HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1"

Transkript

1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pokud již nyní zvažujete, co s dětmi o letních prázdninách, pak právě Vám jsou určeny následující informace. Kulturní komise při Městském úřadu Hroznětín připravuje pro letošní rok pořádání týdenního příměstského tábora v době letních prázdnin se zaměřením na kulturu a sport pro děti od 5 do 15 let. Termín konání bychom chtěli stanovit na základě Vašich podnětů a přání. V případě zájmu se obracejte do konce dubna na Vendulu Zábelovou v knihovně s návrhy pro Vás nejvhodnějších termínů. Další tipy na zajištění aktivit dětí během letních prázdnin: V termínu od 17. do 21. srpna 2015 proběhne v Hroznětíně sportovně lezecký tábor pro děti od 6 do 15 let za účasti profesionálních instruktorů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách organizátora nebo ové adrese V termínech od 20. do 24. července 2015 a od 10. do 14. srpna 2015 proběhnou na Velkém Rybníku dva turnusy příměstského tábora se zaměřením na výuku anglického jazyka pro děti ve věku 5 až 10 let. Bližší informace je možné získat u organizátora na webových stránkách nebo ové adrese Eva Jandáková, Vendula Zábelová ZPRAVODAJ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁ SMYSL Dovoluji si tímto navázat na článek paní Marty Rödigové z druhého čísla letošního zpravodaje. Třídit odpady má opravdu smysl. Nejen že se tříděním odpadů sníží náklady na svoz tuhého komunálního odpadu, ale zároveň přispívá ke snížení zátěže životního prostředí. Jenom za loňský rok bylo zachráněno cca 23 km 2 přírody tím, že se zrecyklovalo a znovu použilo 72% celkové produkce obalových materiálů. Například 1 tuna vytříděného papíru dokáže ušetřit až 2 tuny dřevní hmoty. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 45 kg papíru, 25 kg plastů a 28 kg skla. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, je součástí tohoto vydání Hroznětínského zpravodaje odpadová příručka pro domácnosti. Zdroj: společnost EKO-KOM KOPÍROVÁNÍ Zdeněk Janský, místostarosta města Podatelna městského úřadu rozšiřuje kopírovací služby pro občany města také o barevné kopírování. Cena za černobílé kopírování se nemění a zůstává stále 2,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 4,- Kč za 1 stranu formátu A3. Při barevném kopírování je cena 10,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 20,- Kč za jednu stranu formátu A3. Kopírovat je také možné v knihovně, ceny jsou totožné, ovšem barevně lze kopírovat pouze ve formátu A4. STR. 1

2 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, SO- CIÁLNÍCH SLUŽEB a PODNIKÁNÍ Jednou z priorit činnosti městského úřadu je podpora zaměstnanosti, podnikání a sociálních služeb v našem regionu. Snahou je, aby se do výběrových řízení zadávaných městským úřadem mohly hlásit i místní firmy i naši občané. Tím by se vynaložené finanční prostředky zhodnotily dvakrát, nejenom jako investice do rozvoje našeho města nebo rozvoje spolkového života, ale také jako podpora zaměstnanosti v našem regionu. Chtěl bych proto požádat místní podnikatele i občany, aby oslovili městský úřad, v jaké oblasti mohou participovat na městských zakázkách. Nejedná se jen o oblast stavebních prací, ale i možnou spolupráci v rozvoji a údržbě zeleně a komunikací v našem městě, spolupráci při zajištění služeb pro občany našeho města, spolupráci při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a také při zajištění sociálních služeb v oblastech, které v našem městě chybí nebo i o spolupráci při rekvalifikaci a pomoci při hledání zaměstnání. Zároveň městský úřad nabízí možnost podpory a spolupráce s místními podnikatelskými subjekty, různými spolky a sdruženími při zapojení se do programů pro získávání finanční podpory z EU a z národních programů. Dotační tituly získávané např. přes MAS Krušné Hory o.p.s. mají za cíl zajistit dostatečnou vybavenost obcí, fungující služby a infrastrukturu, udržování kulturních, historických, technických i přírodních památek, stabilizaci místního podnikatelského prostředí a rovoj spolkových činností a místních aktivit. Cílem je i podpora místních začínajících i zavedených podnikatelských STR. 2 subjektů i fyzických osob v činnostech, které povedou k vytvoření pracovních míst pro občany našeho města. Rádi také přivítáme podněty a náměty ke zlepšení života v našem městě. Naším cílem je, aby se nám všem v našem městě dobře žilo a aby Hroznětín stále byl dobrou adresou pro život. Zdeněk Janský, místostarosta města ŠKOLNÍ AUTOBUS V rámci zajištění podpory základního vzdělávání, zkvalitnění služeb a zajištění bezpečnosti dětí ve městě Hroznětín zvažuje vedení města zajistit dopravu žáků dojíždějících do ZŠ Hroznětín ze spádových obcí Bystřice, Odeř, Velký Rybník a Ruprechtov školním autobusem. Vzhledem k uvedenému záměru se obracíme na rodiče se žádostí, zda mají o tuto službu zájem. V tom případě kontaktujte starostu města na telefonním čísle NORDIC WALKING Martin Maleček, starosta města Nejen účastníci podzimní akce Nordic walking, ale i ti kteří se zapojit nemohli, volají po opakování této společné sportovní aktivity. Tak tedy, pokud bude zájem trvat, rádi bychom uskutečnili jarní i podzimní výšlap - opět vyrazit můžete už ! Přihlásit se je možné v knihovně Hroznětín, kde obdržíte startovací číslo i podrobnější informace. V případě, že ještě nevlastníte hůlky na nordic walking, pak vám je zase rádi zdarma zapůjčíme. Chybět opět nebude ani skvělá fyzioterapeutka Líba Pecková, ceny pro vylosované, dobrá nálada a polévka v cíli. Eva Jandáková

3 SBÍREJTE VÍČKA - pomůžete 4. března 2013 se v Karlových Varech narodil Honzík Effenberger z Velkého Rybníka. Jeho příchod na svět nebyl jednoduchý a v důsledku toho musel být převezen do FN Motol na dětské kardiocentrum, kde sedmý den svého života podstoupil devítihodinovou operaci, po které zůstal 22 dní v umělém spánku. Byla mu diagnostikována komplexní srdeční vada, a proto musel po třech měsících svého života podstoupit další, tentokrát šestihodinovou operaci. Z důvodu neokysličování půlky srdce mu byly některé tepny a žíly propojeny přes plíce. Do roka ho čeká další rozsáhlá operace s tříměsíčním pobytem v nemocnici, při které podstoupí výměnu tepen v těle za umělé. Každý měsíc musí ve FN Motol absolvovat kontroly a je pod stálým lékařským dohledem. Nesmí mezi větší kolektiv lidí, protože jakýkoliv vir či nemoc může být pro jeho zdraví nebezpečný. Proto ani nemůže mezi děti nebo chodit do školky. Přáním jeho rodičů je zařídit Honzíkovi pokojík s čističkou vzduchu a s regulací teploty a zajistit mu pobyt v lázních a specializovanou pedagožku, která by za Honzíkem mohla docházet. Pomozme jim uskutečnit jejich přání není to těžké, stačí jen sbírat plastová či kovová víčka: plastová víčka od PET lahví, džusů, máchadel apod. kovová víčka od piva, limonád, přesnídávek apod. (prosíme, třiďte víčka zvlášť plastová a kovová nedávejte je dohromady!) Víčka můžete zasílat organizátorce sbírky Michaele Moisesové na adresu Družební 1323, Ostrov nebo je předávat přímo v Knihovně Hroznětín. Pojďme společně alespoň sběrem víček podpořit někoho, kdo naší pomoc potřebuje. Zároveň je možné Honzíka podpořit i finanční pomocí na transparentní bankovní účet /0100, který byl pro Honzíka založen pod patronací Města Hroznětín. Součástí podpory Honzíka bude také benefiční koncert, který se uskuteční na Velkém Rybníku (program celé akce bude včas zveřejněn) a jehož výtěžek bude věnován na jeho konto. Při této příležitosti bychom také rádi uspořádali charitativní prodej ručních výrobků. Vyzýváme proto všechny šikovné tvořivé lidi s otevřeným srdcem, aby přinesli do knihovny do konce května svůj ručně vyrobený výrobek (můžete plést, háčkovat, šít, vyšívat, malovat, zkrátka přinést výrobek zhotovený technikou, která vás baví). Výrobky budou poté prodávány ve stánku na místě konání benefičního koncertu. Ty, které se na místě neprodají, se budou prodávat v knihovně. Výtěžek z prodeje bude věnován na výše zmíněné konto. Věříme, že i v Hroznětíně se najdou lidé ochotní pomáhat druhým. M. Moisesová, Z. Janský, V. Zábelová Kulturní a společenské dění STR. 3

4 VÝSTAVA PALIČKOVÁNÍ První březnové úterý se v knihovně konala vernisáž výstavy Hra paliček a nití. Na 40 zájemců se přišlo podívat, jaká krása paličkářkám z občanského sdružení Krušnohorská krajka pod rukama vzniká. Výstavu i s názornou ukázkou paličkování a povídáním o historii tohoto uměleckého řemesla navštívily také postupně všechny třídy druhého stupně místní základní školy. Paní Evženii Nováčkové (na fotografii spolu se starostou města) a Jitce Líkařové velmi děkuji za ochotu a trpělivý výklad, který dětem poskytly. Další fotografie si můžete prohlédnout na SPOLKOVÝ ŽIVOT STR. 4 Vendula Zábelová Každé obydlené místo má svoji dlouhou a nezaměnitelnou historii. Nejinak je tomu i u nás v Hroznětíně. Historie Hroznětína je i základem naší snahy o oživení spolkového života cestou založení tzv. Okrašlovacího spolku Hroznětín. Cílem jeho činnosti je znovunalezení historie Hroznětína a snaha o oživení historických míst a tradic. Po prostudování dobových dokumentů, písemností i z generace na generaci předávaných vyprávění není pochyb o tom, že Hroznětín má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Jedním z prvních kroků oživení historie Hroznětína, který proběhne již v průběhu měsíce dubna ve spolupráci s paní Martou Rödigovou a s panem Josefem Zahrádkou, bude vyzvednutí starých kamenných obelisků z koryta Bystřice a osazení dochovaných pamětních křížů zpět na svá místa. Zároveň již ve spolupráci s Lesy ČR probíhají přípravné práce na obnově starých kapliček na cestě k Flaschnerově skále a na obnovení ve své době velmi známé a vyhlášené Promenadenweg zur Sommerfrische (po které se svého času procházel i J. W. Goethe) právě od Flaschnerovy skály až k Židovskému hřbitovu. Další snahou spolku bude obnovení vyhlídky Gloriet, včetně celé lesní cesty z Hroznětína až do Merklína. V neposlední řadě plánujeme ve spolupráci s Židovskou obcí a s Karlovarským muzeem připomenutí historických míst, jakými bylo židovské ghetto, synagoga i stará židovská obchodní stezka do Karlových Varů. Dále ve spolupráci s ostrovskou farností připravujeme obnovení sochařské výzdoby kostela sv. Petra a Pavla a jeho nasvícení a ve spolupráci s odborníky na pohřební místa úpravy staré části městského hřbitova v Hroznětíně. Chtěli bychom touto cestou oslovit pamětníky i zájemce o oživení historie Hroznětína a místních tradic, aby se zapojili a stali se členy Okrašlovacího spolku Hroznětín. Tato naše snaha má za cíl oživit spolkový život a dostat tak Hroznětín znovu do povědomí jako místo, které stojí za to navštívit. To následně přispěje jak k rozvoji turistického ruchu, který s sebou do našeho regionu přinese rozvoj podnikatelských činností, tak i k vytváření nových pracovních příležitostí. Vendula Zábelová, Zdeněk Janský IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

5 HASIČI V rámci Výroční valné hromady, která se uskutečnila 24. ledna 2015 v prostoru MSC Hroznětín, hodnotili hasiči v čele se starostou R. Faberou svoji činnost za uplynulý rok. Kromě soutěží, ve kterých se podařilo několikrát získat ocenění, hasiči odpracovali 247 hodin při pomoci městu (kácení stromů apod.). Bez hasičů už si jistě ani neumíme představit akce jako například pálení čarodějnic, stavění májky, rozsvěcení vánočního stromu nebo dětský den. Hasiči mimo jiné zasahovali při požáru dřeva ve sklepě i havárii vody. Od loňského roku se také mohou pochlubit novým hasičským autem, které zakoupilo Město Hroznětín. Závěrem valné hromady byl zvolen nový výbor: R. Fabera (starosta), P. Krejza (velitel), I. Mariňák (zástupce), J. Poživil (pokladník), I. Nepovídová (jednatel) a revizní komise p. Rödigová, R. Müller a M. Bělohlávek. Za dlouholetou činnost ve SDH Hroznětín byli p. Rödigová, p. R. Müller, p. Kraus, p. Juráš, odměněni čestným uznáním a p. Nepívodová, p. Staš a p. Šindelář byli odměnení čestným uznáním za práci. Josef Müller obdžel čestné uznání zasloužilý velitel sboru. Marta Rödigová FOTBAL žáčci V březnu se naši mladší žáčci zúčastnili tří přípravných turnajů v Karlových Varech Dvorech a Sedleci (fotografie pod článkem). Od dubna opět trénujeme 2x týdně, tzn. ve středu a pátek od 16 hodin na hřišti TJ Olympie. Rádi bychom poděkovali sponzorovi Janu Michlíkovi za nákup sportovních kompletů pro naše nejmenší fotbalisty. Po zimní přestávce začíná opět sezóna 19. dubna, kdy nás čekají první dvě utkání na hřišti v Božíčanech. Naše malé hráče můžete přijít povzbudit při domácích zápasech 16. a 30. května. Stále také přijímáme nové žáčky (od ročníku 2009 výše). B. Keleman, V. Voslař, J. Šuba, trenéři JUBILANTI a NOVÍ OBČÁNCI V měsíci březnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: Františka Bůžková Miloslav Souček Jaroslav Mošnička Mária Malčeková Andrej Staš Noví občánci: Klára Suchá Adam Lexa Anna Slezáriková Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje jubilantům i novým občánkům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. Kulturní a společenské dění STR. 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA Dne 22. dubna 2015 od do hodin pořádá naše školka den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu. Termíny zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016: od do hodin od do hodin S sebou si vezměte občanský průkaz STR. 6 a rodný list dítěte. Ráda bych rodiče informovala, že pravidelně aktualizujeme naše webové stránky (www.mshroznetin.estranky.cz), kde nově naleznete mimo jiné i týdenní jídelníček. Nově prezentujeme činnost školky i na facebooku. Hana Cerhová, ředitelka MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Florbal 12. března 2015 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili soutěže v rámci AŠSK ve florbalu na 1. ZŠ Ostrov ve skupině okrskového kola. Družstvo (na fotografii níže) ve složení Matyáš Reinl, Jan Paluska, Martin Kroupa, Radim Šopejstal, Tobias Skreptáč a Jan Macura, získalo 2. místo. K pěknému sportovnímu úspěchu moc gratulujeme. Angličtina s rodilým mluvčím V úterý 10. března 2015 zahájil na naší škole výuku angličtiny rodilý mluvčí Michael Cooper, (projekt CLIL). Na školu bude dojíždět vždy v úterý, výuka bude probíhat ve ročníku. Sněhuláci pro Afriku Byl ukončen projekt "Sněhuláci pro Afriku". Do projektu se celkem zapojilo 341 škol či školek. Z okolí se přihlásila pouze ZŠ Hroznětín a ZŠ praktická Ostrov. Na facebooku bylo zveřejněno hlasovací album s fotkami, které zaslaly zapojené školy. Fotky jsou řazeny podle pořadí škol, jak se přihlašovaly do projektu (naše škola má číslo 39), hlasovat můžete pro naši soutěžní fotografii: Co nás čeká v dubnu Od do začnou přihlášení žáci ročníku jezdit vždy v úterý v odpoledních hodinách na plavání do Ostrova na 1. ZŠ. 15. a se konají přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na střední školy a odborná učiliště. 30. dubna 2015 pořádá ZŠ Hroznětín již tradiční "Slet čarodějnic" pro širokou veřejnost. Slet se bude konat na škvárovém hřišti od hodin. vedení školy IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

7 TROCHA HISTORIE Jak se dostaly do Krušných hor bramobry Horské městečko Přebuz leží ve výšce 900 metrů, kde se už nevyplácí zemědělství, jen zřídka se tu objeví několik záhonů ovsa nebo brambor. Na začátku 16. století se usadili v tomto neúrodném kraji horníci z Durynska, kteří tu hledali vzácný cín. Tito noví, bezstarostní obyvatelé byli evangelického vyznání, nechtěli proto v době protireformace přijímat katolickou víru. Teprve v závěru 17. století sem přišel mladý katolický misionář Daniel Josef Mayer, kterému se v krátké době podařilo tento úkol plnit a získávat zdejší evangelíky na svou stranu. Protože se svými farníky věrně sdílel všechny jejich radosti a strasti, nazývali ho náš otec Jusef. Pro své zásluhy a schopnosti se páter Mayer časem stal farářem v Hroznětíně, potom sekretářem císařského vyslance Nostice, členem kapituly pražského dómu, proboštem a tajným radou a nakonec pražským arcibiskupem (v roce 1731; pozn. red.). Tehdy se lidem na Přebuzi dařilo velmi špatně. Dolování vynášelo jen málo, a když navíc vinou neúrody podražilo v celém kraji obilí, bída na horách se prohlubovala. Odloučeni od dopravních možností byli obyvatelé Přebuzi bez pomoci ponecháni svému osudu. Pověst vypráví, že se Přebuzští dozvěděli o povýšení svého někdejšího duchovního správce, ale cesta k němu byla příliš daleká. Žil tam tehdy v nejvyšší nouzi muž jménem Filip Rölz se svými dvěma syny. Kdyby tu byl náš otec Jusef! vzdychal často. Ten by už uměl poradit a našel by pomoc! Oba synové se proto vydali na cestu do Prahy. Šli tam celé týdny, často uráženi a vysmíváni kvůli svému neobvyklému oblečení, ale hlavně kvůli své krušnohorské mluvě, které nikdo nerozuměl. V Praze se dlouho poptávali po otci Josefovi, až jim konečně jeden laskavý pán, když se dozvěděl, že se ten velký pán jmenuje Mayer, ukázal cestu do arcibiskupského paláce. Předstoupili před církevního knížete, u kterého dlela právě vznešená a početná návštěva. Lidumilný arcipastýř rozuměl dobře mateřskému jazyku svých někdejších farníků a vyslechl účastně jejich přání. Dal si podat talíř, položil na něj dvacet dukátů a nechal jej kolovat mezi svými hosty. Otevřela se srdce i kapsy, na talíř padaly zlaté a stříbrné mince, celkem na tisíc zlatých. Arcibiskup srdečně poděkoval za štědré dary a dodal k tomu: Kdo z vás si umí představit, moji drazí pánové, kolik dobrého jste učinili; protože bída v tomto neúrodném kraji je opravdu veliká! Sklizeň brambor v Hroznětíně Udiveným horalům nasypal otec Josef obsah talíře do čepic se slovy: Je to hodně peněz. Opatrujte je dobře a vraťte se bez meškání domů. Pozdravte mi svého otce i všechny v Přebuzi! Je to přece jen krásné, že máte stále ještě důvěru ke svému starému duchovnímu správci. Ale ještě něco, milí přátelé. Několik řeholníků z Anglie, jsou tam nazýváni hybernové, přineslo do Prahy nové plody, které se velmi rychle rozmnožují, rostou i ve špatné půdě a jsou Kulturní a společenské dění STR. 7

8 velmi dobré k jídlu. Říká se jim zemská jablka, protože rostou v zemi. Dám vám jich trochu, můžete je ve vašich kopcích zkusit pěstovat. A teď spánembohem jděte! Plni naděje se bratři vydali na zpáteční cestu. Pokus o pěstování brambor se zdařil. Strach z nové plodiny zmizel a brzy se pěstování brambor rozšířilo po celých horách i po celé zemi, pravé požehnání pro její obyvatele. Na základě knihy Pověsti a historická vyprávění, jejímž autorem je jeden ze sběratelů krušnohorských pověstí a někdejší učitel z Rotavy Hermann Brandl, připravila Zdenka Čepeláková, upravila V. Zábelová VLAJKA PRO TIBET Rekordních 689 obcí, měst, městských částí nebo krajů se 10. března přidalo k akci Vlajka pro Tibet. Letos se na základě rozhodnutí Rady města připojil také Hroznětín. Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Zemřelo při něm na Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Více info na Text byl se svolením správce webu převzat z ZAHRÁDKÁŘI Dne 11. dubna 2015 se uskuteční zájezd do Litoměřic na Tržnici Zahrady Čech, kterou pořádá ČZS Hroznětín ve spolupráci s Městem Hroznětín. Autobus odjíždí v 7.30 hodin od Městského úřadu v Hroznětíně. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna Upozorňujeme, že přednost mají členové ZO ČZS Hroznětín. Přihlašovat se je možné v novinovém stánku nebo na tel. čísle MĚSTSKÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM Zároveň Vám oznamujeme, že se 18. dubna 2015 v hodin v Městském společenském centru Hroznětín bude konat mimořádná členská schůze ČZS Hroznětín. Na pořadu jednání bude podání žádostí o změny územního plánu a projednání a schválení osadního řádu. Je v zájmu všech členů, aby se této schůze zúčastnili. Karel Kiss, předseda ZO ČZS Hroznětín STR. 8 IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

9 STR. 9

10 PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ Příspěvky zaslané do redakce Hrozětínského zpravodaje nebyly redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se o názor pisatele, nikoliv redakční rady. Plán rozvoje města Hroznětín na roky obsahuje tolik položek, že zcela určitě došlo k omylu a že plánovací období, mělo být nastaveno minimálně na roky Ještě, že se nám dostalo upozornění, že to co se plánuje se udělá pouze za předpokladu, že na to budou peníze. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale potěšíš. A tak, naši představitele v duchu tohoto sedli a sepsali, vše co je napadlo. Bez ladu a skladu. Ten dokument není žádným plánem rozvoje, ale pouze soupisem toho co by se mělo postavit, zřídit, nebo opravit. Možná, že jeho tvůrci ano, ale nikdo další v tomto dokumentu nenajde nic, z čeho by se dalo odhadnout, jakou budoucnost má před sebou naše město. V uvedeném dokumentu je vize pro sport tak dobře ukrytá, že jí prostě neodhalíte. Nezjistíte nic o tom, jakým směrem se bude v budoucnu naše město stavebně rozvíjet. Tedy, pokud se někdo nespokojí s oblastí u Rafandy. Co uděláme proto, abychom žili ve městě plném zeleně a zdravého životního prostředí? Jaké služby se budou občanům nabízet? Budou, nebo nebudou v Hroznětíně v budoucnu nějaké pracovní příležitosti. Na tyto otázky jsme měli v plánu rozvoje města dostat nějakou odpověď. Minimálně alespoň nějaký náznak o tom, že se při rozvoji města bude postupovat koncepčně a vše co se bude dělat, bude do sebe nějak zapadat. Hodně mi vadí, že si naši zastupitelé neuvědomují, že do naší školy již nedochází třetina těch, kteří by s pohledu příslušnosti, do naší STR. 10 školy docházet měli. Že od doby bratrů Kalánů se v žádném sportu nevychoval talentovaný jedinec, který by město proslavil. Opravou zchátralé a nevyhovující fotbalové šatny má vzniknout klub mladých. Pěkně vedle restaurace. Pravděpodobně proto, aby to mladí neměli daleko pro pivo. Nedokážu si vysvětlit, že se nikdo ze zastupitelů nepozastavil nad tím, že na provoz samosprávy vynaložíme proti minulosti o 1,2 mil. Kč více. A to v době kdy všechny obce a města, náklady snižují. Za uvedené peníze jsme toho mohli mnoho udělat, například zaměstnat vysokoškolsky vzdělaného instruktora pro práci s mládeží. Ten by na plný úvazek mládež nejen trénoval, ale koordinoval by činnost mezi kluby, školou, a rodiči. Když dojde k zasedání zastupitelstva tak se nemohu zbavit dojmu, že naši zastupitelé prochází nějakou reinkarnací, nebo žijí jako Dr. Jekyll a pan Hyde. Podepsali se pod různé programy, když s nimi mluvíte tak Vám přiznají, že je nutné být dobrými hospodáři. A najednou na zastupitelstvu zvedají ruce, a to téměř bez diskuze pro naprosto nehospodárné projekty. Ne každému se musí obchvat líbit, nebo s ním souhlasit. Jedno mu ovšem nikdo nemůže upřít. Obchvat dává našemu městu novou dimenzi pro jeho rozvoj. Je to s ohledem na velikost našeho města mimořádná investice. Ta v pomyslném plánu rozvoje města není nijak využitá. Obchvat prozatím pouze přinesl jedněm zisk a druhým škodu. Věřím však, že v budoucnu se projeví jako strategická stavba, která bude významně a pozitivně ovlivňovat život v našem městě. Jaroslav Rovný

11 Placená inzerce: STR. 11

12 SVOZ ODPADU Jako každý rok, tak i letos zajišťuje Městský úřad v Hroznětíně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Místa, datumy a časy přistavení kontejnerů jsou v následujících tabulkách. Martin Maleček, starosta města Velkoobjemové odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - na hrázi hodin Velký Rybník - sever hodin Nebezpečné odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín sídliště pod školou hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - sever hodin Jedná se o barvy, oleje, obaly od barev a olejů, autobaterie, mastné hadry, chemikálie a pneumatiky. vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, v nákladu 700 ks měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. Ev. č. MK ČR Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná. Uzávěrka příštího čísla je STR. 12

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Upozornění majitelům psů

Upozornění majitelům psů občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo 2/2011 2. dubna se konečně zaplnilo osiřelé hnízdo na obchodě čapí rodinkou. Zatím je tam jenom táta s mámou, ale mají se čile k světu, tak už

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Hroubovický Zpravodaj č.7/2015

Hroubovický Zpravodaj č.7/2015 Hroubovický Zpravodaj č.7/2015 Vysaďte si svůj strom! Velký ohlas vzbudila naše výzva v minulém čísle zpravodaje, a to záměr uspořádat společenskou událost, při které by si mohl každý občan Hroubovic(nebo

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Obsah 1. Úvodní slovo...3 2. Základní údaje... 4 3. Členové spolku ke dni registrace... 4 4. Kontaktní informace...4 5. Logo...5 6. Účel spolku...5 7. Patron spolku...5 8. Charakteristika

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin

Špidrova 128 CZ-385 17 Vimperk IČO: 28135067, DIČ: CZ28135067 www.jihosepar.cz. 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 3. ročník soutěže škol ve sběru druhotných surovin 1. Kdo soutěž pořádá? Jihosepar a.s. Špidrova 128, Vimperk, 385 17 IČ: 28135067 DIČ: CZ28135067 Zapsáno krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více