Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č. 2. 2011/12"

Transkript

1 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou druhé číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm aktuální zprávy a zajímavosti z naší školy Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /12 * Za žáky je první celý týden nového školního roku. Ochlazení a přeháňky vystřídaly teplý závěr prázdnin. Pokračuje velmi rozmarné léto, které se nejen podle astronomického kalendáře blíží k podzimu. A to je už přes dvě stě let ten pravý čas pro začátek dalšího roku vzdělávání, dalšího roku prověřených i nových školních aktivit. První úplný týden je tedy za námi, za sebou ho mají i dvě dobré třídy prvňáčků. Před všemi žáky je kupa nového učení které, jak na naší škole je zvykem, bude proloženo některými zajímavými činnostmi. Nejen o nich vám přinášíme informace. * Žáci 6. ročníků absolvovali třídenní adaptační kurz se svými novými třídními učiteli. Jan Laštovička a Vendula Mašková připravili pro žáky socializační aktivity spolu s lektory Odyssey o.s., kteří jsou na tyto aktivity výborní specialisté a které jsme dobře poznali v rámci našeho grantu z ESF. V šestkách máme hodně nových žáků, vytvoření dobrého kolektivu a bližší poznání nových žáků učiteli i naopak je nutný start pro úspěšnou výuku a příjemné třídní prostředí. * V rámci našeho PROPOJENÍ proběhly první kontakty mezi žáky 9. a 1. tříd, prý úspěšně. Ostatně to dokazují fotky na našich stránkách Obě třídní učitelky, Jindra Štůlová a Jitka Mošničková, si žáky chválí, ve čtvrtek mě někteří kluci prvňáci na školní chodbě spontánně pozdravili Ahoj! Myslím, že kvůli tomu antidepresiva brát nebudu. * Na škole už učíme kompletně všechny třídy podle postupně zavedeného školního vzdělávacího programu. 1

2 * Nejstarší žáky čeká kromě běžné práce důležité přijímací řízení, které možná proběhne podle stejných pravidel jako v předcházejících letech. Tedy systém tří přihlášek místo jediné. Slovo možná je ale na místě. Ministerstvo školství informovalo, že se MOŽNÁ dá očekávat změna vyhlášky, která uplatňuje toto řízení. Zatím není ani jasné, zda se ve Středočeském kraji budou povinně dělat přijímací zkoušky na střední školy, nebo se na většinu z nich bude přijímat podle průměru známek, jako tomu bylo v předcházejících letech. Učitelé matematiky a českého jazyka otevřou pro zájemce přípravu na přijímací řízení. Předesílám, že je určena pouze pro ty, kteří se chtějí připravovat, pro ostatní nemá smysl. Nutnou podmínkou je také aktivní účast žáků v běžných hodinách. Jedná se o procvičení a upevnění látky, nejde o suplování hodin. * Letos pokračujeme v zavádění výuky angličtiny od 1. ročníku. Prvňáčci se ji budou učit ve dvou zhruba dvacetiminutových blocích. Vycházíme ze zkušeností škol, které s výukou angličtiny v první třídě mají dlouhodobé zkušenosti, a z doporučení metodiků jazykářů, aby se výuka cizího jazyka posunula do začátku školní docházky. Jde zejména o osvojování angličtiny audioorální formou, tedy pouze ústně s odposlechem (melodie, tempo, přízvuky), o odbourávání strachu z cizího jazyka i o získání pocitu samozřejmosti, že vedle mateřštiny existuje další jazyk, kterému se postupně učím. Většina žáků měla angličtinu už v mateřské školce, nedojde tak k ročnímu nebo několikaletému přerušení. Výuka v tomto ročníku bude skutečně probíhat hravou formou. Zveme rodiče do tříd. Nejenom na angličtinu, nejenom do 1. ročníků. * V rámci školního klubu otevíráme také kroužky angličtiny s rodilým mluvčím. Je to skvělá možnost, jak nejpřirozeněji odposlouchávat angličtinu ve věku, kdy správné osvojení výslovnosti je důležité a kdy to jde samo. Další níže v nabídce školního klubu. * Rodilého mluvčího Johnyho Steela zapojíme kromě výuky kroužku školního klubu také do běžné výuky na 2.stupni, a to v náročnějších skupinách angličtinářů v 7., 8. a 9. ročníku a na hodinu konverzace v 9. ročníku. Žáci těchto skupin budou moci jednu hodinu týdně pracovat s výslovností a dikcí rodilého mluvčího. Jak si i nejazykáři dovedou představit, je tato možnost k nezaplacení. A u nás zdarma. * Pokračovat budeme také po čtyřleté zkušenosti v tvorbě a obhajobách ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, které čekají žáky 9. ročníků. Mezi členy loňských komisí byl kromě vedoucí odboru školství paní H. Hájkové, ředitelky knihovny B. Tauberové, radních MUDr. K. Marka, ing. M. Havla a místostarosty ing. M. Hölzela přítomen také ředitel ZŠ Kunratice ing. Vít Beran. Protože na jejich škole absolventské práce v podobném duchu probíhají také a zná některé školy v republice, kde je žáci zpracovávají, navrhoval pro letošní školní rok odbornou konferenci z nejlepších letošních prací zapojených škol. Ale to zatím předbíháme. 2

3 * Žáci 4. až 9. ročníku naší školy každoročně zpracovávají na různá témata celoškolní projekt. Vloni jste se mohli v kulturním domě seznámit s prezentací projektu VESMÍR, předloni např. s projektem PIONÝRSKÁ ODYSSEA, předtím MŮJ KRAJ MŮJ SVĚT. Letos chystáme projekt s názvem CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY, na jehož prezentaci budete samozřejmě pozváni. Netypicky proběhne přibližně až v polovině května a to nejen z důvodů jarního počasí (uskuteční se venku), ale zejména pro velkou náročnost přípravy tohoto projektu. O co půjde? Ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a sedlčanským muzeem a dalšími subjekty a fondy proběhne ve skanzenu na Vysokém Chlumci projekt, jehož motto může znít Jaké to tenkrát bylo. Půjde o klasické prožitkovou výuku, ve které žáci na vlastní kůži prožijí to, co znají z vyprávění prarodičů nebo z filmů. Źáci se aktivně seznámení se s činnostmi, které byly ještě po druhé válce na venkově i v českých městečkách celkem běžné. V rámci možností si osvojí základy různých řemesel a vesnických dovedností (zadělávání a pečení chleba v peci, stloukání másla, kování železa, dojení kozy, pletení ošatek, pečení perníků, malování podmaleb na sklo, výrobu svíček, paličkování, předení, potisk látek, točení na kruhu, výroba šindelů Možná dojde i na sekání kosou, opracovávání trámu širočinou ), které se žáci pokusí předat návštěvnické, hlavně vaší, rodičovské veřejnosti. Po poznání termínů, teoretických postupů základu dovednosti nebo řemesla přijde do jisté míry jeho osvojení. A protože to bude školní projekt, nebude chybět ani ukázka. Zkrátka se společně pokusíme vrátit o pár desítek let a zkusíme si, jaké to tenkrát bylo. Pokud by Vás napadly proveditelné ukázky, pokud by jste mohli přispět radou, nápadem, nástrojem či vlastí silou, jste velmi vítáni. * Posledním pololetím pracujeme v tříletém grantu ROZVOJ PROGRAMŮ PRO ŽÁKY, díky kterému čerpáme nemalé účelově vázané prostředky na aktivity grantu: na třídy TIP, nákup žákovských notebooků, interaktivních tabulí, výukového softwaru, na pobyt žáků na týdenních studijních výjezdech zcela zdarma. V jednání je ještě rozšíření skupin podpořených žáků, kvůli smysluplnému vyčerpání dotace, včetně zapojení žáků 9. ročníků. O této možnosti budou rodiče vytipovaných žáků nejdéle během příštího týdne informováni. *Na škole došlo ke změně vyučujících. Paní Diana Pinkasová využila nabídky ze ZUŠ Sedlčany a stala se na této škole zástupkyní. Částečně její hodiny angličtiny přebírá Johny Steele, její výtvarnou výchovu pak paní kolegyně Jarka Kuruczová. Po dobu mateřské dovolené němčinářku Vlaďku Křenkovou nahradí v tomto školním roce paní učitelka Hana Chocholoušková. * Projekt Vzduchoplavec Kráčmera Naše škola byla jako jedna z mála vybrána do exkluzívního národního projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Jedná se o historicko-zeměpisný projekt regionálního charakteru, mezi jehož výstupy patří mj.vytvoření didaktického materiálu pro výuku vlastivědy ve 4. a 5. třídě, natáčení tv pořadu s Českou televizí, natočení školního filmu podle vlastního scénáře a celostátní výstava v Praze. Legendou projektu je vzdušné putování generála balonové letky F. Kráčmery po vlastech českých. O své cestě si vedl deník, který po 100 letech našel jeho prapravnuk, a protože ho zajímalo, do jaké míry se stoletý deník shoduje se současností, vydal se po pradědečkových stopách. Do projektu je zapojena skupina cca 25 žáků našich 7. až 9. tříd, která bude v průběhu celého školního roku sbírat, třídit a porovnávat materiály, bude se učit vytvářet scénář, digitálně upravovat fotografie a filmy, natáčet, vést dialogy, moderovat atd. Na škole ho povedou učitelé V.Mašková a P.Staněk. Více ohledně na *Od nového školního roku platí novelizovaný školní řád, který prošel schválením školské a pedagogické rady. Žáci s ním byli seznámeni první školní týden. Nejdůležitější změnou je změna podmínek klasifikace. Dosavadní systém, kdy žák byl pololetně klasifikován, když získal předepsané počty známek, které se lišily v různých předmětech, byl nahrazen 70% počtem z možných získaných známek; přesně Žák na 2. stupni bude hodnocen ve všech předmětech za dané klasifikační období tehdy, pokud v tomto období získá 70% z dosažitelných známek z každé kategorie (např. ústní zkoušení, diktáty, testy, kontrolních práce ), nebo odevzdaná 70% předepsaných prací. Důvod je 3

4 jednoduchý. Občas se najdou rodiče, kteří tolerují svým dětem velmi časté krátkodobé absence, které se shodou okolností kryjí s termínem písemek, diktátů apod. Tito žáci si zpravidla nasbírali předepsané počty známek z jednodušších typů zkoušení a na ostatní důležitá nechodili. Příčinou změny není touha učitelů pouze nemilosrdně zkoušet, ale důsledek jednání těchto jedinců, kterým byla opravdová neznalost látky. Školní řád najdete v plném znění na stránkách školy v sekci Info, dokumenty. * Jak víte, žáci roč. si vybírají mezi množstvím volitelných předmětů. Letos jsme zařadili úplně všechny žáky dle jejich výběru, který uvedli na 1. nebo 2. místě. Seznam skupin žáků a volitelných předmětů je také uveřejněný na stránkách školy. Žáci šesti tříd jsou tedy letos rozděleni do 15 skupin. V souvislost s velkým počtem zájemců o druhý cizí jazyk, němčinu, jsme v 8. ročníku nemohli otevřít dvouhodinovou konverzaci angličtiny. V rámci vyčerpání dotace volitelných předmětů jsme jednohodinový předmět Komunikační dovednosti v českém jazyce rozdělili na KD v ČJ a nově na KD v anglickém jazyce. Žáky jsou rozděleni podle svých dosavadních výsledků v obou jazycích; je rovněž přihlíženo k jejich schopnostem a dovednostem a je tak žákům dána možnost se v konkrétním jazyce více rozvíjet. * Správce školní počítačové sítě pan J. Křenek spolu s panem kolegou J. Laštovičkou přes prázdniny opravili a nově nainstalovali všechny třídní počítače. Pouze v několika třídách jsou ještě staré monitory, ve většině jsou LCD obrazovky. Třídní učitelé vybrali ze svých tříd počítačové odborníky, kteří se stanou spojkou mezi správcem sítě a kvalitou a funkčností jednotlivých PC. Doufáme, že se tak předejde dlouhodobější nefunkčnosti počítačů v některých třídách. Předpokladem toho je ovšem to, že vandalské chování je našim žákům zcela cizí * Ve třídách proběhly volby do nového školního parlamentu ve ročnících. První schůzka se uskuteční v pátek první vyučovací hodinu. * Letos dojde k většímu využití sauny. Nainstalovali jsme výkonný vysoušeč vlasů. Počítáme se saunováním na 1. i 2. stupni. Saunu pravidelně kontroluje hygiena a po každém saunování je pečlivě podle nařízení hygieny vytřena a vymyta doporučenými přípravky. Před začátkem saunování budete učiteli informováni o nutném vybavení do sauny (ručníky, šampón ) * V loňském roce se žáci podrobili mnohému zjišťování znalostí a vědomostí. Vypracovávali řadu srovnávacích testů. Přinášíme vám přehled jejich výsledků, které jsou buď vyjádřeny tzv. percentilem, nebo případně tzv.úspěšností správných odpovědí. Ta ovšem není vypovídající směrem k celkovému vzorku respondentů, ale ukazuje princip plošného testování, které ministerstvo bude v tomto roce pilotně zkoušet. Vyjadřuje posun nebo regresi v čase. Dá se na něm tedy vypozorovat předpokládaný a žádoucí posun ve dvou 4

5 sledovaných obdobích. Poslední věta k hodnocení žáků ve srovnávacích testech si naši žáci vedli opravdu skvěle, ve většině předmětů nebo tříd jsme nad celostátním průměrem a někdy pěkně vysoko viz loňské 9. ročníky. Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhalo horšího výsledku než on (např. Umístil-li se na 93. percentilu, znamená to, že předstihl 93% ostatních a jen 7% ze všech testovaných bylo lepší než on. Ještě k méně známým zkratkám: OSP- obecně studijní předpoklady a KK komunikační dovednosti. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 SCIO 2010/ ROČNÍKY SCIO 2010/ ROČNÍKY percentil percentil 9.A 9.B 9.třídy OSP ČJ M A 5.B 5.třídy OSP ČJ M 60 AJ 54 DIAGNOSTIC - Kvalita školy DIAGNOSTIC - Kvalita školy 2010/ ročníky Ostrava 2010/ ročníky Ostrava percentil percentil 5.A 5.B 5.třídy 9.A 9.B 9.třídy ČJ ČJ M M AJ AJ ČJ NJ CH FY BIO ESKALATOR 2010/2011 ESKALATOR 2010/2011 ANGLICKÝ JAZYK ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST úspěšnost v % úspěšnost v % podzim 2010 jaro 2011 podzim 2010 jaro 2011 poslech čtení poslech čtení 4.třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy

6 PILOTNÍ ESKALATOR 2010/2011 percentil 4. ročník 5.ročník 7.ročník 8.ročník ČJ AJ M PŘ KK M OSP ČJ AJ M OSP KK ČJ 52 * Další tabulka přináší přehled výsledků žáků v různých studijních olympiádách v loňském školním roce. I tady se opravdu urodilo. Postřehy našich žáků, které v závěru loňského roku přijal pan starosta, jste si mohli přečíst v sedlčanské Radnici. Jsme velmi rádi, že se zřetelně posouvá přístup žáků ke snaze uspět. Úspěšní žáci přestávají být označováni za šprty, protože si je naprostá většina dětí vědoma, že úspěch ve studiu a možný následný úspěch v zaměstnání s sebou nese pořádnou porci práce. Mimo úspěchů studijních je třeba zmínit i úspěchy sportovní. Vloni žáci vybojovali dvě výrazná umístění. V ORION FLORBAL CUPU obsadili v rámci Středočeského kraje 3. místo a v atletickém POHÁRU ROZHLASU jsme byli v kraji dokonce druzí! Uvidíme, co přinese letošní školní rok. STUDIJNÍ SOUTĚŽE 2010/11 jméno třída soutěž umístění Procházka Martin 8.B přírodopisná olympiáda, okres 3. Procházka Martin 8.B matematická olympiáda, okres Procházka Martin 8.B Pythagoriáda; okres Váňová Karolína 8.B přírodopisná olympiáda, okres 2. Vovsíková Dominika 9.A chemická olympiáda 3. Krušinová Nikola 9.A chemická olympiáda, okres 1. Januška Jiří 7.B olympiáda v angličtině, okres 2. Chýlová Petra 9.B olympiáda v němčině, okres 1. Sůsa Jiří 3.A Matematický Cvrček, republika Kramešová Jaroslava 3.A Matematický Cvrček, republika 1. * Chystáme se obnovit osvědčené školní legitimace žáků, které se dají využít např. při zlevněné žákovské jízdě dopravním prostředkem nebo MHD. 6

7 * Na podzimní měsíce chystáme cvičnou evakuaci budovy, tentokrát ale nebudeme předem vědět, kdy se poplach spustí. Vypadá to sice jako hraní na vojáky, ale nácvik rychlého opuštění budovy je důležitý z bezpečnostního hlediska. Bude spojený s ukázkou požární techniky SDH (sboru dobrovolných hasičů) *Na najdete mailové odkazy na všechny učitele. Obecná mailová adresa do školy je telefon do školy je , telefon do ředitelny , GSM brána O2 je , na T-Mobile Mobil do ŠD je a mobil do sborovny, který si berou třídy na výlety nebo jiné akce *telefon na Středisko výchovné péče Příbram (PaedDr.J.Ptáčková) , telefon na pedagogicko psychologickou poradnu (PaedDr.E.Kubíková) Volný klub Školní klub je určen pro žáky 5.-9.tříd naší školy, vychází z charakteristiky této věkové skupiny, zejména ve větší samostatnosti a jejich vyhraněnější a specializovanější činnosti. Pracuje na principu dobrovolnosti. Žáci mohou kdykoli přijít a odejít (příchody a odchody se evidují), mohou se podle svého zájmu zúčastnit některé činnosti nebo hry, sami ji zorganizovat, nebo si jen tak povídat a dívat se, vyplnit polední přestávku, odpočívat v partě kamarádů, příjemně naplnit svůj volný čas. Dává možnosti i těm dětem, které se nechtějí soustavně věnovat nějaké zájmové činnosti. Klub je místem setkávání žáků různých ročníků. Naší snahou je poskytnout příjemné, harmonické a podnětné prostředí mimo školní vyučování.vyplněním přihlášky a zaplacením 200,-Kč na pololetí (do konce září) se žák stává členem školního klubu. *Žáci mají možnost vybrat si z řady zájmových kroužků viz přehled kroužků v tomto bulletinu. * Školní bufet Bufet je propojen se školním klubem. Děti zde mají možnost během dne v klidu posedět a občerstvit se v hezkém prostředí. Nabídka je pestrá: Ve školním bufetu - BUFÍKU si mohou děti koupit denně čerstvou svačinku (obloženou housku, jogurt, pečivo, jablka, koblížky, párek v rohlíku) a zpříjemnit si přestávku nějakou dobrůtkou, s možností vybrat si i zdravější pochoutku (müsli tyčky, sušené ovoce, cereální sušenky...). Z nápojů nabízíme točenou kofolu, džusy, vodu, čaj a horkou čokoládu.občerstvení je v příjemném prostředí s několika místy k sezení, otevřené ráno před vyučováním, o přestávkách a po obědě. Našim přáním je spokojenost dětí i rodičů. Odpoledne místnost slouží slouží ke hrám a přípravě na vyučování. * Skutečný dárek Již několikátý rok se ve školním klubu podílíme na charitativním projektu PANENKA. Každoročně dvě panenky ušijeme a pošleme je do UNICEF a jednu panenku koupíme postupně na ni 7

8 naspoříme v Bufíku (přispěním pár korun do kasičky, místo abychom je promlsali). Svým zapojením do projektu PANENKA Českého výboru pro UNICEF podporujeme celosvětové programy očkování UNICEF. "Adopce" panenky za symbolickou částku 600 Kč zachrání 1 dítě v rozvojových zemích(www.unicef.cz) * Letos kupme kozu :-) Díky českým dárcům kupuje nadace Člověk v tísni tato zvířata pro lidi v Africe a na Srílance. Nákupem darovacího certifikátu KOZA v hodnotě 900,-Kč přispějeme na program pomoci OBŽIVA v rámci sbírky Skutečná pomoc. Živá a zdravá koza znamená pro chudou rodinu čerstvé mléko a zdroj příjmů. Každý rok má kůzlata, takže z jedné darované kozy je za pár let stádo, které uživí celou rodinu. Kromě toho, že jsou pro ně zvířata nenahraditelným zdrojem příjmů, získávají děti znalosti, jak o zvířata pečovat, které snad jednou, až opustí brány domova, využijí a v dospělosti snadněji seženou práci. (www.skutecnydarek.cz). KASIČKA BUDE BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ UMÍSTĚNA V BUFETU (V žádném případě to neznamená dávat dětem více peněz, ony samy by si měly rozhodnout, jestli chtějí lízátko nebo pomoc) Hanka Suchá, vedoucí školního klubu a bufetu LETOŠNÍ KROUŽKY TRADIČNÍ I NOVÉ 8

9 Keramika (V.Dlouhá,J.Kuruczová,M.Mošničková) Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování, pozvolného prohlubování vlastní zručnosti a citlivosti vnímání hmatem.děti poznají různé druhy hlín,naučí se připravit šlikr,barvit engobami, glazovat, pochytit tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt.. Důležitý je prožitek při práci s hlínou,radost z vlastního experimentování a objevování kořenů kultury. Počítače (J.Chmelař) Náplní kroužku je rozvíjet u dětí logické myšlení a tvůrčí schopnosti. Děti seznamuje se základní prací na PC, s textovými a grafickými editory, internetem, elektronickou poštou a se základy programování. Šikovné ruce, Výtvarník, Kreativní dílna, Paličkování (J. Mošničková, J. Kuruczová, M. Mošničková, V. Koubová) Komu nestačí výtvarka ve škole, rád kreslí, maluje, vytváří, kutí...jak vykouzlit z běžných i netradičních materiálů různé krásné věci.inspirace a nápady pro kreativní tvoření, zaměřené na tradiční i moderní výtvarné techniky. Sálový fotbal, Florbal, Sportovní hry, Zumba (J.Kurucz, J.Šibrava, P.Staněk, J.Mošničková, S.Stuchlíková) - - v tělocvičně SOU. Fotbal je vhodný pro kluky, kteří se mu nechtějí věnovat 4x do týdne, ale rádi si zahrají. Florbal není třeba komentovat, je to nejoblíbenější sport na školách. Naši flobralisté mají výborné výsledky i v soutěžích. Ve Sportovní hrách se využívá sportovní nářadí, je zde prostor pro míčové i jiné pohybové hry. Zumba je skutečně veselá a zábavná, bourá zápolení s vůlí známou z tradičních sportů. Je prospěšná nejen tělu, ale skvěle ovlivňuje i psychiku. Geocaching (H.Suchá) Řeč je o celosvětové rozšířené zábavné hře. Spočívá v hledání geokeší čili kešek, schránek tajně ukrytých na nejrůznějších zajímavých místech planety. Naše skupina bude pátrat po blízkém i vzdálenějším okolí, a to na výpravách pořádaných jednou za měsíc. Keší bychom tedy letos společně měli odlovit devět! Svět zajímavě (J.Jandová) Kroužek je určen pro žáky zvídavé, kteří se zajímají o dění ve světě, o přírodu... Náplň : PC, kvízy, hádanky, brouzdání na zeměpisných webových stránkách, práce s mapami, buzolou. účast v soutěžích Zpívko ve školním klubu (J.Kurucz, H.Suchá) 9

10 Pravidelné setkávání s písničkami a nástroji, rytmikou, postupné vytvoření repertoáru, možnost proniknout do základů hudby. Zábojáček -viz letáček ZUŠ Sedlčany (mladší a starší oddělení, podrobnosti u řed. ZUŠ V. Severové) Radiotechnický kroužek (p.janoušek) Volání vysílačkami a radiostanicemi. Obdivuješ piloty v kokpitu se sluchátky na uších a ty ostatní, co přijímají radiové depeše? Napadlo tě, k čemu slouží dlouhé štíhlé pruty antén?tak neváhej! Včelařský kroužek (p.němeček) Cílem kroužku je přiblížit dětem život jednoho z nejužitečnějších tvorů na Zemi včely medonosné a všechno ostatní, co s ní souvisí. Kroužek probíhá na 1. ZŠ Sedlčany Anglický čtenář (pí.veselá) Koho baví angličtina a chtěl by něco navíc knížky, časopisy, hry, písničky.. Angličtina 1.třída (pí.kořínková) Vedeno hravou formou. Angličtina 2.-3.tř. (Johny a Drahuška Steelovi) U druháků a třeťáků letos kombinovaná výuka - jeden týden povede Johny (rodilý mluvčí), druhý týden jeho žena Drahuška. Vedeno hravou formou. * Z důvodu plného vytížení našeho rodilého mluvčího Johnyho Steela ve výuce anglického jazyka na druhém stupni nemůžeme nabídnout letos více jeho kroužků angličtiny. Povede dvě skupiny druháky a třeťáky. Kroužek prvňáčků bude letos učit paní Kořínková, kterou některé maminky znají z Petrklíče (DĚKUJEME) Pár prvňáčků by se mohlo přidat k předškolákům, kteří budou mít půlhodinku s D.Steelovou v úterý od 15 hodin. Přijďte se v případě zájmu domluvit do školního klubu. (Hanka Suchá) Také jste dostali nabídku od jazykové školy, viz letáček, který děti obdržely. KERAMIKA p.kuruczová Čt Keramická dílna 400,-Kč KERAMIKA p.dlouhá St Keramická dílna 400,-Kč KERAMIKA p.m.mošničková Pá Keramická dílna 400,-Kč SPORTOVNÍ HRY tř. p.j.mošničková St Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL 2.st. p.šibrava Po Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL tř. p.staněk Út Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL 5.-9.tř.dívky p.staněk Út 15: Hala SOUZ 300,-Kč SÁLOVÝ FOTBAL 5.-7.tř p.kurucz Čt Hala SOUZ 300,-Kč ZUMBA S.Stuchlíková St Hala SOUZ a možná ještě ,-Kč aula POČÍTAČE tř p.chmelař Poč.učebna 250,-Kč SVĚT ZAJÍMAVĚ 2.st. p.jandová Út Poč.učebna 0,-Kč ANGLICKÝ ČTENÁŘ 4.-5.tř p.veselá Čt učebna NJ 250,-Kč PALIČKOVÁNÍ od 5.tř. p.koubová Po tř.5.a 250,-Kč ZÁBOJÁČEK 1.-2.tř. p.severová Út Učebna HV 250,-Kč MALÝ VÝTVARNÍK 2.-4.tř. p.kuruczová St bude upřesněno 350,-Kč ŠIKOVNÉ RUCE tř p.j.mošničková Pá tř. 1.A 350,-Kč 10

11 KREATIVNÍ DÍLNA tř. p.m.mošničková Pá bude upřesněno 350,-Kč ZPÍVÁNÍ S KYTAROU p.suchá + p.kurucz bude upřesněno Školní klub 0,-Kč GEOCACHING p.suchá nepravidelně 1xměs v terénu 0,-Kč ANGLIČTINA 1.tř. p.kořínková čt bude upřesněno 250,- Kč ANGLIČTINA 2.tř J.+D.Steele Út bude upřesněno 350,-Kč ANGLIČTINA 3.tř J.+D.Steele Út bude upřesněno 350,-Kč VČELAŘSKÝ KROUŽEK p. Němeček St ZŠ RADIOAMATÉR tř. p. Janoušek podle dohody pedagogické rady: hod. ÚT (2.,1.) hod. ÚT (1.,2.) hod. ÚT (2.,1.) hod. ST (1.,2.) ,- Kč rodičovské schůzky: hod ČT od TRIA schůzky konzultační den: hod. ČT schůze výboru SRPDŠ: hod. ST prázdniny a státní svátky (které nejsou o prázd.) Den české státnosti (ST) podzimní (ST) (ČT) Den vzniku samostatného čes. státu (PÁ) Den boje za svobodu a demokracii (ČT) vánoční (PÁ) 2.1.(PO) 1. pololetí zakončeno (ÚT) datum na vysvědčení pololetní 3.2. (PÁ) jarní velikonoční 5., 6. 4.(ČT, PÁ) PO velikonoční Svátek práce (ÚT) Den osvobození od fašismu 8.5. (ÚT) 2. pololetí zakončeno (ČT) datum na vysvědčení PÁ, 30.4 PO, 7.5. PO Školní družina bude v provozu pro všechny žáky, tedy i ty, kteří nejsou do ní přihlášeni; školní kuchyně tento den nevaří PÁ, ČT beseda s rodiči budoucích prvňáčků, Den otevřených dveří SŠ+ prima gymnázia od do 7.5 (stanoví ředitel příslušné střední školy, resp. stanoví dle nařízení zřizovatele, tedy příslušného krajského úřadu.). Žáci si pro 1. kolo přij. zkoušek podají 3 přihlášky příslušným středním školám bez prostřednictví základní školy. Je možné očekávat novou vyhlášku MŠMT, která upraví řízení ještě pro tento školní rok. ředitelský den: zápis dětí do 1.třídy: přijímací zkoušky: volitelné předměty: hod ST přírodovědná praktika 7.roč. informatika 7.roč. německý jazyk 7.roč. domácnost šití 7.-9.roč. jazyk PLUS AJ 7.roč. jazyk PLUS NJ 7.roč. informatika 8.roč. Štěpánka Adamcová Jan Šimek Vlaďka Křenková Dana Šmídová H.Písaříková, P.Pšeničková, Z.Veselá Vlaďka Křenková Jan Šimek 11

12 druhý cizí jazyk NĚMČINA 8.roč. Vlaďka Křenková přírodovědná praktika 8.třídy Štěpánka Adamcová konverzace v anglickém jaz. 8.roč. Zdeňka Veselá komunikační dovednosti 8.roč. Vendula Mašková druhý cizí jazyk ANGLIČTINA 9.roč. Diana Pinkasová přírodovědná praktika 9.třídy Radovan Faktor konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková technické práce a základy technického kreslení9.roč. Jan Laštovička komunikační dovednosti 8.A, 8.B V. Mašková jazyk PLUS AJ 7.A P.Pšeničková, 7.B H.Písaříková., 7.AB Z.Veselá jazyk PLUS Nj + 7AB V.Křenková přírodovědné dovednosti 9.A Š.Adamcová.,9.B H.Němečková; celý rok ti, kteří nemají 2.volit jazyk volitelné předměty: vyučovací hodiny: září- přírodovědná praktika 7.roč. Štěpánka Adamcová informatika 7.roč. Jan Šimek německý jazyk 7.roč. Hanka Chocholoušková domácnost šití 7.-9.roč. Dana Šmídová jazyk PLUS angličtina 7.roč. K.Štemberková, P.Pšeničková, Z.Veselá jazyk PLUS němčina 7.roč. Hanka Chocholoušková informatika 8.roč. Jan Šimek německý jazyk 8.roč. Hanka Chocholoušková přírodovědná praktika 8.třídy Štěpánka Adamcová komunikační dovednosti ČJ 8.roč. Vendula Mašková komunikační dovednosti AJ 8.roč. Zdeňka Veselá konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková přírodovědná praktika 9.třídy Radovan Faktor konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková přírodovědné dovednosti 9.roč. Št.Adamcová,H.Němečková komunikační dovednosti 8.A, 8.B ČJ V. Mašková komunikační dovednosti 8.A,8.B AJ Z.Veselá jazyk PLUS AJ 7.A P.Pšeničková, 7.B H.Písaříková., 7.AB Z.Veselá jazyk PLUS Nj + 7AB H.Chocholoušková přírodovědné dovednosti 9.A Š.Adamcová., 9.B H.Němečková. celý rok ti, kteří nemají 2.volit jazyk I.varianta (6 vyučovacích hodin bez odpoled. vyučování) 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina OBĚD II.varianta (5 hodin + odpolední vyučování) nebo OBĚD slavnostní zahájení školního roku adaptační kurz 6. ročníků Monínec ČT-SO (J.Laštovička, V.Mašková) + 4 lektoři Odyssey (osobnostní a sociální výchova) 12

13 13.9. ÚT výběr sběru bylin K.Štemberková ÚT Srdíčkový den 9.A P.Staněk Klub mladého diváka říjen sběr papíru (Adopce na dálku) Setkání se známými osobnostmi výchova ke zdraví MUDr. Jaroslav Machovský zahájení saunování listopad Drakiáda ŠD zahájení plaveckého výcviku pro 3.roč (5 dvoulekcí) Ředitelský den , ŠD otevřena i pro nečleny, školní kuchyně nevaří sběr žaludů, kaštanů prosinecmikulášská nadílka 5.12.PO Borec Sedlčan 9.12.PÁ, J.Šibrava, Setkání při svíčkách ST, hod.; třídní besídky 1. stupně Srdíčkový den, výtěžek škole ÚT 9.B, 9.A Katka + Pavel třídní besídky 2.st ST od 11hod. koncerty Zábojáčku, V.Severová ledenzimní závody ŠD lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků , Janské Lázně; J.Šibrava Den otevřených dveří+beseda s rodiči budoucích prvňáčků ČT zápis dětí do 1. tříd Ples školy, výbor SRPŠ PÁ ŠD celodružinová akce únorsetkání se známými osobnostmi Zadání témat Absolventských prací březen- školní kolo recitační soutěže Carmína 14.3, E.Jiráková oblastní kolo rec. soutěže Carmína, E.Jiráková Srdíčkový den, 9.B; K. Štemberková Vynášení Smrtky 23.3.PÁ karneval ŠD dubeno nejkrásnější vajíčko výstava, J.Jandová Sedlčanská vonička přehlídka pěveckých sborů Sedlčanska, V.Severová Den Země PÁ R.Faktor, Š.Adamová zahájení plaveckého výcviku pro 2.roč (10 dvoulekcí) dopravní soutěže, integrovaný záchranný systém I.Šachová květenředitelský den 30.4., 7.5., ŠD otevřena i pro nečleny, školní kuchyně nevaří florbalový turnaj ÚT, J.Šibrava fotografování tříd ST Řetězové provádění zámek Vrchotovy Janovice, 9.roč. ŠD výlet Toulky Prahou zájemci z devátých tříd, J.Nádvorník Rodinné klání SO červen- odevzdání Absolventských prací Učení v přírodě Častoboř pro 2.st st.,; ředitelský den pro 2.st, 8.6. PÁ 11. a 12.6 (PO,ÚT) volno pro 1.st. za SO a NE sportovní kurz pro žáky 9.tř R.Faktor, J.Šibrava Obhajoby Absolventských prací 19.6.ÚT školní výlety, 2. st ČT Zahradní slavnost 22.6.PÁ Poslední zvonění 9. tříd 28.6.ČT slavnostní vyřazení žáků 5.třídy (prima gymn.) a 9.tříd 29.6.PÁ; 13

14 Během roku průběžně školní bivaky, školní exkurze, školní, třídní nebo předmětové projekty, minimální program protidrogové prevence, charitativní Srdíčkový den, projekt Lukášek, kulturní představení (pásma ZUŠ, kina, divadla), přednášky, exkurze, knihovna, poznání uměleckých památek Sedlčanska a Prahy, prodej bylinkových sáčků, dětské keramiky, paličkovaných krajek, celorepublikové srovnávací testy Kalibro a Scio, školní dotazníky pro rodiče, žáky, školní předmětové soutěže, okresní soutěže a olympiády, okresní Sportovní liga *Telefon do ŠJ 2. od hod ; od hod. k dispozici mobil , kam možné napsat SMS. Obědy se odhlašují a přihlašují den předem od hod do hod. Pokud se strávník s účtem přestane stravovat ( stěhování...), prosím písemné odhlášky do ŠJ 2. pí. Malíčkové. *Cena oběda : je určena věkovou kategorií strávníka pro daný školní rok září - srpen ( dosáhne-li dítě ve školním roce daného věku, např. 31. srpna 11 let, platí celý školní rok částku za obědy již vyšší odpovídající letům ). od 7 let do 10 let 21,- Kč od 11 let do 14 let 23,- Kč od 15 let a více 25,- Kč *Platbu je možné provádět v hotovosti, sporožirem, bankou *První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny však musí být odhlášeny. Pokud se obědy neodhlásí, musí se účtovat k ceně oběda ještě provozní a mzdové náklady ( 25,- Kč ). * HRAJEME SI S ANGLIČTINOU je kurz určený pro předškoláky. Stejně jako vloni ho povede paní Janoušková Steel od října za 250 kč za pololetí, v úterý od hod. * Kurz KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ je určený pro začátečníky i pokročilé, pro kohokoli, kdo má chuť tvořit. Probíhá každou středu od 18 do 20 hodin ve školní keramické dílně. Cena desetidenního kurzu (po dvou hodinách) je 1400 Kč. Pro zájemce o kratší pobyt je určena nabídka 90 Kč za hodinu. Ceny jsou kompletní včetně výpalu, hlíny a glazur. Informace u paní Věry Dlouhé; mob *I žáci na 1. stupni mají odpolední vyučování. Je obvyklé, že o polední přestávce chodí děti buď domů na obědy, nebo po obědě ve školní jídelně do města. Dostali jste a po dětech už odevzdali formulář, ve kterém žádáte o uvolnění žáka o obědové přestávce mimo areál školy. 14

15 *Školní družina návštěvnost 1-2 dny 200,-Kč nebo 3-5dní 400,-Kč za pololetí. Na celý školní rok chystají vychovatelky školní družiny plno zájmových aktivit a školních i mimoškolních akcí. *Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2010/11 bude od konce listopadu k dispozici v ředitelně školy a na školním webu. * Výše finančních příspěvků SRPŠ je 150 Kč na dítě (sourozenec 100 Kč). Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce října. * Společná akce ministerstva zemědělství a školství školní mléko - pokračuje i v letošním školním roce. Distribuci mléka provádí K.Štemberková. Krabička neochuceného mléka stojí 3,50Kč a ochuceného 4,50Kč. *I v tomto roce bude pokračovat akce Ovoce do škol. Je určena zdarma pro žáky 1. stupně. Žáci přibližně dvakrát do měsíce obdrží ovoce nebo zeleninu případně ovocný nápoj. * Sběr papíru, z jehož zisku financujeme školné adoptovaného školního chlapce Situ Souaré z Guineje, plánujeme na začátek října. * Naše škola je přihlášena do projektu Recyklohraní. Rozhodli jsme se rozšířit své ekologické snažení a sbírat elektroodpad a baterie do připravených nádob ve škole. Za sběr získáváme body, které můžeme na speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny (školní pomůcky,vstupenky,sportovní náčiní,praktická elektronika). Další body můžeme získat za zodpovězení otázek, případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. Rádi bychom vás proto požádali o pomoc při shromažďování odpadu. Sbíráme: všechny typy baterií používaných v domácnosti a drobná elektrozařízení-vše,co funguje na elektřinu a vejde se do nádoby s otvorem 30x30 cm (rádia,mp3,diskmany,walkmany,kalkulačky,telefony,drobné počít.vybavení,elektr.hračky,hud.nástroje...) NE : baterie rozbité,tekoucí,lepkavé,plně nabité,těžší než 1kg, autobaterie, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků,televizory a počítačové monitory) Také sbíráme úsporné zářivky. DĚKUJEME za vaši pomoc. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Více na * A na závěr mi dovolte zopakovat, co bylo řečeno na zahájení školního roku. Škola je instituce na vzdělávání Vašich dětí. Snažíme se o pracovní ale také příjemnou atmosféru. Opíráme se o vzájemnou důvěru, o nutnou výměnu informací, o otevřenost. Žáky hodnotíme na základě jejich výsledků a ne předsudků. Škola není represivní orgán, kterého by se měli děti nebo rodiče bát. Ale je jasné, že v takovéto velké organizaci platí řád a pravidla. Těšíme se na letošní školní rok, na společnou radost nad výsledky našich žáků a Vašich dětí, na vzájemné setkávání. Vážení rodiče, přejeme Vám a Vašim dětem zejména prvňáčkům a deváťákům úspěšný školní rok! 15

16 Vážení rodiče, víte o tom, že na webu školy se během roku shromáždí stovky fotografií našich žáků z výuky nebo z různých aktivit. Zákon nám ukládá, abychom v případě uveřejnění snímků na internetu, v tiskovinách školy (třeba tento bulletin), při výzdobě školy (klipy s fotografiemi z různých akcí), při tvorbě propagační publikace, při uveřejňování žákovských prací nebo umístění v různých soutěžích či olympiádách žádali o souhlas zákonného zástupce žáka. Již jednou jsme Vás o podobný souhlas žádali. Ale protože uteklo pár let, na školu přišli další žáci, musíme souhlas aktualizovat. Věříme, že nám souhlas stejně jako minule dají všichni rodiče. Žádáme tedy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů všechny rodiče, aby tuto návratku vyplnili a poslali po dítěti do pátku svému třídnímu učiteli. Děkuji. Jaroslav Nádvorník NÁVRATKA SOUHLAS S UVEŘEJŇOVÁNÍM SNÍMKŮ, PRACÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKA PŘINÉST TŘÍDNÍMU DO SOUHLASÍME NESOUHLASÍME s možným uveřejněním fotografií našeho dítěte jeho prací či umístění v soutěžích Jméno žáka. třída.. V dne. podpis zákonného zástupce Další zjištění se týká formy třídních schůzek. Jak víte, dvakrát do roka si Vás svoláváme v souladu se školským zákonem na třídní schůzky. V 1. pololetí je to obvyklá forma schůzky, kdy se sejdou společně všichni rodiče, kteří po přednesení informací třídního učitele mohou vyhledat další vyučující. Ve 2. pololetí nabízíme schůzky TRIO, tedy společné setkání žáka, rodiče a učitele. Je to efektivnější a osobnější způsob oboustranného sdělení informací. Protože ale v tento den se vám nemohou věnovat ostatní učitelé, protože mají svá TRIA, nabízíme vám ještě tzv. KONZULTAČNÍ DEN. Víme z reakcí rodičů i z jednání Výboru SRPŠ, že by rodiče byli naklonění, aby se i v 1. pololetí konala schůzka TRIO i s KONZULTAČNÍM DNEM. Na úvodní poradě s tímto řešením souhlasí učitelé. Z tohoto důvodu chceme nyní oslovit všechny rodiče školy, aby se k této možnosti vyjádřili, ABYSTE TEDY URČILI FORMU SCHŮZEK V 1.POLOLETÍ. NÁVRATKA FORMA SCHŮZEK V 1. POLOLETÍ PŘINÉST TŘÍDNÍMU DO PŘEJEME SI TRIA SCHŮZKY PŘEJEME SI ZACHOVAT KLASICKÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY Jméno žáka. třída.. V dne. podpis zákonného zástupce

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ,

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Život a dílo Fráni Šrámka, malba temperou Autoři: Sára Králová, Anastázie Marethová a kolektiv žáků 9. ročníku Předkladatel:

Více