HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1"

Transkript

1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 4 duben 2015 ročník IX. zdarma PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Pokud již nyní zvažujete, co s dětmi o letních prázdninách, pak právě Vám jsou určeny následující informace. Kulturní komise při Městském úřadu Hroznětín připravuje pro letošní rok pořádání týdenního příměstského tábora v době letních prázdnin se zaměřením na kulturu a sport pro děti od 5 do 15 let. Termín konání bychom chtěli stanovit na základě Vašich podnětů a přání. V případě zájmu se obracejte do konce dubna na Vendulu Zábelovou v knihovně s návrhy pro Vás nejvhodnějších termínů. Další tipy na zajištění aktivit dětí během letních prázdnin: V termínu od 17. do 21. srpna 2015 proběhne v Hroznětíně sportovně lezecký tábor pro děti od 6 do 15 let za účasti profesionálních instruktorů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách organizátora nebo ové adrese V termínech od 20. do 24. července 2015 a od 10. do 14. srpna 2015 proběhnou na Velkém Rybníku dva turnusy příměstského tábora se zaměřením na výuku anglického jazyka pro děti ve věku 5 až 10 let. Bližší informace je možné získat u organizátora na webových stránkách nebo ové adrese Eva Jandáková, Vendula Zábelová ZPRAVODAJ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁ SMYSL Dovoluji si tímto navázat na článek paní Marty Rödigové z druhého čísla letošního zpravodaje. Třídit odpady má opravdu smysl. Nejen že se tříděním odpadů sníží náklady na svoz tuhého komunálního odpadu, ale zároveň přispívá ke snížení zátěže životního prostředí. Jenom za loňský rok bylo zachráněno cca 23 km 2 přírody tím, že se zrecyklovalo a znovu použilo 72% celkové produkce obalových materiálů. Například 1 tuna vytříděného papíru dokáže ušetřit až 2 tuny dřevní hmoty. V průměru vytřídila v loňském roce každá česká domácnost 45 kg papíru, 25 kg plastů a 28 kg skla. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů, je součástí tohoto vydání Hroznětínského zpravodaje odpadová příručka pro domácnosti. Zdroj: společnost EKO-KOM KOPÍROVÁNÍ Zdeněk Janský, místostarosta města Podatelna městského úřadu rozšiřuje kopírovací služby pro občany města také o barevné kopírování. Cena za černobílé kopírování se nemění a zůstává stále 2,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 4,- Kč za 1 stranu formátu A3. Při barevném kopírování je cena 10,- Kč za 1 stranu formátu A4 a 20,- Kč za jednu stranu formátu A3. Kopírovat je také možné v knihovně, ceny jsou totožné, ovšem barevně lze kopírovat pouze ve formátu A4. STR. 1

2 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, SO- CIÁLNÍCH SLUŽEB a PODNIKÁNÍ Jednou z priorit činnosti městského úřadu je podpora zaměstnanosti, podnikání a sociálních služeb v našem regionu. Snahou je, aby se do výběrových řízení zadávaných městským úřadem mohly hlásit i místní firmy i naši občané. Tím by se vynaložené finanční prostředky zhodnotily dvakrát, nejenom jako investice do rozvoje našeho města nebo rozvoje spolkového života, ale také jako podpora zaměstnanosti v našem regionu. Chtěl bych proto požádat místní podnikatele i občany, aby oslovili městský úřad, v jaké oblasti mohou participovat na městských zakázkách. Nejedná se jen o oblast stavebních prací, ale i možnou spolupráci v rozvoji a údržbě zeleně a komunikací v našem městě, spolupráci při zajištění služeb pro občany našeho města, spolupráci při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a také při zajištění sociálních služeb v oblastech, které v našem městě chybí nebo i o spolupráci při rekvalifikaci a pomoci při hledání zaměstnání. Zároveň městský úřad nabízí možnost podpory a spolupráce s místními podnikatelskými subjekty, různými spolky a sdruženími při zapojení se do programů pro získávání finanční podpory z EU a z národních programů. Dotační tituly získávané např. přes MAS Krušné Hory o.p.s. mají za cíl zajistit dostatečnou vybavenost obcí, fungující služby a infrastrukturu, udržování kulturních, historických, technických i přírodních památek, stabilizaci místního podnikatelského prostředí a rovoj spolkových činností a místních aktivit. Cílem je i podpora místních začínajících i zavedených podnikatelských STR. 2 subjektů i fyzických osob v činnostech, které povedou k vytvoření pracovních míst pro občany našeho města. Rádi také přivítáme podněty a náměty ke zlepšení života v našem městě. Naším cílem je, aby se nám všem v našem městě dobře žilo a aby Hroznětín stále byl dobrou adresou pro život. Zdeněk Janský, místostarosta města ŠKOLNÍ AUTOBUS V rámci zajištění podpory základního vzdělávání, zkvalitnění služeb a zajištění bezpečnosti dětí ve městě Hroznětín zvažuje vedení města zajistit dopravu žáků dojíždějících do ZŠ Hroznětín ze spádových obcí Bystřice, Odeř, Velký Rybník a Ruprechtov školním autobusem. Vzhledem k uvedenému záměru se obracíme na rodiče se žádostí, zda mají o tuto službu zájem. V tom případě kontaktujte starostu města na telefonním čísle NORDIC WALKING Martin Maleček, starosta města Nejen účastníci podzimní akce Nordic walking, ale i ti kteří se zapojit nemohli, volají po opakování této společné sportovní aktivity. Tak tedy, pokud bude zájem trvat, rádi bychom uskutečnili jarní i podzimní výšlap - opět vyrazit můžete už ! Přihlásit se je možné v knihovně Hroznětín, kde obdržíte startovací číslo i podrobnější informace. V případě, že ještě nevlastníte hůlky na nordic walking, pak vám je zase rádi zdarma zapůjčíme. Chybět opět nebude ani skvělá fyzioterapeutka Líba Pecková, ceny pro vylosované, dobrá nálada a polévka v cíli. Eva Jandáková

3 SBÍREJTE VÍČKA - pomůžete 4. března 2013 se v Karlových Varech narodil Honzík Effenberger z Velkého Rybníka. Jeho příchod na svět nebyl jednoduchý a v důsledku toho musel být převezen do FN Motol na dětské kardiocentrum, kde sedmý den svého života podstoupil devítihodinovou operaci, po které zůstal 22 dní v umělém spánku. Byla mu diagnostikována komplexní srdeční vada, a proto musel po třech měsících svého života podstoupit další, tentokrát šestihodinovou operaci. Z důvodu neokysličování půlky srdce mu byly některé tepny a žíly propojeny přes plíce. Do roka ho čeká další rozsáhlá operace s tříměsíčním pobytem v nemocnici, při které podstoupí výměnu tepen v těle za umělé. Každý měsíc musí ve FN Motol absolvovat kontroly a je pod stálým lékařským dohledem. Nesmí mezi větší kolektiv lidí, protože jakýkoliv vir či nemoc může být pro jeho zdraví nebezpečný. Proto ani nemůže mezi děti nebo chodit do školky. Přáním jeho rodičů je zařídit Honzíkovi pokojík s čističkou vzduchu a s regulací teploty a zajistit mu pobyt v lázních a specializovanou pedagožku, která by za Honzíkem mohla docházet. Pomozme jim uskutečnit jejich přání není to těžké, stačí jen sbírat plastová či kovová víčka: plastová víčka od PET lahví, džusů, máchadel apod. kovová víčka od piva, limonád, přesnídávek apod. (prosíme, třiďte víčka zvlášť plastová a kovová nedávejte je dohromady!) Víčka můžete zasílat organizátorce sbírky Michaele Moisesové na adresu Družební 1323, Ostrov nebo je předávat přímo v Knihovně Hroznětín. Pojďme společně alespoň sběrem víček podpořit někoho, kdo naší pomoc potřebuje. Zároveň je možné Honzíka podpořit i finanční pomocí na transparentní bankovní účet /0100, který byl pro Honzíka založen pod patronací Města Hroznětín. Součástí podpory Honzíka bude také benefiční koncert, který se uskuteční na Velkém Rybníku (program celé akce bude včas zveřejněn) a jehož výtěžek bude věnován na jeho konto. Při této příležitosti bychom také rádi uspořádali charitativní prodej ručních výrobků. Vyzýváme proto všechny šikovné tvořivé lidi s otevřeným srdcem, aby přinesli do knihovny do konce května svůj ručně vyrobený výrobek (můžete plést, háčkovat, šít, vyšívat, malovat, zkrátka přinést výrobek zhotovený technikou, která vás baví). Výrobky budou poté prodávány ve stánku na místě konání benefičního koncertu. Ty, které se na místě neprodají, se budou prodávat v knihovně. Výtěžek z prodeje bude věnován na výše zmíněné konto. Věříme, že i v Hroznětíně se najdou lidé ochotní pomáhat druhým. M. Moisesová, Z. Janský, V. Zábelová Kulturní a společenské dění STR. 3

4 VÝSTAVA PALIČKOVÁNÍ První březnové úterý se v knihovně konala vernisáž výstavy Hra paliček a nití. Na 40 zájemců se přišlo podívat, jaká krása paličkářkám z občanského sdružení Krušnohorská krajka pod rukama vzniká. Výstavu i s názornou ukázkou paličkování a povídáním o historii tohoto uměleckého řemesla navštívily také postupně všechny třídy druhého stupně místní základní školy. Paní Evženii Nováčkové (na fotografii spolu se starostou města) a Jitce Líkařové velmi děkuji za ochotu a trpělivý výklad, který dětem poskytly. Další fotografie si můžete prohlédnout na SPOLKOVÝ ŽIVOT STR. 4 Vendula Zábelová Každé obydlené místo má svoji dlouhou a nezaměnitelnou historii. Nejinak je tomu i u nás v Hroznětíně. Historie Hroznětína je i základem naší snahy o oživení spolkového života cestou založení tzv. Okrašlovacího spolku Hroznětín. Cílem jeho činnosti je znovunalezení historie Hroznětína a snaha o oživení historických míst a tradic. Po prostudování dobových dokumentů, písemností i z generace na generaci předávaných vyprávění není pochyb o tom, že Hroznětín má v tomto směru rozhodně co nabídnout. Jedním z prvních kroků oživení historie Hroznětína, který proběhne již v průběhu měsíce dubna ve spolupráci s paní Martou Rödigovou a s panem Josefem Zahrádkou, bude vyzvednutí starých kamenných obelisků z koryta Bystřice a osazení dochovaných pamětních křížů zpět na svá místa. Zároveň již ve spolupráci s Lesy ČR probíhají přípravné práce na obnově starých kapliček na cestě k Flaschnerově skále a na obnovení ve své době velmi známé a vyhlášené Promenadenweg zur Sommerfrische (po které se svého času procházel i J. W. Goethe) právě od Flaschnerovy skály až k Židovskému hřbitovu. Další snahou spolku bude obnovení vyhlídky Gloriet, včetně celé lesní cesty z Hroznětína až do Merklína. V neposlední řadě plánujeme ve spolupráci s Židovskou obcí a s Karlovarským muzeem připomenutí historických míst, jakými bylo židovské ghetto, synagoga i stará židovská obchodní stezka do Karlových Varů. Dále ve spolupráci s ostrovskou farností připravujeme obnovení sochařské výzdoby kostela sv. Petra a Pavla a jeho nasvícení a ve spolupráci s odborníky na pohřební místa úpravy staré části městského hřbitova v Hroznětíně. Chtěli bychom touto cestou oslovit pamětníky i zájemce o oživení historie Hroznětína a místních tradic, aby se zapojili a stali se členy Okrašlovacího spolku Hroznětín. Tato naše snaha má za cíl oživit spolkový život a dostat tak Hroznětín znovu do povědomí jako místo, které stojí za to navštívit. To následně přispěje jak k rozvoji turistického ruchu, který s sebou do našeho regionu přinese rozvoj podnikatelských činností, tak i k vytváření nových pracovních příležitostí. Vendula Zábelová, Zdeněk Janský IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

5 HASIČI V rámci Výroční valné hromady, která se uskutečnila 24. ledna 2015 v prostoru MSC Hroznětín, hodnotili hasiči v čele se starostou R. Faberou svoji činnost za uplynulý rok. Kromě soutěží, ve kterých se podařilo několikrát získat ocenění, hasiči odpracovali 247 hodin při pomoci městu (kácení stromů apod.). Bez hasičů už si jistě ani neumíme představit akce jako například pálení čarodějnic, stavění májky, rozsvěcení vánočního stromu nebo dětský den. Hasiči mimo jiné zasahovali při požáru dřeva ve sklepě i havárii vody. Od loňského roku se také mohou pochlubit novým hasičským autem, které zakoupilo Město Hroznětín. Závěrem valné hromady byl zvolen nový výbor: R. Fabera (starosta), P. Krejza (velitel), I. Mariňák (zástupce), J. Poživil (pokladník), I. Nepovídová (jednatel) a revizní komise p. Rödigová, R. Müller a M. Bělohlávek. Za dlouholetou činnost ve SDH Hroznětín byli p. Rödigová, p. R. Müller, p. Kraus, p. Juráš, odměněni čestným uznáním a p. Nepívodová, p. Staš a p. Šindelář byli odměnení čestným uznáním za práci. Josef Müller obdžel čestné uznání zasloužilý velitel sboru. Marta Rödigová FOTBAL žáčci V březnu se naši mladší žáčci zúčastnili tří přípravných turnajů v Karlových Varech Dvorech a Sedleci (fotografie pod článkem). Od dubna opět trénujeme 2x týdně, tzn. ve středu a pátek od 16 hodin na hřišti TJ Olympie. Rádi bychom poděkovali sponzorovi Janu Michlíkovi za nákup sportovních kompletů pro naše nejmenší fotbalisty. Po zimní přestávce začíná opět sezóna 19. dubna, kdy nás čekají první dvě utkání na hřišti v Božíčanech. Naše malé hráče můžete přijít povzbudit při domácích zápasech 16. a 30. května. Stále také přijímáme nové žáčky (od ročníku 2009 výše). B. Keleman, V. Voslař, J. Šuba, trenéři JUBILANTI a NOVÍ OBČÁNCI V měsíci březnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: Františka Bůžková Miloslav Souček Jaroslav Mošnička Mária Malčeková Andrej Staš Noví občánci: Klára Suchá Adam Lexa Anna Slezáriková Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje jubilantům i novým občánkům vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. Kulturní a společenské dění STR. 5

6 MATEŘSKÁ ŠKOLA Dne 22. dubna 2015 od do hodin pořádá naše školka den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu. Termíny zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016: od do hodin od do hodin S sebou si vezměte občanský průkaz STR. 6 a rodný list dítěte. Ráda bych rodiče informovala, že pravidelně aktualizujeme naše webové stránky (www.mshroznetin.estranky.cz), kde nově naleznete mimo jiné i týdenní jídelníček. Nově prezentujeme činnost školky i na facebooku. Hana Cerhová, ředitelka MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Florbal 12. března 2015 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili soutěže v rámci AŠSK ve florbalu na 1. ZŠ Ostrov ve skupině okrskového kola. Družstvo (na fotografii níže) ve složení Matyáš Reinl, Jan Paluska, Martin Kroupa, Radim Šopejstal, Tobias Skreptáč a Jan Macura, získalo 2. místo. K pěknému sportovnímu úspěchu moc gratulujeme. Angličtina s rodilým mluvčím V úterý 10. března 2015 zahájil na naší škole výuku angličtiny rodilý mluvčí Michael Cooper, (projekt CLIL). Na školu bude dojíždět vždy v úterý, výuka bude probíhat ve ročníku. Sněhuláci pro Afriku Byl ukončen projekt "Sněhuláci pro Afriku". Do projektu se celkem zapojilo 341 škol či školek. Z okolí se přihlásila pouze ZŠ Hroznětín a ZŠ praktická Ostrov. Na facebooku bylo zveřejněno hlasovací album s fotkami, které zaslaly zapojené školy. Fotky jsou řazeny podle pořadí škol, jak se přihlašovaly do projektu (naše škola má číslo 39), hlasovat můžete pro naši soutěžní fotografii: Co nás čeká v dubnu Od do začnou přihlášení žáci ročníku jezdit vždy v úterý v odpoledních hodinách na plavání do Ostrova na 1. ZŠ. 15. a se konají přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na střední školy a odborná učiliště. 30. dubna 2015 pořádá ZŠ Hroznětín již tradiční "Slet čarodějnic" pro širokou veřejnost. Slet se bude konat na škvárovém hřišti od hodin. vedení školy IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

7 TROCHA HISTORIE Jak se dostaly do Krušných hor bramobry Horské městečko Přebuz leží ve výšce 900 metrů, kde se už nevyplácí zemědělství, jen zřídka se tu objeví několik záhonů ovsa nebo brambor. Na začátku 16. století se usadili v tomto neúrodném kraji horníci z Durynska, kteří tu hledali vzácný cín. Tito noví, bezstarostní obyvatelé byli evangelického vyznání, nechtěli proto v době protireformace přijímat katolickou víru. Teprve v závěru 17. století sem přišel mladý katolický misionář Daniel Josef Mayer, kterému se v krátké době podařilo tento úkol plnit a získávat zdejší evangelíky na svou stranu. Protože se svými farníky věrně sdílel všechny jejich radosti a strasti, nazývali ho náš otec Jusef. Pro své zásluhy a schopnosti se páter Mayer časem stal farářem v Hroznětíně, potom sekretářem císařského vyslance Nostice, členem kapituly pražského dómu, proboštem a tajným radou a nakonec pražským arcibiskupem (v roce 1731; pozn. red.). Tehdy se lidem na Přebuzi dařilo velmi špatně. Dolování vynášelo jen málo, a když navíc vinou neúrody podražilo v celém kraji obilí, bída na horách se prohlubovala. Odloučeni od dopravních možností byli obyvatelé Přebuzi bez pomoci ponecháni svému osudu. Pověst vypráví, že se Přebuzští dozvěděli o povýšení svého někdejšího duchovního správce, ale cesta k němu byla příliš daleká. Žil tam tehdy v nejvyšší nouzi muž jménem Filip Rölz se svými dvěma syny. Kdyby tu byl náš otec Jusef! vzdychal často. Ten by už uměl poradit a našel by pomoc! Oba synové se proto vydali na cestu do Prahy. Šli tam celé týdny, často uráženi a vysmíváni kvůli svému neobvyklému oblečení, ale hlavně kvůli své krušnohorské mluvě, které nikdo nerozuměl. V Praze se dlouho poptávali po otci Josefovi, až jim konečně jeden laskavý pán, když se dozvěděl, že se ten velký pán jmenuje Mayer, ukázal cestu do arcibiskupského paláce. Předstoupili před církevního knížete, u kterého dlela právě vznešená a početná návštěva. Lidumilný arcipastýř rozuměl dobře mateřskému jazyku svých někdejších farníků a vyslechl účastně jejich přání. Dal si podat talíř, položil na něj dvacet dukátů a nechal jej kolovat mezi svými hosty. Otevřela se srdce i kapsy, na talíř padaly zlaté a stříbrné mince, celkem na tisíc zlatých. Arcibiskup srdečně poděkoval za štědré dary a dodal k tomu: Kdo z vás si umí představit, moji drazí pánové, kolik dobrého jste učinili; protože bída v tomto neúrodném kraji je opravdu veliká! Sklizeň brambor v Hroznětíně Udiveným horalům nasypal otec Josef obsah talíře do čepic se slovy: Je to hodně peněz. Opatrujte je dobře a vraťte se bez meškání domů. Pozdravte mi svého otce i všechny v Přebuzi! Je to přece jen krásné, že máte stále ještě důvěru ke svému starému duchovnímu správci. Ale ještě něco, milí přátelé. Několik řeholníků z Anglie, jsou tam nazýváni hybernové, přineslo do Prahy nové plody, které se velmi rychle rozmnožují, rostou i ve špatné půdě a jsou Kulturní a společenské dění STR. 7

8 velmi dobré k jídlu. Říká se jim zemská jablka, protože rostou v zemi. Dám vám jich trochu, můžete je ve vašich kopcích zkusit pěstovat. A teď spánembohem jděte! Plni naděje se bratři vydali na zpáteční cestu. Pokus o pěstování brambor se zdařil. Strach z nové plodiny zmizel a brzy se pěstování brambor rozšířilo po celých horách i po celé zemi, pravé požehnání pro její obyvatele. Na základě knihy Pověsti a historická vyprávění, jejímž autorem je jeden ze sběratelů krušnohorských pověstí a někdejší učitel z Rotavy Hermann Brandl, připravila Zdenka Čepeláková, upravila V. Zábelová VLAJKA PRO TIBET Rekordních 689 obcí, měst, městských částí nebo krajů se 10. března přidalo k akci Vlajka pro Tibet. Letos se na základě rozhodnutí Rady města připojil také Hroznětín. Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Zemřelo při něm na Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Více info na Text byl se svolením správce webu převzat z ZAHRÁDKÁŘI Dne 11. dubna 2015 se uskuteční zájezd do Litoměřic na Tržnici Zahrady Čech, kterou pořádá ČZS Hroznětín ve spolupráci s Městem Hroznětín. Autobus odjíždí v 7.30 hodin od Městského úřadu v Hroznětíně. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna Upozorňujeme, že přednost mají členové ZO ČZS Hroznětín. Přihlašovat se je možné v novinovém stánku nebo na tel. čísle MĚSTSKÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM Zároveň Vám oznamujeme, že se 18. dubna 2015 v hodin v Městském společenském centru Hroznětín bude konat mimořádná členská schůze ČZS Hroznětín. Na pořadu jednání bude podání žádostí o změny územního plánu a projednání a schválení osadního řádu. Je v zájmu všech členů, aby se této schůze zúčastnili. Karel Kiss, předseda ZO ČZS Hroznětín STR. 8 IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

9 STR. 9

10 PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ Příspěvky zaslané do redakce Hrozětínského zpravodaje nebyly redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se o názor pisatele, nikoliv redakční rady. Plán rozvoje města Hroznětín na roky obsahuje tolik položek, že zcela určitě došlo k omylu a že plánovací období, mělo být nastaveno minimálně na roky Ještě, že se nám dostalo upozornění, že to co se plánuje se udělá pouze za předpokladu, že na to budou peníze. Říká se, že slibem nezarmoutíš, ale potěšíš. A tak, naši představitele v duchu tohoto sedli a sepsali, vše co je napadlo. Bez ladu a skladu. Ten dokument není žádným plánem rozvoje, ale pouze soupisem toho co by se mělo postavit, zřídit, nebo opravit. Možná, že jeho tvůrci ano, ale nikdo další v tomto dokumentu nenajde nic, z čeho by se dalo odhadnout, jakou budoucnost má před sebou naše město. V uvedeném dokumentu je vize pro sport tak dobře ukrytá, že jí prostě neodhalíte. Nezjistíte nic o tom, jakým směrem se bude v budoucnu naše město stavebně rozvíjet. Tedy, pokud se někdo nespokojí s oblastí u Rafandy. Co uděláme proto, abychom žili ve městě plném zeleně a zdravého životního prostředí? Jaké služby se budou občanům nabízet? Budou, nebo nebudou v Hroznětíně v budoucnu nějaké pracovní příležitosti. Na tyto otázky jsme měli v plánu rozvoje města dostat nějakou odpověď. Minimálně alespoň nějaký náznak o tom, že se při rozvoji města bude postupovat koncepčně a vše co se bude dělat, bude do sebe nějak zapadat. Hodně mi vadí, že si naši zastupitelé neuvědomují, že do naší školy již nedochází třetina těch, kteří by s pohledu příslušnosti, do naší STR. 10 školy docházet měli. Že od doby bratrů Kalánů se v žádném sportu nevychoval talentovaný jedinec, který by město proslavil. Opravou zchátralé a nevyhovující fotbalové šatny má vzniknout klub mladých. Pěkně vedle restaurace. Pravděpodobně proto, aby to mladí neměli daleko pro pivo. Nedokážu si vysvětlit, že se nikdo ze zastupitelů nepozastavil nad tím, že na provoz samosprávy vynaložíme proti minulosti o 1,2 mil. Kč více. A to v době kdy všechny obce a města, náklady snižují. Za uvedené peníze jsme toho mohli mnoho udělat, například zaměstnat vysokoškolsky vzdělaného instruktora pro práci s mládeží. Ten by na plný úvazek mládež nejen trénoval, ale koordinoval by činnost mezi kluby, školou, a rodiči. Když dojde k zasedání zastupitelstva tak se nemohu zbavit dojmu, že naši zastupitelé prochází nějakou reinkarnací, nebo žijí jako Dr. Jekyll a pan Hyde. Podepsali se pod různé programy, když s nimi mluvíte tak Vám přiznají, že je nutné být dobrými hospodáři. A najednou na zastupitelstvu zvedají ruce, a to téměř bez diskuze pro naprosto nehospodárné projekty. Ne každému se musí obchvat líbit, nebo s ním souhlasit. Jedno mu ovšem nikdo nemůže upřít. Obchvat dává našemu městu novou dimenzi pro jeho rozvoj. Je to s ohledem na velikost našeho města mimořádná investice. Ta v pomyslném plánu rozvoje města není nijak využitá. Obchvat prozatím pouze přinesl jedněm zisk a druhým škodu. Věřím však, že v budoucnu se projeví jako strategická stavba, která bude významně a pozitivně ovlivňovat život v našem městě. Jaroslav Rovný

11 Placená inzerce: STR. 11

12 SVOZ ODPADU Jako každý rok, tak i letos zajišťuje Městský úřad v Hroznětíně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Místa, datumy a časy přistavení kontejnerů jsou v následujících tabulkách. Martin Maleček, starosta města Velkoobjemové odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - u č. p hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - na hrázi hodin Velký Rybník - sever hodin Nebezpečné odpady stanoviště datum čas Bystřice u zastávky hodin Hroznětín - hasičárna hodin Hroznětín - u kostela hodin Hroznětín sídliště pod školou hodin Hroznětín - garáže u Šnirců hodin Hroznětín Rafanda zastávka ČD hodin Odeř - náves hodin Ruprechtov - náves hodin Velký Rybník - u kempu Las Velas hodin Velký Rybník - sever hodin Jedná se o barvy, oleje, obaly od barev a olejů, autobaterie, mastné hadry, chemikálie a pneumatiky. vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, v nákladu 700 ks měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. Ev. č. MK ČR Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná. Uzávěrka příštího čísla je STR. 12

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 5 květen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 5 květen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 5 květen 2015 ročník IX. zdarma ZPRAVODAJ MĚSTO INFORMUJE Nejprve bychom chtěli upřesnit šířenou dezinformaci, že z fotbalových šaten TJ Olympie vznikne klub mladých. V plánu činnosti

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1

HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ. číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma. Hroznětínský zpravodaj STR. 1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 6 červen 2015 ročník IX. zdarma ZPRAVODAJ NORDIC WALKING Když jsme v loňském roce připravovali společnou sportovní aktivitu, při které si každý může protáhnout tělo a navíc se setkat

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více