Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24"

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Vyhodnocení plánu činnosti za rok

2 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: celkový schválený přepočtený počet zaměstnanců je 86 osob. Domov zaměstnává také osoby se zdravotním postižením a některá pracovní místa jsou tvořena částečnými pracovními úvazky. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Schválený rozpočet na rok 2013 měl následující strukturu: plánované náklady tis. Kč neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč, z důvodu výpadku státní dotace byl navýšen o 290 tis. Kč, dále pak byl navýšen ještě o 32 tis. Kč na odměny za výborné výsledky při nakupování elektronickým portálem neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy 82 tis. Kč nekryté odpisy 423 tis. Kč státní dotace tis. Kč byla použita na financování části mzdových nákladů. V průběhu roku byl do rozpočtu zapojen RF ve výši 414 tis. Kč. Předpokládaný hospodářský výsledek bude asi 300 tis. Kč. T.: Splněno 2.2 Plánovaná údržba Začátkem roku byla vymalována kuchyně a celé křídlo A. Ošetření podlah všech společných prostor voskem bylo provedeno, včetně prostor, malovaných v roce Celkový náklad byl nižší než předpoklad - činil 117 tis. Kč. Větší část (70 tis. Kč) byla hrazena z RF organizace. T.: Splněno 06/ Úprava interiérů jídelen na oddělení A2 a A4 Opotřebené dřevěné obložení jídelen bylo strženo a provedli jsme celkovou modernizaci jídelen a přilehlých kuchyněk. Náklady činily 60 tis. Kč a byly hrazeny z RF organizace. T.: Splněno 05/ Vybavení kuchyněk Zvětšený využitelný prostor umožnil zabudování pečící trouby a využití prostoru pro kuchařské aktivity klientů. Nepatrné náklady (4 000 Kč) byly hrazeny z rozpočtu. T.: Splněno 05/ Pořízení polohovacích převozních lehátek Pro převozy ležících klientů na zahradu jsme zakoupili 4 ks mobilních lehátko-křesel Elysee. Cena necelých 26 tis. Kč/ks byla hrazena z RF. T.: Splněno 07/ Doplnění stacionárních zástěn Domov se v rámci dotace SMK Podpora aktivit, spojených s naplňováním SQ č. 13 ucházel o dotaci na sprchová lůžka a zástěny. Žádosti nebylo vyhověno, ale byli jsme uváděni jako náhradníci, takže se nákup stále odkládal. Zástěny budou zakoupeny začátkem roku T.: Nesplněno 2

3 2.7 Obnova pasívních antidekubitních matrací Pasívní antidekubitní matrace byly vyměněny u 30 klientů. Byly vybrány matrace Prema (Linet), se kterými máme již dřívější výborné zkušenosti. Celkové náklady 130 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu. T.: Splněno 11/ Neplánované významné akce při zabezpečování provozu Použití RF umožnilo další estetizaci objektu: byly provedeny nátěry všech radiátorů, zábradlí schodišť a venkovní terasy a byly vyměněny pojízdné dveře v zabudovaných šatních skříních ve skladech prádla. Náklady činily 150 tis. Kč Kromě plánovaného pořízení pasívních antidekubitních matrací (viz 2.7) bylo zakoupeno 8 aktivních antidekubitních matrací Alpha Active, které v podstatě zcela nahrazují jiný typ matrace. Náklady 136 tis. byly hrazeny z rozpočtu Závěrem roku bylo zakoupeno 6 elektricky polohovatelných postelí Movita v ceně 33 tis./ks. Jedná se o postupnou obnovu starých postelí. Náklady byly hrazeny z rozpočtu Rovněž koncem roku a mimo plán jsme nakoupili 8 ks polohovatelných pojízdných dřevěných křesel Gavota á 17 tis. Kč/ks. Dodavatelem byl přímo výrobce, který nabízel nejpříznivější cenu. Náklady byly hrazeny z rozpočtu. Splněno neplánovaně 3. Naplňování hlavních cílů organizace 3.1 Dokončení změn organizace práce Vyčlenění sociální pracovnice pro jednání se zájemci o službu se osvědčilo. Rovněž zapojení vedoucích oddělení sester do případného vykazování zdravotní péče potvrdilo předpoklad nenarušení systému zdravotní péče. Finanční služby pro klienty již nezajišťuje sociální pracovnice. Byla zrušena registrace nestátní psychiatrické ambulance a navazující smlouvy se ZP. T.: Splněno Novelizace Domácího řádu Novelizovaný Domácí řád byl zpracován jako interní předpis č. 1/13. T.: Splněno 3.3 Zvyšování kvality služby Koncepční řešení intimity klientů na pokojích Ošetřování imobilních klientů vyžaduje dostatek prostoru, ale 22 m2 podlahové plochy ve třílůžkových pokojích tento prostor neposkytuje. Z plánované investiční akce Rekonstrukce a přístavba DS Iris byly v roce 2013 provedeny pouze změny v projektové dokumentaci, ale výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlášeno nebylo. Organizace a odvětvový odbor opakovaně uplatňovali tuto stavební akci jako prioritní do investičního rozpočtu zřizovatele, ale pro rok 2014 bylo na akci vyčleněno pouze tis. Kč (rozpočet OI MMO) a pro následující roky 2015 a 2016 nejsou již ve schváleném kapitálovém rozpočtu SMO uvedeny žádné investiční prostředky. Zadavatelem akce je investiční odbor MMO. Organizace nemá k dispozici projekt a rozpočet. Domov se rovněž uchází od 03/10 o dotaci MPSV na přístavbu, ale stále chybí jakékoliv informace. T.: Nesplněno 3

4 3.3.2 Odborné konzultace při revizi SQ S pomocí odborné spolupráce dlouhodobého konzultanta p. Plachého byly revidovány SQ č. 6, 7, 9, 10 a 14. T.: Splněno 07/ Zprostředkování samostatných nákupů klientů v objektu Samostatné nákupy klientů v objektu (tzv. obchůdek ) úspěšně zprostředkováváme dvakrát měsíčně, vždy v úterý. S organizací pomáhá sociální úsek a finanční referent Rozšíření nabídky aktivit Nabídka aktivit byla rozšířena organizováním Kavárničky v retro duchu starší reprodukovaná hudba, kafíčko v šálcích, možnost výběru zákusků, vzpomínání. Tři posezení byla nadšeně přijata především dámami. Druhou novou aktivitou bylo pečení koláčků, buchet, vánoček. Také tato novinka se setkala s velkým zájmem, kdy se zapojovaly mnohé klientky, jejichž zájem jsme vůbec nepředpokládali. Velkou výhodou byla samostatná pečící trouba na A4 bez závislosti na centrální kuchyni Spolupráce s veřejnou knihovnou O. - Mar.Hory Uskutečnilo se 5 zajímaných besed, např. o Vánocích, legendě sv. Václava či Cyrilometodějské tradici. 3.4 Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na úpravy důchodů bylo vypracováno, projednáno a podepsáno 35 dodatků ke smlouvám s klienty, uplatňující sníženou úhradu ze zákona. T.: Splněno 3.5 Příprava zvýšení úhrad za služby Výsledkem analýzy byl návrh na zvýšení úhrad za služby od : za ubytování o 2 Kč denně a za stravu o 8 Kč denně. T.: Splněno 3.6 Projednání zvýšení úhrad s klienty a vypracování dodatků ke smlouvám Na základě analýzy byly úhrady zvýšeny a bylo vypracováno, projednáno a podepsáno 108 dodatků ke smlouvám. T.: Splněno 3.7 Dobrovolnictví Spolupráce s dobrovolníky Adra úspěšně pokračovala i v roce Proběhly tři supervize, které zajistila Adra. Dne jsme uspořádali ve spolupráci školení nových dobrovolníků včetně vstupního školení PO a BOZP. V průběhu roku došlo k obměně dobrovolníků (celkem 10 osob), takže v současnosti spolupracujeme s 21 dobrovolníky. Adra také zorganizovala pro klienty výlet (Pustevny, ). Účast 7 klientů a jedna zdravotní sestra. 3.8 Stáže studentů Souvislé praxe jsme umožnili 11 studentům fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, 1 studentce LF OU a 1 studentce Slezské univerzity Opava. T.: Splněno. 4

5 3.9 Každoroční aktualizace webových stránek Aktualizace proběhla, byla zveřejněna Smlouva o poskytování péče, Domácí řád, Plán činnosti 2013 a Závěrečná zpráva o činnosti. Vzhled webových stránek včetně náplně byl zcela změněn Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům V rámci rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách praktikovalo v Domově 6 účastníků z DTO a 41 účastníků Střediska vzdělávání. V několika případech byli osvědčení absolventi zaměstnáni na dobu určitou při dlouhotrvajících PN kmenových T.: Splněno 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Zajištění supervize Zájem zaměstnanců v přímé péči o supervizi pokračoval i v roce Proběhlo 12 skupinových supervizí (Mgr. Pavelková) ve skupině PSS a ve skupině vedoucí oddělení s metodiky individuálního plánování. T.: Splněno 4.2 Semináře SCA Hygiene Products Ve spolupráci s SCA Hygiene Products jsme uspořádali v organizaci tři akreditované semináře pro PSS, lektorem byla Bc. Veřmiřovská CMP (17 zaměstnanců) a Paliativní péče (28 zaměstanců) T.: Splněno 4.3 Aktualizace zákona o sociálních službách Semináře JUDr. Rážové Sociální služby aktuality a praxe (VC Morava, ) se zúčastnila jen Bc. Kolářová, Dis., protože Mgr. Marcalíková ve stejný den absolvovala jiné školení. T.: Splněno 4.4 Role klíčového pracovníka v individuálním plánování služby Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne zúčastnilo 24 T.: Splněno 4.5 Individuální plánování s využitím životního příběhu Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne zúčastnilo 24 T.: Splněno 4.6 Jak pečovat o sebe sama Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne zúčastnilo 24 T.: Splněno 5

6 4.7 Restriktivní opatření Akreditovaného kurzu pořádaného KVS přímo v organizaci se dne zúčastnilo 24 T.: Splněno 4.8 Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající I S ohledem na jiný, bezplatný kurz, byl seminář zrušen. T.: Nahrazeno Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající II S ohledem na jiný, bezplatný kurz, byl seminář zrušen. T.: Nahrazeno Práce s minulostí osob vysokého věku úvod do reminiscence Akreditovaný kurz přímo v organizaci uspořádal Edupol pro 28 zaměstnanců (PSS, sociální pracovníci) dne T.: Splněno 4.11 Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty Odborné konference DTO se dne zúčastnily pp. Hünerová, DiS. a Kijová, DiS. T.: / Kvalita sociálních služeb Odborné konference APSS v Ostravě se dne zúčastnily Bc. Kolářová, Dis. a Mgr. Marcalíková. T.: Splněno 4.13 STEPS základy správného sezení a stání Zájem stále trvá, v roce 2013 však vůbec nebyl seminář nabízen. T.: Nesplněno 4.14 Stáže v jiných zařízeních Původně předjednané stáže nebyly z různých důvodů realizovány. Uzavřeli jsme dohodu o výměnných stážích s DpS Čujkovova (celkem 54 zaměstnanců) a DpS Kamenec (celkem 25 zaměstnanců) dohoda bude pokračovat také T.: Splněno 4.15 Gerontologické dny Ostrava GDO se na různých přednáškách vystřídalo celkem 13 Pět míst bylo zaplaceno a obdrželi jsme 3 volné vstupenky jako poděkování za školení rekvalifikantů. T.: /13 Splněno 4.16 Změny v účetnictví Semináře Novinky v účetnictví (Matoušková, Ostrava) se dne zúčastnila p. Školová. T.: Splněno 03/ Mzdová problematika Odborného semináře (Alfa software, Klatovy) se dne zúčastnila p. Zápecová. T.: Splněno 6

7 4.18 Problematika FKSP Semináře FKSP a sociální fondy (TMS, Ostrava) se dne zúčastnila p. Demlová. T.: Splněno 05/ Cestovní náhrady Semináře (Odborconzult, Ostrava) se dne zúčastnila p. Pastrňáková. T.: Splněno 01/ Zákoník práce v praxi Semináře (AG, Ostrava) se dne zúčastnily pp. Demlová a Mgr. Marcalíková. T.: Splněno 12/ Základní kurz bazální stimulace Všechny termíny byly již obsazeny. T.: Nesplněno 4.22 Nástavbový kurz bazální stimulace Všechny termíny v Ostravě již byly obsazeny. T.: Nesplněno 4.23 První pomoc Semináře MUDr. Brázdila přímo v organizaci se zúčastnilo 38. T Splněno 03/ Veřejné opatrovnictví Semináře (MMO, Ostrava) se bezplatně zúčastnila dne Bc. Kolářová, DiS. T: Splněno 4.25 Muzikoterapie Pro nemoc se zájemkyně nezúčastnily a náhradní termín nebyl nalezen. T: Nesplněno 4.26 Odborné konference APSS Dne se pp. Bc. Komenderová a Bc. Kolářová, DiS. zúčastnily konference Management soc. služeb. V rámci regionálních zasedání APSS absolvovala Mgr. Marcalíková a Dr. Šeremek seminářů Marketing v sociálních službách a Co nového přinese nový občanský zákoník (Sepetná, ). Ředitel se zúčastnil jen Valné hromady APSS. T: Splněno 4.27 Regionální porady APSS Ředitel se zúčastnil tří regionálních zasedání APSS, konaných vždy na Ostravici (11. 4., , ). T: Splněno 4.28 Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Semináře Hygienické požadavky ve stravovacích službách (Dr. Čihalová, 1. 2.) se zúčastnila p. Klimčíková. T.: Splněno 02/ Neplánované aktuální vzdělávání - Pracovní doba, prostoje a překážky v práci (Anag Ostrava, ). Účast pp. Demlová a Mgr. Marcalíková. - Základní filozofie práce prof. Bohma (SCA Dr. Procházková Ostrava, 8. 4.). Účast 10 zaměstnanců v přímé péči. 7

8 - Ošetřovatelská péče o klienta s inkontinencí (SCA Ostrava, 8. 4.). Účast 10 - Výživa seniorů (KVS Ostrava, ). Účast p. Václavíková. - Konference profesního svazu zdravotníků v sociálních službách (APSS Ostrava, ). Účast pp. Kusynová, Ciompová, Hýlová a Mgr. Marcalíková. - Jak na trénování paměti (APSS Ostravice, ). Účast Dr. Šeremek. - Zajištění bezpečnosti potravin v ústavní kuchyni (Jídelny.cz Ostrava, ). Účast p. Václavíková. - Pomůcky Romadic (MSM v Domově, ). Účast 16 - Závěr roku v účetnictví (Matoušková Ostrava, ). Účast p. Školová. - Nový občanský zákoník (Anag Ostrava, 6.11.). Účast Dr. Šeremek. - Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných (Bílovecká nemocnice, ). Účast 4 PSS a 1 sociální pracovnice. - Praxe, založená na důkazech (Palma Praha, ). Účast pp. Hrubošová, Mgr. Marcalíková. Zprostředkovatel SCA Hygiene products. Splněno neplánovaně 5. Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Vnitřní kontrolní systém je prováděn na základě Směrnice pro provádění interních kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 10/11). Písemná evidence je vedena ve čtyřech kontrolních knihách. Kontrola odvětvového odboru (11/13) zjistila jen jednu nepřesnost. 5.2 Řídící kontroly Řídící kontrola je prováděna příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní. Schvalovací postup je prováděn na formuláři Schvalovací postup účetní doklad. 6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu Přístavba vyřeší nedostatek soukromí klientů a malé prostory v pokojích, bránící efektivnímu ošetřování imobilních klientů. Přístavbou dochází ke změně třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové a ke zlepšení požární bezpečnosti. Zadavatelem investiční akce Rekonstrukce a přístavba DpS Iris je investiční odbor MMO. Projektová dokumentace pro stavební řízení byla vypracována v roce 2012, kdy bylo vydáno stavební povolení. V roce 2013 byla zpracována provádění PD a mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Tento záměr splněn nebyl, organizace navíc nemá k dispozici PD. Organizace do kapitálového rozpočtu 2014 uvedla částku tis. Kč, vycházející ze sdělení projektanta. Organizace a odvětvový odbor opakovaně uplatňovali tuto stavební akci jako prioritní do investičního rozpočtu zřizovatele, ale pro rok 2014 bylo na akci vyčleněno pouze tis. Kč (rozpočet OI MMO) a pro následující roky 2015 a 2016 nejsou již ve schváleném kapitálovém rozpočtu SMO uvedeny žádné investiční prostředky. Domov se také stále uchází o dotaci MPSV na tuto přístavbu, ale bez jakékoliv odezvy. T.: 12/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 12/15 8

9 6.2 Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněno 66 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné, ale z prostorových důvodů není možné doplnění. Stanovení výše nákladů je v současnosti nereálné, ale je pravděpodobné, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. T.: 12/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 12/ Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2015 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/14 Pravděpodobně nebude splněno Nový termín 08/ Zakoupení služebního auta výměna Používané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 2004, má najeto km a podle dřívějších zkušeností by bez problémů mělo vydržet v provozu 10 let. Cena nového kombíku by neměla přesáhnout 500 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok S ohledem na stav vozu možno přesunout do roku T.: 12/14 Trvá 6.5 Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v roce 2011 jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále nutná. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 240 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok T.: 12/15 Trvá 6.6 Zahradní úpravy V minulosti byl předlážděn prostor pod pergolou. Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále v plánu, ale s ohledem na jiné priority se přesouvá do roku T.: 12/15 Trvá Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden

10 10

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2014 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2014 1 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2010 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Výroční zpráva 2013. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2013. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2013 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Osnova Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh služby: domov pro seniory Identifikátor služby: 2651592 Zřizovatel

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2013 Leden 2014 1 OBSAH: A. ÚVOD

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více