MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOUŘIM. Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014. Plány a úkoly v dané oblasti na rok 2015"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM Mírové náměstí Kouřim IČ: kontakty: , mobil: fax: starostka: mobil: Přehled o odpadovém hospodářství města za rok 2014 Plány a úkoly v dané oblasti na rok

2 Nová šance pro staré věci - ţít novým ţivotem. 2

3 Obsah: Organizace, s kterými město Kouřim spolupracuje v rámci odpadového hospodářství str. 4-5 Přehled systému sběru odpadů ve městě Kouřim str. 6-7 Pravidelnosti v odpadovém hospodářství str. 8-9 Celkový přehled produkce odpadu ve městě Kouřim str. 10 Odpadové hospodářství v roce 2014 str Ekonomika odpadového hospodářství str. 21,22 Soutěţ My třídíme nejlépe 2014 str. 23 Nápady a podněty komise ŢP pro rok 2015 str. 24 Odpadkové košíky ve městě str. 25 Poznámky str. 26 3

4 Organizace, s kterými město Kouřim spolupracuje v rámci shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim: Nykos a.s. Ţdánice svozová společnost CALL CENTRUM - mob.: na tomto čísle lze řešit především reklamace a pravidelné objednávky, ale pomůţe Vám s řešením všech poţadavků. Centrála - tel.: moţnost přepojení na všechny zaměstnanace Ředitel společnosti: Ing. Tomáš Nehasil mob.: Obchodní zástupce: Ing. Petr Jindra - mob.: Vedoucí provozu: Miroslav Schürz - mob.: Dispečer: Michal Bleha mob.: Administrativní pracovnice: Jitka Weidenhofferová - mob.: Obchodně -administrativní pracovnice: Bc. Ivana Sobotková - mob Mistr provozu: Tomáš Chudoba - mob.: Obec Radim tel.: Skládka TKO tel.: REKLA, s. r.o. provádí sběr, svoz, likvidaci, zpracování a odstranění upotřebených olejů a ostatních kapalných a tuhých ropných látek, filtrů a sorbetů Jednatel společnosti: Ing. Jan Roček tel.: Eko- kom, a.s. Zajištění sdruţeného plnění povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů. Regionální manaţerka pro Středočeský kraj Ing. Kateřina Půlpánová mob.: , Asekol s.r.o. Organizuje následnou dopravu a zpracování zpětně odebraných nefunkčních spotřebičů. (kancelářská technika a technika z obývacího pokoje ) Regionální zástupce pro Středočeský kraj Mgr. Marek Holinka tel.: Elektrowin a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, vyuţití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrických nástrojů a nářadí). Ing. Martin Černý sběrná síť obce, mobilní svozy, poslední prodejci tel.:

5 ECOBAT s.r.o.. nezisková organizace, která zajišťuje zpětný odběr pouţitých přenosných baterií, ekologická likvidace na území celé ČR Jednatel ředitel společnosti: Petr Kratochvíl tel.: Ekolamp s.r.o. zajišťuje zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení a svítidel. Jednatelé společnosti: Ing. Alexandr Hanousek, Ing. Olivek Čelko tel.: Cart4Future s.r.o. zabývá se sběrem, výkupem a ekologickou recyklací cartridgí a tonerů do tiskáren pomocí sběrných boxů. Platí pro celou ČR. Diakonie Broumov Zpracování sbírek pouţitého ošacení Posláním organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové ţivotní situaci, na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. 5

6 Přehled systému sběru odpadů ve městě Kouřim Tříděný odpad Sběrná místa: 1. Mírové náměstí 2 ks ţlutých kontejnerů na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 2. ul. Kolínská - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, zelený na barevné sklo označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 3. ul. Barborka - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 4. ul. Okruţní (u Smíšenky) 2 ks ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 5. ul. Dobropolská - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 6. ul. Čs. armády (u bytovek) - ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 7. ul. Ruská 2 ks ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, zelený na barevné sklo bílý na bílé sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) 8. ul. Dlouhá ţlutý na plast, NK a drobný polystyren, modrý na papír, bílý na bílé sklo, zelený na barevné sklo, označená hnědá popelnice na hliník (Al) a kovy (Fe) plasty + nápojové kartony (NK) + drobný polystyren: ţluté kontejnery vývoz 1x týdně - čtvrtek ţluté pytle svoz od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit do 8.00 Plastové lahve i nápojové kartony je potřeba před vhozením do kontejneru nebo do ţlutého pytle pečlivě sešlapat. papír: modré kontejnery: vývoz kaţdou středu prosíme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze drobný papír, neznečištěný Vytříděný papír zvlášť svázané balíky novin a časopisů, zvlášť kartony - svoz od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit do x ročně na základě vyhlášeného termínu sběr v Základní škole M. Šolleho barevné sklo: zelené kontejnery : vývoz 1x za 4 týdny bílé sklo: bílé kontejnery: vývoz 1x za 4 týdny Svoz skla od jednotlivých nemovitostí poslední pátek v měsíci, připravit v taškách či v krabicích do 8.00 kovy technický dvůr ( poslední sobotu v měsíci 8-9 hod.) označená hnědá popelnice - všechna sběrná místa na chodník před domy (poslední neděli v měsíci v pondělí odvoz technickým úsekem města do místní výkupny surovin) hliník technický dvůr( poslední sobotu v měsíci 8-9 hod.) označená hnědá popelnice - všechna sběrná místa průběţně moţno nosit do pokladny v přízemí radnice a do místní knihovny bioodpad odpad ze zahrádek nepatří do popelnic na směsný odpad vlastní kompostování hnědé popelnice svoz kaţdé pondělí v období od 1. března do 30. listopadu 1x ročně (březen) štěpkování větví z ostříhaných stromů ze zahrádek svoz větví na předem vyhlášená místa nebezpečný odpad 2x ročně (poslední sobota v březnu a poslední sobota v září) technický dvůr ( ) Nebezpečný odpad: barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy - v původních obalech, obaly od barev (neředitelných vodou). léky místní lékárna (průběţně) 6

7 elektroodpad - elektrospotřebiče všeho druhu, včetně mrazáků a ledniček (mrazáky a ledničky musí obsahovat chladící a mrazící zařízení, jinak patří do kovoodpadu) technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) drobné elektrospotřebiče: E-BOX přízemí radnice červený kontejner sběrné místo v Ruské ulici monočlánky nádoba v přízemí radnice, E-BOX v přízemí radnice, nádoba na chodbě před vstupem do samoobsluhy, v Základní škole M. Šolleho, červený kontejner sběrné místo v Ruské ulici nefunkční osvětlovací zařízení technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) sběrné nádoby přízemí radnice, pouţité oleje technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) velkoobjemový odpad - technický dvůr (poslední sobota v měsíci ) - menší mnoţství velké mnoţství (stěhování, rekonstrukce domu) objednat kontejnery u firem zajišťujících na poţádání občanů odvoz: Firma Zipr s.r.o. Kouřim, tel , (Čepelák Ondřej), (Čepelák Luboš) Obecní úřad Radim, tel Nykos a. s. Ţdánice, tel Autodoprava Dočkal Polní Voděrady, tel , Autodoprava Starý Ţdánice, tel x ročně odvoz velkoobjemového odpadu (ve vyhlášených termínech) přímo od jednotlivých nemovitostí pracovníky technického úseku Směsný odpad duben září svoz po 14 dnech úterý (liché týdny) říjen březen svoz 1x týdně kaţdé úterý 7

8 Pravidelnosti v odpadovém hospodářství: Svoz bioodpadu z hnědých odpadních nádob kaţdé úterý (březen listopad) Svoz směsného odpadu úterý 1x za 14 dní (duben září): 7. 4., , 5. 5., , 2. 6., , , , , , , 8. 9., x týdně (říjen březen) Vývoz kontejnerů na plasty 1x týdně (čtvrtek) Vývoz kontejnerů na papír 1x týdně (středa) Vývoz zvonů na sklo 1x měsíčně (poslední týden v měsíci) Poslední pátek v měsíci svoz ţlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a drobným polystyrenem, svázaných vytříděných balíků papíru a sklo v igelitových taškách nebo v papírových krabicích (odvoz od 8 hodin) Poslední sobota v měsíci otevřen technický dvůr (8 9 hod.) Poslední neděle v měsíci - odloţení ţeleza před domy, zametení chodníků Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 500,- Kč/ kalendářní rok fyzická osoba/trvalý pobyt rekreační stavba Splatnost do příslušného roku Osvobození a úlevy a) osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích b) osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí c) osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních d) poplatníci dle čl. 2, odst. 1 písm. a) OZV, kteří se po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích v místě trvalého pobytu nezdrţují Upozorňujeme občany, kteří budou ţádat o osvobození od poplatku na další nový rok za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce stávajícího roku. Co do technického dvora? (odkládáme výrobky, ne odpad) Kovy plechovky, hrnce, kovové nářadí, součástky, hliníková víčka a alobal.. Velkoobjemový odpad nábytek, koberce, linolea, staré vany, umyvadla.. Stavební suť z drobných úprav v domě (dlaţdičky, cihly..) Novodurové trubky, zahradní hadice atd. Elektroodpad elektrospotřebiče ( včetně televizí), kuchyňské spotřebiče, kabely, elektrické nářadí atd. (elektrovýrobky) Technický dvůr je otevřen pro veřejnost kaţdou poslední sobotu v měsíci od hod. uloţení v E-domku. 8

9 E-BOX přízemí radnice DO E-BOXU PATŘÍ: drobné elektrospotřebiče např. vyslouţilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení (PC myši a klávesnice), MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, varné konvice. DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, úsporné ţárovky ( v ČR je rozmístěno 330 ks E-BOXŮ, 1 z toho v Kouřimi) Kontejnery na monočlánky přízemí radnice, chodba před vstupem do samoobsluhy, Základní škola M. Šolleho Malé sběrné nádoby na nefunkční osvětlovací zařízení přízemí radnice Pouţité inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren přízemí radnice Obnošený textil kontejner Diakonie Broumov sběrné místo na náměstí pod muzeem Majitelům pejsků. Sáčky na psí exkrementy si můţete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 12,- Kč /1 rolička 9

10 Celkový přehled produkce odpadů ve městě Kouřim papír (t) ,220 31,620 29,593 45,908 27,906 38,134 41,655 39,548 38,823 39, průměr 23,19 kg obč./rok plasty + NK + polystyren(t) ,100 4,590 4,390 10,380 12,074 20,859 22,654 30,568 37,750 39,418 35,121 31, průměr 20,98 kg obč./rok sklo (t) ,290 3,330 4,240 8,490 11,304 11,928 8,108 17,457 20,151 15,845 16,295 11, ,73 kg obč./rok kovy (t) ,810 20,320 8,130 22,432 14,450 19,380 13,930 9,490 9,810 8, ,86kg Obč./rok bioodpad (t) ,831 96, , , ,127 hliník(kg)

11 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2014 V roce 2014 bylo na katastrálním území Kouřim vyprodukováno t odpadu. (Není započítán odpad z demolic, přestaveb, jehoţ odvoz si občané zajišťují sami.) Rok Papír (Nykos, město, ZŠ M. Šolleho) 39,703 38,822 39,548 41,655 38,134 Sklo (barevné + bílé) 11,377 16,295 15,845 20,151 17,457 Plasty ( kontejnery + pytle) + nápojové kart. Nápojový karton samostatně sbíraný 31,952 35,121 39,418 37,750 30,568 0,497 0,514 0,613 0,557 0,032 Ţelezo 8,220 9,810 9, ,380 Hliník 0,233 0,090 0,133 0,105 0,03 Směsný odpad (NYKOS) 384, , , , ,967 Velkoobjemový odpad (odvezený městem) 64,570 74,670 68, , ,5 Nebezpečný odpad 0,171 0,661 0, ,778 Pneumatiky 74 ks 39 ks 0,158 0,460 0,745 Olověné akumulátory ,020 - Bioodpady 218, , ,450 96,158 4,680 Celkem z toho pro zpětné vyuţití BEZ BIO 756,215 91, , , , , , , , ,601 průměr 453,095 kg/ obč. (pouze trvale ţijící platící) Počet poplatníků trvale hlášených (plat.) 1669 majitelé chalup v Kouřimi 102 majitelé chat na Strašíku 36 majitelé chat v Pášově 12 celkem 1819 osvobozeno z trvale hlášených (odečet) 183 nezaplatili trvale hlášeni 54 nezaplatili chalupáři 1 prostřednictvím sociálních sluţeb 35 osoby hradící svoz a likvidaci KO počet členů JSDH, kteří mají 13 hrazeny poplatky přímo z městského 11

12 rozpočtu Směsný odpad (t) Kým uloţeno na skládku čtvrtletí Celkem NYKOS Ţdánice Město Kouřim 105,829 77,952 82, , ,407 16,980 22,440 11,080 14,070 64,570 Celkem 122, ,407 93, , ,977 průměr: 246,826 kg /obč., z toho 35,497 kg/obč. odpad odvezený městem 211,329 kg/obč. odpad odvezený firmou Nykos a.s. tříděný odpad (t) Druh tříděného odpadu 2014 čtvrtletí Celkem papír celkem Nykos a.s. 2,536 Město 2,370 4,906 Nykos a.s. 2,789 Město 2,430 ZŠ M. Š. 8,280 13,499 Nykos a.s. 5,569 Město 0,730 6,299 Nykos a.s. 5,710 Město - ZŠ M. Š ,957 Nykos 16,604 Město 5,530 ZŠ 17,569 celkem 39,703 plasty 7,404 9,193 7,801 7,554 31,952 náp.kartony 0,129 0,129 0,110 0,129 0,497 2,731 3,079 2,899 2,668 11,377 Sklo 2,240 2,250 1,580 2,150 8,220 ţelezo - 0,109 0,050 0,074 0,233 hliník 17,410 28,259 18,739 27,574 91,982 celkem průměr: 55,112 kg/obč., z toho průměr za jednotlivé komodity sklo: 6,817 kg/obč. plasty ve směsi s nápojovými kartony: 19,144 kg/obč. papír: 23,788 kg/obč. nápojové kartony: 0,298 kg/obč. ţelezo: 4,925 kg/obč. hliník: 0,140 kg/obč. 12

13 Směsný odpad (t) (porovnání podle váţních lístků) 2014 měsíce Kým uloţeno na skládku Celkem NYKOS Ţdánice 38,410 37,620 36,880 30,140 26,802 24,143 39,000 25,540 27,480 39,800 38, Celkemz toho Město- 35,518 35,489 34,822 27,007 24,143 26,802 35,039 22,940 24,718 36,648 34,924 46, ,407 z toho Podnikat 2,892 2,131 2,058 3,133 2,180 2,777 3,961 2,600 2,762 3,152 3,356 5,363 elé - Město Kouřim 6,640 6,580 3,760 15,160 2,920 4,360 4,240 1,120 5,720 7,600 3,690 2,780 64,570 Celkem (pouze město) 42,158 42,069 38,582 42,167 27,063 31,280 39,279 24,060 30,438 44,248 38,614 49, ,977 Měsíc Platby firmě Nykos, 1x měsíčně (dle smlouvy) Kč,- Kontejnery Směsný Směsný Směsný na separaci odpad - odpad - odpad-svoz + 15 % Strašík, Dps U +15% vývoz Pášov Praţské b. + 15% + 15% Leden 6.119, ,62 Únor 6.119, ,62 Březen 6.119, ,62 Duben 6.119, ,62 Květen 6.119, ,62 Červen 6.119, ,62 Červenec 6.119, ,62 Srpen 6.119, ,62 Září 6.397, ,50 Říjen 6.397, ,50 Listopad 6.397, ,50 Prosinec 6.397, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 780,- 897,- 780,- 897,- 780,- 897, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Bioodpad - svoz +15% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Skládkování Směsný odpad 15% (997,-/t bez DPH) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Celkem , , , , , ,23 Skládková Celkem ní bioodpadu 15% (280,-/t bez DPH) , , , , , , , , , , , , ,- (opakujících se 5 poloţek ,17 Kč bez DPH, ,15 Kč s DPH) ,02 13

14 tříděný odpad (t) přehled návozů (z Nykos) Druh tříděného odpadu sklo barev. bílé celkem Plasty Nápojové kartony Měsíce celkem - 0,997-0,774 0,308 0,652 0,960 0,851 0,932 0,982 0,314 1,296 0,773 1,192 0,830 0,104 0,934 0,805 0,991 0,571 0,301 0,872 11,377 2,606 2,169 2,629 3,244 3,140 2,809 2,577 2,642 2,582 2,223 2,134 3,197 31,952 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,046 0,043 0,021 0,043 0,043 0,043 0,497 papír 1,051 0,680 0,805 0,992 0,911 0,886 1,216 1,007 0,980 1,987 1,306 1,060 2,366 0,992 1,112 1,620 2,732 1,266 0,720 1,986 16,604 celkem 4,697 3,666 4,438 5,130 5,026 5,034 4,612 5,864 5,903 4, ,- 6,098 60,430 Bioodpad Svoz bioodpadu svozovou firmou Nykos a.s. Ţdánice Měsíc Mnoţství (t) Kč,- (skládkové) Březen 13,860 - Duben 26,039 - Květen 26,938 - Červen 21,146 - Červenec 26,474 - Srpen 24,370 - Září 34,135 - Říjen 24,675 - Listopad 20,490 - Celkem 218,127 - Kontrolní váţení v Total ČR Datum a druh odpadu Plný (t) Prázdný (t) Hmotnost odpadu (t) bioodpad 18,860 16,080 2, bioodpad 22,860 16,200 6, směsný odpad 27,440 17,160 14,800 14,800 12,640 2,360 Celkem15,000 14

15 3. 6. směsný odpad 28,640 14,740 13, směsný odpad 27,520 14,740 12,780 Hliník Hliník (sběrna Kolín) Datum Váha (kg) Kč, ,5 522, ,5 207, ,0 250, ,0 444,- Celkem 233, ,- Štěpkování ,- Kč Směsný odpad, velkoobjemový odpad (t), poplatek za skládkovné v Radimi (odvezený valníky městem) Měsíc (t) (Kč) Leden 6, ,- Únor 6, ,- Březen 3, ,- Duben 15, ,- Květen 2, ,- Červen 4, ,- Červenec 4, ,- Srpen 1, ,- Září 5, ,- Říjen 7, ,- Listopad 3, ,- Prosinec 2, ,- Celkem 64, ,- průměr: 35,498 kg/obč./rok 33,88, Kč obč./rok 15

16 Měsíc Odvezeno kg pytlů Pytlový sběr plastů + NK Odvezeno ks pytlů (1 pytel 2,35 kg) Zakoupeno ks pytlů Celkem Kč pytle Manipulace Celkem Kč Leden ,- 566,- Únor ,- 566, ,- Březen ,- 566,- Duben ,- 566,- Květen ,- 566, ,- Červen ,- 566,- Červenec ,- 566,- Srpen ,- 566, ,- Září ,- 566,- Říjen ,- 566,- Listopad ,- 566, ,- Prosinec ,- 566,- Celkem , ,- Průměr: 11,576 kg/ obč./rok 33,30,- Kč /obč./rok Pytlový sběr tetrapaku (oranţové pytle) měsíc Mnoţství ks Váha (1 ks = 2,20 kg) 24,2 17,6 24,2 19,8 28,6 17,6 6,6 4,4 15,4 26,4 19,8 4,4 (vykazovat pytle do čtvrtletních hlášení plasty, papír, oranţ pytle) ZSMV Svojšice (ks ţlutých pytlů)

17 Sběr papíru a železa od občanů města Kouřim v roce 2014 ( sběr od domů, technický dvůr ) Měsíc Papír kg Počet ks pytlů (1 pytel 6,75 kg) Papír Kč celkem (od srpna svoz papíru Nykosem) Platba firmě Nykos (doprava papír) Ţelezo kg Ţelezo Kč celkem Leden , ,- Únor , Březen , ,- Duben , ,- ZŠ M. Šolleho 8280 Květen , Červen , ,- Červenec , Srpen ,- 460, ,- Září ,- 460,- - - Říjen ,- 460,- 2, ,- ZŠ M. Šolleho 9289 Listopad ,- 460,- - - Prosinec ,- 460,- - - Celkem Město Nykos ZŠ Celkem Město 5.530,- Nykos 5.694,- Celkem , ,- 8, ,- Průměr: 16,464 kg/obč. 4,925 kg/obč. 17

18 Nebezpečný odpad (t) Druh nebezpečného odpadu 1. (29. 3.) čtvrtletí (27. 9.) 4. celkem ,038-0,042-0,080 Barvy, lepidla , ,031 Obaly zářivky Baterie, akumulátory ks - 74 ks pneumatiky (0,740) ,025-0,035-0,060 Oleje, tuky Olověné akumulátory léky Kyseliny Celkem 0,094-0,077-0,171 (bez pneumatik) průměr: 0,102 kg/obč. (bez pneumatik) E-BOX (Asekol s.r.o.) obsah boxu přemísťován do klecového kontejneru (z důvodu lépe placených odměn) odvoz Asekolem rok 1.čtvrtletí Celkem Duben Srpen (11. 8.) Listopad 4x Červen (4.11.) Září Prosinec 2x 2011 Únor 2011 Červen 2011 Říjen x

19 Asekol Datum TV PC monitory Klecový kontejner (Asekol s.r.o.) Rok 1.čtvrtletí ks ks ks ks ks ks Ecobat Datum Počet krabic Ekolamp Datum dlouhé Červený stacionární kontejner vývoz cca 1x měsíčně, nedoplňovat, el. ukládat raději do bagů v E-domku, počítán průměr několika sběrných míst Jarní úklid města velkoobjemový odpad, uskladnění v Radimi 9 valníků 11,100 t, ,18 Kč Podzimní úklid města velkoobjemový odpad, uskladnění v Radimi 6 valníků 6,360 t, 6.069,03 Kč Akce Jdeme na to! kg 19

20 Finanční prostředky získané za odvoz vyseparovaných sloţek odpadu - Kč ( od firmy Ekokom) Rok 4.čtvtletí Celkem 2007/ , , , , ,- 2008/ , , , , , / , , , , , / , , , , ,- 2011/ , , , , , , , ,- 2012/ , , , , , / , , , , ,- Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Rok 4.čtvtletí Celkem , , ,- 105, , , , ,50 821, , , , , , , ,50 Zpětný sběr elektrospotřebičů (ks) Elektrowin Datum Volně loţené - chlazení Volně loţené velké malé spotřebiče spotřebiče Celkem Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Asekol) Rok 4.čtvtletí Celkem ,70 273,- 431, , , , , , ,70 885, , ,08 20

21 EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2014 Příjmy ROK 2014 Poplatky za svoz komunálního odpadu ,- od občanů, chatařů, chalupářů Poplatky za svoz komunálního odpadu ,- (Domov pro seniory, JSDH) 2014 Příjem za papír a ţelezo předané ,- do výkupen Příjmy z prodeje hliníku 1.423,- Odměna za zpětný odběr baterií - Poplatek od EKO-KOMU za separaci ,- Bonus za pomoc při nakládce (Asekol platby za sběr elektrozařízení v roce 2014) Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Příjmy celkem , , ,58 Výdaje ROK 2014 Platba za uskladnění nevytříděných sloţek ,- odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady z úklidu města)- odvoz městem Platba firmě NYKOS za odvoz ,84 nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za uskladnění ,23 nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za odvoz a likvidaci 8.786,- nebezpečného odpadu Platba firmě NYKOS za odvoz pytlů s plasty 6.792,- Platba firmě NYKOS za skládkování 0,- bioodpadů Platba firmy Nykos za svoz bioodpadu ,40 Nádoby na tříděný odpad 0,- Platba firmě NYKOS za odvoz a předání ,96 k recyklaci vytříděných sloţek odpadu ( sklo, plasty, papír kontejnery) Nákup ţlutých pytlů na plasty a nápojové ,- kartony od firmy Nykos Platba firmě Nykos paušální za pronájem 0,- nádob Výdaje celkem ,43 Kč 21

22 Orientační ostatní výpočty: Náklady na chod sběrného místa 7.000,- Info veřejnosti - propagace ,- Odpady vzniklé z údrţby zeleně ,- Úklid košů z veřejného prostranství ,- Úklid veřejného prostranství ,- Administrativa odpadového hospodářství ,- Odvoz valníků z technického dvora 54 jízd doprava technickým úsekem Rozdíl dotováno z rozpočtu města 319,45 Kč Na 1 platícího občana (+ vybraných 500,- Kč) tj. celkem 819,45 Kč/obč. Vymahatelné pohledávky : ,- Kč Dotováno z rozpočtu města částka ,85 Kč SEPARACE (sklo, papír, plasty) Příjmy ROK 2014 Výkupny surovin - papír ,- EKO-KOM ,- Celkem Výdaje (Kč) ROK 2014 NYKOS odvoz z kontejnerů ,- NYKOS odvoz pytlového sběru 6.792,- Nákup ţlutých pytlů na plasty a nápojové ,- kartony od firmy Nykos Celkem ,- Nezapočítány: (manipulační náklady, technický úsek mzdy, multikára PHM, traktor PHM) 22

23 Soutěţ My třídíme nejlépe 2014 V kategorii obyvatel 407 soutěţících obcí 4. čtvrtletí Radim 130,55 2. Davle 107,65 3. Kunice 102, Kouřim 79,70 1. čtvrtletí Davle 98,90 2. Sulice 86,77 3. Radim 86, Kouřim 60,29 2. čtvrtletí Kněţeves 109,90 2. Davle 106,88 3. Čisovice 103, Kouřim 77,19 3. čtvrtletí Davle 121,02 2. Radim 114,83 3. Svinaře 109, Kouřim 68,24 Celkové pořadí (2014) 1. Davle 434,45 2. Radim 358,80 3. Kunice 349, Kouřim 285,42 23

24 Nápady a podněty komise ŢP při RM pro rok 2015 ( číslicemi na začátku řádku jsou označeny měsíce) Celoroční úkoly : Realizace projektu - Městský park - pulsující srdce města - průběţné aktivity Údrţba veřejné zeleně - ošetření stromů - průběţné aktivity (Stromy pod kontrolou, Zdravé stromy pro zítřek) Protipovodňová opatření ve městě Kouřim Kanalizace v Molitorově 1. Pořádek a čistota na veřejných prostranstvích (Informační kampaň) 2. Příprava a postupná realizace projektů Cesty domů, Znovuobnovení historických, úvozových a polních cest 3. Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013 Pasportizace zeleně na veřejném prostranství Ekonomika odpadového hospodářství v roce Aktivity ke Dni Země, úklid škarp v k. ú. Kouřim 5. Vodní hospodářství města Kouřim - vodovod, kanalizace, vodní toky 6. Konference o odpadech v Hradci Králové 7. Práce na projektu - Aby se naši vnuci nedivili II. (Zvýšení mnoţství tříděných sloţek odpadů, kompostování - komunitní a na vlastních zahradách) 8. Ekonomika odpadového hospodářství v 1. pololetí, Osvětová kampaň - čištění komínů odborníkem, spalované materiály v kotlích a v kamnech 9. Vyhlášení výsledků soutěţe o moc hezkou květinovou výzdobu oken a předzahrádek 10. Veřejná prostranství, veřejná zeleň - efektivita údrţby 11. Městský mobiliář 12. Pes - přítel člověka (Sbírka pro psí útulek Alíkov, osvěta ve vztahu k pořádku ve městě 24

25 Odpadkové koše ve městě: Ulice + přilehlé lokality Mírové náměstí 22 Ruská 4 Dlouhá 1 Spojovací 1 Dobropolská 4 Čs. armády 5 Molitorov 1 Praţská 3 Komenského 1 Růţová 1 Kolínská 3 Nové Město 3 skála 1 Cestka 3 autobusové nádraţí 3 před hřbitovem 1 Lechův kámen 1 vala 11 stará vala 4 městský park 3 Podskalí 1 25

26 Poznámky: 26

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim

Odpadové hospodářství ve městě Kouřim MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 23. 7. 2015 Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje www.samosebou.cz, www.jaktridit.cz Odpadové hospodářství ve městě Kouřim (Volné pokračování k informačnímu projektu města Kouřim

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD Vážení spoluobčané, město Třeboň ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. pro vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014

Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby Turnov, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2014 Vypracoval: Libor Preisler, jednatel technických služeb Obsah 1. Základní informace 2 2. Předmět podnikání 3 3. Orgány společnosti 4 4. Rozbor

Více

MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014

MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014 MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014 do každé domácnosti Štěstí není nádraží, na které přijedete, ale způsob cestování. Margaret Lee Runbeck Aktuálně ze života ve městě 1. 2. se sešli na radnici zástupci

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více