Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí, pestrý kulturní program i čtrnáct řemeslnických stánků Velikonočního jarmarku přilákaly v sobotu 7. dubna na Náměstí stovky návštěvníků. A nejenom domácích. Mezi hosty byla i řada cizinců, kteří se zájmem sledovali zručnost řemeslníků, na své fotoaparáty i videokamery zaznamenávali vystoupení Národopisného souboru Palavěnka a Palavánek, účinkujících z DDM, Junior Bandu ze ZUŠ Mikulov či DH Mikulovanka. Novou turistickou sezonu v Mikulově zahájil za Klub podnikatelů její předseda Miroslav Šuta. Zámek pomyslně otevírala botanička muzea Milada Rigasová, Dietrichsteinskou hrobku vedoucí Kulturního střediska Václav Kosmák a za město Mikulov se slavnostního aktu zhostil místostarosta Eduard Kulhavý. Foto: archiv Michal Solařík Doslova obležená byla také Dietrichsteinská hrobka, do které byl ten den vstup zdarma. Zaznamenali jsme 469 návštěvníků, potvrdila produkční Kulturního střediska Ludmila Marcinčáková. Na celém sobotním programu Velikonočního jarmarku se kromě Města Mikulova podílelo také Regionální muzeum Mikulov, Klub podnikatelů města Mikulova, Turistické informační centrum Mikulov, Divadelní spolek Mikulov a na 130 hudebních, tanečních a divadelních účinkujících. Všem patří nesmírné poděkování za výbornou spolupráci. Zvláště bych však chtěla poděkovat panu Jaromíru Crhanovi, který se skvěle zhostil moderování celé akce, řekla Ludmila Marcinčáková. Zároveň prozradila také něco málo z plánů do budoucna. Letošní rok byl premiérový a myslím, že se vydařil. Podařilo se nám zajistit dostatek stánků s řemeslníky, kteří přímo před zraky návštěvníků předváděli svá řemesla. To byl hlavní záměr jarmarku. Vyšlo i počasí, což bývá vždy polovinou úspěchu. Příští rok chceme program rozšířit a daleko více spolupracovat s Regionálním muzeem. Chtěli bychom, aby zahájení turistické sezony proběhlo zároveň s otvíráním hradů a zámků začátkem dubna, řekla na závěr Ludmila Marcinčáková. Sobotnímu Velikonočnímu jarmarku v pátek 6. dubna předcházel již 3. ročník oslav Mezinárodního dne Romů. Náměstím se linula vůně maďarského guláše, nechyběla typická cigánská muzika se zpěvem a tanci. jich Nastává čas jarního úklidu Tak jako každý rok zjara, i letos budou pro občany Mikulova přistaveny kontejnery určené na likvidaci velkoobjemového odpadu (např. starý nábytek, bedny, matrace, koberce apod). Kontejnery budou přistaveny v těchto dnech: Po ul. Vinohrady (u amfiteátru), Bezručova (u bývalé restaurace u Konšelů) St ul. Pod Hájkem (parkoviště u Vincoopu), Venušina (parkoviště u penzionu Venuše) Po ul. Pod Strání, ČSČK (u Dětského domova) St ul. Na Hradbách (parkoviště vedle TJ Pálava), Hraničářů (parkoviště lahůdky Vyhoda) Po ul. Na Hradbách (spojnice ul. Na Hradbách a Vídeňská), Komenského (parkoviště) Kontejnery budou přistaveny na výše uvedené lokality vždy po 14. hodině odpoledne. UPOZORŇUJEME občany, že do nich NELZE UKLÁDAT stavební suť, železo, nebezpečný odpad, tříděný odpad (plast, papír, sklo). Přistavení kontejnerů a ukládání do nich budou kontrolovat a zajišťovat pracovníci spol. Tedos Mikulov, s. r. o. Dále opět informujeme občany, že velkoobjemový odpad je možno po celý rok odevzdávat ve sběrném dvoře na ul. Česká. Taktéž zde můžete odevzdávat železo, papír, barevné kovy a v malém množství také suť. Provozní doba sběrného dvoru je úterý sobota. Dana Zezulková, odbor životního prostředí Den učitelů na radnici U příležitosti Mezinárodního dne učitelů se v pondělí 2. dubna konalo na radnici setkání pedagogů s vedením města. Pozvání přijala stovka učitelů a pedagogických pracovníků ze základních i mateřských škol z celého Mikulova. Chtěla bych vám všem u příležitosti Dne učitelů poděkovat a popřát hodně zdaru ve vaší velmi záslužné práci, řekla na úvod místostarostka Ilona Žišková Vágnerová, která ještě před nedávnem sama stála za katedrou. Letošní premiérové setkání bylo mj. také příležitostí ke vzájemnému setkání kantorů, kteří se doposud neznali ani pracovně či osobně, a mělo by se stát tradicí. jich V přátelské podvečerní atmosféře spolu diskutovali také ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop a zástupkyně ředitele ZŠ Hraničářů Zdenka Nováková. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne 4. dubna Schválila: pronájem nebyt. prostor na Náměstí 8 KLINMAM CZECH, spol. s r. o., pronájem nebyt. prostor na ul. Brněnská 6 Vl. August, pronájem nebyt. prostor na Náměstí 14 J. Varmuža, ukončení nájmu nebyt. prostor na ul. Větrná 3 L. Buchtová, akci inženýrské sítě na ul. Valtická, dodavatele investiční akce Stavební úpravy MŠ Habánská, Mikulov fa Dvořák stavitelství Dolní Dunajovice, návrh na změnu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek orgány města Mikulov, Rada města projednávala zřízení přípravné třídy při ZŠ Mikulov, Valtická 3, zprávu o výsledcích hospodaření ZŠ a MŠ v Mikulově, návrh pravidel na spolupráci města Mikulova s místními spolky, sdruženími a ostat. subjekty. Doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení: návrh kupní smlouvy na prodej poz. p. č. 554 lok. mezi ul. Husova a ul. 22. dubna Helen Lenda, vyzvat spol. STALcon Trade, s. r. o., k zaplacení smluvní pokuty za pozemky na ul. Brněnská, vzájemné darování nemovitostí mezi JMK a městem Mikulov a návrhy darovacích smluv, návrh kupní smlouvy na prodej poz. p. č. 765/3 V. Müller, smlouvy o poskytnutí dotace na podporu kulturních aktivit a akcí ve školství. Bere na vědomí: zprávu o dosavadním průběhu jednání v oblasti optimalizace ZŠ v Mikulově, informaci o činnosti spol. STKO, s. r. o., po uzavření skládky v Drnholci, návrh programu Pálavského vinobraní 7. až , rezignaci na funkci člena Komise cestovního ruchu Jan Sojka. Jmenuje: člena sociální komise Jitka Ohnesorgová. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Kozí hrádek se mění v odpočinkové centrum Kozí hrádek prochází od poloviny listopadu loňského roku rozsáhlou rekonstrukcí. Za necelé dva měsíce se z něj stane nové odpočinkové centrum a mělo by sloužit jako výletní a parková zóna pro uspokojení potřeb občanů Mikulova i turistů. Veškeré stavební práce, které spočívají zejména v úpravách porostů dřevin a likvidaci dřevin nevhodných, nemocných či přestárlých, v terénních úpravách stezek, chodníků i přístupových komunikací, probíhají podle informací Jana Hluchého, vedoucího odboru životního prostřední, v souladu s projektem. Vše má být dokončeno a dílo dodavatelskou firmou SWIETELSKÝ předáno do 31. května a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by stanovený termín nebyl dodržen, uvedl Jan Hluchý. V současné době se provádí terénní úpravy, včetně dokončování stezek a chodníků, budují se opěrná stanoviště, zídky a odpočívadla na projektovaných procházkových trasách. V dalších dnech bude instalován mobiliář (lavičky, odpad. koše apod.). V závěrečných etapách prací budou realizovány projektované výsadby dřevin, sadovnické práce a konečná úprava zeleně. Celková obnova Kozího hrádku si vyžádá 4,9 milionů korun, přičemž 80 % nutných financí se podařilo městu Mikulov získat z dotací EU. V souvislosti se stavebními pracemi v celé lokalitě Kozího hrádku město Mikulov opakovaně vyzývá občany a návštěvníky, aby dbali na svou bezpečnost. Na přístupových cestách jsou umístěny tabule s nápisy Zákaz vstupu na staveniště. Prosíme všechny, aby je ve vlastním zájmu respektovali, říká Marian Sokolík z odboru regionálního rozvoje a investic. jich Budou vybírat šéfa kultury Ve čtvrtek 19. dubna proběhne výběrové řízení na post vedoucího odboru kultury. Podle sdělení místostarosty města Eduarda Kulhavého se do konkurzu přihlásilo 8 uchazečů, z nichž 6 splňuje všechny potřebné náležitosti. Z nich bude nejvhodnějšího kandidáta na post šéfa nově vzniklého odboru vybírat sedmičlenná výběrová komise. jich Chci třídit, nemám však kam Mám ráda svátky. To období klidu, pohody, vzájemných setkávání a hojnosti. V některých případech až PŘEHOJNOSTI. Má duše třídiče domácího obecného totiž i o letošních Velikonocích, stejně jako o loňských Vánocích, trpěla. Už v pátek před svátky totiž kontejnery na tříděný odpad na naší ulici, a nedělám si iluze, že naše ulice sběrné místo byla jedinou ve městě, přetékaly a na chodníku vedle nich se povalovaly tašky s plastem a papírem. Někdo měl jistě dobrý úmysl jít vytřídit svůj odpad. Ale neměl kam. Takže? Dilema! Odnést to zpět domů, nebo nechat odpad u kontejneru a ONI to určitě odvezou. Až pojedou. Otázka, kterou jsem si kladla i já, byla: KDY pojedou? Ve čtvrtek před svátky to nebylo, v pátek také ne a bylo mi jasné, že odpadky budou odvezeny nejdříve až v úterý ráno. Podívaná na NAŠE sběrné třídící místo večer na Velikonoční pondělí byla tristní. Celé to období velikonočních svátků ve mně hlodala otázka PROČ? Zapomněli snad na nás? Nebo je nejvyšší čas, aby někdo začal přemýšlet nad tím, že je potřeba jezdit častěji? Věřím, že když hned v úterý ráno jsem se ptala na problém odpovědných pracovníků na Městském úřadě, mluvila jsem nejenom za sebe, ale také za řadu mikulovských spoluobčanů, kteří měli možná podobný problém. Jitka Chromá Odpovídá vedoucí odboru životního prostředí Jan Hluchý. Mrzí mne stav, který byl zaznamenán. OŽP rozhodně prověří, byl-li ke vzniku takové situace nějaký objektivní, možná nepředvídatelný důvod nebo jde-li jen o selhání lidského faktoru, jak už to v takových případech obyčejně bývá. Nemám zatím informace, zda nebyl třeba porušen svozový harmonogram. Situace bude projednána se zástupci spol. STKO a věřím, že budou přijata taková opatření, aby k podobným jevům nedocházelo běžně. Pokud by však bylo řešeno vše jen cestou navýšení počtu svozů odpadů, myslím si, že to nepřinese zcela uspokojivý výsledek a navíc se opět zvednou již tak dosti vysoké náklady v oblasti odpadového hospodářství města. Částečným řešením je také zvýšit počet sběrných nádob na odpady tam, kde to situace vyžaduje a kde je rovněž možné jejich vyhovující umístění. Ke zlepšení stavu však může rozhodně velmi významně přispět i ukázněnost a disciplína obyvatel, kteří nebudou odkládat odpady tam, kam nepatří. 2 Dům na Brněnské ulici Bytový dům na ulici Brněnská doznal výrazných změn. Alespoň jeho část. Byty v sekci A a C byly dokončeny, zároveň jsou zpevněny chodníky a parkovací místa a vysazena zeleň. Investorem těchto bloků je společnost KCB invest, s. r. o., z Brna. Vlastníkem zbývajících dvou bloků B a D je nadále firma STALcon-Trade, s. r. o., která s výstavbou domu v roce 2004 začala. Ten však zůstal rozestavěn se značnými majetkovými a finančními problémy. Začátkem roku 2007 získal sekce A+C nový majitel Karel Čvančara a záměr dokončil. Vlastníci nových bytů se do nich mohou již od minulého týdne stěhovat. Podle informací Davida Hrabce z Realitní kanceláře STING, s. r. o., je prodáno již 90 % bytů v dokončených sekcích a na prodej jsou ještě dva byty. Jeden z bytů chce koupit také město Mikulov a vybudovat v něm expozici, která bude sousedit s památkou mikve, která byla pod domem v létě 2004 objevena. jich Svozy komunálního odpadu připadající na dny 1. a (úterky), budou přesunuty na 2. a (středy).

3 Výběr událostí za březen V měsíci březnu uložili strážníci 112 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč ve 13:20 hod. byla v křoví na sídlišti nalezena 10letá dívka z Mikulova v totálně podnapilém stavu! Strážníci na místo okamžitě přivolali RZS a ta ji odvezla do Nemocnice Břeclav. Za touto politováníhodnou událostí bylo experimentování s alkoholem několika podobně starých nezletilců. Nejednalo se o jejich první případ, Okénko Městské policie proto byla celá záležitost oznámena na MěÚ Mikulov sociální odbor v 19:00 hod. zadrželi strážníci na lávce, která vede nad rychlostní silnicí k nádraží ČD, 12letého klučinu z Mikulova, který zde měl v přítomnosti dalších dvou kamarádů házet kamínky na projíždějící vozidla. Jelikož ještě naštěstí nedošlo k poškození projíždějících vozidel, byl chlapec strážníky předán k pokárání svým rodičům byl strážníky nalezen v rozestavěného Hotelu Turold 29letý místní bezdomovec, který nejevil známky života! Šetřením Policie ČR a lékaře nebylo zjištěno cizí zavinění smrti ve 13:20 hod. před Českou poštou surově fyzicky napadal muž ženu. Vyslaná hlídka MP alkoholem posilněného agresora, 56letého muž z Mikulova, převezla na svou služebnu. Zde byla záležitost zadokumentována pro případ, že bude poškozená žena podávat na svého druha oznámení. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Neházejte zářivky do popelnic Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Česká, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední V noci ze 7. na 8. dubna mi na ulici Hraničářů před SBD neznámí vandalové převrátili můj osobní automobil zn. TRABANT na bok a zároveň odtlačili vůz zn. Fiat TIPO doprostřed komunikace. Jelikož se jednalo již o čtvrtý případ tohoto nehorázného počínání, žádám spoluobčany o pomoc při odhalení vandalů. Děkuji. Vaše informace očekávám na tel.: DNES TO BYLO MOJE AUTO, ZÍTRA TO MŮŽE BÝT VAŠE. A NEMUSÍ TO BÝT TRABANT! prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. Město Mikulov má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí Dne v hod. v zasedacím sále Městského úřadu II. v Mikulově se uskuteční D O B R O V O L N Á D R A Ž B A bytové jednotky č. 1057/3 na ul. 22. dubna. Nejnižší podání: Kč Minimální příhoz: Kč Dražební jistota: Kč Termíny a místo prohlídky: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne v hod. 2. termín dne v hod. Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, to jest u budovy čp a 1058 (ulice 22. dubna) v k. ú. Mikulov na Moravě. Odhadnutá cena: Kč Bližší informace: Igor Žiška dražební a realitní kancelář, Brněnská 92/2, Mikulov, mobil: , 3 Krátce Letošní šampion je z Perné Na tradiční výstavě vín z Podpálaví se 8. dubna na mikulovském zámku prezentovalo na 410 vzorků bílých a červených vín. Titul Šampion výstavy a cenu Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti si vysloužilo Chardonnay, výběr z hroznů, od Stanislava Peřiny z Perné. Cena starosty Mikulova za nejlépe hodnocené bílé víno připadla Veltlínskému zelenému, pozdní sběr, Františka Kulkuse ml. z Perné. Cenu Regionálního muzea Mikulov za nejvýše hodnocené červené víno získal Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, z vinařství Winberg Mikulov. Na parkovištích se opět platí Od začátku dubna jsou opět zpoplatněna všechna parkoviště ve městě, kde jsou instalovány parkovací automaty. Jedná se o parkoviště Komenského, Alfonse Muchy, Svobody, Česká. V době od 8 do 18 hodin je řidič povinen zakoupit si parkovací lístek aviditelně jej umístit za sklem svého vozidla, aby se tak vyhnul finančnímu postihu. Srdíčkový den také v Mikulově V pondělí 2. a v úterý 3. dubna pořádalo Občanské sdružení Život dětem charitativní akci SRDÍČKOVÝ DEN. V Mikulově se do finanční sbírky určené na pomoc dětem zapojili také studenti Gymnázia. V ulicích města prodávali reflexní pásku, která značně zvyšuje bezpečnost dětí, dospělých i cyklistů v silničním provozu. Organizátor sbírky doporučuje pásku umístit na dobře viditelné místo, např. na zápěstí, batohu či kočárku. Pásek několikrát prodlužuje vzdálenost, na kterou řidič zpozoruje chodce na silnici. jich

4 3. ROČNÍK OBLASTNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE Základní škola Valtická Mikulov uspořádala 3. dubna již 3. ročník oblastního kola recitační soutěže. Do soutěže se zapojily recitátorky a recitátoři z mikulovských škol a ze škol z našeho okolí. Celkem se jich sešlo 58. Soutěž byla rozdělena do tří částí recitace, dramatizace a divadlo. Účastníci předvedli velmi dobré výkony a dokázali prodat to, co se naučili. A měli opravdu o co soutěžit. Vítězové jednotlivých kategorií totiž postupují do krajského kola do Brna a tam změří své síly s dalšími recitátory. Porota, ve které zasedli pan Jaromír Crhan, paní Věra Subotová a paní Kolečkářová neměla vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Tímto bychom chtěli poděkovat členům poroty za jejich nelehký úkol. Výsledky soutěže: RECITACE I. kategorie (1. třída) 1. místo: Lucie Liďáková (ZŠ Valtická Mikulov) 2. místo: Eliška Peřinová (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Klára Kalianková (ZŠ Drnholec) II. kategorie (2. a 3. třída) 1. místo: David Seidl (ZŠ Pohořelice) 2. místo: Klára Kamenárová (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Karolína Sejkorová (ZŠ Drnholec) III. kategorie (4. a 5. třída) 1. místo: Natálie Widholmová (ZŠ Valtická Mikulov) 2. místo: Veronika Valová (ZŠ Valtická Mikulov) 3. místo: Ivana Kneeová (ZŠ Drnholec) IV. kategorie (6. a 7. třída) 1. místo: Martin Saip (ZŠ Hustopeče) 2. místo: Jolana Kratochvílová (ZŠ Pohořelice) 3. místo: Robin Diwulski (ZŠ Valtická Mikulov) V. kategorie (8. a 9. třída) 1. místo: Růžena Kvapilová (ZŠ Pohořelice) 2. místo: Michaela Minaříková (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Dagmar Černá (ZŠ Hustopeče) DRAMATIZACE I. kategorie 1. místo: Monika Tvrdoňová (ZŠ Valtická Mikulov) Informace z mikulovských škol II. kategorie: 1. místo: Pavlína Diwulská (ZŠ Valtická Mikulov) III. kategorie: 1. místo: Petra Klanicová (Gymnázium Mikulov) 2.místo: Adéla Pončíková (ZŠ Hraničářů Mikulov) DIVADLO I. kategorie 1. místo: ZŠ Valtická Mikulov 1. stupeň II. kategorie 1. místo: Gymnázium Mikulov 2. místo: ZŠ Valtická Mikulov 2. stupeň Pořadatelé děkují Kulturnímu středisku v Mikulově za poskytnutí kina Hvězda k uspořádání recitační soutěže. Dále děkujeme Střednímu odbornému učilišti Mikulov za sponzorský dar v podobě sladké odměny. Cukrářská dílna dětem vyrobila výborné zákusky. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. Již dnes se těšíme na další ročník. Jindřiška Kudrnová a Lenka Buchtová, FOTO: jich VELIKONOČNÍ INSPIRACE Velikonoce, pro křesťany nejvýznamnější svátky v roce, si dnes většina lidí u nás spojuje s velkým jarním úklidem, malováním kraslic a pletením pomlázek. Také Dům dětí a mládeže v Mikulově se rozhodl nastávající svátky přivítat dílnou s velikonoční tematikou nazvanou Vítání jara, kterou připravil ve spolupráci se ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E na středu 28. března. Všichni účastníci za vydatné pomoci vedoucích z DDM měli možnost vytvořit nádherné velikonoční aranžmá v podobě věnce z přírodních materiálů nebo zdobit veselá vajíčka. Dílny se s radostí zúčastnilo na třicet dětí a také několik rodičů. V úvodu předvedly děti z kroužku anglického jazyka vedeného paní Michaelou Harris, jak zvládly základy tohoto světového jazyka. A pak už následovala horečná soutěžní činnost. Natálka Válková z 5. ročníku a Martin Šrámek z 8. B upletli pomlázky, které porota ve složení paní I. Šrámková, D. Shromáždilová a L. Žovincová vyhodnotila jako nejlepší. 4 Čtyři soutěžní družstva sestavená z dívek 7. a 8. ročníku soutěžila v přípravě kulinářských specialit jarních pomazánek. Odborná porota hodnotila vzhled výrobků, rychlost přípravy a hlavně chuť vytvořených specialit a shodla se na vítězném družstvu dívek z 8. A (Michaela Krajíčková, Veronika Machalová, Jana Plvanová a Ivana Křemečková). Celé odpoledne, na jehož přípravě se podílela ředitelka DDM Mikulov paní A. Leikebová a paní učitelka M. Dočekalová, proběhlo v příjemné tvůrčí atmosféře, a tak se již teď můžeme těšit na další setkání. A na závěr ještě vítězný recept na veselé kuličky : 2 ks Lučiny, 1 pomazánkové máslo a 10 dkg strouhaného tvrdého sýra smícháme, dochutíme solí, česnekem a vytvoříme kuličky, které obalíme v drobně nasekané pažitce. Renata Hégrová, FOTO: archiv DDM SLAVNOSTNÍ PÍSKÁNÍ Úterý 27. března se stalo slavnostním dnem pro žáky 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E a také pro jejich bývalé paní učitelky z MŠ Sluníčko na ulici Pod Strání. Malí flétnisté v této školce totiž udělali své první krůčky ve hře na zobcovou flétnu, a tak se chtěli pochlubit svými dovednostmi a zahrát a zazpívat písničky, které se doposud na naší škole naučili. Popřáli také vlastnoručně vyrobenou kytičkou ke Dni učitelů. Jsme velmi rádi, že byli ve školce vřele přivítáni a za svou snahu odměněni bonbóny a paní učitelka krásnou kyticí. Rádi navážeme na tuto spolupráci a již teď se těšíme na další společné setkání, které se uskuteční v červnu ke Dni dětí. D. Shromáždilová, R. Hégrová VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ NS PÁLAVA Jako každý rok, i letos se žáčci z 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E rozhodli zpestřit klasickou školní výuku návštěvou výchovného koncertu pořádaného NS Pálava. Děti ze souboru jsou při svých vystoupeních veselé, pěkně se na ně dívá a nejdůležitější je, že práci v souboru neberou jako povinnost, ale jako radost. Je znát, že jsou pyšné na to, že něco umí a že se před svými vrstevníky mohou předvést. V krásně upravených a nažehlených krojích nám předvedly velikonoční zvyky, tance a písničky, kterými se v dřívějších dobách bavily venkovské děti. A protože vystoupení se konalo 28. března, přesně na Den učitelů, obdrželi jsme i my zúčastnění pedagogové malé překvapení děti z Palavěnky nám předaly krásnou kytičku. Jsme velmi rádi, že se můžeme pravidelně účastnit vystoupení malých zpěváčků, hudebníků a tanečníků, a proto bychom chtěli vedoucím, ale hlavně všem členům DNS Palavěnka, Palavánek a cimbálovým muzikám Kolík a Kolíček poděkovat za příjemné odpoledne. Učitelé 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E

5 POSLEDNÍ SNÍH Po dvouleté pauze se druhý stupeň ZŠ Valtické opět zúčastnil zimního lyžařského kurzu. Přes nepříznivé sněhové předpovědi jsme 25. března vyrazili vlakem do Petříkova. Pro mnohé žáky bylo toto cestování novým zážitkem a zkušeností. Čtyři dny jsme lyžovali v Petříkově a v pátek jsme vyjeli na Praděd, kde byla ještě lyžařská sezona v plném proudu. Předposlední den se uskutečnil závod ve slalomu. Na prvním místě se umístil Stanislav Bartoš, druhý byl Pavel Frlaus a třetí Roman Kršík. Večery jsme trávili společenskými hrami, přednáškami o historii lyžování a sledováním filmů. Již nyní se těšíme na příští rok a na další sportovní zážitky na zasněžených pláních. Kamil Míček MIKULOVSKÁ ZUŠ NA KRAJSKÉM KOLE NÁRODNÍ SOUTĚŽE Ve čtvrtek 30. března se v Brně v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové konalo Krajské kolo národní soutěže Základních uměleckých škol s převahou smyčcových nástrojů. Soutěže se účastnilo 35 komorních souborů ze ZUŠ z celého Jihomoravského kraje. Nechyběli ani zástupci mikulovské ZUŠ, kteří mají každoročně vynikající výsledky v řadě soutěží. Máme kvalifikované pedagogy s mnohaletou praxí, kteří milují svou práci a svým žákům se často věnují i ve svém volnu. Letos se nám sice nepovedlo v krajském kole získat 1. místo, a tudíž nepostupujeme do celostátního kola, přesto všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě, a soutěžícím žákům velmi blahopřeji, uvedla Gabriela Lahodová, zástupkyně ředitelky ZUŠ Mikulov. Umístění žáků ZUŠ Mikulov: 0. kategorie 3. místo: Trio: Marie Hasoňová housle, Adéla Šmídová housle, Kateřina Kocábová klavír, pedagog: Věra Kunovová. I. kategorie čestné uznání: Trio: Dominik Ryšánek housle, Jakub Vrabec housle, Veronika Smejkalová klavír, pedagog: Věra Kunovová. I. kategorie 3. místo: Smyčcové terceto: Daniel Rapant housle, Jana Zámečníková housle, Michaela Bursíková housle, pedagog: Věra Kunovová. II. kategorie 3. místo: Duo violoncello, kontrabas: Marie Chmelinová violoncello, Miloš Vacek kontrabas, pedagog: Igor Czajkowski. III. kategorie 2. místo: Duo violoncello: Marie Chmelinová violoncello, Alžběta Valíčková violoncello, pedagog: Igor Czajkowski. III. kategorie 2. místo: Barokní soubor: Jitka Lečbychová housle, Tomáš Stehlík housle, Lenka Kapustová viola, Alžběta Valíčková violoncello, pedagog: Irena Mrázková. jich Informace z mikulovských škol Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se zúčastnili první etapy rekonstrukce naší školičky. Členy družstva D domácích byly všechny pracovnice mateřské školy vydatně podporovány svými nejbližšími (manželi a dětmi). Ti všichni statečně bojovali s časem a nešetřili síly po celý měsíc. Jejich úsilí vyžadovalo hodně trpělivosti, pevné nervy, dobrou organizaci a velkou dávku ohledu na naše nejmenší, pro které se vše dělá. Na první zápas vyklízení půdy jsme si pozvali profesionály. Jak jednoduché, ale jen do doby, než jsme si přečetli cifru na faktuře. Suma za pět hodin práce a odvoz dvou fůr se rovnala nákupu deseti luxusních kočárků pro děvčata nebo dvanácti skvělých koloběžek pro kluky. Dostali tedy od nás červenou kartu. Další utkání s nakládáním a vykládáním tří velkých aut jsme zvládli jen za režii majitele auta. Vyčerpaní, ale spokojení jsme sbírali síly na finálový zápas. Finále vystěhování celé budovy vypuklo ve čtvrtek 29. března odpoledne. Zde, prosím, pozorně čtěte! Na prosbu o pomoc reagovalo celkem 57 rodičů (33 maminek a 24 tatínků). Úctyhodné číslo a ještě obdivuhodnější výsledek. Družstvo M + D (mamky a děti) zápasilo se stovkou pytlů, do kterých shrabovalo listí, aby uklidilo zahradu. Odměnou všem byly voňavé opečené buřtíky. Nejsilnější a nejvytrvalejší bylo družstvo T (tátové). K objednanému nákladnímu autu přidalo i šest svých vlastních a pak už se jen ozývalo: Na Růžovou!, Na internát! Celkem dvacet jízd to znamená dvacetkrát snést, naložit, přenést, vyložit IX. plavební sezónu v Lednici zahájil Palavánek Již devátou plavební sezónu v lednickém zámeckém areálu zahájil v sobotu 7. dubna, v rámci již tradiční akce Vítání jara v Lednici, dětských soubor Palavánek. Během svého vystoupení předvedl pásmo tradičních jarních lidových obyčejů a vše zakončilo utopení Morany symbolu zimy v zámecké Dyji. Toho se ujal oblíbený vodník Dyjáček, který připlul na svém plovoucím šlapohybu. V sezóně 2007 bude hladinu Zámecké i Staré Dyje opět brázdit flotila 5 lodí na dvou trasách od zámku k minaretu i k Janohradu. Plastové pramice Karolíny však nahradí dvě nové osobní lodě pro 18 osob, které budou na obou trasách převážet i jízdní kola, prozradil Také pět hodin práce, ale s obrovským rozdílem. Za tuto práci by naše děti měly 100 luxusních kočárků nebo 120 skvělých koloběžek. Vynikající skóre! Vyhrála dobrá vůle, zdravý rozum a chuť pomoci. Díky všem, kteří pomohli, i těm, kteří chtěli pomoci a nemohli. Jsem nesmírně ráda, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí a těším se na další spolupráci. Alena Hlaváčová, ředitelka školy, Habánská 82, Mikulov sobota 28. dubna VÝPRODEJ otevřeno od 9 do 15 hodin NOVÁ JARNÍ KOLEKCE David Firenze Mikulov, Pavlovská 48 Jaroslav Martínek z 1. plavební. Více podrobností o IX. plavební sezóně v Lednici naleznete na jich VÍTĚZOVÉ BEZ MEDAILÍ! 5

6 PRODEJ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ DO KANCELÁŘÍ, DOMÁCNOSTÍ A PODOBNĚ (CENY OD KČ) Pavlovská 49A, Mikulov Tel.: FINANČNÍ PORADCE půjčky, úvěry, hypotéky Kč za Kč, i bez prokazování příjmu životní i majetkové pojištění na telefonu (i SMS) garnýže kuchyňské stoly a židle stylový nábytek KENT dvoulůžka DOPRAVA PO MIKULOVĚ A OKOLÍ ZDARMA kuchyně TV stolky PC stoly komody předsíně NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, (za čerpací stanicí SHELL), Mikulov obývací stěny ratanový nábytek dětské pokoje PRODEJ I NA SPLÁTKY! Po Pá hod., So hod. Tel.: , , Přijmeme kuchaře, servírky a číšníky na brigádu do sezónního provozu ŘÍMSKÁ PIZZA ATC MERKUR VI-VIII Bližší informace na tel.: , , FIRMA MF ENERGY VÝROBA TURBÍNOVÝCH LOPATEK V MIKULOVĚ hledá technika do přípravy výroby Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru práce na počítači praxe v oboru výhodou Tel.: Jitka KUBÁNKOVÁ regenerační, relaxační a aromatické masáže (na mobilním masážním lehátku) přijedu k Vám domů po tel. domluvě provozovna bude k dispozici cca od července 2007 orientační cena: 1 hod. 150,-Kč, 1 hod. 280,- Kč šíje (30 min.) záda (30 min.) záda + šíje (40 60 min.) dolní končetiny (30 min.) horní končetiny (30 min.) obličej + hlava (30 min.) celková masáž ( min.) RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa nemovitostí Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí Pronájmy bytů a nebytových prostor Aktuální nabídka: Hledám pro zájemce 3 byt 1+1 do OV, nebo výměnu za 3+1, 2+1 s dopl., byt 2+1 nebo 3+1 do OV. Pronájem zařízeného bytu 2+1 na dobu 1 2 roky Kč měsíčně vč. služeb. Nekuřákům. 16 bj. půdní nástavba na sídlišti v Mikulově. Více na BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , NENECHTE SE UJÍT VELKOU JARNÍ AKCI NA KŘOVINOŘEZI ZNAČKY Firma Pivoda se zastoupením značky Vás zve do prodejny na slevovou akci SLEVY až Kč. Také dobrá zpráva pro vinaře a sadaře, slevili jsme ROSIČ SR 420 na Kč. Najdete nás na ulici Pavlovská 54, Mikulov Po Pá: 8 12, So: 9 11, Ne: zavřeno Tel.: , AUTOSERVIS POSEIDON Jiráskova ul. (u nové betonárky) Mikulov Tel.: , Nabízí: veškeré klempířské a karosářské práce osobních a dodávkových vozidel prodej náhradních dílů na většinu vozidel prodej olejů (výměna ZDARMA) náhradní vozidlo ŠKODA Fabia ZDARMA výkup havarovaných a jetých vozů zn. Škoda NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ AREÁL U JEZERA, NYNÍ HOTEL TERMAL MUŠOV přijme do celoročního provozu: KUCHAŘE, KUCHAŘKY, SERVÍRKY, POKOJSKÉ, UKLÍZEČKY dále: RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY DO RELAX CENTRA (BAZÉN, SAUNA) se znalostí anglického nebo německého jazyka a PC. Nástup k Osobní jednání. Kontakt tel.:

7 Sezóna 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově Na otázku, co dělají pracovníci muzea v zimě, snad ani nečekejte odpověď přijďte se raději podívat, co nového pro vás připravili. V neděli 1. dubna Regionální muzeum v Mikulově přivítalo návštěvníky na první prohlídce letošní sezóny. Tři okruhy historický s Galerií Dietrichsteinů, vinařský s obřím renesančním sudem a galerijní se sbírkou současného umění budou od 18. května 2007 doplněny o jedinečnou archeologickou expozici o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Pokud se někdo domnívá, že nalezené poklady patří na stránky pohádkových knížek, mýlí se. Jeden takový v podobě zachovalého vzácného roucha Markéty Františky Dietrichsteinové, provdané Lobkowiczové, představí muzeum 8. června 2007 v prostorách expozice Galerie Dietrichsteinů. Oděv, v němž byla Markéta Františka v roce 1617 pohřbena, byl vyzvednut z rakve uložené v lobkovické kryptě mikulovského kostela sv. Václava, kterou spolu s přilehlou kostnicí v létě 2003 upravoval Spolek přátel Mikulova. K tomu, že nazýváme nález zachovalých, nákladně restaurovaných textilií pokladem, nás opravňuje skutečnost, že ženský oděv ze 17. století je velmi vzácný a svrchní roucho Markéty Františky je snad jediným španělským pláštěm z té doby, který se vůbec dochoval. 8. června zároveň v muzeu přivítáme umělce, kteří výtvarným dílům svých kolegů z dřívějších staletí navracejí krásu utajenou pod nánosy času. Svou práci představí na vernisáži výstavy Umění restaurátorů restaurátoři umění. Návštěvníci muzea se mohou těšit na řadu dalších výstav, které oživí letošní sezónu. První z nich, Grafické listy 18. století ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově, těší milovníky umění i historie již od začátku dubna. V červenci ji vystřídá výstava Design centra Brno s názvem Atika, tu pak v září výstava obrazů a grafiky Mixtum compositum. Do vzdálené historie nás zavede v půli prázdnin výstava Náprstkova muzea v Praze Núbie v dobách faraonů. Úspěšná výstava Klíč k určování pokladů věnovaná hromadným mincovním nálezům na Mikulovsku znovu doprovodí celou sezónu. Také synagoga, která se otevře 20. května, nabídne kromě expozice Mikulov a moravští Židé zajímavou výstavu; tentokrát zde představí své dílo Karel Cudlín, jeden z nejvýznamnějších představitelů současné české fotografie. A zajímá-li někoho, co se bude dít také v zákulisí naší organizace, můžeme se pochlubit kromě jiného tím, že muzeu se podařilo získat dva mezinárodní granty. Prvním je grant z finančních mechanismů EHP/Norska na záchranu drobné a pevnostní architektury mikulovského zámku. Součástí projektu je restaurování plastik na Čestném nádvoří spolu s opravou fasády a dále restaurování kašny pod západní terasou i kašny na druhém zámeckém nádvoří vše v ceně EUR, přičemž na 15 % celkových nákladů se podílí vlastník objektu, Jihomoravský kraj. Z programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Rakousko získalo muzeum další grant, a to na vybudování kongresového centra ve výši Kč. Část celkových nákladů je hrazena ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Centrum bude umístěno v zámeckém sále, přilehlé vinárně a salonku a již od konce dubna bude sloužit českým i zahraničním klientům. Ještě stále někdo netuší, co se děje v muzeu v zimních měsících? Pak vás srdečně zveme přesvědčit se osobně a strávit v muzeu na mikulovském zámku spolu s námi příjemné chvilky i chvíle během roku RMM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Společnost Gebauer a Griller Kabeltechik, spol. s r. o. pořádá dne 12. května 2007 od hodin v areálu firmy Den otevřených dveří. Pro dospělé a děti je připraven celodenní zábavný program: skákací hrad, elektrický býk sportovní soutěže reprodukovaná hudba (DJ Dušan Mrázek, Brno) předváděcí vozy s možností jízd (FIAT) kosmetické poradenství, vizážistka (AVON) módní přehlídka (ZP Fashion Ing. Pavla Francová) občerstvení zajištěno Zúčastněte se prohlídky firmy a získejte zajímavé ceny. STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO KOLEKTIVU. PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POBAVIT. Srdečně Vás zve Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o., Nádražní 677E, Mikulov, tel.: Bližší informace poskytne pí. Novohradská, tel.: DEN ZEMĚ 21. dubna MIKULOV 10:00 slavnostní zahájení oslav 10:15 hry a soutěže pro malé i velké prohlídky Jeskyně Na Turoldu malý folkrockový koncert Bílá tma dívčí kapela Deset pohledů 14:00 koncert F.T.PRIM 15:00 slavnostní vysazení jeřábu oskeruše 15:20 vyhlášení výsledků: soutěže O nejkrásnější popelnici literární soutěže Zelené pero J.Tomečka sběrové kampaně a slosování výherců 16:00 ukončení oslav To vše díky našim sponzorům zdarma!!! SPOLEČNOST LIKOL, SPOL. S R. O., která provádí demolici objektů v areálu kasáren v Mikulově, nabízí občanům města Mikulova a okolních obcí odběr kvalitního stavebního dřeva (trámy, desky, latě) za jeho odvoz. Kontaktní osoba p. J. Prokeš (stavbyvedoucí) TEL.: Řádková inzerce Hledám ke koupi dům v Mikulově a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena do 5 mil. Tel.: do konce roku K prodeji RD 2+1, Mikulov, po rekonstrukci, jednopodlažní cihlový dům, pokoje cca 24, 26 m 2, kuchyň cca 12 m 2, blízko centra. Cena 2,5 mil. Kč. Tel.: K prodeji cihlový RD 3+1, Mikulov, po úplné rekonstrukci. Plovoucí podlaha, plastová okna, nová KL, zahrada 164 m 2. Cena 3,5 mil. Kč. Tel.: Oprava V minulém vydání Zpravodaje v příspěvku Vítání jara na ZŠ Valtická bylo uvedeno nepřesné datum konání akce. Rodiče a žáci 2. B třídy paní učitelky Dagmar Němcové strávili společné chvíle při jarní dílničce ve středu 28. března. red

8 ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ Jaro 2007 Kolo Datum Den Sraz Muži B Hodina Kde Odjezd Ne 9:00 Kostice B 10:00 Do So 14:45 Lednice B 16:30 Ve 15: Ne 12:15 Perná 13:45 Ve 12: Ne 9:00 Pavlov 10:00 Do Ne 14:45 Starovičky 16:30 Ve 15: Ne 9:00 Novosedly 10:00 Do Ne 14:45 Ladná 16:30 Ve 15: Ne 9:00 Tvrdonice B 10:00 Do Kolo Datum Den Sraz Dorost Hodina Kde Odjezd So Sokol 13:15 14:15 Do Pohořelice So 14:00 FC Ivančice 16:30 Ve 14: So 13:15 TJ Přímětice 14:15 Do So 14:00 TJ Jevišovice 16:30 Ve 14: So 13:15 Hrušovany 14:15 Do Ne 12:15 Nikolčice 14:15 Ve 12: So 13:15 FC Miroslav 14:15 Do Ne 11:45 Zbýšov 14:15 Ve 12: Ne 11:30 Zastávka 14:00 Ve 11:45 Kolo Datum Den Sraz Žáci Hodina Kde Odjezd So 8:00 Vel. Pavlovice 9:00 Do St 12:15 Dobšice 15:00 Ve 13: So 7:00 Miroslav 9:00 Ve 7: So 8:00 Tasovice 9:00 Do So 7:15 Mor. Krumlov 9:00 Ve 7: So 8:00 Hustopeče 9:00 Do Ve STARÝ 7:15 9:00 So Lískovec 7: So Mor. Slávia 8:00 9:00 Do Brno So 7:00 FC Ivančice 9:00 Ve 7: So 8:00 Kohoutovice 9:00 Do Přípravka poprvé na trávě Dne pořádal MSK Břeclav fotbalový turnaj přípravek ročníku 1997 a mladší. Na hřišti Slovanu Břeclav se představily oddíly z Lednice, Hlohovce, Tvrdonic, Charvátské Nové Vsi, Kostic, Břeclavi MSK,,B a,,c a Mikulova. Hrálo se na trávě ve dvou skupinách 2 15 minut. Po vybojovaných vítězstvích s Tvrdonicemi 3:2, MSK,,C 8:0 a Lednicí 4:2 si mikulovští borci poradili ve skupině o první místo s Hlohovcem 12:0 a s MSK,,B 3:0. Svou bojovností, kde byla znát poctivá zimní příprava a mnoho odehraných turnajů (i mezinárodních), se Mikulov umístil v celkovém pořadí na 1. místě před druhou MSK Břeclav,,B a třetí Lednicí. V soutěžích jednotlivců se absolutním králem střelců turnaje stal po penaltovém rozstřelu Martin Halčišák z FC Pálava Mikulov s osmi góly. Mikulovský fotbal reprezentovali hráči: P. Ondrák, J. Salay, R. Svoboda, M. Látal, M. Svozil, T. Hutr, A. Kopřiva, L. Křivánek, M. Halčišák a Z. Filka. Přejme všem hráčům mikulovské přípravky skvělé výsledky a krásně sehrané zápasy v jarní části soutěží, hodně diváků a nové kamarády v řadách FC Pálava Mikulov. O. Beránek, vedoucí přípravky FC Pálava Mikulov Horní zleva: R. Svoboda, M. Látal, A. Kopřiva, Z. Filka, spodní zleva: J. Salay, M. Halčišák král střelců, M. Svozil, T. Hutr, ležící: P. Ondrák a L. Křivánek. Jezdecký klub zahájil sezónu Jezdecký klub Mikulov zahájil uplynulý víkend svou již VIII. sezónu jezdeckých závodů. V neděli 15. dubna se konaly Parkurové závody, kterým předcházel sobotní veřejný trénink. Nedělního celodenního klání se účastnilo 122 jezdeckých dvojic. Reprezentant pořádající stáje, Zuza Suchá (14 let) na koni Eufrat, obsadila 3. místo v soutěži číslo 3, parkuru stupňové obtížnost 90/100 cm pro jezdce do 18 let. Hlavním partnerem akce bylo Vinařství z Novosedel Vinofol, partnerem závodů je Tanzbert, a. s., závody se mohly uskutečnit za podpory města Mikulova a fondů EU. VIII. ročník jezdeckých závodů bude dále pokračovat závody: června Mistrovství Jihomoravské oblasti mladých jezdců, juniorů, dětí a pony pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, července Drezúra stupňů Z-ST a července Parkur stupňů Z S**. jich 8 Pétanque hrají i mikulovští Krásné počasí přilákalo v neděli 1. dubna do lužáneckého parku v Brně nebývale velký počet hráčů (144) a na dvě stovky příznivců pétanque. Na Turnaj pro příchozí ALLIANCE FRANÇAISE Brno jsme vás zvali také prostřednictvím Zpravodaje MěÚ Mikulov a článek našel odezvu. Do Brna na tradiční otevírání pétanque sezóny, kterého se zhostil prezident AFB Brno pan Otakar Motejl, přijeli mj. i hráči z Mikulova, a dokonce budou hrát Brněnskou ligu. Ta na tento turnaj Alliance Française Brno totiž bezprostředně navazuje coby celoroční soutěž Brněnský Pétanque Pohár (BPP). Protože se v jiných místech našeho kraje podobná soutěž nehraje, přihlásili se přespolní letos do Brna. Zástupce v BPP tak bude mít v letošní sezoně Adamov, Mikulov a ve smíšeném týmu i Kuřim. Na vlastní kůži si tak noví účastníci mohou ověřit svoji výkonnost, uvedl Jiří Musil, prezident BPP. Zápasy, průběh a zejména úspěch mikulovského týmu můžete sledovat na jich Nový Zéland na kole i pěšky Chtěli byste se podívat na Nový Zéland a nemáte na to dost času nebo peněz? V tom případě máte možnost přijít se podívat na přednášku cestovatele Karla Stýbla, člena Českého klubu cestovatelů a autora knih Kavkaz 2001 a Aotearoa 2006, která se uskuteční 19. dubna v 19 hodin v přednáškové místnosti budovy Správy CHKO Pálava na Náměstí 32 v Mikulově. Pan Stýblo nám představí Nový Zéland jako přírodní klenot, zmíní se o jeho historii i současnosti. Přiblíží nám místní zvyky, problematiku soužití Maorů s bílými obyvateli. Dozvíme se o fenoménu zvaném Kiwi i o nevratných změnách v přírodě po příchodu lidí. Spolu s cestovatelem a jeho fotografiemi budeme putovat po obou hlavních novozélandských ostrovech. Navštívíme jediné velké město Auckland, ale i činné sopky, vysoké hory, ledovce, jezera a fjordy, seznámíme se s maorskou kulturou. Přednáška se uskuteční u příležitosti Dne Země, vstupné je dobrovolné. Dagmar Chytilová, CEV Pálava FOTO: archiv K. Stýblo Výbor TJ Palava Mikulov srdečně zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 20. dubna v 17 hodin ve sportovní hale Na Hradbách.

9 Program kina Hvězda Pátek 20. dubna ve hod. Film: USA Hlavní partner Pálavského vinobraní (123 min./titulky) POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL Okouzlující, fascinující, vražedný... Režie: Kevin McDonald Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson Mládeži přístupný od 15 let Drama Pátek 27. dubna ve hod. Film: ČR Vstupné: 50 Kč (95 min.) VRATNÉ LAHVE Bývalý učitel Josef Tkaloun v podání Zdeňka Svěráka se nehodlá smířit s pozicí důchodce. Režie: Jan Svěrák Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Fandovský, Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský Mládeži přístupný Komedie Sobota 28. dubna ve hod. Film: ČR Vstupné: 50/30 Kč (102 min.) KVASKA První český film ze zákulisí muzikálu. Režie: Mirjam Landa Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Daniel Landa, Vladimír Marek, Rudolf Hrušínský nejmladší Mládeži přístupný od 12 let Muzikál Vstupné: 50/30 Kč Pátek 4. května ve hod. Film: USA/Španělsko/ČR (114 min./titulky) GOYOVY PŘÍZRAKY Miloš Forman vypráví o revoluci svobody, království vášně a jiných obětech. Režie: Miloš Forman Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard Mládeži přístupný od 15 let Drama Sobota 5. května ve hod. Film: USA/Francie Vstupné: 50 Kč (103 min./dabing) ARTUR A MINIMOJOVÉ Podívaná pro malé i velké. Režie: Luc Besson Mluví: Jan Battěk, Lucie Vondráčková, Tomáš Juřička, Aleš Procházka a další Mládeži přístupný Rodinný Vstupné: 50/30 Kč Informace o promítaných filmech najdete na wwww.blog.mikulov.cz Poznačte si do kalendáře Do Jitka Štenclová, výstava obrazů, Galerie Efram. Do Dana Pacáková, výstava obrazů z Mikulova a okolní krajiny, Jazz Art Gallery, Náměstí 25. Čt Nový Zéland na kole i pěšky, přednáška Karla Stýbla, CEV Pálava, zač. v 19 hod. So Den Země, Turold, zač. v 10 hod. Ne Regionální přehlídka zpěváčků hanáckého Slovácka, kino Hvězda, zač. v 15 hod. Ne Obrazy a šperky Vladislava Urbana, vernisáž výstavy, Galerie Efram, zač. v 16 hod., výstava potrvá do Út Učitelský koncert, ZUŠ Mikulov, zač. v 17 hod. Čt Prohlídka s přednáškou a hudebními ukázkami, pořádá Muzejní spolek, kostel sv. Jana Křtitele, zač. v 17 hod. Pá Pálení čarodějnic, akce na zahradě DDM pro rodiče a nejmenší děti, zač. v 16 hod. So ročník taneční přehlídky STONOŽKA, nesoutěžní přehlídka tanečních souborů v kině Hvězda, zač. ve 13 hod. So Dívka roku oblastní kolo, zámek, zač. ve 14 hod. Obrazy a šperky v Eframu Galerie Efram na Husově ulici bude od neděle 22. dubna hostit díla brněnského akademického sochaře Vladislava Urbana, jenž obdivuje věčný prostor a přírodu se všemi jejími mechanismy a pestrostí. Tento výtvarník, který zkouší svoji invenci v několika oborech umělecké praxe, se představí svými obrazy a šperky. Rozhodně cizí mu není ani design skla, nábytku či drobné plastiky, podílí se rovněž na řadě veřejných zakázek ve spolupráci s předními architekty. V prostředí české výtvarné kultury užitého umění si získal VdM hostili sbor z Anglie Dietrichsteinská hrobka se v sobotu 14. dubna rozezněla zpěvem. Vystoupili zde Virtuosi di Mikulov společně s anglickým sborem Cantata Choir z Liverpoolu. Na závěr Jarního koncertu, který byl pořádán v rámci oslav Dne Země, uvedly spojené sbory slavné Halleluja George Friedricha Händela z jeho oratoria Messias. Toto velkolepé dílo nebylo v posledních letech v Mikulově prezentováno a poskytlo tak návštěvníkům velmi nevšední umělecký zážitek. Angličtí hosté také potěšili svým zpěvem účastníky nedělní bohoslužby v chrámu sv. Jana Křtitele. Oba sbory vystoupily v sobotu také při vernisáži barevných velkoformátových fotografií Ireny Armutidisové s názvem Za humny aneb pocta moravskému poli. Výstava potrvá v Dietrichsteinské hrobce až do Cyklus fotografií je věnován krajině a jejím přirozeným proměnám v čase od jara do zimy. Dietrichsteinská hrobka je otevřena od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin s pauzou mezi hodinou. Cena vstupného pro dospělé je 40 Kč, zlevněná 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč. jich REDAKČNÍ RADA Zpravodaje MěÚ Mikulov Jiří Večeřa Marcela Effenbergerová Ludmila Marcinčáková Jitka Chromá Štefan Kapičák Marie Leskovjanová Stanislava Vrbková Michal Solařík pověst úspěšného návrháře průmyslového a dekorativního skla. Svými pracemi je četně zastoupen ve fondu sbírek užitého umění českých i zahraničních institucí, kterými je uváděn i v odborné literatuře. Vladislav Urban se narodil v Plzni v roce Studoval šperkařskou školu a po maturitě Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Absolvoval sochařský sklářský ateliér prof. arch. Karla Štipla, doc. Václava Plátka a prof. Josefa Soukupa. Vernisáž výstavy Obrazy a šperky Vladislava Urbana začíná v Galerii Efram v 16 hodin, výstava potrvá až do 18. května. jich Sledujte informace a diskuse na blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. 9

10 HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Gastronomické akce v hotelu IRIS v Pavlově v roce Posezení u cimbálu Speciality na grilu Rybí speciality Speciality z podhradí Děviček Speciality na grilu Rybí speciality Těšíme se na vaši návštěvu! CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Ostrov Djerba Odlet z Prahy a Brna (8 dní) (8 dní) Hotel Ksar Djerba***+(PP) 6 990, ,- Hotel Eldorador Aladin****(PLP+) 7 990, ,- Hotel Ksar Djerba***+(AI) 7 990, ,- Caribbean World Palma***+ (AI) 8 990, ,- Cena zahrnuje: letenku, ubytování, uvedené stravování, transfery, služby českého delegáta, základní pojištění BASIC od Evropské cestovní pojišťovny a povinné smluvní pojištění. Cena nezahrnuje následujicí povinné příplatky: letištní taxy a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb (1 690 Kč na osobu), cestovní pojištění Blue Comfort (360 Kč na osobu, 180 Kč na dítě do 15-ti let) a palivový příplatek (990 Kč na osobu od 2 let). Hotel Aurelius, Pod Platanem 10, Mikulov, Tel.: , Pátek 20. dubna od 19 hodin živá hudba C E L Ý V Í K E N D Vám nabídneme JEHNĚČÍ STEAKY NA GRILU, PEČENÁ ŽEBRA MÁME PRO VÁS OTEVŘENO KAŽDÝ DEN! Po Čt Pá, So Ne OPRAVY A PRODEJ TV, PRAČEK A MYČEK INSTALACE * CENTRÁLNÍCH ZAMYKÁNÍ AUT * AUTOHIFI * COUVACÍCH SYSTÉMŮ * DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ * AUTOALARMŮ Při zakoupení autorádia instalace ZDARMA! Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 3. května 2007 Distribuce května 2007 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 24. dubna 2007 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj MěÚ, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Jitka Chromá tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 18. dubna 2007

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu

Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili. Čtěte na straně 12. Valašské muzeum v přírodě od května v plném provozu Jak jsme na tom s hřišti? Teplé počasí vyhání z brlohů i poslední dětské spáče Čtěte na straně 3 Sjezdaři nezklamali Mladí sjezdaři se na závodech na Pradědu neztratili Čtěte na straně 12! Marie Rottrová

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více