Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava"

Transkript

1 Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, Ostrava

2 Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s Představení 4PEOPLE o. s Aktivity sdružení v roce Červenec Srpen - říjen Listopad Prosinec Účetnictví 4PEOPLE o. s

3 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s. Název subjektu: 4PEOPLE o. s. Sídlo: Požární 266/10, Ostrava Heřmanice, Česká republika IČ: Registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne: 2. července 2007 Registrace pod č. j.: VS/1-1/68032/07-R Bankovní spojení: /0800 Bankovní ústav: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava Navrhovatelé (přípravný výbor): - Ing. Markéta Rakusová, datum narození: 11. června Ing. Jakub Kučera, datum narození: 13. února Ing. Martin Ambrůz, datum narození: 26. října 1982 Kontakty:

4 Představení 4PEOPLE o. s. Občanské sdružení 4PEOPLE o. s. bylo založeno 2. července 2007 a jeho hlavním cílem je podpora aktivit směřujících ke zlepšení situace znevýhodněných skupin osob na trhu práce prostřednictvím realizace projektů spolufinancovaných Evropskou unií, a to především projektů zvyšujících účinek aktivní politiky zaměstnanosti a dalších Evropskou unií podporovaných oblastí (rozvoj vzdělávání, podpora rovných příležitostí na trhu práce, podpora evropského dialogu na evropské úrovni). Zakladateli 4PEOPLE o. s. jsou tři mladí projektoví manažeři Ing. Markéta Rakusová, Ing. Jakub Kučera a Ing. Martin Ambrůz, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou, realizací a hodnocením projektů kofinancovaných z veřejných prostředků (evropských fondů, národních dotačních titulů a dalších). Výše uvedení členové tzv. zakladatelského týmu se po úspěšném založení sdružení a jeho registraci u Ministerstva vnitra ČR stali členy sdružení a následně byli zvoleni do vrcholného orgánu sdružení jako společně jednající členové. I když je 4PEOPLE o. s. relativně mladým subjektem vedeným mladými lidmi, za několikaměsíční působení v sociální sféře a na pracovním trhu se jeho členům podařilo dosáhnout výsledků, které překonaly původní předpoklady. 4

5 Aktivity sdružení v roce 2007 Červenec 2007 Pondělí 2. července 2007 je datum založení sdružení 4PEOPLE o. s. Sdružení bylo tímto dnem zaregistrováno příslušným odborem Ministerstva vnitra ČR a bylo mu přiděleno identifikační číslo Tímto dnem byla také zahájena existence sdružení jako neziskového subjektu působícího v sociální oblasti a zaměřujícího se zejména na posilování aktivní politiky zaměstnanosti a pomoc znevýhodněným skupinám osob na trhu práce. Již několik dní po vzniku sdružení 4PEOPLE o. s. se členům podařilo vytvořit historicky první dva projekty posilující aktivní politiku zaměstnanosti. Projektové žádosti byly odezvou na v pořadí již 4. a poslední výzvu uveřejněnou v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). První z podaných projektů s názvem Nikdy není pozdě se zaměřuje na znevýhodněné osoby, přesněji na nezaměstnané osoby nad 50 let a pomocí konkrétně nastaveného vzdělávání a poradenství napomáhá těmto lidem k lepšímu sebeuplatnění na trhu práce a zvyšuje jejich kvalifikaci. Projekt je pojat bezbariérově a je tak určen i pro osoby zdravotně či tělesně znevýhodněné. Druhým je projekt K2 klíčovými Kompetencemi na vrchol své Kariéry se snaží sdružení 4PEOPLE o. s. posílit roli čerstvých absolventů a mladých nezaměstnaných lidí do 30 let věku na trhu práce a formou osmidenního intenzívního výcviku zaměřeného na tzv. klíčové přenositelné kompetence se snaží o flexibilnější uplatnění mladých lidí na trhu práce v Praze. Cílovou skupinou jsou tedy mladí lidé ve věku od 19 do 30 let. S ohledem na bezbariérovost se projekt zaměřuje také na znevýhodněné mladé zdravotně postižené osoby a zlepšuje jejich postavení na trhu práce. Srpen - říjen 2007 Měsíce srpen, září a říjen 2007 byly ve znamení vytváření dostatečného zázemí sdružení 4PEOPLE o. s. Byla vytvořena webová prezentace a další propagační nástroje sloužící k oslovení obchodních partnerů i klientů služeb sdružení. Během těchto měsíců se konalo několik strategických porad vedení a plánovaly se konkrétní aktivity pro naplňování cílů sdružení. Listopad 2007 Měsíc listopad byl pro sdružení velice pozitivním a rozhodl o dalších aktivitách jak jednotlivých členů tak také celého sdružení. Po několika měsících došlo k vyhlášení výsledků výše popsané 4. výzvy programu JPD 3. Oba podané projekty úspěšně absolvovaly kompletní hodnotící proces, obdržely relativně vysoké bodové ohodnocení a na základě těchto projektů byly sdružení 4PEOPLE o. s. poskytnuty granty v celkové výši téměř 5 mil. Kč. Prosinec 2007 Prosinec 2007 byl pro sdružení 4PEOPLE o. s. měsícem zajišťování veškerých formálních náležitostí týkajících se orgánů státní správy, bankovního sektoru atd. Důležitým aspektem bylo i 5

6 navázání podstatných obchodních a partnerských kontaktů pro zajištění bezproblémové realizace obou schválených projektů. Informace o projektech: Realizace výše definovaných projektů začala ke dni

7 Účetnictví 4PEOPLE o. s. V současnosti nemá občanské sdružení žádný nemovitý majetek. Přehled příjmů a výdajů 4PEOPLE o. s. za rok 2007 (v CZK). Příjmy - členské příspěvky 4155,50 Celkem 4155,50 Výdaje - poštovné vklady na projektové účty kolky a správní poplatky 778,50 - nákup literatury výroba razítka 444 Celkem 4155,50 Získané granty v roce 2007: ,- (projekt Nikdy není pozdě, CZ / /1124) o poskytovatel grantu: Česká republika Úřad práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3 o grant bude čerpán v období od do o projektový účet: / ,60 (projekt K2 klíčovými Kompetencemi na vrchol své Kariéry, CZ / /1153) o poskytovatel grantu: Česká republika Úřad práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3 o grant bude čerpán v období od do o projektový účet: / dubna 2008, Ostrava Ing. Markéta Rakusová, jednatel Ing. Jakub Kučera, jednatel Ing. Martin Ambrůz, jednatel 7

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více