DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH?"

Transkript

1 DIGLOSIE V MEZINÁRODNÍCH FIRMÁCH? Datum konání: 24. dubna 2015 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Název přednášky: Diglosie v mezinárodních firmách? Přednášející: prof. Marek Nekula Počet účastníků: 28 Zpracovali: Moudrá Libuše V pátek 24. dubna 2015 se v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity konala další z mnoha přednášek externích odborníků. Tentokrát mezi nás zavítal profesor Marek Nekula z Řezna, který četné skupině posluchačů představil koncept diglosie a jeho aplikaci na českou jazykovou situaci a v návaznosti na Kremnitzovy studie k diglosii představil na příkladu česko-německých firem možnosti jeho aplikovatelnosti na jazykovou situaci v mezinárodních firmách.

2 prof. Marek Nekula a diglosie Profesor Marek Nekula se narodil v r Vystudoval bohemistiku a germanistiku v Brně, od roku 1989 pracoval na germanistice na FF UK v Praze a mezi lety na bohemistice na FF MU v Brně. Promoval v roce 1994 na FU Berlin a habilitoval se v roce 1997 na FF MU v Brně. Od roku 1998 přednáší lingvistiku, kulturní historii a teorii kultury jako profesor bohemistiky a západní slavistiky na Univerzitě Regensburg. Od roku 2007 vede v Řezně obor Česko-německá studia. Zásadním způsobem se podílel na edici Kafkových děl a lingvisticky je rozebíral. Začínal jako syntaktik, v posledních letech se zabývá přesahy do kulturní teorie a historie, sociologie a pragmatiky. Diglosii zkoumal již v rámci tří velkých projektů. První projekt byl situován v ČR, spolupracoval na něm s Jiřím Nekvapilem. Druhý projekt se realizoval v Německu. Třetí projekt byl nazván Hraniční organizace a zabýval se prací s jazykovou hranicí. Diglosie Pojem diglosie se začíná objevovat v článku z roku 1959 od Fergusona, kde se o ní zmínil jako o relativní stabilní jazykové situaci, v níž vedle primárních dialektů jazyka existuje značně odlišná, přísně kodifikovaná varieta, která je nositelem rozsáhlého a uznávaného korpusu psané literatury. Podle Kremnitze ji můžeme definovat jako funkčně diferencované používání dvou nebo více jazykových variet v jedné společnosti.

3 S tím souvisí pojem variety, které můžeme dělit na vysoké a nízké. Vysoké (prestižní) se objevují ve formálních projevech a veřejných doménách (státní správa, pracovní komunikace), nízké se používají v neformálních projevech. Konkrétním příkladem vysoké a nízké variety jazyka může být psaná a mluvená arabština nebo němčina v kontrastu se švýcarskou němčinou. Dále platí, že vysoká a nízká varieta se funkčně specializují a jsou vzájemně komplementární. Nízkou varietu se většinou učíme jako mateřštinu, zatímco vysokou používáme v prestižních situacích, je osvojována ve školách a je považována za standard. Profesor Nekula dále uvedl problém diglosie mezi spisovnou a obecnou češtinou, kterému se věnovalo hodně autorů. Vedly se spory, zda toto vůbec můžeme považovat za případ diglosie. Podle Bermela se nacházíme tzv. postdiglotické situaci, načež proti těmto argumentům vystupuje Schiffman a tvrdí, že diglosii bychom měli chápat jako kontinuum.

4 Diglosie v mnohojazyčné situaci Aplikování diglosie na mnohojazyčnou situaci provedl Fishman už v roce Shrnutí nabízí Kremnitz v Encyklopedii sociolingvistické. Definice diglosie zůstává téměř stejná, ale pojem varieta se nahradí slovem jazyk. Prestižní jazyk se tedy používá ve formálních projevech, ve škole, slovem i písmem, nižší jazyk neutrálně v neformálních projevech a v neveřejných doménách. Jsou situace diglosní a nediglosní a kombinace s rysem individuální dvojjazyčnosti. Mluví se o přechodových společnostech, které mají rysy jiné. Pro nás tento model není cizí, tato situace nastala za vlády Habsburků, kdy nefungovalo samostatné české školství, ani státní správa. Vnitřní a vnější diglosie Vnitřní diglosie znamená, že v rámci jednoho jazyka existují dvě variety. U vnější diglosie je ve hře více jazyků, například čeština a němčina. Před vznikem samostatného Československa se tedy neutrálně používala němčina jak v psaném, tak i ve formálním mluveném projevu. Češtinu si lidé osvojovali jako mateřský jazyk, který se používal v neformální (soukromé) sféře, ale ve veřejných sférách se používala němčina a byla preferována. Docházelo ke standardizaci němčiny. Co se týká stability, existují dva pojmy. Normalizace, která může probíhat tak, že z pozice vyšší variety se nižšímu jazyku (češtině) povedlo pomocí změn dosáhnout statusu

5 plnohodnotného jazyka, nebo dochází k separaci do dvou jazykových společenství. Tehdy dochází k rozlomení veřejných úřadů do dvou separátních nebo do dvou samostatných větví. Druhou cestou je substituce, což je příklad maďarštiny a slovenštiny. Slovenština v určitém období v historii zmizela ze školství a úřadů a byla vytlačena z veřejného prostoru, zůstala jen v rámci církevních obřadů. Překovávání jazykové hranice Nemůže nastat situace, aby bylo možné spontánně nebo cíleně překračovat jazykovou hranici, což je zásadní rozdíl mezi vnitřní a vnější diglosií. U vnější diglosie tedy dochází k překonávání jazykové hranice, což může mít různé podoby. U postkoloniální společnosti vzniká tzv. lingua franca, jazyk, který je prostředkem pro překlenování ve formálních situacích. Druhá možnost je jednosměrná dvojjazyčnost, v tomto případě nastává diglosní situace pouze pro část komunity, protože jeden jazyk funguje jako vyšší a jen příslušníci určité komunity si ho musí osvojit, aby mohli komunikovat ve formálních sférách. Třetí možností je tlumočení a překládání. Projekt FOROST Profesor Nekula vedl projekt FOROST, který se zabýval přímo praktickou diglosní situací ve firmě. Byla vedena telefonní konference ve firmě sídlící v České republice a došlo k propojení poboček v České republice, Irsku a Německu. Zástupci jednotlivých poboček používali k dorozumívání angličtinu jako linguu francu, protože v této konkrétní situaci by použití tlumočníka zdržovalo a nebylo by prakticky možné. Mohli jsme si všimnout, že český rodilý mluvčí v určitém okamžiku konverzace přestal rozumět a nemohl se plnohodnotně zapojit do rozhovoru a byl vytlačen kolegy, kteří angličtinu zvládali lépe. Mluvčí tedy úplně vypadává z komunikace, což je příklad toho, jak se daný jazyk stává klíčovým pro určitý typ komunikace. Dále byl proveden soukromý rozhovor s tímto zaměstnancem a bylo zjištěno, že se začal učit anglicky ve zralém věku, ale ve firmě se následně objevil německý ředitel, který mluvil jen německy, takže se začal učit německy a pro porozumění se musel ptát kolegů. Nato přišel další ředitel, ten začal komunikovat anglicky a požadoval angličtinu.

6 Diglosie ve firmách Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, že ve firmách dochází k diglosním situacím. Dochází k někdy obtížnému překonáváním jazykové hranice mnohdy v jazyce, kterým mluví jen malé procento lidí ve firmě, ale protože je preferován v mezinárodním měřítku, nezbývá než se přizpůsobit. Zároveň dochází k rozdělení specializace jazyků. Ve velkých firmách mají vyšší prestiž jazyky, které zaujímají dominantní postavení a jsou standardizovány jako firemní jazyky. Mluví se o hodnotě jazyků, hodně velkou prestiž má angličtina. Hraje v tom roli výnos, ekonomická síla. Určité prestiži se těší i domácí jazyky, což je spíše skrytá prestiž. Čeština se v této konotaci vnímá jako nedůležitý jazyk, proto má nízkou prestiž. Pro Čechy jsou němčina a angličtina prestižní jazyky a cítí tlak ze stran zaměstnavatelů na to, aby se je naučili a obstáli tak v práci. Malé firmy jsou na cestě k normalizaci. Vytváří se obousměrná dvojjazyčnost a nedochází tak k velké diferenciaci mezi lidmi. Je navíc zajímavé, že 26 % zahraničních pracovníků umí češtinu na komunikační úrovni a z nich 50 % pracuje na pozici jednatelů. To by mohlo poukazovat na normalizaci, kdy v tomto případě čeština postupuje v prestižním žebříčku směrem vzhůru. Závěr V mezinárodních firmách můžeme pracovat s pojmem vnější diglosie a s ohledem na průzkum je to obecnější fenomén. Procesy normalizace, standardizace a prestižní

7 povědomí o jazycích jsou v pohybu a zároveň musíme brát v potaz specifika u velkých i malých firem. Přednáška na toto téma všechny posluchače velmi zaujala a bylo pro nás určitě přínosné, že jsme se o této problematice buď poprvé dozvěděli, nebo si prohloubili znalosti a doplnili je o zajímavé poznatky.

Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Michal

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Možnosti práce s romštinou na českých základních školách výstup projektu Výzkum a ověření práce s romštinou na školách projekt byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Adéla Pukýšová Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Disertační práce Brno 2012 Školitel: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce

Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Strategie ukrajinských migrantů na českém trhu práce Petra Barteková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice

K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice JIŘÍ NEKVAPIL MAREK NEKULA On the language planning situation in multinational companies in the Czech Republic ABSTRACT: This article

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Lucie Parpelová Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce 2014 Význam a potřeba cizích jazyků z

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví

VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví VYOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Julie Jablonská Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v hotelnictví Bakalářská práce 2014 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska

Více

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách

Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách metody sociální práce, sociální služby a standardy kvality v sociálních službách Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta - katedra

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více