TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY"

Transkript

1 Metodická příručka TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Informace o činnosti organizace pro děti Metodika vznikla během realizace projektu: Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat! Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 ÚVOD Dětský klub Člověka v tísni byl otevřen v květnu 2012 s cílem usnadnit matkám návrat do práce z mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnankyně takto mají možnost umístit své dítě do školky, která sídlí ve stejné budově, ve které matka pracuje. Tato skutečnost mnohým ženám usnadnila rozhodnutí, zda dítě do klubu přihlásit i v případě nižšího věku či v situacích, kdy má dítě větší problémy se začleněním do kolektivu a s náhlou nepřítomností rodičů, jelikož v případě potřeby jsou matky svým dětem neustále na blízku. Dalším pozitivem je i skutečnost, že organizace těmto ženám nabízí možnost zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Přesto se na straně rodičů vyskytovaly obavy, zda firemní školka dokáže nahradit školku klasickou včetně vzdělávacího charakteru a nebude se jednat o zařízení typu hlídacího koutku. Z tohoto důvodu v klubu působí zkušení pedagogové, kteří nabízejí kvalitní vzdělávací a poznávací náplň jednotlivých činností a řízených aktivit. Program je pečlivě připravován a konzultován s ohledem na věkovou kategorii dětí a jejich schopnosti a dovednosti, které jsou dále rozvíjeny. Součástí harmonogramu dne jsou řízené aktivity, zaměřené vždy na dané téma, které se průběžně opakuje a dále rozvádí. Nechybí samozřejmě aktivity jako výtvarná výchova, hudební výchova, grafomotorická cvičení, pohybové aktivity a tematické dny (barevný den, kuchařský den, oblíbená hračka, den s knihou atd.). Výhodou Dětského klubu je možnost využití adaptačních pobytů, kdy děti mohou klub navštěvovat ještě před nástupem matky do zaměstnání a to buď společně s rodiči, nebo na kratší dobu samostatně, aby došlo k postupné adaptaci a začlenění do kolektivu. Této možnosti většina rodičů ráda využila. Matky, které si nebyly jisté, zda do zaměstnání nastoupit měly možnost své dítě do klubu umístit na zkoušku a na základě dobré zkušenosti do zaměstnání posléze nastoupily. V neposlední řadě jsou rodiče spokojeni se skutečností, že se mezi sebou znají jako kolegové a vzniká tak příjemný kolektiv. Ředitelka klubu poskytuje rodičům pravidelné konzultace a jednou za čas jsou pořádána setkání s rodiči a pedagogy školky, na kterých dochází kromě zodpovídání dotazů i ke konzultaci nápadů a návrhů ze strany rodičů a plánování různých společných mimoškolkových akcí, díky nimž se kolektiv ještě více utužuje. Povedlo se nám docílit toho, že se firemní školka stala nejen velkou oporou pro matky navracející se do zaměstnání, ale vzniklo i příjemné klima pro všechny zúčastněné.

3 Metodická příručka obsahuje popis jednotlivých tematických bloků, které dětem představují pracovní náplň jejich rodičů. Věk dětí navštěvujících firemní školku se pohybuje mezi 2-6 lety, ale převládají děti ve věku dvou a tří let. Proto byl program uzpůsoben tak, aby byl pro děti srozumitelný, zábavný a aby si z něj děti něco odnesly. Tematické bloky jsou nejen zajímavým zpestřením vzdělávacího programu, který v klubu probíhá, ale také dětem přináší spoustu nových znalostí a povědomí o práci, kterou jejich rodiče vykonávají a celkově o činnosti organizací jako je Člověk v tísni. Na první pohled se tato ambice může zdát jako nelehký či snad nesplnitelný úkol. Nabízejí se otázky typu: Jak seznámit děti s problematikou mezilidských vztahů? Je vhodné s dětmi mluvit o přírodních katastrofách či válečných konfliktech? Dokáží vůbec v takto nízkém věku pochopit pojem jako lidská práva apod.? Naší snahou samozřejmě není děti přehltit něčím co by nedokázaly uchopit, ani je vystrašit, naší snahou je vytvořit program, který bude pro děti uchopitelný, zajímavý a užitečný. Jedná se tedy o aktivity, při nichž se děti dozvídají něco nového o světě, o cizích zemích a lidech, kteří v nich žijí, o jejich potřebách. Opakují nebo rozvíjejí znalosti, které již nabyly, dozvídají se více o ekologii, IT technice, o způsobech řešení konfliktů, o hledání jiných než materiálních hodnot, učí se dopravní výchově, zodpovědnosti, etice, cvičí svou pozornost, prostřednictvím diskuzí rozvíjejí svou individualitu, vnímání odlišností atd. Na programu se podílel personál Dětského klubu společně se zástupci jednotlivých sekcí organizace. Vznikly tak tematické bloky, které v klubu probíhají jednou za měsíc. Každý tematický blok je vždy věnován jednomu oddělení společnosti, neboli jedná se o prezentaci dané sekce.

4 ROZPIS TEMATICKÝCH AKTIVIT 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI 12. PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE VŠICHNI SPOLU

5 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY Prezentaci Finančního oddělení v roce 2012 předcházelo překvapení pro děti i pedagogy. Pracovnice finančního oddělení ve svém volném čase vyzdobily stěny Dětského klubu veselými barevnými obrázky zvířat, které samy namalovaly. Vlastní prezentace proběhla pomocí výše zmíněných obrázků a dalších pomůcek a materiálů. Výzdoba Dětského klubu posloužila i k prezentaci této sekce v roce Cílem prezentace je pochopit smysl financování (hodnoty jednotlivého zboží, nakládání s přiděleným obnosem). Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Hra na obchod - Výlet do Zoo - Diskuze 3. Závěrečné aktivity - Kroky - Malování

6 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupkyně dané sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Děti si s nimi společně pojmenovávají zvířata, popisují jejich barvy a samozřejmě si je počítají. HRA NA OBCHOD Zástupkyně sekce představují prodavačky a rozdělí se do třech skupin obchod se zeleninou a ovocem; pekárna a cukrárna; hračkářství. Děti jsou v roli zákazníků. Mladší děti dostanou obrázky několika věcí, spadající do sortimentu daného obchodu. Vymalované obrázky jim slouží jako platidlo, za které mohou dostat hmatatelné zboží. Starší děti si vystříhají papírové bankovky, které jsou barevně rozděleny. Každému zboží se přidělí barevná hodnota, za kterou ho lze koupit.

7 VÝLET DO ZOO Děti dostanou určený obnos papírových bankovek nebo počet obrázků s příslušným druhem potravy. Poté se společně vypraví do zoo. Je potřeba spočítat účastníky výletu a připravit stejný počet židlí, které představují místa v autobuse. Když dojedou do zoo, jdou k jednotlivým pavilonům (k namalovaným zvířatům na zdi), u kterých je nachystaná pokladnička, kterou děti předem vyrobily. Zde mohou zvířátkům přispět na krmivo. Záleží na dětech, jak svůj přidělený obnos rozdělí. DISKUZE Povídání si o tom, proč je důležité se naučit počítat a proč s námi rodiče nejsou v Dětském klubu nebo doma, ale chodí do práce. KROKY Děti se postaví na startovní čáru a dělají zadaný počet zvířecích kroků či skoků (např. dva sloní, čtyři ptačí, sedm mravenčích apod.). MALOVÁNÍ Každý si vybere obrázek prodávaného zboží, dále obrázek prasátka, jenž představuje symbol spořivosti a tyto obrázky si může vybarvit dle své fantazie.

8 Kromě vymalovaného obrázku zakoupeného zboží a obrázku prasátka dětem zůstane jako připomínka výzdoba klubu, kterou používají při dopoledních řízených aktivitách.

9 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI V měsíci listopadu 2012 probíhal na školách v České republice projekt Příběhy bezpráví, který pořádala sekce Jeden svět na školách. V rámci projektu Příběhy bezpráví nabízí sekce školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nastínit dětem nesnadný život dětí a mladých lidí před rokem Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce Jeden svět na školách se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Představení probíhá stručnou a srozumitelnou formou a děti jsou připraveny na zhlédnutí dokumentu České děti, který je součástí kampaně Příběhy bezpráví.

10 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Dětem je promítnuta ukázka dokumentárního filmu České děti. Po zhlédnutí dokumentu je dětem vysvětleno, co se v ukázce odehrálo (demonstrace proti totalitnímu režimu na Václavském náměstí, které se zúčastnily i malé děti, zatýkání účastníků policií, atd.). SCÉNKY Následně proběhla hra ve dvou scénkách na téma Zásah policisty před rokem 1989 a Zásah policisty v současnosti. V první scénce dochází k zatčení demonstrujícího tatínka příslušníkem SNB, ve druhé, policista zasahuje při pokusu zlého pána odvést děti lákáním na bonbóny.

11 DISKUZE Srozumitelnou formou jsou děti vedeny k tomu, aby postupně pochopily, že ne vždy se děti měly dobře, ne vždy měly doma rodiče (např. kvůli účasti na demonstracích nebo z důvodu věznění). Dále se diskuze zaobírá i důvěryhodností cizích osob. MALOVÁNÍ Děti si na závěr vybarvily obrázek policisty, který si odnesly s sebou domů. Snahou prezentace je vysvětlit dětem uznávání jiných hodnot, než materiálních a poukázat na špatné mezilidské vztahy, kterých jsou schopni lidé, do kterých bychom to na první pohled neřekli. Výstupem této aktivity je mimo jiné varování pro děti, aby nedůvěřovaly každému, kdo se k nim vlídně chová či jim něco nabízí a zároveň vysvětlení funkce policisty v současnosti (pomáhat a chránit).

12 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT Sekce Jeden svět na školách nabízí v rámci projektu Životní prostředí školám výukové programy, krátké dokumentární filmy a další pomůcky vhodné k výuce environmentálního chování. Vzhledem k nízkému věku cílové skupiny byly vybrány dva dokumenty z cyklu Zvířata zachraňují svět : I lvi recyklují a Sloní sprcha. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nasměrování k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím krátkých animovaných spotů, pojednávajících o významu vody a jejím ohleduplném využívání a o recyklaci odpadů s následnou ukázkou druhotného zpracování odpadů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Výroba chobotnic z PET lahví 3. Závěrečná aktivita - Ukázka třídění odpadu PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se ve své sekci v práci zabývají. Opět jsou děti připraveny na promítání, tentokrát dokumentárních filmů z cyklu Zvířata zachraňují svět.

13 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Následuje promítání animovaných spotů I lvi recyklují a Sloní sprcha. Po zhlédnutí ukázek je dětem vysvětleno, co se v nich odehrálo. První krátký film, Sloní sprcha představuje slona, který se sprchoval tak dlouho, až vypotřeboval veškerou vodu a na ostatní zvířata nic nezbylo. Navazuje diskuze o významu vody na zemi, její ochraně a potřebě s ní šetřit. Děti z Dětského klubu si zároveň připomněly kapičkové pravidlo, které se snaží dodržovat nejen ve školce, ale i doma a které znamená, že šetří vodou nejen při mytí rukou. Druhý dokument I lvi recyklují zobrazuje lví smečku na Savaně, která poctivě vyhazuje kosti do příslušného vozu na tříděný odpad. Opět následuje diskuze o tom, co je to odpad, jakým způsobem jej můžeme třídit doma, ale i jak jej děti třídí v Dětském klubu a jak je dále zpracováván a využíván.

14 VÝROBA CHOBOTNIC Z PET LAHVÍ Nůžkami se odstřihne dno PET lahve, obvod je rozdělen na 8 dílů (8 chapadel chobotnice), které se prostřihnou do hloubky 2/3 lahve. Jednotlivá chapadla se naskládají do harmoniky, poté se chobotnici nalepí plastová očka a fixou se domaluje zbytek obličeje.

15 UKÁZKA TŘÍDĚNÍ ODPADU Krátká ukázka správného přiřazení odpadu do příslušného koše v klubu či kontejneru před budovou. Snahou je vysvětlit dětem, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí a jak mohou ony samy i přes svůj nízký věk, k ochraně životního prostředí přispět.

16 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK Prezentaci sekce Fundraising předcházelo povídání si s dětmi o nadcházejících vánočních svátcích, zvycích, o tom, jak doma prožívají a slaví Vánoce a v neposlední řadě o tom, co si přejí od Ježíška. Cílem prezentace sekce Fundraising je seznámit děti se situací lidí v různých oblastech světa a zároveň jim ukázat, jak je důležité se o své věci či peníze rozdělit a pomoci tak těm, kteří to nutně potřebují. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Promítání a rozbor krátkých reportáží - Shánění dárců - Zakoupení skutečných dárků - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba skutečného dárku PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pracovníci sekce Fundraising představí dětem nejen sebe, ale i kampaň Skutečný dárek, jejímž smyslem je získat konkrétní dárky pro děti i dospělé, kteří žijí v rozvojových zemích a nemají často možnost výběru. Dětem jsou přiblíženy oblasti, kde si děti nemohou vybrat, co budou mít ke svačině, s čím si budou hrát apod. Proto je důležité sehnat co nejvíce dárců, díky kterým bude těmto lidem poskytnuto to, co v životě velmi potřebují.

17 PROMÍTÁNÍ A ROZBOR KRÁTKÝCH REPORTÁŽÍ Dětem jsou promítnuty 3 krátké reportáže Kuřata v Etiopii, Škola v Asore a Vrt Yeye v Etiopii, zpracované organizací Člověk v tísni, které dokumentují výsledky uskutečněných projektů. Po skončení zástupci sekce s dětmi probírají, co v reportážích viděly. SHÁNĚNÍ DÁRCŮ Zaměstnanci sekce Fundraising mají připravené barevné papírové bankovky. Děti za nimi chodí a zkouší se různými způsoby ptát, zda jim dají peníze, aby za ně mohly zakoupit skutečné dárky - věci a zvířata, které potřebují jejich kamarádi (kuřata, kozy, kanystry na vodu atd.). ZAKOUPENÍ SKUTEČNÝCH DÁRKŮ Ve třídě je rozmístěno několik maket věcí, zvířat apod., u nichž je barevná hodnota, za kterou je možné je zakoupit. Děti smění papírové bankovky za věci a zvířata. Zakoupené dárky poté vymalují.

18 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a ukáží si, co kdo vybral. Následuje diskuze, o jaké věci by se rozdělily a proč si myslí, že je to pro vzdálené kamarády potřebné. VÝROBA SKUTEČNÉHO DÁRKU V závěru aktivity děti společně vyrábějí z modelíny skutečné dárky, které by chtěly dětem z rozvojových zemí poslat k Vánocům. Výstupem prezentace je otázka, zda opravdu děti potřebují všechno, co vidí například v obchodě a pochopení důležitosti poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

19 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ Zástupci IT oddělení dětem představí svou činnost a jejich potřebu pro výkon práce jejich rodičů. V rámci prezentace byl Dětskému klubu věnován počítač KidSmart. Cílem této aktivity je vysvětlit dětem činnost pracovníků IT oddělení, kteří mají na starost počítače, se kterými jejich rodiče pracují a důležitost šetrného chování při jejich používání. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Nemocnice pro počítače - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Vzdělávací program pro děti PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zaměstnanci IT oddělení se nejprve dětem představí a vysvětlí jim náplň a důležitost své práce. Ukáží dětem skutečný počítač, jak stolní, tak i notebook. Vysvětlí dětem, jak s počítači správně zacházet a proč jsou důležité pro výkon práce jejich rodičů.

20 NEMOCNICE PRO POČÍTAČE Aktivita probíhá formou hry na Nemocnici pro počítače. Lékaře představuje IT pracovník, který léčí porouchané počítače. Počítač má různé nemoci: ztráta paměti, zmizení důležitých orgánů pro život počítače, zlomené kůstky na klávesnici apod. Jako pomůcky jsou využity nástroje ze sady Dětský lékař. DISKUZE Následuje diskuze o významu počítačů pro práci. Zástupci sekce si s dětmi povídají o tom, z jakých důvodů může počítač onemocnět a jak s ním správně zacházet. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI Po vyléčení KidSmartu se děti seznámí s počítačovým vzdělávacím programem, který si následně vyzkouší (program základní počítačové výuky pro děti v předškolním věku). Výstupem prezentace je naučení se novým znalostem díky programu pro výuku. Taktéž je důležité vysvětlení, proč si malé děti mají hrát na počítači jen pod dohledem dospělé osoby, a to z toho důvodu, aby se počítač neporouchal nebo aby případně mohla počítač rychle opravit.

21 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání. Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využije každoročně přes 1500 zájemců, především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů v oblasti pedagogiky. Aktivita Medvěd, který nebyl je zaměřena na rozvoj individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity. Cílem prezentace je dětem ukázat nejen že každý z nás jsme jiný a je to tak v pořádku, ale také, že máme vždycky možnost volby. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Seznámení s příběhem - Přehrání příběhu - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování

22 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim přiblíží programy, které v sekci Varianty vytváří, a jenž jsou určené dětem i učitelům. SEZNÁMENÍ S PŘÍBĚHEM Pro téma rozvoje individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity u předškolních dětí je vhodné použití knihy Franka Tashlina Medvěd, který nebyl. Děti se seznámí se samotným příběhem, a to pomocí obrázků z knihy a vyprávění. PŘEHRÁNÍ PŘÍBĚHU Děti si vyrobí hlavní postavy a za pomocí předem připravených kulis se začne celý příběh přehrávat formou divadelní scénky. Děti jsou do příběhu aktivně zapojovány, podílejí se na jeho vývoji, vytváří např. živé kulisy, vykonávají role dělníků, napovídají medvědovi apod. O závěru příběhu rozhodnou samotné děti.

23

24 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a povídají si o tom, co si z příběhu odnesly. Nabízejí se například otázky: Proč o sobě medvěd pochyboval? Zda je stále medvědem, i když mu ostatní tvrdí úplně něco jiného? MALOVÁNÍ Děti dostanou papírového medvěda, kterého si mohou vybarvit podle své fantazie a odnést domů, aby si téma připomínaly. Výstupem chápeme informování dětí o odlišnosti každého z nás. O vědomí, že ať půjdeme kamkoliv (do volnočasového kroužku, do školky apod.), pořád jsme to my (př. Alenka je Alenka, Adam je Adam), i kdyby nám ostatní tvrdili opak. V neposlední řadě i nastolení možnosti, že vždycky máme na výběr (týká se konce příběhu) a to, kterou cestou se vydáme je na naší volbě.

25 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH Humanitární a rozvojová sekce pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku existence Člověka v tísni. Postupem času se společnost začala v zahraničí zabývat i dlouhodobějšími problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí. Cílem prezentace je ukázat, že jsou na světě děti, které žijí úplně jiným způsobem života, nechodí například do Dětského klubu ani do žádné školy. Pro jejich vzdělání je potřeba postavit školu a rozšířit znalosti a dovednosti učitelů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Cesta do Afriky - Projekce fotek, reprodukce africké hudby - Africká zvířata - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba pantoflí PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí a poté za použití makety glóbusu ukáží, v jakých částech světa Člověk v tísni působí. Vysvětlí dětem, jaká je náplň činností humanitární a rozvojové sekce a proč je tak důležitá.

26 CESTA DO AFRIKY Pro prezentaci byla vybrána oblast Afriky, konkrétně Etiopie. Zástupci sekce s dětmi zdramatizují cestu do Afriky. Ze židlí se postaví autobus, který je doveze na letiště. Rozložená deka či koberec představuje letadlo. Děti roztáhnou ruce a naklánějí se napravo, nalevo, potkají je turbulence a na konci následuje hladké přistání. Z letiště je odveze místní autobus, který jede přes různé díry a výmoly, neboť v některých částech Etiopie nemají silnice. PROJEKCE FOTEK, REPRODUKCE AFRICKÉ HUDBY Dětem jsou promítnuty fotky z Etiopie, komentované pracovníky sekce. Poukáže se na jinou barvu pleti dětí, na kulturní odlišnosti. Zároveň se na fotkách objeví zvířata, žijící v Africe, která děti pojmenovávají. Po prezentaci následuje poslech africké hudby, kterou děti doprovázejí tancem.

27 AFRICKÁ ZVÍŘATA Po tanci následuje další pohybová aktivita. Tentokrát děti zavzpomínají na africká zvířata, která viděla během projekce a společně zvířátka předvádějí. DISKUZE V diskuzi se s dětmi zaměříme na to, proč na fotkách neviděly budovy školek, hřiště, bazény, cukrárny atd. a proč je důležité se učit a poznávat nové věci. Také se poukáže na to, v jakých podmínkách zdejší děti žijí. Děti si všímají toho, že jsou místa na světě, kde děti nemají hračky, které chtějí, nevybírají si, co chtějí ke svačině, co si na sebe oblečou apod.

28 VÝROBA PANTOFLÍ Na závěr děti z papíru vyrobí přezůvky pro kamarády v africké škole. Výstupem je povědomí dětí o tom, že jejich rodiče a další lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají v různých zemích obětem přírodních i válečných katastrof a také pomáhají lidem, kteří chtějí zlepšit svou životní úroveň a chtějí se dále rozvíjet.

29 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI Festival Jeden svět je putovním mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Cílem prezentace je poukázat na situace, kdy jsou lidem upírána jejich práva a jaké možnosti tito lidé mají, v domáhání se daných nároků. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Debata o filmech - Promítání dokumentárních filmů - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Žirafa PŘEDSTAVENÍ SEKCE Nejprve pracovník Jednoho světa dětem popíše, čím se v jeho sekci zabývají, jaké dokumenty se v rámci festivalu promítají, kde a jakým způsobem se získávají. DEBATA O FILMECH Zástupce sekce Jeden svět si s dětmi povídá o filmech. Vysvětluje dětem, jak filmy vznikají a jaký je rozdíl mezi hraným filmem a dokumentem. Děti vyprávějí, jaké znají filmy a pohádky, jestli je viděly doma či s rodiči vyrazily do kina apod.

30 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Dětem jsou na velké plátno promítnuty dva dokumentární filmy Žirafa a Tučňáci. Oba dokumenty jsou kreslené a beze slov. Zástupce Jednoho světa děj dokumentů průběžně popisuje. První z nich se týká žirafy, kterou vyhostili z Afriky. Žirafa v cizí zemi hledá práci, ale nikdo ji nechce přijmout. Nakonec se uplatní jako zahradnice, která vytváří živé ploty. Druhý dokument je o tučňákovi, kterému roztál domov a on se snaží emigrovat do jiné země, kde mu úředník nechce dát příslušné potvrzení. DISKUZE Diskuze se týká toho, jak se zvířata v daných situacích cítila. Děti se zamýšlejí nad tím, jak se sami cítí, když se k nim někdo špatně chová a naopak. Téma práva a povinnosti lze vztáhnout i k pravidlům v Dětském klubu je důležité být k sobě vlídní a pomáhat si.

31 ŽIRAFA Na čtvrtce A3 je obrys žirafy a děti si ji prstovými barvami vymalují. Obrázek je poté vystaven, aby dětem proběhlou prezentaci připomínal. Výstupem je otevření tématu týkajícího se společného soužití, ať už v Dětském klubu či kdekoliv jinde. Na to navazuje opakování společně dohodnutých pravidel a způsobů řešení konfliktů.

32 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT Sekce Provozní oddělení zajišťuje chod celé společnosti Člověk v tísni od doplňování papíru do tiskáren po pořádání celovečerních společenských akcí. Mimo jiné má na starosti i provoz služebních vozidel a školení řidičů Cílem prezentace je seznámit děti s dopravními pravidly, aby věděly, jak se mají chovat v rámci silničního provozu. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Dopravní hřiště 3. Závěrečné aktivity - Dopravní prostředky PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce dětem vysvětlí náplň činnosti Provozního oddělení. Nedílnou součástí oddělení je i vozový park, jehož auta využívají ke své práci i někteří z rodičů. V rámci oddělení probíhá i pravidelné školení řidičů, za účelem znalosti dopravních pravidel a silničního provozu. Stejně tak jako rodiče musejí znát dopravní pravidla, když jezdí autem, tak je potřeba, aby je znaly i děti, jelikož jsou také součástí silničního provozu.

33 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Děti pomohou s naložením kol do auta, které jim je doveze na dopravní hřiště. Poté se vydají městskou hromadnou dopravou a učí se (opakují si) chování na přechodu pro chodce (rozhlédnout se, semafor, tramvaj má přednost,..),chování při nastupování do MHD apod. Po příchodu na dopravní hřiště si děti svá kola a odrážedla vyzvednou a zástupce sekce je vyzve, aby si zkontrolovaly stav svého dopravního prostředku a jeho povinné vybavení (helma, světla, zavázané tkaničky,..). Děti se seskupí na parkovišti, kde si znovu zopakují dopravní pravidla (jezdíme vpravo, dáváme přednost chodcům, barvy na semaforu) a poté začnou plynule vjíždět na vozovku dopravního hřiště. Pedagogové a asistenti suplují funkci semaforu (mají vyrobenou rekvizitu semaforu na výrobě se podílejí i děti). Při porušení pravidel dostane dítě trestný bod. Za tři trestné body je mu dopravní prostředek zadržen a dítě zastává roli chodce. Pokud je vzorný chodec (čeká na zelenou na semaforu, rozhlíží se atd.), je mu vozidlo navráceno.

34 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Po příjezdu zpět do Dětského klubu jsou dětem rozdány pracovní listy, na kterých si děti opakují dopravní prostředky. Zástupci sekce si s dětmi povídají, jaké dopravní prostředky denně využívají, jakými jezdí s rodiči na dovolenou apod. Poté si každý vybere obrázek jednoho z dopravních prostředků, které za ten den využil (tramvaj, autobus, kolo,..) a vybarví jej. Děti si osvojí dopravní pravidla přímo v praxi, zároveň se učí zodpovědnosti a cvičí si svoji pozornost. Děti mohou nabádat své rodiče k větší opatrnosti a ohleduplnosti při chování v silničním provozu.

35 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI Centrum pro lidská práva a demokracii je sekce zaměřena na podporu lidských práv v zemích, kde převládá totalitní režim. Jedná se především o pomoc pro z politických důvodů pronásledované a vězněné osoby a jejich rodiny, novináře a různá občanská seskupení. Prezentace navazuje na květnovou návštěvu kubánského novináře Roberta Huerra v Praze, která se konala v rámci projekce filmu Vlast nebo smrt v centru Člověka v tísni, Langhans. Film byl také uveden v březnu na festivalu Jeden svět Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii dětí, vysvětlit pojem svoboda a přiblížit význam organizací jako je Člověk v tísni. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Kuba - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Tocororo PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pro představení sekce se náplň její činnosti demonstruje na příkladu Kuby. Tento tematický blok je cíleně představen v měsíci červnu, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči v létě do zahraničí na dovolenou. Oproti tomu kubánské děti bohužel nemohou kdykoliv a kamkoliv vycestovat. Proto si zástupci sekce po svém představení nejprve s dětmi povídají o tom, kam se děti s rodiči chystají na dovolenou.

36 STÁT KUBA V první řadě je dětem vysvětleno, že Kuba není pouze klučičí jméno, ale také název jednoho státu. Poté se na mapě a globusu ukáže, kde Kuba leží. Jsou promítnuty fotky krajiny, popisuje se počasí, rostliny a zvířata, která na Kubě žijí. Po projekci je puštěna kubánská hudba, na kterou mohou děti i tančit. SCÉNKY Děti si představí, že jedou se svými rodiči na dovolenou z České republiky k moři. Každý dostane malou tašku, do které si sbalí potřebné věci a hračky, které si chce vzít s sebou. Pantomimou se sehraje scénka, kdy celá rodina dorazí na hranice, kde jsou sice celníci, ale nikdo je nekontroluje a mohou jet volně dál. Poté se scénka přehraje znovu, ovšem tentokrát si děti představí, že jsou kubánská rodina a chtějí jet do Ameriky. Na hranicích je zastaví celníci, vezmou si průkazy rodičů a řeknou jim, že kvůli poslechu zakázané hudby nemohou vycestovat a musí se vrátit zpět domů.

37 DISKUZE Následuje otázka na jejich oblíbenou zpěvačku či zpěváka popř. písničku a poté povídání o tom, zda si umí představit, že by je nesměly poslouchat ani na jejich hudbu tančit, protože by je za to mohli zavřít do vězení. Druhá oblast diskuze se týká pochopení významu slova svoboda a volného cestování. TOCORORO Děti dostanou obrázek ptáka Tocororo, který je národním symbolem Kuby. Obrázek si mohou vybarvit. Výstupem prezentace je snaha o uvědomění si rozdílů mezi životem ve svobodných zemích a v těch, kde jsou porušována lidská práva.

38 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI Barma (Myanmar) je ekonomicky nejzaostalejší stát jihovýchodní Asie. Člověk v tísni v Barmě realizuje projekty na podporu občanské společnosti, lidských práv a dále humanitární a rozvojové programy. Lidskoprávní projekty Člověka v tísni zahrnují podporu místních občanských organizací a nezávislých médií. Cílem je dát prostor aktivitám, které zvyšují povědomí o lidských právech a zasazují se o jejich dodržování, poskytují nezávislé informace a vzdělávají občany o způsobech fungování demokracie a státní správy. Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii, vysvětlit pojem svoboda a lidská práva a přiblížit význam pomoci humanitárních organizací v rozvojových zemích. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Barma - Venkovní aktivity - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Ozdoby barmských tanečnic PŘEDSTAVENÍ SEKCE V úvodu se uskuteční představení sekce. Tento tematický blok je cíleně představen v létě, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči do zahraničí na dovolenou. Mnozí lidé i do tak vzdálených a exotických zemí, jako je Barma. Mohou však i barmské děti kdykoliv a kamkoliv vycestovat? A co vlastně celé dny dělají?

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Konkrétní cíle vzdělávání

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují

based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují based on Need-driven Grassroots Ownership Venkovské projekty, ve kterých místní vědí co chtějí a aktivně o to usilují bongo Worldwide je nevládní nezisková organizace, která od roku 2005 podporuje několik

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více