Eugéne Ionesco [ežen jonesko] ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eugéne Ionesco [ežen jonesko] ( 1912-1994)"

Transkript

1 Eugéne Ionesco [ežen jonesko] ( ) Je synem rumunského právníka a Francouzsky. E. Ionesco je po S. Beckettovi dalším velkým představitelem a tvůrcem absurdního dramatu. Ionesco pocházel z francouzsko - rumunského manželství. Studoval ve Francii, ale v Rumunsku působil jako učitel a kritik. Od 40. let byla jeho trvalým bydlištěm Paříž, kde pracoval v nakladatelství. Nejuznávanější jsou Ionescova absurdní dramata - Plešatá zpěvačka, Nosorožec, Král umírá, Jakub aneb Podrobení, Lekce, Židle atd. Francouzsky psal také eseje, např. Útržky vzpomínek, a povídky - Plukovníkovy fotografie. V rumunštině vytvořil některé své eseje a především básně. E.Ionesco : Střípky deníku (1967) V Deníku můžeme číst dialogy, které E.Ionesco napsal, ale nezařadil do hry Král umírá (1962) Jsi trosečník ztracený uprostřed oceánu, křičíš, nikdo tě neslyší, vysíláš signály, máváš kapesníkem(...) Nikdo tě nevidí, nikdo tě nemůže slyšet (...) Spásonosné lodě tě míjejí. Lidé se na tebe dívají z můstku. Nezachrání tě. Nepomohou ti. Marně křičíš, marně pláčeš, marně si zoufáš, je jim to jedno. Až přijdou na řadu oni, budou prožívat totéž

2 ŽIDLE (Tragická fraška) (1952) OSOBY Stařeček, 95 let Stařenka, 94 let Řečník let SCÉNA Stěny do polokruhu, vzadu výklenek. Úplně holá hala. Vpravo od forbíny troje dveře. Potom okno, před ním stolička, a dál další dveře. Vzadu ve výklenku velké parádní dvoukřídlové dveře a po jejich stranách navzájem protilehlé dveře, oboje - nebo alespoň jedny - takřka skryté pohledu obecenstva. Vlevo směrem od forbíny troje dveře, okno se stoličkou protilehlé oknu vpravo, - 2 -

3 dále školní tabule a pódium. Na forbíně vedle sebe dvě židle. Ze stropu visí plynová lampa. Stařeček: Stařenka: Stařeček: Nebudeme zapomenuti. V paměti věčného císaře zůstaneme navždy. (ozvěna) Navždy. Zanecháme stopy, protože jsme bytosti, a ne města. Stařeček a stařenka: (společně) Budeme mít naši ulici! Stařeček: Stařenka: Stařeček: Buďme spjati v čase a věčnosti, nemůžeme-li být spojeni v prostoru, tak jako tomu bývalo v protivenstvích; zemřeme ve stejné chvíli... (netečnému, nehybnému Řečníkovi) Ještě jednou naposledy... skládám v tebe důvěru... spoléhám na tebe... Ty povíš všecko... Ty sdělíš odkaz poselství... (Císaři) Ať mi Jeho Veličenstvo promine... Vy všichni, sbohem, Semiramido. Vy všichni, sbohem!... Můj holoubku, sbohem! Ať žije císař! (Hodí na neviditelného Císaře konfety a papírové spirály; zazní fanfáry; jasné světlo, jako při ohňostroji) Stařenka: Ať žije císař! (Konfety a spirálky na Císaře, potom na nehybného a netečného Řečníka, na prázdné židle.) Stařeček: Stařenka: (stejná hra) Ať žije císař! (stejná hra) Ať žije císař! Stařeček a stařenka: (se vrhnou současně každý ze svého okna a volají Ať žije císař" - najednou ticho; ohňostroj skončí, z obou stran jeviště zazní Ach!", plácnutí těl o vodu. Světlo vycházející z oken a velkých - 3 -

4 dveří zhasne: zůstane jen slabé osvětlení jako na začátku; černá okna zůstanou dokořán otevřená, okenice se pohupují ve větru) Řečník: Řečník: (Po dobu scény dvojnásobné sebevraždy zůstal netečný a nehybný a až teď se rozhodne promluvit; je obrácen tváří k řadám prázdných židlí a dává neviditelnému zástupu na srozuměnou, Že je hluchoněmý; gestikuluje řečí hluchoněmých: vynakládá zoufalé úsilí, aby se vyjádřil; následuje chroptění, sténání, hrdelní zvuky němého) He, Mme, mm, mm. - Ju, gu, hu, hu. - Ö, -ö, gy, gu, gö. (Bezmocně svěsí ruce podél těla; najednou se jeho obličej rozzáří, dostal nápad, otočí se k černé tabuli, vyndá z kapsy křídu a napíše velkými písmeny:) CHLEBA PÁNĚ (potom:) NNAA NNM NWNWNW V (Znovu se otočí k neviditelnému obecenstvu v přízemí, ukáže prstem, co napsal na černou tabuli) Mmm, Mmmm, go, Gu, Gy, Mmm, Mmm, Mmm, Mmmm. (Potom, nespokojený, smaže ráznými gesty to, co napsal křídou, napíše jiné znaky, mezi nimiž stále velkými písmeny se objeví slova:) SBOHEM BOHEM HM (Řečník se znovu otočí do sálu; tázavě se usmívá, doufá, jak je vidět, že byl pochopen, že něco řekl; směrem k prázdným židlím ukazuje, co právě napsal; chvilku nehybně čeká, trochu slavnostně, víceméně uspokojeně, potom, když se nedostaví očekávaná odezva, jeho úsměv se pomalu rozplývá, tvář se zachmuřuje; ještě chvilku čeká; najednou rozmarně s vervou pozdraví, sestoupí z pódia; odchází k velkým dveřím v pozadí svým přízračným krokem; než vyjde, ještě obřadně pozdraví prázdné židle a neviditelného Císaře. Scéna s židlemi, pódiem, podlahou pokrytou hádky a konfetami zůstane prázdná. Zadní dveře jsou dokořán otevřené do tmy. Poprvé je slyšet lidské zvuky neviditelného davu: výbuchy smíchu, šeptání, pst", ironické pokašlávání; na začátku jsou zvuky slabé, postupně sílí, potom znovu zvolna slábnou. To všecko musí trvat dost dlouho, aby - 4 -

5 obecenstvo - skutečné a viditelné - odcházelo s tímto koncem vštípeným v mysli. Opona velice pomalu padá) (Přeložil Vladimír Mikeš) Úkoly pro práci s textem v hodině 1. Charakterizujte úvodní a závěrečnou scénu Ionescových Židlí. 2. Jaký, odkaz poselství" po sobě zanechali Stařeček a Stařenka? Budou či nebudou zapomenuti? 3. Proč je Řečník hluchoněmý? 4. Jmenujte alespoň jedno světové drama, jehož hrdina zanechává zřetelné poselství". 5. Vidíte nějaký rozdíl mezi závěrem Beckettova Čekání na Godota a Ionescových Židlí? Při formulování odpovědí můžete vycházet z následující Ionescovy úvahy: Svět se mi v jistých okamžicích jevil jako vyprázdněný, zbavený významu, realita nereálnou. Tento pocit neskutečnosti, hledání reality základní, zapomenuté, bezejmenné - mimo niž si nepřipadám, že jsem to jsem chtěl vyjádřit skrze své postavy, které bloudí v nesoudržném světě a nemají nic vlastního kromě svých úzkostí, svých výčitek, svých porážek, prázdnoty svých životů. Bytosti pohroužené do nepřítomnosti smyslu mohou být jen groteskní, jejich utrpení může být jen směšně tragické. Svět je mi nepochopitelný, čekám, že mi ho někdo vyloží. (text programu pro Theatre du Nouveau Lancry, 1952; přeložil J. Král) 6. E. Ionesco prázdnotu světa a absurditu lidské existence, banalitu života, mechanismus mezilidské lidské komunikace, neschopnost domluvit se a nalézt smysl bytí i řeči vyjadřoval hromaděním nesmyslných slov nebo předmětů, věcí. Doložte tvrzení v textu. 7. Doložte nejdůležitější znaky absurdního dramatu, čím se odlišuje od tradičního dramatu

6 PLEŠATÁ ZPĚVAČKA (1948) Výstup jedenáctý Já mohu koupit kapesní nůž pro svého bratra, ale vy nemůžete koupit svému dědovi Irsko. Člověk chodí po nohou, ale ohřívá se elektřinou nebo uhlím. Ten, kdo dneska prodá krávu, bude míti zítra kávu. V životě se jeden musí dívat z okna. Ale je možno si sednout na židli, když nemá okna. Člověk aby stále myslel na všechno. Strop je nahoře, podlaha je dole. Řeknou-li ano, je to jen takový způsob mluvení. Jak si kdo ustele tak si lehne. Vezměte kruh a polaskejte se s ním a zvrhne se vám v bludný kruh. Učitel ve škole učí své žáky číst, ale kočka kojí koťata dokud jsou malá. Zatímco kráva nám ukazuje paty. Když jsem na venkově, mám rád samotu a klid. Na to ještě nemáte léta. Benjamin Franklin měl pravdu, vy nejste tak klidný jako on. Jak se jmenuje sedm dní v týdnu? Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Eduard je úředník, jeho sestra Nancy je písařka a jeho bratr Vilém příručí v obchodě. Podařená rodina! Mám raději ptáka na poli než ponožku na trakaři. Raději sítě v chatě než mléko v hradě

7 Dům Angličana je jeho skutečný hrad. Neumím dost španělsky, abych se vyjádřila. Dám ti bačkory své tchyně, když mi dáš rakev svého manžela. Hledám kněze monofyzitu, abych ho oženil s naší služebnou. Chléb je strom, zatímco chléb je také strom a z dubu se rodí dub každého jitra za svítání. Můj strýc žije na venkově, ale to se netýká porodní babičky. Papír je na psaní. Kočka na myši, sýr je na drápání. Automobil jezdí velmi rychle, ale kuchařka zas lépe připravuje pokrmy. Nebuďte labutě, obejměte raději spiklence. Dobročinnost začíná doma. Čekám, že mě vodovod přijde navštívit ke mně do mlýna. Dá se dokázat, že sociální pokrok je mnohem lepší s cukrem. K čertu s leštěním! (Po této poslední odpovědi pana Smitha zůstanou ostatní chvíli tiše, užaslí. Je cítit, že tu vládne jisté nervové podráždění. Údery hodin jsou také nervóznější. Odpovědi, které následují, se musejí říkat zprvu ledovým nepřátelským tónem. Nepřátelství a nervozita stále rostou. Ke konci této scény musí všechny čtyři osoby stát velmi těsně u sebe, musí řvát své repliky, zvedat pěsti, připraveny Vrhnout se na sebe) - 7 -

8 PANÍ MARTINOVÁ PANÍ MARTINOVA: Jeden si nevyleští brýle černým krémem. Ano, ale za peníze si jeden koupí všechno, co chce. Raděj bych zabil sto králíků, než dělal v zahradě muziku. Kakadu, kakadu, kakadu, kakadu, kakadu, kakadu, kakadu, kakadu. Jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy, jaké kecy... Jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců, jaké katarakty keců... Psi mají blechy, psi mají blechy... Kaktus, kultus, kukla, kulka, kokarda, košer. Kecale, pokecal jsi nás. Raděj bych přebíral kávu, než bych ukradl krávu. (otvírajíc co nejvíc ústa): Ach! och! ach! och! Dovolte mi skřípat zuby. Aligátor. Pojďme plácnout Odyssea. Jdu žít do své chýše z palmovníků pod papayové stromy. Citrusy v citrusových plantážích nenosí kokosy, nosí citronovku, citrusy v citrusových plantážích nenosí kokosy, nosí citronovku. Myši mají obočí a obočí nemá myši. Sáhni ruče na papuče. Kdo mi ručí za papuči. Nemuč myši, miškuj mouchy! Myš se hýbe. Myj si hubu. Plácá držka plechová. Plácá držka plechová. Rozšavlovaný šarvátkáři! Scaramouche! Sainte-Nitouche! Máte pusu samou růž

9 Mlč už, kuš! Kéž se svatá Nituše, chopí mojí katuše. Nedotýkejte se jí, je rozbitá. Sully! Prudhomme! PANÍ MARTINOVÁ A Francois! PANÍ SMITHOVÁ A Coppée! PANÍ MARTINOVÁ A Coppée Sully! PANÍ SMITHOVÁ A Prudhomme Francois. Hudrující remcalové, hudrující remcalové. Márinko, dno od moždíře! Krišnamurti, krišnamurti, krišnamurti! Papež šňupe rape. Záklopka mu neklape. Záklopka má papeže. Bazar, Balzac, Bazaine! Bizarní, bazén, bižutérie! A, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, i! Be, fe, mé, le, pe, se, ve, ze! Tři sta třiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech! PAN SMITH (napodobuje vlak): Šu, šu, šu,... šu, si šu,... šu, šu, šu, ííí! Proč tam! Stojí! Tamta! Pumpa! Proč tam! Stojí! Tamta! Pumpa! (Všichni dohromady ve vrcholící zuřivosti si řvou do uší. Světlo zhasne. Ve tmě je slyšet ve stále zrychlovaném rytmu.) VŠICHNI DOHROMADY: Proč tam stojí tamta pumpa! Proč tam stojí tamta pumpa! Pročtam stojí tamta pumpa. Proč tam stojí tamta pumpa! - 9 -

10 (Slova náhle ustanou. Rozsvítí se. Pan a paní Martinovi sedí jako Smithovi na začátku hry. Hra začíná znovu s Martinovými, kteří říkají přesně tatáž slova jako Smithovi v první scéně, zatímco se opona zvolna zavírá.) Pravda nebo fikce Klasik absurdního divadla Eugene Ionesco napsal prý svou slavnou prvotinu Plešatá zpěvačka tak, že se začal učit anglicky a k dialogům jeho komedie ho inspirovaly konverzační texty z učebnice, plné nejrůznějších "pravých anglických" obratů, zato však zcela bezduchých a bezobsažných. Odtud už pak vedl jen krok k postavám, kterým taková konverzace naprosto stačí k životu. Úkoly pro práci s textem v hodině 1. Popište, jak vystupují a jednají postavy? 2. Proč se centrem pozornosti stává jazyk, jeho nesdělnost? 3. Porovnejte Ionesca s Beckettem z hlediska tematického i jazykového. 4. Vyberte, ke kterému ze starších avantgardních směrů má absurdní divadlo nejblíže: a. dadaismu b. futurismu c. expresionismu d. kubismu

11 Podívejte se na ukázku ze hry Plešatá zpěvačka v podání divadelního spolku Kašpar: ( ) Jakub Špalek si s divadelním spolkem Kašpar nikdy neklade snadné úkoly. Také inscenace absurdního dramatu Eugena Ionesca Plešatá zpěvačka patří mezi pamlsky na jídelníčku pražských divadel. Nemusí se ho ale bát ani ten, kdo náročnější hry obvykle odkládá stranou. Jde přece o komedii, a dát se strhnout humorem znamená jen naladit se na správnou notu. Dva manželské páry, jejichž snaha o uhlazený dialog se postupně proměňuje v nesouvisející hlášky, vtipy bez point a nakonec jen pouhé výkřiky do tmy, služebná (v podání Pavla Lagnera kouzelně se klátící na vysokých podpatcích), nečekaný příchod hasiče prostě takový pěkný konzervativní anglický večer u rodiny Smithových. To je Ionescovo vypodobnění měšťácké ubohosti, znuděnosti, neschopnosti navázat lidský kontakt. Plešatá zpěvačka vznikla již v roce 1950, její obsah je však bohužel stále stejně aktuální. ( ) [Česká televize: Převzato z časopisu ČT+, Text Iveta Kováčová] Úkol k zamyšlení: Souhlasíte s tvrzením, že obsah hry je stále aktuální?

12 POJMY: Absurdní drama (z lat. absurdus = nesmyslný, nejapný) - zvláštní druh dramatu, v němž je zdůrazňována absurdnost lidské existence. Někdy se hovoří i o antidramatu, protože jsou v něm radikálně rozrušeny dosavadní zvyklosti ve výstavbě dramatu (oslabení, až odstranění dějovosti, akčnosti, rezignace na psychologické prokreslení postav, zamlžená motivace jejich jednání, vršení banálních, nesmyslných, vzájemně se míjejících dialogů). Západoevropská jeviště ovládlo hlavně v 50. a 60. letech; u nás J. Kainar a V. Havel. Existencialismus je filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu. K rozšíření tohoto směru došlo především díky francouzským představitelům ve čtyřicátých letech 20. století a po druhé světové válce. Filosofie tohoto směru se opírá o tzv. filosofii existence, čímž navazuje na některé myšlenky F. Nietzscheho, dánského myslitele S. Kierkegaarda (duchovní předchůdce), E. Husserla a M. Heideggera. Východiskem mu byl člověk jako člověk bez vazeb, soustředěný na svoje vnitřní ego, plný úzkosti, pocitu nesmyslnosti existence a vědomí nevyhnutelnosti smrti, odcizení a naprosté osamělosti. Člověk se dobírá sebepoznání, volí si svými činy své bytí jako svobodu. Ke svobodě je člověk prakticky donucen (odsouzen), musí stále mezi něčím volit a vybírat. Je kladen velký důraz na aktivitu vůči budoucnosti a sobě, to dovedlo existencialisty k popření Boha a tím i křesťanské morálky

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.]

[Zadejte text.] GeNeZe. 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] [Zadejte text.] GeNeZe 1. vydání Únor 2011, [Zadejte text.] GENEZE 2 SLOVO ÚVODEM S nástupem nového roku přichází nový čas. Čas geneze. Rozkvětu. Pohleďme vzhůru do výšin umění. Začněme tedy od začátku,

Více

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou MLADÁ NA MALÝ 26.6.2015 2 Divadlu se věnuješ dlouhou dobu. Vzpomínáš, jak ses k němu dostala? Zrovna dneska jsem to říkala dopoledne

Více

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009 ~ 1 ~ Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín První vydání, Vikýřovice 2009 Originally published in the U.S.A. under the title Don t Waste Your

Více

Jak se (ne)stát spisovatelem

Jak se (ne)stát spisovatelem Jak se (ne)stát spisovatelem (POVÍDÁNÍ O TVŮRČÍM PSANÍ) Pavel Šimík (šíma) - 1 - Jak se (ne)stát spisovatelem copyright 2009 Pavel Šimík ukázky textů 2007 2009 Pavel Šimík texty povídkové 2007 2009 Pavel

Více

Sborník textů. studentů oboru. Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Divadelní fakulty JAMU. Akademický rok 2007-2008

Sborník textů. studentů oboru. Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Divadelní fakulty JAMU. Akademický rok 2007-2008 Sborník textů studentů oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika Divadelní fakulty JAMU Akademický rok 2007-2008 Obsah Jan MOTAL: Lajevskij a Ivanov 3 Úvod Jakub VÍTEK: Čechovovy variace

Více

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976)

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) Vážený a milý čtenáři, Výtvarníkem čísla se stává Jan Krumphanzl, expresivně surrealistický malíř, který mne zhruba před půl rokem kontaktoval a vyzval ke

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

LISTY Z AURA-PONTU 1/2005

LISTY Z AURA-PONTU 1/2005 LISTY Z AURA-PONTU 1/2005 1 Obsah: Vážení přátelé...3 Kontakty...4 Česká a slovenská dramatika...5 Ceny Alfréda Radoka Jecelín Oda Olekšák Schmitt Tománek Vicen Představujeme Trtílek Tománek Goldflam Krautmanová

Více

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK Blahoslaveni tiší Hra o čtyřech dějstvích a exodu Osoby OTEC, starší muž MATKA, kvetoucí žena NĚMÁ, patnáctiletá dívka PODNÁJEMNICE, stařena ON, mladý hoteliér 1. MUŽ 2. MUŽ

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ I / 2013 OPONKA SETKÁNÍ DIVADEL MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY pátek 22.3. Festival Setkání divadel Malé jevištní formy pořádá Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve spolupráci s NIPOS

Více

Psala jsem jednu myšlenku za druhou

Psala jsem jednu myšlenku za druhou Psala jsem jednu myšlenku za druhou /rozhovor s Hankou Klimešovou/ Jmenuje se Hanka Klimešová a je jí osmnáct let. Chodí do čtvrtého ročníku na gymnázium v Hodoníně, bude maturovat z předmětů čeština matika,

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ KVĚTEN 2004 *** ROČNÍK V.*** ČÍSLO 5 Citát inspirující: Kdo umí psát aforismy, nemusí svůj talent rozmělňovat v próze. Karl Kraus Ticho po pěšině zvalo do

Více

Editorial. Adéla Vondráková

Editorial. Adéla Vondráková Editorial Adéla Vondráková Někteří si na dovolenou rádi pořizují sbírku křížovek a osmisměrek. I těm vyhovíme, protože nějací malí, neviditelní záškodníci poťouchle přehazují písmenka v textech. Minule

Více

LŽIČKA V ŠUPLÍKU. Občasník pro literárně-kulturní degustátory

LŽIČKA V ŠUPLÍKU. Občasník pro literárně-kulturní degustátory l 0 LŽIČKA v šuplíku Občasník pro literárně-kulturní degustátory reportáž magdaléna stárková turínskými ulicemi~poezie rené planka viktor špaček radek pekař křivánek z oponešic štěpán nosek hana slunská

Více

Stereogram. Co bych tak chtěl... O dokumentu. středa 2.7.2003 Č.4. radí Jan ROLNÍK. bledá závist Jana CHROMÉHO

Stereogram. Co bych tak chtěl... O dokumentu. středa 2.7.2003 Č.4. radí Jan ROLNÍK. bledá závist Jana CHROMÉHO středa 2.7.2003 Stereogram Č.4 radí Jan ROLNÍK SOBOTECKÝ PRAVIDELNÝ LEHCE AVANTGARDNÍ VĚSTNÍK Co bych tak chtěl... bledá závist Jana CHROMÉHO Tak zvolna, tak smutně, tak sám a sám svou loďku dál Sobotkou

Více

[ - číslo. Jak si vybíráš, na které dílně strávíš odpoledne? ZASTIHLI JSME NA LAVIČCE... str. 78. NA KLEPADLE str. 71. POKOJ PRO HOSTY str.

[ - číslo. Jak si vybíráš, na které dílně strávíš odpoledne? ZASTIHLI JSME NA LAVIČCE... str. 78. NA KLEPADLE str. 71. POKOJ PRO HOSTY str. NA KLEPADLE str. 71 POKOJ PRO HOSTY str. 77 ZASTIHLI JSME NA LAVIČCE... str. 78 č í s l o - 5 [ - D V O R A N A - ] [ - T R U T N O V - ] s t ř e d a - 1 8. č e r v n a 2 0 0 3 Jak si vybíráš, na které

Více

ní á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury

ní á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury ní po zn á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury žlutošedá inzerce obsah redaktorský sloupeček 4. domácí scéna Lysá nad Labem a Poděbrady 5. domácí scéna Akademie 7. domácí scéna Drobné události

Více

Letní sídlo (Letnisko)

Letní sídlo (Letnisko) Fred Apke Marta Klubowicz Letní sídlo (Letnisko) Překlad: Jiří Vobecký (2010) Osoby: Reizschneider velmi známý herec, okolo padesáti let Wolkowski jeho stálý jevištní partner, po čtyřicítce Specht vlastník

Více

Na Sicílii tam si žijó

Na Sicílii tam si žijó Na Sicílii tam si žijó ( letmé postřehy ze zápisníku zahraničního zpravodaje) V tomto vánočním a silvestrovském čísle bych se opět podělil o pár vzpomínek ze studií Tentokráte se ze severu Itálie přeneseme

Více

rok tygra, který se nese ve znamení harmonie, smíření a překračování hranic. O totéž se budeme snažit my, jakožto multikulturní perla Žižkova.

rok tygra, který se nese ve znamení harmonie, smíření a překračování hranic. O totéž se budeme snažit my, jakožto multikulturní perla Žižkova. OBSAH Téma Ondřej Formánek Text jedna báseň? 04 Téma Daniel Řehák Anketa 08 Hudba Kateřina Eva Klimešová Nebe v San Piegu 12 Hudba Ondřej Kašpar Přichází tygr 18 Divadlo Lukáš Rychlý Divadlo Cože 20 Divadlo

Více

M l a d á n a m a l ý

M l a d á n a m a l ý M l a d á n a m a l ý 1 23.6.2011 Co člověk dělá, když je sám kdy chce být člověk sám co všechno zvládne sám... Zeptali jsme se těch, kteří s námi loni Mladou scénu prožili nebo letos byli osloveni, aby

Více

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech.

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech. ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV čtvrtek 11. srpna 2011 ZAHÁJENÍ RAŽBY METRA se uskuteční za přítomnosti starostky města Hronov Hany Nedvědové, členů organizačního štábu Jiráskova Hronova a možná i ministra

Více

M l a d á n a m a l ý

M l a d á n a m a l ý M l a d á n a m a l ý 3 25.6.2011 co bude soubor hrát? Nejsou tedy inscenace studentských souborů spíš projekcemi představ dospělých? To se nedá takhle říct. Myslím, že by to mělo být více o studentech,

Více

Anarchie hýbá Mladou scénou

Anarchie hýbá Mladou scénou Anarchie hýbá Mladou scénou Koperníkovský obrat - tak by se dala krásně definovat proměna utajeného tématu přehlídky minulého ročníku v ročník letošní. Mladá na malý 22.6.2012 2 Od samoty (a otázek: Co

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Dačická farnost, 27. 3. 2005, VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila

Více

Osazenstvo Želvího doupěte

Osazenstvo Želvího doupěte číslo 12 měsíčník prosinec 2010 vydává občanské sdružení Proximus v nakladatelství Vetus Via, s podporou přátel a spřízněných duší Osazenstvo Želvího doupěte Markéta Přerovská, vzpomínka na brněnské knihkupecké

Více

Divný obraz a divní vězňové

Divný obraz a divní vězňové 1 2 3 Jaroslav A. Polák Divný obraz a divní vězňové poznámky pod čarou života 4 Redakce: Redakční úpravu textu má na svědomí autor. I když texty korigoval s časovým odstupem a snažil se je vnímat jako

Více

poezie už byla Jiří Černohlávek

poezie už byla Jiří Černohlávek božena správcová: poločas rozpadu str. 6 o poezii roku 2006 str. 8 lidové noviny o beletrii str. 10 čtenářka poezie svatava antošová str. 11 martin machovec k sudetské otázce str. 12 próza pavla růžka

Více