Verze 1.0 Únor Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1.0 Únor 2012. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Verze 1.0 Únor 2012 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

2 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a logo jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. FreeFlow, SquareFold, Xerox printeract TM, MeterAssistant TM, SuppliesAssistant TM a RemoteAssistant TM jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. Vzhled produktu, sériový stav a/nebo technická data se mohou bez předchozího upozornění změnit. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7 jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation. PANTONE je registrovaná ochranná známka společnosti Pantone, Inc. Macintosh je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Součásti technické uživatelské dokumentace Apple byly použity se svolením společnosti Apple Computer, Inc. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, logo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign a Photoshop jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Adobe Systems, Inc. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe používaná u aplikace Adobe PostScript Interpreter, jako jazyk Adobe pro popis strany a s jinými produkty společnosti Adobe. Tento produkt není schválen ani sponzorován společností Adobe Systems, tvůrce aplikace Adobe Photoshop. Fiery je registrovaná ochranná známka společnosti Electronics For Imaging, Inc. Creo je registrovaná ochranná známka společnosti Creo, Inc. Plockmatic TM je ochranná známka společnosti CFS Products Inc. GBC a AdvancedPunch TM jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti General Binding Corporation. GBC a e/binder 200 TM jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 a HP-UX jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Hewlett-Packard Corporation.Netscape je registrovaná obchodní značka společnosti Netscape Communications.UNIX je registrovaná obchodní značka společnosti Open Group.Mozilla FireFox je registrovaná obchodní značka společnosti Mozilla Foundation. BR779

3 Obsah 1 Přehled produktu Součásti stroje Uživatelské rozhraní Services Home (Domovská stránka služeb) Zdroj napětí Zapnutí Vypnutí Úsporný režim Spuštění úsporného režimu Deaktivace úsporného režimu Zařízení pro nabírání média a dokončující zpracování Velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7), 8,5 x 11 palců/a Velkoformátový velkokapacitní podavač (OHCF), 1 nebo 2 (zásobníky 6/7) Modul rozhraní GBC AdvancedPunch Velkokapacitní výstupní zásobník (HCS) Standardní finišer Finišer pro výrobu brožur Modul řezačky SquareFold Standardní finišer Plus Zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Kde najít pomoc Zákaznická dokumentace na CD/DVD Zákaznická dokumentace tiskového serveru Nápověda na internetu Papír a jiná média Vkládání médií do zásobníků 1, 2, 3 a Vkládání médií do zásobníků 1 a Vkládání médií do zásobníků 3 a Vkládání štítků do zásobníků 3 a Vkládání předděrovaného média do zásobníků 1, 2, 3 a Vkládání fólií do zásobníků Vkládání médií do volitelných podavačů Vkládání médií pro vkládání za fixační jednotkou do volitelných zařízení pro dokončující zpracování Vkládání štítků u GBC AdvancedPunch Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 i

4 Obsah 4 Kopírování Základní kopírování s použitím snímací plochy Základní kopírování s použitím podavače dokumentů Volba možností kopírování DFA, zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Postup kopírování Vkládání dokumentů Volba funkcí kopírování Zadání počtu kopií Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Přerušení úlohy kopírování Kopírování Reduce/Enlarge (Zmenšení/Zvětšení) Obrazovka Paper Supply (Zdroj média) Oboustranné kopírování (vytváření oboustranných kopií) Copy Output (Výstup kopírování) Image Shift (Posunutí obrazu) Original Type (Typ předlohy) Lighten/Darken (Zesvětlení/ztmavení) Image Quality (Kvalita obrazu) Original Type (Typ předlohy) Image Options (Volby obrazu) Background Suppression (Potlačení pozadí) Layout Adjustment (Úprava rozvržení) Book Copying (Kopírování knih) Sided Book Copying (Oboustranné kopírování knih) Original Size (Formát předlohy) Edge Erase (Vymazání okrajů) Image Shift (Posunutí obrazu) Image Rotation (Rotace obrazu) Invert Image (Inverze obrazu) ( Mirror Image (Převrácený obraz) / Negative Image (Negativní obraz)) Original Orientation (Orientace předlohy) Repeat Image (Opakování obrazu) Output Format (Výstupní formát) Vytváření brožur Covers (Obálky) Page Layout (Uspořádání strany) Poster (Plakát) Annotations (Poznámky): Watermark (Vodoznak) ii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

5 Obsah Zabezpečený vodoznak Tab Margin Shift (Posun okraje štítků) Výstup lícem nahoru/dolů Identification Card Copying (Kopírování identifikačních průkazů) Skládání Volby průhlednosti Záložka Job Assembly (Sestavení úlohy) Build Job (Vytvoření úlohy) Volby vytvoření úlohy Sample Job (Vzorová úloha) Combine Original Sets (Spojování sad předloh) Form Overlay (Předtisk) Delete Outside/Delete Inside (Vymazat vně/vymazat uvnitř) Stored Programming (Uložené programování) Skenování Jednoduché skenování Postup jednoduchého skenování Vkládání dokumentů Volba funkcí dokumentu Spuštění úlohy skenování Uložení naskenovaných dat Zrušení úlohy skenování Náhled skenovaných obrázků úlohy Zastavení úlohy skenování Nastavení skenování Nastavení skenování Resolution (Rozlišení) Lighten/Darken (Zesvětlení/ztmavení) Original Orientation (Orientace předlohy) Original Size (Formát předlohy) Address Book (Adresář) Přidání příjemců u: Odstranění příjemců u Předmět Obsah zprávy Náhled skenovaného obrazu Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D100/D125 iii

6 Obsah Předvolby skenování Skenování po síti Náhled skenovaných obrázků úlohy Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Předvolby skenování Skenování do PC Protokol přenosu Address Book (Adresář) Procházení sítě pro vyhledání PC Zadání místa určení Předvolby skenování Store to Folder (Uložení do složky) Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Náhled skenovaných obrázků úlohy Uložení na USB Používání paměťového média USB Uložení na paměťové médium USB Vyjmutí zařízení USB Zobrazení podrobností paměťového média USB Náhled skenovaných obrázků úlohy Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) File Format (Formát souboru) Send to Folder (Odeslání do složky) Scan To (Skenování do) From (Od) Subject (Předmět) Message (Zpráva) Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Náhled skenovaného obrazu Web Services for Devices (WSD) (Webové služby pro zařízení) Jak uložit pro WSD WSD - Spuštění úlohy skenování WSD - Ukládání dat ze síťového počítače iv Kopírka/tiskárna Xerox D95/D100/D125

7 Obsah Záložka Advanced Setting (Pokročilé nastavení) Image Options (Volby obrazu) Image Enhancement (Vylepšení obrazu) Resolution (Rozlišení) Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) Photographs (Fotografie) Shadow Suppression (Potlačení stínů) Color Space (Prostředí barev) Záložka Layout Adjustment (Úprava rozvržení) Original Orientation (Orientace předlohy) Original Size (Formát předlohy) Edge Erase (Vymazání okrajů) Skenování knih Reduce/Enlarge (Zmenšení/zvětšení) Filing Options (Možnosti archivace) File Name (Název souboru) File Format (Formát souboru) Read Receipts (Potrvzení o přečtení) File Name Conflict (Konflikt názvu souboru) Záložka Options (Možnosti u) File Name (Název souboru) File Format (Formát souboru) Reply to (Odpovědět) Read Receipts for (Potrvzení o přečtení u) Send from Folder (Odeslání ze složky) Postup práce se složkami Výběr složky Kontrola souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) Vymazání souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) Sloučení/dávkový tisk souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) 6-2 Copy (Zkopírovat) Move (Přesunout) Úpravy souborů Vymazání stránek Vložení oddělovacích stran Chapter Start (Začátek kapitoly) a Insert File (Vložit soubor) Edit List (Upravit seznam) a Delete Pages (Odstranit strany) Sloučení/dávkový tisk souborů pro úlohy kopírování a tisku File Details (Podrobnosti o souboru) Merge (Sloučit) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 v

8 Obsah Merge and Print (Sloučit a vytisknout) Separators (Oddělovací strany) Covers (Obálky) Watermark (Vodoznak) File Name (Název souboru) Output (Výstup) Annotations (Poznámky): Secure Watermark (Zabezpečený vodoznak) Tisk souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) File Details (Podrobnosti o souboru) Output (Výstup) Covers (Obálky) Skládání Sided Printing (Oboustranný tisk) Image Shift (Posunutí obrazu) Booklet Creation (Vytváření brožur) Annotations (Poznámky): Watermark (Vodoznak) Face Up/Down Output (Výstup lícem nahoru/dolů) Secure Watermark (Zabezpečený vodoznak) Add Tab Stock (Přidání štítků) Výběr složky ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Kontrola/zpracování souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Kontrola podrobností souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Tisk souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Konfigurace/spuštění průběhu úlohy Link Job Flow Sheet to Mailbox (Propojit list průběhu úlohy s mailboxem) Job Flow Restrictions (Omezení průběhu úlohy) Vytváření záloh souborů ve složkách Nastavení hesla Průběh úlohy Postupy průběhu úlohy Vytvoření listu průběhu úlohy Propojení listu průběhu úlohy s mailboxem Ruční spuštění průběhu úlohy Filtrování listu průběhu úlohy Potvrzení/změna průběhu úlohy Stored Programming (Uložené programování) Uložení programu Vi Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

9 Obsah Vymazání uložených programů Pojmenování/přejmenování uloženého programu Ikony uložených programů Vyvolání uloženého programu Media Print - Text (Tisk médií - text) Přehled Podporované formáty souborů Poznámky a omezení Výběr souborů média Vložení paměťového média USB Nastavení možností tisku Možnosti tisku Media Print - Text (Tisk médií - text) Tisk indexu Web Applications (Webové aplikace) Přehled webových aplikací Přístup pomocí tlačítek registrovaných v okně Services Home (Domovská stránka služeb) Kroky prováděné na počítači Síťový tisk Tisk pomocí tiskových ovladačů PS Tisk pomocí tiskových ovladačů PCL Kopírování úloh se štítky Síťový tisk štítků Síťový tisk na štítky s použitím ovladačů tiskárny PS Síťový tisk na štítky s použitím ovladačů tiskárny PCL print (Tisk u) Odesílání ů Import naskenovaných dat Import z aplikace kompatibilní s TWAIN Změna nastavení ovladače skenování po síti Konfigurace způsobu zobrazení názvu skeneru Konfigurace způsobu importu pro skenované dokumenty Stav úlohy Přehled Job Status (Stav úlohy) Active Jobs (Aktivní úlohy) Completed Jobs (Dokončené úlohy) Záložka Secure Print Jobs & More (Zabezpečené tiskové úlohy a další) Secure Print (Zabezpečený tisk) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 vii

10 Obsah Sample Set (Vzorová sada) Delayed Print (Odložený tisk) Charge Print (Účtovaný tisk) Machine Status (Stav stroje) Záložka Machine Information (Informace o stroji) Záložka Faults (Poruchy) Záložka Supplies (Spotřební materiál) Záložka Billing Information (Informace o účtování) Přístup k informacím o účtování Počítadla účtování/počítadla využití Počítadla využití Informace o účtování zákaznických účtů Záložka Tools (Nástroje) Změna atributů zásobníku média Údržba Čistění stroje Čistění stroje zvenku Čistění krytu dokumentů a snímací plochy Čistění válců podavače dokumentů Výměna spotřebního materiálu Objednávání spotřebního materiálu Kontrola stavu spotřebního materiálu (CRU) Výměna kazety toneru Výměna nádoby na tonerový odpad Řešení problémů Zaseknutí média Informace o zaseknutí médií Zaseknutí u podavače dokumentů Zaseknutí média pod pásem podavače dokumentů Zaseknutí u levého dolního krytu Zaseknutí média v pomocném zásobníku (zásobník 5) Zaseknutí obálek v pomocném zásobníku Zaseknutí média v zásobnících Zaseknutí média v přepravní jednotce Zaseknutí média v modulu duplexu Zaseknutí média uvnitř hlavní jednotky Chybové kódy Odstraňování problémů stroje Základní řešení problémů viii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

11 Obsah Problémy s kvalitou obrazu Obrázek není takový, jak bylo očekáváno Řešení problémů kopírování Není možné kopírovat Výsledek kopírování není takový, jaký byl očekáván Odstraňování problémů tisku Není možné tisknout Výsledek tisku není takový, jaký byl očekáván Odstraňování problémů skenování Není možné skenovat pomocí stroje Není možný import naskenovaného dokumentu do počítače Není možné poslat skenovaný dokument po síti (FTP/SMB) Problémy s odesíláním u Technická data Technická data kopírování Technická data tisku Technická data skenování Technická data duplexního automatického podavače dokumentů (DADF) Velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7), 8,5 x 11 palců/a Vkládání médií do velkokapacitního podavače HCF (Zásobníky 6 a 7) Řešení problémů Zaseknutí média v zásobnících 6/7 (HCF) Zaseknutí média uvnitř jednotky HCF Zaseknutí média uvnitř levého dolního krytu Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1b a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d a otočného kolečka 1c Chybové kódy Technická data zásobníků 6/7 (HCF) Vkládání štítků do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Velkoformátový velkokapacitní podavač (OHCF), 1 nebo 2 zásobníky (zásobníky 6/7) Držák pohlednic Používání držáku pohlednic Vkládání médií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) s 1 nebo 2 zásobníky Vkládání médií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125 ix

12 Obsah Vkládání fólií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Vkládání předděrovaného média do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) pro jednostranné tiskové úlohy Vkládání předděrovaného média do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) pro oboustranné tiskové úlohy Páčky úpravy zešikmení Řešení problémů velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Odstraňování zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Zaseknutí média uvnitř zásobníků velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1b a otočného kolečka 1c Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1d a otočného kolečka 1c Chybové kódy velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Technická data velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Modul rozhraní Přehled Ovládací panel Dráha média Nastavení zvlnění média na modulu rozhraní Předvolba nastavení vyrovnání zvlnění Tlačítka pro ruční vyrovnání Řešení problémů Odstraňování zaseknutí média Zaseknutí média u páčky 1a Zaseknutí média u páčky 2a Zaseknutí média u páčky 2b Chybové kódy Velkokapacitní výstupní zásobník (HCS) Přehled Popis součástí Ovládací panel Horní zásobník velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) Vyjmutí výstupního zásobníku Všeobecné problémy Odstranění zaseknutí média Zaseknutí ve vstupní části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E1, E2 a E3) Zaseknutí v předávací části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E4, E5 a E6) Zaseknutí v horním zásobníku HCS (E7) Zaseknutí ve výstupní části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E8) x Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

13 Obsah Rady a tipy pro používání velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) Ztráta elektrické energie Chybové kódy Technická data Standardní finišer/finišer pro výrobu brožur Funkce ručního vyrovnání zvlnění na finišeru Funkce skládání Typy skládání Vkládání papíru/štítků do zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Údržba Spotřební materiál standardního finišeru/finišeru pro výrobu brožur Výměna standardní kazety se svorkami Výměna kazety se svorkami pro brožury Výměna nádoby na odpadové svorky u finišeru Vyprázdnění nádoby na odpad při děrování Řešení problémů finišeru Zaseknutí média v zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d Zaseknutí média u páčky 1b Zaseknutí média u páčky 3b a 3d Zaseknutí média u páčky 3e a otočného kolečka 3c Zaseknutí média u páčky 3g a otočného kolečka 3f Zaseknutí média u páčky 4b a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2a a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2b a otočného kolečka 2c Zaseknutí média u 2c, 2e, 2f a 2d Zaseknutí média u 2d a páčky 2g Zaseknutí média u jednotky 4 a otočného kolečka 4a Zaseknutí média v horním zásobníku finišeru Zaseknutí média ve výstupním zásobníku finišeru Zaseknutí média v zásobníku volitelného zařízení pro výrobu brožur Poruchy sešívání Zaseknutí svorek ve standardní kazetě se svorkami Zaseknutí svorek v kazetě s náplní svorek pro brožury Opětovné vložení standardní kazety se svorkami Chybové kódy Technická data Standardní finišer/finišer pro výrobu brožur Volitelné skládací zařízení C/Z Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 xi

14 Obsah 22 Modul řezačky SquareFold Přehled Popis součástí Hlavní součásti Dráha média Ovládací panel Funkce vazby s plochým hřbetem Možnosti vazby s plochým hřbetem Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem pro síťové tiskové úlohy Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem pro úlohy kopírování Funkce řezačky Možnosti řezačky Zásady použití řezačky Přístup k možnostem řezačky Přístup k možnostem řezačky pro síťové tiskové úlohy Přístup k možnostem řezačky pro úlohy kopírování Rady a tipy Tisk celostránkových obrázků v brožurách Řiďte se těmito tipy Řešení problémů Odstranění zaseknutí média Odstraňování zaseknutí média Odstraňování zaseknutí média E1/E Odstraňování zaseknutí média E Chybové kódy Technické údaje Technická data Standardní finišer Plus Přehled Modul finišeru Hlavní části modulu finišeru Funkce skládání Typy skládání Vkládání papíru/štítků do zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Přepravní jednotka dokončujícího zpracování Hlavní části přepravní jednotky dokončujícího zpracování Stavové kontrolky přepravní jednotky dokončujícího zpracování xii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

15 Obsah Údržba standardního finišeru Plus Spotřební materiál standardního finišeru Plus Výměna standardní kazety se svorkami Výměna nádoby na odpadové svorky u finišeru Vyprázdnění nádoby na odpad při děrování Řešení problémů Zaseknutí média v modulu finišeru Zaseknutí média v zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Zaseknutí média uvnitř levého krytu finišeru Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d Zaseknutí média u páčky 1b Zaseknutí média uvnitř pravého krytu finišeru Zaseknutí média u páčky 3b a 3d Zaseknutí média u páčky 3e a otočného kolečka 3c Zaseknutí média u páčky 3g a otočného kolečka 3f Zaseknutí média u páčky 4b a otočného kolečka 3a Zaseknutí média ve volitelném zařízení pro skládání C/Z Zaseknutí média u páčky 2a a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2b a otočného kolečka 2c Zaseknutí média u 2c, 2e, 2f a 2d Zaseknutí média u 2d a páčky 2g Zaseknutí média v oblastech 4b a 4c Zaseknutí média ve výstupní oblasti finišeru Zaseknutí média v horním zásobníku finišeru Zaseknutí média ve výstupním zásobníku finišeru Zaseknutí média v přepravní jednotce dokončujícího zpracování Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Poruchy sešívačky Zaseknutí svorek ve standardní kazetě se svorkami23-37 Chybové kódy standardního finišeru Plus Chybové kódy modulu finišeru Chybové kódy přepravní jednotky dokončujícího zpracování Chybové kódy zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Technická data Technická data modulu finišeru Volitelné skládací zařízení C/Z Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125 xiii

16 Obsah Technická data přepravní jednotky dokončujícího zpracování xiv Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

17 Obsah 1 Přehled produktu Obrazovka uživatelského rozhraní zobrazená v této příručce může nebo nemusí odpovídat obrazovkám na vaší kopírce/tiskárně. Obrazovky uživatelského rozhraní se systém od systému a trh od trhu liší. Proto jsou obrazovky uvedené v této příručce náhledy typů obrazovek, které lze vidět na vašem individuálním systému. Součásti stroje 1 Volitelný velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7) Toto volitelné zařízení pro dokončující zpracování přidává další kapacitu 2000 listů média formátu letter (8,5 x 11 palců)/média A4. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D

18 Přehled produktu 2 Manuální zásobník (Zásobník 5) Manuální zásobník, také nazývaný Zásobník 5 může pojmout všechny typy materiálu v různých formátech a gramážích. Zásobník pojme maximálně 250 listů kancelářského papíru 20 lb./75 g/m 2.Tento zásobník je často používán pro vkládání nestandardních médií, jako je například materiál s vysokou gramáží nebo jiná speciální média, která nelze vložit do zásobníků Duplexní automatický podavač dokumentů (DADF) Podavač dokumentů umožňuje automatické podávání jedno- a oboustranných předloh na snímací plochu pro kopírování/skenování. 4 Kryt dokumentového skla Drží dokument na místě na snímací ploše. 5 Snímací plocha Pro zkopírování položte dokument na tuto plochu. 6 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní se skládá z ovládacího panelu a dotykového displeje. 7 Volitelný standardní finišer Toto volitelné zařízení pro dokončující zpracování poskytuje širokou řadu možností dokončujícího zpracování, včetně sešívání a skládání. 8 Přední kryt Tento kryt otevřete pro odstranění zaseknutí média a pro výměnu nádoby na tonerový odpad. 9 Levý kryt Tento kryt otevřete pro výměnu kazety toneru. 10 Zásobníky 1-4 Obsahuje média používaná pro kopírování nebo tiskový výstup. 11 Levý dolní kryt Tento kryt otevřete pro přístup k vnitřní části stroje pro odstranění zaseknutí média. 12 Přední kryt na volitelném HCF Tento kryt otevřete pro přístup k levému dolnímu krytu stroje pro odstranění zaseknutí média. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní je hlavní oblast, kde jsou vybírány volby, dokončovány postupy a kde je možné zobrazit informace tiskárny. 1-2 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

19 Přehled produktu Číslo Součást Funkce 1 Dotykový displej Zobrazuje hlášení nutná pro provoz a tlačítka pro volbu funkcí. Na dotykovém displeji můžete přímo dotykem ovládat příkazy a nastavovat funkce. 2 Kontrolka Data Kontrolka, která označuje, kdy stroj odesílá nebo přijímá data k nebo od klienta. 3 Chybová kontrolka Světlo bude blikat v případě, že nastane chyba. Tato kontrolka se rozsvítí v případě, že dojde k problému (jiná než systémová chyba) na stroji, včetně zaseknutí média a nedostatku média. 4 Kontrolka hlavního napájení 5 Tlačítko Custom 1 Copy Tato kontrolka se rozsvítí, když je hlavní vypínač zapnutý. Toto tlačítko stiskněte pro zobrazení okna Copy (Kopírování) 6 Tlačítko Custom 2 Toto tlačítko stiskněte pro vyvolání s tím spojené služby. Pro toto tlačítko můžete přiřadit např. Language (Jazyk) nebo jakoukoliv jinou službu zobrazenou na obrazovce Services Home (Domovská stránka služeb). 7 Tlačítko Custom 3 Review Toto tlačítko je tlačítko náhledu. Zvolte jej pro kontrolu seznamu stavu služeb kopírování a skenování. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D

20 Přehled produktu (pokračování) Číslo Součást Funkce 8 Tlačítko Log In/Out (Přihlášení/odhlášení) 9 Tlačítko Clear All (Vymazat vše) Toto tlačítko se rozsvítí, když je uživatel přihlášen v režimu administrace systému, režimu autorizace nebo v režimu účtování. Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení obrazovky zadání User ID pro vstup do režimu administrace systému, režimu autorizace nebo režimu účtování. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete opustit tyto režimy. Zvolením vrátíte všechny volby na výchozí hodnoty. Přístroj se vrátí do stejného stavu, jako v okamžiku zapnutí. 10 Tlačítko úsporného režimu 11 Tlačítko Interrupt (Přerušení) Když není stroj po nějakou dobu používán, přepne se do úsporného režimu pro snížení příkonu. Když je systém v úsporném režimu, rozsvítí se tlačítko Energy Saver (Úsporný režim). Pro vstup do úsporného režimu nebo jeho deaktivaci stiskněte toto tlačítko. Toto tlačítko použijte pro přerušení probíhající tiskové úlohy nebo úlohy kopírování, aby mohla být na přístroji zpracována jiná úloha. Během režimu přerušení se tlačítko Interrupt (Přerušení) rozsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka Interrupt ukončíte režim přerušení a obnovíte přerušenou úlohu. 12 Tlačítko Stop Toto tlačítko použijte pro pozastavení aktuální úlohy nebo komunikace. 13 Tlačítko Start Toto tlačítko použijte pro zahájení skenování dokumentu. 14 Numerická klávesnice Numerická tlačítka na klávesnici použijte pro zadání počtu kopií, hesla a dalších numerických hodnot. 15 Tlačítko Speed Dial (Zrychlená volba) 16 Tlačítko Clear (Vymazat) 17 Tlačítko Dial Pause (Pauza vytáčení) 18 Tlačítko Machine Status (Stav stroje) 19 Tlačítko Job Status (Stav úlohy) 20 Tlačítko Services Home (Domovská stránka služeb) Toto tlačítko není používáno. Toto tlačítko použijte pro vymazání numerické hodnoty, kterou jste zadali pomocí numerické klávesnice. Toto tlačítko není používáno. Toto tlačítko použijte pro kontrolu stavu přístroje a měřičů, a také pro kontrolu stavu spotřebního materiálu a pro tisk reportů. Toto tlačítko použijte pro kontrolu nebo zrušení aktuální úlohy, pro kontrolu nebo tisk uložených úloh, nebo pro kontrolu dokončených úloh. Toto tlačítko použijte pro návrat do hlavního menu, do okna Services Home (Domovská stránka služeb). Services Home (Domovská stránka služeb) Hlavní okno dotykového displeje je označováno jako okno Services Home (Domovská stránka služeb) a bude zobrazeno po stisknutí tlačítka Services Home (Domovská stránka služeb). V okně Services Home (Domovská stránka služeb) zobrazí uživatelské rozhraní dostupná tlačítka služeb, jako je kopírování, , skenování po síti, uložení do složky a odeslání ze složky. 1-4 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

Verze 1.0 Květen 2010. Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele

Verze 1.0 Květen 2010. Xerox Color 800/1000 Press Příručka uživatele Verze 1.0 Květen 2010 Xerox Color 800/1000 Press 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant, and

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více