ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"

Transkript

1 ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2. díl Skládky ostatních odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha 2010

2 Původní publikace vznikly v rámci výzkumného záměru MZP Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení), na jehož řešení byla poskytnuta dotace Ministerstvem životního prostředí. 2

3 Obsah Úvod 4 Mapa skládek S-OO v jednotlivých krajích ČR 6 Skládky v kraji Hlavní město Praha 8 Skládky ve Středočeském kraji 10 Skládky v Jihočeském kraji 31 Skládky v Plzeňském kraji 52 Skládky v Karlovarském kraji 68 Skládky v Ústeckém kraji 73 Skládky v Libereckém kraji 85 Skládky v Královéhradeckém kraji 92 Skládky v Pardubickém kraji 100 Skládky v kraji Vysočina 110 Skládky v Jihomoravském kraji 120 Skládky v Olomouckém kraji 131 Skládky v Zlínském kraji 144 Skládky v Moravskoslezském kraji 153 Seznam zkratek 170 Summary 170 Rejstřík skládek OO 171 3

4 ÚVOD Atlas skládek ostatních odpadů (OO) je druhým dílem atlasu zařízení pro nakládání s odpady, jehož první díl byl věnovaný nebezpečným odpadům a vyšel v roce V následujícím roce 2008 byl vydán druhý díl o skládkách OO a nyní byl zaktualizován. V této publikaci jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení OO nacházejících se na území České republiky a také celorepublikové mapy ČR s vyznačenými lokalizacemi těchto zařízení. V České republice se odpady ukládají na skládky na základě druhu a kategorie odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, dále podle skutečných vlastností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (podle třídy vyluhovatelnosti, vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině) v platném znění. Skládky se dělí dle technického zabezpečení na skupiny: S-IO - určené pro inertní odpady S-OO - určené pro ostatní odpady S-NO - určené pro nebezpečné odpady Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je v současnosti právě skládkování, přestože je všeobecná snaha o snižování celkového množství odpadů ukládaného na skládkách. 4

5 K datu by všechny skládky měly být plně v souladu s legislativou ES (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek, jelikož byly ukončeny provozy těch skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou ES. Data uvedená v této publikaci byla získána a ověřována ze čtyř hlavních zdrojů, kterými jsou jednotlivé krajské úřady, Český statistický úřad, integrovaná povolení uveřejněná na stránkách MŽP a provozovatelé zařízení. Uvedené skládky by tedy měly nové požadavky na technické zabezpečení splňovat. 5

6 6

7 7

8 8

9 Kraj: Praha Katastr: Ďáblice Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 9'20.95"N, 14 28'56.68"E 9

10 10

11 Kraj: Středočeský Katastr: Přibyšice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Přibyšice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'27.464"N, 14 35'58.614"E 11

12 Kraj: Středočeský Katastr: Úholičky Provozovatel skládky: REGIOS a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 REGIOS v k.ú. Úholičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 10'29.489"N, 14 19'52.732"E 12

13 Kraj: Středočeský Katastr: Řevnice Provozovatel skládky: EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO EKOS Řevnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'51.773"N, 14 13'1.976"E 13

14 Kraj: Středočeský Katastr: Jílové u Prahy Provozovatel skládky: AVE komunální služby s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Jílové -Radlík Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 54'15.31"N, 14 29'52.722"E 14

15 Kraj: Středočeský Katastr: Hořovice Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-Hrádek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'1.436"N, 13 52'25.159"E 15

16 Kraj: Středočeský Katastr: Radim u Kolína Provozovatel skládky: Obec Radim IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Radim Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 3'43.84"N, 15 0'51.96"E 16

17 Kraj: Středočeský Katastr: Bláto Provozovatel skládky:.a.s.a. HP spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'13.063"N, 15 1'56.768"E 17

18 Kraj: Středočeský Katastr: Staré Benátky Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Benátky nad Jizerou (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'15.92"N, 14 51'40.691"E 18

19 Kraj: Středočeský Katastr: Podlázky Provozovatel skládky: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Michalovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'20.023"N, 14 52'27.545"E 19

20 Kraj: Středočeský Katastr: Chrást u Tochovic, Přední Poříčí Provozovatel skládky: RUMPOLD-P s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chrást u Březnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'58.055"N, 13 57'20.305"E 20

21 Kraj: Středočeský Katastr: Rynholec Provozovatel skládky: EKOLOGIE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 7'26.734"N, 13 55'11.885"E 21

22 Kraj: Středočeský Katastr: Uhy Provozovatel skládky: Skládka Uhy, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální skládka Uhy skládka TKO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'49.091"N, 14 17'14.346"E 22

23 Kraj: Středočeský Katastr: Trhový Štěpánov Provozovatel skládky: EKOSO - ekologické sdružení obcí IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Trhový Štěpánov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'13.33"N, 15 1'1.268"E 23

24 Kraj: Středočeský Katastr: Votice Provozovatel skládky: COMPAG VOTICE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Votice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'45.044"N, 14 37'59.973"E 24

25 Kraj: Středočeský Katastr: Jinošice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Bystřice - Plchovky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'1.881"N, 14 39'30.39"E 25

26 Kraj: Středočeský Katastr: Klášter Hradiště nad Jizerou Provozovatel skládky: SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Klášter Hradiště nad Jizerou (skupina S ostatní odpad) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 31'46.34"N, 14 57'7.81"E 26

27 Kraj: Středočeský Katastr: Veltrusy Provozovatel skládky: KAUČUK, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Strachov II (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 15'49.76"N, 14 18'47.26"E 27

28 Kraj: Středočeský Katastr: Čáslav Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Čáslav (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 49 54'54.556"N, 15 22'33.29"E 28

29 Kraj: Středočeský Katastr: Stašov Provozovatel skládky: ZDIBE, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého odpadu Stašov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 52'57.744"N, 13 58'15.763"E 29

30 Kraj: Středočeský Katastr: Mšeno Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Mšeno Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'7.011"N, 14 37'39.73"E 30

31 31

32 Kraj: Jihočeský Katastr: Hněvkov u Mačkova Provozovatel skládky: Technické služby města Blatná s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'5.7"N,13 55'12.93"E 32

33 Kraj: Jihočeský Katastr: Lišov Provozovatel skládky:.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lišov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 1'9.62"N, 14 38'4.01"E 33

34 Kraj: Jihočeský Katastr: Munice Provozovatel skládky: Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Munice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 3'57.02"N,14 25'11.41"E 34

35 Kraj: Jihočeský Katastr: Český Krumlov Provozovatel skládky: Služby města Český Krumlov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Český Krumlov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 48'41.033"N, 14 20'30.641"E 35

36 Kraj: Jihočeský Katastr: Borek u Dačic Provozovatel skládky:.a.s.a. Dačice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO Borek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'35.53"N, 15 28'25.94"E 36

37 Kraj: Jihočeský Katastr: Otín u Jindřichova Hradce Provozovatel skládky: AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Středisko likvidace odpadů Fedrpuš Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 7'16.47"N, 15 2'15.88"E 37

38 Kraj: Jihočeský Katastr: Něžovice Provozovatel skládky: Služby Města Milevska,spol s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'24.36"N, 14 20'31.14"E 38

39 Kraj: Jihočeský Katastr: Smrkovice Provozovatel skládky: Odpady Písek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Písek Smrkovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 16'23.66"N, 14 8'52.26"E 39

40 Kraj: Jihočeský Katastr: Libínské Sedlo Provozovatel skládky: František Hejtmánek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Libínské Sedlo Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 58'2.955"N, 13 59'27.824"E 40

41 Kraj: Jihočeský Katastr: Jistebnice Provozovatel skládky: Obec Jistebnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Jistebnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'27.34"N, 14 31'52.71"E 41

42 Kraj: Jihočeský Katastr: Stráž nad Nežárkou Provozovatel skládky: Technické služby Třeboň, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou Pístina Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'33.52"N, 14 52'39.39"E 42

43 Kraj: Jihočeský Katastr: Pašovice Provozovatel skládky: Obec Chrášťany IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Rakovka Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 15'15.83"N,14 22'45.52"E 43

44 Kraj: Jihočeský Katastr: Temelínec Provozovatel skládky: ČEZ, a.s. - JETE IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 Temelinec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 10'40.654"N, 14 21'44.129"E 44

45 Kraj: Jihočeský Katastr: Pravětín Provozovatel skládky: Městské služby Vimperk, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Pravětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 2'49.81"N,13 48'38.81"E 45

46 Kraj: Jihočeský Katastr: Želeč Provozovatel skládky: RUMPOLD s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Želeč Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 19'51.557"N, 14 39'56.128"E 46

47 Kraj: Jihočeský Katastr: Bukovsko Provozovatel skládky: Technické služby Kaplice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko Skládka Bukovsko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 40'19.488"N,14 32'12.696"E 47

48 Kraj: Jihočeský Katastr: Borovany, Ledenice, Vrcov Provozovatel skládky: Růžov a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Růžov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'0.283"N, 14 38'26.808"E 48

49 Kraj: Jihočeský Katastr: Klenovice u Soběslavi Provozovatel skládky: Technické služby Tábor s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Klenovice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'25.155"N, 14 42'5.987"E 49

50 Kraj: Jihočeský Katastr: Lověšice, Všeměry Provozovatel skládky: JIP-Papírny Větřní, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Lověšice (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 44'22.297"N, 14 20'25.293"E 50

51 Kraj: Jihočeský Katastr: Vodňany, Stožice Provozovatel skládky: RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO ( + S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 8'19.698"N, 14 9'26.795"E 51

52 52

53 Kraj: Plzeňský Katastr: Libkov, Loučim Provozovatel skládky: Technické služby Kdyně IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Libkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 22'8.804"N, 13 7'30.337"E 53

54 Kraj: Plzeňský Katastr: Horšovský Týn Provozovatel skládky: LAZCE-GIS, spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lazce Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 31'10.63"N, 12 57'42.87"E 54

55 Kraj: Plzeňský Katastr: Dehtín, Štěpánovice u Klatov Provozovatel skládky: Odpadové hospodářství města Klatovy, s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 26'17.656"N, 13 17'3.386"E 55

56 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotíkov, Kůští Provozovatel skládky: Plzeňská teplárenská a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'5.141"N, 13 17'50.826"E 56

57 Kraj: Plzeňský Katastr: Rokycany Provozovatel skládky: RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'11.15"N, 13 34'30.36"E 57

58 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotětín Provozovatel skládky: Zbirožská skládka s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'9.131"N, 13 43'13.207"E 58

59 Kraj: Plzeňský Katastr: Strašice Provozovatel skládky: Služby obce Strašice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 44'22.065"N, 13 44'11.902"E 59

60 Kraj: Plzeňský Katastr: Nová Huť Provozovatel skládky: ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka S-003 Železárny Hrádek a.s. Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'19.519"N, 13 38'39.579"E 60

61 Kraj: Plzeňský Katastr: Černošín, Lažany, Krásné Údolí Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Černošín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'21.776"N, 12 53'14.258"E 61

62 Kraj: Plzeňský Katastr: Kladruby u Stříbra Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Kladruby Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'20.107"N, 12 59'28.154"E 62

63 Kraj: Plzeňský Katastr: Chudenín Provozovatel skládky: OKULA Nýrsko a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslového odpadu Chudenín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'27.711"N, 13 4'56.403" 63

64 Kraj: Plzeňský Katastr: Dobřany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 38'43.363"N, 13 20'29.807"E 64

65 Kraj: Plzeňský Katastr: Kolinec Provozovatel skládky: Obec Kolinec IČ provozovatele: Název skládky: Skládka komunálního odpadu Na Kozláku Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'43.261"N, 13 25'4.21"E 65

66 Kraj: Plzeňský Katastr: Kralovice u Rakovníka Provozovatel skládky: Město Kralovice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 58'48.235"N, 13 29'58.667"E 66

67 Kraj: Plzeňský Katastr: Stupno Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Flora Břasy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 49'51.933"N, 13 34'31.298"E 67

68 68

69 Kraj: Karlovarský Katastr: Bražec u Hradiště Provozovatel skládky: ZITAS - TKO spol.s r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Činov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 12'17.294"N, 12 59'19.417"E 69

70 Kraj: Karlovarský Katastr: Vintířov u Sokolova Provozovatel skládky: SATER-Chodov spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a PO Chodov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 14'50.19"N, 12 41'7.345"E 70

71 Kraj: Karlovarský Katastr: Tisová u Sokolova Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová (RECENT) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 8'39.34"N, 12 36'40.2"E 71

72 Kraj: Karlovarský Katastr: Božíčany Provozovatel skládky: Technická služba Nová Role, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Nová Role skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'10.841"N, 12 45'53.181"E 72

73 73

74 Kraj: Ústecký Katastr: Borek u Děčína Provozovatel skládky: Technické služby Děčín a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Orlík IV Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 43'10.213"N, 14 10'0.134"E 74

75 Kraj: Ústecký Katastr: Nové Sedlo nad Bílinou, Kundratice u Chomutova Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Pec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'47.87"N; 13 29'34.25"E 75

76 Kraj: Ústecký Katastr: Tušimice, Březno u Chomutova Provozovatel skládky: Skládka Tušimice a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 23'21.256"N, 13 21'15.204"E 76

77 Kraj: Ústecký Katastr: České Hamry u Vejprt Provozovatel skládky: Služby města Vejprty IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO České Hamry Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'33.407"N, 13 1'20.647"E 77

78 Kraj: Ústecký Katastr: Štětí II Provozovatel skládky: Mondi Packaging Paper Štětí a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Centrální skládka odpadů CSO II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'59.548"N, 14 23'31.444"E 78

79 Kraj: Ústecký Katastr: Růžodol Provozovatel skládky: Celio a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládkový komplex CELIO (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'26.792"N, 13 38'51.579"E 79

80 Kraj: Ústecký Katastr: Želechovice Provozovatel skládky: SONO PLUS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů SONO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'57.672"N, 14 3'43.447"E 80

81 Kraj: Ústecký Katastr: Vrbička, Dětaň Provozovatel skládky: Skládka Vrbička s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Vrbička Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 11'5.849"N, 13 18'19.153"E 81

82 Kraj: Ústecký Katastr: Rožany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Rožany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 51 1'50.137"N, 14 27'13.388"E 82

83 Kraj: Ústecký Katastr: Věšťany, Srbice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Modlany II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 38'50.368"N, 13 53'10.622"E 83

84 Kraj: Ústecký Katastr: Všebořice, Dělouš Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslových odpadů (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 41'39.926"N, 13 58'41.672"E 84

85 85

86 Kraj: Liberecký Katastr: Svébořice Provozovatel skládky: Ekoservis Ralsko s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Svébořice, skupina skládky S-OO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 39'27.59"N, 14 46'46.83"E 86

87 Kraj: Liberecký Katastr: Volfartice Provozovatel skládky: EKO Volfartice, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Volfartice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 44'53.448"N, 14 25'18.743"E 87

88 Kraj: Liberecký Katastr: Frýdlant Provozovatel skládky: ČEFOS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 ostatní odpad Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 54'40.31"N, 15 3'4.446"E 88

89 Kraj: Liberecký Katastr: Chotyně Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO Chotyně II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 50'21.74"N, 14 53'40.989"E 89

90 Kraj: Liberecký Katastr: Druzcov Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO, Osečná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 42'47.98"N, 14 55'39.44"E 90

91 Kraj: Liberecký Katastr: Košťálov Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Košťálov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'58.092"N, 15 23'20.949"E 91

92 92

93 Kraj: Královéhradecký Katastr: Popovice u Jičína Provozovatel skládky: Technické služby města Jičína IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Popovice-Libec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 24'46.065"N, 15 23'33.193"E 93

94 Kraj: Královéhradecký Katastr: Rtyně v Podkrkonoší Provozovatel skládky: Skládka Pod Haldou s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Pod haldou Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'58.408"N, 16 3'59.041"E 94

95 Kraj: Královéhradecký Katastr: Dolní Branná Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Branná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 35'13.194"N, 15 36'35.826"E 95

96 Kraj: Královéhradecký Katastr: Potštejn Provozovatel skládky: Obec Potštejn IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO - Černá skála Potštejn Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 4'38.902"N, 16 17'8.024"E 96

97 Kraj: Královéhradecký Katastr: Křovice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Křovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 18'42.884"N, 16 9'26.561"E 97

98 Kraj: Královéhradecký Katastr: Bohuslavice nad Úpou, Starý Rokytník Provozovatel skládky: Společnost Horní Labe a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Trutnov Kryblice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'2.161"N, 15 57'47.366"E 98

99 Kraj: Královéhradecký Katastr: Lodín Provozovatel skládky: A.S.A.HP splo.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lodín a solidifikační linka (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 15'29.55"N, 15 36'22.986"E 99

100 100

101 Kraj: Pardubický Katastr: Třebovice, Opatov v Čechách Provozovatel skládky: EKO BI s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Třebovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'29.788"N, 16 28'49.038"E 101

102 Kraj: Pardubický Katastr: Hlinsko v Čechách Provozovatel skládky: EKO Hlinecko o.p.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhého komunálního odpadu skupiny S-OO Hlinsko - Srní Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'15.587"N, 15 53'3.602"E 102

103 Kraj: Pardubický Katastr: Nasavrky Provozovatel skládky: AVE CZ Nasavrky a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Nasavrky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'15.38"N, 15 48'36.41"E 103

104 Kraj: Pardubický Katastr: Dolní Třešňovec Provozovatel skládky: Technické služby Lanškroun, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Třešňovec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 56'1.45"N,16 35'25.29"E 104

105 Kraj: Pardubický Katastr: Zdechovice Provozovatel skládky: Bohemian Waste Management a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Zdechovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'18.699"N, 15 27'44.84"E 105

106 Kraj: Pardubický Katastr: Bystré u Poličky Provozovatel skládky: Technické služby Města Bystré s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Bystré Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'52.333"N, 16 21'24.519" 106

107 Kraj: Pardubický Katastr: České Libchavy Provozovatel skládky: EKOLA České Libchavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka České Libchavy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'59.439"N, 16 21'33.107"E 107

108 Kraj: Pardubický Katastr: Choceň Provozovatel skládky: Technické služby Choceň IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu (Choceň Dvořisko) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 59'8.029"N, 16 12'20.004"E 108

109 Kraj: Pardubický Katastr: Slatina u Jevíčka Provozovatel skládky: P-D Refractories CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Březinka II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'51.866"N, 16 35'30.885"E 109

110 110

111 Kraj: Vysočina Katastr: Ronov nad Sázavou Provozovatel skládky: Město Přibyslav IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a TPO S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa)a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou 2. etapa Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'27.515"N, 15 47'13.23"E 111

112 Kraj: Vysočina Katastr: Bukov na Moravě Provozovatel skládky: DIAMO, státní podnik IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Bukov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 27'28.836"N, 16 13'40.402"E 112

113 Kraj: Vysočina Katastr: Chotěboř Provozovatel skládky: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 42'15.26"N, 15 39'2.879"E 113

114 Kraj: Vysočina Katastr: Henčov Provozovatel skládky: Služby města Jihlavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'56.243"N, 15 39'0.663"E 114

115 Kraj: Vysočina Katastr: Roučkovice Provozovatel skládky: SOMPO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Hrádek u Pacova Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 29'27.909"N, 15 2'17.149"E 115

116 Kraj: Vysočina Katastr: Světlá nad Sázavou Provozovatel skládky: Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou IČ provozovatele: Název skládky: Středisko odpadového hospodářství Rozinov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 39'56.69"N, 15 25'16.762"E 116

117 Kraj: Vysočina Katastr: Petrůvky Provozovatel skládky: ESKO-T s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Petrůvky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 9'57.703"N, 15 54'0.8"E 117

118 Kraj: Vysočina Katastr: Petráveč Provozovatel skládky: Technické služby Velké Meziříčí s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, U Vysokého mostu Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 20'22.689"N, 16 2'51.75"E 118

119 Kraj: Vysočina Katastr: Osová Bítýška Provozovatel skládky: Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'51.479"N, 16 10'53.788"E 119

120 120

121 Kraj: Jihomoravský Katastr: Mutěnice Provozovatel skládky: Skládka Hraničky,spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice- Hraničky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 54'9.302"N, 17 0'24.816"E 121

122 Kraj: Jihomoravský Katastr: Klobouky u Brna Provozovatel skládky: Město Klobouky u Brna IČ provozovatele: Název skládky: Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'14.38"N, 16 50'12.66"E 122

123 Kraj: Jihomoravský Katastr: Těmice u Hodonína Provozovatel skládky: EKOR, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Těmice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'31.447"N, 17 15'52.185"E 123

124 Kraj: Jihomoravský Katastr: Strážnice na Moravě Provozovatel skládky: Město Strážnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu skupiny S-OO3 Strážnice Cihelna Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 53'19.165"N, 17 20'8.637"E 124

125 Kraj: Jihomoravský Katastr: Kozlany u Vyškova Provozovatel skládky: RESPONO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Kozlany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 11'58.33"N, 17 1'22.78"E 125

126 Kraj: Jihomoravský Katastr: Žabčice Provozovatel skládky:.a.s.a. Žabčice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 59'55.36"N,16 34'0.2"E 126

127 Kraj: Jihomoravský Katastr: Bratčice Provozovatel skládky: STAVOS Brno, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 v kamenolomu Bratčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'48.038"N, 16 30'39.012"E 127

128 Kraj: Jihomoravský Katastr: Štítary na Moravě Provozovatel skládky: Vodárenská akciová společnost, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Štířaty u Cihelny Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'38.783"N, 15 49'45.142"E 128

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavádí dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

K odeslání ze zdrojů členství v Kč. z toho počet mezi 18 a 70 lety. z toho počet mladších 18 let. z toho počet starších 70 let

K odeslání ze zdrojů členství v Kč. z toho počet mezi 18 a 70 lety. z toho počet mladších 18 let. z toho počet starších 70 let Praha 1 AFK SLAVIA MALEŠICE 1010041 45 29 16 0 6075,00 Praha 1 Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. 1010061 59 7 52 0 7965,00 Praha 1 SK ADVOKÁT PRAHA o.s. 1010011 26 26 0 0 3510,00 Praha 10 AFK Záběhlice

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji říjen 2011 1 Úvod Význam evidence, uchovávání a zveřejňování zpracovaných informací neustále roste. Tento vývoj je podmíněn povinnostmi vyplývajícími

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Dodatek pro rok 2015 k soupisu mimopstruhových revírů Územního svazu města Prahy s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014 a 2015

Dodatek pro rok 2015 k soupisu mimopstruhových revírů Územního svazu města Prahy s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014 a 2015 Obsah Územní svaz města Prahy... 2 Středočeský územní svaz... 3 Jihočeský územní svaz... 6 Západočeský územní svaz... 9 Severočeský územní svaz... 11 Východočeský územní svaz... 18 Výbor územního svazu

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více