Tiskárny. Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků. X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárny. Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků. X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek"

Transkript

1 Tiskárny Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

2 Obsah přednášky Dělení tiskáren. Barevný tisk.

3 Dělení tiskáren Úderové, rep. bezúderové, konturové, resp. bodové, tisk po znacích, resp. tisk řádkový, technologie tisku.

4 Dělení - podle technologie tisku Jehličkové, inkoustové, laserové, s tepelným přenosem.

5 Dělení - podle kvality tisku NLQ - Near Letter Quality, jehličkové, 16 x 18, 16 x 22, LQ - Letterr Quality, 24-jehličkové, 600 dpi. Ale tisk dpi. černobílý tisk, barevný tisk.

6 Jak se tiskne barevně? Ve třech/čtyřech barevných rovinách, barevný model CMYK, řízení tónování šedé dithering, změnou velikosti bodu. Natáčení tiskové mřížky,

7 Barevný tisk Tiskárny pracují na subtraktivním principu míchání barev (na rozdíl od aditivního u monitorů) Používají se tři základní barvy: Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta) a Žlutá (Yellow). Většina tiskáren používá ještě Černou barvu (black) případně Další. Barvy označujeme CMYK

8 Řízení tónování šedé I. Počítačová tiskárna nemůže dávkovat množství barvy do jednoho tiskového bodu výjimkou jsou tiskárny požívající sublimaci barev a některé laserové tiskárny. Libovolný barevný tón zobrazíme tak, že v matici tiskových bodů- (například 6x6) tiskneme jen některé body. Shluk bodů vnímáme jako bod o různé sytosti barvy. Tento algoritmus se nazývá polotónování, resp. dithering.

9 Demonstrace ditheringu Barevný model CMYK

10 Tónování šedé jinak Změnou velikosti tiskového bodu. Zblízka si prohlédněte vytištěný barevný bilboard Počítačové tiskárny tento způsob tónování neužívají.

11 Natáčení barevné mřížky Subtraktivně se netisknou barvy přes sebe, ale stále se tiskne na bílou. Jak? Natáčením tiskové mřížky.

12 Tiskové technologie přehled

13 Pravěk tiskáren - konturový tisk S typovými pákami (psací stroj), s typovým kolečkem (daisy wheel, moderní psací stroj). S typovým válcem. Používá se u rychlotiskáren u sálových počítačů. (rychlost 400 řádků/min). S typovým páskem nebo řetězem. Tisknou pouze znaky, které jsou na typové páce (válci, pásku nebo kolečku).

14 Jehličkové tiskárny - bodové Tisknou pomocí matice jehliček, které jsou elektromagneticky vystřelovány. Přes barvící pásku vytvářejí obraz. Rozdělují se podle počtu jehliček (9, 18, 24) a tím i podle kvality tisku (NLQ, LQ near letter quality a letter quality) Mohou tisknout i barevně, čtyřbarevná páska a adaptér pro její nastavování.

15 Jak funguje laserová tiskárna?

16 Charakteristika Bezúderový, bodový, stránkový, tedy ne řádkový nebo dokonce znakový tisk. Opravdu? Ne, ve skutečnosti tiskne bodově! Stránkový tisk se říká jen kvůli tomu, že to, díky rychlosti, tak vypadá.

17 Fyzikální pozadí Fotokonduktivita - vodivost látky se mění v závislosti na vnějším osvětlení. Elektrografie, objevena 1938 (Ch. Carlson, Xerox Corp.). Korona je elektrický výboj, který emitovanými elektrony ionizuje okolní plyn.

18 Fotokonduktivita Schopnost vést elektrický proud v závislosti na osvětlení. Fotokonduktory jsou v temnu izolanty, na světle vodiči.

19 Korona a fotokonduktivita Ozon O3 Fotokonduktory: Stínění Ionizovaný plyn Fotokonduktor (PC) fotovodič Vodivý mate riál nosiče PC Koronový vodič (0.1mm) Se - Selen, OPC - Organic Photo Conductor. Důležitý rozdíl: Se vyžaduje +, OPC - náboj! 5 7kV Korona produkuje jedovatý O3 (- více!)

20 Fáze laserového tisku Nabíjení Fotokonduktivní válec Mazací lampa Nabíjecí korona Rotační zrcadlo Čisticí jednotka Vyvíjecí jednotka Kazety s papírem Expozice Vyvíjení Laser Přenosová korona Přenos Fixace Fixace Čištění

21 Laserová tisková hlava Fotokonduktivní válec Plynový laser Zrcadlo Čidlo začátku mikrořádku Modulátor Čočky Rotační zrcadlo Expander paprsku Rotační zrcadlo typicky 8-36 plošek, až otáček za minutu. Objektiv

22 Varianta s polovodičovým laserem K rotačnímu zrcadlu Polovodičový laser Kolimátor Optika transformace paprsku

23 Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla pomocí stimulované emise záření' je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla. Na rozdíl od světla přirozených zdrojů je polarizované, koherentní a monochromatické. Světlo v něm vzniká v aktivním prostředí, kterým může být plyn nebo polovodičová dioda.

24 Vložka: jak atomy emitují světlo? Toto vysvětlení platí i pro CRT, Plasmový displej, Laser. Jen částice jsou po každé jiné.

25 Tiskárna s plynovým laserem

26 Barevný laserový tisk? Čtyři fotokonduktivní válce, čtyři tonery, jeden průchod. Jeden fotokonduktivní válec, čtyři tonery, čtyři průchody. Výhody, nevýhody?

27 Co je to LED tiskárna?

28 LED tiskárna

29 Barevná LED tiskárna

30 Je rozdíl mezi tiskárnou a kopírkou? Principiálně ne, jen jinak vzniká latentní obraz u tiskárny modulací z počítače, u kopírky obrazem originálu.

31 Inkoustové tiskárny

32 Inkoustové tiskárny Ink on demand technologie vystříknutí inkoustu na žádost. Kontinuální stříkání inkoustu - starší technologie. Rozdíl mezi ink-jet a bubble-jet? Ve způsobu vytváření kapky: bubble-jet teplem, ink-jet piezoelektricky.

33 Bublinkové tiskárny Využívají k vytvoření kapky tlaku, který je v komůrce vytvářen bublinkou vypařujícího se inkoustu. Komůrka se plní inkoustem pomocí kapilárních sil. Při tisku se topné tělísko v komůrce ohřeje na teplotu, při které se část inkoustu vypaří. Celý děj trvá asi 10 s a spotřebuje se asi l inkoustu. Je to nejrychlejší ohřev, kterého se vůbec kdy podařilo dosáhnout. Z důvodů odstranění špiček napájení jsou tisková tělíska buzena postupně.

34 Princip bublinkové tiskárny

35 Piezoelektrická trysková tiskárna Využívají piezoelektrickou deformaci tiskové komůrky. Před tiskem se boční stěny rozšíří přivedením napětí. Při tisku se změní polarita napětí, čímž dojde ke zmenšení komůrky a vystříknutí inkoustu. Umožňuje v určitých mezích dávkování inkoustu.

36 Piezoelektrická trysková tiskárna

37 Inkoustové tiskárny - souhrn Rozlišení až 1200 dpi, rychlost tisku cca 4 strany za minutu. Levné typy mají inkoustový zásobník v jednom celku s tiskovou hlavou nutno měnit celé. Cena nových náplní se tak často blíží ceně nové tiskárny, nebo ji dokonce převyšuje. Vyrábějí se a jako velkoformátové, často dnes nahrazují plotery. Kvalita tisku je závislá na druhu papíru, při použití kvalitního papíru je výsledek srovnatelný s laserovou tiskárnou.

38 Termotiskárny

39 Termo - tepelné tiskárny Se speciálním tepelně citlivým papírem. S běžným papírem a speciálními barvivy.

40 Se speciálním tepelně citlivým papírem Obsahují řadu polovodičových topných tělísek odpovídajících jednomu tiskovému řádku. Potřebují speciální tepelně citlivý papír. Jsou jednoduché, mají tichý provoz a jsou spolehlivé. Tisk však má malou trvanlivost, po čase se tisk ztratí. Aplikace: fax, tiskárny v samoobsluze, atp.

41 S běžným papírem a speciálními barvivy Používá termoplastická barviva nanesená ve formě proužků na nosné folii. Barvivo je v kontaktu s papírem, k jeho přenesení dochází pomocí zahřátí a obarvení příslušného místa. Speciálním případem je ablativní tiskárna (též termosublimační). Barvivo není v kontaktu s papírem, k jeho přenosu dochází sublimací po ohřátí a jeho zkondenzováním na papíře. Výhodou je možnost dávkování.

42 Co je sublimační tiskárna? Sublimace je změna skupenství z pevného na plynné přímo, bez přechodu do skupenství kapalného. Příklad sublimace? Sušení prádla v zimě. Barvy se do sebe zapouštějí. Znáte tiskárnu Canon Selphy?

43 SW rozhraní tiskáren

44 Softwarové rozhraní tiskáren K čemu slouží? Jazyk pro vytváření tiskových stran. Rozhraním se nepřenášejí obrazy všech tiskových bodů, ale příkazy k jejich vytvoření. ESC sekvence, PostScript, PCL X.

45 Ovládání tiskáren Escape sekvence Levné tiskárny jsou ovládany tzv. escape sekvencí od firmy Epson. Sekvence je posloupnost znaků začínající ASCII znakem pro (27 čili 1BH), která má význam příkazu. Takto tiskárna pak dostává příkazy postupně (nový řádek atd.), které taky postupně provádí. Vektorový jazyk PCL PCL jazyk je vektorový, který má poměrně málo příkazů a tak části, které neumí zapsat vektorově zapisuje jako bitmapu. Proto je jeho produkt závislý na druhu tiskárny (ovladači). Je pomalejší než Postscript a je velmi spolehlivý. Postscript Viz dále

46 Postscript Postscript je jazyk složitější a čistě vektorový. Je nezávislý na zařízení a jeho rozlišovací schopnosti. Vytváření kódu: Interpret PostScriptu nejdříve vytvoří seznam objektů jedné stránky se systémem souřadnic. Tím se stává nezávislý na zařízení. RIP - Raster Image Procesor převede příkazy PostScriptu do řídicích informací. Seznam se třídí a pak se převede do bitmapových rastrů. Osvitová zařízení doplňují RIP koprocesory. Obvykle se ale RIP vytváří softwarově v počítači.

47 Grafický výstup Zapisovače a kreslicí stoly X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

48 Terminologie I Grafický zapisovač výstupní zařízení pro pořízení trvalého grafického dokumentu. Pracuje (většinou) jako vektorový displej vektorový zapisovač. Některé moderní zapisovače se však podobají tiskárnám (bodovým) rastrový zapisovač.

49 Terminologie II Obvykle: grafické zapisovače = stolní provedení. Kreslicí stoly = větší a velké formáty. Příklady:

50 Součásti grafického zapisovače Řadič, Interpolátor. Kreslicí zařízení, Řízení pohybu kreslicí hlavy. Kreslicí hlava a nosič pisátek. Pohyb média. Interfejs k nadřazenému počítači, Spřažený, resp. nespřažený režim.

51 Způsob vytváření obrázku Vektorový Dnes obecně v útlumu. Používají se jen pro speciální aplikace: vyřezávání (reklama, CIM), vrtání či frézování (plošné spoje). Rastrový Dnes nejběžnější. Xerografická, inkoustová, elektrostatická hlava.

52 Řízení pohybu kreslicí hlavy (a někdy i média) Inkrementální s krokovým motorem. Spojitý, analogový se servomotorem.

53 Podstatné rozdíly Inkrementální Nevyžaduje zpětnovazební informaci. Vzpomínáte si na vystavování hlavičky diskety? Umí kreslicí hlavu vystavovat jen do určitých bodů rastru! Spojitý Vyžaduje zpětnou vazbu. Kresbu tvoří potenciálně všechny body kreslicí plochy. Pouze začátek a konec čáry je možný jen odněkud někam!

54 Interpolátor Digitální, resp. analogová interpolace.

55 Interpolátor Spojitý interpolátor generuje signál pro polohový servomechanismus, který řídí pohyb pisátka/média. Co pak dělá diskrétní interpolátor? Čáru v tomto případě tvoří diskrétní množina bodů! Je tam vůbec zapotřebí? Kde je interpolátor umístěn? Jakou má podobu?

56 Servomechanismus je automatické zařízení určené k úpravám provozních vlastností nějakého mechanismu na principu zpětnovazební chybové detekce. Součástí tohoto automatického zařízení je obvykle akční člen (servomotor) a regulátor (např. PID).

57 Technická realizace interpolátoru Analogový interpolátor s integrátory, s integrátory a s analogovou pamětí, exponenciální interpolátor.

58 Digitální interpolátory DDA intepolátor. Bresenhamův algoritmus.

59 Bressenhamův algoritmus podrobněji Autorem je J.E. Bressenham, 1965, IBM. Pro jednoduchost: vždy se kreslí úsečka v 1. oktantu. Úkol algoritmu: bude příštím bodem přímky diagonální nebo horizontální soused? Rozhodující je vertikální (ne kolmá) vzdálenost.

60 Konkrétní příklad Aproximujte přímku f(x, y) = ax - by = 0 pro a = 4 a b = 10. Zaveďme d = 2 f(x+1, y+1/2) = a(2x + 2) - b(2y+1). Všimněte si: d nabývá jen dvou různých hodnot!

61 Takže BA

62 Symetrie oktantů pro BA Stačí tedy umět kreslit úsečku v 1. oktantu. Úsečka v libovolné poloze se na tento algoritmus převede jen vhodnou záměnou hodnot diagonálního a nediagonálního přírůstku a dx a dy.

63 D-soubor K čemu sloužil D-soubor (Display File) u vektorového displeje? Umístění v řetězci zapisovače. Je zde (u zapisovačů) také zapotřebí?

64 Detail řízení pohybu média/hlavy Lankem

65 Detail řízení pohybu média/hlavy Ozubenými koly nebo kolem a ozubeným hřebenem.

66 Programový interfejs zapisovačů Programovací jazyk HP-GL. Hewlett-Packard Graphics Language = soubor příkazů pro řízení zapisovačů (i tiskáren). PCL X. Page Description Language. Jeho Level 5 právě zahrnuje i HP-GL.

67 Příklad CI RA RR EA ER WG EW PM FP EP SS SA Circle fill rectangleabsolute fill rectanglerelative edgerectangleabsolute edgerectanglerelative fill wedge edgewedge polygon mode fill polygon edgepolygon select standard font select alternativefont

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník

Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Střední škola polygrafická Praha, s.r.o. Všeobecná polygrafie pro 2. ročník Postup výroby v moderní tiskárně (polygrafické forkflow) Zdroj: Noviny PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL Barva a její výrazové možnosti Jak

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet CD Vytvořte si internetové stránky s editory HTML a PHP + 12 her zdarma o počítačích víme vše 2/05 POČÍTAČE MOBILY DIGITÁLY KOMPONENTY PERIFÉRIE SOFTWARE INTERNET BEZPEČNOST DVD MULTIMÉDIA Mobilní internet

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např.

Plošné skenery. Úvod. S pomocí skeneru může uživatel digitálně zpracovávat a upravovat tištěné obrázky - např. Plošné skenery Obsah: 1) Úvod 2) K čemu mi je skener 3) Typy skenerů 4) Jaký skener si vybrat 5) Princip fungování skeneru Nasvícení Princip snímání barvy Převod obrazové informace na elektronickou Předlohy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA!

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník TESTOVALI JSME Hudební míchačka mixpult Hercules DJ Console notebook Sony Vaio GRT996VP volant Genius Speed

Více

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08 Počítačová sestava Počítačovou sestavou rozumíme souhrn všech hmotných dílů, ze kterých se skládá počítač, a nehmotného vybavení takového počítače. Hmotné díly se nazývají hardware a nehmotné vybavení

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD Úvodem 2 Vypalování obecně 2 CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD 2 Zapisovatelné CD (CD-R) 4 Přepisovatelné CD (CD-RW) 5 Minimální vybavení 5 Rozhraní na trhu 6 SCSI versus IDE 6 Jaké použít SCSI?

Více