Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu"

Transkript

1 Č P ť, ť ř řz , 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é

2 S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý z,, b é f, š š wbé á. P b á ř ýš é. Nš š j b áz Kářé é. P á ž j z z z j, b á ř á. C zšř bz š ář řj z új jj ý. ř z S, z, é é ý D., éř záá á š á. Přj é zň, bž j! Káé z á šéf R ř, é b š IS ř. R z zj é b b IS AED ý x fbá řž á á 4 Aý x fbá (AED), j žé b EK. Přbž já AS EK j f. Přz AED b áj ř: f ř úz. b ř f, š b b zá AED ř á x, zřz ý bz z ř f, ž ž, ž ž zňj řj á z, záň ž EK áz, ž AED řj é áá ňá z z š, j áá Zá á. 2 Hb z EK 2009 D šé b á zj Hb z EK, á ř š zé, P.S.., E Ex. fá ž ř á Kj Pé. Př á, é zš z á.b.z. H -f

3 z b Mňá Žď Hb Jb. z š! ://..b.z/b, ://.b.z. Ú bá j K áz ú bá j ýš f 2008 ( ČSÚ ýš 6,3 %). é j wb ://.b.z. Kz x IENALIS Pý b é é OX IENALIS šj z zá š ý. Máš- ť z j z jš ý šý b, áj řjď! Zš bý z j á, š j. Džá j ť z b! š :). Zš b j ž Př ř z j b J O ( , -: Hjý zá. M Přjď ř jé zá. á ý z řj š é. C ř ž 6500 áš z ř M. Přý ú j j b, á j á. H j xb jý bj z éý ž M. P áš j řé b, já xb, zábá w, + ř, ž b é. š z f b Cb. A b záš M P K R j zřzá 90. ý zž M 110. ý zž. 00 P áj řjď R. f j ://www.jbj.z 53 Dý é zá j. Přjď b z Iý bj Kj 4 zá b 53. J ý ž j ž, j ž, řé šf IP šf, fá ú š f. Sž b é áé á. b f 00. A á 8. b 15.. R bžš f j ://..b.z/b. Sz úý šé Sz. S SPS z S CH ŠK. Ú ž b zé ú, é j zň šé b. š b š š, ý b b á Dšé. břz

4 Aý á P 4 Aý á. S j, é zbzj zé. ř bř fý (jj á, ř ) á ř, ž j é řý, ř á: J, áš řš. A j j b (f, bb, šáň... ď é f)., ř j f jé, j z jzjš jj ž ář: j jý ž, j fř jj bb, ř z b řš. A j j b.... A jjš ď j á: Já z, á š jj á?? A á j? A b? j ř. J š áz! Obé f, b á žáá já z. Z fá. P é šé zá, é Zá. 111/1998 Sb., 8, j zjý, z ý b j jžjš: AS j áý zý ý á. Má jé 11, z jé j ř jýš j ř. Č AS z ý ř é é b (j. ). bb jý AS j jýš řé. Zá AS j řj řá. š f j jž á, š á é á. Zjé j záž: Sj j ř ř. Sj z j j. Sj ý zá ý zá ř. Sj řj j. ř áá ( ř z á ). ý šé zá. A ď j, b š z. á š (b b řjý, ý b á) á é., z jý ř ř, b ý, á á AS, ý á á b z. Pb j jý fá. D jé f á á á zj. Nj, j z, ž á á b z. O ž j á ř j á, ý á jáá j ( á 2003, jš ý zá). Řáé b bj j z ř. Oš j š, é f á. P, žý bj ň b, jj á. K ž žý. Sá zá š j z j já j řjé, řj, ř á, b ř é. Z zá á á. J á á EK. Náš á á 19, z ž j ř j (6 zá bář + 1 z ř ). S j z z. Sé ř é á (á SK AS), éé ř zé. Z žé ú z j zá. Sá zřzj ř, j z j ář, jj záj ( š ř). zj b, áz š ř zá á é á řáj é z z. O z -f

5 , ž, á b já, řž z, ž á ž á zň á. K á ř: L zbýá ř ř. P j zb ý. P j á, á jřj š, z fá f. Kžá á é ř. Ab š b é, z ý ř á z. P j řž jé z j á z, š j á zá, ář jý žá ý,,, j z. Sá á š z řžé z ž jář. Sá á, z zá b š jý zá. S j zá zb á. N š z á řj, j, j j j b j j, řj á. Rz ž bý á. K j á? C b, á b é f ý fá šá (, á), b ý, b ž,. Nš zá z. P á á z. ž, ý ř j é f f, b é j, ř, ž b zř ý z ž, j j é., š, á f. Sš zá, é j z, j á, b áj řš š záj. Má é š, ž š j ř jý ý ó. b SKAS j z é já jé é, ý b j áj é záj. Kžý ý zá á zřj, řá zň á f áš. b ž b, ž, j já b ž? jjšš zb. P á, š, jý bé, áz b řá, jšš ž z SKAS. Njé Zá zb j š á žá. Mž áá, j j bř, j á x, jé j á bé f, bz š áz j ú. K j b? Njžjš f ž řá, é Káý záá. Oš z š. Zá z jý já j f wbý áá, Úř. Ž, é z? N, z jj z j éž f wb, é /Aý á. P ž zj ř ř f é, ý š ř é á á ář j. Ké ř, á áz. Mžá b j bá, j j z, á. P b é é, b zá ý zá zýš é z SP j řá. Dš ýzý ú b é b Sé ý. é á j. é b j ř é j é H, j j é. Dfá ž ř á j, AS j, ž š zá ý ř š á š, řbj j š. Pz. : A j SK AS. břz

6 R P w áš Szöő š b záý šá, é jďj. P jäšj z zýb jô ô úš ýšľť ôz zé b ž j b b záý, ž š jďj. Pzá, b j j, b, ž z š bú ť já áj, j b. Á š b š, á ý Rb Pw, ý ň 9. ý Páj f Mj z. J j z á. O 2006, ý j j á 49 z á b bá j áý ž 85 z z é. á fá já š, é H-7 ú Szb áj 2009, b ýbú. Zú jj 80 záj, š ť j é. A j 2006, j z úťž óá jš, jš b jzjjš ó b á b. P Páz j é ťz bj fá. J ĺž ľý 25,4. ó jš b é úž Láš, é é ž z 5,24. N b 20 bj ó Hz Sé. L ý ý š bj šjú. Njš b ú á š ž z j 27,6 jš á, ú j 63,19. N zá zá é b ť P Láš b já bjť b ýé bž, é. Dúf ž ú zzť j b ť žť ť jé Č ý ý. 6 -f

7 7

8 K SDK J Dý á bžá ř žá 8 -f

9 Přj á é š fá? P á á á j : S, záé éž áz G-5 S. J : P j já, j é S: žé řá,, š ý 3x3 bý á 1 ž 9. A úšé řš 5- b z z š S. H š ř š, é! břz

10 10 -f D -f Lb J Pj D -f úš j. J ž áj áá é š wb ://..b.z/,, j š f j áé. řáš H M, j f bř, á j bář á. A, ž f.

11 11 břz f Lb J

12 12 H j j áá, á á, b. Pď. J jjš, j, j? Záb,,. Jj H Má, j z Lé, ž j á š. L 22.z. Mz j záb ř (éý ž ž 10),, á, bw, ú f b š š žj. Jé áš z f? Lb? Jé j, bý ř z ř, záž, ff? b bz. N bý b ř z. J fj, ž j: b, řá j. :-) š zúý b ř z jj á. S ýb á b, ú b ( j) é. N j zj, ž š (ff, ř záž) j jé j j ý, ž? Z jé š j?, jé, z? j Lš (SPŠ SO), b Sbá., b ř j b j. P j z EK? z řz zá b já b. ;-) N, z? N j á z. Sz, zé é b., ž ď áš bář, jé j jj é? š ý j ř b ( ). Zjš ř b b ř ž ř řbž ( řáž) ž j bá ř b. Př řjz z jé z é á zj j řáž z j ř. Já á z ú z zý bé á ř b. N zá, b j, b š é žá bj fá, ž ť z j. :-) b z P Kř, M Mť Láš Mj. P j řá D EEK? C? A b z, á áj j é š áý zá Kj. j ř, ž b žá z, j j z. Př ž Lbš, ý z á, ť ý řýš. J b š f z? C b z? Mžá á, ž z ář jé z. A j á? A, ž š býá zřá. S ř é b zýš. ž, j? Sj é. :-) Č š á? j, řá žb?:) Njbžš j zá á. N jš é á á. :-) J b b (zb, ž ) z jz. š ř? C á š? fá b, ž. Njj ř, ř, z. -f

13 Obbá b, zz, f, ž, á? Obbá b zá, zz á š é é j w,, j. Obbý f á. Z ž j ď bb -f Lá ž j 20.. :-) Z ý á á j S fb jé. C á jš? Z ý áj ž. Z ý zřj, f, z é bz j áž bá, b w. C š? Sřý b jý? b N? Nř b? P b? Sřý, š, ž, ř,. j áz z á. D z j. Ná ř á, ž b zj j, ž j. J b ř? J b j é? Nž j š EK, ř: N j, b ý, b ú, á j j řš š : Jé, á bš á ú, ž j? ž b, é. N j ř, b ž b, ž j. Lbš K Ó é řb K Cý, é j z jé á Ó. Z b, z j bé. Kž ř. A j jš á. š... J j, ž z z, jď š,,. Ó á ď zá, ý á. Já zbň j, ý z á. S é á, ý á. N, z á z. P j ý, řj š š ý. Kž j š, j á bý, ž z. O ž, z. D z, ý š z. N j, ý š, ý. Kž j á, z ý zb. R,, š ú, š š. Kž j š é, á. C ď ý? N š fé, š ř, á z šř. Kž j bz, zb. P zb? N ř b z b. Dá,,, j. N z ý zzb, ž zš z zb z. Ó á ú, j á. P áš? J ž áš. Ú ž j ř á, á? Dá, b. J z ž, ž j é ž. Sj á ř bř, z řž, j j z, ž á řá: Máš ář, j, z. N, bzá,. K jý á ž, b áž ž? C ř b ř řj? D, bz j j. ž j z b, š j b. C zá b? Ú, b žý. Ať ž b, ř. N záž, ž áž. Kž áš š b, žš z. š z á z, ž j ž. S ž á úž. J ř j ž... břz

14 NEL - EK j Č á b D j ý f z š! R D řš bé á á j PP. J j, ý š řz j ž řáš b á zá. D j -, é j,, ž b j é. Pš ( j j z, é bj Pá) á š ř j zjý. J zřj, š ý é jé z á š é š. J b b zb : Nj, z. M, ž b ý j é? Z... A z ý á š á. Cj z 3. ýjz zá : ž z, ž zá Pš z -f, b zá. A á z j! A. Ná řš á, š ý ář, řj j, é bř j. á PP á é zřz jé NEL. Náz b bá á, zá ž é Nj Eá L. S z jé, áz ář ř, ň,, ýj é, ž é j ( á b, ž š š ). ž, jž j z z z á á, zř j z WC. K ú ž ž bzé ř. D b j áá b b á é býé á á š ( ř ž zá á ). jš á b á ř z ř z. Já KM zj řzý ž. A š. J áá z á, j j á á j, j ř bý zý Sý řz š, é j áz P. D, zjjš á j řzé jž zé Jř Pš, zřj z bz j. J ř b -f j á j řáá j š. Gj á. Pžá bď řzé z á Ž, b éž zb z z á. P zýš š žb, žáá á, b ř áš š zbé j zá řý j, ř á, š z. J z z 10% z š. 14 D

15 P j jž š zřz áz, j j š, ž j j žýé. J z, ž j š ž jé j Mš, ý j á á CH (jé é z á j zá). Nš ýz ýj ( ř ž á ř ) z zb, j ýš zé á, j zj, ž ú ý á bj b é ž. z bj. Pbé šé áb j řš š š. Má š j jš f, j á, ž ž j b. N zá áá, á j j zjá, j š. Sj j KM ž zřj jé j. N š, b jý záz. N ž, b ž, ž š é j á. C j á fxb,, z j b. áj bé zýš, ž b áj z řzé ž ( z zřj ž b, j j j ). C b b z, b áž áz záz? Páj á HNÚJ H Nš Úžý J, ž jář áš áz á bzé žb. á, ž řj á š j. A zň, á EK j! P ř é ž á S zz, š á bř, b j, zš, á é ř. ý j, j bájý. Kř š j, š. J Ná bz, z b. Ab, áá z. Zš, zš, j á, z b á -zjb- -- j! :-) D 15

16 Zřý ff L J 16 -f Náš ff. O, j fá zá á ž řé š j é ú. N é ř žá bá z! Oš žá áz ř 150:) z M Kj 4 N é b á á 10 -f Lb J

17 O ťá Hb W G D (2008) P z ý ář W. M j řé š, ž j, ž b á b á á. é áz G D. Nš b é á, ž á ž. W j ř j jš (59), -řš zý ž á, á ž b řý. O ý zá 70. š zý á j b bý z. Cé b j. ř á, ý jš zá jž zé b (ř. ř j zř jš, b Eb K zý b, ý áz á š,.). Zb j b ř á z, j z. A á, á ď bž á. bj 28 b. O š á ř, ž j j á á zá. š W řj ž é. J žá b, ž j,, š... Ná L, W ž K W- b á b O zá j řá A G Dw W, á š ž O. P óz řáz ř bř záá á W Dw I H. Dá j Dw, C J A W I G é š z. ň jž é z š é. Pá á ř fé, jý á ó (,,.). Dá řáz ř C P, é á z j ř S L C P E Pf. N á ýbý Nb, ý é bj b R Náj š ýbý, š j jřjš : M b, L M (ř é á f ř ý ), L I Hb, I W Y D (bj f S), H R, M I R J G H. Móz zá fá á b M I R á řý ábj zjé j zý řb é. P áj é řé ř. J ž j ř zá, j j řž zž ž ř, ž b ý záž ž b. Kžá á j z j řá. N Yb j ř z P. H á á, ž b b 10/10 z, ž j j ý f šé j žj z úžé. břz

18 Kářé é, I. J Pš D j -f j á ř ř b zb é é b é é ř. C zá j řé é ž žé. P á áz, ž ř ř ž ý bé. R j zá jjšš, b j zá ú zá. ř b ž 2 j, řž b b z z záň z. P ř z z á z j áý záž á š b (ý, b jř, zá b š ž ž ť á). Dš j b ájš, é ř. é, ž b j b, řé áš. Pj z ý, ý š j š ťé á. bý áš z C b řb: 1,5 bb, 6 ř ý b ( 0,75 ), 0,5 z (ý á, bá.), 2 bjó b 0,5 é ý, á á (. áá),, ř, j b á, (á 4ý). P ř: zá, řá áj b ž. P á b bý áš z z řá, řj ( 50 ) j ž, z. Dá řá é áj z, záš, á j. P ž řš, zř b. Přá š ř, ájé bb. J žé áj zé bb, š ú zř z á áš. D řá, ř ř. D áš řá 2 bj (jš ť á, ž bý z b Mx). ř, bb z. J- áš řš řý, ž j š bb. Ná ř 10. J j áš á ý, á, ř, ř ž á, jé b. Rz : Kř J K, b z 1,5 15 K, Cb žá 0,75 8 K, jó 2 7 K (19 K*), Ký éb 30 K, P á 5 K (15 K*), P á 3 K (15 K*), Oj (řý, ý) 3 K (30 K*), S, ř 2 K (20 K*). Mž: 10 12, C: 108 K (187 K*), I á á H: 71 % (10 ). 18 -f

19 š j j ř, j é ýé zá jj á (z %,, š). Rz á ý á zý é (z áš á é ř). Zš b 18. ú ň b A02 Kj Pé. Kř b C b řb: 600 ř, 2 š b ( 200 ), 250 ř, 1 ř ý (ž bý z bjó), ý, j (ý b řý), S zš,, ř, á w b (bj ň 2,5 ). P ř: Kř b M j řb ř ž, ň ř ř ř. Kř áj š,, záš ý, z ý j řá j áj b. S á á ž ř é. Rzá á ( b j j), řá žé é b z j, b zá z šťé. Dá řá ř ý, ř (ž j é). N řá, á. 100 é zá 2 áé ž S z áé á řá, b á z. P ř, ř. P řá jž ř, z b. Páá jé ř ýž. Rz : Kř K (ř ž é ř j 45 K), Cb žá K, S 12 % 14 K, Rýž zá 0,5 25 K, jó 2 7 K (19 K*), K ý 9 K (18 K*), Oj ý 8 K (80 K*), S, ř 2 K (20 K*). Mž: 6 8, C: 162 K (273 K*), H: 91 % (5 ). š * C zá j z é b, é b, b á, j z ýé zá. j ř j P ř é ř 1,2 1,4, šř K. M z ř řž, z zbý á (ř,, ) ř ý (š áá é á řj ř, ž ý řáj, b b ý). J b jš b, é j šťjš ž. břz

20 Č Šéf: P. S: Ořj ťá, J Dý, Lb, Lb J, Jř Pš, áš Szöő, j S f: Lb J Gfý á: P S, A Pá Szb: P Wb: ://..b.z E: R 4. / 4 (2008) Ná: š jz K -f j S Dš á z b, ý á ž zjž zá ž ř š zšý. š é záé ž á z j áš, z z. Ié é á zá z z. ř á z ř bx á z, á bý ž ř ř ř b (ř š z b zá b). Njš, ý, j z j j, á á áé b bž. P áé b š é, j z š é é. ž z žáá, b á b bá b. ž z zá Ké á G O b: Kžý WC: 1 (záá j š). Záš žb: K, fbá š. Ob: Přjá. P z: 30. Jž ý j jš ú, á á j áý ý z ájé. Z ý j z j Sb 11 z 24,- ý z b: R: 30,- Čj: 20,- : 35,- q: 20,- S: 40,- C-C: 25,- : 35,- P: 35,- Kř: 55,- C: 25,- Ab: 50,- Pá: 25,-

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu Č P ť, ť ř K 2009 4., 5. ://..b.z/f é : Rz ý D -f K é D -f SDENI Hb z EK Kářé é S D Zřý ff PRO SDENY S ú I Aj š, ý ž, zšé j é š á řáš š -f. P b ý, b é 53 Hb z EK. Dfá, ž á b b. M b, ž řš b ž z zřj ý ž

Více

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì 3., 1. 3., 1. 2005 2005 È ://..b.z/f S ú á á zž bž, ž š ø éø, ø žj j Mx O á á. H é é -f bý zš ž zš. Nb j é b ø áz z ø j. S á š é ø. j ž ø Sé á (://.b.z) á zj é j, ž z á bø z b z á é á f, é á šø. j új zž

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì

Èasopis studentù Fakulty elektrotechniky a komunikaèních technologií VUT v Brnì P j 2006 P j 2006 È ://..b.z/f 4., 1. 4., 1. S ú Z! P š z á z áá áš ý b j. A, á á - z j b. Zšé bb øé bb š á é ý, jé j øz. S á ï ž b ø é (j j, ). Sj á ž š! P j z, j ž zj, øjï é z š á. Aá f ž j wb S ://..b.z

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Ý ÚŘ ŽĎÁ Á Ě ÁČ á ě á š č ě áč é úř Žďá á á ě á š ěř ý á ě ř č ý é é ě ý ú č é ě ý úř č á é ř Ž ě ý úř č ý á é úř é č ý á á á ě é ě é á č č é áš á á Č č ř š á á ř ž á ž áš ř ž á á ř é é ž ž á é Ž á é ž

Více

ý Č Á É É ž á á á řá Ž ě ě š ř ů á ř š á á á ě š ř ů ř řá ý á á ě á á ě ěř á Č Í á ú á ž áňě á á ě á ý á ř ú á ž ř ř ě ú ř ě ú Í Í Í ě á á á Í ěí Í ř á á ě á á á á á š áš á Íá Í Í á řú ř á ž ě Íá ř á á

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

é Ž á ě á ř ž ř á ž á ě á á š éř ě č č ě ě áž é ž ý ý ě ý á ď ž ů Ž ý á ý áž ý á áž á ě ř ž é é á é ř Ž á á áž á ě ř ž é éč á éř ě ů á ů á áž áž é Ž ž é ň á ř ě á ů ě č ů é ř č č á á ř ů ý á ů ů ě é ý

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

ž ý é Ú ž ý é č ř ř Í ý é ú ř ž ý é ý ž é ř ů ý ý é ž ý é č š ý é é ř é é ž é ě č ř ý é ů é č é ůč č ř š ý ř é č é ě ý ě ě ě š é č ě ž š ů Í š č é ý ě Š č é ě č é ě ě š ť ř ě ů ý ř ý ů ě ý ý ř ě ů éč š

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Š é ě ěř é ě é ř ě ř Ž é č ř é č Í č ř ě é ř ě č č č ý ý ř č é é ř č é ď ě ř ř ě ň Žď č ř Ž é č š é ú č é č é ř ě ř ě úř úř ý é ě ř ř č š é ř é ý č ř Ž é č š é Ž Ž č é č ě ý ě ň š ěř ěř é ě ěř é ě ď ě

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

É Á ÁŠ é Žď á ě ř ř ě ž á ň á á ů ě é á é á é á ě ě š ř ů ž Ť ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú ě áš á é ďď á ě ř ř ě ž é ň á á ů á ě Ř ě ů á ě ý ř ý á á á ý é á ů é ý ř ý ý š Ž ů á á ý ů é ý á Ú é ř ě š ě ů é ě

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

É ů ěš ú ř Ú Á Č Ý Í ú ě ú ě ě Ú ž š ř š ř ě š ž š ř š Č ů ú ó ó ž Í řú š ž ěž ž ů ěř ř ž ž Ý ě ž ů ěž ž ě ě ř š ž ž ě ě š ž ř š ř ěž ě ž ň ů ú ě Ů ě Č řě ú ú ě ú š ě ž ž Š Š žú ž ů ž Š ě Ů ě ž ž Ů š š

Více

ř č á é á Í Í Á Í Á Ě Á á á Í á á č ř ř é á á áš áš áš č á á é é Í ř é Č č ž á é ř š ř áš á ž ý é é čá á ň ý ý čá ů á š ý ř ů ý ů á é ž ň é ř á á á á ř é á é ť é ý úř á ř á č ř á á ř é á ř é á é á á á

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

š Í Ě é ě Č Í Ý Í ř ý ě ě š ř ů š é ř ř ěř ý ý ě Ř ů š é ř ř ě é ř ý ě ě š ř ů é é ř š ž ž ý ř ř ě é ě ý ě é ě ě ěř ě Ž Ř Ú ě ů Ř ěř é ý ý Ú ú ě ů ř Ý ě ú ýš š é ě é ě ěř é ě ů ř ů ů ý ř ů ů š ů ž ý ř

Více

é ř Ú é ř é ř ď š š Ž ť é é ý ů Ž ž ž é Ú Ů é ř ú ůž ý Ž é é žň úř Ž é ř ú ž ř ú ú ů ř ž ú é š ř é ž é ž ř ŽŽ ýř ř é é é é ů ý ý žé éé ž ý é ď ó š ř ý Ž é ž Ž ř ž Ú é é é é é é ý ý é ů É Ě ž ý š ž ĚťÉ

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

š ř č éč é ú ř ě ě ě ý ř ř ý č ě ř ě é ř č ř Ž é ů é ě é ě ě é ě ř é ý ý ť č ď ý ů ůč ě č é Ž é ř ú Ž ý ú ě é ý ý ú ů ý ž ě Ž ř ěď é ě é č ě šč é ě ď č č č š ř ř ě é ě š ů ř č š ě é é ř ě ď ň ř č ý ě Ž

Více

č ů ů Ř č ů ž ě ů ů Ř é š é Ř č ž é ř š ř ý Č é š ý ř ý ň ř ý š ř ů ž ě ů ř ě č ř ý ůč ěř ý ů ř ž šš č š ý ř č ř ý ů ě č č é ů ů ý ž úř ý č ý č ů ý ř ě č ý č č ů ý ě é é ě ň ý č ý č ý č č ý č ř č ř ý é

Více

Í ó ž č ž šš ř ř ž ú ěš ě ě š ě š ěš ž š ř ú ů ř ř ú ě ů é š ěž ě řč ěž é ř é é ú ě ř š é é č š ř ž é č é ú ě ů š ů ěř ž Í ž ž ě š ěř ž é ě š ú ě ů Ž čů é ř č ř ě ř š ě é šť é č ě š ř ň ěš š é š č é ě

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ř á ž é á á ý á Í Ě Í Č ú ý é á á ů ů á Č Č Č á ř ý ž é ý é ó ť é ř é řá é ú á é é á é é ř š ý á ž ý ž á ř é ý é š ž ř á ř é é á á á ř ú š á ž ý ď é ý ý é ř á é ů é é ú ž á š š ž á ý é ý ž ú ž ý ř ý é

Více

É Ř É Ž á á č č ž áš š á ř é ž é é ř á ž á ř ž é é á ř é ž ř á ř é ž áš á č á úč ů ř é ž č ř é ž ř ž Ž Č Č á Č á á é é Č á ř á ž řá á ž ář ř ář á ř á á á á ř ě ř é ž á á ž ř ě ř é ž ář ř á á ď č ř ě ř

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

ř ý ý Í ř ř ě ě ě š ř ů ř ř ě Ž ú ř ě ř ě ř ř ě ě ř ěř ř ě ěž ř ě ř ř ě ý ř ě ý ě š ů ř ř ý š ř Ž ř ř ě ý ů ě ů ě ř ě ě š ů ý ů ř ý Ž ř ě ě ř ř ř ě ř ý ý ě ě š ř ř ř ř ř ý ě Ž Ž ě ř ř ě ě ř Ž ř ě ů ř ě

Více

Ú Í Í ř ř ě Č ří Ú ř ě Ž ý ě Ú ř ě ů ř ř ě ý ý Ž ý ň ř ř ě ýž ř ř ý ň ý ř ý ú ú ý ž Í Ú ý ě ě ý ř ř ý ě Í ř ř ř š Ž Í ř ř Š Ž ý ř Ž Í Ž Ž ý Ú ý ý ř ř É ý ý ž Ž Í ý ř ú Ů É ž Ž ž ř ž Ř Ě ů ý ě ř ě Ž žř

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ř ě ě é ů ů ě ř ě ě ý ž ř č ě š ž ě é ů ů ř é ě ž ř š é ž é é é č ě ě ě ě ž ý é ě č ň š ě é ě é ř ř č ý ř č ž š ě š č ý ě ů š ě ř ů ý ů ě é é é ě š é é š é é č ý ý ů š č ý ý ě é é ý ů é ůž č ě ř é ž Í

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

ď Ě Ý ÚŘ Í ú ž š ě á ř Ť á ě ý úř ú ž á úř ě ř ř ě ý ú ý ř š ý é ě é ě á á á ě ú á á řá á á é žá á é ě ě á ř ř á é ě ý úř ý úř ě ř á éžá ř ý ů ř ž á á áš á ě ě á á ě řá á áš á á Í ý ě ě Č Í ú Š á ě é ý

Více

ř ž š é ř č ř ý é ě ě š Š ě ě č é Ž é ě ěú ř ž ý úř č ěú ŽÚ č úč Ř Š ú ř ě ř é č ř ý é ě ž ý š é ř ů é Ť č Ž č č é é ř ř š ý ú é ý č é ř é ž ý ě é ž č ě ý ě ř é Ž ď ý é č ě ž ě č č šúč ř č ó ú ý č ú ě

Více

Í Ů Ř É ř á é ý á á á é ý š ář ý ý Í É Ý Á Ě Á Á Ě Ý Š ÁŘ Ý Ý Ú ř ú á š ář ý ý é á á Í á š á Ž á ý š á š á ů š ř ů á á Š ž š řá á š á š á é š é ý ř ů ů á á é š é á á á á š ář é á á ář é á ř Ú š á á á š

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ě á čá á é š š č á čá á á ě ý á á á á á ř á é á ř ě á ř ě á á é ěž á š ě á ě ř ě á ý ě ř ýš é ý é čá á á é ý ě ř é á ř š á é é á ě ř á ý č ř á ý ž ý á ě ž á á č áž č ý áš č á č é ž á č č ř č áž á č á č

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

ů ě ý ř ř ě ý ř ž é š ň Í Í ý é ý é Í ý é ě ěš úř ř Í Ú ý Č š ě ů ě ý ř ř é ě ř Ř Á Í Ů Č Ý Á Í Á Ř Ě Ě Ý š Í Ů š Í Á Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č ý ůž ě ě é ů ě ý ů ú ě ý ů ů ě é ě ě é ě ě š ř ů ů ě é

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ě ý úř ř š é á ě ř á á Í ť úř ě é úř úř ř š ý á á á řá ě ě š ř ů á á ě žá á ú ě é š é ř ě é é áž š é ř ě ř ý ů ř á ě ý é á ů ú Žá á é é ú á á áš ě šú ě ú ř ř á ú ř á á ě ý ů ě ř ý ě é š ř š ý ř ř ý ěž

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

ě ý úř š úř Ť Ú á Í Ú Í Í ŘÍ Í Í Ř ú ú Í ě Ú ó š ě á ď é é ů á á á ě ž ř é é ř ž é ř ú š é š ý ě ý ú ý á ú ř ě ý úř úř úř ř š ý á ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř á á é á řá ě ě š ř ů á řá á á ú ě ř á žá ř

Více

ě ě ú ů ú ě á ú á á ú ú á ú Ů ř Ů ú á ť úč á á á ě á ě ý ý ř ě ú ú Ú á á ý ů ú ž ú ř ú ů ě ť ů ř ě ů ě ě á ů ů ÚČ Ů úř á Ú ř ář ý ú ř ř š á ú á ú ě ú ů ě á á ě ř á ú á ř š á ř ů ý ů ě á ú ř á á á ě ú ů

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

á ě ý úř š úř ř á ý á á ě ý úř úř úř ř š ý á ú á á řá á ě ě š ř ů á á é ú ž ž á žá á ě ř ý á á á ě ř á á á á áš ě š ú ě ú ř ř á ú ř ě š ě ě ý ř š ě ě ř ú š ý ř Č á š é é Č é ú á á ú ř á ú ť é á ě é ú ř

Více

Č š Č š Í Á é š Žď Í é š ř ř š ř ž é ŽďÍ ř é ř ž ěř ř ě ř ě é ř š ď ř šš é é ě š ý éů ě ě š ř ů šť ě ý ů ě ř š ý š ě ů šť ě š ě ů ř ý ě ó š ř š š ý Ť š é š ř š š ě ž ů ř é ě ž ů ě ř ř é ě ž ěš ý ě ů ř

Více

Í ě š ě ý ě ě Í Ú Í Ž ž š ě š ý ý ě š ž ě ň ě ň š ůž ě ě Č Ž ůž ě ď ú ě ýš ě š š ě ě š ě ý ý š ě ú ž ěž ý ý šť ý ů ě ý ů š ý ě ě ú š ý ě ů ú ě ě ý ž ý ú ž ě š ě ž ú š ě ě š ě ě ů ě ů ý ť ú š ě ě Š ě ě

Více

Í ů ý é ž ý é á ý Í ž ř Ž ý é á ý ř ý Č ř ř ž é á řá řá é úř ý ů ý ý á ú ř ř ž é á á á ý ř ů Í ď ž ř á ý ř ů á ř ř Ž é á ú á Ť á ý Č žá á ý š á é ř ý é ř ř Ž é á ř é á ú š ů é š ů é ř ýš á řá é š ů é Í

Více

Á ý ž ž ů ž ý ů ú ý ř ž š ě ř ě ř ý ř ř ý ž ýž ě š Á ú ú š ě ý ý ě ů ž ů ž ř ě ý ž žů ě ř ůž š ř ýš ú ř š ý ř š ň ý ě ý ěž š ěž ý ě ř ěž ý ý ě ý ů ž š ň ů ů ý ř ř ř ů š ý š ř ý ý ř ý ž ě š š ě ý ů ř úž

Více

ě Á úř š úř ř ú Á ď ď Ú Í Í Í Í ě ř ď úř úř ň š ě Ú ř ě ě š ř ů é ú ř ř ě Ž žá ě é ě é š ě ě ř š ě šú ě ú ř ř ú ř ě ě ě ó ž ó ú ž ř ňř ó ó ě ř ř ř ó Č š ě ú ň ř ó ř ó ř ňř ě ř ž ř ř ě é ů ě š ř ž é é ř

Více

Í ě ú é á á á ó á á ě á Š á š á á š á ě á š á ň Í ý á á é ě ě Ú Ú ž ž áš ě š á š á á Ť áš ž ů Ú ě ú ý ě ě á š á ů á á ěž ý ž á žá ýž ů Í ž á á é ú ý á ě é š ě ž á á ě á ě á ž ě ž ý š ě ž ě ě á ě š á š

Více

ř ď š ž ž ř ř Ž ř ř ř ř ř ď š é ž ř š ů ř Ž é ú ř š ú ř ř ď ž Ž é ř ř ř ú ř ž ř é š Ž š ř Ž Ž š é é ž Ž ů ř é ř é Ž ů řů é ú Ž š ř š Ž šř Ť é ž ó Ž é ů é é ů š ř ů éř úř ů é Ž ů ř é ů š Š ž é ř Ž š é ř

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

č á š ý á čš á á é á č š ř é č á á š á á á á š ř š Í Č á á é ě č č č č ú ř ě č č šť á ě ý ů ě á á é š á á á á č ř á č ř š á ř šš é é ě á á š ý á ě ě š ř ů á š Š á á ř é á é š š ž Ť Č á á š é ř š š ý Ť

Více