ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY"

Transkript

1 ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2. díl Skládky ostatních odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha 2010

2 Původní publikace vznikly v rámci výzkumného záměru MZP Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení), na jehož řešení byla poskytnuta dotace Ministerstvem životního prostředí. 2

3 Obsah Úvod 4 Mapa skládek S-OO v jednotlivých krajích ČR 6 Skládky v kraji Hlavní město Praha 8 Skládky ve Středočeském kraji 10 Skládky v Jihočeském kraji 31 Skládky v Plzeňském kraji 52 Skládky v Karlovarském kraji 68 Skládky v Ústeckém kraji 73 Skládky v Libereckém kraji 85 Skládky v Královéhradeckém kraji 92 Skládky v Pardubickém kraji 100 Skládky v kraji Vysočina 110 Skládky v Jihomoravském kraji 120 Skládky v Olomouckém kraji 131 Skládky v Zlínském kraji 144 Skládky v Moravskoslezském kraji 153 Seznam zkratek 170 Summary 170 Rejstřík skládek OO 171 3

4 ÚVOD Atlas skládek ostatních odpadů (OO) je druhým dílem atlasu zařízení pro nakládání s odpady, jehož první díl byl věnovaný nebezpečným odpadům a vyšel v roce V následujícím roce 2008 byl vydán druhý díl o skládkách OO a nyní byl zaktualizován. V této publikaci jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení OO nacházejících se na území České republiky a také celorepublikové mapy ČR s vyznačenými lokalizacemi těchto zařízení. V České republice se odpady ukládají na skládky na základě druhu a kategorie odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, dále podle skutečných vlastností odpadů a dalších podrobností uvedených v přílohách č. 2 až 5 ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (podle třídy vyluhovatelnosti, vzájemné mísitelnosti, obsahu škodlivin v sušině) v platném znění. Skládky se dělí dle technického zabezpečení na skupiny: S-IO - určené pro inertní odpady S-OO - určené pro ostatní odpady S-NO - určené pro nebezpečné odpady Nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je v současnosti právě skládkování, přestože je všeobecná snaha o snižování celkového množství odpadů ukládaného na skládkách. 4

5 K datu by všechny skládky měly být plně v souladu s legislativou ES (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách). V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek, jelikož byly ukončeny provozy těch skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou ES. Data uvedená v této publikaci byla získána a ověřována ze čtyř hlavních zdrojů, kterými jsou jednotlivé krajské úřady, Český statistický úřad, integrovaná povolení uveřejněná na stránkách MŽP a provozovatelé zařízení. Uvedené skládky by tedy měly nové požadavky na technické zabezpečení splňovat. 5

6 6

7 7

8 8

9 Kraj: Praha Katastr: Ďáblice Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 9'20.95"N, 14 28'56.68"E 9

10 10

11 Kraj: Středočeský Katastr: Přibyšice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Přibyšice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'27.464"N, 14 35'58.614"E 11

12 Kraj: Středočeský Katastr: Úholičky Provozovatel skládky: REGIOS a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 REGIOS v k.ú. Úholičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 10'29.489"N, 14 19'52.732"E 12

13 Kraj: Středočeský Katastr: Řevnice Provozovatel skládky: EKOS Řevnice, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO EKOS Řevnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'51.773"N, 14 13'1.976"E 13

14 Kraj: Středočeský Katastr: Jílové u Prahy Provozovatel skládky: AVE komunální služby s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Jílové -Radlík Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 54'15.31"N, 14 29'52.722"E 14

15 Kraj: Středočeský Katastr: Hořovice Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 a kompostárna Hořovice-Hrádek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'1.436"N, 13 52'25.159"E 15

16 Kraj: Středočeský Katastr: Radim u Kolína Provozovatel skládky: Obec Radim IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Radim Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 3'43.84"N, 15 0'51.96"E 16

17 Kraj: Středočeský Katastr: Bláto Provozovatel skládky:.a.s.a. HP spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Uhlířské Janovice - Bláto Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 53'13.063"N, 15 1'56.768"E 17

18 Kraj: Středočeský Katastr: Staré Benátky Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Benátky nad Jizerou (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'15.92"N, 14 51'40.691"E 18

19 Kraj: Středočeský Katastr: Podlázky Provozovatel skládky: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Michalovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'20.023"N, 14 52'27.545"E 19

20 Kraj: Středočeský Katastr: Chrást u Tochovic, Přední Poříčí Provozovatel skládky: RUMPOLD-P s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chrást u Březnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'58.055"N, 13 57'20.305"E 20

21 Kraj: Středočeský Katastr: Rynholec Provozovatel skládky: EKOLOGIE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhých odpadů lom Babín II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 7'26.734"N, 13 55'11.885"E 21

22 Kraj: Středočeský Katastr: Uhy Provozovatel skládky: Skládka Uhy, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální skládka Uhy skládka TKO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'49.091"N, 14 17'14.346"E 22

23 Kraj: Středočeský Katastr: Trhový Štěpánov Provozovatel skládky: EKOSO - ekologické sdružení obcí IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Trhový Štěpánov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'13.33"N, 15 1'1.268"E 23

24 Kraj: Středočeský Katastr: Votice Provozovatel skládky: COMPAG VOTICE s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Votice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'45.044"N, 14 37'59.973"E 24

25 Kraj: Středočeský Katastr: Jinošice Provozovatel skládky: Technické služby Benešov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Bystřice - Plchovky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'1.881"N, 14 39'30.39"E 25

26 Kraj: Středočeský Katastr: Klášter Hradiště nad Jizerou Provozovatel skládky: SKLÁDKA KLÁŠTER s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Klášter Hradiště nad Jizerou (skupina S ostatní odpad) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 31'46.34"N, 14 57'7.81"E 26

27 Kraj: Středočeský Katastr: Veltrusy Provozovatel skládky: KAUČUK, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Strachov II (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 15'49.76"N, 14 18'47.26"E 27

28 Kraj: Středočeský Katastr: Čáslav Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Čáslav (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 49 54'54.556"N, 15 22'33.29"E 28

29 Kraj: Středočeský Katastr: Stašov Provozovatel skládky: ZDIBE, spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého odpadu Stašov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 52'57.744"N, 13 58'15.763"E 29

30 Kraj: Středočeský Katastr: Mšeno Provozovatel skládky: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Mšeno Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'7.011"N, 14 37'39.73"E 30

31 31

32 Kraj: Jihočeský Katastr: Hněvkov u Mačkova Provozovatel skládky: Technické služby města Blatná s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Blatná - Hněvkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'5.7"N,13 55'12.93"E 32

33 Kraj: Jihočeský Katastr: Lišov Provozovatel skládky:.a.s.a. České Budějovice, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lišov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 1'9.62"N, 14 38'4.01"E 33

34 Kraj: Jihočeský Katastr: Munice Provozovatel skládky: Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Munice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 3'57.02"N,14 25'11.41"E 34

35 Kraj: Jihočeský Katastr: Český Krumlov Provozovatel skládky: Služby města Český Krumlov s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Český Krumlov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 48'41.033"N, 14 20'30.641"E 35

36 Kraj: Jihočeský Katastr: Borek u Dačic Provozovatel skládky:.a.s.a. Dačice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO Borek Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'35.53"N, 15 28'25.94"E 36

37 Kraj: Jihočeský Katastr: Otín u Jindřichova Hradce Provozovatel skládky: AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Středisko likvidace odpadů Fedrpuš Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 7'16.47"N, 15 2'15.88"E 37

38 Kraj: Jihočeský Katastr: Něžovice Provozovatel skládky: Služby Města Milevska,spol s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Milevsko - Jenišovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'24.36"N, 14 20'31.14"E 38

39 Kraj: Jihočeský Katastr: Smrkovice Provozovatel skládky: Odpady Písek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Písek Smrkovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 16'23.66"N, 14 8'52.26"E 39

40 Kraj: Jihočeský Katastr: Libínské Sedlo Provozovatel skládky: František Hejtmánek s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Libínské Sedlo Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 58'2.955"N, 13 59'27.824"E 40

41 Kraj: Jihočeský Katastr: Jistebnice Provozovatel skládky: Obec Jistebnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Jistebnice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 28'27.34"N, 14 31'52.71"E 41

42 Kraj: Jihočeský Katastr: Stráž nad Nežárkou Provozovatel skládky: Technické služby Třeboň, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou Pístina Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'33.52"N, 14 52'39.39"E 42

43 Kraj: Jihočeský Katastr: Pašovice Provozovatel skládky: Obec Chrášťany IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Rakovka Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 15'15.83"N,14 22'45.52"E 43

44 Kraj: Jihočeský Katastr: Temelínec Provozovatel skládky: ČEZ, a.s. - JETE IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 Temelinec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 10'40.654"N, 14 21'44.129"E 44

45 Kraj: Jihočeský Katastr: Pravětín Provozovatel skládky: Městské služby Vimperk, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Pravětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 2'49.81"N,13 48'38.81"E 45

46 Kraj: Jihočeský Katastr: Želeč Provozovatel skládky: RUMPOLD s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Želeč Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 19'51.557"N, 14 39'56.128"E 46

47 Kraj: Jihočeský Katastr: Bukovsko Provozovatel skládky: Technické služby Kaplice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko Skládka Bukovsko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 40'19.488"N,14 32'12.696"E 47

48 Kraj: Jihočeský Katastr: Borovany, Ledenice, Vrcov Provozovatel skládky: Růžov a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Růžov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'0.283"N, 14 38'26.808"E 48

49 Kraj: Jihočeský Katastr: Klenovice u Soběslavi Provozovatel skládky: Technické služby Tábor s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Klenovice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'25.155"N, 14 42'5.987"E 49

50 Kraj: Jihočeský Katastr: Lověšice, Všeměry Provozovatel skládky: JIP-Papírny Větřní, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Lověšice (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 44'22.297"N, 14 20'25.293"E 50

51 Kraj: Jihočeský Katastr: Vodňany, Stožice Provozovatel skládky: RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO ( + S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 8'19.698"N, 14 9'26.795"E 51

52 52

53 Kraj: Plzeňský Katastr: Libkov, Loučim Provozovatel skládky: Technické služby Kdyně IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Libkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 22'8.804"N, 13 7'30.337"E 53

54 Kraj: Plzeňský Katastr: Horšovský Týn Provozovatel skládky: LAZCE-GIS, spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lazce Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 31'10.63"N, 12 57'42.87"E 54

55 Kraj: Plzeňský Katastr: Dehtín, Štěpánovice u Klatov Provozovatel skládky: Odpadové hospodářství města Klatovy, s.r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 26'17.656"N, 13 17'3.386"E 55

56 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotíkov, Kůští Provozovatel skládky: Plzeňská teplárenská a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'5.141"N, 13 17'50.826"E 56

57 Kraj: Plzeňský Katastr: Rokycany Provozovatel skládky: RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Rokycany - Němčičky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'11.15"N, 13 34'30.36"E 57

58 Kraj: Plzeňský Katastr: Chotětín Provozovatel skládky: Zbirožská skládka s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Chotětín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'9.131"N, 13 43'13.207"E 58

59 Kraj: Plzeňský Katastr: Strašice Provozovatel skládky: Služby obce Strašice s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka tuhého komunálního odpadu Strašice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 44'22.065"N, 13 44'11.902"E 59

60 Kraj: Plzeňský Katastr: Nová Huť Provozovatel skládky: ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka S-003 Železárny Hrádek a.s. Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'19.519"N, 13 38'39.579"E 60

61 Kraj: Plzeňský Katastr: Černošín, Lažany, Krásné Údolí Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Černošín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 48'21.776"N, 12 53'14.258"E 61

62 Kraj: Plzeňský Katastr: Kladruby u Stříbra Provozovatel skládky: EKODEPON s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Kladruby Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 43'20.107"N, 12 59'28.154"E 62

63 Kraj: Plzeňský Katastr: Chudenín Provozovatel skládky: OKULA Nýrsko a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslového odpadu Chudenín Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'27.711"N, 13 4'56.403" 63

64 Kraj: Plzeňský Katastr: Dobřany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 38'43.363"N, 13 20'29.807"E 64

65 Kraj: Plzeňský Katastr: Kolinec Provozovatel skládky: Obec Kolinec IČ provozovatele: Název skládky: Skládka komunálního odpadu Na Kozláku Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 17'43.261"N, 13 25'4.21"E 65

66 Kraj: Plzeňský Katastr: Kralovice u Rakovníka Provozovatel skládky: Město Kralovice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 58'48.235"N, 13 29'58.667"E 66

67 Kraj: Plzeňský Katastr: Stupno Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Flora Břasy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 49'51.933"N, 13 34'31.298"E 67

68 68

69 Kraj: Karlovarský Katastr: Bražec u Hradiště Provozovatel skládky: ZITAS - TKO spol.s r.o IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Činov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 12'17.294"N, 12 59'19.417"E 69

70 Kraj: Karlovarský Katastr: Vintířov u Sokolova Provozovatel skládky: SATER-Chodov spol.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a PO Chodov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 14'50.19"N, 12 41'7.345"E 70

71 Kraj: Karlovarský Katastr: Tisová u Sokolova Provozovatel skládky:.a.s.a., spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Regionální centrum pro nakládání s odpady Tisová (RECENT) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 8'39.34"N, 12 36'40.2"E 71

72 Kraj: Karlovarský Katastr: Božíčany Provozovatel skládky: Technická služba Nová Role, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Nová Role skládka odpadů Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 16'10.841"N, 12 45'53.181"E 72

73 73

74 Kraj: Ústecký Katastr: Borek u Děčína Provozovatel skládky: Technické služby Děčín a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Orlík IV Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 43'10.213"N, 14 10'0.134"E 74

75 Kraj: Ústecký Katastr: Nové Sedlo nad Bílinou, Kundratice u Chomutova Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Vysoká Pec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'47.87"N; 13 29'34.25"E 75

76 Kraj: Ústecký Katastr: Tušimice, Březno u Chomutova Provozovatel skládky: Skládka Tušimice a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 23'21.256"N, 13 21'15.204"E 76

77 Kraj: Ústecký Katastr: České Hamry u Vejprt Provozovatel skládky: Služby města Vejprty IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO České Hamry Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 26'33.407"N, 13 1'20.647"E 77

78 Kraj: Ústecký Katastr: Štětí II Provozovatel skládky: Mondi Packaging Paper Štětí a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Centrální skládka odpadů CSO II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'59.548"N, 14 23'31.444"E 78

79 Kraj: Ústecký Katastr: Růžodol Provozovatel skládky: Celio a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládkový komplex CELIO (+S-NO, S-IO) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'26.792"N, 13 38'51.579"E 79

80 Kraj: Ústecký Katastr: Želechovice Provozovatel skládky: SONO PLUS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů SONO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 27'57.672"N, 14 3'43.447"E 80

81 Kraj: Ústecký Katastr: Vrbička, Dětaň Provozovatel skládky: Skládka Vrbička s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Vrbička Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 11'5.849"N, 13 18'19.153"E 81

82 Kraj: Ústecký Katastr: Rožany Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Rožany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 51 1'50.137"N, 14 27'13.388"E 82

83 Kraj: Ústecký Katastr: Věšťany, Srbice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Modlany II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 38'50.368"N, 13 53'10.622"E 83

84 Kraj: Ústecký Katastr: Všebořice, Dělouš Provozovatel skládky: SITA CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka průmyslových odpadů (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 41'39.926"N, 13 58'41.672"E 84

85 85

86 Kraj: Liberecký Katastr: Svébořice Provozovatel skládky: Ekoservis Ralsko s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Svébořice, skupina skládky S-OO Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 39'27.59"N, 14 46'46.83"E 86

87 Kraj: Liberecký Katastr: Volfartice Provozovatel skládky: EKO Volfartice, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Volfartice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 44'53.448"N, 14 25'18.743"E 87

88 Kraj: Liberecký Katastr: Frýdlant Provozovatel skládky: ČEFOS s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Větrov, skládka skupiny SOO3 ostatní odpad Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 54'40.31"N, 15 3'4.446"E 88

89 Kraj: Liberecký Katastr: Chotyně Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO Chotyně II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 50'21.74"N, 14 53'40.989"E 89

90 Kraj: Liberecký Katastr: Druzcov Provozovatel skládky: GESTA a.s. Rynoltice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO, Osečná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 42'47.98"N, 14 55'39.44"E 90

91 Kraj: Liberecký Katastr: Košťálov Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Košťálov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'58.092"N, 15 23'20.949"E 91

92 92

93 Kraj: Královéhradecký Katastr: Popovice u Jičína Provozovatel skládky: Technické služby města Jičína IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Popovice-Libec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 24'46.065"N, 15 23'33.193"E 93

94 Kraj: Královéhradecký Katastr: Rtyně v Podkrkonoší Provozovatel skládky: Skládka Pod Haldou s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka TKO Pod haldou Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 30'58.408"N, 16 3'59.041"E 94

95 Kraj: Královéhradecký Katastr: Dolní Branná Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Branná Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 35'13.194"N, 15 36'35.826"E 95

96 Kraj: Královéhradecký Katastr: Potštejn Provozovatel skládky: Obec Potštejn IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů S-OO - Černá skála Potštejn Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 4'38.902"N, 16 17'8.024"E 96

97 Kraj: Královéhradecký Katastr: Křovice Provozovatel skládky: Marius Pedersen a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Křovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 18'42.884"N, 16 9'26.561"E 97

98 Kraj: Královéhradecký Katastr: Bohuslavice nad Úpou, Starý Rokytník Provozovatel skládky: Společnost Horní Labe a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Trutnov Kryblice II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 33'2.161"N, 15 57'47.366"E 98

99 Kraj: Královéhradecký Katastr: Lodín Provozovatel skládky: A.S.A.HP splo.s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Lodín a solidifikační linka (+ S-NO) Projektovaná kapacita skládky (m³): (celková) GPS: 50 15'29.55"N, 15 36'22.986"E 99

100 100

101 Kraj: Pardubický Katastr: Třebovice, Opatov v Čechách Provozovatel skládky: EKO BI s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Třebovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 51'29.788"N, 16 28'49.038"E 101

102 Kraj: Pardubický Katastr: Hlinsko v Čechách Provozovatel skládky: EKO Hlinecko o.p.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka tuhého komunálního odpadu skupiny S-OO Hlinsko - Srní Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 46'15.587"N, 15 53'3.602"E 102

103 Kraj: Pardubický Katastr: Nasavrky Provozovatel skládky: AVE CZ Nasavrky a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka Nasavrky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 50'15.38"N, 15 48'36.41"E 103

104 Kraj: Pardubický Katastr: Dolní Třešňovec Provozovatel skládky: Technické služby Lanškroun, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Dolní Třešňovec Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 56'1.45"N,16 35'25.29"E 104

105 Kraj: Pardubický Katastr: Zdechovice Provozovatel skládky: Bohemian Waste Management a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Zdechovice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'18.699"N, 15 27'44.84"E 105

106 Kraj: Pardubický Katastr: Bystré u Poličky Provozovatel skládky: Technické služby Města Bystré s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Bystré Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'52.333"N, 16 21'24.519" 106

107 Kraj: Pardubický Katastr: České Libchavy Provozovatel skládky: EKOLA České Libchavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka České Libchavy Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 50 1'59.439"N, 16 21'33.107"E 107

108 Kraj: Pardubický Katastr: Choceň Provozovatel skládky: Technické služby Choceň IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu (Choceň Dvořisko) Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 59'8.029"N, 16 12'20.004"E 108

109 Kraj: Pardubický Katastr: Slatina u Jevíčka Provozovatel skládky: P-D Refractories CZ a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Březinka II Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 37'51.866"N, 16 35'30.885"E 109

110 110

111 Kraj: Vysočina Katastr: Ronov nad Sázavou Provozovatel skládky: Město Přibyslav IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO a TPO S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa)a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou 2. etapa Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 34'27.515"N, 15 47'13.23"E 111

112 Kraj: Vysočina Katastr: Bukov na Moravě Provozovatel skládky: DIAMO, státní podnik IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Bukov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 27'28.836"N, 16 13'40.402"E 112

113 Kraj: Vysočina Katastr: Chotěboř Provozovatel skládky: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 42'15.26"N, 15 39'2.879"E 113

114 Kraj: Vysočina Katastr: Henčov Provozovatel skládky: Služby města Jihlavy s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 24'56.243"N, 15 39'0.663"E 114

115 Kraj: Vysočina Katastr: Roučkovice Provozovatel skládky: SOMPO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů Hrádek u Pacova Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 29'27.909"N, 15 2'17.149"E 115

116 Kraj: Vysočina Katastr: Světlá nad Sázavou Provozovatel skládky: Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou IČ provozovatele: Název skládky: Středisko odpadového hospodářství Rozinov Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 39'56.69"N, 15 25'16.762"E 116

117 Kraj: Vysočina Katastr: Petrůvky Provozovatel skládky: ESKO-T s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka TKO Petrůvky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 9'57.703"N, 15 54'0.8"E 117

118 Kraj: Vysočina Katastr: Petráveč Provozovatel skládky: Technické služby Velké Meziříčí s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadů skupiny S-OO, ostatní odpad, podskupina: S-OO3, U Vysokého mostu Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 20'22.689"N, 16 2'51.75"E 118

119 Kraj: Vysočina Katastr: Osová Bítýška Provozovatel skládky: Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 18'51.479"N, 16 10'53.788"E 119

120 120

121 Kraj: Jihomoravský Katastr: Mutěnice Provozovatel skládky: Skládka Hraničky,spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů S-OO3 Mutěnice- Hraničky Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 54'9.302"N, 17 0'24.816"E 121

122 Kraj: Jihomoravský Katastr: Klobouky u Brna Provozovatel skládky: Město Klobouky u Brna IČ provozovatele: Název skládky: Odpadové hospodářství Mikroregionu Kloboucko Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'14.38"N, 16 50'12.66"E 122

123 Kraj: Jihomoravský Katastr: Těmice u Hodonína Provozovatel skládky: EKOR, s.r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Řízená skládka odpadů Těmice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 0'31.447"N, 17 15'52.185"E 123

124 Kraj: Jihomoravský Katastr: Strážnice na Moravě Provozovatel skládky: Město Strážnice IČ provozovatele: Název skládky: Skládka odpadu skupiny S-OO3 Strážnice Cihelna Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 53'19.165"N, 17 20'8.637"E 124

125 Kraj: Jihomoravský Katastr: Kozlany u Vyškova Provozovatel skládky: RESPONO a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 Kozlany Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 11'58.33"N, 17 1'22.78"E 125

126 Kraj: Jihomoravský Katastr: Žabčice Provozovatel skládky:.a.s.a. Žabčice spol. s r.o. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 s odděleným sektorem S-OO1 Žabčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 59'55.36"N,16 34'0.2"E 126

127 Kraj: Jihomoravský Katastr: Bratčice Provozovatel skládky: STAVOS Brno, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka S-OO3 v kamenolomu Bratčice Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 49 4'48.038"N, 16 30'39.012"E 127

128 Kraj: Jihomoravský Katastr: Štítary na Moravě Provozovatel skládky: Vodárenská akciová společnost, a.s. IČ provozovatele: Název skládky: Skládka Štířaty u Cihelny Projektovaná kapacita skládky (m³): GPS: 48 55'38.783"N, 15 49'45.142"E 128

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ATLAS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (aktualizovaná verze) Mgr. Lenka Bartáčková Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Krizový štáb SVPS. TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr

Krizový štáb SVPS. TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr Krizový štáb SVPS TS Bruntál, s.r.o. - Fiala Petr TECHNICKÉ SLUŢBY JESENÍK a.s. Technické sluţby města Nového Jičína Eko Bi s.r.o., Česká Třebová TECHNICKÉ SLUŢBY VRBNO s.r.o., Vrbno pod Pradědem EKO-UNIMED

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ

kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ 11 Pražský kraj 1101 Praha PPR, MPZ 2076 1 10 21 Středočeský kraj 2101 Benešov 161 21

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2017 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů

Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Seznam měst ve vazbě na finanční objemy prostředků vynaložených na realizaci projektů Strategické řízení Město Cíl Finance Město Nymburk A2 1 147 408,40 Kč Město Bystřice A2 2 812 795,50 Kč Město Černošice

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015

Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Příloha 3 Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu NSBSP obcemi ČR v roce 2015 Popis stavu V roce 2016 byly vyzvány obce s rozšířenou působností k podání informací o plnění Akčního programu NSBSP. Bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37%

Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem neprospěl III.Q Karlovarský 41,14% 39,75% 35,79% 26,37% zpracoval:ing. Šrámek,~367093026.11.2004 Celostátní průměr 45% Jihočeský Jihomoravský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - 2004 - III.Q Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2012 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2010 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha Kč kraj Jihočeský kraj Kč kraj

Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha Kč kraj Jihočeský kraj Kč kraj Typ žadatele Označení žadatele IČ Výše dotace Spádový kraj kraj Hl.m.Praha 00064581 1 816 000 Kč kraj Jihočeský kraj 70890650 1 584 500 Kč kraj Jihomoravský kraj 70888337 2 010 500 Kč kraj Karlovarský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ

NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ Pořadí ČÍSLO NABÍDKY ZAK NÁZEV ZAKÁZKY OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO A PŘÍJMENÍ IČ čtená hodnota služby 1 25 101190 MĚSTO ALBRECHTICE LDF Rožnov a.s. 25840479-113 059 780 N 2 17 101190 MĚSTO ALBRECHTICE Opavská

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004

5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 5. Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí v roce 2004 FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky dotace na domovy důcodců dotace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 260

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 260 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 260 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 26. září 2001 Vládní návrh zákona

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více