TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY"

Transkript

1 Metodická příručka TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Informace o činnosti organizace pro děti Metodika vznikla během realizace projektu: Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat! Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 ÚVOD Dětský klub Člověka v tísni byl otevřen v květnu 2012 s cílem usnadnit matkám návrat do práce z mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnankyně takto mají možnost umístit své dítě do školky, která sídlí ve stejné budově, ve které matka pracuje. Tato skutečnost mnohým ženám usnadnila rozhodnutí, zda dítě do klubu přihlásit i v případě nižšího věku či v situacích, kdy má dítě větší problémy se začleněním do kolektivu a s náhlou nepřítomností rodičů, jelikož v případě potřeby jsou matky svým dětem neustále na blízku. Dalším pozitivem je i skutečnost, že organizace těmto ženám nabízí možnost zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Přesto se na straně rodičů vyskytovaly obavy, zda firemní školka dokáže nahradit školku klasickou včetně vzdělávacího charakteru a nebude se jednat o zařízení typu hlídacího koutku. Z tohoto důvodu v klubu působí zkušení pedagogové, kteří nabízejí kvalitní vzdělávací a poznávací náplň jednotlivých činností a řízených aktivit. Program je pečlivě připravován a konzultován s ohledem na věkovou kategorii dětí a jejich schopnosti a dovednosti, které jsou dále rozvíjeny. Součástí harmonogramu dne jsou řízené aktivity, zaměřené vždy na dané téma, které se průběžně opakuje a dále rozvádí. Nechybí samozřejmě aktivity jako výtvarná výchova, hudební výchova, grafomotorická cvičení, pohybové aktivity a tematické dny (barevný den, kuchařský den, oblíbená hračka, den s knihou atd.). Výhodou Dětského klubu je možnost využití adaptačních pobytů, kdy děti mohou klub navštěvovat ještě před nástupem matky do zaměstnání a to buď společně s rodiči, nebo na kratší dobu samostatně, aby došlo k postupné adaptaci a začlenění do kolektivu. Této možnosti většina rodičů ráda využila. Matky, které si nebyly jisté, zda do zaměstnání nastoupit měly možnost své dítě do klubu umístit na zkoušku a na základě dobré zkušenosti do zaměstnání posléze nastoupily. V neposlední řadě jsou rodiče spokojeni se skutečností, že se mezi sebou znají jako kolegové a vzniká tak příjemný kolektiv. Ředitelka klubu poskytuje rodičům pravidelné konzultace a jednou za čas jsou pořádána setkání s rodiči a pedagogy školky, na kterých dochází kromě zodpovídání dotazů i ke konzultaci nápadů a návrhů ze strany rodičů a plánování různých společných mimoškolkových akcí, díky nimž se kolektiv ještě více utužuje. Povedlo se nám docílit toho, že se firemní školka stala nejen velkou oporou pro matky navracející se do zaměstnání, ale vzniklo i příjemné klima pro všechny zúčastněné.

3 Metodická příručka obsahuje popis jednotlivých tematických bloků, které dětem představují pracovní náplň jejich rodičů. Věk dětí navštěvujících firemní školku se pohybuje mezi 2-6 lety, ale převládají děti ve věku dvou a tří let. Proto byl program uzpůsoben tak, aby byl pro děti srozumitelný, zábavný a aby si z něj děti něco odnesly. Tematické bloky jsou nejen zajímavým zpestřením vzdělávacího programu, který v klubu probíhá, ale také dětem přináší spoustu nových znalostí a povědomí o práci, kterou jejich rodiče vykonávají a celkově o činnosti organizací jako je Člověk v tísni. Na první pohled se tato ambice může zdát jako nelehký či snad nesplnitelný úkol. Nabízejí se otázky typu: Jak seznámit děti s problematikou mezilidských vztahů? Je vhodné s dětmi mluvit o přírodních katastrofách či válečných konfliktech? Dokáží vůbec v takto nízkém věku pochopit pojem jako lidská práva apod.? Naší snahou samozřejmě není děti přehltit něčím co by nedokázaly uchopit, ani je vystrašit, naší snahou je vytvořit program, který bude pro děti uchopitelný, zajímavý a užitečný. Jedná se tedy o aktivity, při nichž se děti dozvídají něco nového o světě, o cizích zemích a lidech, kteří v nich žijí, o jejich potřebách. Opakují nebo rozvíjejí znalosti, které již nabyly, dozvídají se více o ekologii, IT technice, o způsobech řešení konfliktů, o hledání jiných než materiálních hodnot, učí se dopravní výchově, zodpovědnosti, etice, cvičí svou pozornost, prostřednictvím diskuzí rozvíjejí svou individualitu, vnímání odlišností atd. Na programu se podílel personál Dětského klubu společně se zástupci jednotlivých sekcí organizace. Vznikly tak tematické bloky, které v klubu probíhají jednou za měsíc. Každý tematický blok je vždy věnován jednomu oddělení společnosti, neboli jedná se o prezentaci dané sekce.

4 ROZPIS TEMATICKÝCH AKTIVIT 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI 12. PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE VŠICHNI SPOLU

5 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY Prezentaci Finančního oddělení v roce 2012 předcházelo překvapení pro děti i pedagogy. Pracovnice finančního oddělení ve svém volném čase vyzdobily stěny Dětského klubu veselými barevnými obrázky zvířat, které samy namalovaly. Vlastní prezentace proběhla pomocí výše zmíněných obrázků a dalších pomůcek a materiálů. Výzdoba Dětského klubu posloužila i k prezentaci této sekce v roce Cílem prezentace je pochopit smysl financování (hodnoty jednotlivého zboží, nakládání s přiděleným obnosem). Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Hra na obchod - Výlet do Zoo - Diskuze 3. Závěrečné aktivity - Kroky - Malování

6 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupkyně dané sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Děti si s nimi společně pojmenovávají zvířata, popisují jejich barvy a samozřejmě si je počítají. HRA NA OBCHOD Zástupkyně sekce představují prodavačky a rozdělí se do třech skupin obchod se zeleninou a ovocem; pekárna a cukrárna; hračkářství. Děti jsou v roli zákazníků. Mladší děti dostanou obrázky několika věcí, spadající do sortimentu daného obchodu. Vymalované obrázky jim slouží jako platidlo, za které mohou dostat hmatatelné zboží. Starší děti si vystříhají papírové bankovky, které jsou barevně rozděleny. Každému zboží se přidělí barevná hodnota, za kterou ho lze koupit.

7 VÝLET DO ZOO Děti dostanou určený obnos papírových bankovek nebo počet obrázků s příslušným druhem potravy. Poté se společně vypraví do zoo. Je potřeba spočítat účastníky výletu a připravit stejný počet židlí, které představují místa v autobuse. Když dojedou do zoo, jdou k jednotlivým pavilonům (k namalovaným zvířatům na zdi), u kterých je nachystaná pokladnička, kterou děti předem vyrobily. Zde mohou zvířátkům přispět na krmivo. Záleží na dětech, jak svůj přidělený obnos rozdělí. DISKUZE Povídání si o tom, proč je důležité se naučit počítat a proč s námi rodiče nejsou v Dětském klubu nebo doma, ale chodí do práce. KROKY Děti se postaví na startovní čáru a dělají zadaný počet zvířecích kroků či skoků (např. dva sloní, čtyři ptačí, sedm mravenčích apod.). MALOVÁNÍ Každý si vybere obrázek prodávaného zboží, dále obrázek prasátka, jenž představuje symbol spořivosti a tyto obrázky si může vybarvit dle své fantazie.

8 Kromě vymalovaného obrázku zakoupeného zboží a obrázku prasátka dětem zůstane jako připomínka výzdoba klubu, kterou používají při dopoledních řízených aktivitách.

9 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI V měsíci listopadu 2012 probíhal na školách v České republice projekt Příběhy bezpráví, který pořádala sekce Jeden svět na školách. V rámci projektu Příběhy bezpráví nabízí sekce školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nastínit dětem nesnadný život dětí a mladých lidí před rokem Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce Jeden svět na školách se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Představení probíhá stručnou a srozumitelnou formou a děti jsou připraveny na zhlédnutí dokumentu České děti, který je součástí kampaně Příběhy bezpráví.

10 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Dětem je promítnuta ukázka dokumentárního filmu České děti. Po zhlédnutí dokumentu je dětem vysvětleno, co se v ukázce odehrálo (demonstrace proti totalitnímu režimu na Václavském náměstí, které se zúčastnily i malé děti, zatýkání účastníků policií, atd.). SCÉNKY Následně proběhla hra ve dvou scénkách na téma Zásah policisty před rokem 1989 a Zásah policisty v současnosti. V první scénce dochází k zatčení demonstrujícího tatínka příslušníkem SNB, ve druhé, policista zasahuje při pokusu zlého pána odvést děti lákáním na bonbóny.

11 DISKUZE Srozumitelnou formou jsou děti vedeny k tomu, aby postupně pochopily, že ne vždy se děti měly dobře, ne vždy měly doma rodiče (např. kvůli účasti na demonstracích nebo z důvodu věznění). Dále se diskuze zaobírá i důvěryhodností cizích osob. MALOVÁNÍ Děti si na závěr vybarvily obrázek policisty, který si odnesly s sebou domů. Snahou prezentace je vysvětlit dětem uznávání jiných hodnot, než materiálních a poukázat na špatné mezilidské vztahy, kterých jsou schopni lidé, do kterých bychom to na první pohled neřekli. Výstupem této aktivity je mimo jiné varování pro děti, aby nedůvěřovaly každému, kdo se k nim vlídně chová či jim něco nabízí a zároveň vysvětlení funkce policisty v současnosti (pomáhat a chránit).

12 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT Sekce Jeden svět na školách nabízí v rámci projektu Životní prostředí školám výukové programy, krátké dokumentární filmy a další pomůcky vhodné k výuce environmentálního chování. Vzhledem k nízkému věku cílové skupiny byly vybrány dva dokumenty z cyklu Zvířata zachraňují svět : I lvi recyklují a Sloní sprcha. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nasměrování k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím krátkých animovaných spotů, pojednávajících o významu vody a jejím ohleduplném využívání a o recyklaci odpadů s následnou ukázkou druhotného zpracování odpadů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Výroba chobotnic z PET lahví 3. Závěrečná aktivita - Ukázka třídění odpadu PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se ve své sekci v práci zabývají. Opět jsou děti připraveny na promítání, tentokrát dokumentárních filmů z cyklu Zvířata zachraňují svět.

13 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Následuje promítání animovaných spotů I lvi recyklují a Sloní sprcha. Po zhlédnutí ukázek je dětem vysvětleno, co se v nich odehrálo. První krátký film, Sloní sprcha představuje slona, který se sprchoval tak dlouho, až vypotřeboval veškerou vodu a na ostatní zvířata nic nezbylo. Navazuje diskuze o významu vody na zemi, její ochraně a potřebě s ní šetřit. Děti z Dětského klubu si zároveň připomněly kapičkové pravidlo, které se snaží dodržovat nejen ve školce, ale i doma a které znamená, že šetří vodou nejen při mytí rukou. Druhý dokument I lvi recyklují zobrazuje lví smečku na Savaně, která poctivě vyhazuje kosti do příslušného vozu na tříděný odpad. Opět následuje diskuze o tom, co je to odpad, jakým způsobem jej můžeme třídit doma, ale i jak jej děti třídí v Dětském klubu a jak je dále zpracováván a využíván.

14 VÝROBA CHOBOTNIC Z PET LAHVÍ Nůžkami se odstřihne dno PET lahve, obvod je rozdělen na 8 dílů (8 chapadel chobotnice), které se prostřihnou do hloubky 2/3 lahve. Jednotlivá chapadla se naskládají do harmoniky, poté se chobotnici nalepí plastová očka a fixou se domaluje zbytek obličeje.

15 UKÁZKA TŘÍDĚNÍ ODPADU Krátká ukázka správného přiřazení odpadu do příslušného koše v klubu či kontejneru před budovou. Snahou je vysvětlit dětem, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí a jak mohou ony samy i přes svůj nízký věk, k ochraně životního prostředí přispět.

16 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK Prezentaci sekce Fundraising předcházelo povídání si s dětmi o nadcházejících vánočních svátcích, zvycích, o tom, jak doma prožívají a slaví Vánoce a v neposlední řadě o tom, co si přejí od Ježíška. Cílem prezentace sekce Fundraising je seznámit děti se situací lidí v různých oblastech světa a zároveň jim ukázat, jak je důležité se o své věci či peníze rozdělit a pomoci tak těm, kteří to nutně potřebují. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Promítání a rozbor krátkých reportáží - Shánění dárců - Zakoupení skutečných dárků - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba skutečného dárku PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pracovníci sekce Fundraising představí dětem nejen sebe, ale i kampaň Skutečný dárek, jejímž smyslem je získat konkrétní dárky pro děti i dospělé, kteří žijí v rozvojových zemích a nemají často možnost výběru. Dětem jsou přiblíženy oblasti, kde si děti nemohou vybrat, co budou mít ke svačině, s čím si budou hrát apod. Proto je důležité sehnat co nejvíce dárců, díky kterým bude těmto lidem poskytnuto to, co v životě velmi potřebují.

17 PROMÍTÁNÍ A ROZBOR KRÁTKÝCH REPORTÁŽÍ Dětem jsou promítnuty 3 krátké reportáže Kuřata v Etiopii, Škola v Asore a Vrt Yeye v Etiopii, zpracované organizací Člověk v tísni, které dokumentují výsledky uskutečněných projektů. Po skončení zástupci sekce s dětmi probírají, co v reportážích viděly. SHÁNĚNÍ DÁRCŮ Zaměstnanci sekce Fundraising mají připravené barevné papírové bankovky. Děti za nimi chodí a zkouší se různými způsoby ptát, zda jim dají peníze, aby za ně mohly zakoupit skutečné dárky - věci a zvířata, které potřebují jejich kamarádi (kuřata, kozy, kanystry na vodu atd.). ZAKOUPENÍ SKUTEČNÝCH DÁRKŮ Ve třídě je rozmístěno několik maket věcí, zvířat apod., u nichž je barevná hodnota, za kterou je možné je zakoupit. Děti smění papírové bankovky za věci a zvířata. Zakoupené dárky poté vymalují.

18 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a ukáží si, co kdo vybral. Následuje diskuze, o jaké věci by se rozdělily a proč si myslí, že je to pro vzdálené kamarády potřebné. VÝROBA SKUTEČNÉHO DÁRKU V závěru aktivity děti společně vyrábějí z modelíny skutečné dárky, které by chtěly dětem z rozvojových zemí poslat k Vánocům. Výstupem prezentace je otázka, zda opravdu děti potřebují všechno, co vidí například v obchodě a pochopení důležitosti poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

19 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ Zástupci IT oddělení dětem představí svou činnost a jejich potřebu pro výkon práce jejich rodičů. V rámci prezentace byl Dětskému klubu věnován počítač KidSmart. Cílem této aktivity je vysvětlit dětem činnost pracovníků IT oddělení, kteří mají na starost počítače, se kterými jejich rodiče pracují a důležitost šetrného chování při jejich používání. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Nemocnice pro počítače - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Vzdělávací program pro děti PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zaměstnanci IT oddělení se nejprve dětem představí a vysvětlí jim náplň a důležitost své práce. Ukáží dětem skutečný počítač, jak stolní, tak i notebook. Vysvětlí dětem, jak s počítači správně zacházet a proč jsou důležité pro výkon práce jejich rodičů.

20 NEMOCNICE PRO POČÍTAČE Aktivita probíhá formou hry na Nemocnici pro počítače. Lékaře představuje IT pracovník, který léčí porouchané počítače. Počítač má různé nemoci: ztráta paměti, zmizení důležitých orgánů pro život počítače, zlomené kůstky na klávesnici apod. Jako pomůcky jsou využity nástroje ze sady Dětský lékař. DISKUZE Následuje diskuze o významu počítačů pro práci. Zástupci sekce si s dětmi povídají o tom, z jakých důvodů může počítač onemocnět a jak s ním správně zacházet. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI Po vyléčení KidSmartu se děti seznámí s počítačovým vzdělávacím programem, který si následně vyzkouší (program základní počítačové výuky pro děti v předškolním věku). Výstupem prezentace je naučení se novým znalostem díky programu pro výuku. Taktéž je důležité vysvětlení, proč si malé děti mají hrát na počítači jen pod dohledem dospělé osoby, a to z toho důvodu, aby se počítač neporouchal nebo aby případně mohla počítač rychle opravit.

21 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání. Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využije každoročně přes 1500 zájemců, především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů v oblasti pedagogiky. Aktivita Medvěd, který nebyl je zaměřena na rozvoj individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity. Cílem prezentace je dětem ukázat nejen že každý z nás jsme jiný a je to tak v pořádku, ale také, že máme vždycky možnost volby. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Seznámení s příběhem - Přehrání příběhu - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování

22 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim přiblíží programy, které v sekci Varianty vytváří, a jenž jsou určené dětem i učitelům. SEZNÁMENÍ S PŘÍBĚHEM Pro téma rozvoje individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity u předškolních dětí je vhodné použití knihy Franka Tashlina Medvěd, který nebyl. Děti se seznámí se samotným příběhem, a to pomocí obrázků z knihy a vyprávění. PŘEHRÁNÍ PŘÍBĚHU Děti si vyrobí hlavní postavy a za pomocí předem připravených kulis se začne celý příběh přehrávat formou divadelní scénky. Děti jsou do příběhu aktivně zapojovány, podílejí se na jeho vývoji, vytváří např. živé kulisy, vykonávají role dělníků, napovídají medvědovi apod. O závěru příběhu rozhodnou samotné děti.

23

24 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a povídají si o tom, co si z příběhu odnesly. Nabízejí se například otázky: Proč o sobě medvěd pochyboval? Zda je stále medvědem, i když mu ostatní tvrdí úplně něco jiného? MALOVÁNÍ Děti dostanou papírového medvěda, kterého si mohou vybarvit podle své fantazie a odnést domů, aby si téma připomínaly. Výstupem chápeme informování dětí o odlišnosti každého z nás. O vědomí, že ať půjdeme kamkoliv (do volnočasového kroužku, do školky apod.), pořád jsme to my (př. Alenka je Alenka, Adam je Adam), i kdyby nám ostatní tvrdili opak. V neposlední řadě i nastolení možnosti, že vždycky máme na výběr (týká se konce příběhu) a to, kterou cestou se vydáme je na naší volbě.

25 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH Humanitární a rozvojová sekce pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku existence Člověka v tísni. Postupem času se společnost začala v zahraničí zabývat i dlouhodobějšími problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí. Cílem prezentace je ukázat, že jsou na světě děti, které žijí úplně jiným způsobem života, nechodí například do Dětského klubu ani do žádné školy. Pro jejich vzdělání je potřeba postavit školu a rozšířit znalosti a dovednosti učitelů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Cesta do Afriky - Projekce fotek, reprodukce africké hudby - Africká zvířata - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba pantoflí PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí a poté za použití makety glóbusu ukáží, v jakých částech světa Člověk v tísni působí. Vysvětlí dětem, jaká je náplň činností humanitární a rozvojové sekce a proč je tak důležitá.

26 CESTA DO AFRIKY Pro prezentaci byla vybrána oblast Afriky, konkrétně Etiopie. Zástupci sekce s dětmi zdramatizují cestu do Afriky. Ze židlí se postaví autobus, který je doveze na letiště. Rozložená deka či koberec představuje letadlo. Děti roztáhnou ruce a naklánějí se napravo, nalevo, potkají je turbulence a na konci následuje hladké přistání. Z letiště je odveze místní autobus, který jede přes různé díry a výmoly, neboť v některých částech Etiopie nemají silnice. PROJEKCE FOTEK, REPRODUKCE AFRICKÉ HUDBY Dětem jsou promítnuty fotky z Etiopie, komentované pracovníky sekce. Poukáže se na jinou barvu pleti dětí, na kulturní odlišnosti. Zároveň se na fotkách objeví zvířata, žijící v Africe, která děti pojmenovávají. Po prezentaci následuje poslech africké hudby, kterou děti doprovázejí tancem.

27 AFRICKÁ ZVÍŘATA Po tanci následuje další pohybová aktivita. Tentokrát děti zavzpomínají na africká zvířata, která viděla během projekce a společně zvířátka předvádějí. DISKUZE V diskuzi se s dětmi zaměříme na to, proč na fotkách neviděly budovy školek, hřiště, bazény, cukrárny atd. a proč je důležité se učit a poznávat nové věci. Také se poukáže na to, v jakých podmínkách zdejší děti žijí. Děti si všímají toho, že jsou místa na světě, kde děti nemají hračky, které chtějí, nevybírají si, co chtějí ke svačině, co si na sebe oblečou apod.

28 VÝROBA PANTOFLÍ Na závěr děti z papíru vyrobí přezůvky pro kamarády v africké škole. Výstupem je povědomí dětí o tom, že jejich rodiče a další lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají v různých zemích obětem přírodních i válečných katastrof a také pomáhají lidem, kteří chtějí zlepšit svou životní úroveň a chtějí se dále rozvíjet.

29 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI Festival Jeden svět je putovním mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Cílem prezentace je poukázat na situace, kdy jsou lidem upírána jejich práva a jaké možnosti tito lidé mají, v domáhání se daných nároků. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Debata o filmech - Promítání dokumentárních filmů - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Žirafa PŘEDSTAVENÍ SEKCE Nejprve pracovník Jednoho světa dětem popíše, čím se v jeho sekci zabývají, jaké dokumenty se v rámci festivalu promítají, kde a jakým způsobem se získávají. DEBATA O FILMECH Zástupce sekce Jeden svět si s dětmi povídá o filmech. Vysvětluje dětem, jak filmy vznikají a jaký je rozdíl mezi hraným filmem a dokumentem. Děti vyprávějí, jaké znají filmy a pohádky, jestli je viděly doma či s rodiči vyrazily do kina apod.

30 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Dětem jsou na velké plátno promítnuty dva dokumentární filmy Žirafa a Tučňáci. Oba dokumenty jsou kreslené a beze slov. Zástupce Jednoho světa děj dokumentů průběžně popisuje. První z nich se týká žirafy, kterou vyhostili z Afriky. Žirafa v cizí zemi hledá práci, ale nikdo ji nechce přijmout. Nakonec se uplatní jako zahradnice, která vytváří živé ploty. Druhý dokument je o tučňákovi, kterému roztál domov a on se snaží emigrovat do jiné země, kde mu úředník nechce dát příslušné potvrzení. DISKUZE Diskuze se týká toho, jak se zvířata v daných situacích cítila. Děti se zamýšlejí nad tím, jak se sami cítí, když se k nim někdo špatně chová a naopak. Téma práva a povinnosti lze vztáhnout i k pravidlům v Dětském klubu je důležité být k sobě vlídní a pomáhat si.

31 ŽIRAFA Na čtvrtce A3 je obrys žirafy a děti si ji prstovými barvami vymalují. Obrázek je poté vystaven, aby dětem proběhlou prezentaci připomínal. Výstupem je otevření tématu týkajícího se společného soužití, ať už v Dětském klubu či kdekoliv jinde. Na to navazuje opakování společně dohodnutých pravidel a způsobů řešení konfliktů.

32 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT Sekce Provozní oddělení zajišťuje chod celé společnosti Člověk v tísni od doplňování papíru do tiskáren po pořádání celovečerních společenských akcí. Mimo jiné má na starosti i provoz služebních vozidel a školení řidičů Cílem prezentace je seznámit děti s dopravními pravidly, aby věděly, jak se mají chovat v rámci silničního provozu. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Dopravní hřiště 3. Závěrečné aktivity - Dopravní prostředky PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce dětem vysvětlí náplň činnosti Provozního oddělení. Nedílnou součástí oddělení je i vozový park, jehož auta využívají ke své práci i někteří z rodičů. V rámci oddělení probíhá i pravidelné školení řidičů, za účelem znalosti dopravních pravidel a silničního provozu. Stejně tak jako rodiče musejí znát dopravní pravidla, když jezdí autem, tak je potřeba, aby je znaly i děti, jelikož jsou také součástí silničního provozu.

33 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Děti pomohou s naložením kol do auta, které jim je doveze na dopravní hřiště. Poté se vydají městskou hromadnou dopravou a učí se (opakují si) chování na přechodu pro chodce (rozhlédnout se, semafor, tramvaj má přednost,..),chování při nastupování do MHD apod. Po příchodu na dopravní hřiště si děti svá kola a odrážedla vyzvednou a zástupce sekce je vyzve, aby si zkontrolovaly stav svého dopravního prostředku a jeho povinné vybavení (helma, světla, zavázané tkaničky,..). Děti se seskupí na parkovišti, kde si znovu zopakují dopravní pravidla (jezdíme vpravo, dáváme přednost chodcům, barvy na semaforu) a poté začnou plynule vjíždět na vozovku dopravního hřiště. Pedagogové a asistenti suplují funkci semaforu (mají vyrobenou rekvizitu semaforu na výrobě se podílejí i děti). Při porušení pravidel dostane dítě trestný bod. Za tři trestné body je mu dopravní prostředek zadržen a dítě zastává roli chodce. Pokud je vzorný chodec (čeká na zelenou na semaforu, rozhlíží se atd.), je mu vozidlo navráceno.

34 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Po příjezdu zpět do Dětského klubu jsou dětem rozdány pracovní listy, na kterých si děti opakují dopravní prostředky. Zástupci sekce si s dětmi povídají, jaké dopravní prostředky denně využívají, jakými jezdí s rodiči na dovolenou apod. Poté si každý vybere obrázek jednoho z dopravních prostředků, které za ten den využil (tramvaj, autobus, kolo,..) a vybarví jej. Děti si osvojí dopravní pravidla přímo v praxi, zároveň se učí zodpovědnosti a cvičí si svoji pozornost. Děti mohou nabádat své rodiče k větší opatrnosti a ohleduplnosti při chování v silničním provozu.

35 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI Centrum pro lidská práva a demokracii je sekce zaměřena na podporu lidských práv v zemích, kde převládá totalitní režim. Jedná se především o pomoc pro z politických důvodů pronásledované a vězněné osoby a jejich rodiny, novináře a různá občanská seskupení. Prezentace navazuje na květnovou návštěvu kubánského novináře Roberta Huerra v Praze, která se konala v rámci projekce filmu Vlast nebo smrt v centru Člověka v tísni, Langhans. Film byl také uveden v březnu na festivalu Jeden svět Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii dětí, vysvětlit pojem svoboda a přiblížit význam organizací jako je Člověk v tísni. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Kuba - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Tocororo PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pro představení sekce se náplň její činnosti demonstruje na příkladu Kuby. Tento tematický blok je cíleně představen v měsíci červnu, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči v létě do zahraničí na dovolenou. Oproti tomu kubánské děti bohužel nemohou kdykoliv a kamkoliv vycestovat. Proto si zástupci sekce po svém představení nejprve s dětmi povídají o tom, kam se děti s rodiči chystají na dovolenou.

36 STÁT KUBA V první řadě je dětem vysvětleno, že Kuba není pouze klučičí jméno, ale také název jednoho státu. Poté se na mapě a globusu ukáže, kde Kuba leží. Jsou promítnuty fotky krajiny, popisuje se počasí, rostliny a zvířata, která na Kubě žijí. Po projekci je puštěna kubánská hudba, na kterou mohou děti i tančit. SCÉNKY Děti si představí, že jedou se svými rodiči na dovolenou z České republiky k moři. Každý dostane malou tašku, do které si sbalí potřebné věci a hračky, které si chce vzít s sebou. Pantomimou se sehraje scénka, kdy celá rodina dorazí na hranice, kde jsou sice celníci, ale nikdo je nekontroluje a mohou jet volně dál. Poté se scénka přehraje znovu, ovšem tentokrát si děti představí, že jsou kubánská rodina a chtějí jet do Ameriky. Na hranicích je zastaví celníci, vezmou si průkazy rodičů a řeknou jim, že kvůli poslechu zakázané hudby nemohou vycestovat a musí se vrátit zpět domů.

37 DISKUZE Následuje otázka na jejich oblíbenou zpěvačku či zpěváka popř. písničku a poté povídání o tom, zda si umí představit, že by je nesměly poslouchat ani na jejich hudbu tančit, protože by je za to mohli zavřít do vězení. Druhá oblast diskuze se týká pochopení významu slova svoboda a volného cestování. TOCORORO Děti dostanou obrázek ptáka Tocororo, který je národním symbolem Kuby. Obrázek si mohou vybarvit. Výstupem prezentace je snaha o uvědomění si rozdílů mezi životem ve svobodných zemích a v těch, kde jsou porušována lidská práva.

38 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI Barma (Myanmar) je ekonomicky nejzaostalejší stát jihovýchodní Asie. Člověk v tísni v Barmě realizuje projekty na podporu občanské společnosti, lidských práv a dále humanitární a rozvojové programy. Lidskoprávní projekty Člověka v tísni zahrnují podporu místních občanských organizací a nezávislých médií. Cílem je dát prostor aktivitám, které zvyšují povědomí o lidských právech a zasazují se o jejich dodržování, poskytují nezávislé informace a vzdělávají občany o způsobech fungování demokracie a státní správy. Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii, vysvětlit pojem svoboda a lidská práva a přiblížit význam pomoci humanitárních organizací v rozvojových zemích. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Barma - Venkovní aktivity - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Ozdoby barmských tanečnic PŘEDSTAVENÍ SEKCE V úvodu se uskuteční představení sekce. Tento tematický blok je cíleně představen v létě, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči do zahraničí na dovolenou. Mnozí lidé i do tak vzdálených a exotických zemí, jako je Barma. Mohou však i barmské děti kdykoliv a kamkoliv vycestovat? A co vlastně celé dny dělají?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015 pro školní rok 2012-2013,2013-2014,2014-2015 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program 2012-2015

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Rozvíjej se, poupátko..

Rozvíjej se, poupátko.. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063 Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

metodika multikulturní výchovy

metodika multikulturní výchovy metodika multikulturní výchovy V dnešním světě se potkáváme a budeme potkávat s růzností v mnoha variacích. Každý člověk je jiný, i kdyby vyrůstal ve stejném prostředí jako my. Toho druhého nezměníme,

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizovaná verze dokumentu z 27.3.2013 zpracované pro období od 1.9.2013 do 31.8.2016. Zpracovala: Ing. Zuzana Běhalová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program...- 1-1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název vzdělávacího programu... 1 1.2. Údaje o škole... 1 1.3. Zřizovatel školy...

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více