HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1"

Transkript

1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pokud již nyní zvažujete, co s dětmi o letních prázdninách, pak právě Vám jsou určeny následující informace. Kulturní komise při Městském úřadu Hroznětín připravuje pro letošní rok pořádání týdenního příměstského tábora v době letních prázdnin se zaměřením na kulturu a sport pro děti od 5 do 15 let. Termín konání bychom chtěli stanovit na základě Vašich podnětů a přání. V případě zájmu se obracejte do konce dubna na Vendulu Zábelovou v knihovně s návrhy pro Vás nejvhodnějších termínů. Další tipy na zajištění aktivit dětí během letních prázdnin: V termínu od 17. do 21. srpna 2015 proběhne v Hroznětíně sportovně lezecký tábor pro děti od 6 do 15 let za účasti profesionálních instruktorů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách organizátora nebo ové adrese V termínech od 20. do 24. července 2015 a od 10. do 14. srpna 2015 proběhnou na Velkém Rybníku dva turnusy příměstského tábora se zaměřením na výuku anglického jazyka pro děti ve věku 5 až 10 let. Bližší informace je možné získat u organizátora na webových stránkách nebo ové adrese Eva Jandáková, Vendula Zábelová ZPRAVODAJ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁ SMYSL Dovoluji si tímto navázat na článek paní Marty Rödigové z druhého čísla letošního zpravodaje. Třídit odpady má opravdu smysl. Nejen že se tříděním odpadů sníží náklady na svoz tuhého komunálního odpadu, ale zároveň přispívá ke snížení zátěže životního prostředí. Jenom za loňský rok bylo zachráněno cca 23 km 2 přírody tím, že se zrecyklovalo a znovu použilo 72% celkové produkce obalových materiálů. Například 1 tuna vytříděného papíru dokáže ušetřit až 2 tuny dřevní hmoty. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 45 kg papíru, 25 kg plastů a 28 kg skla. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, je součástí tohoto vydání Hroznětínského zpravodaje odpadová příručka pro domácnosti. Zdroj: společnost EKO-KOM KOPÍROVÁNÍ Zdeněk Janský, místostarosta města Podatelna městského úřadu rozšiřuje kopírovací služby pro občany města také o barevné kopírování. Cena za černobílé kopírování se nemění a zůstává stále 2,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 4,- Kč za 1 stranu formátu A3. Při barevném kopírování je cena 10,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 20,- Kč za jednu stranu formátu A3. Kopírovat je také možné v knihovně, ceny jsou totožné, ovšem barevně lze kopírovat pouze ve formátu A4. STR. 1

2 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, SO- CIÁLNÍCH SLUŽEB a PODNIKÁNÍ Jednou z priorit činnosti městského úřadu je podpora zaměstnanosti, podnikání a sociálních služeb v našem regionu. Snahou je, aby se do výběrových řízení zadávaných městským úřadem mohly hlásit i místní firmy i naši občané. Tím by se vynaložené finanční prostředky zhodnotily dvakrát, nejenom jako investice do rozvoje našeho města nebo rozvoje spolkového života, ale také jako podpora zaměstnanosti v našem regionu. Chtěl bych proto požádat místní podnikatele i občany, aby oslovili městský úřad, v jaké oblasti mohou participovat na městských zakázkách. Nejedná se jen o oblast stavebních prací, ale i možnou spolupráci v rozvoji a údržbě zeleně a komunikací v našem městě, spolupráci při zajištění služeb pro občany našeho města, spolupráci při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a také při zajištění sociálních služeb v oblastech, které v našem městě chybí nebo i o spolupráci při rekvalifikaci a pomoci při hledání zaměstnání. Zároveň městský úřad nabízí možnost podpory a spolupráce s místními podnikatelskými subjekty, různými spolky a sdruženími při zapojení se do programů pro získávání finanční podpory z EU a z národních programů. Dotační tituly získávané např. přes MAS Krušné Hory o.p.s. mají za cíl zajistit dostatečnou vybavenost obcí, fungující služby a infrastrukturu, udržování kulturních, historických, technických i přírodních památek, stabilizaci místního podnikatelského prostředí a rovoj spolkových činností a místních aktivit. Cílem je i podpora místních začínajících i zavedených podnikatelských STR. 2 subjektů i fyzických osob v činnostech, které povedou k vytvoření pracovních míst pro občany našeho města. Rádi také přivítáme podněty a náměty ke zlepšení života v našem městě. Naším cílem je, aby se nám všem v našem městě dobře žilo a aby Hroznětín stále byl dobrou adresou pro život. Zdeněk Janský, místostarosta města ŠKOLNÍ AUTOBUS V rámci zajištění podpory základního vzdělávání, zkvalitnění služeb a zajištění bezpečnosti dětí ve městě Hroznětín zvažuje vedení města zajistit dopravu žáků dojíždějících do ZŠ Hroznětín ze spádových obcí Bystřice, Odeř, Velký Rybník a Ruprechtov školním autobusem. Vzhledem k uvedenému záměru se obracíme na rodiče se žádostí, zda mají o tuto službu zájem. V tom případě kontaktujte starostu města na telefonním čísle NORDIC WALKING Martin Maleček, starosta města Nejen účastníci podzimní akce Nordic walking, ale i ti kteří se zapojit nemohli, volají po opakování této společné sportovní aktivity. Tak tedy, pokud bude zájem trvat, rádi bychom uskutečnili jarní i podzimní výšlap - opět vyrazit můžete už ! Přihlásit se je možné v knihovně Hroznětín, kde obdržíte startovací číslo i podrobnější informace. V případě, že ještě nevlastníte hůlky na nordic walking, pak vám je zase rádi zdarma zapůjčíme. Chybět opět nebude ani skvělá fyzioterapeutka Líba Pecková, ceny pro vylosované, dobrá nálada a polévka v cíli. Eva Jandáková

3 SBÍREJTE VÍČKA - pomůžete 4. března 2013 se v Karlových Varech narodil Honzík Effenberger z Velkého Rybníka. Jeho příchod na svět nebyl jednoduchý a v důsledku toho musel být převezen do FN Motol na dětské kardiocentrum, kde sedmý den svého života podstoupil devítihodinovou operaci, po které zůstal 22 dní v umělém spánku. Byla mu diagnostikována komplexní srdeční vada, a proto musel po třech měsících svého života podstoupit další, tentokrát šestihodinovou operaci. Z důvodu neokysličování půlky srdce mu byly některé tepny a žíly propojeny přes plíce. Do roka ho čeká další rozsáhlá operace s tříměsíčním pobytem v nemocnici, při které podstoupí výměnu tepen v těle za umělé. Každý měsíc musí ve FN Motol absolvovat kontroly a je pod stálým lékařským dohledem. Nesmí mezi větší kolektiv lidí, protože jakýkoliv vir či nemoc může být pro jeho zdraví nebezpečný. Proto ani nemůže mezi děti nebo chodit do školky. Přáním jeho rodičů je zařídit Honzíkovi pokojík s čističkou vzduchu a s regulací teploty a zajistit mu pobyt v lázních a specializovanou pedagožku, která by za Honzíkem mohla docházet. Pomozme jim uskutečnit jejich přání není to těžké, stačí jen sbírat plastová či kovová víčka: plastová víčka od PET lahví, džusů, máchadel apod. kovová víčka od piva, limonád, přesnídávek apod. (prosíme, třiďte víčka zvlášť plastová a kovová nedávejte je dohromady!) Víčka můžete zasílat organizátorce sbírky Michaele Moisesové na adresu Družební 1323, Ostrov nebo je předávat přímo v Knihovně Hroznětín. Pojďme společně alespoň sběrem víček podpořit někoho, kdo naší pomoc potřebuje. Zároveň je možné Honzíka podpořit i finanční pomocí na transparentní bankovní účet /0100, který byl pro Honzíka založen pod patronací Města Hroznětín. Součástí podpory Honzíka bude také benefiční koncert, který se uskuteční na Velkém Rybníku (program celé akce bude včas zveřejněn) a jehož výtěžek bude věnován na jeho konto. Při této příležitosti bychom také rádi uspořádali charitativní prodej ručních výrobků. Vyzýváme proto všechny šikovné tvořivé lidi s otevřeným srdcem, aby přinesli do knihovny do konce května svůj ručně vyrobený výrobek (můžete plést, háčkovat, šít, vyšívat, malovat, zkrátka přinést výrobek zhotovený technikou, která vás baví). Výrobky budou poté prodávány ve stánku na místě konání benefičního koncertu. Ty, které se na místě neprodají, se budou prodávat v knihovně. Výtěžek z prodeje bude věnován na výše zmíněné konto. Věříme, že i v Hroznětíně se najdou lidé ochotní pomáhat druhým. M. Moisesová, Z. Janský, V. Zábelová Kulturní a společenské dění STR. 3

4 VÝSTAVA PALIČKOVÁNÍ První březnové úterý se v knihovně konala vernisáž výstavy Hra paliček a nití. Na 40 zájemců se přišlo podívat, jaká krása paličkářkám z občanského sdružení Krušnohorská krajka pod rukama vzniká. Výstavu i s názornou ukázkou paličkování a povídáním o historii tohoto uměleckého řemesla navštívily také postupně všechny třídy druhého stupně místní základní školy. Paní Evženii Nováčkové (na fotografii spolu se starostou města) a Jitce Líkařové velmi děkuji za ochotu a trpělivý výklad, který dětem poskytly. Další fotografie si můžete prohlédnout na SPOLKOVÝ ŽIVOT STR. 4 Vendula Zábelová Každé obydlené místo má svoji dlouhou a nezaměnitelnou historii. Nejinak je tomu i u nás v Hroznětíně. Historie Hroznětína je i základem naší snahy o oživení spolkového života cestou založení tzv. Okrašlovacího spolku Hroznětín. Cílem jeho činnosti je znovunalezení historie Hroznětína a snaha o oživení historických míst a tradic. Po prostudování dobových dokumentů, písemností i z generace na generaci předávaných vyprávění není pochyb o tom, že Hroznětín má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Jedním z prvních kroků oživení historie Hroznětína, který proběhne již v průběhu měsíce dubna ve spolupráci s paní Martou Rödigovou a s panem Josefem Zahrádkou, bude vyzvednutí starých kamenných obelisků z koryta Bystřice a osazení dochovaných pamětních křížů zpět na svá místa. Zároveň již ve spolupráci s Lesy ČR probíhají přípravné práce na obnově starých kapliček na cestě k Flaschnerově skále a na obnovení ve své době velmi známé a vyhlášené Promenadenweg zur Sommerfrische (po které se svého času procházel i J. W. Goethe) právě od Flaschnerovy skály až k Židovskému hřbitovu. Další snahou spolku bude obnovení vyhlídky Gloriet, včetně celé lesní cesty z Hroznětína až do Merklína. V neposlední řadě plánujeme ve spolupráci s Židovskou obcí a s Karlovarským muzeem připomenutí historických míst, jakými bylo židovské ghetto, synagoga i stará židovská obchodní stezka do Karlových Varů. Dále ve spolupráci s ostrovskou farností připravujeme obnovení sochařské výzdoby kostela sv. Petra a Pavla a jeho nasvícení a ve spolupráci s odborníky na pohřební místa úpravy staré části městského hřbitova v Hroznětíně. Chtěli bychom touto cestou oslovit pamětníky i zájemce o oživení historie Hroznětína a místních tradic, aby se zapojili a stali se členy Okrašlovacího spolku Hroznětín. Tato naše snaha má za cíl oživit spolkový život a dostat tak Hroznětín znovu do povědomí jako místo, které stojí za to navštívit. To následně přispěje jak k rozvoji turistického ruchu, který s sebou do našeho regionu přinese rozvoj podnikatelských činností, tak i k vytváření nových pracovních příležitostí. Vendula Zábelová, Zdeněk Janský IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

5 HASIČI V rámci Výroční valné hromady, která se uskutečnila 24. ledna 2015 v prostoru MSC Hroznětín, hodnotili hasiči v čele se starostou R. Faberou svoji činnost za uplynulý rok. Kromě soutěží, ve kterých se podařilo několikrát získat ocenění, hasiči odpracovali 247 hodin při pomoci městu (kácení stromů apod.). Bez hasičů už si jistě ani neumíme představit akce jako například pálení čarodějnic, stavění májky, rozsvěcení vánočního stromu nebo dětský den. Hasiči mimo jiné zasahovali při požáru dřeva ve sklepě i havárii vody. Od loňského roku se také mohou pochlubit novým hasičským autem, které zakoupilo Město Hroznětín. Závěrem valné hromady byl zvolen nový výbor: R. Fabera (starosta), P. Krejza (velitel), I. Mariňák (zástupce), J. Poživil (pokladník), I. Nepovídová (jednatel) a revizní komise p. Rödigová, R. Müller a M. Bělohlávek. Za dlouholetou činnost ve SDH Hroznětín byli p. Rödigová, p. R. Müller, p. Kraus, p. Juráš, odměněni čestným uznáním a p. Nepívodová, p. Staš a p. Šindelář byli odměnení čestným uznáním za práci. Josef Müller obdžel čestné uznání zasloužilý velitel sboru. Marta Rödigová FOTBAL žáčci V březnu se naši mladší žáčci zúčastnili tří přípravných turnajů v Karlových Varech Dvorech a Sedleci (fotografie pod článkem). Od dubna opět trénujeme 2x týdně, tzn. ve středu a pátek od 16 hodin na hřišti TJ Olympie. Rádi bychom poděkovali sponzorovi Janu Michlíkovi za nákup sportovních kompletů pro naše nejmenší fotbalisty. Po zimní přestávce začíná opět sezóna 19. dubna, kdy nás čekají první dvě utkání na hřišti v Božíčanech. Naše malé hráče můžete přijít povzbudit při domácích zápasech 16. a 30. května. Stále také přijímáme nové žáčky (od ročníku 2009 výše). B. Keleman, V. Voslař, J. Šuba, trenéři JUBILANTI a NOVÍ OBČÁNCI V měsíci březnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: Františka Bůžková Miloslav Souček Jaroslav Mošnička Mária Malčeková Andrej Staš Noví občánci: Klára Suchá Adam Lexa Anna Slezáriková Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje jubilantům i novým občánkům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. Kulturní a společenské dění STR. 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA Dne 22. dubna 2015 od do hodin pořádá naše školka den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu. Termíny zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016: od do hodin od do hodin S sebou si vezměte občanský průkaz STR. 6 a rodný list dítěte. Ráda bych rodiče informovala, že pravidelně aktualizujeme naše webové stránky (www.mshroznetin.estranky.cz), kde nově naleznete mimo jiné i týdenní jídelníček. Nově prezentujeme činnost školky i na facebooku. Hana Cerhová, ředitelka MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Florbal 12. března 2015 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili soutěže v rámci AŠSK ve florbalu na 1. ZŠ Ostrov ve skupině okrskového kola. Družstvo (na fotografii níže) ve složení Matyáš Reinl, Jan Paluska, Martin Kroupa, Radim Šopejstal, Tobias Skreptáč a Jan Macura, získalo 2. místo. K pěknému sportovnímu úspěchu moc gratulujeme. Angličtina s rodilým mluvčím V úterý 10. března 2015 zahájil na naší škole výuku angličtiny rodilý mluvčí Michael Cooper, (projekt CLIL). Na školu bude dojíždět vždy v úterý, výuka bude probíhat ve ročníku. Sněhuláci pro Afriku Byl ukončen projekt "Sněhuláci pro Afriku". Do projektu se celkem zapojilo 341 škol či školek. Z okolí se přihlásila pouze ZŠ Hroznětín a ZŠ praktická Ostrov. Na facebooku bylo zveřejněno hlasovací album s fotkami, které zaslaly zapojené školy. Fotky jsou řazeny podle pořadí škol, jak se přihlašovaly do projektu (naše škola má číslo 39), hlasovat můžete pro naši soutěžní fotografii: Co nás čeká v dubnu Od do začnou přihlášení žáci ročníku jezdit vždy v úterý v odpoledních hodinách na plavání do Ostrova na 1. ZŠ. 15. a se konají přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na střední školy a odborná učiliště. 30. dubna 2015 pořádá ZŠ Hroznětín již tradiční "Slet čarodějnic" pro širokou veřejnost. Slet se bude konat na škvárovém hřišti od hodin. vedení školy IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

7 TROCHA HISTORIE Jak se dostaly do Krušných hor bramobry Horské městečko Přebuz leží ve výšce 900 metrů, kde se už nevyplácí zemědělství, jen zřídka se tu objeví několik záhonů ovsa nebo brambor. Na začátku 16. století se usadili v tomto neúrodném kraji horníci z Durynska, kteří tu hledali vzácný cín. Tito noví, bezstarostní obyvatelé byli evangelického vyznání, nechtěli proto v době protireformace přijímat katolickou víru. Teprve v závěru 17. století sem přišel mladý katolický misionář Daniel Josef Mayer, kterému se v krátké době podařilo tento úkol plnit a získávat zdejší evangelíky na svou stranu. Protože se svými farníky věrně sdílel všechny jejich radosti a strasti, nazývali ho náš otec Jusef. Pro své zásluhy a schopnosti se páter Mayer časem stal farářem v Hroznětíně, potom sekretářem císařského vyslance Nostice, členem kapituly pražského dómu, proboštem a tajným radou a nakonec pražským arcibiskupem (v roce 1731; pozn. red.). Tehdy se lidem na Přebuzi dařilo velmi špatně. Dolování vynášelo jen málo, a když navíc vinou neúrody podražilo v celém kraji obilí, bída na horách se prohlubovala. Odloučeni od dopravních možností byli obyvatelé Přebuzi bez pomoci ponecháni svému osudu. Pověst vypráví, že se Přebuzští dozvěděli o povýšení svého někdejšího duchovního správce, ale cesta k němu byla příliš daleká. Žil tam tehdy v nejvyšší nouzi muž jménem Filip Rölz se svými dvěma syny. Kdyby tu byl náš otec Jusef! vzdychal často. Ten by už uměl poradit a našel by pomoc! Oba synové se proto vydali na cestu do Prahy. Šli tam celé týdny, často uráženi a vysmíváni kvůli svému neobvyklému oblečení, ale hlavně kvůli své krušnohorské mluvě, které nikdo nerozuměl. V Praze se dlouho poptávali po otci Josefovi, až jim konečně jeden laskavý pán, když se dozvěděl, že se ten velký pán jmenuje Mayer, ukázal cestu do arcibiskupského paláce. Předstoupili před církevního knížete, u kterého dlela právě vznešená a početná návštěva. Lidumilný arcipastýř rozuměl dobře mateřskému jazyku svých někdejších farníků a vyslechl účastně jejich přání. Dal si podat talíř, položil na něj dvacet dukátů a nechal jej kolovat mezi svými hosty. Otevřela se srdce i kapsy, na talíř padaly zlaté a stříbrné mince, celkem na tisíc zlatých. Arcibiskup srdečně poděkoval za štědré dary a dodal k tomu: Kdo z vás si umí představit, moji drazí pánové, kolik dobrého jste učinili; protože bída v tomto neúrodném kraji je opravdu veliká! Sklizeň brambor v Hroznětíně Udiveným horalům nasypal otec Josef obsah talíře do čepic se slovy: Je to hodně peněz. Opatrujte je dobře a vraťte se bez meškání domů. Pozdravte mi svého otce i všechny v Přebuzi! Je to přece jen krásné, že máte stále ještě důvěru ke svému starému duchovnímu správci. Ale ještě něco, milí přátelé. Několik řeholníků z Anglie, jsou tam nazýváni hybernové, přineslo do Prahy nové plody, které se velmi rychle rozmnožují, rostou i ve špatné půdě a jsou Kulturní a společenské dění STR. 7

8 velmi dobré k jídlu. Říká se jim zemská jablka, protože rostou v zemi. Dám vám jich trochu, můžete je ve vašich kopcích zkusit pěstovat. A teď spánembohem jděte! Plni naděje se bratři vydali na zpáteční cestu. Pokus o pěstování brambor se zdařil. Strach z nové plodiny zmizel a brzy se pěstování brambor rozšířilo po celých horách i po celé zemi, pravé požehnání pro její obyvatele. Na základě knihy Pověsti a historická vyprávění, jejímž autorem je jeden ze sběratelů krušnohorských pověstí a někdejší učitel z Rotavy Hermann Brandl, připravila Zdenka Čepeláková, upravila V. Zábelová VLAJKA PRO TIBET Rekordních 689 obcí, měst, městských částí nebo krajů se 10. března přidalo k akci Vlajka pro Tibet. Letos se na základě rozhodnutí Rady města připojil také Hroznětín. Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Zemřelo při něm na Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Více info na Text byl se svolením správce webu převzat z ZAHRÁDKÁŘI Dne 11. dubna 2015 se uskuteční zájezd do Litoměřic na Tržnici Zahrady Čech, kterou pořádá ČZS Hroznětín ve spolupráci s Městem Hroznětín. Autobus odjíždí v 7.30 hodin od Městského úřadu v Hroznětíně. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna Upozorňujeme, že přednost mají členové ZO ČZS Hroznětín. Přihlašovat se je možné v novinovém stánku nebo na tel. čísle MĚSTSKÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM Zároveň Vám oznamujeme, že se 18. dubna 2015 v hodin v Městském společenském centru Hroznětín bude konat mimořádná členská schůze ČZS Hroznětín. Na pořadu jednání bude podání žádostí o změny územního plánu a projednání a schválení osadního řádu. Je v zájmu všech členů, aby se této schůze zúčastnili. Karel Kiss, předseda ZO ČZS Hroznětín STR. 8 IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

9 STR. 9

10 PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ Příspěvky zaslané do redakce Hrozětínského zpravodaje nebyly redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se o názor pisatele, nikoliv redakční rady. Plán rozvoje města Hroznětín na roky obsahuje tolik položek, že zcela určitě došlo k omylu a že plánovací období, mělo být nastaveno minimálně na roky Ještě, že se nám dostalo upozornění, že to co se plánuje se udělá pouze za předpokladu, že na to budou peníze. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale potěšíš. A tak, naši představitele v duchu tohoto sedli a sepsali, vše co je napadlo. Bez ladu a skladu. Ten dokument není žádným plánem rozvoje, ale pouze soupisem toho co by se mělo postavit, zřídit, nebo opravit. Možná, že jeho tvůrci ano, ale nikdo další v tomto dokumentu nenajde nic, z čeho by se dalo odhadnout, jakou budoucnost má před sebou naše město. V uvedeném dokumentu je vize pro sport tak dobře ukrytá, že jí prostě neodhalíte. Nezjistíte nic o tom, jakým směrem se bude v budoucnu naše město stavebně rozvíjet. Tedy, pokud se někdo nespokojí s oblastí u Rafandy. Co uděláme proto, abychom žili ve městě plném zeleně a zdravého životního prostředí? Jaké služby se budou občanům nabízet? Budou, nebo nebudou v Hroznětíně v budoucnu nějaké pracovní příležitosti. Na tyto otázky jsme měli v plánu rozvoje města dostat nějakou odpověď. Minimálně alespoň nějaký náznak o tom, že se při rozvoji města bude postupovat koncepčně a vše co se bude dělat, bude do sebe nějak zapadat. Hodně mi vadí, že si naši zastupitelé neuvědomují, že do naší školy již nedochází třetina těch, kteří by s pohledu příslušnosti, do naší STR. 10 školy docházet měli. Že od doby bratrů Kalánů se v žádném sportu nevychoval talentovaný jedinec, který by město proslavil. Opravou zchátralé a nevyhovující fotbalové šatny má vzniknout klub mladých. Pěkně vedle restaurace. Pravděpodobně proto, aby to mladí neměli daleko pro pivo. Nedokážu si vysvětlit, že se nikdo ze zastupitelů nepozastavil nad tím, že na provoz samosprávy vynaložíme proti minulosti o 1,2 mil. Kč více. A to v době kdy všechny obce a města, náklady snižují. Za uvedené peníze jsme toho mohli mnoho udělat, například zaměstnat vysokoškolsky vzdělaného instruktora pro práci s mládeží. Ten by na plný úvazek mládež nejen trénoval, ale koordinoval by činnost mezi kluby, školou, a rodiči. Když dojde k zasedání zastupitelstva tak se nemohu zbavit dojmu, že naši zastupitelé prochází nějakou reinkarnací, nebo žijí jako Dr. Jekyll a pan Hyde. Podepsali se pod různé programy, když s nimi mluvíte tak Vám přiznají, že je nutné být dobrými hospodáři. A najednou na zastupitelstvu zvedají ruce, a to téměř bez diskuze pro naprosto nehospodárné projekty. Ne každému se musí obchvat líbit, nebo s ním souhlasit. Jedno mu ovšem nikdo nemůže upřít. Obchvat dává našemu městu novou dimenzi pro jeho rozvoj. Je to s ohledem na velikost našeho města mimořádná investice. Ta v pomyslném plánu rozvoje města není nijak využitá. Obchvat prozatím pouze přinesl jedněm zisk a druhým škodu. Věřím však, že v budoucnu se projeví jako strategická stavba, která bude významně a pozitivně ovlivňovat život v našem městě. Jaroslav Rovný

11 Placená inzerce: STR. 11

12 SVOZ ODPADU Jako každý rok, tak i letos zajišťuje Městský úřad v Hroznětíně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Místa, datumy a časy přistavení kontejnerů jsou v následujících tabulkách. Martin Maleček, starosta města Velkoobjemové odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - na hrázi hodin Velký Rybník - sever hodin Nebezpečné odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín sídliště pod školou hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - sever hodin Jedná se o barvy, oleje, obaly od barev a olejů, autobaterie, mastné hadry, chemikálie a pneumatiky. vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, v nákladu 700 ks měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. Ev. č. MK ČR Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná. Uzávěrka příštího čísla je STR. 12

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty

Krásná a dojemná derniéra Prodané nevěsty Takové množství lidí, které se sešlo na posledním představení Prodané nevěsty, pyšelská sokolovna snad ještě nezažila. A to nejen proto, že nikdy nebylo k dispozici takové množství židlí. Bylo prodáno

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

Začátkem června byla zahájena

Začátkem června byla zahájena BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, šest měsíců roku 2014 uteklo jako voda a vcházíme do jeho druhé poloviny. Čekají nás prázdninové a dovolenkové

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Vltava snad už naposled

Vltava snad už naposled Vimperské noviny Vydává město Vimperk 11/2013 Ročník XVIII Zdarma Vltava snad už naposled Začátkem října se vedení města podařilo dosáhnout dohody o dalším využívání hotelu Vltava mezi vlastníkem hotelu

Více