SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005"

Transkript

1 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005

2 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005 SCHVÁLENÍ JMÉNO DATUM IDENTIFIKACE TECHNICKÉ J. SWIFT Červenec 2002 TECHNISKÉ SLUŽBY J. SMITH Červenec 2002 ŘÍZENÍ SKUPINY VÝROBKŮ R.KENNEWELL Červenec 2002 Vývoj změn Čis. revize Číslo CR Datum Registroval 1 Původní vydání Červenec 2002 G. LEAT & M APPELLO

3 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 3 z 15 POZNÁMKA Tiskárny řady T200 jsou speciálně vyráběny pro Tyco Electronics společností Zebra Technologies Corporation. Tiskárna T208 vychází z tiskárny Zebra TLP 2742, zatímco tiskárna T212M vychází z tiskárny TLP3742. Konstrukční modifikace umožňuje tiskárnám řady T200 úspěšně tisknout rozsah identifikačních produktů Tyco Electronics. Pokyny pro obecné používání tiskáren řady T200 jsou obsaženy v Uživatelské příručce a Příručce pro rychlé spouštění TLP2742/3742.

4 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 4 z 15 BEZPEČNOST! DŮLEŽITÉ INFORMACE! Nesprávné používání tohoto zařízení může způsobit úraz. Doporučuje se, aby obsluhující personál byl vyškolen ve správném používání zařízení a aby si před použitím přečetl tuto příručku. Údržbu smí provádět pouze řádně kvalifikovaný a vyškolený personál. Podobně jako všechna elektrická zařízení, tiskárny řady T200 musí být používány v souladu se stanovenými zásadami bezpečnosti práce a pouze tak, jak je doporučeno. Obsluhující personál musí být vyškolen ve správném používání zařízení a musí si pečlivě přečíst Uživatelskou příručku a Příručku pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a musí se podle nich řídit. Příručky jsou dodávány s tiskárnou. Tato příručka se vztahuje pouze na používání doporučených identifikačních produktů Tyco Electronics. Další bezpečnostní pokyny lze nalézt v Uživatelské příručce TLP2742/3742

5 Vytištěno: 15/0802 STRANA 5 z 15 OBSAH 1.0 ROZSAH VÝVOJ ZMĚN A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY SEŘÍZENÍ TISKÁRNY Vybalení tiskárny Napájení tiskárny Připojení tiskárny k počítači (terminálu) Verze firemního softwaru Zavádění pásky Vyjmutí pásky PROVOZ TISKÁRNY Zavádění produktu Kalibrace Tisk ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH PŘIŘAZENÍ SPRÁVNÉ PÁSKY K PRODUKTU 13 7,1 Produkty pro identifikaci kabelu Čísla součástek pásek Používání stříbrné pásky (TMS-101-RIBBON-4AG) - potisknuté produkty Etikety 8.0 SOFTWARE SKLADOVÁNÍ PRODUKTU A PÁSKY 15

6 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 6 z ROZSAH Tento dokument je určen jako pomůcka obsluhujícímu personálu pro seřízení a používání tiskárny řady T200 u identifikačních produktů Tyco Electronics. Vztahuje se k těmto tiskárnám: ČÍSLO SOUČÁSTKY MODEL TYCO ELECTRONICS TISKÁRNA T-208M E dpi (8 bodů/mm) TISKÁRNA T208M-C D dpi (8 bodů/mm) má řezací nástroj TISKÁRNA T212M E dpi (12 bodů/mm) TISKÁRNA T212M-C A dpi )12 bodů/mm) má řezací nástroj POZNÁMKY: Všechny tiskárny v rozsahu řady T200 se mohou používat k tisku samolepících značek a produktů pro identifikaci kabelu. Tiskárna T212M s vyšší rozlišovací schopností umožňuje tisk menších znaků a jemnějších čárkových kódů než tiskárny T208M. Nejmenší znaky, které lze tisknout, jsou závislé na produktu, který se má tisknout. Pro bližší informace se obraťte na Tyco Electronics. 2.0 VÝVOJ ZMĚN A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 1. vydání -červenec Související dokumenty TLP2742/3742 Uživatelská příručka TLP2742/3742 Příručka pro rychlé spouštění Stupnice ostrosti tisku Tyco Electronics

7 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 7 z SEŘÍZENÍ TISKÁRNY Před uvedením tiskárny do provozu si přečtěte Příručku pro rychlé spouštění a Uživatelskou příručku TLP2742/ VYBALENÍ TISKÁRNY Vybalte tiskárnu a všechny části obalu uschovejte pro dopravu v budoucnosti. Ve velmi nepravděpodobném případě, že tiskárna přijde ve stavu ne zcela dokonalém, obraťte se na vašeho zástupce Tyco Electronics nebo na přepravce. Zároveň s tiskárnou mají být dodány: Tři přívodní elektrické kabely: UK, Evropské, US. Paralelní komunikační kabel. Zdroj energie CD ROM Tyco Electronics (obsahuje Uživatelskou příručku TLP2742/3742). Příručku pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Držák svitku média. Náhradní lepenkové jádro (pro navíjení pásky). Pero na čištění tiskové hlavy. 3.2 NAPÁJENÍ TISKÁRNY DŮLEŽITÉ! Pro bezpečnost personálu a zařízení používejte vždy správnou elektrickou přípojku. Když připojujete napájecí kabel k vývodu elektřiny, vždy se přesvědčte, že spínač (ON/OFF) (který je umístěný na boku tiskárny ) je v poloze VYPNUTO (OFF). Vypněte proud (OFF) před připojením nebo odpojením kteréhokoliv z kabelů tiskárny.

8 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 8 z PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K POČÍTAČI (TERMINÁLU) Paralelní přípojení portu: Umístěte paralelní komunikační kabel dodávaný s tiskárnou. Při vypnuté tiskárně a vypnutém počítači (OFF), propojte oba kabelem. Port tiskárny je umístěn na její zadní straně. 3.4 VERZE FIREMNÍHO SOFTWARU Tiskárny se dodávají s předem instalovanou správnou verzí firemního software. T208M - firemní software verze 4.02 T201M - firemní software verze Verze firemního software se nemá měnit nebo aktualizovat bez kontroly Tyco Electronics. Ne všechny verze firemního software umožňují úspěšně tisknout identifikační produkty Tyco Eelectronics. Verzi firemního software lze zkontrolovat provedením kalibrace tiskárny (viz oddíl 4.2).

9 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 9 z ZAVÁDĚNÍ PÁSKY Postupujte podle Uživatelské příručky a Příručky pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a podle schématu "Zavádění pásky " (RIBBON LOADING) na víku tiskárny T208M nebo T212M. 1. Nasaďte prázdnou lepenkovou cívku na přední navíjecí hřídel. 2. Odstraňte proužek, který zajišťuje vodič pásky. 3. Nasaďte svitek pásky na zadní hřídel. Páska se posunuje od vrchu svitku dozadu. 4. Otevřete vozík tiskové hlavy vytažením dopředu zelené uvolňovací páky na přední straně tiskárny nalevo. 5. Zaveďte konec vodiče pásky do štěrbiny pro podávání pásky. 6. Táhněte vodič pásky směrem k čelu vozíku tiskové hlavy. 7. Pomocí samolepky připevněte a nastavte vodič pásky k vrchu lepenkového navíjecího válečku. 8. Naviňte pásku na lepenkový navíjecí váleček o nejméně 1-1/2 otáčky. Navinujte pásku dokud se neobjeví inkoustový povrch. Odstraňte jakoukoli přílišnou volnost pásky. 9. Zaveďte potiskovaný produkt nebo samolepící etiketovací produkty - viz oddíl VYJMUTÍ PÁSKY Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Opotřebovaná páska by měla být přerušena co nejtěsněji k navíjecímu hřídeli pásky. Vyjměte pásku a obě lepenková jádra z tiskárny.

10 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 10 z PROVOZ TISKÁRNY Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ ZAVEDENÍ VÝROBKU Viz "POKYNY PRO ZAVÁDĚNÍ ETIKET" dovnitř tiskárny. Produkt, který se má potiskovat, se může do tiskárny zavádět třemi způsoby: 1. Malé cívky identifikačních výrobků Tyco Electronics mohou být instalovány uvnitř tiskárny. Odstraňte všechny části obalu a lepenkové jádro a uložte výrobek volně do pole médií tiskárny. To je vhodné u potiskovaných produktů TMS a u některých samolepících etiketovacích produktů. 2. Malé kotouče identifikačních produktů Tyco Electronics na lepenkovém jádru lze umístit také na držák kotouče médií a spustit do polohy v montážních drážkách etiket uvnitř tiskárny. 3. Produkt může být rovněž zaváděn do tiskárny přes zadní přístupovou drážku v zadní části tiskárny. To je vhodné, když je žádoucí ponechat potiskované produkty TMS v kartónové krabici, v níž se dopravují. U velkých plastických cívek potiskovaných produktů TMS se musí produkt uvést do polohy vně zadní části tiskárny. Má se podávat od spodku cívky skrz zadní přístupovou štěrbinu. Odvíjecí konstrukce, které drží velké plastické cívky, jsou k dispozici (AD ODVÍJECÍ KONSTRUKCE, číslo součástky: ). Jakmile je produkt zaveden, je třeba postupovat následujícím způsobem: 1. Otevřete tiskovou hlavu vytažením dopředu zelené uvolňovací páky na levé straně přední částí tiskárny. Otevřete zcela soubor tiskové hlavy jejím posunutím nahoru. 2. Podávejte identifikační produkt Tyco Electronics skrz štěrbinu na podávání etiket (je označena "Zde vložte etikety" /Insert Label Here/). Produkt musí procházet pod snímačem a pak dál skrz bílá vodítka etiket. Vodítka etiket mohou být nastavena na šířku produktu použitím zelené stupnice v tiskárně ( nalevo od tiskové hlavy). 3. První potiskovaný výrobek / etiketa musí být umístěna na unášecím válečku z černé gumy. 4. Zavřete soubor tiskové hlavy a tiskněte jej směrem dolů na obou stranách, aby se uzamkl. Poznámka: Potisknuté produkty nebo etikety mohou být posunovány vpřed jednotlivě stisknutím zeleného tlačítka hned vedle zeleného světla (je viditelné, jakmile se tiskárna zapne). Jednotlivé potisknuté produkty nebo etikety se posunou vpřed při každém stisknutí tlačítka. Jestliže tiskárna kontinuálně podává více než jeden potisknutý produkt nebo etiketu najednou, proveďte kalibraci snímače podle postupu, který je uveden v oddíle 4.2

11 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 11 z KALIBRACE Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ Vypněte tiskárnu (OFF) 2. Zaveďte identifikační produkt Tyco Electronics - jako v oddíle Přidržte stisknuté zelené tlačítko na vrchu tiskárny (vedle světla) a zapněte tiskárnu (ON). 4. Držte tlačítko stisknuté 2-3 sekundy před uvolněním. Jestliže světlo změní barvu na oranžovou nebo zčervená, vypněte tiskárnu a opakujte kroky 2 a 3. Poznámka: Jestliže neuspějete a světlo dále mění barvu na oranžovou nebo červenou, stiskněte několikrát zelené tlačítko, aby se potisknuté produkty/ etikety posunuly tiskárnou. Zkušenost ukazuje, že to umožňuje provést operaci kalibrace. 5. V kalibračním režimu tiskárna udělá přestávku a pak začne posunovat výrobek tiskárnou, za účelem kalibrace snímače. Po několika sekundách postupu produktu tiskárnou se objeví výpis na produktu procházejícím tiskárnou. Snímač tiskárny je kalibrován, jakmile je výpis úplný. 6. Důležité. K výstupu z kalibračního režimu stiskněte zelené tlačítko umístěné vedle světla, aby se jeden potisknutý produkt/ etiketa posunula dopředu nebo vypněte tiskárnu (OFF) a znovu zaveďte program, jak je třeba. (Neudělá-li se to, zůstane tiskárna v kalibračním režimu a bude tisknout řetězec textu a znaků a nikoliv text požadovaného tisku). Poznámka k verzi firemního software: Prvním řádkem vytištěným na výpisu během kalibrace bude verze firemního softvare (viz oddíl 3.4). 4.3 TISK Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a oddíl 8 Software).Přesvědčte se, že ostrost tisku odpovídá minimální hodnotě kontrastu 8 (nejlépe 9-10) na stupnici ostrosti tisku Tyco Electronics. POZNÁMKA: Některé druhy samolepících etiket nemohou být tištěny na tiskárnách řady T200. Sudý počet etiket napříč šířky pásu etiket, v kombinaci s mezerami mezi etiketami, může vést k tomu, že mezera bude v linii se snímačem. Pokud k tomu dojde, tiskárna nebude schopna detekovat polohu etiket a tisk nebude proveden. Pra další informace se obraťte na Tyco Electronics.

12 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 12 z ÚDRŽBA Doporučuje se vyčistit tiskovou hlavu po každém spotřebování jedné cívky pásky. Čištění je třeba provádět čistícím perem, které se dodává s tiskárnou, nebo jakýmkoliv standardním prostředkem pro čištění tepelných tiskových hlav (například stíračkou IPA). Pokud jde o další postupy údržby, viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Pokud jde o specifické problémy tiskárny, viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Některé typické problémy a jejich řešení jsou uvedeny níže: 1. Potiskované produkty jsou přeskočeny (vynechány) a nejsou vytisknuty: Kalibrujte tiskárnu (oddíl 4.2) a kontrolou se přesvědčte, že je nainstalován doporučený firemní software ( oddíl 3.4). Některé verze firemního software nefungují u potiskovaných produktů TMS. Zkontrolujte horní okraj v software WinTotal. Je-li příliš vysoko, nemohou se potiskované produkty TMS vytisknout. 2. Jestliže vůbec nedojde k tisku: Je možné, že páska je nesprávně zavedena. Kontrolou se přesvědčte, že inkoustová strana pásky (obvykle "nelesklá / matná" strana) je obrácena k povrchu produktu, který se má potiskovat. Zkontrolujte, zda páska a navíjecí lepenkové jádro jsou osazeny ve svých čepech. Páska a navíjecí jádro by se měly otáčet při posuvu pásky během tisku. 3. Není-li kvalita tisku uspokojivá: Zkontrolujte, zda byla použita správná páska odpovídající produktu - viz oddíl 7. Seřiďte/změňte typ písma/velikost písma. Některé druhy písma dávají lepší ostrost tisku. Přesvědčte se, že páska je hladká. Vrásky na pásce se projeví jako nevytištěné čáry nebo text s přerušenými plochami. Je-li kontrast slabý, lze zvýšit intenzitu tisku v použitém software (viz oddíl 8). Při problémech s produkty nebo softwarem Tyco Electronics se obraťte na vašeho místního zástupce Tyco Electronics.

13 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 13 z PŘIŘAZENÍ SPRÁVNÉ PÁSKY K PRODUKTU Kvalita a trvanlivost tisku na různých typech identifikačních produktů Tyco Electronics je zaručena pouze tehdy, když se pro každý produkt používá správná páska. 7.1 PRODUKTY PRO IDENTIFIKACI KABELU PRODUKT PRO IDENTIFIKACI KABELŮ BARVA PRODUKTU PÁSKA BARVA PÁSKY TMS-SCE, RPS, BÍLÁ/BAREVNÁ TMS-101-RIBBON-4RPSCE ČERNÁ Smrštitelná bužírka (kromě černé) TMS-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-WH-SCE BÍLÁ TMS-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-AG STŘÍBRNÁ D-SCE ŽLUTÁ TMS-101-RIBBON--4DSCE ČERNÁ HT-SCE, NBC-SCE BÍLÁ TMS-101-RIBBON-HT ČERNÁ HT-SCE, NBC-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-WH BÍLÁ ZH-SCE BÍLÁ/ŽLUTÁ TMS-101-RIBBON-4ZH ČERNÁ Rozsah teplem smrštitelných bužírek TMS systém ČÍSLA SOUČÁSTEK PÁSEK Tyco Electronics POPIS BARVA ČÍSLO SOUČÁSTKY TMS-101-RIBBON-4RPSCE Černá TMS-101-RIBBON--WH-4SCE Bílá TMS-101-RIBBON-AG Stříbrná TMS-101-RIBBON-4DSCE Černá TMS-101-RIBBON-HT Černá TMS-101-RIBBON-WH Bílá TMS-101-RIBBON-4ZH Černá A

14 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 14 z POUŽÍVÁNÍ STŘÍBRNÉ PÁSKY (TMS-101-RIBBON-4AG) - Potiskované produkty Tiskárny řady T200 nedovolují snímači pásky detekovat přítomnost stříbrné pásky. Když je zavedena stříbrná páska, světlo na vrchní straně tiskárny ZČERVENÁ a tiskárna nepoběží, protože snímač se domnívá, že žádná páska není zavedena. Pro tisk se stříbrnou páskou (TMS-101-RIBBOB-4AG) je nutno odpojit snímač pásky následujícím způsobem: 1. Vypněte (OFF) tiskárnu a otevřte víko tiskárny a vyjměte výrobek, který se má potiskovat. 2. Pomocí šroubováku Phillips vyjměte základnu vnitřního pole medií (čtyři šrouby, každý v jednom rohu). Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné vodiče připojené k základně. 3. Rozpojte Žlutý konektor umístěný na pravé straně tiskárny. 4. Znovu namontujte základnu vnitřního pole médií. 5. Nyní je možno použít k tisku stříbrnou pásku Poznámka: když je snímač pásky odpojen, tiskárna se nezastaví jestliže páska dojde (vypotřebuje se). POVINNOSTÍ UŽIVATELE JE: 1. Znovu zapojit snímač po použití stříbrné pásky. 2. Zajistit, že při používání stříbrné pásky páska nedojde (nevypotřebuje se), protože tiskárna by nebyla schopna detekovat nepřítomnost pásky.

15 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 15 z ETIKETY Následující samolepící etikety mohou být potiskovány všemi modely řady T200. TYP ZNAČKY ČERNÁ PÁSKA ČÍSLO SOUČÁSTKY Self-Lams (SB/PVF) TT C Polyestery TT C (WP/MP/CP/HW/HM/MV Tedlar (TTVF TT C HPK TT C Panelové etikety (TTP) TT C Nylonová tkanina (NC) TT C Rozložitelný polyetylén (TN) TT C Bílý vinyl (WV) TT C SOFWARE Software Tyco Electronics Win Total se doporučuje pro tisk produktů pro identifikaci kabelů. Win Total nebo Print Easy lze použít pro tisk samolepících etiket. Provozní instrukce lze nalézt v Uživatelské příručce nebo v HELP pro Win Total nebo Print Easy. Snímač černé čáry, který je začleněn do tiskáren řady T200, se může použít, jestliže je instalován řídící program tiskárny Windows ( na CD ROM Tyco Electronics dodávaném s tiskárnou). Pro další informace se obraťte na Tyco Electronics. 9.0 SKLADOVÁNÍ VÝROBKU A PÁSKY Všechny identifikační produkty a pásky Tyco Electronics se musí uchovávat v čistém nekontaminovaném prostředí, kde se nevyskytuje prach, mastnota a kondenzace. Pokud tomu tak není, může to ovlivnit kvalitu a trvanlivost tisku. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti jsou vyznačeny na každém obalu výrobku. Pásky se mají skladovat při teplotě C a při relativní vlhkosti %.

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1

Čeština. Uživatelská příručka M00023801CS. TM-T88V Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka M00023801CS TM-T88V Uživatelská příručka 1 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do databázových systémů, ani přenášena jakoukoli formou

Více

90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu

90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu 90XLi PINSPOTTER OVLÁDACÍ SKŘÍŇ Návod k instalaci a provozu P/N 400-088-009 Revize C VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Všechna práva na tento manuál jsou majetkem Qubicaamf včetně schémat, obrázků a technických

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

MITSUBISHI. Návod k obsluze

MITSUBISHI. Návod k obsluze MITSUBISHI Návod k obsluze Rozlišení 346 DPI Formát foto 9x13cm, 10x15, 13x18, 15x20/21/23 Dual line technology, USB 2 Rychlý tisk.. 16 sec / formát 10x15 Rozhraní USB Nový driver pro rychlejší přenos

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více