ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň"

Transkript

1 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Skončil projekt 1 Automatizace... Ukončení projektu Modernizace... 3 Vzdělávací akce 3 v NTM Praha Když se řekne jaderná elektrárna 4 Přednášky s technologickou 4 tematikou Moderní výroba surového železa 5 a oceli Téma Knihabrána do světa 6 fantazie zaujalo Vánoční ťukání 6 Beseda s rodilou 7 mluvčí Minulost techniky... 7 Rumunský kras 8 1V. část A U T O Ř I : Ing. P. Hlávka Ing. P. Mašková Mgr. V. Bezpalcová Ing. J. Vejvarová Ing. P. Vlček K. Gruberová J. Gruber ZPRAVODAJ Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň R O Č N Í K X I X., Č Í S L O 4 P R O S I N E C Skončil projekt Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a v řemeslech Petr Hlávka Dne skončil 35 měsíců trvající projekt naší školy s reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, počítal pro všechny aktivity s částkou 7 mil. 803 tis. Kč. a obsáhl od čtyři školní roky (dva pololetně a dva celé: a ). Nepřekvapí proto celkový počet žáků i učňů podpořených v pěti aktivitách projektem. V době psaní tohoto článku se blíží ke čtyřem tisícům! Pokud bychom měli zhodnotit přínosy projektu: učitelé při tvorbě dvaceti sedmi souborů moderních příprav do nich zakomponovali nové poznatky v oboru, využití nových médií, multimediální odkazy a doplňkovou literaturu. Navíc vznikly tři nové učební texty a pracovní sešity: Josef Gruber, Mechanika sada učebních textů a pracovních sešitů, pokrývající kompletně výuku mechaniky na SPŠS, Milan Nechanický, Měření a diagnostika učební text a Jitka Roubalová, Elektrotechnika učební text. Učitelé vytvořili čtrnáct příprav pro výuku jednoho odborného tématu v cizím jazyce. Téma je zpracováno v českém i anglickém/německém jazyce a doplněno slovníčkem odborných výrazů. Po výkladu a zadání úlohy v cizím jazyce následuje zpracování úlohy. Žáci vypracují o úloze zprávu formou referátu v cizím jazyce a současně zodpoví otázky také v cizím jazyce. Po dvou letech zkušeností s touto aktivitou můžeme říci, že žáky zaujala. Je pro ně také nová v tom, že výuku provádí učitel odborného předmětu. Například i žáci studující němčinu se sami přihlásili, že zpracují téma v angličtině. Protože při zpracování tématu spolupracovali vyučující odborných předmětů s učiteli cizích jazyků a tato spolupráce byla přínosná pro obě strany, věříme, že tato první vlaštovka povede i k dalšímu rozšíření odborné výuky možná až na úplné cizojazyčné vzdělávání v jednom z odborných předmětů? Formu nepovinných seminářů podpořili učitelé žáky při tvorbě dlouhodobých maturitních prací. Z počátku se jednalo o žáky oboru Elektrotechnika Mechatronika, ve školním roce se přidali i žáci oboru Strojírenství. Můžeme konstatovat, že tato podpora vedla k zvýšení úrovní prací. Finanční podpora, rozpočtovaná v projektu na tyto práce, umožnila zakoupit nejmodernější součástky a prvky pro ty práce, které zůstaly v majetku školy. Žáci se pak úspěšně účastnili odborných soutěží jako je Středoškolská odborná činnost (SOČ), Technická olympiáda, Postav si elektrovozítko a další. Mnohé z těchto prací používáme jako učební pomůcky, nebo jsou vystaveny na stálé školní výstavce. Odborné přednášky a exkurze umožnily žákům získat informace o praktické výrobě, nejmodernějších strojích a výrobních metodách, buď od odborníků, kteří přijeli do naší školy, nebo přímo na místě ve výrobním závodu. Mezi silné zážitky patří jistě přednáška on-line mezi Ostravou a Plzní, nebo když firma Intersoft Plzeň poskytla našim žákům svá technologická pracoviště pro výrobu a zapojení složitého rozváděče. Projekt umožnil vybavit naši školu novou multimediální učebnou č. 109, kde mohou žáci využívat zakoupené notebooky připojené pomocí wifi k síti pro přístup k aktuálním informacím o oboru, k simulačním a animačním programům atd. Škola poskytla interaktivní tabuli

2 S T R Á N K A 2 a nábytek. Další přístrojové vybavení bylo pořízeno do truhlářské a strojní dílny, do dílenských cvičení, laboratoří měření a diagnostiky, elektropneumatiky a robotiky (CNC soustruh EMCO a robot KUKA). Projekt pomohl zařadit naši školu mezi nejmoderněji vybavené školy a zároveň kladl velké nároky na učitele, kteří se jej účastnili. Za to jim patří dík, stejně tak pracovnicím v ekonomickém oddělení školy za spolupráci, vedení školy za to, že nám vycházelo vstříc při řešení nejedné obtížné situace. Díky za skvělou spolupráci vyjadřuji spolupracovníkům a kolegům ve vedení projektu - Marii Krňoulové a Jiřímu Slavíkovi. O. Kunte a J. Solnař obhajují E-P manipulátor u maturity Výstavka prací žáků podpořených projektem Strojové řezání otvorů ve dveřích rozvaděče Nýtování žlabů pro kabely M. Biegler, O. Cajthaml a J. Guldán (zleva) Souhrn Cíle projektu: Získání kompetencí v automatizaci výrobních procesů ve strojírenství, elektrotechnice a řemeslech. Každý z podpořených studijních oborů Elektrotechnika Mechatronika, Strojírenství, Mechanik seřizovač a učebních oborů Obráběč kovů a Truhlář má možnost pracovat na pružném výrobním systému. Ten se skládá se z robotu a číslicově řízeného soustruhu, přístrojů zakoupených z prostředků projektu. Tvorba příprav do hodin včetně nákupu moderních didaktických pomůcek, přístrojů a nářadí. Využívání nových příprav a podkladů ve výuce spolu s moderními přístroji a zařízeními. Zavádění výuky klíčových témat odborných předmětů v cizím jazyce. Semináře na pomoc žákům při tvorbě odborných projektů a výroba přístrojů a zařízení samotnými žáky. Odborné přednášky a exkurze v moderních provozech.

3 S T R Á N K A 3 Výstupy a výsledky projektu: Projektu se účastnili žáci všech ročníků. K bylo celkem podpořeno 3823 žáků (z toho 78 dívek), 13 učitelů, 51 metodiků a lektorů. Žáci vyrobili 26 přístrojů a zařízení (mezi ně patří i pružný výrobní systém). Učitelé vytvořili celkem 27 souborů příprav (z toho 12 pro cvičení) a jeden soubor cizojazyčných příprav. Ukončení projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ Petra Mašková Cílem projektu bylo odborně připravit studenty na požadavky zaměstnavatelů, a to i po stránce jazykové. Projekt začal na Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni 1. března 2012 a ukončen bude 31. prosince Podporovaných technických oborů v rámci projektu bylo celkem šest: Strojírenství, Obráběč kovů, Elektrotechnika, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a Mechanik seřizovač. Projekt probíhal ve čtyřech klíčových aktivitách, jednou z nich byla spolupráce s renomovanými firmami, během nepovinného kroužku angličtiny si zase studenti mohli osvojit odbornou slovní terminologii. Ve výuce se seznámili s výrobním cyklem strojírenské výroby, naučili se pracovat s moderním vybavením a technologiemi, nechyběla ani praktická cvičení na konkrétních výrobcích. Studenti se na základě nově vytvořených výukových materiálů aktivně zapojovali a sami vypracovávali výrobní dokumentaci. Součástí projektu bylo i začlenění 29 přednášek, jednou z nich byla např. prezentace předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Projekt Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství nebyl přínosem jen pro studenty. Také učitelé odborných předmětů se seznámili s nejnovějšími technickými poznatky a trendy na exkursích, přednáškách a veletrzích, které byly v rámci projektu začleněné do výuky. Velkou přidanou hodnotou je zejména vytvoření 17 výukových sad pro potřeby učitelů i žáků. Vzdělávací akce v NTM Praha Petra Mašková Dne 2. prosince 2014 se žáci tříd 2STA a 2STB v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ zúčastnili exkurze Národního technického muzea v Praze. Účelem návštěvy Národního technického muzea byla nejenom prohlídka expozic muzea, ale také účast na odborném workshopu, se zaměřením na ložiska. V expozicích studenti viděli a zkoumali ložiska kluzná, jejich materiály a konstrukci a způsob mazání. V učebně byl workshop zaměřen na opravy těchto ložisek a manipulativně i teoreticky se zabývali ložisky valivými, která skládali a rozebírali. Seznámili se s realizací prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF.

4 S T R Á N K A 4 Co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna Petra Mašková Dne 4. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství, reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Jaderná energie a jaderná energetika aneb co to znamená, když se řekne jaderná elektrárna pod vedením lektora Ing. Michal Tanzera, Ph.D. z firmy ŠKODA JS a.s. Přednášky se zúčastnila třída 4ST oboru Strojírenství a žáci se podrobně seznámili s činností jaderné elektrárny s tlakovodním typem reaktoru, zejména se základními konstrukčními komponenty primárního a sekundárního okruhu. Přednášky s technologickou tematikou Petra Mašková Dne 8. a 9. prosince 2014 proběhly v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednášky na téma Role technologického oddělení ve firmě pod vedením lektora Milana Páleníčka a Strojírenská technologie v praxi pod vedením lektora Ing. Daniel Syřiště, Ph.D. z firmy Shape Corp. Czech Republic s.r.o., která se zabývá návrhem a výrobou nárazníků pro automobilový průmysl. První přednášky se zúčastnily třídy 4ST a 4ME oboru Strojírenství a Elektrotechnika a druhé žáci třídy 3ME oboru Elektrotechnika. Žáci se seznámili s novinkami a praktickými zkušenostmi v oblasti automobilového průmyslu.

5 S T R Á N K A 5 Moderní výroba surového železa a oceli Petra Mašková Dne 10. prosince 2014 proběhla v rámci projektu Modernizace výuky technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství reg. č. CZ.1.07/1.1.30/ přednáška na téma Výroba surového železa, oceli a jejich metalurgické vlastnosti včetně tepelného zpracování a použití pod vedením lektora Dr. Ing. Miloslava Kesla z firmy PILSEN TOOLS s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou řezného a upínacího nářadí, závitových měřidel a kalibrů, speciálního nářadí, přípravků, tvrdoměrů, forem pro vysokotlaké vstřikování plastických hmot, tepelným zpracováním kovů a strojními kooperacemi. Tentokrát byla přednáška zaměřena zejména na výrobu surového železa a oceli a zúčastnili se jí žáci třídy 1STB oboru Strojírenství.

6 S T R Á N K A 6 Téma Kniha - brána do světa fantazie zaujalo Vladimíra Bezpalcová V rámci Týdne knihoven ( ) obor Informační služby - knihovnictví vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky základních škol s tématem Kniha - brána do světa fantazie. Téma žáky ZŠ a ZUŠ zaujalo, osm škol z Plas, Stříbra a Plzně zaslalo své práce na naši školu. Obdrželi jsme 95 výtvarných prací a nejen počet, ale především jejich velmi dobrá úroveň byla pro nás velmi milým překvapením. Porota měla nelehký, ale velmi příjemný úkol vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. Těmi se stali tito žáci: 1. stupeň - 1. místo: Nela Štěrbová, ZŠ Mánesova, Stříbro; 2. místo: Václav Poustka, 26. ZŠ Plzeň Litice, Jakub Harazím, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Jan Kříž, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň, Daniela Marešová, 26. ZŠ Plzeň Litice, 2. stupeň - 1. místo: Eva Filipová, ZŠ Plasy; 2. místo: Kateřina Pechová, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň, Lucie Martínková, 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33, Plzeň; 3. místo: Lucie Tlačilová, Markéta Bujakowská, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň, Duong The Anh, 21.ZŠ, Slovanská alej 13, Plzeň ZUŠ - 1. místo: Simona Linhartová, 12 let, Michaela Šlajferčíková, 9 let, ZUŠ Plasy; 2.místo: Eliška Popelová, 10 let, ZUŠ Plasy, Izabela Soullierová, 12 let, ZUŠ Plasy 3. místo: Kristýna Vagnerová, 14 let, ZUŠ Plasy Zvláštní cena poroty: Václava Sedláková, Denisa Hrochová, Markéta Bujakowská, Alžběta Váňová, 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň (keramika), Barbora Mládová, 26. ZŠ, Skupova 22, Plzeň, (komiks) Ceny byly vítězům předány na tradiční předvánoční akci naší školy Vánoční čtení Mezinárodní Vánoce. Vítězům srdečně blahopřejeme! Vánoční ťukání Jiřina Vejvarová Studenti a studentky humanitních oborů (třídy 1. A, 1. BC, 1. D a 1. E) opět soutěžili v psaní na počítači. Úkolem bylo opsat 5minutový text co nejrychleji a nejpřesněji. Všichni opisovali stejné zadání v programu ATF, ve kterém pracují od začátku školního roku. K tomu, aby práce byla úspěšná a nebyli diskvalifikováni, bylo třeba psát s přesností 0,5 % chyb (stejně jako při soutěžích pořádaných Státním těsnopisným ústavem). To se podařilo jen zhruba jedné třetině soutěžících. Výsledková listina zahrnuje 15 nejlepších soutěžících seřazených podle počtu napsaných čistých úhozů za minutu při dodržení přesnosti psaní. 1. Huclová Markéta 1. D 253 čistých úhozů za min. 2. Hykš Daniel 1. E 252 čistých úhozů za min. 3. Hruška Jiří 1. D 219 čistých úhozů za min Černý Daniel 1. D Landrgottová Tereza 1. D Přibil Tadeáš 1. BC Votoupalová Tereza 1. BC Černá Kateřina 1. BC Bluďovský Martin 1. E Přerostová Simona 1. A Vítovcová Pavla 1. E Urbanová Michaela 1. A Bártlová Terezie 1. A Pfeiferová Daniela 1. A Soukupová Zuzana 1. A 184 Úspěšným soutěžícím blahopřeji a doufám, že pro ostatní budou výše uvedené výkony motivací do nového roku.

7 S T R Á N K A 7 Beseda s rodilou mluvčí Kristýna Gruberová, 4.E V úterý naši školu poctila svou návštěvou rodilá mluvčí Zuzana Maritz, která si pro nás připravila besedu v anglickém jazyce na téma New York City. Nejdříve jsme si mysleli, že prezentace tohoto krásného města bude nudná a nedozvíme se nic nového, jelikož New York už jsme probírali při hodinách angličtiny. Ale naopak, když paní Zuzana začala mluvit plynně a pro nás srozumitelně anglicky, měli jsme pocit, že to bude opravdu jiné. Prezentaci měla připravenou krásně. Vůbec se nezmínila o základních faktech o New Yorku, jelikož byla seznámena s tím, že již něco málo víme. Načež začala vyprávět o různých opravdu zajímavých věcech, které asi nikdo z nás nevěděl. Dozvěděli jsme se například o tom, jaký život mají bezdomovci v tomto velikém městě, jak vypadá Times Square dnes a jak vypadalo před lety ten rozdíl je extrémní. Dále nám také ukázala, jaké je složení obyvatelstva, kolik tam žije asijských příslušníků nebo kolik Židů. Nejvíce nám vyrazila dech číslovka, která označovala roční výdělek za prodej hot dogů (kolem Kč). Za celou 4.E děkuji za zpestření vyučování a za nové poznatky. Minulost techniky Technika minulosti J I Ž S T A Ř Í Ř E K O V É A N E B A N T O N Í N E, T O P I Č I E L E K T R Á R E N S K Ý, D O K O T L E P Ř I L O Ž P O D R U H É Josef Gruber V článku Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! z dubna 2006 jsem se zabýval historií parního kotle a jeho využití v energetice. Když jsem se v poslední době v rámci svých nepraktických zájmů hlouběji začetl do díla antického učence Héróna z Alexandrie, narazil jsem na zajímavé zařízení, které s touto tematikou úzce souvisí. Za vynálezce vodotrubného kotle je pokládán Američan Stephen Wilcox ( ), od jehož kotle (obr. 1) vede přímá cesta k moderním energetickým kotlům, a firma Babcock and Wilcox je dodnes předním světovým výrobcem energetických zařízení včetně jaderných. K vodotrubným kotlům přivedla techniky jednak jejich vyšší účinnost, jednak vyšší bezpečnost. Účinnost uvádím na prvním místě, neboť v historii techniky byl pohříchu hnacím motorem vždy spíše zisk než ohled na člověka. V trubkách tohoto kotle je celkové množství vody rozděleno do menších objemů, celková teplosměnná plocha trubek je velká, takže se voda rychleji ohřeje a přemění v páru. Při poruše trubky nehrozí výbuch jako u starších velkoprostorových kotlů. Hérón z Alexandrie popisuje ve spisu Pneumatika zajímavý kotel (obr. 2), jehož účelem byl ohřev horké vody pro lázně. Kotel nazývá řecky miliarion, protože tvarem připomíná římské milníky, nicméně, jak uvádí autor, je možné mu dát jakýkoli tvar. Kotel se skládá ze

8 S T R Á N K A 8 dvou souosých válců, ve vnitřním je uhlí, v prostoru mezi oběma plášti je voda. Ve vodním prostoru je přepážkami 1 oddělena komora. Jejím účelem je z menšího množství vody vyprodukovat rychle horký vzduch a posléze páru. Obé je vyfukováno na hořící uhlí, pro větší efekt je trubice vyvedena např. ústy figuríny. Trubice je otáčivá, aby figurína dmýchala pouze podle požadavků obsluhy. Skrze komoru s uhlím vedou trubky, v nichž by se voda jak pro malou komoru, tak pro hlavní prostor měla rychleji ohřát. Dalším vynálezem je soustava, díky níž z kotle vytéká horká voda po nalití studené. Je tvořena trubicí s nálevkou. Nalitím studené vody do nálevky vytlačíme horkou vodu do výpustného hrdla. Abychom byli upozorněni, kdy se bude voda v kotli příliš vařit, je přidána malá výpust jakýsi pojistný ventil (chasmation), trubička směřující k nálevce, která vyvede bublající vroucí vodu do misky. Nevím, zda Hérónův kotel byl prakticky vyzkoušen, řečtí učenci pokládali praktickou činnost za nedůstojnou myslitele, ale aby uhlí prohořelo do větší hloubky, musela by mít centrální spalovací komora tah a přístup vzduchu chybí. Obávám se, že by takhle hořela jen povrchová vrstva uhlí. Kdo byl Hérón z Alexandrie nemůžeme s jistotou říci. S určitostí víme právě jen to, že se jmenoval Hérón a působil v Alexandrii. Nejstarší zmínky o něm z ruky jiných pocházejí až z doby po přelomu letopočtu. Často je řazen do druhého století př. n. l., ale diskutovaná období sahají od 3. stol. př. n. l. po 1. stol. n. l. Např. Stanford Encyclopaedia of Philosophy (http:// plato.stanford.edu/) jej uvádí jako atomistu 1. stol. n. l. Jím uváděné vynálezy jsou pravděpodobně souhrnem známých principů, jeho spisy jsou tedy nejspíš víceméně kompiláty, třebaže Hérón dosti neurčitě uvádí, že přispěl vlastním podílem. To mu ale neubírá na významu a zajímavosti. 2 Použito: The Pneumatics of Hero of Alexandria. Přel. GREENWOOD, J. G., edit. WOODCROFT, B. Dostupné z www: Obr.1: 28Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI%29.jpg. Publikováno pod licencí Public Domain. Obr. 2: autor. Další články viz Rumunský kras (Apuseni) a okolí Bratislavy 1 V. Č Á S T : N Á V R A T D O B R N A A P R V NÍ M O K R Ý D E N V H O R Á C H Petr Vlček Ráno předávám pokoj, nakupuji zásoby na cestu do Rumunska a odvážím si zavazadla na nádraží do úschovny. Odtud se dostávám trolejbusem ke Kolibě a opakuji výstup na Kamzík. Tentokrát je otevřeno. Jsou tu dvě restaurace s vyhlídkou na město a na hřeben Malých Karpat. Jedna z restaurací je otáčivá, velice drahá a druhá pevná s výhledem jen na asi polovinu pomyslného kruhu. Zato jsou tu velice příznivé ceny. A tak jsem se tu rozloučil s městem na Dunaji velmi dobrým obědem. Po obědě sestupuji do čtvrti Nové Město. Tramvají se přesouvám do centra a procházím ještě směrem k náměstí a ke katedrále. Tentokrát tu není mše jako při mé první návštěvě,

9 S T R Á N K A 9 a tak jsem ještě stihl prohlídku (včetně katakomb). V okolí katedrály jsem objevil uličky bývalého židovského města (viz obr.), nebo spíše jejich část, které z něj zbyly poté, co část čtvrti padla jako oběť silničního průtahu městem. Byl to zajímavý kontrast. Některé domy jsou zchátralé, nevyužité, začínají se dostávat do havarijního stavu. A hned vedle jedné z popisovaných ruin stojí například nádherně opravená stará budova jakéhosi velvyslanectví, kde dokonce hlídá čestná stráž. Kontrast je o to větší, že ulice, ve kterých jsou zbořeniska i krásné domy, jsou naprosto čisté a udržované. Nemám už mnoho času na romantickou procházku, neboť by mně ujel poslední vlak do Brna, kde musím být včas, abych byl k ruce průvodci zájezdu. Proto spěchám na vlak. Zbavit se v Brně na nádraží zavazadla je horror. ČD prodaly úschovnu jakémusi soukromníkovi, který umístil do jejích prostor pouze automaty. Prostory jsou nevábné, prší sem, na podlaze jsou legální louže. Cena je odstupňovaná podle velikosti zavazadla na 3 ceny (50, 100, 200 Kč) vždy za načatý celý den. Do nejmenšího trezoru se vejde snad jen malá dámská kabelka. Vše je na mince a rozměnit peníze není kde. Většina okolních prodejců ve stáncích odmítá rozměnit. Zbývá mně ještě čas zajít si na večeři a pak už spěchám na místo srazu. V našem autobuse pojedou dva zájezdy cyklistický a náš pěší. Osazenstvo je doplněno sólisty, kteří si zaplatili pouze dopravu a budou se v Rumunsku o sebe starat sami. Vracíme se po dálnici do Bratislavy. Celé tři dny cesty bylo krásné počasí, ale nyní se kazí. Již v Brně silně pršelo. V Bratislavě nabíráme dva účastníky, pokračujeme do Maďarska, které jsme v noci projeli za silného deště. Protože se zjednodušily hraniční kontroly, jsme velice brzy v Oradei. Vysazujeme samostatné lidi blízko nádraží a pokračujeme do Stana de Vale na okraji pohoří Vladeasa, které je již součástí hor Apuseni. Občerstvujeme se v hotelu po relativně neklidné noci a připravujeme se na přechod. Naštěstí to bude bez velkých batohů, protože autobus nám zavazadla odveze na místo prvního noclehu do cabana Padis v srdci hor. Dělíme na cyklo-skupinu, která pojede stejným směrem, ale jinou trasou a my půjdeme přes hřeben. Počasí vůbec neláká na přechod. Je zataženo těžkými mraky, které nevěští nic dobrého Nad vesničkou Stana de Vale vyvěrá minerální pramen, který je sveden dolů do údolí do stáčírny. Je to slabá kyselka. Pokračujeme dále údolím potoka Pastravariei až k začátku hřebene Baia Popii, jímž vystupujeme nahoru. Přidává se k nám jeden ze smolařů z cyklistické skupiny, kterému nejprve praskla přehazovačka, a když řetěz zafixoval alespoň na 1 převod k provizornímu dojetí, několikrát ho při rozjezdu přetrhl. Rozhodl se tedy kolo přetlačit po hřebeni a jít s námi. Kde to půjde, bude sjíždět. Když jsme začali stoupat vzhůru k vrcholu Vf. Poienii (1625 mnm), začalo konečně pršet. Jak jsme stoupali, déšť sílil. Na Vf. Poienii už téměř dosahoval přívalové intenzity. Naštěstí tu stála (lesácká?) maringotka. Bohužel zamčená. Českého člověka však hned tak něco neodradí a tak jsme si se zámkem nakonec poradili a v maringotce našli prostor nasvačit se v relativním suchu. Protože naše skupina čítala 15 lidí, šlo o komfort, jako kdybyste svačili v tramvaji jedoucí v plné špičce Plzní, ale pořád je lepší mít střechu nad hlavou, než se nechat prolévat vodou. Naše těla funkčně zastoupila topení, a tak jsme se i ohřáli. Asi za hodinu déšť ustal, mraky, které doslova zatemnily veškerý výhled, zřídly a my jsme měli alespoň trochu možnost vidět nádherné okolí. Později se ukázal se i cíl naší cesty Padiš. Pěšiny se však mezitím rozbahnily a změkly, což bylo náročné zejména pro cyklistu. Pokračovali jsme do sedla Bohodei (1680 mnm), traverzovali jsme vrcholy Vf. Bohodei (1654 mnm) a Fantana Rece (1654 mnm) a sešli do sedla Kampanatelui. Vystoupali jsme na vrchol Piatra Arsa (1488 mn) a pak už klesali do doliny Varasoia. Počasí se zlepšilo, pršelo jen tu a tam, oblačnost stoupla a tak jsme občas i viděli nádheru pohoří Apuseni. Pokračovali jsme dolinou ke stejnojmenné chatě cabana Varasoia. Úsek cesty od sestupu až sem a dále přímo do Padiše, si v následujících dvou dnech ještě několikrát zopakujeme. Od chaty jsme sestoupili k malé jeskyni Padis. Je to volně přístupná malá jeskyňka. Vstupní dóm je asi 40 metrů dlouhý a na konci pokračuje polo-zavalená úzká chodba, která možná vede do rozsáhlejších jeskynních systémů, kterých je zde hodně. S trochu bloudění se dostáváme na příjezdovou cestu k chatě Varasoia a po ní pokračujeme na rozcestí pod Magurou Vanata. Po úbočí této hory lesem pokračujeme do našeho cíle ve středisku cabana Padis. Ve stejnojmenném sedle nad střediskem končí asfaltová silnice. Padis byla původně jedna horská chata, kam vedla prašná cesta. Ta se vyasfaltovala asi před pěti lety, a tak tu vyrostla slušně velká turistická vesnice. Jsou tu 3 restaurace, 3 ubytovny a potraviny a 2 dva divoké kempy. V jednom z nich jsme si postavili základnu. V jedné z ubytovacích restaurací se ubytovali zabahnění cyklisté a stojí tu autobus. Večer organizujeme seznamovací sešlost. Premiérově pro školní zpravodaj 2014

10 S T R Á N K A 10 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň Klatovská Plzeň Telefon: Fax: www. spstrplz.cz Zpravodaj připravuje J. Gruber Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Toto číslo vyšlo v prosinci 2014.

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL Lenka Kretschmerová Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií lenka.kretschmerova@tul.cz Dětská univerzita Základní

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce Autor a koordinátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň Partneři i projektu Hospodářská komora Plzeň ZČU v Plzni Projekt OPEN DOOR je spolufinancován

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011

Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, SEZIMOVO ÚSTÍ Studentské projekty na VOŠ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Jirka Roubal (roubal@copsu.cz) 10.10.2011 Studium na vyšší odborné škole je zakončeno

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení Termín: 1. termín Obor: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 1. 1092015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 2. 882015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 3. 22015 90,0 0,0

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky

MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená s výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz web: www.csvts.cz/cms 24. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI spojená

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

MSV/IMT Brno 2012. Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů MSV/IMT Brno 2012 Expozice Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů Svaz strojírenské technologie organizoval letos již čtvrtý ročník soutěže mladých strojařů v programování

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín

Solární panely. VOŠ a SPŠ Jičín Škola Firma Zakázka Solární Tepelná Závěr Zdroje VOŠ a SPŠ Jičín - Historie již od roku 1871 Řemeslnická škola pokračovací - Zhruba 600 studentů a 60 zaměstnanců - Vyučované obory Studijní (zakončené maturitní

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen VÍTEJTE Milí studenti, SOČkaři, účastníci 36. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti, vítáme Vás v Plzni, metropoli Plzeňského kraje a Evropském

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá)

odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. Čepí 1 533 32 PARDUBICE www.boco.cz pořádá odborný seminář školení ve dnech 29.10. 30.10.2015 (Čt Pá) ve spolupráci se zástupci firem nabízejících produkty a služby pro

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště

Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště Nabídka spolupráce pro střední školy a odborná učiliště EST + a.s. Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad Sázavou Telefon: +420 569 726 097 www.estplus.cz /2 Obsah 1. Společnost EST + a.s... 3 2. Exkurze pro studenty...

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU www.kr-kralovehradecky.cz

ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU www.kr-kralovehradecky.cz Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 7. 11. listopadu 2011 Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Účast na všech akcích ZDARMA! V í c e n a Ú Ř A D E C H P R Á

Více

PROJEKT LEONARDO DA VINCI

PROJEKT LEONARDO DA VINCI Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES PROJEKT LEONARDO DA VINCI (číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134291) s názvem Mezikulturní učení na základě pracovněprávních

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem

Více

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji

Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském kraji Projektové vyučování vhodná forma vyučování praktické složky odborných předmětů a praxe na SOŠ:

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více