BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme zastupitele města Jednání o zřízení soudu v Uherském Brodě stále probíhají III. základní škola se představuje Ohlédnutí za měsícem knihy a internetu Dívka Uherskobrodska Újezdec a Těšov usilují o nové víceúčelové zařízení Z historie našeho města Kulturní tipy Sport Na pozvání starosty Naardenu Petra Rehwinkela se v prvních květnových dnech vypravila delegace zástupců města Uherský Brod a Spolku Uherský Brod Naarden vedená starostou města Ing. Ladislavem Kryštofem na oficiální návštěvu našeho družebního města Naarden v Holandsku. Členy delegace byli zástupci Rady města Uh. Brod: Ing. Ladislav Kryštof, Ing. Pavel Josefík, Mgr. Antonín Juriga, PaedDr. Rostislav Šmíd, Ing. Jarmila Válková, za spolek Uherský Brod Naarden byli vysláni Ing. Irena Koubová a Ing. Jiří Veselý. Městský úřad Uh. Brod zastupovala Markéta Gajdůšková. Cílem návštěvy bylo uzavření smlouvy o pokračování spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden. Spolupráce mezi oběma městy vznikla z iniciativy holandských přátel při přípravách oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského. První smlouva o spolupráci byla uzavřena dne v Uherském Brodě. U zrodu spolupráce byli tehdejší starostové obou měst - Ing. Jiří Veselý a Jack A. N. Patin. Pak následovalo prodlužování smluv vždy na 5 let. Poslední smlouva vypršela v měsíci září Vzhledem k tomu, že v tomto období vrcholily volební přípravy, dohodly se obě strany, že dodatek ke smlouvě o spolupráci bude podepsán na jaře roku Jako nejvhodnější termín k podpisu smlouvy byl vybrán 4. květen Tento termín zvolila holandská strana také proto, že v těchto dnech si obě naše země připomínaly konec II. světové války a Holandsko slaví ukončení války právě 4. května. Po příjezdu byla naše delegace pozvána na městskou historickou radnici, kde byla přijata starostou města Petrem Rehwinkelem a členy tamního zastupitelstva. Tohoto slavnostního přijetí se zúčastnil i další člen spolku Uherský Brod Naarden, generální ředitel Slováckých strojíren, a.s. Uherský Brod, ing. Jiří Rosenfeld. Po zahajovacích oficialitách a upřesnění pokračování na straně 4

2 Představujeme zastupitele města Mgr. Ctibor Boráň Jako nestraník hájí zájmy ČSSD nejen v zastupitelstvu města, ale také v radě města. Pracuje jako ředitel Základní školy v Havřicích, kde rovněž bydlí. Je ženatý. S manželkou Milenou mají dvě děti. Byl jste učitelem a nyní ředitelem základní školy. Chtěl jste se už od dětství věnovat tomuto povolání a co vás k němu táhlo? Učitelem jsem stále, i když jsem ve funkci ředitele. Mám jen snížený úvazek, abych mohl zvládnout i povinnosti vedoucího pracovníka. Co se týká druhé části otázky, tak mezi příbuznými jsme měli hodně kantorů a dokonce můj pradědeček začínal už v roce 1890 učit právě zde v Havřicích. Takže bylo na co navázat, je to moje srdeční záležitost a já jen pokračuji tam, kde on začal. Uherský Brod se pyšní titulem Město Komenského. Navazuje na jeho práce dnešní školství nebo podle vašeho názoru nemají Komenského myšlenky v dnešní době moderních informačních technologií a nesmírných možností dětí už takovou platnost? Nejsem sice znalec díla Komenského, ale i to málo, co z Komenského znám, mě naplňuje úžasem, jak dokázal formulovat principy a zásady a nejen pedagogické, které by měly platit jak dnes, tak i v budoucnosti, pokud chceme, aby člověk a svět za něco stáli. A právě díky moderním informačním technologiím může dojít k naplnění mnohých jeho myšlenek o hravém vzdělávání nebo vzdělání pro všechny. Co se týká našeho školství, tak věřím, že změny, které v současnosti probíhají, tvorba školních vzdělávacích programů, které si školy samy tvoří takzvaně na míru, jsou tou správnou cestou do Evropy v duchu našeho rodáka. Pravda je, že se na této cestě naše školství občas nevyhnulo drobným úkrokům stranou. Návrh na Cenu města může předložit kdokoliv Do konce měsíce června mohou občané navrhovat kandidáty na udělení Ceny Města Uherského Brodu, kterou uděluje městské zastupitelstvo vždy jednou ročně osobnosti, která svou mimořádnou činností a aktivitou významně přispěla k rozvoji města a života jeho obyvatel. Bude se vybírat z kandidátů, které může navrhnout kterýkoliv občan V zastupitelstvu pracujete s malými přestávkami už od roku Změnila se za tu dobu atmosféra v něm? Těžká otázka, spíš by náležela někomu, kdo je v zastupitelstvu ještě déle než já. S krátkými přestávkami jsem v zastupitelstvu třetí volební období. Můj osobní názor je, že chuť, odpovědnost, vůle řešit věci spojené s organizací chodu města nikomu v zastupitelstvu nechybí. Otázkou jsou cesty, způsoby a možnosti řešení. Tady už se můžeme v názorech rozcházet. V devadesátých letech se mi zdála atmosféra dost konfrontační mezi politickými seskupeními. V současné době se mi jeví konstruktivnější i vzhledem k programům, se kterými strany a politická sdružení do voleb šly. Docela pozitivně vnímám úlohu opozice, která hlídá správnost navržených řešení, a když se jí to nelíbí, dává to hlasitě najevo. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, přijďte se podívat. Co vás v poslední době v souvislosti s vaší školou potěšilo nebo naopak zklamalo? Jsem rád, že se podařilo školu i školní družinu vybavit tak, aby odpovídaly požadavkům, které se dnes na vzdělávání kladou. Těší mě, když naši žáci jsou úspěšní v soutěžích nebo při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium. Za to patří můj dík mým spolupracovnicím, které vytvářejí tvořivou a přátelskou atmosféru ve škole. A zklamání? Nemine nikoho, ale s tím si musí poradit každý sám. Připravila Elen Sladká nebo instituce s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území města. Návrh musí být předložen písemně na podatelně Městského úřadu. Musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště kandidáta, oblast jeho činnosti, konkrétní dílo nebo aktivitu a stanovení přínosu pro město. -es- Základní umělecká škola Uherský Brod pořádá ve středu 6. června DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Máte jedinečnou možnost být v odpoledních hodinách přítomni výuce ve všech oborech, získat veškeré informace o studiu a správně se rozhodnout, kam přihlásit své dítě. Zápis nových žáků do ZUŠ probíhá v úterý 12. června 2007 v budově dominikánského kláštera i Panského domu. Podrobnější informace o zápisu budou vyvěšeny v obou těchto budovách. ZUŠ Uherský Brod zve Zveme rodiče a přátele školy na závěrečnou absolventskou přehlídku žáků tanečního oboru, která se koná v Domě kultury ve čtvrtek 24. května v 18 hodin. Dále pak ředitelství a kolektiv učitelů srdečně zve všechny příznivce umění na Galakoncert žáků Základní umělecké školy Uherský Brod, který se uskuteční v úterý 29. května ve velkém sále Domu kultury. Přehlídka dovedností žáků všech oborů školy začíná v 18 hodin. v Finanční úřad oznamuje občanům, že složenky na daň z nemovitosti je možné zaplatit na kterékoliv poště bez poplatku.

3 Jednání o zřízení pobočky okresního soudu Problematika zřízení pobočky okresního soudu v Uherském Brodě se opět otevřela. V rámci návštěvy náměstků ministra spravedlnosti a delegace Zlínského kraje o ní jednali představitelé našeho města. Ministerstvo zastupovali první náměstek Vladimír Král, náměstek František Steiner a vrchní ředitel sekce kabinetu ministra Pavel Staněk. Jednání o zřízení pobočky okresního soudu v našem městě probíhají již téměř deset let. Snahy o její ustanovení spojily zástupce města i regionu s podnikatelskou sférou. Snažíme se, aby bylo v Uherském Brodě zastoupeno co nejvíce státních institucí. V okolí je hodně velkých obcí s více než tisícovkou obyvatel, a také kvůli špatné dostupnosti státní správy dochází stále k jejich vylidňování, zaznělo na jednání, které vedl místostarosta Pavel Josefík. Stálým problémem našeho regionu zůstává velká vzdálenost Uherského Hradiště a Kopanic. Pro lidi z těchto oblastí znamená vyřízení dědických nebo majetkových záležitostí u okresního soudu téměř celodenní výlet. Předseda Sdružení Uherskobrodska a generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld, který byl na jednání také přítomen, podložil potřebu justice ve městě písemnou studií. V ní dokazuje, že jsme jediný takto rozsáhlý region s vysokým podílem venkovského obyvatelstva v republice, který nedisponuje přímou dostupností soudnictví směrem k občanovi. Pobočka okresního soudu by zde mohla snížit důsledky vzniku příhraničí z roku 1993, zpřístupnit úkony práva a spravedlnosti lidem, tj. navrátit výkon činnosti soudu do regionu, ze kterého byly politickým opatřením odebrány v roce 1960 při zániku okresů, přispět ke stabilizaci regionu a umožnit jeho další rozvoj za- Ohlédnutí za měsícem knihy a internetu Všechna oddělení městské knihovny v Uherském Brodě připravují každoročně v průběhu března pro své čtenáře celou řadu akcí. Výjimkou nebyl ani letošní měsíc knihy a internetu. Pobočka Máj se letos mimo jiné zaměřila na to, zda současné děti ještě dokážou porozumět slovenštině. Přivedla nás k tomu po letech obnovená družební setkání s pracovnicemi městské knihovny v Novém Městě nad Váhem a záměr uskutečnit se slovenskými kolegyněmi vzájemně besedy pro děti. Bylo zajímavé sledovat reakci menších dětí na předčítání pohádky ve slovenštině. I když některým zcela odlišným slovům většina nerozuměla, děj pohádky dokázaly děti dobře vnímat a vlastními slovy převyprávět. Starší děti se v knihovně zapojily do anketní soutěže, ve které překládaly krátký text ze slovenštiny. Nejlépe to šlo těm, kteří mají u našich východních sousedů blízké příbuzné, jezdí tam na prázdniny nebo některý z rodičů ze Slovenska pochází. Ostatní děti měly s překladem občas problémy a vypůjčily si i slovensko-český slovník. Porovnat jazykovou zdatnost dětí, pokud jde o dva tak blízké jazyky, jsem měla při návštěvě družební knihovny, kde jsem slovenským dětem četla české pohádky a pověsti. A ukázalo se, co jsem předpokládala. Děti na Slovensku rozuměly češtině velmi dobře. Třeťáci dokonce dokázali číst plynule český text. Denně se setkávají s češtinou při sledování televizních pořadů a také knižní fond tamní knihovny má bohaté zastoupení českých knih. Slovenština zazněla i v naší knihovně, když nás navštívila slovenská spisovatelka a sběratelka pověstí Anna Černochová. Na dvou besedách seznámila žáky základních škol se slovenskými pověstmi z Pováží, svým životem i tvorbou a vyzvedla také životní poslání spisovatele. Tento kraj je velmi blízký mému srdci, a proto jsem se na tuto besedu moc těšila. Můj manžel pochází nedaleko odtud a miluji také místní historii, lidové kroje a hudbu. Na vašich dětech bylo vidět, že slovenskou literaturu moc nečtou, ale snad jsem do jejich srdcí zasela alespoň malé semínko zájmu o ni, řekla Anna Černochová. M. Juráková a E. Sladká traktivněním jak pro podnikatele, tak pro občany dostupností výkonu státní správy. Nová pobočka by mohla fungovat v polyfunkčním domě zkolaudovaném v roce 2005, kde je pro zaměstnance soudu k dispozici 35 kanceláří a 3 velké jednací místnosti, nebo v nově navrženém domě, jehož architektonickou podobu si mohli účastníci jednání prohlédnout. První náměstek ministra Vladimír Král připustil, že dopravní dostupnost, počet obyvatel a tradice soudu u nás by této myšlence nahrávaly, ale druhou věcí je otázka provozní, tj. jestli je zde objektivní potřeba fungování takového státního orgánu, jak by měla vypadat podoba pobočky a hlavně jaká by byla ekonomická stránka věci. Na finanční zabezpečení a těžkosti při rozdělování jednotlivých agend upozornila také předsedkyně okresního soudu v Uh. Hradišti Marie Chmelařová. Ani těchto problémů se však představitelé našeho města nelekají a o zřízení pobočky okresního soudu budou stále usilovat. Elen Sladká Místní části Újezdec a Těšov žádají stavbu víceúčelového zařízení Osadní výbor místních částí Újezdec a Těšov měl jako hlavní bod svého posledního setkání jednání o možnostech výstavby víceúčelové budovy pro sportovní, kulturní a společenské využití. Jednání se kromě jmenovaných členů osadního výboru zúčastnili také zástupci TJ Sokol Újezdec Těšov, Sboru dobrovolných hasičů, Mysliveckého sdružení, Folklorního souboru Rozmarýn a turistického oddílu. Pozvání přijal také starosta a místostarosta města, místní farář, ředitelka základní školy, zástupci některých odborů městského úřadu a další hosté. Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na tom, že víceúčelové zařízení by obě městské části skutečně potřebovaly a jeho absence výrazně ochuzuje společenský život v obci. Podle prvních představ by měl nový dům sloužit sportovcům, folklornímu souboru, měly by zde být klubovny a nezbytné zázemí pro lokální spolky a možná i garáže pro hasičskou techniku. Také by zde měla být možnost konat místní plesy či větší rodinné oslavy. Prioritou bylo stanovit, kde by plánovaná budova mohla stát. Jako nejvhodnější varianta se nakonec jevila rekonstrukce tělocvičny školy a její případná přístavba. Konečná podoba nového zařízení ale bude záviset na tom, jaký by měl být rozsah jeho využití a možnosti financování výstavby a později i provozu. Je třeba ověřit, jaká by byla šance získat na tuto investiční akci prostředky z fondů Evropské unie. Pro další jednání o přípravách na výstavbu multifunkčního zařízení v Újezdci budou připraveny podklady, které přesně určí, jaké požadavky na prostor mají jednotlivé organizace a kroužky, a pokusí se je skloubit dohromady do konečné podoby. -es- w

4 Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat dokončení ze strany 1 programu, který připravila holandská strana, byla ve slavnostním sále historické radnice podepsána smlouva o spolupráci mezi našimi městy na dalších 5 let. Starostové obou měst si ve svých projevech popřáli, aby nezůstalo pouze u písemné smlouvy, ale aby se smlouva naplňovala ve všech oblastech života obyvatel obou měst. Přáli bychom si, aby rozvíjela spolupráce především na úrovni středních škol, sportu, kultury a cestovního ruchu, řekl starosta Ladislav Kryštof. Na důkaz přátelství byl představiteli města Naardenu předán skleněný talíř z umělecké dílny výtvarníka Stanislava Žampacha, který bude zdobit radnici v Naardenu jako upomínka na tento den. Po slavnostním podpisu smlouvy se všichni odebrali do mauzolea ke hrobu Jana Amose Komenského, který je vlastně původcem našeho přátelství. Kytičkou a minutou ticha uctili jeho památku. Mauzoleum jsme navštívili v době, kdy probíhá jeho rekonstrukce, ale vůbec nám to nevadilo. Opravy probíhají s citem a pietou k místu posledního odpočinku našeho rodáka, poukázal místostarosta Pavel Josefík. Velmi dojemným překvapením pro nás bylo, když nám členové dechové hudby Naardinc zahráli v prostorách mauzolea u hrobu JAK českou státní hymnu a svatováclavský chorál, sdělil své dojmy místostarosta Antonín Juriga. Hrob J. A. Komenského byl pokryt květinami návštěvníků, v mauzoleu hořely svíčky. Vůbec celý den se nesl ve znamení vzpomínek a piet. Po ukončení oficiálního programu k podpisu smlouvy se členové uherskobrodské delegace společně s představiteli Naardenu zúčastnili několika vzpomínkových akcí. Nejdříve to bylo uctění památky židů, kteří před válkou tvořili 90% obyvatel Naardenu. Po této vzpomínkové akci položili kytičky také u jednoho malého památníčku a jednoho kříže, které vybudovali občané města v místech, kde zahynuli obyvatelé Naardenu přímo při osvobozovacích bojích. Hlavní oslava osvobození Naardenu pro občany města, na kterou byli pozváni také představitelé našeho města, se konala ve Velkém kostele (Grote Kerk). V programu, který předcházel těmto oslavám, vystoupili s krátkými zdravicemi pamětníci války, starosta Naardenu, zástupci města a církve a také děti, které přednesly krátké a, podle výrazů ve tvářích obyvatel Naardenu, dojemné básničky. V určený čas se všichni seřadili do průvodu a za bubnování čtyř bubnů hudebníků skupiny Naardinc se vydali k hlavnímu památníku obětem války, který je umístěn za hradbami města. Byli jsme překvapeni účastí obyvatel Naardenu na této pietní akci. Vedle válečných veteránů, představitelů města a oficiálních hostů se akce hojně zúčastnily celé rodiny, pro nás překvapující byla i účast mladých rodičů s malými dětmi, které pokládaly k památníku květiny. Celou pietní akci doprovázela dechová hudba Naardinc slavnostními skladbami. Jak jsme zjistili od členů spolku Stichting - Naarden, Holandsko slaví osvobození ve všech městech ve stejný den x foto: I. Koubová a ve stejnou hodinu. Vždy 4. května ve 20 hodin se pokládají ve všech městech současně kytice k památníkům osvobození a drží se 2 min. ticha za oběti II. světové války. Tuto tradici dodržuje i královská rodina. Takže v době, kdy jsme se my společně s představiteli a obyvateli Naardenu připravovali na hlavní vzpomínkovou akci, připravovali se i obyvatelé v celém Holandsku. A když jsme uctívali památku obětem II. světové války, věděli jsme, že to ticho nastalo v celém Holandsku. Je to nádherný pocit sounáležitosti celého národa. Trošku jsme si my všichni, kteří se pravidelně zúčastňujeme oslav osvobození u nás v Uherském Brodě, posteskli, že u nás je účast k vyjádření úcty a uctění památky obětem II. světové války tak malá, shodli se všichni uherskobrodští účastníci. Vyvrcholením celého dne byl večerní slavnostní koncert z díla W. A. Mozarta Requiem ve Velkém kostele, který byl zaplněn do posledního místečka. Další dva dny návštěvy byly v režii členů spolku Stichting Naarden Uherský Brod. První den to byla návštěva Amsterodamu. Druhý den nás na naše přání členové spolku doprovodili na výstavu květin do Keukenhofu, města vzdáleného od Naardenu asi 80 km. Na 42 hektarech jsme viděli desítky druhů a barev tulipánů a dalších květin. Nádhernou atmosféru nenarušil ani déšť, který se spustil v závěru návštěvy, doplnila Irena Koubová ze Spolku Uherský Brod Naarden. A nebyla by to ani návštěva Holandska, kdyby se obyvatelé našeho suchozemského státu nešli podívat na moře. Přestože v neděli odpoledne slabě pršelo a bylo dost chladno, nedali si návštěvu u moře vymluvit. Už první chvilky po vystoupení z aut naznačovaly, že to nebude tak jednoduché. Vál velmi silný vítr, obličeje všech bičoval drobný písek. Bylo to velmi nepříjemné počasí, že by psa ven nevyhnal. Přesto se našlo několik otužilců, kteří v neoprenových oblečcích surfovali v rozbouřeném moři. U moře jsme vydrželi asi 5 minut a raději jsme se nechali umluvit na slavnostní večeři na rozloučenou. Byla typicky holandská - chřestová polévka, vařený chřest s pečeným lososem, nebo vařený chřest se šunkou a sýrovou omáčkou. V Holandsku se teď právě sklízí úroda chřestu, tak je kuchaři spotřebováván. Moc nám to chutnalo, popsala Markéta Gajdůšková. V pondělí ráno se naše delegace s Naardenem rozloučila. Holandští přátelé ji doprovodili k vlaku, který je přivezl přímo na letiště do Amsterodamu. Všichni členové delegace měli z této cesty dobrý pocit a už nyní se těší, až budou moci holandským přátelům jejich pohostinnost u nás doma oplatit. E. Sladká

5 Představujeme svůj školní vzdělávací program vytvořený na základech dobrých dosavadních tradic školy a moderních současných trendů. Zaměření školy Individuální přístup pedagogů umožňuje nízký počet žáků ve třídách. Kvalitní vyučující uplatňují takové formy vyučování, které rozvíjejí rozumové schopnosti, jako je diskuse, projektování, experimentování, řešení problémů nebo přijímání zodpovědnosti za výsledky práce. Také díky moderně vybaveným odborným učebnám vytváříme optimální podmínky ke vzdělávání naších žáků. Snahou školy je vytvářet příznivé klima s partnerskými vztahy mezi žáky i učiteli. Škola je řízena na demokratických principech s danou vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, právy a povinnostmi. Naším cílem je zajistit účinnou ochranu svých žáků před negativními společenskými jevy. Název našeho školního programu Otevřená škola je stanoven na principu otevřenosti pro moderní trendy ve vzdělávání, dalších mimoškolních ČSK a Základní škola Na Výsluní Uherský Brod přichází ve školním roce se speciální nabídkou pro děti ve věku od 1. 5.třídy P R O G R A M P R O F O T B A L I S T Y Časový rozvrh Denní režim Ranní trénink Hygiena Výuka Přestávka na oběd a odpočinek Výuka Odpolední trénink Přednosti našeho projektu co nabízíme: * efektivní využití času dítěte postaráme se o vaše dítě v dlouhém časovém intervalu během školního dne * žáci absolvují plně všechny vyučovací předměty bez omezení sport není na úkor kvalitnímu vzdělání v plném rozsahu * zajišťujeme zdravou výživu a celodenní pitný režim chutná jídla na způsob domácí kuchyně, dostatek ovoce a zeleniny, volba ze dvou jídel * režim dne přizpůsoben psychologickým, hygienickým a biologickým potřebám dítěte přestávka na odpočinek dle hygienických norem, klidné přechody na jednotlivé aktivity, děti nesportují s plným žaludkem * celoroční tréninkové nasazení v areálu školy je několik fotbalových hřišť a ideální sportovní zázemí, k dispozici 2 tělocvičny nejlepší sportovní podmínky v Uh. Brodě a okolí * plně kvalifikovaní trenéři 1. třídy * plně kvalifikované učitelky s praxí * výuka cizího jazyka s rodilým mluvčím * absolutní bezpečnost dětí při přechodu ze školy na sportoviště * doprava busem ke škole ze všech konců města zajištěna Dagmar Bistrá, v.r., za ZŠ Na Výsluní UB, ředitelka školy Josef Hamšík, v.r., za ČSK fotbalový klub, prezident ČSK Základní škola Na Výsluní Uherský Brod aktivit dětí, intervence rodičů a spolupracující odborné i laické veřejnosti. Získání kvalitního základního vzdělání (naši žáci se pravidelně úspěšně účastní vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží) kombinujeme se snahou vychovávat všestranné a vyrovnané osobnosti, které dovedou svůj volný čas prožívat smysluplně a ku prospěchu svému i ostatních. Za tímto účelem nabízíme širokou škálu zájmových aktivit podporujících znalosti získané při výuce, rozvíjejících tvořivost, tělesnou kondici, vztah k umění, přírodě i k praktickým činnostem. Od roku 2002 pracují někteří naši žáci ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků, od 6. ročníku nabízíme již tradičně druhý cizí jazyk ve srovnatelné týdenní hodinové dotaci s prvním cizím jazykem. Každý rok otevíráme 1 třídu, kterou můžeme naplňovat až do počtu 30 žáků a žáky pak pro výuku některých předmětů dělíme do skupin. Zde se děti učí jazyku anglickému a německému. Jsme schopni nabízet i výuku ruského jazyka. V návaznosti na výuku cizích jazyků škola každoročně při- pravuje a v případě zájmu i realizuje zájezd do Francie Paříže a Velké Británie Londýna, přičemž jsou žáci ubytovaní v britských rodinách. Pořádáme také tématické zájezdy žáků např. do Polska či Rakouska zpravidla do Vídně a jejího okolí. Výuka jazyků je realizována moderními metodami, doplněnými projektovým vyučováním, nově plánujeme spolupráci s rodilým mluvčím. Žáci pracují s výukovými počítačovými programy. Od září 2007 jsme připraveni nabídnout již žákům 1.ročníku výuku prvního cizího jazyka a výuku některých předmětů v cizím jazyce. Hlavní principy našeho ŠVP Otevřená škola jsou: * vytváření pohody ve školním prostředí, * učit zdravě vytvořit porozumění potřebě vzdělávat se, * propojení výuky v jednotlivých předmětech, * vytváření informačního prostředí, * rozvoj jazykových dovedností žáků, * vzdělávání přizpůsobené individuálním potřebám žáků, integrování, * respektování osobnosti žáka, odlišností jedinců, partnerství, * podpora všestranného rozvoje žáka, * zdravý životní styl, * výchova k celoživotnímu vzdělávání, * komunikativní a sociální dovednosti, * spolupráce s rodiči. Angličtina od 1. třídy netradičně Dáme možnost budoucím prváčkům vzdělávat se v některých předmětech v cizím jazyce. Od 3. září školního roku obohatíme nabídku pro naše žáky prváčky: kromě předmětu anglický jazyk bude matematika, výtvarná výchova a pracovní výchova vyučována dvoujazyčně. Celkem 6 hodin týdně se budou žáci prvních tříd učit anglicky. S paní učitelkou nastoupí do výuky rodilý mluvčí a bude spolu s ní třídu vyučovat uvedeným předmětům. Věříme, že začlenění anglického jazyka do jiných předmětů než je přímo cizí jazyk odbourá u mnohých dětí bariéry, přirozenou cestou se žáci rozmluví. Děti bez ohledu na jakési dané vlohy pro naučení se cizímu jazyku získají očekávanou kompetenci tzn. používat angličtinu co nejdříve a bez zábran v běžném životě. Do obou našich prvních tříd mají rodiče stále možnost hlásit své děti. y

6 Projekt 9. tříd HOLOCAUST Ve středu se žáci 9. A na Mariánském náměstí zapojili do celodenního projektu, který si pro ně připravila studentka MU v Brně Martina Kubišová. Základem projektu byla kniha Hanin kufřík od Karen Levine, která nese dodatek Příběh dívky, která se nevrátila, a je autentickou výpovědí o době 2. světové války, Protektorátu a osudu jedné židovské rodiny z Nového Města na Moravě. Žáci si mohli díky různým technikám a zážitkové pedagogice vyzkoušet pocity židovských dětí, které popisovala Hanna ve svých dopisech svému bratrovi Jiřímu. Snažili se pochopit, jak se měnily vztahy židovských dětí Hanny a Jiřího a jejich spolužáků i nesmyslné zákazy a omezení, které přinesly do Protektorátu protižidovské Norimberské zákony. Tvořili fotografie a rodinná alba z doby spokojeného rodinného života za Masarykovy 1. republiky i života dětí v Terezínském ghetu a tyto fotografie nechávali oživnout. K autenticitě prožitku sloužily i rekvizity, které využívali ke ztvárnění postav oblečení s židovskou hvězdou, starý kufr či dobové fotografie. V závěru žáci společně diskutovali nejen o svých pocitech a zážitcích z projektu, ale i o období holocaustu, židovské kultuře, zvycích a náboženství. Celý projekt tak určitě přispěl k výchově mládeže k toleranci, respektování odlišných kultur, názorů a náboženství, o což při výchově neustále na naší škole usilujeme. -red- Mladí astronomové v Praze Volna a krásného počasí okolo svátečních májových dnů využil kroužek mladých astronomů z Hvězdárny Domu kultury v Uherském Brodě, aby uspořádal čtyřdenní výlet za historickými krásami a astronomickými zajímavostmi hlavního města. Mezi nejvíce očekávané patřila návštěva pražského planetária, které patří mezi největší v Evropě. Na kopuli o průměru 23,5 m je pomocí projekčního přístroje vytvářena dokonalá iluze perfektně jasné oblohy, neznehodnocené světelným znečištěním, které tak důvěrně známe z většiny našich měst. Promítá se tu více než 9 tisíc hvězd, Mléčná dráha, mlhoviny, galaxie a další objekty. Vedle krásného dojmu z astronomicky dokonalé oblohy získali mladí astronomové také nové poznatky o tom, jak na vesmír pohlížely starověké civilizace. Kromě planetária navštívili členové kroužku i Štefánikovu hvězdárnu na Petříně, kde dalekohledem pozorovali planetu Venuši, které je na hvězdárně právě nyní věnována zajímavá expozice, a zhlédli poutavý pořad o sluneční soustavě. Využili také ochotu a zkušenosti zdejších astronomů k diskuzi o problematice pozorovacích podmínek uprostřed velkého města a mohli použít také speciální dalekohled k pozorování Slunce ve spektrální čáře H?, který na domovské hvězdárně k dispozici nemají. Desítka mladých astronomů se však nevěnovala jen astronomickým zajímavostem, ale i poznávání dalších pražských zajímavostí. Navštívili Policejní a Národní muzeum, 3D kino IMAX, Mořský svět a ZOO, prošli se po Karlově mostě, Pražském hradu a Petříně, vystoupali na vrchol Petřínské rozhledny, prohlédli si Staroměstskou radnici s orlojem i ostatní historické zajímavosti Starého města pražského. Pobavili se však také na horské dráze a stačili si i zasportovat na bobové dráze. Byly to čtyři dny plné nezapomenutelných zážitků a nových poznatků, které by však nebylo možné uskutečnit v takovém rozsahu bez finančního přispění firem AZK Uherský Brod, Perfekta Veletiny a Tekoo Uherský Brod, kterým za to patří velký dík. Ing. Zbyněk Kaisler, Ing. Ingrid Josefíková Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Jiříčkové, která provozuje psí hotel v Uherském Brodě, a jejímu synovi za vše, co dělají již dlouhodobě pro náš dětský domov a především pro naši roční fenku Labradorského Retrievera Bonie. Nebýt těchto lidiček, měli bychom problémy s financováním žrádla a s dalšími nutnými výdaji na jeho existenci zde u nás. Děti jsou z pejska nadšené a přináší jim mnoho lásky, která jim chybí, protože nemohou být u svých rodin. Mgr. Pavel Šoltys, ředitel Dětského domova a Školní jídelny Bojkovice z Občanské sdružení Luisa, středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví uspořádalo v sobotu 5. května akci Vázání květin. Organizátoři děkují všem zájemcům, kteří si přišli uvázat kytičku, a také děkují sponzorům za krásné sponzorské dary a květiny Haně Jurigové květinářství Orchidea, Anežce Fojtáchové květinářství nad poštou, Evě Rosenfeldové Květiny, keramika, dárky Moravská ulice a Květinářství Rose v Pecháčkově ulici. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na soutěžní akci Malování na zdi, která se koná u příležitosti Dne dětí v sobotu 2. června na dvoře Poradny (Nadační dům č. 116). Občerstvení zajištěno. Dobrá nálada a tvůrčí duch nutné.

7 Včelaři zasadili lípu V říjnu loňského roku oslavili včelaři v Uherském Brodě 110 let organizovaného včelařství na Uherskobrodsku. K tomuto výročí jsme uspořádali včelařskou výstavu, kde jsme vzpomněli dlouholetou historii a tradici včelařství v regionu. V listopadu se naši členové setkali, tak jako každý rok, na tanečním včelařském večeru s přáteli z celého okresu. Řádnou tečkou tohoto výročí bylo zasadit strom, a to nejlépe oblíbený strom včelařů lípu. V pátek 4. května se nám to konečně podařilo. Ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod jsme zasadili u kaplička sv. Václava krásně vzrostlou lípu. Kde jinde by pro ni bylo vhodnější místo? Vždyť podnět k znovupostavení kapličky dal náš zesnulý přítel, dlouholetý včelař, pan učitel František Hodický, který byl za svou práci pro děti a město jako první občan oceněn Cenou Města Uherský Brod a celý finanční obnos, spojený s tímto vyznamenáním, věnoval právě na postavení kapličky svatého Václava. Vy všichni, naši spoluobčané, příznivci včelařů a přátelé přírody, až půjdete na procházku trasou nad Uherský Brod, posedíte na lavičce u kapličky sv. Václava a pohlédnete na horizont našeho krásného Slovácka, mějte na paměti, že včelařskou lípu jsme věnovali vám všem. Mějme ji rádi, ať po staletí dává unaveným stín, milencům její listy symbol lásky a bolavá srdce ať uklidní bzukot včel. Věra Šmídová, jednatel ZO ČSV Jak Broďané dobyli Olomouc Pro návštěvníky vernisáží v nezvyklý den, pondělí 2. dubna 2007, byla zahájena výstava Karla Táborského v Olomoucké galerii Podkova. Jsou zde vystaveny především městské scenérie a historické dominanty Uherského Brodu, Trenčína ale i Olomouce. Nechybí však ani plastiky s hudební tématikou.táborský se představuje jako umělec s citem pro materiál a barvu. Dokonalým vyjádřením prostoru, diváka přímo vtahuje mezi věže a uličky, láká pohlédnout do pootevřených vrat nebo oken, vystoupat po schodech, kde objeví další kouzelné scenérie. Ztvárňuje místa, která jsou mu blízká, která jej něčím osloví. U hudebních motivů zaujme příjemnými tvary lahodícími oku. Vyjadřuje tím svůj niterní vztah k hudbě a také k tradicím lidového umění. Na vernisáži zahrála a zazpívala profesorka Marie Rosenfeldová, úvodní slovo přednesl Milan Bouda a celkovou skvělou atmosféru umocnili Táborského přátelé z Olšavy, kteří rozezpívali přítomné návštěvníky. Na závěr jeden z účastníků vernisáže prohlásil: Turkům se Olomouc dobýt nepodařilo, ale Broďanům ano. -red- Brodský máj 2007 Usilovná snaha pořadatelů, úpěnlivé pohledy k zamračenému nebi v dopoledních hodinách, rozhodování zda ano či ne, hledání modrých ostrůvků mezi mraky, postupné přibývání úsměvů na tváři a spokojený výraz jak pořadatelů, tak i účinkujících a diváků po skončení posledních tónů cimbálové muziky Olšava. To byl stručný rámec svátečního dne, kterým pořadatel Tělocvičná jednota Sokol stejně jako v předchozích letech chtěla připomenout dny roku 1945, kdy se vrátila svoboda do naší vlasti. Pro starší generaci to byla vzpomínka na oběti, které musela řada spoluobčanů přinést, pro mladší generaci připomínka, že ani svoboda není zadarmo. Sokolové si rovněž připomněli 145. výročí založení Sokola v roce 1862 a v programu se vrátili k XVI. Všesokolskému sletu 2006 v Praze. Líbezný byl pohled na nejmladší cvičence ze Sokola Uh. Brod, Sokola Bánov, Sokola Uh. Hradiště, z MŠ Havřice a MŠ Radlice i na malé tanečníky z country skupiny Hurikán z Nivnice. Strhující rytmus a dynamiku mládí přinesli účinkující z gymnázia v Uh. Hradišti a Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě, ladnost a vyzrálý projev vyšší věkové kategorie předvedly cvičenky ze Sokola Uh. Brod, Sokola Bánov a ASPV Nivnice. To vše bylo ukončeno milým vystoupením uherskobrodské Olšavy. Snad se splnilo přání pořadatelů, aby tento sváteční den byl naplněn úsměvy a sluníčkem nejen na obloze, ale také v duších. Naše poděkování patří i Raciola-Jehlička s.r.o., firmě Linea Nivnice a.s. a Zahradnictví Šimoníková. Vedení Sokola UB {

8

9 }

10 Z historie: Přítel lidu Motto: Nuže chvalme slavné muže... Vedli lid svými radami, znalostí zákonů napsaných pro lidi... Nechali po sobě jméno, které hlásá jejich chválu. Kniha Sirachovcová Při zveřejnění historického kalendáře na počátku roku jsme slíbili, že se k některým výročím v BZ vrátíme. Následné vzpomínání patří skvělé osobnosti dějin Uh. Brodu - IGNÁTU SEICHERTOVI, starostovi města a říšskému i zemskému poslanci na sklonku 19. století. Světlo světa spatřil 24. března 1847 v západočeských Klatovech - je tomu 160 let. Pocházel z rodiny řemeslníka, otec byl mistrem klempířským. Škola mladého Seicherta zaujala, v rodišti vystudoval gymnázium a pak své životní putování nasměroval na Moravu, když ve Šternberku začal jako praktik lékárny. Později pokračuje studiem ve svém oboru ve Štýrském Hradci. V r tam získal titul Magistra farmacie. Ale jeho zájem být užitečným společnosti nezůstal jen např. u dopisování do odborného tisku. Seichert se pouští do organizování spolkového života studentstva i ostatních Čechů působících ve městě, ve vlasteneckém duchu. Když však r obdržel v Rožnově povolení ke zřízení lékárny, vrací se na Moravu. Ani v tomto srdci Valašska neustává jeho zájem o povznesení lidu. Postupem času se přičinil o zřízení českých škol, inicioval zřízení polévkového ústavu pro chudou mládež, která často i v nepohodě přichází z dalekých pasek za vzděláním. Dnes to možná tolik nevnímáme, jenže při tehdejší sociální nerovnosti to byl čin jedinečný první toho druhu na Moravě! I. Seichert je i u dalších záslužných počinů ve městě: je ve výboru pro postavení pomníku otci národa Fr. Palackému, má podíl na založení léčebného ústavu, na zkultivování městských sadů, atd. To je už zvolen radním, má i jiné funkce. Je vhodné připomenout důležité osobní datum, což byl sňatek právě ve valašském městě 4. listopadu Oporou života se mu stala Marianna Molnárová ze Slovenska, dcera statkáře od Bratislavy, tenkrát Prešpurku. Kde se seznámili, to jsem v žádném dochovaném dokumentu nezjistil. Po 15 letech Seichert změnil působiště a stěhuje se do Uh. Brodu. R zakoupil od vlivného vlastence Matěje Pecháčka lékárnu U Zlatého Pelikána, která měla později i letní filiálku v Luhačovicích. Přes profesní povinnosti ani tady neustala jeho veřejná činnost. Letopisec o tom napsal: Předchozí své zkušenosti k povznesení valašského Rožnova využil mírou ještě vydatnější ve slováckém Uh. Brodě. Zde se sice pracovalo na zlomení nepřirozené nadvlády německé, ale scházela hybná síla, která by sešikovala k otevřenému boji proti němectví. Dočkali se i naši vlastenci, jejich snahy nepřišly nazmar. Volby do vedení radnice r jsou vlastně národním převratem (moc zajímavě to vykreslil historický pisatel Vil. Růžička). Je to podíl více čestných mužů, ale ten pověstný lví podíl na vítězství české věci ve zgermanizovaném městě patří jménům I. Seichert, B. Weber, P. J. Parobek a Fr. Eliáš. Široký byl záběr snah Seicherta pro Uh. Brod, nejinak i pro venkov. Dovídáme se o tom zase nejlépe z dobového tisku, zvláště po tom, co se stal poslancem. Pokud se týká přilehlého venkova, zasedá a často diskutuje i přednáší v rámci obnovené Hospodářské jednoty Uherskobrodska. V čele této složky stojí Otto hrabě Serenyi, konzervativec nakloněný vlastencům a jinak je to společenství starostů, radních i učitelů blízkých obcí. Když byl potom Seichert zvolen starostou Uh. Brodu, přijímá další povinné funkce, např. se stává předsedou školní rady, stejně i předsedou Musejní společnosti. Nikdo jiný, než on to byl, kdo r otevírá zdejší Krajinské museum (nacházelo se v odsvěceném kostele sv. Jana Křtitele). Ve zmíněném roce je Uh. Brodu rozhodnutím císařským navrácen titul města královského (čehož pozbylo r. 1506, za vlády krále Vladislava Jagellonského, vlastně jeho přičiněním). I v případě navrácení tohoto titulu je zásluha Seichertova nemalá, už z pozice snažení říšského poslance. Jako kdysi v Rožnově i u nás pamatuje na chudé žáky škol a potřebné studenty gymnázia, když dokonce zřizuje Nadaci pro chod polévkového ústavu. Vůbec je mu přičítáno k dobru, že má značný podíl na zřízení gymnasia r Jeho vztah k učitelstvu i celkově ke školství byl chápající a srdečný. Jistě bylo namístě, když jej učitelská Jednota Komenský jmenuje svým čestným členem. Jako otec města dbal i o jeho vzhled zřízením ut městských sadů. Vážen byl u místních spolků, mnohých byl členem, častokrát i mecenášem. Pamatujíce z jakého prostředí vyšel, zvláště držel na živnostensko řemeslnický spolek Theodor, jehož akcí se rád zúčastňoval. Kolik to sám obdržel čestných uznání, diplomů a různých vyznamenání. Vedle čestného občanství města Uh. Brodu se mu obdobné pocty dostalo i v městech Kyjově, Valašských Kloboukách, Luhačovicích; v obcích Strání, Biskupicích aj. Nyní si přibližme celkové politické snažení Ignáta Seicherta, především jeho pokusy prosadit se na politickém kolbišti, uspět co nejzřetelněji. Překvapivě zjišťujeme, že jeho vysoké politické ambice se projevily už za pobytu v Rožnově. V roce 1885 proběhly volby do Říšské rady ve Vídni. Na Moravě je ještě suverénem Národní strana,vedená moravským státníkem a ministrem Dr. Al. Pražákem; po něm převzal vedení Dr. Fr. Šrom. Ale bývalo tenkrát pravidlem, že vedle oficiálních kandidátů se objevují občas tzv. volní či divocí kandidáti (dnes nezávislí). Doporučeni byli voličskými sbory měst, okresů, ale i organizacemi nepolitického rolnictva. Názorově se blížili ke Staročechům, později i k Mladočechům; často šlo o osobní zájem, stavovskou prestiž, apod. Snaživý Seichert se pokusil prosadit svou kandidaturu za náš volební okres - zahrnující část Slovácka, Valašska až Místecko. Troufl si a narazil! Kandidátem Národní strany byl Dr. Al. Mikyška, advokát a starosta Valašského Meziříčí, zkušený činovník. Za Mikyšku a proti Seichertovi ostře vystoupil brněnský Hlas, na Moravě význačný list vlastenecko-katolické orientace. Co vedlo tradiční noviny v těchto i dalších volbách k rezervovanému až nepříznivému postoji vůči Seichertovi, zcela nezjištěno; leccos však napovídá a vysvitne z dalšího. Třeba dopovědět, že naším poslancem do vídeňského sněmu se r stal Dr. Mikyška. Příští volební soutěží byly zemské volby na Moravě r V městské skupině Uh. Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, uspěl přítel Seichertův Fr. Eliáš, okresní soudce v Uh. Brodě, Staročech. Druhý pokus I. Seicherta vstoupit na půdu parlamentu rakouské části habsburské říše (Uhry měly svůj parlament) se odehrál při volbách r Brodské působiště se jeví příznivější, má zde lepší zázemí, schopnější spojence. Seichert tenkrát vedl čilou korespondenci s novým vůdcem Staročechů Dr. Šromem, také veličinami kraje - hrabětem Serenym, děkanem P. Taufrem z Luhačovic, ad. Leč ve vlasteneckých kruzích se zvažují okolnosti - koho kandidovat?! Velký přítel P. J. Parobek, vlastenec každým coulem, vidí nejlepším kandidátem za Uherskobrodský venkov v olomouckém kanovníkovi P. Vincenci rytíři Holle (v letech byl farářem v Nivnici); ve své korespondenci sděluje:... kdyby jej p. kardinál vybídnul (Holleho)... a kdyby se tento obětoval pro dobrou věc..., atd. Kandidát z řad kněžstva se přece jen našel zkušený zemský poslanec ThDr. P. Fr. Srbecký, farář z Blanska, orientace staročeské, vystupující co reprezentant zájmů rolnictva. Situace se opakuje, když nejen Hlas, nyní i olomoucký Našinec, se staví za Srbeckého a proti Seichertovi. Tvrdá je zvláště polemika P. Karla Bergra, faráře z Pozlovic (pozor, nezaměňovat s P. Janem Bergrem, zem. poslancem šedesátých let a předchůdcem jmenovce na pozlovské faře) dopisovatele novin, který v tom pokračoval ještě i při volbách r Poprvé, tj. r. 1891, má Seichert skvělé zastání, neboť se za něj postavila schůze venkovských volitelů Uherskobrodska a také činitelé Uh. Brodu, včetně Dr. B Webera, následného vůdce politických katolíků města, příštího rivala. V únoru t.r. Seichert napsal Otevřený dopis pánům volitelům (volby byly ještě prostřednictvím volitelů) Na obranu mé cti - adresovaný všem od Uh. Brodu po Místek. V něm vysvětluje mnohé okolnosti z voleb r a zároveň aktuálně dodává: Svědomí mi praví, že jsem se nestal v poslední době špatným křesťanem a národovcem, protože protikandidátem jest p. farář a teologie doktor Srbecký z Blanska u Brna!...končím svým heslem S Bohem pro právo a pravdu! Ignát Seichert. Všelicos se pak ujasnilo, až prohlášen kandidátem Staročechů brodský lékárník a P. Srbecký svou kandidaturu odvolal. Seichert se tak stal pro dějiny jediným občanem Uh. Brodu, který byl říšským poslancem doby monarchie (ostatní, včetně brodských Němců, byli zemskými poslanci) a kolegou osobností zvučných jmen závěru 19. věku: za mnohé jmenujme Ed. Grégra, K. Kramáře, J. Kaizla, V. Kaunice, J.

11 Hlávku, ad. Ani národní politické dějiště však nebylo ustálené a nijak ideální. I když vlastenecké požadavky měly stále váhu, jsou zde i nové otázky řešení stavovských zájmů, nejvíce pochopitelně problémy sociální, často odkládané, a proto nahromaděné! Na Moravě získává vrch Strana lidově-pokroková, ustavená počátkem devadesátých let v Kroměříži, vedená pokřtěným Židem Dr. Ad. Stránským. Jsou to moravští Mladočeši, oponenti dosud rozhodujících Staročechů. Tradiční složka však přece jen neztrácí tolik co v Čechách. V zájmu udržení pozic je však nucena ke kompromisu s liberálním proudem. Ve vlastním táboře to vyvolává nespokojenost a odmítnutí dohody s liberály, od křídla představovaného dosud Katolicko politickými jednotami. Je známo, že na této opoziční základně povstala r Strana katolickonárodní. A protože je uváděno, že poslanec Seichert už od r nachází často společnou notu s Mladočechy, toť ten pověstný kámen úrazu hlavní přečin!? Nebo měl jen správný odhad na situaci, až předvídal? Ještě před volbami do Zemského směnu markrabství, v létě r. 1896, je uzavřena dohoda o vzájemné podpoře obou národních složek, tj. konzervativců a liberálů. Když se dosavadní zemský poslanec Fr. Eliáš odstěhoval z Uh. Brodu, tím nekandidoval, pokusil se o to I. Seichert. Je zvolen díky podpoře zmíněného kompromisu. Určitě je to i jeho píle, popularita u voličstva, což dává zisk a - dvojposlanectví! Je zvolen za městskou skupinu, včetně Uh. Brodu. Získal i ztratil, ba prohrál u některých vlivných kruhů církevních, u nichž to prostě neměl nejlepší. Je dochovaný zajímavý dokument, nic mimořádného, ale snad vypovídající. V r byl poslanec Seichert jmenován činným členem Konviktu pro katolické studující ve Valašském Meziříčí. Na diplomu vystaveném Spolkem pro mravní vychovávání a vzdělávání studentstva duchem katolickým; mj. podepsán Fr. Vaculík, předseda. Bohužel, možná se mýlím, ale vše napovídá, že Seichert jako mecenáš, přímluvce, atp. byl uznáván; jako politik se samostatným názorem, který se vždy neuměl podřizovat, to už jaksi vítáno nebylo! (Dokončení příště). Zpracoval St. Lukáš Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTINY BALZAROVÉ TVÁŘE MOŘE pořádá Dům dětí a mládeže Uherský Brod foyer Domu kultury Do ne VÝSTAVA MARIUS KOTRBA SOCHY, OBRAZY Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč st MICHAL PAVLÍČEK A BÁRA BASIKOVÁ koncertní vystoupení od STROMBOLI po BIG HEADS velký sál DK hod. 180 Kč čt ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ UH. BROD velký sál DK hod. út VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ UH. BROD velký sál DK hod. út GALAKONCERT ZUŠ UH. BROD velký sál DK hod. vstupné dobrovolné pá až pá VÝSTAVA VÝTVARNÁ TVORBA STUDENTŮ GYMNÁZIA J. A. KOMENSKÉHO foyer Domu kultury pá ŽIVOT NA OBĚŽNÉ DRÁZE přednáší Ing. Tomáš Přibyl pro Gymnázium J.A.K hod. pá TAJEMSTVÍ SOVĚTSKÉ KOSMONAUTIKY aneb CO V UČEBNICÍCH NEBYLO přednáší: Ing. Tomáš Přibyl Hvězdárna DK hod. 20, 10 Kč so a ne II. ROČNÍK MODELÁŘSKÉ VÝSTAVY letadla, kosmická technika spojená s pozorováním Slunce Hvězdárna DK hod hod. 10 Kč ne LOSOSÍ PROKLETÍ Baladický příběh podle staré japonské strašidelné povídky. Osud není vhodné pokoušet. Hrají: žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ. Dramatizace a režie: Roman Švehlík. (vhodné pro děti od 12 let) malý sál DK hod. vstupné dobrovolné st až pá MUSAIONFILM ročník nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí ČR PŘIJĎTE MEZI NÁS! Dětský pěvecký sbor Comenius a přípravný sbor Ámosek zve všechny malé a mladé zpěváky, kteří mají chuť svůj talent rozvíjet, do svých řad. Nábor do obou sborů probíhá během měsíce května i června v prostorách dominikánského kláštera u p. uč. Marcely Burešové (přízemí vlevo). Současně probíhá i zápis nových žáků ke studiu přípravné hudební nauky na ZUŠ. h t t p : / / k u l t u r a. u b. c z uu

12 Hello Simpsonovi Zapoj svoji fantazii ve školní soutěži a vyhraj super ceny! A právě tato věta se stala základem několikadenního Simpsonovského šílenství dětí z naší družiny, které se rozhodly svými nápady akci firmy Linea Nivnice podpořit. Měly za úkol vytvořit za pomoci krabiček z nápojů Hello Simpsonovi zajímavé práce. A jak se jim to podařilo? Posuďte sami a hlavně jim držte palce, až známý herec a moderátor Martin Dejdar bude celorepublikovou školní mánii hodnotit. Vychovatelky ŠD ZŠ Pod Vinohrady U příležitosti Svátku matek zahrál Taneční orchestr ZUŠ pro radost obyvatelům Penzionu a Domu s pečovatelskou službou h t t p : / / p o r a d n a. u b. c z uv

13 Náhorní Karabach Tímto názvem označují úředníci Ústeckého kraje oblast Šluknovského výběžku, nejsevernější region České republiky. Nechci spekulovat proč, chci se s vámi pouze podělit o naše zážitky z tohoto Náhorního Karabachu. Zasahuje do něj severní část Národního parku České Švýcarsko. Na jeho okraji v obci Krásný Buk (Schönbuch) sídlí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia, se kterou naše škola (Mariánské náměstí) navázala spolupráci už loni na podzim. Vypracovali jsme projekt Děti z Uherského Brodu pomáhají NP České Švýcarsko a Nadace Veronica jej podpořila částkou Kč. Pak už 28 žákům 8. a 9. ročníku a 2 pedagogům nic nebránilo v tom, aby vlakem urazili 450 km z Uherského Brodu do Krásné Lípy (Schönlinde). V Českém Švýcarsku jsme prožili pět dnů na přelomu března a dubna. Počasí nám přálo, takže jsme smysl projektu naplnili a dokonce po vzoru dávných stachanovců i překročili plán. Jeden den jsme uklízeli břehy říčky Křinice v Kyjovském údolí. Na třech km od hranic NP po Turistický most jsme nasbírali 18 velkých pytlů odpadků, několik pneumatik, umělohmotných beden a kbelíků a dokonce i jeden kanystr a kolo od nákladního auta. Jak se tam Síla společného úsilí V minulých dnech se ve Zlínském kraji uskutečnila pracovní setkání členů Rotary klubů Distrikt 2240 České a Slovenské republiky s delegací Distrikt 5470 Colorádo USA. Při této příležitosti přátelé z Jižního Coloráda zavítali také do Uherského Brodu za účelem výměny studijních týmů. Tento program je jedinečnou příležitostí k získání nových zkušeností v kulturní a profesní oblasti pro mladé muže a ženy v prvních letech jejich pracovní kariéry. Cílem programu je rozvíjet profesní a manažerské dovednosti mezi mladými lidmi tak, aby byli lépe připraveni k řešení potřeb svého okolí a globálního pracovního prostředí. Toto je také jednou z hlavních priorit našeho Rotary klubu v Uherském Brodě. Kateřina Kubínová, Rotary klub Uherský Brod asi vzalo? Zejména chlapci se vyžívali v tom, že mohli prolézat přímo korytem říčky, kterou jinak běžní návštěvníci vidí pouze z lesní silničky, po které ještě před 2. světovou válkou jezdily autobusy z Krásné Lípy až do Drážďan. Dnes po ní běhají veverky. Další den jsme budovali zábrany proti přechodu obojživelníků přes silnici u rázovité vsi Doubice. Asi 200 m protižabího zátarasu jsme stavěli tři hodiny a tahle práce podle slov místních ochránců přírody zachrání žab a 300 mloků. Akorát je potřeba 2x denně sbírat obojživelníky u zátarasu a přenášet je do rybníka, jinak se zachráněné žáby a mloci stanou vítanou svačinkou pro místní čápy a psy. Ve volných dnech jsme se věnovali turistice. Kochali jsme se dalekými výhledy z rozhleden na čedičových kopcích Vlčí hora a Dymník (Rauchberg). Prošli jsme místa, kde ve středověku stávaly strážní hrádky Krásný Buk, Kyjovský a Brtnický. Obdivovali jsme pískovcové zázraky s poetickými jmény Jeskyně víl, Klenotnice nebo Vinný sklep. V místních vesničkách jsme nacházeli v průměru tři zříceniny továren a charakteristické podstávkové domy. Těch ještě zůstaly v celé oblasti tisíce a tisíce a jsou snahy zapsat je na seznam UNESCO. Máme spoustu důvodů přijet do Českého Švýcarska znovu. Národní park potřebuje stále pomoc. My tak splácíme svůj dluh vůči přírodě a zároveň poznáváme velmi zajímavou krajinu, kterou náš Náhorní Karabach bezesporu je. S. Zlámal Centrum seniorů Čt Pouť na sv. Hostýn. Odjezd v 8.30 hod z Mariánského náměstí. Duchovní doprovod otec František a otec Valentýn. Předpokládaný odjezd z Hostýna hod. Cena 140 Kč. Přihlášky v Glorii u paní Šimoníkové. Út Pokračování ve vzdělávání v astronomii s p. ing. Jiřím Veselým. Začátek v 9.30 hod v prostorách Charity. Čt Katechismus s otcem Bohumilem. Začátek v 8.30 hod na Charitě. Dne se pořádá duchovní cvičení pro nemocné důchodce a osamělé na Velehradě s O. Peroutkem. Zájemci se hlaste u pí. Šulekové ( ) od 8 hod. na Charitě. Při dostatečném počtu lidí zajistíme odvoz (mikrobus). uw

14 Sokolská všestrannost župní přebor 2007 Poprvé v letošním roce jsme uspořádali přebor mladšího žactva Tělocvičné jednoty v sokolské všestrannosti, který se skládá z gymnastické části, šplhu, plavání a atletiky. Do župního přeboru, který se konal ve dnech května ve Zlíně, jsme vyslali pětičlennou skupinu. Domnívali jsme se, že jedou jen na získání zkušeností, ale k našemu překvapení si děvčata ani chlapci nevedli špatně a získali řadu medailí. Markéta Mentzlová ml. žákyně II. 2. místo ve čtyřboji, šplhu a atletice, 1. místo v plavání, Vratislav Smetana ml. žáci II. 3. místo ve čtyřboji, šplhu, plavání, a atletice, Štěpán Kapsa ml. žáci I. 2. místo ve čtyřboji, atletice, šplhu a gymnastice, 3. místo v plavání, Vojtěch Vozár ml. žáci I. 3. místo ve čtyřboji, atletice a gymnastice, 2. místo ve šplhu a plavání, Aneta Šohajková ml. žákyně I. 2. místo v plavání, 5. místo ve čtyřboji K našemu velkému překvapení byli na základě svých výkonů do přeborů ČOS v Pardubicích, které se budou konat ve dnech května, vybráni do župního družstva Markéta Mentzlová, Vratislav Smetana a Štěpán Kapsa. Budeme jim držet palce, za své výkony v župním přeboru si to určitě zaslouží. TJ Sokol UB MAMINKY, NEPŘEHLÉDNĚTE! HRÁTKY S ROBÁTKY ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA PRO MIMINKA OD 4 MĚSÍCŮ VĚKU S využitím všech smyslů a prostřednictvím senzomotorických zkušeností poznávají děti svět hudby. Dochází k posílení vztahu mezi matkou a dítětem i rozvoji jeho sociálních vztahů. Náplní jsou jednoduché rituální a tematické písně, básně, říkadla, procesem volného objevování a jednoduchého cvičení při hudbě podporujeme rozvoj rytmického cítění i rovnováhy dítěte. Ukázková lekce v 9.15 zdarma Florbalisté 1. AC před branami mistrovství ČR K poslednímu kvalifikačnímu turnaji na Mistrovství ČR zajíždělo družstvo starších žáků do hanácké metropole s jasným cílem v konkurenci čtyř týmů se umístit na prvním místě a vybojovat si tak postup na závěrečný turnaj. V prvním utkání nastoupili hráči 1. AC proti družstvu TJ Znojmo. Celou první třetinu se hráči oťukávali a nikomu se nechtělo moc dopředu, a tak třetina skončila bez gólů. Ve třetí minutě druhé třetiny poprvé udeřili hosté ze Znojma, když potrestali hrubou chybu obrany a ujali se vedení. Hráče 1. AC to nijak nezaskočilo a během dvou minut skóre brankami Kolaji a Mana otočili. Hosté srovnali v páté minutě po pěkné kombinaci, ale za 4 sekundy ihned po rozehrání strhl vedení opět na stranu 1. AC kapitán družstva Bršlica. Už, už se zdálo, že hráči AC dovedou zápas k vítězství, když po velké chybě, jinak dobře hrajícího beka Mazánka, hráči Znojma srovnali na konečných 3:3. Ve druhém zápase čekal na hráče 1. AC domácí FBS Olomouc. Hráči Brodu přistoupili k tomuto utkání s vědomím toho, že se jedná o nejslabšího soupeře z celé čtveřice a šetřili síly na další utkání. V průběhu zápasu stále kontrolovali dvoubrankové vedení a v tréninkovém tempu zvítězili 6:4. V zápase se blýskl hattrickem Bršlica, Man se trefil dvakrát a další branku přidal Maňka. K rozhodujícímu utkání nastoupili hráči 1. AC proti favorizovanému 1. SC SSK Vítkovice. K tomu, aby se hráči 1. AC radovali z postupu, museli bezpodmínečně vyhrát. Remíza posílala na mistrovství ČR hráče z Vítkovic. Trenér Brodu Řezníček si byl vědom síly hostí a dobře věděl, že dokáží potrestat každou chybu. K tomu taky přizpůsobil taktiku. Stáhl hru pouze na první pětku a ze zabezpečené obrany se snažil přecházet k rychlým protiútokům. To se dařilo a skóre po 100 sekundách po nádherné kombinaci otevřel Man po přihrávce Kolaji. Hráči 1. AC výborně přistupovali k soupeři a nenechávali jim prostor ani čas na kombinaci. Chybička se ale vloudila v minutě osmé, když vyrovnal Hrubý. Ve druhé třetině měli blíže ke gólu hosté, když třikrát nastřelili tyčku. Tři minuty před koncem utkání dal trenér Brodu pokyn k otevření obrany se snahou o vstřelení postupového gólu. To byla ale voda na mlýn soupeře a 2 minuty před závěrem utkání se ujal vedení. To ale dva hráči 1. AC neunesli a po hrubých faulech obdrželi dvouminutové tresty. V přesilové hře hráči Vítkovic vstřelili ještě dvě branky a potvrdili tak postup mezi osmičku nejlepších družstev z celé republiky. I přesto, že se družstvu nepodařilo probojovat na závěrečný turnaj, musím hráče pochválit za velkou bojovnost nejen na posledním turnaji, ale i v ostatních zápasech sezóny. Myslím si, že 4. místo na Moravě není vůbec k zahození, zhodnotil působení družstva v Jihomoravské lize trenér Aleš Řezníček. Družstvo 1. AC nastupovalo k zápasům v této sestavě: Pochylý, Mazánek, Chovanec, Pilka, Šmíd, Kolaja, Man, Bršlica, Maňka, Olbert, Velecký, Flekač, Wagner, Josefík, Priessnitz, Mrviš. Trenér Aleš Řezníček, asistent Zdeněk Moštěk. PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ DO 4 LET Náplní jsou tematické písně, rytmické hry na tělo i hudební nástroje, pohybové aktivity spojené s poslechem hudby, výtvarné a pracovní činnosti za aktivní účasti rodičů. Ukázková lekce zdarma v Informace: Hudební škola YAMAHA tel.: Místo konání: LUISA, Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví (Nadační dům) Bří. Lužů 116, Uherský Brod. Bližší informace o připravovaných aktivitách na tel.: ux

15 Program kina Máj květen St / Kč 300: BITVA U THERMOPYL Film vychází ze stejnojmenného komiksu, který je dravým převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl, Už ale několik let nesložil ani notu a psát texty mu také nikdy dvakrát nešlo. Když v tom do příběhu vstupuje kouzelná květinářka Sophie, jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí, a tak se spolu Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley ad. Režie: Mark Steven Johnson. USA min. Přístupný. Titulky. Akční. Út /00 ART 59+1 Kč/ 49+1 FONTÁNA Film Fontána je strhujícím i intimním příběhem o lásce a snaze vyrovnat se s lidskou smrtelností, který se odehrává ve třech různých epochách. Je to příběh o dlouhé životní cestě muže, který se rozhodl postavit osudu a svést s ním věčný boj o záchranu milované ženy. Hrají: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn ad. Režie: Darren Aronofsky. USA min. Titulky. Sci-fi/Drama. kde se spartský král Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů pod vedením krále Xerxa. Odvážní Sparťané bojují až do poslední kapky krve, jejich odvaha a sebeoběť způsobí sjednocení Řeků, motivuje k porážce Peršanů a přispěje k rozvoji demokracie na Peloponéském poloostrově. Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, Michael Fassbender ad. Režie: Zack Snyder. USA min. Titulky. Historický. Čt /00 pá / Kč HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL Alex Fletcher, vybledlá popová hvězda 80. let, má složit hit pro oslavovanou hvězdičku Coru Corman. pouští do spolupráce, během níž se začnou stále více sbližovat... Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore, Kristen Johnston ad. Režie: Marc Lawrence. USA min. Titulky. Komedie. So /00 ne / Kč GHOST RIDER Film natočený podle komiksové předlohy, v němž hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze uzavřel smlouvu s ďáblem, aby tak dokázal ochránit lidi, ke kterým má nejblíže - svého otce a dětskou lásku Roxanne. Nyní si však ďábel přišel vybrat svůj dluh. Po setmění se stává Johnny Ghost Riderem a musí plnit ďáblovy rozkazy - lovit rebelující démony. Hrají: Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Jana Kunčarová mistryní Moravy a Slezska v orientačním běhu St /00 čt / Kč KRVAVÁ HOSTINA Pekelně zábavná variace na osvědčenou zápletku monstrum ohrožuje nesourodou skupinu lidí daleko od civilizace. Potoky krve, těsná trička hrdinek, plky místních ochmelků, zrovna nefungující telefon, záhadný cizinec a monstrum neznámého původu. Odkud se vzali? Kam jdou? Podobné nesmysly se v tomto filmu určitě nedozvíte. Hrají: Krista Allen, Balthazar Getty, Henry Rollins ad. Režie: John Gulager. USA min. Horor. Za slunečného počasí uspořádali členové oddílu z Prostějova první letošní závod žebříčku B, a to Mistrovství Moravy a Slezska na klasické trati. Rovinatý terén v okolí slepých ramen řeky Moravy v Dubu nad Moravou připomínal spíše závody v krosu než v orienťáku. Z výsledných časů jednotlivých kategorií bylo patrno, že se jednalo spíše o atletické kritérium. Pro mistrovský titul si v kategorii D12B doběhla Jana Kunčarová, která na trati o délce 3,5 km získala na své soupeřky 2 minutý náskok. Další umístění našich běžců: D12B Alena Gračková 5. místo D16B Šárka Kukolová 18. místo H12B Jan Slíva 9. místo H16B Jakub Otruba 29. místo HDR Juraj Bencúr 6. místo Od začátku letošní sezóny orientačního běhu se naši běžci zúčastnili i dalších kvalitních soutěží a získali řadu medailových umístění. První závod žebříčku Valašské oblasti pořádal oddíl Zlína v regionu jižní Moravy, na Vracovských dunách. Velká účast běžců z celé Moravy a Slezska dala závodu vysokou hodnotu, i když počasí tentokrát moc nepřálo. Terén byl rovinatý a velmi rychlý a pořadatel přichystal mapově náročné a kvalitní tratě. Na stupně vítězů se prosadili pouze v kategorii děvčat D12C 1.místo Jana Kunčarová a v kategorii HDR 2. místo Juraj Bencúr. Výsledky ostatních závodníků: D12C Alena Gračková 5. místo D16C Šárka Kukolová 10.místo H12C Jan Slíva 7. místo HDR Edita Strouhalová 6. místo HDR Magda Kunčarová 8. místo HDR Radek Gračka 10. místo HDR Natalie Hauerlandová 11. místo Za krásného jarního počasí uspořádali členové kroměřížského oddílu velmi pěkné závody oblastního žebříčku v Kudlovské dolině. Na svazích Buchlovských hor se naši běžci neztratili a vybojovali hned několik medailových umístění. V kategorii D12C zvítězila Jana Kunčarová a na 2.místě doběhla Alena Gračková. Mezi staršími děvčaty kategorie D16C doběhla na 2.místě Šárka Kukolová. Chlapci se také velmi snažili a v nejmladší kategorii samostatných běžců H10C zvítězil Vojtěch Sýkora. Mezi dvanáctiletými H12C obsadil Jan Slíva 3. místo. Nejmenší závodníci v doprovodu rodičů, kategorie HDR se tentokrát na stupně vítězů neprobojovali: 5. místo Natálie Hauerlandová, 6. místo Juraj Bencúr a 15. místo jeho bratr Eliáš Bencúr. V. Kunčar uy

16 přírodní cesta ke zdraví Lepší je gram prevence, než kilogram léků Zdraví je přímo úměrné schopnosti ovlivňovat nežádoucí vlivy prostředí na lidský organismus. Klíčem k řešení zdravotních problémů je podle odborníků nutnost pochopit změny, které probíhají v lidském těle a jsou pouze přímým důsledkem změn v jeho okolí. Pohybujeme se v prostředí plného toxických odpadů, znečištěného ovzduší, žijeme stále ve stresu, jíme ne zcela zdravé potraviny, často obsahující až karcinogenní látky. Důsledkem změn životního prostředí jsou negativně ovlivněny nejen buňky, ale i celá ústrojí, jež pak nejsou nadále schopna správně vykonávat svou funkci. Úbytek vitaminů a prvků v organismu mají totiž vždy svou příčinu špatnou funkci trávicího ústrojí a střev. Dojde-li k detoxikaci a následně k regeneraci orgánů, jejich činnost se upraví a tělo je pak samo schopno vstřebávat tyto částice pouze z běžné potravy. Podle tradiční čínské medicíny jsou orgány v našem těle vzájemně propojeny energetickými dráhami. Pokud dojde v jejich průběhu k poruše, pak následuje řetězová reakce po celé dráze a projeví se zdánlivě nesouvisejícími zdravotními komplikacemi orgánů, které k dané dráze přísluší. Na základě této filozofie přistupují přípravky Energy k celkové regeneraci lidského těla. Pokud Vás Vaše zdraví opravdu zajímávíce informací včetně energetické diagnostiky (pomocí Supertronicu) získáte v Klubu Energy. Zdraví máte tak zcela ve svých rukou. Eva Karská, vedoucí Klubu Energy Naše soutěž: Jaká je nejčastější příčina úbytku vitaminů a prvků v organismu? Odpovědi pošlete nejpozději do pátku 1. června formou SMS ( ). Pět správných odpovědí vylosujeme - výherci získají zdarma měření Supertronicem. Výherci minulé soutěže: Josefíková M., Uhrová A., Tomancová M., Machal J., Slintáková V. Více informací můžete získat v Klubu Energy - nová poliklinika, 3. patro dv. 312, tel Nejmodernější technika opalování v Uherském Brodě přístroj contour up perfektní postava po celý rok Vicemistr ČR z Uherského Brodu V sobotu se v Českých Budějovicích uskutečnilo mistrovství České republiky v silovém trojboji juniorů, na kterém závodník oddílu Kulturistiky a silového trojboje TJ Spartak Uherský Brod Roman Johaník obsadil výkonem 655 kg vynikající druhé místo v kategorii do 90 kg. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz NOVINKA RELAXAČNÍ MASÁŽ POMOCÍ LÁVOVÝCH KAMENŮ Relaxační metoda prováděná pomocí nahřátých lávových kamenů vychází z čínského učení o energetických drahách-meridiánech. Kameny, které vznikly sopečnou činností, se nahřívají ve vodní lázni na teplotu až 40 o C. Váha kamene umožňuje teplu proniknout hlouběji do svalů a kloubů. Energie proudící do těla má příznivý vliv na metabolismus, uvolňuje svalové napětí, zvyšuje mikrocirkulaci a přináší úlevu při stresu. Přijďte a vyzkoušejte Solární studio, Moravská 90, Uherský Brod tel.: Po Pá: So: 8:30 19:00 hod 8:30 13:00 hod d l e o b j e d n á v e k NOVINKA BRODSKÝ ZPRAVODAJ vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uz

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Ondrášovka. jaro 2012. Sport bez předsudků. Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva jaro 2012 Ondrášovka Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hlavní cíl projektu Pravidelná organizovaná činnost by měla být součástí

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více