E120, E120n. Uživatelská příručka. Červenec 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005"

Transkript

1 E120, E120n Uživatelská příručka Červenec Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních zemích Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Vydání: Červenec 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UVEDENÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V některých zemích není odepření uvedených nebo implicitních záruk při určitých transakcích přípustné. Z toho důvodu se uvedené prohlášení na Vás nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Uvedené informace se pravidelně mění, provedené změny jsou zohledněny v dalších vydáních. Zlepšení nebo změny popsaného výrobku nebo programů mohou být aplikovány kdykoli. Vaše případné komentáře k této publikaci můžete adresovat na Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Ve Spojeném království a Irsku adresujte na Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark může použít nebo distribuovat kteroukoli Vámi dodanou informaci jakoukoli formou, pokud ji k tomu shledá vhodnou, aniž by jí tím vznikaly jakékoli povinnosti vůči Vám. Další publikace týkající se tohoto výrobku je možné zakoupit na telefonní lince Ve Velké Británii a Irsku volejte telefonní číslo +44 (0) V ostatních zemích prosím kontaktujte prodejní místo. Uvedením odkazů na výrobky, programy nebo služby v této publikaci nepřebírá výrobce žádnou záruku za jejich dostupnost ve všech zemích, kde působí. Jakýkoli odkaz na výrobek, program nebo službu nemá v úmyslu stanovit nebo naznačit, že lze použít pouze jmenovaný výrobek, program nebo službu. Je možné použít jakýkoli funkčně ekvivalentní výrobek, program nebo službu, jestliže se jeho užitím nedostanete do konfliktu se stávajícím intelektuálním vlastnictvím. Vyhodnocení a ověření funkce ve spojení s jinými výrobky, programy nebo službami, kromě těch, které jsou výslovně určeny výrobcem, jsou plně v odpovědnosti uživatele Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento software a veškerá dodaná doplňující dokumentace, pro které platí toto ujednání, je komerční počítačový software a dokumentace, které jsou určené výlučně pro soukromé použití. Bezpečnostní informace Připojte napájecí kabel do správně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky v blízkosti tiskárny. POZOR: Instalaci tiskárny, stejně jako i jakákoli elektrická nebo kabelová propojení, např. zapojení napájecího nebo telefonního kabelu, neprovádějte během bouřky. Údržbu a opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k použití, přenechejte odborníkovi. Tento výrobek a ostatní příslušenství je navrženo, vyzkoušeno a schváleno tak, aby splňovalo globální bezpečnostní standardy. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Lexmark neodpovídá za použití náhradních dílů jiných výrobců. POZOR: Pro vaši bezpečnost se připojte k síti Ethernet, která nepřekračuje napěťový limit Ethernet konektoru. Tento výrobek pracuje s laserovou technologií. POZOR: Nastavení, úpravy a ostatní činnosti v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce mohou způsobit uvolnění nebezpečného záření, hrozí nebezpečí expozice. Během tisku dochází k zahřívání tiskového média, vysoká teplota může způsobit uvolňování par z média. Chcete-li zabránit možnému úniku škodlivých par, je nutné, abyste se obeznámili s provozními pokyny, které popisují zásady výběru tiskového média. Ochranné známky Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. Podrobnosti ke kompatibilitě jsou obsaženy v příručce Technical Reference. Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. 2

3 Obsah Kapitola 1: Přehled... 5 Kapitola 2: Použití ovládacích panelů... 8 Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n...25 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n...28 Použití rezidentní web stránky tiskárny...44 Tisk stránky s konfigurací menu a nastavením sítě Obnovování továrních nastavení...44 Kapitola 3: Typy a tipy tiskových médií Druhy tiskových médií...46 Volba vhodného tiskového média Papír...46 Předtištěné formuláře a hlavičkové papíry...47 Fólie Obálky...47 Štítky Karty Skladování tiskových médií...48 Plnění tiskových médií do Zásobníku Plnění tiskových médií do prioritního podavače Předcházení nahromadění papíru Odstranění nahromaděného papíru Kapitola 4: Tiskové úlohy Tisk z prioritního podavače...59 Z počítače s Windows...59 Z počítače Macintosh Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) Tisk více stránek na jeden list (vícestránkový tisk) Z počítače s Windows Z počítače Macintosh...63 Tisk na hlavičkový papír...63 Z počítače s Windows...63 Z počítače Macintosh...63 Stornování tiskové úlohy Z ovládacího panelu tiskárny Z počítače s Windows...64 Z počítače Macintosh

4 Obsah Kapitola 5: Spotřební materiál Potřebné položky spotřebního materiálu Stanovení potřeby spotřebního materiálu...67 Výměna tonerové kazety Výměna fotoelektrické sady s dlouhou životností Vratný program Lexmark Upozornění k recyklovaným tonerům Recyklace výrobků Lexmark...74 Kapitola 6: Odstranění problémů Obecné problémy Problémy s kvalitou tisku Upozornění a informace Konvence Informace k elektronickým emisím...82 Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR...83 Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Informace k použití laseru Záruční prohlášení pro tiskárny Lexmark E120 a E120n Index

5 Přehled Tiskárna je dostupná ve dvou modelech: Lexmark E120 (základní model) s rozlišením 600 dpi až 1200 IQ (image quality), standardní pamětí 8 MB a USB portem; a Lexmark E120n (síťový model) s rozlišením 600 dpi až 1200 IQ, standardní pamětí 16 MB, USB portem a integrovaným Ethernet adaptérem. Vrchní dvířka Opora papíru Přední dvířka Výstupní zásobník na 50 listů Prioritní podavač s nastavitelnými vodítky Uvolňovací tlačítko předních dvířek Kryt Zásobníku 1 / Dráha papíru prioritního podavače Ovládací panel Zásobník 1 s nastavitelnými vodítky Posuvník a připojená zarážka Oba modely mají zásobník na 150 listů papíru (Zásobník 1) umístěný v přední části tiskárny a prioritní vícelistový podavač umístěný nad zásobníkem 1. Tisková média se budou automaticky odebírat z prioritního zásobníku, dokud se nevyprázdní, a potom se pro dokončení tiskové úlohy budou odebírat ze zásobníku 1. Zásobník 1 má dvojčinný posuvník s nastavitelným vodítkem vestavěný do spodní části zásobníku. Bílý obdélník (posuvník) lze vytáhnout nebo zatlačit dovnitř pro přizpůsobení různým formátům tiskových médií. Na vrchní části tiskárny je opora papíru, kterou lze vyklopit pro podporu stohování hladkého papíru ve výstupním zásobníku na 50 listů. Tiskárna má tři dvířka: přední, vrchní a zadní dvířka. Přehled 5

6 Přehled Tlačítko napájení a zdířka pro napájení jsou umístěny v zadní části tiskárny nalevo. USB port a přístupový bod k držáku kabelu jsou též v zadní části tiskárny na její pravé straně. Síťový model (Lexmark E120n) má ethernetový port umístěný pod USB portem. Poznámka: Všechny následující informace o tiskárně se vztahují shodně na oba modely. USB port Ethernet port (pouze u modelu E120n) Pojistka zadních dvířek Tlačítko napájení Přístupový bod k držáku kabelu Zadní dvířka Zdířka pro napájecí šňůru Základní model (Lexmark E120) má dvě kontrolky a dvě tlačítka. Pokračovat Připraveno / Data Storno Chyba Přehled 6

7 Přehled Síťový model (Lexmark E120n) má šest kontrolek a dvě tlačítka. Poznámka: Tlačítko Pokračovat má na modelu E120n současně funkci kontrolky. Storno Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte tlačítko Pokračovat ze stavu Připraveno pro tisk menu a stránek se síťovým nastavením. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled 7

8 Použití ovládacích panelů Část Strana Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 9 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 25 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n 26 Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 28 Použití rezidentní web stránky tiskárny 44 Tisk stránky s konfigurací menu a nastavením sítě 44 Obnovování továrních nastavení 44 Použití ovládacích panelů 8

9 Použití ovládacích panelů Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 Ovládací panel tiskárny má dvě tlačítka a dvě kontrolky. Kontrolky indikují stav tiskárny. Tlačítka se používají pro pokračování nebo zrušení aktuální tiskové úlohy. Když tiskárnu zapnete, provede se autotest cyklem obou kontrolek. Též při resetu tiskárny nebo při změně nastavení tiskárny v menu obě kontrolky zablikají. Pro více informací o kontrolkách panelu nebo o určení stavu tiskárny při rozsvícených kontrolkách nahlédněte do části Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120. Pokračovat Připraveno / Data Storno Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte dvakrát rychle tlačítko Pokračovat pro zobrazení sekundární světelné. Ve stavu Připraveno stiskněte tlačítko Pokračovat pro tisk stránky s nastavením menu. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 9

10 Použití ovládacích panelů Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120 Kontrolky na ovládacím panelu mají v závislosti na sekvenci rozdílný význam. Kontrolky, které jsou zhasnuté, svítí a/nebo blikají, indikují stav tiskárny, např. aktuální stav tiskárny nebo nutnost zásahu či údržby. Pro nalezení významu indikovaného hlášení použijte tabulku světelných sekvencí a potom klikněte na hlášení pro více informací. Světelná Připraveno / Data rozsvíceno = Chyba rozsvíceno = Připraveno / Data bliká = Chyba bliká = Primární Sekundární Připraveno / Data Chyba Připraveno / Data Chyba Hlášení Připraveno / Power Saver V procesu Čekání Storno úlohy / Reset tiskárny Mazání bufferu Neplatný strojový kód (Připraveno / Data blikne jednou) Nepřipraveno (Připraveno / Data blikne jednou) Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením Programování strojového kódu nebo systémového kódu Obnovování továrních nastavení Nesouhlasí region kazety (Připraveno / Data blikne čtyřikrát) Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta (Připraveno / Data blikne třikrát) Otevřená dvířka (Připraveno / Data blikne jednou) Komplexní stránka (Připraveno / Data blikne třikrát) Ztráta připojení ENA (Připraveno / Data blikne pětkrát) Nedostatek místa pro setřídění (Připraveno / Data blikne třikrát) Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 10

11 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Připraveno / Data Chyba Připraveno / Data Chyba Hlášení Vložit média (Připraveno / Data blikne jednou) Tisk strany 2 u oboustranného tisku (Připraveno / Data blikne jednou) Plná paměť (Připraveno / Data blikne třikrát) Deaktivované hostitelské rozhraní (Připraveno / Data blikne pětkrát) Ucpání tiskárny v dráze papíru (Připraveno / Data blikne desetkrát) Ucpání v Zásobníku 1 / v prioritním podavači (Připraveno / Data blikne čtyřikrát) Krátký papír (Připraveno / Data blikne třikrát) Dochází toner (Připraveno / Data blikne osmkrát) Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností (Připraveno / Data blikne jednou) Servisní chyba (sekundární Připraveno / Data blikne desetkrát) Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 11

12 Použití ovládacích panelů Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 V následující části jsou vysvětlení primárních a sekundárních světelných sekvencí a možností jejich zrušení. Primární kódy Připraveno / Power Saver Světelná : Připraveno / Data svítí Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. Tiskárna se nachází v režimu Power Saver. Tiskárna funguje správně. Poznámka: Pro změnu nastavení režimu Power Saver použijte obslužný program Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 12

13 Použití ovládacích panelů V procesu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskárna je zaneprázdněna příjmem nebo zpracováním dat nebo tiskem. V procesu: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Tisk: Vyčkejte, dokud se stránky nevytisknou. Během tisku stránek kontrolka Připraveno bliká. Po dokončení tisku se kontrolka Připraveno rozsvítí. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Příjem/zpracování dat: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zastavení zpracování. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Čekání Světelná : Chyba bliká Tiskárna čeká, dokud nedojde k tiskové pauze nebo dokud neobdrží další data. Stiskněte tlačítko pro vytištění obsahu tiskového bufferu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 13

14 Použití ovládacích panelů Storno úlohy / Reset tiskárny Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Aktuální úloha je zrušena. Probíhá reset tiskárny na výchozí uživatelská nastavení. Veškeré aktivní tiskové úlohy jsou stornovány. Výchozí uživatelské nastavení zůstává zachováno, dokud ho uživatel nezmění nebo dokud uživatel neobnoví výchozí tovární nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Mazání bufferu Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Tiskárna maže tiskovou úlohu. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Neplatný strojový kód Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Interní strojový kód nebyl naprogramován, případně je naprogramovaný kód neplatný. Stáhněte platný strojový kód. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 14

15 Použití ovládacích panelů Nepřipraveno Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Tiskárna není připravena přijmout nebo zpracovat data, nebo je ve stavu offline. Stiskněte pro návrat do stavu Připraveno nebo V procesu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Primární Sekundární Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením menu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskne se seznam fontů nebo stránka s nastavením menu. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Programování strojového kódu nebo systémového kódu Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Do tiskárny se programuje nový kód nebo firmware. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Po dokončení programování kódu se tiskárna vrátí do stavu Připraveno. Poznámka: Během zobrazení tohoto hlášení není žádné tlačítko aktivní. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 15

16 Použití ovládacích panelů Obnovování továrních nastavení Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Tiskárna se resetuje na původní tovární výchozí nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Nesouhlasí region kazety Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne čtyřikrát Používaná tonerová kazeta není naprogramována na specifický region. Primární Sekundární Odstraňte tonerovou kazetu a nainstalujte novou kazetu, která je naprogramovaná na stejný region jako tiskárna. Region tiskárny je vyznačen na štítku na zadní straně tiskárny. Ohledně seznamu správného příslušenství a čísel dílů nahlédněte do části Objednání spotřebního materiálu na straně 66. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 16

17 Použití ovládacích panelů Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Chybí buď tonerová kazeta nebo fotoelektrická sada s dlouhou životností, popřípadě je detekována vadná tonerová kazeta. Primární Sekundární Nejprve zkontrolujte, zda je nainstalována tonerová kazeta. Pokud je tonerová kazeta správně nainstalována, zkontrolujte, jestli je nainstalována fotoelektrická sada s dlouhou životností. Pokud chybí tonerová kazeta nebo fotoelektrická sada s dlouhou životností, nainstalujte tuto chybějící položku. Pokud jsou obě správně nainstalovány, odstraňte vadnou tonerovou kazetu. Otevřená dvířka Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Dvířka jsou otevřená. Zavřete otevřená dvířka. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 17

18 Použití ovládacích panelů Komplexní stránka Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Stránka možná nebude vytisknuta korektně, protože je tisková informace o stránce příliš komplexní (tzn. příliš veliká pro paměť tiskárny). Primární Sekundární Vypněte tiskárnu, opět ji zapněte a pokuste se vytisknout stránku znovu. Není-li to možné: Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy (některá tisková data mohou být ztracena). Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik. V obslužném programu Local Printer Setup Utility nastavte Ochranu stránky na Zapnuto (viz CD disk Software and Documentation). Ztráta připojení ENA Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne pětkrát Během zapínacího cyklu tiskárna detekovala, že se připojení k externímu síťovému adapteru ztratilo. Poznámka: Tato chyba je detekována pouze během zapínacího cyklu. Stiskněte pro smazání hlášení. Znovu proveďte spojení s externím síťovým adaptérem. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 18

19 Použití ovládacích panelů Nedostatek místa pro setřídění Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Paměť tiskárny nemá dostatek místa potřebného pro setřídění tiskové úlohy. K tomu může dojít kvůli jedné z chyb uvedených níže: Paměť tiskárny je plná. Stránka je pro tisk příliš komplexní. Kapacita paměti nestačí pro uložení dat v tiskovém bufferu. Primární Sekundární Vypněte tiskárnu, opět ji zapněte a pokuste se vytisknout stránku znovu. Není-li to možné: Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy (některá tisková data mohou být ztracena). Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik. V obslužném programu Local Printer Setup Utility nastavte Ochranu stránky na Zapnuto (viz CD disk Software and Documentation). Vložit média Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou V tiskárně došla zásoba média, případně nebylo médium řádně podáno. Primární Vložte média do Zásobníku 1 nebo prioritního podavače a stiskněte pro obnovení. Ujistěte se, že je médium do Zásobníku 1 nebo do prioritního podavače správně vloženo. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 19

20 Použití ovládacích panelů Tisk strany 2 u oboustranného tisku Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Vytiskněte druhou stranu zadaného oboustranného tisku. Primární Sekundární Vložte tiskovou úlohu do prioritního podavače pomocí instrukcí v rozbalovacím menu ovladače pro správnou orientaci stránek a potom stiskněte pro obnovení tisku. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Plná paměť Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Tiskárna zpracovává data, paměť používaná pro ukládání stránek je však plná. Primární Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte v tisku úlohy (možná se nevytiskne správně). Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení tiskové úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Sekundární Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Zjednodušte tiskovou úlohu. Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik a smažete nepotřebná písma nebo makra. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 20

21 Použití ovládacích panelů Deaktivované hostitelské rozhraní Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne pětkrát Síťový nebo USB port tiskárny je deaktivován. Stiskněte pro smazání hlášení. Tiskárna skartuje všechny již odeslané úlohy. Primární Sekundární Aktivujte USB port zvolením hodnoty jiné než Deaktivováno u položky USB Buffer v obslužném programu Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Ucpání tiskárny v dráze papíru Poznámka: Všechna ucpání jsou zobrazena jedním primárním kódem. Pro určení místa ucpání je třeba prohlédnout sekundární světelnou sekvenci. Světelná : Chyba - bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne desetkrát Chyba svítí Primární Sekundární Došlo k ucpání u vstupního senzoru, u výstupního senzoru nebo mezi vstupním a výstupním senzorem. Ohledně pokynů viz Odstranění nahromaděného papíru na straně 53. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 21

22 Použití ovládacích panelů Ucpání v zásobníku 1 / prioritním podavači Poznámka: Všechna ucpání jsou zobrazena jedním primárním kódem. Pro určení místa ucpání je třeba prohlédnout sekundární světelnou sekvenci. Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne čtyřikrát Chyba svítí Došlo k ucpání v Zásobníku 1 / v prioritním podavači. Pro více informací viz Odstranění nahromaděného papíru na straně 53. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 22

23 Použití ovládacích panelů Krátký papír Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Papír je příliš krátký pro tisk formátovaných dat. K této chybě dojde v případě, jestliže tiskárna není schopna určit rozměr vloženého média nebo jestliže se vyskytne problém s podáváním média. Primární Sekundární Ujistěte se, že je vložené tiskové médium dostatečně velké a že je formát papíru nastaven v menu formátu obslužného programu Local Printer Setup Utility správně (viz CD disk Software and Documentation). Stiskněte tlačítko pro vymazání hlášení a pokračování v tisku. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Málo toneru Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne osmkrát Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. V tiskové kazetě však dochází toner. Primární Sekundární Stiskněte pro odstranění hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy. Odstraňte tonerovou kazetu. Jemně zatřeste tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu a zepředu dozadu pro rozložení toneru a znovu ji vložte. Opakujte tento postup několikrát. Pokud tisk zůstává vybledlý, tonerovou kazetu vyměňte. Ohledně nápovědy viz Výměna tonerové kazety na straně 68. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 23

24 Použití ovládacích panelů Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Brzy bude třeba vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností. Primární Sekundární Stiskněte pro odstranění hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy. Vyměňte fotoelektrickou sadu s dlouhou životností. Ohledně nápovědy viz Výměna fotoelektrické sady s dlouhou životností na straně 71. Servisní chyba Světelná : Připraveno / Data bliká Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne desetkrát V tiskárně se vyskytla servisní chyba a tisk byl zastaven. Primární Sekundární Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud kontrolky nadále blikají, kontaktujte zákaznickou podporu. Ohledně informací o telefonních číslech pro vaši oblast navštivte webové stránky Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 24

25 Použití ovládacích panelů Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n Ovládací panel tiskárny má dvě tlačítka a šest kontrolek (Tlačítko pokračovat je zároveň kontrolkou). Kontrolky indikují stav tiskárny. Tlačítka se používají pro pokračování nebo zrušení aktuální tiskové úlohy. Když tiskárnu zapnete, provede se autotest cyklem všech kontrolek. Též při resetu tiskárny nebo při změně nastavení tiskárny v menu všechny kontrolky zablikají. Pro více informací o kontrolkách panelu nebo o určení stavu tiskárny při rozsvícených kontrolkách nahlédněte do části Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n. Storno Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte dvakrát rychle tlačítko Pokračovat pro zobrazení sekundární světelné. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 25

26 Použití ovládacích panelů Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n Kontrolky na ovládacím panelu mají v závislosti na signální sekvenci rozdílný význam. Kontrolky, které jsou zhasnuté, svítí a/nebo blikají, indikují stav tiskárny, např. aktuální stav tiskárny nebo nutnost zásahu či údržby. Pro nalezení významu indikovaného hlášení použijte tabulku světelných sekvencí a potom klikněte na hlášení pro více informací. Světelná Pokračovat rozsvíceno = Připraveno / Data rozsvíceno = Ostatní kontrolky panelu rozsvícené = Pokračovat bliká = Připraveno / Data bliká = Ostatní kontrolky panelu blikají = Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Připraveno / Power Saver V procesu Snížené rozlišení Čekání Storno úlohy / Reset tiskárny Mazání bufferu Neplatný strojový kód Nepřipraveno Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením Programování strojového kódu nebo systémového kódu Obnovování továrních nastavení Nesouhlasí region kazety Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 26

27 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta Otevřená dvířka Komplexní stránka Ztráta připojení ENA Nedostatek místa pro setřídění Vložit média Tisk strany dvě u oboustranného tisku Plná paměť Chyby síťového rozhraní Deaktivované hostitelské rozhraní Ucpání u vstupního senzoru Ucpání mezi vstupním a výstupním senzorem Ucpání u výstupního senzoru tiskárny Ucpání v zásobníku 1 / prioritní podavač Ukládání zdrojových dat vypnuto Krátký papír Málo toneru Varování životnosti fotoelektrické sady s dlouhou životností Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 27

28 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Nepodporovaná tisková kazeta Servisní chyba Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n V následující části jsou vysvětlení primárních a sekundárních světelných sekvencí a možností jejich zrušení. Primární kódy Připraveno / Power Saver Světelná : Připraveno / Data svítí Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. Tiskárna se nachází v režimu Power Saver. Tiskárna funguje správně. Poznámka: Pro změnu nastavení režimu Power Saver použijte obslužný program Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 28

29 Použití ovládacích panelů V procesu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskárna je zaneprázdněna příjmem nebo zpracováním dat nebo tiskem. V procesu: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Tisk: Vyčkejte, dokud se stránky nevytisknou. Během tisku stránek kontrolka Připraveno bliká. Po dokončení tisku se kontrolka Připraveno rozsvítí. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Příjem/zpracování dat: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zastavení zpracování. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Snížené rozlišení Světelná : Připraveno / Data bliká Chyba bliká Tiskárna zpracovává data nebo tiskne stránky. Rozlišení stránky aktuální úlohy je však sníženo z 600 dpi na 300 dpi, aby nedošlo k zaplnění paměti. Vyčkejte, dokud ovládací panel nepřejde zpět do režimu Připraveno, aby bylo možné vytisknout novou úlohu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 29

Řada Lexmark E360d a E360dn

Řada Lexmark E360d a E360dn Řada Lexmark E360d a E360dn Uživatelská příručka Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart

Prohlížení nápovědy tiskárny HP Photosmart základní příručka Obsah Začínáme 1...1 Vítejte!...1 Části tiskárny...3 Přední část...3 Zadní část...4 Ovládací panel...5 Sloty pro paměťové karty...6 Informace o papíru...6 Informace o papíru...7 Založení

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více