Správa identit, uživatelských práv a certifikátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa identit, uživatelských práv a certifikátů"

Transkript

1 Bulletin o počítačových technologiích 602 Únor 2010 Správa identit, uživatelských práv a certifikátů Sběry dat ze 160 podřízených organizací Zlínského kraje Rozhovor s IT manažerem Import VOLKSWAGEN Group Novinky: ČNB, chebská teplárenská společnost a další strana 1

2 Obsah str. 4 Proč je systém pro správu identit důležitou součástí každého pokročilého řešení pro elektronizaci dokumentů a procesů. A proč Software602 doporučuje Novell Identity Manager. str. 6 Úřad Zlínského kraje zahájil provádění pravidelného sběru dat o personální politice v podřízených organizacích. str. 8 S šéfem IT ve společnosti Import VOLKSWAGEN Group o rozvoji v době krize, bezpapírové kanceláři a volbě technologií. str. 10 Inteligentní formuláře pro daňové přiznání a výkaz příjmů pro ČSSZ i zdravotní pojišťovnu str. 11 Novinky: ČNB, chebská teplárenská společnost, řešení pro záchranářské týmy, inovace roku str. 12 English Summary SWět602 elektronický informační dvouměsíčník firmy Software602. Hornokrčská 15, Praha 4. Telefon: Internet: strana 2

3 Pozvánka na seminář Elektronické dokumenty s právním účinkem - praktický úvod pro podniky Současná právní úprava firmám umožňuje nahradit prakticky jakoukoliv listinu elektronickým dokumentem, což vytváří obrovský potenciál pro zvýšení produktivity ve středních a velkých organizacích. Zúčastněte se bezplatného semináře, kde získáte praktické rady, jak tuto příležitost využít a dozvíte se praktické zkušenosti těch, kdo už pokročili! Legislativní rámec Co vyplývá pro firmy ze zákona o egovernmentu (300/2009Sb.) a novely zákona o archivnictví (499/2004Sb.). Autorizovaná a neautorizovaná konverze. Jaké podmínky musí elektronický originál splňovat. PDF/A a alternativní formáty. Jak vytvářet, posílat a archivovat elektronické originály Práce s elektronickým podpisem. Kvalifikovaný versus vlastní certifikát. Kdy jeden dokument potřebuje více podpisů? Proč a kdy časové razítko? Jak sjednotit elektronické a papírové dokumenty? Podle čeho vybírat technologii a jak rozdělit její nasazování do etap? Bez jakých předpisů se firma neobejde? Ukázky konkrétních možností řešení Hlavní funkce řešení Form Management System nabízeného firmami Software602 a Novell. Ukázky pokrytí problematiky v různých organizacích. Varianty, jak může vypadat bezpapírové schválení smlouvy, zpracování faktury apod. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA Seminář organizuje společnost Software602 a vede jej ředitel divize Projekty pro významné zákazníky Anto- strana 3 nín Drahovzal. Trvá asi tři hodiny, drobné občerstvení a parkování zajištěno. Vstup zdarma.

4 Form Management System Part III. Proč je systém pro správu identit důležitou součástí každého pokročilého řešení pro elektronizaci dokumentů a procesů. A proč Software602 doporučuje Novell Identity Manager. Hovoříme-li o elektronizaci, zpravidla tím myslíme, že v organizaci vznikají elektronické originály dokumentů. Tyto elektronické dokumenty se někde skladují, obíhají po organizaci, odesílají se datovou schránkou a tak nějak samozřejmě k tomu patří i to, že každý uživatel vidí jen na ty správné formuláře, a že má přístup ke všem potřebným zdrojům informací a právě jen k nim. Že někdo vydává a zneplatňuje certifikáty. Že jsou uživatelům přidělována jen ta oprávnění, která jsou řádně schválena. Že pokud dojde k organizační změně, odrazí se to dostatečně rychle i ve změně nebo zrušení uživatelských oprávnění zvláště, pokud z firmy odchází významný manažer. Co neudělá systém, musí udělat lidé Ale ve skutečném životě se věci nedělají samy. Takže pokud má vše fungovat tak, jak jsme popsali, je třeba vyčlenit čas informatika a doufat, že nikdy neudělá chybu. Nebo nasadit informační systém pro správu identit (IM Identity Management). Podniky se pro nasazení identity management systému rozhodují zpravidla až poté, co se stane nějaký průšvih, shrnuje svou zkušenost divizní ředitel v Software602 Antonín Drahovzal. Úřady, které jsou ze zákona povinny ošetřit přístup do centrálních registrů, k tomu mívají odpovědnější přístup. Jak vysvětluje, teprve při nasazování IM se mnohdy najdou chyby, kterých prakticky nebylo možné si všimnout. Třeba případu, kdy tentýž uživatel má právo navrhnout nákup a zároveň tento nákup schválit. Správně nasazený IM znamená nejen zpřehlednění, ale také faktickou automatizaci činností, které se správou oprávnění souvisejí. Třeba tak, že do podniku přijde nový zaměstnanec, je vytvořen odpovídající záznam v personálním nebo mzdovém systému, data jsou přenesena do systému pro správu identit a odtud jsou automaticky nastavena přístupová práva ve všech systémech a případně i vygenerován certifikát. Jindy je zaměstnanec přeřazen do jiného oddělení, a jakmile je změna zanesena do personálního systému, jsou automaticky zrušena dosavadní oprávnění a nastavena nová. Když je odvolán významný manažer, jsou mu během několika minut zrušena oprávnění vidět na klíčové zdroje informací a zasahovat do nich. Když chce zaměstnanec přístup k dalšímu zdroji informací, zadá požadavek na portálu nebo do inteligentního formuláře, elektronicky podepíše, požadavek projde schvalovací cestou, a po pár hodinách dostane žadatel o tom, že oprávnění bylo přiděleno. Úspora času a pořádek v právech To všechno umožňuje skupina funkcí zvaná provisioning, která spočívá v tom, že prostřednictvím jednoho informačního systému jsou prováděny změny v jiných systémech a technických zařízeních. Běžný laik se s ní setká třeba tak, že zavolá do O2, objedná si službu, slečna v call centru zanese požadavek do svého počítače a za chvíli jsou přenastaveny příslušné prvky v telekomunikační síti, takže zákazník může využívat další služby. IM funguje obdobně. Pokud organizace nemá personální systém, řešení pro správu identit může jeho funkce nahradit. Novell Identity Manager poskytuje minimálně srovnatelný servis jako většina HR systémů. Jsme zvyklí pracovat se zákazníky, kteří už mají SAP HR, Oracle, Elanor nebo jakékoliv jiné řešení. Nabízíme pro ně i předpřipravené konektory. Ale pokud organizace ještě nemá tuto problematiku pokrytu a uchovává jen základní data o zaměstnancích ve mzdovém systému, má příležitost řešit se správou identit i podporu HR procesů, říká technický specialista Novellu Zdeněk Stehlík. Není pochyb, že nasazení IM radikálně zvyšuje informační bezpečnost. Což je ostatně logické. Čipové karty, hesla o 30 písmenech ani čtení oční duhovky nepomohou, pokud není jistota, že k cenným zdrojům informací byl poskytnut přístup opravdu jen těm, kdo jsou k tomu určeni. Ale stejně významným přínosem je úspora času informatiků. Statistiky z USA uvádějí, že přibližně dvě třetiny požadavků na podporu souvisí se změnou, přidělením nebo zapomenutím hesla. V organizacích, které mají Novell Identity Manager, si to uživatelé vyřizují sami. Není pochyb, že nasazení IM radikálně zvyšuje informační bezpečnost. Což je ostatně logické. Čipové karty, hesla o 30 písmenech ani čtení oční duhovky nepomohou, pokud není jistota, že k cenným zdrojům informací byl poskytnut přístup opravdu jen těm, kdo jsou k tomu určeni. strana 4

5 Spokojenost na AMU Nabízí se tedy otázka, proč jsou ještě organizace, které řeší správu uživatelských práv manuálně a proč IM nenajdete ve firmách stejně často jako účetnictví. Vlastně bych řekl, že nejčastější důvod je ten, že lidé nevědí o možnostech, které identity management nabízí. Nebo mají úplně zkreslené představy, vysvětluje Zdeněk Stehlík. Jak pokračuje, je vlastně jediná situace, kdy se podnik bez IM dlouhodobě obejde. Pokud máte všechny programy, aplikace a softwarové komponenty od Microsoftu a víte, že ani v budoucnu nebudete chtít využívat žádný software jiného výrobce, potom můžete řešit nástroji Microsoftu i správu oprávnění. Ale to je spíše teoretická situace. Podle Antonína Drahovzala je situace ovlivněná tím, že podniky zpravidla řeší přednostně to, co jim akutně znepříjemňuje život, takže systematická správa uživatelských práv se odsouvá na později. Statistiky uvádějí, že přibližně dvě třetiny požadavků na podporu souvisí se změnou, přidělením nebo zapomenutím hesla. V organizacích, které mají Novell Identity Manager, si to uživatelé vyřizují sami. Jakub Ivanov, který s Novell Identity Manager pracuje. Mohu si tam naklikat pravidla, jaká potřebuji. A jakmile systém vytvořím, připojení každé další aplikace je mnohem snazší. Nemám srovnání s jinými produkty, ale s Novellem jsem spokojen. Umí to všechno, co jsme zatím potřebovali. Snad by mohla být jen méně striktní návaznost na změny v datech. Třeba v situacích, kdy někdo dokončí studium a chceme mu ještě nějakou dobu ponechat přístupy. Ale i s tím jsme si nakonec dokázali poradit. Pokud chce někdo prozatím řešit pouze zavedení jediného přístupového hesla pro všechny aplikace (tzv. single sign on), tedy ukončit situaci, kdy se uživatel musí opakovaně logovat a zadávat při práci různá hesla, je tu jednodušší nástroj Novell Secure Login. Mimochodem, jeho nasazení neznamená jen zjednodušení pro uživatele, ale především radikální zvýšení úrovně informační bezpečnosti. Roli hraje i to, že přechod od manuálního přidělování přístupových práv (často založeném na ad hoc rozhodnutí šéfů) k systematickému přístupu vyžaduje určité náklady a určitou práci. Zdeněk Stehlík v této souvislosti připomíná, že velikost organizace není limitem. Licence se totiž platí podle počtu uživatelů a serverové funkce jsou zahrnuté v této ceně. Ale je zapotřebí vytvořit pravidla pro přidělování oprávnění a jejich rušení a je také třeba vyřešit technickou implementaci. Právě v relativní jednoduchosti této technické implementace je obrovská konkurenční výhoda produktu Novellu, který jako jediný na světě může nabídnout práci v intuitivním grafickém rozhraní a připravená rozhraní pro prakticky každý systém, jaký vás napadne. Mohu potvrdit, že grafické rozhraní hodně pomáhá, zvláště v prvních fázích zavádění systému, říká k tomu systémový administrátor AMU. Zajímavé odkazy Pokud chce někdo prozatím řešit pouze zavedení jediného přístupového hesla pro všechny aplikace (tzv. single sign on), tedy ukončit situaci, kdy se uživatel musí opakovaně logovat a zadávat při práci různá hesla, je tu jednodušší nástroj Novell Secure Login. Právě v relativní jednoduchosti technické implementace je obrovská konkurenční výhoda produktu Novellu, který jako jediný na světě může nabídnout práci v intuitivním grafickém rozhraní a připravená rozhraní pro prakticky každý systém. strana 5

6 Jak se pracuje na Zlínsku Úřad Zlínského kraje zahájil provádění pravidelného sběru dat o personální politice v podřízených organizacích Sjednocení procesů, metodik a zkvalitnění personálního řízení ve všech organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy, kultury a školství s dopadem na zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb. Tak by se daly shrnout hlavní cíle probíhajícího projektu, jehož ambicióznost je patrná už z toho, že se jedná o více než 140 různorodých organizací, které zaměstnávají celkem necelých lidí. V roce 2007 schválila Rada Zlínského kraje Personální strategii Krajského úřadu Zlínského kraje a skupiny Zlínského kraje, jejíž součástí bylo rozhodnutí zavést klíčové procesy řízení lidských zdrojů do všech zřizovaných organizací. Jedním z našich cílů je alespoň částečně sjednotit procesy řízení lidských zdrojů v našich organizacích. Za tímto účelem pro organizace např. zpracováváme doporučené metodické materiály, nabídli jsme jim prostřednictvím aplikace E-poradny, která pracuje pod prostředím HelpDesku, pracovně právní poradenství apod., vysvětluje vedoucí oddělení Řízení lidských zdrojů organizací Zlínského kraje PhDr. Julie Zaydlarová. Zkvalitňováním práce v oblasti řízení lidských zdrojů bychom chtěli přispět k vyšší kvalitě služeb poskytovaných občanům kraje. O papíru ani neuvažovali Jakým směrem činnosti nastavit částečně určila provedená analýza na jednotlivých organizacích. Provedla ji specializovaná konzultantská společnost, zaměřená na oblast řízení lidských zdrojů. Na základě těchto výstupů, kterým předcházela rozsáhlá dotazníková šetření, workshopy a osobní rozhovory s vedoucími pracovníky jednotlivých organizací, mohl být určen rámcový směr orientace případně realizovaných aktivit. Jedním ze stanovených cílů bylo zavedení personálního controllingu, založeného na sběru vydefinované struktury dat z personální oblasti a následném benchmarkingu. K tomu ve Zlínském kraji využívají několik datových zdrojů. Jedním z nich je ISP (Informační systém o platech), do něhož posílají data všechny neziskové organizace v republice a ze kterého jsou získávána data o odměňování, věkové a vzdělanostní struktuře apod. Portfólio sbíraných dat je rozšířeno o další strukturu údajů o vzdělávání, fluktuaci, nemocnosti, čerpání benefitů v jednotlivých strukturách apod. Tyto informace doplňují data získaná z ISP a jsou sbírána prostřednictvím tzv. elektronického inteligentního formuláře. Pro benchmarking jsou navíc využívána data, zpracovaná společností TREXIMA spol. s.r.o. Zlín. Ve Zlínském kraji sběry dat probíhají v souladu s periodicitou výstupů z ISP v pololetí a ke konci kalendářního roku. strana 6

7 Vůbec jsme neuvažovali o tom, že bychom rozeslali papírové dotazníky nebo třeba excelové tabulky, říká informatik Zlínského kraje Pavel Kopecký. Znamenalo by to řešit problémy s vytěžováním dat a odstraňováním chyb. I výběr technologie byl velmi rychlý. Inteligentní formuláře 602XML totiž využívají již několik let, v poslední době stále častěji i v personální oblasti. dat. Co se týče samotného sběru, inteligentní formulář opět potvrdil naše očekávání. Dotazník byl připraven během několika dnů, nenastaly žádné technické problémy, máme centrální přehled, kdo již údaje vyplnil. S uživateli jsme řešili pouze záležitosti související s běžným ovládáním PC, uzavírá. Na základě stanovené struktury dat, kterou vydefinoval jako zadavatel Zlínský kraj, zpracovali v Software602 první verzi formulářů. Úpravy pro další sběr dat již provádí Bc.Pavel Kopecký. Naší prioritou bylo udělat sběr co nejjednodušší pro uživatele. Proto jsme zapracovali připomínky na základě předchozího sběru, vysvětluje. Hojně je využito výběru z číselníků, některé kolonky se potom samy předvyplňují. Snadný sběr a důkladná analýza Před vlastním sběrem dat vždy proběhla důsledná komunikace, při které byli všichni ředitelé organizací na svých poradách informováni o personálním controllingu jako takovém a seznamováni se způsobem sběru dat i s vlastním on-line formulářem. Pro vyplnění formuláře jsou stanoveny dostatečně dlouhé, ale závazné termíny, které se ne vždy podaří z nejrůznějších důvodů dodržet. Po vyplnění a odeslání formuláře se data automaticky uloží do datového úložiště 602XML Form Serveru, odkud se importují do Excelu, kde s nimi specialistka controllingu pracuje v prostředí kontingenčních tabulek. Součástí analýzy je i porovnání s údaji databáze společnosti TREXIMA. Data z pilotního sběru, která ukazují, jak to ve sledovaných organizacích vypadalo v prvních šesti měsících loňského roku, již máme vyhodnocena. Všechny zúčastněné organizace dostaly k dispozici zpracované Závěrečné zprávy. Analýza odkryla některá zajímavá čísla, která se stala podnětem k dalšímu řešení, konstatuje Dr. Zaydlarová. Inteligentní formulář opět potvrdil naše očekávání. Dotazník byl připraven během několika dnů, nenastaly žádné technické problémy, máme centrální přehled, kdo již údaje vyplnil. S uživateli jsme řešili pouze záležitosti související s běžným ovládáním PC. Do pilotního sběru, který proběhl k 30. červnu 2009, byly zapojeny 23 organizace působící v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a dopravy. Další sběr dat, který probíhá v současné době a zahrnuje sledované období za celý kalendářní rok 2009, byl rozšířen do organizací z oblasti kultury. Celkem je do controllingu zapojeno více než 30 organizací, které celkem zaměstnávají přes 2500 zaměstnanců. Výhledově bude sběr dat rozšířen do nejpočetnější a nejrozsáhlejší oblasti, kterou je školství. Předpokládá se, že se bude vyvíjet i analytická část řešená pomocí datového skladu. Jak vysvětluje Bc. Pavel Kopecký, chtěl by z 602XML Form Serveru čerpat data do datového skladu, což by usnadnilo zpracování a hlavně analýzu strana 7

8 Špatné dodavatele nestrpíme! S šéfem IT ve společnosti Import VOLKSWAGEN Group o rozvoji v době krize, bezpapírové kanceláři a volbě technologií Vedení společnosti chápe, že zastavení projektů by neušetřilo peníze, ale že nám IT naopak snižuje provozní náklady. Proto jsme nasadili inteligentní formuláře Když klesají prodeje, v mnoha firmách se snižují rozpočty na IT a zastavuje se řada aktivit. V IVG se naopak realizují rozvojové projekty. Jak se Vám daří nové projekty prosazovat? Vedení společnosti chápe, že zastavení projektů by neušetřilo peníze, ale že nám IT naopak snižuje provozní náklady. Proto jsme nasadili inteligentní formuláře, připravujeme implementaci DMS (Document Management System) a pracujeme i na optimalizaci tisku. Funguje to? Daří se vám provozní náklady snižovat tak, aby to odpovídalo investicím do IT? Ano, daří. Ale není to jen záležitost IT. V úzké spolupráci s finančním controllingem nejprve pečlivě analyzujeme očekávané náklady, úspory a návratnost. Teprve v případě pozitivního výsledku je rozhodnuto o realizaci projektu. Naším cílem je používání papíru zredukovat, nikoliv zcela odstranit. Je přitom důležité vidět, že zdaleka ne vše lze vyřešit technologiemi. Jedná se o oblast, kde není možné dosáhnout úspěchu bez podpory uživatelů. Jedním z hlavních směrů rozvoje je elektronizace. Předpokládáte, že na konci toho bude bezpapírová kancelář? Naším cílem je používání papíru zredukovat, nikoliv zcela odstranit. Je přitom důležité vidět, že zdaleka ne vše lze vyřešit technologiemi. Jedná se o oblast, kde není možné dosáhnout úspěchu bez podpory uživatelů, už proto, že nové technologie od nich vyžadují více znalostí. I proto je důležité, aby se přechod z listinné do elektronické formy dokumentů děl postupně. V loňském roce jsme nahradili nejčastěji používané interní formuláře a zprovoznili řešení pro obsluhu datové schránky, letos přijde na řadu DMS. DMS bude v první fázi pokrývat oběh doručených faktur, potom objednávkový systém a v návaznosti na tyto agendy pak controllingové moduly, které umožní přesněji sledovat čerpání rozpočtu. Máme už jasno i o technologii, kterou k vybudování DMS využijeme. Jsou jí inteligentní formuláře 602XML. Posoudili jsme nabídky SAP, Microsoftu i jednoho dodavatele zaměřeného na biz talk. Ale žádné z těch řešení neodpovídalo bezezbytku našim potřebám. Jak jste se k inteligentním formulářům 602XML dostal? Před třemi lety jsme vybírali technologii, která měla být původně určena pro vybudování importérského systému. Věděli jsme, že potřebujeme nástroj, který nám umožní definovat podnikové procesy, aniž bychom byli nuceni programovat. Posoudili jsme nabídky SAP, Microsoftu i jednoho dodavatele zaměřeného na biz talk. Ale žádné z těch řešení neodpovídalo bezezbytku našim potřebám. Potom jsme se společně s kolegyněmi z finančního controllingu zúčastnili semináře, na kterém pan Drahovzal představil technologii 602XML. Velmi rychle jsme dospěli k názoru, že je právě tím, co hledáme. A další krok? Dalším krokem bylo nasazení této technologie. Rychle jsme si na ni zvykli a já jsem byl po pár školeních schopen strana 8

9 vytvořit formulář a vytvořit k němu i back-end. Výhodou je, že nejste závislý na platformě a nemusíte znát konkrétní programovací jazyk. V čem jsou ty inteligentní formuláře lepší než jiné produkty? Dobře se s nimi pracuje. Mohu například vytvořit formulář, aniž bych se kvůli tomu musel učit flash a webové prezentace. Další výhodou je, že se jedná o produkt postavený na světových standardech. XML, x-path, podpora Linuxu, možnost integrace do většiny webových prohlížečů, respektování internetových standardů to je velká výhoda proti technologiím jediného výrobce. Další výhodou je obrovská flexibilita této technologie, ke které ještě přispívá přístup společnosti Software602. Jsou schopni přidat do produktu další funkce, pokud se ukáže, že je potřebujeme. To už jsme využili při přípravě DMS systému. Kromě toho všeho hraje roli příznivá cena. Další výhodou je obrovská flexibilita této technologie, ke které ještě přispívá přístup společnosti Software602. Jsou schopni přidat do produktu další funkce, pokud se ukáže, že je potřebujeme. To už jsme využili při přípravě DMS systému. A další záměry s inteligentními formuláři? Zamýšlíme rozběhnout Form Server i pro dealery. Uživatelům v IVG bychom chtěli umožnit, aby si mohli sami vytvářet vlastní vzory dokumentů, například různé oběžníky nebo třeba pozvánky na akce. To znamená, že i třeba běžná asistentka by mohla vytvářet formuláře? Přesně tak. Když jsme 602XML začali před dvěma lety využívat, poměrně často přicházely nové verze a dokumentace nebyla vždy v pořádku. To se hodně zlepšilo, takže dnes pokládám za možné zpřístupnit vytváření formulářů i technicky méně pokročilým uživatelům. Chtěli bychom k tomu využít Designer Express, tedy zjednodušený formulářový designer. Jaká je 602 jako dodavatel? Špatné dodavatele nestrpím! A se Software602 pracujeme už více než dva roky. To není třeba dále komentovat. Nemám žádné výtky. Co byste doporučil těm, kdo jsou teprve na začátku nasazování formulářového řešení? Doporučil bych instalovat celý produktový balíček, tedy nejen 602XML Designer, ale i 602XML Form Server. To umožní vytvářet formuláře a zároveň také řešit jejich oběh. Zmínil jste úmysl využít 602XML i pro vybudování DMS. Jak bude váš systém pro správu dokumentů vypadat? Řešení bude obsahovat epodatelnu, schvalovací část a archivaci. V první fázi se budeme soustředit na zpracování došlých faktur. Tato část by měla být uvedena do rutinního provozu k 30. červnu letošního roku. Pokud se řešení osvědčí, budeme pokračovat oběhem smluv a příchozími dopisy. Zajímavé odkazy Import VOLKSWAGEN Group Je členem skupiny VOLKSWAGEN odpovědný za dovoz automobilů značek Audi, Seat a VOLKSWAGEN do České republiky, řízení sítě prodejců a další s tím spojené činnosti. Má více než 100 zaměstnanců, z nichž část tráví většinu času v terénu. Inteligentní formuláře 602XML využívá pro vytváření a schvalování podkladů pro personální a mzdovou administrativu, jako jsou cestovní příkazy, výkazy přítomnosti na pracovišti apod. Za zmínku stojí zejména sofistikovaný formulář Nepřítomnost na pracovišti, který zahrnuje nejrůznější situace od nemoci přes služební cestu až školení či jiné důvody. Formuláře jsou po otevření vyplněny údaji z personálu systému Nugget a další vyplňování se děje většinou výběrem ze škál, takže vytvoření a odeslání žádanky nemusí trvat více než půl minuty. strana 9

10 Veškerá administrativa za 15 minut ISDS ready daňové formuláře od Software602 letos pokrývají i sociální a zdravotní pojištění I v letošním roce připravila firma Software602 inteligentní formuláře pro vyplnění a podání daňového přiznání. Tentokrát toho ale chytré formuláře umí mnohem víc, než uměly v předcházejících letech, takže administrativa je ještě jednodušší, zejména pro živnostníky. Řešení od Software602 je podstatně vyspělejší i ve srovnání s jinými daňovými formuláři, jaké lze na českém internetu najít. A to i ve srovnání s těmi, za jejichž stažení se musí platit. Výhoda pro pojištěnce OZP a ZPMV Inteligentní formuláře 602XML letos pomohou vyplnit nejen daňové přiznání, ale i výkazy příjmů pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. Stačí po vyplnění daňového přiznání kliknout na tlačítko podle toho, které další podání chcete provést. Data vyplněné do daňového formuláře se automaticky přenesou do odpovídajících polí v nově otevřeném formuláři. Stačí potvrdit a odeslat. Tato výhoda se ovšem v první fázi týká jen pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Není ovšem vyloučeno, že se do konce března připojí některá další zdravotní pojišťovna. Datovou schránkou za pár vteřin Rozšířila se škála možností, jak vyplněný formulář předat úřadům. Tak jako v předešlých letech, i tentokrát je tu možnost hotové dokumenty vytisknout, podepsat inkoustem a odnést na podatelnu nebo poslat doporučeným dopisem. Ti, kdo mají elektronický podpis, mohou přiznání a výkazy odeslat em nebo prostřednictvím EPO. Ale letos tu jsou poprvé i datové schránky. Až bude vyplněno, postačí kliknout na ikonku podej datovou schránkou a po vyzvání zadat přístupové údaje. Vytvoření datové zprávy a odeslání proběhne automaticky. Pro ty, kdo podávají elektronicky, je ve formuláři tlačítko přidávání příloh. To umožní odeslat s daňovým přiznáním i naskenované přílohy, například doklad o zaplaceném životním pojištění. Opravdu pro každého Daňové inteligentní formuláře 602XML jsou letos k dispozici ve verzi pro fyzické i pro právnické osoby. Mohou je tak využít nejen živnostníci a zaměstnanci, ale i pro právnické osoby. Nebo třeba profesionální účetní, kteří přiznání vyplňují za své klienty. Od loňského roku pokročila i technologie, takže s inteligentními formuláři dnes mohou pracovat i vlastníci počítačů McIntosh a ti, kdo využívají operační systém Linux. 602XML Filler je od verze 3 možné instalovat na jeho distribuce SLED, OpenSUSE, Red Hat, Fedora, Ubuntu (a klony), Ubuntu LTS a Debian. Až bude vyplněno, postačí kliknout na ikonku podej datovou schránkou a po vyzvání zadat přístupové údaje. Vytvoření datové zprávy a odeslání proběhne automaticky. Vedle toho všeho pochopitelně zůstávají výhody předchozích let. Především to, že inteligence vestavěná do formuláře usnadňuje a urychluje vyplnění. Žádné chyby, žádné dopočítávání hodnot, žádné čtení návodu a přemýšlení o tom, které rubriky a přílohy vyplnit. Navíc má uživatel jistotu, že podání je vyplněno správně a že mu nebudou za pár týdnů volat z finančního úřadu, aby přišel opravit to či ono. I letos je k dispozici nejen samotný formulář, ale také poradenství pro komplikovanější případy. Toto poradenství poskytuje internetový portál který je jedním z partnerů akce. Manažerské a uživatelské shrnutí: Pokud máte datovou schránku, můžete veškerou administrativu spojenou s daněmi, sociálkou a zdravotním pojištěním vyřídit do 15 minut, včetně skenování příloh. Není to dostatečný důvod dojít si na Czech POINT a nechat si zřídit datovou schránku? A to nejdůležitější nakonec. Formuláře najdete to na Žádné dopočítávání hodnot, žádné čtení návodu a přemýšlení o tom, které rubriky a přílohy vyplnit. Navíc má uživatel jistotu, že podání je vyplněno správně a že mu nebudou za pár týdnů volat z finančního úřadu, aby přišel opravit to či ono. strana 10

11 Podepisování dokumentů v centrální bance Společnost Software602 zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku softwarového řešení pro vytváření elektronických dokumentů s právním účinkem v České národní bance. Centrální banka si vybrala produkt Print2PDF a využívá jej pro vytváření elektronických originálů pro datovou schránku, pro převod do PDF a opatřování uznávaným elektronickým podpisem. Print2PDF zároveň umožní centrální bance opatřit dokumenty několika uznávanými elektronickými podpisy s využitím připraveného inteligentního formuláře. Jedná se o další ze série tendrů ve významných orgánech státní správy, které Software602 vyhrála se svým produktem Print2PDF.Tento produkt využívají ke konverzi dokumentů například Český telekomunikační úřad, Národní bezpečnostní úřad a několik ministerstev. Více na Semináři Zkuste to bez papíru prošlo už 1100 lidí Bezplatné semináře Zkuste to bez papíru zaměřené na elektronizaci dokumentů a procesů se stávají fenoménem ovlivňujícím poměry v podnikové sféře v České republice. Zástupci stovek podniků a úřadů, kteří se jich zúčastnili, na nich získali informace a znalosti potřebné pro to, aby mohli efektivně omezovat papírování ve svých organizacích. Je to vlastně obrovský stroj na přenos zkušeností od těch, kteří v některé oblasti pokročili dál než ostatní, komentuje to člen představenstva Software602 Pavel Nemrava. A vidíme, že to funguje. Ty poznatky jsou opravdu využívány. Od února letošního roku probíhají kromě již osvědčeného semináře dva nové, úžeji zaměřené: Elektronické dokumenty s právním účinkem praktický úvod pro podniky Datové schránky jak se vyhnout problémům a využít příležitostí Více na Inovační ocenění pro 602XML Asociace inovačního podnikání udělila čestný diplom produktu 602XML Filler s hlasovým výstupem. V současné době neexistuje jiný produkt, který by zrakově postiženým umožnil vyplnit interaktivní formulář, elektronicky podepsat a zkontrolovat integritu dokumentu (včetně platnosti elektronického podpisu) bez asistence jiné osoby. Mluvící formuláře jsou hlavním výstupem probíhajícího mezinárodního projektu XML For Elderly and Disabled, který je realizován v rámci programu Eureka a jehož koordinátorem je právě společnost Software602. Antonín Drahovzal divizním ředitelem Ředitelem nově zřízené divize Projektů pro významné zákazníky ve společnosti Software602 byl jmenován Antonín Drahovzal. Vytvoření této divize bylo umožněno rychlým růstem, kterého firma Software602 dosáhla v loňském roce v komerčním sektoru, kde získala nové zákazníky jako Citibank, Fresenius, Toshiba Medical Systems, Ško-Energo či UPC. Firma také dále posílila své postavení v sektoru veřejné správy, kde její řešení začaly užívat desítky dalších měst i velké centrální úřady. Antonín Drahovzal v minulosti působil v české pobočce americké PR agentury The Rowland Company a poté vedl vlastní firmu Planeta.cz. Chebská teplárenská společnost automatizuje práci s dokumenty TEREA Cheb začala obsluhovat datovou schránku pomocí řešení Form Management System. Nasazuje jej tak, aby bylo dosaženo maximální míry automatizace činností, jak při zpracování došlé pošty, tak při vytváření a odesílání dokumentů. TEREA dodává teplo a elektrickou energii obyvatelům Chebu a má zákazníky i v některých dalších městech regionu. Kromě teplárenské činnosti se zabývá správou nemovitostí a stavebních činností. To vše vyžaduje intenzivní komunikaci s řadou úřadů. Zefektivnění této komunikace (a návazných procesů uvnitř podniku) má tak pro chebskou teplárenskou společnost prvořadou důležitost. Více na Technologie pro krizovou komunikaci v oblastech katastrof Řešení, které záchranářům umožňuje i v případě výpadku telekomunikačních sítí efektivně komunikovat, mít přístup k aktuálním informacím a systematicky řídit obnovu klíčových zdrojů, je výsledkem projektu, na kterém spojily síly Software602, italská pobočka IBM, španělská komunikační firma APIF MOVIQUITY a několik univerzitních a výzkumných pracovišť v různých evropských zemích. V případě havárie, teroristického útoku nebo jiné katastrofy by toto řešení umožnilo okamžitě vytvořit bezdrátovou síť pokrývající území o rozloze několika kilometrů čtverečních. Účastníci záchranných prací by dostali notebooky, PDA nebo obdobná zařízení, v nichž je instalována aplikace pro sdílení informací a koordinaci týmu. Součástí systému by byl také speciálně vybavený automobil, který by fungoval jako technologické jádro komunikace pro záchranný tým a jeho spojení s krizovým štábem. strana 11

12 English summary Technology: Identity Management solution should be included in every advanced solution for implementing of electronic documents and/or processes. Without Identity Management, it is very difficult to ensure that every user has easy access to resources he or she needs and, at the same time, to ensure that all valuable resources are properly protected. Neither smart cards nor very long passwords would help if you cannot ensure that access is given only to the right people, says the article. Software602 recommends Novell s Identity Manager because it is a leading global solution and is much more user friendly than any alternative. This view is confirmed by experience of AMU, the largest Czech art university. We target rather on office with limited use of paper than on completely paperless office. I would also like to stress that smooth implementation of a technology solution is not sufficient for success in this area. It is critical that users understand and support our goals. Stories: Collection of HR policy information at Zlín region Regional government in Zlín realizes a project of standardization of key human resources processes across all 160 subordinated organizations, such as schools, hospitals, social services providers, museums and cultural centers. 602XML smart forms play critical role in successful data collection from all of these organizations. It took just a few days to prepare a questionnaire, there were no troubles during project and users did not need other support than just help with ordinary work with PC, said Mr. Kopecký from IT department. People /interview: IT manager of Import VOLKSWAGEN Group, speaks about return of investment into IT project and explains why rising effectiveness is especially important in hard times. He also explains why the company prefers 602XML to technologies by global vendors, such as Adobe, Microsoft and SAP. He aims to build complete Document Management solution based on 602XML. News: Czech National Bank uses Software602 s product for creation of electronic documents with legal effect, including printing to PDF/A, signing with electronic signature, using electronic time stamp and adding more signatures to one document. About 1100 people from companies from all market sectors have already participated in Try it paperless workshops organized by Software602. Speaking forms developed by Software602 within European project Eureka were awarded by Czech Association for Innovation Business. Speaking forms enable visually impaired people to benefit from egovernment. Antonín Drahovzal has been appointed the director of the newly established division Projects for key clients TEREA Cheb, the energy company owned by the city of Cheb, installs Form Management System to implement electronic internal process and to ensure that messages from data box are processed correctly. Software602, IBM Italy and Spanish APIF MOVIQUITY joined forces to develop a technology, which would enable emergency teams to operate and share information even in case of mobile networks failing. strana 12

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři

Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři Šetřete čas, nervy a peníze s inteligentními formuláři J e d n o d u c h é a p r a k t i c k é ř e š e n í p r o s b ě r i n f o r m a c í a o b ě h d o k u m e n t ů 02 / 03 jednoduché a praktické řešení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,

SWět602. » Datové schránky. » a zase datové schránky. » Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky, č e r v e n e c 2 0 0 9 SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Datové schránky» a zase datové schránky» Novinky: UPC, Ingersoll Rand, Nemocnice Počátky,»

Více

» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou

» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou srpen 2009 SWět602 B u lle tin o počítačov ých technologiích, díky kterým s e lidem lé pe pr acuje» Rozhovor s manažerkou IT projektů společnosti Svět oken Ing. Andreou Hudcovou» Jak využívají poradci

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje

únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje únor 08 SWět602 Bulletin o počítačových technologiích, díky kterým se lidem lépe pracuje O vynalézavé brněnské firmě, která inteligentními formuláři nahradila několik různých informačních systémů Přibývá

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Mailboxes and Their Influence on Document Workflow Jiří Novák Unicorn College 2010 Unicorn College,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémové inženýrství a informatiky Porovnání podpory elektronického obchodování v ERP systémech Monika Blažejovská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ:

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01/2011 KARAT NEWS Popis modulu CRM strana 6 Případová studie Aquatest strana 11 Rozhovor s Mgr. Romanem Vajčnerem strana 14 Interní agendy

Více