SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005"

Transkript

1 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005

2 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T208M, T212M) EIL/PIP/005 SCHVÁLENÍ JMÉNO DATUM IDENTIFIKACE TECHNICKÉ J. SWIFT Červenec 2002 TECHNISKÉ SLUŽBY J. SMITH Červenec 2002 ŘÍZENÍ SKUPINY VÝROBKŮ R.KENNEWELL Červenec 2002 Vývoj změn Čis. revize Číslo CR Datum Registroval 1 Původní vydání Červenec 2002 G. LEAT & M APPELLO

3 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 3 z 15 POZNÁMKA Tiskárny řady T200 jsou speciálně vyráběny pro Tyco Electronics společností Zebra Technologies Corporation. Tiskárna T208 vychází z tiskárny Zebra TLP 2742, zatímco tiskárna T212M vychází z tiskárny TLP3742. Konstrukční modifikace umožňuje tiskárnám řady T200 úspěšně tisknout rozsah identifikačních produktů Tyco Electronics. Pokyny pro obecné používání tiskáren řady T200 jsou obsaženy v Uživatelské příručce a Příručce pro rychlé spouštění TLP2742/3742.

4 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 4 z 15 BEZPEČNOST! DŮLEŽITÉ INFORMACE! Nesprávné používání tohoto zařízení může způsobit úraz. Doporučuje se, aby obsluhující personál byl vyškolen ve správném používání zařízení a aby si před použitím přečetl tuto příručku. Údržbu smí provádět pouze řádně kvalifikovaný a vyškolený personál. Podobně jako všechna elektrická zařízení, tiskárny řady T200 musí být používány v souladu se stanovenými zásadami bezpečnosti práce a pouze tak, jak je doporučeno. Obsluhující personál musí být vyškolen ve správném používání zařízení a musí si pečlivě přečíst Uživatelskou příručku a Příručku pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a musí se podle nich řídit. Příručky jsou dodávány s tiskárnou. Tato příručka se vztahuje pouze na používání doporučených identifikačních produktů Tyco Electronics. Další bezpečnostní pokyny lze nalézt v Uživatelské příručce TLP2742/3742

5 Vytištěno: 15/0802 STRANA 5 z 15 OBSAH 1.0 ROZSAH VÝVOJ ZMĚN A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY SEŘÍZENÍ TISKÁRNY Vybalení tiskárny Napájení tiskárny Připojení tiskárny k počítači (terminálu) Verze firemního softwaru Zavádění pásky Vyjmutí pásky PROVOZ TISKÁRNY Zavádění produktu Kalibrace Tisk ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH PŘIŘAZENÍ SPRÁVNÉ PÁSKY K PRODUKTU 13 7,1 Produkty pro identifikaci kabelu Čísla součástek pásek Používání stříbrné pásky (TMS-101-RIBBON-4AG) - potisknuté produkty Etikety 8.0 SOFTWARE SKLADOVÁNÍ PRODUKTU A PÁSKY 15

6 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 6 z ROZSAH Tento dokument je určen jako pomůcka obsluhujícímu personálu pro seřízení a používání tiskárny řady T200 u identifikačních produktů Tyco Electronics. Vztahuje se k těmto tiskárnám: ČÍSLO SOUČÁSTKY MODEL TYCO ELECTRONICS TISKÁRNA T-208M E dpi (8 bodů/mm) TISKÁRNA T208M-C D dpi (8 bodů/mm) má řezací nástroj TISKÁRNA T212M E dpi (12 bodů/mm) TISKÁRNA T212M-C A dpi )12 bodů/mm) má řezací nástroj POZNÁMKY: Všechny tiskárny v rozsahu řady T200 se mohou používat k tisku samolepících značek a produktů pro identifikaci kabelu. Tiskárna T212M s vyšší rozlišovací schopností umožňuje tisk menších znaků a jemnějších čárkových kódů než tiskárny T208M. Nejmenší znaky, které lze tisknout, jsou závislé na produktu, který se má tisknout. Pro bližší informace se obraťte na Tyco Electronics. 2.0 VÝVOJ ZMĚN A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 1. vydání -červenec Související dokumenty TLP2742/3742 Uživatelská příručka TLP2742/3742 Příručka pro rychlé spouštění Stupnice ostrosti tisku Tyco Electronics

7 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 7 z SEŘÍZENÍ TISKÁRNY Před uvedením tiskárny do provozu si přečtěte Příručku pro rychlé spouštění a Uživatelskou příručku TLP2742/ VYBALENÍ TISKÁRNY Vybalte tiskárnu a všechny části obalu uschovejte pro dopravu v budoucnosti. Ve velmi nepravděpodobném případě, že tiskárna přijde ve stavu ne zcela dokonalém, obraťte se na vašeho zástupce Tyco Electronics nebo na přepravce. Zároveň s tiskárnou mají být dodány: Tři přívodní elektrické kabely: UK, Evropské, US. Paralelní komunikační kabel. Zdroj energie CD ROM Tyco Electronics (obsahuje Uživatelskou příručku TLP2742/3742). Příručku pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Držák svitku média. Náhradní lepenkové jádro (pro navíjení pásky). Pero na čištění tiskové hlavy. 3.2 NAPÁJENÍ TISKÁRNY DŮLEŽITÉ! Pro bezpečnost personálu a zařízení používejte vždy správnou elektrickou přípojku. Když připojujete napájecí kabel k vývodu elektřiny, vždy se přesvědčte, že spínač (ON/OFF) (který je umístěný na boku tiskárny ) je v poloze VYPNUTO (OFF). Vypněte proud (OFF) před připojením nebo odpojením kteréhokoliv z kabelů tiskárny.

8 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 8 z PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K POČÍTAČI (TERMINÁLU) Paralelní přípojení portu: Umístěte paralelní komunikační kabel dodávaný s tiskárnou. Při vypnuté tiskárně a vypnutém počítači (OFF), propojte oba kabelem. Port tiskárny je umístěn na její zadní straně. 3.4 VERZE FIREMNÍHO SOFTWARU Tiskárny se dodávají s předem instalovanou správnou verzí firemního software. T208M - firemní software verze 4.02 T201M - firemní software verze Verze firemního software se nemá měnit nebo aktualizovat bez kontroly Tyco Electronics. Ne všechny verze firemního software umožňují úspěšně tisknout identifikační produkty Tyco Eelectronics. Verzi firemního software lze zkontrolovat provedením kalibrace tiskárny (viz oddíl 4.2).

9 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 9 z ZAVÁDĚNÍ PÁSKY Postupujte podle Uživatelské příručky a Příručky pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a podle schématu "Zavádění pásky " (RIBBON LOADING) na víku tiskárny T208M nebo T212M. 1. Nasaďte prázdnou lepenkovou cívku na přední navíjecí hřídel. 2. Odstraňte proužek, který zajišťuje vodič pásky. 3. Nasaďte svitek pásky na zadní hřídel. Páska se posunuje od vrchu svitku dozadu. 4. Otevřete vozík tiskové hlavy vytažením dopředu zelené uvolňovací páky na přední straně tiskárny nalevo. 5. Zaveďte konec vodiče pásky do štěrbiny pro podávání pásky. 6. Táhněte vodič pásky směrem k čelu vozíku tiskové hlavy. 7. Pomocí samolepky připevněte a nastavte vodič pásky k vrchu lepenkového navíjecího válečku. 8. Naviňte pásku na lepenkový navíjecí váleček o nejméně 1-1/2 otáčky. Navinujte pásku dokud se neobjeví inkoustový povrch. Odstraňte jakoukoli přílišnou volnost pásky. 9. Zaveďte potiskovaný produkt nebo samolepící etiketovací produkty - viz oddíl VYJMUTÍ PÁSKY Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Opotřebovaná páska by měla být přerušena co nejtěsněji k navíjecímu hřídeli pásky. Vyjměte pásku a obě lepenková jádra z tiskárny.

10 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 10 z PROVOZ TISKÁRNY Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ ZAVEDENÍ VÝROBKU Viz "POKYNY PRO ZAVÁDĚNÍ ETIKET" dovnitř tiskárny. Produkt, který se má potiskovat, se může do tiskárny zavádět třemi způsoby: 1. Malé cívky identifikačních výrobků Tyco Electronics mohou být instalovány uvnitř tiskárny. Odstraňte všechny části obalu a lepenkové jádro a uložte výrobek volně do pole médií tiskárny. To je vhodné u potiskovaných produktů TMS a u některých samolepících etiketovacích produktů. 2. Malé kotouče identifikačních produktů Tyco Electronics na lepenkovém jádru lze umístit také na držák kotouče médií a spustit do polohy v montážních drážkách etiket uvnitř tiskárny. 3. Produkt může být rovněž zaváděn do tiskárny přes zadní přístupovou drážku v zadní části tiskárny. To je vhodné, když je žádoucí ponechat potiskované produkty TMS v kartónové krabici, v níž se dopravují. U velkých plastických cívek potiskovaných produktů TMS se musí produkt uvést do polohy vně zadní části tiskárny. Má se podávat od spodku cívky skrz zadní přístupovou štěrbinu. Odvíjecí konstrukce, které drží velké plastické cívky, jsou k dispozici (AD ODVÍJECÍ KONSTRUKCE, číslo součástky: ). Jakmile je produkt zaveden, je třeba postupovat následujícím způsobem: 1. Otevřete tiskovou hlavu vytažením dopředu zelené uvolňovací páky na levé straně přední částí tiskárny. Otevřete zcela soubor tiskové hlavy jejím posunutím nahoru. 2. Podávejte identifikační produkt Tyco Electronics skrz štěrbinu na podávání etiket (je označena "Zde vložte etikety" /Insert Label Here/). Produkt musí procházet pod snímačem a pak dál skrz bílá vodítka etiket. Vodítka etiket mohou být nastavena na šířku produktu použitím zelené stupnice v tiskárně ( nalevo od tiskové hlavy). 3. První potiskovaný výrobek / etiketa musí být umístěna na unášecím válečku z černé gumy. 4. Zavřete soubor tiskové hlavy a tiskněte jej směrem dolů na obou stranách, aby se uzamkl. Poznámka: Potisknuté produkty nebo etikety mohou být posunovány vpřed jednotlivě stisknutím zeleného tlačítka hned vedle zeleného světla (je viditelné, jakmile se tiskárna zapne). Jednotlivé potisknuté produkty nebo etikety se posunou vpřed při každém stisknutí tlačítka. Jestliže tiskárna kontinuálně podává více než jeden potisknutý produkt nebo etiketu najednou, proveďte kalibraci snímače podle postupu, který je uveden v oddíle 4.2

11 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 11 z KALIBRACE Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ Vypněte tiskárnu (OFF) 2. Zaveďte identifikační produkt Tyco Electronics - jako v oddíle Přidržte stisknuté zelené tlačítko na vrchu tiskárny (vedle světla) a zapněte tiskárnu (ON). 4. Držte tlačítko stisknuté 2-3 sekundy před uvolněním. Jestliže světlo změní barvu na oranžovou nebo zčervená, vypněte tiskárnu a opakujte kroky 2 a 3. Poznámka: Jestliže neuspějete a světlo dále mění barvu na oranžovou nebo červenou, stiskněte několikrát zelené tlačítko, aby se potisknuté produkty/ etikety posunuly tiskárnou. Zkušenost ukazuje, že to umožňuje provést operaci kalibrace. 5. V kalibračním režimu tiskárna udělá přestávku a pak začne posunovat výrobek tiskárnou, za účelem kalibrace snímače. Po několika sekundách postupu produktu tiskárnou se objeví výpis na produktu procházejícím tiskárnou. Snímač tiskárny je kalibrován, jakmile je výpis úplný. 6. Důležité. K výstupu z kalibračního režimu stiskněte zelené tlačítko umístěné vedle světla, aby se jeden potisknutý produkt/ etiketa posunula dopředu nebo vypněte tiskárnu (OFF) a znovu zaveďte program, jak je třeba. (Neudělá-li se to, zůstane tiskárna v kalibračním režimu a bude tisknout řetězec textu a znaků a nikoliv text požadovaného tisku). Poznámka k verzi firemního software: Prvním řádkem vytištěným na výpisu během kalibrace bude verze firemního softvare (viz oddíl 3.4). 4.3 TISK Viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742 a oddíl 8 Software).Přesvědčte se, že ostrost tisku odpovídá minimální hodnotě kontrastu 8 (nejlépe 9-10) na stupnici ostrosti tisku Tyco Electronics. POZNÁMKA: Některé druhy samolepících etiket nemohou být tištěny na tiskárnách řady T200. Sudý počet etiket napříč šířky pásu etiket, v kombinaci s mezerami mezi etiketami, může vést k tomu, že mezera bude v linii se snímačem. Pokud k tomu dojde, tiskárna nebude schopna detekovat polohu etiket a tisk nebude proveden. Pra další informace se obraťte na Tyco Electronics.

12 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 12 z ÚDRŽBA Doporučuje se vyčistit tiskovou hlavu po každém spotřebování jedné cívky pásky. Čištění je třeba provádět čistícím perem, které se dodává s tiskárnou, nebo jakýmkoliv standardním prostředkem pro čištění tepelných tiskových hlav (například stíračkou IPA). Pokud jde o další postupy údržby, viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/ ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Pokud jde o specifické problémy tiskárny, viz Uživatelská příručka a Příručka pro rychlé spouštění TLP2742/3742. Některé typické problémy a jejich řešení jsou uvedeny níže: 1. Potiskované produkty jsou přeskočeny (vynechány) a nejsou vytisknuty: Kalibrujte tiskárnu (oddíl 4.2) a kontrolou se přesvědčte, že je nainstalován doporučený firemní software ( oddíl 3.4). Některé verze firemního software nefungují u potiskovaných produktů TMS. Zkontrolujte horní okraj v software WinTotal. Je-li příliš vysoko, nemohou se potiskované produkty TMS vytisknout. 2. Jestliže vůbec nedojde k tisku: Je možné, že páska je nesprávně zavedena. Kontrolou se přesvědčte, že inkoustová strana pásky (obvykle "nelesklá / matná" strana) je obrácena k povrchu produktu, který se má potiskovat. Zkontrolujte, zda páska a navíjecí lepenkové jádro jsou osazeny ve svých čepech. Páska a navíjecí jádro by se měly otáčet při posuvu pásky během tisku. 3. Není-li kvalita tisku uspokojivá: Zkontrolujte, zda byla použita správná páska odpovídající produktu - viz oddíl 7. Seřiďte/změňte typ písma/velikost písma. Některé druhy písma dávají lepší ostrost tisku. Přesvědčte se, že páska je hladká. Vrásky na pásce se projeví jako nevytištěné čáry nebo text s přerušenými plochami. Je-li kontrast slabý, lze zvýšit intenzitu tisku v použitém software (viz oddíl 8). Při problémech s produkty nebo softwarem Tyco Electronics se obraťte na vašeho místního zástupce Tyco Electronics.

13 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 13 z PŘIŘAZENÍ SPRÁVNÉ PÁSKY K PRODUKTU Kvalita a trvanlivost tisku na různých typech identifikačních produktů Tyco Electronics je zaručena pouze tehdy, když se pro každý produkt používá správná páska. 7.1 PRODUKTY PRO IDENTIFIKACI KABELU PRODUKT PRO IDENTIFIKACI KABELŮ BARVA PRODUKTU PÁSKA BARVA PÁSKY TMS-SCE, RPS, BÍLÁ/BAREVNÁ TMS-101-RIBBON-4RPSCE ČERNÁ Smrštitelná bužírka (kromě černé) TMS-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-WH-SCE BÍLÁ TMS-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-AG STŘÍBRNÁ D-SCE ŽLUTÁ TMS-101-RIBBON--4DSCE ČERNÁ HT-SCE, NBC-SCE BÍLÁ TMS-101-RIBBON-HT ČERNÁ HT-SCE, NBC-SCE ČERNÁ TMS-101-RIBBON-WH BÍLÁ ZH-SCE BÍLÁ/ŽLUTÁ TMS-101-RIBBON-4ZH ČERNÁ Rozsah teplem smrštitelných bužírek TMS systém ČÍSLA SOUČÁSTEK PÁSEK Tyco Electronics POPIS BARVA ČÍSLO SOUČÁSTKY TMS-101-RIBBON-4RPSCE Černá TMS-101-RIBBON--WH-4SCE Bílá TMS-101-RIBBON-AG Stříbrná TMS-101-RIBBON-4DSCE Černá TMS-101-RIBBON-HT Černá TMS-101-RIBBON-WH Bílá TMS-101-RIBBON-4ZH Černá A

14 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 14 z POUŽÍVÁNÍ STŘÍBRNÉ PÁSKY (TMS-101-RIBBON-4AG) - Potiskované produkty Tiskárny řady T200 nedovolují snímači pásky detekovat přítomnost stříbrné pásky. Když je zavedena stříbrná páska, světlo na vrchní straně tiskárny ZČERVENÁ a tiskárna nepoběží, protože snímač se domnívá, že žádná páska není zavedena. Pro tisk se stříbrnou páskou (TMS-101-RIBBOB-4AG) je nutno odpojit snímač pásky následujícím způsobem: 1. Vypněte (OFF) tiskárnu a otevřte víko tiskárny a vyjměte výrobek, který se má potiskovat. 2. Pomocí šroubováku Phillips vyjměte základnu vnitřního pole medií (čtyři šrouby, každý v jednom rohu). Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné vodiče připojené k základně. 3. Rozpojte Žlutý konektor umístěný na pravé straně tiskárny. 4. Znovu namontujte základnu vnitřního pole médií. 5. Nyní je možno použít k tisku stříbrnou pásku Poznámka: když je snímač pásky odpojen, tiskárna se nezastaví jestliže páska dojde (vypotřebuje se). POVINNOSTÍ UŽIVATELE JE: 1. Znovu zapojit snímač po použití stříbrné pásky. 2. Zajistit, že při používání stříbrné pásky páska nedojde (nevypotřebuje se), protože tiskárna by nebyla schopna detekovat nepřítomnost pásky.

15 Vytištěno: 15/08/02 STRANA 15 z ETIKETY Následující samolepící etikety mohou být potiskovány všemi modely řady T200. TYP ZNAČKY ČERNÁ PÁSKA ČÍSLO SOUČÁSTKY Self-Lams (SB/PVF) TT C Polyestery TT C (WP/MP/CP/HW/HM/MV Tedlar (TTVF TT C HPK TT C Panelové etikety (TTP) TT C Nylonová tkanina (NC) TT C Rozložitelný polyetylén (TN) TT C Bílý vinyl (WV) TT C SOFWARE Software Tyco Electronics Win Total se doporučuje pro tisk produktů pro identifikaci kabelů. Win Total nebo Print Easy lze použít pro tisk samolepících etiket. Provozní instrukce lze nalézt v Uživatelské příručce nebo v HELP pro Win Total nebo Print Easy. Snímač černé čáry, který je začleněn do tiskáren řady T200, se může použít, jestliže je instalován řídící program tiskárny Windows ( na CD ROM Tyco Electronics dodávaném s tiskárnou). Pro další informace se obraťte na Tyco Electronics. 9.0 SKLADOVÁNÍ VÝROBKU A PÁSKY Všechny identifikační produkty a pásky Tyco Electronics se musí uchovávat v čistém nekontaminovaném prostředí, kde se nevyskytuje prach, mastnota a kondenzace. Pokud tomu tak není, může to ovlivnit kvalitu a trvanlivost tisku. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti jsou vyznačeny na každém obalu výrobku. Pásky se mají skladovat při teplotě C a při relativní vlhkosti %.

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

ZM400/ZM600 - Referenční příručka

ZM400/ZM600 - Referenční příručka ZM400/ZM600 - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Obsah Pohled na tiskárnu.......................................................

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Štítkovací systém Adkins

Štítkovací systém Adkins Štítkovací systém Adkins Rychlý průvodce Co najdete v krabici? Uschovejte krabici a veškerý obalový materiál v případě, že potřebujete později odeslat nebo skladovat tiskárnu. Po rozbalení zkontrolujte,

Více

SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T308M, T312S, T312M) EIL/PIP/006

SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T308M, T312S, T312M) EIL/PIP/006 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T308M, T312S, T312M) EIL/PIP/006 SYSTÉM TEPELNÉ TISKÁRNY ŘADY T300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (T308S, T312S, T312M) EIL/PIP/006 Identifikace SCHVÁLENÍ

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka

Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Z4Mplus/Z6Mplus/R4Mplus - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér tiskárny

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Referenční příručka pro tiskárnu S4M

Referenční příručka pro tiskárnu S4M Referenční příručka pro tiskárnu S4M Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce pro tiskárnu S4M. Pohled na tiskárnu Obrázek Exteriér

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti 1. Kolébkový spínač Zapnuto/Vypnuto (I/O ): proud je zapnutý nebo vypnutý 2. Zabezpečení: zvláštní pojistka pro výměnu v případě krátkého řezu 3. Děrovací

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ elektrické stahování oken - univerzální Souprava ESO 8032 je určena k montáži do téměř libovolného automobilu. Umožňuje pohodlné ovládání dvou (zpravidla předních) oken pomocí spínačů. Každé okno se ovládá

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna.

SSL/MSL. ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. SSL/MSL ČESKY: Návod k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod a ponechte si jej pro potřebu do budoucna. OBSAH Důležité informace.......3-7 Uvedení do provozu 8-13 Připevnění držáku dálkového

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!!

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!! Míchačka karet Shuffle King II Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel Upozornění!!! - Před uvedením do chodu je nutné odstranit přepravní aretační šroub (viz

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ

Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ Celkem pájecích bodů: 500 Obtížnost: začátečník pokročilý KVALITNÍ KONCOVÝ ZESILOVAČ 1. Montáž (Přeskočením tohoto odstavce může být výsledek vaší práce neúspěšný!) Čtěte pozorně! Následující pokyny vás

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0

TDR Buffer Stroj pro opravu disků. Návod k použití. Ver 1.0 TDR Buffer Stroj pro opravu disků Návod k použití Ver 1.0 Děkujeme za zakoupení stroje od společnosti Total Disc Repair. Věnujte prosím pozornost tomuto manuálu. Jeho přečtením si usnadníte práci se strojem

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 Popis součásti: 1. Odpadová nádobka: shromážďuje odpadové papírové štěpiny (VAROVÁNÍ!! Zajistěte časté vyčištění nádobky na odpadky. Přeplněná odpadová nádobka by mohla

Více

MOVETO V-026 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON

MOVETO V-026 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze MOVETO V-06 BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEO TELEFON Call Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

ZE500 Stručná referenční příručka

ZE500 Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro každodenní provoz tiskového zařízení. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Orientace tiskového zařízení Tisková zařízení ZE500 jsou k dispozici

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL

TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL TECHNICKÝ INSTALAČNÍ MANUÁL Instalační návod 2 Instalační schéma 1 Instalační návod CAR Locator by měl být zapojen podle následujícího schématu. Jednotka CAR Locator by měla být nainstalována dovnitř Vašeho

Více

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025

BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -025 SIZE:X70X6P Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON MOVETOV -05 Obsah Stručný úvod... Funkce...... Úvod k tlačítkům... Montáž základní desky... Schéma zapojení vnitřního monitoru...3 Nastavení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití 1 2 3 4 5 6 Tento výrobek musí být sestaven a uveden do provozu podle tohoto návodu. Je určen výhradně k použití v domácnosti na odstranění nečistot a prachu z koberců a podlah. Příslušenství

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

Zkrácená uživatelská příručka CP-2140

Zkrácená uživatelská příručka CP-2140 Zkrácená uživatelská příručka CP-2140 1 Vybalení tiskárny...3-4 Přehled tiskárny...5-8 Připojení napájení...9 Vložení media (etiket)...10-12 Nasazení, vložení TTR pásky...13-14 Provoz tiskárny...15 Instalace

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek AccuBANKER USA Dovozce:ConSyGen CZ s.r.o. 1. Než zahájíte práci D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek Uživatelská příručka Padělané peníze jsou všudypřítomným problémem. Setkáte se s

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka

ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro každodenní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Součásti tiskárny Obrázek 1 zobrazuje součásti

Více

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení)

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení) Návod k obsluze (seřízení) GZ-539-407 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz ANITA 2 OBSAH 1. Specifikace...

Více

Zebra P1xx-Series - stručný návod k použití

Zebra P1xx-Series - stručný návod k použití Zebra P1xx-Series - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více