O svatém Tomáši sníh bředne na kaši

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O svatém Tomáši sníh bředne na kaši"

Transkript

1 ÈÍSLO 112 Březen, jako prvý měsíc jara, ještě do dnešních dnů nemůže zapomenout lednu, že mu v roce 46 před naším letopočtem odňal právo na první křeslo roku. Vzpomene li si na to, ukončí matějské oteplení konce února a povolí paní Zimě, aby nastoupila se svou řehořskou zimou. Té také někdy říkáme březnová zima. Ta se vůbec nestydí ukončit ihned jarní dech svatého Bedřicha, kdy slunko teplem zadýchá a necítí ani, že o svatém Tomáši, sníh bředne na kaši. Je hluchá i k tomu, že na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře a šelma sedlák, který neoře. Naopak pokyne li Řehoř hlavou, obestře nás zimou bílou a prohlašuje, že o svatém Řehoři s mrazy vše umoří. Někdy suverénně přehlídne i mariánskojosefské Z usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva města Zastupitelstvo města schválilo: a) Rozpočet města, který stanovuje výši příjmů a výdajů města v roce b) Výroční zprávu o nakládání s prostředky Fondu rozvoje bydlení v roce c) Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. OP Pardubice, pobočka Havlíčkův Brod. Podmínky úvěru: BØEZEN 2001 Výše úvěru: ,00 Kč, úrok 6,46% p.a. Účel úvěru: Financování investiční výstavby města v roce 2001 výstavba sběrného dvora, výstavba TI pro 20 rodinných domů v ulicích Nad řekou a Ve vilkách, rekonstrukce budovy čp. 43 v Údavech na 2 b.j. d) Směrnici zastupitelstva města, která stanovuje prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města pro účely prodeje a pronájmu pozemků. e) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny Zbyňku Mrkvičkovi ve výši CENA 2, Kè O svatém Tomáši sníh bředne na kaši Poznámka redaktora: Dnes je všechno opravdu jinak, příroda se chová nevyzpytatelně, jaro není tím pravým jarem, zima nás také mnohdy šidí, a jaké bude léto? snad takové, jak má být Příroda se k nám chová prostě tak, jak si to my lidé zasloužíme. Časy se mění, měníme se i my lidé. Mění se i některá jména v kalendáři a já jsem se snažila zjistit, kdy vlastně má svátek ta svatá Balbína. Bohužel jsem ji ale v kalendáři nenašla. Ještě tak Albínu (16.2.), a tak mě napadlo, že B Citát na březen Žij prostě, aby druzí mohli prostě žít Erazim Kohák. oteplení a někdy jí nevadí ani první jarní den. Zkrotí ji až svatý Josef, který s tváří milou zakončuje zimu plnou. Pokud to nestačí, svatý Matěj polínko přiloží, svatý Josef dvě a Panna Marie na svůj svátek Zvěstování (25.3.) celou náruč. My pak můžeme tvrdit, že o svaté Balbíně u nás již je po zimě. V prvních březnových dnech dosahuje délka dne již jedenáct hodin. Po jarní rovnodennosti koncem měsíce se den ještě prodlouží, sluníčko více hřeje a stoupá i průměrná teplota. Půda zavoní, rozkvetou různé druhy jarních rostlin a zvláštní druh člověka homo zahrádkář už vytahuje ze země očima první tenounké klíčky ze semen Ze slov E. Strnada vybrala Zd.Lédlová možná zaměnili za A a březen za únor a nebo si ta Balbína, pokud se nějaká žena takto jmenuje může vybrat, kdy ten svůj svátek vlastně oslaví. I to má své jisté výhody, ale také jisté nevýhody, mohlo by se totiž stát, že by v den svého svátku na kytičku a hezká slova jen marně čekala, vždyť kdo si to má pamatovat Hezké dny plné sluníčka a nezapomínejte na své blízké Zprávy městského úřadu 2.000, Kč za zajišťování prodeje v městské části Stružinec. f) Příspěvek ve výši 3.000, Kč Kontaktnímu centru, středisku pro pomoc v problému s drogami Havl. Brod na činnost v roce Prodalo: Z.L. a) K.ú. Ždírec nad Doubravou: 1) Pozemek pro výstavbu rodinného domu v ulici Nad řekou Radimu a Simoně Novákovým, bytem Ždírec n.d., Hamerská 380, pozemek č. 342/55, výměra 910 m 2. Kupní cena pozemku je stanovena na 90, Kč/m 2. (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) 2) Pozemek č. parc. 422, díl g1 v průmyslové zóně I. o výměře 78 m 2 Janu Matějkovi za cenu 20, Kč/m 2. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. b) K.ú. Údavy: Pozemky č. parc. st. 45/4 235 m 2, 314/37 10 m 2 a 314/ m 2 zahrada, manželům Karlu a Marii Culkovým, bytem Údavy 2. Kupní cena je 10, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. c) K.ú. Stružinec: Romanu Zárubovi, bytem Stružinec 2, pozemek č. parc 242/8 o výměře 1090 m 2 v k.ú. Stružinec. Kupní cena 20, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. 3. Vzalo na vědomí: 1) Získání mandátu člena zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Hubertem Kolářem, náhradníkem volební strany SNK Za rozvoj Ždírce nad Doubravou. 2) Zprávu Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci n.d. za rok Stav hotovosti spolku k činí ,21 Kč. 4. Souhlasí: a) Se záměrem prodeje pozemku o výměře 1250 m 2 v průmyslové zóně II. žadateli Josefu Jančárkovi pro výstavbu betonárky, b) Se záměrem prodeje pozemku o výměře 1000 m 2 v průmyslové zóně II. žadateli Josefu Markovi pro zřízení stavebního dvora., c) S podáním žádosti o poskytnutí státní dotace na výstavbu 34 nájemních bytů v lokalitě Hamerská, Jižní ulice, v letech d) Se žádostí Základní školy Ždírec nad Doubravou o zřízení příspěvkové organizace, která zajistí provoz všech školských zařízení zřízených městem k 31. lednu Příspěvková organizace bude zřízena s platností od 1. července Nesouhlasí: a) S prodejem pozemku č. parc. 274/4, vodní plocha, k.ú. Horní Studenec. b) S prodejem pozemku č. parc. 515 o výměře 6009 m 2 v k.ú. Kohoutov. Zprávy městského úřadu 6. Vypsalo: V souladu s vyhláškou č. 01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Ždírec nad Doubravou výběrové řízení na čerpání dotace z fondu. 7. Rozhodlo: a) O zadání změny a podnětech na změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Ždírec n.d: b) O odkoupení pozemku č. parc. 871 o výměře 103 m 2 v k.ú. Sobíňov od obce Sobíňov za cenu 1030, Kč, t.j. 10, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí město Ždírec n.d. 8. Zvolilo: a) Členem Rady města Ždírec nad Doubravou Huberta Koláře, r.č /0006. b) Členem finančního výboru Jana Matějku, člena zastupitelstva, r.č / Stanovilo: Další postup projednávání změny ÚPSÚ Ždírec n.d. dle 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. sloučené projednání konceptu a návrhu. 10. Uložilo: a) Radě města, starostovi a městskému úřadu připravit k projednání IX. zasedání zastupitelstva města zřizovací listinu a další potřebné dokumenty ke zřízení příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou v takovém rozsahu, aby zastupitelstvo mohlo o zřízení organizace na IX. zasedání rozhodnout. b) Starostovi podat žádost k Pozemkovému fondu ČR na převod melioračního zařízení č. stavby /16, /09 a /08 v k.ú. Horní Studenec a Sobíňov ze státu na město. c) Starostovi projednat s ing. Slejškou podmínky prodeje stavebního pozemku dle bodu 8. odst. d). Zastupitelstvo odprodá pozemek za podmínky, že na něm žadatel do 5 let vybuduje stavbu garáž. d) Městskému úřadu a městské radě zajistit prodej pozemků v souladu s usnesením. Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z VIII. zasedání ZM. 2 Výběr z usnesení Rady města č. 46 z ) Rada města pronajala: Byty v bytovém domě ve Ždírci n.d., Družstevní čp na dobu určitou do členům Bytového družstva ve Ždírci n.d.: Po ukončení nájmu na dobu určitou budou byty převedeny bezúplatně do vlastnictví nájemníků v souladu s usnesením zastupitelstva. Správu domu bude vykonávat Bytové družstvo ve Ždírci n.d., které bude zajišťovat veškerý provoz bytového domu a výběr plateb za služby spojené s provozem domu. 2) Souhlasí: S příspěvkem ve výši 3.000, Kč na činnost Sdružení obcí Podoubraví v roce ) Rozhodla: O dodavateli stavby Místní komunikace ul. Nad řekou podkladové vrstvy 750 m 2. Dílo provede firma Jan Matějka v termínu do 31. března Cena za dílo 189,21 Kč/m 2 plochy komunikace včetně DPH. Výběr z usnesení Rady města č. 47 ze ) Rada města souhlasí: a) S ukončením nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy ve Ždírci n.d., Žďárská ul. 1 a to na základě písemné žádosti České pošty, s.p. k 31. lednu Česká pošta, s.p. předá prostory městu do b) S příspěvkem ve výši 1.000, Kč na ceny účastníků dětského karnevalu na ledě pořadatel SK DEKORA, oddíl ASPV. c) S poskytnutím příspěvku ve výši , Kč sdružení vlastníků domu ve Ždírci n.d., nám. 9. května 301 a 302 DOMUS na zateplení domu a opravu fasády. d) S uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby (zajištění dopravní obslužnosti na spojích č. 9 a 10 linky )se společností ZDAR a.s. Žďár n.s. s platností od 1. ledna e) O převodu částky , Kč v rámci rozpočtu města na položku Sociální fond města. f) Se zakoupením trávní sekačky pro technické služby a automatické

3 Zprávy městského úřadu pračky pro potřeby pečovatelské služby. 2) Rozhodla: O vyřazení z inventury a likvidaci nefunkční automatické pračky ROMO i.č ) Pověřila: Starostu města p. Jana Martince zastupováním města v orgánech Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a na jednáních členských schůzí družstva. 4) Stanovila: a) Ceny za výkony pečovatelské služby s platností od 1. února 2001 následovně: cena za praní a mandlování prádla: - občané zařazení do systému pe čovatelské služby (PS) 20, Kč/kg prádla - ostatní 25, Kč/kg prádla mytí oken u občanů zařazených do systému PS 40, Kč/hod. malý úklid domácnosti (do 15 min. prac. výkonu) 10, Kč za úklid větší úklid domácnosti (do 30 min. prac. výkonu) 20, Kč za úklid b) Délku pracovní doby zaměstnanců města s účinností od na 40 hod. týdně. c) Postup pro umístění žadatelů o civilní službu vykonávanou u města Ždírec nad Doubravou. Žadatelé budou přijati po dohodě s Okresním úřadem Havl. Brod na základě data podání žádosti o výkon civilní služby a to tak, že upřednostněn bude vždy žadatel s nejdéle podanou žádosti. Rozhodným datem je datum evidované okresním úřadem. Výběr z usnesení Rady města č. 48 z ) Rada města souhlasí: a) S prodloužením nájmu části pozemku č. parc. 24/1, k.ú. Benátky, Václavu Lédlovi, bytem Benátky 55, za podmínek stanovených stávající nájemní smlouvou. b) Se zakoupením vysokotlakého čističe pro potřeby technických služeb a hasičského sboru v ceně do , Kč bez DPH. Výdaj je v souladu se schváleným rozpočtem města. c) S poskytnutím příspěvku ve výši , Kč fotbalovému oddílu SK DEKORA Ždírec n.d. Výdaj je v souladu se schváleným rozpočtem města. d) S poskytnutím daru města do tomboly na Hasičský bál SDH Ždírec n.d. v hodnotě 500, Kč. e) S odpisem nevymahatelných nedoplatků dle přílohy zápisu ze schůze. 2) Pronajala: České spořitelně, a.s., pobočce Pardubice, nebytové prostory přístavku u budovy ve Ždírci n.d., Brodská 120, 5 m 2, pro potřeby umístění a provozu bankomatu. Podmínky nájmu: Nájem na dobu neurčitou, nájemné z nebytových prostor ve výši 100, Kč měsíčně. ČS, a.s. bude společně s nájemným hradit služby spojené s pronájmem prostor. 3) Rozhodla: a) O vypsání veřejné soutěže na výstavbu stezky pro cyklisty a pěší Ždírec Studenec. b) O vypsání soutěže na výrobu a provozování webových stránek města Ždírec nad Doubravou. c) O zrušení dotace smluvního spoje na autobusové lince s platností od Změna územního plánu Město pořizuje změnu územního plánu (ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru). Projednávání změn se dostalo do druhé fáze a občané mají možnost vyjádřit se ke změnám na pracovišti stavebního úřadu a do procesu schvalování aktivně vstoupit. Oznámení o prodeji majetku města Na základě žádostí občanů oznamuje město Ždírec nad Doubravou v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města: k.ú. Ždírec nad Doubravou O prodej pozemku v průmyslové zóně o výměře 3000 m 2 pro obchodní činnost žádá pan Jaromír Málek, bytem Ždírec n.d., Luční 431. k.ú. Údavy O prodej pozemku č. parc. 314/22, ostatní plocha, žádá paní Miluše Zárybnická, bytem Družstevní 1273, Chotěboř. Platby SIPO v měsíci březnu a dubnu V měsíci březnu vybírá město prostřednictvím platby SIPO poplatky ze 3 psů, v měsíci dubnu stočné za 2. pololetí r a poplatky za odvoz komunálního odpadu za 2. čtvrtletí Bližší informace o uvedených platbách podá sl.kovačková a paní Niklová. Zpráva Spolku pro výstavbu kaple Spolek předal zastupitelstvu města výroční zprávu, ze které vyplývá, že spolek měl na hotovosti k částku ,21 Kč a dále pohledávku u Římskokatolické farnosti Krucemburk (půjčka na instalaci plynového vytápění)ve výši ,00 Kč. Příjmy spolku v roce 2000 činily ,34 Kč, z toho příspěvek města Ždírec n.d. činil , Kč, úroky z vkladů , Kč a příspěvky občanů , Kč. Pohotovostní služba VAK, a.s. Havl. Brod Vodovody a kanalizace a.s. oznamují kontaktní telefony, na které můžete hlásit případné poruchy a závady: v pracovní době hod. (zima ), tel , 0451/ v mimopracovní dobu tel. 0603/ Pracovní doba pošty Ždírec n.d. pondělí pátek hod. Adresa: Ždírec n.d., Družstevní 569, telefon: Městská knihovna Ždírec n.d. Otevřeno pro veřejnost: úterý a středa od 8.00 do a od do hod. Informace Krajského úřadu Jihlava Telefony a adresy: Ing. František Dohnal, hejtman, tel. 066/ , fax: 066/ , e mail: RNDr. Miloš Vystrčil, zástupce hejtmana, tel. 066/ , e mail: JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka KÚ, tel. 066/ , e mail: MěÚ

4 N A A K T U Á L N Í T É M A Základní škola Ždírec nad Doubravou vypisuje konkurz na hospodářku ZŠ. Požadavky: znalost podvojného účetnictví, rozpočetnictví, evidence materiálu a inventarizace, vyhlášky o FKSP. Znalost používání PC (WORD, EXCEL) a internetu podmínkou. Nástup od Platové zařazení platová třída a platový stupeň dle tarifu pro příspěvkové organizace. Písemné žádosti s uvedením své kvalifikace a počtem let praxe zašlete do 19. března 2001 na adresu: ZŠ Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Naše noviny v roce 2001 V průběhu minulého roku a na začátku roku letošního došlo ke zvýšení nákladů na vydávání novin. Bylo to způsobeno více vlivy cena papíru, cena energií atd. Rada města i redakční rada na tuto situaci musí reagovat. Jsme rádi, že NN jsou čtené, o čemž svědčí stále se zvyšující náklad (780 ks) a to je dobře. Cest k úsporám je více. Rada vyzvala 3 možné výrobce novin k podání cenové nabídky na přípravu a tisk novin. Z této soutěže vyšel úspěšně současný výrobce novin v.o.s. GRAFIES Hlinsko. Rada města potvrdila dosavadního výrobce NN a stanovila určitá pravidla, která by měla vést ke snížení výrobních nákladů. Jedná se o limit počtu stránek na 12, mírné zmenšení velikosti písma o 1 bod, lepší využívání místa na stránkách NN (zbytečné titulky apod.), nepatrné zvýšení ceny inzerce a stanovení podmínek pro inzerci a skutečně v poslední řadě výběr příspěvků do novin. Přednost dostanou informace o činnosti zastupitelstva, rady, spolků a organizací, sport, škola, aktuální kulturní, sportovní a společenské informace. Sloupek pamětníků a literární příspěvky (díky za ně) ponecháme na období, kdy není co psát. Částečně také změníme tvář novin opět pro úsporu místa. Neberte tedy přijatá opatření jako cenzuru, ale jako nutnou záležitost, která udrží náklady na dotovatelné úrovni. Jan Martinec Rozpočet města na rok Zastupitelstvo 1. února 2001 schválilo rozpočet města na letošní rok. Předpokládané příjmy i výdaje jsou ve výši ,00 Kč, což by svědčilo o vyrovnaném rozpočtu. Ve skutečnosti je ale příjmová stránka posílena o půjčku ve výši 3 mil. Kč, což znamená, že příští tři roky budeme tuto půjčku splácet. K této částce je nutné připočíst půjčku na plynofikaci a půjčku od firmy Holzindustrie Schweighofer. Celková zadluženost k činila 2,742 mil. Kč. Zadluženost předpokládaná k bude 4,5 mil. Kč při rozpočtu ve výši 36 mil. Kč. Pro srovnání nejvyšší zadluženosti dosáhla obec v roce ,5 mil. Kč při ročním rozpočtu ve výši 27 mil. Kč. Schváleným rozpočtem a rozhodnutím o přijetí půjčky od České spořitelny je možné realizovat v letošním roce tyto hlavní investiční akce a opravy: 1. Oprava ulice 5. května. Kompletní rekonstrukce od náměstí po křižovatku na Pikulce, včetně chodníku mezi pozemky rodiny Jirkových a Mísařových. Předpokládané náklady 1,8 mil. Kč, termín realizace květen/červenec. 2. Oprava Příčné ulice. Odvodnění ulice + nový povrch od křižovatky ulic Liběcká a Příčná za trafostanici na Luční ulici. Předpokládané náklady 0,6 mil. Kč, termín realizace srpen/září. 3. Dostavba stezky Ždírec Studenec. Výstavba stezky v úseku od železničního přejezdu k lesu, zpevnění povrchu na lesní stezce. Předpokládané náklady 0,7 mil. Kč, termín realizace červen/srpen. 4. Výstavba chodníku na Brodské ulici. Pokud bude zahájena rekonstrukce silnice I/37 a I/34 (průtah Ždírcem), zajistí město výstavbu chodníku od přejezdu po budovu družstva VZOR. Nebude li rekonstrukce silnice zahájena, provede město pouze drobnou opravu povrchu stávajícího chodníku. 5. Chodník Benátky. Dokončení chodníku k autobusové zastávce. Náklady 0,15 mil. Kč, termín realizace září. 6. Počítačová učebna Základní školy Ždírec n.d. Zakoupení části vybavení učebny 0,3 mil. Kč, realizace v průběhu roku. 7. Oprava bytové části domu čp. 120 ve Ždírci n.d. Výměna okapů, oken, oprava fasády. Předpokládané náklady 0,6 mil. Kč, termín červen/ září. 8. Oprava budovy pošty ve Studenci. Zahájení kompletní opravy budovy. Náklady 0,15 mil. Kč, termín srpen/říjen. 9. Hřbitov ve Studenci. Zřízení uložiště odpadů, náhrada části hřbitovní zdi, sadové úpravy. Náklady 0,25 mil. Kč, léto. 10. Ulice Ve vilkách. Dokončení povrchů ulice vč. dešťových vpustí a obrubníků. Náklady 0,95 mil. Kč, realizace duben/květen. 11. Výstavba kanalizace, vodovodu a podkladových vrstev ulice Nad řekou. Dokončení výstavby ulice v podkladových vrstvách od Pikulky až po Kopaninu tak, aby doprava ke stavbám byla řešena po této ulici a nezatěžovala obydlenou část sídliště Hamerská. Náklady 1,2 mil. Kč, realizace březen/květen. 12. Výstavba 2 bytů v bývalé škole v Údavech. Náklady stavby 1,2 mil. Kč, realizace březen/září. 13. Dokončení stavby sběrného dvora a kompostárny. Náklady 2 mil. Kč, realizace duben/červenec. 14. Výstavba a rozšíření veřejného osvětlení Údavy, Stružinec, Benátky. Náklady 0,5 mil. Kč. Realizace v průběhu roku. Hlavní příjmové položky v mil. Kč: Daňové příjmy ,104 Nedaňové příjmy ,185 Kapitálové příjmy ,400 Dotace ,216 Převod peněz z r ,202 Půjčky ,000 Hlavní výdajové položky v mil. Kč: Lesní hospodářství ,700 Komunikace a veřejná doprava ,110 Vodní hospodářství ,105 (pokračování na str. 5)

5 N A A K T U Á L N Í T É M A (pokračování ze str. 4) Školství včetně provozu tělocvičny ,172 Kultura ,849 Tělovýchova, příspěvky klubům ,162 Technické služby ,500 Výstavba ,242 Likvidace komunálního odpadu ,960 Sociální věci ,582 Hasičské sbory ,557 Veřejná správa ,996 Splátky půjček ,572 Daně ,750 Přijetím rozpočtu města zastupitelé m.j. také schválili příspěvek rodinám při narození dítěte. Od 1. ledna obdrží každá maminka, které se narodí dítě, příspěvek 3.000, Kč. Jedná se o příspěvek hrazený z vlastních prostředků města na který není právní nárok. J. Martinec Prodejní ceny městských pozemků Zastupitelstvo stanovilo doporučené prodejní ceny pozemků, které město prodává zájemcům: 1. Stavební pozemky, zahrady apod.: a) Ždírec n.d. 90, Kč/m 2 b) Horní Studenec, Nový Studenec, Benátky, Kohoutov, Údavy, Stružinec, Nové Ransko 50, Kč/m 2 2. Pozemky ostatní: a) Ždírec n.d. 30, Kč/m 2 b) Horní Studenec, Nový Studenec, Benátky, Kohoutov, Údavy, Stružinec, Nové Ransko 20, Kčm 2 Zastupitelstvo města si vyhradilo v jedno tlivých případech stanovit cenu pozemku odlišnou od ceny dle směrnice. MěÚ Změny jízdních řádů autobusů s platností od 28. ledna 2001 Linka Havlíčkův Brod Ždírec n.d. Chrudim Pardubice Odjezdy z Havl. Brodu ve směru na Pardubice: Spoj 21 odjezd H. Brod 7.00 (Ždírec 7.33) příjezd Pardubice 8.25 Spoj 23 odjezd H. Brod (Ždírec 11.13) příjezd Pardubice Spoj 27 odjezd H. Brod (Ždírec 16.28, příjezd Chrudim Odjezdy z Pardubic ve směru na Havl. Brod: Spoj 20 odjezd Pardubice 5.30 (Ždírec 6.25) příjezd Havl. Brod 6.55 Spoj 22 odjezd Pardubice (Ždírec 11.10) příjezd Havl. Brod Spoj 24 odjezd Pardubice (Ždírec 13.25) příjezd do Havl. Brodu Spoje jezdí v pracovní dny. Bankomat ČS v provozu V pátek 23. února byl pro širokou veřejnost uveden do provozu bankomat České spořitelny, který vhodně doplní peněžní služby občanům ze Ždírce a širokého okolí. Děkuji zaměstnancům České spořitelny za vyřešení všech problémů spojených s dotováním bankomatu ke spokojenosti svých zákazníků. J. Martinec Víte, jakou pitnou vodu používáte? 1. Ždírec + Nové Ransko: Vodojem nad Kohoutovem, ze kterého je zásobován Ždírec a Nové Ransko, je napájen ze dvou zdrojů. Jedním zdrojem je ždírecká studna na Lázničkově louce a voda z vodojemu na Homoli, který je napájen pramenitou vodou ze Studence. Ve středu 14. února byl poměr vody dodávané do ždíreckého vodojemu následující: 170 m 3 vody studenecké a 166 m 3 vody ždírecké. Odběratelé ve Ždírci a na Ransku odebrali tento den 300 m 3 vody. Dá se tedy konstatovat, že ve Ždírci a na Novém Ransku používáme pouze pramenitou, středně tvrdou vodu, která je míchána v poměru 50/50 ze zdroje na Lázničkově louce a ze studeneckých studní. 2. Benátky + Kohoutov + Chlum: Voda je čerpána z Homole, tzn. že v těchto obcích je k dispozici pramenitá, středně tvrdá, 100% studenecká voda. 3. Studenec: Samozřejmě voda studenecká. MěÚ Ztráty a nálezy Klíče všeho druhu tvoří i nadále základ sbírky věcí ztracených a nalezených. K dámskému svetru (ještě nevybalený ze sáčku) přibyl další nový svetr, tentokrát pánský, tmavý. Horské kolo čeká stále na svého majitele. ZO Českého svazu žen ve Ždírci n. D. v sobotu 31. března 2001 BURZU DĚTSKÉHO OŠACENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB. Burza se uskuteční v hale Základní školy vstup od Městského úřadu. Sběr šatstva a sport. potřeb se uskuteční v sobotu v době od 8.30 do hod. Prodej se uskuteční v době od do hod. Poplatek za přinesený kus je 2, Kč. Neprodané věci mohou majitelé darovat do sbírky pro charitativní organizaci DIAKONIE Úpice. Dary je možné odevzdat též v Domě s pečovatelskou službou do konce dubna Změna místa provozovny Provoz masáží, pedikúry a kosmetiky byl přemístěn ze stadionu SK DEKORA do prostor ve zdravotním středisku MUDr. Novákové, Družstevní ul Telefon a pracovní doba zůstávají neměnné!! PRODÁM: palivové dřevo a prkna FIAT UNO 1,5 Zn.: levně. Tel.: 0606/ a 0454/ večer KOUPÍM nebo pronajmu garáž ve Ždírci n.d. Tel.: 0607/ HLEDÁME PRONÁJEM bytu 1+1 nebo 2+1 po dobu výstavby rodinného domu. Tel.: 0723/ , 0608/ PRODÁM zahrádku u staré benzínky. Spěchá!!! Tel: 0606/

6 Sloupek pamětníků Čtvrtá rychlá divize Pardubice Mnichov 15. březen 1939 Dne 1. října 1937 vznikly v rámci modernizace československé armády celkem 4. rychlé divize (dále jen RD). RD Praha, RD Brno, RD Nové Zámky a RD Pardubice. Velení čs.armády potřebovalo jednotky, které by byly v případě napadení pohyblivou zálohou. Čtvrtá rychlá divize Pardubice/velitelství měla štáb, kterému podléhala štábní eskadrona 84 a oddíl polních četníků, dále služby. Dále 4.motorizovaná brigáda: motorizovaný pěší prapor (2x), prapor lehkých tanků 7 a 8, motorizovaný dělostřelecký oddíl 81, motorizovaný předzvědný oddíl 4, motorizovaná ženijní rota 87, telegrafní prapor 84 (sestával z telegrafní roty 184, radiotelegrafní roty a dalších dvou telegrafních rot 187 a 188). Telegrafní prapor podléhal 4 jezdecké brigádě. Motorizovaný předzvědný oddíl 4 se skládal z pomocné čety, roty obrněných automobilů a roty motocyklů. Dále do 4. RD Pardubice patřila 4. jezdecká brigáda: dragounské pluky 8 a 9, cyklistický prapor 4, hipomobilní dělostřelecký oddíl (děla tažená koňmi), rota velkých kulometů proti letadlům 87 a 88, rota kanónů proti útočné vozbě 89 a 90. Velitelství 4. RD Pardubice mělo dále k dispozici zbrojní park 84, intendanční park, zdravotnickou ambulanci, veterinární ambulanci, 52. nákladní autokolonu 222 a 348 a konečně polní poštu 52. Jaké byly počty 4. RD? K 1. říjnu 1937: 416 důstojníků, 96 rotmistrů, mužů, dále jezdeckých koní, 251 Tažných koní a 2 soumary. Ve výzbroji bylo pušek, pistolí, těžkých kulometů, 212 lehkých kulometů, kanónů proti útočné vozbě (tankům), 6 minometů, 24 děl, 73 tanků, 5 obrněných automobilů, 16 protiletadlových kulometů. Z dopravních prostředků to bylo 145 osobních a 772 nákladních automobilů, 232 motocyklů a 1 autobus. Sem také patří 902 jízdních kol. Hodně našich občanů ani neví, že jsme mívali už v 1. republice (ČSR) rychlé divize, ve kterých sloužili i vojáci z našeho kraje. Byli to dragouni 8. pluku Pardubice, zbrojní park a voj. opravárny automobilů Přelouč, dělostřelci i tankisté, jako např. Bohumil Málek (desátník), Karel Dočekal a Bohumil Rasocha, všichni z Údav. Ze Stružince to byl odvodní ročník 1937: Jan Tlapal, Jan Čermák, František Culek a Stanislav Dalecký. pokračování v příštím čísle Miloslav Bouška, kronikář OK COMP s.r.o. Tel.: 0453/ , 0608/ , 0606/ prodejna výpočetní technikou Ždírec nad Doubravou 32 Počítače, sítě, připojení na internet, tiskárny, záložní zdroje, skenery, náplně a tonery do tiskáren, počítačové sestavy na míru, půjčovna videokazet. OK COMP Nyní skladem starší počítače a 17 monitory za poloviční ceny. Váš partner s výpočetní technikou Dovolujeme si Vás pozvat k nákupu výpočetní techniky v klidném prostředí naší nově otevřené prodejny ve Ždírci nad Doubravou č. 32 Žďárská ulice. (Hasičská zbrojnice) Pro fanoušky videa půjčujeme videokazety výběr ze 160 titulů včetně novinek. Počítače dodané naší firmou jsou šité na míru každému zákazníkovi, bohatá softwareová výbava je samozřejmostí. V ceně sestav je započítán standartně 15 ti palcový monitor, připojení k internetu zdarma, účetní program Money 2000 start, antivirový program, textový editor a tabulkový procesor SW602, špičkový grafický program Zoner Calisto. 6

7 ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR informuje: Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu Policie ČR, Obvodního oddělení Chotěboř, za rok V teritoriu OO Chotěboř nedošlo k závažné trestné činnosti, ani k hromadnému narušení veřejného pořádku, či občanského soužití. Policisté zaevidovali 327 případů trestné činnosti, z čehož bylo 275 trestných činů, a ve 152 případech byl zjištěn pachatel. Z trestných činů se jedná především o krádeže vloupáním. Policie zaevidovala 324 přestupků, z nichž 112 bylo odloženo pro nezjištění pachatele. Policie děkuje občanům, kteří významně napomohli k objasnění trestné činnosti, děkuje starostům obvodu za příkladnou spolupráci při vyšetřování různých případů a hasičům za spolupráci při likvidaci dopravních nehod, požárů, otevírání bytů apod. Policie ubezpečuje širokou veřejnost, že i v nastávajícím období se bude snažit co nejlépe ochraňovat životy a zdraví občanů a chránit jejich majetek. Vybráno ze zprávy vedoucího oddělení kpt. Jaroslava Šeredy Zpráva je uložena na MěÚ a na požádání bude zájemcům poskytnuta k nahlédnutí. Informace Policie Chotěboř z období od 1.1. do : Policisté šetřili případ 17-letého mladíka, který odcizil jedno horské jízdní kolo ve Ždírci nad Doubravou. Vzhledem k zjištěným skutečnostem o době spáchání trestného činu byla věc odložena, protože v době spáchání pachatel nedovršil 15 let věku. Z trestného činu zanedbání povinné výživy se bude zodpovídat před vyšetřovatelem 35-letý muž z Krucemburku, který opomíná soustavně platit výživné na svého syna a takto mu dluží celkovou částku ve výši , Kč. Od byl šetřen případ trestného činu krádeže dvou kusů motorových pil a to z rodinného domku v obci Podmoklany. Během 4 dnů byli pracovníky kriminální policie odhaleni pachatelé, kterým bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže ve spolupachatelství. Policisté prošetřili za uvedené období celkem 18 přestupků, z toho bylo celkem 6 dopravních nehod se škodou ve výši , Kč a dále se jedná o 5 přestupků, kde je zatím neznámý pachatel. Vedoucí oddělení PČR Chotěboř kpt. Šereda Naše škola Základní škola Horní Studenec K zápisu do první třídy, který se konal od 12 do 16 hodin v naší škole , se dostavilo se svými rodiči 6 budoucích prvňáčků. Termín byl sdělen osobní pozvánkou. Požadované údaje (básničky, barvy, geometrické tvary, jednoduché počítání, písničky a jméno svoje i rodičů) zvládli všichni v pohodě. Od zápisu si odnášeli drobné dárky, které pro ně připravili jejich budoucí spolužáci. V září se budeme těšit na tyto školáky: Renatu Janáčkovou z Podmoklan, Lukáše Bradáče, Ivetu Joskovou, Jiřího Kazdu, Aleše Pecinu a Veroniku Stehnovou z Horního Studence. Zbytek bezstarostných a volných dnů užívejte ve zdraví. Hezké prázdniny. Alena Janáčková Základní škola Ždírec n. D. Všichni žáci 1.stupně naší školy si již potřetí vyzkoušeli školu jinak. 24. ledna se sešli ve věkově různorodých skupinách při práci na projektu Cesta do krajiny snů. Ve čtvrtek 1. února se uskutečnilo školní kolo v uměleckém přednesu. Soutěžilo 27 dětí z 1. 5.tříd. V nulté kategorii (1. třídy) zvítězila Kateřina Stará, na 2. místě byla Denisa Růžičková (obě z 1.B) a zbývající čtyři získali diplom za 3. místo. V I. kategorii (2., 3. třídy) byla na 1. místě Alžběta Křivská (2. tř.), 2. místo vybojovala Aneta Niklová (3.B), na 3. místě skončila Barbora Ligmajerová (3.A) a Tereza Štěrbová ze 2. třídy. První tři jmenované postupují do okrskového kola v Chotěboři. Ve II. kategorii (4., 5. tř.) zvítězila Lenka Půžová (4.A), druhý byl Michal Schnabl (4.B) a 3. místo patří Michalu Dobiášovi (4.A). Všichni postupují do okrskového kola. O týden později se školní kolo konalo i pro 2. stupeň. Ve III. kategorii (6., 7. třídy)byla na 1. místě Jana Culková (6.A), 2. místo obsadila Michaela Havelková, 3. byl Vítězslav Klepetko (oba 7.A). Všichni postupují do Chotěboře. V nejvyšší kategorii (8., 9. tř.) zvítězila Kateřina Ondráčková (8.B postup), 2. místo Eva Mrtková (8.B bez postupu). Třetí číslo školního časopisu Bomba vyšlo 9. února. O užitečnosti třídění odpadů nemůže být pochyb. I žáci naší školy jistě pomohou dobré věci, budou li se o toto snažit. Jejich snaze napomohou barevně odlišené koše, které jsou umístěny na chodbách každého školního pavilonu. 7. února proběhl zápis 30-ti dětí do 1. třídy školního roku Jak takový zápis probíhal? Budoucího 7 prvňáčka si odvedla jedna z pěti učitelek do třídy, ve které byly též přítomny obě dětem známé paní učitelky ze školky. Dětem, které jdou k zápisu, to určitě dodá pocit jistoty. Každé z dětí předneslo básničku; přitom se ukázalo, zda správně vyslovuje. Následoval úkol namalovat postavu (ne tedy jakýkoliv obrázek). Je jedno, zda je dítě pravák či levák, důležité je správné držení tužky, správné sezení. U dalšího stolečku děti poznávaly geometrické tvary, barvy, mnohé znaly i číslice. Dobře si poradily i při určování stejných obrázků. Na závěr mohly uplatnit svou fantazii při stavění z barevných kostek. Každý z budoucích školáků si potom vybral několik drobných dárků připravených žáky 1. stupně, dostal upomínkový list a vrátil se ke své mamince. Pokud nebyla výslovnost v pořádku, doporučily zapisující učitelky maminkám návštěvu logopedky v Chotěboři. Do začátku školního roku zbývá půl roku a za tu dobu se dítě v mnoha směrech ještě rozvine. Na nápravu vadné výslovnosti je však lepší pomýšlet přece jenom o nějaký ten měsíc dřív. Anna Horáková

8 STAVEBNINY Akční slevy v prodejnách STAVEBNIN ERLAS s.r.o. Chotěboř Palackého 330, tel. 0453/ Riegrova 549, tel. 0453/ Od 1.3. do Tepelná izolace ROCKWOOL cena od 34,20 Kč/m 2 v síle 4 20 cm Pěnový polystyren síla 1 12 cm cena od 11,90 Kč/m 2 Malířská barva JUPOL 15 l 560, 504, Kč PRIMALEX STANDARD 15 kg 181, 165, Kč PRIMALEX PLUS 15 kg 292, 275, Kč Malířská souprava š , 41, Kč Malířská souprava š , 45, Kč Od 1.3. do Maltové směsi suché pytlované (štuk vnitřní a vnější, jádro vnitřní a vnější, malta zdící, betonový potěr, malta jednovrstvá na HEBEL a YTONG výborná zpracovatelnost, kvalitní výsledný efekt) Dveře vnitřní KRONODOOR: bílé, prosklené SLEVA 10% dýhované, plné š cm 1.456, Kč/ks dýhované 2/3 sklo š cm 2.278, plné, prosklené s mřížkami, horním cena od 2.831, zaoblením a hlubokou dřevěnou texturou v 11 odstínech Diamantové řezné kotouče SLEVA 5% cena od 193,00 Kč/q SLEVA 15% Z CENY VÝROBCE Využívejte zimního období pro zajištění zdících materiálů na vaši stavbu, rekonstrukci apod. Při ucelených dodávkách vám nabídneme maximálně výhodné ceny včetně rozpuštění slev výrobců ve váš prospěch. Neváhejte! Zima nebude věčně! Navštivte naše prodejny v Chotěboři určitě si vyberete!!! Zahájení sobotního prodeje ve skladu stavebnin od až hod. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Dovozy materiálu v regionu ZDARMA. CENY INZERCE v Našich novinách (usnesení rady města č. 48): Celá strana A4, 486 cm Kč 1/2 strany, 243 cm Kč 1/4 strany, 121,5 cm Kč 1/6 strany, 81 cm Kč 1 cm Kč Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu v textovém editoru WORD, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě. Bude li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu. Řádková inzerce pro občany: 1 řádek v délce 6 cm při obvyklé novinové velikosti písma 5 Kč ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř tel.: ( ) 0602/ (0606/ ) 8 VZOR, v.d.t. Ždírec nad Doubravou přijme do pracovního poměru TKADLENY SEŘIZOVAČE pro dvousměnný provoz na Novém Ransku. Nevyučené zaučíme. Nástup možný ihned. Bližší informace na adrese: VZOR, v.d.t. Nádražní 95, Ždírec n.d. předseda družstva: Ing. Jan Valenta osobní oddělení: paní Věra Sýsová telefon: 0453/

9 Anketa Komu by měl Noe zabránit v nalodění, pokud by zajišťoval přepravu do 21. století? Těžko by se vybíralo. Každý v sobě máme něco horšího a snad i něco dobrého a kdo ví, čeho je víc? Budeme se muset spokojit s tím, že budeme stejní jako dosud. žena 56 let Nejsem Pán Bůh, abych mohla rozhodovat o tom, kdo se má utopit a kdo ne. Ale Noe by nemusel všechny vysadit na Araratu, někdo by mohl být na Kubě, někdo v Číně a někdo třeba v Rusku, nejlépe v roce žena 50 let Kultura Březen měsíc Internetu a samozřejmě hlavně knihy. V březnu opět knihovny oslaví svůj svátek a letos již čtvrtým rokem je měsíc březen vyhlášen jako měsíc Internetu. Naše knihovna se samozřejmě také i letos přihlásila do projektu Březen měsíc Internetu a bude se prezentovat s ostatními knihovnami. Pro uživatele knihovny bude od 19. do 13. března týden otevřených dveří. Občané si mohou knihovnu v průběhu celého týdne prohlédnout, podívat se na možnosti práce s Internetem, vyzkoušet si vyhledávání knih v ON LINE katalogu a v mnohém se poučit. Čtvrtek 22. března bude pod názvem: Ženy, nebojte se Internetu může být vaším pomocníkem i rádcem. Pátek 23. března: Senioři, ženy na mateřské dovolené, nebo v domácnosti, nechtějte být pozadu a přijďte se podívat. Noví čtenáři dostanou v tomto týdnu čtenářský průkaz zdarma. Stěny knihovny zdobí obrázky dětí z naší školní družiny. Březen je sice vyhlášen jako Měsíc Internetu, ale já si neodpustím připomenout, že knize patří mezi duchovními statky lidstva místo nejčestnější a já tímto vzdávám hold nejenom knize, ale všem, kteří čtou a mají knihy rádi. A není jich tak málo, vždyť naše knihovna vypůjčila od začátku roku do 22. února celkem svazků knih a časopisů, z toho sv. knih. Knihovna se na vás těší Z. Lédlová (vedoucí knihovny). Já myslím, že bychom to měli nechat na něm. Když se přeprava nepovede, budeme mít komu nadávat. žena 57 let z Určitě by neměl brát všelijaké chameleóny, bazilišky, vlky a vrtichvosty. Opatrný by měl být při výběru z druhu Homo sapiens. žena 51 let Všem zlým lidem, ti by tam opravdu neměli co dělat. žena 42 let Lidem,kteří si to nezaslouží. Zvířata bych tam pustil všechna, ta jsou v mnohém lepší než lidi. muž 35 let Ambiciózním pitomcům, ale obávám se, že politici budou mít stejně asi svoji extra archu. J.P. Všem těm, kteří závidí a pomlouvají druhé. Sami ale pro své dobro neumějí, nebo nechtějí udělat maximum. žena 52 let Anketní otázka na duben: Na který vynález mělo 20. století zapomenout? Společenská kronika Narodili se: Michal Bičík, Nový Studenec Rodičům upřímně blahopřejeme a malému Michalovi přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky v celém životě. Zemřeli: 6.2. pan Karel Jirka, Ždírec nad Doubravou 9.2. pan Antonín Stýblo, Nové Ransko Čest jejich památce! PODĚKOVÁNÍ Vyjadřujeme touto cestou upřímné poděkování všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s panem Karlem Jirkou ze Ždírce n.doubravou. Františka Jirková se synem a dcerou s rodinami 9

10 Program kina březen pátek v hod. DINOSAURUS Animovaný film, česká verze, 82 min. Přístupný, slosování vstupenek 28, + 1, Kč pátek v hod. PONORKA U 571 Americké válečné drama, titulky, 111 min. Přístupný, 40, 42, + 1, Kč pátek v hod. ROAD TRIP Americká studentská komedie, titulky, 90 min. Přístupný od 15 let, 42, 44, + 1, Kč pátek v hod. MUŽ BEZ STÍNU Americký sci fi horor, titulky, 114 min. Přístupný od 15 let, 42, 44, + 1, Kč úterý v 9.30 hod. KRAKONOŠ A POSLÍČEK Pásmo českých dětských filmů, 66 min. 12, + 1, Kč pátek v hod. CHARLIEHO ANDÍLCI Americká akční komedie, titulky, 92 min. Přístupný, 40, 42, + 1, Kč neděle v hod. CESTA Z MĚSTA Nová česká komedie s Bolkem Polívkou, 116 min. Přístupný, 40, 42, + 1, Kč pátek v hod. PODFUcK Americká gangsterská komedie, titulky, 103 min. Přístupný, 40, 42, + 1, Kč. Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: 0453/ z oddílu kopané... SK DEKORA informuje Zimní turnaj východočeské oblasti ČMFS skupiny A pokračoval dalšími zápasy: V sobotu 3. února sehrálo I. mužstvo na zasněženém hřišti ve Vamberku utkání s FC Spartakem Rychnov n. Kněžnou, kdy se lépe pohybovalo, mělo i štěstí při zakončování a brankami Šmíd 2x, Kozlík, Ptáčník, Dvořák zvítězilo 5:0 V dalším zápase se I. mužstvo mělo představit v domácím prostředí proti FC Zenit Čáslav. Bohužel, nepřízeň počasí neumožnila připravit hrací plochu a tak po dohodě obou mužstev bylo utkání sehráno na hřišti v Hostovlicích, kde na výborně připraveném trávníku se lépe aklimatizovali naši hráči a brankami Šmída, Dvořáka a Kovárníka zvítězili 3:1. V sobotu 17. února zajíždělo mužstvo na hřiště v Nepolysích, kde na kvalitním trávníku sehrálo utkání s FK Nový Bydžov. Ve větrném počasí dokázalo v prvém poločase udržet remízu 0:0, aby ve druhé půli využilo podporu větru a brankami Kyselka a Kovárníka zvítězilo 2:1. Utkání s FC Trutnov se pro nemoc trutnovských hráčů nekonalo. V době od 1. do 4. března proběhne ve sportovním areálu v Třemošnici zimní soustředění. Ihned po návratu v neděli 4. března sehrají další utkání zimního turnaje proti Sokolu Deštné začátek zápasu ve hod. K poslednímu zápasu zimního turnaje zajíždí mužstvo v sobotu na hřiště Tesly Pardubice k utkání s FK AS Pardubice B odjezd v 8,30 hod. Před zahájením mistrovských soutěží ročníku 2000/2001 jarní část si mužstvo zajede ještě k přátelskému utkání v neděli 18. března do Poličky. Odjezd ve hodin. V prvním utkání jarního kola mistrovských soutěží přivítá na domácí půdě sousední FC Hlinsko. Začátek utkání je plánován na hodin podmíněno příznivým počasím a kvalitou hřiště. V dalším utkání zajíždí mužstvo do Týniště n.orlicí. Zdeněk Marek Turnaj ve stolním tenisu Údavy ročník Poslední lednovou sobotu roku 2001 proběhl v bývalé údavské škole další ročník turnaje ve stolním tenisu. Pořadatelem byl jako vždy SDH, konkrétně Petr Turnhöfer s Karlem Bačkovským za podpory dalších členů sboru. Tentokrát se zúčastnilo 14 hráčů z Údav i okolních obcí. Startovní pole bylo velice vyrovnané, o čemž svědčí tabulka turnaje. Sportovci odehráli během 11 hodin celkem 91 utkání na dvou stolech. Pořadatelé se jako obvykle postarali o skvělou a přátelskou atmosféru a také o přísun nezbytných kalorií. Tradiční svačinová pomazánka a vynikající hovězí guláš Karla Bačkovského (po kterém nikdo nezačal šílet), doplněné točenou dvanáctkou dodaly hráčům potřebnou energii. O celkové prvenství svedli urputnou bitvu mezi sebou tři jasně nejlepší muži turnaje Petr Turnhöfer, Karel Marek a Radek Turinský. V jejich vzájemných zápasech došlo k rovnosti bodů a o celkovém vítězství domácího Petra Turnhöfera rozhodl pouze lepší poměr setů v celém turnaji. Bylo to jeho již šesté vítězství v historii tohoto turnaje a štítek s jeho jménem bude opět umístěn na podstavci krásného putovního poháru. Hodnotné ceny (pro vítěze chutně vypadající dárkový koš) obdrželi všichni účastníci, nikdo neodešel s prázdnou. Všichni byli také na závěr pozváni k dalšímu ročníku v příštím roce. Poděkování patří všem, kteří se o úspěch této akce zasloužili. Pořadatelé děkují Městskému úřadu Ždírec n.d. za finanční příspěvek na turnaj. František Otradovský Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Ivan Vomela, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: 0453/ , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 780 výtisků. Uzávěrka č , uzávěrka sportovního okénka Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Slunce, světlo a vůně...

Slunce, světlo a vůně... www.zdirec.cz Cena 2, Kè KVĚTEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 169 Slunce, světlo a vůně... Konečně je tady květen, měsíc lásky! Snad žádné jiné období v roce neútočí tak intenzivně na naše smysly. Vzduch je naplněn

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004 www.zdirec.cz roèník XIV. ÈÍSLO 144 ÚNOR 2004 CENA 2, Kè ÚNOR 2004 únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153

PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153 www.zdirec.cz Cena 2,- Kè PROSINEC 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 153 Venku sníh zahalil krajinu do bíla. Doma praská oheň v kamnech a na plotně voní purpura. Vládne čas rozjímání, prastarých tradic, ale i těšení

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení www.zdirec.cz Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239 Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých. Napoleon

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

Čas kvetoucích luk a strání

Čas kvetoucích luk a strání www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč

měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč Z obsahu Velikonoční stůl (foto: Jiří Víšek) Schůze rady..................... str. 2 Zasedání zastupitelstva............ str. 3 Kdysi a dnes................... str.

Více