Cryptoloop. O tomto dokumentu. Úvod. Zřeknutí se odpovědnosti. Reakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cryptoloop. O tomto dokumentu. Úvod. Zřeknutí se odpovědnosti. Reakce"

Transkript

1 Cryptoloop O tomto dokumentu Tento dokument HOWTO popisuje, jak lze použít šifrování zařízení pomocí Cryptoloop v řadě jader 2.6 systému Linux. Cryptoloop umožňuje vytvořit šifrované systémy souborů v rámci oddílu nebo jiného souboru v systému souborů. Tyto šifrované soubory lze přesunout na disk CD, DVD, paměťové zařízení USB atd. Cryptoloop používá tzv. loopback zařízení. Jedná se o pseudozařízení fungující jako smyčka, přes kterou musí projít každé volání systému souborů. Díky tomu lze zpracovat data, která mají být šifrována a dešifrována. Od verze jádra 2.6 bylo rozhraní Crypto API integrováno do hlavního jádra a nastavení šifrovaného systému souborů se značně usnadnilo. Nejsou požadovány žádné další záplaty jádra. Je však nutné aktualizovat některé uživatelské nástroje. K práci s nástrojem Cryptoloop zatím bohužel neexistuje kvalitní dokumentace. Tento dokument HOWTO byl vytvořen proto, aby všem zájemcům usnadnil vytvoření šifrovaného systému souborů pomocí standardních funkcí nástroje Cryptoloop. Nástroj Cryptoloop je založen na rozhraní Crypto API v jádře 2.6 systému Linux. Neměli byste jej zaměňovat se zařízením Loop-AES, což je zcela nezávislý projekt. Cryptoloop se podobá rozhraní Crypto API, které bylo k dispozici jako samostatná záplata pro jádra řady 2.4. Nová verze není se starou verzí kompatibilní. Zřeknutí se odpovědnosti Autoři nepřijímají žádnou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu. Použití koncepcí, příkladů a informací je na vaše vlastní riziko. Dokument může obsahovat chyby a nepřesnosti, které mohou způsobit poškození vašeho systému. Postupujte opatrně. Ačkoli je výskyt problémů velmi nepravděpodobný, autoři za ně nemohou přijmout žádnou odpovědnost. Reakce Budu velmi rád, když mi pošlete své názory na tento dokument. Své dodatky, komentáře a kriti-ku směrujte na následující e- mailovou adresu: Úvod V současnosti existuje několik alternativ k používání nástroje Cryptoloop. Nejznámější je pravdě-podobně Loop-AES, viz loop-aes.sourceforge.net nebo další howto v této knize, zaměřené na zašifrování kořenového oddílu. Loop-AES poskytuje velmi podobné funkce jako Cryptoloop. V současnosti je Aes-loop vyspělejší než Cryptoloop a je také rychlejší (podle autora Loop-AES asi dvakrát), protože používá vysoce optimalizovanou implementaci algoritmu AES v jazyce Assem-bler. To neznamená, že nástroj Cryptoloop je pomalý. Při každodenní práci s normálním počtem vstupně-výstupních operací jsem nezaregistroval významný rozdíl v rychlosti mezi oddílem šifro-vaným pomocí nástroje Cryptoloop a nešifrovaným oddílem. Pokud pro vás není výkon vstupně--výstupních operací mimořádně důležitý, měl by vám Cryptoloop vyhovovat. Loop-AES nabízí některé dodatečné funkce, které zatím nejsou dostupné v implementaci nástroje Cryptoloop v jádře. Loop-AES vyžaduje upravené uživatelské nástroje (mount, losetup) a tyto úpravy nejsou s nástrojem Cryptoloop kompatibilní. Nástroje Cryptoloop a Loop-AES nelze používat současně. Nástroj Cryptoloop je poměrně bezpečný. Klíč je obvykle generován z hesla, jehož hodnota hash slouží jako klíč algoritmu AES. Z toho vyplývá možnost útoku se známým otevřeným textem. Nástroj Loop-AES je z tohoto hlediska dokonalejší, protože generuje náhodný klíč a šifruje jej samostatně. Útok se známým otevřeným textem je díky tomu obtížnější. Loop-AES také podporu-je režim více klíčů, kdy jsou sektory šifrovány pomocí 64 odlišných klíčů AES. Obecně platí, že útok hrubou silou na heslo může být velmi účinný, pokud zvolíte slabé heslo. Chcete-li se proti tomu pojistit, měli byste použít heslo s délkou alespoň 20 znaků. Když to neuděláte, bude útok hrubou silou na heslo mnohem snazší než pokus hrubou silou přímo prolomit šifrování AES. Funkce Cryptoloop dostupná ve standardním jádře nabízí stabilní a čistou implementaci bez nutnos-ti instalace dodatečných záplat. Protože je tato funkce stále poměrně nová, pravděpodobně nebyla z hlediska bezpečnosti dostatečně zkontrolována. Sami se musíte rozhodnout, co je pro vás vhodné. Důležité upozornění: Nástroj Cryptoloop byl v nejnovějším jádře 2.6 označen jako nedoporučený (deprecated). To znamená, že nadále nebude aktivně udržován. Nástupcem nástroje Cryptoloop bude dm-crypt (http://www.saout.de/misc/dm-crypt/). Dm-crypt je k dispozici v hlavním jádře od verze Cryptoloop zůstane v hlavním jádře ještě dlouho k dispozici, ale hlavní metodou šifrování disků bude dm-crypt. Nástroj dm-crypt používá jiný přístup k zařízením (vyžaduje device-mapper) zařízení a poskytuje prakticky stejné funkce jako Cryptoloop. Stále se jedná o naprostou novinku a zatím neexistují žádné snadno použitelné uživatelské nástroje. Kód nástroje dm-crypt by měl být mnohem čistší než kód nástroje Cryptoloop, ale jsou zde některé důležité

2 rozdíly. Chcete-li například vytvořit šifrovaný systém souborů uvnitř souboru, musíte nadále použít loop--back zařízení, ale podpora této funkce se stále vyvíjí. K dispozici jsou i další nástroje, které umožňují vytvořit šifrovaný systém souborů. BestCrypt je komerč-ní produkt společnosti Jetico. Umožňuje vytvářet šifrované kontejnery a nabízí velký výběr šifer. Po-skytuje také některé důmyslné funkce, jako jsou skryté kontejnery. Je k dispozici pro systémy Win-dows a Linux, takže se hodí při výměně šifrovaných kontejnerů mezi těmito systémy. BestCrypt lze nyní přeložit i pro jádra řady 2.6. Cryptoloop také umožňuje vytvořit kontejnery, které lze přemisťovat. Stačí vytvořit šifrovaný systém souborů uvnitř souboru, jak je popsáno dále. K souborům, které jsou zašifrovány nástrojem Cryptoloop, podle mých informací nelze přistupovat z jiných operačních systé-mů (např. Windows). V tomto případě můžete být odkázáni pouze na nástroj BestCrypt. Další program jménem TrueCrypt (http://www.truecrypt.org/) umožňuje transparentně šifrovat celé oddíly nebo vytvořit virtuální šifrované disky uvnitř jiných souborů. Podporuje také tvorbu skry-tých svazků a nabízí výběr z mnoha prověřených šifrovacích algoritmů. K dispozici jsou jazykové balíčky včetně češtiny. Od verze 4.0 je program dostupný nejen pro systémy Windows, ale i GNU/Linux. Jedná se o svobodný program typu open-source. Existují i komerční nástroje na šifrování disků, jako například PGP disk, ale pokud vím, systém Linux je nepodporuje. Konfigurace jádra Chcete-li použít nástroj Cryptoloop, musíte aktivovat několik funkcí jádra. Můžete tyto požadova-né funkce buď přeložit jako moduly nebo je přeložit přímo do jádra. Používáte-li základní distri-buční jádro, pravděpodobně budete mít moduly již připravené. Vyzkoušíte to například pomocí modinfo cryptoloop objeví-li se popis modulu, pak je přeložen a připraven k použití. Následujícím postupem je zpřístupníte jako moduly. Pokud nemáte zkušenosti s vytvářením jádra řady 2.6, měli byste si přečíst dokument HOWTO o jádře systému Linux (http://www. linuxdocs.org/howtos/kernel-howto.html). Následující pokyny obsahují pouze nejnutnější kroky. 1. Přejděte do adresáře, který obsahuje strom zdrojových souborů jádra (obvykle /usr/src/linux/ musíte mít nainstalován balíček, např. kernel-source), a spusťte kon-figuraci: make menuconfig 2. Zapněte podporu obecného loopback zařízení. Aktivujte možnost Loopback device support pod položkou: Device Drivers -> Block Devices -> Loopback device support 1 Ve stejné sekci zapněte podporu nástroje Cryptoloop. Tato možnost by se měla zobrazit ihned poté, co zapnete podporu obecného loopback zařízení. 2 Chcete-li zapnout šifrovací rozhraní API, přejděte z hlavní nabídky na položku Crypto-graphic options (Možnosti šifrování). Zde můžete bez rizika zapnout většinu algoritmů. Doporučuji zapnout následující možnosti: -- Cryptographic API<*> HMAC support< > Null algorithms<*> MD4 digest algorithm<*> MD5 digest algorithm<*> SHA1 digest algorithm<*> SHA256 digest algorithm<*> SHA384 and SHA512 digest algorithms<*> DES and Triple DES EDE cipher algorithms<*> Blowfish cipher algorithm<*> Twofish cipher algorithm<*> Serpent cipher algorithm<*> AES cipher algorithms<*> CAST5 (CAST-128) cipher algorithm<*> CAST6 (CAST-256) cipher algorithm<*> Deflate compression algorithm< > Testing module Jestliže se rozhodnete, že z těchto funkcí vytvoříte moduly, nezapomeňte nejdříve při spuš-tění systému načíst příslušné moduly (jmenují se cryptoloop, aes atd.). 5. Vytvořte jádro a moduly a nainstalujte je. Pokud například používáte zavaděč lilo v počítači x86, lze to provést takto: make make modules_install cp arch/i386/boot/bzimage /boot/kernel lilo 6. Načtěte požadované moduly při spuštění systému. V různých distribucích se to provádí odlišně. V systému Gentoo lze například tyto moduly přidat do souboru /etc/modu-les.autoload/kernel-2.6, jinde to může být třeba /etc/modprobe.preload. Jestliže jste přeložili Cryptoloop jako modul, je nutné jej načíst jako první. Automaticky také načte základní modul loopback zařízení. Modul můžete načíst ručně příkazem: modprobe cryptoloop Získání uživatelských nástrojů

3 Ovladač Cryptoloop vyžaduje aktualizované uživatelské nástroje, aby mohl v praxi vytvořit a při-pojit šifrovaný systém souborů. Potřebujete k tomu aktualizovaný balíček util-linux, který získáte na adrese Nejaktuálnější verze má číslo Brzy budou k dispozici nové verze, které pravděpodobně přinesou zásadní změny. Než tedy upgradujete na novější verzi, nezapomeňte zkontrolovat tento dokument HOWTO. Bohužel se můžete setkat s mnoha různými záplatami balíčku util-linux. Liší se způsobem vytváření a připo-jování šifrovaných oddílů. Chcete-li použít balíček util-linux 2.12 s jádrem 2.6, musíte aplikovat alespoň následující dvě záplaty: 1 Kombinovaná záplata losetup (http://www.stwing.org/~sluskyb/util-linux/losetup -combined.patch). 2 Záplata util-linux 2.6 (http://www.ece.cmu.edu/~rholzer/cryptoloop/util-linux-2.12-kernel- 2.6.patch). Stáhněte si balíček util-linux a dvě výše uvedené záplaty. Nejdříve rozbalte balíček util-linux a potom aplikujte dvě záplaty: tar xvfz util-linux-2.12.tar.gz cd util-linux-2.12 patch -p1 < /cesta_k_souboru_záplaty/losetup-combined.patch patch -p1 < / cesta_k_souboru_záplaty/util-linux-2.12-kernel-2.6.patch Po použití záplat přeložte a nainstalujte balíček util-linux podle pokynů v souboru INSTALL. Doporučuji použít systém Gentoo Linux, který tyto záplaty aplikuje automaticky, když se záplaty balíčku util-linux objeví. V jiných distribucích mohou být také dostupné verze balíčku util-linux, které již mají tyto záplaty aplikovány. Nastavení loopback zařízení Cryptoloop lze použít na soubor nebo celým systém souborů. Následující popis se týká nastavení tohoto nástroje pro určitý oddíl. Může se jednat o libovolný vybraný oddíl. V následujícím příkla-du se používá /dev/sda1. Jako šifrovací algoritmus jsem zvolil AES, ale můžete jej nahradit za jakoukoli oblíbenou šifru, kterou jste v jádře zapnuli. Seznam algoritmů podporovaných aktuálně spuštěným jádrem můžete zkontrolovat v souboru /proc/crypto. Vynikajícím zdrojem informací a o různých šifrovacích algoritmech jsou knihy Bruceho Schneiera Applied Cryptography a Practical Cryptography. Rozumnou volbu pravděpodobně představují algoritmy AES i Serpent. Na algorit-mus AES se zaměřilo hodně pokusů o kryptoanalýzu a zatím nebyla zjištěna žádná vážná slabá místa. Algoritmus Serpent nebyl analyzován tak rozsáhle, ale podle názoru odborníků je ještě b o něco silnější než AES. Serpent je však také pomalejší než AES. Vyhněte se algoritmu DES, který je zároveň pomalý a slabý. Alternativou může být algoritmus Triple-DES, ale AES je pravděpo-dobně bezpečnější a rychlejší, takže již není důvod nadále Triple-DES používat. 1. Než na oddílu vytvoříte šifrovaný systém souborů, doporučuje se oddíl naformátovat a zaplnit jej náhodnými daty. Díky tomu bude pro útočníka obtížnější nalézt na šifrovaném oddílu určité vzory. Varování! Dávejte pozor, jakou zde pro svůj oddíl zadáte hodnotu (parametr of). Pokud uděláte chybu, můžete snadno přepsat nesprávný oddíl náhodnými nesmyslnými daty! Oddíl můžete zaplnit náhodnými daty takto: dd if=/dev/urandom of=/dev/sda1 bs=1m Někdy se zobrazí chybová zpráva, že zařízení je plné. Tuto zprávu můžete ignorovat. 1 Vyberte šifru a délku klíče. Seznam šifer podporovaných svým jádrem naleznete v soubo-ru /proc/crypto. Doporučuji použít algoritmus AES s 256bitovým klíčem. 2 Nastavte loopback zařízení. Slouží k tomu příkaz losetup z balíčku util-linux. Následující příkaz vytvoří šifrovaný systém souborů pomocí loopback zařízení číslo 0 a pomocí šifry AES s 256bitovým klíčem na zařízení /dev/sda1: losetup -e aes-256 /dev/loop0 /dev/sda1 Příkaz vyzve k zadání hesla. Vyberte silné heslo a pokuste se jej zapamatovat, aniž byste si jej museli poznamenat na štítek přilepený k monitoru. Práce s nástrojem Cryptoloop má jednu velkou nevýhodu. Vzhledem k tomu, že hodnota hash odvozená z hesla slouží jako šifrovací klíč, nelze heslo později snadno změnit. Nejjednodušší způsob změny hesla spočívá ve vytvoření nového šifrovaného oddílu nebo souboru, do kterého přesunete všech-na data. Proto je nutné vybrat silné heslo hned na začátku. Algoritmus AES je sice nejspíš dostatečně silný, ale pokud si zvolíte slabé heslo, bezpečnost se vytrácí. Pokud příkaz losetup není úspěšný a zobrazí chybovou zprávu INVALID ARGUMENT, jedná se o chybu balíčku utillinux. Zkontrolujte, zda jste postupovali podle výše uvede-ných pokynů pro instalaci opravené verze balíčku util-linux. Starší a nezáplatované verze předávají délku klíče odlišným způsobem a nefungují s rozhraním Crypto API jádra Vytvořte systém souborů. Můžete zvolit libovolný systém souborů. Následující příkaz vytvoří systém souborů ext3 file s použitím loopback zařízení: mkfs.ext3 /dev/loop0

4 5. Připojte šifrovaný systém souborů. Nejdříve musíte vytvořit připojovací bod, jako např. /mnt/crypto: mkdir /mnt/crypto Potom lze systém souborů připojit. V této fázi musíte příkazu mount explicitně sdělit, které loopback zařízení má použít: mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/crypto 1 Nyní si se svým šifrovaným systémem souborů můžete začít hrát, dokud vás to neomrzí. 2 Odpojte systém souborů. Když jste systém souborů dostatečně vyzkoušeli, odpojte jej: umount /mnt/crypto 8. Odpojte loopback zařízení stále je připojeno k příslušnému oddílu. Odpojení provede příkazem: losetup -d /dev/loop0 Připojení šifrovaného souborového systému U všech operací se zařízením Cryptoloop je důležité, aby byly načteny všechny potřebné modu-ly. Musíte načíst alespoň modul Cryptoloop a moduly pro každou šifru pomocí modprobe. Pokud jsou funkce přeloženy přímo do jádra, není to nutné. Chcete-li připojit šifrovaný systém souborů vytvořený výše, můžete použít standardní příkaz mount z balíčku util-linux: mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt/crypto/ -oencryption=aes-256 Zobrazí se výzva k zadání hesla a systém souborů bude připojen standardním způsobem. Z funk-ce šifrování vyplývá, že se jedná o systém souborů Cryptoloop. Proto automaticky zvolí dostupné loopback zařízení. Po dokončení práce systém souborů odpojte příkazem: umount /mnt/crypto Do souboru /etc/fstab lze přidat následující řádek:/dev/sda1 /mnt/crypto ext3 noauto,encryption=aes Nyní můžete zařízení jednoduše připojit příkazem: mount /mnt/crypto To je vše. Hodně štěstí. Použití souboru místo oddílu Stejně snadné je vytvořit šifrovaný systém souborů uvnitř souboru v jiném systému souborů. Tato možnost je užitečná zejména v případech, kdy chcete tento soubor zálohovat například vypálením na disk DVD atd. Soubor lze pak také snadno přenést do jiných počítačů. Chcete-li nejdříve vytvořit soubor velikosti 100 MB, který bude obsahovat náhodná data, zadejte následující příkaz: dd if=/dev/urandom of=/mojedata.aes bs=1k count= Pokud chcete velikost souboru změnit, upravte příslušným způsobem hodnotu parametru count. Výše uvedený příkaz vytvoří bloků s velikostí 1 kb, ale tuto hodnotu můžete podle potře-by změnit. Musíte pouze zajistit, aby měl soubor dostatečnou velikost k vytvoření zvoleného systé-mu souborů. Místo parametru /mojedata.aes můžete zadat libovolný název souboru a cestu, pokud je na oddílu dostatek místa. Pak lze v rámci tohoto souboru vytvořit šifrovaný systém souborů podobně jako ve výše uvedeném příkladu: losetup -e aes-256 /dev/loop0 /mojedata.aes Nyní je možné vytvořit systém souborů: mkfs.ext3 /dev/loop0 a připojit jej: mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/crypto Nakonec loopback zařízení odpojte: umount /mnt/crypto losetup -d /dev/loop0 Později můžete systém souborů připojit takto: mount /mojedata.aes /mnt/crypto -oencryption=aes-256 Chcete-li soubor přesunout nebo jej vypálit na disk CD či DVD, nezapomeňte jej nejdříve odpojit.

5 Šifrovaný kořenový oddíl Příprava systému V tomto dokumentu naleznete informace, jak zabezpečit osobní data zašifrováním kořenového oddílu v systému Linux pomocí silné šifry. Své komentáře posílejte Christophu Devinovi (http://www.cr0.net:8040/about/). Nastavení rozložení oddílů Pevný disk (budeme používat označení hda) by měl obsahovat alespoň tři oddíly: hda1: tento malý nešifrovaný oddíl požádá o zadání hesla, aby bylo možné připojit šifro-vaný kořenový oddíl hda2: tento oddíl bude obsahovat šifrovaný kořenový oddíl. Ponechte mu dostatečnou velikost hda3: na tomto oddílu se nachází současná instalace systému GNU/Linux V této fázi nejsou oddíly hda1 ani hda2 využité. Na oddílu hda3 je aktuálně nainstalována použí-vaná distribuce systému Linux. Adresáře /usr a /boot nelze z tohoto oddílu přenést jinam. Následuje příklad možného rozložení oddílů: # fdisk -l /dev/hda Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2432 cylinders Units = cylinders of * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda Linux /dev/hda Linux /dev/hda Linux /dev/hda Linux Požadované balíčky Pokud používáte distribuci Debian, jsou nutné následující balíčky: apt-get install gcc make libncurses5-dev patch bzip2 wget Chcete-li si usnadnit kopírování a vkládání, můžete také nainstalovat: apt-get install lynx gpm V ostatních distribucích budou balíčky podobných jmen. Instalace systému Linux Existují dva hlavní projekty, které do jádra doplňují podporu šifrování pomocí loopback zařízení: Cryptoloop a Loop-AES. Tento postup je založen na nástroji Loop-AES, informace o nástroji Cryp-toloop najdete v knize v návodu Cryptoloop. Nástroj Loop- AES nabízí mimořádně rychlou a vysoce optimalizovanou implementaci algoritmu Rijndael v jazyce Assembler. Díky tomu posky-tuje v počítačích s procesorem IA-32 (x86) maximální výkon. Kromě toho existují určité pochyb-nosti týkající se bezpečnosti nástroje Cryptoloop. V některých distribucích mohou být nástroje Loop-AES již součástí jádra a připraveny k použití (vyzkoušejte make menuconfig, viz instrukce dále, a přesvědčte se). Jestliže vaše jádro tuto pod-poru nemá, budete si muset vytvořit potřebné zázemí sami. Nejdříve si stáhněte a rozbalte balíček Loop-AES: cd /usr/src wget tar -xvjf loop-aes-v3.0b.tar.bz2 Poté je nutné stáhnout a nainstalovat záplatu zdrojového kódu jádra: wget tar -xvjf linux tar.bz2 cd linux rm include/linux/loop.h drivers/ block/loop.c patch -Np1 -i../loop-aes-v3.0b/kernel diff Nastavte mapu klávesnice: dumpkeys loadkeys -m -> drivers/char/defkeymap.c Dále nakonfigurujte jádro. Nezapomeňte nastavit následující možnosti: make menuconfig

6 Block devices ---> <*> Loopback device support [*] AES encrypted loop device support (NEW) <*> RAM disk support(4096) Default RAM disk size (NEW)[*] Initial RAM disk (initrd) support File systems ---> <*> Ext3 journalling file system support <*> Second extended fs support (important note: do not enable /dev file system support) Přeložte jádro a nainstalujte je: make dep bzimage make modules modules_install cp arch/i386/boot/bzimage /boot/vmlinuz Používáte-li zavaděč grub, aktualizujte soubor /boot/grub/menu.lst nebo /boot/grub/grub.conf: cat > /boot/grub/menu.lst << EOF default 0 timeout 10 color green/black light-green/black title Linux root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz ro root=/dev/hda3 EOF Jinak aktualizujte soubor /etc/lilo.conf a spusťte zavaděč lilo: cat > /etc/lilo.conf << EOF lba32 boot=/dev/hda prompt timeout=60 image=/boot/vmlinuz label=linux read-only root=/dev/hda3 EOF lilo Nyní můžete systém restartovat. Instalace systému Linux Postupujte stejně jako v předchozí části, ale tentokrát použijte záplatu kernel diff pro Loop-AES. Také zkontrolujte, zda není aktivována podpora zařízení cryptoloop. Uvědomte si, že pod-pora modulů vyžaduje, abyste nainstalovali balíček moduleinit-tools. Instalace balíčku util-linux-2.12p Chcete-li doplnit podporu silného šifrování, musíte záplatovat a znovu přeložit program losetup, který je součástí balíčku utillinux. Stáhněte si, rozbalte a záplatujte balíček util-linux: cd /usr/src wget tar -xvjf util-linux-2.12p.tar.bz2 cd util-linux-2.12p patch - Np1 -i../loop-aes-v3.0b/util-linux-2.12p.diff Pokud chcete používat hesla kratší než 20 znaků, zadejte: CFLAGS= -O2 -DLOOP_PASSWORD_MIN_LENGTH=8 ; export CFLAGS V prvé řadě byste měli dbát na bezpečnost. Proto rozhodně nepovolujte hesla kratší než 20 znaků.soukromí dat není zadarmo, ale je nutné za ně platit formou dlouhých hesel.přeložte program losetup a nainstalujte jej jako uživatel root:./configure && make lib mount mv -f /sbin/losetup /sbin/losetup~ rm -f /usr/share/man/man8/losetup.8* cd mount gzip losetup.8 cp losetup /sbin cp losetup.8.gz /usr/share/man/man8/ chattr +i /sbin/losetup Vytvoření šifrovaného kořenového oddílu Zaplňte cílový oddíl náhodnými daty: shred -n 1 -v /dev/hda2 Nastavte šifrovací loopback zařízení: losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop0 /dev/hda2 Jako prevence optimalizovaných slovníkových útoků se doporučuje přidat parametr -S xxxxxx, kde xxxxxx je náhodně zvolená hodnota seed (můžete například zadat gpk4la ). Vybranou hodnotu seed si poznamenejte, abyste ji nezapomněli. Chcete-li se vyhnout problémům s mapou klávesnice při spouštění, nepoužívejte také v hesle znaky mimo základní část tabulky ASCII (např.

7 písmena s diakritikou). Web Diceware (http://www.diceware.com/) umožňuje jednoduše vytvořit silná hesla, která si však můžete snadno zapamatovat. Nyní vytvořte na zařízení souborový systém ext3: mke2fs -j /dev/loop0 Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo: losetup -d /dev/loop0 losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop0 /dev/hda2 mkdir /mnt/efs mount /dev/loop0 /mnt/efs Můžete porovnat šifrovaná a nešifrovaná data: xxd /dev/hda2 less xxd /dev/loop0 less Nyní je čas nainstalovat šifrovaný systém Linux. Používáte-li distribuci GNU/Linuxu (jako např. Debian, Slackware, Gentoo, Mandriva, RedHat/Fedora, SuSE atd.), spusťte následující příkaz: cp -avx / /mnt/efs Jestliže máte k dispozici knihu Linux From Scratch, postupujte podle popisu v příručce s následující změnou: Kapitola 6 Instalace balíčku util-linux: Aplikujte záplatu Loop-AES po rozbalení zdrojových souborů. Kapitola 8 Nastavení systému LFS jako spustitelného: Přejděte na další kapitolu, Nastavení spouštěcího zařízení. Nastavení spouštěcího zařízení Vytvoření ramdisku Nejdříve použijte na šifrovaném oddílu příkaz chroot a vytvořte připojovací bod spouštěcího zaří-zení: chroot /mnt/efs mkdir /loader Potom vytvořte počáteční disk ramdisk (initrd init ramdisk), který budete později potřebovat: cd dd if=/dev/zero of=initrd bs=1k count=4096 mke2fs -F initrd mkdir ramdisk mount -o loop initrd ramdisk Pokud používáte nástroj grsecurity, může se zobrazit chybová zpráva Permission denied (Opráv-nění odepřeno). V tomto případě je nutné spustit příkaz mount mimo prostředí příkazu chroot. Vytvořte hierarchii systému souborů a zkopírujte do ní požadované soubory: mkdir ramdisk/{bin,dev,lib,mnt,sbin} cp /bin/{bash,mount} ramdisk/bin/ ln -s bash ramdisk/bin/sh mknod -m 600 ramdisk/dev/console c 5 1 mknod -m 600 ramdisk/dev/hda2 b 3 2 mknod -m 600 ramdisk/dev/loop0 b 7 0 cp /lib/{ld-linux.so.2,libc.so.6,libdl.so.2} ramdisk/lib/ cp /lib/ {libncurses.so.5,libtermcap.so.2} ramdisk/lib/ cp /sbin/{losetup,pivot_root} ramdisk/sbin/ Jestliže se zobrazí zpráva typu /lib/libncurses.so.5: No such file or directory nebo /lib/libtermcap.so.2: No such file or directory (Tento soubor nebo adresář neexistuje), nemusíte se znepokojovat. Shell bash vyžaduje pouze jednu z těchto dvou knihoven. Chcete-li zjistit, která z knihoven je skutečně nutná, můžete zadat: ldd /bin/bash Přeložte program sleep, který zabrání tomu, aby byla výzva k zadání hesla zahlcena zprávami jádra (např. o registraci jednotlivých zařízení USB). cat > sleep.c << "EOF" #include <unistd.h> #include <stdlib.h> int main( int argc, char *argv[] ) { if( argc == 2 ) sleep( atoi( argv[1] ) ); return( 0 ); } EOF gcc -s sleep.c -o ramdisk/bin/sleep rm sleep.c Vytvořte skript init: cat > ramdisk/sbin/init << "EOF" #!/bin/sh /bin/sleep 3

8 echo -n "Zadejte hodnotu seed: " read SEED /sbin/losetup -e aes256 -S $SEED /dev/loop0 /dev/hda2 /bin/mount -r -n -t ext3 /dev/loop0 /mnt while [ $? -ne 0 ] do /sbin/losetup -d /dev/loop0 /sbin/losetup -e aes256 -S $SEED /dev/loop0 /dev/hda2 /bin/mount -r -n -t ext3 /dev/loop0 /mnt done cd /mnt /sbin/pivot_root. loader exec /usr/sbin/chroot. /sbin/init EOF chmod 755 ramdisk/sbin/init Odpojte loopback zařízení a zkomprimujte soubor initrd: umount -d ramdisk rmdir ramdisk gzip initrd mv initrd.gz /boot/ Spouštění z disku CD-ROM Rozhodně doporučuji spouštět systém z média pouze pro čtení, jako např. ze spustitelného diskucd-rom.stáhněte si a rozbalte balíček syslinux: wget tar -xvjf syslinux-3.07.tar.bz2 Nakonfigurujte program isolinux: mkdir bootcd cp /boot/{vmlinuz,initrd.gz} syslinux-3.07/isolinux.bin bootcd echo DEFAULT /vmlinuz initrd=initrd.gz ro root=/dev/ram0 \ > bootcd/isolinux.cfg Vytvořte obraz ISO spustitelného disku CD-ROM: mkisofs -o bootcd.iso -b isolinux.bin -c boot.cat \ -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \ -J -hide-rrmoved -R bootcd/ cdrecord -dev 0,0,0 -speed 4 -v bootcd.iso rm -rf bootcd{,.iso} Spouštění z oddílu pevného disku Spouštěcí oddíl může přijít vhod, pokud ztratíte spustitelný disk CD. Nezapomeňte, že oddíl hda1 umožňuje zápis, a proto není bezpečný. Používejte jej pouze v nouzových případech! Vytvořte na zařízení souborový systém ext2 a připojte jej: dd if=/dev/zero of=/dev/hda1 bs=8192 mke2fs /dev/hda1 mount /dev/hda1 /loader Zkopírujte jádro a počáteční disk ramdisk: cp /boot/{vmlinuz,initrd.gz} /loader Používáte-li zavaděč grub: mkdir /loader/boot cp -av /boot/grub /loader/boot/ cat > /loader/boot/grub/menu.lst << EOF default 0 timeout 10 color green/black light-green/ black title Linux root (hd0,0) kernel /vmlinuz ro root=/dev/ram0 initrd /initrd.gz EOF grub-install --root-directory=/loader /dev/hda umount /loader Jestliže používáte zavaděč lilo: mkdir /loader/{boot,dev,etc} cp /boot/boot.b /loader/boot/ mknod -m 600 /loader/dev/hda b 3 0 mknod -m 600 /loader/dev/hda1 b 3 1 mknod -m 600 /loader/dev/hda2 b 3 2 mknod -m 600 /loader/dev/hda3 b 3 3 mknod -m 600 /loader/dev/hda4 b 3 4 mknod -m 600 /loader/dev/ram0 b 1 0 cat > /loader/etc/lilo.conf << EOF lba32 boot=/dev/hda prompt timeout=60 image=/vmlinuz label=linux initrd=/initrd.gz read-only root=/dev/ram0 EOF lilo -r /loader umount /loader

9 Závěrečné kroky Stále v rámci prostředí příkazu chroot upravte soubor /etc/fstab tak, aby obsahoval řádek: /dev/loop0 / ext3 defaults 0 1 Odstraňte soubor /etc/mtab a ukončete příkaz chroot (pomocí exit). Nakonec spusťte příkaz umount -d /mnt/efs a restartujte systém. I v případě nějaké chyby můžete stále spustit nešifro-vaný oddíl zadáním příkazu Linux root=/dev/hda3 na výzvu LILO:. Pokud vše proběhlo úspěšně, můžete nyní změnit oddíly na disku a zašifrovat oddíly hda3 i hda4. V následujících skriptech se předpokládá, že na oddílu hda3 bude uloženo odkládací zařízení swap a oddíl hda4 bude obsahovat adresář /home. Nejdříve byste měli oba oddíly inicializovat: shred -n 1 -v /dev/hda3 shred -n 1 -v /dev/hda4 losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop1 /dev/hda3 losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop2 /dev/ hda4 mkswap /dev/loop1 mke2fs -j /dev/loop2 Dále vytvořte skript ve spouštěcím adresáři systému a aktualizujte soubor fstab:cat > /etc/init.d/loop << "EOF"#!/bin/sh if [ "`/usr/bin/md5sum /dev/hda1`"!= \ "5671cebdb3bed87c3b3c345f0101d016 /dev/hda1" ] then echo -n "VAROVÁNÍ! Ověření integrity oddílu hda1 se NEZDAŘILO - stiskněte klávesu Enter." read fi echo "První heslo zvolené výše" \ /sbin/losetup -p 0 -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop1 /dev/hda3 echo "Druhé heslo zvolené výše" \ /sbin/losetup -p 0 -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop2 /dev/hda4 /sbin/swapon /dev/loop1 for i in `seq 0 63` do echo -n -e "\33[10;10]\33[11;10]" > / dev/tty$i done EOF chmod 700 /etc/init.d/loop ln -s../init.d/loop /etc/rcs.d/s00loop vi /etc/fstab... /dev/loop2 /home ext3 defaults 0 2 Tisk v Linuxu Úvod Tento dokument by měl obsahovat všechno, co potřebujete vědět k nastavení tiskových služeb na linuxovém stroji. Představuje souhrn informací o tom, jak v Linuxu cokoliv generovat, prohlížet, faxovat a tisknout. Téměř vše platí i pro uživatele jiných volně šiřitelných operačních systémů typu Unix. Život tomu chtěl, že je to o něco složitější než v klikacím světě Microsoftu a Apple, na druhé straně je to ale o něco pružnější a určitě jednodušší na správu ve velkých sítích. Dokument je strukturován tak, že většině lidí bude stačit přečíst jenom první polovinu, nebo tak nějak. Většina obskurních a na situaci závislých informací je uvedena v druhé polovině a lze je snadno najít v obsahu. Informace z kapitoly Ghostscript nebo Sítě jsou pravděpodobně užitečné téměř pro každého. Shledáte-li tento dokument nebo internetové stránky užitečnými, uvažujte o nákupu něčeho (třeba inkoustu), čím byste tyto stránky a úsilí jejich tvůrců podpořili. Poslední verzi tohoto dokumentu najdete na také jej najdete jako součást LDP na a na nejbližších zrcadlech. Terminologie

10 V tomto dokumentu se pokusím používat konzistentní terminologii tak, aby byla přínosem pro všechny uživatele volně šiřitelných systémů typu Unix, a dokonce i jiných volně šiřitelných systé-mů. Bohužel však existuje celá řada nejednoznačných názvů a také množství sice jednoznačných, avšak nevhodně zvolených názvů. Uveďme si kvůli srozumitelnosti krátký slovníček výrazů: UNIX UNIX je operační systém vyvinutý výzkumníky v Bellových laboratořích. Na jeho kódu je založena řada (často komerčních) operačních systémů, které také spadají do této kategorie. Un*x Un*x není příliš vhodně zvolený symbol. Používá se k označení operačních systémů typu Unix. Operační systém typu Unix poskytuje něco, co se podobá programovému rozhraní POSIX, resp. jeho přirozenému aplikačnímu rozhraní (API, Application Programming Interface). Do kategorie Un*x spadají Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, a dokonce i některé specializované systémy, např. Lynx nebo QNX. Linux Linux je jádro typu Unix doplněné různým periferním softwarem, které napsal Linus Torvalds a stovky dalších programátorů. Toto jádro je základem nejrozšířenějšího operačního systému kategorie Un*x. GNU Projekt GNU ( GNU's Not Unix ) dlouhodobě usiluje o vytvoření plně volně šiřitelného operační-ho systému typu Un*x. Tento projekt je v mnoha ohledech zdrojem nejmodernějších trendů v oblasti volně šiřitelného softwaru. GNU/Linux Operační systém GNU/Linux je kompletní systém složený z jádra a z periferních programů, který poskytuje prostředí GNU, v němž mohou běžet knihovny, utility, uživatelské programy atd. Pro-dejci kompletního systému GNU/Linux jsou firmy Red Hat, Debian, Caldera, SuSE, TurboLinux atd. GNU/Linux se ovšem velmi často zkracuje na pouhý Linux. Přímo k věci Nejrychlejší metoda, jak začít, bude pravděpodobně použít konfigurační nástroje dodávané s vaším systémem. Za předpokladu, že obsahují podporu vašeho ovladače a ovladač vaší tiskár-ny, mělo by být docela snadné takto rychle provést základní nastavení. Informace o konfigurač-ních nástrojích různých dodavatelů najdete v kapitole Řešení jednotlivých distribucí. Pokud konfigurační nástroje dodavatele nefungují, měli byste zjistit, zda vaše tiskárna vůbec fun-govat může. V kapitole Seznam tiskáren z hlediska kompatibility s Linuxem najdete odkaz na seznam kompatibilních tiskáren. Pokud tiskárna má s určitým ovladačem fungovat, zjistěte, zda jej máte nainstalován, a pokud ne, nainstalujte jej. Typicky byste měli být schopni najít upravený balík Ghostscript obsahující nověj-ší verzi tohoto programu a doplňující ovladače. Pokud jej nenajdete, můžete si jej přeložit sami tento proces není triviální, ale je dobře dokumentovaný. Podrobnosti o systému Ghostscript najdete v kapitole Ghostscript.Po instalaci správného ovladače zkuste tiskárnu znovu nakonfigurovat pomocí nástrojů dodavatele. Nepovede-li se to, zkuste jiný nástroj podle doporučení v kapitole Jak to funguje. Pokudnepomůže ani to, budete muset provést konfiguraci sami, opět podle návodu v téže kapitole. Pokud tiskárna stále nefunguje, bude potřeba něco diagnostiky. V takovém případě bude nejlepší si nejprve přečíst větší část tohoto dokumentu, abyste zjistili, jak věci mají fungovat. Pak budete mít výrazně lepší pozici na hledání potíží. Kde naleznete pomoc Diskusní skupiny comp.os.linux.hardware, comp.os.linux.setup a comp.periphs.printers mají urči-tou část věnovanou otázkám souvisejícím s obecnou problematikou tisku. Existují i další hojně navštěvované diskusní skupiny; najdete je mimo jiné i v archivu Googlu. Dále jsou na Internetu diskusní skupiny linuxprinting.foo dostupné jak běžnými prohlížeči, tak i pomocí protokolu NNTP; zkuste si je najít. Také zkuste sami pohledat na příbuzných stránkách na Internetu. Vhodným místem, kde můžete začít, je například kde je mimo jiné i řada relevantních odkazů. Další pomoc naleznete v různých diskusních skupinách, ových konferencích, zákaznických linkách distributora atd. Chcete-li kontaktovat přímo mě, učiňte tak, prosím, na diskusním fóru což poskytne příležitost k odpovědi i jiným účastníkům a pomůže i jiným nešťastníkům s podobnými problémy. Jak tisknout

11 Tisknout budete různými příkazy podle toho, jaký tiskový spooler máte nainstalován. Pomocí LPD a příkazu lpr v systému BSD Pokud jste si pro tisk již nastavili lpd (nebo to udělal správce systému, případně už prodejce), stačí se už jen naučit používat příkaz lpr. Jeho popis a popis několika dalších příkazů souvisejících s tiskem, které byste pravděpodobně měli znát, naleznete v dokumentu Printing Usage HOWTO (http://www.tldp.org/howto/printing-usage-howto.html) anebo v manuálových stránkách lpr(1). Stručně: Jméno fronty zadáte pomocí -P a pak zadáte jméno souboru, který má být vytištěn. Neza-dáte-li nic, tiskne se ze stdin. Volby ovladače se obvykle z lpr nezadávají, avšak některé systémy akceptují volby např. -o, -Z nebo -J. Příklad 1. lpr lpr /etc/hosts lpr -J my hosts file /etc/hosts lpr -P mylaserjet /etc/services Pomocí LPD a příkazu lp v systému System V V různých variantách Unixu se můžete setkat se dvěma množinami příkazů. Tiskové systémy LPD v operačních systémech založených na BSD (*BSD, Linux) používají lpr (tisk), lpq (vypiš frontu), lprm (zruš úlohu), zatímco systémy na bázi System V používají lp (tisk), lpstat (vypiš frontu), cancel (zruš úlohu). Jsou to například systémy Solaris, SCO a řada dalších. Konvence a příkazy SYSV jsou pochopitelně popsány v manuálových stránkách příkazu lp. Fron-tu zadáte volbou -d a dále volitelně jméno souboru. Není-li zadáno, bude se vypisovat ze stdin. Příklad 2. lp lp /etc/hosts lp -d mylaserjet /etc/services Pomocí CUPS CUPS nabízí rozhraní pro příkazové řádky jak System V, tak i systémů z Berkeley. Znamená to, že k tisku můžete používat jak příkaz lpr, tak i lp. Máte-li například balík skriptů, které obsahují výlučně lp, nebo jste zvyklí jenom na jeden ze systémů z kuchyně System V, resp. BSD, je to znač-ná úleva. Grafické tiskové nástroje Většina tiskových systémů sama o sobě nabízí jen velmi jednoduché řádkové rozhraní. Namísto přímého použití příkazu lpr dáte možná přednost nějakému grafickému rozhraní. Ta obecně umožňují nastavit různé možnosti tisku (tiskárnu, typ papíru, řazení, počet kopií a podobně) snad-no použitelnou grafickou metodou. Některá z nich nabízejí i další funkce. KDEPrint KDEPrint zajišťuje uživatelský přístup k tiskovým subsystémům (CUPS, LPD, RLPR, LPRng atd.) pomocí grafického uživatelského rozhraní KDE. Pomocí tohoto nástroje můžete snadno tisknout, spravovat úlohy a tiskárny a taktéž tiskové démony. KDEPrint je náhradou starších nástrojů QtCUPS a KUPS. Je vhodný jak pro uživatele, tak i pro vývojáře. Od verze KDE je jeho sou-částí a má řadu zajímavých funkcí. KDEPrint má tiskové dialogové okno programu kprinter, které umožňuje výběr cílové tiskárny a změnu voleb. K cílovým tiskárnám patří i několik virtuálních tiskáren, kam můžete posílat elek-tronickou poštu, faxy nebo soubory PDF.

12 Obrázek 11.1 kprinter Program kprinter můžete používat s aplikacemi, které mají konfigurovatelný příkaz pro tisk. Jsou to například Mozilla nebo OpenOffice. Obrázek 11.2 Použití kprinter s Mozillou V dialogovém okně KDEPrint také můžete zadat Print Preview. Tento příkaz je realizován tak, že předá tiskový soubor přes různé filtry, které jej upraví pro tisk na obrazovce pomocí KGhostView nebo pomocí nějaké externí aplikace (např. gv). Pomocí KJobViewer můžete prohlížet, přesouvat a rušit tiskové úlohy.

13 Obrázek 11.3 KJobViewer Další informace o KDEPrint naleznete na XPP Pokud jako tiskový spooler používáte CUPS, můžete použít program XPP (viz obrázek 11.4). Generuje se pomocí knihovny FLTK, takže je nezávislý na pracovním prostředí. Chcete-li tímto programem tisknout, spusťte xpp a vyberte soubor (nebo jej nevybírejte, pokud chcete xpp použít namísto lpr pro tisk ze stdin). Pak ze seznamu nakonfigurovaných tiskáren zvolte tiskárnu a případné parametry, které chcete pro tisk použít. Na obrázku 11.5 vidíte příklad panelu s parametry se zvýrazněním standardních parametrů CUPS. Pokud jej používáte se systémem rozhraní ovladačů Foomatic, můžete nastavovat i číselné parametry, které CUPS normálně nepodporuje. Obvykle se týkají takových funkcí jako barevné ladění, nastavení kazet atd. Příklad viz obrázek Všechny volby a vybranou tiskárnu lze uchovat pomocí tlačítka Save Settings. Obrázek 11.4 Hlavní okno XPP

14 Obrázek 11.5 Okno voleb CUPS/XPP Obrázek 11.6 Okno voleb Foomatic CUPS/XPP GPR GPR (http://www.compumetric.com/linux.html, autor Thomas Hubbell) využívá k filtrování post-skriptových úloh kód z CUPS a poskytuje možnost snadného řízení úloh. Některé volby (např. vícecestné tisky, výběr stránky apod.) jsou implementovány přímo pomocí GPR, zatímco většina ostatních až tiskárnou, resp. filtrem spooleru. GPR pracuje s LPD nebo s LPRng nebo může být přeloženo zvlášť pro použití s GNUlpr. Je-li pře-loženo normálně, používá přímo libppd (firmy VA) k vytváření postskriptu pro určitou tiskárnu, který předá příkazu lpr. Je-li přeloženo pro GNU variantu lpr, předá příkazu lpr společně s uve-denými volbami postskriptovou úlohu v původní (nemodifikované) podobě. To je pravděpodob-ně lepší způsob, neboť umožňuje spooleru přesměrování postskriptu na různé tiskárny, je-li to

15 nutné; bohužel vyžaduje GNU lpr, který se příliš nepoužívá (i když jeho instalace je triviální). Při používání GPR nejdříve vyberte tiskárnu (jménem fronty LPD) a přesvědčte se, že GPR zaved-lo správný soubor PPD. Pokud se tak nestalo, musíte zadat jméno souboru PPD a v konfigurač-ním dialogu zadat volby pro tiskárnu (dialog spustíte tlačítkem Printer Configuration; obsahuje různá nastavení tiskových voleb definovaných PPD). Jakmile zkonfigurujete tiskárnu v GPR, můžete tisknout úlohy tak, že zadáte jméno souboru a vyberete příslušné volby z panelů Common a Advanced. Volby z Common implementuje pro všechny tiskárny přímo GPR, zatímco volby Advanced pro danou tiskárnu jsou definovány Obrázek 11.7 Hlavní volby GPR

16 Obrázek 11.8 Běžné volby GPR v souboru PPD. Panely s volbami jsou na obrázcích 8 a 9. Novější a modernější náhradou GPR se zdá být GtkLP (http:// gtklp.sourceforge.net/), viz následující obrázek. Obrázek 11.9 Volby GPR pro tiskárnu

17 Obrázek Tiskový program GtkLP Tisková zařízení jádra Pro obsluhu paralelního portu existují dvě úplně odlišná zařízení které z nich používáte, závisí na verzi vašeho jádra (a to můžete zjistit příkazem uname -a). Ovladače se změnily v jádře ; prakticky všechny dnešní systémy používají jádra 2.2 nebo vyšší; takže klidně můžete přeskočit na kapitolu popisující zařízení parport. Poznámka platná pouze pro oba typy ovladačů: Nejdůležitější asi je, že řada uživatelů zjistila, že Linux nedetekuje paralelní port, pokud v BIOSu nevypnou podporu Plug-and-Play. (Není to velké překvapení, PnP záznamy pro jiná než PCI zařízení, používané ve Windows a obdobných systémech, představují takovou malinkou katastrofu.) Zařízení lp (jádra <= ) Za předpokladu, že máte přeloženou nebo nahranou podporu zařízení lp (pokud je nahrána, bude výstup příkazu cat /proc/devices obsahovat zařízení lp), pak jádro (<= ) poskytuje jedno nebo více zařízení /dev/lp0, /dev/lp1, /dev/lp2. Tato zařízení se nepřiřazují dynamic-ky, každé odpovídá konkrétní hardwarové vstupně-výstupní adrese. Znamená to, že první a jedi-ná tiskárna může být klidně lp0 nebo lp1 v závislosti na hardwaru. Prostě zkuste obojí. Někteří uživatelé si stěžují, že obousměrný port není detekován, pokud použijí starší jednosměr ný kabel. V takovém případě zkontrolujte, zda používáte správný kabel. Na jednom portu nemůžete současně spustit ovladače (moduly) plip a lp (s jádrem 2.0). Může-te nicméně kdykoliv jeden nebo druhý ovladač nahrát ručně, případně démonem kerneld u jader 2.x (a novějších 1.3.x). Při správném nastavení přerušení a dalších parametrů ovšem můžete na jednom portu používat plip a na druhém lp. Úspěšně se to podařilo úpravami ovladačů; zajíma-lo by mě, zda se to někomu povedlo pouze vhodnými parametry příkazů. Existuje nástroj tunelp, který s jádrem 2.0 umožňuje nastavovat přerušení a další parametry paralelních portů.pokud je ovladač lp součástí jádra, přijímá jádro parametr lp= pro nastavení přerušení a vstupně--výstupní adresy.

18 Pokud je ovladač lp součástí jádra, můžete použít příkazový řádek programů LILO/LOADLIN a nastavit adresy a přerušení, které bude ovladač používat. Syntaxe: lp=port0[,irq0[,port1[,irq1[,port2[,irq2]]]]]. Například: lp=0x378,0 nebo lp=0x278,5,0x378,7. Pokud chcete tuto funkci použít, musíte definovat všechny používané porty, neexistují žádné implicitní hodnoty. Vestavěný ovladač můžete vypnout parametrem lp=0. Pokud ovladač nahráváte jako modul, můžete vstupně-výstupní adresu a přerušení definovat na příkazovém řádku insmod (nebo v souboru /etc/conf.modules, pokud používáte kerneld) s obvyklou syntaxí parametrů. Parametry jsou io=port0,port1, port2 a irq=irq0,irq1,irq2. Další informace viz manuálová stránka příkazu insmod. Zdrojový kód ovladače paralelního portu v jádře 2.0 najdete v souboru /usr/src/linux/dri-vers/char/lp.c. Zařízení parport (jádra >= ) Počínaje jádrem (se záplatou až pro ) je zařízení lp pouhým klientem nového zaříze-ní (ovladače/modulu) parport. Přidáním zařízení parport se odstranila řada problémů s původ-ním ovladačem zařízení lp bylo možné sdílet port s jinými ovladači, bylo zavedeno dynamické přiřazování dostupných portů číslům zařízení namísto pevného vztahu mezi vstupně-výstupní adresou a zařízením a další. Díky novému ovladači parport se mohla objevit celá řada nových paralelních ovladačů pro zaří-zení, jako jsou mechaniky Zip, CD-ROM a disky Backpack a další. Některé z nich existují i v jád-rech 2.0; zkuste je najít na webu. Hlavním rozdílem, kterého si můžete všimnout ve vztahu k tisku, je dynamické přiřazení zařízení lpparalelním portům. Tedy to, co v Linuxu 2.0 bylo lp1, může být v Linuxu 2.2 klidně lp0. Pokud přecházíte z jádra s ovladačem lp na jádro s ovladačem parport, nezapomeňte to zkontrolovat. Většina oblíbených problémů s tímto zařízením vzniká právě díky chybné konfiguraci: Distribuce Některé distribuce Linuxu nemají správně nastaven soubor /etc/modules.conf (nebo /etc/conf.modules), takže se ovladač v okamžiku potřeby nenahraje správně. S posledními ver-zemi nástroje modutils vypadá správný řádek v souboru modules.conf takto: alias /dev/printers lp # jenom pro devfs? alias /dev/lp* lp # jenom pro devfs? alias parport_lowlevel parport_pc # chybí v Red Hat BIOS Řada BIOSů obsluhuje paralelní port jako zařízení Plug-and-Play. Tím se ovšem perfektně jednoduché a prakticky vždy přítomné zařízení rozšiřuje o naprosto zbytečné složitosti. Pokud Linux nedetekuje paralelní port správně, vypněte u něj podporu PnP (ve většině BIOSů nastavujete LPT1). Správné nastavení bude obvykle legacy, ISA nebo 0x378 určitě ale ne disabled. Doporučujeme také dokumentaci ve zdrojových kódech jádra (http://people.redhat.com-/twaugh/parport/html/parportguide.html) nebo stránky Sériová zařízení Sériová zařízení se v Linuxu obvykle jmenují podobně jako /dev/ttys1. Nástrojem stty můžete interaktivně zobrazovat nebo měnit nastavení sériových portů, nástrojem setserial pak můžete nastavovat některé další parametry, přerušení a vstupně-výstupní adresy nestandardních portů. Podrobnější debatu na téma sériových portů v Linuxu najdete v dokumentu Serial-HOWTO. Pokud používáte pomalou sériovou tiskárnu s řízením toku, může dojít k tomu, že se ztrácejí části tiskových úloh. Může to způsobovat sériový port, který se standardně chová tak, že všechny nepřenesené znaky ze svého buferu odstraní 30 sekund po zavření zařízení. Bufer má délku znaků, a pokud tiskárna používá softwarové řízení toku a je dost pomalá na to, aby nestihla zpra-covat celý bufer do 30 sekund od chvíle, kdy tiskový program zavře sériový port, konec buferu se ztratí. Pokud příkazem cat soubor > /dev/ttys2 správně vytisknete krátké soubory, ale u dlouhých se konec souboru ztratí, může jít o tento případ. Interval 30 sekund je možné změnit parametrem closing_wait příkazu setserial (verze 2.12 a vyšší). Sériové porty se typicky inicializují voláním setserial v souboru rc.serial. Můžete toto volání upravit taky, aby kromě ostatních parametrů rovnou nastavilo i delší interval closing_wait. USB zařízení USB 1.1 Podpora USB je v Linuxu značná. USB lze použít se všemi pozdními modely jádra 2.2 a se všemi jádry 2.4 a novějšími. Jádro musí pochopitelně mít zabudovanou podporu USB, buď jako součást jádra nebo jako zaváděný modul (doporučeno). Modulární jádro vyžaduje tyto moduly: usb-core.o usb-uhci.o nebo uhci.o nebo usb-ohci.o printer.o

19 Konkrétní verze modulů usb-uhci.o, uhci.o a usb-ohci.o závisí na typu základní desky, resp. adaptéru. Intel, Via a adaptéry založené na Via jsou UHCI (v tomto případě můžete použít buď usb-uhci.o nebo uhci.o). Typ HCI (Host Controller Interface) zjistíte příkazem lspci -v grep HCI. USB 2.0 Vysokorychlostní přenos na zařízení USB 2.0 vyžaduje připojení řadiče USB 2.0 a ovladač EHCI (ehci-hcd.o). Pro USB 2.0 je doporučeno jádro 2.4 nebo vyšší. Praktické rady Je nutno si zapamatovat, že zařízení USB jsou přidělována dynamicky. Tiskárna USB je při zapnu-tí nebo připojení přiřazena souboru zařízení (/dev/usb/lp*). V důsledku toho mohou být tisko-vé úlohy posílány na nesprávnou tiskárnu, neboť je zapínáte v určitém pořadí. Zasílání úloh na správnou fyzickou tiskárnu zajišťuje CUPS dle speciálního URI obsahujícího značku, model a séri-ové číslo tiskárny. I když v Linuxu lze využívat většinu tiskáren USB, existují výjimky. Například zařízení MF od Epsonu (Stylus CX3200/CX5200) vracejí nesmysly, když prostřednictvím IOCTL zvolíte řetězec IEEE-1284 ID, například s kódem CUPS usb. Je nutno zvolit ID řetězec v souladu s proprietární metodou firmy Epson. Získat ID řetězce z tiskáren USB můžete pomocí několika nástrojů, které napsal Till Kamppeter. Programy getusbprinterid.pl (http://www.linuxprinting.org/download/printing/getusbprinterid.pl) a usb_id_test.c (http://www.linuxprinting.org/download/ printing/usb_id/test.c) jsou funkčně totož-né, první z nich je však napsaný v Perlu a druhý v C. Jak jsme se zmínili shora, nová zařízení MF od firmy Epson jsou výjimkou, avšak v nástroji ttink z balíku MTink (http://xwtools.automatix.de/) je proprietární metoda firmy Epson implementována. Další informace o USB naleznete na Linux USB Website (http://www.linux-usb.org/). Podporované tiskárny Jádro Linuxu vám umožní bavit se s jakoukoliv tiskárnou, kterou připojíte k sériovému, paralelní-mu nebo USB portu, plus s jakoukoliv síťovou tiskárnou. To ale samo o sobě nestačí musíte být také schopni generovat data, kterým bude tiskárna rozumět. Typicky mezi nepoužitelné tiskárny patří tiskárny označované jako Windows nebo GDI. Jazyk pro ovládání těchto tiskáren je úplně nebo částečně nedokumentován, stejně jako podrobnosti o návrhu tiskového mechanismu. Typic-ky výrobce dodává s tiskárnou ovladač pro Windows a vesele je prodává pouze uživatelům Win-dows; proto se tyto tiskárny označují také jako Winprinters. V některých případech dodává výrob-ce ovladače i pro NT, OS/2 a jiné operační systémy. Řada těchto tiskáren v Linuxu nefunguje. Některé z nich fungují, některé fungují pouze částečně (obvykle díky tomu, že někdo pomocí reverzního překladu ovladače zjistil, jak s tiskárnou zachá-zet). Viz seznam použitelných tiskáren dále v této kapitole. Některé tiskárny jsou něco mezi. Například některé modely tiskáren NEC implementují zjednodušenou verzi ovládacího jazyka PCL, díky čemuž mohou v rozlišení 300 DPI na tiskárně tisknout programy ovládající PCL. Ovšem pouze NEC ví, jak z tiskárny dostat plné možné rozlišení 600 DPI. Pokud už některou z těchto windowsových tiskáren máte, existují různé prapodivné cestičky, jak je využít i v Linuxu, jde ale o poměrně nehezké postupy. Další podrobnosti o využití těchto tis-káren najdete v kapitole Tiskárny výlučně pro Windows. PostScript Co se týče tiskáren v Linuxu, nejlepší volba je koupit tiskárnu, jejíž firmware nativně podporuje PostScript. Prakticky všechny unixové programy produkující tiskový výstup jej vytvářejí jako PostScript, takže je zjevně příjemné mít tiskárnu, která jej přímo podporuje. Bohužel, podpora PostSc riptu bývá kromě laserových tiskáren jen zřídkavá, a někdy se prodává pouze jako drahý doplněk. Unixové programy a obecně publikační průmysl se ustálily na používání PostScriptu coby stan-dardního jazyka pro práci s tiskárnami. Má to několik důvodů: Načasování PostScript se objevil jako součást Apple Laserwriter, perfektní tiskárny k Macintoshům, které jsou zodpovědné za revoluci v publikování v 80. letech. Nezávislost na zařízení Pomocí PostScriptu je možné generovat výstup na rastrové obrazovce, vektorové obrazovce, faxu nebo prakticky jakémkoliv tiskovém zařízení bez nutnosti úprav původního programu. Výstup PostScriptu bude na jakémkoliv zařízení vypadat stejně, samozřejmě v rámci možností daného zaří-zení. Před vznikem PDF se k výměně složitějších dokumentů používal právě PostScript. Hlavním důvodem, proč tento standard nezůstal jediným, je to, že Windows typicky neobsahují prohlížeč PostScriptu, takže Adobe doplnil PostScript o hypertextové odkazy a kompresi, výsledek pojme-noval PDF, začal distribuovat prohlížeče tohoto formátu a vytvořil trh pro své destilační nástro-je (jejichž funkce plní i programy ps2pdf a pdf2ps balíku ghostscript).

20 Jde o kompletní programovací jazyk Můžete pomocí něj vytvářet programy, které budou dělat prakticky cokoliv. Většinou je to užiteč-né k definici procedur, které pak v rámci celého dokumentu stále dokola opakují stejné akce, například vykreslení loga nebo pozadí stránek. Neexistuje ale žádný důvod, proč byste pomocí PostScriptu nemohli třeba počítat číslo π. Jde o otevřený formát PostScript je kompletně dokumentován ve volně dostupných publikacích (které najdete v každém slušnějším obchodě ve světě) a také na adrese I když tvůrcem formátu a dominantní komerční implementace je Adobe, nezá-vislé implementace nabízejí i jiní výrobci, například Aladdin (tvůrce nástroje Ghostscript). Tiskárny bez PostScriptu Pokud nemáte finance na nákup (obvykle drahé) postscriptové tiskárny, můžete použít jakoukoliv tiskárnu, kterou podporuje Ghostscript, volně šířený interpret PostScriptu, používaný namísto přímé podpory PostScriptu tiskárnou. Většina linuxových distribucí obsahuje z licenčních důvodů pouze poněkud zastaralou verzi Ghostscriptu. Naštěstí obvykle existuje možnost získat i aktuální verzi Ghostscriptu. Společnost Adobe vytvořila nový jazyk pro práci s tiskárnami, pojmenovaný PrintGear. Pokud vím, jde o výrazně zjednodušený binární jazyk s jistými rysy PostScriptu, nicméně nekompatibilní s PostScriptem. Neslyšel jsem, že by jej Ghostscript podporoval. Některé tiskárny s jazykem Print-Gear však podporují i jiné jazyky, jako například PCL, a tyto tiskárny pak v Linuxu bez potíží fun-gují (pokud je ovšem PCL implementován přímo v tiskárně, a ne v ovladači pro Windows). Adobe dále nabízí implementaci PostSciptu, pojmenovanou PressReady. Chová se podobně jako Ghostscript a nabízí podporu PostScriptu na tiskárnách, které ji nativně neobsahují, nevýhodou ovšem je, že tento program funguje pouze ve Windows. Které tiskárny fungují? Chystáte-li se kupovat tiskárnu, máte několik možností, kde zjistit, zda bude fungovat. Kolektivněudržovaná databáze tiskáren (http://www.linuxprinting.org/database.html) se snaží o vyčerpávají-cí seznam stavu podpory různých tiskáren v Linuxu. Najdete zde i informace o tom, jaký ovladačs kterou tiskárnou použít. Nejlepším tipem pro ty, kdo kupují novou tiskárnu, je seznam na adrese Obsahuje zejména barevné inkoustové a černobílé laserové tis-kárny. Stránky dokonce můžete sponzorovat tím, že si koupíte tiskárnu od některého z autorizo-vaných prodejců uvedených na adrese Některé fungující tiskárny a odkazy na další stránky naleznete na ghostscriptovém seznamu diskusní skupiny obsahují stovky dobrozdání funguje a nefunguje. Vyzkoušejte všechny tři, a až si vyberete, ověřte si, zda ji naleznete v databázi tis-káren aby do budoucna byla v seznam uvedenasprávně. Tiskárny z hlediska kompatibility s Linuxem V této kapitola byla původně shrnuta databáze tiskáren (http://www.linux-foundation.org/en/ OpenPrinting/Database/ DatabaseIntro) se specifikacemi zařízení, poznámkami, informacemi o ovladačích apod. Tuto databázi jsme z důvodu neaktuálnosti z knihy vyřadili a odkazujeme vás na výše uvedenou on-line databázi. On-line seznam je interaktivní; do seznamu může přidávat položky každý a také se to průběžně děje, takže si seznam také pečlivě prohlédněte. Když v něm svoji tiskárnu nenaleznete, můžete ji do něj přidat.

Linux CryptoFS. Petr Novický

Linux CryptoFS. Petr Novický <P.Novicky@sh.cvut.cz> Linux CryptoFS Petr Novický Osnova přednášky Loop-AES Úvod Příprava, kompilace, instalace Použití Diskový oddíl Soubor Závěr Diskový oddíl s použitím semínka Loop-AES (úvod) - šifrovaný

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka www.rexcontrols.cz www.contlab.eu www.pidlab.com Ovladač systému REX pro 1-Wire (modul OwsDrv) Uživatelská příručka REX Controls s.r.o. Verze 2.10.7 (revize 2) Plzeň 16.12.2015 Obsah 1 Ovladač OwsDrv a

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx

Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx AP0048 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Nahrávání image flash do jednotek APT81xx, PPC81xx Abstrakt Postup pro stažení a zpětného nahrání obsahu NAND flash disku integrovaného na CPU modulu jednotek APT81xx a PPC81xx

Více

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LIVE CD/DVD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LIVE CD/DVD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Live CD/DVD Autor Martin Šimůnek Datum 2. 10. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Téma 7: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 III. Téma 7: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 III

Téma 7: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 III. Téma 7: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 III Téma 7: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 III 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte, jak funguje nástroj Ověření podpisu souboru. Vyzkoušíte si práci si ověřit podpisy systémových souborů

Více

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows

www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows www.motordiag.cz OBD II kabel Fast KKL - USB, komp. s VAG-COM instalace ovladače pro Windows Úvod: Kabel Fast KKL-USB je osazen převodníkovým čipem FTDI FT232BM. Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

2. přednáška pro začátečníky

2. přednáška pro začátečníky 2. přednáška pro začátečníky http://sut.sh.cvut.cz bejzz 3.11.2005 Výběr distrubuce GNU/Linux snadná Mandriva http://www.mandrivalinux.cz (.sk) Ubuntu http://www.ubuntu.cz, http://ubuntu.skosi.org Fedora

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Návod k obsluze. Platforma RouterBoard s přeinstalovaným RouterOS Mikrotik. i4wifi a.s.

Návod k obsluze. Platforma RouterBoard s přeinstalovaným RouterOS Mikrotik. i4wifi a.s. Návod k obsluze Platforma RouterBoard s přeinstalovaným RouterOS Mikrotik Instalace Ve většině případů nebudete potřebovat žádné další bootovací zařízení, protože RouterBOARD můžete nastartovat s pomocí

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více