Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu"

Transkript

1 Č P ť, ť ř řz , 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é

2 S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý z,, b é f, š š wbé á. P b á ř ýš é. Nš š j b áz Kářé é. P á ž j z z z j, b á ř á. C zšř bz š ář řj z új jj ý. ř z S, z, é é ý D., éř záá á š á. Přj é zň, bž j! Káé z á šéf R ř, é b š IS ř. R z zj é b b IS AED ý x fbá řž á á 4 Aý x fbá (AED), j žé b EK. Přbž já AS EK j f. Přz AED b áj ř: f ř úz. b ř f, š b b zá AED ř á x, zřz ý bz z ř f, ž ž, ž ž zňj řj á z, záň ž EK áz, ž AED řj é áá ňá z z š, j áá Zá á. 2 Hb z EK 2009 D šé b á zj Hb z EK, á ř š zé, P.S.., E Ex. fá ž ř á Kj Pé. Př á, é zš z á.b.z. H -f

3 z b Mňá Žď Hb Jb. z š! ://..b.z/b, ://.b.z. Ú bá j K áz ú bá j ýš f 2008 ( ČSÚ ýš 6,3 %). é j wb ://.b.z. Kz x IENALIS Pý b é é OX IENALIS šj z zá š ý. Máš- ť z j z jš ý šý b, áj řjď! Zš bý z j á, š j. Džá j ť z b! š :). Zš b j ž Př ř z j b J O ( , -: Hjý zá. M Přjď ř jé zá. á ý z řj š é. C ř ž 6500 áš z ř M. Přý ú j j b, á j á. H j xb jý bj z éý ž M. P áš j řé b, já xb, zábá w, + ř, ž b é. š z f b Cb. A b záš M P K R j zřzá 90. ý zž M 110. ý zž. 00 P áj řjď R. f j ://www.jbj.z 53 Dý é zá j. Přjď b z Iý bj Kj 4 zá b 53. J ý ž j ž, j ž, řé šf IP šf, fá ú š f. Sž b é áé á. b f 00. A á 8. b 15.. R bžš f j ://..b.z/b. Sz úý šé Sz. S SPS z S CH ŠK. Ú ž b zé ú, é j zň šé b. š b š š, ý b b á Dšé. břz

4 Aý á P 4 Aý á. S j, é zbzj zé. ř bř fý (jj á, ř ) á ř, ž j é řý, ř á: J, áš řš. A j j b (f, bb, šáň... ď é f)., ř j f jé, j z jzjš jj ž ář: j jý ž, j fř jj bb, ř z b řš. A j j b.... A jjš ď j á: Já z, á š jj á?? A á j? A b? j ř. J š áz! Obé f, b á žáá já z. Z fá. P é šé zá, é Zá. 111/1998 Sb., 8, j zjý, z ý b j jžjš: AS j áý zý ý á. Má jé 11, z jé j ř jýš j ř. Č AS z ý ř é é b (j. ). bb jý AS j jýš řé. Zá AS j řj řá. š f j jž á, š á é á. Zjé j záž: Sj j ř ř. Sj z j j. Sj ý zá ý zá ř. Sj řj j. ř áá ( ř z á ). ý šé zá. A ď j, b š z. á š (b b řjý, ý b á) á é., z jý ř ř, b ý, á á AS, ý á á b z. Pb j jý fá. D jé f á á á zj. Nj, j z, ž á á b z. O ž j á ř j á, ý á jáá j ( á 2003, jš ý zá). Řáé b bj j z ř. Oš j š, é f á. P, žý bj ň b, jj á. K ž žý. Sá zá š j z j já j řjé, řj, ř á, b ř é. Z zá á á. J á á EK. Náš á á 19, z ž j ř j (6 zá bář + 1 z ř ). S j z z. Sé ř é á (á SK AS), éé ř zé. Z žé ú z j zá. Sá zřzj ř, j z j ář, jj záj ( š ř). zj b, áz š ř zá á é á řáj é z z. O z -f

5 , ž, á b já, řž z, ž á ž á zň á. K á ř: L zbýá ř ř. P j zb ý. P j á, á jřj š, z fá f. Kžá á é ř. Ab š b é, z ý ř á z. P j řž jé z j á z, š j á zá, ář jý žá ý,,, j z. Sá á š z řžé z ž jář. Sá á, z zá b š jý zá. S j zá zb á. N š z á řj, j, j j j b j j, řj á. Rz ž bý á. K j á? C b, á b é f ý fá šá (, á), b ý, b ž,. Nš zá z. P á á z. ž, ý ř j é f f, b é j, ř, ž b zř ý z ž, j j é., š, á f. Sš zá, é j z, j á, b áj řš š záj. Má é š, ž š j ř jý ý ó. b SKAS j z é já jé é, ý b j áj é záj. Kžý ý zá á zřj, řá zň á f áš. b ž b, ž, j já b ž? jjšš zb. P á, š, jý bé, áz b řá, jšš ž z SKAS. Njé Zá zb j š á žá. Mž áá, j j bř, j á x, jé j á bé f, bz š áz j ú. K j b? Njžjš f ž řá, é Káý záá. Oš z š. Zá z jý já j f wbý áá, Úř. Ž, é z? N, z jj z j éž f wb, é /Aý á. P ž zj ř ř f é, ý š ř é á á ář j. Ké ř, á áz. Mžá b j bá, j j z, á. P b é é, b zá ý zá zýš é z SP j řá. Dš ýzý ú b é b Sé ý. é á j. é b j ř é j é H, j j é. Dfá ž ř á j, AS j, ž š zá ý ř š á š, řbj j š. Pz. : A j SK AS. břz

6 R P w áš Szöő š b záý šá, é jďj. P jäšj z zýb jô ô úš ýšľť ôz zé b ž j b b záý, ž š jďj. Pzá, b j j, b, ž z š bú ť já áj, j b. Á š b š, á ý Rb Pw, ý ň 9. ý Páj f Mj z. J j z á. O 2006, ý j j á 49 z á b bá j áý ž 85 z z é. á fá já š, é H-7 ú Szb áj 2009, b ýbú. Zú jj 80 záj, š ť j é. A j 2006, j z úťž óá jš, jš b jzjjš ó b á b. P Páz j é ťz bj fá. J ĺž ľý 25,4. ó jš b é úž Láš, é é ž z 5,24. N b 20 bj ó Hz Sé. L ý ý š bj šjú. Njš b ú á š ž z j 27,6 jš á, ú j 63,19. N zá zá é b ť P Láš b já bjť b ýé bž, é. Dúf ž ú zzť j b ť žť ť jé Č ý ý. 6 -f

7 7

8 K SDK J Dý á bžá ř žá 8 -f

9 Přj á é š fá? P á á á j : S, záé éž áz G-5 S. J : P j já, j é S: žé řá,, š ý 3x3 bý á 1 ž 9. A úšé řš 5- b z z š S. H š ř š, é! břz

10 10 -f D -f Lb J Pj D -f úš j. J ž áj áá é š wb ://..b.z/,, j š f j áé. řáš H M, j f bř, á j bář á. A, ž f.

11 11 břz f Lb J

12 12 H j j áá, á á, b. Pď. J jjš, j, j? Záb,,. Jj H Má, j z Lé, ž j á š. L 22.z. Mz j záb ř (éý ž ž 10),, á, bw, ú f b š š žj. Jé áš z f? Lb? Jé j, bý ř z ř, záž, ff? b bz. N bý b ř z. J fj, ž j: b, řá j. :-) š zúý b ř z jj á. S ýb á b, ú b ( j) é. N j zj, ž š (ff, ř záž) j jé j j ý, ž? Z jé š j?, jé, z? j Lš (SPŠ SO), b Sbá., b ř j b j. P j z EK? z řz zá b já b. ;-) N, z? N j á z. Sz, zé é b., ž ď áš bář, jé j jj é? š ý j ř b ( ). Zjš ř b b ř ž ř řbž ( řáž) ž j bá ř b. Př řjz z jé z é á zj j řáž z j ř. Já á z ú z zý bé á ř b. N zá, b j, b š é žá bj fá, ž ť z j. :-) b z P Kř, M Mť Láš Mj. P j řá D EEK? C? A b z, á áj j é š áý zá Kj. j ř, ž b žá z, j j z. Př ž Lbš, ý z á, ť ý řýš. J b š f z? C b z? Mžá á, ž z ář jé z. A j á? A, ž š býá zřá. S ř é b zýš. ž, j? Sj é. :-) Č š á? j, řá žb?:) Njbžš j zá á. N jš é á á. :-) J b b (zb, ž ) z jz. š ř? C á š? fá b, ž. Njj ř, ř, z. -f

13 Obbá b, zz, f, ž, á? Obbá b zá, zz á š é é j w,, j. Obbý f á. Z ž j ď bb -f Lá ž j 20.. :-) Z ý á á j S fb jé. C á jš? Z ý áj ž. Z ý zřj, f, z é bz j áž bá, b w. C š? Sřý b jý? b N? Nř b? P b? Sřý, š, ž, ř,. j áz z á. D z j. Ná ř á, ž b zj j, ž j. J b ř? J b j é? Nž j š EK, ř: N j, b ý, b ú, á j j řš š : Jé, á bš á ú, ž j? ž b, é. N j ř, b ž b, ž j. Lbš K Ó é řb K Cý, é j z jé á Ó. Z b, z j bé. Kž ř. A j jš á. š... J j, ž z z, jď š,,. Ó á ď zá, ý á. Já zbň j, ý z á. S é á, ý á. N, z á z. P j ý, řj š š ý. Kž j š, j á bý, ž z. O ž, z. D z, ý š z. N j, ý š, ý. Kž j á, z ý zb. R,, š ú, š š. Kž j š é, á. C ď ý? N š fé, š ř, á z šř. Kž j bz, zb. P zb? N ř b z b. Dá,,, j. N z ý zzb, ž zš z zb z. Ó á ú, j á. P áš? J ž áš. Ú ž j ř á, á? Dá, b. J z ž, ž j é ž. Sj á ř bř, z řž, j j z, ž á řá: Máš ář, j, z. N, bzá,. K jý á ž, b áž ž? C ř b ř řj? D, bz j j. ž j z b, š j b. C zá b? Ú, b žý. Ať ž b, ř. N záž, ž áž. Kž áš š b, žš z. š z á z, ž j ž. S ž á úž. J ř j ž... břz

14 NEL - EK j Č á b D j ý f z š! R D řš bé á á j PP. J j, ý š řz j ž řáš b á zá. D j -, é j,, ž b j é. Pš ( j j z, é bj Pá) á š ř j zjý. J zřj, š ý é jé z á š é š. J b b zb : Nj, z. M, ž b ý j é? Z... A z ý á š á. Cj z 3. ýjz zá : ž z, ž zá Pš z -f, b zá. A á z j! A. Ná řš á, š ý ář, řj j, é bř j. á PP á é zřz jé NEL. Náz b bá á, zá ž é Nj Eá L. S z jé, áz ář ř, ň,, ýj é, ž é j ( á b, ž š š ). ž, jž j z z z á á, zř j z WC. K ú ž ž bzé ř. D b j áá b b á é býé á á š ( ř ž zá á ). jš á b á ř z ř z. Já KM zj řzý ž. A š. J áá z á, j j á á j, j ř bý zý Sý řz š, é j áz P. D, zjjš á j řzé jž zé Jř Pš, zřj z bz j. J ř b -f j á j řáá j š. Gj á. Pžá bď řzé z á Ž, b éž zb z z á. P zýš š žb, žáá á, b ř áš š zbé j zá řý j, ř á, š z. J z z 10% z š. 14 D

15 P j jž š zřz áz, j j š, ž j j žýé. J z, ž j š ž jé j Mš, ý j á á CH (jé é z á j zá). Nš ýz ýj ( ř ž á ř ) z zb, j ýš zé á, j zj, ž ú ý á bj b é ž. z bj. Pbé šé áb j řš š š. Má š j jš f, j á, ž ž j b. N zá áá, á j j zjá, j š. Sj j KM ž zřj jé j. N š, b jý záz. N ž, b ž, ž š é j á. C j á fxb,, z j b. áj bé zýš, ž b áj z řzé ž ( z zřj ž b, j j j ). C b b z, b áž áz záz? Páj á HNÚJ H Nš Úžý J, ž jář áš áz á bzé žb. á, ž řj á š j. A zň, á EK j! P ř é ž á S zz, š á bř, b j, zš, á é ř. ý j, j bájý. Kř š j, š. J Ná bz, z b. Ab, áá z. Zš, zš, j á, z b á -zjb- -- j! :-) D 15

16 Zřý ff L J 16 -f Náš ff. O, j fá zá á ž řé š j é ú. N é ř žá bá z! Oš žá áz ř 150:) z M Kj 4 N é b á á 10 -f Lb J

17 O ťá Hb W G D (2008) P z ý ář W. M j řé š, ž j, ž b á b á á. é áz G D. Nš b é á, ž á ž. W j ř j jš (59), -řš zý ž á, á ž b řý. O ý zá 70. š zý á j b bý z. Cé b j. ř á, ý jš zá jž zé b (ř. ř j zř jš, b Eb K zý b, ý áz á š,.). Zb j b ř á z, j z. A á, á ď bž á. bj 28 b. O š á ř, ž j j á á zá. š W řj ž é. J žá b, ž j,, š... Ná L, W ž K W- b á b O zá j řá A G Dw W, á š ž O. P óz řáz ř bř záá á W Dw I H. Dá j Dw, C J A W I G é š z. ň jž é z š é. Pá á ř fé, jý á ó (,,.). Dá řáz ř C P, é á z j ř S L C P E Pf. N á ýbý Nb, ý é bj b R Náj š ýbý, š j jřjš : M b, L M (ř é á f ř ý ), L I Hb, I W Y D (bj f S), H R, M I R J G H. Móz zá fá á b M I R á řý ábj zjé j zý řb é. P áj é řé ř. J ž j ř zá, j j řž zž ž ř, ž b ý záž ž b. Kžá á j z j řá. N Yb j ř z P. H á á, ž b b 10/10 z, ž j j ý f šé j žj z úžé. břz

18 Kářé é, I. J Pš D j -f j á ř ř b zb é é b é é ř. C zá j řé é ž žé. P á áz, ž ř ř ž ý bé. R j zá jjšš, b j zá ú zá. ř b ž 2 j, řž b b z z záň z. P ř z z á z j áý záž á š b (ý, b jř, zá b š ž ž ť á). Dš j b ájš, é ř. é, ž b j b, řé áš. Pj z ý, ý š j š ťé á. bý áš z C b řb: 1,5 bb, 6 ř ý b ( 0,75 ), 0,5 z (ý á, bá.), 2 bjó b 0,5 é ý, á á (. áá),, ř, j b á, (á 4ý). P ř: zá, řá áj b ž. P á b bý áš z z řá, řj ( 50 ) j ž, z. Dá řá é áj z, záš, á j. P ž řš, zř b. Přá š ř, ájé bb. J žé áj zé bb, š ú zř z á áš. D řá, ř ř. D áš řá 2 bj (jš ť á, ž bý z b Mx). ř, bb z. J- áš řš řý, ž j š bb. Ná ř 10. J j áš á ý, á, ř, ř ž á, jé b. Rz : Kř J K, b z 1,5 15 K, Cb žá 0,75 8 K, jó 2 7 K (19 K*), Ký éb 30 K, P á 5 K (15 K*), P á 3 K (15 K*), Oj (řý, ý) 3 K (30 K*), S, ř 2 K (20 K*). Mž: 10 12, C: 108 K (187 K*), I á á H: 71 % (10 ). 18 -f

19 š j j ř, j é ýé zá jj á (z %,, š). Rz á ý á zý é (z áš á é ř). Zš b 18. ú ň b A02 Kj Pé. Kř b C b řb: 600 ř, 2 š b ( 200 ), 250 ř, 1 ř ý (ž bý z bjó), ý, j (ý b řý), S zš,, ř, á w b (bj ň 2,5 ). P ř: Kř b M j řb ř ž, ň ř ř ř. Kř áj š,, záš ý, z ý j řá j áj b. S á á ž ř é. Rzá á ( b j j), řá žé é b z j, b zá z šťé. Dá řá ř ý, ř (ž j é). N řá, á. 100 é zá 2 áé ž S z áé á řá, b á z. P ř, ř. P řá jž ř, z b. Páá jé ř ýž. Rz : Kř K (ř ž é ř j 45 K), Cb žá K, S 12 % 14 K, Rýž zá 0,5 25 K, jó 2 7 K (19 K*), K ý 9 K (18 K*), Oj ý 8 K (80 K*), S, ř 2 K (20 K*). Mž: 6 8, C: 162 K (273 K*), H: 91 % (5 ). š * C zá j z é b, é b, b á, j z ýé zá. j ř j P ř é ř 1,2 1,4, šř K. M z ř řž, z zbý á (ř,, ) ř ý (š áá é á řj ř, ž ý řáj, b b ý). J b jš b, é j šťjš ž. břz

20 Č Šéf: P. S: Ořj ťá, J Dý, Lb, Lb J, Jř Pš, áš Szöő, j S f: Lb J Gfý á: P S, A Pá Szb: P Wb: ://..b.z E: R 4. / 4 (2008) Ná: š jz K -f j S Dš á z b, ý á ž zjž zá ž ř š zšý. š é záé ž á z j áš, z z. Ié é á zá z z. ř á z ř bx á z, á bý ž ř ř ř b (ř š z b zá b). Njš, ý, j z j j, á á áé b bž. P áé b š é, j z š é é. ž z žáá, b á b bá b. ž z zá Ké á G O b: Kžý WC: 1 (záá j š). Záš žb: K, fbá š. Ob: Přjá. P z: 30. Jž ý j jš ú, á á j áý ý z ájé. Z ý j z j Sb 11 z 24,- ý z b: R: 30,- Čj: 20,- : 35,- q: 20,- S: 40,- C-C: 25,- : 35,- P: 35,- Kř: 55,- C: 25,- Ab: 50,- Pá: 25,-

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu

Nové QR jízdenky ve vašem mobilu ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ JIOORASÉO RAJE S IDS J OSEIDO ě z - jz jz IFORACE O DORAĚ BRĚ A JIOORASÉ RAJI ýě 06 TE SI ZÝODĚÉ STEY A ROČÍ EJEŠÍO BRĚSÉO FESTIA ČAS! SEDJTE ÁS A jz 0 JÍZDEY 0 ITEGROAÝ DORAÍ SYSTÉ

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, C č ůj m 2 í y y g í A R I 2 0 0 7 0 3 1 8 M U D I H m á D M g J S á G g é m 8 K b y y M U D J b H D N g á 2 L F U K F N M f S é 1 7 1 5 0 0 0 5 C y g f È á b È á m á è w w w m V y d á d y è f w w w g

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

a) Plnění úkolů hlavní činnosti

a) Plnění úkolů hlavní činnosti z N 8 í t w ý LR h S c 16 L 16 h fm 1 ř 8 1 8 ě c č c h f 18 t 18 1 íň á í áž út ř t tí t ý S Př H F :G m j 8 t ý ú 7 13 P, č t z á é, ů ch í č 7 c y, y ýc w h 18, J j, h h 193 tz h c K B P t h J c S c

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ťěš é š é ů ěš ó Š ň ř Ú ť ý š é ť é é řž Ú ě ě ě ť ů ě ů ě ň ý ě Ú ď é ž ČČ é ě é ř é ž Č ý é ť Ý ů ť ů ŘĚ Áú Ň ě é Š ý é ž ě ď ř é é ř ě ř é ěž ý é Č Č ú ů ě Č é ě ý Č ý ě Č é ý š ě ě ý ěž ě š é š ú

Více

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty

Komplexní péče na neurologické klinice čtěte na straně 4-5 a 7. Sledování kvality v naší nemocnici. Oční klinika se stará o malé pacienty 2 / 2010 / č V Čpi Flt cic Plzň Sl lity š cici čtět tě 6 Oč lii t lé pcity čtět tě 10-11 Tý ztů pěl ftbl čtět tě 15 plx péč lgicé liic čtět tě 4-5 7 Léř flt lil ýzé ýč Slt z ěcé y léřé flty přl ě c. MD.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Š é ě ěř é ě é ř ě ř Ž é č ř é č Í č ř ě é ř ě č č č ý ý ř č é é ř č é ď ě ř ř ě ň Žď č ř Ž é č š é ú č é č é ř ě ř ě úř úř ý é ě ř ř č š é ř é ý č ř Ž é č š é Ž Ž č é č ě ý ě ň š ěř ěř é ě ěř é ě ď ě

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více