Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete prohlénout příručku Stručný návo k osluze n rese Všehny moely nemusí ýt ostupné ve všeh zemíh. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. 1 Rozlení zřízení VAROVÁNÍ Plstové oly se používjí k zlení tiskárny. Plstové oly nejsou hrčky. Tyto oly uhovávejte mimo osh kojenů ětí, yste zránili neezpečí uušení správně s nimi zházejte. Toto zřízení je těžké jeho hmotnost činí si 21,0 kg. Zveejte jej proto pouze z sistene nejméně vou oso, yste zránili možným zrněním. Při pokláání přístroje uďte zvláště optrní, yste si neskřípli prsty. Používáte-li sponí zásoník, přenášejte jej oěleně o zřízení. Doržte minimální vzálenost kolem tiskárny, jk je ptrné z ilustre. 200 mm 100 mm 100 mm 250 mm Jenotlivé součásti v lení se mohou lišit pole vší země. Doporučujeme vám ushovt si veškerý půvoní olový mteriál. Poku musí ýt tiskárn z jkéhokoliv ůvou trnsportován, je nutné ji opětovně velmi pečlivě zlit o originálního lení, y se ěhem přeprvy nepoškoil. Přeprve y měl tké zjistit opovíjíí pojištění tiskárny. Jkým způsoem opětovně zlit tiskárnu nleznete n Přeprv tiskárny v Příruče uživtele. Orázky v této puliki Stručný návo k osluze jsou zloženy n moelu HL-4570CDW. Kel rozhrní není součástí stnrního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítči je nutné zkoupit kel opovíjíího rozhrní (USB neo síťový). Kel USB Doporučujeme používt kel USB 2.0 (Type A/B), který je louhý mx. 2 metry. Síťový kel Použijte síťový kel typu ktegorie 5 (neo vyšší ktegorie) určený pro sítě 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrnění olového mteriálu z tiskárny DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE npájeí kel. e f Uhopte fotovále z zelené části táhněte, oku se nezství. Uhopte ornžový olový mteriál ostrňte jej. Ostrňte 4 ornžové části olu. Sejměte z vnější části tiskárny lií pásku. Otevřete eskový povč, ostrňte plstový poth z opěrky eskového povče, potom eskový povč zvřete. Stiskněte tlčítko pro uvolnění přeního krytu kryt otevřete. Ostrňte silikgelové lení. g h Fotovále vrťte zpět o tiskárny. Zvřete pření kryt tiskárny. CAUTION UPOZORNĚNÍ NEKONZUMUJTE silikgelové lení. Okmžitě jej vyhoďte. 2

3 3 Vložení ppíru o zásoníku Zásoník ppíru vytáhněte z přístroje elý ven. Vložte ppír o zásoníku zkontrolujte z: Ppír je po znčkou mximálního množství ppíru (). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn určená k potisku musí ýt zložená směrem olů. Voítk ppíru se ppíru po strnáh otýkjí, y se poávl správně. Stiskněte zelenou uvolňoví páčku voítek ppíru, voítk nstvte přesně n rozměr ppíru, který vklááte o zásoníku. Zkontrolujte, z voítk zpl o rážky. e Zásoník ppíru vrťte zpět o tiskárny. Zkontrolujte, z je zásoník v tiskárně správně zsunutý. Víe informí o oporučeném typu ppíru nleznete n Doporučený typ ppíru tisková méi v Příruče uživtele. Stoh ppíru oře provětrejte. Snížíte tím riziko zseknutí ppíru neo jeho hyného poání. 3

4 4 Tisk zkušení stránky DŮLEŽITÉ NEZAPOJUJTE kel rozhrní. Npájeí kel zpojte o tiskárny poté jej zpojte o elektriké zásuvky. Ostrňte štítek hráníí vypínč zřízení poté zřízení zpněte. 5 Nstvení jzykové verze Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Generl Setup. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte Lol Lnguge. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Nyní přejěte n Instli ovlče tiskárny nleznete n lší strně. Po nžhvení tiskárny se n LCD ispleji zorzí hlášení Rey. Úhel ispleje můžete nstvit jeho zvenutím. Stiskněte tlčítko Go. Tiskárn tiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, z je testoví strn správně vytisknutá. Tto funke není k ispozii po oeslání první tiskové úlohy z počítče. 4

5 6 Vyerte typ připojení Uživtelé USB rozhrní Winows, přejít n str. 6 Mintosh, přejít n str. 7 Pevná síť Winows, přejít n str. 8 Mintosh, přejít n str. 10 Bezrátová síť Winows Mintosh, přejít n str. 11 Aktuální verze ovlčů nástrojů nleznete ve střeisku tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh Drátová síť Bezrátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 5

6 USB Winows Uživtelé rozhrní USB pro systém Winows 7 Než zčnete s instlí Zkontrolujte, z máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správe. Vypněte zřízení zkontrolujte, z k zřízení NENÍ zpojen kel rozhrní USB potom zčněte s instlí ovlče tiskárny. Poku je kel ji připojen, opojte jej. Zpojte kel USB o konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte o počítče. 8 Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Poku uete vyzváni, zvolte si moel jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomtiky, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klikněte n ikonu CD-ROM vkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instle tiskového ovlče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s lienční smlouvou. Pro uživtele Winows Vist Winows 7 - poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů klikněte n Povolit neo Ano. Jestliže hete ninstlovt ovlč PS (ovlč BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle ále se řiďte pokyny n orzove. Řiďte se pokyny n orzove oku se neojeví násleujíí orzovk. e Zpněte tiskárnu oržujte pokyny n orzove, yste okončili nstvení. Dokončit Instle je okončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Winows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. Tiskový ovlč XML Pper Speifition Tiskový ovlč XML Pper Speifition je nejvhonějším ovlčem při tisku plikí, které používjí okumenty poporujíí XML Pper Speifition. Aktuální tiskový ovlč nleznete ve střeisku tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh 6

7 USB Mintosh Uživtelé kelu USB rozhrní pro systém Mintosh 7 Než zčnete s instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojeno k npájení přístroj Mintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správe. DŮLEŽITÉ Pro uživtele systému M OS X , ktulizí n systém M OS X x. (Aktuální verze ovlčů informe o systému M OS X, který používáte, nleznete n rese Jestliže hete nstvit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), přejěte n střeisko tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh klikněte n položku Ke stžení n stráne všeho moelu, yste mohli stáhnout ovlč nvštívili čsto klené otázky (FAQ) pro instlční pokyny. 8 Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Řiďte se pokyny n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzove oku se neojeví násleujíí orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Winows USBMintosh Zpojte kel USB o konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte o svého počítče Mintosh. Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzove. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Dokončit Instle je okončen. 7

8 Drátová síť Winows Uživtelé rátového síťového rozhrní pro systém Winows (Pro uživtele sítě Peer-to-Peer) 7 Než zčnete s instlí 8 Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Poku uete vyzváni, zvolte si moel jzyk. Router Zřízení TCP/IP TCP/IP Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správe. Ostrňte ohrnný kryt z LAN konektoru. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomtiky, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klikněte n ikonu CD-ROM vkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instle tiskového ovlče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s lienční smlouvou. Pro uživtele Winows Vist Winows 7 - poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů klikněte n Povolit neo Ano. Jestliže hete ninstlovt ovlč PS (ovlč BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle ále se řiďte pokyny n orzove. Pro okončení nstvení se řiďte pokyny n orzove. Dokončit Instle je okončen. Zpojte jeen kone kelu síťového rozhrní o konektoru LAN oznčeného symolem jeho ruhý kone o volného portu n huu. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Používáte-li pro počítč určitou IP resu, musíte v ovláím pnelu nstvit způso spuštění n sttiký. Víe informí nleznete n Ník síť v Příruče síťovýh plikí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Winows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. Tiskový ovlč XML Pper Speifition Tiskový ovlč XML Pper Speifition je nejvhonějším ovlčem při tisku plikí, které používjí okumenty poporujíí XML Pper Speifition. Aktuální tiskový ovlč nleznete ve střeisku tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh 8

9 Drátová síť Winows Uživtelé rátového síťového rozhrní pro systém Winows (Pro uživtele sílené sítě) 7 Než TCP/IP zčnete s instlí Pro uživtele Winows Vist Winows 7 - poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů klikněte n Povolit neo Ano. Jestliže hete ninstlovt ovlč PS (ovlč BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle ále se řiďte pokyny n orzove. Řiďte se pokyny n orzove oku se neojeví násleujíí orzovk. Vyerte frontu tiskárny pk klikněte n tlčítko OK. Klientský počítč Počítč známý tké jko server neo tiskový server TCP/IP neo USB Zřízení Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Poku si nejste jisti umístěním názvem fronty tiskárny v síti, kontktujte správe sítě. Pro okončení nstvení se řiďte pokyny n orzove. Drátová síť Winows Mintosh 8 Ninstlujte Zkontrolujte, z máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správe. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Poku uete vyzváni, zvolte si moel jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomtiky, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klikněte n ikonu CD-ROM vkrát klikněte n strt.exe. Dokončit Instle je okončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Winows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. Tiskový ovlč XML Pper Speifition Tiskový ovlč XML Pper Speifition je nejvhonějším ovlčem při tisku plikí, které používjí okumenty poporujíí XML Pper Speifition. Aktuální tiskový ovlč nleznete ve střeisku tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh Klikněte n položku Instle tiskového ovlče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s lienční smlouvou. 9

10 Drátová síť Mintosh Uživtelé rátového síťového rozhrní pro systém Mintosh 7 Než zčnete s instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojeno k npájení přístroj Mintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správe. DŮLEŽITÉ Pro uživtele systému M OS X , ktulizí n systém M OS X x. (Aktuální verze ovlčů informe o systému M OS X, který používáte, nleznete n rese Jestliže hete nstvit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), přejěte n střeisko tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh klikněte n položku Ke stžení n stráne všeho moelu, yste mohli stáhnout ovlč nvštívili čsto klené otázky (FAQ) pro instlční pokyny. Ostrňte ohrnný kryt z LAN konektoru. 8 Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Řiďte se pokyny n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzove oku se neojeví násleujíí orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Poku je ve vší síti připojen ví než jeen moel, pk se MAC res (ethernetová res) zorzí po názvu moelu. Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). Zpojte jeen kone kelu síťového rozhrní o konektoru LAN oznčeného symolem jeho ruhý kone o volného portu n huu. Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzove. Dokončit Instle je okončen. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Používáte-li pro počítč určitou IP resu, musíte v ovláím pnelu nstvit způso spuštění n sttiký. Víe informí nleznete n Ník síť v Příruče síťovýh plikí. 10

11 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Uživtelé ezrátového síťového rozhrní 7 Než zčnete DŮLEŽITÉ Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezrátové sítě. Poku jste ji říve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezrátovou síť, musíte onovit tovární nstvení tiskového serveru. 1. N zřízení stiskněte tlčítko + neo -, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stiskem tlčítk + neo - zvolte Nulovni site stiskněte tlčítko OK. 3. Stisknutím tlčítk + zvolte Nulov. Kyž se ojeví Restrt OK? stiskem tlčítk + zvolte Ano. Režim infrstruktury Přístupový o / router Síťové ezrátové zřízení (vše zřízení) Počítč s možností ezrátového připojení k přístupovému ou / routeru Počítč rátově připojen k přístupovému ou / routeru Winows Mintosh Bezrátová síť 11

12 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 8 Zkontrolujte vše síťové prostřeí (režim infrstruktury) Násleujíí pokyny nínou vě možnosti, jk ninstlovt zřízení Brother o prostřeí ezrátové sítě. Pokyny k instli zřízení o osttníh ezrátovýh prostřeí nleznete v příruče Příruče síťovýh plikí. Poku váš přístupový o / router WLAN poporuje utomtiký ezrátový režim (Wi-Fi Protete Setup neo AOSS ) Nyní přejěte n str. 13 Poku váš přístupový o / router WLAN nepoporuje funki Wi-Fi Protete Setup neo AOSS, zpište si nstvení ezrátové sítě všeho přístupového ou / routeru WLAN. DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznikou poporu Brother Customer Servie se žáostí o pomot ez toho, yste měli připrveny tyto informe o zezpečení ezrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoi. Network nme (Síťový název): (SSID / ESSID) Síťový klíč Npř.: Network nme (Síťový název): (SSID / ESSID) Síťový klíč HELLO Poku tyto informe neznáte (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk njít tyto informe (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) 1. Viz okumente oná s vším přístupovým oem / routerem WLAN. 2. Počáteční síťový název y mohl ýt název výroe neo moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str

13 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Připojení zřízení Brother k ezrátové síti 9 Konfigure ezrátového připojení pomoí utomtikého ezrátového režimu Potvrďte, že váš přístupový o / router WLAN isponuje symolem funke Wi-Fi Protete Setup či AOSS, jk je ukázáno níže. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 15. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 10. Umístěte zřízení Brother o oshu přístupového ou / routeru s funkí Wi-Fi Protete Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí. Viz pokyny oné s vším přístupovém oem / routerem. N zřízení stiskem tlčítk + neo - vyerte volu Sit stiskněte tlčítko OK. Stiskem tlčítk + neo - vyerte volu WLAN stiskněte tlčítko OK. Stiskem tlčítk + neo - vyerte volu WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN? přijměte volu stiskem tlčítk +. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Jink stiskem tlčítk Cnel opusťte průvoe instlí ezrátovým připojením. Kyž se ojeví Stis. tl.n rout, stiskněte tlčítko funke Wi-Fi Protete Setup neo AOSS n přístupovém ou / routeru WLAN. Pokyny viz příručk uživtele pro váš přístupový o / router WLAN. A poté stiskněte tlčítko +. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (Wi-Fi Protete Setup neo AOSS ) používá váš přístupový o / router ke konfiguri zřízení. Pro uživtele systému Winows : Nyní přejěte n str. 18 Pro uživtele systému Mintosh: Nyní přejěte n str. 19 Bezrátová síť Winows Mintosh Poku váš přístupový o / router WLAN poporuje funki Wi-Fi Protete Setup (PIN Metho) hete zřízení konfigurovt pomoí metoy PIN (Personl Ientifition Numer) Metho, viz Pomoí voly PIN Metho v níe Wi-Fi Protete Setup v příruče Příruče síťovýh plikí. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. 13

14 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 9 Konfigure ezrátového nstvení (typiká ezrátová instle v režimu infrstruktury) DŮLEŽITÉ Než uete pokrčovt, musíte mít ezrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 8 n str. 12. N zřízení stiskem tlčítk + neo - vyerte volu Sit stiskněte tlčítko OK. Stiskem tlčítk + neo - vyerte volu WLAN stiskněte tlčítko OK. Stiskem tlčítk + neo - vyerte volu Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN? přijměte volu stiskem tlčítk +. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Jink stiskem tlčítk Cnel opusťte průvoe instlí ezrátovým připojením. Zřízení zčne s vyhleáváním ostupnýh SSID. Poku se zorzí seznm SSID, použijte tlčítk + neo - k SSID, které jste si zpsli v kroku 8 n str. 12, poté stiskněte tlčítko OK. Poku používáte metou ověřování šifrování vyžujíí Síťový klíč, přejěte ke kroku. Poku je vší metoou ověřování Open System meto šifrování je nstven n honotu None, přejěte ke kroku e. Poku váš přístupový o / router WLAN poporuje funki Wi-Fi Protete Setup, ojeví se WPS ostupne. Stiskněte tlčítko +. Chete-li připojit zřízení pomoí utomtikého ezrátového režimu, stiskem tlčítk + vyerte položku Ano. (Poku vyerete Ne, přejěte o zejte Síťový klíč.) Kyž se ojeví Stis.WPS n rout, stiskněte tlčítko funke Wi-Fi Protete Setup n přístupovém ou / routeru WLAN poté vkrát stiskněte tlčítko +. Přejěte k e. Po několik sekunáh se ojeví seznm ostupnýh SSID. Poku se seznm SSID neojeví, zjistěte se, že je přístupový o zpnut. Přesuňte zřízení líže přístupovému ou zkuste opkovt postup o kroku. e Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Použití ověřování IEEE 802.1x v příruče Příruče síťovýh plikí. Jestliže přístupový o není nstven, y vysíll ientifikátor SSID, musíte název SSID přit ručně. Víe informí nleznete v části Konfigure zřízení, kyž SSID nevysílá v příruče Příruče síťovýh plikí. Zejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 8 n str. 12. Chete-li zt písmeno neo číslo, poržte neo opkovně mčkejte tlčítk + neo -, oku se neojeví požovné písmeno, poté stiskněte tlčítko OK. Chete-li ostrnit zná písmen, stiskněte tlčítko Bk. Víe informí viz Závání textu pro ezrátová nstvení n strně 17. Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, poté stiskem tlčítk OK pro Ano použijte nstvení. Přejěte k. Zřízení se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí informí, které jste zli. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 15. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 10. Pro uživtele systému Winows : Nyní přejěte n str. 18 Pro uživtele systému Mintosh: Nyní přejěte n str

15 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ostrňování prolémů DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznikou poporu Brother Customer Servie se žáostí o pomot ez toho, yste měli připrveny tyto informe o zezpečení ezrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoi. Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) 1. Viz okumente oná s vším přístupovým oem / routerem WLAN. 2. Počáteční síťový název y mohl ýt název výroe neo moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Poku přístupová o / router WLAN není nstven k vysílání SSID, neue SSID zjištěno utomtiky. Buete muset zt název SSID ručně. Viz Konfigure zřízení, kyž SSID nevysílá v Příruče síťovýh plikí. Hlášení o síti WLAN Poku hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezřilo, zkontrolujte kó hyy n vytištěném hlášení postupujte pole násleujííh pokynů. Kó hyy Doporučené řešení Bezrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezrátové nstvení. TS-01 TS-02 - Poku je k zřízení připojen kel sítě LAN, opojte jej ZAPNĚTE ezrátové nstvení všeho zřízení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko + neo -, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stiskem tlčítk + neo - zvolte WLAN stiskněte tlčítko OK. 3. Stiskem tlčítk + neo - zvolte Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. 4. Kyž se ojeví Povolit WLAN? přijměte volu stiskem tlčítk +. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Nelze zjistit přístupový o / router WLAN. 1. Zkontrolujte tyto 4 oy. - Ujistěte se, že je přístupový o / router WLAN zpojen. - Přesuňte zřízení o olsti ez překážek neo líže k ezrátovému přístupovému ou / routeru. - Při konfiguri ezrátového nstvení očsně umístěte zřízení přiližně jeen metr o přístupového ou / routeru WLAN. - Poku váš přístupový o / router WLAN používá filtrování MAC res, potvrďte, že je MAC res zřízení Brother ve filtru povolen. Bezrátová síť Winows Mintosh 2. Poku jste ručně zli SSID informe o zezpečení, (SSID / meto ověřování / meto šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Znovu ověřte SSID informe o zezpečení v přípě potřey zejte správné informe. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) n strně 15 pro potvrzení. 15

16 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zné nstvení ezrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Znovu potvrďte nstvení ezrátové sítě. * Zkontrolujte, z jsou zné či vyrné honoty SSID / metoy ověřování / metoy šifrování / ID uživtele / Userpss správné. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) n strně 15 pro potvrzení. Metoy ověřování / šifrování použité vyrným přístupovým oem / routerem WLAN nejsou poporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metoy ověřování šifrování přístupového ou / routeru WLAN. Vše zřízení poporuje násleujíí metoy ověřování WPA, WPA2, OPEN Sílený klíč. Ověřování WPA poporuje metoy šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 poporuje AES pro metou šifrování. Metoy OPEN Sílený klíč opovíá šifrování WEP. Poku to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zná síťová nstvení či SSID. Znovu potvrďte nstvení ezrátové sítě. Kominovná tulk meto ověřování šifrování TS-04 TS-05 TS-06 Meto ověřování WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sílený klíč Meto šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) n strně 15 pro potvrzení. Pro režim -ho změňte metoy ověřování šifrování všeho počítče pro ezrátová nstvení. Vše zřízení poporuje pouze metou ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte SSID informe o zezpečení (Síťový klíč). Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) n strně 15 pro potvrzení. Informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) v tule TS-04. Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID / ESSID) Síťový klíč) n strně 15 pro potvrzení. 16

17 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit přístupový o / router WLAN, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Poku si přejete konfigurovt ezrátová nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s přístupovým oem / routerem WLAN. Potvrďte, že váš přístupový o / router WLAN poporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Poku nevíte, jk provt s přístupovým oem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz okumente oná s vším přístupovým oem / routerem WLAN, zeptejte se výroe přístupového ou / routeru WLAN neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně v přístupové oy, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeen přístupový o / router WLAN v oshu má ktivní metou WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními přístupovými oy. Závání textu pro ezrátová nstvení Poržením neo opkovným mčkáním tlčítk + neo - vyerte znk z níže uveeného seznmu: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[?]^_\efghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Chete-li ostrnit zná písmen, stiskněte tlčítko Bk. Bezrátová síť Winows Mintosh 17

18 Bezrátová síť Winows Instle ovlče tiskárny pro systém Winows Než zčnete s instlí Zkontrolujte, z máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správe. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Poku uete vyzváni, zvolte si moel jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomtiky, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klikněte n ikonu CD-ROM vkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instle tiskového ovlče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s lienční smlouvou. Pro uživtele Winows Vist Winows 7 - poku se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů klikněte n Povolit neo Ano. Vyerte volu Bezrátové síťové připojení. e DŮLEŽITÉ Během instle NEZAVÍREJTE žáné z oken. Pro okončení nstvení se řiďte pokyny n orzove. Dokončit Instle je okončen. Používáte-li pro počítč určitou IP resu, musíte v ovláím pnelu nstvit způso spuštění n sttiký. Víe informí nleznete n Ník síť v Příruče síťovýh plikí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Winows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. Tiskový ovlč XML Pper Speifition Tiskový ovlč XML Pper Speifition je nejvhonějším ovlčem při tisku plikí, které používjí okumenty poporujíí XML Pper Speifition. Aktuální tiskový ovlč nleznete ve střeisku tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh Jestliže hete ninstlovt ovlč PS (ovlč BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle ále se řiďte pokyny n orzove. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko Dlší. 18

19 Bezrátová síť Mintosh Instle ovlče tiskárny pro systém Mintosh Než zčnete s instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojeno k npájení přístroj Mintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správe. DŮLEŽITÉ Pro uživtele systému M OS X , ktulizí n systém M OS X x. (Aktuální verze ovlčů informe o systému M OS X, který používáte, nleznete n rese Jestliže hete nstvit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), přejěte n střeisko tehniké popory Brother Solutions Center n weovýh stránkáh klikněte n položku Ke stžení n stráne všeho moelu, yste mohli stáhnout ovlč nvštívili čsto klené otázky (FAQ) pro instlční pokyny. Ninstlujte tiskový ovlč Instlční CD-ROM vložte o mehniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Řiďte se pokyny n orzove. Vyerte volu Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení). e Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Poku je ve vší síti připojen ví než jeen moel, pk se MAC res (ethernetová res) zorzí po názvu moelu. Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzove. Dokončit Instle je okončen. Používáte-li pro počítč určitou IP resu, musíte v ovláím pnelu nstvit způso spuštění n sttiký. Víe informí nleznete n Ník síť v Příruče síťovýh plikí. Bezrátová síť Winows Mintosh DŮLEŽITÉ Během instle NEZAVÍREJTE žáné z oken. Dokončení instle může trvt několik minut. 19

20 Dlší informe Koreke rev (je-li potře) Klire rev Výstupní sytost kžé rvy se může lišit v závislosti n teplotě vlhkosti prostřeí, ve kterém se přístroj nhází. Klire vám pomůže zlepšit sytost rev. Poku tisknete pomoí funke Přímý tisk neo pomoí tiskového ovlče BR-Sript, musíte provést kliri z ovláího pnelu. Viz Použití ovláího pnelu n strně 20. Používáte-li k tisku tiskový ovlč Winows, ovlč provee kliri utomtiky, poku je zpnuto Použít t klire Automtiky získt úje o zřízení. Viz Složk Pokročilé v Příruče uživtele. Používáte-li k tisku tiskový ovlč Mintosh, musíte provést kliri pomoí Sttus Monitor. Po zpnutí Sttus Monitor zvolte Color Clirtion (Klire rev) z níky Control (Správ). Viz Klire rev v Příruče uživtele. Použití ovláího pnelu Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Klire rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte Klirovni. Stisknutím tlčítk + zvolte Ano. Registre rev Automtiká registre Automtiké nstvení pozie tisku kžé rvy. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Automt.registr.. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte Registre. Stisknutím tlčítk + zvolte Ano. Automtiké nstvení pozie tisku kžé rvy viz Ruční registre v Příruče uživtele. Brother CretiveCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Winows, vkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápy zroji pro osoní i profesionální využití. Uživtelé systémů M mohou získt přístup Brother CretiveCenter n této weové rese: Prmetry můžete nstvit n půvoní honoty nstvené výroem. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Klire rev. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko + neo - zvolte Tovrni reset. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk + zvolte Nulov. 20

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků Úvod QL-570/QL-580N Tiskárna štítků Příručka obsluhy a nastavení Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že ji rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele 6-2015 Úvod Příručka UPC vysokorychlostní internet NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA Vážení uživatelé vysokorychlostního internetu UPC, dostává se Vám do ruky Příručka

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah Příručka e-manual Používání

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více