nejvyšší kvalita made in U.S.A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nejvyšší kvalita made in U.S.A."

Transkript

1 MSE: Více než originál Originální výrobce produktů pro tisk, nejvyšší kvalita made in U.S.A.

2 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU 16 let kvality Doložená míra spokojenosti s produktem 99,2 % Volba produktem s nejvyšší kvalitou v odvětví v letech , 2006, 2007, 2008 a 2009 Více než 800 zaměstnanců Technologická společnost 30 patentů a technologií přihlášených k patentové ochraně Největší výrobce v USA Kapacita tonerových kazet/měsíc Jsme ZELENÁ společnost MSE Standardy kvality ISO 9000 je skupina standardů pro systémy řízení kvality. Některé z požadavků ve standardu ISO 9001 obsahují: dokumentaci postupů, monitorování procesů, vedení dostatečných záznamů, pořizování záznamů, provádění nápravných akcí, pravidelné revize celého systému a usnadňování průběžných změn. ISO je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro jednobarevný (černobílý) tisk u tonerových kazet laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí nejméně s devíti tonerovými kazetami testovanými ve třech samostatných tiskárnách při tisku standardních tištěných/testovaných stránek za specifických podmínek prostředí a specifických nastavení tiskárny. ISO je standard pro měření výtěžnosti na stránku pro barevný tisk u tonerových kazet barevných laserových tiskáren. Tato zkouška se provádí nejméně s 12 kazetami (tři sady tonerů CMYK) na standardní sadě pěti různých tiskových/zkušebních stran za specifických podmínek prostředí a specifických nastavení tiskárny. Posláním výboru Accredited Standards Committee X9 (ASC X9) je vývoj, ustavování, udržování, podpora a propagace standardů pro odvětví finančních služeb s cílem usnadnit poskytování finančních služeb a produktů. Výbor pro standardizované zkušební metody (Standardized Test Methods Committee - STMC) je výbor s globální působností, vytvořený s cílem vyhledávat a propagovat standardizované zkušební metody pro průmysl tiskových kazet. Od srpna 2006 jsou standardy pro všechny kazety MSE vytvářeny dle všech parametrů STMC. Z historického hlediska jsou kompatibilní tonerové kazety vyrobené v USA té nejvyšší kvality, pokud jde o kazety, které jsou k dispozici. Můžete rovněž těžit z rychlých dodávek a dokonce můžete navštívit místo, kde se kazety vyrábějí, abyste porozuměli zavedenému systému řízení kvality. Je přímo nezbytné zvolit si výrobce, který za svými výrobky bezpodmínečně stojí. Hledejte prodloužené záruky a výrobce, kteří svůj produkt podporují. Pro případ možné vady kazety hledejte záruku výrobce, která se vztahuje jak na kazetu, tak na vaši tiskárnu, pro případ, že by kazeta tiskárnu nějak poškodila. 2

3 originální kompatibilní produkty pro tisk MSE ocenění 3 5

4 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU MSE naše procesy Základní koncepce Inteligent Re-engineering TM spočívá v uvědomění si a následném odstranění vad spojených se základní konstrukcí tonerové kazety. Jako doplněk k odhalování a eliminaci OEM vad, využívá MSE odlišné metody, které překonávají protokoly průmyslového přepracování. Některými příklady toho jsou naše patentované technologie sváření a laserového řezání tonerových kazet. Tyto vlastní a patentované procesy společnosti automatizují operace, které se jinak provádějí ručně. Eliminují se tím odchylky, snižují náklady a zvyšuje se produktivita. MSE neustále prověřuje a reviduje výrobní metody s cílem zajistit, aby naše produkty byly lepší než produkty konkurence a přinášely přidanou hodnotu do dodavatelského řetězce. Ovládání celého výrobního procesu nám umožňuje kontrolovat každý aspekt a komponentu tonerové kazety. Během procesu demontáže a následné zpětné montáže kazety se osvětlí mnohé problémy konstrukce a vady s jejich následnou eliminací. To je oblast, kde je MSE opravdu vynikající, a to díky neustálé tvorbě modifikací a zlepšování. Takovým příkladem je kazeta MSE JUMBO pro HP 4000, která poskytuje o 50% více stránek (při 5procentním pokrytí tiskem) než standardní HP model na stránek. Z KVALITNÍCH KOMPONENT JSOU KVALITNÍ KAZETY Kvalitní tonerovou kazetu nelze vytvořit bez použití kvalitních dílů a montážních podskupin. Odbory řízení a kontroly jakosti společnosti MSE jsou na čele v oboru přepracování díky zvládnutí systému řízení jakosti na světové úrovni a používání vyzkoušených a správných postupů kontroly. Komponenty, které nesplňují požadavky MSE (které jsou vyšší než standardy běžně používané v průmyslu) jsou nepřijatelné a vyřazují se, přičemž jejich dodavatel je upozorněn formou požadavku na provedení nápravného opatření. MSE nikdy neslevuje z požadavků na kvalitu, a to bez ohledu na náklady. PROFESIONÁLNÍ OPC VÁLCE S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ MSE nepoužívá již použité OPC válce, ani neobnovuje jejich povlak. Jsme si vědomi toho, že použití vysoce kvalitního náhradního válce je spolehlivou metodou zajištění kvality. Nahrazujeme proto v každé kazetě, kterou vyrábíme, OPC válec válcem zcela novým. MSE používá pouze válce klasifikace A. Nikdy nepřijímáme druhořadé náhrady, které nemají požadované vlastnosti, mají vady a jsou to nedokonalé kopie. V mnoha případech, prostřednictvím našich kupních smluv, jednáme přímo s výrobci válců o jejich výrobě dle našich přesných specifikací. Tyto obchodní vztahy nám umožňují exkluzivitu, pokud jde o tyto válce, kterou tudíž nemá nikdo jiný. VYVÍJECÍ VÁLEC A NABÍJECÍ VÁLEC (PCR) Náš výzkum došel k závěru, že řada již jednou prodaných PCR a magnetických válců nesplňuje přejímací standardy MSE a navíc, znovupoužití originálních OEM komponent je riskantní s nepředvídatelnými důsledky. Naši strojní a chemičtí inženýři vyvinuli náš vlastní vícestupňový proces úpravy, který vede k lepšímu a konzistentnímu tisku než u jiných sekundárních a znovupoužitých kombinací OEM komponent. Společností MSE chemicky upravené komponenty byly ověřeny ve vícenásobných zátěžových cyklech. Nicméně, dosud se používají vždy pouze jednou. ZÁKAZNICKY PŘIZPŮSOBENÉ RECEPTURY TONERU Toner plní dvě úlohy v procesu reprodukce obrazu: a) toner ulpívá na papíru a teplem se natavuje, čímž se vytvářejí obrazy a text; b) toner působí i jako lubrikant zmenšující tření mezi pohybujícími se částmi, jako je otáčející se OPC válec a částečně abrazivní povrchy, se kterými přichází do styku. I když konvenční tonery mohou poskytovat ve většině případů uspokojivé výsledky, MSE specifikuje něco, co považujeme za tonery vrcholné jakosti. Výsledné vlastní receptury jsou produkty, které jsou jemnější (částice stejnoměrné velikosti, které podporují lepší rozložení), mají lepší přilnavost k papíru (vstupují do vláken papíru, v nichž se toner zachycuje) a působí jako mazadlo válce (což udržuje kvalitu tisku a prodlužuje životnost) s cílem dosažení optimálního výkonu. Náš zákaznicky přizpůsobený toner je chemicky a elektricky přizpůsobený každé tiskárně. KONTROLA STÍRACÍCH LIŠT MSE nahrazuje všechny stírací, natírací a těsnicí lišty novými. Tyto lišty se vyrábějí dle našich požadavků na konstrukci. Pro dosažení shody poskytujeme výkresy vytvořené našimi inženýry dodavatelům, kteří je vyrábějí, našim kontrolorům zajišťujícím kvalitu a pracovníkům výroby. Statistické výběry se podrobují kontrole prvního výrobku a testování funkčnosti v rámci výtěžnosti. A navíc, každá nová lišta je ošetřena MSE vlastním anti-flip lubrikantem. FORMÁLNÍ PŘEJÍMACÍ KONTROLA Všichni zaměstnanci MSE jsou školeni v metodách kontroly kvality. Každá přijatá (prázdná) tonerová kazeta se prohlédne a zařadí dle klasifikace. Kazety u nichž se zjistí, že jsou poškozené nebo nesou známky dřívějšího přepracování se oddělí od originálních prázdných kazet a podrobí se dalšímu zkoumání a následné demontáži. Máme pracovníky kontroly, kteří jsou nezávislí na výrobě a mají přímý přístup k vrcholovému vedení ve věcech kontroly a metod třídění a klasifikace. Kazety jsou předběžně ohodnoceny, zabaleny, uloženy na palety a uskladněny způsobem, který je navržen tak, aby se zachovala spolehlivost kazet. I když se tyto kazety budou před odesláním kontrolovat ještě několikrát, toto předběžné hodnocení podporuje požadavky na plánování materiálu a konzistentnost výroby. DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ A KONTROLA Předtím, než začne jakákoli výrobní operace, veškeré kazety se kompletně rozmontují. Velkoobjemové produkty se otevírají patentovanou metodou laserového řezání. Všechny ostatní produkty se otevírají pomocí mechanických stahováků zkonstruovaných inženýry MSE. Tyto metody podporují správné seřízení dílů spojovaných kazet při zpětné montáži. Během procesu demontáže se mnoho komponent přesouvá speciálně připravenými přípravky, aby se zabránilo jejich poškození a zvýšila se míra jejich přijatelnosti v následných procesech. Rovněž jsme navrhli a vyrobili policové jednotky, které zabraňují kontaktu mezi součástmi a omezují na minimum vystavení součástek účinkům světla. Suchý filtrovaný vzduch bez oleje (kalibrovaného tlaku) se používá k odstranění zbytků toneru ze všech součástí kazet. K eliminaci usazování částic nesených vzduchem se také používají speciální ionizační trysky. Neustálá kontrola vzhledu každé kazety je zdůrazňována všem zaměstnancům MSE. Kdokoli může požadovat revizi kvality pokud jde o škrábance, stopy nárazů, skvrny nebo vrypy, které by jinak poškozovaly politiku, podle které se zákazníkům poskytují výrobky, které jsou jako nové. Každá součást je oddělena, vyčištěna a zhodnocena z hlediska použitelnosti. Použitelné komponenty se ošetří v recyklovaném, filtrovaném vodném roztoku bez chlorovaných uhlovodíků. Účinek se zvyšuje použitím ultrazvukového čištění k odstranění mikroskopických částic. Ultrazvuková technologie se také používá k upevňování a utěsňování zásobníků toneru k tělesům kazet. Nasměrováním zvukových vln dochází ke tření na molekulární úrovni a tím k tavení/svařování dvou částí k sobě bez použití lepidel, ředidel nebo jiných látek poškozujících životní prostředí. KONTROLA PŘICHÁZEJÍCÍCH DÍLŮ MSE věnuje velké úsilí jasnému definování požadavků na své dodavatele týkající se našich očekávání pokud jde o přejímku. Nicméně nespoléháme se pouze na jejich snahu při kontrole. Když koupíme nějaký produkt poprvé, podrobíme jej provoznímu zkoušení, destruktivním testům a zkoušíme jej při tisku za reálných podmínek. VSTUPNÍ KONTROLA TONERU MSE vyhodnocuje každou šarži toneru předtím, než tato jde do výroby. U našich dodavatelů požadujeme přísné dodržování systému kontroly šarží, který zahrnuje uchovávání vzorků u dodavatelů, aby se dodané šarže daly zpětně vysledovat. Požadujeme také označení identifikačními čísly šarže na každé nádobě s tonerem. Po dodání se nová šarže toneru uloží na zajištěné a kontrolované místo. Odeberou se náhodné vzorky a na třídících sítech se zjistí známky eventuální přítomnosti cizích látek a nepřípustně velkých částic toneru. Pokud se potvrdí vhodnost toneru, tento se naplní do příslušných kazet, přičemž některý toner reaguje odlišně, což závisí na tom, jaká kazeta se použije. Musí se vyhodnotit rychlost zařízení, rychlost dávkování, úroveň napětí a body tání toneru, a to dle kazety. Jakékoli zjištěné nepravidelnosti vyžadují provedení sady nezávislých testů v naší tonerové laboratoři, která zjistí příčinu následného vyřazení. ZVLÁŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ Jak bylo shora uvedeno, primární nabíjecí válce (PCR) se řádně očistí, zkontrolují a otestují na vodivost (střídavé napětí nebo vysoký odpor bude dramaticky ovlivňovat kvalitu tisku). Provádíme rovněž testování na vířivé (Foucaultovy) proudy (za účelem detekce malých nepravidelností povrchu) a důkladnou mikroskopickou kontrolu povrchu. Naším procesem chemického ošetření došlo ke zpevnění těchto PCR tak, aby byly schopné vydržet další dva životní cykly. MSE zaručuje, že tyto PCR budou fungovat nad očekávání dobře i v těch nejextrémnějších podmínkách tisku. 4

5 originální kompatibilní produkty pro tisk METODY MONTÁŽE KAZET Každá stírací lišta, natírací lišta, těsnící lišta a těsnění zásobníku toneru instalují k tomu školení kvalifikovaní montážní technici nebo se montáž provádí pod přímým dohledem vedoucího týmu nebo referenta společnosti pro školení a výcvik. POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ A VÝCVIK Všichni noví zaměstnanci jsou školeni a zacvičováni v každém aspektu procesu montáže, a to od samého počátku až po jeho poslední krok. Stávající zaměstnanci absolvují obnovovací školení a výcvik v případě, kdy se to stane z hlediska kvality potřebné nebo kde tým vyžaduje křížový výcvik v případě neznámých kazet nebo výroby nových kazet. Uvádění každého nového produktu na trh s sebou nese i písemné instrukce k montáži s nákresy nebo fotografiemi s cílem zajistit správné provádění každého kroku. Každá montážní stanice nebo buňka odpovídá za fungování a kvalitu každé smontované kazety. V MSE je každý montážník, technik a kontrolor vyzýván k přezkoumání předcházejícího montážního kroku předtím, než budou provádět novou funkci. Údaje o přijetí a odmítnutí (vyřazení) se shromažďují, zpracovávají se do grafické podoby a sdílejí se s výrobními týmy. Dynamický kompenzační program založený na produktivitě a na procentu přijetí motivuje členy týmu k výkonům na vysoké úrovni, které jsou schopné konkurence na mezinárodní úrovni. PLNĚNÍ TONERU A MĚŘENÍ Při plnění toneru do zásobníku jsme zjistili, že více není nezbytně lépe. Může se zdát, že přeplňování některých tonerových kazet je dobrý nápad, ovšem vezměme v úvahu i zásobník na zbytkový toner a jeho kapacitu, která slouží k zachycení jen určitého objemu zbytkového toneru. Když se tento zásobník naplní, jakýkoli nadbytečný toner se začne hromadit v prostoru kazety. Právě proto kazety před a po naplnění vážíme, a to i přesto, že MSE používá kalibrovaná automatická plnicí zařízení, která množství toneru regulují. POPIS OBRÁZKU: Anglicky Agitator Bar Development Zone (Station) Doctor Blade Drum Shutter (open) Laser Lower Pressure Roller Magnetic (Developer) Ŕoller OPC Drum Paper Path Primary Charge Roler (PCR) Recovery Blade Seal Channel Toner Toner Hopper Toner Low Sensor Bar Transfer Roller Upper Fuser Roller Wiper Blade Česky Míchací zařízení Vyvíjecí zóna (stanice) Natírací lišta Uzávěr válce (otevřený) Laser Spodní přítlačný válec Magnetický (vyvíjecí) válec OPC válec Dráha papíru Nabíjecí válec (PCR) Sběrná lišta Těsnicí kanál Toner Zásobník toneru Čidlo spodní hladiny toneru Posouvací válec Zapékací válec toneru Stírací lišta FILOSOFIE PŘIDANÉ HODNOTY Nahrazujeme komponenty kdykoli, kdy by stávající součást mohla nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku nebo provozní funkci. Každá kazeta, kterou MSE vyrobí se testuje při tisku na dvaceti nebo více stranách, což zahrnuje hustotu pokrytí potištěné plochy (černá), závoj pozadí (bílá), text, grafiku, stupnici šedi, a testovací vzorky potisku 5%, které potom kontroluje zkoušeč povýrobního tisku a vyhodnocuje nezávislý kontrolor kvality. Každá kazeta prochází vícenásobným procesem konečné kontroly, která zahrnuje jako vhodné kontroly: fungování dvířek uzávěru válce, otáčení a vizuální kontrolu OPC válce, ověření typu, fungování a umístění počitadla stránek a čipu paměti stavu tisku, vizuální kontrola různých nožů a těsnění, celkového stavu kazety, koncových částí, technických prostředků, vzhledu s následným silným zatřesením kazetou, aby se zjistilo, zda je v pořádku zásobník toneru nebo zda v něm zůstal toner po povýrobním testu. BALENÍ V balicích stanicích se kazeta opět prohlédne, aby se ověřila její celistvost a těsnost a ještě se ověří testovací stránky předtím, než začne proces balení kazety. Naše kazety jsou uzavřeny ve snadno otevíratelných obalech z folie chránících před vlhkostí a světlem, které se potom vkládají do snadno otevíratelné krabice s barevným litografickým potiskem. Na přání se v reálném čase vyrábějí pěnové koncové kryty. Ty vznikají v tvarovacích formách konstruovaných tak, aby byly vhodné pro každou kazetu. Tato metoda balení je robustní, nákladově výhodná a chrání kazety po celé cestě až ke konečnému uživateli. V každé použitelné kartonové krabici jsou čistič zapékacího válce a specifické instrukce k produktu. MSE je první společnost, která zavedla uživatelsky příjemné balení. Krabice se snadno otevře tahem za pásek bez jakýchkoli dalších pomůcek. A navíc, krabici lze znovu uzavřít bez použití lepicí pásky. Všechny tonerové produkty MSE mají na vnější straně obalu jasně uvedenu informaci o naší plné záruce. TESTOVÁNÍ VYROBENÉHO ZBOŽÍ Proto, aby byla u MSE produktů i nadále zajištěna očekávaná OEM úroveň kvality či dokonce kvalita vyšší, bereme produkty ze skladu hotových výrobků, po zabalení, z výstupní kontroly a přímo z výrobní linky. Kazety se vybírají náhodně a zapíše se jejich datum výroby a číslo šarže. Provádí se test tonerové kazety na výtěžnost. Kazeta se vloží do tiskárny a tiskne se na papír až do spotřebování veškerého toneru. Během tohoto testu se sleduje řada dalších parametrů, kam patří hustota černé potištěné plochy, jakost bílého podkladu, text a grafika v intervalu do pěti procent pokrytí stránky alfanumerickými znaky rovnoměrně rozloženými po celé tisknutelné ploše. Tato kombinace cílů testu je vytvořena za účelem identifikace vad tisku od závoje na bílé stránce až po vady válce (na všech stránkách ale ukázané na černé stránce) a jiných vad, které se mohou opakovat v měřených intervalech a ukazují anomálie vztahující se ke kazetě jako k jedné z hlavních komponent zařízení. MSE má také skupinu testů, při nichž jsou tonerové kazety zkoušeny za extrémních podmínek. Naši technici testují kazety v náročných teplotních cyklech, s měnící se vzdušnou vlhkostí, atmosférickým tlakem a za vakua. MSE má regionální i globální odběratele a chceme si být jisti, že naše kazety budou dobře fungovat v jakémkoli prostředí, nejen za standardních kancelářských podmínek. Připravili jsme toner, který má takové vlastnosti, že poskytuje za těchto extrémních podmínek soustavně lepší výsledky než běžné tonery. Rovněž simulujeme podmínky napodobující prostředí při zasílání a dopravě. Naše kombinace krabice a koncových krytů z pěnového materiálu je navržena tak, aby vyhověla při pádové zkoušce z výšky 9 metrů. Máme pevný vibrační stůl, který vytváří vibrace přesahující vibrace při jakýchkoli turbulencích při letecké dopravě či dopravě na hrbolaté silnici nebo silnici s výtluky. Ať již zasíláme zboží po zemi nebo do zámoří, máme jistotu, že naše produkty dojdou na místo neporušené. NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ NAŠICH PRODUKTŮ Společnost MSE nedávno obdržela certifikát i pro standardizované testování tonerových kazet od International Imaging Technology Council. Tento STMC certifikát zahrnuje: Integritu obalu dle klasifikace: ISTA 1A Standardní praxi při stanovování použitelnosti toneru v tiskových kazetách (ASTM F 1856). Měření hustoty potisku, geometrické podmínky pro reflexní měření krytí (ANSI IT2.17). Standardní zkušební metodu k hodnocení hustoty potisku na větších plochách a pozadí u elektro-fotografických tiskáren (ASTM F 2036). Jedním z budoucích cílů je splnění požadavků ISO a případné získaní akreditace jako orgán třetí strany. Mnohé materiály využívané k výrobě produktů MSE, které se neprodají, se recyklují jako např.: plast ABS, papír, lepenka a sekundární odpadní materiály. Jsme potěšeni tím, že vyrábíme produkt, který lze po použití ze 75 % znovu zhodnotit. 5 5

6 ZVOLTE NEJLEPŠÍ HODNOTU MSE rozdíl barvy Ne všechny barevné kazety jsou vyrobeny stejně. Na základě svých vlastních komponent a patentované technologie je MSE schopna vyrábět barevné tonerové kazety té nejvyšší kvality na trhu. Díky technické úrovni a technologii byly barevné tonerové kazety MSE opakovaně zvoleny jako kazety nejvyšší kvality roku. 9. Vlastní receptura toneru: Vlastní MSE receptury toneru s odpovídajícími barvami zajišťují tvorbu obrazů se sesazením barev a přesnou hustotou barvy bez závojování nebo prosvítání pozadí. 1. Patentované svařování ultrazvukem: Patentované technologie svařování MSE zaručují přesné znovusestavení OEM produktu, eliminují lidskou chybu a potřebu spon. Ultrazvukové svařování také zabraňuje netěsnostem. 2. Technologie odstraňování toneru přihlášené k patentování: Aby se zabránilo možným netěsnostem tonerových kazet a/nebo jejich pocení při dopravě, vyvinula společnost MSE vícenásobné systémy k odstranění jakéhokoli přebytečného toneru po přezkoušení, které jsou přihlášené k patentování. 3. Těsnění přihlášené k patentování: Vlastní a k patentování přihlášené těsnění MSE zajišťuje, že jsou produkty dodávány bez netěsností a toner se spotřebuje úplně a snadno bez netěsností a pocení kazety. 4. Vlastní systém oddělování: Vlastní MSE zařízení k oddělování neodstraňuje plast ani neprořezává OEM nastavovací kolíčky jako u standardních systémů s rotujícím nožem. To umožňuje následné přesné znovu sestavení a výsledkem je neobyčejná celistvost kazety a eliminace netěsností. 5. Vlastní systém odstraňování kolíčků: MSE používá vlastní technologii odstraňování kolíčků bez vrtání, čímž se eliminuje viklání způsobované nesprávným odstraněním kolíčků. 6. Vlastní systém těsnění: Aby se zabránilo netěsnostem, MSE navrhuje a vyrábí automatické a robotické zařízení k aplikaci souvislého těsnění. Toto těsnění je dokonce vodotěsné. 7. Vlastní úprava natírací lišty: Vlastní MSE úprava zajišťuje tvorbu celistvějších tištěných obrazů a toner se dávkuje/rozděluje rovnoměrně a eliminuje smršťování celistvých natištěných ploch. 8. Vlastní úprava nanášecího válce: Vlastní MSE úprava nanášecího válce zajišťuje stejnoměrné vytvoření celistvého pokrytí plochy obrazu a přesného sesazení barev. Eliminuje se výstup pozadí. 10. Vlastní OPC válec: Většina MSE válců je připravena speciálně pro MSE a jsou k dispozici pouze s výrobky MSE. Hodí se přesně pro naše tonery a zajišťují sesazení barev a hustotu barvy natištěného obrazu. 11. Plné řešení čipu: Všechny barevné tonerové kazety MSE jsou vybaveny řešením s čipem typu OEM k zajištění původních specifikací bez ztráty funkčnosti. 12. Stěrač MSE: MSE stěrka typu OEM správně čistí OPC válec a zajišťuje tak správný přenos toneru do zásobníku zbytkového toneru. Řez HP kazetou pro laserové tiskárny řady HP 4600 Kompletní s čipem Patentovaná technologie 6

7 originální kompatibilní produkty pro tisk MSE zvolte lepší hodnotu Až se příště budete rozhodovat pro náhradu tonerové kazety, při výpočtu hodnoty vezměte v úvahu tři faktory: Cenu (price) kupní cenu Kvalitu (quality) celkovou kvalitu produktu Hodnotu (value) poměr ceny ke kvalitě (návratnost investice) OEM Výrobce původního zařízení (Original Equipment Manufacturer OEM) stanovil standard, pokud jde o cenu, kvalitu a hodnotu daných produktů. Jejich původní konstrukce konkuruje jiným výrobcům (OEM), přičemž se kvalita a náklady na vytištěnou stránku často používají jako základní charakteristiky k podpoře prodeje. Jednoduše řečeno, stanovují standard. průmyslový standard price quality value price quality value price quality value PLNĚNÉ GENERICKÉ PRODUKTY Ve srovnání s OEM se většina generických kazet vyrábí za podmínek nesplňujících standardy. Výsledkem jsou levné produkty neznámé kvality. Hodnota se vypočítává obtížně, neboť každý výrobce je nezávislý na ostatních. MSE Produkty MSE jsou vždy shodné a jsou pro vás tou nejlepší hodnotou. Cena našich produktů je o 15 40% nižší než cena produktů OEM, avšak při rovnocenném výkonu. Některé produkty MSE mají dokonce lepší charakteristiky pokud jde o výkon na stránku než OEM, a to až o 50%. Výrobce originálního zařízení Originální produkty stanovují standard kvality. Nicméně je to vaše nejdražší volba. Generické kazety Typické plněné kazety mají spornou kvalitu a jejich cena kolísá v širokém rozsahu. MSE nabízí srovnatelnou či vyšší kvalitu za zlomek ceny. MSE je prostě vaše nejlepší hodnota. Pokud vám nevadí zaplatit méně za srovnatelnou kvalitu, vyberte si příště kazetu MSE! 7 5

8 Záruka OEM téměř každý původní výrobce (OEM) velké značky nabízí pouze omezenou záruku jeden rok nadstandardní Záruka MSE tonerové kazety značky MSE mají tříletou 100% záruku Společnost Evrofin je výhradním zastoupením MSE pro ČR a SR. Všechny informace o naší nabídce Vám rádi poskytneme na infolince na internetové adrese nebo přímo na našich kontaktních adresách: Č E S K Á R E P U B L I K A EVROFIN Int. spol. s r. o., Sienkiewiczova 2, Ústí nad Labem tel.: , , fax: , EVROFIN Int. spol. s r. o., Nad Kazankou 57, Praha 7 - Trója tel.: , , fax: , EVROFIN Int. spol. s r. o., Horská 42, Brno tel.: , fax: , S L O V E N S K Á R E P U B L I K A EVROFIN Int. spol. s r. o., Heydukova 12, Bratislava 1 tel./fax: , Společnost Evrofin je držitelem certifikátu ISO 9001 CERTIFICATE NO

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU

VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU EXCELENTNÍ SERVIS PRO BALENÍ O OBALECH PŘEMÝŠLÍME OBALY MILUJEME HLEDÁME NOVÉ MOŽNOSTI TESTUJEME JEJICH ODOLNOST INSPIRUJEME SE PŘÍRODOU SBÍRÁME ZKUŠENOSTI VÍTĚZÍ VŠAK JEDINÁ MYŠLENKA

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004

Referenční dokument Nejlepší dostupné technologie v průmyslu jatek. Konečný návrh září 2003 Pro potřeby České republiky upraven listopad 2004 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ DIREKTORIÁT JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut perspektivních technologických studií (Sevilla) Technologie pro udržitelný rozvoj Evropská kancelář IPPC ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení)

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání s teorií a zhodnocení) SOUKROUMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PONDIKU (popis stavu, srovnání

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy

Plastická maziva. Technický popis Charakteristiky Testy Plastická maziva Technický popis Charakteristiky Testy OBSAH strana 1 2 ÚVOD Plastická maziva, naše obchodní odvětví s téměř stoletou tradicí POPIS PLASTICKÝCH MAZIV 6 TYPICKÉ VLASTNOSTI PLASTICKÉHO MAZIVA

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Využití logistických metod v objednacích a skladových operacích v provozovnách KFC Petr Severa Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem zkoumání práce je seznámit se s procesem kontroly kvality ve výrobním podniku

Více

SAFEBOOK 4. Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení. Zásady, normy a implementace

SAFEBOOK 4. Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení. Zásady, normy a implementace Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení Zásady, normy a implementace R Bezpečnostní řídicí systémy pro strojní zařízení Obsah Kapitola 1 Předpisy... 2 Směrnice a právní předpisy Evropské unie,

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více