Aquaris micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquaris micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant."

Transkript

1 Aquaris micon Uživatelská příručka Life sounds brilliant.

2 Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Nastavení 7 Velikost baterie a ušních koncovek 8 Servisní informace 9 Baterie 10 Výměna nedobíjitelných baterií 10 Každodenní použití 12 Zapínání a vypínání 12 Vložení do ucha 14 Vyjímání 16 Nastavení hlasitosti 17 Změna naslouchacího programu 17 Spona Sport Clip 18 Telefonování 20 Program pro telefonování 20 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21 2 Obsah

3 Údržba a péče 22 Čištění 22 Sušení 25 Skladování 25 Výměna ušních koncovek a trubiček 25 Výměna oddělení pro baterii 25 Odstraňování potíží 26 Důležité informace 27 Předpokládané použití 27 Vysvětlení symbolů 27 Podmínky pro dopravu a skladování 28 Informace týkající se likvidace 28 Informace o shodě 29 Důležité bezpečnostní informace 30 Bezpečnost osob 30 Bezpečnost produktů 32 Potlačení hučení 36 Specifické informace pro danou zemi 39 Obsah 3

4 Vítejte Vybrali jste si sluchadla, jež jsou spolehlivým partnerem, který vás bude provázet každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového, bude Vám chvíli trvat, než se s nimi seznámíte. Pomůže Vám jednak tento dokument, jednak podpora od Vašeho foniatra. Velmi rychle oceníte výhody a vyšší kvalitu života, které Vám tato sluchadla přinášejí. UPOZORNĚNÍ Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku a dodržujte bezpečnostní informace v tomto dokumentu, abyste předešli škodám nebo úrazu. Aby Vám sluchadla přinášela co nejvíce výhod, používejte je každý den, od rána do večera. Zejména po delších obdobích života se ztrátou sluchu se doporučuje přikročit ke specializovaným cvičením sluchu - buď pod dozorem foniatra nebo i doma. 4 Vítejte

5 Vaše sluchadla Seznamte se se svými sluchadly Vaše sluchadla nemají žádné ovládací prvky. Jestliže si přejete manuálně nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy, můžete požádat svého foniatra, aby Vám zajistil dálkové ovládání (volitelný doplněk). Ochrana proti vodě Díky unikátní konstrukci jsou Vaše sluchadla vodotěsná. Například oddělení pro baterii má speciální těsnění a membrány na oddělení pro baterii zajišťují přívod vzduchu, který je pro funkci baterie potřebný, současně ale zabraňují vniknutí vody. Je ale důležité, abyste dodrželi několik málo základních pravidel. Vaše sluchadla jsou chráněna proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud jsou opatřena zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Ušní vložka pro plavání je uživatelským prvkem, který je založen na anatomii Vašeho ucha. Přesto všechno se dovnitř sluchadel nesmí dostat žádná vlhkost, např. v důsledku kondenzace. Dodržujte pokyny pro sušení v kapitole "Údržba a péče". Vaše sluchadla 5

6 Součásti a názvy Vaše sluchadla jsou vybavena buď trubičkou LifeTube nebo zvukovým hákem: ➊ Ušní koncovka (LifeTip) ➋ Konchální příchytka (volitelný doplněk) ➌ Trubička (LifeTube) ➍ Zvukový hák (alternativa) ➎ Mikrofonové membrány ➏ Oddělení pro baterii 6 Vaše sluchadla

7 Nastavení Požádejte svého foniatra, aby Vaše individuální nastavení vyznačil na následujících stranách. Naslouchací programy Další informace si přečtěte v kapitole "Změna naslouchacího programu". Funkce Zpoždění při zapínání Vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala. Další informace si přečtěte v kapitole "Zapínání a vypínání". e2e wireless Vám umožňuje používat dálková ovládání a ovládat obě sluchadla současně. Vaše sluchadla 7

8 Příslušenství Dálkové ovládání Aquapac (nepropustné vodotěsné pouzdro) Audiostreamer Spona Sport Clip Další informace si přečtěte v kapitole "Spona Sport Clip". Velikost baterie a ušních koncovek Baterie Nedobíjitelné baterie (velikost 13) Vyměnitelné ušních koncovky (pouze v případě trubiček LifeTube) Vložka LifeTip otevřená nebo zavřená Velikost Dvojitá vložka LifeTip Polootevřená ušní vložka LifeTip 8 Vaše sluchadla

9 Servisní informace Výrobní čísla Levé: Pravé: Data servisních úkonů 1: 2: 3: 4: 5: 6: Váš foniatr Datum zakoupení: Vaše sluchadla 9

10 Baterie Když je baterie vybitá, zvuk zeslábne a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Závisí na typu baterie, kolik budete mít času, než bude nutné baterii vyměnit. Výměna nedobíjitelných baterií Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Mějte na paměti, že náhradní baterie musíte mít neustále s sebou. Vyjímání: u Otevřete oddělení pro baterii. u Vytáhněte baterii nebo použijte magnetickou tyčinku. Magnetická tyčinka je k dispozici jako příslušenství. 10 Baterie

11 Vložení: u Z nové baterie odstraňte ochrannou fólii. u Zasuňte baterii do oddělení. Ujistěte se, že symboly "+" na baterii a v oddělení pro baterii si odpovídají (viz obrázek). u Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně. Nepokoušejte se zavřít oddělení pro baterii silou. Mohlo by se poškodit. POZNÁMKA u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Při výměně baterie používejte pouze prsty nebo magnetickou tyčinku. Baterie 11

12 Každodenní použití Zapínání a vypínání Máte několik možností, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout. POZNÁMKA Proniknutí vody způsobí poškození Vašich sluchadel. u V průběhu aktivit ve vodě používejte pro zapínání a vypínání sluchadla vždy jedině dálkové ovládání v pouzdru AquaPac. Prostřednictvím oddělení pro baterie: u Zapínání: Oddělení pro baterii uzavřete. Nastaví se předdefinovaná hlasitost a naslouchací program. u Vypínání: Otevřete oddělení pro baterii. Prostřednictvím dálkového ovládání: u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Po zapnutí se nastaví posledně používaná hlasitost a naslouchací program. 12 Každodenní použití

13 Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného signálu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto. Jestliže se sluchadla nebudou po několik dní používat, vyjměte baterie. Když je aktivována funkce zpoždění při zapínání, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadlo vložit do ucha, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání. Funkci "zpoždění při zapínání" Vám může aktivovat Váš foniatr. Každodenní použití 13

14 Vložení do ucha Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro Vaše pravé a levé ucho. Barevné značky na oddělení pro baterie označují stranu: červená značka = pravé ucho modrá značka = levé ucho Pokud chcete vložit sluchadlo do ucha, postupujte takto: u Podržte trubičku za ohyb, který je v blízkosti ušní koncovky. u Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ➊. u Mírně ji pootočte, aby byla dobře usazena. Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu. u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko. 14 Každodenní použití

15 Pravé sluchadlo si vkládejte do ucha pravou rukou a levé sluchadlo levou rukou. Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší. Volitelná konchální příchytka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Abyste konchální příchytku zajistili na místě, postupujte takto: u Konchální příchytku ohněte a nasaďte ji opatrně do prostoru v uchu (viz obrázek). Každodenní použití 15

16 Vyjímání u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➊. u Podržte trubičku a opatrně vytáhněte ušní koncovku z ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem. Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole "Údržba a péče". 16 Každodenní použití

17 Nastavení hlasitosti Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu. u Pokud upřednostňujete manuální nastavování hlasitosti, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Změna naslouchacího programu Naslouchací programy mění charakteristiky zvuku procházejícího sluchadlem. Pomáhají vybrat optimální nastavení pro každou situaci, ve které potřebujete slyšet. Na změnu naslouchacího programu můžete být upozorněni volitelným signálem. u Pokud si přejete manuálně přepnout naslouchací program, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Nahlédněte do kapitoly "Nastavení", kde naleznete seznam svých naslouchacích programů. Každodenní použití 17

18 Spona Sport Clip Spona Sport Clip pomáhá udržet Vaše sluchadla na svém místě v průběhu sportovních aktivit. Upevnění spony Sport Clip u Nasaďte sponu Sport Clip shora na své sluchadlo a rovnoměrně na ni zatlačte, až s klapnutím zaskočí na své místo. u Umístěte sluchadlo za ucho. u Navlékněte pojistnou šňůrku okolo svého ušního lalůčku, aby spona Sport Clip nemohla spadnout. I když máte sponu Sport Clip upevněnu, můžete i přesto svá sluchadla zapínat a vypínat pomocí oddělení pro baterie. 18 Každodenní použití

19 Odstranění spony Sport Clip u Pojistnou šňůrku stáhněte ze svého ušního lalůčku. u Sluchadlo sejměte. u Zatáhněte na pojistnou šňůrku směrem nahoru, abyste sponu Sport Clip odpojili. Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Každodenní použití 19

20 Telefonování Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto. Program pro telefonování Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování. u Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování. Informace o tom, zda je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". 20 Telefonování

21 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu Mnoho telefonů, ale i veřejných míst, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou Vaše sluchadla přímo přijímat požadovaný signál - bez rušivého hluku v prostředí. Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek. Tato funkce je k dispozici pouze v kombinaci s jednotkou audiostreameru. Vaše sluchadla mohou přijímat tento signál prostřednictvím audiostreameru. Audiostreamery jsou k dispozici jako volitelné doplňky. Požádejte svého foniatra, aby Vám zajistil vhodný audiostreamer a aby v konfiguraci nastavil program Telecoil. u Přepněte na program Telecoil, kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál. Informace o tom, zda je program Telecoil nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k audiostreameru. Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21

22 Údržba a péče Tato sluchadla jsou natolik robustní, že budou spolehlivě fungovat mnoho let. Nicméně je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, na která si brzy zvyknete. Čištění Sluchadla čistěte každý den, aby zůstala zachována jejich funkce a z hygienických důvodů. POZNÁMKA u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Trubičky LifeTube a koncovky LifeTip se nesmí dostat do vody. u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. u Svá sluchadla vyčistěte hadříkem s mikrovlákny. u Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, trubičky pravidelně čistěte pomocí speciálního čistícího drátku. Pokud budete potřebovat podrobnosti, viz kapitola "Čištění trubiček". 22 Údržba a péče

23 u Požádejte svého foniatra o doporučené čistící prostředky, speciální soupravu pro ošetřování a o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu. u Pokud budete potřebovat důkladnější profesionální čištění, vezměte svá sluchadla k foniatrovi. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Membránu oddělení pro baterii pravidelně čistěte hadříkem s mikrovlákny. Údržba a péče 23

24 Čištění trubiček LifeTube Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, můžete ušní maz z trubiček odstraňovat pomocí speciálního čistícího drátku. Vhodné čistící drátky si vyžádejte u svého foniatra. u Odšroubujte trubičku. u Do trubičky opatrně nasuňte čistící drátek. Začněte na opačné straně vůči ušní koncovce. u Čistící drátek protáhněte úplně celou trubičkou. u Odstraňte pryč všechen ušní maz nebo nečistoty, které se uvolnily z trubičky. u Celý čistící drátek vytáhněte z trubičky. u Trubičku našroubujte do sluchadla. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození ušního kanálu a ušního bubínku. u Před opětovným připojením trubičky LifeTube k Vašemu sluchadlu z ní vždy odstraňte čistící drátek Life. 24 Údržba a péče

25 Sušení u Vysoušení svých sluchadel provádějte přes noc a oddělení pro baterie přitom nechávejte otevřené. u Doporučené produkty pro sušení si vyžádejte od svého foniatra. Skladování u V průběhu déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřeným oddělením pro baterie (a s vyjmutými bateriemi) v systému pro vysoušení, abyste zabránili proniknutí vlhkosti. Výměna ušních koncovek a trubiček Sluchadla s trubičkou LifeTube u Požádejte svého foniatra, aby ušní koncovky a trubičky každé 3 až 6 měsíců nebo podle potřeby vyměnil. Výměna oddělení pro baterii Aby bylo zaručeno, že sluchadla zůstanou vodotěsná, musí být pravidelně podrobována servisní údržbě. Požádejte svého foniatra, aby jednou za rok vyměnil oddělení pro baterii Vašich sluchadel a aby tuto výměnu oddělení pro baterii zaznamenal do části "Servisní informace" této uživatelské příručky. Údržba a péče 25

26 Odstraňování potíží Problém a možná řešení Zvuk je slabý. Zvyšte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává pískavé zvuky. Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo. Snižte hlasitost. Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku. Zvuk je zkreslený. Snižte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává tónový signál. Vyměňte vybitou baterii. Sluchadlo nefunguje. Sluchadlo zapněte. Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete. Vyměňte vybitou baterii. Ujistěte se, že baterie je instalována správně. Je aktivní zpožděné zapínání. Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu. Pokud se budete potýkat s jakýmikoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra. 26 Odstraňování potíží

27 Důležité informace Předpokládané použití Sluchadla jsou určena pro zlepšení slyšení u osob, které mají tento smysl poškozen. Stanovení diagnózy a předepsání sluchadla musí být prováděno specialisty zaměřenými na zdravotní problematiku sluchu, jako jsou lékaři ORL nebo foniatři. Sluchadla a jejich příslušenství používejte jedině způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Vysvětlení symbolů Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví. Upozorňuje na hrozící hmotné škody. Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe. Důležité informace 27

28 Podmínky pro dopravu a skladování V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky: Skladování Přeprava Teplota 10 až 40 C -20 až 60 C Relativní vlhkost vzduchu 10 až 80% 5 až 90% Tlak vzduchu 700 až 1050 hpa 200 až 1200 hpa Na jiné součásti, jako jsou baterie, se mohou vztahovat jiné podmínky. Informace týkající se likvidace V rámci Evropské unie se na toto zařízení vztahuje "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických zařízeních, doplněná "Směrnicí 2003/108/EC" (WEEE). POZNÁMKA u Sluchadla, příslušenství a obaly recyklujte s souladu s národními předpisy. 28 Důležité informace

29 POZNÁMKA u Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte baterie do komunálního odpadu. u Baterie recyklujte nebo zneškodňujte v souladu s národními předpisy nebo je vraťte svému foniatrovi. Informace o shodě Značkou CE firma Sivantos prohlašuje, že se toto zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 93/42/EEC týkající zdravotnických prostředků. V případě produktů, v nichž je instalována funkce e2e wireless 2.0, firma Sivantos navíc ještě prohlašuje, že se dané zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 99/5/EC (R&TTE) týkající se koncových radiových a telekomunikačních zařízení. Důležité informace 29

30 Důležité bezpečnostní informace Bezpečnost osob UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Vždy používejte trubičku spolu s ušní koncovkou. u Ujistěte se, že je koncovka úplně upevněna. VÝSTRAHA Nebezpečí nepříznivého vlivu na elektronická zařízení! u V oblastech, kde je použití elektronických nebo bezdrátových zařízení omezeno a kde musí být Vaše zařízení vypnuto, zkontrolujte, že se tak skutečně stalo. VÝSTRAHA Nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele. u Používejte jedině sluchadla, která byla upravena speciálně pro Vaše potřeby. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu! u Nepoužívejte zařízení, na nichž je zřejmé, že jsou poškozená, a vraťte je na místo prodeje. 30 Důležité bezpečnostní informace

31 VÝSTRAHA Nebezpečí výbuchu! u Svá sluchadla nepoužívejte v prostorech, kde by se mohly vyskytnout výbušné plyny (např. v oblastech dolování). VÝSTRAHA Nebezpečí udušení! Vaše sluchadla obsahují malé součástky, které je možné spolknout. u Sluchadla, baterie a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a mentálně postižených osob. u Jestliže byly nějaké součástky spolknuty, neprodleně vyhledejte lékaře nebo nemocnici. Nabízíme speciální sluchadla, která jsou konstuována pro kojence a malé děti. u Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Důležité bezpečnostní informace 31

32 Bezpečnost produktů POZNÁMKA Prosakující baterie sluchadlo zničí. u Pokud se sluchadlo nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie. u Když se sluchadlo nepoužívá, vypněte je, abyste šetřili energii v baterii. POZNÁMKA u Chraňte svá sluchadla před extrémním horkem. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. POZNÁMKA u Nesušte svá sluchadla v mikrovlnné troubě. POZNÁMKA Různé typy silného záření, např. v průběhu rentgenových nebo MRI vyšetření hlavy, mohou sluchadla poškodit. u V průběhu těchto nebo podobných procedur sluchadla nepoužívejte. Slabší záření, např. od vysokofrekvenčních zařízení nebo bezpečnostních zařízeních na letištích, sluchadla nepoškozuje. 32 Důležité bezpečnostní informace

33 POZNÁMKA u Nemějte sluchadla nasazená, když si nanášíte make-up, používáte parfém, vodu po holení, lak na vlasy nebo opalovací krém. POZNÁMKA u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Neprostrkujte žádné předměty skrz membránu oddělení pro baterii. Důležité bezpečnostní informace 33

34 POZNÁMKA Vaše sluchadla odpovídají standardu IP 68, což znamená, že jsou chráněna proti prachu a vniknutí vody při trvalém ponoření (do hloubky do jednoho metru/tři stopy a po dobu až jedna hodina). u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Můžete svá sluchadla používat pro různé vodní aktivity, měli byste se ale vyhnout situacím, kdy je voda pod vysokým tlakem (např. potápění do hloubky nebo surfování), protože tím by se Vaše sluchadla mohla zničit. u Místo trubiček LifeTube a koncovek LifeTip používejte během vodních aktivit vhodné ušní vložky. u Používejte spony Sport Clip, aby bylo zaručeno, že Vaše sluchadla zůstanou v průběhu sportovních aktivit na svém místě. u Během aktivit ve vodě neotevírejte oddělení pro baterii. u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. u Pokud Vaše sluchadla přestanou pracovat nebo se objeví zpětná vazba, protože sluchadla byla vystavena prachu nebo kapalinám, opatrně foukejte skrz kryt mikrofonu a otevřete oddělení pro baterii, aby zařízení vyschlo. 34 Důležité bezpečnostní informace

35 Pouze pro dvě sluchadla nebo použijte dálkové ovládání: V některých zemích existují omezení týkající se používání bezdrátových zařízení. u Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na místní úřady. POZNÁMKA Vaše sluchadla jsou konstruována tak, aby vyhovovala mezinárodním normám, jež se týkají elektromagnetické slučitelnosti; přesto by se však mohlo vyskytnout rušení elektronických přístrojů v jejich blízkosti. V takovém případě se musíte vzdálit od zdrojů rušení. Důležité bezpečnostní informace 35

36 Potlačení hučení Vaše sluchadlo může být vybaveno funkcí pro potlačení hučení. Funkce pro potlačení hučení by se měla používat jedině na radu a po konzultaci s Vaším foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Existují určité potenciální problémy související s použitím jakéhokoli přístroje, který generuje zvuk, jehož cílem je léčba hučení. Přerušte použití a snažte se o lékařské vyhodnocení, pokud se vyskytne některá z následujících podmínek: u Chronické podráždění kůže na místě, okolo něj nebo v blízkosti místa, kde je sluchadlo umístěno. u Neobvyklé vedlejší účinky (např. závratě, nauzea, bolesti hlavy, bušení srdce). u Pozorované zhoršení sluchové funkce (např. snížená hlasitost, hovor není tak zřetelný). VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. 36 Důležité bezpečnostní informace

37 Pro foniatry: Cílovou populací jsou především dospělí lidé nad 21 let věku. Pacientovi může být k dispozici určitá míra ovládání úrovně nebo hlasitosti signálu a pacient by měl toto nastavení, stejně jako úroveň pohodlí a zvuk signálu, prodiskutovat se svým foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Pokud by funkce pro potlačení hučení měla být ve sluchadle nastavena na takovou úroveň, doporučte uživateli maximální dobu, po kterou by měl během jednoho funkci pro potlačení hučení používat. Například směrnice bezpečnosti práce omezují trvalou expozici hluku na úrovni 80 dba SPL na 8 hodin za jeden den. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. Důležité bezpečnostní informace 37

38 VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Foniatr by měl uživateli, který chce využívat funkci pro potlačení hučení, doporučit, aby se neprodleně obrátil s prosbou o konzultaci na lékaře s příslušnou odborností (nejlépe na ušního specialistu), než začne funkci pro potlačení hučení používat, pokud foniatr dotazem, skutečným pozorováním, vyšetřením nebo z jiných dostupných informačních zdrojů o budoucím uživateli zjistí, že se u tohoto uživatele vyskytuje některá z následujících podmínek: u Viditelná vrozená nebo traumatická deformace ucha. u Anamnéza aktivní drenáže z ucha v průběhu posledních 90 dní. u Anamnéza náhlé nebo rychle se zhoršující ztráty sluchu během posledních 90 dní. u Akutní nebo chronické závratě. u Jednostranná náhlá ztráta sluchu nebo nedávné propuknutí zhoršování sluchu během posledních 90 dní. 38 Důležité bezpečnostní informace

39 Specifické informace pro danou zemi Specifické informace pro danou zemi 39

40 Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG. Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Document No. A91SAT T02-2D00 CS Order/Item No Master Rev02, TA Siemens AG,

Pure micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky 7 Nastavení 10 Velikost

Více

Siemens Life micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Uživatelská příručka.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky 7 Nastavení

Více

Ace micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Ace micon. Uživatelská příručka.  Life sounds brilliant. Ace micon Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky 7 Nastavení 9 Velikost

Více

Motion M micon Motion P micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky

Více

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti

Více

Sirion IT/CT/CIC. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant. iemens ITE micon_cs.indb

Sirion IT/CT/CIC. Uživatelská příručka.  Life sounds brilliant. iemens ITE micon_cs.indb Sirion IT/CT/CIC Uživatelská příručka www.bestsound-technology.cz Life sounds brilliant. iemens ITE micon_cs.indb 1 03.09.2013 10:32:33 Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5

Více

Motion SX micon Motion PX micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Uživatelská příručka.  Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky

Více

Uživatelská sluchadla

Uživatelská sluchadla Uživatelská sluchadla Insio binax Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Typ sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy

Více

Orion 2 RIC312. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Orion 2 RIC312. Uživatelská příručka.  Life sounds brilliant. Orion 2 RIC312 Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Typ sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Ovládací prvky

Více

Intuis Life, Intuis S Dir/Pro S Dir, Intuis Dir/Pro S Dir, Intuis SP Dir/Pro SP Dir, Lotus Pro M, P, SP, 2SP.

Intuis Life, Intuis S Dir/Pro S Dir, Intuis Dir/Pro S Dir, Intuis SP Dir/Pro SP Dir, Lotus Pro M, P, SP, 2SP. Intuis Life, Intuis S Dir/Pro S Dir, Intuis Dir/Pro S Dir, Intuis SP Dir/Pro SP Dir, Lotus Pro M, P, SP, 2SP. Návod k obsluze www.bestsound-technology.cz Obsah Obsah Závěsná sluchadla 4 Předpokládané použití

Více

easypocket Version 2 Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant.

easypocket Version 2 Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. easypocket Version 2 Uživatelská příručka www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Obsah Vaše dálkové ovládání 4 Přehled 5 Displej 6 Ovládací tlačítka 8 Spínač pro zablokování tlačítek 10 Programování

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-X Zvukovodové sluchadlo Sluchadlo a příslušenství zobrazené v tomto návodu nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-CIC/RE-CIC-TR Nitroušní sluchadlo Sluchadlo a příslušenství zobrazené v tomto návodu na používání nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-CIC/IIC Kanálové sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) Model sluchadla a programy nastavené ve Vašem sluchadle: Model: ME3-CIC/IIC ME5-CIC/IIC ME10-CIC/IIC Datum:

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Návod k použití Bravo. B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo

Návod k použití Bravo. B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo Návod k použití Bravo B1X / B2X / BXP Zvukovodové sluchadlo Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět

Více

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo

Návod k použití Bravo. B1 / B2 Závěsné sluchadlo Návod k použití Bravo B1 / B2 Závěsné sluchadlo Obsah Vaše sluchadlo, ušní tvarovka a další příslušenství nemusí vypadat přesně stejně, jako v tomto návodu na používání. Vyhrazujeme si právo provádět určité

Více

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového sluchadla Interton! Tato brožura popisuje funkci kapesního sluchadla Interton Bodyworn. Jednotlivé dostupné funkce jsou závislé

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Centronic SunWindControl SWC241-II

Centronic SunWindControl SWC241-II Centronic SunWindControl SWC241-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač pro řízení síly větru Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese SHL3850NC

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese  SHL3850NC Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SHL3850NC Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité bezpečnostní

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod k montáži a obsluze 5kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

HA 20. z Naslouchátko Návod k použití

HA 20. z Naslouchátko Návod k použití HA 20 z Naslouchátko Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de Obsah Obsah balení...

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla

Údržba a čistění zvukovodových sluchadel. Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Údržba a čistění zvukovodových sluchadel 6 Stručné rady jak udržovat a čistit kanálová (CIC) a zvukovodová (ITE) sluchadla Toto je šestá ze série brožur Widex o sluchu a tématech s ním spojených. Údržba

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo

NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU. ME-19 Závěsné sluchadlo NÁVOD K POUŽITÍ SLUCHADLA MENU ME-19 Závěsné sluchadlo VAŠE SLUCHADLO WIDEX (Vyplní lékař) MENU3 MENU5 MENU10Pro Datum: Typ baterie: 13 2 Programy: 66 Master Hudba TV T M+T Standard Přivykání Rozšíření

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-m Závěsné sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-m Závěsné sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-m Závěsné sluchadlo 2 Sluchadlo, ušní sada a příslušenství vyobrazené v tomto návodě nemusí vypadat zcela shodně jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo podle potřeby provádět

Více

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II cs Návod k montáži a obsluze 10kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití

Masážní přístroj hlavy. Breo IDream Návod k použití Masážní přístroj hlavy Breo IDream 1180 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 VLASTNOSTI PRODUKTU... 4 BODY ÚČINNOSTI... 4 POPIS VÝROBKU... 5 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...

Více

Centronic MemoControl MC441-II

Centronic MemoControl MC441-II Centronic MemoControl MC441-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač s funkcí Memory Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

MPE 58. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití

MPE 58. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití MPE 58 z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážená zákaznice,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Centronic SunWindControl SWC241-II

Centronic SunWindControl SWC241-II Centronic SunWindControl SWC241-II cs Návod na montáž a obsluhu Ruční vysílač pro řízení větru Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3100 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 8 Použití bezdrátového zařízení TV Link 8 Řešení problémů

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití FT 70 z Multifunkční teploměr Návod k použití CZ BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

VAX MACH FLOOR návod na vysavač

VAX MACH FLOOR návod na vysavač VAX MACH FLOOR návod na vysavač Bezpečnostní opatření Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití. Vysavač nezůstává vzpřímený. Produkt je pouze k vnitřnímu

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze

Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Bezkontaktní čelní infračervený teploměr Návod k obsluze Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní informace. 1 Obsah 1) Obecné informace... 3 2)

Více

Centronic SunWindControl SWC442-II

Centronic SunWindControl SWC442-II Centronic SunWindControl SWC442-II cs Návod k montáži a obsluze Ruční vysílač pro řídicí jednotku intenzity slunečního svitu síly větru světla Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209)

Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Bluetooth Stereo Headset uživatelská příručka (BS-209) Obsah: O BS-209 Stereo headsetu... 2 O Bluetooth technologii... 2 Přehled... 2 Obsah balení... 2 Nabíjení headsetu... 2 Doba nabíjení headsetu...

Více

BRÝLE 3D NÁVOD K OBSLUZE AG-S360. www.lg.com. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

BRÝLE 3D NÁVOD K OBSLUZE AG-S360. www.lg.com. Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. NÁVOD K OBSLUZE BRÝLE 3D Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AG-S360 P/NO: SAC34026215 (1303-REV00) www.lg.com VLASTNOSTI AG-S360 jsou

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II cs Návod na montáž a obsluhu Světelné čidlos dálkovým ovládáním Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání

Návod k obsluze. Interton Dálkové ovládání Návod k obsluze Interton Dálkové ovládání Úvod Gratulujeme Vám ke koupi Dálkového ovládání Interton. Dálkové ovládání Interton Vám umožní ovládat Vaše sluchadla vybavená 2.4 GHz bezdrátovou technologií.

Více

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe

Aktualizováno 17.03.2015. Čistící sada INTEX Deluxe Aktualizováno 17.03.2015 Čistící sada INTEX Deluxe 1 NEŽ ZAČNETE SE SAMOTNÝM POUŽÍVÁNÍM, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SOUČÁSTÍ. TATO DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Digitální klopový mikrofon. Příručka výrobku. Čeština

Digitální klopový mikrofon. Příručka výrobku. Čeština Digitální klopový mikrofon Příručka výrobku Čeština Úvod Děkujeme vám za zakoupení mikrofonu Aputure A.Lyra. Aputure A.Lyra je profesionální digitální klopový mikrofon navržen pro ios zařízení. Je vhodný

Více

Protištěkací stanice PetSafe

Protištěkací stanice PetSafe Protištěkací stanice PetSafe venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794 Návod k použití Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu Pro další informace o výrobku

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

MPE 38. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití

MPE 38. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití MPE 38 CZ z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 18 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-55 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážená

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

MPE 38. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití

MPE 38. z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití MPE 38 CZ z UV urychlovač schnutí laku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážená

Více

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 1 Uživatelská příručka Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 2 ÚVOD CLA9/CLA9T je dobíjecí zařízení pro příposlech. Zařízení zesiluje řeč spolu se zvuky z různých zdrojů, jako je televize, rádio

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více