Aquaris micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquaris micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant."

Transkript

1 Aquaris micon Uživatelská příručka Life sounds brilliant.

2 Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Nastavení 7 Velikost baterie a ušních koncovek 8 Servisní informace 9 Baterie 10 Výměna nedobíjitelných baterií 10 Každodenní použití 12 Zapínání a vypínání 12 Vložení do ucha 14 Vyjímání 16 Nastavení hlasitosti 17 Změna naslouchacího programu 17 Spona Sport Clip 18 Telefonování 20 Program pro telefonování 20 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21 2 Obsah

3 Údržba a péče 22 Čištění 22 Sušení 25 Skladování 25 Výměna ušních koncovek a trubiček 25 Výměna oddělení pro baterii 25 Odstraňování potíží 26 Důležité informace 27 Předpokládané použití 27 Vysvětlení symbolů 27 Podmínky pro dopravu a skladování 28 Informace týkající se likvidace 28 Informace o shodě 29 Důležité bezpečnostní informace 30 Bezpečnost osob 30 Bezpečnost produktů 32 Potlačení hučení 36 Specifické informace pro danou zemi 39 Obsah 3

4 Vítejte Vybrali jste si sluchadla, jež jsou spolehlivým partnerem, který vás bude provázet každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového, bude Vám chvíli trvat, než se s nimi seznámíte. Pomůže Vám jednak tento dokument, jednak podpora od Vašeho foniatra. Velmi rychle oceníte výhody a vyšší kvalitu života, které Vám tato sluchadla přinášejí. UPOZORNĚNÍ Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku a dodržujte bezpečnostní informace v tomto dokumentu, abyste předešli škodám nebo úrazu. Aby Vám sluchadla přinášela co nejvíce výhod, používejte je každý den, od rána do večera. Zejména po delších obdobích života se ztrátou sluchu se doporučuje přikročit ke specializovaným cvičením sluchu - buď pod dozorem foniatra nebo i doma. 4 Vítejte

5 Vaše sluchadla Seznamte se se svými sluchadly Vaše sluchadla nemají žádné ovládací prvky. Jestliže si přejete manuálně nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy, můžete požádat svého foniatra, aby Vám zajistil dálkové ovládání (volitelný doplněk). Ochrana proti vodě Díky unikátní konstrukci jsou Vaše sluchadla vodotěsná. Například oddělení pro baterii má speciální těsnění a membrány na oddělení pro baterii zajišťují přívod vzduchu, který je pro funkci baterie potřebný, současně ale zabraňují vniknutí vody. Je ale důležité, abyste dodrželi několik málo základních pravidel. Vaše sluchadla jsou chráněna proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud jsou opatřena zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Ušní vložka pro plavání je uživatelským prvkem, který je založen na anatomii Vašeho ucha. Přesto všechno se dovnitř sluchadel nesmí dostat žádná vlhkost, např. v důsledku kondenzace. Dodržujte pokyny pro sušení v kapitole "Údržba a péče". Vaše sluchadla 5

6 Součásti a názvy Vaše sluchadla jsou vybavena buď trubičkou LifeTube nebo zvukovým hákem: ➊ Ušní koncovka (LifeTip) ➋ Konchální příchytka (volitelný doplněk) ➌ Trubička (LifeTube) ➍ Zvukový hák (alternativa) ➎ Mikrofonové membrány ➏ Oddělení pro baterii 6 Vaše sluchadla

7 Nastavení Požádejte svého foniatra, aby Vaše individuální nastavení vyznačil na následujících stranách. Naslouchací programy Další informace si přečtěte v kapitole "Změna naslouchacího programu". Funkce Zpoždění při zapínání Vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala. Další informace si přečtěte v kapitole "Zapínání a vypínání". e2e wireless Vám umožňuje používat dálková ovládání a ovládat obě sluchadla současně. Vaše sluchadla 7

8 Příslušenství Dálkové ovládání Aquapac (nepropustné vodotěsné pouzdro) Audiostreamer Spona Sport Clip Další informace si přečtěte v kapitole "Spona Sport Clip". Velikost baterie a ušních koncovek Baterie Nedobíjitelné baterie (velikost 13) Vyměnitelné ušních koncovky (pouze v případě trubiček LifeTube) Vložka LifeTip otevřená nebo zavřená Velikost Dvojitá vložka LifeTip Polootevřená ušní vložka LifeTip 8 Vaše sluchadla

9 Servisní informace Výrobní čísla Levé: Pravé: Data servisních úkonů 1: 2: 3: 4: 5: 6: Váš foniatr Datum zakoupení: Vaše sluchadla 9

10 Baterie Když je baterie vybitá, zvuk zeslábne a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Závisí na typu baterie, kolik budete mít času, než bude nutné baterii vyměnit. Výměna nedobíjitelných baterií Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Mějte na paměti, že náhradní baterie musíte mít neustále s sebou. Vyjímání: u Otevřete oddělení pro baterii. u Vytáhněte baterii nebo použijte magnetickou tyčinku. Magnetická tyčinka je k dispozici jako příslušenství. 10 Baterie

11 Vložení: u Z nové baterie odstraňte ochrannou fólii. u Zasuňte baterii do oddělení. Ujistěte se, že symboly "+" na baterii a v oddělení pro baterii si odpovídají (viz obrázek). u Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně. Nepokoušejte se zavřít oddělení pro baterii silou. Mohlo by se poškodit. POZNÁMKA u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Při výměně baterie používejte pouze prsty nebo magnetickou tyčinku. Baterie 11

12 Každodenní použití Zapínání a vypínání Máte několik možností, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout. POZNÁMKA Proniknutí vody způsobí poškození Vašich sluchadel. u V průběhu aktivit ve vodě používejte pro zapínání a vypínání sluchadla vždy jedině dálkové ovládání v pouzdru AquaPac. Prostřednictvím oddělení pro baterie: u Zapínání: Oddělení pro baterii uzavřete. Nastaví se předdefinovaná hlasitost a naslouchací program. u Vypínání: Otevřete oddělení pro baterii. Prostřednictvím dálkového ovládání: u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Po zapnutí se nastaví posledně používaná hlasitost a naslouchací program. 12 Každodenní použití

13 Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného signálu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto. Jestliže se sluchadla nebudou po několik dní používat, vyjměte baterie. Když je aktivována funkce zpoždění při zapínání, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadlo vložit do ucha, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání. Funkci "zpoždění při zapínání" Vám může aktivovat Váš foniatr. Každodenní použití 13

14 Vložení do ucha Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro Vaše pravé a levé ucho. Barevné značky na oddělení pro baterie označují stranu: červená značka = pravé ucho modrá značka = levé ucho Pokud chcete vložit sluchadlo do ucha, postupujte takto: u Podržte trubičku za ohyb, který je v blízkosti ušní koncovky. u Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ➊. u Mírně ji pootočte, aby byla dobře usazena. Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu. u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko. 14 Každodenní použití

15 Pravé sluchadlo si vkládejte do ucha pravou rukou a levé sluchadlo levou rukou. Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší. Volitelná konchální příchytka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Abyste konchální příchytku zajistili na místě, postupujte takto: u Konchální příchytku ohněte a nasaďte ji opatrně do prostoru v uchu (viz obrázek). Každodenní použití 15

16 Vyjímání u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➊. u Podržte trubičku a opatrně vytáhněte ušní koncovku z ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem. Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole "Údržba a péče". 16 Každodenní použití

17 Nastavení hlasitosti Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu. u Pokud upřednostňujete manuální nastavování hlasitosti, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Změna naslouchacího programu Naslouchací programy mění charakteristiky zvuku procházejícího sluchadlem. Pomáhají vybrat optimální nastavení pro každou situaci, ve které potřebujete slyšet. Na změnu naslouchacího programu můžete být upozorněni volitelným signálem. u Pokud si přejete manuálně přepnout naslouchací program, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Nahlédněte do kapitoly "Nastavení", kde naleznete seznam svých naslouchacích programů. Každodenní použití 17

18 Spona Sport Clip Spona Sport Clip pomáhá udržet Vaše sluchadla na svém místě v průběhu sportovních aktivit. Upevnění spony Sport Clip u Nasaďte sponu Sport Clip shora na své sluchadlo a rovnoměrně na ni zatlačte, až s klapnutím zaskočí na své místo. u Umístěte sluchadlo za ucho. u Navlékněte pojistnou šňůrku okolo svého ušního lalůčku, aby spona Sport Clip nemohla spadnout. I když máte sponu Sport Clip upevněnu, můžete i přesto svá sluchadla zapínat a vypínat pomocí oddělení pro baterie. 18 Každodenní použití

19 Odstranění spony Sport Clip u Pojistnou šňůrku stáhněte ze svého ušního lalůčku. u Sluchadlo sejměte. u Zatáhněte na pojistnou šňůrku směrem nahoru, abyste sponu Sport Clip odpojili. Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Každodenní použití 19

20 Telefonování Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto. Program pro telefonování Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování. u Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování. Informace o tom, zda je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". 20 Telefonování

21 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu Mnoho telefonů, ale i veřejných míst, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou Vaše sluchadla přímo přijímat požadovaný signál - bez rušivého hluku v prostředí. Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek. Tato funkce je k dispozici pouze v kombinaci s jednotkou audiostreameru. Vaše sluchadla mohou přijímat tento signál prostřednictvím audiostreameru. Audiostreamery jsou k dispozici jako volitelné doplňky. Požádejte svého foniatra, aby Vám zajistil vhodný audiostreamer a aby v konfiguraci nastavil program Telecoil. u Přepněte na program Telecoil, kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál. Informace o tom, zda je program Telecoil nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k audiostreameru. Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21

22 Údržba a péče Tato sluchadla jsou natolik robustní, že budou spolehlivě fungovat mnoho let. Nicméně je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, na která si brzy zvyknete. Čištění Sluchadla čistěte každý den, aby zůstala zachována jejich funkce a z hygienických důvodů. POZNÁMKA u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Trubičky LifeTube a koncovky LifeTip se nesmí dostat do vody. u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. u Svá sluchadla vyčistěte hadříkem s mikrovlákny. u Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, trubičky pravidelně čistěte pomocí speciálního čistícího drátku. Pokud budete potřebovat podrobnosti, viz kapitola "Čištění trubiček". 22 Údržba a péče

23 u Požádejte svého foniatra o doporučené čistící prostředky, speciální soupravu pro ošetřování a o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu. u Pokud budete potřebovat důkladnější profesionální čištění, vezměte svá sluchadla k foniatrovi. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Membránu oddělení pro baterii pravidelně čistěte hadříkem s mikrovlákny. Údržba a péče 23

24 Čištění trubiček LifeTube Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, můžete ušní maz z trubiček odstraňovat pomocí speciálního čistícího drátku. Vhodné čistící drátky si vyžádejte u svého foniatra. u Odšroubujte trubičku. u Do trubičky opatrně nasuňte čistící drátek. Začněte na opačné straně vůči ušní koncovce. u Čistící drátek protáhněte úplně celou trubičkou. u Odstraňte pryč všechen ušní maz nebo nečistoty, které se uvolnily z trubičky. u Celý čistící drátek vytáhněte z trubičky. u Trubičku našroubujte do sluchadla. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození ušního kanálu a ušního bubínku. u Před opětovným připojením trubičky LifeTube k Vašemu sluchadlu z ní vždy odstraňte čistící drátek Life. 24 Údržba a péče

25 Sušení u Vysoušení svých sluchadel provádějte přes noc a oddělení pro baterie přitom nechávejte otevřené. u Doporučené produkty pro sušení si vyžádejte od svého foniatra. Skladování u V průběhu déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřeným oddělením pro baterie (a s vyjmutými bateriemi) v systému pro vysoušení, abyste zabránili proniknutí vlhkosti. Výměna ušních koncovek a trubiček Sluchadla s trubičkou LifeTube u Požádejte svého foniatra, aby ušní koncovky a trubičky každé 3 až 6 měsíců nebo podle potřeby vyměnil. Výměna oddělení pro baterii Aby bylo zaručeno, že sluchadla zůstanou vodotěsná, musí být pravidelně podrobována servisní údržbě. Požádejte svého foniatra, aby jednou za rok vyměnil oddělení pro baterii Vašich sluchadel a aby tuto výměnu oddělení pro baterii zaznamenal do části "Servisní informace" této uživatelské příručky. Údržba a péče 25

26 Odstraňování potíží Problém a možná řešení Zvuk je slabý. Zvyšte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává pískavé zvuky. Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo. Snižte hlasitost. Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku. Zvuk je zkreslený. Snižte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává tónový signál. Vyměňte vybitou baterii. Sluchadlo nefunguje. Sluchadlo zapněte. Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete. Vyměňte vybitou baterii. Ujistěte se, že baterie je instalována správně. Je aktivní zpožděné zapínání. Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu. Pokud se budete potýkat s jakýmikoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra. 26 Odstraňování potíží

27 Důležité informace Předpokládané použití Sluchadla jsou určena pro zlepšení slyšení u osob, které mají tento smysl poškozen. Stanovení diagnózy a předepsání sluchadla musí být prováděno specialisty zaměřenými na zdravotní problematiku sluchu, jako jsou lékaři ORL nebo foniatři. Sluchadla a jejich příslušenství používejte jedině způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Vysvětlení symbolů Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví. Upozorňuje na hrozící hmotné škody. Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe. Důležité informace 27

28 Podmínky pro dopravu a skladování V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky: Skladování Přeprava Teplota 10 až 40 C -20 až 60 C Relativní vlhkost vzduchu 10 až 80% 5 až 90% Tlak vzduchu 700 až 1050 hpa 200 až 1200 hpa Na jiné součásti, jako jsou baterie, se mohou vztahovat jiné podmínky. Informace týkající se likvidace V rámci Evropské unie se na toto zařízení vztahuje "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických zařízeních, doplněná "Směrnicí 2003/108/EC" (WEEE). POZNÁMKA u Sluchadla, příslušenství a obaly recyklujte s souladu s národními předpisy. 28 Důležité informace

29 POZNÁMKA u Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte baterie do komunálního odpadu. u Baterie recyklujte nebo zneškodňujte v souladu s národními předpisy nebo je vraťte svému foniatrovi. Informace o shodě Značkou CE firma Sivantos prohlašuje, že se toto zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 93/42/EEC týkající zdravotnických prostředků. V případě produktů, v nichž je instalována funkce e2e wireless 2.0, firma Sivantos navíc ještě prohlašuje, že se dané zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 99/5/EC (R&TTE) týkající se koncových radiových a telekomunikačních zařízení. Důležité informace 29

30 Důležité bezpečnostní informace Bezpečnost osob UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Vždy používejte trubičku spolu s ušní koncovkou. u Ujistěte se, že je koncovka úplně upevněna. VÝSTRAHA Nebezpečí nepříznivého vlivu na elektronická zařízení! u V oblastech, kde je použití elektronických nebo bezdrátových zařízení omezeno a kde musí být Vaše zařízení vypnuto, zkontrolujte, že se tak skutečně stalo. VÝSTRAHA Nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele. u Používejte jedině sluchadla, která byla upravena speciálně pro Vaše potřeby. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu! u Nepoužívejte zařízení, na nichž je zřejmé, že jsou poškozená, a vraťte je na místo prodeje. 30 Důležité bezpečnostní informace

31 VÝSTRAHA Nebezpečí výbuchu! u Svá sluchadla nepoužívejte v prostorech, kde by se mohly vyskytnout výbušné plyny (např. v oblastech dolování). VÝSTRAHA Nebezpečí udušení! Vaše sluchadla obsahují malé součástky, které je možné spolknout. u Sluchadla, baterie a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a mentálně postižených osob. u Jestliže byly nějaké součástky spolknuty, neprodleně vyhledejte lékaře nebo nemocnici. Nabízíme speciální sluchadla, která jsou konstuována pro kojence a malé děti. u Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Důležité bezpečnostní informace 31

32 Bezpečnost produktů POZNÁMKA Prosakující baterie sluchadlo zničí. u Pokud se sluchadlo nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie. u Když se sluchadlo nepoužívá, vypněte je, abyste šetřili energii v baterii. POZNÁMKA u Chraňte svá sluchadla před extrémním horkem. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. POZNÁMKA u Nesušte svá sluchadla v mikrovlnné troubě. POZNÁMKA Různé typy silného záření, např. v průběhu rentgenových nebo MRI vyšetření hlavy, mohou sluchadla poškodit. u V průběhu těchto nebo podobných procedur sluchadla nepoužívejte. Slabší záření, např. od vysokofrekvenčních zařízení nebo bezpečnostních zařízeních na letištích, sluchadla nepoškozuje. 32 Důležité bezpečnostní informace

33 POZNÁMKA u Nemějte sluchadla nasazená, když si nanášíte make-up, používáte parfém, vodu po holení, lak na vlasy nebo opalovací krém. POZNÁMKA u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Neprostrkujte žádné předměty skrz membránu oddělení pro baterii. Důležité bezpečnostní informace 33

34 POZNÁMKA Vaše sluchadla odpovídají standardu IP 68, což znamená, že jsou chráněna proti prachu a vniknutí vody při trvalém ponoření (do hloubky do jednoho metru/tři stopy a po dobu až jedna hodina). u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Můžete svá sluchadla používat pro různé vodní aktivity, měli byste se ale vyhnout situacím, kdy je voda pod vysokým tlakem (např. potápění do hloubky nebo surfování), protože tím by se Vaše sluchadla mohla zničit. u Místo trubiček LifeTube a koncovek LifeTip používejte během vodních aktivit vhodné ušní vložky. u Používejte spony Sport Clip, aby bylo zaručeno, že Vaše sluchadla zůstanou v průběhu sportovních aktivit na svém místě. u Během aktivit ve vodě neotevírejte oddělení pro baterii. u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. u Pokud Vaše sluchadla přestanou pracovat nebo se objeví zpětná vazba, protože sluchadla byla vystavena prachu nebo kapalinám, opatrně foukejte skrz kryt mikrofonu a otevřete oddělení pro baterii, aby zařízení vyschlo. 34 Důležité bezpečnostní informace

35 Pouze pro dvě sluchadla nebo použijte dálkové ovládání: V některých zemích existují omezení týkající se používání bezdrátových zařízení. u Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na místní úřady. POZNÁMKA Vaše sluchadla jsou konstruována tak, aby vyhovovala mezinárodním normám, jež se týkají elektromagnetické slučitelnosti; přesto by se však mohlo vyskytnout rušení elektronických přístrojů v jejich blízkosti. V takovém případě se musíte vzdálit od zdrojů rušení. Důležité bezpečnostní informace 35

36 Potlačení hučení Vaše sluchadlo může být vybaveno funkcí pro potlačení hučení. Funkce pro potlačení hučení by se měla používat jedině na radu a po konzultaci s Vaším foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Existují určité potenciální problémy související s použitím jakéhokoli přístroje, který generuje zvuk, jehož cílem je léčba hučení. Přerušte použití a snažte se o lékařské vyhodnocení, pokud se vyskytne některá z následujících podmínek: u Chronické podráždění kůže na místě, okolo něj nebo v blízkosti místa, kde je sluchadlo umístěno. u Neobvyklé vedlejší účinky (např. závratě, nauzea, bolesti hlavy, bušení srdce). u Pozorované zhoršení sluchové funkce (např. snížená hlasitost, hovor není tak zřetelný). VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. 36 Důležité bezpečnostní informace

37 Pro foniatry: Cílovou populací jsou především dospělí lidé nad 21 let věku. Pacientovi může být k dispozici určitá míra ovládání úrovně nebo hlasitosti signálu a pacient by měl toto nastavení, stejně jako úroveň pohodlí a zvuk signálu, prodiskutovat se svým foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Pokud by funkce pro potlačení hučení měla být ve sluchadle nastavena na takovou úroveň, doporučte uživateli maximální dobu, po kterou by měl během jednoho funkci pro potlačení hučení používat. Například směrnice bezpečnosti práce omezují trvalou expozici hluku na úrovni 80 dba SPL na 8 hodin za jeden den. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. Důležité bezpečnostní informace 37

38 VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Foniatr by měl uživateli, který chce využívat funkci pro potlačení hučení, doporučit, aby se neprodleně obrátil s prosbou o konzultaci na lékaře s příslušnou odborností (nejlépe na ušního specialistu), než začne funkci pro potlačení hučení používat, pokud foniatr dotazem, skutečným pozorováním, vyšetřením nebo z jiných dostupných informačních zdrojů o budoucím uživateli zjistí, že se u tohoto uživatele vyskytuje některá z následujících podmínek: u Viditelná vrozená nebo traumatická deformace ucha. u Anamnéza aktivní drenáže z ucha v průběhu posledních 90 dní. u Anamnéza náhlé nebo rychle se zhoršující ztráty sluchu během posledních 90 dní. u Akutní nebo chronické závratě. u Jednostranná náhlá ztráta sluchu nebo nedávné propuknutí zhoršování sluchu během posledních 90 dní. 38 Důležité bezpečnostní informace

39 Specifické informace pro danou zemi Specifické informace pro danou zemi 39

40 Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG. Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Document No. A91SAT T02-2D00 CS Order/Item No Master Rev02, TA Siemens AG,

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Inteligentní nočník UŽIVATELSKÝ MANUÁL Testováno samotnými dětmi Při používání nočníku, mějte svoje dítě stále pod dohledem Proč zrovna inteligentní nočník? Inteligentní nočník, je inteligentní dětská

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

PM 250. z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11

PM 250. z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11 powered b y PM 250 z Měření srdeční frekvence se smartphonem Návod k použití...2 11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

RX430 extremo. Rychlý návod k použití

RX430 extremo. Rychlý návod k použití RX430 extremo Rychlý návod k použití Obsah Než začnete... 2 Funkce DUAL SIM... 3 Odolnost proti vodě a prachu IP67... 3 Důležité pokyny... 4 Vložení SIM karet a paměťové karty... 6 Ovládací prvky... 8

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024.

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome BG2038 BG2036 BG2028 BG2026 BG2025 BG2024 User manual 1 26 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 72. z Iontová obličejová sauna. Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 72 CZ z Iontová obličejová sauna Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Obsah balení...2 2. Bezpečnostní pokyny...3 3. K seznámení...4 4. Použití

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více