E120, E120n. Uživatelská příručka. Červenec 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E120, E120n. Uživatelská příručka. www.lexmark.com. Červenec 2005"

Transkript

1 E120, E120n Uživatelská příručka Červenec Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních zemích Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Vydání: Červenec 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UVEDENÉ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V některých zemích není odepření uvedených nebo implicitních záruk při určitých transakcích přípustné. Z toho důvodu se uvedené prohlášení na Vás nemusí vztahovat. Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Uvedené informace se pravidelně mění, provedené změny jsou zohledněny v dalších vydáních. Zlepšení nebo změny popsaného výrobku nebo programů mohou být aplikovány kdykoli. Vaše případné komentáře k této publikaci můžete adresovat na Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Ve Spojeném království a Irsku adresujte na Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Firma Lexmark může použít nebo distribuovat kteroukoli Vámi dodanou informaci jakoukoli formou, pokud ji k tomu shledá vhodnou, aniž by jí tím vznikaly jakékoli povinnosti vůči Vám. Další publikace týkající se tohoto výrobku je možné zakoupit na telefonní lince Ve Velké Británii a Irsku volejte telefonní číslo +44 (0) V ostatních zemích prosím kontaktujte prodejní místo. Uvedením odkazů na výrobky, programy nebo služby v této publikaci nepřebírá výrobce žádnou záruku za jejich dostupnost ve všech zemích, kde působí. Jakýkoli odkaz na výrobek, program nebo službu nemá v úmyslu stanovit nebo naznačit, že lze použít pouze jmenovaný výrobek, program nebo službu. Je možné použít jakýkoli funkčně ekvivalentní výrobek, program nebo službu, jestliže se jeho užitím nedostanete do konfliktu se stávajícím intelektuálním vlastnictvím. Vyhodnocení a ověření funkce ve spojení s jinými výrobky, programy nebo službami, kromě těch, které jsou výslovně určeny výrobcem, jsou plně v odpovědnosti uživatele Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento software a veškerá dodaná doplňující dokumentace, pro které platí toto ujednání, je komerční počítačový software a dokumentace, které jsou určené výlučně pro soukromé použití. Bezpečnostní informace Připojte napájecí kabel do správně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky v blízkosti tiskárny. POZOR: Instalaci tiskárny, stejně jako i jakákoli elektrická nebo kabelová propojení, např. zapojení napájecího nebo telefonního kabelu, neprovádějte během bouřky. Údržbu a opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k použití, přenechejte odborníkovi. Tento výrobek a ostatní příslušenství je navrženo, vyzkoušeno a schváleno tak, aby splňovalo globální bezpečnostní standardy. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Lexmark neodpovídá za použití náhradních dílů jiných výrobců. POZOR: Pro vaši bezpečnost se připojte k síti Ethernet, která nepřekračuje napěťový limit Ethernet konektoru. Tento výrobek pracuje s laserovou technologií. POZOR: Nastavení, úpravy a ostatní činnosti v rozporu s instrukcemi uvedenými v této příručce mohou způsobit uvolnění nebezpečného záření, hrozí nebezpečí expozice. Během tisku dochází k zahřívání tiskového média, vysoká teplota může způsobit uvolňování par z média. Chcete-li zabránit možnému úniku škodlivých par, je nutné, abyste se obeznámili s provozními pokyny, které popisují zásady výběru tiskového média. Ochranné známky Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. Podrobnosti ke kompatibilitě jsou obsaženy v příručce Technical Reference. Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. 2

3 Obsah Kapitola 1: Přehled... 5 Kapitola 2: Použití ovládacích panelů... 8 Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n...25 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n...28 Použití rezidentní web stránky tiskárny...44 Tisk stránky s konfigurací menu a nastavením sítě Obnovování továrních nastavení...44 Kapitola 3: Typy a tipy tiskových médií Druhy tiskových médií...46 Volba vhodného tiskového média Papír...46 Předtištěné formuláře a hlavičkové papíry...47 Fólie Obálky...47 Štítky Karty Skladování tiskových médií...48 Plnění tiskových médií do Zásobníku Plnění tiskových médií do prioritního podavače Předcházení nahromadění papíru Odstranění nahromaděného papíru Kapitola 4: Tiskové úlohy Tisk z prioritního podavače...59 Z počítače s Windows...59 Z počítače Macintosh Tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný tisk) Tisk více stránek na jeden list (vícestránkový tisk) Z počítače s Windows Z počítače Macintosh...63 Tisk na hlavičkový papír...63 Z počítače s Windows...63 Z počítače Macintosh...63 Stornování tiskové úlohy Z ovládacího panelu tiskárny Z počítače s Windows...64 Z počítače Macintosh

4 Obsah Kapitola 5: Spotřební materiál Potřebné položky spotřebního materiálu Stanovení potřeby spotřebního materiálu...67 Výměna tonerové kazety Výměna fotoelektrické sady s dlouhou životností Vratný program Lexmark Upozornění k recyklovaným tonerům Recyklace výrobků Lexmark...74 Kapitola 6: Odstranění problémů Obecné problémy Problémy s kvalitou tisku Upozornění a informace Konvence Informace k elektronickým emisím...82 Hladina hlukových emisí Standard ENERGY STAR...83 Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) Informace k použití laseru Záruční prohlášení pro tiskárny Lexmark E120 a E120n Index

5 Přehled Tiskárna je dostupná ve dvou modelech: Lexmark E120 (základní model) s rozlišením 600 dpi až 1200 IQ (image quality), standardní pamětí 8 MB a USB portem; a Lexmark E120n (síťový model) s rozlišením 600 dpi až 1200 IQ, standardní pamětí 16 MB, USB portem a integrovaným Ethernet adaptérem. Vrchní dvířka Opora papíru Přední dvířka Výstupní zásobník na 50 listů Prioritní podavač s nastavitelnými vodítky Uvolňovací tlačítko předních dvířek Kryt Zásobníku 1 / Dráha papíru prioritního podavače Ovládací panel Zásobník 1 s nastavitelnými vodítky Posuvník a připojená zarážka Oba modely mají zásobník na 150 listů papíru (Zásobník 1) umístěný v přední části tiskárny a prioritní vícelistový podavač umístěný nad zásobníkem 1. Tisková média se budou automaticky odebírat z prioritního zásobníku, dokud se nevyprázdní, a potom se pro dokončení tiskové úlohy budou odebírat ze zásobníku 1. Zásobník 1 má dvojčinný posuvník s nastavitelným vodítkem vestavěný do spodní části zásobníku. Bílý obdélník (posuvník) lze vytáhnout nebo zatlačit dovnitř pro přizpůsobení různým formátům tiskových médií. Na vrchní části tiskárny je opora papíru, kterou lze vyklopit pro podporu stohování hladkého papíru ve výstupním zásobníku na 50 listů. Tiskárna má tři dvířka: přední, vrchní a zadní dvířka. Přehled 5

6 Přehled Tlačítko napájení a zdířka pro napájení jsou umístěny v zadní části tiskárny nalevo. USB port a přístupový bod k držáku kabelu jsou též v zadní části tiskárny na její pravé straně. Síťový model (Lexmark E120n) má ethernetový port umístěný pod USB portem. Poznámka: Všechny následující informace o tiskárně se vztahují shodně na oba modely. USB port Ethernet port (pouze u modelu E120n) Pojistka zadních dvířek Tlačítko napájení Přístupový bod k držáku kabelu Zadní dvířka Zdířka pro napájecí šňůru Základní model (Lexmark E120) má dvě kontrolky a dvě tlačítka. Pokračovat Připraveno / Data Storno Chyba Přehled 6

7 Přehled Síťový model (Lexmark E120n) má šest kontrolek a dvě tlačítka. Poznámka: Tlačítko Pokračovat má na modelu E120n současně funkci kontrolky. Storno Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte tlačítko Pokračovat ze stavu Připraveno pro tisk menu a stránek se síťovým nastavením. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled 7

8 Použití ovládacích panelů Část Strana Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 9 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 25 Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n 26 Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 28 Použití rezidentní web stránky tiskárny 44 Tisk stránky s konfigurací menu a nastavením sítě 44 Obnovování továrních nastavení 44 Použití ovládacích panelů 8

9 Použití ovládacích panelů Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 Ovládací panel tiskárny má dvě tlačítka a dvě kontrolky. Kontrolky indikují stav tiskárny. Tlačítka se používají pro pokračování nebo zrušení aktuální tiskové úlohy. Když tiskárnu zapnete, provede se autotest cyklem obou kontrolek. Též při resetu tiskárny nebo při změně nastavení tiskárny v menu obě kontrolky zablikají. Pro více informací o kontrolkách panelu nebo o určení stavu tiskárny při rozsvícených kontrolkách nahlédněte do části Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120. Pokračovat Připraveno / Data Storno Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte dvakrát rychle tlačítko Pokračovat pro zobrazení sekundární světelné. Ve stavu Připraveno stiskněte tlačítko Pokračovat pro tisk stránky s nastavením menu. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 9

10 Použití ovládacích panelů Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120 Kontrolky na ovládacím panelu mají v závislosti na sekvenci rozdílný význam. Kontrolky, které jsou zhasnuté, svítí a/nebo blikají, indikují stav tiskárny, např. aktuální stav tiskárny nebo nutnost zásahu či údržby. Pro nalezení významu indikovaného hlášení použijte tabulku světelných sekvencí a potom klikněte na hlášení pro více informací. Světelná Připraveno / Data rozsvíceno = Chyba rozsvíceno = Připraveno / Data bliká = Chyba bliká = Primární Sekundární Připraveno / Data Chyba Připraveno / Data Chyba Hlášení Připraveno / Power Saver V procesu Čekání Storno úlohy / Reset tiskárny Mazání bufferu Neplatný strojový kód (Připraveno / Data blikne jednou) Nepřipraveno (Připraveno / Data blikne jednou) Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením Programování strojového kódu nebo systémového kódu Obnovování továrních nastavení Nesouhlasí region kazety (Připraveno / Data blikne čtyřikrát) Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta (Připraveno / Data blikne třikrát) Otevřená dvířka (Připraveno / Data blikne jednou) Komplexní stránka (Připraveno / Data blikne třikrát) Ztráta připojení ENA (Připraveno / Data blikne pětkrát) Nedostatek místa pro setřídění (Připraveno / Data blikne třikrát) Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 10

11 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Připraveno / Data Chyba Připraveno / Data Chyba Hlášení Vložit média (Připraveno / Data blikne jednou) Tisk strany 2 u oboustranného tisku (Připraveno / Data blikne jednou) Plná paměť (Připraveno / Data blikne třikrát) Deaktivované hostitelské rozhraní (Připraveno / Data blikne pětkrát) Ucpání tiskárny v dráze papíru (Připraveno / Data blikne desetkrát) Ucpání v Zásobníku 1 / v prioritním podavači (Připraveno / Data blikne čtyřikrát) Krátký papír (Připraveno / Data blikne třikrát) Dochází toner (Připraveno / Data blikne osmkrát) Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností (Připraveno / Data blikne jednou) Servisní chyba (sekundární Připraveno / Data blikne desetkrát) Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 11

12 Použití ovládacích panelů Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 V následující části jsou vysvětlení primárních a sekundárních světelných sekvencí a možností jejich zrušení. Primární kódy Připraveno / Power Saver Světelná : Připraveno / Data svítí Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. Tiskárna se nachází v režimu Power Saver. Tiskárna funguje správně. Poznámka: Pro změnu nastavení režimu Power Saver použijte obslužný program Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 12

13 Použití ovládacích panelů V procesu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskárna je zaneprázdněna příjmem nebo zpracováním dat nebo tiskem. V procesu: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Tisk: Vyčkejte, dokud se stránky nevytisknou. Během tisku stránek kontrolka Připraveno bliká. Po dokončení tisku se kontrolka Připraveno rozsvítí. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Příjem/zpracování dat: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zastavení zpracování. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Čekání Světelná : Chyba bliká Tiskárna čeká, dokud nedojde k tiskové pauze nebo dokud neobdrží další data. Stiskněte tlačítko pro vytištění obsahu tiskového bufferu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 13

14 Použití ovládacích panelů Storno úlohy / Reset tiskárny Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Aktuální úloha je zrušena. Probíhá reset tiskárny na výchozí uživatelská nastavení. Veškeré aktivní tiskové úlohy jsou stornovány. Výchozí uživatelské nastavení zůstává zachováno, dokud ho uživatel nezmění nebo dokud uživatel neobnoví výchozí tovární nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Mazání bufferu Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Tiskárna maže tiskovou úlohu. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Neplatný strojový kód Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Interní strojový kód nebyl naprogramován, případně je naprogramovaný kód neplatný. Stáhněte platný strojový kód. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 14

15 Použití ovládacích panelů Nepřipraveno Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Tiskárna není připravena přijmout nebo zpracovat data, nebo je ve stavu offline. Stiskněte pro návrat do stavu Připraveno nebo V procesu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Primární Sekundární Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením menu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskne se seznam fontů nebo stránka s nastavením menu. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Programování strojového kódu nebo systémového kódu Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Do tiskárny se programuje nový kód nebo firmware. Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Po dokončení programování kódu se tiskárna vrátí do stavu Připraveno. Poznámka: Během zobrazení tohoto hlášení není žádné tlačítko aktivní. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 15

16 Použití ovládacích panelů Obnovování továrních nastavení Světelná : Připraveno / Data svítí Chyba svítí Tiskárna se resetuje na původní tovární výchozí nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Nesouhlasí region kazety Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne čtyřikrát Používaná tonerová kazeta není naprogramována na specifický region. Primární Sekundární Odstraňte tonerovou kazetu a nainstalujte novou kazetu, která je naprogramovaná na stejný region jako tiskárna. Region tiskárny je vyznačen na štítku na zadní straně tiskárny. Ohledně seznamu správného příslušenství a čísel dílů nahlédněte do části Objednání spotřebního materiálu na straně 66. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 16

17 Použití ovládacích panelů Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Chybí buď tonerová kazeta nebo fotoelektrická sada s dlouhou životností, popřípadě je detekována vadná tonerová kazeta. Primární Sekundární Nejprve zkontrolujte, zda je nainstalována tonerová kazeta. Pokud je tonerová kazeta správně nainstalována, zkontrolujte, jestli je nainstalována fotoelektrická sada s dlouhou životností. Pokud chybí tonerová kazeta nebo fotoelektrická sada s dlouhou životností, nainstalujte tuto chybějící položku. Pokud jsou obě správně nainstalovány, odstraňte vadnou tonerovou kazetu. Otevřená dvířka Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Dvířka jsou otevřená. Zavřete otevřená dvířka. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 17

18 Použití ovládacích panelů Komplexní stránka Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Stránka možná nebude vytisknuta korektně, protože je tisková informace o stránce příliš komplexní (tzn. příliš veliká pro paměť tiskárny). Primární Sekundární Vypněte tiskárnu, opět ji zapněte a pokuste se vytisknout stránku znovu. Není-li to možné: Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy (některá tisková data mohou být ztracena). Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik. V obslužném programu Local Printer Setup Utility nastavte Ochranu stránky na Zapnuto (viz CD disk Software and Documentation). Ztráta připojení ENA Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne pětkrát Během zapínacího cyklu tiskárna detekovala, že se připojení k externímu síťovému adapteru ztratilo. Poznámka: Tato chyba je detekována pouze během zapínacího cyklu. Stiskněte pro smazání hlášení. Znovu proveďte spojení s externím síťovým adaptérem. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 18

19 Použití ovládacích panelů Nedostatek místa pro setřídění Světelná : Chyba svítí Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Paměť tiskárny nemá dostatek místa potřebného pro setřídění tiskové úlohy. K tomu může dojít kvůli jedné z chyb uvedených níže: Paměť tiskárny je plná. Stránka je pro tisk příliš komplexní. Kapacita paměti nestačí pro uložení dat v tiskovém bufferu. Primární Sekundární Vypněte tiskárnu, opět ji zapněte a pokuste se vytisknout stránku znovu. Není-li to možné: Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy (některá tisková data mohou být ztracena). Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik. V obslužném programu Local Printer Setup Utility nastavte Ochranu stránky na Zapnuto (viz CD disk Software and Documentation). Vložit média Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou V tiskárně došla zásoba média, případně nebylo médium řádně podáno. Primární Vložte média do Zásobníku 1 nebo prioritního podavače a stiskněte pro obnovení. Ujistěte se, že je médium do Zásobníku 1 nebo do prioritního podavače správně vloženo. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 19

20 Použití ovládacích panelů Tisk strany 2 u oboustranného tisku Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Vytiskněte druhou stranu zadaného oboustranného tisku. Primární Sekundární Vložte tiskovou úlohu do prioritního podavače pomocí instrukcí v rozbalovacím menu ovladače pro správnou orientaci stránek a potom stiskněte pro obnovení tisku. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Plná paměť Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Tiskárna zpracovává data, paměť používaná pro ukládání stránek je však plná. Primární Stiskněte pro smazání hlášení a pokračujte v tisku úlohy (možná se nevytiskne správně). Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení tiskové úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Sekundární Následujícím způsobem předejdete výskytu této chyby v budoucnu: Zjednodušte tiskovou úlohu. Snižte komplexnost stránky tím, že snížíte množství textu nebo grafik a smažete nepotřebná písma nebo makra. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 20

21 Použití ovládacích panelů Deaktivované hostitelské rozhraní Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne pětkrát Síťový nebo USB port tiskárny je deaktivován. Stiskněte pro smazání hlášení. Tiskárna skartuje všechny již odeslané úlohy. Primární Sekundární Aktivujte USB port zvolením hodnoty jiné než Deaktivováno u položky USB Buffer v obslužném programu Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Ucpání tiskárny v dráze papíru Poznámka: Všechna ucpání jsou zobrazena jedním primárním kódem. Pro určení místa ucpání je třeba prohlédnout sekundární světelnou sekvenci. Světelná : Chyba - bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne desetkrát Chyba svítí Primární Sekundární Došlo k ucpání u vstupního senzoru, u výstupního senzoru nebo mezi vstupním a výstupním senzorem. Ohledně pokynů viz Odstranění nahromaděného papíru na straně 53. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 21

22 Použití ovládacích panelů Ucpání v zásobníku 1 / prioritním podavači Poznámka: Všechna ucpání jsou zobrazena jedním primárním kódem. Pro určení místa ucpání je třeba prohlédnout sekundární světelnou sekvenci. Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne čtyřikrát Chyba svítí Došlo k ucpání v Zásobníku 1 / v prioritním podavači. Pro více informací viz Odstranění nahromaděného papíru na straně 53. Primární Sekundární Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 22

23 Použití ovládacích panelů Krátký papír Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne třikrát Papír je příliš krátký pro tisk formátovaných dat. K této chybě dojde v případě, jestliže tiskárna není schopna určit rozměr vloženého média nebo jestliže se vyskytne problém s podáváním média. Primární Sekundární Ujistěte se, že je vložené tiskové médium dostatečně velké a že je formát papíru nastaven v menu formátu obslužného programu Local Printer Setup Utility správně (viz CD disk Software and Documentation). Stiskněte tlačítko pro vymazání hlášení a pokračování v tisku. Stiskněte pro zrušení tiskové úlohy. Málo toneru Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne osmkrát Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. V tiskové kazetě však dochází toner. Primární Sekundární Stiskněte pro odstranění hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy. Odstraňte tonerovou kazetu. Jemně zatřeste tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu a zepředu dozadu pro rozložení toneru a znovu ji vložte. Opakujte tento postup několikrát. Pokud tisk zůstává vybledlý, tonerovou kazetu vyměňte. Ohledně nápovědy viz Výměna tonerové kazety na straně 68. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 23

24 Použití ovládacích panelů Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností Světelná : Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne jednou Brzy bude třeba vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností. Primární Sekundární Stiskněte pro odstranění hlášení a pokračujte ve zpracování úlohy. Vyměňte fotoelektrickou sadu s dlouhou životností. Ohledně nápovědy viz Výměna fotoelektrické sady s dlouhou životností na straně 71. Servisní chyba Světelná : Připraveno / Data bliká Chyba bliká Sekundární : Stiskněte dvakrát rychle tlačítko pro zobrazení sekundární světelné. Připraveno / Data blikne desetkrát V tiskárně se vyskytla servisní chyba a tisk byl zastaven. Primární Sekundární Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud kontrolky nadále blikají, kontaktujte zákaznickou podporu. Ohledně informací o telefonních číslech pro vaši oblast navštivte webové stránky Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120 24

25 Použití ovládacích panelů Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n Ovládací panel tiskárny má dvě tlačítka a šest kontrolek (Tlačítko pokračovat je zároveň kontrolkou). Kontrolky indikují stav tiskárny. Tlačítka se používají pro pokračování nebo zrušení aktuální tiskové úlohy. Když tiskárnu zapnete, provede se autotest cyklem všech kontrolek. Též při resetu tiskárny nebo při změně nastavení tiskárny v menu všechny kontrolky zablikají. Pro více informací o kontrolkách panelu nebo o určení stavu tiskárny při rozsvícených kontrolkách nahlédněte do části Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n. Storno Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Stiskněte tlačítko Pokračovat pro obnovení tisku. Stiskněte dvakrát rychle tlačítko Pokračovat pro zobrazení sekundární světelné. Stiskněte a uvolněte tlačítko Storno pro zrušení aktuální úlohy. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko Storno, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 25

26 Použití ovládacích panelů Kontrolky ovládacího panelu tiskárny E120n Kontrolky na ovládacím panelu mají v závislosti na signální sekvenci rozdílný význam. Kontrolky, které jsou zhasnuté, svítí a/nebo blikají, indikují stav tiskárny, např. aktuální stav tiskárny nebo nutnost zásahu či údržby. Pro nalezení významu indikovaného hlášení použijte tabulku světelných sekvencí a potom klikněte na hlášení pro více informací. Světelná Pokračovat rozsvíceno = Připraveno / Data rozsvíceno = Ostatní kontrolky panelu rozsvícené = Pokračovat bliká = Připraveno / Data bliká = Ostatní kontrolky panelu blikají = Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Připraveno / Power Saver V procesu Snížené rozlišení Čekání Storno úlohy / Reset tiskárny Mazání bufferu Neplatný strojový kód Nepřipraveno Tisk seznamu fontů nebo stránky s nastavením Programování strojového kódu nebo systémového kódu Obnovování továrních nastavení Nesouhlasí region kazety Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 26

27 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Detekováno Chybějící kazeta / Vadná kazeta Otevřená dvířka Komplexní stránka Ztráta připojení ENA Nedostatek místa pro setřídění Vložit média Tisk strany dvě u oboustranného tisku Plná paměť Chyby síťového rozhraní Deaktivované hostitelské rozhraní Ucpání u vstupního senzoru Ucpání mezi vstupním a výstupním senzorem Ucpání u výstupního senzoru tiskárny Ucpání v zásobníku 1 / prioritní podavač Ukládání zdrojových dat vypnuto Krátký papír Málo toneru Varování životnosti fotoelektrické sady s dlouhou životností Vyměnit fotoelektrickou sadu s dlouhou životností Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 27

28 Použití ovládacích panelů Primární Sekundární Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Pokračovat Připraveno / Data Málo toneru/ Výměna FE sady Vložit / Odstranit papír Nahromaděný papír Chyba Hlášení Nepodporovaná tisková kazeta Servisní chyba Kódy ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n V následující části jsou vysvětlení primárních a sekundárních světelných sekvencí a možností jejich zrušení. Primární kódy Připraveno / Power Saver Světelná : Připraveno / Data svítí Tiskárna je připravena k příjmu a zpracování dat. Tiskárna se nachází v režimu Power Saver. Tiskárna funguje správně. Poznámka: Pro změnu nastavení režimu Power Saver použijte obslužný program Local Printer Setup Utility (viz CD disk Software and Documentation). Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 28

29 Použití ovládacích panelů V procesu Světelná : Připraveno / Data bliká Tiskárna je zaneprázdněna příjmem nebo zpracováním dat nebo tiskem. V procesu: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Tisk: Vyčkejte, dokud se stránky nevytisknou. Během tisku stránek kontrolka Připraveno bliká. Po dokončení tisku se kontrolka Připraveno rozsvítí. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Příjem/zpracování dat: Vyčkejte, dokud se hlášení nevymaže. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zastavení zpracování. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Snížené rozlišení Světelná : Připraveno / Data bliká Chyba bliká Tiskárna zpracovává data nebo tiskne stránky. Rozlišení stránky aktuální úlohy je však sníženo z 600 dpi na 300 dpi, aby nedošlo k zaplnění paměti. Vyčkejte, dokud ovládací panel nepřejde zpět do režimu Připraveno, aby bylo možné vytisknout novou úlohu. Stiskněte a uvolněte tlačítko pro zrušení úlohy. Stiskněte a podržte tlačítko pro provedení resetu tiskárny. Přehled ovládacího panelu tiskárny Lexmark E120n 29

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

E450dn. Uživatelská příručka

E450dn. Uživatelská příručka E450dn Uživatelská příručka Červen 2006 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symbolem červeného diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark Inerntational, Inc. registrované v USA a/nebo ostatních

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3 Instalační příručka pro NAS servery řady AS2, AS3 1. Obsah balení Určeno pro modely: AS-202T, 202TE, 204T, 204TE, 302T a 304T Obsah balení AS-202T,202TE,302T AS-202T,204TE. 304T NAS Napájecí kabel 1 1

Více

Stručný přehled. Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou. Model PLP1200

Stručný přehled. Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou. Model PLP1200 Stručný přehled Powerline 1200 s přídavnou zásuvkou Model PLP1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů

Zakládání papíru do standardního zásobníku na 250 listů Rychlé reference Zakládání papíru a zvláštních médií Tato část vysvětluje, jak založit papír do zásobníků na 250 a 550 listů a do ručního podavače. Obsahuje také informace o nastavení formátu a typu papíru.

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu Laserové tiskárny Září 2011 www.lexmark.com Poznámky k vydání Září 2011 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Stručná příručka. www.lexmark.com

Stručná příručka. www.lexmark.com Stručná příručka www.lexmark.com Obsah Informace o tiskárně...4 Použití ovládacího panelu tiskárny...4 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny...5 Používání vestavěného webového serveru...8

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery AS-604RX, 609RX

Instalační příručka. pro NAS servery AS-604RX, 609RX Instalační příručka pro NAS servery AS-604RX, 609RX 1. Obsah balení Pro modely: AS-604RD, AS-604RS, AS-609RD, AS-609RS Obsah balení AS-604RD/RS AS-609RD/RS NAS model Napájecí kabel AS-604RD AS-604RS AS-609RD

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více