MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM Mírové náměstí Kouřim IČ: kontakty: , mobil: fax: starostka: mobil: Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014 Plány a úkoly v dané oblasti na rok

2 Nová šance pro staré věci - ţít novým ţivotem. 2

3 Obsah: Organizace, s kterými město Kouřim spolupracuje v rámci odpadového hospodářství str. 4-5 Přehled systému sběru odpadů ve městě Kouřim str. 6-7 Pravidelnosti v odpadovém hospodářství str. 8-9 Celkový přehled produkce odpadu ve městě Kouřim str. 10 Odpadové hospodářství v roce 2014 str Ekonomika odpadového hospodářství str. 21,22 Soutěţ My třídíme nejlépe 2014 str. 23 Nápady a podněty komise ŢP pro rok 2015 str. 24 Odpadkové košíky ve městě str. 25 Poznámky str. 26 3

4 Organizace, s kterými město Kouřim spolupracuje v rámci shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim: Nykos a.s. Ţdánice svozová společnost CALL CENTRUM - mob.: na tomto čísle lze řešit především reklamace a pravidelné objednávky, ale pomůţe Vám s řešením všech poţadavků. Centrála - tel.: moţnost přepojení na všechny zaměstnanace Ředitel společnosti: Ing. Tomáš Nehasil mob.: Obchodní zástupce: Ing. Petr Jindra - mob.: Vedoucí provozu: Miroslav Schürz - mob.: Dispečer: Michal Bleha mob.: Administrativní pracovnice: Jitka Weidenhofferová - mob.: Obchodně -administrativní pracovnice: Bc. Ivana Sobotková - mob Mistr provozu: Tomáš Chudoba - mob.: Obec Radim tel.: Skládka TKO tel.: REKLA, s. r.o. provádí sběr, svoz, likvidaci, zpracování a odstranění upotřebených olejů a ostatních kapalných a tuhých ropných látek, filtrů a sorbetů Jednatel společnosti: Ing. Jan Roček tel.: Eko- kom, a.s. Zajištění sdruţeného plnění povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů. Regionální manaţerka pro Středočeský kraj Ing. Kateřina Půlpánová mob.: , Asekol s.r.o. Organizuje následnou dopravu a zpracování zpětně odebraných nefunkčních spotřebičů. (kancelářská technika a technika z obývacího pokoje ) Regionální zástupce pro Středočeský kraj Mgr. Marek Holinka tel.: Elektrowin a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, vyuţití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrických nástrojů a nářadí). Ing. Martin Černý sběrná síť obce, mobilní svozy, poslední prodejci tel.:

5 ECOBAT s.r.o.. nezisková organizace, která zajišťuje zpětný odběr pouţitých přenosných baterií, ekologická likvidace na území celé ČR Jednatel ředitel společnosti: Petr Kratochvíl tel.: Ekolamp s.r.o. zajišťuje zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení a svítidel. Jednatelé společnosti: Ing. Alexandr Hanousek, Ing. Olivek Čelko tel.: Cart4Future s.r.o. zabývá se sběrem, výkupem a ekologickou recyklací cartridgí a tonerů do tiskáren pomocí sběrných boxů. Platí pro celou ČR. Diakonie Broumov Zpracování sbírek pouţitého ošacení Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové ţivotní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. 5

6 Přehled systému sběru odpadů ve městě Kouřim Tříděný odpad Sběrná místa: 1. Mírové náměstí 2 ks ţlutých kontejnerů na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 2. ul. Kolínská - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, zelený na barevné sklo označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 3. ul. Barborka - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 4. ul. Okruţní (u Smíšenky) 2 ks ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 5. ul. Dobropolská - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 6. ul. Čs. armády (u bytovek) - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 7. ul. Ruská 2 ks ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 8. ul. Dlouhá ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, bílý na bílé sklo, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) plasty + nápojové kartony (NK) + drobný polystyren: ţluté kontejnery vývoz 1x týdně - čtvrtek ţluté pytle svoz od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit do 8.00 Plastové lahve i nápojové kartony je potřeba před vhozením do kontejneru nebo do ţlutého pytle pečlivě sešlapat. papír: modré kontejnery: vývoz kaţdou středu prosíme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze drobný papír, neznečištěný Vytříděný papír zvlášť svázané balíky novin a časopisů, zvlášť kartony - svoz od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit do x ročně na základě vyhlášeného termínu sběr v Základní škole M. Šolleho barevné sklo: zelené kontejnery : vývoz 1x za 4 týdny bílé sklo: bílé kontejnery: vývoz 1x za 4 týdny Svoz skla od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit v taškách či v krabicích do 8.00 kovy technický dvůr ( poslední sobotu v měsíci 8-9 hod.) označená hnědá popelnice - všechna sběrná místa na chodník před domy (poslední neděli v měsíci v pondělí odvoz technickým úsekem města do místní výkupny surovin) hliník technický dvůr( poslední sobotu v měsíci 8-9 hod.) označená hnědá popelnice - všechna sběrná místa průběţně moţno nosit do pokladny v přízemí radnice a do místní knihovny bioodpad odpad ze zahrádek nepatří do popelnic na směsný odpad vlastní kompostování hnědé popelnice svoz kaţdé pondělí v období od 1. března do 30. listopadu 1x ročně (březen) štěpkování větví z ostříhaných stromů ze zahrádek svoz větví na předem vyhlášená místa nebezpečný odpad 2x ročně (poslední sobota v březnu a poslední sobota v září) technický dvůr ( ) Nebezpečný odpad: barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev (neředitelných vodou). léky místní lékárna (průběţně) 6

7 elektroodpad - elektrospotřebiče všeho druhu, včetně mrazáků a ledniček (mrazáky a ledničky musí obsahovat chladící a mrazící zařízení, jinak patří do kovoodpadu) technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) drobné elektrospotřebiče: E-BOX přízemí radnice červený kontejner sběrné místo v Ruské ulici monočlánky nádoba v přízemí radnice, E-BOX v přízemí radnice, nádoba na chodbě před vstupem do samoobsluhy, v Základní škole M. Šolleho, červený kontejner sběrné místo v Ruské ulici nefunkční osvětlovací zařízení technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) sběrné nádoby přízemí radnice, pouţité oleje technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) velkoobjemový odpad - technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) - menší mnoţství velké mnoţství (stěhování, rekonstrukce domu) objednat kontejnery u firem zajišťujících na poţádání občanů odvoz: Firma Zipr s.r.o. Kouřim, tel , (Čepelák Ondřej), (Čepelák Luboš) Obecní úřad Radim, tel Nykos a. s. Ţdánice, tel Autodoprava Dočkal Polní Voděrady, tel , Autodoprava Starý Ţdánice, tel x ročně odvoz velkoobjemového odpadu (ve vyhlášených termínech) přímo od jednotlivých nemovitostí pracovníky technického úseku Směsný odpad duben září svoz po 14 dnech úterý (liché týdny) říjen březen svoz 1x týdně kaţdé úterý 7

8 Pravidelnosti v odpadovém hospodářství: Svoz bioodpadu z hnědých odpadních nádob kaţdé úterý (březen listopad) Svoz směsného odpadu úterý 1x za 14 dní (duben září): 7. 4., , 5. 5., , 2. 6., , , , , , , 8. 9., x týdně (říjen březen) Vývoz kontejnerů na plasty 1x týdně (čtvrtek) Vývoz kontejnerů na papír 1x týdně (středa) Vývoz zvonů na sklo 1x měsíčně (poslední týden v měsíci) Poslední pátek v měsíci svoz ţlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem, svázaných vytříděných balíků papíru a sklo v igelitových taškách nebo v papírových krabicích (odvoz od 8 hodin) Poslední sobota v měsíci otevřen technický dvůr (8 9 hod.) Poslední neděle v měsíci - odloţení ţeleza před domy, zametení chodníků Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 500,- Kč/ kalendářní rok fyzická osoba/trvalý pobyt rekreační stavba Splatnost do příslušného roku Osvobození a úlevy a) osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích b) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí c) osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních d) poplatníci dle čl. 2, odst. 1 písm. a) OZV, kteří se po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích v místě trvalého pobytu nezdrţují Upozorňujeme občany, kteří budou ţádat o osvobození od poplatku na další nový rok za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce stávajícího roku. Co do technického dvora? (odkládáme výrobky, ne odpad) Kovy plechovky, hrnce, kovové nářadí, součástky, hliníková víčka a alobal.. Velkoobjemový odpad nábytek, koberce, linolea, staré vany, umyvadla.. Stavební suť z drobných úprav v domě (dlaţdičky, cihly..) Novodurové trubky, zahradní hadice atd. Elektroodpad elektrospotřebiče ( včetně televizí), kuchyňské spotřebiče, kabely, elektrické nářadí atd. (elektrovýrobky) Technický dvůr je otevřen pro veřejnost kaţdou poslední sobotu v měsíci od hod. uloţení v E-domku. 8

9 E-BOX přízemí radnice DO E-BOXU PATŘÍ: drobné elektrospotřebiče např. vyslouţilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (PC myši a klávesnice), MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, varné konvice. DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, úsporné ţárovky ( v ČR je rozmístěno 330 ks E-BOXŮ, 1 z toho v Kouřimi) Kontejnery na monočlánky přízemí radnice, chodba před vstupem do samoobsluhy, Základní škola M. Šolleho Malé sběrné nádoby na nefunkční osvětlovací zařízení přízemí radnice Pouţité inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren přízemí radnice Obnošený textil kontejner Diakonie Broumov sběrné místo na náměstí pod muzeem Majitelům pejsků. Sáčky na psí exkrementy si můţete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 12,- Kč /1 rolička 9

10 Celkový přehled produkce odpadů ve městě Kouřim papír (t) ,220 31,620 29,593 45,908 27,906 38,134 41,655 39,548 38,823 39, průměr 23,19 kg obč./rok plasty + NK + polystyren(t) ,100 4,590 4,390 10,380 12,074 20,859 22,654 30,568 37,750 39,418 35,121 31, průměr 20,98 kg obč./rok sklo (t) ,290 3,330 4,240 8,490 11,304 11,928 8,108 17,457 20,151 15,845 16,295 11, ,73 kg obč./rok kovy (t) ,810 20,320 8,130 22,432 14,450 19,380 13,930 9,490 9,810 8, ,86kg Obč./rok bioodpad (t) ,831 96, , , ,127 hliník(kg)

11 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2014 V roce 2014 bylo na katastrálním území Kouřim vyprodukováno t odpadu. (Není započítán odpad z demolic, přestaveb, jehoţ odvoz si občané zajišťují sami.) Rok Papír (Nykos, město, ZŠ M. Šolleho) 39,703 38,822 39,548 41,655 38,134 Sklo (barevné + bílé) 11,377 16,295 15,845 20,151 17,457 Plasty ( kontejnery + pytle) + nápojové kart. Nápojový karton samostatně sbíraný 31,952 35,121 39,418 37,750 30,568 0,497 0,514 0,613 0,557 0,032 Ţelezo 8,220 9,810 9, ,380 Hliník 0,233 0,090 0,133 0,105 0,03 Směsný odpad (NYKOS) 384, , , , ,967 Velkoobjemový odpad (odvezený městem) 64,570 74,670 68, , ,5 Nebezpečný odpad 0,171 0,661 0, ,778 Pneumatiky 74 ks 39 ks 0,158 0,460 0,745 Olověné akumulátory ,020 - Bioodpady 218, , ,450 96,158 4,680 Celkem z toho pro zpětné vyuţití BEZ BIO 756,215 91, , , , , , , , ,601 průměr 453,095 kg/ obč. (pouze trvale ţijící platící) Počet poplatníků trvale hlášených (plat.) 1669 majitelé chalup v Kouřimi 102 majitelé chat na Strašíku 36 majitelé chat v Pášově 12 celkem 1819 osvobozeno z trvale hlášených (odečet) 183 nezaplatili trvale hlášeni 54 nezaplatili chalupáři 1 prostřednictvím sociálních sluţeb 35 osoby hradící svoz a likvidaci KO počet členů JSDH, kteří mají 13 hrazeny poplatky přímo z městského 11

12 rozpočtu Směsný odpad (t) Kým uloţeno na skládku čtvrtletí Celkem NYKOS Ţdánice Město Kouřim 105,829 77,952 82, , ,407 16,980 22,440 11,080 14,070 64,570 Celkem 122, ,407 93, , ,977 průměr: 246,826 kg /obč., z toho 35,497 kg/obč. odpad odvezený městem 211,329 kg/obč. odpad odvezený firmou Nykos a.s. tříděný odpad (t) Druh tříděného odpadu 2014 čtvrtletí Celkem papír celkem Nykos a.s. 2,536 Město 2,370 4,906 Nykos a.s. 2,789 Město 2,430 ZŠ M. Š. 8,280 13,499 Nykos a.s. 5,569 Město 0,730 6,299 Nykos a.s. 5,710 Město - ZŠ M. Š ,957 Nykos 16,604 Město 5,530 ZŠ 17,569 celkem 39,703 plasty 7,404 9,193 7,801 7,554 31,952 náp.kartony 0,129 0,129 0,110 0,129 0,497 2,731 3,079 2,899 2,668 11,377 Sklo 2,240 2,250 1,580 2,150 8,220 ţelezo - 0,109 0,050 0,074 0,233 hliník 17,410 28,259 18,739 27,574 91,982 celkem průměr: 55,112 kg/obč., z toho průměr za jednotlivé komodity sklo: 6,817 kg/obč. plasty ve směsi s nápojovými kartony: 19,144 kg/obč. papír: 23,788 kg/obč. nápojové kartony: 0,298 kg/obč. ţelezo: 4,925 kg/obč. hliník: 0,140 kg/obč. 12

13 Směsný odpad (t) (porovnání podle váţních lístků) 2014 měsíce Kým uloţeno na skládku Celkem NYKOS Ţdánice 38,410 37,620 36,880 30,140 26,802 24,143 39,000 25,540 27,480 39,800 38, Celkemz toho Město- 35,518 35,489 34,822 27,007 24,143 26,802 35,039 22,940 24,718 36,648 34,924 46, ,407 z toho Podnikat 2,892 2,131 2,058 3,133 2,180 2,777 3,961 2,600 2,762 3,152 3,356 5,363 elé - Město Kouřim 6,640 6,580 3,760 15,160 2,920 4,360 4,240 1,120 5,720 7,600 3,690 2,780 64,570 Celkem (pouze město) 42,158 42,069 38,582 42,167 27,063 31,280 39,279 24,060 30,438 44,248 38,614 49, ,977 Měsíc Platby firmě Nykos, 1x měsíčně (dle smlouvy) Kč,- Kontejnery Směsný Směsný Směsný na separaci odpad - odpad - odpad-svoz + 15 % Strašík, Dps U +15% vývoz Pášov Praţské b. + 15% + 15% Leden 6.119, ,62 Únor 6.119, ,62 Březen 6.119, ,62 Duben 6.119, ,62 Květen 6.119, ,62 Červen 6.119, ,62 Červenec 6.119, ,62 Srpen 6.119, ,62 Září 6.397, ,50 Říjen 6.397, ,50 Listopad 6.397, ,50 Prosinec 6.397, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 780,- 897,- 780,- 897,- 780,- 897, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Bioodpad - svoz +15% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Skládkování Směsný odpad 15% (997,-/t bez DPH) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Celkem , , , , , ,23 Skládková Celkem ní bioodpadu 15% (280,-/t bez DPH) , , , , , , , , , , , , ,- (opakujících se 5 poloţek ,17 Kč bez DPH, ,15 Kč s DPH) ,02 13

14 tříděný odpad (t) přehled návozů (z Nykos) Druh tříděného odpadu sklo barev. bílé celkem Plasty Nápojové kartony Měsíce celkem - 0,997-0,774 0,308 0,652 0,960 0,851 0,932 0,982 0,314 1,296 0,773 1,192 0,830 0,104 0,934 0,805 0,991 0,571 0,301 0,872 11,377 2,606 2,169 2,629 3,244 3,140 2,809 2,577 2,642 2,582 2,223 2,134 3,197 31,952 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,046 0,043 0,021 0,043 0,043 0,043 0,497 papír 1,051 0,680 0,805 0,992 0,911 0,886 1,216 1,007 0,980 1,987 1,306 1,060 2,366 0,992 1,112 1,620 2,732 1,266 0,720 1,986 16,604 celkem 4,697 3,666 4,438 5,130 5,026 5,034 4,612 5,864 5,903 4, ,- 6,098 60,430 Bioodpad Svoz bioodpadu svozovou firmou Nykos a.s. Ţdánice Měsíc Mnoţství (t) Kč,- (skládkové) Březen 13,860 - Duben 26,039 - Květen 26,938 - Červen 21,146 - Červenec 26,474 - Srpen 24,370 - Září 34,135 - Říjen 24,675 - Listopad 20,490 - Celkem 218,127 - Kontrolní váţení v Total ČR Datum a druh odpadu Plný (t) Prázdný (t) Hmotnost odpadu (t) bioodpad 18,860 16,080 2, bioodpad 22,860 16,200 6, směsný odpad 27,440 17,160 14,800 14,800 12,640 2,360 Celkem15,000 14

15 3. 6. směsný odpad 28,640 14,740 13, směsný odpad 27,520 14,740 12,780 Hliník Hliník (sběrna Kolín) Datum Váha (kg) Kč, ,5 522, ,5 207, ,0 250, ,0 444,- Celkem 233, ,- Štěpkování ,- Kč Směsný odpad, velkoobjemový odpad (t), poplatek za skládkovné v Radimi (odvezený valníky městem) Měsíc (t) (Kč) Leden 6, ,- Únor 6, ,- Březen 3, ,- Duben 15, ,- Květen 2, ,- Červen 4, ,- Červenec 4, ,- Srpen 1, ,- Září 5, ,- Říjen 7, ,- Listopad 3, ,- Prosinec 2, ,- Celkem 64, ,- průměr: 35,498 kg/obč./rok 33,88, Kč obč./rok 15

16 Měsíc Odvezeno kg pytlů Pytlový sběr plastů + NK Odvezeno ks pytlů (1 pytel 2,35 kg) Zakoupeno ks pytlů Celkem Kč pytle Manipulace Celkem Kč Leden ,- 566,- Únor ,- 566, ,- Březen ,- 566,- Duben ,- 566,- Květen ,- 566, ,- Červen ,- 566,- Červenec ,- 566,- Srpen ,- 566, ,- Září ,- 566,- Říjen ,- 566,- Listopad ,- 566, ,- Prosinec ,- 566,- Celkem , ,- Průměr: 11,576 kg/ obč./rok 33,30,- Kč /obč./rok Pytlový sběr tetrapaku (oranţové pytle) měsíc Mnoţství ks Váha (1 ks = 2,20 kg) 24,2 17,6 24,2 19,8 28,6 17,6 6,6 4,4 15,4 26,4 19,8 4,4 (vykazovat pytle do čtvrtletních hlášení plasty, papír, oranţ pytle) ZSMV Svojšice (ks ţlutých pytlů)

17 Sběr papíru a železa od občanů města Kouřim v roce 2014 ( sběr od domů, technický dvůr ) Měsíc Papír kg Počet ks pytlů (1 pytel 6,75 kg) Papír Kč celkem (od srpna svoz papíru Nykosem) Platba firmě Nykos (doprava papír) Ţelezo kg Ţelezo Kč celkem Leden , ,- Únor , Březen , ,- Duben , ,- ZŠ M. Šolleho 8280 Květen , Červen , ,- Červenec , Srpen ,- 460, ,- Září ,- 460,- - - Říjen ,- 460,- 2, ,- ZŠ M. Šolleho 9289 Listopad ,- 460,- - - Prosinec ,- 460,- - - Celkem Město Nykos ZŠ Celkem Město 5.530,- Nykos 5.694,- Celkem , ,- 8, ,- Průměr: 16,464 kg/obč. 4,925 kg/obč. 17

18 Nebezpečný odpad (t) Druh nebezpečného odpadu 1. (29. 3.) čtvrtletí (27. 9.) 4. celkem ,038-0,042-0,080 Barvy, lepidla , ,031 Obaly zářivky Baterie, akumulátory ks - 74 ks pneumatiky (0,740) ,025-0,035-0,060 Oleje, tuky Olověné akumulátory léky Kyseliny Celkem 0,094-0,077-0,171 (bez pneumatik) průměr: 0,102 kg/obč. (bez pneumatik) E-BOX (Asekol s.r.o.) obsah boxu přemísťován do klecového kontejneru (z důvodu lépe placených odměn) odvoz Asekolem rok 1.čtvrtletí Celkem Duben Srpen (11. 8.) Listopad 4x Červen (4.11.) Září Prosinec 2x 2011 Únor 2011 Červen 2011 Říjen x

19 Asekol Datum TV PC monitory Klecový kontejner (Asekol s.r.o.) Rok 1.čtvrtletí ks ks ks ks ks ks Ecobat Datum Počet krabic Ekolamp Datum dlouhé Červený stacionární kontejner vývoz cca 1x měsíčně, nedoplňovat, el. ukládat raději do bagů v E-domku, počítán průměr několika sběrných míst Jarní úklid města velkoobjemový odpad, uskladnění v Radimi 9 valníků 11,100 t, ,18 Kč Podzimní úklid města velkoobjemový odpad, uskladnění v Radimi 6 valníků 6,360 t, 6.069,03 Kč Akce Jdeme na to! kg 19

20 Finanční prostředky získané za odvoz vyseparovaných sloţek odpadu - Kč ( od firmy Ekokom) Rok 4.čtvtletí Celkem 2007/ , , , , ,- 2008/ , , , , , / , , , , , / , , , , ,- 2011/ , , , , , , , ,- 2012/ , , , , , / , , , , ,- Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Rok 4.čtvtletí Celkem , , ,- 105, , , , ,50 821, , , , , , , ,50 Zpětný sběr elektrospotřebičů (ks) Elektrowin Datum Volně loţené - chlazení Volně loţené velké malé spotřebiče spotřebiče Celkem Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Asekol) Rok 4.čtvtletí Celkem ,70 273,- 431, , , , , , ,70 885, , ,08 20

21 EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2014 Příjmy ROK 2014 Poplatky za svoz komunálního odpadu ,- od občanů, chatařů, chalupářů Poplatky za svoz komunálního odpadu ,- (Domov pro seniory, JSDH) 2014 Příjem za papír a ţelezo předané ,- do výkupen Příjmy z prodeje hliníku 1.423,- Odměna za zpětný odběr baterií - Poplatek od EKO-KOMU za separaci ,- Bonus za pomoc při nakládce (Asekol platby za sběr elektrozařízení v roce 2014) Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Příjmy celkem , , ,58 Výdaje ROK 2014 Platba za uskladnění nevytříděných sloţek ,- odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady z úklidu města)- odvoz městem Platba firmě NYKOS za odvoz ,84 nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za uskladnění ,23 nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za odvoz a likvidaci 8.786,- nebezpečného odpadu Platba firmě NYKOS za odvoz pytlů s plasty 6.792,- Platba firmě NYKOS za skládkování 0,- bioodpadů Platba firmy Nykos za svoz bioodpadu ,40 Nádoby na tříděný odpad 0,- Platba firmě NYKOS za odvoz a předání ,96 k recyklaci vytříděných sloţek odpadu ( sklo, plasty, papír kontejnery) Nákup ţlutých pytlů na plasty a nápojové ,- kartony od firmy Nykos Platba firmě Nykos paušální za pronájem 0,- nádob Výdaje celkem ,43 Kč 21

22 Orientační ostatní výpočty: Náklady na chod sběrného místa 7.000,- Info veřejnosti - propagace ,- Odpady vzniklé z údrţby zeleně ,- Úklid košů z veřejného prostranství ,- Úklid veřejného prostranství ,- Administrativa odpadového hospodářství ,- Odvoz valníků z technického dvora 54 jízd doprava technickým úsekem Rozdíl dotováno z rozpočtu města 319,45 Kč Na 1 platícího občana (+ vybraných 500,- Kč) tj. celkem 819,45 Kč/obč. Vymahatelné pohledávky : ,- Kč Dotováno z rozpočtu města částka ,85 Kč SEPARACE (sklo, papír, plasty) Příjmy ROK 2014 Výkupny surovin - papír ,- EKO-KOM ,- Celkem Výdaje (Kč) ROK 2014 NYKOS odvoz z kontejnerů ,- NYKOS odvoz pytlového sběru 6.792,- Nákup ţlutých pytlů na plasty a nápojové ,- kartony od firmy Nykos Celkem ,- Nezapočítány: (manipulační náklady, technický úsek mzdy, multikára PHM, traktor PHM) 22

23 Soutěţ My třídíme nejlépe 2014 V kategorii obyvatel 407 soutěţících obcí 4. čtvrtletí Radim 130,55 2. Davle 107,65 3. Kunice 102, Kouřim 79,70 1. čtvrtletí Davle 98,90 2. Sulice 86,77 3. Radim 86, Kouřim 60,29 2. čtvrtletí Kněţeves 109,90 2. Davle 106,88 3. Čisovice 103, Kouřim 77,19 3. čtvrtletí Davle 121,02 2. Radim 114,83 3. Svinaře 109, Kouřim 68,24 Celkové pořadí (2014) 1. Davle 434,45 2. Radim 358,80 3. Kunice 349, Kouřim 285,42 23

24 Nápady a podněty komise ŢP při RM pro rok 2015 ( číslicemi na začátku řádku jsou označeny měsíce) Celoroční úkoly : Realizace projektu - Městský park - pulsující srdce města - průběţné aktivity Údrţba veřejné zeleně - ošetření stromů - průběţné aktivity (Stromy pod kontrolou, Zdravé stromy pro zítřek) Protipovodňová opatření ve městě Kouřim Kanalizace v Molitorově 1. Pořádek a čistota na veřejných prostranstvích (Informační kampaň) 2. Příprava a postupná realizace projektů Cesty domů, Znovuobnovení historických, úvozových a polních cest 3. Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 Pasportizace zeleně na veřejném prostranství Ekonomika odpadového hospodářství v roce Aktivity ke Dni Země, úklid škarp v k. ú. Kouřim 5. Vodní hospodářství města Kouřim - vodovod, kanalizace, vodní toky 6. Konference o odpadech v Hradci Králové 7. Práce na projektu - Aby se naši vnuci nedivili II. (Zvýšení mnoţství tříděných sloţek odpadů, kompostování - komunitní a na vlastních zahradách) 8. Ekonomika odpadového hospodářství v 1. pololetí, Osvětová kampaň - čištění komínů odborníkem, spalované materiály v kotlích a v kamnech 9. Vyhlášení výsledků soutěţe o moc hezkou květinovou výzdobu oken a předzahrádek 10. Veřejná prostranství, veřejná zeleň - efektivita údrţby 11. Městský mobiliář 12. Pes - přítel člověka (Sbírka pro psí útulek Alíkov, osvěta ve vztahu k pořádku ve městě 24

25 Odpadkové koše ve městě: Ulice + přilehlé lokality Mírové náměstí 22 Ruská 4 Dlouhá 1 Spojovací 1 Dobropolská 4 Čs. armády 5 Molitorov 1 Praţská 3 Komenského 1 Růţová 1 Kolínská 3 Nové Město 3 skála 1 Cestka 3 autobusové nádraţí 3 před hřbitovem 1 Lechův kámen 1 vala 11 stará vala 4 městský park 3 Podskalí 1 25

26 Poznámky: 26

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 23. 7. 2015 Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje www.samosebou.cz, www.jaktridit.cz Odpadové hospodářství ve městě Kouřim (Volné pokračování k informačnímu projektu města Kouřim

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011 MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ 2011 1261 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM PŘÍLOHA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Od první písemné zprávy www.kourim-radnice.cz Třídím! Třídíš! Třídí! Třídíme! Třídíte! prostě všichni. Skoro. Proto jsme my,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více