Aquaris micon. Uživatelská příručka. Life sounds brilliant.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aquaris micon. Uživatelská příručka. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant."

Transkript

1 Aquaris micon Uživatelská příručka Life sounds brilliant.

2 Obsah Vítejte 4 Vaše sluchadla 5 Seznamte se se svými sluchadly 5 Součásti a názvy 6 Nastavení 7 Velikost baterie a ušních koncovek 8 Servisní informace 9 Baterie 10 Výměna nedobíjitelných baterií 10 Každodenní použití 12 Zapínání a vypínání 12 Vložení do ucha 14 Vyjímání 16 Nastavení hlasitosti 17 Změna naslouchacího programu 17 Spona Sport Clip 18 Telefonování 20 Program pro telefonování 20 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21 2 Obsah

3 Údržba a péče 22 Čištění 22 Sušení 25 Skladování 25 Výměna ušních koncovek a trubiček 25 Výměna oddělení pro baterii 25 Odstraňování potíží 26 Důležité informace 27 Předpokládané použití 27 Vysvětlení symbolů 27 Podmínky pro dopravu a skladování 28 Informace týkající se likvidace 28 Informace o shodě 29 Důležité bezpečnostní informace 30 Bezpečnost osob 30 Bezpečnost produktů 32 Potlačení hučení 36 Specifické informace pro danou zemi 39 Obsah 3

4 Vítejte Vybrali jste si sluchadla, jež jsou spolehlivým partnerem, který vás bude provázet každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového, bude Vám chvíli trvat, než se s nimi seznámíte. Pomůže Vám jednak tento dokument, jednak podpora od Vašeho foniatra. Velmi rychle oceníte výhody a vyšší kvalitu života, které Vám tato sluchadla přinášejí. UPOZORNĚNÍ Pečlivě si prostudujte celou uživatelskou příručku a dodržujte bezpečnostní informace v tomto dokumentu, abyste předešli škodám nebo úrazu. Aby Vám sluchadla přinášela co nejvíce výhod, používejte je každý den, od rána do večera. Zejména po delších obdobích života se ztrátou sluchu se doporučuje přikročit ke specializovaným cvičením sluchu - buď pod dozorem foniatra nebo i doma. 4 Vítejte

5 Vaše sluchadla Seznamte se se svými sluchadly Vaše sluchadla nemají žádné ovládací prvky. Jestliže si přejete manuálně nastavovat hlasitost nebo přepínat naslouchací programy, můžete požádat svého foniatra, aby Vám zajistil dálkové ovládání (volitelný doplněk). Ochrana proti vodě Díky unikátní konstrukci jsou Vaše sluchadla vodotěsná. Například oddělení pro baterii má speciální těsnění a membrány na oddělení pro baterii zajišťují přívod vzduchu, který je pro funkci baterie potřebný, současně ale zabraňují vniknutí vody. Je ale důležité, abyste dodrželi několik málo základních pravidel. Vaše sluchadla jsou chráněna proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud jsou opatřena zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Ušní vložka pro plavání je uživatelským prvkem, který je založen na anatomii Vašeho ucha. Přesto všechno se dovnitř sluchadel nesmí dostat žádná vlhkost, např. v důsledku kondenzace. Dodržujte pokyny pro sušení v kapitole "Údržba a péče". Vaše sluchadla 5

6 Součásti a názvy Vaše sluchadla jsou vybavena buď trubičkou LifeTube nebo zvukovým hákem: ➊ Ušní koncovka (LifeTip) ➋ Konchální příchytka (volitelný doplněk) ➌ Trubička (LifeTube) ➍ Zvukový hák (alternativa) ➎ Mikrofonové membrány ➏ Oddělení pro baterii 6 Vaše sluchadla

7 Nastavení Požádejte svého foniatra, aby Vaše individuální nastavení vyznačil na následujících stranách. Naslouchací programy Další informace si přečtěte v kapitole "Změna naslouchacího programu". Funkce Zpoždění při zapínání Vám umožňuje si nasazovat sluchadla, aniž by pískala. Další informace si přečtěte v kapitole "Zapínání a vypínání". e2e wireless Vám umožňuje používat dálková ovládání a ovládat obě sluchadla současně. Vaše sluchadla 7

8 Příslušenství Dálkové ovládání Aquapac (nepropustné vodotěsné pouzdro) Audiostreamer Spona Sport Clip Další informace si přečtěte v kapitole "Spona Sport Clip". Velikost baterie a ušních koncovek Baterie Nedobíjitelné baterie (velikost 13) Vyměnitelné ušních koncovky (pouze v případě trubiček LifeTube) Vložka LifeTip otevřená nebo zavřená Velikost Dvojitá vložka LifeTip Polootevřená ušní vložka LifeTip 8 Vaše sluchadla

9 Servisní informace Výrobní čísla Levé: Pravé: Data servisních úkonů 1: 2: 3: 4: 5: 6: Váš foniatr Datum zakoupení: Vaše sluchadla 9

10 Baterie Když je baterie vybitá, zvuk zeslábne a uslyšíte signál, jímž budete na tuto situaci upozorněni. Závisí na typu baterie, kolik budete mít času, než bude nutné baterii vyměnit. Výměna nedobíjitelných baterií Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Mějte na paměti, že náhradní baterie musíte mít neustále s sebou. Vyjímání: u Otevřete oddělení pro baterii. u Vytáhněte baterii nebo použijte magnetickou tyčinku. Magnetická tyčinka je k dispozici jako příslušenství. 10 Baterie

11 Vložení: u Z nové baterie odstraňte ochrannou fólii. u Zasuňte baterii do oddělení. Ujistěte se, že symboly "+" na baterii a v oddělení pro baterii si odpovídají (viz obrázek). u Oddělení pro baterii opatrně uzavřete. Pokud cítíte odpor, baterie nebyla založena správně. Nepokoušejte se zavřít oddělení pro baterii silou. Mohlo by se poškodit. POZNÁMKA u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Při výměně baterie používejte pouze prsty nebo magnetickou tyčinku. Baterie 11

12 Každodenní použití Zapínání a vypínání Máte několik možností, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout. POZNÁMKA Proniknutí vody způsobí poškození Vašich sluchadel. u V průběhu aktivit ve vodě používejte pro zapínání a vypínání sluchadla vždy jedině dálkové ovládání v pouzdru AquaPac. Prostřednictvím oddělení pro baterie: u Zapínání: Oddělení pro baterii uzavřete. Nastaví se předdefinovaná hlasitost a naslouchací program. u Vypínání: Otevřete oddělení pro baterii. Prostřednictvím dálkového ovládání: u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Po zapnutí se nastaví posledně používaná hlasitost a naslouchací program. 12 Každodenní použití

13 Když používáte sluchadla, můžete být pomocí nastavitelného signálu upozorňováni, když je sluchadlo zapnuto nebo vypnuto. Jestliže se sluchadla nebudou po několik dní používat, vyjměte baterie. Když je aktivována funkce zpoždění při zapínání, sluchadlo se zapne až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete sluchadlo vložit do ucha, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání. Funkci "zpoždění při zapínání" Vám může aktivovat Váš foniatr. Každodenní použití 13

14 Vložení do ucha Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro Vaše pravé a levé ucho. Barevné značky na oddělení pro baterie označují stranu: červená značka = pravé ucho modrá značka = levé ucho Pokud chcete vložit sluchadlo do ucha, postupujte takto: u Podržte trubičku za ohyb, který je v blízkosti ušní koncovky. u Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ➊. u Mírně ji pootočte, aby byla dobře usazena. Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu. u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko. 14 Každodenní použití

15 Pravé sluchadlo si vkládejte do ucha pravou rukou a levé sluchadlo levou rukou. Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší. Volitelná konchální příchytka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Abyste konchální příchytku zajistili na místě, postupujte takto: u Konchální příchytku ohněte a nasaďte ji opatrně do prostoru v uchu (viz obrázek). Každodenní použití 15

16 Vyjímání u Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ➊. u Podržte trubičku a opatrně vytáhněte ušní koncovku z ucha ➋. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem. Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole "Údržba a péče". 16 Každodenní použití

17 Nastavení hlasitosti Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu. u Pokud upřednostňujete manuální nastavování hlasitosti, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Změna naslouchacího programu Naslouchací programy mění charakteristiky zvuku procházejícího sluchadlem. Pomáhají vybrat optimální nastavení pro každou situaci, ve které potřebujete slyšet. Na změnu naslouchacího programu můžete být upozorněni volitelným signálem. u Pokud si přejete manuálně přepnout naslouchací program, použijte dálkové ovládání. Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k dálkovému ovládání. Nahlédněte do kapitoly "Nastavení", kde naleznete seznam svých naslouchacích programů. Každodenní použití 17

18 Spona Sport Clip Spona Sport Clip pomáhá udržet Vaše sluchadla na svém místě v průběhu sportovních aktivit. Upevnění spony Sport Clip u Nasaďte sponu Sport Clip shora na své sluchadlo a rovnoměrně na ni zatlačte, až s klapnutím zaskočí na své místo. u Umístěte sluchadlo za ucho. u Navlékněte pojistnou šňůrku okolo svého ušního lalůčku, aby spona Sport Clip nemohla spadnout. I když máte sponu Sport Clip upevněnu, můžete i přesto svá sluchadla zapínat a vypínat pomocí oddělení pro baterie. 18 Každodenní použití

19 Odstranění spony Sport Clip u Pojistnou šňůrku stáhněte ze svého ušního lalůčku. u Sluchadlo sejměte. u Zatáhněte na pojistnou šňůrku směrem nahoru, abyste sponu Sport Clip odpojili. Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Každodenní použití 19

20 Telefonování Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto. Program pro telefonování Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování. u Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování. Informace o tom, zda je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". 20 Telefonování

21 Indukční smyčky pro přenos audiosignálu Mnoho telefonů, ale i veřejných míst, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou Vaše sluchadla přímo přijímat požadovaný signál - bez rušivého hluku v prostředí. Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek. Tato funkce je k dispozici pouze v kombinaci s jednotkou audiostreameru. Vaše sluchadla mohou přijímat tento signál prostřednictvím audiostreameru. Audiostreamery jsou k dispozici jako volitelné doplňky. Požádejte svého foniatra, aby Vám zajistil vhodný audiostreamer a aby v konfiguraci nastavil program Telecoil. u Přepněte na program Telecoil, kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál. Informace o tom, zda je program Telecoil nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, naleznete v kapitole "Nastavení". u Dodržujte instrukce uvedené v uživatelské příručce k audiostreameru. Indukční smyčky pro přenos audiosignálu 21

22 Údržba a péče Tato sluchadla jsou natolik robustní, že budou spolehlivě fungovat mnoho let. Nicméně je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, na která si brzy zvyknete. Čištění Sluchadla čistěte každý den, aby zůstala zachována jejich funkce a z hygienických důvodů. POZNÁMKA u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Trubičky LifeTube a koncovky LifeTip se nesmí dostat do vody. u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. u Svá sluchadla vyčistěte hadříkem s mikrovlákny. u Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, trubičky pravidelně čistěte pomocí speciálního čistícího drátku. Pokud budete potřebovat podrobnosti, viz kapitola "Čištění trubiček". 22 Údržba a péče

23 u Požádejte svého foniatra o doporučené čistící prostředky, speciální soupravu pro ošetřování a o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu. u Pokud budete potřebovat důkladnější profesionální čištění, vezměte svá sluchadla k foniatrovi. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Membránu oddělení pro baterii pravidelně čistěte hadříkem s mikrovlákny. Údržba a péče 23

24 Čištění trubiček LifeTube Pokud jsou Vaše sluchadla vybavena trubičkami LifeTube, můžete ušní maz z trubiček odstraňovat pomocí speciálního čistícího drátku. Vhodné čistící drátky si vyžádejte u svého foniatra. u Odšroubujte trubičku. u Do trubičky opatrně nasuňte čistící drátek. Začněte na opačné straně vůči ušní koncovce. u Čistící drátek protáhněte úplně celou trubičkou. u Odstraňte pryč všechen ušní maz nebo nečistoty, které se uvolnily z trubičky. u Celý čistící drátek vytáhněte z trubičky. u Trubičku našroubujte do sluchadla. UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození ušního kanálu a ušního bubínku. u Před opětovným připojením trubičky LifeTube k Vašemu sluchadlu z ní vždy odstraňte čistící drátek Life. 24 Údržba a péče

25 Sušení u Vysoušení svých sluchadel provádějte přes noc a oddělení pro baterie přitom nechávejte otevřené. u Doporučené produkty pro sušení si vyžádejte od svého foniatra. Skladování u V průběhu déletrvajících období, kdy se sluchadla nepoužívají, je skladujte s otevřeným oddělením pro baterie (a s vyjmutými bateriemi) v systému pro vysoušení, abyste zabránili proniknutí vlhkosti. Výměna ušních koncovek a trubiček Sluchadla s trubičkou LifeTube u Požádejte svého foniatra, aby ušní koncovky a trubičky každé 3 až 6 měsíců nebo podle potřeby vyměnil. Výměna oddělení pro baterii Aby bylo zaručeno, že sluchadla zůstanou vodotěsná, musí být pravidelně podrobována servisní údržbě. Požádejte svého foniatra, aby jednou za rok vyměnil oddělení pro baterii Vašich sluchadel a aby tuto výměnu oddělení pro baterii zaznamenal do části "Servisní informace" této uživatelské příručky. Údržba a péče 25

26 Odstraňování potíží Problém a možná řešení Zvuk je slabý. Zvyšte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává pískavé zvuky. Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo. Snižte hlasitost. Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku. Zvuk je zkreslený. Snižte hlasitost. Vyměňte vybitou baterii. Vyčistěte nebo vyměňte trubičku a ušní koncovku. Sluchadlo vydává tónový signál. Vyměňte vybitou baterii. Sluchadlo nefunguje. Sluchadlo zapněte. Oddělení pro baterii pečlivě a důkladně uzavřete. Vyměňte vybitou baterii. Ujistěte se, že baterie je instalována správně. Je aktivní zpožděné zapínání. Počkejte několik sekund a zkontrolujte to znovu. Pokud se budete potýkat s jakýmikoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra. 26 Odstraňování potíží

27 Důležité informace Předpokládané použití Sluchadla jsou určena pro zlepšení slyšení u osob, které mají tento smysl poškozen. Stanovení diagnózy a předepsání sluchadla musí být prováděno specialisty zaměřenými na zdravotní problematiku sluchu, jako jsou lékaři ORL nebo foniatři. Sluchadla a jejich příslušenství používejte jedině způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití. Vysvětlení symbolů Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví. Upozorňuje na hrozící hmotné škody. Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe. Důležité informace 27

28 Podmínky pro dopravu a skladování V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky: Skladování Přeprava Teplota 10 až 40 C -20 až 60 C Relativní vlhkost vzduchu 10 až 80% 5 až 90% Tlak vzduchu 700 až 1050 hpa 200 až 1200 hpa Na jiné součásti, jako jsou baterie, se mohou vztahovat jiné podmínky. Informace týkající se likvidace V rámci Evropské unie se na toto zařízení vztahuje "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC z 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických zařízeních, doplněná "Směrnicí 2003/108/EC" (WEEE). POZNÁMKA u Sluchadla, příslušenství a obaly recyklujte s souladu s národními předpisy. 28 Důležité informace

29 POZNÁMKA u Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte baterie do komunálního odpadu. u Baterie recyklujte nebo zneškodňujte v souladu s národními předpisy nebo je vraťte svému foniatrovi. Informace o shodě Značkou CE firma Sivantos prohlašuje, že se toto zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 93/42/EEC týkající zdravotnických prostředků. V případě produktů, v nichž je instalována funkce e2e wireless 2.0, firma Sivantos navíc ještě prohlašuje, že se dané zařízení shoduje s ustanoveními evropské směrnice 99/5/EC (R&TTE) týkající se koncových radiových a telekomunikačních zařízení. Důležité informace 29

30 Důležité bezpečnostní informace Bezpečnost osob UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu! u Vždy používejte trubičku spolu s ušní koncovkou. u Ujistěte se, že je koncovka úplně upevněna. VÝSTRAHA Nebezpečí nepříznivého vlivu na elektronická zařízení! u V oblastech, kde je použití elektronických nebo bezdrátových zařízení omezeno a kde musí být Vaše zařízení vypnuto, zkontrolujte, že se tak skutečně stalo. VÝSTRAHA Nebezpečí poškození zbytků sluchu uživatele. u Používejte jedině sluchadla, která byla upravena speciálně pro Vaše potřeby. VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu! u Nepoužívejte zařízení, na nichž je zřejmé, že jsou poškozená, a vraťte je na místo prodeje. 30 Důležité bezpečnostní informace

31 VÝSTRAHA Nebezpečí výbuchu! u Svá sluchadla nepoužívejte v prostorech, kde by se mohly vyskytnout výbušné plyny (např. v oblastech dolování). VÝSTRAHA Nebezpečí udušení! Vaše sluchadla obsahují malé součástky, které je možné spolknout. u Sluchadla, baterie a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí a mentálně postižených osob. u Jestliže byly nějaké součástky spolknuty, neprodleně vyhledejte lékaře nebo nemocnici. Nabízíme speciální sluchadla, která jsou konstuována pro kojence a malé děti. u Obraťte se s prosbou o další informace na svého foniatra. Důležité bezpečnostní informace 31

32 Bezpečnost produktů POZNÁMKA Prosakující baterie sluchadlo zničí. u Pokud se sluchadlo nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie. u Když se sluchadlo nepoužívá, vypněte je, abyste šetřili energii v baterii. POZNÁMKA u Chraňte svá sluchadla před extrémním horkem. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření. POZNÁMKA u Nesušte svá sluchadla v mikrovlnné troubě. POZNÁMKA Různé typy silného záření, např. v průběhu rentgenových nebo MRI vyšetření hlavy, mohou sluchadla poškodit. u V průběhu těchto nebo podobných procedur sluchadla nepoužívejte. Slabší záření, např. od vysokofrekvenčních zařízení nebo bezpečnostních zařízeních na letištích, sluchadla nepoškozuje. 32 Důležité bezpečnostní informace

33 POZNÁMKA u Nemějte sluchadla nasazená, když si nanášíte make-up, používáte parfém, vodu po holení, lak na vlasy nebo opalovací krém. POZNÁMKA u Sluchadlo je chráněno proti vniknutí vody při ponoření jen tehdy, pokud je opatřeno zvukovým hákem a ušní vložkou pro plavání. Voda se může do sluchadla dostat přes přijímač, pokud je sluchadlo ponořeno poté, co bylo vyjmuto z ucha. POZNÁMKA Ostré předměty a nečistoty mohou sluchadla poškodit. u Neprostrkujte žádné předměty skrz membránu oddělení pro baterii. Důležité bezpečnostní informace 33

34 POZNÁMKA Vaše sluchadla odpovídají standardu IP 68, což znamená, že jsou chráněna proti prachu a vniknutí vody při trvalém ponoření (do hloubky do jednoho metru/tři stopy a po dobu až jedna hodina). u Nedovolte, aby byla Vaše sluchadla ponořena do nějakých chemikálií. u Můžete svá sluchadla používat pro různé vodní aktivity, měli byste se ale vyhnout situacím, kdy je voda pod vysokým tlakem (např. potápění do hloubky nebo surfování), protože tím by se Vaše sluchadla mohla zničit. u Místo trubiček LifeTube a koncovek LifeTip používejte během vodních aktivit vhodné ušní vložky. u Používejte spony Sport Clip, aby bylo zaručeno, že Vaše sluchadla zůstanou v průběhu sportovních aktivit na svém místě. u Během aktivit ve vodě neotevírejte oddělení pro baterii. u Při zavírání oddělení pro baterie dávejte pozor, aby se do mechanismu nezachytily žádné vlasy. u Pokud Vaše sluchadla přestanou pracovat nebo se objeví zpětná vazba, protože sluchadla byla vystavena prachu nebo kapalinám, opatrně foukejte skrz kryt mikrofonu a otevřete oddělení pro baterii, aby zařízení vyschlo. 34 Důležité bezpečnostní informace

35 Pouze pro dvě sluchadla nebo použijte dálkové ovládání: V některých zemích existují omezení týkající se používání bezdrátových zařízení. u Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na místní úřady. POZNÁMKA Vaše sluchadla jsou konstruována tak, aby vyhovovala mezinárodním normám, jež se týkají elektromagnetické slučitelnosti; přesto by se však mohlo vyskytnout rušení elektronických přístrojů v jejich blízkosti. V takovém případě se musíte vzdálit od zdrojů rušení. Důležité bezpečnostní informace 35

36 Potlačení hučení Vaše sluchadlo může být vybaveno funkcí pro potlačení hučení. Funkce pro potlačení hučení by se měla používat jedině na radu a po konzultaci s Vaším foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Existují určité potenciální problémy související s použitím jakéhokoli přístroje, který generuje zvuk, jehož cílem je léčba hučení. Přerušte použití a snažte se o lékařské vyhodnocení, pokud se vyskytne některá z následujících podmínek: u Chronické podráždění kůže na místě, okolo něj nebo v blízkosti místa, kde je sluchadlo umístěno. u Neobvyklé vedlejší účinky (např. závratě, nauzea, bolesti hlavy, bušení srdce). u Pozorované zhoršení sluchové funkce (např. snížená hlasitost, hovor není tak zřetelný). VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. 36 Důležité bezpečnostní informace

37 Pro foniatry: Cílovou populací jsou především dospělí lidé nad 21 let věku. Pacientovi může být k dispozici určitá míra ovládání úrovně nebo hlasitosti signálu a pacient by měl toto nastavení, stejně jako úroveň pohodlí a zvuk signálu, prodiskutovat se svým foniatrem. VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Hlasitost funkce pro potlačení hučení může být nastavena na úroveň, která by mohla mít za následek trvalé poškození sluchu, pokud je používána delší dobu. u Pokud by funkce pro potlačení hučení měla být ve sluchadle nastavena na takovou úroveň, doporučte uživateli maximální dobu, po kterou by měl během jednoho funkci pro potlačení hučení používat. Například směrnice bezpečnosti práce omezují trvalou expozici hluku na úrovni 80 dba SPL na 8 hodin za jeden den. u Potlačení hluku by nikdy nemělo být používáno na úrovních, které jsou nepohodlné. Důležité bezpečnostní informace 37

38 VÝSTRAHA Nebezpečí dalšího poškození sluchu uživatele. Foniatr by měl uživateli, který chce využívat funkci pro potlačení hučení, doporučit, aby se neprodleně obrátil s prosbou o konzultaci na lékaře s příslušnou odborností (nejlépe na ušního specialistu), než začne funkci pro potlačení hučení používat, pokud foniatr dotazem, skutečným pozorováním, vyšetřením nebo z jiných dostupných informačních zdrojů o budoucím uživateli zjistí, že se u tohoto uživatele vyskytuje některá z následujících podmínek: u Viditelná vrozená nebo traumatická deformace ucha. u Anamnéza aktivní drenáže z ucha v průběhu posledních 90 dní. u Anamnéza náhlé nebo rychle se zhoršující ztráty sluchu během posledních 90 dní. u Akutní nebo chronické závratě. u Jednostranná náhlá ztráta sluchu nebo nedávné propuknutí zhoršování sluchu během posledních 90 dní. 38 Důležité bezpečnostní informace

39 Specifické informace pro danou zemi Specifické informace pro danou zemi 39

40 Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG. Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Document No. A91SAT T02-2D00 CS Order/Item No Master Rev02, TA Siemens AG,

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM 1.2. vydání CS Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení karty SIM, baterie a paměťové karty 4 Nastavení používané

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C

Kapesní počítač. Česky. Návod k obsluze. Pocket LOOX N/C Kapesní počítač Česky Návod k obsluze Pocket LOOX N/C Máte... technické potíže nebo jiné dotazy, na které byste rádi znali odpověď? Kontaktujte: náš odborný servis (viz seznam odborných servisů nebo stránky:

Více

User guide User guide Česky

User guide User guide Česky User guide Česky ČESKY Vítáme Vás AirSense 10 AutoSet a AirSense 10 Elite jsou prémiové přístroje společnosti ResMed s automatickou úpravou tlaku a pro vytváření kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BM 40 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka

Aspire řady 5715Z/5315. Uživatelská příručka Aspire řady 5715Z/5315 Uživatelská příručka Copyright 2007 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 5715Z/5315 Původní vydání: 05/2007 Pravidelné úpravy

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace 1 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce

Více