ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"

Transkript

1 ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2. díl Skládky ostatních odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha 2010

2 Původní publikace vznikly v rámci výzkumného záměru MZP Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení), na jehož řešení byla poskytnuta dotace Ministerstvem životního prostředí. 2

3 Obsah Úvod 4 Mapa skládek S-OO v jednotlivých krajích ČR 6 Skládky v kraji Hlavní město Praha 8 Skládky ve Středočeském kraji 10 Skládky v Jihočeském kraji 31 Skládky v Plzeňském kraji 52 Skládky v Karlovarském kraji 68 Skládky v Ústeckém kraji 73 Skládky v Libereckém kraji 85 Skládky v Královéhradeckém kraji 92 Skládky v Pardubickém kraji 100 Skládky v kraji Vysočina 110 Skládky v Jihomoravském kraji 120 Skládky v Olomouckém kraji 131 Skládky v Zlínském kraji 144 Skládky v Moravskoslezském kraji 153 Seznam zkratek 170 Summary 170 Rejstřík skládek OO 171 3

4 ÚVOD Atlas skládek ostatních odpadů (OO) je druhým dílem atlasu zařízení pro nakládání s odpady, jehož první díl byl věnovaný nebezpečným odpadům a vyšel v roce V následujícím roce 2008 byl vydán druhý díl o skládkách OO a nyní byl zaktualizován. V této publikaci jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení OO nacházejících se na území České republiky a také celorepublikové mapy ČR s vyznačenými lokalizacemi těchto zařízení. V České republice se odpady ukládají na skládky na základě druhu a kategorie odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, dále podle skutečných vlastností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (podle třídy vyluhovatelnosti, vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině) v platném znění. Skládky se dělí dle technického zabezpečení na skupiny: S-IO - určené pro inertní odpady S-OO - určené pro ostatní odpady S-NO - určené pro nebezpečné odpady Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je v současnosti právě skládkování, přestože je všeobecná snaha o snižování celkového množství odpadů ukládaného na skládkách. 4

5 K datu by všechny skládky měly být plně v souladu s legislativou ES (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek, jelikož byly ukončeny provozy těch skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou ES. Data uvedená v této publikaci byla získána a ověřována ze čtyř hlavních zdrojů, kterými jsou jednotlivé krajské úřady, Český statistický úřad, integrovaná povolení uveřejněná na stránkách MŽP a provozovatelé zařízení. Uvedené skládky by tedy měly nové požadavky na technické zabezpečení splňovat. 5

6 6

7 7

8 8

9 Kraj: Praha Katastr: Ďáblice Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 9'20.95"N, 14 28'56.68"E 9

10 10

11 Kraj: Středočeský Katastr: Přibyšice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Přibyšice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'27.464"N, 14 35'58.614"E 11

12 Kraj: Středočeský Katastr: Úholičky Provozovatel skládky: REGIOS a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 REGIOS v k.ú. Úholičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 10'29.489"N, 14 19'52.732"E 12

13 Kraj: Středočeský Katastr: Řevnice Provozovatel skládky: EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO EKOS Řevnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'51.773"N, 14 13'1.976"E 13

14 Kraj: Středočeský Katastr: Jílové u Prahy Provozovatel skládky: AVE komunální služby s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Jílové -Radlík Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 54'15.31"N, 14 29'52.722"E 14

15 Kraj: Středočeský Katastr: Hořovice Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-Hrádek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'1.436"N, 13 52'25.159"E 15

16 Kraj: Středočeský Katastr: Radim u Kolína Provozovatel skládky: Obec Radim IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Radim Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 3'43.84"N, 15 0'51.96"E 16

17 Kraj: Středočeský Katastr: Bláto Provozovatel skládky:.a.s.a. HP spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'13.063"N, 15 1'56.768"E 17

18 Kraj: Středočeský Katastr: Staré Benátky Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Benátky nad Jizerou (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'15.92"N, 14 51'40.691"E 18

19 Kraj: Středočeský Katastr: Podlázky Provozovatel skládky: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Michalovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'20.023"N, 14 52'27.545"E 19

20 Kraj: Středočeský Katastr: Chrást u Tochovic, Přední Poříčí Provozovatel skládky: RUMPOLD-P s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chrást u Březnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'58.055"N, 13 57'20.305"E 20

21 Kraj: Středočeský Katastr: Rynholec Provozovatel skládky: EKOLOGIE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 7'26.734"N, 13 55'11.885"E 21

22 Kraj: Středočeský Katastr: Uhy Provozovatel skládky: Skládka Uhy, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální skládka Uhy skládka TKO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'49.091"N, 14 17'14.346"E 22

23 Kraj: Středočeský Katastr: Trhový Štěpánov Provozovatel skládky: EKOSO - ekologické sdružení obcí IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Trhový Štěpánov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'13.33"N, 15 1'1.268"E 23

24 Kraj: Středočeský Katastr: Votice Provozovatel skládky: COMPAG VOTICE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Votice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'45.044"N, 14 37'59.973"E 24

25 Kraj: Středočeský Katastr: Jinošice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Bystřice - Plchovky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'1.881"N, 14 39'30.39"E 25

26 Kraj: Středočeský Katastr: Klášter Hradiště nad Jizerou Provozovatel skládky: SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Klášter Hradiště nad Jizerou (skupina S ostatní odpad) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 31'46.34"N, 14 57'7.81"E 26

27 Kraj: Středočeský Katastr: Veltrusy Provozovatel skládky: KAUČUK, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Strachov II (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 15'49.76"N, 14 18'47.26"E 27

28 Kraj: Středočeský Katastr: Čáslav Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Čáslav (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 49 54'54.556"N, 15 22'33.29"E 28

29 Kraj: Středočeský Katastr: Stašov Provozovatel skládky: ZDIBE, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého odpadu Stašov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 52'57.744"N, 13 58'15.763"E 29

30 Kraj: Středočeský Katastr: Mšeno Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Mšeno Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'7.011"N, 14 37'39.73"E 30

31 31

32 Kraj: Jihočeský Katastr: Hněvkov u Mačkova Provozovatel skládky: Technické služby města Blatná s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'5.7"N,13 55'12.93"E 32

33 Kraj: Jihočeský Katastr: Lišov Provozovatel skládky:.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lišov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 1'9.62"N, 14 38'4.01"E 33

34 Kraj: Jihočeský Katastr: Munice Provozovatel skládky: Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Munice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 3'57.02"N,14 25'11.41"E 34

35 Kraj: Jihočeský Katastr: Český Krumlov Provozovatel skládky: Služby města Český Krumlov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Český Krumlov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 48'41.033"N, 14 20'30.641"E 35

36 Kraj: Jihočeský Katastr: Borek u Dačic Provozovatel skládky:.a.s.a. Dačice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO Borek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'35.53"N, 15 28'25.94"E 36

37 Kraj: Jihočeský Katastr: Otín u Jindřichova Hradce Provozovatel skládky: AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Středisko likvidace odpadů Fedrpuš Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 7'16.47"N, 15 2'15.88"E 37

38 Kraj: Jihočeský Katastr: Něžovice Provozovatel skládky: Služby Města Milevska,spol s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'24.36"N, 14 20'31.14"E 38

39 Kraj: Jihočeský Katastr: Smrkovice Provozovatel skládky: Odpady Písek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Písek Smrkovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 16'23.66"N, 14 8'52.26"E 39

40 Kraj: Jihočeský Katastr: Libínské Sedlo Provozovatel skládky: František Hejtmánek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Libínské Sedlo Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 58'2.955"N, 13 59'27.824"E 40

41 Kraj: Jihočeský Katastr: Jistebnice Provozovatel skládky: Obec Jistebnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Jistebnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'27.34"N, 14 31'52.71"E 41

42 Kraj: Jihočeský Katastr: Stráž nad Nežárkou Provozovatel skládky: Technické služby Třeboň, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou Pístina Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'33.52"N, 14 52'39.39"E 42

43 Kraj: Jihočeský Katastr: Pašovice Provozovatel skládky: Obec Chrášťany IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Rakovka Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 15'15.83"N,14 22'45.52"E 43

44 Kraj: Jihočeský Katastr: Temelínec Provozovatel skládky: ČEZ, a.s. - JETE IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 Temelinec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 10'40.654"N, 14 21'44.129"E 44

45 Kraj: Jihočeský Katastr: Pravětín Provozovatel skládky: Městské služby Vimperk, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Pravětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 2'49.81"N,13 48'38.81"E 45

46 Kraj: Jihočeský Katastr: Želeč Provozovatel skládky: RUMPOLD s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Želeč Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 19'51.557"N, 14 39'56.128"E 46

47 Kraj: Jihočeský Katastr: Bukovsko Provozovatel skládky: Technické služby Kaplice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko Skládka Bukovsko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 40'19.488"N,14 32'12.696"E 47

48 Kraj: Jihočeský Katastr: Borovany, Ledenice, Vrcov Provozovatel skládky: Růžov a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Růžov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'0.283"N, 14 38'26.808"E 48

49 Kraj: Jihočeský Katastr: Klenovice u Soběslavi Provozovatel skládky: Technické služby Tábor s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Klenovice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'25.155"N, 14 42'5.987"E 49

50 Kraj: Jihočeský Katastr: Lověšice, Všeměry Provozovatel skládky: JIP-Papírny Větřní, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Lověšice (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 44'22.297"N, 14 20'25.293"E 50

51 Kraj: Jihočeský Katastr: Vodňany, Stožice Provozovatel skládky: RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO ( + S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 8'19.698"N, 14 9'26.795"E 51

52 52

53 Kraj: Plzeňský Katastr: Libkov, Loučim Provozovatel skládky: Technické služby Kdyně IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Libkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 22'8.804"N, 13 7'30.337"E 53

54 Kraj: Plzeňský Katastr: Horšovský Týn Provozovatel skládky: LAZCE-GIS, spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lazce Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 31'10.63"N, 12 57'42.87"E 54

55 Kraj: Plzeňský Katastr: Dehtín, Štěpánovice u Klatov Provozovatel skládky: Odpadové hospodářství města Klatovy, s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 26'17.656"N, 13 17'3.386"E 55

56 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotíkov, Kůští Provozovatel skládky: Plzeňská teplárenská a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'5.141"N, 13 17'50.826"E 56

57 Kraj: Plzeňský Katastr: Rokycany Provozovatel skládky: RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'11.15"N, 13 34'30.36"E 57

58 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotětín Provozovatel skládky: Zbirožská skládka s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'9.131"N, 13 43'13.207"E 58

59 Kraj: Plzeňský Katastr: Strašice Provozovatel skládky: Služby obce Strašice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 44'22.065"N, 13 44'11.902"E 59

60 Kraj: Plzeňský Katastr: Nová Huť Provozovatel skládky: ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka S-003 Železárny Hrádek a.s. Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'19.519"N, 13 38'39.579"E 60

61 Kraj: Plzeňský Katastr: Černošín, Lažany, Krásné Údolí Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Černošín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'21.776"N, 12 53'14.258"E 61

62 Kraj: Plzeňský Katastr: Kladruby u Stříbra Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Kladruby Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'20.107"N, 12 59'28.154"E 62

63 Kraj: Plzeňský Katastr: Chudenín Provozovatel skládky: OKULA Nýrsko a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslového odpadu Chudenín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'27.711"N, 13 4'56.403" 63

64 Kraj: Plzeňský Katastr: Dobřany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 38'43.363"N, 13 20'29.807"E 64

65 Kraj: Plzeňský Katastr: Kolinec Provozovatel skládky: Obec Kolinec IČ provozovatele: Název skládky: Skládka komunálního odpadu Na Kozláku Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'43.261"N, 13 25'4.21"E 65

66 Kraj: Plzeňský Katastr: Kralovice u Rakovníka Provozovatel skládky: Město Kralovice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 58'48.235"N, 13 29'58.667"E 66

67 Kraj: Plzeňský Katastr: Stupno Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Flora Břasy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 49'51.933"N, 13 34'31.298"E 67

68 68

69 Kraj: Karlovarský Katastr: Bražec u Hradiště Provozovatel skládky: ZITAS - TKO spol.s r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Činov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 12'17.294"N, 12 59'19.417"E 69

70 Kraj: Karlovarský Katastr: Vintířov u Sokolova Provozovatel skládky: SATER-Chodov spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a PO Chodov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 14'50.19"N, 12 41'7.345"E 70

71 Kraj: Karlovarský Katastr: Tisová u Sokolova Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová (RECENT) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 8'39.34"N, 12 36'40.2"E 71

72 Kraj: Karlovarský Katastr: Božíčany Provozovatel skládky: Technická služba Nová Role, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Nová Role skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'10.841"N, 12 45'53.181"E 72

73 73

74 Kraj: Ústecký Katastr: Borek u Děčína Provozovatel skládky: Technické služby Děčín a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Orlík IV Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 43'10.213"N, 14 10'0.134"E 74

75 Kraj: Ústecký Katastr: Nové Sedlo nad Bílinou, Kundratice u Chomutova Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Pec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'47.87"N; 13 29'34.25"E 75

76 Kraj: Ústecký Katastr: Tušimice, Březno u Chomutova Provozovatel skládky: Skládka Tušimice a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 23'21.256"N, 13 21'15.204"E 76

77 Kraj: Ústecký Katastr: České Hamry u Vejprt Provozovatel skládky: Služby města Vejprty IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO České Hamry Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'33.407"N, 13 1'20.647"E 77

78 Kraj: Ústecký Katastr: Štětí II Provozovatel skládky: Mondi Packaging Paper Štětí a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Centrální skládka odpadů CSO II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'59.548"N, 14 23'31.444"E 78

79 Kraj: Ústecký Katastr: Růžodol Provozovatel skládky: Celio a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládkový komplex CELIO (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'26.792"N, 13 38'51.579"E 79

80 Kraj: Ústecký Katastr: Želechovice Provozovatel skládky: SONO PLUS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů SONO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'57.672"N, 14 3'43.447"E 80

81 Kraj: Ústecký Katastr: Vrbička, Dětaň Provozovatel skládky: Skládka Vrbička s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Vrbička Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 11'5.849"N, 13 18'19.153"E 81

82 Kraj: Ústecký Katastr: Rožany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Rožany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 51 1'50.137"N, 14 27'13.388"E 82

83 Kraj: Ústecký Katastr: Věšťany, Srbice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Modlany II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 38'50.368"N, 13 53'10.622"E 83

84 Kraj: Ústecký Katastr: Všebořice, Dělouš Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslových odpadů (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 41'39.926"N, 13 58'41.672"E 84

85 85

86 Kraj: Liberecký Katastr: Svébořice Provozovatel skládky: Ekoservis Ralsko s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Svébořice, skupina skládky S-OO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 39'27.59"N, 14 46'46.83"E 86

87 Kraj: Liberecký Katastr: Volfartice Provozovatel skládky: EKO Volfartice, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Volfartice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 44'53.448"N, 14 25'18.743"E 87

88 Kraj: Liberecký Katastr: Frýdlant Provozovatel skládky: ČEFOS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 ostatní odpad Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 54'40.31"N, 15 3'4.446"E 88

89 Kraj: Liberecký Katastr: Chotyně Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO Chotyně II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 50'21.74"N, 14 53'40.989"E 89

90 Kraj: Liberecký Katastr: Druzcov Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO, Osečná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 42'47.98"N, 14 55'39.44"E 90

91 Kraj: Liberecký Katastr: Košťálov Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Košťálov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'58.092"N, 15 23'20.949"E 91

92 92

93 Kraj: Královéhradecký Katastr: Popovice u Jičína Provozovatel skládky: Technické služby města Jičína IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Popovice-Libec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 24'46.065"N, 15 23'33.193"E 93

94 Kraj: Královéhradecký Katastr: Rtyně v Podkrkonoší Provozovatel skládky: Skládka Pod Haldou s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Pod haldou Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'58.408"N, 16 3'59.041"E 94

95 Kraj: Královéhradecký Katastr: Dolní Branná Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Branná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 35'13.194"N, 15 36'35.826"E 95

96 Kraj: Královéhradecký Katastr: Potštejn Provozovatel skládky: Obec Potštejn IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO - Černá skála Potštejn Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 4'38.902"N, 16 17'8.024"E 96

97 Kraj: Královéhradecký Katastr: Křovice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Křovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 18'42.884"N, 16 9'26.561"E 97

98 Kraj: Královéhradecký Katastr: Bohuslavice nad Úpou, Starý Rokytník Provozovatel skládky: Společnost Horní Labe a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Trutnov Kryblice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'2.161"N, 15 57'47.366"E 98

99 Kraj: Královéhradecký Katastr: Lodín Provozovatel skládky: A.S.A.HP splo.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lodín a solidifikační linka (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 15'29.55"N, 15 36'22.986"E 99

100 100

101 Kraj: Pardubický Katastr: Třebovice, Opatov v Čechách Provozovatel skládky: EKO BI s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Třebovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'29.788"N, 16 28'49.038"E 101

102 Kraj: Pardubický Katastr: Hlinsko v Čechách Provozovatel skládky: EKO Hlinecko o.p.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhého komunálního odpadu skupiny S-OO Hlinsko - Srní Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'15.587"N, 15 53'3.602"E 102

103 Kraj: Pardubický Katastr: Nasavrky Provozovatel skládky: AVE CZ Nasavrky a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Nasavrky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'15.38"N, 15 48'36.41"E 103

104 Kraj: Pardubický Katastr: Dolní Třešňovec Provozovatel skládky: Technické služby Lanškroun, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Třešňovec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 56'1.45"N,16 35'25.29"E 104

105 Kraj: Pardubický Katastr: Zdechovice Provozovatel skládky: Bohemian Waste Management a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Zdechovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'18.699"N, 15 27'44.84"E 105

106 Kraj: Pardubický Katastr: Bystré u Poličky Provozovatel skládky: Technické služby Města Bystré s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Bystré Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'52.333"N, 16 21'24.519" 106

107 Kraj: Pardubický Katastr: České Libchavy Provozovatel skládky: EKOLA České Libchavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka České Libchavy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'59.439"N, 16 21'33.107"E 107

108 Kraj: Pardubický Katastr: Choceň Provozovatel skládky: Technické služby Choceň IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu (Choceň Dvořisko) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 59'8.029"N, 16 12'20.004"E 108

109 Kraj: Pardubický Katastr: Slatina u Jevíčka Provozovatel skládky: P-D Refractories CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Březinka II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'51.866"N, 16 35'30.885"E 109

110 110

111 Kraj: Vysočina Katastr: Ronov nad Sázavou Provozovatel skládky: Město Přibyslav IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a TPO S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa)a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou 2. etapa Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'27.515"N, 15 47'13.23"E 111

112 Kraj: Vysočina Katastr: Bukov na Moravě Provozovatel skládky: DIAMO, státní podnik IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Bukov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 27'28.836"N, 16 13'40.402"E 112

113 Kraj: Vysočina Katastr: Chotěboř Provozovatel skládky: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 42'15.26"N, 15 39'2.879"E 113

114 Kraj: Vysočina Katastr: Henčov Provozovatel skládky: Služby města Jihlavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'56.243"N, 15 39'0.663"E 114

115 Kraj: Vysočina Katastr: Roučkovice Provozovatel skládky: SOMPO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Hrádek u Pacova Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 29'27.909"N, 15 2'17.149"E 115

116 Kraj: Vysočina Katastr: Světlá nad Sázavou Provozovatel skládky: Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou IČ provozovatele: Název skládky: Středisko odpadového hospodářství Rozinov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 39'56.69"N, 15 25'16.762"E 116

117 Kraj: Vysočina Katastr: Petrůvky Provozovatel skládky: ESKO-T s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Petrůvky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 9'57.703"N, 15 54'0.8"E 117

118 Kraj: Vysočina Katastr: Petráveč Provozovatel skládky: Technické služby Velké Meziříčí s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, U Vysokého mostu Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 20'22.689"N, 16 2'51.75"E 118

119 Kraj: Vysočina Katastr: Osová Bítýška Provozovatel skládky: Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'51.479"N, 16 10'53.788"E 119

120 120

121 Kraj: Jihomoravský Katastr: Mutěnice Provozovatel skládky: Skládka Hraničky,spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice- Hraničky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 54'9.302"N, 17 0'24.816"E 121

122 Kraj: Jihomoravský Katastr: Klobouky u Brna Provozovatel skládky: Město Klobouky u Brna IČ provozovatele: Název skládky: Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'14.38"N, 16 50'12.66"E 122

123 Kraj: Jihomoravský Katastr: Těmice u Hodonína Provozovatel skládky: EKOR, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Těmice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'31.447"N, 17 15'52.185"E 123

124 Kraj: Jihomoravský Katastr: Strážnice na Moravě Provozovatel skládky: Město Strážnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu skupiny S-OO3 Strážnice Cihelna Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 53'19.165"N, 17 20'8.637"E 124

125 Kraj: Jihomoravský Katastr: Kozlany u Vyškova Provozovatel skládky: RESPONO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Kozlany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 11'58.33"N, 17 1'22.78"E 125

126 Kraj: Jihomoravský Katastr: Žabčice Provozovatel skládky:.a.s.a. Žabčice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 59'55.36"N,16 34'0.2"E 126

127 Kraj: Jihomoravský Katastr: Bratčice Provozovatel skládky: STAVOS Brno, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 v kamenolomu Bratčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'48.038"N, 16 30'39.012"E 127

128 Kraj: Jihomoravský Katastr: Štítary na Moravě Provozovatel skládky: Vodárenská akciová společnost, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Štířaty u Cihelny Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'38.783"N, 15 49'45.142"E 128

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Radim u Kolína 1 KGJ 0,6 2005 0,6 3613,2 ČEZ Distribuce 22 Bioplyn Kogenerace Radim II.

Radim u Kolína 1 KGJ 0,6 2005 0,6 3613,2 ČEZ Distribuce 22 Bioplyn Kogenerace Radim II. Přehled výroben spalujících biomasu, bioplyn a skládkový plyn (k 28. 2. 2007) Jméno elektrárny Číslo Typ Instalovaný Uvedení Instalovaný Roční výroba elektřiny Vyvedení výkonu Palivo Poznámky Praha 1 KGJ

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9

pro Prahu 2 pro Prahu 3 pro Prahu 6 pro Prahu 7 pro Prahu 8 pro Prahu 9 Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů Název nového hlavní město Prahu pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.prahu, ÚzP územní obvod

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun

tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun 1 BEROUN -Středočeský kraj Občanská poradna Beroun tel: 311 625 206, Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun info@opberoun.cz po 9-11 12-16 604 272 576 st 9 11 12-16 čt 12-16 "Specializované poradenství pro oběti

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury Stránka 1 z 6 Jihočeský Nemocnice České Budějovice Jihočeský Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jihočeský Nemocnice Písek, a.s. Jihočeský Nemocnice Prachatice a.s.

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Dislokace Slavnosti piva 2015

Dislokace Slavnosti piva 2015 Dislokace Slavnosti piva 2015 218 Otta Kovařík Adamov 301 ICE - TECH International spol. s r.o. Lišov u Českých Budějovic Minipivovar Mostecký Kahan Most PRECIS HOLDING s.r.o. 5 306 DUDÁK - Měšťanský pivovar

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2013 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32

transport_stream_id České Budějovice 49 0x0111 Frýdlant v Čechách 43 0x0111 Havlíčkův Brod 32 transport_stream_id Vysílací síť Operátor vysílací sítě DVB-T vysílač TS_ID 1 Česká televize Albrechtice-Desná 43 Aš 36 Beroun 53 Broumov 40 Brtnice 33 České Budějovice 49 Desná III 33 Děčín 33 Domažlice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Prosinec 2012 Obsah Základní informace o bodovém systému... 3 Bodové systémy v zahraničí... 4 Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP 2020 obcemi ČR v roce 2014 Popis stavu V roce 2015 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP

Více