Úvodem. Vážení a milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodem. Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1

2 Úvodem Vážení a milí čtenáři, dostává se vám do rukou elektronický almanach, který mapuje roky našeho dlouhá léta prestižního Papírníkova gymnázia. Za zmíněných pět let škola vzkvétala, modernizovala se, a tak 1. září 2014 gymnázium na Elgartově ulici slaví v plném rozpuku 95. výročí svého založení. Do července 2012 vedl školu zkušenou rukou Ing. Mgr. Tomáš Papírník. Škole velel bezmála 21 let a patří mu velký dík mimo jiné za pohodovou atmosféru, kterou na škole vytvořil. Po sedmi letech ve funkci zástupkyně ředitele na Elgartce jsem se po vyhlášeném konkurzu stala ředitelkou. Na gymnáziu působím od roku 1995 a za tu dobu mi přirostlo k srdci, jako většině učitelů na této škole. Příjemná rodinná atmosféra se odráží na celém vzdělávacím a výchovném procesu, a tak věřím, že většina žáků do naší školy (když už holt někam chodit musí) chodí ráda. O celé řadě aktivit, které pro žáky pořádáme nebo které pořádají naši žáci, se dočtete v následujících článcích. Co se týká školního prostředí po stránce technické a vzhledové, nutno říct, že kráčíme dál a dál. Škola je zateplena, provedli jsme rekonstrukci kanalizace a sanaci budovy, postupně provádíme renovaci dveří, lavic, vybavujeme se novým nábytkem. Pořizujeme mnoho nových a moderní učebních pomůcek. Snažíme se po všech stránkách. Věřím, že i v následujících letech se nám bude dařit školu zvelebovat, žákům předávat mnoho znalostí, zkušeností, rozvíjet jejich zájmy, podporovat jejich talenty. Do úžasné stovky nám zbývá pět let a já věřím, že úspěšných. Budeme pro to dělat vše, co bude v našich silách. Mgr. Petra Šperková ředitelka gymnázia

3 Český jazyk a literatura A ještě musím pochválit tebe, tebe česká řeči, jazyku nejdokonalejší, nejkrásnější... Tato chvála české řeči od Karla Čapka zní dnešní mladé generaci asi nadneseně. Čeština je samozřejmá záležitost, je to většinou náš mateřský jazyk, tak jaképak učení? Přece všichni umíme šprechtit česky, kvůli tomu vopruzu pravopisu si v notebooku či na mobilu vyhledáme na netu info, takže budeme flexibilní a in. Je čeština samozřejmostí? Přáním nás, češtinářů, je stvořit vhodně a pohotově se vyjadřujícího, sečtělého a oduševnělého jedince. Cíle jsou vysoké, nikoliv však nedosažitelné... A tak se snažíme. Od posledního kulatého výročí se přihodilo několik událostí, které si předsevzaly přitáhnout studenty k jejich vlastní aktivitě, objevit v nich tvůrčí potenciál. V roce 2010/2011 vznikl divadelní spolek NAHRANÍ, který během roku nastudoval parodii na western a zároveň na pseudovědecké konference. Premiéra se s velkým úspěchem uskutečnila v květnu 2011 v divadle Barka. Potlesk patří všem účinkujícím studentům i našemu panu řediteli, jenž byl pro roli šerifa přímo stvořen, a také posluchačce FF MU Evě Mikulkové, která hru objevila a ujala se režie. Na tyto snahy oživit u nás divadelní dění navázal v roce 2013 kolega Jan Křeček založením dramatického kroužku, kde se zpočátku zaměřil na recitaci. Studenti vystoupili na přehlídce brněnského kola Wolkerova Prostějova. Žákyně Ivana Šmorová získala čestné uznání za přirozený a civilní projev. V posledních letech se začíná dařit i v celostátních recitačních soutěžích, jakou je např. Memoriál R. Čtvrtlíka. Růžena Zilayová zvítězila ve školní soutěži a postoupila do dalších kol. V regionálním kole v roce 2013 obsadila třetí místo, v roce 2014 byl náš Richard Matoušek třetí a Růžena druhá. V celostátním finále v Děčíně měla úspěch, i když se do první trojice neprobojovala. Snažíme se získat nadané žáky i pro studentskou vědeckou činnost (SOČ). Podařilo se! Pod vedením prof. Cupákové postoupil Tomáš Maleček až do celostátního finále! Téma rozsáhlé práce znělo Divadlo Járy Cimrmana, jehož je Tomáš velký obdivovatel. Některé informace mu ochotně sdělil i sám Zdeněk Svěrák. V minulém roce vydávali žáci vlastní školní časopis. Doufejme, že redaktorům a autorům jejich elán i časopis Reckless vydrží. V roce 2014 oslavilo naše gymnázium 95. výročí. Na slavnostní akademii v kulturním domě Omega zazněla adaptace povídky Ivana Vyskočila Takové torzo, to by si terpv žilo (připravil prof. Křeček) a žáci původem z cizích zemí recitovali básně ve své mateřštině, které nám posléze přeložili do češtiny (připravila prof. Mikulková). Zazněla tu perština, italština, vietnamština, romština a řečtina. Kolegyně Cupáková nastudovala hudební čísla se školním sborem Musicomania. Akademie se zdařila a za pět let na nás číhá opravdu důležité datum oslavíme sto let od založení! Novým jevem v literárních aktivitách je tzv. Listování. Herec Lukáš Hejlík připravuje scénické čtení ze zajímavých knih. Každý rok si vybíráme jedno představení Gottland, Straka v říši entropie, Mrtvý holky. Projekt se osvědčil, někdy bývá čtení spojeno i s přítomností a představením autora. Také vystoupení pánů Hlaváčka a Machaty, kteří dále nesou prapor brněnského hantecu, mělo úspěch. V posledních letech jsme zhlédli několik kvalitních českých filmů. Žáky zřejmě nejvíce zaujal Hořící keř o osudech rodiny Jana Palacha. Máme-li měřit úroveň znalostí a dovedností jakýmsi administrativním výstupem, studium se ukončí tak zvanou maturitou. Někteří studenti mají sklon ji podceňovat, ale i ona změněná, státem určená zkouška má svá temná úskalí. Zdá se nám, že žáci na gymnáziu čtou rozhodně více než oněch povinných dvacet knih. Naštěstí! A ti, kteří by měli snahu nečíst a stáhnout, jsou v průběhu let odhaleni a posunováni a tlačeni a neuvěřitelné se stane skutkem často najdou ve čtení zálibu! Nesmíme zapomenout na důležitou funkci školní knihovny, kde kraluje naše bývalá kolegyně prof. Blažková. Knihovna je slušně zásobena i novými zajímavými tituly peníze se v rozpočtu školy vždy najdou. A kdo čte, nechybuje většinou ani v pravopise. Stává se, že lidé jsou podle vyjadřování a pravopisu posuzováni i odsuzováni. Značkové oblečení a dokonalý make-up nemusí být hlavní trumf! Zato sloh je opravdová výzva! Výuka této disciplíny, vyžadující ve značné míře i talent, fantazii a znalosti žáků, je zapeklitý oříšek i pro ostříleného pedagogického mazáka. Slohové práce bývají zhusta psány metodou pokus-omyl, očekáváme s dychtivostí posloupnost pokus-skvost! Zábavné večery se slohovkami za tu naději stojí! Musíme realisticky konstatovat, že zde se na

4 lepší časy příliš neblýská. Ale nerezignujeme! Zkoušíme učinit z žáků olympioniky v českém jazyce, procítěné recitátory, jezdíme na exkurze (Praha, Kralice, Rajhrad), navštěvujeme knihovny (Moravská zemská, Mahenova), muzea (Moravské zemské, Technické), galerie (Moravská), chodíme na koncerty (Státní filharmonie Brno) a do divadel (Mahenovo, Městské, HaDivadlo, Husa na provázku...). Jednoduše děláme, co můžeme. Není toho málo, a i když se naše snaha někdy setká s neúspěchy či přímo odporem, vždy se najdou studenti vděční za tyto aktivity, nadšení z češtiny, z krásy jazyka, z literatury. Nechť nadšení vydrží studentům i nám, pedagogům. Exkurze do Prahy Představení dramatického kroužku

5 Anglický jazyk Cizí jazyk je dřina. Jenomže bez něj to nejde. Čím byla pro středověké učence latina, tím je dnes angličtina. A na naše studenty se valí ze všech stran. Co všechno pro ně děláme? Jsme moderní jsme na Facebooku i webových stránkách školy. Jsme i tradiční máme bohatě vybavenou knihovnu, která obsahuje kromě původních titulů v angličtině i všechny úrovně zjednodušené četby. Na nástěnkách zahrnujeme studenty informacemi, vtipy, příspěvky ze života, aktuálními soutěžemi a podobně. K tomu všemu mají studenti možnost objednat si časopis Bridge, ryze anglickou četbu, která je určena právě studentům středních škol. Kdyby i tohle všechno bylo málo, nachází se v našich řadách člověk, se kterým nelze komunikovat jinak než anglicky. S Evanem McElravym, rodilým mluvčím z USA, se v průběhu studia setká každý žák, od druhého ročníku probíhá minimálně jedna hodina angličtiny týdně s ním. V neposlední řadě jsme partnery zkouškového centra P. A. R. K naším společným cílem je motivovat studenty, aby složili mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky (Cambridge Exams). Tohle všechno se děje neustále. Každý měsíc ovšem děláme něco navíc. V září každoročně píšeme tzv. placement test srovnáváme úroveň mezi třídami, ročníky, vyhodnocujeme a odměňujeme nejlepší studenty. V říjnu první ročníky navštěvují Moravskou zemskou knihovnu, konkrétně její cizojazyčnou část. V loňském školním roce místo klasické přednášky ale na studenty čekala bojovka, kterou připravil vyučující Jan Křeček. Před vánočními prázdninami pravidelně navštěvujeme divadelní představení v anglickém jazyce, např. v prosinci 2013 to bylo představení Henry and Six Wives. Loni jsme poprvé uspořádali i tzv. Národní den. Pro studenty byl ve škole připraven náhradní program, na kterém se podílely všechny jazykové komise v anglickém pracovním listu se mezi úkoly objevil např. Christmas Quiz, seznámení s reáliemi jednotlivých anglicky mluvících zemí nebo napsání limericku. V lednu probíhají školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce (určeno 2. a 3. ročníkům). Vítězkou ve školním roce 2013/2014 se stala Lolita Jukelsonová (2.B), která postoupila do kola městského. Trojici vítězů doplňují Michaela Virčíková (2.C) a Šárka Morávková (3.B). Součástí je vždy poslech, popis obrázků, práce s textem a řešení každodenní konverzační situace. Aby těch soutěží nebylo málo, zúčastňujeme se i online soutěže Angličtinář roku, dále City and Guilds English Language Contest, A School English Cup. Na výlet do Pardubic se vydali Lukáš Pelant a Nikola Švarcová (oba 1.A), a to v rámci recitační soutěže O bílého havrana E. A. Poea. Byla to naše první zkušenost s touto soutěží, a přestože jsme skončili těsně pod stupni vítězů, moc se nám v Pardubicích líbilo. Pokud by někomu nestačil rodilý mluvčí, je možné si angličtinu zlepšovat i dalšími způsoby, například konverzací s cizinci z agentury AIESEC. Vítanými hosty byly například Adam z Brazílie a Nugra z Indonésie. Dále jsme v minulosti spolupracovali s nadačním fondem Maják a několikrát jsme na naší škole přivítali ženský basketbalový tým Houghton College z New Yorku nebo hráče amerického fotbalu z Taylor University v Indianě v USA. Pod vedením Evana McElravyho pak celoročně probíhá Filmový klub. Během školního roku jsou studenti zváni zhruba na šest až osm promítání, zájemci viděli jak moderně zpracovanou klasiku (The Great Gatsby), tak současné filmy určené přímo adolescentům (The Perks of Being a Wallflower). Vrcholem bývá přímé setkání s anglickou kulturou každé dva roky mají studenti možnost podívat se do Anglie. V loňském školním roce se vydali na pět dní do Londýna. Ačkoliv je Anglie známá deštivým počasím, my jsme měli celý pobyt nádherně. Gymnázium Elgartova není jazykově zaměřenou školou. Ale množstvím akcí orientovaných na angličtinu, na rozvoj jazyka a na seznámení se s anglo-americkou kulturou může směle konkurovat i jazykově zaměřeným školám. Těšme se, že tento trend bude pokračovat i nadále.

6 Zájezd do Anglie Zážitkové hodiny angličtiny

7 Ostatní jazyky francouzština, němčina, ruština Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. O této pravdě se již přesvědčilo mnoho lidí a zajisté také většina absolventů našeho gymnázia. Že se vyplatí učit se nejen angličtině, ale také němčině, francouzštině a ruštině, to je jasná věc. Pohybujeme se v Evropě, cestujeme, pracujeme v sousedních zemích, stýkáme se s lidmi jiných národů. Naše škola nabízí tedy vedle studia angličtiny i studium dalších evropských jazyků. Z těchto jazyků úspěšně maturujeme, účastníme se soutěží, používáme je v praxi při realizaci projektů a při setkáních se zahraničními studenty. V posledních letech vzrůstá také zájem o další slovanský jazyk o ruštinu. Ta se z původního zájmového kroužku stala znovu maturitním předmětem a několik našich absolventů již dnes úspěšně studuje ruský jazyk na vysoké škole. Nejen teorie ve škole, ale i praxe je důležitá. Proto pořádáme každoročně nejrůznější akce. V prosinci se studenti těší na zájezd Adventní Vídeň, o který bývá velký zájem. V posledním předvánočním týdnu se vypravíme za památkami tohoto významného města a opakovaně jsme okouzleni atmosférou vánočních trhů, ze kterých si odvážíme vždy nějakou maličkost pro své blízké. Kdo by se nedal zlákat do země památek, umělců a šansonů? Už poněkolikáté se uskuteční zájezd do Francie, tentokrát spojený s návštěvou Belgie a Lucemburska. Z minulého zájezdu do Paříže a do Normandie v roce 2011 si účastníci přivezli mnoho nezapomenutelných zážitků. Studenti jsou soutěživé bytosti. O tom se přesvědčíme vždy v našich konverzačních soutěžích, které pořádáme v jednotlivých jazycích. Soupeří se tvrdě, hodnotí se spravedlivě a vítězové jsou vysláni do dalších městských a okresních kol. V posledním školním roce se nám podařilo uspořádat tzv. Národní den. Byl to den jazyků pro celou školu. Každý si mohl vyzkoušet své jazykové dovednosti v nejrůznějších soutěžních úkolech, hádankách a kvízech. Říkáte si, čtou ty děti dnes vůbec něco? Ale ano, a proto je studentům k dispozici knihovnička cizojazyčné literatury. Čtenářský zájem podporujeme i návštěvou cizojazyčných oddělení v Moravské zemské knihovně a ve Francouzské alianci, případně se účastníme nejrůznějších akcí, které knihovny pořádají. Příkladem bylo autorské čtení německy píšící spisovatelky Ivy Procházkové. Oblíbené jsou také přednášky a vystoupení zajímavých ruských osobností, které jsou organizovány Katedrou rusistiky na Pedagogické fakultě Masyrykovy univerzity. V letech jsme byli zaměstnáni velkým multilaterálním projektem Comenius Wege über die Donau, tedy Cesty přes Dunaj. A skutečně jsme hranici římské říše Limes, kterou z velké části tvořil Dunaj, překročili. Spolupracovali jsme se školami z Bratislavy, z německého Straubingu a z rakouského Welsu. Když se podíváte na stránky projektu uvidíte, jakými tématy jsme se zabývali. Že jsme procestovali mnohá zajímavá místa v Evropě a přitom užili také mnoho legrace a zároveň získali nové přátele, to je nesporné. Na závěr se pochlubme úspěšným vystoupením našich studentů při oslavách 25. výročí partnerství Brna a Stuttgartu v dubnu v Brně a v červnu 2014 ve Stuttgartu. A naše plány do budoucna? Učit se jazykům se zájmem, poznávat cizí země, nacházet nová mezinárodní přátelství, žít v Evropě a cítit se v ní s našimi jazykovými znalostmi dobře.

8 Projektový národní den Cesty přes Dunaj

9 Matematika, fyzika V každém poznání je tolik vědy, kolik je v něm matematiky. (Immanuel Kant) Výuka matematiky i fyziky je rozložena do všech čtyř ročníků, ve fyzice jsou součástí povinné výuky v prvním a třetím ročníku praktická cvičení, což v dnešní době není zcela běžné. Studenti s větším zájmem o tyto předměty mají možnost vybrat si navíc příslušný seminář už od druhého ročníku. Kromě povinné výuky se mnozí studenti dobrovolně zapojují do různých aktivit, ve kterých dosáhli pozoruhodných výsledků. Už více než 15 let se přibližně třetina studentů zúčastňuje mezinárodní soutěže Matematický klokan, kterou zaštiťuje Jednota českých matematiků a fyziků. Od roku 2010 se pořádá ve škole i její obdoba tzv. Přírodovědný klokan, zatím jen pro první a druhý ročník. V poslední době si studenti oblíbili atraktivní soutěž Internetová matematická olympiáda, kterou pro Českou i Slovenskou republiku pořádá Strojní fakulta VUT Brno. Studenti zde musí využít nejen znalosti, ale i originální nápady a zejména smysl pro týmovou spolupráci. Tradičními soutěžemi, nutno přiznat náročnými, jsou Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda, které jsou pořádány už více než 50 let. Bylo by žádoucí zapojit více studentů, ale obtížnost a časovou náročnost takových soutěží zvládnou jen ti nejlepší. Proto je třeba zmínit některá jména. V roce 2009 studovali už ve 4. ročníku pravidelní úspěšní řešitelé krajského kola FO Jakub Fišák a Miloslav Vlček, přitom Jakub (dnes vynikající absolvent studia fyziky na Přírodovědecké fakultě MU) byl pozván do celostátního kola v Praze a stal se úspěšným řešitelem. Stejně výborná byla i Veronika Dočkalová, která v roce 2013 dokonce s převahou zvítězila v krajském kole FO a také postoupila do celostátního kola. Obvykle jsou tito studenti oporami i v dalších stále populárnějších soutěžích např. Sudoku nebo Finanční gramotnosti, ve kterých téměř vždy postupují do finálových kol. Poděkujme takovým studentům za vzornou reprezentaci školy a nechť jsou vzorem a motivací pro své následovníky i ostatní studenty, pro které přece jen tyto obory nebudou oblastí jejich zájmu či dalšího studia. Veronika Dočkalová

10 Internetová matematická olypiáda

11 Chemie Nevybouchli jsme. Zatím. A pokud, pak pouze řízeně. Laik má s chemií spojeno tragično a samé nepříjemné záležitosti. Výbuchy, smrad, zkumavky plné tekutin záhadných barev, jedy a středověké alchymisty hledající kámen mudrců. A ti jsou z toho ještě tak nejpříjemnější! Naši studenti nejsou alchymisté. Naopak jsou šikovní posuďte sami. Poklidnou vodu chemických akcí rozvířila soutěž Chain Reaction. Studenti třetího ročníku Martin Kutý, Vojtěch Juren, Lukáš Verner, Ondřej Horyna a Daniel Holánek se s vervou pustili do plnění zadaného úkolu: sestavit řetězový stroj na principu dominového efektu. Má jít o konstrukci vyrobenou z běžných materiálů, ve které po sobě následuje alespoň deset fyzikálních a chemických reakcí. Každá reakce spouští další akci, takže celý stroj funguje automaticky bez zásahu člověka (dominový efekt). Na základě hlasování diváků jsme obsadili druhé místo. Na naše soutěžní video se můžete podívat na: Soutěžili jsme i v N-trophy, soutěži, která spojuje fyziku, chemii, biologii a logické uvažování. Po kvalifikaci je vybráno 12 týmů a ty postupují do finále. Účelem soutěže není vždy přijít na správné řešení, ale bádat, zkoušet a být trpělivý. Žáci třetího ročníku Milad Abassi, Hana Svozilová a Pavel Vostrejš patří mezi průkopníky soutěže, jejíž první kolo se v únoru 2011 konalo. Ve finále jim třetí místo uniklo jen o pár bodů. Hana Svozilová vzkazuje dalším účastníkům toto: Je nesmysl se lekat, pokud se vám už na počátku zdá, že úlohu nevyřešíte. Vždy se můžete alespoň o něco pokusit, i když to zrovna nevyjde. Pak ze sebe můžete mít radost, že jste to při nejmenším vyzkoušeli. A pokud to zapíšete, i to se hodnotí. U jedné úlohy v kvalifikaci jsme napsali čtyři nepovedené postupy, ale i tak jsme se nakonec dostali do finále. A zachovávejte klidnou hlavu, i když by se vám zdálo, že jste naprosto selhali při řešení dvou finálových úloh, protože ani to pro vás nemusí znamenat poslední místo :) Znáte Michaela Londesborougha? My ano! Pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na zpřístupňování vědy široké veřejnosti a vyučování mladých lidí. Podílí se na tvorbě populárně vědeckého magazínu PORT, který vysílala Česká televize. V roce 2012 naši školu navštívil se svojí vědeckou show Odhalte s Mikem tajemství vědy. Kromě něj si k nám našli cestu i studenti VŠCHT Praha s Hodinou moderní chemie. Pobavili nás řadou experimentů a seznámili se studijními obory UK. Na závěr připravili občerstvení: zmrzlinu vyrobenou pomocí kapalného dusíku, jehož teplota varu je 195,8 C. Speciální přednášku o tajích Chemiluminiscence si připravil student VŠCHT Praha Ondřej Šimůnek. V rámci spolupráce s MU Brno naši žáci navštívili různorodé akce pořádané univerzitou, zhlédli jsme tak například přednášky Analytická chemie a vědy o životě, Jak může organický chemik pomoci při vývoji léčiv?, Zkoumání života nástroji analytické chemie, Chemie konzervování a restaurování nebo o Den experimentů na MU. Kromě toho pravidelně navštěvujeme Demonstrační experimenty v Kampusu MU Brno, které předvádí studenti učitelství chemie pod vedením Mgr. Jiřího Šibora, Ph.D. Propagujeme a navštěvujeme také další akce. Jde například o Týden vědy a techniky AV ČR, což je největší vědecký festival pro střední školy v České republice, který pořádá Akademie věd ČR ve všech krajských městech. Těšíme se na Noc vědců pořádanou VUT Brno. Naše žáky velmi zaujaly T-exkurze, které jim zajímavou formou přibližují vysokoškolské studium v oboru, který preferují. Inspirativní byla exkurze na pracoviště Recetox, což je samostatný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Nevybouchli jsme. Zatím. A ani to neplánujeme. Nevybouchnout v chemii, u maturity, v životě. To je pro chemiky dobré heslo, ne?

12 Naše Chain Reaction" Pokusy v chemické laboratoři

13 Biologie Člověk. Živé organismy. Příroda. Jak to funguje? Co je to zač? Co všechno o tom víme? Co o tom víme my, vyučující, to se dozví naši studenti. Během čtyř ročníků se seznámí se základy obecné biologie, botaniky, zoologie, biologie člověka, genetiky a ekologie. A chce-li, může mít budoucí maturant ve čtvrtém ročníku až šest hodin biologie týdně! Pro zájemce pořádáme množství přednášek, exkurzí, projektů a soutěží. Každý rok organizujeme biologickou olympiádu. Školní kolo bývá většinou v průběhu února a nejúspěšnější studenti postupují do krajského kola. Úspěchy jsme zaznamenali v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Do krajského kola se v roce 2012 probojovala Veronika Dočkalová s prací Vliv predačního tlaku na délku hnízdní péče lejska bělokrkého a v roce 2013 byly stejně úspěšné studentky Kristýna Kalábová a Denisa Uherková s prací Biologie původce nekrózy jasanů Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus pseudoalbidus) na vybrané lokalitě v okolí Brna. V rámci partnerství s MU organizujeme řadu přednášek, např. v dubnu 2013 se na naší škole uskutečnila přednáška prof. RNDr. Jany Šmardové, CSc. o tom, jak se z normálních zdravých buněk stávají buňky rakovinné, které faktory o tom rozhodují a jak je možné, že tyto buňky porušují základní pravidla sociálního chování všech ostatních buněk lidského těla. Ve druhém ročníku jezdíme pravidelně do ZOO Lešná. Tato jednodenní exkurze doplňuje znalosti zoologie a je mezi studenty velmi oblíbená. Zlínská zoo je umístěna v přírodním bioparku, nejsou zde klece, savce a ptáky chovají ve společných expozicích či sousedních výbězích, které co nejvěrněji napodobují jejich přírodní domovinu. Pro zájemce ze třetích ročníku je připravena exkurze na Králický Sněžník. Směřuje k prohloubení stávajících biologických znalostí a jejich ověřování a aplikaci v terénu. Po předloňském deštivém počasí se na nás loni usmálo štěstí, a tak jsme mohli prozkoumat přírodu podél kaskád Prudkého potoka, vystoupat na Králický Sněžník, abychom se zde seznámili s rostlinami vrcholové partie a objevili vzácnou kapradinu vratičku měsíční. K dalším pravidelně konaným akcím v rámci výuky biologie patří: exkurze do Transfúzní stanice FN Brno Bohunice návštěva Anatomického muzea LF MU zhlédnutí expozice k vývoji člověka v Anthroposu návštěva Přírodovědné stanice Kamenáčky účast na Týdnu vědy a techniky AV ČR

14 Biologická olympiáda Biologická exkurze na Králický Sněžník

15 Dějepis V hodinách se se studenty neustále snažíme objevovat lidi, ať již za konkrétními rysy krajiny, za nářadím nebo stroji, za zdánlivě ledovým chladem písemných památek či za institucemi, jež na první pohled nemají nic společného s těmi, kdo je ustavili. Naším východiskem při výuce dějin je tedy člověk se svým utrpením, snažením a svými činy, člověk jaký je, byl a bude. Nabyté znalosti mohou studenti rozšiřovat v dějepisném semináři, jehož cílem je prohloubit, upevnit, systemizovat a zobecnit poznatky získané v hodinách dějepisu a případným samostatným studiem. Především v semináři je vytvořen prostor pro exkurze a přednášky v muzeích, knihovnách a archívech, besedy s pamětníky či historiky, pro referáty, práci s prameny, odbornými časopisy a historickou literaturou, filmovými dokumenty apod. Nedílnou součástí dějepisného semináře je zvládnutí techniky psaní odborného textu jak teoreticky, tak i prakticky vypracováním seminární práce. Smyslem je naučit se pracovat s prameny a literaturou, zvládnout formulovat vlastní hypotézy, naučit se sestavit vědecký aparát a obhájit výsledky své práce. A právě ročníkové práce dále reprezentují výsledky našeho snažení, např. studenti Martin Tilšar (Nové nálezy keltského osídlení na Moravě) či Václav Vlček (Když bylo Krásensku nejhůř) postoupili do krajského kola SOČ. Mezi nejúspěšnější akce lze jistě zařadit programy realizované s Člověkem v tísni Jeden svět na školách, třídenní seznamování se s Budapeští či Malopolskem nebo pětidenní zájezd do Říma. Leckdy jsme se tak stali svědky, jak drobná radost ze starého haraburdí stála u kolébky zrodu nejednoho odborného zaměření, jež postupně nabývalo na serióznosti. Objevujeme člověka nejen v historii, v dějinách a v prastarých i novějších památkách. Objevujeme lidi v našich studentech a i oni jsou mnohdy překvapení, co sami v sobě najdou. Dějiny nejsou tvořeny pouze velkými osobnostmi a ještě většími událostmi. Dějiny jsou o tom, co se děje nebo může stát i nám. A je dobré o tom vědět.

16 Historická exkurze Itálie Historická exkurze Itálie

17 Zeměpis Už ve staré Číně měli přísloví, že projít deset tisíc mil je lepší než přečíst deset tisíc svitků. Teorie není špatná, ale když můžeme vidět, zažít, dotknout se, přičichnout či ochutnat, kvalita zážitku je odlišná. Snažíme se nabídnout studentům nejen zeměpísné šířky a délky, ale seznámit je i se zeměpisnými hloubkami. S tím, že tento předmět má něco ze všech ostatních. Zahrnuje do značné míry naše životní prostředí a životní prostředí ostatních organismů (a jsme v biologii), existuje v prostoru, kde platí fyzikální zákony, ve kterém probíhají chemické procesy (a jsme ve fyzice a v chemii) a kde žije člověk i se všemi svými problémy (tohle už je občanka!) a projevy (tady se dostáváme k estetické výchově). A jak chcete dneska cestovat bez znalosti jazyků?! Nemůžeme bohužel zažít vše, co bychom chtěli. Udělat si výlet do Antarktidy, projít se po islandských sopkách nebo vidět šíré ruské pláně, to je mimo naše možnosti. Cestujeme ale trochu po České republice a o cizích zemích se dozvídáme od cestovatelů a ze zajímavých přednášek. Z exkurzí mimo Brno určitě stojí za zmínku dvě: Šumava a Velké Meziříčí. Exkurze studentů zeměpisného semináře na Šumavu proběhla na podzim Za výchozí základnu bylo zvoleno město Železná Ruda (původně Markt Eisenstein). Prohlédli jsme si pozůstatky opevnění a bunkrů tzv. železné opony, navštívili jsme Muzeum Šumavy, udělali si výlet na Špičák, podívali se i na zajímavou železniční dvojzastávku Železná Ruda Alžbětín/Bayerisch Eisenstein, v jejíž přesné polovině prochází státní hranice (D/CZ). Neopomenuli jsme ani národní park Bavorský les a vše ukončili v Muzeu historických motocyklů. Následovala cesta vlakem zpět do Brna. Ta však byla zvolena transverzálně oproti cestě zahajovací, protože se jednalo o studenty zeměpisného semináře. Do Velkého Meziříčí se vydáváme v říjnu každého roku na historio-geografickou dopravní exkurzi. Jezdíváme záměrně okružní cestou: z Brna pomocí železniční dieselové trakce do Studence a dále motoráčkem na stanici Velké Meziříčí zastávka. Z ní je totiž překrásný výhled na unikátní dálniční most Vysočina, který je nejvyšším a druhým nejdelším mostem na dálnici D1, jehož otevřením ( ) byla prakticky dokončena základní osa dálnice mezi Prahou a Brnem. Exkurze byla protkána přednáškami o historii železniční sítě na našem území. Nejblíž to ovšem máme do Brna. A že tu máme zajímavá místa! Mimo jiné jsme navštívili spalovnu komunálního odpadu SAKO (tato prohlídka byla obzvláště náročná kvůli vysokým teplotám!), letiště Brno-Tuřany, depo kolejových vozidel v Maloměřicích, Technické muzeum, pivovar Starobrno nebo hvězdárnu s moderním digitáriem a úchvatnými projekcemi o vesmíru. Pravidelně se v Brně účastníme přednášek a zeměpisných programů pro studenty. Obrovský úspěch zaznamenaly přednášky Jana Buriana, známého cestovatele a hudebníka, v klubu Leitnerka. Poutavý výklad doprovázel bohatý obrazový materiál. Vždy se jednalo z pohledu našince o těžko dostupné a tím pádem o to zajímavější země, z nejpozoruhodnějších můžeme uvést např. Chile, Island, Dánsko, ostrovy Baltu, Helgoland, Portugalsko nebo Malgašsko. Také spolupracujeme s projektem Planeta Země 3000, například loni to byla přednáška o Tanzánii. Do Tanzánie se na exkurzi asi jen tak nepodíváme. I kdyby ty možnosti byly, jezdili by studenti do Afriky, světadílu, který je proslulý tropickými chorobami, chudobou a špatnými životními podmínkami? Opatrní bychom měli být vždy a všude, ale bát bychom se neměli! Všude žijí lidé a lidé jsou převážně hodní. A zeměpis je jedna z možností, jak se se vzdálenými kulturami a zvyky potkat a dozvědět se o nich více. A když o něčem víme, většinou se toho nebojíme. Nebojme se tedy ani zeměpisu...

18 Návštěva planetária Návštěva planetária

19 Hudební výchova Když se ohlédnu zpět a pokusím se shrnout činnost pěveckého sboru, mladých hudebníků i zpívajících studentů, kteří dali přednost hudebce před výtvarkou, objeví se přede mnou zástup mladých tváří a vybaví se mi jména mnohých talentovaných studentů, kteří naším gymnáziem prošli. Pokud se nyní zaměřím na činnost pěveckého sboru Musicomania, musím s potěšením konstatovat, že stále přicházejí nové úžasné zpěvačky, které nelitují času a energie a ve svém volnu se věnují nácviku nových skladeb. Patří již k osvědčené tradici, že sbor každý rok opustí brány gymnázia a odjíždí na pěvecké soustředění, aby pak na připravovaných koncertech mohl zúročit vše, co se za tři dny plné zpěvu naučil. Koncertní sezona začíná pro sbor každý rok na začátku prosince. Některá léta sbor vystoupil na náměstí Svobody v rámci oslav Brněnských Vánoc, v posledních dvou letech se připojil k adventnímu zpívání v Husovicích, které pořádá kulturní středisko Omega. Nejdůležitější akcí roku je bezesporu Novoroční koncert. V letošním roce sbor pořádal již 14. ročník a na jubilejní 15. se můžeme těšit. Všechny koncerty se uskutečnily v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích. Vedle pěveckého sboru vystoupili v kostele i mnozí talentovaní studenti gymnázia a často je koncert obohacen o vystoupení našich absolventů. Zde bych ráda vyslovila poděkování těm studentům, kteří i po ukončení gymnaziálního studia pokračují ve spolupráci se sborem. Skvělá varhanice Vendula Nováková, dnes již absolventka Právnické fakulty MU, klavírista a cembalista Miloslav Vlček, student Lékařské fakulty MU, Jana Tebichová, studentka Pedagogické fakulty MU, Kristýna Cenková, studentka Univerzity Palackého v Olomouci a mnoho dalších. Ze současných studentů není možné neuvést jméno skvělého klavíristy Tomáše Malečka, zpěvaček Natálie Čadeni a Lady Šturmové. Každý rok se můžeme těšit na varhanní hru paní Mgr. Marie Karasové, která sbor pravidelně doprovází na hudebních akcích a která se po letech strávených s Musicomanii stala kmenovou varhanicí a klavíristkou. Během jarních měsíců se sbor každý rok účastní celorepublikové přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant, kterou spolupořádá Gymnázium Vídeňská v Konventu Milosrdných bratří. Náročná příprava na hodnocenou přehlídku se již několikrát vyplatila a sbor postoupil do celostátního kola. Sbor dále účinkuje na dalších akcích gymnázia, často určených pro širší veřejnost, jmenujme např. vystoupení na hudebním festivalu Petrklíč v Červeném kostele, charitativní zpívání pro seniory ve stacionáři v Líšni atd. Nedílnou součástí činnosti sboru je natáčení CD. Poslední sborové CD vyšlo v r a v letošním roce sbor připravuje v pořadí již čtvrté. Opět se bude natáčet v kostele v Husovicích a opět všechny zpěvačky doprovodí paní Mgr. Marie Karasová. Sbor Musicomania je však pouze jedna součást hudební výchovy gymnázia. Pro všechny ostatní studenty je každoročně hudebním svátkem návštěva koncertu Státní filharmonie Brno, jejichž vystoupení jsou skutečným zážitkem i pro ty, kteří mají k hudbě trošku daleko. V posledních letech měli studenti možnost vyslechnout komponované hudební programy skupiny Musica animae, např. v letošním roce zaměřené na hudbu 20. století. Součástí výuky jsou rovněž pravidelné návštěvy Muzea Leoše Janáčka. A jak se říká, bonbonek na závěr. V loňském roce se podařilo Adamu Kukačkovi, studujícímu na našem gymnáziu třetí ročník, prozpívat až do finále pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar a obsadit úžasné třetí místo. Adamovi jsme všichni drželi palce a věřím, že své zkušenosti zúročí i v budoucnosti. Doufám, že i nadále budou naše gymnázium navštěvovat skvělí a talentovaní muzikanti, tak jak tomu bylo dosud.

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole

2013/2014. kdo jsme DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU. Co byste měli vědět o naší škole Dvořákovo gymnázium a SOŠE 2013/2014 Co byste měli vědět o naší škole DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola. à vyučování přírodovědným a humanitním předmětům i jazykům

Více

Ročenka. k 20. výročí založení školy

Ročenka. k 20. výročí založení školy 11 Ročenka k 20. výročí založení školy Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Písemná maturitní zkouška z matematiky 2. Absolventi gymnázia Seznam absolventů v

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a vzdělávání b) Maturitní zkoušky Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013 2014 (veškeré údaje jsou platné podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 2013 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 vyšlo 3. 4. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Výstava Mizející krajina Zápis do mateřských škol v Tišnově Rozhovor s tišnovským astrofyzikem Tišnov zvítězil v soutěži Zlatý erb

Více

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog Kdy? 8. červen 2015 Kdo? žáci 2. ročníků a třída 1.B Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015 O co šlo? Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na drogovou negramotnost u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 3 P O R G OBSAH Úvodní slovo ředitelky PORGu 5 Úvodní slovo předsedy správní rady 6 Základní údaje o škole; hospodářské výsledky 7 Hodnocení činnosti školy

Více

Integrovaná Střední Škola

Integrovaná Střední Škola Integrovaná Střední Škola Stránka 1 Osnova Úvodní slovo... 5 FOTOGRAFIE A SEZNAMY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY... 6 Vedení školy... 6 Učitelé teoretických předmětů... 7 Sekce všeobecně vzdělávacích předmětů humanitního

Více