Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č. 2. 2011/12"

Transkript

1 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou druhé číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm aktuální zprávy a zajímavosti z naší školy Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /12 * Za žáky je první celý týden nového školního roku. Ochlazení a přeháňky vystřídaly teplý závěr prázdnin. Pokračuje velmi rozmarné léto, které se nejen podle astronomického kalendáře blíží k podzimu. A to je už přes dvě stě let ten pravý čas pro začátek dalšího roku vzdělávání, dalšího roku prověřených i nových školních aktivit. První úplný týden je tedy za námi, za sebou ho mají i dvě dobré třídy prvňáčků. Před všemi žáky je kupa nového učení které, jak na naší škole je zvykem, bude proloženo některými zajímavými činnostmi. Nejen o nich vám přinášíme informace. * Žáci 6. ročníků absolvovali třídenní adaptační kurz se svými novými třídními učiteli. Jan Laštovička a Vendula Mašková připravili pro žáky socializační aktivity spolu s lektory Odyssey o.s., kteří jsou na tyto aktivity výborní specialisté a které jsme dobře poznali v rámci našeho grantu z ESF. V šestkách máme hodně nových žáků, vytvoření dobrého kolektivu a bližší poznání nových žáků učiteli i naopak je nutný start pro úspěšnou výuku a příjemné třídní prostředí. * V rámci našeho PROPOJENÍ proběhly první kontakty mezi žáky 9. a 1. tříd, prý úspěšně. Ostatně to dokazují fotky na našich stránkách Obě třídní učitelky, Jindra Štůlová a Jitka Mošničková, si žáky chválí, ve čtvrtek mě někteří kluci prvňáci na školní chodbě spontánně pozdravili Ahoj! Myslím, že kvůli tomu antidepresiva brát nebudu. * Na škole už učíme kompletně všechny třídy podle postupně zavedeného školního vzdělávacího programu. 1

2 * Nejstarší žáky čeká kromě běžné práce důležité přijímací řízení, které možná proběhne podle stejných pravidel jako v předcházejících letech. Tedy systém tří přihlášek místo jediné. Slovo možná je ale na místě. Ministerstvo školství informovalo, že se MOŽNÁ dá očekávat změna vyhlášky, která uplatňuje toto řízení. Zatím není ani jasné, zda se ve Středočeském kraji budou povinně dělat přijímací zkoušky na střední školy, nebo se na většinu z nich bude přijímat podle průměru známek, jako tomu bylo v předcházejících letech. Učitelé matematiky a českého jazyka otevřou pro zájemce přípravu na přijímací řízení. Předesílám, že je určena pouze pro ty, kteří se chtějí připravovat, pro ostatní nemá smysl. Nutnou podmínkou je také aktivní účast žáků v běžných hodinách. Jedná se o procvičení a upevnění látky, nejde o suplování hodin. * Letos pokračujeme v zavádění výuky angličtiny od 1. ročníku. Prvňáčci se ji budou učit ve dvou zhruba dvacetiminutových blocích. Vycházíme ze zkušeností škol, které s výukou angličtiny v první třídě mají dlouhodobé zkušenosti, a z doporučení metodiků jazykářů, aby se výuka cizího jazyka posunula do začátku školní docházky. Jde zejména o osvojování angličtiny audioorální formou, tedy pouze ústně s odposlechem (melodie, tempo, přízvuky), o odbourávání strachu z cizího jazyka i o získání pocitu samozřejmosti, že vedle mateřštiny existuje další jazyk, kterému se postupně učím. Většina žáků měla angličtinu už v mateřské školce, nedojde tak k ročnímu nebo několikaletému přerušení. Výuka v tomto ročníku bude skutečně probíhat hravou formou. Zveme rodiče do tříd. Nejenom na angličtinu, nejenom do 1. ročníků. * V rámci školního klubu otevíráme také kroužky angličtiny s rodilým mluvčím. Je to skvělá možnost, jak nejpřirozeněji odposlouchávat angličtinu ve věku, kdy správné osvojení výslovnosti je důležité a kdy to jde samo. Další níže v nabídce školního klubu. * Rodilého mluvčího Johnyho Steela zapojíme kromě výuky kroužku školního klubu také do běžné výuky na 2.stupni, a to v náročnějších skupinách angličtinářů v 7., 8. a 9. ročníku a na hodinu konverzace v 9. ročníku. Žáci těchto skupin budou moci jednu hodinu týdně pracovat s výslovností a dikcí rodilého mluvčího. Jak si i nejazykáři dovedou představit, je tato možnost k nezaplacení. A u nás zdarma. * Pokračovat budeme také po čtyřleté zkušenosti v tvorbě a obhajobách ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, které čekají žáky 9. ročníků. Mezi členy loňských komisí byl kromě vedoucí odboru školství paní H. Hájkové, ředitelky knihovny B. Tauberové, radních MUDr. K. Marka, ing. M. Havla a místostarosty ing. M. Hölzela přítomen také ředitel ZŠ Kunratice ing. Vít Beran. Protože na jejich škole absolventské práce v podobném duchu probíhají také a zná některé školy v republice, kde je žáci zpracovávají, navrhoval pro letošní školní rok odbornou konferenci z nejlepších letošních prací zapojených škol. Ale to zatím předbíháme. 2

3 * Žáci 4. až 9. ročníku naší školy každoročně zpracovávají na různá témata celoškolní projekt. Vloni jste se mohli v kulturním domě seznámit s prezentací projektu VESMÍR, předloni např. s projektem PIONÝRSKÁ ODYSSEA, předtím MŮJ KRAJ MŮJ SVĚT. Letos chystáme projekt s názvem CO UMĚL DĚDEK, UMÍM TAKY, na jehož prezentaci budete samozřejmě pozváni. Netypicky proběhne přibližně až v polovině května a to nejen z důvodů jarního počasí (uskuteční se venku), ale zejména pro velkou náročnost přípravy tohoto projektu. O co půjde? Ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a sedlčanským muzeem a dalšími subjekty a fondy proběhne ve skanzenu na Vysokém Chlumci projekt, jehož motto může znít Jaké to tenkrát bylo. Půjde o klasické prožitkovou výuku, ve které žáci na vlastní kůži prožijí to, co znají z vyprávění prarodičů nebo z filmů. Źáci se aktivně seznámení se s činnostmi, které byly ještě po druhé válce na venkově i v českých městečkách celkem běžné. V rámci možností si osvojí základy různých řemesel a vesnických dovedností (zadělávání a pečení chleba v peci, stloukání másla, kování železa, dojení kozy, pletení ošatek, pečení perníků, malování podmaleb na sklo, výrobu svíček, paličkování, předení, potisk látek, točení na kruhu, výroba šindelů Možná dojde i na sekání kosou, opracovávání trámu širočinou ), které se žáci pokusí předat návštěvnické, hlavně vaší, rodičovské veřejnosti. Po poznání termínů, teoretických postupů základu dovednosti nebo řemesla přijde do jisté míry jeho osvojení. A protože to bude školní projekt, nebude chybět ani ukázka. Zkrátka se společně pokusíme vrátit o pár desítek let a zkusíme si, jaké to tenkrát bylo. Pokud by Vás napadly proveditelné ukázky, pokud by jste mohli přispět radou, nápadem, nástrojem či vlastí silou, jste velmi vítáni. * Posledním pololetím pracujeme v tříletém grantu ROZVOJ PROGRAMŮ PRO ŽÁKY, díky kterému čerpáme nemalé účelově vázané prostředky na aktivity grantu: na třídy TIP, nákup žákovských notebooků, interaktivních tabulí, výukového softwaru, na pobyt žáků na týdenních studijních výjezdech zcela zdarma. V jednání je ještě rozšíření skupin podpořených žáků, kvůli smysluplnému vyčerpání dotace, včetně zapojení žáků 9. ročníků. O této možnosti budou rodiče vytipovaných žáků nejdéle během příštího týdne informováni. *Na škole došlo ke změně vyučujících. Paní Diana Pinkasová využila nabídky ze ZUŠ Sedlčany a stala se na této škole zástupkyní. Částečně její hodiny angličtiny přebírá Johny Steele, její výtvarnou výchovu pak paní kolegyně Jarka Kuruczová. Po dobu mateřské dovolené němčinářku Vlaďku Křenkovou nahradí v tomto školním roce paní učitelka Hana Chocholoušková. * Projekt Vzduchoplavec Kráčmera Naše škola byla jako jedna z mála vybrána do exkluzívního národního projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Jedná se o historicko-zeměpisný projekt regionálního charakteru, mezi jehož výstupy patří mj.vytvoření didaktického materiálu pro výuku vlastivědy ve 4. a 5. třídě, natáčení tv pořadu s Českou televizí, natočení školního filmu podle vlastního scénáře a celostátní výstava v Praze. Legendou projektu je vzdušné putování generála balonové letky F. Kráčmery po vlastech českých. O své cestě si vedl deník, který po 100 letech našel jeho prapravnuk, a protože ho zajímalo, do jaké míry se stoletý deník shoduje se současností, vydal se po pradědečkových stopách. Do projektu je zapojena skupina cca 25 žáků našich 7. až 9. tříd, která bude v průběhu celého školního roku sbírat, třídit a porovnávat materiály, bude se učit vytvářet scénář, digitálně upravovat fotografie a filmy, natáčet, vést dialogy, moderovat atd. Na škole ho povedou učitelé V.Mašková a P.Staněk. Více ohledně na *Od nového školního roku platí novelizovaný školní řád, který prošel schválením školské a pedagogické rady. Žáci s ním byli seznámeni první školní týden. Nejdůležitější změnou je změna podmínek klasifikace. Dosavadní systém, kdy žák byl pololetně klasifikován, když získal předepsané počty známek, které se lišily v různých předmětech, byl nahrazen 70% počtem z možných získaných známek; přesně Žák na 2. stupni bude hodnocen ve všech předmětech za dané klasifikační období tehdy, pokud v tomto období získá 70% z dosažitelných známek z každé kategorie (např. ústní zkoušení, diktáty, testy, kontrolních práce ), nebo odevzdaná 70% předepsaných prací. Důvod je 3

4 jednoduchý. Občas se najdou rodiče, kteří tolerují svým dětem velmi časté krátkodobé absence, které se shodou okolností kryjí s termínem písemek, diktátů apod. Tito žáci si zpravidla nasbírali předepsané počty známek z jednodušších typů zkoušení a na ostatní důležitá nechodili. Příčinou změny není touha učitelů pouze nemilosrdně zkoušet, ale důsledek jednání těchto jedinců, kterým byla opravdová neznalost látky. Školní řád najdete v plném znění na stránkách školy v sekci Info, dokumenty. * Jak víte, žáci roč. si vybírají mezi množstvím volitelných předmětů. Letos jsme zařadili úplně všechny žáky dle jejich výběru, který uvedli na 1. nebo 2. místě. Seznam skupin žáků a volitelných předmětů je také uveřejněný na stránkách školy. Žáci šesti tříd jsou tedy letos rozděleni do 15 skupin. V souvislost s velkým počtem zájemců o druhý cizí jazyk, němčinu, jsme v 8. ročníku nemohli otevřít dvouhodinovou konverzaci angličtiny. V rámci vyčerpání dotace volitelných předmětů jsme jednohodinový předmět Komunikační dovednosti v českém jazyce rozdělili na KD v ČJ a nově na KD v anglickém jazyce. Žáky jsou rozděleni podle svých dosavadních výsledků v obou jazycích; je rovněž přihlíženo k jejich schopnostem a dovednostem a je tak žákům dána možnost se v konkrétním jazyce více rozvíjet. * Správce školní počítačové sítě pan J. Křenek spolu s panem kolegou J. Laštovičkou přes prázdniny opravili a nově nainstalovali všechny třídní počítače. Pouze v několika třídách jsou ještě staré monitory, ve většině jsou LCD obrazovky. Třídní učitelé vybrali ze svých tříd počítačové odborníky, kteří se stanou spojkou mezi správcem sítě a kvalitou a funkčností jednotlivých PC. Doufáme, že se tak předejde dlouhodobější nefunkčnosti počítačů v některých třídách. Předpokladem toho je ovšem to, že vandalské chování je našim žákům zcela cizí * Ve třídách proběhly volby do nového školního parlamentu ve ročnících. První schůzka se uskuteční v pátek první vyučovací hodinu. * Letos dojde k většímu využití sauny. Nainstalovali jsme výkonný vysoušeč vlasů. Počítáme se saunováním na 1. i 2. stupni. Saunu pravidelně kontroluje hygiena a po každém saunování je pečlivě podle nařízení hygieny vytřena a vymyta doporučenými přípravky. Před začátkem saunování budete učiteli informováni o nutném vybavení do sauny (ručníky, šampón ) * V loňském roce se žáci podrobili mnohému zjišťování znalostí a vědomostí. Vypracovávali řadu srovnávacích testů. Přinášíme vám přehled jejich výsledků, které jsou buď vyjádřeny tzv. percentilem, nebo případně tzv.úspěšností správných odpovědí. Ta ovšem není vypovídající směrem k celkovému vzorku respondentů, ale ukazuje princip plošného testování, které ministerstvo bude v tomto roce pilotně zkoušet. Vyjadřuje posun nebo regresi v čase. Dá se na něm tedy vypozorovat předpokládaný a žádoucí posun ve dvou 4

5 sledovaných obdobích. Poslední věta k hodnocení žáků ve srovnávacích testech si naši žáci vedli opravdu skvěle, ve většině předmětů nebo tříd jsme nad celostátním průměrem a někdy pěkně vysoko viz loňské 9. ročníky. Percentil vyjadřuje, jak se jednotlivý účastník umístil v rámci všech ostatních, nebo jinak vyjádřeno, kolik procent ostatních účastníků dosáhalo horšího výsledku než on (např. Umístil-li se na 93. percentilu, znamená to, že předstihl 93% ostatních a jen 7% ze všech testovaných bylo lepší než on. Ještě k méně známým zkratkám: OSP- obecně studijní předpoklady a KK komunikační dovednosti. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 SCIO 2010/ ROČNÍKY SCIO 2010/ ROČNÍKY percentil percentil 9.A 9.B 9.třídy OSP ČJ M A 5.B 5.třídy OSP ČJ M 60 AJ 54 DIAGNOSTIC - Kvalita školy DIAGNOSTIC - Kvalita školy 2010/ ročníky Ostrava 2010/ ročníky Ostrava percentil percentil 5.A 5.B 5.třídy 9.A 9.B 9.třídy ČJ ČJ M M AJ AJ ČJ NJ CH FY BIO ESKALATOR 2010/2011 ESKALATOR 2010/2011 ANGLICKÝ JAZYK ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST úspěšnost v % úspěšnost v % podzim 2010 jaro 2011 podzim 2010 jaro 2011 poslech čtení poslech čtení 4.třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy třídy

6 PILOTNÍ ESKALATOR 2010/2011 percentil 4. ročník 5.ročník 7.ročník 8.ročník ČJ AJ M PŘ KK M OSP ČJ AJ M OSP KK ČJ 52 * Další tabulka přináší přehled výsledků žáků v různých studijních olympiádách v loňském školním roce. I tady se opravdu urodilo. Postřehy našich žáků, které v závěru loňského roku přijal pan starosta, jste si mohli přečíst v sedlčanské Radnici. Jsme velmi rádi, že se zřetelně posouvá přístup žáků ke snaze uspět. Úspěšní žáci přestávají být označováni za šprty, protože si je naprostá většina dětí vědoma, že úspěch ve studiu a možný následný úspěch v zaměstnání s sebou nese pořádnou porci práce. Mimo úspěchů studijních je třeba zmínit i úspěchy sportovní. Vloni žáci vybojovali dvě výrazná umístění. V ORION FLORBAL CUPU obsadili v rámci Středočeského kraje 3. místo a v atletickém POHÁRU ROZHLASU jsme byli v kraji dokonce druzí! Uvidíme, co přinese letošní školní rok. STUDIJNÍ SOUTĚŽE 2010/11 jméno třída soutěž umístění Procházka Martin 8.B přírodopisná olympiáda, okres 3. Procházka Martin 8.B matematická olympiáda, okres Procházka Martin 8.B Pythagoriáda; okres Váňová Karolína 8.B přírodopisná olympiáda, okres 2. Vovsíková Dominika 9.A chemická olympiáda 3. Krušinová Nikola 9.A chemická olympiáda, okres 1. Januška Jiří 7.B olympiáda v angličtině, okres 2. Chýlová Petra 9.B olympiáda v němčině, okres 1. Sůsa Jiří 3.A Matematický Cvrček, republika Kramešová Jaroslava 3.A Matematický Cvrček, republika 1. * Chystáme se obnovit osvědčené školní legitimace žáků, které se dají využít např. při zlevněné žákovské jízdě dopravním prostředkem nebo MHD. 6

7 * Na podzimní měsíce chystáme cvičnou evakuaci budovy, tentokrát ale nebudeme předem vědět, kdy se poplach spustí. Vypadá to sice jako hraní na vojáky, ale nácvik rychlého opuštění budovy je důležitý z bezpečnostního hlediska. Bude spojený s ukázkou požární techniky SDH (sboru dobrovolných hasičů) *Na najdete mailové odkazy na všechny učitele. Obecná mailová adresa do školy je telefon do školy je , telefon do ředitelny , GSM brána O2 je , na T-Mobile Mobil do ŠD je a mobil do sborovny, který si berou třídy na výlety nebo jiné akce *telefon na Středisko výchovné péče Příbram (PaedDr.J.Ptáčková) , telefon na pedagogicko psychologickou poradnu (PaedDr.E.Kubíková) Volný klub Školní klub je určen pro žáky 5.-9.tříd naší školy, vychází z charakteristiky této věkové skupiny, zejména ve větší samostatnosti a jejich vyhraněnější a specializovanější činnosti. Pracuje na principu dobrovolnosti. Žáci mohou kdykoli přijít a odejít (příchody a odchody se evidují), mohou se podle svého zájmu zúčastnit některé činnosti nebo hry, sami ji zorganizovat, nebo si jen tak povídat a dívat se, vyplnit polední přestávku, odpočívat v partě kamarádů, příjemně naplnit svůj volný čas. Dává možnosti i těm dětem, které se nechtějí soustavně věnovat nějaké zájmové činnosti. Klub je místem setkávání žáků různých ročníků. Naší snahou je poskytnout příjemné, harmonické a podnětné prostředí mimo školní vyučování.vyplněním přihlášky a zaplacením 200,-Kč na pololetí (do konce září) se žák stává členem školního klubu. *Žáci mají možnost vybrat si z řady zájmových kroužků viz přehled kroužků v tomto bulletinu. * Školní bufet Bufet je propojen se školním klubem. Děti zde mají možnost během dne v klidu posedět a občerstvit se v hezkém prostředí. Nabídka je pestrá: Ve školním bufetu - BUFÍKU si mohou děti koupit denně čerstvou svačinku (obloženou housku, jogurt, pečivo, jablka, koblížky, párek v rohlíku) a zpříjemnit si přestávku nějakou dobrůtkou, s možností vybrat si i zdravější pochoutku (müsli tyčky, sušené ovoce, cereální sušenky...). Z nápojů nabízíme točenou kofolu, džusy, vodu, čaj a horkou čokoládu.občerstvení je v příjemném prostředí s několika místy k sezení, otevřené ráno před vyučováním, o přestávkách a po obědě. Našim přáním je spokojenost dětí i rodičů. Odpoledne místnost slouží slouží ke hrám a přípravě na vyučování. * Skutečný dárek Již několikátý rok se ve školním klubu podílíme na charitativním projektu PANENKA. Každoročně dvě panenky ušijeme a pošleme je do UNICEF a jednu panenku koupíme postupně na ni 7

8 naspoříme v Bufíku (přispěním pár korun do kasičky, místo abychom je promlsali). Svým zapojením do projektu PANENKA Českého výboru pro UNICEF podporujeme celosvětové programy očkování UNICEF. "Adopce" panenky za symbolickou částku 600 Kč zachrání 1 dítě v rozvojových zemích(www.unicef.cz) * Letos kupme kozu :-) Díky českým dárcům kupuje nadace Člověk v tísni tato zvířata pro lidi v Africe a na Srílance. Nákupem darovacího certifikátu KOZA v hodnotě 900,-Kč přispějeme na program pomoci OBŽIVA v rámci sbírky Skutečná pomoc. Živá a zdravá koza znamená pro chudou rodinu čerstvé mléko a zdroj příjmů. Každý rok má kůzlata, takže z jedné darované kozy je za pár let stádo, které uživí celou rodinu. Kromě toho, že jsou pro ně zvířata nenahraditelným zdrojem příjmů, získávají děti znalosti, jak o zvířata pečovat, které snad jednou, až opustí brány domova, využijí a v dospělosti snadněji seženou práci. (www.skutecnydarek.cz). KASIČKA BUDE BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ UMÍSTĚNA V BUFETU (V žádném případě to neznamená dávat dětem více peněz, ony samy by si měly rozhodnout, jestli chtějí lízátko nebo pomoc) Hanka Suchá, vedoucí školního klubu a bufetu LETOŠNÍ KROUŽKY TRADIČNÍ I NOVÉ 8

9 Keramika (V.Dlouhá,J.Kuruczová,M.Mošničková) Náplň programu vychází ze základních keramických technik modelování, pozvolného prohlubování vlastní zručnosti a citlivosti vnímání hmatem.děti poznají různé druhy hlín,naučí se připravit šlikr,barvit engobami, glazovat, pochytit tvůrčí proces proměny kusu hlíny v artefakt.. Důležitý je prožitek při práci s hlínou,radost z vlastního experimentování a objevování kořenů kultury. Počítače (J.Chmelař) Náplní kroužku je rozvíjet u dětí logické myšlení a tvůrčí schopnosti. Děti seznamuje se základní prací na PC, s textovými a grafickými editory, internetem, elektronickou poštou a se základy programování. Šikovné ruce, Výtvarník, Kreativní dílna, Paličkování (J. Mošničková, J. Kuruczová, M. Mošničková, V. Koubová) Komu nestačí výtvarka ve škole, rád kreslí, maluje, vytváří, kutí...jak vykouzlit z běžných i netradičních materiálů různé krásné věci.inspirace a nápady pro kreativní tvoření, zaměřené na tradiční i moderní výtvarné techniky. Sálový fotbal, Florbal, Sportovní hry, Zumba (J.Kurucz, J.Šibrava, P.Staněk, J.Mošničková, S.Stuchlíková) - - v tělocvičně SOU. Fotbal je vhodný pro kluky, kteří se mu nechtějí věnovat 4x do týdne, ale rádi si zahrají. Florbal není třeba komentovat, je to nejoblíbenější sport na školách. Naši flobralisté mají výborné výsledky i v soutěžích. Ve Sportovní hrách se využívá sportovní nářadí, je zde prostor pro míčové i jiné pohybové hry. Zumba je skutečně veselá a zábavná, bourá zápolení s vůlí známou z tradičních sportů. Je prospěšná nejen tělu, ale skvěle ovlivňuje i psychiku. Geocaching (H.Suchá) Řeč je o celosvětové rozšířené zábavné hře. Spočívá v hledání geokeší čili kešek, schránek tajně ukrytých na nejrůznějších zajímavých místech planety. Naše skupina bude pátrat po blízkém i vzdálenějším okolí, a to na výpravách pořádaných jednou za měsíc. Keší bychom tedy letos společně měli odlovit devět! Svět zajímavě (J.Jandová) Kroužek je určen pro žáky zvídavé, kteří se zajímají o dění ve světě, o přírodu... Náplň : PC, kvízy, hádanky, brouzdání na zeměpisných webových stránkách, práce s mapami, buzolou. účast v soutěžích Zpívko ve školním klubu (J.Kurucz, H.Suchá) 9

10 Pravidelné setkávání s písničkami a nástroji, rytmikou, postupné vytvoření repertoáru, možnost proniknout do základů hudby. Zábojáček -viz letáček ZUŠ Sedlčany (mladší a starší oddělení, podrobnosti u řed. ZUŠ V. Severové) Radiotechnický kroužek (p.janoušek) Volání vysílačkami a radiostanicemi. Obdivuješ piloty v kokpitu se sluchátky na uších a ty ostatní, co přijímají radiové depeše? Napadlo tě, k čemu slouží dlouhé štíhlé pruty antén?tak neváhej! Včelařský kroužek (p.němeček) Cílem kroužku je přiblížit dětem život jednoho z nejužitečnějších tvorů na Zemi včely medonosné a všechno ostatní, co s ní souvisí. Kroužek probíhá na 1. ZŠ Sedlčany Anglický čtenář (pí.veselá) Koho baví angličtina a chtěl by něco navíc knížky, časopisy, hry, písničky.. Angličtina 1.třída (pí.kořínková) Vedeno hravou formou. Angličtina 2.-3.tř. (Johny a Drahuška Steelovi) U druháků a třeťáků letos kombinovaná výuka - jeden týden povede Johny (rodilý mluvčí), druhý týden jeho žena Drahuška. Vedeno hravou formou. * Z důvodu plného vytížení našeho rodilého mluvčího Johnyho Steela ve výuce anglického jazyka na druhém stupni nemůžeme nabídnout letos více jeho kroužků angličtiny. Povede dvě skupiny druháky a třeťáky. Kroužek prvňáčků bude letos učit paní Kořínková, kterou některé maminky znají z Petrklíče (DĚKUJEME) Pár prvňáčků by se mohlo přidat k předškolákům, kteří budou mít půlhodinku s D.Steelovou v úterý od 15 hodin. Přijďte se v případě zájmu domluvit do školního klubu. (Hanka Suchá) Také jste dostali nabídku od jazykové školy, viz letáček, který děti obdržely. KERAMIKA p.kuruczová Čt Keramická dílna 400,-Kč KERAMIKA p.dlouhá St Keramická dílna 400,-Kč KERAMIKA p.m.mošničková Pá Keramická dílna 400,-Kč SPORTOVNÍ HRY tř. p.j.mošničková St Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL 2.st. p.šibrava Po Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL tř. p.staněk Út Hala SOUZ 300,-Kč FLORBAL 5.-9.tř.dívky p.staněk Út 15: Hala SOUZ 300,-Kč SÁLOVÝ FOTBAL 5.-7.tř p.kurucz Čt Hala SOUZ 300,-Kč ZUMBA S.Stuchlíková St Hala SOUZ a možná ještě ,-Kč aula POČÍTAČE tř p.chmelař Poč.učebna 250,-Kč SVĚT ZAJÍMAVĚ 2.st. p.jandová Út Poč.učebna 0,-Kč ANGLICKÝ ČTENÁŘ 4.-5.tř p.veselá Čt učebna NJ 250,-Kč PALIČKOVÁNÍ od 5.tř. p.koubová Po tř.5.a 250,-Kč ZÁBOJÁČEK 1.-2.tř. p.severová Út Učebna HV 250,-Kč MALÝ VÝTVARNÍK 2.-4.tř. p.kuruczová St bude upřesněno 350,-Kč ŠIKOVNÉ RUCE tř p.j.mošničková Pá tř. 1.A 350,-Kč 10

11 KREATIVNÍ DÍLNA tř. p.m.mošničková Pá bude upřesněno 350,-Kč ZPÍVÁNÍ S KYTAROU p.suchá + p.kurucz bude upřesněno Školní klub 0,-Kč GEOCACHING p.suchá nepravidelně 1xměs v terénu 0,-Kč ANGLIČTINA 1.tř. p.kořínková čt bude upřesněno 250,- Kč ANGLIČTINA 2.tř J.+D.Steele Út bude upřesněno 350,-Kč ANGLIČTINA 3.tř J.+D.Steele Út bude upřesněno 350,-Kč VČELAŘSKÝ KROUŽEK p. Němeček St ZŠ RADIOAMATÉR tř. p. Janoušek podle dohody pedagogické rady: hod. ÚT (2.,1.) hod. ÚT (1.,2.) hod. ÚT (2.,1.) hod. ST (1.,2.) ,- Kč rodičovské schůzky: hod ČT od TRIA schůzky konzultační den: hod. ČT schůze výboru SRPDŠ: hod. ST prázdniny a státní svátky (které nejsou o prázd.) Den české státnosti (ST) podzimní (ST) (ČT) Den vzniku samostatného čes. státu (PÁ) Den boje za svobodu a demokracii (ČT) vánoční (PÁ) 2.1.(PO) 1. pololetí zakončeno (ÚT) datum na vysvědčení pololetní 3.2. (PÁ) jarní velikonoční 5., 6. 4.(ČT, PÁ) PO velikonoční Svátek práce (ÚT) Den osvobození od fašismu 8.5. (ÚT) 2. pololetí zakončeno (ČT) datum na vysvědčení PÁ, 30.4 PO, 7.5. PO Školní družina bude v provozu pro všechny žáky, tedy i ty, kteří nejsou do ní přihlášeni; školní kuchyně tento den nevaří PÁ, ČT beseda s rodiči budoucích prvňáčků, Den otevřených dveří SŠ+ prima gymnázia od do 7.5 (stanoví ředitel příslušné střední školy, resp. stanoví dle nařízení zřizovatele, tedy příslušného krajského úřadu.). Žáci si pro 1. kolo přij. zkoušek podají 3 přihlášky příslušným středním školám bez prostřednictví základní školy. Je možné očekávat novou vyhlášku MŠMT, která upraví řízení ještě pro tento školní rok. ředitelský den: zápis dětí do 1.třídy: přijímací zkoušky: volitelné předměty: hod ST přírodovědná praktika 7.roč. informatika 7.roč. německý jazyk 7.roč. domácnost šití 7.-9.roč. jazyk PLUS AJ 7.roč. jazyk PLUS NJ 7.roč. informatika 8.roč. Štěpánka Adamcová Jan Šimek Vlaďka Křenková Dana Šmídová H.Písaříková, P.Pšeničková, Z.Veselá Vlaďka Křenková Jan Šimek 11

12 druhý cizí jazyk NĚMČINA 8.roč. Vlaďka Křenková přírodovědná praktika 8.třídy Štěpánka Adamcová konverzace v anglickém jaz. 8.roč. Zdeňka Veselá komunikační dovednosti 8.roč. Vendula Mašková druhý cizí jazyk ANGLIČTINA 9.roč. Diana Pinkasová přírodovědná praktika 9.třídy Radovan Faktor konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková technické práce a základy technického kreslení9.roč. Jan Laštovička komunikační dovednosti 8.A, 8.B V. Mašková jazyk PLUS AJ 7.A P.Pšeničková, 7.B H.Písaříková., 7.AB Z.Veselá jazyk PLUS Nj + 7AB V.Křenková přírodovědné dovednosti 9.A Š.Adamcová.,9.B H.Němečková; celý rok ti, kteří nemají 2.volit jazyk volitelné předměty: vyučovací hodiny: září- přírodovědná praktika 7.roč. Štěpánka Adamcová informatika 7.roč. Jan Šimek německý jazyk 7.roč. Hanka Chocholoušková domácnost šití 7.-9.roč. Dana Šmídová jazyk PLUS angličtina 7.roč. K.Štemberková, P.Pšeničková, Z.Veselá jazyk PLUS němčina 7.roč. Hanka Chocholoušková informatika 8.roč. Jan Šimek německý jazyk 8.roč. Hanka Chocholoušková přírodovědná praktika 8.třídy Štěpánka Adamcová komunikační dovednosti ČJ 8.roč. Vendula Mašková komunikační dovednosti AJ 8.roč. Zdeňka Veselá konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková přírodovědná praktika 9.třídy Radovan Faktor konverzace v anglickém jaz. 9.roč. Pavla Pšeničková přírodovědné dovednosti 9.roč. Št.Adamcová,H.Němečková komunikační dovednosti 8.A, 8.B ČJ V. Mašková komunikační dovednosti 8.A,8.B AJ Z.Veselá jazyk PLUS AJ 7.A P.Pšeničková, 7.B H.Písaříková., 7.AB Z.Veselá jazyk PLUS Nj + 7AB H.Chocholoušková přírodovědné dovednosti 9.A Š.Adamcová., 9.B H.Němečková. celý rok ti, kteří nemají 2.volit jazyk I.varianta (6 vyučovacích hodin bez odpoled. vyučování) 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina OBĚD II.varianta (5 hodin + odpolední vyučování) nebo OBĚD slavnostní zahájení školního roku adaptační kurz 6. ročníků Monínec ČT-SO (J.Laštovička, V.Mašková) + 4 lektoři Odyssey (osobnostní a sociální výchova) 12

13 13.9. ÚT výběr sběru bylin K.Štemberková ÚT Srdíčkový den 9.A P.Staněk Klub mladého diváka říjen sběr papíru (Adopce na dálku) Setkání se známými osobnostmi výchova ke zdraví MUDr. Jaroslav Machovský zahájení saunování listopad Drakiáda ŠD zahájení plaveckého výcviku pro 3.roč (5 dvoulekcí) Ředitelský den , ŠD otevřena i pro nečleny, školní kuchyně nevaří sběr žaludů, kaštanů prosinecmikulášská nadílka 5.12.PO Borec Sedlčan 9.12.PÁ, J.Šibrava, Setkání při svíčkách ST, hod.; třídní besídky 1. stupně Srdíčkový den, výtěžek škole ÚT 9.B, 9.A Katka + Pavel třídní besídky 2.st ST od 11hod. koncerty Zábojáčku, V.Severová ledenzimní závody ŠD lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků , Janské Lázně; J.Šibrava Den otevřených dveří+beseda s rodiči budoucích prvňáčků ČT zápis dětí do 1. tříd Ples školy, výbor SRPŠ PÁ ŠD celodružinová akce únorsetkání se známými osobnostmi Zadání témat Absolventských prací březen- školní kolo recitační soutěže Carmína 14.3, E.Jiráková oblastní kolo rec. soutěže Carmína, E.Jiráková Srdíčkový den, 9.B; K. Štemberková Vynášení Smrtky 23.3.PÁ karneval ŠD dubeno nejkrásnější vajíčko výstava, J.Jandová Sedlčanská vonička přehlídka pěveckých sborů Sedlčanska, V.Severová Den Země PÁ R.Faktor, Š.Adamová zahájení plaveckého výcviku pro 2.roč (10 dvoulekcí) dopravní soutěže, integrovaný záchranný systém I.Šachová květenředitelský den 30.4., 7.5., ŠD otevřena i pro nečleny, školní kuchyně nevaří florbalový turnaj ÚT, J.Šibrava fotografování tříd ST Řetězové provádění zámek Vrchotovy Janovice, 9.roč. ŠD výlet Toulky Prahou zájemci z devátých tříd, J.Nádvorník Rodinné klání SO červen- odevzdání Absolventských prací Učení v přírodě Častoboř pro 2.st st.,; ředitelský den pro 2.st, 8.6. PÁ 11. a 12.6 (PO,ÚT) volno pro 1.st. za SO a NE sportovní kurz pro žáky 9.tř R.Faktor, J.Šibrava Obhajoby Absolventských prací 19.6.ÚT školní výlety, 2. st ČT Zahradní slavnost 22.6.PÁ Poslední zvonění 9. tříd 28.6.ČT slavnostní vyřazení žáků 5.třídy (prima gymn.) a 9.tříd 29.6.PÁ; 13

14 Během roku průběžně školní bivaky, školní exkurze, školní, třídní nebo předmětové projekty, minimální program protidrogové prevence, charitativní Srdíčkový den, projekt Lukášek, kulturní představení (pásma ZUŠ, kina, divadla), přednášky, exkurze, knihovna, poznání uměleckých památek Sedlčanska a Prahy, prodej bylinkových sáčků, dětské keramiky, paličkovaných krajek, celorepublikové srovnávací testy Kalibro a Scio, školní dotazníky pro rodiče, žáky, školní předmětové soutěže, okresní soutěže a olympiády, okresní Sportovní liga *Telefon do ŠJ 2. od hod ; od hod. k dispozici mobil , kam možné napsat SMS. Obědy se odhlašují a přihlašují den předem od hod do hod. Pokud se strávník s účtem přestane stravovat ( stěhování...), prosím písemné odhlášky do ŠJ 2. pí. Malíčkové. *Cena oběda : je určena věkovou kategorií strávníka pro daný školní rok září - srpen ( dosáhne-li dítě ve školním roce daného věku, např. 31. srpna 11 let, platí celý školní rok částku za obědy již vyšší odpovídající letům ). od 7 let do 10 let 21,- Kč od 11 let do 14 let 23,- Kč od 15 let a více 25,- Kč *Platbu je možné provádět v hotovosti, sporožirem, bankou *První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout ve školní jídelně, další dny však musí být odhlášeny. Pokud se obědy neodhlásí, musí se účtovat k ceně oběda ještě provozní a mzdové náklady ( 25,- Kč ). * HRAJEME SI S ANGLIČTINOU je kurz určený pro předškoláky. Stejně jako vloni ho povede paní Janoušková Steel od října za 250 kč za pololetí, v úterý od hod. * Kurz KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ je určený pro začátečníky i pokročilé, pro kohokoli, kdo má chuť tvořit. Probíhá každou středu od 18 do 20 hodin ve školní keramické dílně. Cena desetidenního kurzu (po dvou hodinách) je 1400 Kč. Pro zájemce o kratší pobyt je určena nabídka 90 Kč za hodinu. Ceny jsou kompletní včetně výpalu, hlíny a glazur. Informace u paní Věry Dlouhé; mob *I žáci na 1. stupni mají odpolední vyučování. Je obvyklé, že o polední přestávce chodí děti buď domů na obědy, nebo po obědě ve školní jídelně do města. Dostali jste a po dětech už odevzdali formulář, ve kterém žádáte o uvolnění žáka o obědové přestávce mimo areál školy. 14

15 *Školní družina návštěvnost 1-2 dny 200,-Kč nebo 3-5dní 400,-Kč za pololetí. Na celý školní rok chystají vychovatelky školní družiny plno zájmových aktivit a školních i mimoškolních akcí. *Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2010/11 bude od konce listopadu k dispozici v ředitelně školy a na školním webu. * Výše finančních příspěvků SRPŠ je 150 Kč na dítě (sourozenec 100 Kč). Příspěvky vyberou třídní učitelé do konce října. * Společná akce ministerstva zemědělství a školství školní mléko - pokračuje i v letošním školním roce. Distribuci mléka provádí K.Štemberková. Krabička neochuceného mléka stojí 3,50Kč a ochuceného 4,50Kč. *I v tomto roce bude pokračovat akce Ovoce do škol. Je určena zdarma pro žáky 1. stupně. Žáci přibližně dvakrát do měsíce obdrží ovoce nebo zeleninu případně ovocný nápoj. * Sběr papíru, z jehož zisku financujeme školné adoptovaného školního chlapce Situ Souaré z Guineje, plánujeme na začátek října. * Naše škola je přihlášena do projektu Recyklohraní. Rozhodli jsme se rozšířit své ekologické snažení a sbírat elektroodpad a baterie do připravených nádob ve škole. Za sběr získáváme body, které můžeme na speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny (školní pomůcky,vstupenky,sportovní náčiní,praktická elektronika). Další body můžeme získat za zodpovězení otázek, případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky. Rádi bychom vás proto požádali o pomoc při shromažďování odpadu. Sbíráme: všechny typy baterií používaných v domácnosti a drobná elektrozařízení-vše,co funguje na elektřinu a vejde se do nádoby s otvorem 30x30 cm (rádia,mp3,diskmany,walkmany,kalkulačky,telefony,drobné počít.vybavení,elektr.hračky,hud.nástroje...) NE : baterie rozbité,tekoucí,lepkavé,plně nabité,těžší než 1kg, autobaterie, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků,televizory a počítačové monitory) Také sbíráme úsporné zářivky. DĚKUJEME za vaši pomoc. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol. Více na * A na závěr mi dovolte zopakovat, co bylo řečeno na zahájení školního roku. Škola je instituce na vzdělávání Vašich dětí. Snažíme se o pracovní ale také příjemnou atmosféru. Opíráme se o vzájemnou důvěru, o nutnou výměnu informací, o otevřenost. Žáky hodnotíme na základě jejich výsledků a ne předsudků. Škola není represivní orgán, kterého by se měli děti nebo rodiče bát. Ale je jasné, že v takovéto velké organizaci platí řád a pravidla. Těšíme se na letošní školní rok, na společnou radost nad výsledky našich žáků a Vašich dětí, na vzájemné setkávání. Vážení rodiče, přejeme Vám a Vašim dětem zejména prvňáčkům a deváťákům úspěšný školní rok! 15

16 Vážení rodiče, víte o tom, že na webu školy se během roku shromáždí stovky fotografií našich žáků z výuky nebo z různých aktivit. Zákon nám ukládá, abychom v případě uveřejnění snímků na internetu, v tiskovinách školy (třeba tento bulletin), při výzdobě školy (klipy s fotografiemi z různých akcí), při tvorbě propagační publikace, při uveřejňování žákovských prací nebo umístění v různých soutěžích či olympiádách žádali o souhlas zákonného zástupce žáka. Již jednou jsme Vás o podobný souhlas žádali. Ale protože uteklo pár let, na školu přišli další žáci, musíme souhlas aktualizovat. Věříme, že nám souhlas stejně jako minule dají všichni rodiče. Žádáme tedy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů všechny rodiče, aby tuto návratku vyplnili a poslali po dítěti do pátku svému třídnímu učiteli. Děkuji. Jaroslav Nádvorník NÁVRATKA SOUHLAS S UVEŘEJŇOVÁNÍM SNÍMKŮ, PRACÍ A VÝSLEDKŮ ŽÁKA PŘINÉST TŘÍDNÍMU DO SOUHLASÍME NESOUHLASÍME s možným uveřejněním fotografií našeho dítěte jeho prací či umístění v soutěžích Jméno žáka. třída.. V dne. podpis zákonného zástupce Další zjištění se týká formy třídních schůzek. Jak víte, dvakrát do roka si Vás svoláváme v souladu se školským zákonem na třídní schůzky. V 1. pololetí je to obvyklá forma schůzky, kdy se sejdou společně všichni rodiče, kteří po přednesení informací třídního učitele mohou vyhledat další vyučující. Ve 2. pololetí nabízíme schůzky TRIO, tedy společné setkání žáka, rodiče a učitele. Je to efektivnější a osobnější způsob oboustranného sdělení informací. Protože ale v tento den se vám nemohou věnovat ostatní učitelé, protože mají svá TRIA, nabízíme vám ještě tzv. KONZULTAČNÍ DEN. Víme z reakcí rodičů i z jednání Výboru SRPŠ, že by rodiče byli naklonění, aby se i v 1. pololetí konala schůzka TRIO i s KONZULTAČNÍM DNEM. Na úvodní poradě s tímto řešením souhlasí učitelé. Z tohoto důvodu chceme nyní oslovit všechny rodiče školy, aby se k této možnosti vyjádřili, ABYSTE TEDY URČILI FORMU SCHŮZEK V 1.POLOLETÍ. NÁVRATKA FORMA SCHŮZEK V 1. POLOLETÍ PŘINÉST TŘÍDNÍMU DO PŘEJEME SI TRIA SCHŮZKY PŘEJEME SI ZACHOVAT KLASICKÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY Jméno žáka. třída.. V dne. podpis zákonného zástupce

Příjemné, pozorné počtení! - - 1. Informační bulletin č. 1. 2010/11

Příjemné, pozorné počtení! - - 1. Informační bulletin č. 1. 2010/11 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin,

Více

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ,

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin,

Více

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT)

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT) Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje letošního školního roku. Najdete v něm zejména organizaci školního roku. DALŠÍ ČÍSLA A OSTATNÍ INFORMACE BUDETE DOSTÁVAT V DIGITÁLNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 zpracovala: RNDr. Hana Bustová Ve Vyškově 12.9. 2006 Mgr. Pavel Pospíšil ředitel školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

- - 1. Informační bulletin č. 1/07/08

- - 1. Informační bulletin č. 1/07/08 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 2. 3.února 2016 vždy od 14:00 do 18:00 S sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více