Junior finanční specialista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junior finanční specialista"

Transkript

1 Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování a kalkulace Základy IFRS

2 Mgr. Olga Cechlová certifikat.indd :06:13 Junior finanční specialista Projektový manažer Curriculum cyklu Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování a kalkulace Základy IFRS Irena Valenčíková Tel.: +420/ Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Certifikát Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych Vám představila nový vzdělávací cyklus Junior finanční specialista, který si klade za cíl připravit účastníky na působení v oboru controllingu. V moderním firemním řízení je typické rozšíření role samostatného rozhodování pro dosažení vysoké efektivity a jejího stálého zlepšování. Zároveň je stále obtížnější předpovědět budoucí vývoj a při hledání správných cest spoléhat na předem připravené koncepty a hotová řešení. Za této situace roste potřeba, aby pozice specialistů a manažerů na nižších úrovních řízení podniku a zejména podnikových financí byly v těchto oblastech vybaveny komplexními znalostmi a také správně zorientovány v podnikové praxi. Cyklus představuje kompendium typických dovedností, které umožní samostatné, aktivní a efektivně uplatňované zapojení pracovníků na pozicích junior controllerů a junior finančních analytiků do nejširší úrovně podnikových procesů. Věřím, že Vás naše nabídka osloví a že se budu moci těšit na setkání s Vámi. CERTIFIKÁT Junior Controller Ing. Jan Novák výborn Cíle cyklu Cílem cyklu je zprostředkovat účastníkům znalosti a ověřit jejich postupy při řešení tradičních a nesmírně aktuálních úloh controllingu: celkový koncept controllingu jako informační podpory managementu a jeho prvky cyklus finančního plánování, vyhodnocení plánu a motivace kalkulace nákladových cen výrobků a služeb základní pravidla vykazování podle IFRS/IAS Cílová skupina Vzdělávací cyklus je určen pro: junior controllery finanční analytiky absolventy všechny, kteří chtějí získat základní přehled v oblasti controllingu Certifikace s mezinárodní platností Každý úspěšný absolvent vzdělávacího cyklu získá diplom od Controller Institutu a mezinárodně uznávaný certifikát od International Education Society (IES). Podmínkou získání diplomu a certifikátu je absolvování všech modulů cyklu a úspěšně složení závěrečné zkoušky. 2

3 Zákaznické centrum V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte naše zákaznické centrum. Finanční řízení podniku Modul 1 Základy manažerského reportingu Modul 2 Lukáš Holeček Tel.: +420/ aneb podnikové finance v kostce Úspěšné vedení podniku vyžaduje seznámení se základními pravidly podnikového hospodářství. Zvláště pak pro controllery jde o důležitý předpoklad pro úspěšnou práci a jednání. Vyžaduje se od nich, aby uměli strukturovat a interpretovat data a čísla, která mají k dispozici. Seminář v tomto smyslu poskytuje fundovaný přehled o základních souvislostech účetnictví a podnikové ekonomiky. Finanční výkazy a vazby mezi nimi Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow Způsoby financování společnosti Dlouhodobé a krátkodobé financování Bilanční pravidla a jejich využití Optimalizace kapitálové struktury Pracovní kapitál, význam, využití Analýza čistého pracovního kapitálu Cena peněz, cenné papíry Výpočet a využití čisté současné hodnoty Cena akcie, obligace Investice hodnocení efektivnosti Statické a dynamické metody hodnocení investic Finanční analýza Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů Poměrové ukazatele Využití soustav ukazatelů Bankrotní modely Úloha reportingu a klíčové faktory jeho úspěšnosti Příprava a prezentace podkladů pro rozhodování patří nesporně k hlavním úkolům každého controllera. Platí přitom, že pouze relevantní informace dostupné v požadované struktuře, kvalitě a času mohou usnadnit práci managementu a ostatních příjemců reportingu. Každá společnost bez ohledu na svou velikost, zaměření či používané technologie proto potřebuje zavést a dále rozvíjet pružný a efektivní systém reportingu. Principy a východiska efektivního reportingu Controllingový cyklus Obsah vs. nástroje Čas, náklady, kvalita Poznejte lépe své zákazníky Spojenec nebo nepřítel? Pět klíčových otázek Očekávání a realita Neopakujte chyby jiných Případová studie aneb zkušenosti odjinud Výkazy na míru jak na to? Metodika zavádění reportingového systému Konec implementace = začátek dalšího rozvoje Interaktivní workshop řešení konkrétního zadání Ing. Vojtěch Kostiha Metrostav, a. s , Praha Členové CAFIN: Kč + 20% DPH Ostatní: Kč + 20% DPH Ing. Tomáš Slovák DHL Information Services (Europe) s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20% DPH Ostatní: Kč + 20% DPH 3

4 Interní školení Máte specifi cké požadavky a k proškolení více než 5 osob? Rádi Vám připravíme interní školení šité na míru. Více informací Vám poskytne: Ing. Jitka Uhlířová Key Account Manager GSM: +420/ Tel.: +420/ MS Excel I pro analytiky a controllery... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy Cílem semináře je výrazně zkrátit čas na získání informací z účetního systému a datového skladu pomocí maker a dalších postupů zefektivnit jejich následné zpracování do tabulek získat know-how z dlouholeté praxe finančních analytiků Základy automatizace a datové sklady Práce s rozsáhlými tabulkami (klávesové zkratky) Jednorozměrná a vícerozměrná analýza dat Kontingenční tabulky (základy i pokročilé funkce) Aplikace: Dolování dat z DS (data mining) Pokročilé automatizační činnosti Vyhledávání v datových skladech (SVYHLEDAT) Vyhledávání podle více kritérií (CONCATENATE) Aplikace: univerzální formulář (výsledovka) Výstavba datového modelu Tvorba jednoduchých maker Odstranění chybových hodnot (JE.CHYBHODN) Rozhodovací funkce a vnořování funkcí (KDYŽ) Metody čištění dat Ovládací prvky aplikací (ovládací prvky formuláře) Aplikace: výstavba controllingového modelu Základy tvorby EIS aplikací Automatizace vyhledávací logiky (NEPŘÍMÝ ODKAZ, POZVYHLEDAT) Dynamická analýza dat Aplikace: EIS manažerský informační systém Modul 3 Podnikové plánování a kalkulace Základní controllingové nástroje a jejich praktické využití Modul 4 Předmětem této části cyklu je seznámení s moderním pojetím firemního controllingu jako navigačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Účastníci se seznámí s hlavními zásadami, na nichž je controllingový systém vybudován a porozumí účelu, konstrukci i metodám správného využití nejčastěji používaných controllingových nástrojů. Controllingový systém a plánování ve strategické, taktické a operativní úrovni řízení Důležité aspekty tvorby plánů a role controllera při jejich uplatnění Útvary, procesy a projekty jako specifické objekty operativního controllingu Nástroje řízení hospodárnosti: praktické využití norem a rozpočtů Nástroje řízení účelnosti: kalkulace, systémy přeúčtování a nákladové modely Uplatnění controllingových nástrojů v typických úlohách (Odchylkové analýzy, Bod zvratu, Manažerské výsledovky, Marginální rozhodování) Ing. Libor Kegler KEGLER Consulting s. r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20% DPH Ostatní: Kč + 20% DPH RNDr. Tomáš Nekvapil Contrast Consulting Praha, spol. s r. o , Praha Členové CAFIN: Kč + 20% DPH Ostatní: Kč + 20% DPH 4

5 Základy IFRS Modul 5 Lektoři To nejdůležitější v kompaktní formě! Seminář Vám předloží komplexní přehled nových a novelizovaných standardů IFRS. Na semináři budou probrány koncepční rámce IFRS & US GAAP a jejich srovnání s tradičním konceptem zákona o účetnictví. V neposlední řadě se budeme zabývat hlavními rozdíly mezi českými a slovenskými účetními postupy a jednotlivými IFRS, včetně výkladu rozdílů na praktických příkladech. Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU aktuální informace vztah k regulaci účetnictví v ČR, implementace IFRS v ČR Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP srovnání s koncepty českých účetních pravidel. IFRS pro malé a střední podniky (SME) Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (například rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) včetně výkladu rozdílů na praktických příkladech Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku nezbytné předpoklady a rizika IFRS 1 První použití IFRS Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze , Praha Členové CAFIN: Kč + 20% DPH Ostatní: Kč + 20% DPH Ing. Vojtěch Kostiha Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory mezinárodní obchod a mezinárodní doprava a zasílatelství. V letech 2001 až 2002 pracoval na postu Assurance and business advisory assistant ve společnosti Andersen. V letech 1998 až 2003 působil v Controller-Institutu na pozici projektového manažera a lektora se specializací na finanční analýzu, účetnictví, evropské integrační procesy a anglický jazyk. Do roku 2008 pracoval jako konzultant pro oblast softwarových lokalizací, manažerského a fi nančního účetnictví a podnikových procesů ve společnosti SDP CZ. Získal pozici odborného asistenta generálního ředitele společnosti Metrostav, a. s., nyní působí jako specialista prezidenta skupiny Metrostav. Ing. Tomáš Slovák Inženýrské studium na VŠE v Praze, VŠB -TU Ostrava a Aarhus Business School v Dánsku, postgraduální doktorské studium na VŠB -TU Ostrava, postgraduální studium Master of Business Administration na Prague International Business School při VŠE v Praze. Od roku 1993 pracoval postupně jako účetní referent, controller, vedoucí útvaru controllingu a zástupce fi nančního ředitele v logistických společnostech ZAS Ostrava a DANZAS. Do konce roku 2004 pak působil v rámci skupiny Deutsche Post World Net zejména jako krizový manažer v oblasti fi nancí a controllingu (ČR, Polsko, Benelux), manažer integračních projektů v ČR (Nedlloyd, Cargoline, DHL) a člen českého národního vedení společnosti DHL (Express). V současnosti odpovídá za globální konsolidaci IS nákladů společnosti DHL. Ing. Libor Kegler Vystudoval FE VUT v Brně. V letech pracoval jako správce informačního systému pro oblast účetnictví, ekonomiky a fi nancí. Od r pracoval ve funkci asistenta fi nančního ředitele v a.s. Colorlak Staré Město u Uh. Hradiště. V r byl pověřen řízením odboru Controlling a následně zavedením controllingu do podnikové praxe. Poté pracoval jako metodik informačního systému v Hamé Babice a.s. V současné době působí jako nezávislý konzultant pro oblast controllingu a MIS. Je také autorem publikace Praktický kurs obsluhy osobního počítače, Počítače nejen pro manažery a Controlling v kostce na počítači. RNDr. Tomáš Nekvapil RNDr., po studiu oboru Matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz Bankovnictví na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, fi nančních institucích a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 působil jako vrchní ředitel pro IT a vnitřní řízení Banky Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 byl fi nančním ředitelem v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování a implementaci informačního systému. Od června 2004 působil jako nezávislý konzultant v oblasti controllingu a ABC. Zastával pozici ředitele divize poradenství ve fi rmě POINT Consulting, s. r. o. a v současné době je na stejné pozici ve fi rmě Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vedoucí Katedry fi nančního účetnictví a auditingu Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Úzce spolupracuje s praxí, pracuje jako aktivní auditor a společník auditorské společnosti, je odborným garantem dílčí zkoušky Komory auditorů ČR a členem zkouškových komisí pro zkoušky auditorů. Je členem Výboru KAČR pro kontinuální profesní vzdělávání, členem European Accounting Association (EAA) a pracuje také jako koordinátor EU pro zavádění XBRL v ČR. Je koordinátorem ofi ciálního překladu Mezinárodních účetních standardů do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části a je členem Review Committee, který provádí revize překladů IFRS pro EU. 5

6 Přihláška Kontakt Přihláška a informace Fakturační údaje Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova 12 Praha Tel.: +420/ Místo konání Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Modul 1: Finanční řízení podniku Modul 2: Základy manažerského reportingu Modul 3: MS Excel I pro analytiky a controllery Modul 4: Podnikové plánování a kalkulace Modul 5: Základy IFRS Celý cyklus: Junior finanční specialista Firma Kontaktní osoba Ulice Město Vaše údaje PSČ Hotel Grand Majestic Plaza Truhlářská Praha 1 Tel.: Souhlasím se zasílám informací o nabídce vzdělávacích akcí Controller Institutu. X Prosíme, označte svou volbu. Firma Jméno, příjmení Účastnický poplatek Pozice Revoluční Truhlářská Grand Majestic Plaza Na poříčí V celnici Náměstí Republiky Náměstí Republiky Zlatnická Havlíčková Modul Cena Cena pro členy pro nečleny Modul Kč Kč Modul Kč Kč Modul Kč Kč Modul Kč Kč Modul Kč Kč Sleva na celý cyklus 10% Kč Kč Cena za celý cyklus (po slevě) Kč Kč Ceny v tabulce jsou bez 20% DPH. Ulice Město Telefon E Mail DIČ PSČ Fax Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Datum, podpis 6

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 09.00 12.30 10.30 11.00 12.30 13.30 13.30 17.00 15.00 15.30 SPOLEČNÝ PROGRAM Koncept Business Navigation Ing. Václav Houser, výkonný ředitel, INEKON SYSTEMS Zkušenosti

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Nástroje moderního finančního řízení v praxi Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy 2 bulletin institutu certifikace účetních Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy V prostorách Institutu certifikace účetních se 29. června letošního roku konal XIII. (mimořádný) sněm

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více