nejvyšší kvalita made in U.S.A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejvyšší kvalita made in U.S.A."

Transkript

1 MSE: Více než originál Originální výrobce produktů pro tisk, nejvyšší kvalita made in U.S.A.

2 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU 16 let kvality Doložená míra spokojenosti s produktem 99,2 % Volba produktem s nejvyšší kvalitou v odvětví v letech , 2006, 2007, 2008 a 2009 Více než 800 zaměstnanců Technologická společnost 30 patentů a technologií přihlášených k patentové ochraně Největší výrobce v USA Kapacita tonerových kazet/měsíc Jsme ZELENÁ společnost MSE Standardy kvality ISO 9000 je skupina standardů pro systémy řízení kvality. Některé z požadavků ve standardu ISO 9001 obsahují: dokumentaci postupů, monitorování procesů, vedení dostatečných záznamů, pořizování záznamů, provádění nápravných akcí, pravidelné revize celého systému a usnadňování průběžných změn. ISO je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro jednobarevný (černobílý) tisk u tonerových kazet laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí nejméně s devíti tonerovými kazetami testovanými ve třech samostatných tiskárnách při tisku standardních tištěných/testovaných stránek za specifických podmínek prostředí a specifických nastavení tiskárny. ISO je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro barevný tisk u tonerových kazet barevných laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí nejméně s 12 kazetami (tři sady tonerů CMYK) na standardní sadě pěti různých tiskových/zkušebních stran za specifických podmínek prostředí a specifických nastavení tiskárny. Posláním výboru Accredited Standards Committee X9 (ASC X9) je vývoj, ustavování, udržování, podpora a propagace standardů pro odvětví finančních služeb s cílem usnadnit poskytování finančních služeb a produktů. Výbor pro standardizované zkušební metody (Standardized Test Methods Committee - STMC) je výbor s globální působností, vytvořený s cílem vyhledávat a propagovat standardizované zkušební metody pro průmysl tiskových kazet. Od srpna 2006 jsou standardy pro všechny kazety MSE vytvářeny dle všech parametrů STMC. Z historického hlediska jsou kompatibilní tonerové kazety vyrobené v USA té nejvyšší kvality, pokud jde o kazety, které jsou k dispozici. Můžete rovněž těžit z rychlých dodávek a dokonce můžete navštívit místo, kde se kazety vyrábějí, abyste porozuměli zavedenému systému řízení kvality. Je přímo nezbytné zvolit si výrobce, který za svými výrobky bezpodmínečně stojí. Hledejte prodloužené záruky a výrobce, kteří svůj produkt podporují. Pro případ možné vady kazety hledejte záruku výrobce, která se vztahuje jak na kazetu, tak na vaši tiskárnu, pro případ, že by kazeta tiskárnu nějak poškodila. 2

3 originální kompatibilní produkty pro tisk MSE ocenění 3 5

4 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU MSE naše procesy Základní koncepce Inteligent Re-engineering TM spočívá v uvědomění si a následném odstranění vad spojených se základní konstrukcí tonerové kazety. Jako doplněk k odhalování a eliminaci OEM vad, využívá MSE odlišné metody, které překonávají protokoly průmyslového přepracování. Některými příklady toho jsou naše patentované technologie sváření a laserového řezání tonerových kazet. Tyto vlastní a patentované procesy společnosti automatizují operace, které se jinak provádějí ručně. Eliminují se tím odchylky, snižují náklady a zvyšuje se produktivita. MSE neustále prověřuje a reviduje výrobní metody s cílem zajistit, aby naše produkty byly lepší než produkty konkurence a přinášely přidanou hodnotu do dodavatelského řetězce. Ovládání celého výrobního procesu nám umožňuje kontrolovat každý aspekt a komponentu tonerové kazety. Během procesu demontáže a následné zpětné montáže kazety se osvětlí mnohé problémy konstrukce a vady s jejich následnou eliminací. To je oblast, kde je MSE opravdu vynikající, a to díky neustálé tvorbě modifikací a zlepšování. Takovým příkladem je kazeta MSE JUMBO pro HP 4000, která poskytuje o 50% více stránek (při 5procentním pokrytí tiskem) než standardní HP model na stránek. Z KVALITNÍCH KOMPONENT JSOU KVALITNÍ KAZETY Kvalitní tonerovou kazetu nelze vytvořit bez použití kvalitních dílů a montážních podskupin. Odbory řízení a kontroly jakosti společnosti MSE jsou na čele v oboru přepracování díky zvládnutí systému řízení jakosti na světové úrovni a používání vyzkoušených a správných postupů kontroly. Komponenty, které nesplňují požadavky MSE (které jsou vyšší než standardy běžně používané v průmyslu) jsou nepřijatelné a vyřazují se, přičemž jejich dodavatel je upozorněn formou požadavku na provedení nápravného opatření. MSE nikdy neslevuje z požadavků na kvalitu, a to bez ohledu na náklady. PROFESIONÁLNÍ OPC VÁLCE S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ MSE nepoužívá již použité OPC válce, ani neobnovuje jejich povlak. Jsme si vědomi toho, že použití vysoce kvalitního náhradního válce je spolehlivou metodou zajištění kvality. Nahrazujeme proto v každé kazetě, kterou vyrábíme, OPC válec válcem zcela novým. MSE používá pouze válce klasifikace A. Nikdy nepřijímáme druhořadé náhrady, které nemají požadované vlastnosti, mají vady a jsou to nedokonalé kopie. V mnoha případech, prostřednictvím našich kupních smluv, jednáme přímo s výrobci válců o jejich výrobě dle našich přesných specifikací. Tyto obchodní vztahy nám umožňují exkluzivitu, pokud jde o tyto válce, kterou tudíž nemá nikdo jiný. VYVÍJECÍ VÁLEC A NABÍJECÍ VÁLEC (PCR) Náš výzkum došel k závěru, že řada již jednou prodaných PCR a magnetických válců nesplňuje přejímací standardy MSE a navíc, znovupoužití originálních OEM komponent je riskantní s nepředvídatelnými důsledky. Naši strojní a chemičtí inženýři vyvinuli náš vlastní vícestupňový proces úpravy, který vede k lepšímu a konzistentnímu tisku než u jiných sekundárních a znovupoužitých kombinací OEM komponent. Společností MSE chemicky upravené komponenty byly ověřeny ve vícenásobných zátěžových cyklech. Nicméně, dosud se používají vždy pouze jednou. ZÁKAZNICKY PŘIZPŮSOBENÉ RECEPTURY TONERU Toner plní dvě úlohy v procesu reprodukce obrazu: a) toner ulpívá na papíru a teplem se natavuje, čímž se vytvářejí obrazy a text; b) toner působí i jako lubrikant zmenšující tření mezi pohybujícími se částmi, jako je otáčející se OPC válec a částečně abrazivní povrchy, se kterými přichází do styku. I když konvenční tonery mohou poskytovat ve většině případů uspokojivé výsledky, MSE specifikuje něco, co považujeme za tonery vrcholné jakosti. Výsledné vlastní receptury jsou produkty, které jsou jemnější (částice stejnoměrné velikosti, které podporují lepší rozložení), mají lepší přilnavost k papíru (vstupují do vláken papíru, v nichž se toner zachycuje) a působí jako mazadlo válce (což udržuje kvalitu tisku a prodlužuje životnost) s cílem dosažení optimálního výkonu. Náš zákaznicky přizpůsobený toner je chemicky a elektricky přizpůsobený každé tiskárně. KONTROLA STÍRACÍCH LIŠT MSE nahrazuje všechny stírací, natírací a těsnicí lišty novými. Tyto lišty se vyrábějí dle našich požadavků na konstrukci. Pro dosažení shody poskytujeme výkresy vytvořené našimi inženýry dodavatelům, kteří je vyrábějí, našim kontrolorům zajišťujícím kvalitu a pracovníkům výroby. Statistické výběry se podrobují kontrole prvního výrobku a testování funkčnosti v rámci výtěžnosti. A navíc, každá nová lišta je ošetřena MSE vlastním anti-flip lubrikantem. FORMÁLNÍ PŘEJÍMACÍ KONTROLA Všichni zaměstnanci MSE jsou školeni v metodách kontroly kvality. Každá přijatá (prázdná) tonerová kazeta se prohlédne a zařadí dle klasifikace. Kazety u nichž se zjistí, že jsou poškozené nebo nesou známky dřívějšího přepracování se oddělí od originálních prázdných kazet a podrobí se dalšímu zkoumání a následné demontáži. Máme pracovníky kontroly, kteří jsou nezávislí na výrobě a mají přímý přístup k vrcholovému vedení ve věcech kontroly a metod třídění a klasifikace. Kazety jsou předběžně ohodnoceny, zabaleny, uloženy na palety a uskladněny způsobem, který je navržen tak, aby se zachovala spolehlivost kazet. I když se tyto kazety budou před odesláním kontrolovat ještě několikrát, toto předběžné hodnocení podporuje požadavky na plánování materiálu a konzistentnost výroby. DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ A KONTROLA Předtím, než začne jakákoli výrobní operace, veškeré kazety se kompletně rozmontují. Velkoobjemové produkty se otevírají patentovanou metodou laserového řezání. Všechny ostatní produkty se otevírají pomocí mechanických stahováků zkonstruovaných inženýry MSE. Tyto metody podporují správné seřízení dílů spojovaných kazet při zpětné montáži. Během procesu demontáže se mnoho komponent přesouvá speciálně připravenými přípravky, aby se zabránilo jejich poškození a zvýšila se míra jejich přijatelnosti v následných procesech. Rovněž jsme navrhli a vyrobili policové jednotky, které zabraňují kontaktu mezi součástmi a omezují na minimum vystavení součástek účinkům světla. Suchý filtrovaný vzduch bez oleje (kalibrovaného tlaku) se používá k odstranění zbytků toneru ze všech součástí kazet. K eliminaci usazování částic nesených vzduchem se také používají speciální ionizační trysky. Neustálá kontrola vzhledu každé kazety je zdůrazňována všem zaměstnancům MSE. Kdokoli může požadovat revizi kvality pokud jde o škrábance, stopy nárazů, skvrny nebo vrypy, které by jinak poškozovaly politiku, podle které se zákazníkům poskytují výrobky, které jsou jako nové. Každá součást je oddělena, vyčištěna a zhodnocena z hlediska použitelnosti. Použitelné komponenty se ošetří v recyklovaném, filtrovaném vodném roztoku bez chlorovaných uhlovodíků. Účinek se zvyšuje použitím ultrazvukového čištění k odstranění mikroskopických částic. Ultrazvuková technologie se také používá k upevňování a utěsňování zásobníků toneru k tělesům kazet. Nasměrováním zvukových vln dochází ke tření na molekulární úrovni a tím k tavení/svařování dvou částí k sobě bez použití lepidel, ředidel nebo jiných látek poškozujících životní prostředí. KONTROLA PŘICHÁZEJÍCÍCH DÍLŮ MSE věnuje velké úsilí jasnému definování požadavků na své dodavatele týkající se našich očekávání pokud jde o přejímku. Nicméně nespoléháme se pouze na jejich snahu při kontrole. Když koupíme nějaký produkt poprvé, podrobíme jej provoznímu zkoušení, destruktivním testům a zkoušíme jej při tisku za reálných podmínek. VSTUPNÍ KONTROLA TONERU MSE vyhodnocuje každou šarži toneru předtím, než tato jde do výroby. U našich dodavatelů požadujeme přísné dodržování systému kontroly šarží, který zahrnuje uchovávání vzorků u dodavatelů, aby se dodané šarže daly zpětně vysledovat. Požadujeme také označení identifikačními čísly šarže na každé nádobě s tonerem. Po dodání se nová šarže toneru uloží na zajištěné a kontrolované místo. Odeberou se náhodné vzorky a na třídících sítech se zjistí známky eventuální přítomnosti cizích látek a nepřípustně velkých částic toneru. Pokud se potvrdí vhodnost toneru, tento se naplní do příslušných kazet, přičemž některý toner reaguje odlišně, což závisí na tom, jaká kazeta se použije. Musí se vyhodnotit rychlost zařízení, rychlost dávkování, úroveň napětí a body tání toneru, a to dle kazety. Jakékoli zjištěné nepravidelnosti vyžadují provedení sady nezávislých testů v naší tonerové laboratoři, která zjistí příčinu následného vyřazení. ZVLÁŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ Jak bylo shora uvedeno, primární nabíjecí válce (PCR) se řádně očistí, zkontrolují a otestují na vodivost (střídavé napětí nebo vysoký odpor bude dramaticky ovlivňovat kvalitu tisku). Provádíme rovněž testování na vířivé (Foucaultovy) proudy (za účelem detekce malých nepravidelností povrchu) a důkladnou mikroskopickou kontrolu povrchu. Naším procesem chemického ošetření došlo ke zpevnění těchto PCR tak, aby byly schopné vydržet další dva životní cykly. MSE zaručuje, že tyto PCR budou fungovat nad očekávání dobře i v těch nejextrémnějších podmínkách tisku. 4

5 originální kompatibilní produkty pro tisk METODY MONTÁŽE KAZET Každá stírací lišta, natírací lišta, těsnící lišta a těsnění zásobníku toneru instalují k tomu školení kvalifikovaní montážní technici nebo se montáž provádí pod přímým dohledem vedoucího týmu nebo referenta společnosti pro školení a výcvik. POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ A VÝCVIK Všichni noví zaměstnanci jsou školeni a zacvičováni v každém aspektu procesu montáže, a to od samého počátku až po jeho poslední krok. Stávající zaměstnanci absolvují obnovovací školení a výcvik v případě, kdy se to stane z hlediska kvality potřebné nebo kde tým vyžaduje křížový výcvik v případě neznámých kazet nebo výroby nových kazet. Uvádění každého nového produktu na trh s sebou nese i písemné instrukce k montáži s nákresy nebo fotografiemi s cílem zajistit správné provádění každého kroku. Každá montážní stanice nebo buňka odpovídá za fungování a kvalitu každé smontované kazety. V MSE je každý montážník, technik a kontrolor vyzýván k přezkoumání předcházejícího montážního kroku předtím, než budou provádět novou funkci. Údaje o přijetí a odmítnutí (vyřazení) se shromažďují, zpracovávají se do grafické podoby a sdílejí se s výrobními týmy. Dynamický kompenzační program založený na produktivitě a na procentu přijetí motivuje členy týmu k výkonům na vysoké úrovni, které jsou schopné konkurence na mezinárodní úrovni. PLNĚNÍ TONERU A MĚŘENÍ Při plnění toneru do zásobníku jsme zjistili, že více není nezbytně lépe. Může se zdát, že přeplňování některých tonerových kazet je dobrý nápad, ovšem vezměme v úvahu i zásobník na zbytkový toner a jeho kapacitu, která slouží k zachycení jen určitého objemu zbytkového toneru. Když se tento zásobník naplní, jakýkoli nadbytečný toner se začne hromadit v prostoru kazety. Právě proto kazety před a po naplnění vážíme, a to i přesto, že MSE používá kalibrovaná automatická plnicí zařízení, která množství toneru regulují. POPIS OBRÁZKU: Anglicky Agitator Bar Development Zone (Station) Doctor Blade Drum Shutter (open) Laser Lower Pressure Roller Magnetic (Developer) Ŕoller OPC Drum Paper Path Primary Charge Roler (PCR) Recovery Blade Seal Channel Toner Toner Hopper Toner Low Sensor Bar Transfer Roller Upper Fuser Roller Wiper Blade Česky Míchací zařízení Vyvíjecí zóna (stanice) Natírací lišta Uzávěr válce (otevřený) Laser Spodní přítlačný válec Magnetický (vyvíjecí) válec OPC válec Dráha papíru Nabíjecí válec (PCR) Sběrná lišta Těsnicí kanál Toner Zásobník toneru Čidlo spodní hladiny toneru Posouvací válec Zapékací válec toneru Stírací lišta FILOSOFIE PŘIDANÉ HODNOTY Nahrazujeme komponenty kdykoli, kdy by stávající součást mohla nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku nebo provozní funkci. Každá kazeta, kterou MSE vyrobí se testuje při tisku na dvaceti nebo více stranách, což zahrnuje hustotu pokrytí potištěné plochy (černá), závoj pozadí (bílá), text, grafiku, stupnici šedi, a testovací vzorky potisku 5%, které potom kontroluje zkoušeč povýrobního tisku a vyhodnocuje nezávislý kontrolor kvality. Každá kazeta prochází vícenásobným procesem konečné kontroly, která zahrnuje jako vhodné kontroly: fungování dvířek uzávěru válce, otáčení a vizuální kontrolu OPC válce, ověření typu, fungování a umístění počitadla stránek a čipu paměti stavu tisku, vizuální kontrola různých nožů a těsnění, celkového stavu kazety, koncových částí, technických prostředků, vzhledu s následným silným zatřesením kazetou, aby se zjistilo, zda je v pořádku zásobník toneru nebo zda v něm zůstal toner po povýrobním testu. BALENÍ V balicích stanicích se kazeta opět prohlédne, aby se ověřila její celistvost a těsnost a ještě se ověří testovací stránky předtím, než začne proces balení kazety. Naše kazety jsou uzavřeny ve snadno otevíratelných obalech z folie chránících před vlhkostí a světlem, které se potom vkládají do snadno otevíratelné krabice s barevným litografickým potiskem. Na přání se v reálném čase vyrábějí pěnové koncové kryty. Ty vznikají v tvarovacích formách konstruovaných tak, aby byly vhodné pro každou kazetu. Tato metoda balení je robustní, nákladově výhodná a chrání kazety po celé cestě až ke konečnému uživateli. V každé použitelné kartonové krabici jsou čistič zapékacího válce a specifické instrukce k produktu. MSE je první společnost, která zavedla uživatelsky příjemné balení. Krabice se snadno otevře tahem za pásek bez jakýchkoli dalších pomůcek. A navíc, krabici lze znovu uzavřít bez použití lepicí pásky. Všechny tonerové produkty MSE mají na vnější straně obalu jasně uvedenu informaci o naší plné záruce. TESTOVÁNÍ VYROBENÉHO ZBOŽÍ Proto, aby byla u MSE produktů i nadále zajištěna očekávaná OEM úroveň kvality či dokonce kvalita vyšší, bereme produkty ze skladu hotových výrobků, po zabalení, z výstupní kontroly a přímo z výrobní linky. Kazety se vybírají náhodně a zapíše se jejich datum výroby a číslo šarže. Provádí se test tonerové kazety na výtěžnost. Kazeta se vloží do tiskárny a tiskne se na papír až do spotřebování veškerého toneru. Během tohoto testu se sleduje řada dalších parametrů, kam patří hustota černé potištěné plochy, jakost bílého podkladu, text a grafika v intervalu do pěti procent pokrytí stránky alfanumerickými znaky rovnoměrně rozloženými po celé tisknutelné ploše. Tato kombinace cílů testu je vytvořena za účelem identifikace vad tisku od závoje na bílé stránce až po vady válce (na všech stránkách ale ukázané na černé stránce) a jiných vad, které se mohou opakovat v měřených intervalech a ukazují anomálie vztahující se ke kazetě jako k jedné z hlavních komponent zařízení. MSE má také skupinu testů, při nichž jsou tonerové kazety zkoušeny za extrémních podmínek. Naši technici testují kazety v náročných teplotních cyklech, s měnící se vzdušnou vlhkostí, atmosférickým tlakem a za vakua. MSE má regionální i globální odběratele a chceme si být jisti, že naše kazety budou dobře fungovat v jakémkoli prostředí, nejen za standardních kancelářských podmínek. Připravili jsme toner, který má takové vlastnosti, že poskytuje za těchto extrémních podmínek soustavně lepší výsledky než běžné tonery. Rovněž simulujeme podmínky napodobující prostředí při zasílání a dopravě. Naše kombinace krabice a koncových krytů z pěnového materiálu je navržena tak, aby vyhověla při pádové zkoušce z výšky 9 metrů. Máme pevný vibrační stůl, který vytváří vibrace přesahující vibrace při jakýchkoli turbulencích při letecké dopravě či dopravě na hrbolaté silnici nebo silnici s výtluky. Ať již zasíláme zboží po zemi nebo do zámoří, máme jistotu, že naše produkty dojdou na místo neporušené. NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ NAŠICH PRODUKTŮ Společnost MSE nedávno obdržela certifikát i pro standardizované testování tonerových kazet od International Imaging Technology Council. Tento STMC certifikát zahrnuje: Integritu obalu dle klasifikace: ISTA 1A Standardní praxi při stanovování použitelnosti toneru v tiskových kazetách (ASTM F 1856). Měření hustoty potisku, geometrické podmínky pro reflexní měření krytí (ANSI IT2.17). Standardní zkušební metodu k hodnocení hustoty potisku na větších plochách a pozadí u elektro-fotografických tiskáren (ASTM F 2036). Jedním z budoucích cílů je splnění požadavků ISO a případné získaní akreditace jako orgán třetí strany. Mnohé materiály využívané k výrobě produktů MSE, které se neprodají, se recyklují jako např.: plast ABS, papír, lepenka a sekundární odpadní materiály. Jsme potěšeni tím, že vyrábíme produkt, který lze po použití ze 75 % znovu zhodnotit. 5 5

6 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU MSE rozdíl barvy Ne všechny barevné kazety jsou vyrobeny stejně. Na základě svých vlastních komponent a patentované technologie je MSE schopna vyrábět barevné tonerové kazety té nejvyšší kvality na trhu. Díky technické úrovni a technologii byly barevné tonerové kazety MSE opakovaně zvoleny jako kazety nejvyšší kvality roku. 9. Vlastní receptura toneru: Vlastní MSE receptury toneru s odpovídajícími barvami zajišťují tvorbu obrazů se sesazením barev a přesnou hustotou barvy bez závojování nebo prosvítání pozadí. 1. Patentované svařování ultrazvukem: Patentované technologie svařování MSE zaručují přesné znovusestavení OEM produktu, eliminují lidskou chybu a potřebu spon. Ultrazvukové svařování také zabraňuje netěsnostem. 2. Technologie odstraňování toneru přihlášené k patentování: Aby se zabránilo možným netěsnostem tonerových kazet a/nebo jejich pocení při dopravě, vyvinula společnost MSE vícenásobné systémy k odstranění jakéhokoli přebytečného toneru po přezkoušení, které jsou přihlášené k patentování. 3. Těsnění přihlášené k patentování: Vlastní a k patentování přihlášené těsnění MSE zajišťuje, že jsou produkty dodávány bez netěsností a toner se spotřebuje úplně a snadno bez netěsností a pocení kazety. 4. Vlastní systém oddělování: Vlastní MSE zařízení k oddělování neodstraňuje plast ani neprořezává OEM nastavovací kolíčky jako u standardních systémů s rotujícím nožem. To umožňuje následné přesné znovu sestavení a výsledkem je neobyčejná celistvost kazety a eliminace netěsností. 5. Vlastní systém odstraňování kolíčků: MSE používá vlastní technologii odstraňování kolíčků bez vrtání, čímž se eliminuje viklání způsobované nesprávným odstraněním kolíčků. 6. Vlastní systém těsnění: Aby se zabránilo netěsnostem, MSE navrhuje a vyrábí automatické a robotické zařízení k aplikaci souvislého těsnění. Toto těsnění je dokonce vodotěsné. 7. Vlastní úprava natírací lišty: Vlastní MSE úprava zajišťuje tvorbu celistvějších tištěných obrazů a toner se dávkuje/rozděluje rovnoměrně a eliminuje smršťování celistvých natištěných ploch. 8. Vlastní úprava nanášecího válce: Vlastní MSE úprava nanášecího válce zajišťuje stejnoměrné vytvoření celistvého pokrytí plochy obrazu a přesného sesazení barev. Eliminuje se výstup pozadí. 10. Vlastní OPC válec: Většina MSE válců je připravena speciálně pro MSE a jsou k dispozici pouze s výrobky MSE. Hodí se přesně pro naše tonery a zajišťují sesazení barev a hustotu barvy natištěného obrazu. 11. Plné řešení čipu: Všechny barevné tonerové kazety MSE jsou vybaveny řešením s čipem typu OEM k zajištění původních specifikací bez ztráty funkčnosti. 12. Stěrač MSE: MSE stěrka typu OEM správně čistí OPC válec a zajišťuje tak správný přenos toneru do zásobníku zbytkového toneru. Řez HP kazetou pro laserové tiskárny řady HP 4600 Kompletní s čipem Patentovaná technologie 6

7 originální kompatibilní produkty pro tisk MSE zvolte lepší hodnotu Až se příště budete rozhodovat pro náhradu tonerové kazety, při výpočtu hodnoty vezměte v úvahu tři faktory: Cenu (price) kupní cenu Kvalitu (quality) celkovou kvalitu produktu Hodnotu (value) poměr ceny ke kvalitě (návratnost investice) OEM Výrobce původního zařízení (Original Equipment Manufacturer OEM) stanovil standard, pokud jde o cenu, kvalitu a hodnotu daných produktů. Jejich původní konstrukce konkuruje jiným výrobcům (OEM), přičemž se kvalita a náklady na vytištěnou stránku často používají jako základní charakteristiky k podpoře prodeje. Jednoduše řečeno, stanovují standard. průmyslový standard price quality value price quality value price quality value PLNĚNÉ GENERICKÉ PRODUKTY Ve srovnání s OEM se většina generických kazet vyrábí za podmínek nesplňujících standardy. Výsledkem jsou levné produkty neznámé kvality. Hodnota se vypočítává obtížně, neboť každý výrobce je nezávislý na ostatních. MSE Produkty MSE jsou vždy shodné a jsou pro vás tou nejlepší hodnotou. Cena našich produktů je o 15 40% nižší než cena produktů OEM, avšak při rovnocenném výkonu. Některé produkty MSE mají dokonce lepší charakteristiky pokud jde o výkon na stránku než OEM, a to až o 50%. Výrobce originálního zařízení Originální produkty stanovují standard kvality. Nicméně je to vaše nejdražší volba. Generické kazety Typické plněné kazety mají spornou kvalitu a jejich cena kolísá v širokém rozsahu. MSE nabízí srovnatelnou či vyšší kvalitu za zlomek ceny. MSE je prostě vaše nejlepší hodnota. Pokud vám nevadí zaplatit méně za srovnatelnou kvalitu, vyberte si příště kazetu MSE! 7 5

8 Záruka OEM téměř každý původní výrobce (OEM) velké značky nabízí pouze omezenou záruku jeden rok nadstandardní Záruka MSE tonerové kazety značky MSE mají tříletou 100% záruku Společnost Evrofin je výhradním zastoupením MSE pro ČR a SR. Všechny informace o naší nabídce Vám rádi poskytneme na infolince na internetové adrese nebo přímo na našich kontaktních adresách: Č E S K Á R E P U B L I K A EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2, Ústí nad Labem tel.: , , fax: , EVROFIN Int. spol. s r. o., Nad Kazankou 57, Praha 7 - Trója tel.: , , fax: , EVROFIN Int. spol. s r. o., Horská 42, Brno tel.: , fax: , S L O V E N S K Á R E P U B L I K A EVROFIN Int. spol. s r. o., Heydukova 12, Bratislava 1 tel./fax: , Společnost Evrofin je držitelem certifikátu ISO 9001 CERTIFICATE NO

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr

Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr Elcometer 415 Digitální tloušťkoměr Digitální tloušťkoměr Elcometer 415 Jednoduché, rychlé a přesné měření tloušťky povlaku v odvětvích s využitím nátěrových a práškových barev. Rychlý a přesný, více měření

Více

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy NOVÉ SADY BOČNÍCH PANELŮ EC650 pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy Hledáte úsporu nákladů a zlepšení dopravní bezpečnosti? Vepro má více než 40leté zkušenosti v designu a výrobě velmi kvalitních plastových

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

Nejširší nabídka komponentů Brother

Nejširší nabídka komponentů Brother Evropa Nejširší nabídka komponentů Brother Podpora 200+ modely tiskáren Přehled I N D E X Přehled 2 Kvalitní řešení Static Control 3 Monochromatické kazety Universální toner Brother s vysokou densitou

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

Nabídka péče o tisková zařízení

Nabídka péče o tisková zařízení Nabídka péče o tisková zařízení Z+M servis, spol. s r.o., Obsah: - základní údaje o společnosti, - představení společnosti a služeb - náhradní plnění, - výpůjčka tiskových zařízení do bezplatného nájmu,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

RMB & RMB IVR kw

RMB & RMB IVR kw RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

Přejímka jedním výběrem

Přejímka jedním výběrem Přejímka jedním výběrem Menu: QCExpert Přejímka Jedním výběrem Statistická přejímka jedním výběrem slouží k rozhodnutí, zda dané množství nějakých výrobků vyhovuje našim požadavkům na kvalitu, která je

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Originální barevná inkoustová kazeta Brother Testovací metoda ke zjištění uváděného počtu stran vytištěných s jednou kazetou dle normy ISO/IEC24711

Originální barevná inkoustová kazeta Brother Testovací metoda ke zjištění uváděného počtu stran vytištěných s jednou kazetou dle normy ISO/IEC24711 Originální barevná inkoustová kazeta Brother Testovací metoda ke zjištění uváděného počtu stran vytištěných s jednou kazetou dle normy ISO/IEC24711 Obsah 1. Úvod 2. Norma ISO/IEC, všeobecné informace 3.

Více

Systém managementu kvality. ISO 9001:2015 Procesní přístup

Systém managementu kvality. ISO 9001:2015 Procesní přístup Systém managementu kvality ISO 9001:2015 Procesní přístup Systém managementu / dnes i zítra - ISO 9001:2015 Procesní zaměření Procesy řídící Procesy realizační (hlavní) Procesy podpůrné Procesy zákaznicky

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

STARstrap.

STARstrap. STARstrap TM www.fromm-cz.cz www.fromm-sk.sk FROMM polyesterové pásky - Vaše pojištění pro bezpečnou přepravu FROMM vyrábí páskovací zařízení na PET pásky světové třídy, ve výrobních závodech v Evropě,

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Detekční roztok. Pracovní postup. LOKplus LS-400

Detekční roztok. Pracovní postup. LOKplus LS-400 Detekční roztok Pracovní postup LOKplus LS-400-1 - Obsah: Obsah:...2 1. Popis výrobku...3 2. Typické vlastnosti...3 3. Všeobecné informace...3-2 - 1. Popis výrobku Technologie Chemický typ Vzhled Zápach

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady BOLLFILTER Automatik TYP 6.04 Bayer AG Bayer AG Vysoká kvalita s nízkými náklady Úkol Plně automatická ochranná filtrace pro průtokové množství až 18 m 3 /h Plně automatizovaná ochranná filtrace s relativně

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav, Praha Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami a výrobky SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE Nařízení

Více

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku

Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Technický katalog Skříňky GA z hliníkového odlitku Skříňky GA z hliníkového odlitku 8 4 7 1 5 6 3 2 Extrémní odolnost při provozu spektrum využití této zvlášť robustní skříňky z hliníkové litiny nemá žádná

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Vše, co byste měli znát... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT Originální díly: know-how značky Vaše vozidlo Peugeot je homogenní a koherentní celek součástek navržených

Více

Packaging, Labeling and Warehousing Facili6es. 4. dubna 2014 Brno

Packaging, Labeling and Warehousing Facili6es. 4. dubna 2014 Brno Packaging, Labeling and Warehousing Facili6es 4. dubna 2014 Brno Úvod PACking, LAbeling and Warehousing Facilities PACLAW Zařízení pro balení, označování a skladování CGMP Metodika řízení rizik (ICH Q9

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Strana 5554 Sbírka zákonů č. 358 / 2016 358 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4.

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. Víc než záruka 4leté servisní zabezpečení Tiskárny a multifunkční formátu A4 www.xerox.cz Co je to servisní zabezpečení Čtyřleté servisní zabezpečení, to je plná péče ze strany Xeroxu o Váš zakoupený stroj.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

CleanAIR. bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5

CleanAIR. bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5 CleanAIR bezolejové kompresory CNR 5,5-7,5 Bezolejové kompresory Průmyslové obory, jako jsou potravinářství, nápojový průmysl, elektronická a textilní výroba, nemohou riskovat jakoukoliv přítomnost oleje

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

VÝHODY RIZIKA NEORIGINÁLNÍ SVĚTLOMETY. SVĚTLOMETY Iveco. Málo účinné, málo bezpečné. Dokonale účinné a bezpečné. nemají originální značku

VÝHODY RIZIKA NEORIGINÁLNÍ SVĚTLOMETY. SVĚTLOMETY Iveco. Málo účinné, málo bezpečné. Dokonale účinné a bezpečné. nemají originální značku ZAOSTŘENO NA KVALITU IVECO N 4 SVĚTLOMETY Iveco VÝHODY NEORIGINÁLNÍ SVĚTLOMETY RIZIKA Dokonale účinné a bezpečné Málo účinné, málo bezpečné nesou originální značku, která potvrzuje jejich původ a použitý

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor TFT monitor do 24 Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory zaručují dlouhodobě bezporuchový provoz běžných kancelářských TFT monitorů i v náročném

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Energie společně s kvalitou

Energie společně s kvalitou Energie společně s kvalitou Pro nás je kvalita rodinnou záležitostí Heckert Solar je nezávislá mezinárodní společnost s charakterem rodinného řízení, která je jedním z vedoucích leaderů ve výrobě vysoce

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily

Centralized lubrication systems Metering technology Mixing technology LubTec dávkovací ventily LubTec dávkovací ventily Všeobecně LubTec dávkovací ventily jsou objemově dávkující prvky, určené pro přesné dávkování nízko až vysokoviskozních materiálů jako jsou například tuky, oleje, lepidla, pasty,

Více

POLYS P-1. ruční svářečky s termostatickou regulací

POLYS P-1. ruční svářečky s termostatickou regulací POLYS P-1 ruční svářečky s termostatickou regulací Svářečky POLYS P-1 jsme vyvinuli na základě zkušeností našich zákazníků, kteří požadují jednodušší svářečku jako doplněk profesionální P-4 nebo svářečku

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 Doplněk 11, revize 1 Překlad The Rules Governing Medicinal Products in European Union, EU Guidelines to GMP, Annex 11: Computerised Systems Platnost od 30.6.2011 Právní základ: čl.47

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů

neoriginální tlumič výfuku katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů KVALITA IVECO VIDĚNA ZBLÍZKA č. 3 katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco VÝHODY neoriginální tlumič výfuku RIZIKA Katalytický tlumič výfuku (SCR) Iveco je zárukou vynikajících výkonů Napodobený výrobek

Více

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013

Ceník nového kabelu DEVIflex Září 2013 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP. Vyhovuje normě IEC 60800:2009 Vnější plášť z PVC Instalace při nízkých teplotách až 5 C Kulatý průřez Plné stínění 360 DEVIflex nahrazuje kabely DTIP Ceník nového kabelu

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

Katalog motocyklových řetězů ČZ

Katalog motocyklových řetězů ČZ Quality with Tradition Katalog motocyklových řetězů ČZ www.czchains.com Quality with Tradition tradice výroby motocyklových řetězů od roku 1933 kompletní výroba řetězů a všech jejich dílů pouze ve Strakonicích

Více

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7

ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ E-ITN 10.7 Popis: Přístroj E-ITN 10.7 je elektronický indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností pracující se dvěma snímači teploty. Jeden snímač snímá

Více

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o.

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. nástrojárna, kovoobrábění Šumice 90, 687 31 IČO: 253 12 090 DIČ: CZ 253 12 090 Dovolte, abychom Vám stručně představili naši společnost Gyrus, s.r.o. Firma Gyrus, s.r.o. se zabývá konstrukcí a výrobou

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

Rámcová nabídka. Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů. OBSAH Nabídky. Technické řešení... 2

Rámcová nabídka. Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů. OBSAH Nabídky. Technické řešení... 2 Rámcová nabídka Robotické pracoviště pro prototypové řezání 2D a 3D plechů Číslo nabídky: Zákazník: Kontaktní údaje: Dodavatel: NAV0019/2016 LASCAM Systems, s.r.o. OBSAH Nabídky Technické řešení... 2 Popis

Více

trak systems Systémy trakční energie

trak systems Systémy trakční energie trak systems trak systems Systémy trakční energie trak Hoppecke - systémy trakční energie Žádný pohyb není možné uskutečnit bez energie. Materiál je třeba přepravovat z místa A do místa B. Trh vyžaduje

Více

Minolta. Vždy o krok napřed

Minolta. Vždy o krok napřed Minolta. Vždy o krok napřed , papíru Malé. rozměry, velký výkon Efektivní, vysoce kvalitní kopírování až do formátu A3. Velký výkon EP 1050 je stejně tak výkonný, jako kompaktní. První kopie je hotová

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Záruka kvality pro plošné materiály

Záruka kvality pro plošné materiály On-line měřící a řídící systémy Záruka kvality pro plošné materiály Rentgenové měření do 5kV, bez legislativy! INFRAČERVENÉ ČIDLO NIR+MIR v jednou měřeném místě, patentováno! 1 Řešení pro aplikace Řídící

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.9.2006

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE

BEKOKAT NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE NEJKVALITNĚJŠÍ STLAČENÝ VZDUCH BEZ OLEJE BEKOKAT OPTIMÁLNÍ PRO NÁROČNÉ SPECIFIKACE Pro vysoce citlivá použití má konvenční úprava stlačeného vzduchu technické a ekonomické hranice. Jsou vyžadovány nové

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více