Vyšebrodský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšebrodský zpravodaj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 23 září 2012 (233) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední Výtoň, Horní Dvořiště Závod na koloběžkách a kolečkových bruslích Sobota Prezentace 9:30 hod., start v 10:00 hod. Ulice 5. května HELMA NUTNÁ!!! Urozené panny a paní Do neděle Hrad Rožmberk Výstava dobových kostýmů Kouzlo lidové hudby doby gotiky, renesance a baroka Město Vyšší Brod a Cisterciácké opatství Vyšší Brod si Vás dovolují pozvat na poslední z cyklu koncertů vokálně instrumentálních souborů v nově zpřístupněných gotických sklepeních vyšebrodského kláštera s neopakovatelnou atmosférou KARMÍNA VÁLKA V LIDOVÉ PÍSNI BAROKA Začátek představení v hod., nádvoří Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Vstupné včetně číše vína 80, Kč. Výlet seniorů do Horní Plané Středa :30 hod., zastávka u kina Poplatek: 70, Kč

2 2 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Informace úseku sociálních věcí MěÚ Vyšší Brod arta je ojedinělým projektem Minister- práce a sociálních věcí ČR, který skstva zásadně mění způsob vyplácení dávek. Je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, které se vyplácejí buď jednorázově, nebo pravidelně. Od 1. července 2012 kartu postupně obdrží všichni příjemci dávek: Dávky státní sociální podpory Dávky pomoci v hmotné nouzi Dávky příspěvku na péči Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky v nezaměstnanosti skarta bude mít tři funkce: identifikační, autentizační a platební. skarta bude obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvyklé pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům. U osob zdravotně postižených bude skarta obsahovat také fotografii a informaci o stupni mimořádných výhod. Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě práce. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. Autentizační funkce umožní z domova realizovat činnosti spojené s veřejnou správou. Příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o čerpaných sociálních dávkách. Platební funkce umožní příjemci skartou platit v obchodech nebo vybírat hotovost z bankomatů České spořitelny i všech dalších bank. V případě, že si příjemce dávek bude přát zasílat celou dávku (případně dávky), ze svého účtu vedeného k skartě na jiný účet vedený v kterékoliv bance ČR, zadá platební příkaz na Kontaktním pracovišti ÚP ČR. Převod je prováděn zdarma. Finance na skartě budou dle zákona chráneny před výkonem exekuce až od Poplatky za užívání skarty Držitel karty má v rámci standardních služeb nárok na jeden výběr z bankomatu České spořitelny nebo provedení bezhotovostního příkazu zdarma. Každý další výběr z bankomatů České spořitelny bude zpoplatněn 6 Kč. Výběr z bankomatu jiné banky bude zpoplatněn 40 Kč. Oba poplatky jsou standardními poplatky pro klienty České spořitelny. Vydání první karty jednou za 4 roky je zdarma, za vydání další je poplatek 240, Kč. Další poplatky jsou uvedené v Sazebníku úhrad České spořitelny, který při převzetí karty obdržíte. Pokud kartu ztratíte, veškeré požadavky budou vyřizovat kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. skarta půjde též zablokovat na bezplatné lince, která bude uvedena na kartě. K převzetí skarty budete vyzváni úřadem práce, kde si ji i vyzvednete. Klasickou poštou vám přijde dopis s PIN a bezpečnostním heslem. Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR ověří vaši totožnost a doplní některé údaje. Poté vám zde předají vaši skartu. Při převzetí karty je třeba podepsat doklad o jejím převzetí. Spolu s kartou obdržíte: příručku pro držitele skarty, plastové pouzdro na kartu, Podmínky České spořitelny, a. s., pro vydávání a používání skarty a otevření platebního účtu, Sazebník České spořitelny, a. s., pro skartu a návod na aktivaci této karty. V případě, že člověk má trvalé bydliště jinde, než skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým bydlištěm, Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení skarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné. Pokud osoba má platný průkaz mimořádných výhod do konce roku 2015, tak v okamžiku, kdy bude klientovi vydána skarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit. Všechny výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím skarty. Úřad práce si je vědom toho, že někteří klienti budou i nadále považovat čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky za způsob, který je pro ně nejvhodnější. V takovém případě (pomineme-li nyní mimořádné sociální situace) je doručování prostřednictvím poštovní poukázky službou nadstandardní a placenou. Na základě iniciace NRZP ČR byl připraven zákon související se zavedením Karty sociálních systémů s Karty. Návrh tohoto zákona byl projednán v prvním čtení Senátu ČR. Navrhovanou právní úpravou se omezuje platební funkce Karty sociálních systémů pouze na oblast dávek pomoci v hmotné nouzi. To znamená, že platební funkce karty by se zrušila v oblasti dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by se podařilo tento zákon prosadit, nebyl by žádný problém se zasíláním dávek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím poštovních poukázek, či přímo na bankovní účty jednotlivých příjemců dávek. Senát ČR ještě tento zákon musí projednat v dalších čteních a po té jej bude projednávat Poslanecká sněmovna, kde jeho schválení bude poměrně složitou věcí. Proti kartě sociálních systémů se ohradil i ombudsman Pavel Varvařovský. Můžeme proto očekávat, že snad dojde k určitým změnám. Jsme připraveni vás o nich informovat. Telefonní čísla: referentka úseku sociálních věcí Tomášková Marie Na základě četných opakujících se dotazů na telefonní čísla je znovu uvádíme Bc. Semerová Renata, Úřad práce, kontaktní pracoviště Vyšší Brod dávky pomoci v hmotné nouzi, příjem žádostí o příspěvek na péči, mobilitu, dávky pro osoby zdravotně postižené Bc. Frnochová Lucie, Úřad práce, kontaktní pracoviště Vyšší Brod dávky státní sociální podpory, příjem žádostí o příspěvek na péči, mobilitu, dávky pro osoby zdravotně postižené Zálešák Milan, starosta Ing. Janovec Jan, tajemník Horáčková Marcela, sekretariát Jungová Eva, pečovatelská služba Čížek Jaromír, vedoucí strážník, Městská policie Vyšší Brod Borecká Jana, MONTE Vyšší Brod, s.r.o Žufa Pavel, Městské lesy Vyšší Brod Mgr. Valtrová Eliška, Městská knihovna Vyšší Brod Troják Karel, Městské kulturní zařízení V. Brod, vedoucí Straka Jan, Infocentrum Vyšší Brod Chleborád Jiří, odbor vedlejšího hospodářství, vedoucí Ing. Krahulec Miroslav, odbor životního prostředí, vedoucí Ing. Ďureje Tibor, stavební odbor, vedoucí Erhartová Hana, finanční odbor, vedoucí Zatloukalová Alena, matrika Tomášková Marie, referentka Úseku sociálních věcí MěÚ Vyšší Brod

3 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 3 Výpis usnesení ze zasedání Rady Města Vyšší Brod ze dne Rada města Vyšší Brod B e r e n a v ě d o m í RM bere na vědomí: průběžné plnění úkolů daných zasedáním RM ze dne RM bere na vědomí: dopis společnosti BON- VER WIN, a.s., IČ se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava Hrabůvka o výši odvodu z výherních hracích automatů a podobných technických zařízení. I. S c h v a l u j e Usnesení č. RM I/1: RM schvaluje program zasedání. Usnesení č. RM I/2: RM schvaluje výběr firmy POstavPO, s.r.o., provozovna Vyšší Brod, Česká Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ na akci Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení ve Studánkách. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Usnesení č. RM I/3: RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1749/4 o výměře 12 m 2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku Města Vyšší Brod společnosti P-INFO s. r. o., Na Vyhlídce 850, Protivín, IČ: Pronájem na dobu neurčitou za nájemné ve výši 10 Kč za m 2 a rok. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Usnesení č. RM I/4: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 34/1 (dle geom. plánu p. č. 34/35) o výměře 440 m 2 v k. ú. Herbertov v majetku Města Vyšší Brod za účelem zřízení zahrádky. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. I/5: RM svaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 19/11 ze dne Vyšší Brod z důvodu odstoupení žadatele od společného pronájmu části p. č. 34/1 o výměře 510 m 2 v k. ú. Herbertov v majetku Města Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. RM I/6: RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 943/1 o výměře 396 m 2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku města Vyšší Brod za účelem zřízení zahrádky. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. RM I/7: RM schvaluje dle 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory v Kaplice, Míru 366, Kaplice, IČ: ve výši 6 000, Kč. Zodpovídá: místostarosta. Termín: Usnesení č. RM I/8: RM schvaluje poskytnutí slevy do 2 500, Kč na prodej chladící skříně vyřazené z inventáře PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do II. P o v ě ř u j e Usnesení č. RM II/1: RM pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení ve Studánkách. mezi Městem Vyšší Brod a firmou POstavPO, s.r.o., provozovna Vyšší Brod, Česká Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ Zodpovídá: starosta. Termín: do Usnesení č. RM II/2: RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu části p. p. č. 1749/4 o výměře 12 m 2 v k. ú. Vyšší Brod v majetku Města Vyšší Brod. Zodpovídá: starosta. Termín: do Usnesení č. RM II/3: RM pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy mezi Městem Vyšší Brod a Domovem pro seniory Kaplice, Míru 366, Kaplice, IČ: Zodpovídá: starosta. Termín: III. R u š í Usnesení č. RM III/1: RM ruší rozhodnutí č. RM I/5 ze dne Zodpovídá: místostarosta. Termín: do IV. S o u h l a s í Usnesení č. RM IV/1: RM souhlasí s odstoupením žadatele z nájemní smlouvy č. 19/11 ze dne ve znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na pronájem části pozemku p. č. 34/1 o výměře 510 m 2 v k. ú. Herbertov v majetku Města Vyšší Brod dohodou k Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. RM IV/2: RM souhlasí s prodejem vyřazeného DDM z inventáře PO ZŠ a MŠ Vyšší Brod vzhledem k době používání a stavu vyřazeného inventáře za smluvní cenu 5 000, Kč. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do V. O d k l á d á Usnesení č. RM V/1: RM odkládá žádost o pronájem obecní cesty a povolení výstavby elektrické posuvné brány do doplnění žádosti o chybějící údaje. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do VI. Z a m í t á Usnesení č. RM VI/1: RM zamítá žádost o výjimku z Pravidel pro parkování na parkovištích ve správě Města Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. VI/2: RM zamítá žádost MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D., předsedy správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, Plzeň, IČ: , DIČ: CZ na podporu činnosti Nadace. RM i nadále bude podporovat hlavě regionální organizace. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Usnesení č. RM VI/3: RM zamítá žádost dohodců Komunitní burzy PROFIT, náměstí Tyrše a Fügnera 191/ Mohelnice, IČ: o zařazení do případného výběrového řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do Eva Maštalířová členka RM Hana Straková místostarosta Kultura vs. vandalismus Vlétě se pořádá mnoho kulturních akcí, které mají lidem přinášet spoustu zábavy. Tyto akce jsou samozřejmě velice propagovány, ale bývá překročena i hranice slušnosti. Důkazem toho je letošní festival České Hrady. V širokém okolí Rožmberka nad Vltavou jste mohli vidět autobusové zastávky, sloupy veřejného osvětlení, stromy apod., které byly celé polepeny plakáty. Konkrétním příkladem je autobusová zastávka v Herbertově, která posloužila k propagaci této akce. Bylo na ní nalepeno 28 plakátů. Nikoho však v tomto případě nezajímalo, že zastávka je majetkem města a vylepením plakátů dojde k jejímu poškození a vandalismu. ek

4 4 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 SDC Šumaváček vstupuje do 24. Taneční sezony Devět dní tancování v Táboře, výlet do muzea rekordů v Pelhřimově, evropské square dance convention v Kladně a nakonec protančené víkendy v Salzburgu a v německém Heidelbergu. Takový byl konec prázdnin a vlastně celého školního roku pro kroužek country tanců Šumaváček. Skončili jsme 23. taneční sezonu, ale jenom proto, abychom již 6. září zahájili novou, čtyřiadvacátou. Pravidelné čtvrteční tancování moderního square dancingu, tradičních country tanců, ale také etnických záležitostí, jako jsou řecké, skotské, anglické či mexické tance je jen jednou částí našich aktivit. Těmi dalšími jsou pravidelné vyjížďky na víkendová soustředění, spojené s poznáváním zajímavostí a krás (nejen) naší republiky. Ostrava, Koloveč, Chudenice, Jindřichův Hradec, Tábor, Břeclav, Plzeň. tato a nejen tato místa jsme v uplynulém školním roce navštívili. Některá s pokročilými tanečníky, jiná se začátečníky. Všechny další zájemce o naše aktivity rádi uvítáme každý čtvrtek od 16. hodin v malé tělocvičně ZŠ. Povídání a fotografie z našich akcí najdete na Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle Za SDC Šumaváček Miroslav Procházka. Mladí stolní tenisté v létě nezahálejí Díky pochopení ředitele Základní školy ve Vyšším Brodě našli mladí stolní tenisté z Vyšebrodska konečně důstojné prostředí v sice malé, zato útulné školní tělocvičně. Za vydatné pomoci rodičů a vedení školy byl založen nový sportovní oddíl s názvem: Kroužek stolního tenisu Základní školy Vyšší Brod. Oddíl je složen z bývalých hráčů a hráček velmi úspěšného stolnětenisového klubu KST Loučovice, kteří byli do Vyššího Brodu převedeni řádným přestupem a nově příchozích zájemců z místní školy. V současné době je v oddíle evidováno šestnáct dětí na velmi rozmanité výkonnostní úrovni. Jsou zde hráči figurující na celostátních žebříčcích, kteří jsou vzorem pro úplné začátečníky, jež přišli zkusit krotit pingpogový míček teprve nedávno. Stolní tenis už dávno není jen zimní sport, a tak se naši mladí hráči poctivě připravovali na novou sezonu celé léto. Pro ty nejúspěšnější bylo vyvrcholením přípravy každoroční letní soustředění, které trvalo celých osm dní dvoufázovým tréninkem pod vedením dvojice trenérů Pavla Mlezivy a Josefa Brückmüllera z Českých Budějovic. O výplň volného času mezi dopoledními a odpoledními tréninky se pak s profesionalitou jemu vlastní staral pan Jaroslav Jonáš. Sourozenci Tranovi pak navíc absolvovali ještě několik tréninkových jednotek s panem Jiřím Hronkem, který v jižních Čechách vybírá nejnadějnější jednotlivce, jež pak připravuje na vrcholový sport. Do nové sezony tedy nezbývá než popřát mnoho úspěchů. pm

5 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 5 Novela zákona o ochraně ovzduší Poslanecká sněmovna schválila na svém jednání novelu č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Nový zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nabývá účinnosti dne Cílem nového zákona je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika, dále optimalizace některých jeho koncepčních nástrojů, jako jsou Programy kvality ovzduší nebo Národní program snižování emisí. Zákon zavádí individuální přístup ke zdrojům znečišťování ovzduší a míru jejich působení na kvalitu ovzduší. Norma omezuje administrativní náročnost a převádí do české legislativy požadavky Evropské unie. A co by nás mimo jiné například mělo zajímat? Třeba povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární Činnost Druhy paliv a připojeného spotřebiče paliv Pevné Kapalné Plynné Celoroční provoz Sezónní provoz Čištění spalinové cesty 3 x 2 x 3 x 1 x Kontrola spalinové cesty 1 x 1 x 1 x 1 x Výběr pevných (tuhých) znečišťujících látek a kondenzátu 1 x 1 x 1 x 1 x zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Za přestupky fyzických osob lze uložit pokutu až do výše Kč. Vzhledem k blížící se topné sezóně jistě nebude marné připomenout i Nařízení vlády č.91/2010 Sb., který předepisuje četnost, způsob čištění a kontroly komínů (spalinových cest). Minimálně jedenkrát ročně by měla proběhnout kontrola komínu odborně způsobilou osobou (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Provedené kontrole obdržíte písemnou zprávu. Co se týká čištění spalinových cest, v případě spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50kW, je můžete provést svépomocí. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v následující tabulce: Pokud hasiči v případě požáru zjistí, že byl například mimo jiné zapříčiněn i nedodržením výše uvedených povinností, mohou uložit pokutu. V případě, že je objekt pojištěn, může pojišťovna v obdobném případě odmítnout pojistné plnění. Podrobnější informace najdete např. na webových stránkách. OŽP MěÚ Vyšší Brod Tamtam pomáhá rodinám malých sluchově postižených dětí Středisko rané péče Tamtam Praha, které je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let. Tato služba je již dvanáctým rokem poskytována také v celém Jihočeském kraji, kde ji v současnosti využívá 11 dětí klientských rodin. Nabízené služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina má svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí na pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit bezradní a začít pochybovat o své rodičovské kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při výchově a podpoře vývoje dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických programů. Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme se také spolu s rodinou na výběru vhodné mateřské školky a průběžně sledujeme, jak se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat, záleží na mnoha faktorech, např. na typu a závažnosti sluchového postižení (střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na době jeho vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené řeči ) a liší se také podle individuálních předpokladů každého dítěte. Společným a velice důležitým aspektem, zásadně ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské zařazení dítěte, je včasné zahájení rehabilitace čím dříve, tím lépe. Protože o službu rané péče se rodina musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše středisko kontakt, znáte li ve svém okolí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo se závažnou poruchou řeči. Rodina nás poté může kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat. Středisko rané péče Tamtam Praha tel.: praha.cz praha.cz Pronajmu zajímavý nebytový prostor na náměstí ve Vyšším Brodě Hotel Panský dům (od září) nyní prodejna chovatelských potřeb. Tel

6 6 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Program kina Vyšší Brod září 2012 MěKZ, Náměstí 104, Vyšší Brod, tel.: , e mail: Pátek POLSKI FILM hod. Drama, ČR/Polsko, 2012, 113 min., od 15 let Kinopremiéra v ČR s titulky Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem... Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU, si splnili dávný sen a rozhodli se natočit společný film. Počáteční idyla však rychle vzala za své. Polski film film o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi. Vstupné 80, Kč. Středa DOBA LEDOVÁ hod. Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, USA, 2012, 94 min., dabováno. Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Vstupné 70, Kč. Středa ŽELEZNÁ LADY hod. Biografický / drama, Velká Británie/Francie, 2011, 105 min., od 12 let s titulky, DVD a Blu Ray od Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc. Vstupné 80, Kč. Čištění řeky Vltavy 2012 v úseku Lipno nad Vltavou Boršov nad Vltavou Všechny milovníky Vltavy zveme na její čištění, které proběhne v sobotu 8. září 2012 od 9:00 hod., ve spolupráci s ČSOP a Povodí Vltava s.p. Tato akce je podporována půjčovnami lodí a veškerými obcemi a městy, kterými řeka protéká. Sraz všech dobrovolníků je v pátek 7. září v kempu Spolí u Českého Krumlova. Na tuto akci se můžete přihlásit na telefonním čísle , e mailu nebo v pátek večer v kempu Spolí u Českého Krumlova. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení během akce, večeře a dále ubytování v kempu Spolí. Ubytování je ve vlastních stanech. Během čištění bude řeka Vltava mít snížený průtok pro větší bezpečnost účastníků a pro snadnější čištění. Pro další informace se můžete obrátit na: Petr Kolínský, Mezi Domy 370, Praha 4 mobil: , e mail: Přijďte pomoci vyčistit řeku a její okolí a pomoci tak naší přírodě!

7 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 7 Zprávy z radnice Ve druhém čtvrtletí zastupitelstvo města Rožmberk nad Vltavou na svých jednáních mimo jiné schválilo: 1. závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok Přezkum hospodaření města udělali pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Za rok 2011 nebyly v hospodaření města zjištěny chyby a nedostatky. 2. místní vyhlášku o regulaci hlučných činností. Touto Vyhláškou město zakazuje o nedělích používat hlučné stroje, jako např. sekačky, křovinořezy či motorové pily. Přijetí vyhlášky vyvolalo mezi občany bouřlivé diskuze. Ti, kteří si na hluk o nedělích stěžovali, byli samozřejmě rádi, ale jiné občany to zaskočilo, či se cítili přímo na svých právech dotčeni. Je pravda, že nebýt stížností občanů na vykonávání těchto hlučných prací i v neděli,vyhláška by nevznikla. O tom, že se bude vyhláška na zastupitelstvu města projednávat, se měli občané možnost dozvědět z uveřejněné pozvánky na jednání zastupitelstva. Přesto se tohoto konkrétního jednání zastupitelstva účastnilo poměrně málo občanů. Takže jsme názory druhé strany neměli možnost před schválením vyhlášky slyšet. Proč si ale někteří lidé vůbec stěžovali? Asi se opravdu hluk v neděli stává čím dál více neúnosným. Lidé jakoby zapomněli, že neděle je dnem klidu. Vyhláška ale není žádným tvrdým restriktivním právním předpisem. Proto je v ním pamatováno i na možnost v odůvodněných případech schválit výjimku ze zákazu činnosti. Stačí požádat o udělení výjimky nejméně 15 dnů předem. Stejně tak věřím i v lidský rozum, slušnost a toleranci. Myslím, že když bude muset někdo z nás opravdu nějakou hlučnou práci na krátkou dobu v neděli udělat a seznámí s tím své nejbližší okolí, že se nenajde stěžovatel. A znáte to, kde není žalobce, není ani soudce. 3. upravenou směrnici k veřejným zakázkám, kterou bylo nutno přijmout z důvodu změny zákona. 4. rozpočtový výhled města na roky tržní řád města, jenž určuje, na kterým místech je možné prodávat zboží a poskytovat služby mimo zkolaudované provozovny. Je to hlavně nástroj na potírání prodeje alkoholických nápojů na různých vorech na Vltavě, který se v posledních letech neustále rozrůstá a který s sebou nese mnoho negativních jevů. Pokračujeme dále v plánovaných stavebních akcích. V těchto dnech finišuje dokončení celkové opravy tělocvičny v Rožmberku nad Vltavou a v místní části Rožmberk paneláky byla dokončena výstavba dvou nových lamp veřejného osvětlení. Vladimíra Kolářová, starostka Festival České hrady Hudební festival se konal již počtvrté. Tentokrát přivedl do Rožmberk nejvíce lidí, více než sedm a půl tisíce. Festival se z důvodu vodou podmáčeného pozemku nekonal v těsné blízkosti Rožmberka, ale byl přesunut na louku poblíž stanů a parkování, asi dva kilometry za Rožmberk. Tato změna lokality přinesla větší problémy s dopravou, zácpy na silnicích oběma směry postihly i ty řidiče, kteří zrovna za hudbou nejeli. Jinak se s touto vynucenou změnu organizátoři vyrovnali velmi dobře a návštěvníci byli s festivalem spokojeni. Jediní, koho se mohla změna místa festivalu negativně dotknout, byli místní podnikatelé, kteří nemuseli mít takový počet hostů jako v minulých letech. (vk) Pozvánka Zveme občany k účasti na jednání zastupitelstva města Rožmberk nad Vltavou, které se bude konat ve středu od hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

8 8 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Tikající výstava Vzasedací místnosti Městského úřadu Rožmberk je o letošních prázdninách k vidění výstava nástěnných hodin a domácí krejčovské dílny. Nástěnné hodiny, hlavně tzv. schwarzwaldského typu zde vystavuje Václav Fučík z Českého Krumlova a exponáty do původní krejčovské dílny zapůjčil Stanislav Trnka. Přestože se jedná o malou komorní výstavu, návštěvníky určitě potěší, zvláště když jim velmi fundovaný výklad a předvedení hodin poskytuje sám jejich majitel. Vysvěcení pomníku Vpátek se uskutečnilo vysvěcení pomníku padlých na malém náměstíčku v Rožmberku nad Vltavou. Jedná se o pomník, který postavili obyvatelé Rožmberka jako vzpomínku na své padlé vojáky z první světové války. Již několik desítek let nám z tohoto pomníku zůstala v parku malá skalka a mnozí z nás ani neměli tušení, co zde původně stálo. Jenom někteří starousedlíci si na památník pamatovali. O to větší bylo naše překvapení, když se v roce 2011 při úpravách břehu Vltavy kámen základ pomníku našel. Byl totiž použit na zpevnění břehu a jako mnoho památek na dobu dřívější měl zmizet ze světa. Nestalo se tak, kámen byl na světě, jasně identifikovatelný podle doložené fotografie, s patrnými znaky zabudovaných desek, na kterých byla uvedena jména padlých. Kámen instalovali na původní místo naši dobrovolní hasiči. Desky se samotnými jmény padlých se bohužel najít nepodařilo. Protože bývalí obyvatelé Rožmberka projevili zájem pomník opět deskami doplnit, odsouhlasili zastupitelé města jednoduchý nápis: Mrtvým ku cti a živým pro výstrahu a , který je uveden na jedné desce v českém a na druhé desce v německém jazyce. Tyto desky nechali rodáci vyrobit. Tak se společným úsilím podařilo znovuobnovit pomník, který k obrazu Rožmberka patří. Pomník nám bude připomínat oběti válek a násilí; vojáky, kteří padli ve světových válkách, zemřeli v zajetí či jsou od té doby pohřešováni. Je to vzpomínka na muže, ženy a děti, kteří v důsledku válek přišli o život. Zároveň je to důkaz usmíření mezi lidmi a národy. Pomník je mementem, kterým nás naši mrtví nabádají k míru. O spokojenosti návštěvníků výstavy svědčí pochvalné zápisy do návštěvnické knihy. V této knize se např. dočteme: Děkujeme za laskavý a láskyplný výklad o hodinách a odborný výklad v šicím koutku. Mamince (rodinné švadlence) by se jistě líbilo krejčovské zátiší a moc mi ji to připomnělo. Bylo to moc poučné, ještě že jsme s sebou měli tolik chytrých hlav a pamětníků Je to moc zajímá výstava, hodně jsme se dozvěděli. Je to poučné a hodiny jsou nádherné. Moc bychom si přáli některé z nich vlastnit. A jeden upřímný zápis od malého návštěvníka, kterému jistě rádi odpustíme i nějakou tu chybičku v gramatice: Nejvýc mě zaujaly kukačkové hodiny a Adámka zase hodiny s pojídačem knedlíků. (vk) Bleskové povodně V letošním létě nás opravdu bleskové povodně pěkně trápí. Již několikrát byly u nás záplavy z prudkých intenzivních přívalových srážek. Pokaždé, když se tak velká lokálni voda prožene naším územím, máme na městském úřadě stížnosti na zaplavené nemovitosti. První stížnost jsme již řešili na posledním jednání zastupitelstva a o dalších budeme jednat příště. Na jedné straně chápu tu beznaděj lidí, kteří se sotva vzpamatují z jedné záplavy, uklidí dům a mají tam vodu znovu. Na druhou stranu právě proto, že se nejedná o klasickou povodeň v oblasti kolem toku řek, lze těmto důsledkům přívalových dešťů jen velmi těžko předcházet. Voda bude vždycky mířit z kopce dolů, k řece. Navíc přívalové deště zničily letos majetek, který je od řek a potoků velmi vzdálený, u nás například cestu na Jiříčkov, cestu na Metlici. Na tyto kritické povodňové situace reaguje vodní zákon, který upravuje povinnosti a práva fyzických a právnických osob při ochraně před povodněmi. Ze zákona vyplývá, že stát ani obec neodpovídají za škody způsobené povodní, protože povrchové vody ani vodní toky nejsou předmět vlastnictví. S jedinou výjimkou, pokud by povodeň způsobila konkrétní osoba svým jednáním či opomenutím. Vlastníci nemovitostí tedy nemají při jejich poškození nárok na náhradu škody, která jim vznikla. Každý subjekt musí svůj majetek ochránit před nebezpečím povodně sám. Toto není samozřejmě pro postižené potěšující informace, ale uvádím to jako fakt na často slýchaný argument, že obec je povinna. Tak není. Zastupitelé se ale budou jednotlivými žádostmi na protipovodňová opatření zabývat. V odůvodněných případech budeme posuzovat frekvenci a výši škod, příčiny jejich vzniku a navrhovaná opatření, to vše ve spolupráci s odborníky. Pokud následně budeme činit protipovodňová opatření, kterými budeme ochraňovat pouze majetek fyzických a právnických osob, budeme požadovat aby tito vlastníci přiměřeně přispěli. (vk)

9 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 9 Cyklostezka Lipno Přední Výtoň Otevření nové cyklostezky přivítali obzvláště motoristé. V sezóně byla v minulých létech silnice Lipno hráz - Přední Výtoň přeplněna cyklisty, bruslaři, pěšími, takže způsobovali řidičům aut veliké obtíže při jejich předjíždění. Je až s podivem, že zde nedošlo k dopravní nehodě s tragickými následky. Cyklisté nyní mohou využívat novou cyklostezku. Je hojně využívána a někdy bývá až přeplněna a cyklista, který má rozvrženou svojí trasu se často vrací na silnici, aby dodržel časový plán své cesty. Svůj účel, pro který byla stezka vystavěna, stoprocentně plní. Kamenem úrazu se však stává prostor, kde uživatel opouští stezku v blízkosti Areálu letních sportů. Nezodpovědní řidiči nedbají příkazových značek a parkují mimo určená parkoviště. Policie ČR sice viníky pokutuje, ale nemůže zde držet stálou službu. OÚ chce v nejbližší době tento problém řešit instalací zařízení, které zabrání vjezdu automobilů. /ks/ Putování seniorů na historická místa v okolí obce Přebor v metané Vsobotu 23. června 2012 uspořádal oddíl Metané X. ročník turnaje O pohár obce Přední Výtoň v Areálu letních sportů. Vedoucí oddílu p. Petr Šumbera se členy oddílu vytvořili příjemné ovzduší ke sportovnímu zápolení. Rozhodoval zakladatel tohoto sportu na Českokrumlovsku p. J. Bulant. a o zapisování se postarala p. Libuše Šumberová. Pořadí Družstvo Body Skóre 1. MC Včelná 16 3, Slavoj Stožice 16 3, Katovice I. 12 1, ZKM Vodňany 12 1, OM Dolní Dvořiště 10 1, Křištál Lenora 8 0, Piberschlag 6 0, EO Přední Výtoň 4 0, Schönegg 4 0, Katovice 2 0,285 V sobotu 2. června podnikli členové Občanského sdružení seniorů celodenní autobusový zájezd do míst v našem okolí, o kterých se dovídali při předcházejících besedách. Navštívili jsme lokality, kam se někteří za celý život nedostali. Autobus nás zavezl na Růžový vrch a odtud jsme prošli trasu podél Schwarzenberského kanálu až ke státní hranici a zpět. U autobusu již čekal s terénním vozidlem p. M. Kovačičin, předseda Občanského sdružení Vítkova Hrádku, který náš zájezd sponzoroval, za což mu patří naše poděkování. Do jeho auta nasedli ti, kterým by dělalo potíž vystoupat po stezce k hradu. Ostatní pokračovali autobusem do osady Svatý Tomáš. Následoval výstup na hrad Vítkův Hrádek, kde nás čekalo pohoštění. Ti, kteří měli ještě dosti sil, vyšli až na vyhlídkovou plošinu. Počasí bylo sice příznivé, ale oblačnost bránila pohledu na panorama Alp. Posezení na nádvoří zpříjemnil p. J. Krahulec hrou na heligonku a zpěvem. Celé putování doprovodil výkladem p. J. Stoiber. 7.července zahájilo Občanské sdružení Vítkův Hrádek sedmou sezónu přístupu na hrad. Při této příležitosti naši senioři nechyběli. Po mši svaté ve Svatotomášském kostele následoval příjezd vladaře a jeho výstup na hrad doprovázený dvořany a ozbrojenou družinou. Cestou došlo i k souboji s lapky. K dobré náladě přispěl na nádvoří hradu i hudební soubor Libín z Prachatic. Za celý den se zde vystřídalo asi návštěvníků. Výrazně se zde zlepšily služby, např. elektronický průvodce. Do budoucna by se mělo vyřešit sociální zařízení, to současné při tak velkém počtu lidí nedostačuje. /ks/ Životní výročí občanů 3. čtvrtletí 2012 V měsíci červenci oslavily 65. narozeniny paní Margita Kubáková a 80. narozeniny paní Anna Csavojová, v srpnu 65. narozeniny paní Marie Svatošová a šedesátníkem se stal pan Jan Kostohryz. B l a h o p ř e j e m e!

10 10 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Senioři ve Vyšebrodském klášteře a Poštovním muzeu Úterní letní odpoledne 26. června 2012 přilákalo 21 seniorů k návštěvě kláštera a Poštovního muzea ve Vyšším Brodě. Zájezd vedl pan Jan Stoiber. Někteří použili vlastní dopravu, ostatní cestovali linkovým autobusem. Přivítal nás převor Justin a svěřil nás průvodci panu Tripesovi. K naší skupině se přidala ještě skupina studentů. Všechny zaujal zajímavý výklad pana průvodce. Seznámil nás se všemi zajímavými exponáty, studentky doplnily jeho výklad u jednoho z vystavených obrazů zpěvem z not na něm namalovaných. Obdivovali jsme nádhernou akustiku sloupové síně, studovnu, ve které jsou uloženy knihy ve vitrinách zprava doleva. Další prohlídka expozice v Poštovním muzeu byla neméně zajímavá. Historii a vývoj pošty až do dnešních dnů však spíše zajímal mužskou část. Čekání na autobus jsme si zkrátili posezením v hospůdce U Jakuba a ochutnáním piva z jejího minipivovaru. /ks/ Bilancování Občanského sdružení seniorů Přední Výtoň Vpátek 29. června se sešli senioři v nové klubovně na členské schůzi, aby vyhodnotili provedené akce a schválili program na 2.pololetí. Předseda pan Jan Stoiber v hodnotící zprávě konstatoval, že všechny plánované programy byly splněny. Přítomným byly nabídnut y následující akce: červenec: výlet autobusem do Sv. Tomáše 7. výročí otevření hradu Vítkův Hrádek srpen: soutěž seniorů v metané v Areálu letních sportů září: Poskytování laické první pomoci v modelových situacích Mgr. Kudláčková ze SZŠ a VOŠ z Č.Budějovic , návštěva Tuhový ch dolů a pivovaru Eggenberg v Č.Krumlově říjen: beseda s ornitologem L. Mühlsteinem , zájezd na výlov některého z jihoč. rybníků termín bude upřesněn dodatečně listopad: beseda s Dr. V. Ramešem z Archivu Třeboň Rožmberkové , turnaj seniorů v bowlingu v penzionu Vyhlídka , beseda Normandie a vylodění spoj. vojsk za 2. sv. války + diaobrázky s Pavlem Kroneislem a Markem Novákem a soutěžní kvíz prosinec: Výroční schůze OSS, volba výboru a RK , Posezení před Silvestrem s diskotékou pro starší Navržený program byl schválen. /ks/ V Přední Výtoni již po třicáté šesté... V sobotu 11. srpna 2012 se uskutečnil 36. ročník hasičské sportovní soutěže O pohár obce Přední Výtoň, kterou pod záštitou OÚ pořádá SDH Přední Výtoň. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet, celkem 32 družstev. 19 družstev mužů z Českokrumlovska, 3 družstva z rakouského Piberschlagu a Oedtu, 9 družstev žen z Českokrumlovska a 1 družstvo z Piberschlagu. Příznivé počasí přilákalo i velké množství diváků a cyklistů, kteří projížděli obcí po cyklostezce. Všichni povzbuzovali soutěžící družstva a jejich vyrovnané výkony odměňovali potleskem. Naši hasiči se dobře připravili a zhostili se výborně funkce pořadatelů. Při zahájení závodu přivítala přítomné starostka obce p. Regina Houšková. Při této příležitosti převzala p. Marie Stoiberová medaili Za mezinárodní spolupráci III. stupně in memoriam, která byla udělena jejímu manželovi, zemřelému starostovi SDH Adolfu Stoiberovi. Čestné uznání okresního výboru obdrželi: Jan Liška, Radek Krahulec, Oldřich Mareš, Marie Krahulcová, Eliška Kasperová, Výsledková listina sportovní hasičské soutěže O pohár obce Přední Výtoň konané dne 11. srpna 2012 v Areálu letních sportů v Přední Výtoni Výsledková listina sportovní hasičské soutěže O pohár obce Přední Výtoň konané dne 11. srpna 2012 v Areálu letních sportů v Přední Výtoni Pořadí Družstvo SDH muži Dosažený čas 1. Netřebice 19,48 2. Třísov 20,19 /20,93 * 3. Chlum B 20,19 /29,31 * 4. Holubov B 21,69 5. Holubov A 22,56 6. Brloh A 22,66 7. Velešín 1. 22,71 8. Brloh B 22,91 9. Plešovice 23, Chlum A 24,00 * Družstva dosáhla stejného času, proto se konalo 2. kolo pro určení 2. a 3. místa. Pořadí Družstvo SDH ženy Dosažený čas 1. Holubov 21,93 2. Chmelná 22,85 3. Chlum 23,05 4. Netřebice 26,76 5. Velešín 27,61 6. Pořešín 29,01 7. Dolní Dvořiště 22,71 8. Besednice 34,27 9. Přední Výtoň 37, Piberschlag diskvalifikace Pavel Kroneisl a Jiří Řechtáček, který obdržel ještě stužku za 30 let práce pro SDH. Čestné uznání krajského výboru převzal Martin Maček, medaili Za příkladnou práci Martin Stoiber, medaili Za zásluhy Jiří Krahulec a Jana Mačková. Všem blahopřejeme a věříme, že je ocenění povzbudí v jejich další činnosti ve prospěch našeho sboru. Po skončení závodů proběhlo vyhodnocení soutěže před hasičskou zbrojnicí, kde vedoucí družstev převzali diplomy a nejlepším družstvům předala poháry p. starostka obce. Putovní pohár získalo vítězné družstvo mužů z Netřebic. Děkujeme za sponzorský dar p. Romanu Vogeltanzovi z penzionu Hejrov a všem, kteří přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu této akce. /ks/

11 ĚSTO VYŠŠÍ BROD Před 450. lety ve Vyšším Brodě přenocoval český král Maxmilián. Byl to první přímo doložený pobyt hlavy českého státu na území městečka a kláštera. Podruhé se tak stalo 7. května roku 1937 návštěvou prezidenta Edvarda Beneše s manželkou, rovněž v městečku a v klášteře. (Srov. Koncem léta roku 1562 se schylovalo ke korunovaci syna císaře a českého krále Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské, rakouského arcivévody Maxmiliána v Praze na českého krále toho jména prvního, který je ovšem spíše znám pod svým císařským jménem, Maxmilián II. (panovníkem ). Byl to druhý příslušník rodu Habsburků na českém trůně po zvolení této dědičné dynastie na český trůn. Jeho vládu je možno hodnotit v zásadě pozitivně, jelikož mírový vývoj státu (Turky se dařilo držet na frontě v Uhrách.) zaručoval prosperitu a dnešního hlediska sympatickým rysem jeho vlády byla, na rozdíl od jeho otce, poměrná náboženská tolerance vůči nekatolíkům. Rovněž je třeba po dlouhé době nekritického českého hanobení rodu Habsburků přiznat, že čeští panovníci z tohoto rodu byli většinou císaři římskými (po roce 1805 rakouskými), což, mimo jiné, předpokládalo inteligenci a kultivované vzdělání, politický rozhled a vladařskou moudrost opřenou o katolické náboženství, jinými slovy schopnosti. Lze tedy konstatovat, že volba Habsburků roku 1526 na český trůn vůbec nebyla volbou špatnou a v novověkých dějinách náš střed Evropy přiřadila k její věroučně i kulturně západní části civilizace, jež se dodnes jeví z civilizačního hlediska světově nejúspěšnější. A z této kulturní tradice náš stát a částečně i Evropská unie vychází dodnes. Je také možno s trochou zjednodušení konstatovat, že psané institucionální dějiny (oborových ministerstev) základních agend našeho státu jsou plně archivovány právě od roku Že jsme 300 (resp. 400) let trpěli je až mýtus vyhroceně nacionalistického 19. století. Habsburská politika byla nadnárodní, resp. říšská, což byl volný svazek evropských křesťanských zemí, do značné míry srovnatelný s dnešní Evropskou unií, avšak mnohem volnější. Základním tmelícím prvkem byla křesťanská víra, kterou ovšem Evropská unie zavrhla a nahradila bezbřehým multikulturalismem. Východiskem Maxmiliánovy korunovační cesty se stal hornorakouský Linec dne 31. srpna 1562 a k prvnímu noclehu dorazil Maxmiliánův průvod již na českém území (i když v tehdejší německé jazykové enklávě), a to do Vyššího Brodu. Rožmberský historik Václav Březan zaznamenal, že na zemské hranici byl habsburský arcikníže a český kralevic, se svou manželkou Marií Španělskou (byla dcerou císaře Karla V., tedy Maxmiliánovou sestřenicí), přivítán delegací českých pánů v čele s majitelem panství, Vilémem z Rožmberka, který mu nabídl přenocování ve svém dědičném rodovém klášteře. O návštěvě se nedochovalo přímé svědectví, jež by popsalo podrobnosti. Lze se však oprávněně domnívat, že jádro průvodu v čele s Maxmiliánem a panem Vilémem našlo přístřeší v rožmberské rezidenci vyšebrodského kláštera, jež se tehdy pravděpodobně nacházela vpravo za Rožmberskou branou pro doprovod a panská rezidence byla pravděpodobně v místě dnešního Poštovního muzea, tedy opatství. Pro klášter i městečko to byla prestižní záležitost prvořadého významu. Z návštěvy arcivévodova početného doprovodu, jenž musel čítat jistě kolem sta koní (a dvojnásobku lidí) i příslušné povozy, museli mít prospěch i vyšebrodští měšťané, jelikož tak početný doprovod se celý nemohl do kláštera vejít. Ten byl zřejmě určen jenom pro nejužší a nejvýznamnější okruh osobností Maxmiliánova doprovodu a níže postavení šlechtici i většina služebnictva musela nepochybně přijmout ubytování v hostincích městečka a z kapacitních důvodů pravděpodobně i v některých měšťanských domech spolu se svým koňstvem. Bylo by zajímavé zjistit, jak byly uhrazeny náklady za pobyt, zda přímo od hostů či hostitele, pana Viléma z Rožmberka nebo zda se o náklady nějak podělili? Bohužel, velmi pravděpodobná varianta je, že náklady nechal pan Vilém na svých poddaných, tedy městečku i klášteru. Přesto lze usuzovat, že si měšťané prostřednictvím drobnějších přímých plateb od hostů také přišli na své. Následujícího dne 1. září se průvod odebral na nocleh do rezidenčního Českého Krumlova a pak s přenocováními přes České Budějovice, Soběslav, Tábor, Benešov a Štiřín do Prahy, kde proběhla korunovace, při níž Vilém z Rožmberka nesl, jako nejvyšší purkrabí Českého království (zástupce krále), českou královskou korunu. V rodu Rožmberků se tato čestná funkce neodehrála poprvé, jak si připomeneme později. Jak bylo řečeno výše, Maxmiliánova vláda byla pro české země dobou nepochybně pozitivní a snad i proto byl římskoněmecký císař a český král pohřben uprostřed chrámové lodi vedle svých rodičů v pražské katedrále sv. Víta v překrásném renesančním Colinově náhrobku z bílého alabastru (jehož zhotovení pořídil panovníkův syn, císař Rudolf II.), na němž spočívají jejich ležící portrétní náhrobní sochy. V osmdesátých letech 20. století byly ostatky těchto českých panovníků (po otevření jejich cínových rakví) podrobeny antropologickolékařskému průzkumu od prof. Emanuela Vlčka a výsledků těchto vědeckých zkoumání se lze dobrat v příslušné odborné literatuře. Některé oděvy a součásti pohřební výbavy těchto osobností jsou součástí stálé výstavy Pražského hradu. Dr. Milan Hlinomaz

12 12 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Informace jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vážení spoluobčané, zjistil jsem, že je potřeba vysvětlit pár skutečností týkajících se hasičů ve Vyšším Brodě. Nejprve je třeba vysvětlit a odlišovat pojmy a vědět, co je z čeho placené. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a výjezdová jednotka (JSDHO) jsou dva rozdílné subjekty. Řada lidí to však zaměňuje. SDH spadá pod SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) a veškerou svou činnost si hradí ze svých vlastních prostředků a není nijak financován z rozpočtu města. Členové sdružení si platí příspěvky a získávají sponzory. Pokud si naplánují soutěž, pořádají kulturní akce, různé společenské akce s kolegy z Bad Leonfeldenu, nebo mají výroční valnou hromadu, používají pouze vlastí finance a nijak nezatěžují rozpočet města. JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) prosím zde nechat i s vysvětlující závorkou je výjezdová jednotka, kterou musí každá obec podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně zřídit a udržovat její akceschopnost. Zřízení jednotky požární ochrany je zákonnou povinností obcí, ať se to někomu líbí nebo ne. Současně je každá taková jednotka nedílnou součástí integrovaného záchranného systému (IZS). Krajem je zpracován poplachový plán, podle kterého jsou jednotky vysílány k nejrůznějším událostem. Zdaleka nejen k požárům. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) zpracovává kategorizaci jednotek a jejich předurčenost. Naše jednotka je jako jediná jednotka v okrese předurčená k likvidování následků dopravních nehod. Z toho samozřejmě vyplývá potřeba lepšího a speciálnějšího vybavení, než mají ostatní okolní jednotky. Nákup, provoz a revize takového vybavení stojí nemalé peníze. Naše technika je zastaralá a kromě rychlého zásahového automobilu (RZA VW Transporter), který byl zakoupen městem, veškerou techniku dostáváme bezplatným převodem od HZS ČR. To znamená, že neustále opravujeme staré automobily, které již dávno překročily svou životnost. Je smutné, že některé sbory malých obcí mají nárok na nákup nových cisteren a my jako město tento nárok nemáme. V letošním roce došlo k zakoupení vyprošťovacího hydraulického zařízení díky tomu, že vedení města perfektně využívá dalších možností financování jednotky a úspěšně čerpá z grantových programů kraje na podporu jednotek PO, za což moc děkujeme. Děkujeme celému Zastupitelstvu města Vyšší Brod, které si uvědomuje, že nákup takového vybavení je potřebný, že neslouží pro naši vlastní potřebu, ale pro vykonávání naší práce, která je dobrovolná! Výjezdovou jednotku tvoří více než 20 obětavých hasičů, neustále se připravujících a pravidelně se školících podle vyhlášky Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany č. 247/2001 Sb. Veškeré školení, výcvik, opravy, údržbu, zajišťování akceschopnosti a hlavně zásahy vykonávají členové jednotky bez nároku na jakoukoli odměnu. Jednotku vysílá Krajské operační a informační středisko (KOPIS) k událostem nejrůznějšího charakteru v jakoukoli denní či noční dobu. Bohužel i k tragickým událostem. Odměnou je jednotce jen dobrý pocit, že někomu pomůže, ale někdy bohužel i bezdůvodná kritika některých přejících spoluobčanů, kteří společnosti nijak nedokážou a ani nechtějí sami pomoci a umějí jen kritizovat. Věřím, že tací jedinci nás nedokážou odradit. Zpravidla právě ti nejvíce naříkají a prosí o pomoc, když nás sami potřebují. Pak jim dojde i to, že jsou peníze na náš provoz vynaložené účelně. Daleko více než na jiné aktivity. Tímto chci poděkovat všem členům zásahové jednotky JSDHO Vyšší Brod za jejich potřebnou práci, jejich tolerantním rodinám a vedení Města Vyšší Brod včetně zastupitelstva. Velitel JSDHO Vyšší Brod Richard HURDA ml. Ke dni JSDH Vyšší Brod zasahovala v letošním roce již u 34 událostí. Z toho 5 požárů, 14 dopravních nehod, 14 technických pomocí a 1 planý poplach. Pár ukázek naší činnosti:

13 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 13 popis foto Svatobartolomějský trh a pouť Letošní pouti počasí opravdu přálo. Krásný slunečný den lákal návštěvníky do parku na náměstí. Bohatý program nabízel pro každého něco. Od her připravených pro děti až po hudební produkce, které mohli diváci sledovat ve stínu pivního stanu. Kdo si na trhu nakoupil, mohl uhasit svou žízeň chladivým mokem. Ti, co vydrželi až do večera, mohli spatřit krásné orientální tanečnice, ohňové show fakíra Dragona nebo jen zatančit při večerní zábavě doprovázené hudbou kapely Soda Kofola. kt

14 14 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Je to již 10 let co si připomínáme řádění vodního živlu u nás ve městě n 2002 srpen 2002 srpen 2002 srpen 2002 srpen 2002 srpen 2002 srpen 2002

15 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 15 Den otců června 2012 pořádala ZŠ T.G..Masaryka 20. ve spolupráci s obcí kulturní vystoupení k oslavě Dni otců, které se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu. Děti po hraném vystoupení předaly svým tatínkům vlastnoručně vyrobené dárečky. ZK Blahopřání novomanželům V sobotu dne 21. července 2012 si řekli své ANO pan Radek Vosika se slečnou Sandrou Mihalikovou. Bylo Vám dáno osudem, společnou cestou jít. Teď máte starost jedinou, na ní se dobře mít. Novomanželům přeje za obec Horní Dvořiště Zdeněk Kemény starosta a Ing. Helena Baudyšová matrikářka. Disney dětský den června 2012 byl k vidění na návsi naší obce Horňácký Disneyland. Jako již tradičně obec 2. ve spolupráci s místními dobrovolníky a za podpory sponzorů pořádala pro naše nejmenší Dětský den. Již z názvu je patrné, že letošní Dětský den byl zasvěcen kresleným postavičkám z dílny Walta Disneyho. Hlavní postavou, jež nás celým programem provázela, byl nejslavnější Mickey Mous. S ním přišli i Všichni z Kačerova, Sněhurka a trpaslíci, Shrek s Foinou, Pocahontas, Šmoulové i s Gargamelem, Cruela ze 101 dalmatinů, Gumídci, Mořská víla Ariel s princeznou Barbie, Medvídek Pů s tygříkem, Oliva Oyle s rivalem Pepka námořníka Blutem, Grinch, Hello Kitty, přátelé z Madagaskaru a Rafani. Zpestřením a odreagováním byl skákací hrad, kde se vyřádili snad úplně všichni. Poté co se děti dostatečně vyřádily a pohrály si s vysoutěženými dárky, se přesunuly na imporovizované pódium a zavítaly do klasické české pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Divadelní společnosti Máma a táta, kde za pomocí loutek zachránily princeznu. Následovala dětská diskotéka, jež volně přešla v diskotéku pro dospělé. Završením celého dne bylo večerní překvapení, které letos zajistil Slepičí tanec v nádherných slepičích kostýmech. Poděkování za příjemně strávený den patří všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravě a organizaci dětského dne, sponzorům a obci Horní Dvořiště, bez nichž by to opravdu nešlo. Fotogalerie včetně videa je k vidění na obecních stránkách v sekci Dětské dny. Za kulturní komisi obce: Luboš Kreml PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, ORGANIZÁTORŮM, ÚČINKUJÍCÍM, BEZ KTERÝCH BY TO NEŠLO OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ ve spolupráci s organizátory a dobrovolníky ENGEL strojírenská spol s.r.o., Kaplice FESL, výroba kuchyní a nábytku, Kaplice KREJČÍ Milan, Český Heršlák STAVEBNÍ PRÁCE MIKEŠ, Římov ČEVAK a.s., České Budějovice AGRO - MAMBAK s.r.o., Horní Dvořiště PB STAV (Baláž Josef), Zubčice LESS & FOREST s.r.o. ANDY CAFFÉ s.r.o., Lipno nad Vltavou HOSTÉ Nádražní restaurace v Českém Heršláku POZEMNÍ STAVBY DUVE s.r.o. (Pavel a Marek Ďurkovi), Horní Dvořiště JEDNOTA družstvo spotřebitelů v Kaplici GEHA elektromontáže s.r.o., Horní Dvořiště LESY ČR, s.p., KŘ České Budějovice, LS Vyšší Brod TECHNICKÉ služby Kaplice, spol. s.r.o. ZONEK Jan, Horní Dvořiště KEMÉNY Zdeněk ml., Horní Dvořiště MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ČERNÝ LES, Horní Dvořiště NASO computer, Kaplice ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, Horní Dvořiště SOKOL Horní Dvořiště BOLEBRUCH David, Horní Dvořiště AKVATYK, spol. s.r.o., Vyšší Brod Vítání občánků Vítání občánků do společenského života se konalo dne 06. června 2012 v obřadní místnosti Obecního úřadu. Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ TGM recitací básniček a zpěvem navodilo slavnostní atmosféru. Pan starosta Kemény Zdeněk přivítal nové občánky, rodiče a ostatní blízké. Za sebe i celou obec jim popřál hodně zdraví, lásky a radosti. Po projevu se rodiče podepsali do pamětní knihy a pak jim byly předány upomínkové předměty. Přivítaní občánci: Pečenka Jan * Vosiková Marie * Šístková Aneta * Ferenčík Jaroslav * Sivok Martin * Polák Filip * Kováčová Vanesa *

16 16 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 v horním dvořišti kraloval posílený tým domácích 4. místo včetně PUTOVNÍHO POHÁRU vítězi turnaje Sokolu Horní Dvořiště. Dále byly vyhlášeny individuální ceny pro nejlepšího gólmana Mittash Pavel (Sokol Přídolí) a nejlepšího střelce Krenauer Jan (Sokol Horní Dvořiště), jenž vsítil úctyhodných pět branek stejně jako Ševčík Josef (ACH Casinos a.s. Dolní Dvořiště). Ve prospěch Krenauera hovořil fakt, že vsítil první branku dřív než Ševčík ve vzájemném zápase. Po předání individuálních cen starosta předal rozhodčím zápasů (Lexa Bohuslav, Granec Robert a Ing. Krenauer Alfréd) připomínkové plakety. Po tomto všem přítomným poděkoval za účast a s přáním opětovného shledání oficiálně turnaj zakončil. Výsledkový servis V sobotu se konal na fotbalovém hřišti v Horním Dvořišti fotbalový turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ VII. ročník. V pravé poledne starosta obce Zdeněk Kemény slavnostně zahájil turnaj, přivítal všechny přítomné a popřál jim mnoho sportovních úspěchů. Po zahájení začalo 1. semifinále mezi místním fotbalovým klubem Sokolem Horní Dvořiště a loňským vítězem ACH Casinos a.s. Dolní Dvořiště posíleného i o hráče z Malont a hráčky kaplického Spartaku. Jednalo se o reprízu loňského finále. Utkání se hrálo bezstarostně a muselo se hlavně líbit divákům. Jen do poločasu padlo sedm branek. Brankostroj se nezastavil ani po přestávce a nakonec padlo jedenáct branek. Tu rozhodující vsítil nekompromisní ranou pod břevno domácí Růžička. Domácí tak hostům oplatili loňskou porážku a splnili povinnost a postoupli do večerního finále. V 2. semifinále se představil kombinovaný tým z Přídolí a již tradiční účastník tohoto turnaje Rychnovské Tornádo. Utkání nabídlo vyrovnanou bitvu po všech stránkách a tak i skončil první poločas. Paradoxně se druhý poločas herně vyvíjel lépe pro Tornádo, tak ho prohrál dva nula. Dalo by se říct, že nevyhrál lepší tým, ale šťastnější. Prostor mezi utkáními o umístění využili místní mladší žáci k sehrání exhibičního utkání na 2 x 15 minut. Utkání splnilo účel a to hlavně pobavit přítomné diváky. Nakonec utkání mezi modrými a žlutými skončilo remízou 5:5. V boji o 3. místo se utkali poražení semifinalisté. Tento zápas byl nečekaně vyrovnaný, když se všeobecně očekávalo, že si loňský vítěz z Dolňáku s Rychnovákama v klidu poradí. Opak byl pravdou a utkání bylo až do samého závěru vyrovnané. Výsledek na stranu Dolňáckých strhnul Ševčík, který nad všemi ostatními vynikal a v tomto utkání vstřelil hattrick. Finále mezi místními fotbalisty a Přídolím se vyvíjelo od počátečních minut pro domácí. Měli navrch, všude byli rychlejší a bylo jen otázkou času, kdy se to projeví i v podobě gólu. Do přestávky přišel jen jeden, ale hned po pauze další. Poté hosté z Přídolí zkorigovali a narostli jim křídla. Domácím se ještě podařilo odskočit o dvě branky, ale pak z nepochopitelných důvodů polevili a pět minut před koncem jasného zápasu obdrželi dvě slepené branky a tak o vítězi musel rozhodnout až penaltový rozstřel. V tomto penaltovém rozstřelu se zaskvěl brankář domácích Smutek, jenž chytil hned první dvě penalty hostů a vzhledem k tomu, že se jeho spoluhráči nemýlili, tak vychytal vítězství. Po skončení finále vyhlásil starosta obce Zdeněk Kemény výsledky, předal poháry za 1. až 1. semifinále SOKOL Horní Dvořiště CASINOS a.s., Dolní Dvořiště 6:5 (3:4) (Krenauer Jan 3x, Mokoš Jakub, Karala Patrik, Růžička Tomáš Ševčík Josef 2x, Šudoma Jiří, Svatoň David, Svatoň Radek) 2. semifinále SOKOL Přídolí TORNÁDO Rychnov nad Malší 3:1 (1:1) (Vaňásek Václav, Halmich Miroslav, Radykhovskyj Ruslan Hüttner Martin ) Exhibice ML. ŽÁCI modří ML. ŽÁCI žlutí 5:5 (1:4) (Pícha Karel 5x, Německý Jaroslav 3x, Ďuráková Andrea, Pečenka Jakub) o 3. místo CASINOS a.s., Dolní Dvořiště TORNÁDO Rychnov nad Malší 4:2 (1:1) (Ševčík Josef 3x, Hajdák Michal Zayml Pavel, Karták Rudolf) Finále SOKOL Horní Dvořiště SOKOL Přídolí 4:3 (1:0) (Krenauer Jan 2x, Hošek Patrik, Križan Jan Halmich Miroslav, Radykhovskyj Ruslan, Soukup Stanislav) Rozhodčí: Granec Robert, Ing. Krenauer Alfréd, Lexa Bohuslav Diváci: cca. 65 Poděkování Dne 16. srpna 2012 starosta obce Kemény Zdeněk pozval na obecní úřad paní Pečenkovou Marii, jenž vařila v závodní kuchyni pro naše školáky a seniory. Toto pozvání mělo jediný důvod a to odchod paní Pečenkové do zaslouženého důchodu. Starosta jí jménem obce poděkoval 7 a popřál hlavně zdraví a mnoho krásných chvil v dalším životě. ZK Výměna oken v tělocvičně a ve školce Obec Horní Dvořiště získala z Grantového programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 dotaci na akci Výměna oken a vstupních dveří v ZŠ Český Heršlák I. etapa (tělocvična, mateřská školka) ve výši celkem ,- Kč s tím, že vlastní spoluúčast je min. 50%. S potěšením můžeme konstatovat, že stavební práce jsou již hotovy včetně nového vymalování. Hlavně děti ze školky se mohou těšit na nové, příjemné prostředí. ZK

17 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 17 Vážení občané, počínaje 1. říjnem 2012 začne v naší obci platit nová obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Loučovice, která byla schválená zastupitelstvem obce usn. č. 131/2012 dne 7. srpna Zastupitelstvo obce tímto využilo zákonné zmocnění vydávat právní předpisy obce v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, což se týká i konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Reaguje tímto na hloučky opilců, kteří obtěžují občany a v mnoha případech žebrají nebo urážejí kolemjdoucí. Cílem této vyhlášky je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů, neboť by tato činnost mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku. Tato vyhláška sleduje ochranu výchovy dětí a mládeže a ochranu občanů, jejich bezpečnost, majetek a zdraví a směřuje k zamezení páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Zákaz konzumace se týká ploch uvedených v tabulce. Vymezení prostoru Popis veřejného prostranství prostor přiléhající ke st. p. č. 47/1, 47/2, 47/3 k. ú. Loučovice. p. č. 217/2, 217/6, 220/4 k. ú. Loučovice. venkovní čekárna u objektu na st. p. č. 109 a část p. č. 569/3 k. ú. Loučovice schodiště u objektu na st. p. č. 443 k. ú. Loučovice. p. č. 258/1 k. ú. Loučovice. prostor před a za budovou čp. 40 a přilehlého parku, park u řeky Vltavy. prostor volně přístupné čekárny vlakového nádraží ČD Loučovice. volně přístupné schodiště, které je součástí prodejny. park u Porákovy vily včetně schodiště a terasy přiléhající k objektu. p. č. 300/1 k. ú. Loučovice. p. č. 298/3 a část p. č. 298/6 k. ú. Loučovice. prostor vstupu do čp. 292 na st. p. č. 710 a část p. č. 211/18 k. ú. Loučovice. část p. č. 605/1 k. ú. Loučovice. místní komunikace ke hřbitovu a část odpočinkové místo s lavičkami na p. č. 298/6. volně přístupný prostor, který je součástí vstupu do domu čp. 292 (před prodejnou) a část příjezdové komunikace. prostor mezi dřevěným mostem přes řeku Vltavu a čp. 293 (restaurace Loděnice) Úplné znění vyhlášky je k dispozici na internetových stránkách obce nebo k nahlédnutí na zdejším obecním úřadu. Pozvánka na koncert Po úspěšném festivalu Čertovy proudy II se opět v naší obci koná vystoupení známých kapel a svou muzikou nás obohatí dvě nová seskupení. V rámci mistrovství Evropy v raftingu a otevřeného mistrovství Evropy v extrémním kajakingu na tréninkovém hřišti FC Vltava dne vystoupí: 17:00 18:00 hodin JINOVATKA 18:30 20:00 hodin ABRAXAS 20:15 21:15 hodin LOCOMOTIVE 21:30 23:00 hodin KAREL KAHOVEC, VIKTOR SODOMA se skupinou GEORGE & BEATHOVENS 21:15 24:00 hodin THE CHENCERS Vstupné pouze 100, Kč.

18 18 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 Pečovatelská služba Loučovice rozšířila svou působnost. Lipenští senioři mají pečovatelskou službu Na přelomu měsíce dubna a května 2012 Pečovatelská služba Loučovice oslovila seniory, žijící na území obce Lipna nad Vltavou s nabídkou poskytování sociálních služeb. V obci Lipno nad Vltavou pečovatelskou službu zřízenou neměli a zájem seniorů byl velký. V nynější době je tedy poskytována pečovatelská služba na území obce Loučovice a jejích přilehlých částech a v obci Lipno nad Vltavou. Počet klientů vzrostl skoro o polovinu, než byl stav k začátku roku Stávající kapacita klientů pečovatelské služby je 45 osob. V poslední době se pečovatelská služba a samotná péče o klienty rychle rozvíjí, i díky zájmu vedení obce o samotné seniory, jejich blaho a zkvalitnění služeb. Pečovatelská služba prošla za poslední rok řadou změn. Pečovatelky již nechodí po obci s jídlonosiči, nýbrž mají k dispozici služební automobil, díky kterému můžeme pokrýt větší počet klientů a tím i větší území poskytování. Nejen toto je samotnými klienty služby posuzováno velmi kladně a ohlasy na zkvalitňování služby jsou velmi pozitivní. Dále došlo k modernizaci a kompletní rekonstrukci sídla kanceláře pečovatelské služby. Ráda bych touto cestou poděkovala vedení obce Loučovice, že nám vycházejí vstříc ve zkvalitňování služeb a tím pomáhají ke spokojenosti svých občanů. V nedávné době byla navázána spolupráce pečovatelské služby se zástupci Obecního úřadu Lipna nad Vltavou, týkající se lipenských seniorů. Pečovatelská služba prozatím poskytuje lipenským seniorům pouze služby, které je schopna v rámci provozních možností zajistit. Rádi bychom ale poskytovali i jiné služby, o které senioři mají zájem a pevně věřím, že spolupráce se bude ubírat správným směrem, ku prospěchu seniorům. Zájem zástupců Obce Lipna nad Vltavou je již patrný, neboť obec poskytla příspěvek do rozpočtu obce Loučovice a tím umožnila snížit úhradu za službu jednotlivým lipenským seniorům. Tímto též děkuji vedení obce Lipno nad Vltavou za jejich vstřícnost a pomoc v problematice péče o seniory. Jsem ráda, že se setkávám při své práci s lidmi, kteří se nestavějí ke stáří zády a snaží se pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Dále bych ráda vyzdvihla i samotné naše klienty, kteří díky svému pozitivnímu přístupu k životu zpříjemňují pečovatelské službě výkon své profese. Zájemci o poskytování pečovatelské služby naleznou bližší informacena webových stránkách Obce Loučovice sekce pečovatelské služby. Mgr. Pavla Vachová Pečovatelská služba Loučovice

19 září 2012 Vyšebrodský zpravodaj 19 Čtenářský koutek víc starostí, protože je jiný než ostatní děti. Wilsonová Jacqueline Moje sestra Jodie Pearl a Jodie jsou sestry. Mladší Pearl je malá, stydlivá a ustrašená. Jodie je skoro o tři roky starší a je odvážná, ztřeštěná a drzá a Pearl ji zbožňuje. Když si jejich rodiče najdou novou práci, začíná se všechno pomalu měnit. Braunová Petra Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. Filip sedí opřený o hrubou zeď a zdá se mu, že slyší děsivý hlas: Filip je zločinec!... Osoblaha Marek Tajemství knížete Rostislava aneb slepý kníže vrahy vidí Kníže Rostislav, který se dostal do léčky a je oslepen zjišťuje, že získal další smysl... Swerling Beverly Město rozkvětu Čtvrtá kniha mapujících zrod a rozvoj Spojených států, zejména však jejich nejvýznamnějšího města New Yorku. Autorka nás přenáší do doby, kdy se ostrov Manhattan na samém konci občanské války mění v pulzující centrum bohatství a blahobytu. Cornwell Bernard Smrt králů Román přináší další příběh Uhtreda z Bebbanburgu, velmože ve službách wessexského krále Alfreda, později zvaného Veliký. Alfred však umírá a zdá se, že s ním umírá i jeho sen o sjednocení anglických křesťanských království. Vážení čtenáři, i přesto, že knihovna bude z důvodu výměny oken a malování až do uzavřena, Vám nabízím i v tomto měsíci řadu velmi zajímavých knih. Proto doufám, že i ze zářijové nabídky budete mít z čeho vybírat. Romana Ouředníková leporela: Na statku Zvířata z pralesa Havel Jiří Co tu kvete, svítí, létá? Soubor zábavných básniček oblíbeného autora. Básničky ukážou malým čtenářům, co ve světě kvete, svítí a létá. Slabý Zdeněk Strašidelné pohádky Strašidelné pohádky mají překvapivý děj, humor, fantazii a o napínavé situace není nouze. Krolupperová Daniela Rybí sliby Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník zlým kouzlem odnese daleko od rodného moře až k prameni horského potůčku. Panenku čeká strastiplná cesta domů. Naštěstí jí pomohou dobří tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Melounová Ivanka Povídání se zvířátky Hodný starý pan učitel už na děti nestačí. Potřeboval by do důchodu, ale nechce odejít, dokud nenajde vhodného nástupce. Někoho, kdo by měl děti opravdu rád. Pospíšilová Zuzana Kouzelná třída V krátkých příbězích a na veselých ilustracích této knihy zvířátka ožívají podobně jako v bajkách. A všichni dělají všechno proto, aby byli na světě někomu pro radost. Meadows Daisy Medulka, pamlsková víla Meadows Daisy Skarlet, víla granátového kamene Drijverová Martina Domov pro Marťany Desetiletá Michala se právě přestěhovala a má obavy. Hlavně jak se bude v novém prostředí dařit bráškovi Martinovi, se kterým je trochu Kratochvíl Miloš Bouráci Michal Souček a Filip Fialka jsou už známé firmy. Ve svém čtvrtém dobrodružství se rozhodnou, že se stanou skauty. Krolupperová Daniela Společenstvo klíčníků Vydejte se s Martinem, Vojtou, Gábinou a neveselým syslem do březnického zámku, do starého rozpadlého hamru nebo do rožmitálského kostela a pátrejte s nimi po tom, co střeží tajemné Společenstvo klíčníků. Taylorová Laini Dcera kostí a dýmu Karou je nadaná, krásná a tak trochu záhadná sedmnáctiletá studentka na pražské umělecké škole. Její tajemství nezná ani její nejlepší přítelkyně Zuzana. Ráda kreslí chiméry, fantastické bytosti, a nikdo netuší, že tato mytická stvoření jsou její rodinou. Lanczová Lenka Třináctá komnata Někdy stačí málo, aby se život obrátil naruby. V případě sympatické studentky Lindy je to jedno neopatrné prořeknutí mámina přítele a najednou je všechno jinak. Herrndorf Wolfgang Čik Knižní událost německé literatury. Knižní "road movie" pro všechny generace. Poetický i výstřední, hořce ironický a humorný román lze číst jako snově romantickou a dobrodružnou pouť dvou mladičkých outsiderů do vlastního nitra. Záruba Bořivoj Záhady pravěku v otázkách a odpovědích Svěrák Uhlíř Zpěvník Gravell Karen Vše o dospívání pro kluky detektivky: Čechura Rudolf Sherlock Holmes v Čechách Jansa Pavel Tajnosti hříšné světice Stout Rex Konečná dedukce Patterson Desáté výročí Indridason Arnaldur Seance smrti Roberts Nora Podivné hry Pittnerová Vlasta Selská pýcha Kristian Giles Synové hromu Vikingové plují do země Franků. Touha po pomstě vede Osrika, nebo li Havrana a jeho norské druhy po dnešní Seině. Jejich cestu doaix la Chapelle, kde je panovník Charlemagne slíbil přijmout, provázejí četná nebezpečí. Tučková Kateřina Žítkovské bohyně Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení. Říká se, že právě tam si některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na generaci. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat prosit Boha o pomoc. Dora Idesová je poslední z nich. Stráský Jiří Tóny Nová novela českého spisovatele, který je známý především jako autor Zdivočelé země. Novela je "zarámována" rozhovorem vnučky, mladé klavíristky, s dědečkem, slavným skladatelem, a jejich společnou prací. Tvrdá Eva Třešňovou alejí Dramatické osudy žen, jejichž život ovlivňuje konfrontace s velkými dějinami, národnostní původ a láska. Vaněk René Soma secundarium Navštivte s námi město obývané živoucími nočními můrami, kde se i obyčejná jízda tramvají stává dobrodružstvím a bojem o holý život. Sansal Boualem Němcova vesnice, aneb, Deník bratří Schillerových Pařížské předměstské sídliště, Alžír a alžírské vnitrozemí, německá města, Káhira, Istanbul, Osvětim do těchto míst zavedou čtenáře v působivém a skvěle napsaném díle, deníky bratří Rašela a Malricha Schillerových, synů německého otce a alžírské matky, žijících bez rodičů ve Francii. Kipling Rudyard Stopka a spol. Humorný příběh z prostředí anglické střední školy. Zafón Carlos Marina Píše se rok Student Oskar na jedné ze svých toulek potkává Marinu. Společně se

20 20 Vyšebrodský zpravodaj září 2012 vydávají za záhadným znamením černého motýla. Nemají však ani tušení, jaké hrůzy na ně v temných uličkách Barcelony čekají. Keenan Brian Kolébka zla V knize vychází autor ze zkušenosti svého věznění. V roce 1985 odjel do Bejrútu, aby na tamní univerzitě vyučoval anglo-irskou literaturu. Po několika měsících byl unesen šíitskými fundamentalistickými milicemi. V zajetí strávil čtyři a půl roku. Kniha je výrazně poznačena autorovou bolestivou, ale osvobozující zkušeností zajetí, totální osamělosti a konfrontace s lidstvím jeho věznitelů v podmínkách moderní nelidskosti. Mráz Igor Myslivci na stopě Historky ze života hajných, lesníků a pytláků. Šantrůčková Hana Co vyprávějí šumavské smrčiny Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Velká encyklopedie rybářství Průvodce lovnými druhy ryb, rybářským vybavením a rozličnými technikami sportovního rybolovu. Dějiny českých médií od počáku do současnosti Small Meredith Naše děti, naše světy Jak biologie a kultura ovlivňují naše rodičovství. Polsko cestovní průvodce Strunecká Anna Varovné signály očkování Venohr Wolfgang Patrioti proti Hitlerovi Cesta k 20. červenci Nekola Martin Mocní třetí říše Autor představuje méňe známé vůdčí osobnosti nacistického režimu. Týden knihoven V týdnu od října proběhne již 16. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Akci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Já bych Vás ráda pozvala v tomto týdnu na Dny otevřených dveří, kdy vedle školních dětí můžete zavítat do knihovny i Vy a seznámit se nejen s prací knihovníka ale i s akcemi, které v knihovně proběhly v uplynulém školním roce. V rámci této akce bych ráda pozvala i maminky s dětmi, které nechodí do mateřské školky, a které by se rády pravidelně setkávaly na posezení, jehož termín bude ještě upřesněn (sledujete vývěsku). Neváhejte a najděte si chvilku nás navštívit. Co nás čeká v září: Srdečně Vás zve Romana Ouředníková, knihovnice V září budeme řešit hlavně práci a finance. Kdo si začátkem září bude hledat práci, bude mít pocit, jako když mu házejí klacky pod nohy. Volná pracovní místa nebudou a když už ano, tak vám ho přímo před nosem někdo vyfoukne. Může se stát, že vám někdo nemusí přát a začne vás u zaměstnavatelů pomlouvat. Bude nás doprovázet pocit prohry. Nevěšte hlavu, všechny spory, které máte v jakémkoliv vztahu, ať už v pracovním nebo soukromém se vyřeší férově a spravedlivě. Nemějte pocit viny ani studu, protože hned po desátém září přichází nová energie a určitě se na vás usměje štěstí v podobě dobré nabídky na práci. Ať už se necháte zaměstnat nebo půjdete soukromě podnikat, bude to dobré. Jen musíte mít trpělivost a nechat všechny plá- ny pěkně vyzrát. Proto pečlivě plánujte a prozíravě se rozvíjejte, přinese vám to zisk. To nejhorší je už za vámi. Než ale začnete vydělávat penízky, bude třeba se uskromnit a každou korunu navíc ušetřit. Pravděpodobně už na konci září nás obchodní domy začnou bombardovat vánočními nabídkami a dostanete strach, kde letos na ty dárky zase vezmete a proto začnete pomalu vracet do regálů zboží, které vlastně ani tak nepotřebujete. Nevyhazujte zbytečně, ale také se nenechte ovládnout strachem. Důvěřujte, že vám vaše plány vyjdou. Stůjte za tím, čemu věříte a postavte se nohama na zem. Pak se vám nemůže nedařit. J Říhová Marie Chov koček Hezké babí léto přeje Michaela Švarcová VÝTVARNÝ KURZ Naučte se kreslit, malovat i modelovat, splňte si svůj dětský sen, o který jste byli připraveni a přihlašte se do celoročního výtvarného kurzu ZUŠ v Kaplici s pob. ve Vyšším Brodě. Nejde o to jak jste staří nebo jestli podle vás umíte či neumíte malovat. Přijďte si odpočinout a relaxovat při činnosti, která vás baví a z které si vždy něco odnesete. Ať už materiálního nebo duševního. kdy: září červen kde: ZUŠ Kaplice, pob. Vyšší Brod den a hodina: pátek v hod. (den a hodina jsou pouze předběžné, možnost domluvy, možnost blokových seminářů) časová dotace: 3 hod. týdně cena: 2000 kč pololetně (v ceně je zahrnuta výuka i veškeré standartní vybavení) kvalifikovaný učitel a výtvarník: Mgr. Martin Kubalák kontakt: cz, tel s pozdravem se budu těšit M. Kubalák PRACUJETE NEBO JSTE PRACOVALI V NĚMECKU ČI V RAKOUSKU? JSTE SI JISTI, ŽE MÁTE UPLATNĚNÉ VŠECHNY DAŇOVÉ VÝHODY V ČESKU? Více informací: tel účetní kancelář

Úřad práce informuje :

Úřad práce informuje : Úřad práce informuje : Od 1. 7. 2012 bude zahájeno vydávání karty sociálních systémů - skarty skarta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek dávky pomoci v hmotné nouzi dávky pro osoby se zdravotním

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : 7 členů OZ, 4 veřejnost Josef Mašek Roman Dibus Ing.Tomáš Vileta Pavel Zikmund Václav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 9 Spolek Vltavan v Praze občanské sdružení, registrovaný MV

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích Přítomni: obec Hvozdec: Ing. Michaela Košvicová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek: Karel Jobánek obec

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-25-2015 Termín jednání 24. srpna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více