TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY"

Transkript

1 Metodická příručka TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Informace o činnosti organizace pro děti Metodika vznikla během realizace projektu: Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat! Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 ÚVOD Dětský klub Člověka v tísni byl otevřen v květnu 2012 s cílem usnadnit matkám návrat do práce z mateřské či rodičovské dovolené. Zaměstnankyně takto mají možnost umístit své dítě do školky, která sídlí ve stejné budově, ve které matka pracuje. Tato skutečnost mnohým ženám usnadnila rozhodnutí, zda dítě do klubu přihlásit i v případě nižšího věku či v situacích, kdy má dítě větší problémy se začleněním do kolektivu a s náhlou nepřítomností rodičů, jelikož v případě potřeby jsou matky svým dětem neustále na blízku. Dalším pozitivem je i skutečnost, že organizace těmto ženám nabízí možnost zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Přesto se na straně rodičů vyskytovaly obavy, zda firemní školka dokáže nahradit školku klasickou včetně vzdělávacího charakteru a nebude se jednat o zařízení typu hlídacího koutku. Z tohoto důvodu v klubu působí zkušení pedagogové, kteří nabízejí kvalitní vzdělávací a poznávací náplň jednotlivých činností a řízených aktivit. Program je pečlivě připravován a konzultován s ohledem na věkovou kategorii dětí a jejich schopnosti a dovednosti, které jsou dále rozvíjeny. Součástí harmonogramu dne jsou řízené aktivity, zaměřené vždy na dané téma, které se průběžně opakuje a dále rozvádí. Nechybí samozřejmě aktivity jako výtvarná výchova, hudební výchova, grafomotorická cvičení, pohybové aktivity a tematické dny (barevný den, kuchařský den, oblíbená hračka, den s knihou atd.). Výhodou Dětského klubu je možnost využití adaptačních pobytů, kdy děti mohou klub navštěvovat ještě před nástupem matky do zaměstnání a to buď společně s rodiči, nebo na kratší dobu samostatně, aby došlo k postupné adaptaci a začlenění do kolektivu. Této možnosti většina rodičů ráda využila. Matky, které si nebyly jisté, zda do zaměstnání nastoupit měly možnost své dítě do klubu umístit na zkoušku a na základě dobré zkušenosti do zaměstnání posléze nastoupily. V neposlední řadě jsou rodiče spokojeni se skutečností, že se mezi sebou znají jako kolegové a vzniká tak příjemný kolektiv. Ředitelka klubu poskytuje rodičům pravidelné konzultace a jednou za čas jsou pořádána setkání s rodiči a pedagogy školky, na kterých dochází kromě zodpovídání dotazů i ke konzultaci nápadů a návrhů ze strany rodičů a plánování různých společných mimoškolkových akcí, díky nimž se kolektiv ještě více utužuje. Povedlo se nám docílit toho, že se firemní školka stala nejen velkou oporou pro matky navracející se do zaměstnání, ale vzniklo i příjemné klima pro všechny zúčastněné.

3 Metodická příručka obsahuje popis jednotlivých tematických bloků, které dětem představují pracovní náplň jejich rodičů. Věk dětí navštěvujících firemní školku se pohybuje mezi 2-6 lety, ale převládají děti ve věku dvou a tří let. Proto byl program uzpůsoben tak, aby byl pro děti srozumitelný, zábavný a aby si z něj děti něco odnesly. Tematické bloky jsou nejen zajímavým zpestřením vzdělávacího programu, který v klubu probíhá, ale také dětem přináší spoustu nových znalostí a povědomí o práci, kterou jejich rodiče vykonávají a celkově o činnosti organizací jako je Člověk v tísni. Na první pohled se tato ambice může zdát jako nelehký či snad nesplnitelný úkol. Nabízejí se otázky typu: Jak seznámit děti s problematikou mezilidských vztahů? Je vhodné s dětmi mluvit o přírodních katastrofách či válečných konfliktech? Dokáží vůbec v takto nízkém věku pochopit pojem jako lidská práva apod.? Naší snahou samozřejmě není děti přehltit něčím co by nedokázaly uchopit, ani je vystrašit, naší snahou je vytvořit program, který bude pro děti uchopitelný, zajímavý a užitečný. Jedná se tedy o aktivity, při nichž se děti dozvídají něco nového o světě, o cizích zemích a lidech, kteří v nich žijí, o jejich potřebách. Opakují nebo rozvíjejí znalosti, které již nabyly, dozvídají se více o ekologii, IT technice, o způsobech řešení konfliktů, o hledání jiných než materiálních hodnot, učí se dopravní výchově, zodpovědnosti, etice, cvičí svou pozornost, prostřednictvím diskuzí rozvíjejí svou individualitu, vnímání odlišností atd. Na programu se podílel personál Dětského klubu společně se zástupci jednotlivých sekcí organizace. Vznikly tak tematické bloky, které v klubu probíhají jednou za měsíc. Každý tematický blok je vždy věnován jednomu oddělení společnosti, neboli jedná se o prezentaci dané sekce.

4 ROZPIS TEMATICKÝCH AKTIVIT 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI 12. PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE VŠICHNI SPOLU

5 1. FINANČNÍ ODDĚLENÍ POČÍTÁME SE ZVÍŘÁTKY Prezentaci Finančního oddělení v roce 2012 předcházelo překvapení pro děti i pedagogy. Pracovnice finančního oddělení ve svém volném čase vyzdobily stěny Dětského klubu veselými barevnými obrázky zvířat, které samy namalovaly. Vlastní prezentace proběhla pomocí výše zmíněných obrázků a dalších pomůcek a materiálů. Výzdoba Dětského klubu posloužila i k prezentaci této sekce v roce Cílem prezentace je pochopit smysl financování (hodnoty jednotlivého zboží, nakládání s přiděleným obnosem). Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Hra na obchod - Výlet do Zoo - Diskuze 3. Závěrečné aktivity - Kroky - Malování

6 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupkyně dané sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Děti si s nimi společně pojmenovávají zvířata, popisují jejich barvy a samozřejmě si je počítají. HRA NA OBCHOD Zástupkyně sekce představují prodavačky a rozdělí se do třech skupin obchod se zeleninou a ovocem; pekárna a cukrárna; hračkářství. Děti jsou v roli zákazníků. Mladší děti dostanou obrázky několika věcí, spadající do sortimentu daného obchodu. Vymalované obrázky jim slouží jako platidlo, za které mohou dostat hmatatelné zboží. Starší děti si vystříhají papírové bankovky, které jsou barevně rozděleny. Každému zboží se přidělí barevná hodnota, za kterou ho lze koupit.

7 VÝLET DO ZOO Děti dostanou určený obnos papírových bankovek nebo počet obrázků s příslušným druhem potravy. Poté se společně vypraví do zoo. Je potřeba spočítat účastníky výletu a připravit stejný počet židlí, které představují místa v autobuse. Když dojedou do zoo, jdou k jednotlivým pavilonům (k namalovaným zvířatům na zdi), u kterých je nachystaná pokladnička, kterou děti předem vyrobily. Zde mohou zvířátkům přispět na krmivo. Záleží na dětech, jak svůj přidělený obnos rozdělí. DISKUZE Povídání si o tom, proč je důležité se naučit počítat a proč s námi rodiče nejsou v Dětském klubu nebo doma, ale chodí do práce. KROKY Děti se postaví na startovní čáru a dělají zadaný počet zvířecích kroků či skoků (např. dva sloní, čtyři ptačí, sedm mravenčích apod.). MALOVÁNÍ Každý si vybere obrázek prodávaného zboží, dále obrázek prasátka, jenž představuje symbol spořivosti a tyto obrázky si může vybarvit dle své fantazie.

8 Kromě vymalovaného obrázku zakoupeného zboží a obrázku prasátka dětem zůstane jako připomínka výzdoba klubu, kterou používají při dopoledních řízených aktivitách.

9 2. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ČESKÉ DĚTI V měsíci listopadu 2012 probíhal na školách v České republice projekt Příběhy bezpráví, který pořádala sekce Jeden svět na školách. V rámci projektu Příběhy bezpráví nabízí sekce školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nastínit dětem nesnadný život dětí a mladých lidí před rokem Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce Jeden svět na školách se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se v práci zabývají. Představení probíhá stručnou a srozumitelnou formou a děti jsou připraveny na zhlédnutí dokumentu České děti, který je součástí kampaně Příběhy bezpráví.

10 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Dětem je promítnuta ukázka dokumentárního filmu České děti. Po zhlédnutí dokumentu je dětem vysvětleno, co se v ukázce odehrálo (demonstrace proti totalitnímu režimu na Václavském náměstí, které se zúčastnily i malé děti, zatýkání účastníků policií, atd.). SCÉNKY Následně proběhla hra ve dvou scénkách na téma Zásah policisty před rokem 1989 a Zásah policisty v současnosti. V první scénce dochází k zatčení demonstrujícího tatínka příslušníkem SNB, ve druhé, policista zasahuje při pokusu zlého pána odvést děti lákáním na bonbóny.

11 DISKUZE Srozumitelnou formou jsou děti vedeny k tomu, aby postupně pochopily, že ne vždy se děti měly dobře, ne vždy měly doma rodiče (např. kvůli účasti na demonstracích nebo z důvodu věznění). Dále se diskuze zaobírá i důvěryhodností cizích osob. MALOVÁNÍ Děti si na závěr vybarvily obrázek policisty, který si odnesly s sebou domů. Snahou prezentace je vysvětlit dětem uznávání jiných hodnot, než materiálních a poukázat na špatné mezilidské vztahy, kterých jsou schopni lidé, do kterých bychom to na první pohled neřekli. Výstupem této aktivity je mimo jiné varování pro děti, aby nedůvěřovaly každému, kdo se k nim vlídně chová či jim něco nabízí a zároveň vysvětlení funkce policisty v současnosti (pomáhat a chránit).

12 3. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT Sekce Jeden svět na školách nabízí v rámci projektu Životní prostředí školám výukové programy, krátké dokumentární filmy a další pomůcky vhodné k výuce environmentálního chování. Vzhledem k nízkému věku cílové skupiny byly vybrány dva dokumenty z cyklu Zvířata zachraňují svět : I lvi recyklují a Sloní sprcha. Cílem prezentace sekce Jeden svět na školách v Dětském klubu bylo nasměrování k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím krátkých animovaných spotů, pojednávajících o významu vody a jejím ohleduplném využívání a o recyklaci odpadů s následnou ukázkou druhotného zpracování odpadů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Zhlédnutí a rozbor dokumentu - Výroba chobotnic z PET lahví 3. Závěrečná aktivita - Ukázka třídění odpadu PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim vysvětlí, čím se ve své sekci v práci zabývají. Opět jsou děti připraveny na promítání, tentokrát dokumentárních filmů z cyklu Zvířata zachraňují svět.

13 ZHLÉDNUTÍ A ROZBOR DOKUMENTU Následuje promítání animovaných spotů I lvi recyklují a Sloní sprcha. Po zhlédnutí ukázek je dětem vysvětleno, co se v nich odehrálo. První krátký film, Sloní sprcha představuje slona, který se sprchoval tak dlouho, až vypotřeboval veškerou vodu a na ostatní zvířata nic nezbylo. Navazuje diskuze o významu vody na zemi, její ochraně a potřebě s ní šetřit. Děti z Dětského klubu si zároveň připomněly kapičkové pravidlo, které se snaží dodržovat nejen ve školce, ale i doma a které znamená, že šetří vodou nejen při mytí rukou. Druhý dokument I lvi recyklují zobrazuje lví smečku na Savaně, která poctivě vyhazuje kosti do příslušného vozu na tříděný odpad. Opět následuje diskuze o tom, co je to odpad, jakým způsobem jej můžeme třídit doma, ale i jak jej děti třídí v Dětském klubu a jak je dále zpracováván a využíván.

14 VÝROBA CHOBOTNIC Z PET LAHVÍ Nůžkami se odstřihne dno PET lahve, obvod je rozdělen na 8 dílů (8 chapadel chobotnice), které se prostřihnou do hloubky 2/3 lahve. Jednotlivá chapadla se naskládají do harmoniky, poté se chobotnici nalepí plastová očka a fixou se domaluje zbytek obličeje.

15 UKÁZKA TŘÍDĚNÍ ODPADU Krátká ukázka správného přiřazení odpadu do příslušného koše v klubu či kontejneru před budovou. Snahou je vysvětlit dětem, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí a jak mohou ony samy i přes svůj nízký věk, k ochraně životního prostředí přispět.

16 4. FUNDRAISING SKUTEČNÝ DÁREK Prezentaci sekce Fundraising předcházelo povídání si s dětmi o nadcházejících vánočních svátcích, zvycích, o tom, jak doma prožívají a slaví Vánoce a v neposlední řadě o tom, co si přejí od Ježíška. Cílem prezentace sekce Fundraising je seznámit děti se situací lidí v různých oblastech světa a zároveň jim ukázat, jak je důležité se o své věci či peníze rozdělit a pomoci tak těm, kteří to nutně potřebují. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Promítání a rozbor krátkých reportáží - Shánění dárců - Zakoupení skutečných dárků - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba skutečného dárku PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pracovníci sekce Fundraising představí dětem nejen sebe, ale i kampaň Skutečný dárek, jejímž smyslem je získat konkrétní dárky pro děti i dospělé, kteří žijí v rozvojových zemích a nemají často možnost výběru. Dětem jsou přiblíženy oblasti, kde si děti nemohou vybrat, co budou mít ke svačině, s čím si budou hrát apod. Proto je důležité sehnat co nejvíce dárců, díky kterým bude těmto lidem poskytnuto to, co v životě velmi potřebují.

17 PROMÍTÁNÍ A ROZBOR KRÁTKÝCH REPORTÁŽÍ Dětem jsou promítnuty 3 krátké reportáže Kuřata v Etiopii, Škola v Asore a Vrt Yeye v Etiopii, zpracované organizací Člověk v tísni, které dokumentují výsledky uskutečněných projektů. Po skončení zástupci sekce s dětmi probírají, co v reportážích viděly. SHÁNĚNÍ DÁRCŮ Zaměstnanci sekce Fundraising mají připravené barevné papírové bankovky. Děti za nimi chodí a zkouší se různými způsoby ptát, zda jim dají peníze, aby za ně mohly zakoupit skutečné dárky - věci a zvířata, které potřebují jejich kamarádi (kuřata, kozy, kanystry na vodu atd.). ZAKOUPENÍ SKUTEČNÝCH DÁRKŮ Ve třídě je rozmístěno několik maket věcí, zvířat apod., u nichž je barevná hodnota, za kterou je možné je zakoupit. Děti smění papírové bankovky za věci a zvířata. Zakoupené dárky poté vymalují.

18 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a ukáží si, co kdo vybral. Následuje diskuze, o jaké věci by se rozdělily a proč si myslí, že je to pro vzdálené kamarády potřebné. VÝROBA SKUTEČNÉHO DÁRKU V závěru aktivity děti společně vyrábějí z modelíny skutečné dárky, které by chtěly dětem z rozvojových zemí poslat k Vánocům. Výstupem prezentace je otázka, zda opravdu děti potřebují všechno, co vidí například v obchodě a pochopení důležitosti poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují.

19 5. IT ODDĚLENÍ CO VŠECHNO UMÍ POČÍTAČ Zástupci IT oddělení dětem představí svou činnost a jejich potřebu pro výkon práce jejich rodičů. V rámci prezentace byl Dětskému klubu věnován počítač KidSmart. Cílem této aktivity je vysvětlit dětem činnost pracovníků IT oddělení, kteří mají na starost počítače, se kterými jejich rodiče pracují a důležitost šetrného chování při jejich používání. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Nemocnice pro počítače - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Vzdělávací program pro děti PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zaměstnanci IT oddělení se nejprve dětem představí a vysvětlí jim náplň a důležitost své práce. Ukáží dětem skutečný počítač, jak stolní, tak i notebook. Vysvětlí dětem, jak s počítači správně zacházet a proč jsou důležité pro výkon práce jejich rodičů.

20 NEMOCNICE PRO POČÍTAČE Aktivita probíhá formou hry na Nemocnici pro počítače. Lékaře představuje IT pracovník, který léčí porouchané počítače. Počítač má různé nemoci: ztráta paměti, zmizení důležitých orgánů pro život počítače, zlomené kůstky na klávesnici apod. Jako pomůcky jsou využity nástroje ze sady Dětský lékař. DISKUZE Následuje diskuze o významu počítačů pro práci. Zástupci sekce si s dětmi povídají o tom, z jakých důvodů může počítač onemocnět a jak s ním správně zacházet. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DĚTI Po vyléčení KidSmartu se děti seznámí s počítačovým vzdělávacím programem, který si následně vyzkouší (program základní počítačové výuky pro děti v předškolním věku). Výstupem prezentace je naučení se novým znalostem díky programu pro výuku. Taktéž je důležité vysvětlení, proč si malé děti mají hrát na počítači jen pod dohledem dospělé osoby, a to z toho důvodu, aby se počítač neporouchal nebo aby případně mohla počítač rychle opravit.

21 6. VARIANTY MEDVĚD, KTERÝ NEBYL Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí informační servis a metodickou podporu v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání. Nabídky kurzů, seminářů a workshopů připravovaných pracovníky Variant využije každoročně přes 1500 zájemců, především z řad pedagogů základních a středních škol, ale také studentů různých vysokoškolských oborů, pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců státní správy a dalších. Vedle vzdělávacích akcí se program soustředí také na vydávání publikací a tvorbu nových výukových materiálů v oblasti pedagogiky. Aktivita Medvěd, který nebyl je zaměřena na rozvoj individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity. Cílem prezentace je dětem ukázat nejen že každý z nás jsme jiný a je to tak v pořádku, ale také, že máme vždycky možnost volby. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Seznámení s příběhem - Přehrání příběhu - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Malování

22 PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí, poté jim přiblíží programy, které v sekci Varianty vytváří, a jenž jsou určené dětem i učitelům. SEZNÁMENÍ S PŘÍBĚHEM Pro téma rozvoje individuality, sebepojetí a přijetí vlastní identity u předškolních dětí je vhodné použití knihy Franka Tashlina Medvěd, který nebyl. Děti se seznámí se samotným příběhem, a to pomocí obrázků z knihy a vyprávění. PŘEHRÁNÍ PŘÍBĚHU Děti si vyrobí hlavní postavy a za pomocí předem připravených kulis se začne celý příběh přehrávat formou divadelní scénky. Děti jsou do příběhu aktivně zapojovány, podílejí se na jeho vývoji, vytváří např. živé kulisy, vykonávají role dělníků, napovídají medvědovi apod. O závěru příběhu rozhodnou samotné děti.

23

24 DISKUZE Děti si sednou do kruhu a povídají si o tom, co si z příběhu odnesly. Nabízejí se například otázky: Proč o sobě medvěd pochyboval? Zda je stále medvědem, i když mu ostatní tvrdí úplně něco jiného? MALOVÁNÍ Děti dostanou papírového medvěda, kterého si mohou vybarvit podle své fantazie a odnést domů, aby si téma připomínaly. Výstupem chápeme informování dětí o odlišnosti každého z nás. O vědomí, že ať půjdeme kamkoliv (do volnočasového kroužku, do školky apod.), pořád jsme to my (př. Alenka je Alenka, Adam je Adam), i kdyby nám ostatní tvrdili opak. V neposlední řadě i nastolení možnosti, že vždycky máme na výběr (týká se konce příběhu) a to, kterou cestou se vydáme je na naší volbě.

25 7. HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ SEKCE AFRIKA V OBRAZECH Humanitární a rozvojová sekce pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku existence Člověka v tísni. Postupem času se společnost začala v zahraničí zabývat i dlouhodobějšími problémy, jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí. Cílem prezentace je ukázat, že jsou na světě děti, které žijí úplně jiným způsobem života, nechodí například do Dětského klubu ani do žádné školy. Pro jejich vzdělání je potřeba postavit školu a rozšířit znalosti a dovednosti učitelů. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Cesta do Afriky - Projekce fotek, reprodukce africké hudby - Africká zvířata - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Výroba pantoflí PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce se nejprve dětem představí a poté za použití makety glóbusu ukáží, v jakých částech světa Člověk v tísni působí. Vysvětlí dětem, jaká je náplň činností humanitární a rozvojové sekce a proč je tak důležitá.

26 CESTA DO AFRIKY Pro prezentaci byla vybrána oblast Afriky, konkrétně Etiopie. Zástupci sekce s dětmi zdramatizují cestu do Afriky. Ze židlí se postaví autobus, který je doveze na letiště. Rozložená deka či koberec představuje letadlo. Děti roztáhnou ruce a naklánějí se napravo, nalevo, potkají je turbulence a na konci následuje hladké přistání. Z letiště je odveze místní autobus, který jede přes různé díry a výmoly, neboť v některých částech Etiopie nemají silnice. PROJEKCE FOTEK, REPRODUKCE AFRICKÉ HUDBY Dětem jsou promítnuty fotky z Etiopie, komentované pracovníky sekce. Poukáže se na jinou barvu pleti dětí, na kulturní odlišnosti. Zároveň se na fotkách objeví zvířata, žijící v Africe, která děti pojmenovávají. Po prezentaci následuje poslech africké hudby, kterou děti doprovázejí tancem.

27 AFRICKÁ ZVÍŘATA Po tanci následuje další pohybová aktivita. Tentokrát děti zavzpomínají na africká zvířata, která viděla během projekce a společně zvířátka předvádějí. DISKUZE V diskuzi se s dětmi zaměříme na to, proč na fotkách neviděly budovy školek, hřiště, bazény, cukrárny atd. a proč je důležité se učit a poznávat nové věci. Také se poukáže na to, v jakých podmínkách zdejší děti žijí. Děti si všímají toho, že jsou místa na světě, kde děti nemají hračky, které chtějí, nevybírají si, co chtějí ke svačině, co si na sebe oblečou apod.

28 VÝROBA PANTOFLÍ Na závěr děti z papíru vyrobí přezůvky pro kamarády v africké škole. Výstupem je povědomí dětí o tom, že jejich rodiče a další lidé z organizace Člověk v tísni pomáhají v různých zemích obětem přírodních i válečných katastrof a také pomáhají lidem, kteří chtějí zlepšit svou životní úroveň a chtějí se dále rozvíjet.

29 8. JEDEN SVĚT ŽIRAFA A TUČŇÁCI Festival Jeden svět je putovním mezinárodním festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Cílem prezentace je poukázat na situace, kdy jsou lidem upírána jejich práva a jaké možnosti tito lidé mají, v domáhání se daných nároků. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Debata o filmech - Promítání dokumentárních filmů - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Žirafa PŘEDSTAVENÍ SEKCE Nejprve pracovník Jednoho světa dětem popíše, čím se v jeho sekci zabývají, jaké dokumenty se v rámci festivalu promítají, kde a jakým způsobem se získávají. DEBATA O FILMECH Zástupce sekce Jeden svět si s dětmi povídá o filmech. Vysvětluje dětem, jak filmy vznikají a jaký je rozdíl mezi hraným filmem a dokumentem. Děti vyprávějí, jaké znají filmy a pohádky, jestli je viděly doma či s rodiči vyrazily do kina apod.

30 PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Dětem jsou na velké plátno promítnuty dva dokumentární filmy Žirafa a Tučňáci. Oba dokumenty jsou kreslené a beze slov. Zástupce Jednoho světa děj dokumentů průběžně popisuje. První z nich se týká žirafy, kterou vyhostili z Afriky. Žirafa v cizí zemi hledá práci, ale nikdo ji nechce přijmout. Nakonec se uplatní jako zahradnice, která vytváří živé ploty. Druhý dokument je o tučňákovi, kterému roztál domov a on se snaží emigrovat do jiné země, kde mu úředník nechce dát příslušné potvrzení. DISKUZE Diskuze se týká toho, jak se zvířata v daných situacích cítila. Děti se zamýšlejí nad tím, jak se sami cítí, když se k nim někdo špatně chová a naopak. Téma práva a povinnosti lze vztáhnout i k pravidlům v Dětském klubu je důležité být k sobě vlídní a pomáhat si.

31 ŽIRAFA Na čtvrtce A3 je obrys žirafy a děti si ji prstovými barvami vymalují. Obrázek je poté vystaven, aby dětem proběhlou prezentaci připomínal. Výstupem je otevření tématu týkajícího se společného soužití, ať už v Dětském klubu či kdekoliv jinde. Na to navazuje opakování společně dohodnutých pravidel a způsobů řešení konfliktů.

32 9. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ SVĚT Sekce Provozní oddělení zajišťuje chod celé společnosti Člověk v tísni od doplňování papíru do tiskáren po pořádání celovečerních společenských akcí. Mimo jiné má na starosti i provoz služebních vozidel a školení řidičů Cílem prezentace je seznámit děti s dopravními pravidly, aby věděly, jak se mají chovat v rámci silničního provozu. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Dopravní hřiště 3. Závěrečné aktivity - Dopravní prostředky PŘEDSTAVENÍ SEKCE Zástupci sekce dětem vysvětlí náplň činnosti Provozního oddělení. Nedílnou součástí oddělení je i vozový park, jehož auta využívají ke své práci i někteří z rodičů. V rámci oddělení probíhá i pravidelné školení řidičů, za účelem znalosti dopravních pravidel a silničního provozu. Stejně tak jako rodiče musejí znát dopravní pravidla, když jezdí autem, tak je potřeba, aby je znaly i děti, jelikož jsou také součástí silničního provozu.

33 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Děti pomohou s naložením kol do auta, které jim je doveze na dopravní hřiště. Poté se vydají městskou hromadnou dopravou a učí se (opakují si) chování na přechodu pro chodce (rozhlédnout se, semafor, tramvaj má přednost,..),chování při nastupování do MHD apod. Po příchodu na dopravní hřiště si děti svá kola a odrážedla vyzvednou a zástupce sekce je vyzve, aby si zkontrolovaly stav svého dopravního prostředku a jeho povinné vybavení (helma, světla, zavázané tkaničky,..). Děti se seskupí na parkovišti, kde si znovu zopakují dopravní pravidla (jezdíme vpravo, dáváme přednost chodcům, barvy na semaforu) a poté začnou plynule vjíždět na vozovku dopravního hřiště. Pedagogové a asistenti suplují funkci semaforu (mají vyrobenou rekvizitu semaforu na výrobě se podílejí i děti). Při porušení pravidel dostane dítě trestný bod. Za tři trestné body je mu dopravní prostředek zadržen a dítě zastává roli chodce. Pokud je vzorný chodec (čeká na zelenou na semaforu, rozhlíží se atd.), je mu vozidlo navráceno.

34 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Po příjezdu zpět do Dětského klubu jsou dětem rozdány pracovní listy, na kterých si děti opakují dopravní prostředky. Zástupci sekce si s dětmi povídají, jaké dopravní prostředky denně využívají, jakými jezdí s rodiči na dovolenou apod. Poté si každý vybere obrázek jednoho z dopravních prostředků, které za ten den využil (tramvaj, autobus, kolo,..) a vybarví jej. Děti si osvojí dopravní pravidla přímo v praxi, zároveň se učí zodpovědnosti a cvičí si svoji pozornost. Děti mohou nabádat své rodiče k větší opatrnosti a ohleduplnosti při chování v silničním provozu.

35 10. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE KUBÁNSKÉ DĚTI Centrum pro lidská práva a demokracii je sekce zaměřena na podporu lidských práv v zemích, kde převládá totalitní režim. Jedná se především o pomoc pro z politických důvodů pronásledované a vězněné osoby a jejich rodiny, novináře a různá občanská seskupení. Prezentace navazuje na květnovou návštěvu kubánského novináře Roberta Huerra v Praze, která se konala v rámci projekce filmu Vlast nebo smrt v centru Člověka v tísni, Langhans. Film byl také uveden v březnu na festivalu Jeden svět Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii dětí, vysvětlit pojem svoboda a přiblížit význam organizací jako je Člověk v tísni. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Kuba - Scénky - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Tocororo PŘEDSTAVENÍ SEKCE Pro představení sekce se náplň její činnosti demonstruje na příkladu Kuby. Tento tematický blok je cíleně představen v měsíci červnu, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči v létě do zahraničí na dovolenou. Oproti tomu kubánské děti bohužel nemohou kdykoliv a kamkoliv vycestovat. Proto si zástupci sekce po svém představení nejprve s dětmi povídají o tom, kam se děti s rodiči chystají na dovolenou.

36 STÁT KUBA V první řadě je dětem vysvětleno, že Kuba není pouze klučičí jméno, ale také název jednoho státu. Poté se na mapě a globusu ukáže, kde Kuba leží. Jsou promítnuty fotky krajiny, popisuje se počasí, rostliny a zvířata, která na Kubě žijí. Po projekci je puštěna kubánská hudba, na kterou mohou děti i tančit. SCÉNKY Děti si představí, že jedou se svými rodiči na dovolenou z České republiky k moři. Každý dostane malou tašku, do které si sbalí potřebné věci a hračky, které si chce vzít s sebou. Pantomimou se sehraje scénka, kdy celá rodina dorazí na hranice, kde jsou sice celníci, ale nikdo je nekontroluje a mohou jet volně dál. Poté se scénka přehraje znovu, ovšem tentokrát si děti představí, že jsou kubánská rodina a chtějí jet do Ameriky. Na hranicích je zastaví celníci, vezmou si průkazy rodičů a řeknou jim, že kvůli poslechu zakázané hudby nemohou vycestovat a musí se vrátit zpět domů.

37 DISKUZE Následuje otázka na jejich oblíbenou zpěvačku či zpěváka popř. písničku a poté povídání o tom, zda si umí představit, že by je nesměly poslouchat ani na jejich hudbu tančit, protože by je za to mohli zavřít do vězení. Druhá oblast diskuze se týká pochopení významu slova svoboda a volného cestování. TOCORORO Děti dostanou obrázek ptáka Tocororo, který je národním symbolem Kuby. Obrázek si mohou vybarvit. Výstupem prezentace je snaha o uvědomění si rozdílů mezi životem ve svobodných zemích a v těch, kde jsou porušována lidská práva.

38 11. LIDSKÁ PRÁVA A DEMOKRACIE BARMSKÉ DĚTI Barma (Myanmar) je ekonomicky nejzaostalejší stát jihovýchodní Asie. Člověk v tísni v Barmě realizuje projekty na podporu občanské společnosti, lidských práv a dále humanitární a rozvojové programy. Lidskoprávní projekty Člověka v tísni zahrnují podporu místních občanských organizací a nezávislých médií. Cílem je dát prostor aktivitám, které zvyšují povědomí o lidských právech a zasazují se o jejich dodržování, poskytují nezávislé informace a vzdělávají občany o způsobech fungování demokracie a státní správy. Cílem prezentace je srozumitelným způsobem, vzhledem k věkové kategorii, vysvětlit pojem svoboda a lidská práva a přiblížit význam pomoci humanitárních organizací v rozvojových zemích. Jednotlivé aktivity: 1. Představení sekce 2. Aktivity navazující na přiblížení činnosti sekce - Stát Barma - Venkovní aktivity - Diskuze 3. Závěrečná aktivita - Ozdoby barmských tanečnic PŘEDSTAVENÍ SEKCE V úvodu se uskuteční představení sekce. Tento tematický blok je cíleně představen v létě, neboť spousta dětí jezdí se svými rodiči do zahraničí na dovolenou. Mnozí lidé i do tak vzdálených a exotických zemí, jako je Barma. Mohou však i barmské děti kdykoliv a kamkoliv vycestovat? A co vlastně celé dny dělají?

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Petříkova svačinka Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z Programu enviromentálního vzdělávání,

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin

Sedm divů světa. Celkem projekt : 19 hodin Sedm divů světa 1. Rodinná (občanská) výchova (1 hod) 2. Výtvarná výchova (2 hod) PC 3. Zeměpis (2 hod) PC 4. Výtvarná výchova (2 hod) PC 5. Hudební výchova (1 hod) PC 6. Matematika (1 hod) 7. Přírodopis

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 CELOROČNÍ HRA: POVOLÁNÍ MOTTO: TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE Už malé děti přemýšlí, čím by chtěly v dospělosti být. Než vyrostou, vystřídají několik profesí od

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová

Pestrý svět. k průřezovému tématu Multikulturní výchova. Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Charlotta Kurcová 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P4 Pestrý svět Autor projektu: Charlotta Kurcová k průřezovému tématu Multikulturní výchova Příloha ŠVP ZV Škola hrou Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová ředitelka

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Projekt Odmalička Von klein auf

Projekt Odmalička Von klein auf Projekt Odmalička Von klein auf Zpráva o jazykové animaci Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Informace o realizované animaci

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05

Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Vincentinum poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. ML číslo: 05 Metodický list: PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Metodický okruh: 05. PŘÍPRAVA NA ZAMĚSTNÁNÍ Téma: 05.01 až 05.3. Aktivity: Dle popisu aktivit

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KONTAKT SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

KONTAKT SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI PROVOZNÍ ŘÁD HLÍDACÍ SLUŽBY VÝPOMOC RODIČŮM Služba hlídaní dětí, kterou realizuje Rodinné centrum Sluníčko, je koncipovaná jako výpomoc rodičům. Není službou dle školského zákona a není tudíž povinna dodržovat

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více