Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET 3500 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP COLOR LASERJET 3500 Návod k obsluze HP COLOR LASERJET 3500 Uživatelská příručka HP COLOR LASERJET 3500 Příručka pro uživatele HP COLOR LASERJET 3500 Návod na použití HP COLOR LASERJET 3500 Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

2 Abstrakt manuálu: Výrobní císlo: Q Vydání 1, 10/2003 Ochranné známky Adobe je registrovanou obchodní znackou spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Arial je obchodní znackou spolecnosti Monotype Corporation registrovanou v USA. CorelDRAWTM je obchodní znacka nebo registrovaná obchodní znacka spolecnosti Corel Corporation nebo Corel Corporation Limited. Energy Star a logo Energy Star logo jsou v U.S.A. je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Opera Software ASA. *Pantone je obchodní znacka standardu barev. PostScript je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Adobe Systems Incorporated. UNIX je registrovanou ochrannou znackou spolecnosti The Open Group. Windows, MS Windows a Windows NT jsou obchodní znacky spolecnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. Hewlett-Packard Development Company, L.P S.H. 249 Houston, TX Sluzby zákazníkm HP Telefonická podpora V zárucní dob poskytuje spolecnost HP telefonickou podporu zdarma. Na tchto telefonních císlech se s vámi spojí píslusný tým, který je pipraven vám pomoci. Telefonní císla pro vasi zemi/oblast naleznete na letáku, který je pilozen v balení nebo na adrese Nez zavoláte do spolecnosti HP, pipravte si následující údaje: název produktu a sériové císlo, datum zakoupení a popis problému Technické informace mzete nalézt rovnz na Internetu na adrese Klepnte na oblast support & drivers. Technická podpora online a dalsí podpora Sluzby online (pístup k informacím pomocí modemu nebo internetovému pipojení 24 hodin denn) Adresa URL stránek WWW: Na adrese naleznete aktualizovaný software k tiskárnám HP Color LaserJet ady 3500, informace o tomto produktu a ovladace k dané tiskárn v nkolika jazycích. Tyto údaje k tiskárnám Color LaserJet ady 3700 naleznete na adrese address="http://www.hp.com/support/clj3700"/>. (Stránky jsou v anglickém jazyce.) Ovladace tiskárny: Navstivte stránky Vyberte jazyk. Klepnte na oblast support & drivers a jako název produktu zadejte color laserjet 3500 nebo color laserjet Internetová stránka o ovladacích mze být v anglickém jazyce, samotné ovladace jsou ovsem k dispozici v rzných jazycích. Softwarová zaízení, ovladace a elektronické informace Navstivte stránky WWW: V pípad tiskáren HP Color LaserJet ady 3500 navstivte stránky na adrese www. hp.com/go/clj3700_software naleznete informace a software k tiskárnám HP Color LaserJet ady (Stránka je v anglictin, ale ovladace k tiskárn si mzete stáhnout v nkolika jazycích.) Volejte na císlo: Dalsí informace naleznete na letáku, který je pibalen k produktu. Navstivte stránky WWW: hp.com/support/net_printing, najdete zde informace o externím tiskovém serveru HP Jetdirect en3700. Objednávání píslusenství a spotebního materiálu pomocí sluzby HP Direct: Ve Spojených státech si mzete spotební materiál objednat na adrese sbso/product/supplies. V Kanad jej objednáte na adrese V Evrop jej objednáte ze stránek na adrese V Asii a tichomoské oblasti mzete spotební materiál objednat na adrese Píslusenství mzete objednávat na adrese hp.com/go/accessories. Volejte na císlo: (v USA) nebo (v Kanad). CD HP Support Assistant (Pomocník podpory HP) Tento pomocný nástroj nabízí obsáhlý online informacní systém, který poskytuje technické informace a informace o produktech HP. Chcete-li si pedplatit tuto ctvrtletní sluzbu ve Spojených státech nebo v Kanad, volejte Z oblasti Hongkongu spadající pod zvlástní správu, Indonésie, Malajsie a Singapuru volejte Mentor Media (65) Servisní informace HP Chcete-li zjistit adresy autorizovaných prodejc spolecnosti HP, volejte (v USA) nebo (v Kanad). CSWW iii Servis k vasemu produktu zajistíte na telefonním císle podpory zákazník pro danou zemi/ oblast. Dalsí informace naleznete na letáku, který je pibalen k produktu. Servisní smlouvy HP Volejte na císlo: (v USA) nebo (v Kanad). Rozsíený servis: HP toolbox Pomocí panelu HP toolbox zjistíte stav tiskárny a její nastavení, zobrazíte informace k esení problém a elektronickou dokumentaci. HP toolbox lze zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskárna pipojena pímo k pocítaci nebo síti. Panel HP toolbox mzete pouzívat pouze po úplné instalaci softwaru. Dalsí informace viz Pouzití panelu HP toolbox. Podpora HP a informace pro pocítace Macintosh Navstivte stránky WWW: hp.com/go/macosx, najdete zde informace o podpoe systému Macintosh OS X a sluzb HP upozorování na aktualizace ovladac. Navstivte stránky WWW: najdete zde informace o produktech urcených pro uzivatele pocítac Macintosh. iv CSWW Obsah 1 Základní funkce tiskárny Rychlý pístup k informacím o tiskárn 2 Odkazy na uzivatelskou pírucku

3 ..2 Kde hledat dalsí informace Konfigurace tiskárny Tiskárna hp color LaserJet ady Tiskárna hp color LaserJet ady 3500n...4 Tiskárna hp color LaserJet ady

4 .5 Tiskárna hp color LaserJet ady 3700n Tiskárna hp color LaserJet ady 3700dn. 6 Tiskárna hp color LaserJet ady 3700dtn 6 Funkce tiskárny

5 . 7 Pehled Software tiskárny.. 11 Ovladace tiskárny Software pro sít.

6 12 Nástroje Specifikace tiskových médií Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

7 16 2 Ovládací panel Ovládací panel 20 Tlacítka na ovládacím panelu.20 Indikátory na ovládacím panelu Displej.

8 . 1 2 Pístup k ovládacímu panelu z pocítace Nabídky ovládacího panelu Základní funkce Hierarchie nabídek.

9 Pístup k nabídkám.. 24 Nabídka Informace.. 24 Nabídka Manipulace s papírem Nabídka Konfigurace zaízení

10 25 Nabídka Diagnostika Nabídka Informace Nabídka Manipulace s papírem Nabídka Konfigurace zaízení...

11 ...30 Nabídka Tisk.. 30 Nabídka Kvalita tisku Nabídka Nastavení systému..ute;ch úloh...

12 .. 62 Zdroj Typ a velikost Priorita nastavení tisku..

13 Pístup k nastavení ovladace tiskárny...64 Volba papíru Zastavení pozadavku na tisk..87 Správa pamti (pouze pro tiskárnu hp color LaserJet ady 3700) Správa tiskárny Stránky s informacemi o tiskárn..

14 92 Mapa nabídek 2 9 Konfiguracní stránka 93 Stránka stavu zásob 93 Stránka o vyuzití (u tiskárny hp color LaserJet ady 3700)

15 .94 Ukázka Adresá soubor (u tiskárny hp color LaserJet ady 3700) Seznam písem PCL nebo PS (u tiskárny hp color LaserJet ady 3700) Pouzití implementovaného serveru WWW (pouze tiskárny hp color LaserJet ady 3700) Pístup k implementovanému serveru WWW pomocí síového pipojení...96 Karta Informace Karta Nastavení..

16 7 9 Karta Pipojení do sít..98 Dalsí odkazy Pouzití panelu HP toolbox Podporované operacní systémy...

17 ...99 Podporované prohlízece Zobrazení panelu hp toolbox.. 99 Cásti panelu HP toolbox..100 Dalsí odkazy...

18 Karta Stav Karta Odstraování problém Karta Výstrahy Karta Dokumentace...

19 01 1 Okno Pokrocilé nastavení tiskárny.101 Odkazy panelu HP toolbox Barva Pouzívání barev. 104 HP ImageREt 2400

20 104 Výbr papíru 104 Volby barev (pro tiskárny HP Color LaserJet ady 3700)..104 srgb (pro tiskárny ady HP Color LaserJet 3500) Tisk ve ctyech barvách CMYK (pro HP Color LaserJet ady 3700) Správa barev

21 Tisk ve stupních sedi Automatické nebo manuální nastavení barev Porovnání a shoda barev Shoda barev podle vzorníku u modelu HP Color LaserJet ady Údrzba Spotební materiál...

22 Zivotnost spotebního materiálu CSWW vii Piblizný interval pro výmnu spotebního materiálu v tiskárnách HP color LaserJet ady Piblizný interval pro výmnu spotebního materiálu v tiskárnách HP color LaserJet ady Kontrola zivotnosti tiskové kazety.

23 .111 Skladování tiskové kazety Tiskové kazety HP Tiskové kazety od jiného výrobce nez HP Ovení pravosti tiskové kazety 113 Horká linka HP pro nahlásení podvodu

24 Výmna spotebního materiálu a díl Umístní spotebního materiálu a díl Pokyny pro výmnu spotebního materiálu Výmna tiskových kazet..114 Výmna penásecí sady...

25 Výmna fixacní jednotky a podávacího válce Cistní tiskárny Vycistní tiskárny pomocí ovládacího panelu na tiskárn Konfigurace výstrah zasílaných elektronickou postou esení problém Základní kontrolní seznam pro odstraování problém.

26 Faktory ovlivující výkon tiskárny Typy zpráv ovládacího panelu Stavová hlásení Varovná hlásení...

27 . 135 Chybová hlásení Kritická chybová hlásení Hlásení ovládacího panelu Zaseknutí papíru..

28 Odstranní zaseknutého papíru Obvyklé píciny zaseknutí papíru Odstranní zaseknutého papíru Uvíznutý papír v zásobníku Uvíznutý papír v zásobníku 2 nebo v zásobníku 3.

29 .163 Uvíznutý papír v horních zadních dvíkách Uvíznutý papír v oblasti fixacní jednotky..168 Uvíznutí papíru za spodními zadními dvíky (zadní výstupní pihrádka) Uvíznutí papíru za pedními dvíky. 174 Uvíznutí papíru v duplexní jednotce Problémy pi manipulaci s papírem.

30 .178 Stránky s informacemi o odstraování problém Testovací stránka cesty papíru Registracní stránka Protokol událostí...

31 Problémy s odezvou tiskárny Problémy s ovládacím panelem tiskárny Problémy s barevným tiskem.193 Nesprávný výstup tiskárny Pokyny pro tisk rznými písmy...

32 Problémy se softwarovou aplikací esení problém s kvalitou tisku Problémy s kvalitou tisku související s papírem Vady prhledných fólií do zptného projektoru Problémy s kvalitou tisku související s prostedím.

33 .199 viii CSWW Problémy s kvalitou tisku související s uvíznutím papíru Problémy s kvalitou tisku související s usazováním toneru uvnit tiskárny Stránky pro esení problém s kvalitou tisku Kalibrace tiskárny Dodatek A Spotební materiál a píslusenství Dostupnost náhradních díl a spotebního materiálu Objednávka prostednictvím implementovaného serveru WWW (pro tiskárny pipojené v síti).

34 Dodatek B Servis a podpora PROHLÁSENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE SPOLECNOSTI HEWLETT-PACKARD. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

35 Prohlásení o omezené záruce na tiskové kazety Prohlásení o omezené záruce na penásecí a fixacní jednotku Smlouva o údrzb HP Smlouvy o servisu u zákazníka Rozsíená záruka.

36 . 208 Optovné zabalení tiskárny Optovné zabalení tiskárny..209 Dodatek C Specifikace tiskárny Technické údaje Dodatek D Informace o pedpisech Pedpisy FCC...

37 Program ekologické kontroly výrobk Ochrana zivotního prostedí.215 Tvorba ozonu Spoteba energie

38 Spoteba papíru Plasty Tiskové spotební materiály HP LaserJet Informace o Programu navracení pomocného materiálu spolecnosti HP a recyklace..217 Recyklovaný papír...

39 Omezení materiálu Bezpecnost práce s materiálem (MSDS) Dalsí informace Prohlásení o shod.

40 219 Prohlásení o bezpecnosti Bezpecnost laseru Kanadské pedpisy DOC Prohlásení EMI (Korea).

41 ..222 Prohlásení VCCI (Japonsko) Prohlásení o laseru pro Finsko Dodatek E Práce s pamtí a kartami tiskového serveru Pam tiskárny Tisk konfiguracní stránky...

42 Instalace pamových modul DIMM a modul DIMM s písmy Instalace pamových modul DIMM a modul DIMM s písmy Aktivace pamti Aktivace modulu DIMM s písmy CSWW ix Kontrola instalace modulu DIMM Instalace karty tiskového serveru hp Jetdirect do tiskáren hp color LaserJet ady

43 .232 Instalace karty tiskového serveru HP Jetdirect Glosá Rejstík x CSWW 1 Základní funkce tiskárny Tato kapitola obsahuje základní informace o funkcích tiskárny. Kapitola zahrnuje následující témata: Rychlý pístup k informacím o tiskárn Konfigurace tiskárny Funkce tiskárny Pehled Software tiskárny Specifikace tiskových médií CSWW 1 Rychlý pístup k informacím o tiskárn Odkazy na uzivatelskou pírucku Pehled Výmna spotebního materiálu a díl Kde hledat dalsí informace Pro pouzití s touto tiskárnou je k dispozici nkolik dalsích dokument. V pípad tiskáren HP Color LaserJet ady 3500 viz cást V pípad tiskáren HP Color LaserJet ady 3700 viz com/support/clj3700. Instalace tiskárny Úvodní pírucka--podrobné pokyny pro instalaci a nastavení tiskárny. HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide--pokyny pro konfiguraci a esení problém s tiskovým serverem HP Jetdirect. Accessory and Consumable Installation Guides--podrobné pokyny dodané s volitelným píslusenstvím a spotebními materiály tiskárny pro jejich instalaci. 2 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW Pouzívání tiskárny Pírucka pro uzivatele--podrobné informace o pouzívání tiskárny a esení problém s tiskárnou. Jsou obsazeny na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. Nápovda online--informace o moznostech tiskárny, které jsou k dispozici v rámci ovladac tiskárny. Chcete-li zobrazit soubor nápovdy, otevete nápovdu v tiskovém ovladaci. CSWW Rychlý pístup k informacím o tiskárn 3 Konfigurace tiskárny Dkujeme, ze jste si zakoupili tiskárnu HP Color LaserJet ady 3500 nebo tiskárnu HP Color LaserJet ady Tyto tiskárny se dodávají v níze uvedených konfiguracích. Tiskárna hp color LaserJet ady 3500 Tiskárna HP Color LaserJet ady 3500 je ctybarevná laserová tiskárna s rychlostí tisku 12 stránek za minutu (ppm) v monochromatickém (cernobílém) i barevném provedení. Zásobníky. Tiskárna se dodává s víceúcelovým zásobníkem (zásobník 1), do njz lze vlozit az 100 list rzných typ a velikostí papíru nebo 10 obálek, a s 250listovým podavacem papíru (zásobník 2), který podporuje rzné velikosti papíru. S touto tiskárnou je mozné pouzít volitelný 500listový podavac papíru (zásobník 3). Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Moznosti pipojení. Tiskárna poskytuje pipojení pes vysokorychlostní port USB 2.0. Pam. Tiskárna obsahuje 64 megabajt (MB) synchronní dynamické pamti s náhodným pístupem (SDRAM). Tiskárna hp color LaserJet ady 3500n Tiskárna HP Color LaserJet ady 3500n je vybavena funkcemi tiskárny HP Color LaserJet ady 3500 a externího tiskového serveru HP Jetdirect en3700 pro snadné pipojení k sítím 10baseT/100base-TX. 4 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW Tiskárna hp color LaserJet ady 3700 Tiskárna HP Color LaserJet ady 3700 je ctybarevná laserová tiskárna s rychlostí tisku 16 stránek za minutu (ppm) v monochromatickém (cernobílém) i barevném provedení. Zásobníky. Tiskárna se dodává s víceúcelovým zásobníkem (zásobník 1), do njz lze vlozit az 100 list rzných typ a velikostí papíru nebo 10 obálek, a s 250listovým podavacem papíru (zásobník 2), který podporuje rzné velikosti papíru. S touto tiskárnou je mozné pouzít volitelný 500listový podavac papíru (zásobník 3). Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Moznosti pipojení. Tiskárna umozuje pipojení pes port USB a standardní obousmrný paralelní port (odpovídající IEEE-1284). Pam. Tiskárna obsahuje 64 megabajt (MB) synchronní dynamické pamti s náhodným pístupem (SDRAM). Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

44 Aby bylo mozné rozsíit pam, tiskárna disponuje temi 168kolíkovými zásuvkami DIMM, z nichz kazdá mze pojmout 64, 128 nebo 256 MB pamti RAM. Tato tiskárna podporuje az 448 MB pamti. Tiskárna hp color LaserJet ady 3700n Tiskárna HP Color LaserJet ady 3700n je vybavena funkcemi tiskárny HP Color LaserJet ady 3700, a navíc tiskovým serverem HP Jetdirect 615n pro snadné pipojení k sítím 10/100baseT. CSWW Konfigurace tiskárny 5 Tiskárna hp color LaserJet ady 3700dn Tiskátna HP Color LaserJet ady 3700dn je vybavena funkcemi tiskárny HP Color LaserJet ady 3700n, automatickým oboustranným tiskem (duplex) a celkovou pamtí 128 MB SDRAM. Tiskárna hp color LaserJet ady 3700dtn Tiskárna HP Color LaserJet ady 3700dtn je vybavena funkcemi tiskárny HP Color LaserJet ady 3700dn, a navíc pídavným podavacem na 500 list (zásobník 3). 6 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW Funkce tiskárny Tato tiskárna kombinuje kvalitu a spolehlivost tisku Hewlett-Packard s funkcemi uvedenými dále. Dalsí informace o funkcích tiskárny HP Color LaserJet ady 3500 naleznete na webové stránce spolecnosti Hewlett-Packard na adrese Dalsí informace o funkcích tiskárny HP Color LaserJet ady 3700 naleznete na adrese hp.com/support/clj3700. Funkce Tiskárna hp color LaserJet ady 3500 Výkon 12 str./min. (cernobílých i barevných). Je-li výkon tiskárny nizsí, nez je zde uvedeno, podívejte se na Faktory ovlivující výkon tiskárny. Tisk na rzné druhy médií. Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. 64 megabyt (MB) synchronní dynamické pamti s pímým pístupem (SDRAM). Tiskárna HP Color LaserJet ady str. /min. (cernobílých i barevných). Je-li výkon tiskárny nizsí, nez je zde uvedeno, podívejte se na Faktory ovlivující výkon tiskárny. Tisk na rzné druhy médií. Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Procesor MIPS RISC, 350 MHz 64 megabyt (MB) synchronní dynamické pamti s pímým pístupem (SDRAM). Lze rozsíit na 448 MB. Grafický displej na ovládacím panelu. Vylepsená nápovda k ovládacímu panelu. HP toolbox (webová aplikace k získávání informací o stavu a odstraování problém). Ovladace tiskárny pro pocítace se systémem Windows a Apple Macintosh. Implementovaný server WWW s pístupem k podpoe a objednání spotebního materiálu (nástroj správce pro tiskárny pipojené v síti). HP PCL 6. Emulace PostScript 3. Automatické pepínání jazyk. Písma a formuláe. Pam Uzivatelské rozhraní Grafický displej na ovládacím panelu. Vylepsená nápovda k ovládacímu panelu. HP toolbox (webová aplikace k získávání informací o stavu a odstraování problém). Ovladace tiskárny pro pocítace se systémem Windows a Apple Macintosh. Podporované jazyky tiskárny Netýká se tohoto produktu. Funkce ukládání Netýká se tohoto produktu. CSWW Funkce tiskárny 7 Tiskárna hp color LaserJet ady 3500 Ekologické vlastnosti Písma Nastavení úsporného rezimu. Vysoký podíl recyklovatelných soucástí a materiál. Odpovídá standardu Energy Star. Tiskárna HP Color LaserJet ady 3700 Nastavení úsporného rezimu. Vysoký podíl recyklovatelných soucástí a materiál. Odpovídá standardu Energy Star. 80 interních písem pro emulaci PCL a PostScript. 80 obrazovkových písem pro tiskárnu ve formátu TrueTypeTM v rámci softwarového esení. Tiskne na papír o rozmrech v rozmezí 76 x 127 mm az do 215 x 355 mm. Tiskne na papír o gramázi v rozmezí 60 g/m2 az 163 g/m2. Tisk na sirokou skálu typ médií vcetn lesklého papíru, silného papíru, stítk, prhledných fólií do zptného projektoru a obálek. Více úrovní lesku. Podavac papíru na 250 list (zásobník 2) s podporou formátu papíru letter, legal, executive, executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) a 216 x 330 mm. Volitelný podavac na 500 list papíru podporující formáty papíru letter a A4; standardní vybavení tiskárny HP Color LaserJet ady 3700dtn (zásobník 3). Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Výstupní zásobník (horní) na 150 list, lícem dol a výstupní zásobník (zadní) na 25 list, lícem nahoru. Automatický oboustranný tisk u tiskáren HP Color LaserJet ady 3700dn a ady3700dtn. Volitelný podavac na 500 list papíru (zásobník 3) podporující formáty papíru letter a A4; standardní vybavení tiskárny HP Color LaserJet ady 3700dtn (zásobník 3). Pamové moduly DIMM. Volitelná pam typu flash DIMM. Netýká se tohoto produktu. Manipulace s papírem Tiskne na papír od 76 x 127 mm az do 215 x 355 mm. Tiskne na papír o gramázi v rozmezí 60 g/m2 az 163 g/m2. Tisk na sirokou skálu typ médií vcetn lesklého papíru, silného papíru, stítk, prhledných fólií do zptného projektoru a obálek. Více úrovní lesku. Podavac papíru na 250 list (zásobník 2) s podporou formátu papíru letter, legal, executive, executive (JIS), A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO) a 216 x 330 mm. Volitelný podavac na 500 list papíru podporující formáty papíru letter a A4 (zásobník 3). Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

45 Dalsí informace naleznete v cásti Podporované hmotnosti a velikosti papíru. Výstupní zásobník (horní) na 150 list, lícem dol a výstupní zásobník (zadní) na 25 list, lícem nahoru. Píslusenství Volitelný podavac na 500 list papíru podporující formáty papíru letter a A4 (zásobník 3). 8 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW Tiskárna hp color LaserJet ady 3500 Pipojení Kabelové rozhraní vysokorychlostní univerzální sériové sbrnice (USB) 2.0. Externí tiskový server HP Jetdirect en3700; standardn u tiskárny HP Color LaserJet ady 3500n. Software HP Web Jetadmin. Tiskárna HP Color LaserJet ady 3700 Standardní rozhraní pro obousmrný paralelní kabel (splující normu IEEE -1284) poskytující zptnou kompatibilitu. Kabelové rozhraní univerzální sériové sbrnice (USB). Volitelná síová karta s rozsíeným vstupem a výstupem (EIO); standardn se dodává v tiskárnách HP Color LaserJet 3700n, 3700dn a 3700dtn. Implementovaný server WWW HP Software HP Web Jetadmin. Stránka stavu materiálu obsahuje informace o mnozství toneru, poctu stránek a pedpokládaném poctu zbývajících stránek. Kazeta s tonerem, kterou není nutno protepávat. Tiskárna kontroluje originální tiskové kazety HP pi instalaci kazet. Moznost objednávání spotebního materiálu po Internetu (pomocí implementovaného serveru WWW a panelu HP toolbox). Spotební materiál Stránka stavu materiálu obsahuje informace o mnozství toneru, poctu stránek a pedpokládaném poctu zbývajících stránek. Kazeta s tonerem, kterou není nutno protepávat. Tiskárna kontroluje originální tiskové kazety HP pi instalaci kazet. Moznost objednání spotebního materiálu po Internetu (pomocí panelu HP toolbox). CSWW Funkce tiskárny 9 Pehled Následující obrázky znázorují umístní a názvy hlavních soucástí této tiskárny. Pohled zepedu (se zásobníkem na 500 list papíru) hlavní vypínac zásobník 3 (volitelný, 500 list standardního papíru) zásobník 2 (250 list standardního papíru) zásobník 1 hlavní dvíka ovládací panel tiskárny nástavec výstupního zásobníku; pouzívá se pro papír formátu B5 (JIS), B5 (ISO) a 216 x 356 mm výstupní zásobník dvíka DIMM (u modelu ady HP Color LaserJet 3700) Pohled zezadu a ze strany zadní horní dvíka paralelní pipojení (u modelu ady HP Color LaserJet 3700) zadní dolní dvíka (zadní výstupní zásobník) pipojení USB pipojení napájení zásobník 3 (volitelný) hlavní vypínac pipojení EIO (u modelu ady HP Color LaserJet 3700) dvíka DIMM (u modelu ady HP Color LaserJet 3700) 10 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW Software tiskárny Soucástí dodávky tiskárny je disk CD-ROM se softwarem tiskového systému. Softwarové soucásti a tiskové ovladace na tomto disku CD-ROM mohou pomoci k plnému vyuzití potenciálu tiskárny. Návod na instalaci je uveden v úvodní pírucce. Poznámka Nejnovjsí informace o softwarových soucástech tiskového systému naleznete v souborech ReadMe na disku CD-ROM. Tato cást uvádí pehled softwaru obsazeného na disku CD-ROM. Tiskový systém obsahuje software pro koncové uzivatele a správce sít pracující v tchto operacních prostedích: Poznámka Microsoft Windows 98, Me a NT 4. 0, Microsoft Windows 2000 a XP (32bitový a 64bitový), Apple Mac OS verze 9.1 a novjsí a Mac OS X verze 10.1 a novjsí Seznam síových prostedí podporovaných softwarovými soucástmi pro správce sít naleznete v cásti Konfigurace sít. Seznam ovladac tiskárny, aktualizovaného softwaru HP a podprných informací o produktu HP Color LaserJet ady 3500 naleznete na adrese com/support/clj3500. V pípad tiskárny HP Color LaserJet ady 3700 pejdte na adresu clj3700. Ovladace tiskárny Ovladace tiskárny pracují s funkcemi tiskárny a umozují pocítaci komunikovat s tiskárnou. Soucástí dodávky tiskárny jsou tyto ovladace na disku CD-ROM. Ovladace tiskárny pro tiskárnu hp color LaserJet ady 3500 Operacní systém1 Windows 98, Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP (32bitový) Windows XP (64bitový) Windows Server 2003 (32bitový) Windows Server 2003 (64bitový) Macintosh OS JetReady 4.0 U nkterých ovladac nebo operacních systém nemusí být k dispozici vsechny funkce tiskárny. Informace o dostupnosti funkcí naleznete v online nápovd ovladace. 1 CSWW Software tiskárny 11 Ovladace tiskárny pro tiskárnu hp color LaserJet ady 3700 Operacní systém1 Windows 98, Me Windows NT 4.0 Poznámka Systém Windows NT nepodporuje USB Windows Windows XP (32bitový)2 Windows XP (64-bit)2, 3 Windows Server 2003 (32bitový) Windows Server 2003 (64bitový) Macintosh OS 1 U nkterých ovladac nebo operacních systém nemusí být k dispozici vsechny funkce tiskárny. Informace o dostupnosti funkcí naleznete v online nápovd ovladace. 2 Pro systém Windows 2000 a Windows XP (32bitový a 64bitový) lze ovladac PCL 5 stáhnout na adrese 3 Pro systém Windows XP (64bitový) lze ovladac PCL 6 stáhnout z adresy Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

46 hp.com/go/clj3700software. PCL 6 Emulace jazyka PS Poznámka Pokud systém bhem instalace softwaru nezkontroloval na Internetu nejnovjsí verze ovladac tiskárny, mzete je pro tiskárnu HP Color LaserJet ady 3500 stáhnout na adrese hp.com/support/lj5500. V pípad tiskárny HP Color LaserJet ady 3700 pejdte na adresu Dalsí ovladace Následující ovladace se na disku CD-ROM nenachází, jsou vsak k dispozici na adrese Tyto ovladace jsou pouze pro tiskárnu HP Color LaserJet ady Poznámka ovladac tiskárny OS/2 PS a PCL, skripty model pro systém UNIX, ovladace pro systém Linux. Ovladace OS/2 dodává spolecnost IBM a jsou soucástí OS/2. Nejsou k dispozici pro tradicní cínstinu, zjednodusenou cínstinu, korejstinu a japonstinu. Software pro sít Souhrn dostupných softwarových esení pro síovou konfiguraci a instalaci produkt HP naleznete v pírucce HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Pírucka správce tiskového serveru Jetdirect). Tato pírucka se nachází na disku CD-ROM dodaném s tiskárnou. 12 Kapitola 1 Základní funkce tiskárny CSWW HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin umozuje správu tiskáren pipojených pomocí tiskových server HP Jetdirect prostednictvím intranetu a prohlízece. HP Web Jetadmin je ídící nástroj na bázi prohlízece a ml by být nainstalován pouze na pocítac správce sít. Lze jej instalovat a spustit v rzných systémech. Chcete-li stáhnout aktuální verzi programu HP Web Jetadmin a získat aktuální seznam hostitelských systém, obrate se na online Sluzbu zákazníkm HP na adrese Pokud je nástroj HP Web Jetadmin nainstalován na hostitelský server, pístup k nmu je mozný zobrazením stránky WWW hostitele nástroje HP Web Jetadmin za pouzití podporovaného prohlízece sít WWW (jako je napíklad Microsoft Internet Explorer 4.x nebo Netscape Navigator 4.x nebo novjsí). Program HP Web Jetadmin 6.5 a novjsí disponuje následujícími funkcemi: uzivatelské rozhraní zamené na úlohy poskytující konfigurovatelné zobrazení a znacnou casovou úsporu pro správce sít, pizpsobitelné uzivatelské profily umozující správcm sít zahrnout pouze zobrazované a pouzívané funkce, okamzitá oznámení závad hardwaru, nedostatku spotebního materiálu a jiných problém s tiskárnou smrovaná na ové úcty rzných osob, vzdálená instalace a správa z jakéhokoli místa pomocí standardního prohlízece WWW, rozsíené automatické vyhledávání zjistí periferní zaízení v síti, aniz by správce musel rucn zadávat jednotlivé tiskárny do databáze, jednoduchá integrace do podnikových esení pro správu, rychlé vyhledání periferních zaízení podle adresy IP, barevných mozností a názvu modelu, snadná organizace periferních zaízení do logických skupin pomocí map virtuálních kanceláí usnadujících navigaci. Nejnovjsí informace o programu HP Web Jetadmin naleznete na adrese go/webjetadmin. Systém UNIX Instalacní program tiskárny HP Jetdirect pro UNIX je jednoduchý instalacní nástroj pro sít HP-UX a Solaris. Je k dispozici ke stazení na stránce online Sluzby zákazníkm HP na adrese hp.com/support/net_printing. Linux Informace o podpoe systému Linux naleznete na adrese Nástroje Tiskárna HP Color LaserJet ady 3500 a tiskárna HP Color LaserJet ady 3700 jsou vybaveny nkolika nástroji, které usnadují sledování a správu tiskárny v síti. CSWW Software tiskárny 13 Panel HP toolbox Panel HP toolbox je aplikace, kterou lze pouzít k esení následujících úkol: kontrola stavu tiskárny, konfigurace nastavení tiskárny, zobrazení informací o odstraování potízí, zobrazení elektronické dokumentace. tisk vnitních stránek tiskárny Panel HP toolbox lze zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskárna pipojena pímo k pocítaci nebo síti. Panel HP toolbox lze pouzít pouze tehdy, kdyz provedete úplnou instalaci softwaru. Implementovaný server WWW (u tiskárny HP Color LaserJet ady 3700) Tato tiskárna je vybavena implementovaným serverem WWW, který umozuje pístup k informacím o tiskárn a o síovém provozu. Stejn jako operacní systém (napíklad systém Windows) poskytuje prostedí pro spoustní program v pocítaci, tak i server WWW poskytuje prostedí, ve kterém mohou být spustny webové programy. Výstup tchto program lze zobrazit ve webovém prohlízeci, jako je napíklad Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator. "Implementovaný" server WWW je ulozen v hardwarovém zaízení (jako je napíklad tiskárna) nebo ve firmwaru, tj. není nutné jej nacíst na síový server jako software. Výhodou implementovaného serveru WWW je, ze poskytuje tiskárn rozhraní, ke kterému lze pistupovat pomocí standardního webového prohlízece spustného v pocítaci pipojenému k síti. Není nutné instalovat ani konfigurovat speciální software, ale v pocítaci musí být k dispozici podporovaný webový prohlízec. Chcete-li získat pístup k implementovanému serveru WWW, napiste adresu IP tiskárny do adresového ádku prohlízece. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více