Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí, pestrý kulturní program i čtrnáct řemeslnických stánků Velikonočního jarmarku přilákaly v sobotu 7. dubna na Náměstí stovky návštěvníků. A nejenom domácích. Mezi hosty byla i řada cizinců, kteří se zájmem sledovali zručnost řemeslníků, na své fotoaparáty i videokamery zaznamenávali vystoupení Národopisného souboru Palavěnka a Palavánek, účinkujících z DDM, Junior Bandu ze ZUŠ Mikulov či DH Mikulovanka. Novou turistickou sezonu v Mikulově zahájil za Klub podnikatelů její předseda Miroslav Šuta. Zámek pomyslně otevírala botanička muzea Milada Rigasová, Dietrichsteinskou hrobku vedoucí Kulturního střediska Václav Kosmák a za město Mikulov se slavnostního aktu zhostil místostarosta Eduard Kulhavý. Foto: archiv Michal Solařík Doslova obležená byla také Dietrichsteinská hrobka, do které byl ten den vstup zdarma. Zaznamenali jsme 469 návštěvníků, potvrdila produkční Kulturního střediska Ludmila Marcinčáková. Na celém sobotním programu Velikonočního jarmarku se kromě Města Mikulova podílelo také Regionální muzeum Mikulov, Klub podnikatelů města Mikulova, Turistické informační centrum Mikulov, Divadelní spolek Mikulov a na 130 hudebních, tanečních a divadelních účinkujících. Všem patří nesmírné poděkování za výbornou spolupráci. Zvláště bych však chtěla poděkovat panu Jaromíru Crhanovi, který se skvěle zhostil moderování celé akce, řekla Ludmila Marcinčáková. Zároveň prozradila také něco málo z plánů do budoucna. Letošní rok byl premiérový a myslím, že se vydařil. Podařilo se nám zajistit dostatek stánků s řemeslníky, kteří přímo před zraky návštěvníků předváděli svá řemesla. To byl hlavní záměr jarmarku. Vyšlo i počasí, což bývá vždy polovinou úspěchu. Příští rok chceme program rozšířit a daleko více spolupracovat s Regionálním muzeem. Chtěli bychom, aby zahájení turistické sezony proběhlo zároveň s otvíráním hradů a zámků začátkem dubna, řekla na závěr Ludmila Marcinčáková. Sobotnímu Velikonočnímu jarmarku v pátek 6. dubna předcházel již 3. ročník oslav Mezinárodního dne Romů. Náměstím se linula vůně maďarského guláše, nechyběla typická cigánská muzika se zpěvem a tanci. jich Nastává čas jarního úklidu Tak jako každý rok zjara, i letos budou pro občany Mikulova přistaveny kontejnery určené na likvidaci velkoobjemového odpadu (např. starý nábytek, bedny, matrace, koberce apod). Kontejnery budou přistaveny v těchto dnech: Po ul. Vinohrady (u amfiteátru), Bezručova (u bývalé restaurace u Konšelů) St ul. Pod Hájkem (parkoviště u Vincoopu), Venušina (parkoviště u penzionu Venuše) Po ul. Pod Strání, ČSČK (u Dětského domova) St ul. Na Hradbách (parkoviště vedle TJ Pálava), Hraničářů (parkoviště lahůdky Vyhoda) Po ul. Na Hradbách (spojnice ul. Na Hradbách a Vídeňská), Komenského (parkoviště) Kontejnery budou přistaveny na výše uvedené lokality vždy po 14. hodině odpoledne. UPOZORŇUJEME občany, že do nich NELZE UKLÁDAT stavební suť, železo, nebezpečný odpad, tříděný odpad (plast, papír, sklo). Přistavení kontejnerů a ukládání do nich budou kontrolovat a zajišťovat pracovníci spol. Tedos Mikulov, s. r. o. Dále opět informujeme občany, že velkoobjemový odpad je možno po celý rok odevzdávat ve sběrném dvoře na ul. Česká. Taktéž zde můžete odevzdávat železo, papír, barevné kovy a v malém množství také suť. Provozní doba sběrného dvoru je úterý sobota. Dana Zezulková, odbor životního prostředí Den učitelů na radnici U příležitosti Mezinárodního dne učitelů se v pondělí 2. dubna konalo na radnici setkání pedagogů s vedením města. Pozvání přijala stovka učitelů a pedagogických pracovníků ze základních i mateřských škol z celého Mikulova. Chtěla bych vám všem u příležitosti Dne učitelů poděkovat a popřát hodně zdaru ve vaší velmi záslužné práci, řekla na úvod místostarostka Ilona Žišková Vágnerová, která ještě před nedávnem sama stála za katedrou. Letošní premiérové setkání bylo mj. také příležitostí ke vzájemnému setkání kantorů, kteří se doposud neznali ani pracovně či osobně, a mělo by se stát tradicí. jich V přátelské podvečerní atmosféře spolu diskutovali také ředitel ZŠ Valtická Rostislav Souchop a zástupkyně ředitele ZŠ Hraničářů Zdenka Nováková. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

2 Rada města na svém jednání dne 4. dubna Schválila: pronájem nebyt. prostor na Náměstí 8 KLINMAM CZECH, spol. s r. o., pronájem nebyt. prostor na ul. Brněnská 6 Vl. August, pronájem nebyt. prostor na Náměstí 14 J. Varmuža, ukončení nájmu nebyt. prostor na ul. Větrná 3 L. Buchtová, akci inženýrské sítě na ul. Valtická, dodavatele investiční akce Stavební úpravy MŠ Habánská, Mikulov fa Dvořák stavitelství Dolní Dunajovice, návrh na změnu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek orgány města Mikulov, Rada města projednávala zřízení přípravné třídy při ZŠ Mikulov, Valtická 3, zprávu o výsledcích hospodaření ZŠ a MŠ v Mikulově, návrh pravidel na spolupráci města Mikulova s místními spolky, sdruženími a ostat. subjekty. Doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení: návrh kupní smlouvy na prodej poz. p. č. 554 lok. mezi ul. Husova a ul. 22. dubna Helen Lenda, vyzvat spol. STALcon Trade, s. r. o., k zaplacení smluvní pokuty za pozemky na ul. Brněnská, vzájemné darování nemovitostí mezi JMK a městem Mikulov a návrhy darovacích smluv, návrh kupní smlouvy na prodej poz. p. č. 765/3 V. Müller, smlouvy o poskytnutí dotace na podporu kulturních aktivit a akcí ve školství. Bere na vědomí: zprávu o dosavadním průběhu jednání v oblasti optimalizace ZŠ v Mikulově, informaci o činnosti spol. STKO, s. r. o., po uzavření skládky v Drnholci, návrh programu Pálavského vinobraní 7. až , rezignaci na funkci člena Komise cestovního ruchu Jan Sojka. Jmenuje: člena sociální komise Jitka Ohnesorgová. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Kozí hrádek se mění v odpočinkové centrum Kozí hrádek prochází od poloviny listopadu loňského roku rozsáhlou rekonstrukcí. Za necelé dva měsíce se z něj stane nové odpočinkové centrum a mělo by sloužit jako výletní a parková zóna pro uspokojení potřeb občanů Mikulova i turistů. Veškeré stavební práce, které spočívají zejména v úpravách porostů dřevin a likvidaci dřevin nevhodných, nemocných či přestárlých, v terénních úpravách stezek, chodníků i přístupových komunikací, probíhají podle informací Jana Hluchého, vedoucího odboru životního prostřední, v souladu s projektem. Vše má být dokončeno a dílo dodavatelskou firmou SWIETELSKÝ předáno do 31. května a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by stanovený termín nebyl dodržen, uvedl Jan Hluchý. V současné době se provádí terénní úpravy, včetně dokončování stezek a chodníků, budují se opěrná stanoviště, zídky a odpočívadla na projektovaných procházkových trasách. V dalších dnech bude instalován mobiliář (lavičky, odpad. koše apod.). V závěrečných etapách prací budou realizovány projektované výsadby dřevin, sadovnické práce a konečná úprava zeleně. Celková obnova Kozího hrádku si vyžádá 4,9 milionů korun, přičemž 80 % nutných financí se podařilo městu Mikulov získat z dotací EU. V souvislosti se stavebními pracemi v celé lokalitě Kozího hrádku město Mikulov opakovaně vyzývá občany a návštěvníky, aby dbali na svou bezpečnost. Na přístupových cestách jsou umístěny tabule s nápisy Zákaz vstupu na staveniště. Prosíme všechny, aby je ve vlastním zájmu respektovali, říká Marian Sokolík z odboru regionálního rozvoje a investic. jich Budou vybírat šéfa kultury Ve čtvrtek 19. dubna proběhne výběrové řízení na post vedoucího odboru kultury. Podle sdělení místostarosty města Eduarda Kulhavého se do konkurzu přihlásilo 8 uchazečů, z nichž 6 splňuje všechny potřebné náležitosti. Z nich bude nejvhodnějšího kandidáta na post šéfa nově vzniklého odboru vybírat sedmičlenná výběrová komise. jich Chci třídit, nemám však kam Mám ráda svátky. To období klidu, pohody, vzájemných setkávání a hojnosti. V některých případech až PŘEHOJNOSTI. Má duše třídiče domácího obecného totiž i o letošních Velikonocích, stejně jako o loňských Vánocích, trpěla. Už v pátek před svátky totiž kontejnery na tříděný odpad na naší ulici, a nedělám si iluze, že naše ulice sběrné místo byla jedinou ve městě, přetékaly a na chodníku vedle nich se povalovaly tašky s plastem a papírem. Někdo měl jistě dobrý úmysl jít vytřídit svůj odpad. Ale neměl kam. Takže? Dilema! Odnést to zpět domů, nebo nechat odpad u kontejneru a ONI to určitě odvezou. Až pojedou. Otázka, kterou jsem si kladla i já, byla: KDY pojedou? Ve čtvrtek před svátky to nebylo, v pátek také ne a bylo mi jasné, že odpadky budou odvezeny nejdříve až v úterý ráno. Podívaná na NAŠE sběrné třídící místo večer na Velikonoční pondělí byla tristní. Celé to období velikonočních svátků ve mně hlodala otázka PROČ? Zapomněli snad na nás? Nebo je nejvyšší čas, aby někdo začal přemýšlet nad tím, že je potřeba jezdit častěji? Věřím, že když hned v úterý ráno jsem se ptala na problém odpovědných pracovníků na Městském úřadě, mluvila jsem nejenom za sebe, ale také za řadu mikulovských spoluobčanů, kteří měli možná podobný problém. Jitka Chromá Odpovídá vedoucí odboru životního prostředí Jan Hluchý. Mrzí mne stav, který byl zaznamenán. OŽP rozhodně prověří, byl-li ke vzniku takové situace nějaký objektivní, možná nepředvídatelný důvod nebo jde-li jen o selhání lidského faktoru, jak už to v takových případech obyčejně bývá. Nemám zatím informace, zda nebyl třeba porušen svozový harmonogram. Situace bude projednána se zástupci spol. STKO a věřím, že budou přijata taková opatření, aby k podobným jevům nedocházelo běžně. Pokud by však bylo řešeno vše jen cestou navýšení počtu svozů odpadů, myslím si, že to nepřinese zcela uspokojivý výsledek a navíc se opět zvednou již tak dosti vysoké náklady v oblasti odpadového hospodářství města. Částečným řešením je také zvýšit počet sběrných nádob na odpady tam, kde to situace vyžaduje a kde je rovněž možné jejich vyhovující umístění. Ke zlepšení stavu však může rozhodně velmi významně přispět i ukázněnost a disciplína obyvatel, kteří nebudou odkládat odpady tam, kam nepatří. 2 Dům na Brněnské ulici Bytový dům na ulici Brněnská doznal výrazných změn. Alespoň jeho část. Byty v sekci A a C byly dokončeny, zároveň jsou zpevněny chodníky a parkovací místa a vysazena zeleň. Investorem těchto bloků je společnost KCB invest, s. r. o., z Brna. Vlastníkem zbývajících dvou bloků B a D je nadále firma STALcon-Trade, s. r. o., která s výstavbou domu v roce 2004 začala. Ten však zůstal rozestavěn se značnými majetkovými a finančními problémy. Začátkem roku 2007 získal sekce A+C nový majitel Karel Čvančara a záměr dokončil. Vlastníci nových bytů se do nich mohou již od minulého týdne stěhovat. Podle informací Davida Hrabce z Realitní kanceláře STING, s. r. o., je prodáno již 90 % bytů v dokončených sekcích a na prodej jsou ještě dva byty. Jeden z bytů chce koupit také město Mikulov a vybudovat v něm expozici, která bude sousedit s památkou mikve, která byla pod domem v létě 2004 objevena. jich Svozy komunálního odpadu připadající na dny 1. a (úterky), budou přesunuty na 2. a (středy).

3 Výběr událostí za březen V měsíci březnu uložili strážníci 112 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč ve 13:20 hod. byla v křoví na sídlišti nalezena 10letá dívka z Mikulova v totálně podnapilém stavu! Strážníci na místo okamžitě přivolali RZS a ta ji odvezla do Nemocnice Břeclav. Za touto politováníhodnou událostí bylo experimentování s alkoholem několika podobně starých nezletilců. Nejednalo se o jejich první případ, Okénko Městské policie proto byla celá záležitost oznámena na MěÚ Mikulov sociální odbor v 19:00 hod. zadrželi strážníci na lávce, která vede nad rychlostní silnicí k nádraží ČD, 12letého klučinu z Mikulova, který zde měl v přítomnosti dalších dvou kamarádů házet kamínky na projíždějící vozidla. Jelikož ještě naštěstí nedošlo k poškození projíždějících vozidel, byl chlapec strážníky předán k pokárání svým rodičům byl strážníky nalezen v rozestavěného Hotelu Turold 29letý místní bezdomovec, který nejevil známky života! Šetřením Policie ČR a lékaře nebylo zjištěno cizí zavinění smrti ve 13:20 hod. před Českou poštou surově fyzicky napadal muž ženu. Vyslaná hlídka MP alkoholem posilněného agresora, 56letého muž z Mikulova, převezla na svou služebnu. Zde byla záležitost zadokumentována pro případ, že bude poškozená žena podávat na svého druha oznámení. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Neházejte zářivky do popelnic Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Česká, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední V noci ze 7. na 8. dubna mi na ulici Hraničářů před SBD neznámí vandalové převrátili můj osobní automobil zn. TRABANT na bok a zároveň odtlačili vůz zn. Fiat TIPO doprostřed komunikace. Jelikož se jednalo již o čtvrtý případ tohoto nehorázného počínání, žádám spoluobčany o pomoc při odhalení vandalů. Děkuji. Vaše informace očekávám na tel.: DNES TO BYLO MOJE AUTO, ZÍTRA TO MŮŽE BÝT VAŠE. A NEMUSÍ TO BÝT TRABANT! prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. Město Mikulov má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. Jan Hluchý, vedoucí odboru životního prostředí Dne v hod. v zasedacím sále Městského úřadu II. v Mikulově se uskuteční D O B R O V O L N Á D R A Ž B A bytové jednotky č. 1057/3 na ul. 22. dubna. Nejnižší podání: Kč Minimální příhoz: Kč Dražební jistota: Kč Termíny a místo prohlídky: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín dne v hod. 2. termín dne v hod. Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, to jest u budovy čp a 1058 (ulice 22. dubna) v k. ú. Mikulov na Moravě. Odhadnutá cena: Kč Bližší informace: Igor Žiška dražební a realitní kancelář, Brněnská 92/2, Mikulov, mobil: , 3 Krátce Letošní šampion je z Perné Na tradiční výstavě vín z Podpálaví se 8. dubna na mikulovském zámku prezentovalo na 410 vzorků bílých a červených vín. Titul Šampion výstavy a cenu Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti si vysloužilo Chardonnay, výběr z hroznů, od Stanislava Peřiny z Perné. Cena starosty Mikulova za nejlépe hodnocené bílé víno připadla Veltlínskému zelenému, pozdní sběr, Františka Kulkuse ml. z Perné. Cenu Regionálního muzea Mikulov za nejvýše hodnocené červené víno získal Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, z vinařství Winberg Mikulov. Na parkovištích se opět platí Od začátku dubna jsou opět zpoplatněna všechna parkoviště ve městě, kde jsou instalovány parkovací automaty. Jedná se o parkoviště Komenského, Alfonse Muchy, Svobody, Česká. V době od 8 do 18 hodin je řidič povinen zakoupit si parkovací lístek aviditelně jej umístit za sklem svého vozidla, aby se tak vyhnul finančnímu postihu. Srdíčkový den také v Mikulově V pondělí 2. a v úterý 3. dubna pořádalo Občanské sdružení Život dětem charitativní akci SRDÍČKOVÝ DEN. V Mikulově se do finanční sbírky určené na pomoc dětem zapojili také studenti Gymnázia. V ulicích města prodávali reflexní pásku, která značně zvyšuje bezpečnost dětí, dospělých i cyklistů v silničním provozu. Organizátor sbírky doporučuje pásku umístit na dobře viditelné místo, např. na zápěstí, batohu či kočárku. Pásek několikrát prodlužuje vzdálenost, na kterou řidič zpozoruje chodce na silnici. jich

4 3. ROČNÍK OBLASTNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE Základní škola Valtická Mikulov uspořádala 3. dubna již 3. ročník oblastního kola recitační soutěže. Do soutěže se zapojily recitátorky a recitátoři z mikulovských škol a ze škol z našeho okolí. Celkem se jich sešlo 58. Soutěž byla rozdělena do tří částí recitace, dramatizace a divadlo. Účastníci předvedli velmi dobré výkony a dokázali prodat to, co se naučili. A měli opravdu o co soutěžit. Vítězové jednotlivých kategorií totiž postupují do krajského kola do Brna a tam změří své síly s dalšími recitátory. Porota, ve které zasedli pan Jaromír Crhan, paní Věra Subotová a paní Kolečkářová neměla vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší. Tímto bychom chtěli poděkovat členům poroty za jejich nelehký úkol. Výsledky soutěže: RECITACE I. kategorie (1. třída) 1. místo: Lucie Liďáková (ZŠ Valtická Mikulov) 2. místo: Eliška Peřinová (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Klára Kalianková (ZŠ Drnholec) II. kategorie (2. a 3. třída) 1. místo: David Seidl (ZŠ Pohořelice) 2. místo: Klára Kamenárová (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Karolína Sejkorová (ZŠ Drnholec) III. kategorie (4. a 5. třída) 1. místo: Natálie Widholmová (ZŠ Valtická Mikulov) 2. místo: Veronika Valová (ZŠ Valtická Mikulov) 3. místo: Ivana Kneeová (ZŠ Drnholec) IV. kategorie (6. a 7. třída) 1. místo: Martin Saip (ZŠ Hustopeče) 2. místo: Jolana Kratochvílová (ZŠ Pohořelice) 3. místo: Robin Diwulski (ZŠ Valtická Mikulov) V. kategorie (8. a 9. třída) 1. místo: Růžena Kvapilová (ZŠ Pohořelice) 2. místo: Michaela Minaříková (ZŠ Hraničářů Mikulov) 3. místo: Dagmar Černá (ZŠ Hustopeče) DRAMATIZACE I. kategorie 1. místo: Monika Tvrdoňová (ZŠ Valtická Mikulov) Informace z mikulovských škol II. kategorie: 1. místo: Pavlína Diwulská (ZŠ Valtická Mikulov) III. kategorie: 1. místo: Petra Klanicová (Gymnázium Mikulov) 2.místo: Adéla Pončíková (ZŠ Hraničářů Mikulov) DIVADLO I. kategorie 1. místo: ZŠ Valtická Mikulov 1. stupeň II. kategorie 1. místo: Gymnázium Mikulov 2. místo: ZŠ Valtická Mikulov 2. stupeň Pořadatelé děkují Kulturnímu středisku v Mikulově za poskytnutí kina Hvězda k uspořádání recitační soutěže. Dále děkujeme Střednímu odbornému učilišti Mikulov za sponzorský dar v podobě sladké odměny. Cukrářská dílna dětem vyrobila výborné zákusky. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za předvedené výkony a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. Již dnes se těšíme na další ročník. Jindřiška Kudrnová a Lenka Buchtová, FOTO: jich VELIKONOČNÍ INSPIRACE Velikonoce, pro křesťany nejvýznamnější svátky v roce, si dnes většina lidí u nás spojuje s velkým jarním úklidem, malováním kraslic a pletením pomlázek. Také Dům dětí a mládeže v Mikulově se rozhodl nastávající svátky přivítat dílnou s velikonoční tematikou nazvanou Vítání jara, kterou připravil ve spolupráci se ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E na středu 28. března. Všichni účastníci za vydatné pomoci vedoucích z DDM měli možnost vytvořit nádherné velikonoční aranžmá v podobě věnce z přírodních materiálů nebo zdobit veselá vajíčka. Dílny se s radostí zúčastnilo na třicet dětí a také několik rodičů. V úvodu předvedly děti z kroužku anglického jazyka vedeného paní Michaelou Harris, jak zvládly základy tohoto světového jazyka. A pak už následovala horečná soutěžní činnost. Natálka Válková z 5. ročníku a Martin Šrámek z 8. B upletli pomlázky, které porota ve složení paní I. Šrámková, D. Shromáždilová a L. Žovincová vyhodnotila jako nejlepší. 4 Čtyři soutěžní družstva sestavená z dívek 7. a 8. ročníku soutěžila v přípravě kulinářských specialit jarních pomazánek. Odborná porota hodnotila vzhled výrobků, rychlost přípravy a hlavně chuť vytvořených specialit a shodla se na vítězném družstvu dívek z 8. A (Michaela Krajíčková, Veronika Machalová, Jana Plvanová a Ivana Křemečková). Celé odpoledne, na jehož přípravě se podílela ředitelka DDM Mikulov paní A. Leikebová a paní učitelka M. Dočekalová, proběhlo v příjemné tvůrčí atmosféře, a tak se již teď můžeme těšit na další setkání. A na závěr ještě vítězný recept na veselé kuličky : 2 ks Lučiny, 1 pomazánkové máslo a 10 dkg strouhaného tvrdého sýra smícháme, dochutíme solí, česnekem a vytvoříme kuličky, které obalíme v drobně nasekané pažitce. Renata Hégrová, FOTO: archiv DDM SLAVNOSTNÍ PÍSKÁNÍ Úterý 27. března se stalo slavnostním dnem pro žáky 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E a také pro jejich bývalé paní učitelky z MŠ Sluníčko na ulici Pod Strání. Malí flétnisté v této školce totiž udělali své první krůčky ve hře na zobcovou flétnu, a tak se chtěli pochlubit svými dovednostmi a zahrát a zazpívat písničky, které se doposud na naší škole naučili. Popřáli také vlastnoručně vyrobenou kytičkou ke Dni učitelů. Jsme velmi rádi, že byli ve školce vřele přivítáni a za svou snahu odměněni bonbóny a paní učitelka krásnou kyticí. Rádi navážeme na tuto spolupráci a již teď se těšíme na další společné setkání, které se uskuteční v červnu ke Dni dětí. D. Shromáždilová, R. Hégrová VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ NS PÁLAVA Jako každý rok, i letos se žáčci z 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E rozhodli zpestřit klasickou školní výuku návštěvou výchovného koncertu pořádaného NS Pálava. Děti ze souboru jsou při svých vystoupeních veselé, pěkně se na ně dívá a nejdůležitější je, že práci v souboru neberou jako povinnost, ale jako radost. Je znát, že jsou pyšné na to, že něco umí a že se před svými vrstevníky mohou předvést. V krásně upravených a nažehlených krojích nám předvedly velikonoční zvyky, tance a písničky, kterými se v dřívějších dobách bavily venkovské děti. A protože vystoupení se konalo 28. března, přesně na Den učitelů, obdrželi jsme i my zúčastnění pedagogové malé překvapení děti z Palavěnky nám předaly krásnou kytičku. Jsme velmi rádi, že se můžeme pravidelně účastnit vystoupení malých zpěváčků, hudebníků a tanečníků, a proto bychom chtěli vedoucím, ale hlavně všem členům DNS Palavěnka, Palavánek a cimbálovým muzikám Kolík a Kolíček poděkovat za příjemné odpoledne. Učitelé 1. stupně ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E

5 POSLEDNÍ SNÍH Po dvouleté pauze se druhý stupeň ZŠ Valtické opět zúčastnil zimního lyžařského kurzu. Přes nepříznivé sněhové předpovědi jsme 25. března vyrazili vlakem do Petříkova. Pro mnohé žáky bylo toto cestování novým zážitkem a zkušeností. Čtyři dny jsme lyžovali v Petříkově a v pátek jsme vyjeli na Praděd, kde byla ještě lyžařská sezona v plném proudu. Předposlední den se uskutečnil závod ve slalomu. Na prvním místě se umístil Stanislav Bartoš, druhý byl Pavel Frlaus a třetí Roman Kršík. Večery jsme trávili společenskými hrami, přednáškami o historii lyžování a sledováním filmů. Již nyní se těšíme na příští rok a na další sportovní zážitky na zasněžených pláních. Kamil Míček MIKULOVSKÁ ZUŠ NA KRAJSKÉM KOLE NÁRODNÍ SOUTĚŽE Ve čtvrtek 30. března se v Brně v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové konalo Krajské kolo národní soutěže Základních uměleckých škol s převahou smyčcových nástrojů. Soutěže se účastnilo 35 komorních souborů ze ZUŠ z celého Jihomoravského kraje. Nechyběli ani zástupci mikulovské ZUŠ, kteří mají každoročně vynikající výsledky v řadě soutěží. Máme kvalifikované pedagogy s mnohaletou praxí, kteří milují svou práci a svým žákům se často věnují i ve svém volnu. Letos se nám sice nepovedlo v krajském kole získat 1. místo, a tudíž nepostupujeme do celostátního kola, přesto všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě, a soutěžícím žákům velmi blahopřeji, uvedla Gabriela Lahodová, zástupkyně ředitelky ZUŠ Mikulov. Umístění žáků ZUŠ Mikulov: 0. kategorie 3. místo: Trio: Marie Hasoňová housle, Adéla Šmídová housle, Kateřina Kocábová klavír, pedagog: Věra Kunovová. I. kategorie čestné uznání: Trio: Dominik Ryšánek housle, Jakub Vrabec housle, Veronika Smejkalová klavír, pedagog: Věra Kunovová. I. kategorie 3. místo: Smyčcové terceto: Daniel Rapant housle, Jana Zámečníková housle, Michaela Bursíková housle, pedagog: Věra Kunovová. II. kategorie 3. místo: Duo violoncello, kontrabas: Marie Chmelinová violoncello, Miloš Vacek kontrabas, pedagog: Igor Czajkowski. III. kategorie 2. místo: Duo violoncello: Marie Chmelinová violoncello, Alžběta Valíčková violoncello, pedagog: Igor Czajkowski. III. kategorie 2. místo: Barokní soubor: Jitka Lečbychová housle, Tomáš Stehlík housle, Lenka Kapustová viola, Alžběta Valíčková violoncello, pedagog: Irena Mrázková. jich Informace z mikulovských škol Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se zúčastnili první etapy rekonstrukce naší školičky. Členy družstva D domácích byly všechny pracovnice mateřské školy vydatně podporovány svými nejbližšími (manželi a dětmi). Ti všichni statečně bojovali s časem a nešetřili síly po celý měsíc. Jejich úsilí vyžadovalo hodně trpělivosti, pevné nervy, dobrou organizaci a velkou dávku ohledu na naše nejmenší, pro které se vše dělá. Na první zápas vyklízení půdy jsme si pozvali profesionály. Jak jednoduché, ale jen do doby, než jsme si přečetli cifru na faktuře. Suma za pět hodin práce a odvoz dvou fůr se rovnala nákupu deseti luxusních kočárků pro děvčata nebo dvanácti skvělých koloběžek pro kluky. Dostali tedy od nás červenou kartu. Další utkání s nakládáním a vykládáním tří velkých aut jsme zvládli jen za režii majitele auta. Vyčerpaní, ale spokojení jsme sbírali síly na finálový zápas. Finále vystěhování celé budovy vypuklo ve čtvrtek 29. března odpoledne. Zde, prosím, pozorně čtěte! Na prosbu o pomoc reagovalo celkem 57 rodičů (33 maminek a 24 tatínků). Úctyhodné číslo a ještě obdivuhodnější výsledek. Družstvo M + D (mamky a děti) zápasilo se stovkou pytlů, do kterých shrabovalo listí, aby uklidilo zahradu. Odměnou všem byly voňavé opečené buřtíky. Nejsilnější a nejvytrvalejší bylo družstvo T (tátové). K objednanému nákladnímu autu přidalo i šest svých vlastních a pak už se jen ozývalo: Na Růžovou!, Na internát! Celkem dvacet jízd to znamená dvacetkrát snést, naložit, přenést, vyložit IX. plavební sezónu v Lednici zahájil Palavánek Již devátou plavební sezónu v lednickém zámeckém areálu zahájil v sobotu 7. dubna, v rámci již tradiční akce Vítání jara v Lednici, dětských soubor Palavánek. Během svého vystoupení předvedl pásmo tradičních jarních lidových obyčejů a vše zakončilo utopení Morany symbolu zimy v zámecké Dyji. Toho se ujal oblíbený vodník Dyjáček, který připlul na svém plovoucím šlapohybu. V sezóně 2007 bude hladinu Zámecké i Staré Dyje opět brázdit flotila 5 lodí na dvou trasách od zámku k minaretu i k Janohradu. Plastové pramice Karolíny však nahradí dvě nové osobní lodě pro 18 osob, které budou na obou trasách převážet i jízdní kola, prozradil Také pět hodin práce, ale s obrovským rozdílem. Za tuto práci by naše děti měly 100 luxusních kočárků nebo 120 skvělých koloběžek. Vynikající skóre! Vyhrála dobrá vůle, zdravý rozum a chuť pomoci. Díky všem, kteří pomohli, i těm, kteří chtěli pomoci a nemohli. Jsem nesmírně ráda, že mám kolem sebe tolik skvělých lidí a těším se na další spolupráci. Alena Hlaváčová, ředitelka školy, Habánská 82, Mikulov sobota 28. dubna VÝPRODEJ otevřeno od 9 do 15 hodin NOVÁ JARNÍ KOLEKCE David Firenze Mikulov, Pavlovská 48 Jaroslav Martínek z 1. plavební. Více podrobností o IX. plavební sezóně v Lednici naleznete na jich VÍTĚZOVÉ BEZ MEDAILÍ! 5

6 PRODEJ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS CHLADÍCÍHO ZAŘÍZENÍ MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ DO KANCELÁŘÍ, DOMÁCNOSTÍ A PODOBNĚ (CENY OD KČ) Pavlovská 49A, Mikulov Tel.: FINANČNÍ PORADCE půjčky, úvěry, hypotéky Kč za Kč, i bez prokazování příjmu životní i majetkové pojištění na telefonu (i SMS) garnýže kuchyňské stoly a židle stylový nábytek KENT dvoulůžka DOPRAVA PO MIKULOVĚ A OKOLÍ ZDARMA kuchyně TV stolky PC stoly komody předsíně NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, (za čerpací stanicí SHELL), Mikulov obývací stěny ratanový nábytek dětské pokoje PRODEJ I NA SPLÁTKY! Po Pá hod., So hod. Tel.: , , Přijmeme kuchaře, servírky a číšníky na brigádu do sezónního provozu ŘÍMSKÁ PIZZA ATC MERKUR VI-VIII Bližší informace na tel.: , , FIRMA MF ENERGY VÝROBA TURBÍNOVÝCH LOPATEK V MIKULOVĚ hledá technika do přípravy výroby Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru práce na počítači praxe v oboru výhodou Tel.: Jitka KUBÁNKOVÁ regenerační, relaxační a aromatické masáže (na mobilním masážním lehátku) přijedu k Vám domů po tel. domluvě provozovna bude k dispozici cca od července 2007 orientační cena: 1 hod. 150,-Kč, 1 hod. 280,- Kč šíje (30 min.) záda (30 min.) záda + šíje (40 60 min.) dolní končetiny (30 min.) horní končetiny (30 min.) obličej + hlava (30 min.) celková masáž ( min.) RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa nemovitostí Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí Pronájmy bytů a nebytových prostor Aktuální nabídka: Hledám pro zájemce 3 byt 1+1 do OV, nebo výměnu za 3+1, 2+1 s dopl., byt 2+1 nebo 3+1 do OV. Pronájem zařízeného bytu 2+1 na dobu 1 2 roky Kč měsíčně vč. služeb. Nekuřákům. 16 bj. půdní nástavba na sídlišti v Mikulově. Více na BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , NENECHTE SE UJÍT VELKOU JARNÍ AKCI NA KŘOVINOŘEZI ZNAČKY Firma Pivoda se zastoupením značky Vás zve do prodejny na slevovou akci SLEVY až Kč. Také dobrá zpráva pro vinaře a sadaře, slevili jsme ROSIČ SR 420 na Kč. Najdete nás na ulici Pavlovská 54, Mikulov Po Pá: 8 12, So: 9 11, Ne: zavřeno Tel.: , AUTOSERVIS POSEIDON Jiráskova ul. (u nové betonárky) Mikulov Tel.: , Nabízí: veškeré klempířské a karosářské práce osobních a dodávkových vozidel prodej náhradních dílů na většinu vozidel prodej olejů (výměna ZDARMA) náhradní vozidlo ŠKODA Fabia ZDARMA výkup havarovaných a jetých vozů zn. Škoda NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ AREÁL U JEZERA, NYNÍ HOTEL TERMAL MUŠOV přijme do celoročního provozu: KUCHAŘE, KUCHAŘKY, SERVÍRKY, POKOJSKÉ, UKLÍZEČKY dále: RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY DO RELAX CENTRA (BAZÉN, SAUNA) se znalostí anglického nebo německého jazyka a PC. Nástup k Osobní jednání. Kontakt tel.:

7 Sezóna 2007 v Regionálním muzeu v Mikulově Na otázku, co dělají pracovníci muzea v zimě, snad ani nečekejte odpověď přijďte se raději podívat, co nového pro vás připravili. V neděli 1. dubna Regionální muzeum v Mikulově přivítalo návštěvníky na první prohlídce letošní sezóny. Tři okruhy historický s Galerií Dietrichsteinů, vinařský s obřím renesančním sudem a galerijní se sbírkou současného umění budou od 18. května 2007 doplněny o jedinečnou archeologickou expozici o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Pokud se někdo domnívá, že nalezené poklady patří na stránky pohádkových knížek, mýlí se. Jeden takový v podobě zachovalého vzácného roucha Markéty Františky Dietrichsteinové, provdané Lobkowiczové, představí muzeum 8. června 2007 v prostorách expozice Galerie Dietrichsteinů. Oděv, v němž byla Markéta Františka v roce 1617 pohřbena, byl vyzvednut z rakve uložené v lobkovické kryptě mikulovského kostela sv. Václava, kterou spolu s přilehlou kostnicí v létě 2003 upravoval Spolek přátel Mikulova. K tomu, že nazýváme nález zachovalých, nákladně restaurovaných textilií pokladem, nás opravňuje skutečnost, že ženský oděv ze 17. století je velmi vzácný a svrchní roucho Markéty Františky je snad jediným španělským pláštěm z té doby, který se vůbec dochoval. 8. června zároveň v muzeu přivítáme umělce, kteří výtvarným dílům svých kolegů z dřívějších staletí navracejí krásu utajenou pod nánosy času. Svou práci představí na vernisáži výstavy Umění restaurátorů restaurátoři umění. Návštěvníci muzea se mohou těšit na řadu dalších výstav, které oživí letošní sezónu. První z nich, Grafické listy 18. století ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově, těší milovníky umění i historie již od začátku dubna. V červenci ji vystřídá výstava Design centra Brno s názvem Atika, tu pak v září výstava obrazů a grafiky Mixtum compositum. Do vzdálené historie nás zavede v půli prázdnin výstava Náprstkova muzea v Praze Núbie v dobách faraonů. Úspěšná výstava Klíč k určování pokladů věnovaná hromadným mincovním nálezům na Mikulovsku znovu doprovodí celou sezónu. Také synagoga, která se otevře 20. května, nabídne kromě expozice Mikulov a moravští Židé zajímavou výstavu; tentokrát zde představí své dílo Karel Cudlín, jeden z nejvýznamnějších představitelů současné české fotografie. A zajímá-li někoho, co se bude dít také v zákulisí naší organizace, můžeme se pochlubit kromě jiného tím, že muzeu se podařilo získat dva mezinárodní granty. Prvním je grant z finančních mechanismů EHP/Norska na záchranu drobné a pevnostní architektury mikulovského zámku. Součástí projektu je restaurování plastik na Čestném nádvoří spolu s opravou fasády a dále restaurování kašny pod západní terasou i kašny na druhém zámeckém nádvoří vše v ceně EUR, přičemž na 15 % celkových nákladů se podílí vlastník objektu, Jihomoravský kraj. Z programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Rakousko získalo muzeum další grant, a to na vybudování kongresového centra ve výši Kč. Část celkových nákladů je hrazena ze státního rozpočtu a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Centrum bude umístěno v zámeckém sále, přilehlé vinárně a salonku a již od konce dubna bude sloužit českým i zahraničním klientům. Ještě stále někdo netuší, co se děje v muzeu v zimních měsících? Pak vás srdečně zveme přesvědčit se osobně a strávit v muzeu na mikulovském zámku spolu s námi příjemné chvilky i chvíle během roku RMM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Společnost Gebauer a Griller Kabeltechik, spol. s r. o. pořádá dne 12. května 2007 od hodin v areálu firmy Den otevřených dveří. Pro dospělé a děti je připraven celodenní zábavný program: skákací hrad, elektrický býk sportovní soutěže reprodukovaná hudba (DJ Dušan Mrázek, Brno) předváděcí vozy s možností jízd (FIAT) kosmetické poradenství, vizážistka (AVON) módní přehlídka (ZP Fashion Ing. Pavla Francová) občerstvení zajištěno Zúčastněte se prohlídky firmy a získejte zajímavé ceny. STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO KOLEKTIVU. PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POBAVIT. Srdečně Vás zve Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r. o., Nádražní 677E, Mikulov, tel.: Bližší informace poskytne pí. Novohradská, tel.: DEN ZEMĚ 21. dubna MIKULOV 10:00 slavnostní zahájení oslav 10:15 hry a soutěže pro malé i velké prohlídky Jeskyně Na Turoldu malý folkrockový koncert Bílá tma dívčí kapela Deset pohledů 14:00 koncert F.T.PRIM 15:00 slavnostní vysazení jeřábu oskeruše 15:20 vyhlášení výsledků: soutěže O nejkrásnější popelnici literární soutěže Zelené pero J.Tomečka sběrové kampaně a slosování výherců 16:00 ukončení oslav To vše díky našim sponzorům zdarma!!! SPOLEČNOST LIKOL, SPOL. S R. O., která provádí demolici objektů v areálu kasáren v Mikulově, nabízí občanům města Mikulova a okolních obcí odběr kvalitního stavebního dřeva (trámy, desky, latě) za jeho odvoz. Kontaktní osoba p. J. Prokeš (stavbyvedoucí) TEL.: Řádková inzerce Hledám ke koupi dům v Mikulově a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena do 5 mil. Tel.: do konce roku K prodeji RD 2+1, Mikulov, po rekonstrukci, jednopodlažní cihlový dům, pokoje cca 24, 26 m 2, kuchyň cca 12 m 2, blízko centra. Cena 2,5 mil. Kč. Tel.: K prodeji cihlový RD 3+1, Mikulov, po úplné rekonstrukci. Plovoucí podlaha, plastová okna, nová KL, zahrada 164 m 2. Cena 3,5 mil. Kč. Tel.: Oprava V minulém vydání Zpravodaje v příspěvku Vítání jara na ZŠ Valtická bylo uvedeno nepřesné datum konání akce. Rodiče a žáci 2. B třídy paní učitelky Dagmar Němcové strávili společné chvíle při jarní dílničce ve středu 28. března. red

8 ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ Jaro 2007 Kolo Datum Den Sraz Muži B Hodina Kde Odjezd Ne 9:00 Kostice B 10:00 Do So 14:45 Lednice B 16:30 Ve 15: Ne 12:15 Perná 13:45 Ve 12: Ne 9:00 Pavlov 10:00 Do Ne 14:45 Starovičky 16:30 Ve 15: Ne 9:00 Novosedly 10:00 Do Ne 14:45 Ladná 16:30 Ve 15: Ne 9:00 Tvrdonice B 10:00 Do Kolo Datum Den Sraz Dorost Hodina Kde Odjezd So Sokol 13:15 14:15 Do Pohořelice So 14:00 FC Ivančice 16:30 Ve 14: So 13:15 TJ Přímětice 14:15 Do So 14:00 TJ Jevišovice 16:30 Ve 14: So 13:15 Hrušovany 14:15 Do Ne 12:15 Nikolčice 14:15 Ve 12: So 13:15 FC Miroslav 14:15 Do Ne 11:45 Zbýšov 14:15 Ve 12: Ne 11:30 Zastávka 14:00 Ve 11:45 Kolo Datum Den Sraz Žáci Hodina Kde Odjezd So 8:00 Vel. Pavlovice 9:00 Do St 12:15 Dobšice 15:00 Ve 13: So 7:00 Miroslav 9:00 Ve 7: So 8:00 Tasovice 9:00 Do So 7:15 Mor. Krumlov 9:00 Ve 7: So 8:00 Hustopeče 9:00 Do Ve STARÝ 7:15 9:00 So Lískovec 7: So Mor. Slávia 8:00 9:00 Do Brno So 7:00 FC Ivančice 9:00 Ve 7: So 8:00 Kohoutovice 9:00 Do Přípravka poprvé na trávě Dne pořádal MSK Břeclav fotbalový turnaj přípravek ročníku 1997 a mladší. Na hřišti Slovanu Břeclav se představily oddíly z Lednice, Hlohovce, Tvrdonic, Charvátské Nové Vsi, Kostic, Břeclavi MSK,,B a,,c a Mikulova. Hrálo se na trávě ve dvou skupinách 2 15 minut. Po vybojovaných vítězstvích s Tvrdonicemi 3:2, MSK,,C 8:0 a Lednicí 4:2 si mikulovští borci poradili ve skupině o první místo s Hlohovcem 12:0 a s MSK,,B 3:0. Svou bojovností, kde byla znát poctivá zimní příprava a mnoho odehraných turnajů (i mezinárodních), se Mikulov umístil v celkovém pořadí na 1. místě před druhou MSK Břeclav,,B a třetí Lednicí. V soutěžích jednotlivců se absolutním králem střelců turnaje stal po penaltovém rozstřelu Martin Halčišák z FC Pálava Mikulov s osmi góly. Mikulovský fotbal reprezentovali hráči: P. Ondrák, J. Salay, R. Svoboda, M. Látal, M. Svozil, T. Hutr, A. Kopřiva, L. Křivánek, M. Halčišák a Z. Filka. Přejme všem hráčům mikulovské přípravky skvělé výsledky a krásně sehrané zápasy v jarní části soutěží, hodně diváků a nové kamarády v řadách FC Pálava Mikulov. O. Beránek, vedoucí přípravky FC Pálava Mikulov Horní zleva: R. Svoboda, M. Látal, A. Kopřiva, Z. Filka, spodní zleva: J. Salay, M. Halčišák král střelců, M. Svozil, T. Hutr, ležící: P. Ondrák a L. Křivánek. Jezdecký klub zahájil sezónu Jezdecký klub Mikulov zahájil uplynulý víkend svou již VIII. sezónu jezdeckých závodů. V neděli 15. dubna se konaly Parkurové závody, kterým předcházel sobotní veřejný trénink. Nedělního celodenního klání se účastnilo 122 jezdeckých dvojic. Reprezentant pořádající stáje, Zuza Suchá (14 let) na koni Eufrat, obsadila 3. místo v soutěži číslo 3, parkuru stupňové obtížnost 90/100 cm pro jezdce do 18 let. Hlavním partnerem akce bylo Vinařství z Novosedel Vinofol, partnerem závodů je Tanzbert, a. s., závody se mohly uskutečnit za podpory města Mikulova a fondů EU. VIII. ročník jezdeckých závodů bude dále pokračovat závody: června Mistrovství Jihomoravské oblasti mladých jezdců, juniorů, dětí a pony pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, července Drezúra stupňů Z-ST a července Parkur stupňů Z S**. jich 8 Pétanque hrají i mikulovští Krásné počasí přilákalo v neděli 1. dubna do lužáneckého parku v Brně nebývale velký počet hráčů (144) a na dvě stovky příznivců pétanque. Na Turnaj pro příchozí ALLIANCE FRANÇAISE Brno jsme vás zvali také prostřednictvím Zpravodaje MěÚ Mikulov a článek našel odezvu. Do Brna na tradiční otevírání pétanque sezóny, kterého se zhostil prezident AFB Brno pan Otakar Motejl, přijeli mj. i hráči z Mikulova, a dokonce budou hrát Brněnskou ligu. Ta na tento turnaj Alliance Française Brno totiž bezprostředně navazuje coby celoroční soutěž Brněnský Pétanque Pohár (BPP). Protože se v jiných místech našeho kraje podobná soutěž nehraje, přihlásili se přespolní letos do Brna. Zástupce v BPP tak bude mít v letošní sezoně Adamov, Mikulov a ve smíšeném týmu i Kuřim. Na vlastní kůži si tak noví účastníci mohou ověřit svoji výkonnost, uvedl Jiří Musil, prezident BPP. Zápasy, průběh a zejména úspěch mikulovského týmu můžete sledovat na jich Nový Zéland na kole i pěšky Chtěli byste se podívat na Nový Zéland a nemáte na to dost času nebo peněz? V tom případě máte možnost přijít se podívat na přednášku cestovatele Karla Stýbla, člena Českého klubu cestovatelů a autora knih Kavkaz 2001 a Aotearoa 2006, která se uskuteční 19. dubna v 19 hodin v přednáškové místnosti budovy Správy CHKO Pálava na Náměstí 32 v Mikulově. Pan Stýblo nám představí Nový Zéland jako přírodní klenot, zmíní se o jeho historii i současnosti. Přiblíží nám místní zvyky, problematiku soužití Maorů s bílými obyvateli. Dozvíme se o fenoménu zvaném Kiwi i o nevratných změnách v přírodě po příchodu lidí. Spolu s cestovatelem a jeho fotografiemi budeme putovat po obou hlavních novozélandských ostrovech. Navštívíme jediné velké město Auckland, ale i činné sopky, vysoké hory, ledovce, jezera a fjordy, seznámíme se s maorskou kulturou. Přednáška se uskuteční u příležitosti Dne Země, vstupné je dobrovolné. Dagmar Chytilová, CEV Pálava FOTO: archiv K. Stýblo Výbor TJ Palava Mikulov srdečně zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 20. dubna v 17 hodin ve sportovní hale Na Hradbách.

9 Program kina Hvězda Pátek 20. dubna ve hod. Film: USA Hlavní partner Pálavského vinobraní (123 min./titulky) POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL Okouzlující, fascinující, vražedný... Režie: Kevin McDonald Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson Mládeži přístupný od 15 let Drama Pátek 27. dubna ve hod. Film: ČR Vstupné: 50 Kč (95 min.) VRATNÉ LAHVE Bývalý učitel Josef Tkaloun v podání Zdeňka Svěráka se nehodlá smířit s pozicí důchodce. Režie: Jan Svěrák Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Fandovský, Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský Mládeži přístupný Komedie Sobota 28. dubna ve hod. Film: ČR Vstupné: 50/30 Kč (102 min.) KVASKA První český film ze zákulisí muzikálu. Režie: Mirjam Landa Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Daniel Landa, Vladimír Marek, Rudolf Hrušínský nejmladší Mládeži přístupný od 12 let Muzikál Vstupné: 50/30 Kč Pátek 4. května ve hod. Film: USA/Španělsko/ČR (114 min./titulky) GOYOVY PŘÍZRAKY Miloš Forman vypráví o revoluci svobody, království vášně a jiných obětech. Režie: Miloš Forman Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgard Mládeži přístupný od 15 let Drama Sobota 5. května ve hod. Film: USA/Francie Vstupné: 50 Kč (103 min./dabing) ARTUR A MINIMOJOVÉ Podívaná pro malé i velké. Režie: Luc Besson Mluví: Jan Battěk, Lucie Vondráčková, Tomáš Juřička, Aleš Procházka a další Mládeži přístupný Rodinný Vstupné: 50/30 Kč Informace o promítaných filmech najdete na wwww.blog.mikulov.cz Poznačte si do kalendáře Do Jitka Štenclová, výstava obrazů, Galerie Efram. Do Dana Pacáková, výstava obrazů z Mikulova a okolní krajiny, Jazz Art Gallery, Náměstí 25. Čt Nový Zéland na kole i pěšky, přednáška Karla Stýbla, CEV Pálava, zač. v 19 hod. So Den Země, Turold, zač. v 10 hod. Ne Regionální přehlídka zpěváčků hanáckého Slovácka, kino Hvězda, zač. v 15 hod. Ne Obrazy a šperky Vladislava Urbana, vernisáž výstavy, Galerie Efram, zač. v 16 hod., výstava potrvá do Út Učitelský koncert, ZUŠ Mikulov, zač. v 17 hod. Čt Prohlídka s přednáškou a hudebními ukázkami, pořádá Muzejní spolek, kostel sv. Jana Křtitele, zač. v 17 hod. Pá Pálení čarodějnic, akce na zahradě DDM pro rodiče a nejmenší děti, zač. v 16 hod. So ročník taneční přehlídky STONOŽKA, nesoutěžní přehlídka tanečních souborů v kině Hvězda, zač. ve 13 hod. So Dívka roku oblastní kolo, zámek, zač. ve 14 hod. Obrazy a šperky v Eframu Galerie Efram na Husově ulici bude od neděle 22. dubna hostit díla brněnského akademického sochaře Vladislava Urbana, jenž obdivuje věčný prostor a přírodu se všemi jejími mechanismy a pestrostí. Tento výtvarník, který zkouší svoji invenci v několika oborech umělecké praxe, se představí svými obrazy a šperky. Rozhodně cizí mu není ani design skla, nábytku či drobné plastiky, podílí se rovněž na řadě veřejných zakázek ve spolupráci s předními architekty. V prostředí české výtvarné kultury užitého umění si získal VdM hostili sbor z Anglie Dietrichsteinská hrobka se v sobotu 14. dubna rozezněla zpěvem. Vystoupili zde Virtuosi di Mikulov společně s anglickým sborem Cantata Choir z Liverpoolu. Na závěr Jarního koncertu, který byl pořádán v rámci oslav Dne Země, uvedly spojené sbory slavné Halleluja George Friedricha Händela z jeho oratoria Messias. Toto velkolepé dílo nebylo v posledních letech v Mikulově prezentováno a poskytlo tak návštěvníkům velmi nevšední umělecký zážitek. Angličtí hosté také potěšili svým zpěvem účastníky nedělní bohoslužby v chrámu sv. Jana Křtitele. Oba sbory vystoupily v sobotu také při vernisáži barevných velkoformátových fotografií Ireny Armutidisové s názvem Za humny aneb pocta moravskému poli. Výstava potrvá v Dietrichsteinské hrobce až do Cyklus fotografií je věnován krajině a jejím přirozeným proměnám v čase od jara do zimy. Dietrichsteinská hrobka je otevřena od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin s pauzou mezi hodinou. Cena vstupného pro dospělé je 40 Kč, zlevněná 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč. jich REDAKČNÍ RADA Zpravodaje MěÚ Mikulov Jiří Večeřa Marcela Effenbergerová Ludmila Marcinčáková Jitka Chromá Štefan Kapičák Marie Leskovjanová Stanislava Vrbková Michal Solařík pověst úspěšného návrháře průmyslového a dekorativního skla. Svými pracemi je četně zastoupen ve fondu sbírek užitého umění českých i zahraničních institucí, kterými je uváděn i v odborné literatuře. Vladislav Urban se narodil v Plzni v roce Studoval šperkařskou školu a po maturitě Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Absolvoval sochařský sklářský ateliér prof. arch. Karla Štipla, doc. Václava Plátka a prof. Josefa Soukupa. Vernisáž výstavy Obrazy a šperky Vladislava Urbana začíná v Galerii Efram v 16 hodin, výstava potrvá až do 18. května. jich Sledujte informace a diskuse na blogu Města Mikulova. Zároveň zde můžete zanechat své náměty, otázky, připomínky a vyjádřit svůj svobodný názor k dění v našem městě a aktuálním otázkám. 9

10 HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Gastronomické akce v hotelu IRIS v Pavlově v roce Posezení u cimbálu Speciality na grilu Rybí speciality Speciality z podhradí Děviček Speciality na grilu Rybí speciality Těšíme se na vaši návštěvu! CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Ostrov Djerba Odlet z Prahy a Brna (8 dní) (8 dní) Hotel Ksar Djerba***+(PP) 6 990, ,- Hotel Eldorador Aladin****(PLP+) 7 990, ,- Hotel Ksar Djerba***+(AI) 7 990, ,- Caribbean World Palma***+ (AI) 8 990, ,- Cena zahrnuje: letenku, ubytování, uvedené stravování, transfery, služby českého delegáta, základní pojištění BASIC od Evropské cestovní pojišťovny a povinné smluvní pojištění. Cena nezahrnuje následujicí povinné příplatky: letištní taxy a bezpečnostní taxy včetně pozemních služeb (1 690 Kč na osobu), cestovní pojištění Blue Comfort (360 Kč na osobu, 180 Kč na dítě do 15-ti let) a palivový příplatek (990 Kč na osobu od 2 let). Hotel Aurelius, Pod Platanem 10, Mikulov, Tel.: , Pátek 20. dubna od 19 hodin živá hudba C E L Ý V Í K E N D Vám nabídneme JEHNĚČÍ STEAKY NA GRILU, PEČENÁ ŽEBRA MÁME PRO VÁS OTEVŘENO KAŽDÝ DEN! Po Čt Pá, So Ne OPRAVY A PRODEJ TV, PRAČEK A MYČEK INSTALACE * CENTRÁLNÍCH ZAMYKÁNÍ AUT * AUTOHIFI * COUVACÍCH SYSTÉMŮ * DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ * AUTOALARMŮ Při zakoupení autorádia instalace ZDARMA! Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 3. května 2007 Distribuce května 2007 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 24. dubna 2007 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj MěÚ, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Jitka Chromá tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 18. dubna 2007

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více