Zpravodaj. města Cvikova. Informace z 6. schůze Rady města Cvikova 22. března Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. Informace z 6. schůze Rady města Cvikova 22. března 2011. Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2011 města Cvikova Ročník 39 KVĚTEN 2011 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, velikonoční svátky prožité koncem dubna za krásného počasí máme za sebou a čeká nás jeden z nejkrásnějších měsíců v roce květen. A co říkají o květnu pranostiky? Studený máj, v stodole ráj. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Svatá Žofie, políčka zalije. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Máj je také lásky čas, měsíc lásky, romantické období, v němž všechno raší, kvete a voní. I city. Ať už mu říkáme květen nebo máj, se svůdným jarem a láskou souvisí různé tradice a obyčeje. Třeba stavění májky. Na návsi nebo na náměstí se postavila velká májka, menší májka pak u domů svobodných dívek. Májku je třeba hlídat před ukradením a to je vždy velmi obtížné. O původu májek se říká leccos. Zvyk pochází zřejmě z dávných pohanských dob. Nazdobená májka bývala symbolem nastupujícího jara, kdy přichází nový život a nastává čas nejen práce venku a v přírodě, ale také příležitost k radostem. Třeba tradice studentských majálesů s volbou krále majálesu, který vládl do příštího roku, byly zdrojem veselosti hlavně u vysokoškoláků. Další tradicí je prvomájová pusa pod rozkvetlým stromem. Políbené ženy nebo dívky budou prý celý rok krásné a přitažlivé. Nepolíbené prý uschnou. Tak na to pánové nezapomeňte a Vy dámy svým nejdražším nezůstaňte polibek dlužny, ať už Vám nad hlavou kvete cokoliv. A kde se vzalo pojmenování tohoto měsíce? Když jde o lásku, májové kvítí apod., je to máj. Jinak mu říkáme květen, je to od květů, které všude v máji kvetou. Zaslechla jsem i název tráven (tráva ven) nebo trnopuk (pučí i trny). Zajímavé. Jednu pranostiku o svatbě v máji úmyslně nezmiňuji. Je o pozdějším smutku a my se chceme především radovat z krásných dnů.to je ve zkratce vše, chtěla jsem jen, abychom nezapomněli, jaké bohaté zvyky a tradice máme. Cvikovskou tradiční akcí jsou májové oslavy. Probíhají každoročně 1.května v areálu bývalého letního kina. Zpravodaj vyjde až po těchto oslavách a já jenom doufám, že budou stejně úspěšné i letos a s velkou účastí veřejnosti. A když už jsme u těch tradic, v květnu začínají Cvikovské dny sportu (bližší informace najdete uvnitř Zpravodaje). Všechny, bez rozdílu věku, zvu k hojné účasti. Vyberte si svůj sport, přijďte si protáhnout tělo a zažít při tom hodně legrace. Na těchto akcích skutečně platí, že hlavní je zúčastnit se. Vidět například květnový východ slunce na Klíči, toho se nikdy nenabažíte. Je to opravdu krásná podívaná. Mnoho lidí mi v poslední době klade otázku: Kdy už konečně bude stát supermarket a jaký? I na mě se výstavba táhne příliš dlouho (první jednání se vedla již v roce 2006) a moc se mi nechce o tom psát, abych to nezakřikla. Rozhovor s investorem stavby naleznete také uvnitř tohoto Zpravodaje. Ptal se pan Vrabec, stavební technik MěÚ. Všem přeji příjemné prožití asi nejhezčího měsíce v roce (alergici mají zcela pochopitelně jiný názor) a pozor na jarní slunce, bývá zrádné. Mgr. Šárka Jakobi, starostka města Informace z 6. schůze Rady města Cvikova 22. března 2011 účast: 7 členů 122/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu při opravě a údržbě přípojek kanalizace a vodovodu na p.p.č.3707/3 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD na p.p.č. 2865/16 v kú Cvikov (současný vlastník p. Pavel Kábele). ( 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen) 124/11 Bere na vědomí vysvětlení a zdůvodnění JUDr. Švehly, místostarosty města, k dopisu a stížnosti paní Šípové z Osadního výboru Lindava k zajištění vodovodu a kanalizace v místních částech Lindava, Svitava. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 126/11 Žádost MTB Maraton Bohemia o povolení k uspořádání 10. ročníku závodu horských kol , start a cíl Radvanec, trasa závodu částečně na území města. Rada souhlasí. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 127/11 Bere na vědomí skončení pronájmu restaurace v MKK k stávajícím nájemcem a souhlasí s odkoupením vybavení baru z rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dostál) (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) 128/11 Souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupkové agendy s obcí Krompach od na dobu neurčitou. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 129/11 Bere na vědomí informaci z provedených kontrol a čištění komínů na objektech města, včetně stanoviska kominíka ke stížnosti nájemníků v č.p. 543 (neopodstatněné stížnosti, samostatný komínový průduch pro byt p. Ságnerové). Doporučuje SMC provést opravy komínových těles k odstranění zjištěných závad (mimo objekt č.p. 38 Náměstí Osvobození, Vančurova č.p. 261, Drnovec č.p. 91). (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 130/11 Souhlasí s provedením opravy přeložení střechy, výměna latí a folie, doplnění izolace (celkové výdaje ,- Kč bez DPH. ) a opravou komínového tělesa na objektu č.p. 91 Drnovec. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 131/11 Souhlasí na základě žádosti předsedy redakční rady se změnou termínu zveřejnění Zpravodaje města na www stránkách města od 10. dne v měsíci. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 132/11 Souhlasí s přidělením pronájmu bytu č.2 v Domě s pečovatelskou službou paní Alžbětě Kunešové, bytem Cvikov od (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 133/11 Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce prodat pozemek p.p.č. 470/1 část (dle GP-cca 420 m²) z celkové výměry 1375 m² v k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny; lokální biocentrum LBC 169, žadatel: ZIKMUNDOVI Rudolf a Marie, Cvikov -stávající nájemci, účel: zahrada, cena 30,- Kč/ m 2. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 135/11 K usn. 58/11 Historický majetek obce (HMO), bere na vědomí informace o schůzce ze dne s Mgr. Hauptem: -z hlediska plnění zakázka před dokončením problematika spolupráce PF ČR, pracoviště Česká Lípa (některé nedořešené žádosti jsou z r. 2008) = doporučena schůzka vedení - finanční otázka - kalkulace vytyčení HMO 577 tis.kč - po dohodě PF ČR s Katastrálním pracovištěm Česká Lípa vyškrtávají PK 1581 k.ú. Cvikov (důvod: jedná se o 85 m 2 = náklady na geometrický plán by převyšovaly hodnotu majetku) Otázka vytyčení HMO dle aktuální potřeby města a zařazení do rozpočtu města. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 136/11 Rada bere na vědomí a souhlasí s postupem odboru správy majetku města pro výmaz - Předkupní právo města provedení automaticky po uplynutím doby, popř. po doložení patřičné listiny. Před uplynutím doby - předčasná zrušení pouze na žádost podléhající schválení ZM. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 137/11 K usn. 67/11 - rada doporučuje ZM stanovení kupní ceny domu č.p. 38 průměrem znaleckých posudků, tj. na ,- Kč. Smluvně stanovit povinnost pro kupujícího nájemce zajištění opravy fasády a štítu viditelného z náměstí a postavení nového komínu do 3 let. V případě nesplnění smluvního závazku nastoupí sankce 300 tis.kč. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 138/11 Rada provedla soupis objektů města k dalšímu odprodeji (Náměstí Osvobození a ulice Komenského) včetně návrhu způsobu prodeje: cena dle odhadu, závazek kupujícího provedení stavebních úpravy fasády a pod., do 3 let (sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč). Žádá komisi stavební a pozemkovou a komisi rozvoje města, údržby a pořádku o stanovisko k návrhu rady. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel) 139/11 Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 7 v č.p. 539 Mánesova ulice Cvikov II a bytu č. 3 v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II z důvodu, že se jedná o byty určené k prodeji. (5 pro, 1 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 140/11 Rada doporučuje ZM schválit opatření a doplnění pravidel pro prodej bytových jednotek: každý uvolněný byt v domě určeném k prodeji prodat dle pořadníku žádostí o byty, a to za cenu 1/3 odhadní ceny. (5 pro, 0 proti, 1 zdržel, 1 nepřítomen). 142/11 Schvaluje zadat vypracování studie pro výstavbu koupaliště města. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen). 143/11 Doporučuje ZM schválit odprodej hasičského auta jako nepotřebného majetku za 20000,- Kč. ( 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen) Informace ze 7. schůze Rady města Cvikova 5. dubna 2011 účast: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 146/11 Doporučuje ZM schválit ceny pozemků města určených k prodeji dle nových podmínek. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen) 147/11 Doporučuje ZM schválit podpis Smlouvy o spolupráci s Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, p.o., pro krizové situace (případná evakuace) a jmenovat tiskovou mluvčí pro tyto krizové situace p. Lucii Kolbabovou. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 148/11 Doporučuje ZM pověřit JUDr. Jaroslava Švehlu, místostarostu města, zastupováním města na Valné hromadě SVS a.s. Teplice dne (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 149/11 Doporučuje uzavření a podpis smlouvy na opravu litinového kříže s podstavcem u silnice I/13 s restaurátorem p. Žákem, poničeného při havárii vozidla, v celkové výši ,- Kč. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 150/11 Projednala žádost Osadního výboru Trávník-Naděje o instalaci zrcadla v obci Trávník u kapličky k zajištění bezpečnosti výjezdu vozidel na silnici III. třídy a ukládá Službám města Cvikov provést nákup a instalaci dle návrhu. (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen) 151/11 Rada projednala návrhy ve věci pronájmů pozemků města a a) Bere na vědomí ukončení nájmu p.p.č. 997/1 část 124 m² z celkové výměry 1398 m² v k.ú. Cvikov ke dni , žadatel-nájemce: ČERNÝ Ondřej, NS č. 0326, účel: zahrada (důvod ukončení = odstěhování) b) Schvaluje ukončení nájmu z důvodu převodu nájmu na syna : VŠETEČKA Aleš, Česká Lípa, p.p.č. 146/1 část 981 m² z celkové výměry 1301 m² v k.ú. Lindava ke dni , KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 138 část 70 m² z celkové výměry 201 m² v k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území, žadatel-nájemce: VŠETEČKA Jaroslav, NS č. 0005, účel: ostatní plocha (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen) c) Bere na vědomí ukončení nájmu pozemku p.p.č. 1005/11 část 100 m² z celkové výměry 468 m² v k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) smíšené obytné území, z důvodu úmrtí nájemce p. Bartošové. 152/11 Schvaluje vyvěšení záměru obce pronajmout pozemek a) p.p.č. 146/1 část 981 m² z celkové výměry 1301 m² v k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, p.p.č. 138 část 70 m² z celkové výměry 201 m² v k.ú. Lindava, KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, účel: ostatní plocha, žadatel: VŠETEČKA Aleš, Česká Lípa, (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) b) p.p.č. 445/1 o výměře 1142 m² p.p.č část o výměře 100 m 2 (v prodloužení komunikace 442/3) v k.ú. Drnovec, KN: zahrada, ÚP: smíšené obytné území, účel: zahrada, žadatel: VO- TAVOVI Aleš a Denisa, Drnovec, (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 154/11 Bere na vědomí protokol MÚ-OŽP Nový Bor č.j. ŽP4 55/2011/48/ J MUC-1444/2011 z jednání dne na p.p.č. 898/1 ostatní plocha-neplodná půda k.ú. Lindava, a to ve věci rozhodnutí v pochybnosti (zda se jedná o vodní plochu), a dále pak pročištění propustku pod místní komunikací p.p.č. 2196/3 v majetku města termín do zajistí stavební a investiční technik města. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 155/11 Doporučuje ZM projednat žádost p. Lohra o jmenování za člena Osadního výboru Lindava-Svitava. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 156/11 Rada města schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2010 a jejich rozdělení do fondů následovně: (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) Příspěvková organizace Náklady Výnosy Zisk/ztráta Rozdělení do fondů Odměn Rezervní DDM Cvikováček , , , , ,97 ZŠ a MŠ Cvikov , , , , ,11 MŠ Jiráskova Cvikov , , , , ,89 MŠ Sídliště Cvikov , , , , ,54 ZUŠ Cvikov , , ,44 0 pokrytí z RF MKS Cvikov , , , , ,77 Celkem , , , , ,84 157/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. číslo IV /VB07 na právo strpení umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby CL Cvikov Žitavská ul. Rozšíření kabelové sítě NN na p.p.č. 3179, 3182/1, 3186/2 a 3737 v k.ú. Cvikov. Jedná se o uložení kabelu v délce 140 m a osazení 3 ks pojistkových pilířů. Jednorázová úhrada 6 000,-Kč s DPH. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 158/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kabelového vedení NN na p.p.č.3737 v k.ú. Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD čp.370 na st.p.č. 757 v k.ú. Cvikov (vlastník Jindřich Žák). (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 159/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene číslo 18/2011/Z mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Liberec, Stavokombinát Invest s.r.o Liberec a městem Cvikov na stavbu clonového nasvícení přechodu pro chodce v rámci stavby Prodejna potravin market na p.p.č.3829 v k.ú. Cvikov. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 160/11 Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav elektro a vodovodní přípojky na p.p.č.568/6 (ost. plocha, manipulační plocha) a 568/3 (ost. plocha, ost. komunikace) v k.ú. Drnovec pro novostavbu RD na p.p.č.76/1 v k.ú. Drnovec (vlastník Dagmar Černá). (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 161/11 K usn. rady č. 123/11 - žádost p. Leschingera majitele domu č.p. 237 o protipovodňové opatření na pozemku města p.č. 466/2 v k.ú. Cvikov : bere na vědomí informaci stavebního a investičního technika města: vykácení náletu a stromů provedou Služby města Cvikova, protipovodňový val Povodí Ohře. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 162/11 Doporučuje ZM schválení nabídky firmy STRABAG Praha na dokončení úpravy povrchu místní komunikace v části od Severu k odbočce do Nemocniční ulice v celkové hodnotě 489 tis.kč s DPH. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 163/11 Schvaluje úhradu za provedené stavební úpravy dle smlouvy s městem v bytu č. 3 v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II z důvodu ukončení nájmu bytu s p. Jiřinou Sýkorovou, ve výši ,-Kč. Tato částka bude požadována k úhradě při prodeji bytu. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 164/11 Projednala žádost paní Lidušky Janouškové, bytem Cvikov ve věci opravy zdi u bývalého letního kina, žádost bere na vědomí s tím, že bude projednána ředitelkou MKS Cvikov, Služeb města Cvikova a stavebního a investičního technika v rámci přípravy rekonstrukce areálu bývalého letního kina a na základě zpracované studie řešení uvedené lokality. Vzhledem k zajištění bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků doporučuje provedení opravy (případně výstavby nové zdi) v souladu se studií. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) 165/11 Schvaluje přidělení pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou Cvikov byt č. 14 paní Pavle Ernekrové, bytem Cvikov, byt č. 3 panu Bohuslavovi Havlíčkovi, bytem Cvikov. Oba nájmy od (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) Dále projednala a : - bere na vědomí informaci o zájmu firmy LTA Melzer s.r.o, Praha na výstavbu výrobních hal v k.ú. Cvikov na pozemcích vlastníků A. Eiseltové a M. Krchova, p.č. 805/1, 805/2, 1015 a 859, výměra cca m2 - souhlasí s umístěním cedule Zákaz vstupu pro veřejnost na hřiště u školní budovy ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov v Nerudově ulici. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen) - bere na vědomí informaci - TURISTICKÝ VLÁČEK OYBIN- CVIKOV bude jezdit zdarma v době letních prázdnin - vždy v sobotu, další informace pro zájemce budou zpracovány a upřesněny v reklamním plakátu JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr.Šárka Jakobi starostka města 3

4 Upozornění pro občany bydlící nebo vlastnící nemovitost v katastrálním území Svitava. V katastrálním území Svitava probíhá obnova katastrálního operátu přepracováním mapového operátu na digitalizovanou katastrální mapu ( KDM ). Součástí obnovy je námitkové řízení s vyložením stavu obnovené mapy a souboru popisných informací pro veřejnost, kde vlastníci a jiní oprávnění mají možnost seznámit se s údaji, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Vyložení obnoveného katastrálního operátu bude probíhat od 1. do 15. června 2011 ( v úřední hodiny městského úřadu a ve čtvrtek od , a hodin. ) v místnosti fotbalového klubu ( u hřiště ) v Lindavě. Přítomnost pracovníka katastrálního úřadu bude ve středu dne od 8.00 do hod. a ve středu dne od do hodin. Jinak zde bude vždy v úřední hodiny a ve čtvrtek pracovník Městského úřadu Cvikov, který se vám bude snažit odpovědět na vaše dotazy. Tajemník MÚ Cvikov Stavba marketu ve Cvikově Mnoho se o něm napsalo, hodně se toho slíbilo, troufám si napsat, že je všemi očekáván a všichni z nás si kladou otázku, jak to vlastně se stavbou marketu je. Bude to Tesco nebo Penny? To jsou otázky, co nás zajímají. Proto jsem oslovil jednatele firmy Stavokombinát Invest s.r.o Liberec pana Bc. Tomáše Dubce, která bude stavbu realizovat a požádal ho o krátký rozhovor. 1) Mohl byste představit našim občanům Vaší firmu a čím se zabýváte? Naše stavební firma působí v oboru stavebnictví a developmentu od roku 1993 a vznikla jako dceřiná firma státního podniku, jehož historie sahá 50 let nazpět. V současné době se zabýváme rekonstrukcemi a výstavbou na klíč v oblasti pozemních staveb a dále developerskými projekty v oblasti bydlení a občanské vybavenosti. 2) Otázka stavby supermarketu je v podvědomí všech již zhruba 4 roky. Proč vše tak dlouho trvá? Pozemek pro výstavbu supermarketu je na relativně zajímavém místě, tím myslím umístění v centru města, u autobusového uzlu a v blízkosti silnice první třídy. Avšak velikost obce není zcela v souladu s rozvojovou strategií obchodních řetězců. Bylo tedy obtížné přesvědčit zástupce řetězců, aby se rozhodli pro nestandardní krok a vstoupili do míst s menším počtem obyvatel. Nakonec jsme dospěli ke kompromisu a přesvědčili společnost REWE, aby si objekt jen pronajala, tím snížila riziko, které na sebe bere naše společnost tím, že objekt prodejny bude v našem vlastnictví. Celé období příprav navíc zkomplikovala ekonomická krize, příprava rozsáhlých stavebních úprav autobusového nádraží a přilehlé křižovatky. Což občané pocítí i během výstavby. 3) V jaké fázi jste k dnešnímu dni a jaký obchodní řetězec bude ve Cvikově? V současné době je vypracována veškerá dokumentace k žádosti o stavební povolení. Nyní bude probíhat řízení s dotčenými orgány a následně začneme s výstavbou. Supermarket bude provozovat společnost REWE, která mimo jiné zastupuje řetězec Penny Market. 4) Máte zkušenosti s realizací obdobného typu a kde? Obdobné prodejny jsme připravovali, nebo prováděli výstavbu ve Varnsdorfu - Hypermarket Albert, Lidl, Mnichovo Hradiště Lidl, Liberec Baumax, Billa, Mladá Boleslav Baumax, Plzeň Baumax, Ústí Nad Labem Baumax 5) Jak dlouho bude trvat samotná výstavba a kdy předpokládáte samotné otevření supermarketu? Délka výstavby je plánována na cca šest měsíců a budeme se snažit, aby byl obchod do Vánoc tohoto roku otevřen. Což záleží na mnoha faktorech, mimo jiné i na délce stavebního řízení a rychlosti jakou získáme souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. Mimo tyto dotazy mi pan Dubec ještě řekl, že hlavně oni mají enormní zájem na urychleném otevření. Je to z důvodu již vysokých vynaložených finančních prostředků za přípravné a projekční práce, geodetická zaměření, dopravní studie, ichtyologický a dendrologický průzkum apod. Věřím, že tyto odpovědi budou pro všechny dostačující a o letošních Vánocích budeme nakupovat již v Penny Marketu ve Cvikově. Stavební technik města Petr Vrabec 4

5 Drnovec - kanalizace V průběhu měsíců únor a březen proběhla anketa nejen v Lindavě (informace v minulém zpravodaji) tak i v Drnovci. Smysl byl obdobný. Zjistit zájem všech o případné připojení do plánované kanalizace. Každý majitel s trvalým bydlištěm a všichni rekreanti dostali k vyplnění anketní dotazník. Protože na této akci máme vydáno Územní rozhodnutí z roku 2010 jsme i před otázkou zadání zpracování dalšího stupně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Na pozvání Osadního výboru jsem byl s p. starostkou přítomen 26.února v Drnovci na veřejné schůzi z občany. Tam jsem se snažil všem odpovědět na různé dotazy. Osobně mě překvapil velký zájem, protože drnovecká hospůdka byla opravdu zaplněna. Možná se budu opakovat, ale hlavním důvodem celé ankety je přesvědčit všechny o budoucím připojení. Je to hlavní podmínka v případě získání dotace. Anketní dotazník obsahoval i informace o seznámení s předpokládanými náklady na přípojky k rodinným domům. Ty nejsou součástí projektu a každý budoucí napojený si musí vše ohledně přípojky zajistit sám. Výsledky ankety - z celkového počtu rozeslaných 97 ks dotazníků se zpět vrátilo 86 ks. Z toho je 68 ks pro, 17 ks proti a 1 ks byl neoznačen. Počtem procent je výsledek 70% - 68 ks pro 30% - 29 ks proti, neoznačeno, neposlali zpět S výsledkem ankety budu seznamovat Radu města Cvikova, která bude rozhodovat o dalších krocích. Závěrem bych chtěl poděkovat předsedovi OV p. Henkemu za zájem a pomoc při zpracování výsledků ankety. Stavební technik města Petr Vrabec MYSLIVCI INFORMUJÍ I v letošním roce se myslivci rozhodli posbírat vše, co do přírody nepatří. A že se nenudili, dokládá foto hromádky z nálezů. Co vy na to? Nebylo by fajn začít se chovat opět jako slušní a ohleduplní lidé? A protože v těchto měsících začíná v přírodě život (kladení mláďat), apelujeme touto cestou na majitele psů, aby svoje mazlíky nenechávali volně pobíhat a tím tak předešli případným nepříjemným událostem, jako je zastřelení psa při štvaní zvěře. Pěkný a pohodový pobyt v přírodě Vám všem přeje MS ORTEL CVIKOV Upozornění pro rybáře! Upozorňujeme všechny členy MO ČRS, že nová skřínka s informacemi je nově umístěna v prostoru u Sokolovny. Dále upozorňujeme na konání rybářských závodů dne Začátek závodů je v 6.00 hodin u Veselku. Pavel Houžvička, předseda MO ČRS Nový Bor: Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Trhy v letošním roce Cvikov: Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec "Kluci v akci" Když jsem na den prvního apríla vybíhal na kontrolu převisu pod Kamenným vrchem, kde celkem nerušeně pobýval jakýsi bezdomovec, netušil jsem, že se z výklusu stane spontánní úklidová akce. Nad převisem se zrovna pohybovala skupinka místních mladíků, ze kterých bych dříve měl spíše obavy. "To je bordel, co, chtělo by to uklidit," některý z nich trefně poznamenal. "Ano, pomůžete?" Odběhnout pro pytle na odpadky a rukavice bylo otázkou chvíle a zanedlouho se o zaneřáděném koutu dalo mluvit v minulém čase. Nasbírali jsme celkem 3 pytle nejrůznějších petek, lahví a zbytků lampionů štěstí. Někde jsem slyšel, že naše budoucnost bude taková, jaká mládež vyroste. A třebaže máme různé názory a záliby, můžeme spolu dokázat něco změnit. Mgr. Jiří Stránský 5

6 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Naše základní škola se zapojila do dotační akce EU peníze školám z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z nabízených možností bylo vybrané téma Využití ICT, což zjednodušeně znamená využití digitálních technologií ve výuce. V rámci tohoto programu vytvoří vyučující digitální učební materiály, podle kterých se budou naši žáci učit s využitím moderních digitálních technologií. V každé kmenové třídě by měla být instalovaná tzv. interaktivní tabule propojená s počítačem, dataprojektorem a připojená on-line na internet. Tabule budou reagovat na podněty z počítače, ale také na dotek speciálním perem. Zároveň ale budou mít tabule dvě klasická křídla, které lze používat jako běžné tabule pro psaní křídou. Znamená to tedy, že výuka bude probíhat jak s použitím moderních technologií, tak i klasickým způsobem. Bude záležet pouze na vyučujících, jaké metody použijí. Pro naší školu to má obrovský význam právě v možnosti pořízení moderních technologií prakticky do každé třídy a s tím související zkvalitnění výuky s použitím digitálních učebních materiálů. Celková částka dotace je ,- Kč a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele interaktivních tabulí s příslušenstvím. Instalace do prvních dvanácti tříd proběhne během hlavních školních prázdnin. Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Matematický klokan Dne 18. března se žáci 2. až 5. tříd naší školy účastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž vznikla v Austrálii, v devadesátých letech se rozšířila do Evropy a letos se jí zúčastnilo již dva a tři čtvrtě milionu žáků a studentů. Úlohy pro Českou republiku připravila Katedra matematiky PdF UP v Olomouci. Na naší škole se do soutěže zapojilo celkem 146 řešitelů. V nejmladší kategorii Cvrček pro ročník zvítězila Sára Vančurová ze 3.A (55 bodů z 60 možných), druhá se umístila Hana Salavcová z 2.A (54 b.) a třetí byla Anna Salavcová z 2.A (50 b.). Kategorie pro ročníky Klokánek měla tři stejně úspěšné řešitele s počtem 91 bodů ze 120 možných: Martin Lejsek ze 4. B, Adam Sejkova z 5.A a Adriana Grančičová z 5.B. Všem dětem děkujeme za účast a věříme, že příští rok budou výkony ještě lepší. za kolektiv učitelů 1. stupně - Laurincová Linda I KOUZELNÍCI ČTOU KNIHY Únor byl velmi bohatý na různé kulturní akce, a protože jeho následovník se nechtěl nechat zahanbit, přichystal žákům další zajímavý pořad. Tedy mezi námi, on to nebyl březen, nýbrž naše milé paní knihovnice. A ještě někdo s nimi. V jednom povedeném estrádním pořadu z dob (ne)dávno minulých nám jeho tvůrci slibovali, že možná přijde. Za dětmi opravdu přišel. Kouzelník. A jako každý správný, i ten náš hlavně čaroval. Ale nejen to. Naši třeťáci se díky němu naučili i pár jednoduchých kouzelnických triků, plnili různé literární úkoly a lámali si hlavy nad zapeklitými hádankami. A aby toho nebylo málo, seznámili se i s kouzelnickou literaturou. Ta ostatně nemohla chybět, vždyť březen je měsíc knihy Žáci 3.A o kouzelnickém vystoupení napsali: Hrozně to uteklo Chtěla bych tam jít znovu. Natálka Teplíková Paní knihovnice měla pro nás překvapení. Byl jím kouzelník. Naučil nás kouzlo s bílým kapesníkem. Potom mě vyzval a byla jsem Alenka v říši divů. Viděli jsme kouzlo s šátky a s deštníkem. Marie Davidová Kouzelník dělal kouzla, magii a soutěže. A dával ceny. Mně se podařilo vyhrát knihu, obrázek a hranaté gumičky. Ještě ten den jsem šel do knihovny a půjčil jsem si knížku o kouzlech. Vojta Čmugr Byli jsme v knihovně a byl tam také kouzelník. A ten kouzelník uměl bezvadná kouzla. A když vyvolal Natálku, tak to celé popletla, a když vyvolal mě, tak jsem trochu popletl čtení, ale recitování mi šlo a mohl jsem si vybrat knihu. Kouzelník byl moc zajímavý a moc se mi to líbilo. Štefan Hlaváč Nejdřív jsme museli kouzelníka zavolat. Vyčaroval nám kytku a tak dále. Když jsem měla udělat kouzlo s kapesníkem a ubrouskem, prostřihla jsem kapesník. Všichni jsme se zasmáli. 6

7 NOC S ANDERSENEM (A LETOS I S VÁCLAVEM ČTVRTKEM) Začátek března byl ve znamení kouzel, jeho konec je tradičně spojený s oslavou knih, čtenářství a čtenářů. Řeč je o pohádkové Noci s Andersenem. Schválně, zkuste si tipnout, pokolikáté se uskutečnila. Kdo hádal, že po jedenácté, má bod. Pro žáky prvního stupně je Noc tradiční akcí, na kterou se těší. A jak! V pátek 1. dubna (a to prosím vážně není apríl!) šli žáci do školy v Nerudově ulici dvakrát nejprve ráno, jako každý den, a podruhé večer. Ne, nekonalo se žádné večerní vyučování, vzpomínalo se na slavného pohádkáře H. Ch. Andersena a letos i na neméně slavného českého autora Václava Čtvrtka, který by se 4. dubna dožil 100 let, soutěžilo se, strašilo se, jedlo a pilo a hlavně se četlo. A nakonec došlo i na spánek. Uznejte, spát ve škole, to je přece terno, kdy jindy se to žákům poštěstí Do školy jsme přišli se spacáky a batohy. Měli jsme za úkol vyluštit křížovku. Ve 21 hodin jsme šli na stezku odvahy na Kalvárku, byla tam strašidla. Po stezce odvahy jsme se vrátili do školy, tam jsme bouchli dvě šampáňa a paní učitelka nám přečetla kousek knížky. Moc se mi to líbilo. Nicola Lohnertová (3.A) Na Kalvárce byla strašidla. Třeba jeden čert mě chytal za ruku a dal mi hlavu pod plášť. Vojta a Kuba ztratili baterky. Kubova baterka se našla, ale Vojtova se nenašla. Pouštěli jsme lampión do vzduchu. A spali jsem ve škole. Dominik Vančura (3.A) Na Noc s Andersenem jsem se velice těšil. Po příchodu ze školy nastalo velké balení (příprava spacáku, nutných potřeb na mytí a přespání, samozřejmě také dobroty). Po příchodu do třídy jsme čekali na večerní a noční dobrodružství. Cesta vedla do lesa, kde jsme plnili stezku odvahy. Velice se mi to líbilo, malinko, doopravdy jen malinko jsem se bál, ale cestu jsem šel sám. Pár strašidel na mě sáhlo, ale já utekl. Těším se, až bude zase nějaká bezva akce. Richard Maťocha (3.B) Celý týden jsem se těšila na tuto noc. Těšila jsem se tak, že jsem nemohla vůbec usnout. Na stezce odvahy nás vylekala strašidla, potom nahoře v kapličce na nás čekal duch Hanse Christiana Andersena a řekl nám, abychom si vzali střípky ze zrcadla Sněhové královny. Moc se mi tento večer líbil. Sára Černá (3.B) Na stezce odvahy jsme vyšli až do kapličky, kde v truhličce byly střípky z kouzelného zrcadla Sněhové královny. Za kapličkou si každá třída vypustila svůj lampion štěstí s přáním. Po návratu nám paní učitelka četla, někdo se šel dívat na pohádku od Václava Čtvrtka. Akce se mi moc líbila. Tereza Vodenková (4.A) Ve třídě jsme si četli příběhy z knih od Václava Čtvrtka. Po návratu ze stezky odvahy si někdo četl z knih a pak jsme koukali na pohádku, měli jsme přehlídku v pyžamech a hráli jsme flašku. Nakonec jsme se sesedli do kruhu a ptali se ostatních žáků na různé otázky. Valerie Zachariášová (4.B) VELETRH DĚTSKÉ KNIHY Nejen pes, i kniha je dobrý přítel člověka. Ví to každý, kdo rád čte. Cožpak o to, číst se naučí nakonec všichni, ale chodit do knihovny a půjčovat si knížky, to už se zdaleka netýká všech. Podpořit dětské čtenářství, navnadit všechny dosavadní nečtenáře a prezentovat nejnovější či nejzajímavější knižní tituly to jsou hlavní cíle tradičního Veletrhu dětské knihy, který se i letos konal v areálu libereckého Výstaviště. Dne jsme jeli na knižní veletrh v Liberci. Ve škole jsme byli jen hodinu, abychom si napsali kvíz. Potom jsme jeli autobusem do Liberce. Tam jsme se rozešli před pavilonem E. Tam jsem si koupil knížku Fotbalová planeta. Potom jsme šli do pavilonu I, kde jsem si vyrobil malou medvědí knížku. Kryštof Krátký (3.A) Mohli jsme si koupit knihu, ale já jsem si koupila hrníček, dva časopisy a dva pohledy. Potom jsme přestoupili do jiného pavilonu. Tam jsme si mohli něco vyrobit, já jsem si vyrobila motýla. Když jsme se vraceli, porouchal se nám autobus. Moc se mi to líbilo. Bára Skřivánková (3.A) Viděli jsme tam spoustu zajímavých knih. Jednu z nich jsem si koupila, protože se mi moc líbila. Modelovali jsme dráčky. Kateřina Eisenbergerová (3.B) Při prohlídce mě v jednom stánku zaujaly modely aut vyrobené z papíru. Šli jsme do pavilonu I, kde byly soutěže. Zúčastnil jsem se skoku do dálky z místa a vědomostní soutěže z angličtiny. Na veletrhu se mi moc líbilo. Michal Drbohlav (3.B) NA EXKURZI NEJVÍCE ZAUJAL SJEZD PO TYČI Projekt Hasík jsme představili v jednom z předchozích čísel Zpravodaje. Žáci 6. A si z prohlídky stanoviště Hasičského záchranného sboru v České Lípě přivezli spoustu zážitků. V úterý 5. dubna jely třídy 2. B a 6. A na exkurzi do hasičárny v České Lípě. Vyšli jsme pár schodů a došli do místnosti, kde byly stoly a židle. Odložili jsme si batohy a opakovali si základní údaje, např. telefonní čísla, sirény a mnoho dalších, které nám hasiči při minulých návštěvách ve škole vysvětlili. Po opakování jsme se rozdělili do čtyř skupin po osmi a devíti členech. Každá skupina měla svého kastelána/kastelánku tetu a strejdu. Moje skupina měla strejdu Káju. Prošli jsme kanceláře, ložnice, tělocvičnu, vyzkoušeli jsme si hasičské obleky, prohlédli si auta, kameru, díky níž jsme viděli ve tmě a absolvovali sjezd po tyči, který se líbil i paní učitelce. Měli jsme veliké štěstí, viděli jsme i výjezd hasičů. Exkurze se třídám velice líbila. Tereza Dvorská... Průvodce nás provedl po celé budově. Měli tam kuchyň, kancelář, dokonce i ložnici. Ukázal nám, do čeho se hasiči oblékají a které přístroje používají. Někteří z nás si to mohli vyzkoušet. Zavítali jsme k jednomu hasiči, který nám ukázal, co používají, když se potřebují dostat do výšky. Uvázal se a postupně se vytahoval nahoru. Viděli jsme spoustu aut, hadic, vyprošťovacích pomůcek. Do některých aut jsme se mohli posadit a podívat se, jak to v nich vypadá. Bylo to prima. Šli jsme do místnosti, kde byla tma a pomocí kamery, přes kterou se dá vidět ve tmě, jsme hledali uvězněného pána Moc se mi to líbilo, všichni jsme se příjemně pobavili. Tereza Drbohlavová Mohli jsme jeden druhého vytáhnout na zvedáku, na kterém hasiči vytahují lidi ze studní a podobných míst. Největšího zájmu se však dostalo hasičské tyči, po které všechny děti včetně paní učitelky Chourové J hbitě sjížděly dolů. Mně se v hasičárně líbilo a myslím, že ostatním také. Silva Funková Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet věci, které bychom nikde jinde vyzkoušet nemohli, například hasičskou a horolezeckou výstroj, termokameru, sjezd po tyči. Moc se mi to líbilo, chtěl bych se tam ještě jednou podívat. Tomáš Balog 7

8 AFRICKÉ BUBNY DUNĚLY ŠKOLNÍ BUDOVOU V únoru 2005 navštívili naši školu členové souboru MULENDA AFRIKA, Jejich živé vystoupení plné afrických rytmů, tanců, zpěvu a bubnování sklidilo mimořádně kladný ohlas. Šest let poté vystoupili v tělocvičně dva skvělí propagátoři temperamentního a rytmického bubnování, jímž se baví příslušníci mnoha afrických kmenů. Oba žijí již mnoho let v Česku, na svou rodnou vlast ale rádi a s hrdostí vzpomínají. V rámci projektu SAGA AFRIKA objíždějí školy v celé republice a seznamují tisíce českých dětí s kulturou a životním stylem, který nám Evropanům může připadat jako exotický. Bubnování a zpěv zařadili až na závěr svého více než hodinového vystoupení, v jeho první části vyprávěli žákům o každodenních radostech a starostech obyvatel černého kontinentu. Dozvěděli jsme se, že Afričané staví své domy z bambusů a ze slámy. Podnebí mají hodně teplé a prší jen v období dešťů. Ve školní třídě je až 60 dětí a elektrický proud tam téměř není zaveden. Lidé se živí převážně chovem dobytka, ale maso v obchodech je drahé. V přírodě volně žijí lvi, opice, sloni, žirafy a hroši. Marek Pandadis (4.A) Překvapilo mě, že Afrika má 53 států a brzy přibude Nový Súdán a bude jich 54. Také jsme se dozvěděli, že africký banán má až 50 cm. My máme střechy z tašek a Afričané ze slámy. Po přednášce nastala druhá část bubnování. Rozdali nám bubínky od nejmenších po největší. Naučili nás bubnovat i zpívat. Nejdříve zpívali černoši a potom my. Nakonec jsme si koupili přívěšky a náramky. Také jsme se s nimi fotili. Moc se mi to líbilo. Tereza Vodenková (4.A) Beseda o Africe byla o tom, jak se žije v Africe. Bavili jsme se hlavně o afrických školách. Je jich prý málo, protože jsou jenom ve městech. V jedné škole je prý nejmíň čtyřicet žáků a v jedné třídě prý bylo až 150 žáků. Naučná beseda i hudba afrických bubnů se mi moc líbila. Nikola Malinská (4.A)... Po chvilce ruchu nám dva původní obyvatelé Afriky povídali o kultuře, zvycích, jazycích a o všem, co se týká běžného života v Africe. Ukázali nám různé rytmy a bubny, ty jsme si mohli vyzkoušet. Také jsem si jeden půjčil a hraní na něj mě moc bavilo. Mohli jsme si zazpívat africkou píseň a myslím, že se nám to povedlo. Celé představení se mi moc líbilo a těším se na další podobná zábavná a poučná vystoupení. René Líma (4.B) Obyvatelé Afriky mají prý i auta, mobilní telefony a tak dále, ale jen ve velkých a malých městech. Ve vesnicích nemají tyto moderní věci. Slaví dva svátky jako my Vánoce a Velikonoce. Ale dělají to jinak, u nás dárky kupuje celá rodina, u nich je kupují jen rodiče. Potom jsme si povídali a zpívali, to bylo trochu hlučné, ale hezké. Bylo to zajímavé, chtěla bych to ještě jednou vidět. Adriana Sedláčková (4.B) Jeden člen skupiny SAGA AFRIKA byl z Demokratické republiky Kongo a druhý z Jihoafrické republiky. Vyprávěli nám o životě v Africe. Potom jsme si všichni společně zazpívali po africku. Po celou dobu jsem se vrtěl na židli a podupával si nohou a nejraději bych vyskočil a začal tančit. Mám obrovský zážitek. Martin Lejsek (4.B)... Mě zajímalo, zda lidé v Africe používají stejné písmo a číslice jako my. Dozvěděla jsem se, že písmo i číslice jsou stejné. Jen text v knížkách čtou obráceně. Dále se děti ptaly, co Afričané jedí. Jejich jídelníček tvoří brambory a vepřové maso. Mají rádi banány, které rostou všude kolem. Všechno bylo zajímavé a poučné. Moc se mi to líbilo. Ať žije Afrika! Aneta Ježková (4.B)... Pánové (jeden šestapadesátiletý, druhý svůj věk neprozradil), nejprve povídali o Africe. Ale hudební vystoupení, panečku, to jsem si opravdu užila. Byla to fakt bomba J. Hráli jsme na bubny a zpívali africkou písničku Radost, to byl vážně mazec J. I když jsem očekávala víc, myslím, že pánové si zaslouží mé smeknutí. Takže pánové, smekám! J Anna Schäferová (8.A) Představení bylo podáno spíše stylem výuky. Novým zjištěním pro mě bylo to, že za vzdělání děti platí pouze na soukromých školách, na státních se neplatí téměř nic. Velký počet dětí na vesnicích zůstává nevzdělaných. Je tomu tak proto, že nikde poblíž ani není žádná škola nebo se do ní nemají jak dopravit. Tyto děti většinou pracují na polích se svými rodiči a stávají se z nich zemědělci. Každý domorodý kmen má svou řeč, kterou si zachoval až do dnešní doby. Hlavními jazyky jsou ale angličtina, němčina a francouzština, používá se i italština. Vánoce slaví tak, že každý si v ten den jí co chce, to nejlepší, co má. V Africe dodnes platí v některých státech a rodinách mnohoženství. Jeden muž může mít až čtyři ženy. Pravidla jsou ovšem různá. Někdy si dokonce muži mezi sebou ženy mění. Myslím, že představení přineslo hodně zajímavých informací, ale kdyby bylo na mně, mohlo být o něco zábavnější a živější. Adéla Čermáková (9.B) CVIKOV DOBYL I KRAJ, BRÁNY REPUBLIKY NÁM ALE ZŮSTALY ZAVŘENÉ Dějepisná olympiáda dospěla ve svém 40. ročníku až do třetího postupového kola. Krajským kolům bylo pro letošek rezervováno první dubnové pondělí a úterý. Liberecký kraj je chudý na okresy, proto v minulých letech nečítal seznam účastníků krajského kola víc než dvacet jmen podle jednoduchého klíče: z každého okresního kola postupovala pětice nejúspěšnějších řešitelů. Aby byla konkurence větší a počet účastníků odpovídal cifrám, jež vykazují ostatní kraje, rozhodli organizátoři letošního krajského kola pozvat do souboje první osmičku ze všech čtyř okresů. A jelikož v ní jsme měli oba reprezentanty, vezli jsme do libereckého Babylonu dvě želízka V učebním sále nás přivítala usměvavá paní organizátorka a bez mrknutí oka nám všem proplatila jízdné, a to i zpáteční. Sál se postupně naplňoval, pár minut před devátou už v něm zbyla jen tři volná místa. Předstartovní nervozita houstla, úderem deváté by se dala krájet. Těžko říci, kdo byl nervóznější víc, zdali soutěžící nebo přítomní pedagogové Naše reprezentantka Káťa Henkeová by nejraději popohnala ručičky na hodinkách, přála si jediné: ať už to konečně začne. Šimon Malý vypadal klidně. Pořadatelé poctivě počkali až do deváté, tři pohřešovaní účastníci nakonec nedorazili, v sále tedy sedělo 29 olympioniků. Časový limit na vyřešení třiceti náročných úloh byl standardní devadesát minut čistého času. Pedagogové hořeli zvědavostí, jaké úlohy vymysleli členové ústřední komise olympiády. Jedno zadání se nám podařilo ukořistit, ale neradovali jsme se z jeho vlastnictví dlouho, jako duch se najednou vedle nás zjevila paní pořadatelka a bez slitování nám ho zabavila se slovy, že ho vidět nesmíme, zítra proběhne (Pokračování na stránce 9) 8

9 V PÁTEK SE NEUČÍ! 6. A a 6. B přímo v budově Hydrometerologického ústavu (Pokračování ze stránky 8) druhá várka krajských kol, do té doby je na zadání a řešení uvaleno přísné embargo. A tak nám sklaplo Zatímco se Káťa a Šimon lopotili nad úlohami ještě o třídu náročnějšími než v kole okresním, my pedagogové jsme měli devadesát minut na obhlídku Liberce. Na můj vkus je však v centru příliš živo a rušno, na základnu jsem se proto vrátil o patnáct minut dřív než byla soutěž odpískána. V tu dobu už byl sál poloprázdný, většina olympioniků odešla nebo živě diskutovala v kuloárech. To měli všichni takovou fazónu a zvládli všechny úlohy za šedesát minut, nebo své marné snažení vzdali? Naši jsou ale stále v sále a využívají časový limit do poslední vteřinky. Šimonův utrápený výraz hovoří za vše, bylo to brutálně náročné O zaplašení chmurných myšlenek se postarala Káťa, díky níž jsme živili naději na kvalitní výsledek věřila si minimálně na 50% z celkového počtu 114 bodů. V tom okamžiku jsme ještě netušili, že její odhad se držel hodně při zemi Komise sestavená z pěti předem oslovených zasloužilých pedagogů právě zasedá a my v ní máme svou agentku. Domluva zněla tak, že pokud uspějeme, dozvíme se to bezodkladně díky médiu mnou tolik proklínanému. Teď v duchu jeho vynálezce málem velebím. Mezitím stojíme chvíli na chodbě před sálem a živě diskutujeme o olympijských úlohách. Totéž činíme i na cestě z Babylonu na autobusové nádraží. Prší a začíná se zvedat pořádný vichr. Liberec nechce být nic dlužen své pověsti města na drsném českém severu. V okamžiku, kdy na školních chodbách zazvonil zvonek ohlašující začátek čtvrté vyučovací hodiny, mně zazvonilo v batohu. Telefonát od naší agentky z hodnotící komise! Nechci věřit vlastním uším, ujišťuji se, dokonce dvakrát, že nejde o opožděný aprílový žert. Věřte nebo ne, Káťa zopakovala své umístění z okresního kola i v krajském obsadila 2. místo!!! Náhlý příval euforické radosti neumím ukrotit. Až zpětně si uvědomuji, že jsem možná prožíval stejné opojné pocity jako sportovci, kteří vybojují na skutečné olympiádě stříbrnou medaili. Je to splnění mého snu, po dvou čtvrtých místech se na nás štěstěna konečně usmála. Vezeme do Cvikova placku! Tedy, fyzicky nevezeme nic než sami sebe Jaká škoda, že se nepokračovalo v dobře zavedené praxi předchozích let, kdy se vyhlašovaly výsledky slavnostně přede všemi zúčastněnými a medailisté se dočkali alespoň diplomu a potlesku. Šimon se o svém umístění dozvěděl až čtrnáct (!) dnů po skončení krajského kola, navzdory ujišťování paní pořadatelky, že výsledková listina bude viset na webových stránkách už kolem 15.hodiny (myšleno téhož dne, kdy krajské kolo proběhlo). Šimon se tak trochu obával toho, že bude ve výsledkové listině figurovat na posledním místě. Na to měl nakonec 30 bodů k dobru, nasbíral jich 67 a umístil se na 20. místě. I jemu patří velký dík za projevenou snahu a reprezentaci naší školy. Štěstí přeje připraveným, říká se. Při všem tom štěstí, které nás provázelo letošním ročníkem Dějepisné olympiády, nás nakonec dohonila i smůla. Do poslední chvíle jsme věřili, že 2. místo v kraji bude stačit k postupu do kola celostátního. Bohužel nestačilo I v tomto případě totiž platí, že se letos přistoupilo k inovaci: do celostátního kola postoupili všichni vítězové krajských kol a spolu s nimi dalších 14 úspěšných řešitelů ze všech krajských kol v žebříčku podle nejvyššího dosaženého počtu bodů. V praxi to tedy mohlo vypadat tak, že do celostátního kola mohl postoupit i ten, kdo skončil v kraji pátý, ale měl o pár bodů víc než Káťa. A tato situace bohužel nastala Ale abych nekončil příspěvek se smutným výrazem, vzkazuji: Káťo, letos to sice nevyšlo, ale za rok se o postup zase popereme. Tak ještě jednou díky a gratulujeme! Václav Savka 6. A a 6. B přímo na střeše ústavu V pátek se žáci 6.A, 6.B a části 5.A rozjeli se svými třídními učitelkami a fyzikářem na exkurzi do Ústí nad Labem. Cílem byla návštěva Českého rozhlasu Sever a Hydrometeorologického ústavu na Kočkově. Ve čtvrt na deset již šlapeme strmě vzhůru k budově rozhlasu Na Schodech 10. Jde o nádhernou vilu z konce 19. století, která patřila významné ústecké továrnické rodině Wolframových. Ta ve městě provozovala především tkalcovnu a barvírnu a její členové vždy patřili k významným představitelům města. Právě zde Na Schodech měli hlavní rodinné sídlo, jež užívali do konce 2. světové války. Dnes zde sídlí rozhlas Sever, regionální stanice pro Ústecký a Liberecký kraj. V centrální hale se nás ujala velmi milá průvodkyně, která nás důkladně protáhla celým objektem. Navštívili jsme nahrávací studio, kde si děti vyzkoušely roli moderátorů. Jazykolamy nezklamaly a místo souvislých vět se od mikrofonů ozývaly většinou nesrozumitelné zkomoleniny a hlavně dívčí výbuchy smíchu. Zkuste si vyzkoušet sami Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr A což teprve když paní u mixážního pultu nahrávky sestřihala a pustila dětské hlasy v upravených výškách a tempu! A rychle do vysílacího studia. Odpočítávají se vteřiny, hlasatelka je připravena. Stíháme zprávy v s vleklou vládní krizí, rozhovor na téma propouštění v mostecké nemocnici. Přes bývalý pánský, dámský a společný pokoj dnes kanceláře jednotlivých pracovníků se dostáváme do nahrávacího studia se spoustou mikrofonů, kabelů, pultíků, okny do malebné zahrady a pak již velké díky a nashledanou. Autobus čeká, nasedat a rychle na Kočkov. I zde se nás ujímá velice příjemný pracovník, který nás vede nejprve ven na tzv. zahrádku s nejrůznějšími přístroji na měření teploty, srážek, sněhu, prachu, škodlivin, dokonce i radiace. Poté stoupáme na střechu k dalším měřicím přístrojům a nakonec do jakéhosi centra-velína s počítači, velkou obrazovkou, kde nám náš dlouhovlasý sympaťák podává fakty napěchovaný, ale přitom zcela srozumitelný výklad o činnosti institutu. Ta obnáší např. předpověď počasí, sněhové zpravodajství, biometeorologii, informace o vodních stavech, rozptylových podmínkách, čistotě ovzduší, bombarduje nás tlakovými výšemi, nížemi, nastupují grafy, mapy, vyjmenovává přístroje, které jednotlivé jevy zkoumají v daných výškách třeba v balónech nad naším územím, jiné zase na pólech A zatímco slabší jedinci začínají odpadávat, tj. berou je záda, mají hlad, předstírají téměř mdloby, vyučující zvlášť p. uč. Šťástka doslova září vyčerpané a zubožené postavičky se okamžitě zotavují, když jim sdělujeme Ano, jedeme do centra, do obchodního domu FÓRUM. Všichni nebožáci náhle nabírají báječně zdravou barvu, září štěstím a optimismem, jednoduše nabývají dokonalé svěžesti. Nákupy se dětem vyvedly, opravdu všechny sedí v autobuse a domů. Bohužel květnová uzávěrka Zpravodaje byla rychlejší než ohlasy samotných žáků. Vl. Hanischová TU 6. B 9

10 VELIKONOČNÍ VÝZDOBA TŘÍD Tradiční akcí Školní žákovské samosprávy je soutěž tříd ve velikonoční výzdobě. Pořadí na prvních místech bylo velice vyrovnané a rozhodla originalita žáků 8. A, kteří do své výzdoby zakomponovali živé králíky. Celkovým vítězem se tedy stala třída 8. A s průměrem bodů 8, 45, druhá skončila třída 7. A s průměrem 7, 5 bodu a třetí místo obsadila třída 5. B s průměrným ziskem 6, 36 bodu. Všem třídám i vyučujícím děkujeme za účast v soutěži, která přispěla k navození Velikonoční atmosféry. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ živí králíci oživili velikonoční výzdobu v 8. A FINÁLE OKRESNÍHO KOLA V SÁLOVÉ KOPANÉ SE VYDAŘILO Jak už jsme psali v minulém čísle, podařilo se mladším žákům kat třída postoupit do finálového kola Okresního fotbalového turnaje v sálové kopané. Finálová skupina byla odehrána 29. března v Zákupech a čítala celkem 4 školy. V prvním zápase jsme i přes velkou převahu zvítězili těsně 2:1 nad ZŠ Slovanka Česká Lípa. Ve druhém utkání jsme porazili ZŠ Náměstí Nový Bor přesvědčivě 4:1. V zápase o celkové první místo jsme dlouho drželi krok s největším favoritem ZŠ U Lesa Nový Bor, ale nakonec jsme podlehli 0:2. Tento výsledek rozhodl o našem celkovém 2. místě. Chtěl bych tímto chlapcům poděkovat za vzornou a příkladnou reprezentaci naší školy a pogratulovat k pěknému umístění. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. Miroslav Novotný, ZŘŠ zleva nahoře Touš, Stůj, Lupoměský, Vacek, Vávra, Adlt, dole zleva Švorc a Fanta FLOORBALOVÁ LIGA VYVRCHOLILA ZÁVĚREČNÝMI ZÁPASY V pondělí 28. března vyvrcholil další ročník florbalové ligy, ve kterém bylo odehráno celkem 46 zápasů a padlo 296 branek. Základní část byla odehrána v tělocvičně naší školy. Semifinálová a finálové utkání jsme odehráli v sokolovně, kde měli hráči větší hrací prostor. V zápase o 3. místo proti sobě nastoupili týmy KFC RATED RKO. Zápas to byl obrovsky vyrovnaný. V základní hrací době skončil výsledkem 3:3 a muselo následovat prodloužení a dlouho to vypadalo, že se pojedou nájezdy. Nakonec byl šťastnějším týmem RATED RKO a jeho střelec Filip Švorc, který vstřelil rozhodující branku zleva F. Švorc, F. Šťastný a J. Adlt zleva v brance M. Vrána, J. Lamata, P. Richter, A. Máslík a M. Kroutil v poslední minutě nastavení a byla to jeho druhá v tomto utkání. Za vítěze přidal ještě 2 branky Vacek. Za poražený tým KFC skóroval dvakrát Šťastný a Touš. Finálový zápas mezi týmy CAPITALS a CYBER SHOT byl dlouho vyrovnaný, ale nakonec CAPITALS zvítězili 7:3 a při zápase to opravdu jiskřilo. Za vítězný tým vstřelili branky Vávra 4, Máslík 2 a Malý přidal jednu branku. Na první tým čekají tradiční ceny jakými jsou pohár s vyrytým názvem týmu a se jmény hráčů. Další speciální cenou je dort ve tvaru florbalového hřiště. Výsledky vítězný tým florbalové ligy zleva: Michal Vávra, Adam Máslík, Šimon Malý a dole Jiří Čapek budou tradičně vyhlášeny a ceny předány v rámci letní olympiády v závěru školního roku. Za ZŠ a MŠ B. Hynka Cvikov Mgr. Miroslav Novotný, organizátor ligy 10

11 Velikonoční fotbal V neděli ráno jsme se sešli před školou, nastoupili do aut a rozjeli se do německé Žitavy. V přidělené šatně/ velmi pěkné/ jsme se převlékli do drezů a šli si do tělocvičny trénovat. Protože sálová kopaná je trochu jiná než fotbal na trávě, dělaly nám přihrávky a zpracování míče zpočátku trochu potíže. Nakonec jsme si ale zvykli a rozehráli se ke konečnému třetímu místu. Kromě pěkného poháru a diplomu jsme si odvezli i čokoládovou odměnu / vajíčka, zajíčky../ a Sára Vančurová ocenění za nejlepší výkon. Děkujeme panu Vránovi, pí Novákové, rodičům, kteří nás do Žitavy odvezli. Sára Vančurová, David Krátký, Petr Vrána, Petr Vít, Dominik Pollák, Gabriel Pollák, Filip Zemek, Daniel Kuneš, Tomáš Lanzaroti R. Nováková, ZŠ Cvikov, Nerudova Velikonoční nadílka ve školce Jako každý rok jsou dny ve školce před Velikonocemi plné společného vyrábění, zdobíme vajíčka, vyrábíme veselé zápichy do květináčů, zpíváme velikonoční a jarní písničky, prostě od rána do odpoledne žijeme blížícími se svátky. Děti i paní učitelky musí být hodně trpělivé, než všechny děti mají vajíčka ozdobená, a proto jim velikonoční zajíček, stejně jako minulý rok, připravil překvapení, velikonoční nadílku na naší školkové zahradě. Děti od zajíčka nejdříve dostaly dopis, ve kterém jim prozradil, že pro ně na zahradě něco schoval. Velké hledání mohlo začít a dětem se podařilo všech 250 kousků čokoládových dobrůtek najít, nic nerozšlápnout, nebo potají nesníst. Ve třídě se pak spravedlivě rozdělily, a tak si domů každý odnášel kornoutek sladkostí a obtisky na vajíčka. Za kolektiv MŠ Sídliště Kateřina Fialová Naše mateřská škola je zapojena do projektu CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CPIV Projekt CPIV je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož partnerem je Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního a státního rozpočtu. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení inkluzivních podmínek. CPIV ve spolupráci s MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání dětí s různými možnostmi a schopnostmi, nastavuje a sleduje pravidla rovnosti v přístupu ke vzdělávání, zvláště pak u dětí s potřebou podpůrných opatření. Co nám zatím tento projekt konkrétně přináší? průběžnou konzultační a poradenskou podporu při poskytování psychologických a speciálně-pedagogických služeb poradenství při získávání asistentů pedagoga, odborná podpora práce logopedy Kateřina Fialová ředitelka MŠ Sídliště Setkání s Policií Velmi pěkné dopoledne připravila Police ČR pro děti z naší MŠ na školní zahradě. Děti se seznámily s prací a výstrojí policistů, s vybavením policejního auta, dorozumívaly se mezi sebou i policejními vysílačkami. Vyprávěly si také o tom, kde si mohou hrát, jak by mělo být vybaveno jejich jízdní kolo a s kým mohou vyjet na silnici. Největším zážitkem pro ně bylo předvedení výcviku a poslušnosti policejního psa. Poděkování si zaslouží všichni policisté, kteří tuto akci pro děti připravili - pprap. Ziml Petr, pprap. Novák Tomáš, pprap. Fialová Michaela a psovod pprap Novák Slávek. Bc. Eva Bobeláková - řed. MŠ Cvikov, Jiráskova Barevné dny v naší MŠ Už třetí rok probíhají na jaře v naší mateřské škole Barevné dny. V letošním roce byl první den FIALOVÝ. Paní učitelky i děti zářily různými odstíny fialové. Nejmladší děti se změnily ve fialové motýlky a hledaly své květy. Starší děti proti sobě soutěžily v sázení a trhání fialek. PRUHOVANÝ den nám dal možnost zasoutěžit si v rybaření. Ve velkém rybníku (z lana) plavalo mnoho pruhovaných i jinak barevných ryb. Pruhovaní rybáři je chytali na magnety a nejvyšší počet určil vítěze. Poslední barevný den byl MODRO-RŮŽOVÝ. Chlapci přišli v modrém. Děvčata v růžovém. A soutěž? No přece taneční!!! Modro-růžové páry tančily s velkým nasazením a odměna v podobě polárkového dortu byla sladkou tečkou za veselými barevnými dny. Mirka Charváthová - učitelka MŠ Cvikov, Jiráskova 11

12 Narozeninové párty v Liberci V měsíci březnu si děti z naší MŠ vyjely na 2. narozeninové párty do Liberce. Setkaly se s pohádkovými postavičkami, vyfotily s Mickey Mousem a Hellou Kity, na jednotlivých stanovištích plnily úkoly, za které dostávaly barevné čtyřlístky. Byly pro ně připraveny různé dílničky, kde si děti vybarvovaly sádrové odlitky, nalepovaly barevné papíry a dělaly balónky. Nakonec byla minidiskotéka s živými plyšáky, při které se všichni pěkně vyřádili. Příjemnou atmosféru celého dopoledne dotvořila velmi originální výzdoba, na které nechyběly ani chodící zvířecí balónky. Protože zde bylo i malování na obličej, přijeli do školky místo dětí vodníci, dráčkové, princezny, kočičky,. Pořadatelům patří velké poděkování za krásné dopoledne. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Cvikov, Jiráskova Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.cvikovacek.ic.cz Oslavy Dne dětí ve Cvikově CVIKOVÁČEK ve spolupráci s dalšími organizacemi našeho města pořádá celoměstské oslavy Dne dětí. Datum akce : Sobota Místo akce : Lesní prostor v okolí Cvikova, loutková scéna, areál kynologického klubu Loutková scéna : Pohádka pro děti. Začátek v 9.00 hodin Závody na kolech : Závod na horských kolech od v prostoru kynologického areálu. Město Cvikov a Cvikováček Cvikov oddíl stolního tenisu pořádají Turnaj ve stolním tenisu v rámci Sportovních dní Cvikova Datum akce : neděle Místo akce : Sokolovna Cvikov Prezentace : 8,00 8,30 hodin Kategorie : A/ Muži, B/ Ženy bez rozdílu věku Možnost startu : Turnaje se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči Systém soutěže : První kolo se hraje ve skupinách. Do vyřazovacího pavouka postupuje 16 mužů a 8 žen + útěcha. Soutěž čtyřher se může uskutečnit na přání hráčů, ale nebude hodnocena. Startovné : 50,- Kč Hodnocení : první tři v každé kategorii obdrží dárkový balíček Pravidla : Podle pravidel stolního tenisu. Na turnaji lze použít pálky s neschválenými potahy. Míčky : JOOLA *** Občerstvení : Po celou dobu turnaje bude v Sokolovně otevřen bufet s možností nákupu občerstvení. Různé : Každý hráč hraje na vlastní riziko, vědom si svého zdravotního stavu. V.Macela Zábavné odpoledne : Začátek akce bude ve hod. Bude připraveno několik soutěží a atrakcí o ceny, kde si děti budou moci zasoutěžit. Uvidíte různé ukázky z činnosti zájmových organizací. Různé prodejní stánky. Občerstvení : V areálu bude možno zakoupit občerstvení. Pořadatelé věří, že se k oslavám připojí i podnikatelé a poskytnou finanční prostředky nebo sladkosti a drobné ceny do soutěží. Se všemi se těšíme na setkání při oslavách MDD. Za pořadatele V.Macela Dům dětí a mládeže Cvikováček pořádá TURNAJ V RAPID ŠACHU CVIKOVSKÉ SPORTOVNÍ DNY TERMÍN KONÁNÍ: sobota MÍSTO KONÁNÍ: Dům dětí a mládeže CVIKOVÁČEK, Československé armády 195/I CVIKOV PREZENTACE: 8:30 9:00 hodin ZAHÁJENÍ: 9:30 hodin HRACÍ SYSTÉM: švýcarský na 7 kol HRACÍ TEMPO: 2 x 10 minut na partii CENY: dle možností pořadatele PRÁVO ÚČASTI: každý kdo má chuť si zahrát ve věku od 6ti do 99 let STARTOVNÉ: 20 Kč OBČERSTVENÍ: zajištěno za lidové ceny INFORMACE: Václav Macela Tel.: Přihlaste se telefonicky nebo e- mailem na tento kontakt Pro šachové kluby na každého lichého hráče jednu šachovou soupravu a hodiny. A CO PAK? vyhodnocení vítězů a rozdání cen. Pokojný odjezd domů okolo 15té hodiny. Srdečně zve Dům dětí a mládeže CVIKOVÁČEK 12

13 Nabídka letních táborů 2011 pořádaných Domem dětí a mládeže Cvikováček Cvikov 1/ LT ITÁLIE Numána apartmány Idea Mare přímo u moře TERMÍN : CENA : 6.300,- /předběžnou objednávku + zálohu 1.500,- nutno uhradit do / ve Cvikováčku pí.nigrinová CENA ZAHRNUJE : dopravu BUS, ubytování, delegáta, relaxační a cvičební program CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění URČENO : Pobyt pro ženy s relaxačním cvičením na míčích HLAVNÍ VEDOUCÍ : Šárka Matoušková Podrobnější informace na tel nebo / LT Kolčava Zvotoky Strakonicko - Šumava TERMÍN : CENA : 3.700,- CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim,dopravu na tábor, vstupné na hrady, zámky, koupaliště atd.,pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. URČENO : pro děti od 8 do18 let KAPACITA : 40 účastníků HLAVNÍ VEDOUCÍ : Jitka Bromová 3/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GARDE CENA : 3.600,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 40 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček, Československé armády 213, Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 4/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : TÉMA TÁBORA : dobrodružství se členy historického šermu GAR- DE CENA : 2.600, - Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x za den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin.dítě si musí vyzvednout jeden z rodičů. V případě samostatného odchodu odevzdat písemný souhlas rodičů. URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Lucie Votýpková 5/ LETNÍ TÁBOR Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : 3.000, - Kč HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : Informace a přihlášky v kanceláři Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov, na nebo na tel Turistický jarní výlet na Kamýk a Portu Bohemicu Je sobota ráno 7.30, sobota 26. března 2011, u Severu se scházíme ještě v zimním čase a v neděli spíme o hoďku míň. 11 turistů se přesouvá do oblasti Litoměřicka, konkrétně do Velkých Žernosek, odkud nás povede modrá značka a vzápětí zelená okruhem přes zříceninu hradu Kamýk, na Portu Bohemicu, zpět do Velkých Žernosek. Na návsi této obce se dá dobře parkovat a hned vyrážíme po zmíněné modré, která nás vede mezi domky s útulnými zahrádkami, kde již kvetou sněženky, bledule, jaterníky podléšky, jakýsi druh nízkých tulipánů a zlatý déšť. Až na konec vsi kolem nás pobíhá hojně koček. Tak jak u nás moře psů, zde kočky. Vcházíme do prostoru jabloňových sadů a pozvolna stoupáme k zřícenině hradu Kamýk (nad Labem). Nad sady nás vítá cedule obec Kamýk a modrá značka bezpečně vede až ke kýžené ruině. Je to zbytek objektu, takový čedičový suk, který je poopraven a okolo stojí ještě část hradeb. Tři lezuchtiví se drápou skulinou, která možná kdysi byla vstupem na vrchol. My ostatní razíme heslo: Hrad je hezký i zespoda. Dáváme lehkou sváču a čekáme naše přátele, jak dorazí. Slezou, či slaní volným pádem? A - je správně. Šikulové slezli a pokračujeme dále, až se modrá vystřídá se zelenou. Ta nás vede nádhernou zvrásněnou krajinou Českého středohoří. Když již vidíme řeku Labe a vyšlápneme mírný kopeček, zatají se nám dech. Tři kříže a magické místo Porta Bohemica. Stojíme a díváme se do malebného okolí Litoměřicka, Velké a Malé Žernoseky, kde je známé jezero, Lovosice, Litoměřice s kopcem Radobýlem a samozřejmě vinoucí se Labe, které protéká krajinou jako šedomodrá stuha, po které občas plují jak barevné korále lodě, jak naše české, tak ze SRN. Z obou stran jsou do strání zaříznuty koleje, po kterých co chvíli frčí vlaky. Prostě je to místo, které umí uchvátit krásou pohledu a vírem života. Fotíme, opět doplňujeme kalorie a jímáme tu světskou nádheru. Přesto, že počasí je v tento den velmi oblačné, je zde hezky. Poté scházíme dolů k řece a po jejím břehu se vracíme k automobilům. Leč cestou poznáváme člověka ze Cvikova u mobilního domu, a tak se dáváme do řeči a je nám nabídnuta prohlídka obydlí, což kvitujeme s povděkem. A tu jede po vodě výletní loď z Německa. Tedy je to kolos obrovských rozměrů, což opět dokumentujeme fotoaparáty. Poděkujeme krajanovi za vstřícnost a po pár minutách nás vítají naši plechoví oři. Přejíždíme do Litoměřic do sklepní restauračky Budwarka a zde v hojnosti jídla a pití končíme dnešní velmi vydařený výlet. Cestou domů se rozprší, chvílemi až leje, ale nám je to úplně jedno. Krásný výšlap, krásných 10km v nožkách a v hlavách krásné vzpomínky, které nám nikdo nevezme ty nám zůstanou navždy. Zdeněk Nigrin 13

14 Turistický výjezd za hranice republiky SRN Bad Schandau skalní městečka Sobota 9. dubna - ráno podmračené a vítr již druhý den v našem městě závodí s formulí 1. V 7.30 se scházíme u Severu a v konečném počtu 9 turistů a 2 automobily vyrážíme do Hřenska, dále pokračujeme do německého městečka Bad Schandau. Za čtyři eurika se zde dá parkovat celý den, tak zakupujeme parkovací lupen a vydáváme se po červeném značení do skalních útvarů, které zde tvoří až malá městečka. Nejprve musíme nastoupat do určité výšky, k tomu zde slouží hodně dřevěných schodů, kterých jsme za celý den vyšlapali stovky a místy i žebříky. Vítr dost studený, ale během dne se oteplilo a i na slunko hřejivce došlo. Stále po červené značce se dostáváme k první atrakci tzv. Klettersteigu, jištěné lezecké cestě. Jen ji obhlédneme, nějaké to foceníčko, ale nezkoušíme, neboť nemáme zabezpečovací materiál. Skály zde všude ledacos připomínají - zajíce, botu, gorilu, hada zkrátka představivosti se zde meze nekladou. Přicházíme na vyhlídku do lesnatého údolí a shlížíme na okolní útvary a výtvory tvořené přírodou z pískovce. Pak se posuneme o sto metrů dále po cestě a nad námi je jakási kaplička. Ze všech stran stráň jak hrom, všude listí a sypká hlína. Jsme stateční a bereme výstupovou trasu rovně ztečí. A vítězíme. Pár minut funění, hrabání, hekání a stojíme před kýženým objektem. Zde se nasvačíme, společné foto a strání valíme dolů. Šup na zelenou značku a opět nás vítají přenádherné výhledy a skalní útvary, z kterých jen oči přecházejí. Docházíme k rozlehlému skalnímu ostrohu a hle, v něm obrovská jeskyně. Obcházíme útvar a zabezpečená cesta nás vede až do jejího nitra. Stoprocentně byla v dobách pračlověka obydlená. No a pak se pouštíme stále po stejné barvě dolů, opět stovky schodů a po hodince stojíme opět u vozidel. Bomba, super, nádhera. Deset minut dále po silnici je prý ještě vodopád Wasserfall. Ja, gut, mrkneme ještě na něj. Po zadaném čase u jedné krásné dřevěné hospody opravdu teče vodopád. Další fota a zpět k vozidlům. Odjíždíme do České Kamenice, do restaurace Starý klub naší již osvědčené, a zde završíme nádherně prožitý výlet v úžasném prostředí. Našlapáno 11km. Tak tento výlet opravdu stál zato a v už jen vzpomínáme. Zdeněk Nigrin Brigáda na Cvikovském okruhu V sobotu jsme uspořádali v rámci blížícího se Dne Země brigádu na Cvikovském okruhu. U Severu v 9 hodin jsme se sešli v počtu čtyř turistů a vyrazili jsme do Drnovce. Odtud, jdouce po stezce na Schillerovu vyhlídku, jsme ostříhali přerostlé ostružiní, kapradí a náletové břízky a celá cesta byla uhrabána. Sbírali jsme též odpad, kterého mnoho nebylo, ale tímto je stezka zvelebena pro nadcházející turistickou sezónu. Jen jsme velmi zklamaní dalším vandalským činem posedový altánek opět někdo zase poboural. Jak jsme na podzim věřili, že se dvakrát nevstoupí do téže řeky, jsme právě vyvedeni z omylu. Je to hra nebo záměr? Bohužel nevíme. Určitě se takhle nechovají skalní turisti. A těm bude posezení na naší krásné vyhlídce chybět. Bohužel. Zdeněk Nigrin STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz Škola naruby - Celé Česko čte dětem od na Loutkové scéně proběhne vyhodnocení tohoto projektu na podporu dětského čtenářství. Na začátku školního roku dostali žáci 2. tříd žákovské knížky, ve kterých měly hodnotit své rodiče i ostatní, kteří jim čtou knížky. Za tu dobu jsme se v knihovně i několikrát sešli a zjišťovali, jak se čtení daří a jak dobře jsou žákovské knížky vedeny. Nyní tedy budeme hodnotit a při této příležitosti zveme i všechny rodiče na slavnostní odpoledne, kde děti obdrží za svou práci malou odměnu a i překvapení bude. Nejlepší dětská knížka roku vyhodnocení ankety SUK, hlasování dětí Kromě toho, že jsme všechny vyplněné anketní lístky zaslali do Národní pedagogické knihovny v Praze ke slosování, (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) proběhlo i u nás losování cvikovské. Vylosováni a odměněni byli tito čtenáři : Eliška PROCHÁZKOVÁ Lukáš HALČIN Martina KRAUSZOVÁ skupině čtenářů, ale všem, kdo o ně projeví zájem. Audioknihy, které u nás vycházejí, jsou namluveny našimi předními umělci, nejde tak o pouhý poslech, ale dopřejete si opravdu krásný umělecký zážitek. O naplňovaní našeho projektu vás budeme průběžně informovat a přejeme vám už nyní příjemný poslech. BLAHOPŘEJEME Jaké knížky se u nás nejvíce četly : 1. místo PUPÍKY - Jeden z nejprodávanějších francouzských komiksů. Komiks je nakreslen se značnou dávkou ironie a výtečně přeložen jazykem současných náctiletých. S komiksem Pupíky se na našem trhu tak představuje v podstatě první kreslený seriál určený především dívkám. 2. místo BOŘÍKOVY LAPÁLIE ŠREK 3.místo PAN BUŘTÍK A PAN ŠPEJLIČKA Dobrá zpráva grant z Ministerstva kultury ČR Opět se nám podařilo získat grant, tentokrát pro náš projekt Audioknihy zejména pro slabozraké a seniory. Z finančních prostředků, které jsme takto získali, budeme v průběhu roku nakupovat audioknihy, které budou sloužit nejen výše zmíněné Dubnové setkání s Pavlou Jazairiovou byli jsme v Peru Krutí Španělé, konquistador Pizzaro a bída indiánů včera i dnes. Zajímavé vyprávění i fotografie z dalekého světa. Pavlu Jazairiovou jsme mohli zcela výjimečně poslouchat na živo a nejen z rozhlasu jako obvykle. Těšte se s rozkvetlým květnem. L.Sýkorová OHLÉDNUTÍ Příběhy ze Starého zákona na Loutkové scéně ve Cvikově 1. dubna jsme měli možnost si užít zdařilé představení, které se jinak hraje na domovské scéně Divadla Viloa v Praze. Zaplněné hlediště Loutkové scény, spokojení diváci, příjemná atmosféra... k tomu není co dodat. U nás v (Lužických) horách s Martinem Žákem Čtvrtý večer při svíčkách a petrolejce si Martin Žák přizval jako hosta kamarádku, Věru Štaiglovou i další kamarády - na závěr si všichni společně zahráli. V září se opět sejdeme. Pavla Kovalevová 15

16 Policie ČR Cvikov informuje Policisté Obvodního oddělení Cvikov se při své činnosti nezaměřují jen na pachatele trestných činů a přestupků, ale snaží se také působit preventivně, a to zejména u těch, kteří ještě nejsou tzv. zkažení, tedy u dětí. Od počátku roku provedli policisté zdejšího oddělení několik setkání s dětmi mateřských a základních škol. V rámci setkání děti poznají policisty tzv. zblízka. Prohlednou si uniformu, služební auto a další policejní vybavení, i když většinu dětí nejvíc zajímá pistole. Jednoho ze setkání se zúčastnil i policejní psovod se služebním psem, který děti nadchl snad ze všeho nejvíce. Aby však setkání splnilo i svůj preventivní účel, zaměřili se policisté především na dopravní výchovu. To proto, že právě děti jsou velmi ohroženy dnešním silničním provozem, který se stává v současné době, vzhledem ke své hustotě a také i agresivitě některých řidičů, velmi nebezpečným. Děti se naučí poznávat dopravní značky, jsou upozorňovány, jak mají bezpečně přecházet silnici. V rámci speciálního počítačového programu, zvaného Ajax, si vyzkouší nanečisto průběh celého dne, včetně ranního vstávání, uzamčení bytu a cesty do školy. Policisté doufají, že děti takováto setkání baví a především, že jim přinesou alespoň nějaké zkušenosti, které budou moci využít v běžném životě. npor. Bc. Michal Sedlák vedoucí OOP Cvikov Ze školních škamen Blíží se pololetí, velmi důležité pololetí, neboť se jedná o pololetí maturitního ročníku. Třída IV.B sedí celá napjatá, za chvíli zazvoní na čtvrtou hodinu, to bude podniková ekonomika. A má se psát písemka. Jenže: my už dnes tři písemky psali, a teď jen doufáme, že naše úča na to zapomene. Což o to, vykládá zajímavě, však prý, než přišla k nám na školu, pracovala léta v docela velkém podniku a zná zajímavé příklady z praxe. A slovník má skoro študácký, tuhle řekla Zdeně, že z toho, co Zdena neumí, by dva žáci propadli. A už zvonilo! Paní učitelka vchází, pod paží má obávanou složku linkovaných papírů. Takže nezapomněla. Paní učitelko, paní učitelko, prosím, další písemku už ne, my už dneska tři písemky psali!" Učitelka se dívá, třída je poněkud pobledlá a pod očima únavové kruhy, jenže je pololetí, je klasifikace... Další přívaly slov šumí v uších, jak to udělat, aby ústup byl vítězstvím? Na čtvrté písemné práci z pololetního učiva se nutně musí projevit únava. A studenti prosí, že žádali kantory, aby přesu nuli písemku na jiný termín, že je ještě čeká ekonomika; marnost nad marnost. Každý kantor prohlašuje, že jeho předmět je ten nejdůležitější, a není ústupu. Ano, ano, každý učitel prohlašuje, že ten jeho předmět je ten nejdůležitější - a všichni se mýlí!" Třída ztichla, visí očima na učitelčiných rtech: Mýlí se, ano, velice se mýlí, není to jen jejich chyba, chyba je v nepochopení skutečnosti, je to chyba celého klanu kantorského, který nikdo nepoučil a nevysvětlil!" Třída hltá slova přímo na rtech, cítí, že je někdo chápe a rozumí jim, když tu paní paní učitelka zvedá hlas: "Nejdůležitější ze všech předmětů, přes omyl a nepochopení, nejdůležitější je totiž ekonomika!" Smích láme napětí, paní učitelka uklízí do složky linkované papíry. Tu písemku psali tehdy až příští hodinu a dopadla dobře, velmi dobře. Cvikovské miniaturky Opravdu se stalo! Janinka Úryvek z knihy paní Hany Králové - Střípky z minula Díky svému pradědečkovi, jehož předci ze Šumavy pocházeli. téměř celý život prožili na pusté samotě. Vím, jaký život v té době měli. Byli to lidé skromní, kteří neznali potřeb, své živobytí získávali tvrdou prací na svém políčku, které mnoho neposkytovalo Pak přišla vichřice - vyvracela a lámala mohutné stromy po celém kraji. Dědeček jen zázrakem přežil pád stromu na střechu chalupy, zůstal několik hodin zaklíněný, nezraněný mezi kmeny. Na Šumavě je spousta zaniklých vesnic a samot. V místech kde předkové žili, bylo několik popisných čísel, lidé se však postupně vystěhovali. Před šedesáti lety, zůstala stará hájenka, pila a dvě rodiny. Dnes je to jen holá pláň... Díky rodinné kronice se zachovaly tradice - šumavské legendy a příběhy, které se předávaly dál... Často vzpomínám na první zimu prožitou na těchto Samotách, kdy lehly nesmírné závěje navátého sněhu. Skončily Velikonoce a počasí se rázem změnilo. Padal sníh a mrazivý vítr foukal z hor. Odpoledne nastala bílá tma. Nebylo viděl téměř nic, hory byly zahaleny v mlze a cesta na Samoty byla zavátá... (Knihu lze koupit v Knihkupectví - v novinovém stánku a informačním centru na MÚ - nyní v Akci) Nejstarší občanka Cvikova Dne 21. dubna 2011 oslavila paní Marta Nováková krásných 98 let. Zástupci Městského úřadu ve Cvikově a Sboru pro občanské záležitosti společně popřáli pani Novákové a předali dárkový koš a květiny. Pani Novákové přejeme hodně zdraví, optimismus, spokojenost a mnoho dalších let mezi námi. Mgr. Šárka Jakobi, Štěpánka Petrusová, Marta Studničná 16

17 Ráda bych touto cestou poděkovala Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Martě Studničné za milý dárek a blahopřání k mým narozeninám Jiřina Nigrinová Dne 22. května 2011 by oslavil 80. narozeniny manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Pernica. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme, rodina Pernicova. Je to již neuvěřitelných 20 let a přesto to stále bolí. co nás dne 16.května navždy opustila naše milovaná maminka. babička a prababička paní Marie Jiroutová Dne vzpomeneme 100. výročí narození naši maminky. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají sestry Hana a Helenka s rodinou Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat za blahopřání a milý dárek k narozeninám. Hlavně a konkrétně paní Martě Studničné. Hana Petrusová Zlatá a smaragdová svatba Dne 1. dubna 2011 oslavili manželé Vlasta a Ota V i t v e r o v i Zlatou svatbu, když si před 50 lety řekli své ANO. Před 55 lety si také řekli své ANO a 1. dubna oslavili Smaragdovou svatbu manželé Danuška a Karel D r a b o ň o v i Oběma manželským párům přejeme hlavně zdraví, spokojenost a dlouhá léta mezi námi. Za Městský úřad ve Cvikově Mgr. Šárka J a k o b i Za SPOZ Marta S t u d n i č n á, Štěpánka P e t r u s o v á Děkujeme za příjemné a milé odpoledne strávené s členkami Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, paní Martou Studničkou a paní Štěpánkou Petrusovou při příležitosti výročí naší svatby. Rovněž děkujeme za předání blahopřání a dárků. Manželé Draboňovi PODĚKOVÁNÍ ZA BLAHOPŘÁNÍ Chceme touto cestou moc poděkovat Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ ve Cvikově, jmenovitě paní Martě Studničné, Šárce Jakobi a Štěpánce Petrusové za dárek, květiny a blahopřání k naší Zlaté svatbě". Ještě jednou děkujeme. Otakar a Vlasta Vitverovi K zápisu do Pamětní knihy Města Cvikova byly dne 26. března 2011 zapsány nově narozené děti : Jiří Masare, Pavel Třešňák, Adam Brykner, Denisa Tanečková, Sandra Zvárová, Karel Kazda, Patrik Nýdrle, Petra Janková. Dětem přejeme krásné dětství a rodičům jenom samé radosti. Poděkování patří p. učitelkám Marcele Čermákové, Mirce Charváthové a dětem z MŠ Jiráskova za hezké vystoupení. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á 17

18 Po dvou letech je u Oberraiterů je už postavena nová zeď. V měsíci dubnu pokračovala oprava střechy cvikovského kostela svaté Alžběty. Na Velký pátek se konala bohoslužba na cvikovské Kalvárii 18

19 Jaká budova dříve stála uprostřed náměstí Cvikova? Na radnici našeho města je možné spatřit řadu historických fotografií i obrazů, které zachycují vzhled města Cvikov v různých historických obdobích. Ze všech nejvíce mne zaujal obraz, na kterém se malíř postavil na vrch Zelený, a téměř z ptačí perspektivy nakreslil naše město tak, jak vypadalo v době vzniku obrazu. Obraz je datovaný rokem Při bližším pohledu jsou na něm patrny zajímavé architektonické prvky. Město má dvě centrální místa. Jedním z nich je kostel, ke kterému vedou dvě cesty, jedna od Sloupu a druhá od Kunratic. Dalším centrem je náměstí, kam vedou cesty od dnešního Nového Boru a Trávníka. Informace cvikovského kronikáře Obraz z Městské radnice 1649 Ve středu náměstí je patrná budova, která upoutala mojí pozornost. Obecně je známo, že zde stávala budova, kterou údajně nechala velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská postavit v roce 1739 pro správu panství. Od roku 1850 zde měl sídlit okresní soud. Říkalo se jí Panský Dvůr. Pohlednice je ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě z roku Zachycuje část náměstí, na které je vpravo část Panského Dvoru znázorněna. Rozpor je ale v datování údajné stavby. Podle obrazu z dnešní radnice zde nějaká budova stála již v roce Naše vévodkyně proto zřejmě zajistila pouze přestavbu domu v citovaném roce 1739, který zde v tuto dobu již nejméně 90 let stál. Vévodkyně to rovněž musela stihnout téměř na sklonku svého života. Zemřela totiž v roce 1741 ve věku 69 let. Narodila v Ostrově nad Ohří jako dcera Julia Františka vévody Sasko-Lauenburského. Měla ještě sestru Františku Sybilu Augustu. Otec naší Anně dal v roce 1683 zámek v Zákupech. Zde pak prožila své prvé manželství. První manžel Filip Stará pohlednice Cvikova z r Vilém, byl příbuzný císařovny Eleonory. Tak se dostala Anna do nejvyšších společenských kruhů císařství. Toto manželství bylo šťastné a mělo i normální lidský cit. Vzešla z něho dcera Marie Anna Karolina nar. r a dcera Leopoldina Eleonora, která zemřela 8 týdnů po narození. Tři roky po svatbě Filip Vilém zemřel. Anně bylo tehdy 21 let. Byla rozhodnuta zůstat vdovou, ale po 4 letech byla donucena se provdat za Jana Gastona. Bylo to politické manželství sjednané na dálku, které se ukázalo jako katastrofálně nevydařené. Mělo jeden účel, a to přivést na svět mužského potomka rodu medicejských. To se ale nesplnilo. Gaston byl výlupek všech nectností, a když zemřel, zůstal po něm Anně pouze titul velkovévodkyně toskánské. (Druhou ženou s tímto titulem byla ještě Marie Terezie) Velkovévodkyně Anna byla známa svou obecnou spravedlností, péčí o chudé a nemocné. Nebyla lakomá, ale z rodových důvodů lpěla na udržení majetku. Zároveň však byla přísnou vrchností. Nejlépe se cítila mezi sedláky na svých panstvích a těch bylo požehnaně. Všechny osobně spravovala a řídila a často je všechny navštěvovala. Ale zpět k budově a obrazu citovaných v úvodu tohoto článku. V době kdy byl obraz namalován, bylo Anně 22 let a Zákupské panství již od roku 1632 bylo v majetku Jindřicha Sasko- Lauenburského. Zámek v Zákupech ale původně postavil v renesančním slohu Zdislav Berka v letech , a je proto pravděpodobné, že původní stavbu na našem náměstí rovněž nechal postavit některý panovník z rodu Berků nebo ze spřízněného rodu pánů Novohradských z Kolovrat. Ti totiž převzali panství v roce Budova uprostřed našeho náměstí byla, po mnoha přístavbách a změnách, zbourána až v roce Stojí zde ale jiné budovy, které na náměstí v popisovaných dobách již stály. Každá cihla nebo pískovcový kvádr, který je tvoří, na nás tiše hovoří o tom, jak si zde předchozí obyvatelé žili. Zkuste je v tichosti poslouchat. Třeba jim porozumíte. Ing. Jaroslav Bartoš CSc. kronikář města Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. hledá nové cesty V měsíci dubnu, v oploceném lesoparku léčebny, v části dětských pavilónů, byla zahájena stavba naučné stezky. Hlavním cílem této akce, která je financována z peněz státního fondu životního prostředí a kofinancována z prostředků Libereckého kraje je především znovu zpřístupnění lesoparku léčebny jak dětským pacientům tak i organizovaným a předem nahlášeným skupinám dětí. Celá naučná stezka, podle projektu zpracovaným Ing. Jaroslavem Bartošem, CSc. se bude rozkládat na ploše m 2. Délka obnovených stezek je 1,8 km (Pokračování na stránce 20) 19

20 (Pokračování ze stránky 19) a opatřena 8. informačními tabulemi. Hlavním motivem, který bude děti provázet po stezce je PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM. Úvodní tabule, kterou vidíte na přiloženém obrázku, názorně ukazuje, kudy trasa parkem vede. Na dalších informačních tabulích budou známé pohádkové bytosti vhodnou formou seznamovat děti s faunou a florou okolní přírody. Jednotlivá zastavení stezky budou vybavena lavičkami a drobnými herními prvky. Park dříve před stavbou léčebny sloužil, jako oblíbená vycházková zóna cvikovských občanů se třemi potoky, rybníky a pískovcovými údolími, které v kombinaci vytváří vlhké a teplé prostředí vhodné pro aktivní klimatoterapii. Proto předpokládám, že vybudování citované naučné stezky výrazně přispěje k ozdravnému procesu našich malých pacientů. Ing. Rudolf Focke Ředitel léčebny 28. května-sobota OSLAVY DNE DĚTÍ hod. závod horských kol, zábavný program, vše v areálu kynologického cvičiště Organizátoři: DDM Cvikováček CVIKOVSKÉ DNY SPORTU května-sobota RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ od 6.00 hodin na rybníku Veselák Organizátoři: P. Houžvička 7. května-sobota SOUTĚŽ HASIČŮ O POHÁR MĚSTA 8.00 hod. Komenského ul. Organizátoři: J. Švehla, P. Tuma, M. Ouzký 7. května-sobota ŠACHOVÝ TURNAJ od 9.00 hodin ve Cvikováčku Organizátoři: F. Fiedler, Janata 14. května-sobota VÝSTUP NA KLÍČ VÝCHOD SLUNCE sraz účastníků ve 3.00 hodiny u Sokolovny Organizátoři: DDM Cvikováček turistický klub 14. května-sobota NOHEJBAL TROJIC od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři: R. Čihák, R. Šťastný, P. Foltýn 15. května-neděle STOLNÍ TENIS OPEN od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: DDM Cvikováček 21. května-sobota VOLEJBAL SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 9.00 hřiště u sokolovny Organizátoři: S. Hanuš, J. Kocman, P. Foltýn Květen - TURNAJ V KOPANÉ ŽÁKŮ průběžně na školním hřišti Organizátoři: M. Novotný, P. Bobelák Červen - LETNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE lehká atletika, na školním hřišti Organizátoři: I. Čeřovský, M. Novotný, M. Jakobi 11. června-sobota MÍČOVÝ SEDMIBOJ od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: I. Čeřovský, P. Vrabec 11. června-sobota KYNOLOGICKÁ SOUTĚŽ od 9.00 hod. kynologické cvičiště Organizátoři: J. Studničný 12. června-neděle STOLNÍ TENIS ŽÁKŮ A MLÁDEŽE O POHÁR STAROSTKY MĚSTA od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři: DDM Cvikováček 18. června-sobota PLÁŽOVÝ VOLEJBAL TROJIC od 9.00 hodin na školním hřišti Organizátoři: I. Čeřovský, J. Kocman, P. Vrabec 19. června-neděle ATLETICKÝ VÍCEBOJ DOSPĚLÝCH od 9.30 na školním hřišti Organizátoři: M. Jakobi, B. Jakobi 25. června-sobota TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHRY od 9.00 hod. tenisové kurty Organizátoři: I. Čeřovský, M. Novotný Opět jsme se sešli Velké poděkování za příspěvky do cen patří p.urbancové Nápojka, p.polákové Dárkové zboží, manželům Chalupníčkovým Zahr. prodejna Beruška, p.zahrádkovi Autocentrum, p.turečkovi Glass studio, p.lázničkovi Sklářský mistr, p.neckařovi Řeznictví, p.pokornému Ajeto a p.macelovi za zapůjčení Sokolovny. Dne 26.března 2011 jsme se sešli v sokolovně na 6.ročníku Ping-pong cupu. Turnaje se zúčastnilo 24 mužů a 10 žen. Rozlosování a ozvučení obstarali Zdeněk Růžička a Jan Tenk k naší velké spokojenosti. Svačinku a výborný gulášek připravil mistr řeznický Pavel Neckař. O pitný režim se postarala profesionálně jako vždy Lenka Zahrádková a skvělé halušky navařil Vlado Mikšík, takže nám opět nic nechybělo. A na závěr výsledky turnaje : Ženy 1. Šárka Jakobi Muži 1. Mirek Štemberk 2. Maruška Vrabcová 2. Slávek Vančura 3. Lenka Rychtecká 3. Marek Jakobi Vítězům a všem zúčastněným děkujeme. Za rok se na Vás v plné síle těšíme opět na viděnou. V. Vančura, B. Denerová 20

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 Obsah: Slovo ředitele školy. Zdravá výživa, knihovna, Masopust, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. Březen

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více