Výroční zpráva Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích"

Transkript

1 Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/ Karviná Nové Město telefon: http/: IČO: DIČ: Bankovní spojení: ČSOB Karviná /0300 Výroční zpráva 2010 ONKO-Naděje, SOP Karviná je nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, které sdružuje na základě dobrovolného členství občany s onkologickým onemocněním.

2 Posláním sdružení je: Pomoc při překonávání těžké životní situace vzniklé nádorovým onemocněním, strachu z budoucnosti, strachu z osamělosti. - podpora rekondice a psychosociální rehabilitace onkologických pacientů - šíření osvěty a organizování akcí podporujících prevenci onemocnění, věnování pozornosti kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů - pořádání informačních a vzdělávacích aktivit Hlavní cíle a úkoly: a) informační a osvětové působení na veřejnost, seznámením se specifikami takto zdravotně postižených občanů. b) podávání návrhů na úpravu stávajících právních předpisů, týkajících se zdravotní a sociální péče, sociálního postavení pacientů a připomínkování návrhů těchto právních předpisů c) pomoc při organizování klubové, zájmové, a sportovně rehabilitační činnosti pacientů Naše prezentace ve městě: Sdružení je zařazeno do Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Karviné Jsou vypracovány Standardy kvality sociálních služeb a pomoci pacientům s onkologickým onemocněním. Jejich dodržováním zajišťujeme určitý servis této skupině zdravotně postižených, jejich blízkým. Postřehy z loňského roku Čekárny plné, je více mužů, více mladších pacientů. Do klubovny chodí pro informace, brožurky, někdo posedí, povídá, ptá se. Do klubu přišlo v loňském roce několik nových členů, ovšem starších, seniorů. V současné době má klub 64 členů. Mladší vyléčení pacienti hledají vhodnou práci. Nabídka našich volnočasových aktivit je neoslovuje. Ještě tak zájezd. Je to zjištění nejen karvinského klubu. Na konferenci pacientských organizací v Praze jsme se také tímto problémem zabývaly. A to je většina organizací, které zastřešuje Aliance českých žen s rakovinou prsu, zaměřená na pomoc ženám. Naši členové jsou pacienti se všemi typy nádorového onemocnění. Musíme přehodnotit způsob pomoci. Pomoci mladým pacientům po léčbě najít práci. Takže jsem zpracovala nástin projektového záměru. Od listopadu loňského roku navazuje na sebe několik zvláštních, ale užitečných náhod, které tento záměr posunují dál. Jsem ráda, že po létech, kdy soustavně absolvuji semináře a různé vzdělávací akce, mohu využít získaných informací k dalšímu zkvalitnění služeb klubu. S přesvědčením, že v regionu s tak obrovským výskytem nádorového onemocnění a tak velkou nezaměstnaností mají zdravotně znevýhodnění malou šanci najít práci, která by nadále nepoškozovala jejich zdravotní stav. Vytváření pracovních míst pro tyto lidi je práce náročná, zodpovědná, velice důležitá. Existují ovšem možnosti k realizaci projektů, zaměřujících se na sociální podnikání a subjekty, ochotné tyto projekty finančně podporovat. Je to práce náročná na vzdělání, kreativnost, spolehlivost. Dává šanci mladým, zdravým lidem zapojit se do užitečného procesu. Využít svého umu k pomoci velké skupině lidí. Zhodnotit své vzdělání v práci, která přinese prospěch jim i lidem, kteří si ve své složité životní situaci budou vážit jejich práce. Brožurku zpracovala: Monczková B.

3 Historie vzniku Činnost tohoto sdružení se datuje od Rok a půl jsme byly jednou z aktivit Slezské Humanity v Karviné. Klub a následně sdružení založilo několik pacientek s různými typy onkologického onemocnění a tak jsme jedno z mála sdružení v republice, které sdružuje pacienty všech typů onemocnění. Členy družení je i několik mužů, aktivistkami a organizátorkami veškerého dění jsou pouze ženy. Dne 1. července 2003 jsme otevřely Krizové centrum v budově Polikliniky NsP Karviná. Z dotace Moravskoslezského kraje, Magistrátu města a finanční podpory Severomoravské energetiky jsme je vybavily nejnutnějším nábytkem a kancelářskou technikou. Měly jsme kde se scházet, povídat si, podporovat se, když bylo zle a dodávat naději dalším nemocným. Od běží realizace projektu, jehož cílem je zkvalitnění života onkologických pacientů v Karviné. Další rok jsme naší působnost rozšířily o obce v karvinském regionu a okolní města. V roce 2004 byl zpracován projekt, který přehledněji popisoval specifické zaměření s ohledem na různé cílové skupiny pacientů. V dalších létech jsme zahrnuly i osvětu a prevenci k nádorovým onemocněním. Dalším vzděláváním a inspirací k dobrým nápadům, které vnímáme kolem sebe, jsme schopni neustále zdokonalovat služby klubu. Jsme si vědomy zodpovědnosti vůči pacientům, kteří nás navštíví, požádají o radu, chtějí se stát členy nebo přijdou pro publikace. Naší činnost podporují karvinské i regionální subjekty nemalou finanční částkou. Doufáme, že nám bude dopřáno zdraví v takové míře, že splníme očekávání, které od naší práce a služeb tyto organizace očekávají. Hlavně chceme dobře reprezentovat město, ve kterém žijeme a Moravskoslezský kraj. V loňském roce se nám to docela dařilo. Pracujeme ve složení: Výbor: Blažena Monczková - Zuzana Dokoupilová - Milada Bartmanová - Revizní komise: Jarmila Kupčíková - Vlasta Šebestová - členka Anděla Brázdilová - členka předsedkyně místopředsedkyně hospodářka Provozní doba v klubovně: Úterý: 8:00 12:00 hodin Čtvrtek: 10:00 14:00 hodin předsedkyně, kronikářka sdružení Mimo tyto dny zajišťujeme v centru organizaci různých akcí, běžnou administrativu, vyřizujeme poštu. Jsou prováděny kontroly. Vyjíždíme do terénu. Tato pracovní doba je nepravidelná, podle volného času odpovědného pracovníka. Ovšem i v tyto dny jsme ochotny předat brožurku, kontakt, pozvánku, poradit. V letošním roce, kdy klub iniciuje další zkvalitnění služeb. Klubovna bude využívaná mnohem více. Konkrétní nabídka směřuje k vyléčeným pacientům, kteří by mohli pracovat v jídelně rychlého občerstvení a malé prodejně se zdravou výživou. Na zkrácené pracovní úvazky. V prostředí nově rekonstruovaného objektu. V nekuřáckém pracovišti. Novou aktivitou pro lidi spolehlivé, zodpovědné a snažící se najít práci tu bude Naše nové Esíčko v Karviné - 7. V současné době je prováděn průzkum zájmu o tuto službu mezi občany této části Karviné a nabídky práce mezi vyléčenými pacienty. Sdružení je iniciátorem této nabídky. Jde však o velice náročnou záležitost. Musí být zřízena Obecně prospěšná společnost. Samostatný subjekt. Probíhá přípravný projekt k této aktivitě.

4 Dlouhodobé a stálé projekty: Hlavním cílem projektů je následná péče o onkologické pacienty léčené i vyléčené. Hlavní, pilotní projekt s názvem: Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné Prioritou realizace je pomoc pacientům osamoceným, také těm, koho složité období nemoci, náročné léčby poznamenalo psychicky. Nabízíme služby, které vedou k obnovení víry v uzdravení, vyléčení nemoci. Případně jsou klienti během společných akcí přesvědčování o tom, že i s touto nemocí se dá žít kvalitní život. Společné schůzky každý měsíc, návštěvy kulturních akcí, účast na sbírce Český den proti rakovině, účast na Veletrhu sociálních služeb, které organizuje Magistrát města. Akce pracovní terapie. Zajišťují ženám po ablaci prsu a s problémem lymfedému, řešení s případnou poškozenou motorikou rukou. Máme velice šikovnou lektorku. Patří zde i konání přednášek lékařů, prezentace výrobků firem, které slouží jako vhodné doplňky stravy. Tuto nabídku využívá v současné době 64 členů. Další projekt: Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná Tímto projektem nabízíme členům klubu ozdravně edukační a rekondiční týdenní pobyty, s nabídkou prezentace firem vyrábějící protetické pomůcky. Zájezdy s kvalitním programem jsou velice oblíbené a hodně využívané. Nabízejí i určitou formu vzděláváni. Součástí projektu jsou vycházky do okolí města a poznávací zájezdy s ostatními kluby zdravotně znevýhodněných. Realizační tým klubu má dlouholetou zkušenost se zajišťováním těchto volnočasových aktivit a stále se vzdělává ke kvalitnější práci. Poskytovatelé dotací, finančních příspěvků v roce 2010: Krajský úřad Moravskoslezského kraje - odbor zdravotní Statutární město Karviná -odbor sociální -fond primátora Nadace OKD Nadace ČEZ Amgen, s.r.o., Praha ELI LILLY Praha Obec Petrovice u Karviné Technické služby, a.s. Karviná SSKA Stavební společnost Karviná Molnlycke Healt Care Karviná MUDr. Skálová Alena Drobní dárci občané Karviné Spolupracující organizace: TOXON Morava, o.p.s. Nový Jičín Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná Regionální onkologické kluby Ostrava, Havířov, Třinec, Frýdek-Místek, Opava a Krnov Liga proti rakovině Praha Aliance českých žen s rakovinou Praha Klub diabetiků a kardiaků Karviná SPCCH Klub tělesně postižených Karviná Lázně Darkov - Rehabilitační sanatorium Lázně Darkov Společenský dům Darkov Moravel, ASTRA, prodejny kancelářských potřeb Karviná Můžete prodloužit tento seznam Číslo účtu u ČSOB Karviná: /0300

5 Poděkování Bez poděkování nemůže být naše výroční zpráva kompletní. Největší dotace na provozní náklady sdružení v roce 2010, byly poskytnuty Statutárním městem Karviná. Od počátku působení klubu je ovšem největším poskytovatelem dotací Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor zdravotní. Bez této podpory by se sdružení nemohlo rozvíjet, nabízet další služby. Věříme, že k nějakým zásadním změnám nedojde. Pro nás je podpora činnosti motivující záležitostí a všude kolem nás je hodně inspirativních nápadů jak dále zkvalitnit nabídku služeb. Krizové centrum, tedy naše klubovna je od podzimu 2005 součástí Onkologického a Hematologického centra J. G. Mendela, zřízeného Obecně prospěšnou společností TOXON Morava, se sídlem v Novém Jičíně. Sídlíme v objektu Karvinské hornické nemocnice v Karviné 6. Ve čtvrtém poschodí. Budova je bezbariérová. Klubovna je světlá, prostorná, hezky zařízená. V tom nejpříhodnějším místě. Sousedí s čekárnami onkologických ambulancí tří lékařů. Jsme v blízkém kontaktu s pacienty. Společnost TOXON Morava, o.,p.,s., nám částečně sponzoruje provozní náklady, nemocnice vychází vstříc minimálním nájemným a vstřícným chováním veškerého personálu při řešení našich požadavků a přání. Nabízíme občerstvení, v klubovně je lednička. Nástěnka v čekárně a panel v chodbě nemocnice aktuálně informuje pacienty o akcích v klubovně, reagují. Zajišťujeme kontaktování pacientů v léčbě s našimi členy, pokud mají dotaz a chtějí se setkat s lidmi, kteří léčbu už zvládli. Vnímáme kolem sebe vstřícnost, pochopení a uznání naší práce. Vážíme si toho, vážíme si finanční podpory všech dotujících organizací a sponzorů. Vážíme si přístupu spolupracujících organizací. Děkujeme Hospodaření v roce 2010 Výdaje: Kancelářské potřeby, ost. spotřební materiál 6 712,-- Barvy do tiskáren, kopírky ,-- Materiál a pomůcky pro pracovní terapii 3 409,-- Jízdné a cestovné všemi prostředky 7 446,-- Oprava a udržování techniky 1 470,-- Ostatní spotřebované nákupy 2 902,-- Repre, reklama, 950,-- Nájem nebyt. prostor, panelu v KHN, infosystému 6 397,-- Telek.služby, poštovné,zabezp. PC, ost.služby ,-- Rekondiční a ozdravné pobyty ,-- Semináře vč. ubytování,.e-stránky,přednášky 7 694,-- Dopravné zájezdy, rekond. a ozdravné pobyty ,-- Využití rehab. služeb na pobytech, vstupenky 8 982,-- Sportovní a terapeutické pomůcky 6 384,-- Osobní náklady vč. odvodů, přednášky lékařů ,-- Drobný a dlouhodobý majetek ,-- Poplatky, příspěvky, daně 3 114,-- Celkem: ,-- Příjmy: Provozní dotace ,-- Finanční příspěvky nadací ,-- Účastnické poplatky zájezdy, pobyty ,-- Členské příspěvky ,-- Sbírka Český den proti rakovině ,-- Sponzorské dary firem, drobných přispívatelů ,-- Ostatní výnosy, tržby 652,-- Celkem: ,-- Hospodářský výsledek ,-- / ,--Kč- splátka podpořeného projektu na rok 2011/

6 Plán práce pro rok ledna proběhlo v klubovně natáčení pro Televizi Z1 19. ledna se dvě členky zúčastní semináře k účetnictví v Praze 14. února preventivní přednáška pro klienty ústavu v Hrabyni 17. února - Den otevřených dveří V březnu navštívíme Okresní archív vždy nabídnou něco zajímavého letos k tradicím v gastronomii v regionu 24. března členská schůze LPR Praha 14. jarní pracovní terapie prací dubna Onkologické dny Brno- pojedou dvě členky 21. dubna velikonoční pracovní terapie 04. května - uskuteční zájezd do Polska Wisla, Koňakov 11. května proběhne sbírka Český den proti rakovině 28. května 4. června ozdravný pobyt v Luhačovicích Den lékáren bývá v červnu. Tam zajistíme firmu, která během podzimního rekondičního pobytu, nabídne něco zajímavého pro účastníky a další klienty června rehabilitační pobyt pro nejstarší členky, které ze zdravotních důvodů a pohybového omezení nezvládají standardní program běžných týdenních pobytů Po červencové schůzce bude klubovna do 8. srpna uzavřena, budeme vyřizovat pouze poštu srpna dvoudenní zájezd na jižní Moravu navštívíme Valticko-Lednický areál, prohlídka zámků a jiných zajímavostí září rekondiční pobyt v hotelu Kahan v Horní Bečvě září Putovní výstava LPR Praha na karvinském náměstí. Největší osvětová a preventivní akce, název výstavy: Každý svého zdraví strůjcem. Ve spolupráci s Magistrátem města Karviná a Agenturou Arcadia Praha. 11. října členská schůze doufám, že se budeme mít čím chlubit, zveme si hosty z Magistrátu a jiných klubů Zahrnuty nejsou pravidelné schůzky, přednášky, které budeme zajišťovat, vzdělávací akce. Také ne všechny nabídnuté akce jsou již finančně zajištěné. Věřím, že se nám podaří zajistit řádné plnění toho, co jsme si naplánovali. Ke spokojenosti všech členů, kteří vedení klubu dali v říjnových volbách důvěru. Jak se nám povedl rok První větší akci Den sponzorů 16. února. Byly jsme příjemně překvapené účastí. Proběhly první preventivní přednášky. V dubnu přijaly pozvání na Onkologické dny do Brna dvě členky. Vrátily se skvělým pocitem, že opět máme dalším členům co nabídnout. V Ostravě jsme navštívili hrad a MINI UNI. Květinkový den sbírka Český den proti rakovině byla také úspěšná. Za největší úspěch v dosavadní činnosti, považujeme konání Májového pětiboje v Darkově. 27. května. Přes nepřízeň počasí přijelo do Karviné a v Darkově se sešlo 105 účastníků této akce. Bylo to setkání sedmi onkologických klubů severní Moravy. Organizovalo karvinské sdružení. Přijela se podívat děvčata z Polska. Z Wodzislavi a Polského Czeszyna a návštěva z Aliance Praha.. Prošli jsme od nádraží městem na náměstí, kde se konal také Veletrh sociálních služeb. Ten organizuje Magistrát města Karviná. KHN pořádala dne 22. června Den lékáren. Zájezdu do Opavy nepřálo počasí, přesto jsme si ho užili. Návštěvou Slezského muzea v Opavě, Muzea Petra Bezruče. Pak zámek v Hradci nad Moravicí. Do Arboreta v Nových Dvorech a na zámek v Raduni jsme se nedostali z důvodu omezení dopravy povodní. Ozdravný pobyt v Čeladné, to bylo něco jiného. Počasí jako na objednávku, nejvíce nových členů klubu. Perfektní program. Zúčastnilo se 28 členů. Do Horní Lomné do Penzionu u Studánky odjelo v září dalších 26 členů. Nadace OKD pořádala 4. září v rámci Hornických slavností Nadační městečko. Měli jsme možnost představit naši činnost jako všechny nadací podporované organizace. Zúčastnili jsme se také turnaje v petangue v Albrechticích. Organizovala také Nadace OKD. Na zájezd do Luhačovic jsme odjeli 22. září. Říjen byl měsíc akcí pracovních terapií, seminářů ke zpracovávání projektů, školení a konferencí. Na Sněmu pacientských organizací LPR Praha jsem kontaktovala Agenturu Arcadia s přáním, aby Putovní výstava, takto největší preventivní akce v oblasti nádorových onemocnění, dorazila i do Karviné. Listopad jsme věnovali kulturním akcím a přednáškám. V prosinci poslední schůzka mikulášská, terapie s vánoční tématikou. Dne 30. prosince jsme se sešli u university, prohlédli betlém na náměstí, betlémy z tvorby dětí a v galérii vystavené obrazy. Pak přes park do tepla, kde jsme pohodově ukončili rok. Pro příští roky, bychom chtěli udělat s této akce tradici

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je: Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/22 735 06 Karviná Nové Město telefon: 596 338 177

Více

Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA)

Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA) Sociální inovace v kontextu vývoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v rámci potenciálu územní spolupráce CZ-SK-PL (TRITIA) Sborník příspěvků 12. mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

Více

Činnost a poslání organizace. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

Činnost a poslání organizace. Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. Náš partner 01 Činnost a poslání organizace Společnost ONKO pomoc Karviná, o.p.s. působí v Karviné od 3. září 2011 a je výsledkem dlouholeté spolupráce s lékaři onkologické a kožní ambulance. Podnět k

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST výroční zpráva za rok 2006 Činnost České alzheimerovské společnosti v roce 2006 3 Libella Pragensis 3 Kontaktní a informační centrum 3 Ediční činnost 3 Přednášková činnost

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Cesta Sdružení rodičů dětí s postižením Výroční zpráva za rok 2011 Nemůžeme děti naučit všechno, ale můžeme je naučit být šťastnými. Prof. Zdeněk Matějček Vážení přátelé, Dovolte nám,

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013 2014

Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Výroční zpráva za rok 2013 2014 Obsah 1. O SPOLKU DMO POBYTY o.s.... 2 2. PROFIL KATKY MAXOVÉ... 3 3. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2013... 4 3.1 ZVONĚNÍ DO NOVÉHO ROKU... 5 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více