Úvodem. Vážení a milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1

2 Úvodem Vážení a milí čtenáři, dostává se vám do rukou elektronický almanach, který mapuje roky našeho dlouhá léta prestižního Papírníkova gymnázia. Za zmíněných pět let škola vzkvétala, modernizovala se, a tak 1. září 2014 gymnázium na Elgartově ulici slaví v plném rozpuku 95. výročí svého založení. Do července 2012 vedl školu zkušenou rukou Ing. Mgr. Tomáš Papírník. Škole velel bezmála 21 let a patří mu velký dík mimo jiné za pohodovou atmosféru, kterou na škole vytvořil. Po sedmi letech ve funkci zástupkyně ředitele na Elgartce jsem se po vyhlášeném konkurzu stala ředitelkou. Na gymnáziu působím od roku 1995 a za tu dobu mi přirostlo k srdci, jako většině učitelů na této škole. Příjemná rodinná atmosféra se odráží na celém vzdělávacím a výchovném procesu, a tak věřím, že většina žáků do naší školy (když už holt někam chodit musí) chodí ráda. O celé řadě aktivit, které pro žáky pořádáme nebo které pořádají naši žáci, se dočtete v následujících článcích. Co se týká školního prostředí po stránce technické a vzhledové, nutno říct, že kráčíme dál a dál. Škola je zateplena, provedli jsme rekonstrukci kanalizace a sanaci budovy, postupně provádíme renovaci dveří, lavic, vybavujeme se novým nábytkem. Pořizujeme mnoho nových a moderní učebních pomůcek. Snažíme se po všech stránkách. Věřím, že i v následujících letech se nám bude dařit školu zvelebovat, žákům předávat mnoho znalostí, zkušeností, rozvíjet jejich zájmy, podporovat jejich talenty. Do úžasné stovky nám zbývá pět let a já věřím, že úspěšných. Budeme pro to dělat vše, co bude v našich silách. Mgr. Petra Šperková ředitelka gymnázia

3 Český jazyk a literatura A ještě musím pochválit tebe, tebe česká řeči, jazyku nejdokonalejší, nejkrásnější... Tato chvála české řeči od Karla Čapka zní dnešní mladé generaci asi nadneseně. Čeština je samozřejmá záležitost, je to většinou náš mateřský jazyk, tak jaképak učení? Přece všichni umíme šprechtit česky, kvůli tomu vopruzu pravopisu si v notebooku či na mobilu vyhledáme na netu info, takže budeme flexibilní a in. Je čeština samozřejmostí? Přáním nás, češtinářů, je stvořit vhodně a pohotově se vyjadřujícího, sečtělého a oduševnělého jedince. Cíle jsou vysoké, nikoliv však nedosažitelné... A tak se snažíme. Od posledního kulatého výročí se přihodilo několik událostí, které si předsevzaly přitáhnout studenty k jejich vlastní aktivitě, objevit v nich tvůrčí potenciál. V roce 2010/2011 vznikl divadelní spolek NAHRANÍ, který během roku nastudoval parodii na western a zároveň na pseudovědecké konference. Premiéra se s velkým úspěchem uskutečnila v květnu 2011 v divadle Barka. Potlesk patří všem účinkujícím studentům i našemu panu řediteli, jenž byl pro roli šerifa přímo stvořen, a také posluchačce FF MU Evě Mikulkové, která hru objevila a ujala se režie. Na tyto snahy oživit u nás divadelní dění navázal v roce 2013 kolega Jan Křeček založením dramatického kroužku, kde se zpočátku zaměřil na recitaci. Studenti vystoupili na přehlídce brněnského kola Wolkerova Prostějova. Žákyně Ivana Šmorová získala čestné uznání za přirozený a civilní projev. V posledních letech se začíná dařit i v celostátních recitačních soutěžích, jakou je např. Memoriál R. Čtvrtlíka. Růžena Zilayová zvítězila ve školní soutěži a postoupila do dalších kol. V regionálním kole v roce 2013 obsadila třetí místo, v roce 2014 byl náš Richard Matoušek třetí a Růžena druhá. V celostátním finále v Děčíně měla úspěch, i když se do první trojice neprobojovala. Snažíme se získat nadané žáky i pro studentskou vědeckou činnost (SOČ). Podařilo se! Pod vedením prof. Cupákové postoupil Tomáš Maleček až do celostátního finále! Téma rozsáhlé práce znělo Divadlo Járy Cimrmana, jehož je Tomáš velký obdivovatel. Některé informace mu ochotně sdělil i sám Zdeněk Svěrák. V minulém roce vydávali žáci vlastní školní časopis. Doufejme, že redaktorům a autorům jejich elán i časopis Reckless vydrží. V roce 2014 oslavilo naše gymnázium 95. výročí. Na slavnostní akademii v kulturním domě Omega zazněla adaptace povídky Ivana Vyskočila Takové torzo, to by si terpv žilo (připravil prof. Křeček) a žáci původem z cizích zemí recitovali básně ve své mateřštině, které nám posléze přeložili do češtiny (připravila prof. Mikulková). Zazněla tu perština, italština, vietnamština, romština a řečtina. Kolegyně Cupáková nastudovala hudební čísla se školním sborem Musicomania. Akademie se zdařila a za pět let na nás číhá opravdu důležité datum oslavíme sto let od založení! Novým jevem v literárních aktivitách je tzv. Listování. Herec Lukáš Hejlík připravuje scénické čtení ze zajímavých knih. Každý rok si vybíráme jedno představení Gottland, Straka v říši entropie, Mrtvý holky. Projekt se osvědčil, někdy bývá čtení spojeno i s přítomností a představením autora. Také vystoupení pánů Hlaváčka a Machaty, kteří dále nesou prapor brněnského hantecu, mělo úspěch. V posledních letech jsme zhlédli několik kvalitních českých filmů. Žáky zřejmě nejvíce zaujal Hořící keř o osudech rodiny Jana Palacha. Máme-li měřit úroveň znalostí a dovedností jakýmsi administrativním výstupem, studium se ukončí tak zvanou maturitou. Někteří studenti mají sklon ji podceňovat, ale i ona změněná, státem určená zkouška má svá temná úskalí. Zdá se nám, že žáci na gymnáziu čtou rozhodně více než oněch povinných dvacet knih. Naštěstí! A ti, kteří by měli snahu nečíst a stáhnout, jsou v průběhu let odhaleni a posunováni a tlačeni a neuvěřitelné se stane skutkem často najdou ve čtení zálibu! Nesmíme zapomenout na důležitou funkci školní knihovny, kde kraluje naše bývalá kolegyně prof. Blažková. Knihovna je slušně zásobena i novými zajímavými tituly peníze se v rozpočtu školy vždy najdou. A kdo čte, nechybuje většinou ani v pravopise. Stává se, že lidé jsou podle vyjadřování a pravopisu posuzováni i odsuzováni. Značkové oblečení a dokonalý make-up nemusí být hlavní trumf! Zato sloh je opravdová výzva! Výuka této disciplíny, vyžadující ve značné míře i talent, fantazii a znalosti žáků, je zapeklitý oříšek i pro ostříleného pedagogického mazáka. Slohové práce bývají zhusta psány metodou pokus-omyl, očekáváme s dychtivostí posloupnost pokus-skvost! Zábavné večery se slohovkami za tu naději stojí! Musíme realisticky konstatovat, že zde se na

4 lepší časy příliš neblýská. Ale nerezignujeme! Zkoušíme učinit z žáků olympioniky v českém jazyce, procítěné recitátory, jezdíme na exkurze (Praha, Kralice, Rajhrad), navštěvujeme knihovny (Moravská zemská, Mahenova), muzea (Moravské zemské, Technické), galerie (Moravská), chodíme na koncerty (Státní filharmonie Brno) a do divadel (Mahenovo, Městské, HaDivadlo, Husa na provázku...). Jednoduše děláme, co můžeme. Není toho málo, a i když se naše snaha někdy setká s neúspěchy či přímo odporem, vždy se najdou studenti vděční za tyto aktivity, nadšení z češtiny, z krásy jazyka, z literatury. Nechť nadšení vydrží studentům i nám, pedagogům. Exkurze do Prahy Představení dramatického kroužku

5 Anglický jazyk Cizí jazyk je dřina. Jenomže bez něj to nejde. Čím byla pro středověké učence latina, tím je dnes angličtina. A na naše studenty se valí ze všech stran. Co všechno pro ně děláme? Jsme moderní jsme na Facebooku i webových stránkách školy. Jsme i tradiční máme bohatě vybavenou knihovnu, která obsahuje kromě původních titulů v angličtině i všechny úrovně zjednodušené četby. Na nástěnkách zahrnujeme studenty informacemi, vtipy, příspěvky ze života, aktuálními soutěžemi a podobně. K tomu všemu mají studenti možnost objednat si časopis Bridge, ryze anglickou četbu, která je určena právě studentům středních škol. Kdyby i tohle všechno bylo málo, nachází se v našich řadách člověk, se kterým nelze komunikovat jinak než anglicky. S Evanem McElravym, rodilým mluvčím z USA, se v průběhu studia setká každý žák, od druhého ročníku probíhá minimálně jedna hodina angličtiny týdně s ním. V neposlední řadě jsme partnery zkouškového centra P. A. R. K naším společným cílem je motivovat studenty, aby složili mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky (Cambridge Exams). Tohle všechno se děje neustále. Každý měsíc ovšem děláme něco navíc. V září každoročně píšeme tzv. placement test srovnáváme úroveň mezi třídami, ročníky, vyhodnocujeme a odměňujeme nejlepší studenty. V říjnu první ročníky navštěvují Moravskou zemskou knihovnu, konkrétně její cizojazyčnou část. V loňském školním roce místo klasické přednášky ale na studenty čekala bojovka, kterou připravil vyučující Jan Křeček. Před vánočními prázdninami pravidelně navštěvujeme divadelní představení v anglickém jazyce, např. v prosinci 2013 to bylo představení Henry and Six Wives. Loni jsme poprvé uspořádali i tzv. Národní den. Pro studenty byl ve škole připraven náhradní program, na kterém se podílely všechny jazykové komise v anglickém pracovním listu se mezi úkoly objevil např. Christmas Quiz, seznámení s reáliemi jednotlivých anglicky mluvících zemí nebo napsání limericku. V lednu probíhají školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce (určeno 2. a 3. ročníkům). Vítězkou ve školním roce 2013/2014 se stala Lolita Jukelsonová (2.B), která postoupila do kola městského. Trojici vítězů doplňují Michaela Virčíková (2.C) a Šárka Morávková (3.B). Součástí je vždy poslech, popis obrázků, práce s textem a řešení každodenní konverzační situace. Aby těch soutěží nebylo málo, zúčastňujeme se i online soutěže Angličtinář roku, dále City and Guilds English Language Contest, A School English Cup. Na výlet do Pardubic se vydali Lukáš Pelant a Nikola Švarcová (oba 1.A), a to v rámci recitační soutěže O bílého havrana E. A. Poea. Byla to naše první zkušenost s touto soutěží, a přestože jsme skončili těsně pod stupni vítězů, moc se nám v Pardubicích líbilo. Pokud by někomu nestačil rodilý mluvčí, je možné si angličtinu zlepšovat i dalšími způsoby, například konverzací s cizinci z agentury AIESEC. Vítanými hosty byly například Adam z Brazílie a Nugra z Indonésie. Dále jsme v minulosti spolupracovali s nadačním fondem Maják a několikrát jsme na naší škole přivítali ženský basketbalový tým Houghton College z New Yorku nebo hráče amerického fotbalu z Taylor University v Indianě v USA. Pod vedením Evana McElravyho pak celoročně probíhá Filmový klub. Během školního roku jsou studenti zváni zhruba na šest až osm promítání, zájemci viděli jak moderně zpracovanou klasiku (The Great Gatsby), tak současné filmy určené přímo adolescentům (The Perks of Being a Wallflower). Vrcholem bývá přímé setkání s anglickou kulturou každé dva roky mají studenti možnost podívat se do Anglie. V loňském školním roce se vydali na pět dní do Londýna. Ačkoliv je Anglie známá deštivým počasím, my jsme měli celý pobyt nádherně. Gymnázium Elgartova není jazykově zaměřenou školou. Ale množstvím akcí orientovaných na angličtinu, na rozvoj jazyka a na seznámení se s anglo-americkou kulturou může směle konkurovat i jazykově zaměřeným školám. Těšme se, že tento trend bude pokračovat i nadále.

6 Zájezd do Anglie Zážitkové hodiny angličtiny

7 Ostatní jazyky francouzština, němčina, ruština Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. O této pravdě se již přesvědčilo mnoho lidí a zajisté také většina absolventů našeho gymnázia. Že se vyplatí učit se nejen angličtině, ale také němčině, francouzštině a ruštině, to je jasná věc. Pohybujeme se v Evropě, cestujeme, pracujeme v sousedních zemích, stýkáme se s lidmi jiných národů. Naše škola nabízí tedy vedle studia angličtiny i studium dalších evropských jazyků. Z těchto jazyků úspěšně maturujeme, účastníme se soutěží, používáme je v praxi při realizaci projektů a při setkáních se zahraničními studenty. V posledních letech vzrůstá také zájem o další slovanský jazyk o ruštinu. Ta se z původního zájmového kroužku stala znovu maturitním předmětem a několik našich absolventů již dnes úspěšně studuje ruský jazyk na vysoké škole. Nejen teorie ve škole, ale i praxe je důležitá. Proto pořádáme každoročně nejrůznější akce. V prosinci se studenti těší na zájezd Adventní Vídeň, o který bývá velký zájem. V posledním předvánočním týdnu se vypravíme za památkami tohoto významného města a opakovaně jsme okouzleni atmosférou vánočních trhů, ze kterých si odvážíme vždy nějakou maličkost pro své blízké. Kdo by se nedal zlákat do země památek, umělců a šansonů? Už poněkolikáté se uskuteční zájezd do Francie, tentokrát spojený s návštěvou Belgie a Lucemburska. Z minulého zájezdu do Paříže a do Normandie v roce 2011 si účastníci přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků. Studenti jsou soutěživé bytosti. O tom se přesvědčíme vždy v našich konverzačních soutěžích, které pořádáme v jednotlivých jazycích. Soupeří se tvrdě, hodnotí se spravedlivě a vítězové jsou vysláni do dalších městských a okresních kol. V posledním školním roce se nám podařilo uspořádat tzv. Národní den. Byl to den jazyků pro celou školu. Každý si mohl vyzkoušet své jazykové dovednosti v nejrůznějších soutěžních úkolech, hádankách a kvízech. Říkáte si, čtou ty děti dnes vůbec něco? Ale ano, a proto je studentům k dispozici knihovnička cizojazyčné literatury. Čtenářský zájem podporujeme i návštěvou cizojazyčných oddělení v Moravské zemské knihovně a ve Francouzské alianci, případně se účastníme nejrůznějších akcí, které knihovny pořádají. Příkladem bylo autorské čtení německy píšící spisovatelky Ivy Procházkové. Oblíbené jsou také přednášky a vystoupení zajímavých ruských osobností, které jsou organizovány Katedrou rusistiky na Pedagogické fakultě Masyrykovy univerzity. V letech jsme byli zaměstnáni velkým multilaterálním projektem Comenius Wege über die Donau, tedy Cesty přes Dunaj. A skutečně jsme hranici římské říše Limes, kterou z velké části tvořil Dunaj, překročili. Spolupracovali jsme se školami z Bratislavy, z německého Straubingu a z rakouského Welsu. Když se podíváte na stránky projektu uvidíte, jakými tématy jsme se zabývali. Že jsme procestovali mnohá zajímavá místa v Evropě a přitom užili také mnoho legrace a zároveň získali nové přátele, to je nesporné. Na závěr se pochlubme úspěšným vystoupením našich studentů při oslavách 25. výročí partnerství Brna a Stuttgartu v dubnu v Brně a v červnu 2014 ve Stuttgartu. A naše plány do budoucna? Učit se jazykům se zájmem, poznávat cizí země, nacházet nová mezinárodní přátelství, žít v Evropě a cítit se v ní s našimi jazykovými znalostmi dobře.

8 Projektový národní den Cesty přes Dunaj

9 Matematika, fyzika V každém poznání je tolik vědy, kolik je v něm matematiky. (Immanuel Kant) Výuka matematiky i fyziky je rozložena do všech čtyř ročníků, ve fyzice jsou součástí povinné výuky v prvním a třetím ročníku praktická cvičení, což v dnešní době není zcela běžné. Studenti s větším zájmem o tyto předměty mají možnost vybrat si navíc příslušný seminář už od druhého ročníku. Kromě povinné výuky se mnozí studenti dobrovolně zapojují do různých aktivit, ve kterých dosáhli pozoruhodných výsledků. Už více než 15 let se přibližně třetina studentů zúčastňuje mezinárodní soutěže Matematický klokan, kterou zaštiťuje Jednota českých matematiků a fyziků. Od roku 2010 se pořádá ve škole i její obdoba tzv. Přírodovědný klokan, zatím jen pro první a druhý ročník. V poslední době si studenti oblíbili atraktivní soutěž Internetová matematická olympiáda, kterou pro Českou i Slovenskou republiku pořádá Strojní fakulta VUT Brno. Studenti zde musí využít nejen znalosti, ale i originální nápady a zejména smysl pro týmovou spolupráci. Tradičními soutěžemi, nutno přiznat náročnými, jsou Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda, které jsou pořádány už více než 50 let. Bylo by žádoucí zapojit více studentů, ale obtížnost a časovou náročnost takových soutěží zvládnou jen ti nejlepší. Proto je třeba zmínit některá jména. V roce 2009 studovali už ve 4. ročníku pravidelní úspěšní řešitelé krajského kola FO Jakub Fišák a Miloslav Vlček, přitom Jakub (dnes vynikající absolvent studia fyziky na Přírodovědecké fakultě MU) byl pozván do celostátního kola v Praze a stal se úspěšným řešitelem. Stejně výborná byla i Veronika Dočkalová, která v roce 2013 dokonce s převahou zvítězila v krajském kole FO a také postoupila do celostátního kola. Obvykle jsou tito studenti oporami i v dalších stále populárnějších soutěžích např. Sudoku nebo Finanční gramotnosti, ve kterých téměř vždy postupují do finálových kol. Poděkujme takovým studentům za vzornou reprezentaci školy a nechť jsou vzorem a motivací pro své následovníky i ostatní studenty, pro které přece jen tyto obory nebudou oblastí jejich zájmu či dalšího studia. Veronika Dočkalová

10 Internetová matematická olypiáda

11 Chemie Nevybouchli jsme. Zatím. A pokud, pak pouze řízeně. Laik má s chemií spojeno tragično a samé nepříjemné záležitosti. Výbuchy, smrad, zkumavky plné tekutin záhadných barev, jedy a středověké alchymisty hledající kámen mudrců. A ti jsou z toho ještě tak nejpříjemnější! Naši studenti nejsou alchymisté. Naopak jsou šikovní posuďte sami. Poklidnou vodu chemických akcí rozvířila soutěž Chain Reaction. Studenti třetího ročníku Martin Kutý, Vojtěch Juren, Lukáš Verner, Ondřej Horyna a Daniel Holánek se s vervou pustili do plnění zadaného úkolu: sestavit řetězový stroj na principu dominového efektu. Má jít o konstrukci vyrobenou z běžných materiálů, ve které po sobě následuje alespoň deset fyzikálních a chemických reakcí. Každá reakce spouští další akci, takže celý stroj funguje automaticky bez zásahu člověka (dominový efekt). Na základě hlasování diváků jsme obsadili druhé místo. Na naše soutěžní video se můžete podívat na: Soutěžili jsme i v N-trophy, soutěži, která spojuje fyziku, chemii, biologii a logické uvažování. Po kvalifikaci je vybráno 12 týmů a ty postupují do finále. Účelem soutěže není vždy přijít na správné řešení, ale bádat, zkoušet a být trpělivý. Žáci třetího ročníku Milad Abassi, Hana Svozilová a Pavel Vostrejš patří mezi průkopníky soutěže, jejíž první kolo se v únoru 2011 konalo. Ve finále jim třetí místo uniklo jen o pár bodů. Hana Svozilová vzkazuje dalším účastníkům toto: Je nesmysl se lekat, pokud se vám už na počátku zdá, že úlohu nevyřešíte. Vždy se můžete alespoň o něco pokusit, i když to zrovna nevyjde. Pak ze sebe můžete mít radost, že jste to při nejmenším vyzkoušeli. A pokud to zapíšete, i to se hodnotí. U jedné úlohy v kvalifikaci jsme napsali čtyři nepovedené postupy, ale i tak jsme se nakonec dostali do finále. A zachovávejte klidnou hlavu, i když by se vám zdálo, že jste naprosto selhali při řešení dvou finálových úloh, protože ani to pro vás nemusí znamenat poslední místo :) Znáte Michaela Londesborougha? My ano! Pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na zpřístupňování vědy široké veřejnosti a vyučování mladých lidí. Podílí se na tvorbě populárně vědeckého magazínu PORT, který vysílala Česká televize. V roce 2012 naši školu navštívil se svojí vědeckou show Odhalte s Mikem tajemství vědy. Kromě něj si k nám našli cestu i studenti VŠCHT Praha s Hodinou moderní chemie. Pobavili nás řadou experimentů a seznámili se studijními obory UK. Na závěr připravili občerstvení: zmrzlinu vyrobenou pomocí kapalného dusíku, jehož teplota varu je 195,8 C. Speciální přednášku o tajích Chemiluminiscence si připravil student VŠCHT Praha Ondřej Šimůnek. V rámci spolupráce s MU Brno naši žáci navštívili různorodé akce pořádané univerzitou, zhlédli jsme tak například přednášky Analytická chemie a vědy o životě, Jak může organický chemik pomoci při vývoji léčiv?, Zkoumání života nástroji analytické chemie, Chemie konzervování a restaurování nebo o Den experimentů na MU. Kromě toho pravidelně navštěvujeme Demonstrační experimenty v Kampusu MU Brno, které předvádí studenti učitelství chemie pod vedením Mgr. Jiřího Šibora, Ph.D. Propagujeme a navštěvujeme také další akce. Jde například o Týden vědy a techniky AV ČR, což je největší vědecký festival pro střední školy v České republice, který pořádá Akademie věd ČR ve všech krajských městech. Těšíme se na Noc vědců pořádanou VUT Brno. Naše žáky velmi zaujaly T-exkurze, které jim zajímavou formou přibližují vysokoškolské studium v oboru, který preferují. Inspirativní byla exkurze na pracoviště Recetox, což je samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Nevybouchli jsme. Zatím. A ani to neplánujeme. Nevybouchnout v chemii, u maturity, v životě. To je pro chemiky dobré heslo, ne?

12 Naše Chain Reaction" Pokusy v chemické laboratoři

13 Biologie Člověk. Živé organismy. Příroda. Jak to funguje? Co je to zač? Co všechno o tom víme? Co o tom víme my, vyučující, to se dozví naši studenti. Během čtyř ročníků se seznámí se základy obecné biologie, botaniky, zoologie, biologie člověka, genetiky a ekologie. A chce-li, může mít budoucí maturant ve čtvrtém ročníku až šest hodin biologie týdně! Pro zájemce pořádáme množství přednášek, exkurzí, projektů a soutěží. Každý rok organizujeme biologickou olympiádu. Školní kolo bývá většinou v průběhu února a nejúspěšnější studenti postupují do krajského kola. Úspěchy jsme zaznamenali v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Do krajského kola se v roce 2012 probojovala Veronika Dočkalová s prací Vliv predačního tlaku na délku hnízdní péče lejska bělokrkého a v roce 2013 byly stejně úspěšné studentky Kristýna Kalábová a Denisa Uherková s prací Biologie původce nekrózy jasanů Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus pseudoalbidus) na vybrané lokalitě v okolí Brna. V rámci partnerství s MU organizujeme řadu přednášek, např. v dubnu 2013 se na naší škole uskutečnila přednáška prof. RNDr. Jany Šmardové, CSc. o tom, jak se z normálních zdravých buněk stávají buňky rakovinné, které faktory o tom rozhodují a jak je možné, že tyto buňky porušují základní pravidla sociálního chování všech ostatních buněk lidského těla. Ve druhém ročníku jezdíme pravidelně do ZOO Lešná. Tato jednodenní exkurze doplňuje znalosti zoologie a je mezi studenty velmi oblíbená. Zlínská zoo je umístěna v přírodním bioparku, nejsou zde klece, savce a ptáky chovají ve společných expozicích či sousedních výbězích, které co nejvěrněji napodobují jejich přírodní domovinu. Pro zájemce ze třetích ročníku je připravena exkurze na Králický Sněžník. Směřuje k prohloubení stávajících biologických znalostí a jejich ověřování a aplikaci v terénu. Po předloňském deštivém počasí se na nás loni usmálo štěstí, a tak jsme mohli prozkoumat přírodu podél kaskád Prudkého potoka, vystoupat na Králický Sněžník, abychom se zde seznámili s rostlinami vrcholové partie a objevili vzácnou kapradinu vratičku měsíční. K dalším pravidelně konaným akcím v rámci výuky biologie patří: exkurze do Transfúzní stanice FN Brno Bohunice návštěva Anatomického muzea LF MU zhlédnutí expozice k vývoji člověka v Anthroposu návštěva Přírodovědné stanice Kamenáčky účast na Týdnu vědy a techniky AV ČR

14 Biologická olympiáda Biologická exkurze na Králický Sněžník

15 Dějepis V hodinách se se studenty neustále snažíme objevovat lidi, ať již za konkrétními rysy krajiny, za nářadím nebo stroji, za zdánlivě ledovým chladem písemných památek či za institucemi, jež na první pohled nemají nic společného s těmi, kdo je ustavili. Naším východiskem při výuce dějin je tedy člověk se svým utrpením, snažením a svými činy, člověk jaký je, byl a bude. Nabyté znalosti mohou studenti rozšiřovat v dějepisném semináři, jehož cílem je prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a případným samostatným studiem. Především v semináři je vytvořen prostor pro exkurze a přednášky v muzeích, knihovnách a archívech, besedy s pamětníky či historiky, pro referáty, práci s prameny, odbornými časopisy a historickou literaturou, filmovými dokumenty apod. Nedílnou součástí dějepisného semináře je zvládnutí techniky psaní odborného textu jak teoreticky, tak i prakticky vypracováním seminární práce. Smyslem je naučit se pracovat s prameny a literaturou, zvládnout formulovat vlastní hypotézy, naučit se sestavit vědecký aparát a obhájit výsledky své práce. A právě ročníkové práce dále reprezentují výsledky našeho snažení, např. studenti Martin Tilšar (Nové nálezy keltského osídlení na Moravě) či Václav Vlček (Když bylo Krásensku nejhůř) postoupili do krajského kola SOČ. Mezi nejúspěšnější akce lze jistě zařadit programy realizované s Člověkem v tísni Jeden svět na školách, třídenní seznamování se s Budapeští či Malopolskem nebo pětidenní zájezd do Říma. Leckdy jsme se tak stali svědky, jak drobná radost ze starého haraburdí stála u kolébky zrodu nejednoho odborného zaměření, jež postupně nabývalo na serióznosti. Objevujeme člověka nejen v historii, v dějinách a v prastarých i novějších památkách. Objevujeme lidi v našich studentech a i oni jsou mnohdy překvapení, co sami v sobě najdou. Dějiny nejsou tvořeny pouze velkými osobnostmi a ještě většími událostmi. Dějiny jsou o tom, co se děje nebo může stát i nám. A je dobré o tom vědět.

16 Historická exkurze Itálie Historická exkurze Itálie

17 Zeměpis Už ve staré Číně měli přísloví, že projít deset tisíc mil je lepší než přečíst deset tisíc svitků. Teorie není špatná, ale když můžeme vidět, zažít, dotknout se, přičichnout či ochutnat, kvalita zážitku je odlišná. Snažíme se nabídnout studentům nejen zeměpísné šířky a délky, ale seznámit je i se zeměpisnými hloubkami. S tím, že tento předmět má něco ze všech ostatních. Zahrnuje do značné míry naše životní prostředí a životní prostředí ostatních organismů (a jsme v biologii), existuje v prostoru, kde platí fyzikální zákony, ve kterém probíhají chemické procesy (a jsme ve fyzice a v chemii) a kde žije člověk i se všemi svými problémy (tohle už je občanka!) a projevy (tady se dostáváme k estetické výchově). A jak chcete dneska cestovat bez znalosti jazyků?! Nemůžeme bohužel zažít vše, co bychom chtěli. Udělat si výlet do Antarktidy, projít se po islandských sopkách nebo vidět šíré ruské pláně, to je mimo naše možnosti. Cestujeme ale trochu po České republice a o cizích zemích se dozvídáme od cestovatelů a ze zajímavých přednášek. Z exkurzí mimo Brno určitě stojí za zmínku dvě: Šumava a Velké Meziříčí. Exkurze studentů zeměpisného semináře na Šumavu proběhla na podzim Za výchozí základnu bylo zvoleno město Železná Ruda (původně Markt Eisenstein). Prohlédli jsme si pozůstatky opevnění a bunkrů tzv. železné opony, navštívili jsme Muzeum Šumavy, udělali si výlet na Špičák, podívali se i na zajímavou železniční dvojzastávku Železná Ruda Alžbětín/Bayerisch Eisenstein, v jejíž přesné polovině prochází státní hranice (D/CZ). Neopomenuli jsme ani národní park Bavorský les a vše ukončili v Muzeu historických motocyklů. Následovala cesta vlakem zpět do Brna. Ta však byla zvolena transverzálně oproti cestě zahajovací, protože se jednalo o studenty zeměpisného semináře. Do Velkého Meziříčí se vydáváme v říjnu každého roku na historio-geografickou dopravní exkurzi. Jezdíváme záměrně okružní cestou: z Brna pomocí železniční dieselové trakce do Studence a dále motoráčkem na stanici Velké Meziříčí zastávka. Z ní je totiž překrásný výhled na unikátní dálniční most Vysočina, který je nejvyšším a druhým nejdelším mostem na dálnici D1, jehož otevřením ( ) byla prakticky dokončena základní osa dálnice mezi Prahou a Brnem. Exkurze byla protkána přednáškami o historii železniční sítě na našem území. Nejblíž to ovšem máme do Brna. A že tu máme zajímavá místa! Mimo jiné jsme navštívili spalovnu komunálního odpadu SAKO (tato prohlídka byla obzvláště náročná kvůli vysokým teplotám!), letiště Brno-Tuřany, depo kolejových vozidel v Maloměřicích, Technické muzeum, pivovar Starobrno nebo hvězdárnu s moderním digitáriem a úchvatnými projekcemi o vesmíru. Pravidelně se v Brně účastníme přednášek a zeměpisných programů pro studenty. Obrovský úspěch zaznamenaly přednášky Jana Buriana, známého cestovatele a hudebníka, v klubu Leitnerka. Poutavý výklad doprovázel bohatý obrazový materiál. Vždy se jednalo z pohledu našince o těžko dostupné a tím pádem o to zajímavější země, z nejpozoruhodnějších můžeme uvést např. Chile, Island, Dánsko, ostrovy Baltu, Helgoland, Portugalsko nebo Malgašsko. Také spolupracujeme s projektem Planeta Země 3000, například loni to byla přednáška o Tanzánii. Do Tanzánie se na exkurzi asi jen tak nepodíváme. I kdyby ty možnosti byly, jezdili by studenti do Afriky, světadílu, který je proslulý tropickými chorobami, chudobou a špatnými životními podmínkami? Opatrní bychom měli být vždy a všude, ale bát bychom se neměli! Všude žijí lidé a lidé jsou převážně hodní. A zeměpis je jedna z možností, jak se se vzdálenými kulturami a zvyky potkat a dozvědět se o nich více. A když o něčem víme, většinou se toho nebojíme. Nebojme se tedy ani zeměpisu...

18 Návštěva planetária Návštěva planetária

19 Hudební výchova Když se ohlédnu zpět a pokusím se shrnout činnost pěveckého sboru, mladých hudebníků i zpívajících studentů, kteří dali přednost hudebce před výtvarkou, objeví se přede mnou zástup mladých tváří a vybaví se mi jména mnohých talentovaných studentů, kteří naším gymnáziem prošli. Pokud se nyní zaměřím na činnost pěveckého sboru Musicomania, musím s potěšením konstatovat, že stále přicházejí nové úžasné zpěvačky, které nelitují času a energie a ve svém volnu se věnují nácviku nových skladeb. Patří již k osvědčené tradici, že sbor každý rok opustí brány gymnázia a odjíždí na pěvecké soustředění, aby pak na připravovaných koncertech mohl zúročit vše, co se za tři dny plné zpěvu naučil. Koncertní sezona začíná pro sbor každý rok na začátku prosince. Některá léta sbor vystoupil na náměstí Svobody v rámci oslav Brněnských Vánoc, v posledních dvou letech se připojil k adventnímu zpívání v Husovicích, které pořádá kulturní středisko Omega. Nejdůležitější akcí roku je bezesporu Novoroční koncert. V letošním roce sbor pořádal již 14. ročník a na jubilejní 15. se můžeme těšit. Všechny koncerty se uskutečnily v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích. Vedle pěveckého sboru vystoupili v kostele i mnozí talentovaní studenti gymnázia a často je koncert obohacen o vystoupení našich absolventů. Zde bych ráda vyslovila poděkování těm studentům, kteří i po ukončení gymnaziálního studia pokračují ve spolupráci se sborem. Skvělá varhanice Vendula Nováková, dnes již absolventka Právnické fakulty MU, klavírista a cembalista Miloslav Vlček, student Lékařské fakulty MU, Jana Tebichová, studentka Pedagogické fakulty MU, Kristýna Cenková, studentka Univerzity Palackého v Olomouci a mnoho dalších. Ze současných studentů není možné neuvést jméno skvělého klavíristy Tomáše Malečka, zpěvaček Natálie Čadeni a Lady Šturmové. Každý rok se můžeme těšit na varhanní hru paní Mgr. Marie Karasové, která sbor pravidelně doprovází na hudebních akcích a která se po letech strávených s Musicomanii stala kmenovou varhanicí a klavíristkou. Během jarních měsíců se sbor každý rok účastní celorepublikové přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant, kterou spolupořádá Gymnázium Vídeňská v Konventu Milosrdných bratří. Náročná příprava na hodnocenou přehlídku se již několikrát vyplatila a sbor postoupil do celostátního kola. Sbor dále účinkuje na dalších akcích gymnázia, často určených pro širší veřejnost, jmenujme např. vystoupení na hudebním festivalu Petrklíč v Červeném kostele, charitativní zpívání pro seniory ve stacionáři v Líšni atd. Nedílnou součástí činnosti sboru je natáčení CD. Poslední sborové CD vyšlo v r a v letošním roce sbor připravuje v pořadí již čtvrté. Opět se bude natáčet v kostele v Husovicích a opět všechny zpěvačky doprovodí paní Mgr. Marie Karasová. Sbor Musicomania je však pouze jedna součást hudební výchovy gymnázia. Pro všechny ostatní studenty je každoročně hudebním svátkem návštěva koncertu Státní filharmonie Brno, jejichž vystoupení jsou skutečným zážitkem i pro ty, kteří mají k hudbě trošku daleko. V posledních letech měli studenti možnost vyslechnout komponované hudební programy skupiny Musica animae, např. v letošním roce zaměřené na hudbu 20. století. Součástí výuky jsou rovněž pravidelné návštěvy Muzea Leoše Janáčka. A jak se říká, bonbonek na závěr. V loňském roce se podařilo Adamu Kukačkovi, studujícímu na našem gymnáziu třetí ročník, prozpívat až do finále pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar a obsadit úžasné třetí místo. Adamovi jsme všichni drželi palce a věřím, že své zkušenosti zúročí i v budoucnosti. Doufám, že i nadále budou naše gymnázium navštěvovat skvělí a talentovaní muzikanti, tak jak tomu bylo dosud.

20 Adam Kukačka na Novoročním koncertě Novoroční koncert

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 2. 4. 9. GO kurz třídy 1. A 4. 6. 9. GO kurz třídy 1. C 5. 9. 9. Mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY 14. 9. Hudební skupina NEZBAND

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více