X-SMART PLUS. mikromotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X-SMART PLUS. mikromotor"

Transkript

1 X-SMART PLUS mikromotor

2 ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků. Zároveň je nutno dodržovat údržbu, aby byl zaručen bezproblémový provoz. Prosím uložte návod k použití na chráněném místě, aby nedošlo k jeho poškození. 1. ÚČEL POUŽITÍ X-SMART Plus mikromotor je medicínské zařízení dle normy 93/42/EEC, určeno pro použití kořenových nástrojů v kontinuálním nebo oscilačním režimu. Zařízení je povoleno používat v nemocnicích, klinikách nebo stomatologických ordinacích kvalifikovaným stomatologem. 2. NEDOVOLENÉ POUŽITÍ V případech, kdy má pacient implantován kardiostimulátor (nebo jiné elektrické zařízení) a byl upozorněn na rizika použití malých elektrických přístrojů (např. holící strojky, vysoušeče vlasů apod.) nedoporučujeme použití X-SMART Plus. X-SMART plus by neměl být používán v případě vážných zakřivení kořenové preparace. Nepoužívejte X-SMART Plus pro implantování nebo jiné stomatologické procedury mimo endodoncii. 3. UPOZORNĚNÍ V této kapitole je uveden popis vážných nežádoucích reakcí a možných bezpečnostních rizik pro produkt nebo uživatele/pacienta. zařízení je možno používat pouze ve vhodném místě a pouze specialistou s licencí praktického stomatologa pro zařízení používejte pouze specifikované baterie; nikdy nepoužívejte jiné, než baterie specifikované výrobcem k zařízení používejte pouze originální napájecí adaptér; nikdy nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér v případě že dojde k úniku kapaliny, deformaci krytu mikromotoru nebo částečnému zabarvení, okamžitě zařízení přestaňte používat a kontaktujte dodavatele v případě zasažení očí kapalinou z baterií, okamžitě je propláchněte pod tekoucí vodou a navštivte očního lékaře; nedodržení může vést ke slepotě v případě zasažení pokožky nebo oděvu kapalinou z baterií, okamžitě omyjte zasaženou pokožku vodou a dbejte na kompletní odstranění kapaliny; nedodržení může vést k podráždění pokožky jestliže nepoužíváte zařízení po delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení nevystavujte zařízení přímému nebo nepřímému zdroji tepelného záření; používejte a skladujte zařízení v bezpečném prostředí při instalaci zařízení ponechejte cca 10 minut kolem ovládací jednotky pro snadný přístup a také zapojení kabelů umístěte zařízení na rovnou a stabilní pracovní plochu přístroj nerozebírejte nebo nijak neupravujte; výrobce se zříká zodpovědnosti v případě úpravy nebo modifikace přístroje nevystavujte X-SMART Plus jednotku, mikromotor nebo napájecí adaptér jakékoliv kapalině zabraňte pádu přístroje X-SMART Plus mikromotor vyžaduje speciální opatření odpovídající elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a musí být instalován a používán v přímém souladu s EMC informacemi uvedenými v návodu k použití; zvláště nepoužívejte zařízení blízko fluorescenčních lamp, rádio vysílaček a dálkových ovládání abyste zabránili možnému riziku vzhledem k elektromagnetické interferenci, nepoužívejte jakékoliv lékařské přístroje nebo elektrická zařízení jakéhokoliv druhu v těsné blízkosti WaveOne mikromotoru; elektromagnetická radiace vyzařovaná přístrojem je pod povoleným limitem uvedeným v příslušné normě (EN :2007) nepoužívejte zařízení v přítomnosti bezkyslíkových nebo anestetických substancí nebo hořlavých produktů; používejte a skladujte přístroj v bezpečném prostředí přístroj může vykazovat poruchu, je-li použit v přítomnosti elektromagnetických interferenčních vln; neinstalujte X- SMART Plus v blízkosti jakéhokoliv zařízení, které vyzařuje magnetické vlny

3 použití příslušenství, převodníků a kabelů jiných než je specifikováno může vést ke zvýšení emisí nebo ke snížení výkonnostní imunity zařízení žádná z částí X-SMART Plus mikromotoru není z výroby sterilizován nebo desinfikován: části jako např. centrální jednotka, mikromotor a kabel mikromotoru musejí být desinfikovány, násadec je třeba sterilizovat před prvním použitím a mezi každým použitím nikdy neumisťujte mikromotor nebo jakoukoliv část přístroje do autoklávu nebo ultrazvukové čističky žádná z částí X-SMART Plus není možno sterilizovat (vyjma násadce viz samostatné instrukce) nenamáčejte přístroj do ultrazvukových čistících roztoků plastový kryt není voděodolný; nepoužívejte kapalinu nebo ji nestříkejte přímo na konzolu, zvláště na monitor nebo poblíž elektrických zásuvek nestříhejte, neupravujte a nezkracujte kabely z mikromotoru, nožního ovládání a nabíječky přístroj je vybaven elektronickým okruhem zamezujícímu zalomení nástroje; i přesto může dojít k zalomení nástroje, zvláště při nesprávně nastavené rychlosti nebo točivému momentu nebo v případě použití unavených nástrojů při výběru a použití endodontických nástrojů postupujte dle instrukcí výrobce systém nástroje zobrazený na displeji musí odpovídat používanému nástroji; toto je otázkou nejvyšší důležitosti, abyste zamezili nesprávnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů nikdy nepoužívejte oscilační nástroje pro kontinuální rotaci a naopak hodnoty točivého momentu a rychlosti mohou být výrobce bez upozornění změněny, proto je nutno přednastavené hodnoty kontrolovat; hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze pro X-SMART Plus 6:1 s řádně udržovaným a lubrikovaným násadcem přesnost pohybu zajištěná motorem je garantována pouze v případě použití originálního X-SMART Plus 6:1, řádně udržovaného a lubrikovaného násadce (viz samostatné instrukce) nepoužívejte jiné násadce nebo jiný redukční poměr než je původní během kalibrace nevkládejte do kolénka žádný nástroj kalibrujte při každé výměně či lubrikaci násadce nebo nejméně 1x týdně (viz samostatné instrukce) během lubrikace násadce pečlivě kontrolujte, aby se žádný lubrikant nedostal do mikromotoru nikdy z žádného důvodu nelubrikujte mikromotor, může tak dojít k poškození a lubrikant má také silný negativní efekt na bezpečný provoz nikdy do šachty motoru nevkládejte cizí předměty při vyvinutí přílišné síly může dojít k přehřátí motoru; jestliže dochází často k přehřátí nebo přehřátí přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis před spuštěním motoru zkontrolujte správnost nastavení nabíječka baterií musí být označena V (±10%), Hz; používejte pouze originální díly v případě, že se během provozu vyskytnou nějaké anomálie, ukončete práci a kontaktujte autorizované servisní středisko 4. DOPORUČENÍ Před použitím si nejdříve řádně přečtěte návod k použití. Tato doporučení a informace Vám umožní používat přístroj bezpečně, a tak zamezit zranění Vás nebo ostatních osob. Je nanejvýš důležité návod k použití uschovat pro další konzultace. Návod musí doprovázet systém ve všech případech prodeje nebo jiné změny majitele. Je důležité, aby se nový uživatel také řádně s návodem k použití seznámil. Při použití mikromotoru je povinností používat ochranné pracovní pomůcky rukavice a rubber dam. Před prvním použitím přístroje si řádně pročtěte kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. zařízení je možno používat pouze s originálním příslušenstvím před výměnou kolénka nebo nástroje přístroj vypněte; výměna se zapnutým přístrojem může vést k nechtěnému stisku tlačítka ON/OFF a spuštění rotace na každém instalovaném nástroji očistěte stopku; pokud byste upnuli nástroj s nečistotami, tak tyto vedou ke ztrátě soustřednosti a snížení síly úchopu dbejte na správnou orientaci konektoru baterií; nucené nastavení ve špatném směru může způsobit poškození a zatečení kapaliny kvůli vzniku zkratu i zcela nabité baterie se časem vybíjejí, i když přístroj není používán; doporučujeme baterie před použitím dobít

4 jestliže dojde k zastavení provozu přístroje z důvodu nízké kapacity baterii, nemusí ihned po spuštění indikovat nedostatečnou kapacitu dobíjecí baterie dobijte po jejich vybití co nejvíce; opakování krátkodobého použití a následné dobíjení zkracuje pracovní čas kvůli paměťovému efektu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) použití Ni-Mh baterie jsou recyklovatelné, ale jejich likvidace nemusí být vždy v souladu s místně platnými nařízeními; použité baterie odkládejte ve sběrných místech při likvidaci přístroje postupujte dle místně platných nařízení pro likvidaci přístrojů obsahujících industriální odpad násadec a mikromotor likvidujte jako medicínský odpad Výrobce se zříká zodpovědnosti v případě: použití přístroje pro účel jiný, než je zde specifikován modifikace nebo opravy prováděné neautorizovanou osobou použití neoriginálních dílů nebo dílů jiných než specifikovaných v kapitole 6.1 STANDARDNÍ DÍLY zalomení nástroje z důvodu špatného použití poškození přístroje nebo příslušenství z důvodu sterilizace: žádná z X-SMART Plus částí mikromotoru není sterilizovatelná (vyjma násadce viz samostatné instrukce) 5. NEŽÁDOUCÍ REAKCE Nejsou známy žádné nežádoucí reakce. 6. POSTUP KROK ZA KROKEM Pročtěte si řádně kapitolu č. 3 UPOZORNĚNÍ, abyste se seznámili se všemi speciálními doporučeními ještě před prvním použitím přístroje. Před prvním použitím zkontrolujte kompletnost balení. Pracovní podmínky - použití: vnitřní - pracovní teplota: 10 o C 40 o C - relativní vlhkost: 30-75% - atmosférický tlak hPa - původní obal je možno skladovat nebo přepravovat při teplotě -10 o C o C a relativní vlhkosti 10 85% a atmosférickém tlaku 500hPa 1 060hPa Neinstalujte zařízení do vlhkého místa nebo na místo, kde může dojít ke kontaktu s jakoukoliv kapalinou.

5 6.1 ČÁSTI PŘÍSTROJE Mikromotor X-SMART Plus je dodáván s níže uvedenými částmi: 1. centrální jednotka 2. mikromotor s kabelem a konektorem 3. X-SMART Plus 6:1 násadec 4. držák mikromotoru 5. sprejová tryska typu F (používaná pro lubrikaci) 6. napájecí adaptér, model Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM180 s EU, UK, USA, AUS výměnnými koncovkami kartička točivého momentu návod k použití

6 6.2 OVLÁDACÍ PANEL obrázek č. 1 1 NAPÁJENÍ zapíná a vypíná (držte déle než 2 vteřiny) přístroj 2 RYCHLOST +/- nastavení rychlosti rotace (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 3 TOČIVÝ MOMENT +/- nastavení točivého limitu (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů) 4+5 SYSTEM změna nástrojového systému 6+7 FILE změna v rámci systému 8 REV změna směru rotace nástroje (nastavitelné pouze u kontinuálních rotačních systémů); směr rotace je také možno změnit když je nástroj v pohybu 9 AUTO REV pouze pro kontinuální rotační systémy, vybírá jeden ze 3 auto reverzních režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: automatické zastavení a reverzní pohyb následován dopřednou rotací při dosažení točivého momentu AUTO STOP: automatické zastavení a reverzní pohyb následovaný zastavením při dosažení točivého momentu AUTO REVERSE OFF: automatický reverzní režim není aktivovaný 10 CAL kalibrace násadce pro zajištění přesnosti točivého momentu po každé výměně nebo lubrikaci násadce (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 11 MEMO ukládá modifikace rychlosti, limitní hodnoty točivého momentu a automatického reverzního režimu v každém systému, kde jsou povoleny modifikace (podržte stisknuté déle než 2 vteřiny) 12 HLASITOST nastavuje hlasitost 13 AC-IN LED kontrolní LED dioda, která se rozsvítí při zapojení přístroje k napájení 14 CHRG LED svítí nebo bliká oranžově během nabíjení baterie nebo v oživovacím režimu (viz kapitola 6.9 Oživení baterie) a také v případě poruchy (viz kapitola 8 Chybová hlášení)

7 6.3 LCD PANEL obrázek č. 2 1 SYSTEM zobrazuje zvolený systém nástrojů (viz kapitola Knihovna nástrojů) 2 FILE zobrazuje zvolený nástroj (viz kapitola Knihovna nástrojů) 3 SPEED zobrazuje hodnotu rychlosti rotace nástroje (nedostupné pro oscilační systémy) 4 TORQUE zobrazuje limitní hodnotu točivého momentu (nedostupné pro oscilační systémy) 5 UKAZATEL TOČIVÉHO MOMENTU zobrazuje graf, který ukazuje stupeň zatížení aplikovaného na mikromotor, kdy je nástroj v rotačním pohybu (nedostupné pro oscilační systémy) 6 AUTO REVERSE zobrazuje zvolený automatický reverzní režim (nedostupný pro oscilační systémy Je možno vybírat ze 3 režimů (viz kapitola Automatické reverzní funkce): AUTO REVERSING: AUTO STOP: AUTO REVERSE OFF: (žádný symbol) 7 SMĚR ROTACE zobrazuje aktuální směr rotace nástroje; mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: kontinuální rotace dopředu (ve směru hod. ručiček) reverzní kontinuální rotace (proti směru hod. ručiček) oscilační pohyb

8 8 BATERIE zobrazuje aktuální zbylou kapacitu baterie; symbol je během nabíjení animovaný (viz kapitola Nabíjení baterie) plně nabitá baterie zbylá kapacita cca 30 80% zbývá méně než 30% kapacity baterie; v tomto případě není možno aktivovat automatickou reverzní funkci (viz kapitola Automatická reverzní funkce) baterie je vybitá nebo zbývá velmi malé množství energie; nabijte baterii (viz kapitola Nabíjení baterie) POZNÁMKA Zbylou kapacitu baterie indikuje napětí. Jakmile je zatížen mikromotor, zbylá kapacita se může ukázat jako nižší. 9 HLASITOST zobrazuje aktuální hlasitost (viz kapitola Nastavení zvuku); mohou zde být vyobrazeny 3 symboly: vysoká hlasitost nízká hlasitost vypnutá hlasitost 6.4 PŘÍPRAVA 1. Opatrně vyjměte přístroj a příslušenství z balícího materiálu a umístěte je na rovnou plochu. 2. Zkontrolujte, zda jsou přibaleny všechny části uvedené výše (viz kapitola 6.1). 3. Z ovládacího panelu sejměte ochrannou folii. V případě uniku jakékoliv kapaliny z přístroje, přestaňte okamžitě s instalací a zašlete přístroj zpět dodavateli. 6.5 INSTALACE Připojení napájecího adaptéru 1. Vyberte zásuvku adaptéru, které odpovídá druhu elektrické zásuvky. obrázek č. 1 zásuvky adaptéru obrázek č. 3 adaptéry pro napájecí adaptér Umístěte požadovanou zásuvku adaptéru na dva kontakty nabíječky a zatlačte k uzamykacímu tlačítku (B) dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro výměnu zásuvky adaptéru musíte uzamykací tlačítko (B) stlačit, abyste ji uvolnili.

9 obrázek č. 4 Konektory pro napájení a mikromotor 2. Před prvním použitím nabijte baterii viz kapitola Nabíjení baterie: a. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrického proudu. b. Zasuňte konektor nabíječky do konektoru A (viz obr. č. 4) na levé straně přístroje. c. Před prvním použitím baterii úplně nabijte. UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelů vždy držte kabel za střed konektoru. Nikdy netahejte za samotný kabel! Připojení/odpojení mikromotoru Připojení Srovnejte značku na napájecí šňůře se značkou konektoru na jednotce (obr. č. 4 B) na levé straně zařízení a zatlačte, dokud konektor nezapadne. Odpojení Podržte konektorový kroužek a vytáhněte. Netočte do žádného směru Připojení/odpojení kolénka Připojení Kolénko může být připojeno v 6ti nastavitelných pozicích. Srovnejte poziční čepy kolénka s pozičními zářezy mikromotoru a zatlačte hlavičku dokud nezapadne (obr. č. 5) Odpojení Kolénko odpojíte pouhým vytažením z mikromotoru (obr. č. 5). obrázek č. 5 kolénko mikromotor

10 6.5.4 Vložení a vyjmutí nástroje UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování kolénka přístroj nejdřív vypněte. Vždy zkontrolujte, zda je kolénko v mikromotoru řádně připojeno. Vložení nástroje Vložte nástroj do kleštiny, až se zarazí. Jemně nástrojem otáčejte, dokud se neuchytí v upínacím mechanismu. Zatlačte dovnitř, dokud neuslyšíte kliknutí. Vyjmutí nástroje Stiskněte tlačítko na hlavičce kolénka a uvolněte nástroj (viz obr. č. 6) obrázek č. 6 UPOZORNĚNÍ: Při připojování nebo odpojování nástroje přístroj nejdřív vypněte. Jakmile je nástroj uchycen, jemně jej povytáhněte, abyste se přesvědčili, že je řádně uchycen. Vždy očistěte stopku instalovaného nástroje. Pokud by stopka byla znečištěná, dochází ke snížení funkčnosti úchopu kleštin Nabíjení baterie X-SMART Plus je napájen dobíjecími NiMH bateriemi. 1. Bezpečně zapojte napájecí adaptér do zdroje elektrické energie (viz kapitola Připojení napájecího adaptéru). 2. AC-IN LED dioda se rozsvítí zeleně. 3. Vnitřní mikroprocesor zkontroluje napětí v bateriích a spustí nabíjení, je-li třeba. Jestliže se spustí nabíjení, CHRG LED dioda se rozsvítí. 4. Jakmile CHRG LED dioda zhasne, nabíjení je dokončeno.

11 POZNÁMKA: Pro nabití baterií není třeba přístroj pouštět. AC-IN LED dioda indikuje, že je přístroj připojen k elektrické síti. Nezhasne ani po dokončení nabíjení. Pro kontrolu stavu nabíjení sledujte CHRG LED diodu. Standardní doba nabíjení je 5 hodin, ale může se lišit dle použití, stavu baterií, teploty a také je-li baterie nová či stará. Starší baterie mohou mít znatelněji kratší jak nabíjecí, tak pracovní čas. Při nabíjení dochází k měření teploty baterií Proto, je-li produkt umístěn v prostředí, kde se rapidně mění teploty (např. poblíž okna vystavenému slunci, poblíž výduchu klimatizace nebo topení) nedojde k řádnému nabití baterie. Skladujte a nabíjejte produkt s nízkými teplotními rozdíly. Baterie se automaticky nabíjejí, když je přístroj zapojen do napájení, i když je zařízení zapnuto. Jakmile je mikromotor používán, je nabíjení pozastaveno, aby se baterie chránily. V následujících případech se nabíjení nemusí spustit: o Teplota baterie je velmi nízká nebo velmi vysoká (méně než 0 o C nebo více než 40 o C). o Napětí baterie je dostatečné (toto neznamená, že baterie je zcela nabitá). o Baterie není připojena. o Napětí baterie je abnormální (viz kapitola 8 Chybová hlášení) Kalibrace Tato funkce snižuje fluktuaci v rotační rychlosti mikromotoru a rozdílu v točivém momentu kolénka. Kalibrace je doporučena při použití nového/jiného kolénka nebo po delší době použití, jelikož provozní vlastnosti se mohou použitím, čištěním a sterilizací změnit. 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte X-SMART Plus 6:1 kolénko k mikromotoru. 3. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, zda se rozsvítí AC-IN LED dioda. 4. Zapněte přístroj. 5. Podržte tlačítko CAL (10) (viz obr. č. 1) déle než 2 vteřiny. Během kalibrace se na displeji zobrazí: Mikromotor se roztočí: nechejte jej běžet, dokud se nezastaví. Jakmile je kalibrace dokončena, rotace se zastaví a na displeji se zobrazí: Poté se displej vrátí do původního stavu

12 POZNÁMKA: Chcete-li kdykoliv zastavit kalibraci, vypněte přístroj. Kalibrujte kolénka po každé lubrikaci nebo výměně po sterilizaci, nebo nejméně 1x týdně (viz kapitoly Lubrikace kolénka a 6.12 Čištění, desinfekce a sterilizace). Tato funkce není dostupná při odpojení napájecího adaptéru. Během kalibrace se nedotýkejte nebo nezatěžujte kolénko Nastavení zvuku Zvuk může být nastaven ve 3 různých úrovních vysoký, nízký a omezeně vypnutý (zvuk se ozve v nízké úrovni v případě potřeby potvrzení a chyby, ale neozývá se během reverzní rotace nebo při dosažení limitní hodnoty točivého momentu). 1. Stlačte tlačítko pro nastavení zvuku (12), obr. č Úroveň hlasitosti a ikona se na LCD displeji změní. POZNÁMKA: Poslední nastavená úroveň hlasitosti je zachována i po vypnutí přístroje. Při nastavení přístroje do továrního nastavení je zvuk přepnutý do nejvyšší úrovně. 6.6 OVLÁDÁNÍ Knihovna nástrojů Zařízení obsahuje knihovnu nástrojů s následujícími přednastavenými NiTi systémy: A. Oscilační systémy: WaveOne RECIPROC B. Kontinuální rotační systémy: Gates PathFile Protaper Universal ProFile můj program (individuální programy) Výrobce si vyhrazuje právo aktualizace knihovny nástrojů a obsažených systémů. UPOZORNĚNÍ: Při použití endodontických nástrojů postupujte vždy instrukcí daných výrobcem nástroje. Systém nástrojů zobrazený na displeji musí vždy odpovídat zvolenému nástroji. Toto je jedna z nejdůležitějších skutečností, aby nedošlo k chybnému použití oscilačních nástrojů a kontinuálních rotačních nástrojů. Hodnoty točivého momentu a rychlosti podléhají změnám výrobce nástrojů bez předchozího upozornění. Proto je nutno přednastavené hodnoty v knihovně nástrojů nejdříve řádně zkontrolovat. Hodnoty točivého momentu zobrazené na displeji jsou přesné a spolehlivé pouze s X-SMART Plus 6:1 násadci, které jsou řádně udržovány a lubrikovány.

13 6.6.2 Zapnutí a vypnutí jednotky Zapnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. Zobrazí se uvítací obrazovka. Poté se na displeji zobrazí první nástroj naposledy použitý před posledním vypnutím přístroje. Vypnutí Podržte tlačítko POWER déle než 2 vteřiny. POZNÁMKA: Přístroj se po 10ti minutách nepoužívání sám vypne (funkce automatického vypnutí) Zapnutí a vypnutí mikromotoru Stisknete-li krátce tlačítko ON/OFF na mikromotoru, tento se spustí. Stisknete-li jej opětovně, vypne se. Podržíte-li tlačítko ON/OFF více než 1 vteřinu, bude mikromotor běžet po dobu stisknutí tlačítka. Jakmile jej uvolníte, vypne se. POZNÁMKA: Chcete-li provést jemné nastavení rotační rychlosti nebo limitních hodnot točivého momentu, stiskněte tlačítko SPEED nebo TORQUE.

14 6.6.4 Automatická reverzní funkce Systém nabízí tři různé druhy automatických reverzních režimů: AUTO REVERSING Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky přepne do normálního směru rotace. obrázek č. 8 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace rotace dopředu AUTO STOP Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor spustí rotaci v reverzním směru. Jakmile je zatížení sníženo, mikromotor se automaticky vypne. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. obrázek č. 9 zatížení v limitu další zatížení je-li stále aplikováno točivého momentu za přednastavené zatížení, nástroj bude limitní hodnoty rotovat reverzně, jakmile dojde ke snížení zatížení, rotace dopředu reverzní rotace stop AUTO REVERSING VYPNUTO: Jestliže, během provozu zatížení dosáhne přednastavené limitní hodnoty točivého momentu, mikromotor se zastaví bez rotace v reverzním směru. Na LCD displeji se zobrazí a rychlost rotace se bude měnit. Chcete-li, aby nástroj rotoval opět dopředu, stiskněte 2x tlačítko ON/OFF. Jakmile se spustí mikromotor a zatížení dosáhne přibližně poloviny přednastavené hodnoty točivého momentu, spustí se alarm (odpovídající na sloupku displeje). Zvuk se mění, jakmile zatížení dosahuje nastavené hodnoty točivého momentu (odpovídající na sloupku displeje).

15 POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze v kontinuální rotaci. Tato funkce není aktivována během reverzní rotace. Jestliže symbol zbylé kapacity baterie indikuje, pak aktuální výkon mikromotoru není dostatečný na dosažení přednastaveného točivého momentu. V tomto případě nebude aktivována automatická reverzní funkce. Je-li vyžadován vysoký točivý moment, použijte napájecí adaptér nebo použijte přístroj, když symbol zbylé kapacity baterie indikuje. 6.7 VOLBA NÁSTROJOVÉHO SYSTÉMU Pro volbu odlišného nástrojového systému stiskněte tlačítko SYSTEM nebo. Nástrojový systém zobrazený na displeji je aktuálně zvolený Kontinuální rotační nástrojový systém Jakmile zvolíte nástrojový systém, na displeji se zobrazí nástroj. Pro volbu dalšího nástroje stiskněte FILE. Pro volbu předchozího nástroje stiskněte FILE. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro oscilační pohyb v kontinuální rotaci!

16 6.7.2 Oscilační nástrojové systémy WaveOne a RECIPROC nástroje jsou vytvořeny specificky v oscilačním systému, kde je nástroj veden nejdříve v řezacím pohybu a poté reverzně pro uvolnění nástroje. Oscilační kolénka jsou přesně a specificky navrženy dle nástroje a X-SMART Plus. Jestliže jste zvolili jeden z výše uvedených oscilačním nástrojů, na displeji si zobrazí RECIPROCATING. Oscilační nástroje systému jsou zobrazeny na pravé straně displeje. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte nástroje určené pro kontinuální pohyb v oscilační rotaci! POZNÁMKA: Nastavení u oscilačních nástrojů, včetně rychlosti a točivého momentu, nelze upravovat. Oscilační nástroje se odlišují od kontinuálních rotačních nástrojů svým specifickým designem šroubovice je obrácená a úchytka nástroje je vybavena barevně kódovaným plastikovým kroužkem. V oscilačním pohybu je automatický reverzní funkce nedostupná. V oscilačním pohybu dojde ke spuštění zvukového signálu, jakmile je dosaženo limitní hodnoty točivého momentu. Jestliže k tomuto dojde, netlačte nástroj do kanálku, vyjměte nástroj z kořenového kanálku a vyčistěte. Je-li dosaženo maximální točivého momentu, motor se zastaví. Jestliže k tomuto dojde, vyjměte nástroj z kořenového kanálku, vyčistěte a opět spusťte.

17 6.7.3 Program pro kontinuální rotační nástrojové systémy Pro zvýšení pohodlí, přístroj má přednastavených 8 programů se standardními hodnotami točivého momentu a rychlosti (viz kapitola 13. Program individuální kontinuální rotační systémy). Pro volbu dalšího programu stiskněte FILE. Pro volbu předchozího programu stiskněte FILE. V případě individuální změny tyto nastavení jednoduše přepíšete dle návodu níže. Díky tomu si můžete vytvořit svou vlastní nástrojovou sekvenci nezávisle od sekvencí výrobce či doporučení. Vyžadujete-li obnovení původních nastavení, postupujte dle kapitoly 6.8 Obnovení továrního nastavení. Pro zaznamenání Vašich individuálních nastavení viz tabulka v kapitole 13. Program Individuální kontinuální rotační program Změna rychlosti a točivého momentu POZNÁMKA: Rychlost a točivý moment není možno měnit u oscilačních systémů. Jakmile je motor ručky v pohybu, je možno měnit rychlost a točivý moment, ale hodnoty není možno uložit. Jakmile zvolíte požadovaný kontinuální rotační nástroj, stiskněte tlačítka SPEED + nebo -, pro zvolení požadovaného nastavení rychlosti. Jakmile dojde ke změně hodnoty rychlosti ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami SPEED. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje. Rychlost může být nastavena ot/min, v krocích 50 ot/min a poté ot/min, v krocích 100 ot/min. Pro požadované nastavení točivého momentu stiskněte tlačítka TORQUE + nebo -. Jakmile dojde ke změně hodnoty točivého momentu ze standardního nastavení, zobrazí se mezi uvozovkami TORQUE. Jestliže nestisknete tlačítko MEMO pro uložení zvolené hodnoty, nastavení bude zrušeno při volbě jiného nástroje.

18 Nastavení točivého momentu je možno upravovat Ncm, v krocích 0.1 Ncm. Nastavené hodnoty točivého momentu a rychlosti všech kontinuálních rotačních nástrojových systémů je možno měnit individuálně. UPOZORNĚNÍ: Před použitím mikromotoru, zkontrolujte správnost nastavených parametrů. 6.8 OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ Pro obnovu továrního nastavení postupujte dle níže uvedených instrukcí: 1. Vypněte přístroj. 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a MEMO na více než 2 vteřiny. Během tohoto procesu se na displeji zobrazí: Jakmile je proces dokončen, na displeji se zobrazí: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Mějte prosím na paměti, že tímto krokem, Obnovením továrního nastavení, dojde k vymazání všech individuálních nastavení.

19 6.9 ZOTAVENÍ BATERIE Nikl-metal hydridová baterie trpí paměťovým efektem, tzn. že při cyklu krátkodobého nabíjení a vybíjení může dojít ke snížení její kapacity. Abyste se zbavili tohoto jevu, používá se funkce zotavení baterie. 1. Vypněte přístroj 2. Připojte napájecí adaptér a zkontrolujte, že se rozsvítí kontrolka nabíjení (AC-IN) viz kapitola Připojení napájecího adaptéru. 3. Podržte zároveň tlačítka POWER a REV na více než 2 vteřiny. 4. Na delší dobu se rozezní zvuková signalizace a spustí se zotavení baterie. V tomto okamžiku začne pomalu blikat signalizace CHRG. 5. Baterie je automaticky vybita a nabita. Celý proces trvá cca 10 hodin. 6. Podržením tlačítka POWER na více než 2 vteřiny proces zastavíte. POZNÁMKA: Tato funkce není aktivována, pokud není zařízení připojeno k napájecímu adaptéru. Funkci není třeba spouštět po každém nabíjení. Funkce by měla být použita v případě, že dochází ke zkrácení pracovního času a baterie je relativně nová. Neopakujte zotavení baterie v krátkých časových úsecích, může zvýšit výskyt paměťového efektu. Funkce je efektivním řešením jevu zvaného paměťový efekt. Vzhledem k charakteristice baterií, je třeba pro úplné odstranění paměťového efektu spustit tuto funkcí vícekrát ZOBRAZENÍ VERZE SOFTWARE 1. Zapněte napájení a zvolte kontinuální rotační nástrojový systém. 2. Na více než dvě vteřiny podržte tlačítka TORQUE + a -. Na displeji se zobrazí verze software, například: Následně se zobrazení na displeji vrátí na první systém v nástrojové knihovně.

20 6.11 ÚDRŽBA Výměna baterie Přístroj X-SMART Plus je napájen dobíjecí baterií. Baterie má cca nabíjecích cyklů, v závislosti na pracovních podmínkách přístroje. V případě, že dojde ke snížení provozní doby nebo ke snižování otáček, a funkce Zotavení baterie nepomůže, je třeba baterii vyměnit. Při výměně baterie dbejte na uvedené Upozornění pro výměnu baterie. Výrobce se zříká jakékoliv zodpovědnosti závady či poruchy způsobené nedodržením těchto upozornění. UPOZORNĚNÍ PRO VÝMĚNU BATERIE: Nikdy neotevírejte jakoukoliv jinou část přístroje než je bateriový kryt. Dbejte na to, abyste zakoupili a používali pouze doporučenou baterii. V opačném případě může baterie způsobit poškození přístroje, vytečení nebo explodovat. Nikdy nevyměňujte baterii s vlhkýma rukama, může dojít tak k vyzkratování baterie a ke vniknutí vlhkosti do přístroje. Bateriový prostor je umístěn na zadní straně jednotky a kryt je přichycen šroubkem na spodní části jednotky. 1. Vypněte přístroj. 2. Odpojte napájecí adaptér. 3. Odšroubujte šroub uchycující kryt. 4. Odsuňte víko ve směru šipky (směrem ke spodku) a sundejte je. 5. Vyjměte baterii a vytáhněte kabel, který je uchycen do konektoru. UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie se přesvědčte, zda je odpojený napájecí adaptér. Při vyjmutí bateriového kabelu, dbejte na to, aby byl uchycen do konektoru. Nedodržení může vést k poškození kabelu. 6. Vložte konektor kabelu baterie do konektoru přístroje dle indikace polarity nálepka uvnitř bateriového prostoru a opatrně umístěte baterii do prostoru tak, aby nedošlo k zachycení/uskřípnutí kabelu. UPOZORNĚNÍ: V případě, že nemůžete zasunout konektor, je toto způsobeno špatnou polaritou. Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1)

UPOZORNĚNÍ: BALENÍ. POPIS PŘÍSTROJE A JEHO ČÁSTÍ (obr. 1) DIGITAL SHADE GUIDE UPOZORNĚNÍ: 1. Používejte pouze s originálním napáječem. 2. Nikdy se nedívejte přímo do špičky sondy při zapnuté lampě. 3. Nikdy neponořujte ručku nebo základnu do vody či jiné kapaliny.

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

CANAL PRO APEX LOCATOR

CANAL PRO APEX LOCATOR CANAL PRO APEX LOCATOR NÁVOD K POUŽITÍ ÚVOD S nákupem CanalPro Apex Locator jste udělali správný krok! Jedná se o nejinovativnější apex lokátor na trhu. Tento apex lokátor byl optimalizován na základě

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Zvedací kazeta ROOMER 5200

Zvedací kazeta ROOMER 5200 NÁVOD K OBSLUZE Zvedací kazeta ROOMER 5200 Zvedací kazeta Roomer 5200 nabízí jedinečné a široké možnosti při zvedání a přepravě pacienta z jedné místnosti do druhé. S dvěma aktivními popruhy je přesun

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj

Návod k obsluze. AEG Protect Alpha Napájecí zdroj 1 Český jazyk 2 Návod k obsluze AEG Protect Alpha Napájecí zdroj Obsah 1. Bezpečnost upozornění 2. Úvod 3. Odstraňování závad 4. Popis systému 4.1. Kontrola 4.2. Napájení 4.3. Umístění 4.4. Připojení 4.5.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a TPMS kontrola tlaku v pneumatice tpms4a Hlavní výhody použití systému TPMS - Neustálá kontrola tlaku a teploty pneumatik - Optimální přilnavost pneumatik - Prodloužení životnosti pneumatik - Úspora pohonných

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Zkrášlovací sada na obličej

Zkrášlovací sada na obličej Zkrášlovací sada na obličej m 305 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

HP 35. Návod k použití

HP 35. Návod k použití HP 35 Návod k použití 1. POPIS HP35 je výkonný a spolehlivý mikromotor určený pro použití v dentální praxi, zlatnictví a šperkařství. Rychlost kolektoru motoru se pohybuje 1 000 35 000 ot/min a je možno

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol.

Návod k použití obsahuje 9 kapitol, kdy každá se věnuje specifickému tématu. Dodatky na závěr návodu k použití jsou doplněním těchto kapitol. KAPITOLA 1: ÚVOD 1.1 Jak pracovat s návodem k použití Návod k použití, který držíte v rukou obsahuje informace o použití, instalaci a údržbě vibrátorů A11 a A12, vyrobených firmou Zhermack S.p.A. Vibrátory

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W E-S A D A TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W OVLÁDACÍ DISPLAY BATERKA MOTOR SENZOR ŠLAPÁNÍ Display PST

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Moderní endodoncie Bez kabelu a s velmi malou hlavou

Moderní endodoncie Bez kabelu a s velmi malou hlavou Moderní endodoncie Bez kabelu a s velmi malou hlavou Mysli Endo-neomezeně Volný pohyb bez omezení kabelem Absolutní volnost pohybu bez omezujícího tahu kabelu, bezpečná manipulace, vynikající viditelnost

Více