výrobkům je vysoká cena náhradních dílů. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se vám rozbije podavač u tiskárny HP, zaplatíte za něj více než dvakrát tolik než u tiskárny XEROX a přitom jsou tiskárny HP daleko poruchovější než XEROX. Výhody a nevýhody inkoustových tiskáren a jejich použití Tiskáren s inkoustový tiskovým tiskem je dnes na trhu obrovské množství v nejrůznějších cenových relacích nabízející mnoho uplatnění. Zejména v oblasti domácího využití a malých kanceláří jde o dominantní technologii umožňující získat za rozumnou počáteční investici zařízení s kvalitním barevným výstupem. Při výběru tiskárny v tomto segmentu je třeba mít na paměti zejména účel, za kterým tiskárnu pořizujeme. Důležité je zvážit zejména množství vytištěných stran za měsíc a typ tisku. Mezi omezení inkoustový tiskových technologií patří zejména vyšší nároky na speciální média v případě kvalitního tisku (zejména tzv. fotorealistický tisk vyžaduje poměrně drahé speciální papíry), náklady na tisk, které jsou především u levnějších modelů tiskáren kalkulovány tak, aby zajistily výrobci návratnost investice a pro některé účely může být důležitá i odolnost vytištěné stránky vůči např. vlhku, kdy je třeba brát ohled na používané vodou ředitelné inkousty (hovoříme o běžných modelech stolních inkoustových tiskáren). Na druhou stranu dnes tiskárny této kategorie tisknou velmi kvalitně zejména černobíle i na běžný kancelářský papír (stále se však tisk nedá srovnávat s laserovými technologiemi) a především umožňují oproti ostatním technologiím barevný tisk za nesrovnatelně nižší pořizovací náklady. V oblasti profesionálního nasazení jsou inkoustový tiskové technologie zajímavé především pro velkoformátový tisk ve středních formátech, kde mají jen velmi malou technologickou konkurenci a také v oblasti nátiskování, kde představují inkoustové tiskové systémy také dominantní technologii. Inkoustové tiskárny jsou méně hlučné, cenově se přibližují jehličkovým, mají ovšem dražší spotřební materiál. Velmi dobře u nich lze provozovat barevný tisk. Tiskové rozlišení bývá většinou DPI, kvalitní je rozlišení 1440 DPI u tiskárny Epson Stylus Color a HP(2400 DPI v PhotoRet). Kromě fyzického rozlišení se kvality tisku dosahuje různými technikami (kvalitou inkoustu, řízením objemu kapiček inkoustu atd.).

19 Inkoustové tiskárny rozlišení: DPI rychlost: až 8 stránek/min náklady: 80 hal./stránka A4 V vysoká kvalita tisku, nízká pořizovací cena, možnost barevného tisku (4 str./min) N vysoké náklady na barevný tisk (až 100 Kč na stránku) Použití: domácnost, kanceláře Advantages of ink-jet Disadvantages of ink-jet cheapest technology needs special paper for optimum quality produces nice saturated colors slow in low-end models use of big paper sizes Traditionally, inkjets have had one massive attraction over laser printers; their ability to produce colour, and that is what makes them so popular with home users. Since the late 1990s, when the price of colour laser printers began to reach levels which made them viable for home users, this advantage has been less definitive. However, in that time the development of inkjets capable of photographic-quality output has done much to help them retain their advantage in the realm of colour. The down side is that although inkjets are generally cheaper to buy than lasers, they are more expensive to maintain. Cartridges need to be changed more frequently and the special coated paper required to produce high-quality output is very expensive. When it comes to comparing the cost per page, inkjets work out about ten times more expensive than laser printers. Voskové tiskárny Princip tisku Poměrně známou technologií je také termotransferový tisk. Ten v zásadě spočívá v tom, že na nosném médiu bývá nanesena souvislá barevná vrstva (obvykle na bázi vosků či podobných materiálů), která se v místě ohřevu přenese na potiskované médium. Z hlediska efektivnosti využití lze rozlišit pouze dva druhy termotransferového tisku. Jeden spočívá v tom, že barvicím médiem je velkoplošná fólie o rozměrech potiskovaného média a tisková hlava zabírající zároveň celou šířku média zajistí pouze v místě potřeby nanesení barvy ohřevem její přenos. Výhodou je vysoká rychlost tisku, protože hlava obsáhne najednou celou šířku, ovšem fólii nesoucí barvu již nelze znovu použít pro další tisk (v místě tisku se barva od fólie oddělí a přenese na potiskovaný materiál). Efektivnějšího využití fólie lze dosáhnout tak, že se z ní vytvoří dlouhá páska, ze které tisková hlava (která už nezabírá celou šíři papíru a pohybuje se tedy i v ose X) odebírá podle potřeby (podobně jako třeba u jehličkových tiskáren, ovšem pochopitelně s tím rozdílem, že pásku nelze využít k tisku vícekrát). Využití nosné fólie je tím efektivnější, čím užší je páska a tedy i záběr hlavy, zároveň se tak ale logicky snižuje rychlost tisku. Marketed almost exclusively by Tektronix, solid ink printers are page printers that use solid wax ink sticks in a "phase-change" process. They work by liquefying wax ink sticks into reservoirs, and then squirting the ink onto a transfer drum, from where it's cold-fused onto the paper in a single pass. Once warmed up, thermal wax devices should not be moved, otherwise wax damage may cause damage. They are intended to be left switched on in a secure area and shared over a network. To this end they come with Ethernet, parallel and SCSI ports allowing for comprehensive connectivity.

20 Thermal wax is another specialist technology - very similar to dye-sublimation - well-suited to printing on transparencies. They use CMY or CMYK rolls containing page-sized panels of plastic film coated with wax-based colourants. They work by melting ink dots - generally binary, although some higher-end models are capable of producing multi-level dots - on to special thermal paper. Resolution and print speeds are low - typically 300dpi and around 1ppm - reinforcing the suitability of the technology for specialist applications only. These machines use special colored films (a transfer roll), made of consecutive wax based material, that melts locally under the effect of controlled heating resistors. Colored wax is transferred by contact onto paper. For color printings, the process is repeated three times, once for each basic color. Special paper is to be used Nejrozšířenější tiskárny s profesionálními nároky. Barvonosným médiem je fólie z umělé hmoty, na které jsou za sebou v barevných plochách naneseny buď tři barvy CMY nebo čtyři barvy CMYK. Princip: papír se přesně zachytí v bubnu, který se pomalu otáčí. Přes takto upnutý papír přejíždí barvonosná fólie, ze které se přenáší barvivo (barevný vosk) v bodech, kde se má tisknout. Tisk je 3 nebo 4 průchodový. Při každém průchodu (jedna otáčka bubnu) se přenáší jedna základní barva. Tisková hlava je tvořena topnými keramickými tělísky v jedné řadě (asi 300 na palec). Barvonosný vosk se roztaví a přenese na papír. Tělísko přenese v daném tiskovém bodě buď více nebo 100 % primární barvy. Celé barevné spektrum, tzn. vytvoření libovolného barevného tónu se provádí tak, že v matici tiskových bodů, např. 5x5 se vyplňují některé jejich body jednou ze čtyř základních barev (tzv. modifikace rastru, nebo polotónování). Vlastnosti a využití voskových tiskáren Solid ink printers are generally cheaper to purchase than a similarly specified colour laser, and, economical to run owing to a low component count and Tektronix's policy of giving black ink away free. Output quality is good, with multi-level dots being supported by highend models, but generally not as good as the best colour lasers for text and graphics, or the

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet CD Vytvořte si internetové stránky s editory HTML a PHP + 12 her zdarma o počítačích víme vše 2/05 POČÍTAČE MOBILY DIGITÁLY KOMPONENTY PERIFÉRIE SOFTWARE INTERNET BEZPEČNOST DVD MULTIMÉDIA Mobilní internet

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Adobe Photoshop Práce s textem II. Adobe Acrobat v praxi Digitální inkousty Malonákladové dokončující zpracování

Více

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD Úvodem 2 Vypalování obecně 2 CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD 2 Zapisovatelné CD (CD-R) 4 Přepisovatelné CD (CD-RW) 5 Minimální vybavení 5 Rozhraní na trhu 6 SCSI versus IDE 6 Jaké použít SCSI?

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA!

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník TESTOVALI JSME Hudební míchačka mixpult Hercules DJ Console notebook Sony Vaio GRT996VP volant Genius Speed

Více

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Postup výroby v moderní tiskárně (polygrafické forkflow) Zdroj: Noviny PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL Barva a její výrazové možnosti Jak

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Průvodce portfoliem tiskáren a tiskových řešení HP pro firmy. Špičkový tisk na dosah

Průvodce portfoliem tiskáren a tiskových řešení HP pro firmy. Špičkový tisk na dosah Průvodce portfoliem tiskáren a tiskových řešení HP pro firmy. Špičkový tisk na dosah Podzim 2006 Proč je cena tisku přednější než cena vytištěné stránky? Spočítali jste si někdy, kolik vás ročně stojí

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014

ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 87 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU ŠKOLENÍ TAPETOMANIE NOVÉ TISKÁRNY DURST A MUTOH TISKAŘŮV SEN ANEB SNADNÁ TVORBA PROFILŮ Nové fólie a laminace Intercoat Nově jsme zařadili

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody. Bc. Jan Habich Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean Startup metody Bc. Jan Habich Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce popisuje vývoj produktu od stádia nápadu až po stádium průzkumu trhu a přípravy k uvedení na

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2006. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Digitální fotografie Tiskový výstup Adobe indesigncs Sítotisk v reklamním tisku Netradiční vazba twin-wire Základy

Více