ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"

Transkript

1 ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2. díl Skládky ostatních odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha 2010

2 Původní publikace vznikly v rámci výzkumného záměru MZP Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení), na jehož řešení byla poskytnuta dotace Ministerstvem životního prostředí. 2

3 Obsah Úvod 4 Mapa skládek S-OO v jednotlivých krajích ČR 6 Skládky v kraji Hlavní město Praha 8 Skládky ve Středočeském kraji 10 Skládky v Jihočeském kraji 31 Skládky v Plzeňském kraji 52 Skládky v Karlovarském kraji 68 Skládky v Ústeckém kraji 73 Skládky v Libereckém kraji 85 Skládky v Královéhradeckém kraji 92 Skládky v Pardubickém kraji 100 Skládky v kraji Vysočina 110 Skládky v Jihomoravském kraji 120 Skládky v Olomouckém kraji 131 Skládky v Zlínském kraji 144 Skládky v Moravskoslezském kraji 153 Seznam zkratek 170 Summary 170 Rejstřík skládek OO 171 3

4 ÚVOD Atlas skládek ostatních odpadů (OO) je druhým dílem atlasu zařízení pro nakládání s odpady, jehož první díl byl věnovaný nebezpečným odpadům a vyšel v roce V následujícím roce 2008 byl vydán druhý díl o skládkách OO a nyní byl zaktualizován. V této publikaci jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení OO nacházejících se na území České republiky a také celorepublikové mapy ČR s vyznačenými lokalizacemi těchto zařízení. V České republice se odpady ukládají na skládky na základě druhu a kategorie odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, dále podle skutečných vlastností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (podle třídy vyluhovatelnosti, vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině) v platném znění. Skládky se dělí dle technického zabezpečení na skupiny: S-IO - určené pro inertní odpady S-OO - určené pro ostatní odpady S-NO - určené pro nebezpečné odpady Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je v současnosti právě skládkování, přestože je všeobecná snaha o snižování celkového množství odpadů ukládaného na skládkách. 4

5 K datu by všechny skládky měly být plně v souladu s legislativou ES (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek, jelikož byly ukončeny provozy těch skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou ES. Data uvedená v této publikaci byla získána a ověřována ze čtyř hlavních zdrojů, kterými jsou jednotlivé krajské úřady, Český statistický úřad, integrovaná povolení uveřejněná na stránkách MŽP a provozovatelé zařízení. Uvedené skládky by tedy měly nové požadavky na technické zabezpečení splňovat. 5

6 6

7 7

8 8

9 Kraj: Praha Katastr: Ďáblice Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 9'20.95"N, 14 28'56.68"E 9

10 10

11 Kraj: Středočeský Katastr: Přibyšice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Přibyšice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'27.464"N, 14 35'58.614"E 11

12 Kraj: Středočeský Katastr: Úholičky Provozovatel skládky: REGIOS a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 REGIOS v k.ú. Úholičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 10'29.489"N, 14 19'52.732"E 12

13 Kraj: Středočeský Katastr: Řevnice Provozovatel skládky: EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO EKOS Řevnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'51.773"N, 14 13'1.976"E 13

14 Kraj: Středočeský Katastr: Jílové u Prahy Provozovatel skládky: AVE komunální služby s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Jílové -Radlík Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 54'15.31"N, 14 29'52.722"E 14

15 Kraj: Středočeský Katastr: Hořovice Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-Hrádek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'1.436"N, 13 52'25.159"E 15

16 Kraj: Středočeský Katastr: Radim u Kolína Provozovatel skládky: Obec Radim IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Radim Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 3'43.84"N, 15 0'51.96"E 16

17 Kraj: Středočeský Katastr: Bláto Provozovatel skládky:.a.s.a. HP spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'13.063"N, 15 1'56.768"E 17

18 Kraj: Středočeský Katastr: Staré Benátky Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Benátky nad Jizerou (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'15.92"N, 14 51'40.691"E 18

19 Kraj: Středočeský Katastr: Podlázky Provozovatel skládky: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Michalovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'20.023"N, 14 52'27.545"E 19

20 Kraj: Středočeský Katastr: Chrást u Tochovic, Přední Poříčí Provozovatel skládky: RUMPOLD-P s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chrást u Březnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'58.055"N, 13 57'20.305"E 20

21 Kraj: Středočeský Katastr: Rynholec Provozovatel skládky: EKOLOGIE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 7'26.734"N, 13 55'11.885"E 21

22 Kraj: Středočeský Katastr: Uhy Provozovatel skládky: Skládka Uhy, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální skládka Uhy skládka TKO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'49.091"N, 14 17'14.346"E 22

23 Kraj: Středočeský Katastr: Trhový Štěpánov Provozovatel skládky: EKOSO - ekologické sdružení obcí IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Trhový Štěpánov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'13.33"N, 15 1'1.268"E 23

24 Kraj: Středočeský Katastr: Votice Provozovatel skládky: COMPAG VOTICE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Votice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'45.044"N, 14 37'59.973"E 24

25 Kraj: Středočeský Katastr: Jinošice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Bystřice - Plchovky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'1.881"N, 14 39'30.39"E 25

26 Kraj: Středočeský Katastr: Klášter Hradiště nad Jizerou Provozovatel skládky: SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Klášter Hradiště nad Jizerou (skupina S ostatní odpad) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 31'46.34"N, 14 57'7.81"E 26

27 Kraj: Středočeský Katastr: Veltrusy Provozovatel skládky: KAUČUK, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Strachov II (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 15'49.76"N, 14 18'47.26"E 27

28 Kraj: Středočeský Katastr: Čáslav Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Čáslav (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 49 54'54.556"N, 15 22'33.29"E 28

29 Kraj: Středočeský Katastr: Stašov Provozovatel skládky: ZDIBE, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého odpadu Stašov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 52'57.744"N, 13 58'15.763"E 29

30 Kraj: Středočeský Katastr: Mšeno Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Mšeno Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'7.011"N, 14 37'39.73"E 30

31 31

32 Kraj: Jihočeský Katastr: Hněvkov u Mačkova Provozovatel skládky: Technické služby města Blatná s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'5.7"N,13 55'12.93"E 32

33 Kraj: Jihočeský Katastr: Lišov Provozovatel skládky:.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lišov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 1'9.62"N, 14 38'4.01"E 33

34 Kraj: Jihočeský Katastr: Munice Provozovatel skládky: Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Munice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 3'57.02"N,14 25'11.41"E 34

35 Kraj: Jihočeský Katastr: Český Krumlov Provozovatel skládky: Služby města Český Krumlov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Český Krumlov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 48'41.033"N, 14 20'30.641"E 35

36 Kraj: Jihočeský Katastr: Borek u Dačic Provozovatel skládky:.a.s.a. Dačice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO Borek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'35.53"N, 15 28'25.94"E 36

37 Kraj: Jihočeský Katastr: Otín u Jindřichova Hradce Provozovatel skládky: AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Středisko likvidace odpadů Fedrpuš Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 7'16.47"N, 15 2'15.88"E 37

38 Kraj: Jihočeský Katastr: Něžovice Provozovatel skládky: Služby Města Milevska,spol s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'24.36"N, 14 20'31.14"E 38

39 Kraj: Jihočeský Katastr: Smrkovice Provozovatel skládky: Odpady Písek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Písek Smrkovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 16'23.66"N, 14 8'52.26"E 39

40 Kraj: Jihočeský Katastr: Libínské Sedlo Provozovatel skládky: František Hejtmánek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Libínské Sedlo Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 58'2.955"N, 13 59'27.824"E 40

41 Kraj: Jihočeský Katastr: Jistebnice Provozovatel skládky: Obec Jistebnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Jistebnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'27.34"N, 14 31'52.71"E 41

42 Kraj: Jihočeský Katastr: Stráž nad Nežárkou Provozovatel skládky: Technické služby Třeboň, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou Pístina Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'33.52"N, 14 52'39.39"E 42

43 Kraj: Jihočeský Katastr: Pašovice Provozovatel skládky: Obec Chrášťany IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Rakovka Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 15'15.83"N,14 22'45.52"E 43

44 Kraj: Jihočeský Katastr: Temelínec Provozovatel skládky: ČEZ, a.s. - JETE IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 Temelinec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 10'40.654"N, 14 21'44.129"E 44

45 Kraj: Jihočeský Katastr: Pravětín Provozovatel skládky: Městské služby Vimperk, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Pravětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 2'49.81"N,13 48'38.81"E 45

46 Kraj: Jihočeský Katastr: Želeč Provozovatel skládky: RUMPOLD s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Želeč Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 19'51.557"N, 14 39'56.128"E 46

47 Kraj: Jihočeský Katastr: Bukovsko Provozovatel skládky: Technické služby Kaplice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko Skládka Bukovsko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 40'19.488"N,14 32'12.696"E 47

48 Kraj: Jihočeský Katastr: Borovany, Ledenice, Vrcov Provozovatel skládky: Růžov a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Růžov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'0.283"N, 14 38'26.808"E 48

49 Kraj: Jihočeský Katastr: Klenovice u Soběslavi Provozovatel skládky: Technické služby Tábor s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Klenovice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'25.155"N, 14 42'5.987"E 49

50 Kraj: Jihočeský Katastr: Lověšice, Všeměry Provozovatel skládky: JIP-Papírny Větřní, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Lověšice (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 44'22.297"N, 14 20'25.293"E 50

51 Kraj: Jihočeský Katastr: Vodňany, Stožice Provozovatel skládky: RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO ( + S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 8'19.698"N, 14 9'26.795"E 51

52 52

53 Kraj: Plzeňský Katastr: Libkov, Loučim Provozovatel skládky: Technické služby Kdyně IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Libkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 22'8.804"N, 13 7'30.337"E 53

54 Kraj: Plzeňský Katastr: Horšovský Týn Provozovatel skládky: LAZCE-GIS, spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lazce Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 31'10.63"N, 12 57'42.87"E 54

55 Kraj: Plzeňský Katastr: Dehtín, Štěpánovice u Klatov Provozovatel skládky: Odpadové hospodářství města Klatovy, s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 26'17.656"N, 13 17'3.386"E 55

56 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotíkov, Kůští Provozovatel skládky: Plzeňská teplárenská a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'5.141"N, 13 17'50.826"E 56

57 Kraj: Plzeňský Katastr: Rokycany Provozovatel skládky: RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'11.15"N, 13 34'30.36"E 57

58 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotětín Provozovatel skládky: Zbirožská skládka s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'9.131"N, 13 43'13.207"E 58

59 Kraj: Plzeňský Katastr: Strašice Provozovatel skládky: Služby obce Strašice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 44'22.065"N, 13 44'11.902"E 59

60 Kraj: Plzeňský Katastr: Nová Huť Provozovatel skládky: ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka S-003 Železárny Hrádek a.s. Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'19.519"N, 13 38'39.579"E 60

61 Kraj: Plzeňský Katastr: Černošín, Lažany, Krásné Údolí Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Černošín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'21.776"N, 12 53'14.258"E 61

62 Kraj: Plzeňský Katastr: Kladruby u Stříbra Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Kladruby Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'20.107"N, 12 59'28.154"E 62

63 Kraj: Plzeňský Katastr: Chudenín Provozovatel skládky: OKULA Nýrsko a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslového odpadu Chudenín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'27.711"N, 13 4'56.403" 63

64 Kraj: Plzeňský Katastr: Dobřany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 38'43.363"N, 13 20'29.807"E 64

65 Kraj: Plzeňský Katastr: Kolinec Provozovatel skládky: Obec Kolinec IČ provozovatele: Název skládky: Skládka komunálního odpadu Na Kozláku Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'43.261"N, 13 25'4.21"E 65

66 Kraj: Plzeňský Katastr: Kralovice u Rakovníka Provozovatel skládky: Město Kralovice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 58'48.235"N, 13 29'58.667"E 66

67 Kraj: Plzeňský Katastr: Stupno Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Flora Břasy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 49'51.933"N, 13 34'31.298"E 67

68 68

69 Kraj: Karlovarský Katastr: Bražec u Hradiště Provozovatel skládky: ZITAS - TKO spol.s r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Činov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 12'17.294"N, 12 59'19.417"E 69

70 Kraj: Karlovarský Katastr: Vintířov u Sokolova Provozovatel skládky: SATER-Chodov spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a PO Chodov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 14'50.19"N, 12 41'7.345"E 70

71 Kraj: Karlovarský Katastr: Tisová u Sokolova Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová (RECENT) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 8'39.34"N, 12 36'40.2"E 71

72 Kraj: Karlovarský Katastr: Božíčany Provozovatel skládky: Technická služba Nová Role, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Nová Role skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'10.841"N, 12 45'53.181"E 72

73 73

74 Kraj: Ústecký Katastr: Borek u Děčína Provozovatel skládky: Technické služby Děčín a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Orlík IV Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 43'10.213"N, 14 10'0.134"E 74

75 Kraj: Ústecký Katastr: Nové Sedlo nad Bílinou, Kundratice u Chomutova Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Pec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'47.87"N; 13 29'34.25"E 75

76 Kraj: Ústecký Katastr: Tušimice, Březno u Chomutova Provozovatel skládky: Skládka Tušimice a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 23'21.256"N, 13 21'15.204"E 76

77 Kraj: Ústecký Katastr: České Hamry u Vejprt Provozovatel skládky: Služby města Vejprty IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO České Hamry Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'33.407"N, 13 1'20.647"E 77

78 Kraj: Ústecký Katastr: Štětí II Provozovatel skládky: Mondi Packaging Paper Štětí a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Centrální skládka odpadů CSO II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'59.548"N, 14 23'31.444"E 78

79 Kraj: Ústecký Katastr: Růžodol Provozovatel skládky: Celio a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládkový komplex CELIO (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'26.792"N, 13 38'51.579"E 79

80 Kraj: Ústecký Katastr: Želechovice Provozovatel skládky: SONO PLUS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů SONO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'57.672"N, 14 3'43.447"E 80

81 Kraj: Ústecký Katastr: Vrbička, Dětaň Provozovatel skládky: Skládka Vrbička s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Vrbička Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 11'5.849"N, 13 18'19.153"E 81

82 Kraj: Ústecký Katastr: Rožany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Rožany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 51 1'50.137"N, 14 27'13.388"E 82

83 Kraj: Ústecký Katastr: Věšťany, Srbice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Modlany II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 38'50.368"N, 13 53'10.622"E 83

84 Kraj: Ústecký Katastr: Všebořice, Dělouš Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslových odpadů (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 41'39.926"N, 13 58'41.672"E 84

85 85

86 Kraj: Liberecký Katastr: Svébořice Provozovatel skládky: Ekoservis Ralsko s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Svébořice, skupina skládky S-OO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 39'27.59"N, 14 46'46.83"E 86

87 Kraj: Liberecký Katastr: Volfartice Provozovatel skládky: EKO Volfartice, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Volfartice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 44'53.448"N, 14 25'18.743"E 87

88 Kraj: Liberecký Katastr: Frýdlant Provozovatel skládky: ČEFOS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 ostatní odpad Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 54'40.31"N, 15 3'4.446"E 88

89 Kraj: Liberecký Katastr: Chotyně Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO Chotyně II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 50'21.74"N, 14 53'40.989"E 89

90 Kraj: Liberecký Katastr: Druzcov Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO, Osečná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 42'47.98"N, 14 55'39.44"E 90

91 Kraj: Liberecký Katastr: Košťálov Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Košťálov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'58.092"N, 15 23'20.949"E 91

92 92

93 Kraj: Královéhradecký Katastr: Popovice u Jičína Provozovatel skládky: Technické služby města Jičína IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Popovice-Libec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 24'46.065"N, 15 23'33.193"E 93

94 Kraj: Královéhradecký Katastr: Rtyně v Podkrkonoší Provozovatel skládky: Skládka Pod Haldou s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Pod haldou Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'58.408"N, 16 3'59.041"E 94

95 Kraj: Královéhradecký Katastr: Dolní Branná Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Branná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 35'13.194"N, 15 36'35.826"E 95

96 Kraj: Královéhradecký Katastr: Potštejn Provozovatel skládky: Obec Potštejn IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO - Černá skála Potštejn Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 4'38.902"N, 16 17'8.024"E 96

97 Kraj: Královéhradecký Katastr: Křovice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Křovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 18'42.884"N, 16 9'26.561"E 97

98 Kraj: Královéhradecký Katastr: Bohuslavice nad Úpou, Starý Rokytník Provozovatel skládky: Společnost Horní Labe a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Trutnov Kryblice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'2.161"N, 15 57'47.366"E 98

99 Kraj: Královéhradecký Katastr: Lodín Provozovatel skládky: A.S.A.HP splo.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lodín a solidifikační linka (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 15'29.55"N, 15 36'22.986"E 99

100 100

101 Kraj: Pardubický Katastr: Třebovice, Opatov v Čechách Provozovatel skládky: EKO BI s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Třebovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'29.788"N, 16 28'49.038"E 101

102 Kraj: Pardubický Katastr: Hlinsko v Čechách Provozovatel skládky: EKO Hlinecko o.p.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhého komunálního odpadu skupiny S-OO Hlinsko - Srní Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'15.587"N, 15 53'3.602"E 102

103 Kraj: Pardubický Katastr: Nasavrky Provozovatel skládky: AVE CZ Nasavrky a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Nasavrky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'15.38"N, 15 48'36.41"E 103

104 Kraj: Pardubický Katastr: Dolní Třešňovec Provozovatel skládky: Technické služby Lanškroun, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Třešňovec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 56'1.45"N,16 35'25.29"E 104

105 Kraj: Pardubický Katastr: Zdechovice Provozovatel skládky: Bohemian Waste Management a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Zdechovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'18.699"N, 15 27'44.84"E 105

106 Kraj: Pardubický Katastr: Bystré u Poličky Provozovatel skládky: Technické služby Města Bystré s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Bystré Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'52.333"N, 16 21'24.519" 106

107 Kraj: Pardubický Katastr: České Libchavy Provozovatel skládky: EKOLA České Libchavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka České Libchavy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'59.439"N, 16 21'33.107"E 107

108 Kraj: Pardubický Katastr: Choceň Provozovatel skládky: Technické služby Choceň IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu (Choceň Dvořisko) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 59'8.029"N, 16 12'20.004"E 108

109 Kraj: Pardubický Katastr: Slatina u Jevíčka Provozovatel skládky: P-D Refractories CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Březinka II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'51.866"N, 16 35'30.885"E 109

110 110

111 Kraj: Vysočina Katastr: Ronov nad Sázavou Provozovatel skládky: Město Přibyslav IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a TPO S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa)a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou 2. etapa Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'27.515"N, 15 47'13.23"E 111

112 Kraj: Vysočina Katastr: Bukov na Moravě Provozovatel skládky: DIAMO, státní podnik IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Bukov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 27'28.836"N, 16 13'40.402"E 112

113 Kraj: Vysočina Katastr: Chotěboř Provozovatel skládky: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 42'15.26"N, 15 39'2.879"E 113

114 Kraj: Vysočina Katastr: Henčov Provozovatel skládky: Služby města Jihlavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'56.243"N, 15 39'0.663"E 114

115 Kraj: Vysočina Katastr: Roučkovice Provozovatel skládky: SOMPO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Hrádek u Pacova Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 29'27.909"N, 15 2'17.149"E 115

116 Kraj: Vysočina Katastr: Světlá nad Sázavou Provozovatel skládky: Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou IČ provozovatele: Název skládky: Středisko odpadového hospodářství Rozinov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 39'56.69"N, 15 25'16.762"E 116

117 Kraj: Vysočina Katastr: Petrůvky Provozovatel skládky: ESKO-T s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Petrůvky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 9'57.703"N, 15 54'0.8"E 117

118 Kraj: Vysočina Katastr: Petráveč Provozovatel skládky: Technické služby Velké Meziříčí s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, U Vysokého mostu Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 20'22.689"N, 16 2'51.75"E 118

119 Kraj: Vysočina Katastr: Osová Bítýška Provozovatel skládky: Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'51.479"N, 16 10'53.788"E 119

120 120

121 Kraj: Jihomoravský Katastr: Mutěnice Provozovatel skládky: Skládka Hraničky,spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice- Hraničky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 54'9.302"N, 17 0'24.816"E 121

122 Kraj: Jihomoravský Katastr: Klobouky u Brna Provozovatel skládky: Město Klobouky u Brna IČ provozovatele: Název skládky: Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'14.38"N, 16 50'12.66"E 122

123 Kraj: Jihomoravský Katastr: Těmice u Hodonína Provozovatel skládky: EKOR, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Těmice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'31.447"N, 17 15'52.185"E 123

124 Kraj: Jihomoravský Katastr: Strážnice na Moravě Provozovatel skládky: Město Strážnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu skupiny S-OO3 Strážnice Cihelna Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 53'19.165"N, 17 20'8.637"E 124

125 Kraj: Jihomoravský Katastr: Kozlany u Vyškova Provozovatel skládky: RESPONO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Kozlany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 11'58.33"N, 17 1'22.78"E 125

126 Kraj: Jihomoravský Katastr: Žabčice Provozovatel skládky:.a.s.a. Žabčice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 59'55.36"N,16 34'0.2"E 126

127 Kraj: Jihomoravský Katastr: Bratčice Provozovatel skládky: STAVOS Brno, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 v kamenolomu Bratčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'48.038"N, 16 30'39.012"E 127

128 Kraj: Jihomoravský Katastr: Štítary na Moravě Provozovatel skládky: Vodárenská akciová společnost, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Štířaty u Cihelny Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'38.783"N, 15 49'45.142"E 128

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha

Více

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich AVE CZ je dceřinou společností předního rakouského

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS

5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS 5 Přehled speciálněpedagogických center pro žáky s narušenou komunikační schopností a dalších organizací poskytujících péči o žáky s NKS Kontaktní údaje jsme čerpali dne 31. 5. 2014z webu Asociace pracovníků

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů:

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů: Losování o školní výlety: V tabulce jsou třídy, které splnili podmínky (objednávka 10 publikací na třídu) (konečný stav) V případě, že škola splnila kvótu např. na 3 třídy (objednávka více než 30 publikací),

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012

Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Výsledková listina Svátku fotbalu 2012 Pořadatel: Základní škola s RVHV Maršovská, Teplice Místo konání: Fotbalový areál FK Teplice Datum: 28. 29. 5. 2012 Celkové pořadí A: 1. ZŠ Janouškova, Brno Jihomoravský

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více