Závěr zimy ÚNOR Pranostiky. Městský úřad informuje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje..."

Transkript

1 Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám někdy únor ještě nadělí mráz a pořádnou metelici, to ale již zpravidla nemívá tu pravou zimní majestátnost. Únor je prostě takový polovičatý měsíc ani zima, ani jaro, ale těší nás, že je tak krátký a že ve vzduch je již cítit příslib jara. Naši předkové prožívali závěr zimy často ve znamení zábav a bujarého veselí. Masopustní veselice, bály i maškarní plesy byly absolutním protipólem ostatních měsíců naplněných povinnostmi a přetížených problémy. Masopust představoval období, kdy se na zbytek roku zapomínalo a člověk nacházel životodárnou mízu v upřímné veselosti. Dnes už tomuto svátku, během kterého kdysi procházely vesnicemi průvody masek, sice přihlížíme více z povzdálí, ale i tak nám čas masopustních zábav a plesů dokáže čekání na jaro zpříjemnit. Přeji Vám příjemný únor a příznivcům svátku Dne zamilovaných připomínám, že dne 14. února oslaví svátek Valentýn, patron všech zamilovaných. Že slavíme Valentina (Valentýna) právě v zimě, není určitě jen důsledkem jednoho historického příběhu. Je jistě osudné, že právě v období zimy a mrazů dostáváme každý rok šanci přijímat a rozdávat horoucí srdce. Bývá pravdou, že čím víc lásky rozdáváme, tím více jí zpravidla máme. Zdena Lédlová Pranostiky Únor bílý, pole sílí Na Hromnice zimy polovice Únorová voda pro pole škoda Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje (3. února) Svatá Veronika seká ledy z rybníka (7. února) Svatá Apolena bývá mlhou zahalena (9. února) Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka (14. února) O svatém Šimoně schází sníh ze stráně (18. února) Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá (22. února Nastolení sv. Petra) Na sv. Matěje šelma sedlák, který neseje (24. února) Svatá Agáta bývá na sníh bohatá Svaté Dorotě uschne košile na plotě (26. února) Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. Městský úřad informuje... Poděkování Děkujeme všem občanům, společnostem a firmám za projevená nebo zaslaná novoroční přání. Jan Martinec, starosta a Jiří Pavlíček, místostarosta Uzavření kontaktního místa SSP rekonstrukce budovy městského úřadu S platností od 1. ledna letošního roku bylo z provozních důvodů uzavřeno pracoviště úřadu práce ve Ždírci n.d. kontaktní místo státní sociální podpory a jeho přemístění do Chotěboře. Důvodem uzavření je připravovaná rekonstrukce budovy městského úřadu. Je předpoklad, že kontaktní místo bude otevřeno opět od 1. ledna Příspěvky na činnost spolků a organizací v roce 2009 Zastupitelstvo města na 14. zasedání schválilo poskytnutí příspěvků na činnost spolků, společenských organizací i jednotlivců v roce 2009 v celkové výši ,- Kč, příspěvky narozeným dětem a hlavní investiční akce a opravy majetku města. SPOLKY A SDRUŽENÍ SE SÍDLEM VE ŽDÍRCI N.D. Oddíl karate Ždírec 6000 Sokol Horní Studenec 5000 VYSOČINA Ždírec, volejbal veteránů 4000 SK Dekora Ždírec (pokračování na str. 2)

2 Městský úřad informuje... (pokračování ze str. 1) ZŠ Ždírec n.d., nohejbal 1500 MS Horní Studenec, střelecká soutěž Pohár Města Ždírec n.d Český svaz žen Ždírec n.d Klub seniorů Ždírec n.d Klub přátel cyklistiky Ždírec n.d HASIČSKÉ SBORY akce pro veřejnost SDH Údavy SDH Ždírec n.d SPOLKY A SDRUŽENÍ SE SÍDLEM MIMO ŽDÍREC N.D. Svaz tělesně postižených Chotěboř 2000 Zbyněk Mrkvička, pojízd. prodejna Hospic Anežky České 3000 Oblastní charita H. Brod 2000 A divadlo Havl. Brod 2000 Klub filatelistů Krucemburk 1500 Český svaz včelařů Chotěboř 2000 Centrum pro zdr. postižené H. Brod 2000 TJ Sokol Krucemburk, šachy 500 Příspěvky narozeným dětem v roce 2009 V roce 2009 obdrží peněžní příspěvek ve výši 3.000,- Kč děti narozené maminkám s trvalým pobytem na území města. Investiční akce města a opravy majetku 2009 s náklady nad 0,5 mil. Kč (náklady v tis. Kč) Dokončení TI ulice V Údolí 1600 Výstavba cyklostezky Kohoutov Benátky 4100 Výstavba chodníku Ždírec Nové Ransko 1650 Rekonstrukce ulice Květinová+Stará+Liběcká 2200 Výměna osvětlení v areálu ZŠ 500 Veřejné osvětlení Nové Ransko 500 Oprava budovy městského úřadu 4500 Poplatek za likvidaci domovního odpadu v roce 2009 Vyhláška města č. 6/2008 stanovuje poplatek za likvidaci domovního odpadu s platností od ve výši 420,- Kč na osobu a 500,- Kč za objekt k rekreaci. Proti roku 2008 se jedná o zvýšení o 10,- Kč na osobu a 20,- Kč za objekt k rekreaci. Zvýšení je způsobeno zejména vyšší platbou za 1 tunu odpadu uloženého na skládce v roce 2009 a to o 100,- Kč. Vyhláška o místních poplatcích Vyhláška města č. 5/2008 stanovuje s platností od nově výši poplatků za využívání veřejného prostranství a poplatku z ubytovací kapacity. Poplatek ze psů a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj zůstávají v nezměněné výši dle vyhlášky č. 5/2003. Poplatek za využívání veřejného prostranství: za umístění zařízení pro poskytování služeb ,- Kč/m 2 /den umístění zařízení pro poskytování prodeje ,- Kč/m 2 /den umístění zařízení pro poskytování prodeje zemědělských a hospodářských produktů ,- Kč/m 2 /den 2 za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení skládek materiálu ,- Kč/m 2 /den za umístění zařízení pro poskytování služeb ,- Kč/měsíc umístění zařízení pro poskytování prodeje ,- Kč/měsíc umístění zařízení pro poskytování prodeje zemědělských a hospodářských produktů ,- Kč/měsíc za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení skládek materiálu ,- Kč/měsíc. Ohlašovací povinnost: Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Poplatek z ubytovací kapacity: sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 3,- Kč paušální částka za rok: a) s kapacitou do 2 lůžek 750,- Kč b) s kapacitou 2 až 4 lůžka 1.500,- Kč c) s kapacitou 5 až 10 lůžek 4.500,- Kč d) s kapacitou nad 10 lůžek 9.000,- Kč + 500,- Kč za každé další lůžko nad počet 10 Ohlašovací povinnost: Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2009 PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4900 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti 1400 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 500 Daň z příjmů právnických osob 6900 Daň z přidané hodnoty 9800 Sdílené daně Daň z nemovitostí 2900 Daň z příjmů práv. osob z podnikání placená obcí 1000 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 Odvody za vynětí zemědělské a lesní půdy ze ZPF 200 Poplatek za likvidaci domovních odpadů 1350 Poplatky ze psů 55 Poplatky za užívání veřejného prostranství 140 Poplatek z ubyt. kapacity 15 Poplatek za provoz výh. hracích přístrojů 300 Správní poplatky 250 Třída 1 daňové příjmy celkem Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků 80 Lesní hospodářství 1600 Správa v lesním hospodářství 450 Stočné a odvod dešťových vod 700 Přijaté nekapitálové příspěvky kanalizace 300 Provoz kina (vstupné) 120 Knihovna (půjčovné, poplatky za internet a služby) 90 Kulturní zařízení (nájem z prostor) 10 Bytové hospodářství 550 Nebytové hospodářství 500

3 Městský úřad informuje... Správa hřbitova (poplatky) 20 Sběr a svoz komunálních odpadů firmy, prodej nádob 280 Příspěvky Eko kom za třídění odpadů 50 Využívání a zneškodňování KO 500 Pečovatelská služba (poplatky, nájemné z bytů) 800 Činnost místní správy (nájemné, nahodilé příjmy) 50 Obec. příjmy z finančních operací (příjmy z úroků) 200 Splátky půjček z FRB 700 Ostatní činnosti 300 Třída 2 nedaňové příjmy celkem 7300 Prodej nemovitostí (pozemky) 1700 Ostatní (prodej majetku) 300 Třída 3 kapitálové příjmy celkem 2000 Dotace na výkon státní správy 1496 Ostatní neinv. dotace ze SR (volby) 60 Dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ 125 Převody z rozpočtových účtů 500 Převody z vlastních fondů (soc. fond) 300 Dotace cyklostezka 3740 Dotace z Havl. kraje 200 Třída 4 přijaté dotace celkem 6121 PŘÍJMY MĚSTA CELKEM VÝDAJE Pěstební činnost 50 Nákup služeb 420 Správa v lesním hospodářství 650 Lesní hospodářství celkem 1121 Místní komunikace 5100 Cyklostezky, chodníky 4800 Příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu 200 Místní komunikace a veřejná doprava celkem Pitná voda výstavba vodovod. řadů 100 Odvádění a čištění odpadní vod 1500 Vodní hospodářství celkem 1600 Metropolitní sít Podoubraví 125 Školství 3310 Divadelní činnost 2 Městské kino 498 Městská knihovna + IC 1100 Vedení obecních kronik 20 Údržba památek, příspěvky občanským sdružením 100 Veřejný rozhlas 50 Provoz kulturních zařízení 120 Dary při narození dětí a životních jubileích 180 Kultura celkem 2080 Tělovýchovná zařízení města 650 Ostatní tělovýchovná činnost 500 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 1150 Zdravotnictví, prevence proti drogám 15 Bytové hospodářství 200 Nebytové hospodářství 100 Pozemky 500 Výstavba celkem Veřejné osvětlení 2200 Pohřebnictví 180 Výstavba a údržba místních inž. sítí 400 Ostatní komunální služby 600 Péče o veřejnou zeleň 2000 Technické služby celkem 5380 Sběr nebezpečných odpadů 100 Sběr a svoz komunálních odpadů 1300 Sběr a svoz ostatních odpadů (nákup kontejn. 750 Sběr a likvidace komunálního odpadu celkem 2150 Příspěvky klub seniorů 40 Pečovatelská služba 1735 Sociální věci celkem 1775 Bezpečnost, hasičské sbory 950 Zastupitelstvo města 1690 Volby 60 Činnost místní správy 8947 Náklady finančních operací 60 Pojištění 250 Převody vlastním fondům 700 Ostatní finanční operace (daň z placená obcí) 1000 Ostatní činnosti 100 Veřejná správa celkem VÝDAJE MĚSTA Splátky půjček, leasing 6500 VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované schodek rozpočtu 4872 Převod zůstatku finančních prostředků z BÚ 4872 Hospodaření města Ždírec nad Doubravou k (v Kč) Příjmy: 50, ,95 Výdaje: 47, ,76 Běžný účet u ČS 1, ,04 Účet u ČS dotace na cyklostezku 2, ,51 Celkem na účtech 4, ,55 Sociální fond obce ,00 Fond rozvoje bydlení 1, ,62 Nesplacené úvěry: ČS (komunikace a DPS) 2, ,00 ČS (čp. 1, čp. 119, zóna p.) 1, ,00 ČS (čp. 400 a 571, 18 b. j.) 2, ,00 ČS (Cyklostezka Kohoutov) 3, ,10 Finanční vypořádání: rok , ,44 rok , ,72 celkem k , ,72 Půjčka OPS Havlíčkův kraj ,- Půjčka ze SFRB 1, ,- Úvěry u ČS 9, ,27 Zůstatek účtů u ČS 4, ,55 Výsledek hospodaření Města Ždírec n.d. k , ,72 (pokračování na str. 3)

4 Městský úřad informuje... Počet obyvatel města k Počet obyvatel Ždírec Benátky Studenec Horní Studenec Nový Kohoutov Stružinec Údavy Nové Ransko Celkem k k k Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 19. února 2009 se ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 uskuteční 15. zasedání zastupitelstva města, začátek v 17:00 hod. Hlavním bodem programu je projednání a schválení rozpočtu města na rok Výběr z usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 12 členů zastupitelstva, 23 hostů zasedání Zastupitelstvo města schvaluje odložení termínu splátky bezúročné půjčky ve výši ,- Kč společností Havlíčkův kraj, o.p.s. na Zastupitelstvo města bere bez připomínek na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města za období od do Zastupitelstvo města schvaluje provedení investičních akcí a oprav majetku města s termínem dokončení realizace, realizací nebo zahájením realizace v roce Zastupitelstvo města schvaluje příspěvky z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v r Zastupitelstvo města: 1. projednalo návrh rozpočtu města na rok ukládá finančnímu výboru projednat do návrh rozpočtu a předložit vyjádření výboru k návrhu rozpočtu k projednání na 15. zasedání zastupitelstva města 4 3. ukládá městskému úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů před datem konání 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření města v roce 2009 do doby přijetí rozpočtu města na rok 2009 a stanovuje podmínky pro hospodaření města po dobu trvání rozpočtového provizoria: 1. městský úřad je oprávněn hradit pouze běžné náklady na provoz městského úřadu, organizačních složek města, školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení města ve výši a skladbě stejné, jako byly provozní výdaje těchto zařízení v roce městský úřad uhradí dále náklady na neodkladné opravy zařízení a likvidaci škod a vzniklých havárií; o platbách za opravy a likvidaci škod a havárií je oprávněna rozhodnout rada města 3. městský úřad je oprávněn hradit závazky ze smluvních vztahů uzavřených před pověřuje kontrolou výdajů města po dobu rozpočtového provizoria radu města. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok rozhoduje o příspěvku města ZŠ a MŠ Ždírec n.d. v roce 2009 ve výši ,- Kč který je tvořen: a) příspěvkem města z vlastních rozpočtových zdrojů ve výši ,00 Kč b) z neinvestiční dotace státu na žáky ZŠ a MŠ ve výši ,- Kč c) z příspěvků obcí na žáky zapsané v ZŠ a MŠ Ždírec n.d. v předpokládané výši ,- Kč d) příspěvkem rodičů na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ZŠ a MŠ Ždírec n.d. e) stravným ve školní jídelně f) dalšími příjmy v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 3. schvaluje rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ždírec n.d. na rok 2010 a Zastupitelstvo města: 1. schvaluje smlouvu o převzetí ceny za umístění města Ždírec n.d. v soutěži My třídíme nejlépe 2. pověřuje starostu podpisem smlouvy, uzavřené mezi městem Ždírec n.d. a s.r.o. Agentura Dobrý den, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o směně pozemků ve spoluvlastnictví 44 obcí

5 Zasedání zastupitelstva a rady města za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi 2. prohlašuje, že směna pozemků je rovnocenná. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o směně pozemků ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou č. parc. 215/19, st. 287/5 a 215/20, celkem výměra pozemků ve vlastnictví města 501 m 2 za pozemky ve vlastnictví Wotan Forest Servis, a.s. České Budějovice č. parc. 253/18, 215/15 a 215/16, celkem výměra pozemků společnosti Wotan Forest Servis, a.s. 526 m 2, vše k.ú. Ždírec nad Doubravou 2. prohlašuje, že směna pozemků je rovnocenná. Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. smlouvy , uzavřené s manželi N. na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu č. parc. 342/132 na základě žádosti budoucích kupujících 2. o vrácení zálohy kupní ceny na koupi pozemku č. parc. 342/ o odkoupení vodovodní přípojky vybudované z hlavního vodovodního řadu na pozemek č. parc. 342/132 z prostředků manželů N. za kupní cenu 8.500,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. smlouvy , uzavřené s manželi P. na prodej pozemků pro výstavbu rodinného domu č. parc. 342/154 a 342/155 na základě žádosti budoucích kupujících 2. o vrácení zálohy kupní ceny na koupi pozemku č. parc. 342/54 a 342/ o odkoupení vodovodní přípojky vybudované z hlavního vodovodního řadu na pozemek č. parc. 342/154 a 342/155 z prostředků manželů P. za kupní cenu 8.500,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o prodeji pozemku č. parc. 342/132 o výměře 862 m 2 k.ú. Ždírec n.d. kupujícím manželům N., bytem Hlinsko, za kupní cenu 220,- Kč/m 2 2. o prodeji vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace kupujícímu pozemku č. parc. 342/132 za kupní cenu ,- Kč. Další podmínky pro uzavření kupní smlouvy stanovilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 15/13/08. Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. o prodeji pozemku č. parc. 342/154 o výměře 529 m 2 a č. parc. 342/155 o výměře 453 m 2 k.ú. Ždírec n.d. kupujícím manželům B., bytem Ždírec n.d. za kupní cenu 230,- Kč/m 2 2. o prodeji vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace kupujícímu pozemků č. parc. 342/154 a 342/155 za kupní cenu ,- Kč. Další podmínky pro uzavření kupní smlouvy stanovilo zastupitelstvo města svým usnesením č. 15/13/08. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o prodeji nemovitostí manželům K., bytem Ždírec n.d. a to: a) o prodeji pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, č. parc. st. 280 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m 2, včetně objektu občanské vybavenosti bez čísla popisného za kupní cenu ,- Kč b) o prodeji geometricky oddělené části pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, č. parc. 65/1 ostatní plocha o výměře cca 200 m 2 za kupní cenu 50,- Kč/m 2 2. stanovuje podmínky prodeje: a) náklady spojené se zhotovením geometrického plánu a s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující b) daň z převodu nemovitostí uhradí město c) součástí prodeje budovy občanského vybavení není zvonička se zvonem d) kupující umožní do doby demontáže zvoničky se zvonem z prodávané budovy občanské vybavenosti volný, časově neomezený přístup ke zvoničce pověřeným zástupcům města za účelem provádění zvonění a oprav zvonu a zvoničky. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o prodeji pozemku č. parc. 51/18 v k.ú. Stružinec o výměře 245 m 2 V. D., bytem Praha za kupní cenu 30,- Kč/m 2 2. rozhoduje o prodeji pozemku č. parc. 67/10 v k.ú. Údavy o výměře 240 m 2 D. M., bytem Údavy za kupní cenu 30,- Kč/m 2 3. rozhoduje o prodeji geometricky oddělené části pozemku č. parc. 199/1 v k.ú. Kohoutov o výměře cca 300 m 2 J. N., bytem Pardubice za kupní cenu 30,- Kč/m 2 4. stanovuje podmínky prodeje: a) náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem 5 pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující b) daň z převodu nemovitostí uhradí město. Zastupitelstvo města: A/ prodává J. M. bytem Ždírec n.d., pozemky v průmyslové zóně I JIH, oddělené geometrickým plánem č. 336, /2008: B/ stanovuje podmínky smlouvy kupní: 1. kupní cena prodávaných pozemků je stanovena na 80,- Kč/m 2 2. veškeré náklady spojené s převodem pozemků v katastru nemovitostí hradí kupující 3. daň z převodu hradí město. Zastupitelstvo města projednává žádost manželů L. a manželů P., všichni bytem Ždírec n.d., o odprodej geometricky oddělené části pozemku č. parc. 55/6 v ulici Na Balkáně. Zastupitelstvo ukládá městskému úřadu prověřit možnosti prodeje vzhledem k budoucímu užívání pozemku a předložit návrh řešení budoucího využití pozemku na 15. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Ždírec nad Doubravou společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, která umožní společnosti uložit kabel NN na pozemcích v ulici V Údolí. Zastupitelstvo města: 1. ruší s platností k organizační složky města Městské kino a Městská knihovna 2. zřizuje s platností od organizační složku Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou 3. schvaluje zřizovací listinu organizační složky Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou, platnou od odkládá rozhodnutí zastupitelstva města z o sloučení organizačních složek města Správa lesů a Technické služby města z na termín ukládá starostovi předložit na 15. zasedání ZM zakládací listinu organizační složky Služby města Ždírec n.d. Zastupitelstvo města: 1. ruší s platností k obecně závaznou vyhlášku města Ždí- (pokračování na str. 6)

6 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 5) rec nad Doubravou č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2. přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 6/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od stanovuje výši poplatku dle čl. 4 vyhlášky: a) pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt ve výši 420,- Kč/rok b) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve výši 500,- Kč/rok. Zastupitelstvo města: 1. ruší s platností k obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 5/2003 o místních poplatcích 2. přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 5/2008 Obecně závazná vyhláška města Ždírec nad Doubravou č. 5/2008 o místních poplatcích, platnou od Výběr ze zápisu z 47. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Vyhodnocení veřejných soutěží A/ Rada města vyhodnocuje a uzavírá: 1) veřejnou soutěž zakázku malého rozsahu č Dostavba sportovního areálu Ždírec nad Doubravou, projektová dokumentace pro stavební řízení a stanovuje pořadí soutěžících uchazečů o zakázku následovně: 1. SANTIS a.s., Žďár n.s., cena za dílo ,00 Kč 2. PROTIS, spol s.r.o., Brno, cena za dílo ,00 Kč 3. DRUPOS PROJEKT v.o.s., Havl. Brod, cena za dílo ,00 Kč 4. AS PROJECT CZ s.r.o., Pelhřimov, cena za dílo ,00 Kč 5. STAVOUNIE, spol. s r.o. Havl. Brod, cena za dílo ,00 Kč Ceny za dílo jsou včetně DPH! 2) veřejnou soutěž zakázku malého rozsahu č Rekonstrukce budovy MÚ a stanovuje pořadí soutěžících uchazečů o zakázku následovně: 1. Jaroslav Kovačka, Žďár n.s., cena za dílo: SO ,00 Kč SO ,00 Kč 2. Martin Štěpánek, Ždírec n.d., cena za dílo: SO ,70 Kč SO ,00 Kč 3. STAVOUNIE spol. s r.o. Havlíčkův Brod, cena za dílo: SO ,00 Kč SO ,00 Kč 4. D&s spol. s r.o. Praha, provoz. Ždírec n.d., cena za dílo: SO ,41 Kč SO ,30 Kč Ceny za dílo jsou včetně DPH! B/ Rada města rozhoduje o způsobu a postupu rekonstrukce budovy MÚ, veřejná zakázka č , následovně: 1. rekonstrukce budovy MÚ bude z důvodu zajištění financování stavby rozdělena na 2 etapy. V roce 2009 bude provedena rekonstrukce SO 1 Přístavba zasedačky a zázemí včetně elektroinstalace, vodoinstalace a ÚT. 2. SO 2 Přístavba vstupu bude provedena dle finančních možností buď v roce 2009, nebo v roce 2010 společně s fasádou budovy. Vypsání veřejné soutěže Rada města vyzývá uchazeče o zakázku k podání nabídky na akci STL plynovod v ulici V Údolí, veřejná soutěž č Město vyzve k podání nabídky nejméně 3 specializované společnosti. Zakoupení programu Rada města rozhoduje o zakoupení programu Evidence nemovitého majetku za pořizovací cenu ,- Kč vč. DPH pro potřeby evidence majetku města. Prodej majetku Rada města souhlasí s tím, aby příjmy za prodej nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Ždírec n.d., tj. vyřazených stolků a židlí, ve výši 730,- Kč zařadila příspěvková organizace do svých příjmů v roce Příspěvky v návštěvní knize webových stránek města Rada města se seznámila s texty příspěvků na webových stránkách města Návštěvní kniha, uvedený autor Pavel Šorf. Příspěvky ve věci výstavby supermarketu jsou směsí nesmyslů a lživých obvinění a autor v příspěvku uvádí některé naprosto zmatečné informace. Poslední zveřejněný příspěvek hrubě uráží správce římskokatolické farnosti. Rada konstatuje, že webové stránky města nejsou určeny k podávání dezinformací a k urážkám občanů. Rada města uložila webmasterovi stránek přijmout taková opatření, která znemožní zveřejňování podobných hanlivých, lživých a urážlivých příspěvků na webu města Informace o kontrole IBP na ZŠ Rada města se seznámila s výsledkem kontroly inspektorátu bezpečnosti práce v základní škole. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny na místě. Výběr ze zápisu z 48. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Vyhodnocení veřejných soutěží Rada města: 1) vyhodnocuje a uzavírá veřejnou soutěž zakázku malého rozsahu č. 13/2008 LHP Ždírec nad Doubravou 2) rozhoduje, že město uzavře smlouvu o dílo se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. Hradec Králové 3) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným zpracovatelem LHP. Údržba lyžařských stop Rada města: 1) schvaluje uzavření smlouvy o údržbě lyžařských běžeckých stop v období leden/březen 2009 na úseku Sobíňov Radostín s Josefem Švejdou 2) souhlasí s tím, aby město Ždírec nad Doubravou uzavřelo smlouvu na údržbu celé trasy s tím, že po ukončení zimní sezóny vyúčtuje obci Sobíňov 11 % nákladů na údržbu a městysi Krucemburk 31 % nákladů 3) rozhoduje, že na údržbu stop lze čerpat z rozpočtu města, kapitola tělovýchova, maximální částku ve výši ,- Kč 4) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo dle bodu 1). Vyřazení nepotřebného a nepoužitelného majetku z evidence Rada města rozhoduje na návrh hlavní inventarizační komise vyřadit nepotřebný a nepoužitelný majetek z evidence města. 6

7 Zasedání zastupitelstva a rady města Protokoly s návrhy na vyřazení majetku z evidence dle bodů 1) 9) jsou uloženy u inventury majetku za rok Uzavření dohod o pracovní činnosti, o provedení práce a dodatku k pracovní smlouvě Rada města: 1) schvaluje znění dodatku č. 4 k pracovní smlouvě uzavřené s Miroslavem Nejedlým; předmětem dodatku č. 4 je prodloužení trvání pracovního poměru do ) schvaluje uzavření dohod o pracovní činnosti na zajištění provozu zařízení města v roce 2009: a) provoz KZM Ždírec n.d., 5 zaměstnanců promítači, uvaděčka, úklid b) úklid MÚ 1 zaměstnanec c) vedení obecních kronik, 4 kronikáři d) provoz tělocvičny při ZŠ, 2 zaměstnanci správce, úklid e) provoz KD Horní Studenec, 1 zaměstnanec správce f) zajištění výkonu JPO II a JPO III výkon služby + pohotovost, počet členů SDH dle uzavřených dohod g) údržba hřbitova, 1 zaměstnanec zahradník h) obsluha kompostárny, 2 zaměstnanci i) opravy a revize elektrozařízení, 1 zaměstnanec j) doručování písemností, 2 zaměstnanci k) provoz pečovatelské služby, 1 zaměstnanec pomocné práce 3) schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Jaroslavem Klepetkem na zimní údržbu chodníků v měsíci lednu Odvolání a jmenování vedoucích organizačních složek Rada města: 1) odvolává s platností k z funkce organizační složky Městské kino Jaroslava Klepetka 2) odvolává s platností k z funkce organizační složky Městská knihovna Zdeňku Lédlovou 3) jmenuje s platností k vedoucím organizační složky Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou (KZM Ždírec n.d.) Zdeňku Lédlovou 4) jmenuje s platností k zástupcem vedoucí organizační složky KZM Ždírec n.d. pro provoz městského kina Jaroslava Klepetku 5) jmenuje s platností k zástupcem vedoucí organizační složky KZM Ždírec n.d. pro provoz městské knihovny, galerie Doubravka a informačního centra Soňu Zvolánkovou. Dodatek k pracovní smlouvě Rada města: 1) rozhoduje o přijetí dodatku k pracovní smlouvě uzavřené s Vendulou Ondráčkovou, kterým se mění délka pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou 2) zařazuje V. Ondráčkovou do oddělení matriky a evidence obyvatel. Projednání žádosti MMR o stanovisko k novele stavebního zákona Rada města: 1) projednala dopis MMR ve věci novely stavebního zákona, zejména novely 13 o stanovení počtu stavebních úřadů 2) pověřuje starostu, aby odpověděl, že město Ždírec n.d. podporuje znění 13 stavebního zákona ve va riantě A1, tj. zachování současného znění 13 zachování stávajícího počtu stavebních úřadů na území ČR. Zastoupení ve výboru regionálního rozvoje Rada města: 1) vzala na vědomí zvolení starosty Jana Martince členem Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva kraje Vysočina 2) schvaluje využívání služebního vozidla pro účast starosty na jednání výboru. Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou ve výši ,- Kč v termínu do Příspěvek bude převeden z částky plánované na činnost školy v rámci schváleného rozpočtu školy na rok 2009 a je určen na úhradu záloh za poskytované energie. Příspěvek na provoz SK DEKO- RA Ždírec n.d. Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz SK DEKORA Ždírec nad Doubravou ve výši ,- Kč v termínu do Příspěvek bude převeden v souladu se schválenými příspěvky neziskovým organizacím na rok 2009 a jeho převod je podmíněn 7 podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku ve smyslu usnesení zastupitelstva města z Příspěvek farnosti Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč Římskokatolické farnosti Krucemburk na zakoupení ceny do tomboly pro 1. Farní ples, konaný Poskytnutí veřejného prostranství Rada města schvaluje poskytnutí veřejného prostranství v Horním Studenci na pozemku p.č. st. 44 a p.č. 708/28 u budovy čp. 14 Simoně Spilkové v období od do pro umístění pouťových atrakcí. Poplatek vyměří městský úřad v souladu s vyhláškou města č. 5/2008 o místních poplatcích. Výběr ze zápisu z 49. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl Úhrada platby za vynětí pozemku z LPF Rada města schvaluje úhradu částky ,- Kč za vynětí pozemku pro budoucí dostavbu areálu SK DEKORA parc. č. 358/10 z lesního půdního fondu. Po úhradě platby za vynětí bude částky ve výši ,- Kč zpět na účet města k účelovému využití pro obnovu a údržbu zeleně. Určení způsobu výplaty důchodu Rada města rozhoduje o způsobu výplaty invalidního důchodu ve výši 8.780,- Kč a příspěvku na péči ve výši 4.000,- Kč B. V., jíž vykonává město funkci opatrovníka, s platností od ledna 2009: a) výživné: syn Ladislav 650,- Kč, dcera Monika 500,- Kč, dcera Šárka 800,- Kč (splátka dluhu) b) příspěvek na úhradu provozních nákladů spojených s užíváním bytu 675,- Kč na účet OSBD Havl. Brod c) měsíční výplata důchodu 7x 1.340,- + doplatek 775,- Kč. Příspěvek na činnost SDH Nové Ransko Rada města rozhoduje: 1) o poskytnutí příspěvku na činnost SDH Nové Ransko v I. pololetí 2009 ve výši 2.000,- Kč (pokračování na str. 8)

8 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 7) 2) o prominutí části platby ve výši 2.549,- Kč za služby spojené s nájmem objektu Údavy 43 SDH Údavy v roce 2008 v souvislosti s využíváním sálu v budově k pořádáním společenských akcí společně s osadním výborem. Objednání projektové dokumentace Rada města schvaluje: 1) objednání projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu cyklostezky Studenec Údavy za cenu ,- Kč vč. DPH 2) objednání projektové dokumentace pro stavební řízení pro stavbu TI pro 11 RD v ulici V Údolí, II. etapa, za cenu ,- Kč vč. DPH. Úhrada kurzovného Rada města schvaluje: 1) účast H. P. v kurzu Pracovnice v sociálních službách pečovatelská služba, pořádaném společností MAR- LIN s.r.o. Chrudim, s akreditací MPSV, termín I. pololetí ) úhradu kurzovného ve výši 8.200,- Kč 3) úhradu cestovních nákladů spojených s účasti v kurzu 4) poskytnutí placeného volna H. P. k účasti v kurzu. Úprava vzrostlé zeleně na náměstí 9. května Rada města schvaluje smýcení vzrostlých stromů na náměstí 9. května a pověřuje starostu zajištěním architektonického návrhu úpravy zeleně na náměstí a v areálu pomníku padlých. Stanovení výše nájemného Rada města stanovuje, že nájemné z bytů ve vlastnictví města bude hrazeno nájemníky vždy nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce, ve kterém je nájem bytu uskutečněn a ukládá městskému úřadu informovat o tomto usnesení nájemníky bytů. Regulace ÚT Rada města schvaluje instalaci regulace ústředního vytápění v budově čp. 152 v areálu stadionu SK Dekora. Předpokládané náklady budou 5.000,- Kč. Jan Martinec Na aktuální téma Tříkrálová sbírka ,- Kč na účet charity Tak jako v celé vlasti i ve Ždírci n.d., Kohoutově a Benátkách proběhla Tříkrálová charitní sbírka V uvedených částech města vybraly čtyři skupiny koledníků celkem ,- Kč. Za tento dar patří všem dárcům velké poděkování, vždyť výtěžek sbírky poslouží dobré věci. Jestliže konstatuji, že sbírku zajistily čtyři skupiny koledníků, tak je za tímto vyjádřením nutné vidět celodenní práci skupiny dětí koledníků v čele s vedoucím dospělákem, který za tyto děti a vybrané peníze zodpovídá. A dovedeme si jistě všichni představit celosobotní koledování v letošním mrazivém počasí. Více skupinek koledníků se bohužel nepodařilo zajistit, a proto nikdo nepožádal o dar domácnosti ve Studenci, Novém Ransku ani Údavách či Stružinci. I z tohoto pohledu je potřeba posuzovat vybranou finanční částku jako velice slušnou. Jsem přesvědčen, že i v dalších částech města jsou lidé připraveni a ochotni věnovat příspěvek na Tříkrálovou sbírku. Mnozí tak jistě také učinili posláním DMS či jinak provedeným darem. A právě z pohledu problémů se zajištěním skupinek koledníků je potřeba velice poděkovat všem dětem, které místo sáňkování a zimních radovánek pomohly s výběrem darů a zejména vedoucím skupinek panu Němcovi, paní Součkové, Kavalírové a Pavlíčkové. A velké poděkování patří správci farnosti panu Gabrielu Burdejovi, který organizoval sbírku od Škrdlovic až po Ždírec. Jan Martinec MUDr. David Komárek praktický lékař pro děti a dorost Postupem času se rozšířilo několik zavádějících informací o Dětské ordinaci ve Ždírci nad Doubravou, které poškozují její pověst. Abychom zamezili špatnému výkladu takových zpráv, dovoluji si nejzávažnější mystifikace, o kterých jsem se dozvěděl, opravit. Mystifikace prvá: MUDr David Komárek nebude mít uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a tak nebude poskytovat péči v rámci zdravotního pojištění. Oprava: T.č. Máme uzavřenou Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP 111, Vojenská ZP 201, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 205, OZP 207, ZP Ministerstva vnitra 211, Revírní bratrská pokladna 213, ZP Metal Aliance 217) kromě České národní zdravotní pojišťovny (222), se kterou o jejím uzavření jednáme. I přesto, že smlouvu s ČNZP zatím 8 nemáme, našich pacientů, kteří jsou pojištění u této ZP se to nikterak nedotkne, protože část o poskytování zdravotní péče jednostranně plníme bez ohledu na stav uzavření smlouvy. Mystifikace druhá: MUDr David Komárek poskytuje i služby hrazené obvykle ze všeobecného zdravotního pojištění za úhradu, která je značně vysoká. Oprava: V naší ordinaci se hradí regulační poplatek tak, jak nám ukládá zákon. Při preventivních prohlídkách neplatí děti resp. jejich rodiče žádný poplatek (ani u těch prohlídek, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění). Registrovaní pacienti navíc neplatí žádný poplatek ani při očkování ani při žádosti o vystavení potvrzení, které souvisí se stu diem dítěte (např. Vyjádření k přihlášce ke studiu na SŠ nebo VŠ, Vydání zdravotního průkazu u studentů oboru kuchař apod.). Samozřejmě i v naší ordinaci poskytujeme služby, které

9 Na aktuální téma nejsou hrazené ze zdravotního pojištění a u nichž úhradu požadujeme (např. Nastřelování náušnic). Cena je srovnatelná nebo nižší s tou, kterou si účtují jiní praktičtí dětští lékaři. Aktuální ceník je dostupný na webových stránkách (www.pediatrie.unas.cz) a/nebo v ordinaci (na vyžádání i telefonicky). Mystifikace třetí: Ordinace Dr Komárka má problém s udržením hygienického standardu a Zdravotní ústav nařídí (nebo již nařídil) její uzavření. Oprava: Provoz a provozní řád jsme opakovaně s pracovníky Zdravotního ústavu kraje Vysočina konsultovali, aby byl v souladu s Vyhláškou MZ ČR o předcházení infekčním nemocem. Po zahájení provozu ordinace byly pracovnice Zdravotního ústavu na kontrole. Při zevrubné kontrole provozu ordinace neshledaly závažnější nedostatky. Drobné úpravy, které vyžadovaly (např. odvětrávání skříně na čistící prostředky) jsme ve stanoveném termínu odstranili a zakomponovali do Provozního řádu, který byl po revizi opět schválen Zdravotním ústavem kraje Vysočina. Provoz ordinace probíhá podle zmíněného provozního řádu. Není tedy důvod, aby Zdravotní ústav doporučil odstranění dalších nedostatků či závad a už vůbec ne k uzavření ordinace. Mají-li rodiče malých pacientů jakékoliv pochybnosti, mohou nezávazně ordinaci navštívit a na případné konkrétní dotazy jim rádi odpovíme a provoz vysvětlíme. Mystifikace čtvrtá: MUDr David Komárek nevydrží na žádném místě dlouho a Dětská ordinace ve Ždírci brzy skončí. Oprava: Pracoval jsem bezmála 10 roků na Dětské klinice FN v Hradci Králové. Abych si zvýšil kvalifikaci, tak jsem (podobně jako velké množství jiných lékařů) odjel na stáž do Londýna. Po návratu jsem pracoval na dvou místech (Dětské oddělení Krajské nemocnice Pardubice, Zdravotnická záchranná služba), abych mohl získat licence a osvědčení nejvyššího stupně v pediatrii a neodkladné a intensivní pediatrické péči, s cílem získání zkušeností s nejzávažnějšími stavy, které budu moci uplatnit při péči o malé pacienty. Na ZZS jsem pracoval již s výhledem na zařízení a otevření soukromé pediatrické praxe. Pediatrická praxe je tedy dlouhodobým cílem. Navíc cítím odpovědnost za pacienty, o které se starám, a tak zprávy o odchodu jsou nejen zavádějící, ale účelově mystifikující. Podobných nepřesných zpráv jsem se dozvěděl více. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti o naší ordinaci, jejím provozu nebo zajištění péče, velmi rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme a Vaše pochybnosti snad vyvrátíme. MUDr David Komárek praktický lékař pro děti a dorost Žďárská 32, Ždírec nad Doubravou tel: Příspěvky na činnost spolků a sdružení Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí příspěvků na činnost spolků a občanských sdružení. Schválené částky jsou uvedeny v rubrice Městský úřad informuje. Při porovnání výše příspěvků s roky minulými je zřejmé, že výše příspěvků je prakticky ve všech případech obdobná, nebo vyšší. Pokud v seznamu příspěvků není některý žadatel uveden, je to proto, že prostě o příspěvek nepožádal nebo nevykazuje žádnou činnost. Nejvyšší příspěvek, ,- Kč, byl poskytnut klubu SK DEKORA. Logicky, jedná se o největší sdružení občanů ve Ždírci. Je ovšem dobré vědět, že uvedený příspěvek není jediným příspěvkem města tomuto klubu. Město hradí veškeré provozní náklady tělocvičen a stadionu. Jedná se o statisícové částky. Město zároveň hradí veškeré opravy těchto sportovišť a jejich další rozvoj. Podobné je to ovšem i s podporou hasičských sborů, kde veškeré náklady na provoz hasičských zbrojnic, opravy zařízení a pojištění budov i činnosti hasičů hradí plně město za finanční podpory kraje Vysočina. Pokud se objevily v tisku informace, že SK DEKORA, resp. I. mužstvo nemá dostatek prostředků na zajištění účasti v divizní soutěži, není to rozhodně vinou města. Hospodářská situace místních podniků, které po léta dotují činnost SK DEKORA, je nutí k opatrnosti a neslibování nemožného. A z toho pramení pragmatický přístup výkonného výboru klubu nestavět vzdušné zámky, ale držet se při zemi. Rada Dobrovolnické centrum FOKU- SU Vysočina srdečně zve veřejnost na předávání ceny KŘESADLO spojené s besedou o dobrovolnictví. Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků se uskuteční v pátek v 16 hodin 9 města hodlá vyhovět žádosti výkonného výboru a poskytnout klubu velkou část příspěvku již v jarních měsících, aby nebylo ohroženo působení mužstev v jarní části fotbalových soutěží. Jan Martinec Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci v sále Staré radnice Havlíčkova Brodu. Jako host přijede PhDr. Jiří Tošner, psycholog a psychoterapeut, předseda sdružení HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Přijďte se dozvědět něco více o dobrovolnictví a podpořte svou účas- (pokračování na str. 10)

10 Na aktuální téma (pokračování ze str. 9) tí dobrovolníky, kteří nezištně pomáhají druhým lidem. Akce se koná v rámci projektu Pojďte s námi pomáhat, který byl podpořen Nadací VIA z Fondu místního rozvoje. Marta Dopitová, koordinátorka DC Potřebujete procvičit svoji paměť? Tak nedovolte svému mozku stárnout! Váš mozek potřebuje procvičovat, ať je vám 30 nebo 70. Městská knihovna a Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou si vám dovoluje nabídnout Aktivizační program nejen pro seniory nazvaný Ach, ta paměť! Kurz paměti začíná v úterý 3. března 2009 od hodin v Městské knihovně a Informačním centru. Pokud někdo váhá a má strach, co to bude, může přijít jen nezávazně a teprve potom se rozhodnout. Kurzovné je vybíráno vždy až druhou lekci, je tedy možné se rozmyslet. V cyklu pěti setkání se dozvíte, co ovlivňuje kvalitu paměti, jak o ni pečovat a jak ji cvičit. Získáte přehled o profilu vašich paměťových schopností a hlavně se přesvědčíte, že toho, k čemu se doma sami nepřinutíte, v příjemném kolektivu snadno docílíte. Výsledky testů v průběhu všech lekcí jsou anonymní a slouží jen pro vlastní potřebu každého účastníka. Využijte této nabídky a přijďte se mezi nás přesvědčit, že cvičení paměti nebolí, ale prospívá! Rozsah: základní program: 10 hodin (5x 2 hod.) Cena: senioři: 250 Kč za osobu/10 hod. (25 Kč za 1 hod.) ostatní: 300 Kč za osobu/10 hod. Počet účastníků ve skupině Lektor: Jana V e j s a d o v á, certifikovaná lektorka/trenérka České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu, vede řadu let kurzy cvičení paměti a koncentrace. Připravuje aktivizační programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí a na efektivní práci s pamětí pro různé cílové skupiny. Je autorkou on line kurzu Cvičení a zdokonalování paměti (viz ) Kde: V městské knihovně a Informačním centru ve Ždírci nad Doubravou. Případní zájemci o tento program ať se přihlásí v Městské knihovně a Informačním centru ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: Poděkování Oblastní charity Havlíčkův Brod Oblastní charita Havlíčkův Brod vyjadřuje občanům města Ždírec nad Doubravou poděkování za příspěvky do Tříkrálové sbírky 2009 ve výši ,- Kč. Finanční prostředky budou využity na rekonstrukci vytápění budovy Mateřského centra Ledňáček v Ledči n.s., na provoz Oblastní charity Havlíčkův Brod a na přímou pomoc potřebným lidem v případě živelných katastrof, úmrtí živitele rodiny a pod. TJ Sokol Sobíňov děkuje TJ Sokol Sobíňov děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na mikulášskou nadílku, která se konala dne v kulturním domě v Sobíňově: Bílek Jaroslav Sádrokarton Sobíňov; Bílek Karel Stavební firma Sobíňov; Culková Markéta Cukrárna Ždírec n.d.; Česká spořitelna Ždírec n.d.; DANVEN Bárta Sobíňov; DEKO DRAHT Ždírec n.d.; DIPP Ždírec n.d.; Dočekal Pavel Zámečnictví Sobíňov; Dostrašil Oldřich Voda topení Sobíňov; Dvořák Pavel Truhlářství Nové Ransko; Guhl Kubát Voda topení Sobíňov; Halama Pavel Panský dům Chotěboř; Heřmanský Vít Zelenina Chotěboř; Hochmanovi Klempířství Sobíňov; Illich Antonín Pokrývačství Sobíňov; Interlignum Krucemburk; Jednota Sobíňov; Kolář Dřevovýroba Sobíňov; Kolář Hubert Ždírec n.d.; Kosina Zámečnictví Sobíňov; Krupičková Renata Sobíňov; Kučera Marcel Praha; Květiny IRIS Ždírec n.d.; Ležal Ondřej Autodoprava Sobíňov; Ležák Radek Sobíňov; Lédl Roman Ždírec n.d.; LOCK Plastová okna Nové Ransko; Marek Pneuservis Ždírec n.d.; Matějka Jan Autodoprava Ždírec; Matějka Tomáš Sobíňov; Málkovi Stavebniny Ždírec n.d.; MÚ Ždírec n.d.; Myslivecké sdružení Sobíňov; OÚ Sobíňov; OPAVIA; ORION; Pekárna EMPEKA Žďár n.s.; Pekárna VILÉM Havlíčkův Brod; Pernička Holoubek MONTIZ Žďár n.s.; Pešková Konfrštová Ondráčková Sobíňov; Pivovar Hlinsko; Procházkovi Jan a Jiří Sobíňov; Ptáček Petr Truhlářství Sobíňov; Rak Vít TIPSPORT BAR Ždírec n.d.; Rosendorfská Hana Přibyslav; Říčan Miloslav Sobíňov; SDH Sobíňov; Slévárna a modelárna Nové Ransko; Sodomka Petr Sobíňov; SOKOL Sobíňov; SOLETA SIGNUM Chotěboř; Sotona Pavel Ždírec n.d.; Starý František Malířství Sobíňov; Starý Jaroslav a Alena Sobíňov; Starý Luboš Sobíňov; Střípek Jaroslav Sobíňov; Vachuškovi Sobíňov; VARIANT Ždírec n.d.; Vopršal Miloslav a Zuzana Sobíňov; Zelený Autobazar Vojnův Městec; Zvolánek Ivan Sobíňov. Akce se jako každý rok vydařila. Některým dětem však řádící neštovice nedovolily zúčastnit se karnevalu, ale i tak byla účast veliká. Rozzářená očka, ale i slzičky strachu byly odměnou pořadatelům za nelehkou přípravu akce. Největší zásluhu však máte Vy, sponzoři. Za všechny děti Vám ještě jednou děkuje TJ SOKOL Sobíňov Mateřské centrum Hlinečánek Mateřské centrum Hlinečánek v Hlinsku dne opět zahájí po sváteční odmlce svůj provoz. Tak jako v loňském roce, tak i v roce letošním se bude výkonný tým snažit zpříjemňovat maminkám a jejich ratolestem chvíle strávené v našem MC a vytvářet pro ně zajímavé programy. Pravidelný program je vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 11h, kdy v úterý máme výtvarnou dílnu pro nejmenší a ve čtvrtek je herna pro celou rodinu. V pondělí můžete přijít relaxovat při józe, ve středu děti naučit 10 říkadla a v neděli zaskákat na balónech. Novinkou je, že každá maminka dostane při příchodu kartičku se svým jménem a po dobu dvou měsíců, pokud k nám přijde desetkrát, dostane hodnotný dárek. V nejbližší době plánujeme karneval, výlet a různé předváděcí akce a besedy. Náš tým také rozšířil své možnosti. Od září loňského roku, když jsme začali spolupracovat se základními školami, k nám dochází v pondělí a v pátek děti prvního stupně na výtvarnou dílnu, která je velice baví. Děti

11 Na aktuální téma jsou velmi šikovné, vždy si odnesou nějakou drobnost. Pro tyto děti i žáky vyšších ročníků jsme zajistili kurzy první pomoci. V tomto roce je pro ně připraven též bohatý program, v nejbližší době zaměření na problematiku drog, Velikonoce aj. Mezi naše další společné aktivity patří zahájení bezplatné právní poradny v našem MC. Jedná se o krátké právní porady každý třetí pátek v měsíci. Nesmím opomenout také plánovanou spolupráci se sociálními pracovnicemi se zaměřením na týrané ženy, rozvodové a porozvodové problémy. Besedy proběhnou koncem ledna. Náš tým dělá vše ve volném čase a dobrovolně, naší odměnou jsou rozzářená dětská očička a spokojenost maminek v našem centru. Tímto si dovoluji pozvat i nové maminky, rádi je mezi sebou přivítáme. Nedílnou součástí všech našich plánů do budoucna jsou naši sponzoři, bez kterých by nebylo možné tyto aktivity uskutečnit, a proto jim velmi děkujeme. Petra Pejchlová, za kolektiv MC Hlinečánek Poděkování Již několik let chodil v Novém Ransku Mikuláš s nadílkou za všemi dětmi. Postavy i nadílka byla v režii pí Macháčkové, majitelky menšího motorestu. Letos se stal majitelem p. Škorpík a měl zájem v tradici pokračovat. Po dohodě s majitelkou místní prodejny pí Janovskou a za přispění sponzorů i letos navštívil děti Mikuláš s doprovodem a bohatou nadílkou. Poděkování patří hlavně p. Škorpíkovi, který se na akci podílel největším dílem a dále ostatním sponzorům. Jsou to: SDH Nové Ransko, Slévárna a modelárna Nové Ransko, firma LOCK, sousední motorest, MěÚ Ždírec nad Doubravou, Mgr. Veronika Pejřimovská, David Pešava, Josef Šťastný, Pavel Dvořák, Vladislav Souček, Václav Janovský, Marie Dvořáková a Marie Janovská. Za občanský aktiv Nové Ransko Věra Šťastná Co nového na Vysočině Slovo hejtmana V listopadu loňského roku byla nově zvoleným zastupitelstvem kraje Vysočina schválena nová Rada kraje a já jsem měl tu čest být postaven do jejího čela. Velmi si vážím důvěry občanů, jak ji projevili ve volbách, a vzápětí i našich zastupitelů, kteří mě pověřili vedením kraje v nastávajícím čtyřletém období. Konec roku bývá jakousi rekapitulací uběhlého času, začátek toho nového zase probíhá ve znamení zamyšlení nad tím, co nás čeká. Já se dnes musím dívat především dopředu. Rada kraje Vysočina je složena výhradně ze zastupitelů zvolených za Českou stranu sociálně demokratickou. Tato skutečnost nám na jedné straně dává prostor pro uskutečňování myšlenek a projektů, jež považujeme za správné a pro naše občany užitečné. Na straně druhé cítíme s mými kolegy i tíhu zodpovědnosti za další rozvoj kraje. Myslím, že se náš kraj vyvíjí celkem správným směrem a bývalé radě i panu hejtmanovi Miloši Vystrčilovi jsem za to vyslovil svůj dík. Doufám, že se bývalí čelní představitelé kraje i v roli opozičních zastupitelů nebudou utápět v malicherných půtkách a námitkách proti všemu, co budeme dělat i jinak. Chci věřit, že budou stejně konstruktivní opozicí, jak jsme se snažili být v minulém období my. Kraj Vysočina byl v práci svého vrcholného orgánu zastupitelstva místem, kde docházelo v podstatných věcech ke koncensu i za cenu jistých kompromisů. Tomu přispívali i zastupitelé za sociální demokracii, přestože ne všechna rozhodnutí tehdejšího vedení byla námi přijímána bez výhrad. Nyní jsme v jiných rolích. Doufám, že je všichni v zájmu občanů našeho kraje nakonec důstojně zvládneme. Nebudu teď široce slibovat a vypočítávat, co a jak budeme dělat. Už samotný název strany, za kterou jsem byl zvolen, napovídá naše priority. Sociální cítění a vzájemná solidarita silných se slabými jsou pro nás na prvním místě. 11 Nedělám si iluze, že nás v tom nadcházejícím roce čeká procházka růžovým sadem. Přicházející celosvětová krize se nás všech nějak dotkne. Jsem ale přesvědčen, že nám stále zůstane dost prostoru a možností pro dobrý život, k jehož kvalitě můžeme všichni svým dílem přispět. Za nové vedení kraje vám mohu slíbit, že se budeme poctivě snažit udělat pro to vše, co bude v našich silách a možnostech. Do nového roku 2009 přeji pevné zdraví a vše dobré. Vážení občané, nový rok 2009 už na svém začátku ukázal mnohé problémy, které nás čekají, ale také šance, jež jsou před námi. Hned začátkem ledna jsem se zúčastnil v Národním divadle setkání členů Evropské komise s členy vlády České republiky při příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Po projevech předsedy české vlády Mirka Topolánka a předsedy Evropské komise Jose Manuela Barrosa následoval kulturní program, který i díky přímému přenosu České televize vzbudil mnohé emotivní reakce. Mně se netradičně pojatá originální směska pod vedením bratří Formanů za účasti i našeho třešťského Petra Píši docela líbila, ale na rozdíl od jiných se necítím být odborníkem na kulturu, abych program hodnotil. Co mě ale opravdu mrzelo, byla skutečnost, že se tohoto významného setkání představitelů Evropy v našem hlavním městě nezúčastnili všichni vrcholní představitelé našeho státu. Bohužel to ukazuje nejednotný sporný přístup některých protagonistů naší politické scény k Evropské unii, což nám v očích Evropy určitě neprospěje. Těch kulturních událostí souvisejících s naším předsednictvím bude ještě mnoho. Jsem rád, že jedna z nejpodstatnějších se uskuteční v našem kraji. Tradiční Dolnorakouská výstava se tentokrát kromě rakouských měst Hornu a Raabsu představí i v naší Telči. Česko a Rakousko dvě země, které si v minulosti dokázaly být tak blízké i tak vzdálené. Dva státy se společnou historií i státy, které ještě nedávno oddělovala neprostupná hranice, jsou si díky Evropské unii a Schengenskému prostoru blíže. Společný projekt této přeshraniční zem- (pokračování na str. 12)

12 (pokračování ze str. 11) Na aktuální téma ské výstavy, která se v roce 2009 bude konat na obou stranách hranice, je výzvou i šancí. Po dvaceti letech od pádu železné opony bych si přál, aby návštěvníci této výstavy z České republiky i Rakouska měli chuť objevovat společné dějiny zemí v srdci Evropy, hledat rozdíly i podobnosti obou národů a měnit mnohdy vžité mylné představy o svých sousedech. Projekt společné zemské výstavy kraje Vysočina a Dolního Rakouska a mimořádně pestrého doprovodného programu je rovněž příležitostí navázat trvalá osobní přátelství mezi občany našich regionů a jistě přispěje k vzájemnému porozumění. Výstava bude konkrétním příspěvkem kraje Vysočina k českému předsednictví v Radě EU. V lednu jsem se také zúčastnil s nově zvolenými hejtmany jednání na ministerstvu pro místní rozvoj. Řeč byla mezi jiným i o čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie do regionálních operačních program (tzv. ROP). Jde v období o celkem skoro pět a půl miliardy euro tedy velkou sumu, kterou musíme umět získat a využít. To patří k velkým šancím a našim úkolům v tomto období. Kromě těchto evropských souvislostí nás všechny na kraji, ve městech a obcích čeká mnoho běžné práce přímo u nás doma. Chceme ji dělat poctivě a otevřeně. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina Klub seniorů Jak se bavili senioři v roce 2008? Tradiční akce začínají od ledna pořádáním hudebních podvečerů s písničkami s hasičskou skupinou HUŠU. Někdy není dobré počasí, ale seniory to neodradí a přijdou si popovídat a zazpívat. Tyto hudební večery se konaly 15. ledna 2008 a 5. února Únor je nejkratším měsícem roku a snaží se již koketovat s jarem. Slaví se Hromnic zimy polovic, jak říká přísloví. Připravujeme výzdobu společenské místnosti a podáváme drobné občerstvení. Zima však nebyla jak má být, ale mrzlo. Jaro? Přináší svátky Velikonoc. Dne 18. března 2008 jsme se opět sešli v prostorách pečovatelského domu vyzdobeného k Velikonocům. Pro seniory připravujeme větvičky rozkvetlé břízy s velikonoční ozdůbkou. Mnohdy při procházce přírodou spatříme květy sněženek, bledulek a kočiček jívy, prostě příroda se začíná probouzet. 5. dubna 2008 jsme jeli na divadlo do Přibyslavi na hru Karneval v Benátkách. Dne 3. května 2008 se konalo tradiční Setkání seniorů za účasti Městského úřadu v kulturním zařízení v Horním Studenci. K tanci a poslechu hrál pan Aleš Bílek. Bylo podáváno malé pohoštění a rozdávány dárky, keramické pantoflíčky s přáním jara ve tvaru čtyřlístku, které jsme vlastnoručně tvořily. Zahájení jako vždy provedl pan starosta Jan Martinec. Tato akce se opět vydařila, což vyjadřuje účast seniorů. V letních měsících žádné akce nepřipravujeme a relaxujeme. Na den 30. srpna 2008 byl uspořádán výlet do Botanické zahrady Praha, dále do Koněpruských jeskyní a okolí se zastávkou v parku Průhonice. Tamní zámek je pro veřejnost uzavřen. Přichází podzim a opět se scházíme 7. října 2008 a pokračujeme podvečerem s písničkami. Na zahájení, jako na přivítanou seniorům, vždy připravuje- me občerstvení. Další večer se konal 4. listopadu 2008 od hodin s hudebníky hasičského sboru. Krásná podzimní procházka přírodou, spadaným listím, plná vůně a barev patří k těm nejkrásnějším v roce. Nadcházejí chvíle příprav na svátky Vánoc, a proto se scházejí i senioři dne 9. prosince 2008, aby si společně zanotovali koledy i písničky s našimi hudebníky. Sním o Vánocích bílých..., tak kdysi z rádia zněla příjemná melodie písniček interpretů Ivetty Simonové a Milana Chladila. Čas letí a tóny dodnes zní v uších pamětníků, ale kam se poděly ty svátky klidu, zvuk rolniček, besedy se sousedy a drobnosti darované s láskou? Kam zmizela ta prává atmosféra Vánoc? Propadla se někam na dno civilizace, okořeněná blikajícími světly neonů a neustálým chvatem. Skoro se zapomnělo na hodnoty vzešlé z tradic a že jednou nebude na co vzpomínat. Vraťme se společně do dávných tradic časů, kdy na Vánoce bývalo sněhu po kolena a v přítmí světnice vonělo jehličí a mateřídouška na rozpálené plotně. Lidé zpívali koledy a měli k sobě blíž. Zkusme alespoň o vánočních svátcích zastavit čas. Dosti té poezie a při svíčkách 12 Posezení s písničkou. HUŠU hudební skupina hasičského sboru. Velikonoční výzdoba v Domě s pečovatelskou službou.

13 Na aktuální téma Sněhuláčci vánoční dáreček pro seniory. a vánoční výzdobě se opět vraťme do skutečnosti. Také seniorům naděloval Ježíšek balíčky, ve kterých byla čokoládová mince pro štěstí, sněhuláček a přáníčko s vánočním motivem. Závěrem hodnocení činnosti bych chtěla popřát všem do nového roku vše dobré a hlavně zdraví. Děkujeme za pomoc a finanční příspěvek Městskému úřadu na naší činnost seniorů. Tímto zdravíme i ostatní občany a zveme Vás mezi nás. Miluše Mühlfaitová, Klub seniorů Ždírec n.d. Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve dne 21. února 2009 (sobota) na zájezd do Horáckého divadla Jihlava na divadelní hru Hrátky s čertem. Odjezd od BOVYSU v hodin, začátek divadla v hodin. Hrátky s čertem: Jan Drda Předností této Drdovy symbolicko alegorické, dnes již klasické pohádky pro děti i dospělé, je hluboce lidský příběh s hřejivým a moudrým humorem, básnicky obrazným jazykem a rušnou dějovostí, navíc zdánlivě fantaskní pohádkový svět pravdivě odráží lidské nedostatky a nešvary, které autor neagresivně kritizuje. Výlet na zámek Průhonice. Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, které se koná v úterý dne 10. února 2009 od hodin v novém domě s Pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! Klub seniorů a Český svaz žen Ždírec nad Doubravou pořádají ve středu dne 25. února 2009 v Domě s pečovatelskou službou od hodin LÉKAŘSKOU PŘEDNÁŠKU MUDr. M. Novákové na téma: O nemocech. Zvou Vás pořadatelé Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Mottl Vladimír Dobrovského 2023, Havl. Brod tel MUDr. Venosová Štěpánka Humpolecká 244, Havl. Brod tel MUDr. Kříž Ladislav Plovárenská 482, Havl. Brod tel MUDr. Kohlová Hana M. Střely 420, Krucemburk tel MUDr. Stratilová Marie Krále Jana 259, Chotěboř tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice MUDr. Jan Konývka Poličská 444, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Pořad bohoslužeb římskokato lické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) 13

14 Znáte své zastupitele? Tento měsíc na naše otázky odpovídali pan František Plíšek a pan Miroslav Švanda. František Plíšek 1. Odkud pocházíte? Jako jediný zastupitel nejsem přímo ze Ždírce. Pocházím z Údav. 2. Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Asi proto, že je táta tesař, líbila se mi práce se dřevem, a tak jsem se vyučil a posléze pracoval jako truhlář. Začínal jsem v závodě v Hlinsku, na bytovkách v Praze, poté na pile ve Ždírci a nakonec v dílně na Kohoutově. Nyní pracuji jako podlahář v Hlinsku. 3. Povíte nám něco o své rodině? S manželkou, dvěma dcerami, synem a rodiči žijeme v rodinném domě v Údavách. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Mám rád okolní lesy, ale konkrétní oblíbené místo nemám. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Aktivně žádný, v televizi hlavně lední hokej, ale i motorismus, atletiku nebo kopanou. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Rodina pohromadě, dobří přátelé, příroda. Nejlépe si odpočinu při práci okolo rodinného domu. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? V poslední době mi na čtení knih nezbývá čas, ale rád si přečtu dobrou detektivku nebo něco z historie. Konkrétní film nemohu jmenovat, mám rád české komedie. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Slušnost a poctivost. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Dvakrát měř, jednou řež. 10. Ze kterých věcí v našem městě máte radost a co vám dělá starost? Radost mám ze všeho, co se podařilo za posledních téměř dvacet let vybudovat nebo zlepšit a to nejen v Údavách. Starost mi dělá hlavně velmi špatný stav silnice přes Barchanec a díky její, nevím už kolikáté plánované rekonstrukci, se komplikující výstavba cyklostezky do Údav. Miroslav Švanda 1. Odkud pocházíte? Jsem tělem i duší ždírečák 2. Čím jste chtěl (-a) být, kde nyní pracujete? Pracuji v technických službách ve Ždírci a moje nynější povolání je asi nejblíže tomu, čím jsem chtěl být. 3. Povíte nám něco o své rodině? Jsem ženatý, otcem syna a dcery. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Velice hezký pohled je za modré oblohy na hladinu Doubravníka ze stráně nad ním. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Prakticky veškerý volný čas věnuji ždíreckému fotbalu. Od něj si odpočinu v létě na kole, v zimě na běžkách. Na tyto sporty se rád podívám v televizi. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Dovolenou trávím na kole, postupně zdoláváme s manželkou jednotlivé hory a pohoří v Česku. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Bohužel knížku jsem už hodně dlouho nepřečetl. Z filmů si nenechám uniknout ani jedno opakování Fešáka Huberta. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Asi na prvním místě slušnost, pokora. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, ale toho se asi nedočkáme. 10. Ze kterých věcí v našem městě máte radost a co vám dělá starost? Radost to jsou výkony přípravek a žáků ve fotbale. Projevuje se konečně dlouhodobá práce s mládeží. Starost momentální ekonomická situace, která se zřejmě projeví i ve Ždírci. Děkujeme všem zastupitelům, kteří na naše otázky odpověděli. Sloupek pamětníků Naši muzikanti XIII. Rodiče a sourozenci utonulého Františka Dočekala až do konce války pořádně nevěděli, jak se to stalo. Až teprve jeho kamarádi vyprávěli, že společně plavali v Labi a najednou zpozorovali, že Frantíka není vidět! Vrátili se, Frantíka začali hledat, dokonce se potápěli, ale marně. Jeho tělo odnesl silný proud vody až k dalekému jezu, kde byl později nalezen. Jeho pohřeb byl manifestací zde v Magdeburgu nasazených Čechů, celý hřbitov jimi byl přeplněn. Kapela, kterou pomáhal vybudovat, hrála jemu naposledy české známé písničky. Frantík spí svůj věčný sen v rohu magdeburského hřbitova, daleko od své vlasti. Odešel výborný muzikant a kamarád. Otec Františka Dočekala Josef Dočekal byl známým kapelníkem. Bydlel v Nové Vsi Sobíňově. Zde si se svojí Stázičkou založili rodinu, ve které se narodily děti: František, Marie, Anna, Věra, 14 Fotografie č. 1

15 Sloupek pamětníků Josef, Ladislav a Bohuslav. U Dočekalů mívali i malé hospodářství. Kapelník J. Dočekal měl svoji kapelu. Na fotografii kapely č. 1 jsou muzikanti: zleva: Čestmír Pokorný, Jelínek ze Sobíňova, neznámý, Josef Dočekal, Josef Uchytil, Karel Sláma, Jan Stehno a Valenta ze Sobíňova. Vzadu s basou z Nového Ranska Fotografie č. 2 bratr Jan Dočekal. Kapelník Josef Dočekal byl také tkalcem. Pracoval různě po světě, také u Lacinů ve Ždírci. Hudebně vyučoval nejen svoje děti, měl i žáky z jiných rodin. Dosvědčuje to další fotografie č. 2, kde je zachycen kapelník obklopený muzikantským potěrem. Na další fotografii č. 3 je sám kapelník s basou. Byl přísným učitelem. Jeho děti uměly hrát, ale i dobře zpívat. Vzpomínám na dceru Marii, která se provdala do Stružince za Františka Kudláčka ze samoty u rybníka Januš, Komárova. Do smrti si budu pamatovat na tanec s ní na jednom bále. Ta lehkost, a jak krásně zpívala! Bylo jí 64 let, když vážně onemocněla. Byla už v důchodu. Ani v nemocnici v Hradci Fotografie č. 3 Králové nepomohli. Zemřela v havlíčkobrodské nemocnici. Pokračování příště. Miroslav Bouška, kronikář Neznámá historie Krucemburské příběhy Strašidlo na evangelickém hřbitově Náš příběh se odehrál krátce po I. světové válce. Jeden muž z Hluboké, který pracoval v Binkově koželužně, po skončení pracovní doby, tehdy se dělalo do pěti hodin odpoledne, v den, kdy bylo po výplatě, šel na nákup k místním obchodníkům. Stavil se také spláchnout žízeň, jak se říkalo, v místních hostincích. Domů se vracel až večer. Bylo to v zimě, mrzlo a měsíc svítil jak rybí oko. Dotyčný se vracel kolem evangelického hřbitova, přes Činčarovnu na hlubockou silnici. Kostel a hřbitov stály v té době na okraji Krucemburku, ulice pod hřbitovem tehdy nebyla. Na koželuha přišlo nutkání na tělesnou potřebu. Skrčil se proto vedle hřbitovního parkanu. Avšak běda a hrůza! Podíval se nahoru nad sebe a spatřil, jak po parkanu kráčí bílá postava. Nemeškal dále, natáhl na sebe kalhoty, kabát ani nezapnul a rychle prchal z místa zjevení co nejdále pryč, plný strachu z prožitého dobrodružství. Později svůj zážitek vyprávěl spolupracovníkům. A kdo byl ten duch? Zřejmě nějaký pytlák z okolí, který líčil v noci mezi hroby oka na zajíce a aby byl nenápadný, dal na sebe prostěradlo. Žebřiňák na střeše O tom, jakými nezbednostmi se bavila mládež v dřívějších dobách, svědčí vypravování pana Jaroslava Dobrovolného. Mladí kluci si vybrali dům jednoho hospodáře nedaleko mlýna. Střecha jeho domu byla lehce přístupná ze stráně za domem. A tak se stalo, že jednoho dne žebřiňák, který stál na dvoře, rozebrali a opět na střeše postavili. Jednou tam zase postavili mlýnek na čištění obilí. Hospodář proto dával pozor a hlídal, aby podobným lumpárnám zabránil. Nemusel dlouho čekat. Kluci dělali nějaké kousky ve stodole na půdě. Nemeškal proto, vzal vidle a vběhl do stodoly, kde měl složenou slámu, do které kluci z půdy skákali. Většině kluků se podařilo ze stodoly utéct. Jeden to však nestihl a zavrtal se do slámy. Rozzlobený hospodář začal zuřivě bodat vidlemi do slámy, a jen tak tak, že Danda, jak se chlapec jmenoval, zůstal nezraněn. Od té doby měl hospodář od lumpáren pokoj. Pavel Vomela 15 Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Fotbalový turnaj v Chotěboři V úterý se fotbalová reprezentace naší školy účastnila turnaje v malé kopané v Chotěboři. Na tento turnaj přijelo celkem 6 základních škol, které se utkaly v systému každý s každým. Čekalo nás tedy 5 zápasů. V prvním utkání jsme se střetli s těžkým soupeřem ZŠ Smetanova Chotěboř. Utkání bylo vyrovnané, ale naši borci měli přece jen trochu navrch a podařilo se zvítězit 2:1. V druhém zápase jsme byli jasně lepší a ZŠ Vilémov jsme porazili 3:0. Poté nás čekal asi nejtěžší soupeř ZŠ Butulova Chotěboř. Vůbec se nám nevydařil vstup do utkání a v krátké době jsme prohrávali 3:0. Pak jsme hru vyrovnali, ale dali jsme pouze jeden gól a prohráli tak 1:3. Další zápasy byly už jednoznačně v naší režii. ZŠ Krucemburk jsme porazili 6:0 a ZŠ Maleč 3:0. Celkem jsme 4 utkání vyhráli a jedno prohráli. Obsadili jsme tedy krásné 2. místo. Celkové pořadí: 1. ZŠ Butulova Chotěboř 2. ZŠ Ždírec n.d. 3. ZŠ Smetanova Chotěboř 4. ZŠ Maleč 5. ZŠ Krucemburk 6. ZŠ Vilémov Naši školu reprezentovali: Lukáš Cimpl, Martin Kolář, Václav Kratochvil, Daniel Novotný (všichni 9. A), Lukáš Pátek (9. B), Pavel Pátek a Martin Ondráček (oba z 8. B). Josef Remeš

16 Naše škola Krabice mého já V měsíci říjnu si žáci 6. tříd v rámci projektu Sedm barev duhy vyrobili krabici vlastního já. A jak taková krabice vypadá? Šesťáci měli krabici od bot navenek upravit a ozdobit tak, aby jeden druhého podle ní poznali. Vystřihovali, lepili, kreslili a snažili se vyzdobit krabici pomocí koláže. Krabice se skutečně každému zdařila a pak jsme se snažili podle vzhledu a následného popisu poznat, komu ze třídy jednotlivé krabice patří. Do krabice si pak každý vložil něco, co ho charakterizuje, i když to není na první pohled vidět. V prosinci jsme s krabicí pracovali v hodinách výchovy k občanství i nadále. Poznávali jsme se navzájem pomocí pracovních listů. A vnitřek krabice? To je soukromá záležitost. Každý může rozhodnout, zda jej někomu ukáže, nebo ne, a krabici neotevře. Vždyť každý z nás je jedinečný a má svá tajemství. Ale jedno máme společné, jsme lidé a každý by měl nejlépe znát sám sebe. Mgr. Jana Čejková mi jela paní Růžičková. Za několik minut přijel vlak, kterým jsme jeli do Havlíčkova Brodu. Tady jsme přesedli na rychlík, který nás dovezl až do Brna. Hned jsme se vydali do Kapucínské hrobky, kde jsme si mohli prohlédnout pravé vysušené mumie. Poté jsme chtěli navštívit přírodovědné muzeum, ale čekalo nás zklamání ZAVŘENO! Tím jsme se ovšem nenechali zaskočit! Paní učitelka Josková měla v rukávu ještě jeden nápad procházku po památkách Brna a potom do obchodního domu! Vydali jsme se na cestu. Obchodní dům byl obrovský, všude samý obchod s elektronikou, oblečením, hračkami, suvenýry. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. A díky velkému sortimentu jsme si každý našel něco pro radost. Když jsme se už konečně všichni sešli, vyšli jsme se projít... Už jsme šli pěknou dobu a paní učitelka zahájila krátkou poradu. Ale nebyli jsme všichni,, Šefík se ztratil! Ale všichni jsme věděli, že se nemusíme bát! A opravdu! O několik málo minut později,,šefík dorazil za námi se skvělou zprávou bylo otevřené muzeum s modely vláčků a tak jsme se tam zašli podívat! Moc se nám tam líbilo. Všude jezdily vlaky, střídal se den a noc, přistálo,, UFO, viděli jsme svatbu, letní kino, kde se promítal film Křemílek a Vochomůrka. A to vše v malém provedení! Ale bohužel jsme museli odejít na nádraží. Všichni jsme znavení nasedli do vlaku a odjížděli k domovu. Na ždíreckém nádraží na nás čekali rodiče, kteří nás odvezli domů. Myslím, že se nám tato exkurze velmi povedla. Markéta Němcová, 7. A Výstava v městské galerii byla opět pro žáky V. A inspirací a poučením. Poděkování Děkujeme panu Josefu Čejkovi z Rovného 19 za výrobu a darování domečku pro školní morčata. Za žáky ZŠ Věra Josková Přírodovědný kroužek v Brně Dne jsme se s přírodovědným kroužkem vydali na exkurzi do BRNA. Ráno jsme si přivstali, neboť sraz jsme měli již v 6:45 h. na nádraží ve Ždírci n.d. Tam na nás čekala paní učitelka Josková, Šefík a jako třetí doprovod s ná- 16

17 Naše škola Vánoční fotoozvěny Betlémy 4. třídy. Ve třídách si děti nadělovaly dárky. Vánoční zpívání v hale školy. Vánoční zpívání v hale školy. Bruslení Letošní zima nás mile překvapila. Po několika letech můžeme o hodinách tělocviku využívat zamrzlou plochu na nedaleké sádce. Na bruslení nepotřebujeme celý vyučovací den k tomu, abychom vyjeli na led do Chotěboře a pak si několik dní nahrazovali zameškané předměty. Stačí se rychle převléknout, vzít brusle a hurá na led. Rychlým a svižným krokem jsme za 5 minut na místě, obouváme brusle, což je někdy a u některých docela horor a už vyjíždíme. Mezi naši- 17 Třída V. A na bruslích. mi žáky se najdou skvělí bruslaři. Jiní se teprve učí jízdu vpřed, vzad, překládání a brzdění. Někteří stojí na bruslích letos poprvé, většina testuje nové brusle od Ježíška. V závěru si chlapci zahrají hokej a děvčata zkouší holubičku. Všichni jsme najednou paf, jak ta hodina rychle utekla a doufáme, že mrazíky vydrží a my budeme moci příští hodinu vyrazit znovu. Neradi, ale přece, se všichni vracíme do školy a já jsem ráda, že se nikomu nic nestalo. Mám velkou radost, že se děvčatům a chlapcům bruslení líbilo, i když se s tím někteří hodně poprali. No, posuďte sami, jak se snažili žáci 5. A Martina Hojná

18 Naše škola Florbalové utkání mezi ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk V úterý se uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací žáků 6. a 7. tříd ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk. Zápas začal pro nás dobře, během 8 minut jsme vyhrávali 2:0. Naši chlapci chtěli vyhrát, neboť v minulém utkání s tímto soupeřem prohráli o jednu branku. 1. poločas byl velmi bojovný, hrálo se na obou stranách s plným nasazením, všichni naši hráči měli dostatek fyzických sil, motivace možného vítězství nás dovedla k vedení 7:6. V 2. poločasu se ukázala kvalita soupeře, přidal na rychlosti, dobře si přihrával, hrál kolektivní hru, velmi často a dobře střílel. Během 15 minut došlo ke zvratu a naši chlapci prohrávali 12:8, nebyli jsme schopni zachytit nástup soupeře, nestačili jsme obsazovat protihráče, soupeř měl převahu a jen díky výbornému výkonu našeho brankáře jsme neobdrželi více branek. Zápas skončil naší prohrou 16:11. Jaké jsou příčiny naší prohry? V touze po vstřelení branky si naši chlapci zapomínali nahrávat a mnohdy hráli nezodpovědně, takže se několikrát stalo, že hráči soupeře získali početní převahu před naší brankou a potrestali nás brankou. Naši chlapci nezvládli zápas po taktické stránce. Během 2. poločasu se nám nepodařilo dostat ke střelbě, neboť soupeř nás dobře bránil a dobře si rozložil svůj fyzický fond. Přijel s 15 kvalitními reprezentanty, my máme jen 8 hráčů, kteří jsou s nimi srovnatelní. Všechny hráče je třeba pochválit za slušnou a bojovnou hru. Výborný výkon předvedl brankář Tomáš Štěrba, který zvládl celé utkání. Branky: David Badura 5, Petr Fajt 2, David Dvořák, Daniel Michal, Radim Fousek, Jaroslav Sýkora po 1 Sestava našeho mužstva: brankář: Tomáš Štěrba 6. B; hráči: David Dvořák, Petr Fajt, Radim Fousek (všichni 7. A), Marek Klátil 6. B, David Badura, Daniel Michal, Josef Jun (všichni 7. A), Jaroslav Sýkora 6. B, Lukáš Plíhal 6. A, Aleš Culek 6. B, Tomáš Machovec 5. A Mgr. Jiří Novák Děti malovaly pohlednice k českému předsednictví EU V květnu loňského roku vyhlásil Úřad vlády ČR výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. Úkol zněl: Zpracujte výtvarně návrh pohlednice k českému předsednictví Evropské unii na jedno z následujících témat České lvíče králem evropského safari Česko na šest měsíců kapitánem Evropy. Paní učitelka Vomelová zadala tento úkol v hodinách výtvarné výchovy. V červnu potom odeslala nejlepší práce do soutěže. Prázdniny, nový školní rok, za dveřmi Vánoce. Nečekaně je doručen dopis. Vlastně gratulace a pozvánka na slavnostní předání cen ve Strakově akademii. Protože od vyhlášení soutěže uběhlo půl roku, účastníci si málem ani nevzpomněli, v čem vlastně soutěžili. O to větší byla radost z úspěchu. Než prozradím jméno našeho hrdiny, dovolte několik čísel: soutěže se zúčastnilo 73 škol z celé České republiky, jejich žáci zaslali celkem 645 zajímavých soutěžních příspěvků. Dovedete si tedy představit tu radost, když mezi 21 oceněnými pracemi byl návrh pohlednice žáka 8. A, Ondry Doležala. Závěrečné dějství příběhu je už v duchu oslav. Ondra jel na slavnostní předání s rodiči. Společně s dalšími oceněnými dětmi si prohlédl 18 interiér sídla vlády ČR, poté proběhla prezentace jednotlivých pohlednic, předání cen, fotografování hvězd a prý nechybělo ani občerstvení. Na fotografii si můžete prohlédnout Ondrův návrh, ostat- Ondrova pohlednice. ní jsou k vidění, stažení i odeslání jako webové pohlednice na stránkách v rubrice Děti o předsednictví. Děkujeme Ondrovi za pěknou reprezentaci naší školy a přejeme mu další úspěchy v soutěžích všeho druhu. Blanka Křivohlavá Ondra a A. Vondra. Olympiáda v českém jazyce Ve čtvrtek proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 26 žáků z 8. a 9. tříd. Letos bylo více žáků z osmých tříd 14. Jak je vidět, žáci 9. tříd už tolik odvahy nemají. Soutěž měla jako vždy 2 části mluvnickou, kde soutěžící řešili 7 úkolů, a slohovou. Ve slohu měli žáci vytvořit libovolný slohový útvar na téma O tom se nediskutuje. I když některé úkoly byly obtížné, soutěžící se nezalekli a pokusili se je vyřešit. Vítězkou se stala Anna Voralová z 9. B, na 2. místě skončil Tomáš Uchytil z 8. B a 3. místo obsadila Klára Jeřábková z 9. A. V okresním kole nás v DDM v Havlíčkově

19 Naše škola Brodě bude reprezentovat Anna Voralová. Přejeme jí hodně štěstí a úspěchů. Za všechny zúčastněné Jana Čejková, Blanka Křivohlavá a Markéta Zrzavá Čarovné Vánoce Uteklo to jako voda a žáci naší školy navštívili opět po roce obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Vánoce už ťukaly na dveře, vždyť bylo a to byl nejvyšší čas obstarat dárky. I my jsme jeden dáreček věnovali našim starším spoluobčanům v podobě pásma tanečků, písniček a básniček pod názvem Čarovné Vánoce. Podařilo se nám vyčarovat skutečně příjemnou předvánoční atmosféru a za to vděčíme našim účinkujícím, dětem hudebně pohybového kroužku pod vedením paní učitelky Marty Půžové a žákyním 6. a 9. tříd. Vystoupení se zdařilo a těšíme se, že za rok opět uděláme radost našim babičkám a dědečkům a jak jsme slíbili, přidáme i další vánoční koledy. Za všechny zúčastněné Jana Čejková a Marta Půžová Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Leden v MŠ je pro naše předškoláky vždy přelomový měsíc. Konal se totiž zápis do 1. třídy základní školy. Nejdříve je čekala návštěva první třídy ZŠ. Děti se seznámily s prostředím, s paní učitelkou, prohlédly si počítadlo, velkou tabuli... Prvňáčci jim předvedli, co se naučili, pustili je do lavic, aby si vyzkoušely, jak se v nich sedí. Naše vzájemná spolupráce se ZŠ se vyplácí. Děti přišly k zápisu bez obav a s radostí jsme zhlédli pohádku pana Junga O kouzelné píšťalce přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Veselá zima s vepříkem a kůzletem jsme se vypravili podívat do lesa za skřítky. Sledovali jsme jejich stopy. Skřítky jsme nezahlédli (jsou přece vidět jen v noci), ale pozdrav v podobě bonbonů nám přece jen zanechali. Jiřina Novotná Ve čtvrtek 12. února 2009 od hod. se uskuteční zápis do mateřské školy Ždírec n.d. Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat do K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které k dosáhnou 3 let. Ostatní budou mít v případě volných míst možnost podat přihlášku ve druhém kole. Sportovní okénko Z oddílu kopané... SK DEKORA snižuje rozpočet a trenéra Zemana střídá asistent Štukhejl Globální ekonomická krize se dotkla také fotbalistů SK Dekora Ždírec nad Doubravou. Nováček divize, který přezimuje na nesestupové 13. příčce, snižuje o více než třetinu svůj rozpočet. Na provoz A týmu máme pro příští rok připraveno o půl milionu korun méně. Prioritou proto není setrvání v divizi. Rozumnější pro Ždírec se jeví slušně hraný přebor s minimem hostujících hráčů, říká předseda SK Dekora Milan Strouhal. Coby zkušený ekonom se nebojí provést nepopulární opatření na Vysočině jako první. Bohužel jsme nuceni omezit také tréninkový proces. Zrušit posilovnu a vypustit nějaký pronájem umělé trávy. Zátěž na cestovné dojíždějících hráčů je nad naše síly. O sportovní uhájení divize se pokusí stávající kádr s minimálním doplněním, popisuje fotbalové utahování opasků ždírecký šéf. Kvůli tomu také u kormidla Dekory končí trenér Richard Zeman. Jsem ve Ždírci dva a půl roku a za tu dobu jsme se nenásilnou formou někam posouvali. Chápu kroky vedení SK Dekora, krize se postupně dotkne všech. Ale těžko bych v sobě momentálně hledal motivaci koučovat něco, co jde do útlumu po sportovní stránce. Už teď má Ždírec v divizi nejhorší podmínky. Chtěl jsem ho zachránit a odejít v létě. Chystaný nástupce Marek Štukhejl dostává šanci o půl roku dříve, je šikovný a má v sobě dostatek energie vyždímat z týmu co nejvíce. Pokud ekonomické problémy postihnou tak rychle i některé konkurenty, je reálná záchrana soutěže. V opačném případě si myslím, že ne, vysvětluje své rozhodnutí pětatřicetiletý kouč a na rozloučenou dodá: Prožil jsem ve Ždírci 30 krásných měsíců, pracoval s výbornými fotbalisty a komunikoval s férovými lidmi kolem fotbalu. Děkuji za tu štaci a věřím, že Dekora Jeníček a.s., Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., Město Ždírec nad Doubravou a pan Pavel Mühlfait fotbal ve Ždírci nad Doubravou podrží i v těžké době. Zemanův nástupce Marek Štukhejl se do pozice hlavního trenéra posouvá po půlroční asistentské práci. Je to pro mě výzva, navíc umocněna těžkými podmínkami. Věřím, že dopad na sportovní stránku bude minimální a pro záchranu udělá celý tým maximum, říká sedmadvacetiletý trenér. Zimní přípravu Dekora zahájila v neděli 11. ledna. SK DEKORA Ždírec nad Doubravou 19 STARŠÍ ŽÁCI Starší žáci se zúčastnili vánočního halového turnaje v Přibyslavi a získali pohár za třetí místo. Výsledky: SK Dekora Pohled 3:0 Branky: Dvořák 2x, Pátek P. 1x SK Dekora Dl. Ves 3:0 Branky: Kolář, Malínský, Kratochvil SK Dekora FC Chotěboř 0:2 SK Dekora Polná 5:2 Branky: Malínský L. 3x, Pátek P. 2x Konečná tabulka: 1. FC Chotěboř 2. V. Losenice 3. SK Dekora Ždírec nad D. 4. Polná 5. Pohled 6. Přibyslav 7. Dl. Ves 8. Česká Bělá Dne se ze starších žáků SK Dekora Pavel Pátek zúčastnil nominačního halového turnaje krajských výběrů v Třebíči, kde obdržel nominaci na další turnaj. Výsledky: KFS Vysočina FC Jihlava A 1:2, 0:4 KFS Vysočina FC Třebíč 3:5, 5:1 Branka: Pátek P. (pokračování na str. 20)

20 Sportovní okénko (pokračování ze str. 19) Ve dnech se Pavel Pátek ze starších žáků zúčastnil mezinárodního halového turnaje krajských výběrů v Bílovci o Pohár předsedy ŘK ČMFS pro Moravu se starší žáci zúčastnili halového turnaje ve Slatiňanech, kde získali pohár za třetí místo. Výsledky: SK Dekora FC Junior 1:0 Branka: Pátek P. SK Dekora Kameničky 0:2 SK Dekora Ostřešany 2:0 Branky: Novák T. 2x SK Dekora H. Městec 1:0 Branka: Pátek P. SK Dekora AFK Chrudim 1:0 Branka: Kratochvil V. SK Dekora Litomyšl 0:2 Konečná tabulka: 1. Kameničky 2. Litomyšl 3. SK Dekora Ždírec nad D. 4. AFK Chrudim 5. FC Junior Ostřešany 7. H. Městec Pavel Pátek Šachový amatérský turnaj Šachový oddíl TJ Sokol Krucemburk Vás srdečně zve na šachový turnaj, který se koná dne v pohostinství Pepino v Krucemburku. Zváni jsou všichni ti, kteří nad šachovnicí rádi stráví pár pěkných chvil. Začátek prezentace v 8.15 hodin. Začátek turnaje v 9.00 hodin konec cca ve hodin. Startovné: Dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. V ceně startovného je chutný oběd a pěkné ceny pro každého účastníka. Případné dotazy volejte na tel Za TJ Sokol Krucemburk Martin Hrančík. Z oddílu karate Závody Shotokan Cup 2008 Vamberk: Mezinárodní soutěž Shotokan Cup 2008 ve Vamberku, oddíl Ždírec zde zastupovala Zlatka Pospíchalová a to hodně dobře: kumite* juniorky do 59 kg získala 3. místo. Díky tomuto umístění byla nominována na Mistrovství České republiky a stala se nejúspěšnějším závodníkem oddílu karate Ždírec n.d O Pohár starosty města Ústí nad Orlicí: I na soutěži O Pohár starosty města Ústí nad Orlicí bylo dosaženo dobrých výsledků, Zlatka Pospíchalová vybojovala: kata** juniorky 3. místo kumite* juniorky do 59 kg 3. místo kumite* juniorky bez rozdílu hmotnosti 3. místo Na těchto závodech bylo mnoho zkušených závodníků a už po několik let se řadí k uznávaným a dobře organizovaným soutěžím. Pravidelně se tu objevují zahraniční závodníci Mistrovství ČR dorostu a juniorů: Náš současný největší úspěch byla účast na oficiálním Mistrovství ČR dorostu a juniorů. Bylo zde mnoho závodníků a hodně z nich už se zkušenostmi z mezinárodních soutěží. V této, díky zdatným soupeřům velice obtížné soutěži, tvrdě vybojovala Zlatka Pospíchalová sice ne medailové, ale vzhledem k možnostem našeho oddílu krásné umístění: kumite* juniorky do 59 kg 5. místo V těžkém boji Zlatka Pospíchalová držela po celou dobu zápasu nerozhodné skóre a držela s protivnicí krok, teprve poslední dvě sekundy před koncem zápasu ji velice zkušená závodnice, která se nakonec stala finalistkou soutěže, uštědřila úder, za který získala jediný bod díky kterému vyhrála 1:0. Můžeme se jen dohadovat, co by se stalo nebýt tohoto jediného bodu, ale možná bychom měli ve Ždírci mistryni ČR. A možná by se stala i jednou z účastnic Mistrovství světa. Semináře Všichni členové oddílu Ždírec n.d mají možnost se zúčastňovat seminářů vedených mistrem Ing. Václavem Liškou (6. dan) a také toho poctivě využívají. Pan Liška se věnuje bojovým uměním mnoho let a získané zkušenosti obohacené o mnoho jeho životních poznatků předává během seminářů všem lidem, kteří o to mají zájem. Na své si přijdou zastánci karate, juda, kenda, kobuda, atd. Jeho metody jsou natolik uznávané, že nejvíce zájemců o jeho výuku je v německy mluvících zemích. Hodně si na něm příznivci bojových umění cení, že je osobním žákem legendárního Shihana Takeji Ogawi (8. dan). Letos jsme se zúčastnili také semináře pod vedením mistryně Evropy a několikanásobné medailistky z šampionátů WKF*** v kata Petry Nové. *zápas, **pevně daná cvičební sestava, *** World Karate Federation (největší světová organizace karate) Dovoluji si pozvat zájemce o karate k nám na trénink. Podívat na cvičení se můžete každou středu a pátek od 15:00 v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou. Info: mobil: nebo na trénincích. Za oddíl karate Pavel Rakušan 20 David Myška, Petra Nová a Zlatka Pospíchalová.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více