Verze 1.0 Únor Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 1.0 Únor 2012. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 Uživatelská příručka"

Transkript

1 Verze 1.0 Únor 2012 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

2 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a logo jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. FreeFlow, SquareFold, Xerox printeract TM, MeterAssistant TM, SuppliesAssistant TM a RemoteAssistant TM jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo v jiných zemích. Vzhled produktu, sériový stav a/nebo technická data se mohou bez předchozího upozornění změnit. Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7 jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation. PANTONE je registrovaná ochranná známka společnosti Pantone, Inc. Macintosh je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Součásti technické uživatelské dokumentace Apple byly použity se svolením společnosti Apple Computer, Inc. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, logo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign a Photoshop jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Adobe Systems, Inc. PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe používaná u aplikace Adobe PostScript Interpreter, jako jazyk Adobe pro popis strany a s jinými produkty společnosti Adobe. Tento produkt není schválen ani sponzorován společností Adobe Systems, tvůrce aplikace Adobe Photoshop. Fiery je registrovaná ochranná známka společnosti Electronics For Imaging, Inc. Creo je registrovaná ochranná známka společnosti Creo, Inc. Plockmatic TM je ochranná známka společnosti CFS Products Inc. GBC a AdvancedPunch TM jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti General Binding Corporation. GBC a e/binder 200 TM jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 a HP-UX jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Hewlett-Packard Corporation.Netscape je registrovaná obchodní značka společnosti Netscape Communications.UNIX je registrovaná obchodní značka společnosti Open Group.Mozilla FireFox je registrovaná obchodní značka společnosti Mozilla Foundation. BR779

3 Obsah 1 Přehled produktu Součásti stroje Uživatelské rozhraní Services Home (Domovská stránka služeb) Zdroj napětí Zapnutí Vypnutí Úsporný režim Spuštění úsporného režimu Deaktivace úsporného režimu Zařízení pro nabírání média a dokončující zpracování Velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7), 8,5 x 11 palců/a Velkoformátový velkokapacitní podavač (OHCF), 1 nebo 2 (zásobníky 6/7) Modul rozhraní GBC AdvancedPunch Velkokapacitní výstupní zásobník (HCS) Standardní finišer Finišer pro výrobu brožur Modul řezačky SquareFold Standardní finišer Plus Zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Kde najít pomoc Zákaznická dokumentace na CD/DVD Zákaznická dokumentace tiskového serveru Nápověda na internetu Papír a jiná média Vkládání médií do zásobníků 1, 2, 3 a Vkládání médií do zásobníků 1 a Vkládání médií do zásobníků 3 a Vkládání štítků do zásobníků 3 a Vkládání předděrovaného média do zásobníků 1, 2, 3 a Vkládání fólií do zásobníků Vkládání médií do volitelných podavačů Vkládání médií pro vkládání za fixační jednotkou do volitelných zařízení pro dokončující zpracování Vkládání štítků u GBC AdvancedPunch Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 i

4 Obsah 4 Kopírování Základní kopírování s použitím snímací plochy Základní kopírování s použitím podavače dokumentů Volba možností kopírování DFA, zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Postup kopírování Vkládání dokumentů Volba funkcí kopírování Zadání počtu kopií Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Přerušení úlohy kopírování Kopírování Reduce/Enlarge (Zmenšení/Zvětšení) Obrazovka Paper Supply (Zdroj média) Oboustranné kopírování (vytváření oboustranných kopií) Copy Output (Výstup kopírování) Image Shift (Posunutí obrazu) Original Type (Typ předlohy) Lighten/Darken (Zesvětlení/ztmavení) Image Quality (Kvalita obrazu) Original Type (Typ předlohy) Image Options (Volby obrazu) Background Suppression (Potlačení pozadí) Layout Adjustment (Úprava rozvržení) Book Copying (Kopírování knih) Sided Book Copying (Oboustranné kopírování knih) Original Size (Formát předlohy) Edge Erase (Vymazání okrajů) Image Shift (Posunutí obrazu) Image Rotation (Rotace obrazu) Invert Image (Inverze obrazu) ( Mirror Image (Převrácený obraz) / Negative Image (Negativní obraz)) Original Orientation (Orientace předlohy) Repeat Image (Opakování obrazu) Output Format (Výstupní formát) Vytváření brožur Covers (Obálky) Page Layout (Uspořádání strany) Poster (Plakát) Annotations (Poznámky): Watermark (Vodoznak) ii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

5 Obsah Zabezpečený vodoznak Tab Margin Shift (Posun okraje štítků) Výstup lícem nahoru/dolů Identification Card Copying (Kopírování identifikačních průkazů) Skládání Volby průhlednosti Záložka Job Assembly (Sestavení úlohy) Build Job (Vytvoření úlohy) Volby vytvoření úlohy Sample Job (Vzorová úloha) Combine Original Sets (Spojování sad předloh) Form Overlay (Předtisk) Delete Outside/Delete Inside (Vymazat vně/vymazat uvnitř) Stored Programming (Uložené programování) Skenování Jednoduché skenování Postup jednoduchého skenování Vkládání dokumentů Volba funkcí dokumentu Spuštění úlohy skenování Uložení naskenovaných dat Zrušení úlohy skenování Náhled skenovaných obrázků úlohy Zastavení úlohy skenování Nastavení skenování Nastavení skenování Resolution (Rozlišení) Lighten/Darken (Zesvětlení/ztmavení) Original Orientation (Orientace předlohy) Original Size (Formát předlohy) Address Book (Adresář) Přidání příjemců u: Odstranění příjemců u Předmět Obsah zprávy Náhled skenovaného obrazu Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D100/D125 iii

6 Obsah Předvolby skenování Skenování po síti Náhled skenovaných obrázků úlohy Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Předvolby skenování Skenování do PC Protokol přenosu Address Book (Adresář) Procházení sítě pro vyhledání PC Zadání místa určení Předvolby skenování Store to Folder (Uložení do složky) Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) Náhled skenovaných obrázků úlohy Uložení na USB Používání paměťového média USB Uložení na paměťové médium USB Vyjmutí zařízení USB Zobrazení podrobností paměťového média USB Náhled skenovaných obrázků úlohy Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Original Type (Typ předlohy) File Format (Formát souboru) Send to Folder (Odeslání do složky) Scan To (Skenování do) From (Od) Subject (Předmět) Message (Zpráva) Volba barev výstupu Skenování obou stran dokumentu Náhled skenovaného obrazu Web Services for Devices (WSD) (Webové služby pro zařízení) Jak uložit pro WSD WSD - Spuštění úlohy skenování WSD - Ukládání dat ze síťového počítače iv Kopírka/tiskárna Xerox D95/D100/D125

7 Obsah Záložka Advanced Setting (Pokročilé nastavení) Image Options (Volby obrazu) Image Enhancement (Vylepšení obrazu) Resolution (Rozlišení) Quality/File Size (Kvalita/velikost souboru) Photographs (Fotografie) Shadow Suppression (Potlačení stínů) Color Space (Prostředí barev) Záložka Layout Adjustment (Úprava rozvržení) Original Orientation (Orientace předlohy) Original Size (Formát předlohy) Edge Erase (Vymazání okrajů) Skenování knih Reduce/Enlarge (Zmenšení/zvětšení) Filing Options (Možnosti archivace) File Name (Název souboru) File Format (Formát souboru) Read Receipts (Potrvzení o přečtení) File Name Conflict (Konflikt názvu souboru) Záložka Options (Možnosti u) File Name (Název souboru) File Format (Formát souboru) Reply to (Odpovědět) Read Receipts for (Potrvzení o přečtení u) Send from Folder (Odeslání ze složky) Postup práce se složkami Výběr složky Kontrola souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) Vymazání souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) Sloučení/dávkový tisk souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) 6-2 Copy (Zkopírovat) Move (Přesunout) Úpravy souborů Vymazání stránek Vložení oddělovacích stran Chapter Start (Začátek kapitoly) a Insert File (Vložit soubor) Edit List (Upravit seznam) a Delete Pages (Odstranit strany) Sloučení/dávkový tisk souborů pro úlohy kopírování a tisku File Details (Podrobnosti o souboru) Merge (Sloučit) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 v

8 Obsah Merge and Print (Sloučit a vytisknout) Separators (Oddělovací strany) Covers (Obálky) Watermark (Vodoznak) File Name (Název souboru) Output (Výstup) Annotations (Poznámky): Secure Watermark (Zabezpečený vodoznak) Tisk souborů v Copy & Print Jobs (Úlohy kopírování a tisku) File Details (Podrobnosti o souboru) Output (Výstup) Covers (Obálky) Skládání Sided Printing (Oboustranný tisk) Image Shift (Posunutí obrazu) Booklet Creation (Vytváření brožur) Annotations (Poznámky): Watermark (Vodoznak) Face Up/Down Output (Výstup lícem nahoru/dolů) Secure Watermark (Zabezpečený vodoznak) Add Tab Stock (Přidání štítků) Výběr složky ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Kontrola/zpracování souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Kontrola podrobností souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Tisk souborů ve Scan & Other Jobs (Úlohy skenování a jiné úlohy) Konfigurace/spuštění průběhu úlohy Link Job Flow Sheet to Mailbox (Propojit list průběhu úlohy s mailboxem) Job Flow Restrictions (Omezení průběhu úlohy) Vytváření záloh souborů ve složkách Nastavení hesla Průběh úlohy Postupy průběhu úlohy Vytvoření listu průběhu úlohy Propojení listu průběhu úlohy s mailboxem Ruční spuštění průběhu úlohy Filtrování listu průběhu úlohy Potvrzení/změna průběhu úlohy Stored Programming (Uložené programování) Uložení programu Vi Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

9 Obsah Vymazání uložených programů Pojmenování/přejmenování uloženého programu Ikony uložených programů Vyvolání uloženého programu Media Print - Text (Tisk médií - text) Přehled Podporované formáty souborů Poznámky a omezení Výběr souborů média Vložení paměťového média USB Nastavení možností tisku Možnosti tisku Media Print - Text (Tisk médií - text) Tisk indexu Web Applications (Webové aplikace) Přehled webových aplikací Přístup pomocí tlačítek registrovaných v okně Services Home (Domovská stránka služeb) Kroky prováděné na počítači Síťový tisk Tisk pomocí tiskových ovladačů PS Tisk pomocí tiskových ovladačů PCL Kopírování úloh se štítky Síťový tisk štítků Síťový tisk na štítky s použitím ovladačů tiskárny PS Síťový tisk na štítky s použitím ovladačů tiskárny PCL print (Tisk u) Odesílání ů Import naskenovaných dat Import z aplikace kompatibilní s TWAIN Změna nastavení ovladače skenování po síti Konfigurace způsobu zobrazení názvu skeneru Konfigurace způsobu importu pro skenované dokumenty Stav úlohy Přehled Job Status (Stav úlohy) Active Jobs (Aktivní úlohy) Completed Jobs (Dokončené úlohy) Záložka Secure Print Jobs & More (Zabezpečené tiskové úlohy a další) Secure Print (Zabezpečený tisk) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 vii

10 Obsah Sample Set (Vzorová sada) Delayed Print (Odložený tisk) Charge Print (Účtovaný tisk) Machine Status (Stav stroje) Záložka Machine Information (Informace o stroji) Záložka Faults (Poruchy) Záložka Supplies (Spotřební materiál) Záložka Billing Information (Informace o účtování) Přístup k informacím o účtování Počítadla účtování/počítadla využití Počítadla využití Informace o účtování zákaznických účtů Záložka Tools (Nástroje) Změna atributů zásobníku média Údržba Čistění stroje Čistění stroje zvenku Čistění krytu dokumentů a snímací plochy Čistění válců podavače dokumentů Výměna spotřebního materiálu Objednávání spotřebního materiálu Kontrola stavu spotřebního materiálu (CRU) Výměna kazety toneru Výměna nádoby na tonerový odpad Řešení problémů Zaseknutí média Informace o zaseknutí médií Zaseknutí u podavače dokumentů Zaseknutí média pod pásem podavače dokumentů Zaseknutí u levého dolního krytu Zaseknutí média v pomocném zásobníku (zásobník 5) Zaseknutí obálek v pomocném zásobníku Zaseknutí média v zásobnících Zaseknutí média v přepravní jednotce Zaseknutí média v modulu duplexu Zaseknutí média uvnitř hlavní jednotky Chybové kódy Odstraňování problémů stroje Základní řešení problémů viii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

11 Obsah Problémy s kvalitou obrazu Obrázek není takový, jak bylo očekáváno Řešení problémů kopírování Není možné kopírovat Výsledek kopírování není takový, jaký byl očekáván Odstraňování problémů tisku Není možné tisknout Výsledek tisku není takový, jaký byl očekáván Odstraňování problémů skenování Není možné skenovat pomocí stroje Není možný import naskenovaného dokumentu do počítače Není možné poslat skenovaný dokument po síti (FTP/SMB) Problémy s odesíláním u Technická data Technická data kopírování Technická data tisku Technická data skenování Technická data duplexního automatického podavače dokumentů (DADF) Velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7), 8,5 x 11 palců/a Vkládání médií do velkokapacitního podavače HCF (Zásobníky 6 a 7) Řešení problémů Zaseknutí média v zásobnících 6/7 (HCF) Zaseknutí média uvnitř jednotky HCF Zaseknutí média uvnitř levého dolního krytu Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1b a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d a otočného kolečka 1c Chybové kódy Technická data zásobníků 6/7 (HCF) Vkládání štítků do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Velkoformátový velkokapacitní podavač (OHCF), 1 nebo 2 zásobníky (zásobníky 6/7) Držák pohlednic Používání držáku pohlednic Vkládání médií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) s 1 nebo 2 zásobníky Vkládání médií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125 ix

12 Obsah Vkládání fólií do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) Vkládání předděrovaného média do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) pro jednostranné tiskové úlohy Vkládání předděrovaného média do velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) (1 nebo 2 zásobníky) pro oboustranné tiskové úlohy Páčky úpravy zešikmení Řešení problémů velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Odstraňování zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Zaseknutí média uvnitř zásobníků velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1b a otočného kolečka 1c Zaseknutí média velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) u páčky 1d a otočného kolečka 1c Chybové kódy velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Technická data velkoformátového velkokapacitního podavače (OHCF) Modul rozhraní Přehled Ovládací panel Dráha média Nastavení zvlnění média na modulu rozhraní Předvolba nastavení vyrovnání zvlnění Tlačítka pro ruční vyrovnání Řešení problémů Odstraňování zaseknutí média Zaseknutí média u páčky 1a Zaseknutí média u páčky 2a Zaseknutí média u páčky 2b Chybové kódy Velkokapacitní výstupní zásobník (HCS) Přehled Popis součástí Ovládací panel Horní zásobník velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) Vyjmutí výstupního zásobníku Všeobecné problémy Odstranění zaseknutí média Zaseknutí ve vstupní části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E1, E2 a E3) Zaseknutí v předávací části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E4, E5 a E6) Zaseknutí v horním zásobníku HCS (E7) Zaseknutí ve výstupní části velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) (E8) x Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

13 Obsah Rady a tipy pro používání velkokapacitního výstupního zásobníku (HCS) Ztráta elektrické energie Chybové kódy Technická data Standardní finišer/finišer pro výrobu brožur Funkce ručního vyrovnání zvlnění na finišeru Funkce skládání Typy skládání Vkládání papíru/štítků do zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Údržba Spotřební materiál standardního finišeru/finišeru pro výrobu brožur Výměna standardní kazety se svorkami Výměna kazety se svorkami pro brožury Výměna nádoby na odpadové svorky u finišeru Vyprázdnění nádoby na odpad při děrování Řešení problémů finišeru Zaseknutí média v zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d Zaseknutí média u páčky 1b Zaseknutí média u páčky 3b a 3d Zaseknutí média u páčky 3e a otočného kolečka 3c Zaseknutí média u páčky 3g a otočného kolečka 3f Zaseknutí média u páčky 4b a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2a a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2b a otočného kolečka 2c Zaseknutí média u 2c, 2e, 2f a 2d Zaseknutí média u 2d a páčky 2g Zaseknutí média u jednotky 4 a otočného kolečka 4a Zaseknutí média v horním zásobníku finišeru Zaseknutí média ve výstupním zásobníku finišeru Zaseknutí média v zásobníku volitelného zařízení pro výrobu brožur Poruchy sešívání Zaseknutí svorek ve standardní kazetě se svorkami Zaseknutí svorek v kazetě s náplní svorek pro brožury Opětovné vložení standardní kazety se svorkami Chybové kódy Technická data Standardní finišer/finišer pro výrobu brožur Volitelné skládací zařízení C/Z Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125 xi

14 Obsah 22 Modul řezačky SquareFold Přehled Popis součástí Hlavní součásti Dráha média Ovládací panel Funkce vazby s plochým hřbetem Možnosti vazby s plochým hřbetem Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem pro síťové tiskové úlohy Přístup k možnostem vazby s plochým hřbetem pro úlohy kopírování Funkce řezačky Možnosti řezačky Zásady použití řezačky Přístup k možnostem řezačky Přístup k možnostem řezačky pro síťové tiskové úlohy Přístup k možnostem řezačky pro úlohy kopírování Rady a tipy Tisk celostránkových obrázků v brožurách Řiďte se těmito tipy Řešení problémů Odstranění zaseknutí média Odstraňování zaseknutí média Odstraňování zaseknutí média E1/E Odstraňování zaseknutí média E Chybové kódy Technické údaje Technická data Standardní finišer Plus Přehled Modul finišeru Hlavní části modulu finišeru Funkce skládání Typy skládání Vkládání papíru/štítků do zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Přepravní jednotka dokončujícího zpracování Hlavní části přepravní jednotky dokončujícího zpracování Stavové kontrolky přepravní jednotky dokončujícího zpracování xii Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

15 Obsah Údržba standardního finišeru Plus Spotřební materiál standardního finišeru Plus Výměna standardní kazety se svorkami Výměna nádoby na odpadové svorky u finišeru Vyprázdnění nádoby na odpad při děrování Řešení problémů Zaseknutí média v modulu finišeru Zaseknutí média v zásobníku 8/T1 (vkládání za fixační jednotkou) Zaseknutí média uvnitř levého krytu finišeru Zaseknutí média u páčky 1a a otočného kolečka 1c Zaseknutí média u páčky 1d Zaseknutí média u páčky 1b Zaseknutí média uvnitř pravého krytu finišeru Zaseknutí média u páčky 3b a 3d Zaseknutí média u páčky 3e a otočného kolečka 3c Zaseknutí média u páčky 3g a otočného kolečka 3f Zaseknutí média u páčky 4b a otočného kolečka 3a Zaseknutí média ve volitelném zařízení pro skládání C/Z Zaseknutí média u páčky 2a a otočného kolečka 3a Zaseknutí média u páčky 2b a otočného kolečka 2c Zaseknutí média u 2c, 2e, 2f a 2d Zaseknutí média u 2d a páčky 2g Zaseknutí média v oblastech 4b a 4c Zaseknutí média ve výstupní oblasti finišeru Zaseknutí média v horním zásobníku finišeru Zaseknutí média ve výstupním zásobníku finišeru Zaseknutí média v přepravní jednotce dokončujícího zpracování Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Zaseknutí média v oblasti Poruchy sešívačky Zaseknutí svorek ve standardní kazetě se svorkami23-37 Chybové kódy standardního finišeru Plus Chybové kódy modulu finišeru Chybové kódy přepravní jednotky dokončujícího zpracování Chybové kódy zařízení pro dokončující zpracování třetích stran Technická data Technická data modulu finišeru Volitelné skládací zařízení C/Z Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125 xiii

16 Obsah Technická data přepravní jednotky dokončujícího zpracování xiv Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D125

17 Obsah 1 Přehled produktu Obrazovka uživatelského rozhraní zobrazená v této příručce může nebo nemusí odpovídat obrazovkám na vaší kopírce/tiskárně. Obrazovky uživatelského rozhraní se systém od systému a trh od trhu liší. Proto jsou obrazovky uvedené v této příručce náhledy typů obrazovek, které lze vidět na vašem individuálním systému. Součásti stroje 1 Volitelný velkokapacitní podavač (HCF/zásobníky 6 a 7) Toto volitelné zařízení pro dokončující zpracování přidává další kapacitu 2000 listů média formátu letter (8,5 x 11 palců)/média A4. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D

18 Přehled produktu 2 Manuální zásobník (Zásobník 5) Manuální zásobník, také nazývaný Zásobník 5 může pojmout všechny typy materiálu v různých formátech a gramážích. Zásobník pojme maximálně 250 listů kancelářského papíru 20 lb./75 g/m 2.Tento zásobník je často používán pro vkládání nestandardních médií, jako je například materiál s vysokou gramáží nebo jiná speciální média, která nelze vložit do zásobníků Duplexní automatický podavač dokumentů (DADF) Podavač dokumentů umožňuje automatické podávání jedno- a oboustranných předloh na snímací plochu pro kopírování/skenování. 4 Kryt dokumentového skla Drží dokument na místě na snímací ploše. 5 Snímací plocha Pro zkopírování položte dokument na tuto plochu. 6 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní se skládá z ovládacího panelu a dotykového displeje. 7 Volitelný standardní finišer Toto volitelné zařízení pro dokončující zpracování poskytuje širokou řadu možností dokončujícího zpracování, včetně sešívání a skládání. 8 Přední kryt Tento kryt otevřete pro odstranění zaseknutí média a pro výměnu nádoby na tonerový odpad. 9 Levý kryt Tento kryt otevřete pro výměnu kazety toneru. 10 Zásobníky 1-4 Obsahuje média používaná pro kopírování nebo tiskový výstup. 11 Levý dolní kryt Tento kryt otevřete pro přístup k vnitřní části stroje pro odstranění zaseknutí média. 12 Přední kryt na volitelném HCF Tento kryt otevřete pro přístup k levému dolnímu krytu stroje pro odstranění zaseknutí média. Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní je hlavní oblast, kde jsou vybírány volby, dokončovány postupy a kde je možné zobrazit informace tiskárny. 1-2 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

19 Přehled produktu Číslo Součást Funkce 1 Dotykový displej Zobrazuje hlášení nutná pro provoz a tlačítka pro volbu funkcí. Na dotykovém displeji můžete přímo dotykem ovládat příkazy a nastavovat funkce. 2 Kontrolka Data Kontrolka, která označuje, kdy stroj odesílá nebo přijímá data k nebo od klienta. 3 Chybová kontrolka Světlo bude blikat v případě, že nastane chyba. Tato kontrolka se rozsvítí v případě, že dojde k problému (jiná než systémová chyba) na stroji, včetně zaseknutí média a nedostatku média. 4 Kontrolka hlavního napájení 5 Tlačítko Custom 1 Copy Tato kontrolka se rozsvítí, když je hlavní vypínač zapnutý. Toto tlačítko stiskněte pro zobrazení okna Copy (Kopírování) 6 Tlačítko Custom 2 Toto tlačítko stiskněte pro vyvolání s tím spojené služby. Pro toto tlačítko můžete přiřadit např. Language (Jazyk) nebo jakoukoliv jinou službu zobrazenou na obrazovce Services Home (Domovská stránka služeb). 7 Tlačítko Custom 3 Review Toto tlačítko je tlačítko náhledu. Zvolte jej pro kontrolu seznamu stavu služeb kopírování a skenování. Kopírka/tiskárna Xerox D95/D111/D

20 Přehled produktu (pokračování) Číslo Součást Funkce 8 Tlačítko Log In/Out (Přihlášení/odhlášení) 9 Tlačítko Clear All (Vymazat vše) Toto tlačítko se rozsvítí, když je uživatel přihlášen v režimu administrace systému, režimu autorizace nebo v režimu účtování. Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení obrazovky zadání User ID pro vstup do režimu administrace systému, režimu autorizace nebo režimu účtování. Stisknutím tohoto tlačítka také můžete opustit tyto režimy. Zvolením vrátíte všechny volby na výchozí hodnoty. Přístroj se vrátí do stejného stavu, jako v okamžiku zapnutí. 10 Tlačítko úsporného režimu 11 Tlačítko Interrupt (Přerušení) Když není stroj po nějakou dobu používán, přepne se do úsporného režimu pro snížení příkonu. Když je systém v úsporném režimu, rozsvítí se tlačítko Energy Saver (Úsporný režim). Pro vstup do úsporného režimu nebo jeho deaktivaci stiskněte toto tlačítko. Toto tlačítko použijte pro přerušení probíhající tiskové úlohy nebo úlohy kopírování, aby mohla být na přístroji zpracována jiná úloha. Během režimu přerušení se tlačítko Interrupt (Přerušení) rozsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka Interrupt ukončíte režim přerušení a obnovíte přerušenou úlohu. 12 Tlačítko Stop Toto tlačítko použijte pro pozastavení aktuální úlohy nebo komunikace. 13 Tlačítko Start Toto tlačítko použijte pro zahájení skenování dokumentu. 14 Numerická klávesnice Numerická tlačítka na klávesnici použijte pro zadání počtu kopií, hesla a dalších numerických hodnot. 15 Tlačítko Speed Dial (Zrychlená volba) 16 Tlačítko Clear (Vymazat) 17 Tlačítko Dial Pause (Pauza vytáčení) 18 Tlačítko Machine Status (Stav stroje) 19 Tlačítko Job Status (Stav úlohy) 20 Tlačítko Services Home (Domovská stránka služeb) Toto tlačítko není používáno. Toto tlačítko použijte pro vymazání numerické hodnoty, kterou jste zadali pomocí numerické klávesnice. Toto tlačítko není používáno. Toto tlačítko použijte pro kontrolu stavu přístroje a měřičů, a také pro kontrolu stavu spotřebního materiálu a pro tisk reportů. Toto tlačítko použijte pro kontrolu nebo zrušení aktuální úlohy, pro kontrolu nebo tisk uložených úloh, nebo pro kontrolu dokončených úloh. Toto tlačítko použijte pro návrat do hlavního menu, do okna Services Home (Domovská stránka služeb). Services Home (Domovská stránka služeb) Hlavní okno dotykového displeje je označováno jako okno Services Home (Domovská stránka služeb) a bude zobrazeno po stisknutí tlačítka Services Home (Domovská stránka služeb). V okně Services Home (Domovská stránka služeb) zobrazí uživatelské rozhraní dostupná tlačítka služeb, jako je kopírování, , skenování po síti, uložení do složky a odeslání ze složky. 1-4 Kopírka/tiskárna Xerox D95/D110/D125

Tiskárna Xerox D110/D125

Tiskárna Xerox D110/D125 Verze 1.0 Únor 2012 Tiskárna Xerox D110/D125 Uživatelská příručka 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a logo jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Xerox Corporation

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1.

Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1. Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

CopyCentre TM C35/C45/C55

CopyCentre TM C35/C45/C55 Podrobné specifikace CopyCentre C35 - na obrázku s volitelným deskovým krytem, podstavcem a výstupním stranovým třídičem. CopyCentre C45 - na obrázku s volitelným oboustranným automatickým podavačem dokumentů,

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití

Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití Sharpdesk Mobile verze 1.1, návod k použití Pro ipad SHARP CORPORATION 27. duben 2012 1 Obsah 1 Přehled... 3 2 Pracovní prostředí... 4 3 Instalace a spuštění... 5 4 Nastavení tiskárny/skeneru... 6 5 Nastavení

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Verze 1.0 Červen 2008. Xerox 700 Digital Color Press. Příručka Uživatele

Verze 1.0 Červen 2008. Xerox 700 Digital Color Press. Příručka Uživatele Verze 1.0 Červen 2008 Xerox 700 Digital Color Press Příručka Uživatele Vytvořeno: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road Building 218 Webster, New York 14580 Přeloženo:

Více

Kontroler FreeFlow Accxes 14.0 Říjen 2009 701P50072. Stručný průvodce pro velkoformátové zařízení Xerox 6604 /6605

Kontroler FreeFlow Accxes 14.0 Říjen 2009 701P50072. Stručný průvodce pro velkoformátové zařízení Xerox 6604 /6605 Kontroler FreeFlow Accxes 14.0 Říjen 2009 701P50072 Stručný průvodce pro velkoformátové zařízení Xerox 6604 /6605 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a logo sphere of connectivity, 6604

Více

WorkCentre 3550 Černobílá multifunkční tiskárna

WorkCentre 3550 Černobílá multifunkční tiskárna Černobílá multifunkční tiskárna Rychlost výstupu WorkCentre 3550 Výkonné hodnotné zařízení, které nabízí tisk, kopírování, faxování a skenování. WorkCentre 3550 Jednostranný Automatický oboustranný Až

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty

Úvod. Kontrast a jas. Sériové porty 1 Aktualizace grafického uživatelského rozhraní a komunikace Úvod Kontrast a jas Sériové porty Tento dodatek doplňuje Uživatelskou a technickou referenční příručku k plicnímu ventilátoru 840 a poskytuje

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Stručná instalační příručka

Stručná instalační příručka Verze 2.0, únor 2008 701P46714 Velkoformátová tiskárna Xerox 7142 Stručná instalační příručka Xerox 7142 Wide Format Printer Quick Start Guide i Připravila společnost: Xerox Corporation Global Knowledge

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre 4250/4260

Černobílá multifunkční tiskárna WorkCentre 4250/4260 Černobílá multifunkční tiskárna 4250/4260 Pouze 4250 kopírka Výkonná kopírka s automatickým oboustranným kopírováním a volitelným faxem 4250S/4260S Multifunkční zařízení s automatickým oboustranným kopírováním/tiskem/

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

V1.0 Březen 2010. Xerox WorkCentre 3550 Uživatelská příručka

V1.0 Březen 2010. Xerox WorkCentre 3550 Uživatelská příručka V1.0 Březen 2010 Xerox WorkCentre 3550 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů USA na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být žádným

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více