MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce"

Transkript

1 MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, Hluèín tel.: MRTVÉMOØE

2 název produktu obsah cena kód BALZÁM PO HOLEÍ 100 ml 339,- 731 SPRCHÝ GEL 2 v ml 149,- 730 HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 732 KRISTALL DEO STICK 50 g 99,- 120 TÌLÝ PEELIG 200 ml 299,- 485 DEÍ KRÉM S BÍLÝM ÈAJEM 50 ml 299,- 495 KRÉM PROTI VRÁSKÁM 50 ml 349,- 494 PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM 200 ml 289,- 493 ŠAMPO 300 ml 219,- 602 SPRCHÝ GEL 300 ml 219,- 603 TÌLÉ MLÉKO 300 ml 249,- 604 SÙL DO KOUPELE 500 g 99,- 650 TÌLÝ KRÉM 100 ml 249,- 637 KRÉM A RUCE 75 ml 149,- 605 ÈISTÍCÍ EMULZE 150 ml 199,- 655 ZUBÍ PASTA 75 ml 159,- 670 DEÍ HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 681 OÈÍ ITEZIVÍ KRÉM 50 ml 269,- 684 ITEZIVÍ MASKA MIERÁLÍ BAHO 2x5 ml 59,- 607 UVOLÒUJÍCÍ MASKA ARGAÝ OLEJ 2x5 ml 59,- 609 REGEERAÈÍ MASKA ZLATÁ 2x5 ml 59,- 874 ATISTRESÁ MASKA 2x5 ml 59,- 709 MASKA PROTI VRÁSKÁM 2x5 ml 59,- 705 MASKA S MOØSKOU ØASOU 2x5 ml 59,- 715 HYDRATAÈÍ MASKA 2x5 ml 59,- 876 VYHLAZUJÍCÍ MASKA 2x5 ml 59,- 700 OÈÍ MASKA 8 ml 199,- 703 ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA 2x5 ml 59,- 720 KRISTALL DEODORAT 100 ml 199,- 145 KRISTALL ATIPERSPIRAT 150 ml 229,- 140 KOPFHAUT S OKAMŽITÝM ÚÈIKEM 2x5 ml 259,- 818 KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA 3x20 ml 259,- 617 FRÜHMESER KOUPACÍ OLEJ 100 ml 399,- 205 Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Sortiment výrobkù lze zakoupit ve vybraných lékárnách, kosmetických salónech a relaxaèních centrech. MURAUERS vyrábí unikátní kosmetické produkty na pøírodní bázi Kosmetika z Mrtvého moøe využívá jedineènou léèivou sílu, kterou nenajdete nikde jinde na svìtì. Všechny výrobky obsahují soli z Mrtvého moøe, moøskou vodu nebo moøské bahno v kombinaci s rostlinnými extrakty, jako je argonový olej, bambucké máslo, jojobový olej, enzymy a Q10 a další. Díky obsahu tìchto složek dodáváte vaší pleti to nejcennìjší. ìmecká spoleènost MURAUERS po dobu 20 let neustále vyvíjí inovaèní a úèinné receptury, které odpovídají nejnovìjším poznatkùm z oblasti zdraví, kosmetitických pøípravkù a péèe o pokožku tìla. Vytváøí produkty, které jsou úèinné a zùstávají cenovì dostupné. Pìt skupin v péèi o tìlo: Tìlový požitek - to nejcennìjší pro Vaši pokožku Tìlová terapie - na ekzém, lupénku a akné Vlasová kùra - na problémovou pokožku hlavy Aktiv men - inovaèní øada pro muže Kristall - pøírodní deodoranty KOMPLETÍ PØEHLED OBCHODÍCH MÍST AJDETE A 24 Osvìdèená originální receptura Arganový olej, bambucké máslo, Q10 a podráždìnou a citlivou pokožku a ekzém a lupénku Bez syntetických látek a barviv Bez minerálních a parafínových olejù Dermatologicky testováno Velmi pøíjemné na pokožku

3 Co je arganový olej? Je také oznaèován jako elixír proti stárnutí! Získává se ze semen argánie trnité, která roste výhradnì v Maroku. Z plodù je získáván vzácný olej, nazývaný též tekuté zlato, který je oceòován pro své výjimeèné vlastnosti, a proto je používán v kosmetických produktech. Obsahuje množství vitamínu A, E a F, esenciální kyseliny a nenasycené mastné kyseliny. Zajiš uje hloubkovou hydrataci pokožky, zlepšuje stav citlivé a zarudlé pokožky, úspìšnì bojuje proti vráskám. Co je bambucké máslo? Dùkladnì vyživuje pokožku, hydratuje, zjemòuje a chrání proti nepøíznivému poèasí. Je produkováno již po staletí a používáno v kosmetice pro pìstící a zkrášlující úèinky. Pùsobí do hloubky pokožky, zjemòuje pokožku a pomáhá proti vráskám a stárnutí pleti. Bambucké máslo obohacené o soli a minerály z Mrtvého moøe léèí akné, lupénku i suchou ple. Co je jojobový olej? Patøí k nejcennìjším a nejkvalitnìjším pøírodním zdrojùm. Obsahuje vyvážený pomìr pìstících látek s hojivou schopností. Udržuje pøirozenou vlhkost pokožky, pravidelným používáním se citlivá, suchá a podráždìná kùže stává opìt odolnou. Ošetøuje pokožku, hojí, regeneruje, vyhlazuje vrásky a tlumí projevy stárnutí. Co je koenzym Q10? Je pøirozenou souèástí kùže. Pøirozené množství koenzymu Q10 klesá s vìkem. Výsledek: schopnost regenerace pokožky se snižuje ta ztrácí svou vitalitu, tvoøí se první vrásky. Koenzym Q10 je pøidáván do kosmetických výrobkù, zpomaluje stárnutí kùže. Proè soli z Mrtvého moøe? Obsahují mnoho dùležitých minerálù, které pouze v Mrtvém moøi mají vysokou koncentraci, jako napø. draslík, hoøèík, vápník. Poskytují tak pokožce potøebné minerály a pøispívají k pružné, zdravé a krásné pleti. 23

4 KRISTALL PØÍRODÍ DEODORATY AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA KRISTALL DEODORAT BALZÁM PO HOLEÍ Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání proti zápachu v podpaží celý den. Inovaèní receptura s obsahem tekutých minerálù Mrtvého moøe. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. nezanechává skvrny intenzivnì a zároveò šetrnì peèuje o pokožku bez barviv a konzervaèních látek k zakoupení: èistý deodorant bez vùnì, nebo senzitiv obohacený o mentolovou vùni rychle se vstøebává a nemastí uklidòující pocit po holení díky tekutým minerálùm z Mrtvého moøe dlouhotrvající vlhkost pokožky zabraòuje vzniku zánìtù vhodný pro citlivou pokožku ph-neutrální obsahuje hoøèík, vápník, draslík a mìï Kód: 145 Balení: 100 ml Cena: 199,- 150,- Kód: 731 Balení: 100 ml Cena: 339,- KRISTALL ATIPERSPIRAT SPRCHÝ GEL 2v1 Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání po celý den proti zápachu a plísním chodidel. Poznejte aktivní sílu tekutých minerálù z Mrtvého moøe, které regulují vlhkost vaší pokožky. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. pùsobí aktivnì a zabraòuje tvorbì plísní na chodidlech extra silný 24 hodinový úèinek ošetøující látky zajiš ují jemnou péèi o nohy bez parfému, barviv a konzervaèních látek pravidelné používání dezinfikuje chodidla a zabraòuje tvorbì plísní Balení: 150 ml Cena: 229,- Kód: 140 osvìžující sprchový zážitek chladivý úèinek na podporu nové energie ph 5,5 hoøèík - zabraòuje vysychání pokožky vápník - antialergické úèinky draslík - reguluje obsah vody a snižuje zánìty v kùži mìï - uchovává energii Balení: 250 ml Cena: 149,- Kód:

5 AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA FRÜHMESER Tajemný olej pro krásu a uvolnìní Kód: 732 KRISTALL DEO MII HYDRATAÈÍ KRÉM Zklidòující hydrataèní krém na oblièej s tekutými minerály z Mrtvého moøe osvìží a reguluje hydrataci pokožky. Mírnì chladivý úèinek dodá novou energii pro dynamický start do nového dne. Minerály magnézia zabezpeèují pevnost a pružnost pleti. aktivní tekuté minerály (mìï, vápník, draslík, hoøèík) rychle se vstøebává, nemastní ph- neutrální inovaèní receptura vyvolává pøíjemný pocit na dotek Balení: 50 ml Cena: 249,-. staèí jen pár kapek a získáte celkové uvolnìní Je vyroben bez barviv a bez konzervaèních látek. Pouze pár kapek koupacího oleje a poznejte hluboké uvolnìní s vùní jednoho z nejèistších pøírodních éterických olejù na svìtì. Zažijte jedineèný zážitek z koupele s pocitem hladké, jemné a krásné pokožky. Jen ty nejlepší oleje jsou použity pro výrobu koupacího oleje: Levandulový olej z Provanc Citrónový olej ze Španìlska nebo Sicílie Olej z jehlic borovice ze Sibiøe Jalovèinky olej z východních Korutan a Slovinska Rozmarýnový olej ze Španìlska Eukalyptový olej ze Španìlska nebo Èíny Litsea cubeba olej z Èíny Kromì uvolòujících úèinkù pomáhá: - na suchou pokožku - pøi nachlazení - na revma - má uklidòující úèinky balení 100 ml pro 20 koupelí Cena: 399,- Kód: 205 Chrání spolehlivì pøed tìlesným zápachem po dobu 24 hodin díky své jedineèné kombinaci úèinných látek a minerálních krystalù. zabraòuje vzniku bakterií, zpùsobujících zápach je vyroben ojedinìlým zpùsobem z pøírodních krystalù klinicky testováno na kožní klinice bez alkoholu, barviv a konzervaèních látek vhodný i pro velmi citlivou pokožku pro muže i ženy...nìco málo z HISTORIE ázev Frühmesner sahá až do 13 století, kdy v mìstì Mönchhofu docházel jeden z mnichù dennì ráno do místního hradu, aby zde vedl modlitbu (v pøekladu Früh ranní, mesner - kostelník). a konci 30 let 20 století žil v Mönchhofu vinaø, který pro svou vlastní potøebu vytvoøil první recepturu koupacího oleje. Tato receptura byla až na malé výjimky zachována dodnes. Tak vznikl první koupací olej, který je vyrábìn s oznaèením Frühmesner. Základ oleje tvoøí pøírodní a éterické oleje (bez konzervaèních látek a barviv), které jsou získávány z nejlepších sklizní rostlin v tradici objevitele této jedineèné receptury. ávod na použití pro domácí lázeò: 1 lžièku - 5 ml koupacího oleje pøidejte do láznì s teplotou C a rozmíchejte ve vodì tak, aby se olej rovnomìrnì rozložil. Bìhem koupele se na pokožce tìla vytvoøí tenký film, který dodává pokožce hebkost. FRÜHMESER koupací olej Balení: 50 g Cena: 99,- Kód: 120.pomáhá již 70 let 4 21

6 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU OÈÍ MASKA Maska proti tvorbì vrásek byla vyvinuta speciálnì pro citlivou partii kolem oèí. Obsahuje to nejcennìjší - bambucké máslo, jojobový olej, koenzym Q10. Oblast kolem oèí se stává díky pùsobení aktivního komplexu, jako jsou øasy, jírovec a kofein viditelnì hladší. Kód: 703 zmíròuje vrásky a tmavé kruhy pod oèima bez barviv a syntetických látek naneste a nechte pùsobit minut již po 4 týdnech dochází ke zmírnìní hloubky vrásek a tvorba nových se zpomaluje doporuèujeme aplikovat 2x týdnì Balení: 8 ml Cena: 199,- ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA Jemný, ale dùkladnì èistící peeling s jemnými zrnky moøského písku, r o z e m l e t ý m j á d r e m m e r u ò k y a drahocennými minerály z Mrtvého moøe zbavuje ple nadmìrného množstvím tuku, odumøelých bunìk a neèistot. s jádrem meruòky a moøským pískem uvolòuje, èistí a napíná ple 1-2 x týdnì nanéste na zvlhèený oblièej po použití je vaše ple dostateènì pøipravena pro použití ple ového krému Murnauers Kód:

7 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ PEELIG Drahocenný jojobový olej vstøebává soli z Mrtvého moøe, které pronikají do kožních bunìk, moøské øasy a minerály vyhlazují a regenerují pro viditelnì hladší a jemnìjší pokožku HYDRATAÈÍ MASKA Již tisíce let je Aloe Vera známa svou schopností zadržovat dostateènou vlhkost.je obohacena o Aloe Vera, okurkový extrakt a Hamamelis. Vrací ztracenou vlhkost a zabraòuje další dehydrataci pokožky. Kód: 485 Kód: 700 sametová péèe o pokožku pøíjemnì pùsobí na pokožku naneste na vlhké ruce a krouživými pohyby jemnì vmasírujte, následnì opláchnìte vodou a pokožku nechte vyschnout Balení: 200 ml Cena: 299,- Kód: 876 pro viditelnì svìží a krásnìjší ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem pro optimální výsledek použijte nìkolikrát týdnì DEÍ KRÉM VYHLAZUJÍCÍ MASKA Dopøejte pokožce zcela novou hydrataèní péèi s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Obohaceno o výtažky z bílého èaje a lotosu, které chrání proti negativním klimatickým vlivùm. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pøirozenou pružnost pokožce. krém se rychle vstøebává a chrání ple pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku V prùbìhu života ztrácí pokožka na své elastiènosti. Vyhlazující olivová maska s proteinem obohacená o olivový olej a minerály z Mrtvého moøe vrací pleti zpìt její vzhled a hebkost a pružnost. obohacená o protein a olivy vyhlazuje a zpevòuje ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem Kód: 495 Balení: 50 ml Cena: 299,- Kód: 700 Kód:

8 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU MASKA PROTI VRÁSKÁM Je tvoøena kombinací jojobového oleje, speciálnì vyvinutého koenzymu Q10 s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Koenzym Q 10 pùsobí nejen proti stárnutí pokožky, ale souèasnì zabraòuje tvorbì vrásek. KRÉM PROTI VRÁSKÁM Dopøejte si svìží a viditelnì hladší ple. Jedineèný a drahocenný mandlový kvìt ve spojení s minerály hoøèíku a ošetøujícími oleji výraznì redukuje vrásky a zabraòuje pøedèasnému stárnutí pleti. Kód: 705 vyhlazuje pokožku a vyplòuje vrásky naneste na oèištìný oblièej, krk, dekolt a nechte minut pùsobit, zbytek masky neodstraòujte vodou, odstraòte kosmetickým ubrouskem možno používat dennì balení pro 2 aplikace Balení: 2x 5 ml Cena: 59,- Kód: 494 regenerace pleti s mandlovým kvìtem a vitamínem E vyhlazuje a regeneruje ple obsahuje tekuté minerály z Mrtvého moøe pro svìží pocit a mladší vzhled Balení: 50 ml Cena: 349,- HLUBOCE ÈISTÍCÍ PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM Unikátní kombinace vysoce úèinné hnìdé øasy a cenných minerálù z Mrtvého moøe nedá šanci neèistotì. Pøebytky kožního tuku jsou stejnì úèinnì odstranìny jako odumøelé kožní buòky a jiné neèistoty. maska s moøskou øasou hloubkovì èistí kožní póry ALATOI zmíròuje podráždìnou pokožku a pùsobí blahodárnì naneste na oèištìnou pokožku min. nechte pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a oblièej umyjte vlažnou vodou dle potøeby používejte 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód: 715 Dopøejte pokožce novou hydrataèní péèi s minerály z Mrtvého moøe. Obohacený o výtažky z bílého èaje a LOTOSU, který chrání pokožku pøed negativními okolními vlivy. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pokožce pøirozenou pevnost a pružnost. rychle se vstøebává a chrání pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku Balení: 200 ml Cena: 289,- Kód:

9 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU REGEERAÈÍ MASKA Osvìžující gelová maska obsahující k y s e l i n u h y a l u r o n o v o u, p ø í r o d n í magnézium a minerální soli z Mrtvého moøe se zlatými èásticemi, které oživují a vyhlazují pokožku pro jedineèný a exkluzivní zážitek. Kód: 874 oživuje a vyhlazuje pokožku velmi pøíjemnì na pokožku pùsobí naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte 15 minut pùsobit, zbytek masky omyjte vlažnou vodou dopøejte své pleti novou energii balení pro 2 aplikace ATISTRESÁ MASKA Aktivní okyslièující gel v kombinaci s drahocennými minerály z Mrtvého moøe dodává pokožce zpìt její pružnost. Aktivní kyslík podporuje pøirozený proces regenerace kožních bunìk. regeneruje a vitalizuje pokožku vyrovnává hydrataci pokožky a dodává jí svìží vzhled naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte min. pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a umyjte vlažnou vodou doporuèujeme používat 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód:

10 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ITEZIVÍ MASKA ŠAMPO Èistí a regeneruje pokožku. Díky kombinaci cenných minerálních solí a bahna z Mrtvého moøe s uklidòujícím zinkem a heømánkem vyživuje pokožku a redukuje zánìty v kùži. enávykový šampon proti lupùm a podráždìné pokožce, extra jemný, s obsahem minerálního bahna a soli z Mrtvého moøe. Kód: 607 èistí póry a zabraòuje tvorbì zánìtù obsahuje zinek, podporuje obnovu bunìk naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, a nechte 10 minut úèinkovat suchou masku odstraòte vlažnou vodou (bez použití mýdla) balení pro 2 aplikace OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 602 s osvìdèenou originální recepturou pøírodní látky osvobozují od lupù a dodávají vlasùm vitalitu a lesk tlumí svìdìní zpevòuje strukturu vlasu pro základní ošetøení pøi ekzému a lupénce extra jemný Balení: 300 ml Cena: 219,- UVOLÒUJÍCÍ MASKA SPRCHÝ GEL Poskytuje vaší pokožce pøírodní minerály, s t o p o v é p r v k y a z k l i d ò u j e. Vysoká kvalita arganového oleje podporuje proces regenerace kùže, pùsobí proti tvorbì vrásek a zmíròuje svìdìní. pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte asi 15 minut úèinkovat balení pro 2 aplikace Obohacený o kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe, jemnì èistí a dodává pokožce jemnost a hebkost. s osvìdèenou originální recepturou vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému poskytuje pokožce intenzivní ochranu pøed vysycháním mírní zánìty, svìdìní a alergii pokožky vhodný i pro každodenní sprchování zdravé pokožky OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 609 Balení: 300 ml Cena: 219,- Kód:

11 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÉ MLÉKO OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA S ochranným filtrem na pøírodní bázi solí a minerálù z Mrtvého moøe. Ošetøující oleje ALLATOI a UREA napomáhají pokožce udržovat vlhkost a vracejí ji hebkost a jemnost. Kód: 604 Kód: 604 s originální osvìdèenou recepturou dodává pokožce pevnost a pružnost poskytuje ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému vhodný pro péèi o jemnou pokožku dìtí zachovává pokožce hydrataci a vytváøí ochranný filtr na celý den bez syntetických barviv Balení: 300 ml Cena: 249,- SÙL DO KOUPELE 100% pøírodní, èistá krystalická sùl z Mrtvého moøe obsahuje cenné minerály, jako je vápník, bróm, magnézium, sodík a další. PRÉMIÁ KVALITA koupel pokožku vyèistí, zmíròuje podráždìní a dodává vlhkost zklidòuje a dezinfikuje pokožku odstraòuje škodlivé látky a vrací ji pøirozenou hebkost a krásu úèinnì pùsobí pøi poruchách pohybového aparátu a revmatických chorobách doporuèená doba koupele max. 20 min. Balení: 500 g Cena: 99,- 10 Kód: 650

12 TÌLÁ TERAPIE PÉÈE O POKOŽKU HLAVY TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ KOPFHAUT OKAMŽITÝ ÚÈIEK ITEZIVÍ KRÉM Tento produkt byl speciálnì vyvinut jako rychlá pomoc pro problémovou pokožku hlavy. Terapeutické úèinky soli z Mrtvého moøe v kombinaci s uklidòujícím Alantoinem odbourávají svìdìní, lupy a pocit napnuté pokožky hlavy. Ošetøuje suché a namáhané tìlové partie pokožky, jako jsou napø. suché lokty, kolena, paty a vrásèité høbety rukou. Zklidòuje a zaceluje popraskaná místa, zmíròuje svìdìní a pocit pnutí pokožky. poskytuje základní ošetøení pøi neurodermitidì a kožních problémech s obsahem minerálù z Mrtvého moøe Biotin reguluje citlivou pokožku Panthenol zmíròuje svìdìní Allantoin uzdravuje iacin pùsobí regeneraènì pùsobí intenzivnì, hluboko a úèinnì na suchou a citlivou pokožku udržuje vlhkost pokožky, zmíròuje svìdìní pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce Kód: 618 Balení: 60 ml Cena: 259,- Kód: 637 Balení: 100 ml Cena: 249,- KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA KRÉM A RUCE Produkt byl speciálnì vyvinut pro problémovou pokožku hlavy. Vysoce úèinný provitamín Panthenol dodává pokožce vlhkost a uvolòuje od pocitu napìtí pokožky hlavy. Obsahuje soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný a drahocenný arganový olej a b a m b u c k é m á s l o n a s u c h é na popraskané ruce. bez barviv a syntetických látek velmi pøíjemný na pokožku obohacen o minerály z Mrtvého moøe Panthenol zmíròuje svìdìní Phytantriol zadržuje hydrataci v pokožce naneste na mokré vlasy a nechte pùsobit 5 minut, následnì opláchnìte vodou poskytuje základní ošetøení proti lupùm, neurodermitidì a kožních problémech Balení: 3 x 20 ml Cena: 259,- Kód: 617 vhodný na vrásèité høbety rukou Panthenol v kombinaci soli a minerálù z Mrtvého moøe zabraòuje svìdìní a podporuje regeneraci pokožky nezanechává mastnotu krému vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému bez syntetických látek, barviv a parfemace Balení: 75 ml Cena: 149,- Kód:

13 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ÈISTÍCÍ EMULZE DEÍ KRÉM Obohacená o drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe pro každodenní kvalitní péèi zajiš ující dùkladné èistìní pokožky. Èistí šetrnì a chrání ple pøed stárnutím a vysycháním. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný arganový olej a bambucké máslo k ošetøení suché a citlivé pokožky. Vitamín E a provitamín B5 zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. Kód: 655 pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku možno použít i pro jemnou péèi o zdravou pokožku vhodná pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce bez syntetických látek, barviv a parfému hydrataèní komponenty udržují ple vláènou a hladkou ph 5,5 Balení: 150 ml Cena: 199,- Kód: 681 pomáhá pokožce udržovat vlhkost a regeneruje póry rychle se vstøebává a ple se stává hebèí a jemnìjší chrání pokožku pøed vnìjším prostøedím Balení: 50 ml Cena: 249,- ZUBÍ PASTA OÈÍ KRÉM Proti tvorbì zubního kazu, zabraòuje t v o r b ì z á n ì t ù a k r v á c e n í d á s n í (paradentóze). Obohacená o heømánkový extrakt a vitamín E. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný argonový olej a bambucké máslo. Vitamín E a panthenol zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. unikátní kombinace solí a minerálù z Mrtvého moøe proti zánìtu a krvácení z dásní bróm - dezinfikuje a zklidòuje díky této kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe budete mít svìží dech a zdravé zuby pomáhá udržovat vlhkost aplikujte veèer na vyèištìný oblièej, krk nebo dekolt pokožka se stává výraznì jemnìjší a hebká Balení: 75 ml Cena: 159,- Kód: 670 Balení: 50 ml Cena: 269,- Kód:

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM COSMETICS Sfagnum Cosmetic kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM KOSMETIKA Sfagnum Cosmetic je kosmetika, která díky vysokému obsahu minerálních látek

Více

KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY

KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY Zdravá a krásná pleť umocňuje celkový vzhled a podtrhuje osobnost každé ženy. Značka ALCINA představuje cílenou péči o zdraví i krásu pleti a vlasů. Značka ALCINA představuje

Více

Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel

Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel OBECNĚ O MÝDLE Mýdlo příjemně voní a krásně vypadá, což jsou většinou naše základní požadavky na mycí prostředek. Nemohli bychom však při každodenním kontaktu s

Více

Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì

Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì VýbìrPriesnitzovy procedur Platnost od 1.5.2011 Priessnitzovy léèebné láznì a.s. Priessnitzova 12/299 790 03 Jeseník Èeská republika tel.: 584 491 135, 584 491 462, 584 491 521 e-mail: procedury@priessnitz.cz

Více

Profesionální německá přírodní kosmetika DR. BELTER

Profesionální německá přírodní kosmetika DR. BELTER Profesionální německá přírodní kosmetika DR. BELTER Profesionální koncepce péče o pleť Individuální a zodpovědný přístup Přípravky pro kosmetická studia a salony www.belter.cz DR. BELTER základní přehled

Více

Prestižní řada s patentovaným komplexem pro zralou pleť

Prestižní řada s patentovaným komplexem pro zralou pleť www.eveline.cz Prestižní řada s patentovaným komplexem pro zralou pleť Black caviar (černý kaviár) je exkluzivní přísada, která regeneruje pleť na buněčné úrovni. Je to ten největší zdroj proteinů, minerálů,

Více

Obnovující maska na obličej a krk Minerální komplex Účinek Použití Balení: Kód: Tonizující maska s omlazujícím efektem Lotos Účinek Použití Balení:

Obnovující maska na obličej a krk Minerální komplex Účinek Použití Balení: Kód: Tonizující maska s omlazujícím efektem Lotos Účinek Použití Balení: Obnovující maska na obličej a krk Minerální komplex Vitamínová a minerální první pomoc pro unavenou pleť obličeje a krku. Maska stimuluje výměnné procesy, obohacuje pokožku o vitamíny, makro a mikroelementy,

Více

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz LÉČIVÉ KONOPÍ NEJVYŠŠÍ KO N O PÍ KVALITA K A N A DY Z produktový katalog přírodní kosmetika z konopí www.cannaderm.cz O Cannadermu S KONOPNOU KOSMETIKOU JSME PŘIŠLI JAKO PRVNÍ V ČR Cannaderm je na trhu

Více

DELAROM A PŘÍRODA DELAROM A VŮNĚ DELAROM A KRÁSA

DELAROM A PŘÍRODA DELAROM A VŮNĚ DELAROM A KRÁSA Nature Arôme Beauté FILOSOFIE DELAROMU Původ značky DELAROM je spojen s příběhem Andre a Christine Benetových. Tito milovníci aromaterapie, získali během 30 let v kosmetickém průmyslu (značky Decleor a

Více

kosmetika z mořských řas a minerálů

kosmetika z mořských řas a minerálů kosmetika z mořských řas a minerálů Moře, vaše zahrada krásy. Francouzská značka THALGO přináší již více než 45 let bohatství a výjimečný potenciál moře ve formě profesionálních ošetření, zkrášlujících

Více

Katalog produktů 2015-2016

Katalog produktů 2015-2016 Katalog produktů 2015-2016 1 Ecosphere Ekologickou čistotu a bezpečnost produktů z řady Ekosféra potvrzuje Mezinárodní ekologické osvědčení a zlatá známka International Ecologists Initiative 100% eco quality.

Více

ELEGANCE s.r.o. Více než 60 let je SOTHYS Paris partnerem salonů krásy, spa hotelů, lázní a wellness center.

ELEGANCE s.r.o. Více než 60 let je SOTHYS Paris partnerem salonů krásy, spa hotelů, lázní a wellness center. INSPIROVÁNO KRÁSOU ELEGANCE s.r.o. je výhradním dovozcem luxusní francouzské kosmetické značky SOTHYS Paris pro Českou republiku od roku 1993. Majitelkou a ředitelkou společnosti ELEGANCE s.r.o., která

Více

Zdrojem je Středozemní moře, místo zrodu terapie mořskou vodou. Odbornost, věda a účinnost

Zdrojem je Středozemní moře, místo zrodu terapie mořskou vodou. Odbornost, věda a účinnost Moře, zdroj života Moře je nepostradatelné pro život, obsahuje vzácné stopové prvky a minerály, které jsou nezbytné pro blahobyt lidského těla. Tyto blahodárné účinky moře jsou využity v péči o pokožku.

Více

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla.

Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. Katalog produktů Integra zastaví čas, pohladí Vaše smysly, navodí harmonii duše a těla. INTEGRA Profesionální pleťová kosmetika Společnost Procosmetik Integra zahájila svoji činnost v roce 1985 v Barceloně.

Více

Krém proti vráskám ETANI

Krém proti vráskám ETANI Krém proti vráskám ETANI Collagen Intensive Anti-Wrinkle Cream Díky využití nejmodernějších poznatků má Intensivní kolagenový protivráskový krém ETANI velmi silný hydratační efekt, který je oproti působení

Více

elekronický katalog pro zákazníky 2 / 2015 katalog plný

elekronický katalog pro zákazníky 2 / 2015 katalog plný elekronický katalog pro zákazníky 2 / 2015 letní SLEVY katalog plný NOVINEK! NOVINKY vitamíny DOPLŇKY STRAVY / str. 6-11 bylinné masti MĚSÍČKOVÁ MAST / str. 12 DUBOVÁ, KALCIOVÁ MAST / str. 13 péče po opalování

Více

HIGH CARE COSMETICS kosmetická péče na vysoké úrovni FACIAL BODY NUTRI

HIGH CARE COSMETICS kosmetická péče na vysoké úrovni FACIAL BODY NUTRI HIGH CARE COSMETICS kosmetická péče na vysoké úrovni FACIAL BODY NUTRI adresa Vašeho High Care Centra Odjakživa je zdravá a hladká pleť symbolem krásy. Bohužel to není samozřejmostí. Firma Weyergans má

Více

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1

Pleuramax. Maxík Glukan Junior. Produktový katalog. Strana 1 Beta glukany Pro koho jsou glukany určeny? I když se cí7te zdravě, doporučuje se užívání beta- glukanu jako prevence. Mnoho lidí používá beta- glukan v období chřipkových a virových epidemií. Je určený

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk

Váš konzultant. www.lambre.eu. Le charme de la France. LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk Váš konzultant Telefon: E-mail: www.lambre.eu LAMBRE CZECH REPUBLIC Kollárova 203/10 186 00 Praha 8 Česká republika www.lambre.cz LAMBRE SLOVENSKO Národná 5 01001 Žilina Slovensko www.lambreslovensko.sk

Více

MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY

MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY www.cosmeticanatura.cz www.argital.cz MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY Obsah Přírodní kosmetika Argital Certifikace Úvod Kosmetické působení zeleného jílu Trojí účinek zeleného

Více

HEALTH & BEAUTY BRUCE. 2 201s

HEALTH & BEAUTY BRUCE. 2 201s HEALTH & BEAUTY BRUCE 2 201s OBSAH DEKORATIVNÍ KOSMETIKA Deluxe 04 Colours 14 VŮNĚ DÁMSKÉ VŮNĚ 26 PÁNSKÉ VŮNĚ 44 PÉČE Zeitgard 54 Anti-Aging 62 PÉČE PRO MUŽE 69 PÉČE O PLEŤ 70 PÉČE O TĚLO 72 ANTIBAKTERIÁLNÍ

Více

KATALOG PRODUKTŮ PÉČE O POKOŽKU DÉLKY A STYLING

KATALOG PRODUKTŮ PÉČE O POKOŽKU DÉLKY A STYLING KATALOG PRODUKTŮ PÉČE O POKOŽKU DÉLKY A STYLING Modelka: Kateřina Kristelová -1- LOTION CONCENTRÉE ŘADA PROTI PADÁNÍ VLASŮ 13 AKTIVNÍCH PŘÍRODNÍCH SLOŽEK S EXTRÉMNÍ VITALITOU A SILOU. PŘÍRODNÍ KONCENTRÁT,

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

KATALOG KOSMETIKY 2012/I. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY 2012/I. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2012/I www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

PRO PROFESIONÁLNÍ KOSMETIČKY A SALONY PLEŤOVÉ MASKY. pravá dovolená pro Vaši pleť

PRO PROFESIONÁLNÍ KOSMETIČKY A SALONY PLEŤOVÉ MASKY. pravá dovolená pro Vaši pleť PRO PROFESIONÁLNÍ KOSMETIČKY A SALONY PLEŤOVÉ MASKY pravá dovolená pro Vaši pleť Jiří Krampol a Vlasta Libotovská při aplikaci Zlaté masky Pleťové masky pravá dovolená pro Vaši pleť Milé kolegyně, pleťové

Více

ROYAL JELLY HYDRATAČNÍ BALZÁM ADVANCED MAXI 50 ml za cenu 30 ml

ROYAL JELLY HYDRATAČNÍ BALZÁM ADVANCED MAXI 50 ml za cenu 30 ml Podzim je nejlepší období pro nastartování boje s pigmentovými skvrnami. Jde o dlouhodobý proces, kde je velmi důležitá pravidelnost aplikace. Jako u všeho, je lepší prevence vzniku pigmentových skvrn.

Více

JARO 2015 Katalog platný od 28. 2. 2015 do 29. 5. 2015. FORSIL AKTIV OXI 1 kg. nebo. TENTO COOL AQUA balení 8 rolí, třívrstvý

JARO 2015 Katalog platný od 28. 2. 2015 do 29. 5. 2015. FORSIL AKTIV OXI 1 kg. nebo. TENTO COOL AQUA balení 8 rolí, třívrstvý ZA KAŽDÝCH SI ZVOLTE: v hodnotě 85 Kč JARO 2015 Katalog platný od 28. 2. 2015 do 29. 5. 2015 1000 Kč VAŠÍ OBJEDNÁVKY ZDARMA Popis výrobků najdete na str. 50 FORSIL AKTIV OXI 1 kg nebo TENTO COOL AQUA balení

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

Natura duce errare nullo modo possumus. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. Cicero

Natura duce errare nullo modo possumus. Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit. Cicero Natura duce errare nullo modo possumus Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit Cicero 1 Majitelkou společnosti Cosmetics ATOK International je paní ANASTAZIE SKOPALOVÁ, členka Asociace českých aromaterapeutů,

Více