MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce"

Transkript

1 MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, Hluèín tel.: MRTVÉMOØE

2 název produktu obsah cena kód BALZÁM PO HOLEÍ 100 ml 339,- 731 SPRCHÝ GEL 2 v ml 149,- 730 HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 732 KRISTALL DEO STICK 50 g 99,- 120 TÌLÝ PEELIG 200 ml 299,- 485 DEÍ KRÉM S BÍLÝM ÈAJEM 50 ml 299,- 495 KRÉM PROTI VRÁSKÁM 50 ml 349,- 494 PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM 200 ml 289,- 493 ŠAMPO 300 ml 219,- 602 SPRCHÝ GEL 300 ml 219,- 603 TÌLÉ MLÉKO 300 ml 249,- 604 SÙL DO KOUPELE 500 g 99,- 650 TÌLÝ KRÉM 100 ml 249,- 637 KRÉM A RUCE 75 ml 149,- 605 ÈISTÍCÍ EMULZE 150 ml 199,- 655 ZUBÍ PASTA 75 ml 159,- 670 DEÍ HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 681 OÈÍ ITEZIVÍ KRÉM 50 ml 269,- 684 ITEZIVÍ MASKA MIERÁLÍ BAHO 2x5 ml 59,- 607 UVOLÒUJÍCÍ MASKA ARGAÝ OLEJ 2x5 ml 59,- 609 REGEERAÈÍ MASKA ZLATÁ 2x5 ml 59,- 874 ATISTRESÁ MASKA 2x5 ml 59,- 709 MASKA PROTI VRÁSKÁM 2x5 ml 59,- 705 MASKA S MOØSKOU ØASOU 2x5 ml 59,- 715 HYDRATAÈÍ MASKA 2x5 ml 59,- 876 VYHLAZUJÍCÍ MASKA 2x5 ml 59,- 700 OÈÍ MASKA 8 ml 199,- 703 ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA 2x5 ml 59,- 720 KRISTALL DEODORAT 100 ml 199,- 145 KRISTALL ATIPERSPIRAT 150 ml 229,- 140 KOPFHAUT S OKAMŽITÝM ÚÈIKEM 2x5 ml 259,- 818 KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA 3x20 ml 259,- 617 FRÜHMESER KOUPACÍ OLEJ 100 ml 399,- 205 Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Sortiment výrobkù lze zakoupit ve vybraných lékárnách, kosmetických salónech a relaxaèních centrech. MURAUERS vyrábí unikátní kosmetické produkty na pøírodní bázi Kosmetika z Mrtvého moøe využívá jedineènou léèivou sílu, kterou nenajdete nikde jinde na svìtì. Všechny výrobky obsahují soli z Mrtvého moøe, moøskou vodu nebo moøské bahno v kombinaci s rostlinnými extrakty, jako je argonový olej, bambucké máslo, jojobový olej, enzymy a Q10 a další. Díky obsahu tìchto složek dodáváte vaší pleti to nejcennìjší. ìmecká spoleènost MURAUERS po dobu 20 let neustále vyvíjí inovaèní a úèinné receptury, které odpovídají nejnovìjším poznatkùm z oblasti zdraví, kosmetitických pøípravkù a péèe o pokožku tìla. Vytváøí produkty, které jsou úèinné a zùstávají cenovì dostupné. Pìt skupin v péèi o tìlo: Tìlový požitek - to nejcennìjší pro Vaši pokožku Tìlová terapie - na ekzém, lupénku a akné Vlasová kùra - na problémovou pokožku hlavy Aktiv men - inovaèní øada pro muže Kristall - pøírodní deodoranty KOMPLETÍ PØEHLED OBCHODÍCH MÍST AJDETE A 24 Osvìdèená originální receptura Arganový olej, bambucké máslo, Q10 a podráždìnou a citlivou pokožku a ekzém a lupénku Bez syntetických látek a barviv Bez minerálních a parafínových olejù Dermatologicky testováno Velmi pøíjemné na pokožku

3 Co je arganový olej? Je také oznaèován jako elixír proti stárnutí! Získává se ze semen argánie trnité, která roste výhradnì v Maroku. Z plodù je získáván vzácný olej, nazývaný též tekuté zlato, který je oceòován pro své výjimeèné vlastnosti, a proto je používán v kosmetických produktech. Obsahuje množství vitamínu A, E a F, esenciální kyseliny a nenasycené mastné kyseliny. Zajiš uje hloubkovou hydrataci pokožky, zlepšuje stav citlivé a zarudlé pokožky, úspìšnì bojuje proti vráskám. Co je bambucké máslo? Dùkladnì vyživuje pokožku, hydratuje, zjemòuje a chrání proti nepøíznivému poèasí. Je produkováno již po staletí a používáno v kosmetice pro pìstící a zkrášlující úèinky. Pùsobí do hloubky pokožky, zjemòuje pokožku a pomáhá proti vráskám a stárnutí pleti. Bambucké máslo obohacené o soli a minerály z Mrtvého moøe léèí akné, lupénku i suchou ple. Co je jojobový olej? Patøí k nejcennìjším a nejkvalitnìjším pøírodním zdrojùm. Obsahuje vyvážený pomìr pìstících látek s hojivou schopností. Udržuje pøirozenou vlhkost pokožky, pravidelným používáním se citlivá, suchá a podráždìná kùže stává opìt odolnou. Ošetøuje pokožku, hojí, regeneruje, vyhlazuje vrásky a tlumí projevy stárnutí. Co je koenzym Q10? Je pøirozenou souèástí kùže. Pøirozené množství koenzymu Q10 klesá s vìkem. Výsledek: schopnost regenerace pokožky se snižuje ta ztrácí svou vitalitu, tvoøí se první vrásky. Koenzym Q10 je pøidáván do kosmetických výrobkù, zpomaluje stárnutí kùže. Proè soli z Mrtvého moøe? Obsahují mnoho dùležitých minerálù, které pouze v Mrtvém moøi mají vysokou koncentraci, jako napø. draslík, hoøèík, vápník. Poskytují tak pokožce potøebné minerály a pøispívají k pružné, zdravé a krásné pleti. 23

4 KRISTALL PØÍRODÍ DEODORATY AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA KRISTALL DEODORAT BALZÁM PO HOLEÍ Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání proti zápachu v podpaží celý den. Inovaèní receptura s obsahem tekutých minerálù Mrtvého moøe. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. nezanechává skvrny intenzivnì a zároveò šetrnì peèuje o pokožku bez barviv a konzervaèních látek k zakoupení: èistý deodorant bez vùnì, nebo senzitiv obohacený o mentolovou vùni rychle se vstøebává a nemastí uklidòující pocit po holení díky tekutým minerálùm z Mrtvého moøe dlouhotrvající vlhkost pokožky zabraòuje vzniku zánìtù vhodný pro citlivou pokožku ph-neutrální obsahuje hoøèík, vápník, draslík a mìï Kód: 145 Balení: 100 ml Cena: 199,- 150,- Kód: 731 Balení: 100 ml Cena: 339,- KRISTALL ATIPERSPIRAT SPRCHÝ GEL 2v1 Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání po celý den proti zápachu a plísním chodidel. Poznejte aktivní sílu tekutých minerálù z Mrtvého moøe, které regulují vlhkost vaší pokožky. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. pùsobí aktivnì a zabraòuje tvorbì plísní na chodidlech extra silný 24 hodinový úèinek ošetøující látky zajiš ují jemnou péèi o nohy bez parfému, barviv a konzervaèních látek pravidelné používání dezinfikuje chodidla a zabraòuje tvorbì plísní Balení: 150 ml Cena: 229,- Kód: 140 osvìžující sprchový zážitek chladivý úèinek na podporu nové energie ph 5,5 hoøèík - zabraòuje vysychání pokožky vápník - antialergické úèinky draslík - reguluje obsah vody a snižuje zánìty v kùži mìï - uchovává energii Balení: 250 ml Cena: 149,- Kód:

5 AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA FRÜHMESER Tajemný olej pro krásu a uvolnìní Kód: 732 KRISTALL DEO MII HYDRATAÈÍ KRÉM Zklidòující hydrataèní krém na oblièej s tekutými minerály z Mrtvého moøe osvìží a reguluje hydrataci pokožky. Mírnì chladivý úèinek dodá novou energii pro dynamický start do nového dne. Minerály magnézia zabezpeèují pevnost a pružnost pleti. aktivní tekuté minerály (mìï, vápník, draslík, hoøèík) rychle se vstøebává, nemastní ph- neutrální inovaèní receptura vyvolává pøíjemný pocit na dotek Balení: 50 ml Cena: 249,-. staèí jen pár kapek a získáte celkové uvolnìní Je vyroben bez barviv a bez konzervaèních látek. Pouze pár kapek koupacího oleje a poznejte hluboké uvolnìní s vùní jednoho z nejèistších pøírodních éterických olejù na svìtì. Zažijte jedineèný zážitek z koupele s pocitem hladké, jemné a krásné pokožky. Jen ty nejlepší oleje jsou použity pro výrobu koupacího oleje: Levandulový olej z Provanc Citrónový olej ze Španìlska nebo Sicílie Olej z jehlic borovice ze Sibiøe Jalovèinky olej z východních Korutan a Slovinska Rozmarýnový olej ze Španìlska Eukalyptový olej ze Španìlska nebo Èíny Litsea cubeba olej z Èíny Kromì uvolòujících úèinkù pomáhá: - na suchou pokožku - pøi nachlazení - na revma - má uklidòující úèinky balení 100 ml pro 20 koupelí Cena: 399,- Kód: 205 Chrání spolehlivì pøed tìlesným zápachem po dobu 24 hodin díky své jedineèné kombinaci úèinných látek a minerálních krystalù. zabraòuje vzniku bakterií, zpùsobujících zápach je vyroben ojedinìlým zpùsobem z pøírodních krystalù klinicky testováno na kožní klinice bez alkoholu, barviv a konzervaèních látek vhodný i pro velmi citlivou pokožku pro muže i ženy...nìco málo z HISTORIE ázev Frühmesner sahá až do 13 století, kdy v mìstì Mönchhofu docházel jeden z mnichù dennì ráno do místního hradu, aby zde vedl modlitbu (v pøekladu Früh ranní, mesner - kostelník). a konci 30 let 20 století žil v Mönchhofu vinaø, který pro svou vlastní potøebu vytvoøil první recepturu koupacího oleje. Tato receptura byla až na malé výjimky zachována dodnes. Tak vznikl první koupací olej, který je vyrábìn s oznaèením Frühmesner. Základ oleje tvoøí pøírodní a éterické oleje (bez konzervaèních látek a barviv), které jsou získávány z nejlepších sklizní rostlin v tradici objevitele této jedineèné receptury. ávod na použití pro domácí lázeò: 1 lžièku - 5 ml koupacího oleje pøidejte do láznì s teplotou C a rozmíchejte ve vodì tak, aby se olej rovnomìrnì rozložil. Bìhem koupele se na pokožce tìla vytvoøí tenký film, který dodává pokožce hebkost. FRÜHMESER koupací olej Balení: 50 g Cena: 99,- Kód: 120.pomáhá již 70 let 4 21

6 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU OÈÍ MASKA Maska proti tvorbì vrásek byla vyvinuta speciálnì pro citlivou partii kolem oèí. Obsahuje to nejcennìjší - bambucké máslo, jojobový olej, koenzym Q10. Oblast kolem oèí se stává díky pùsobení aktivního komplexu, jako jsou øasy, jírovec a kofein viditelnì hladší. Kód: 703 zmíròuje vrásky a tmavé kruhy pod oèima bez barviv a syntetických látek naneste a nechte pùsobit minut již po 4 týdnech dochází ke zmírnìní hloubky vrásek a tvorba nových se zpomaluje doporuèujeme aplikovat 2x týdnì Balení: 8 ml Cena: 199,- ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA Jemný, ale dùkladnì èistící peeling s jemnými zrnky moøského písku, r o z e m l e t ý m j á d r e m m e r u ò k y a drahocennými minerály z Mrtvého moøe zbavuje ple nadmìrného množstvím tuku, odumøelých bunìk a neèistot. s jádrem meruòky a moøským pískem uvolòuje, èistí a napíná ple 1-2 x týdnì nanéste na zvlhèený oblièej po použití je vaše ple dostateènì pøipravena pro použití ple ového krému Murnauers Kód:

7 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ PEELIG Drahocenný jojobový olej vstøebává soli z Mrtvého moøe, které pronikají do kožních bunìk, moøské øasy a minerály vyhlazují a regenerují pro viditelnì hladší a jemnìjší pokožku HYDRATAÈÍ MASKA Již tisíce let je Aloe Vera známa svou schopností zadržovat dostateènou vlhkost.je obohacena o Aloe Vera, okurkový extrakt a Hamamelis. Vrací ztracenou vlhkost a zabraòuje další dehydrataci pokožky. Kód: 485 Kód: 700 sametová péèe o pokožku pøíjemnì pùsobí na pokožku naneste na vlhké ruce a krouživými pohyby jemnì vmasírujte, následnì opláchnìte vodou a pokožku nechte vyschnout Balení: 200 ml Cena: 299,- Kód: 876 pro viditelnì svìží a krásnìjší ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem pro optimální výsledek použijte nìkolikrát týdnì DEÍ KRÉM VYHLAZUJÍCÍ MASKA Dopøejte pokožce zcela novou hydrataèní péèi s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Obohaceno o výtažky z bílého èaje a lotosu, které chrání proti negativním klimatickým vlivùm. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pøirozenou pružnost pokožce. krém se rychle vstøebává a chrání ple pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku V prùbìhu života ztrácí pokožka na své elastiènosti. Vyhlazující olivová maska s proteinem obohacená o olivový olej a minerály z Mrtvého moøe vrací pleti zpìt její vzhled a hebkost a pružnost. obohacená o protein a olivy vyhlazuje a zpevòuje ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem Kód: 495 Balení: 50 ml Cena: 299,- Kód: 700 Kód:

8 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU MASKA PROTI VRÁSKÁM Je tvoøena kombinací jojobového oleje, speciálnì vyvinutého koenzymu Q10 s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Koenzym Q 10 pùsobí nejen proti stárnutí pokožky, ale souèasnì zabraòuje tvorbì vrásek. KRÉM PROTI VRÁSKÁM Dopøejte si svìží a viditelnì hladší ple. Jedineèný a drahocenný mandlový kvìt ve spojení s minerály hoøèíku a ošetøujícími oleji výraznì redukuje vrásky a zabraòuje pøedèasnému stárnutí pleti. Kód: 705 vyhlazuje pokožku a vyplòuje vrásky naneste na oèištìný oblièej, krk, dekolt a nechte minut pùsobit, zbytek masky neodstraòujte vodou, odstraòte kosmetickým ubrouskem možno používat dennì balení pro 2 aplikace Balení: 2x 5 ml Cena: 59,- Kód: 494 regenerace pleti s mandlovým kvìtem a vitamínem E vyhlazuje a regeneruje ple obsahuje tekuté minerály z Mrtvého moøe pro svìží pocit a mladší vzhled Balení: 50 ml Cena: 349,- HLUBOCE ÈISTÍCÍ PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM Unikátní kombinace vysoce úèinné hnìdé øasy a cenných minerálù z Mrtvého moøe nedá šanci neèistotì. Pøebytky kožního tuku jsou stejnì úèinnì odstranìny jako odumøelé kožní buòky a jiné neèistoty. maska s moøskou øasou hloubkovì èistí kožní póry ALATOI zmíròuje podráždìnou pokožku a pùsobí blahodárnì naneste na oèištìnou pokožku min. nechte pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a oblièej umyjte vlažnou vodou dle potøeby používejte 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód: 715 Dopøejte pokožce novou hydrataèní péèi s minerály z Mrtvého moøe. Obohacený o výtažky z bílého èaje a LOTOSU, který chrání pokožku pøed negativními okolními vlivy. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pokožce pøirozenou pevnost a pružnost. rychle se vstøebává a chrání pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku Balení: 200 ml Cena: 289,- Kód:

9 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU REGEERAÈÍ MASKA Osvìžující gelová maska obsahující k y s e l i n u h y a l u r o n o v o u, p ø í r o d n í magnézium a minerální soli z Mrtvého moøe se zlatými èásticemi, které oživují a vyhlazují pokožku pro jedineèný a exkluzivní zážitek. Kód: 874 oživuje a vyhlazuje pokožku velmi pøíjemnì na pokožku pùsobí naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte 15 minut pùsobit, zbytek masky omyjte vlažnou vodou dopøejte své pleti novou energii balení pro 2 aplikace ATISTRESÁ MASKA Aktivní okyslièující gel v kombinaci s drahocennými minerály z Mrtvého moøe dodává pokožce zpìt její pružnost. Aktivní kyslík podporuje pøirozený proces regenerace kožních bunìk. regeneruje a vitalizuje pokožku vyrovnává hydrataci pokožky a dodává jí svìží vzhled naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte min. pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a umyjte vlažnou vodou doporuèujeme používat 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód:

10 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ITEZIVÍ MASKA ŠAMPO Èistí a regeneruje pokožku. Díky kombinaci cenných minerálních solí a bahna z Mrtvého moøe s uklidòujícím zinkem a heømánkem vyživuje pokožku a redukuje zánìty v kùži. enávykový šampon proti lupùm a podráždìné pokožce, extra jemný, s obsahem minerálního bahna a soli z Mrtvého moøe. Kód: 607 èistí póry a zabraòuje tvorbì zánìtù obsahuje zinek, podporuje obnovu bunìk naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, a nechte 10 minut úèinkovat suchou masku odstraòte vlažnou vodou (bez použití mýdla) balení pro 2 aplikace OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 602 s osvìdèenou originální recepturou pøírodní látky osvobozují od lupù a dodávají vlasùm vitalitu a lesk tlumí svìdìní zpevòuje strukturu vlasu pro základní ošetøení pøi ekzému a lupénce extra jemný Balení: 300 ml Cena: 219,- UVOLÒUJÍCÍ MASKA SPRCHÝ GEL Poskytuje vaší pokožce pøírodní minerály, s t o p o v é p r v k y a z k l i d ò u j e. Vysoká kvalita arganového oleje podporuje proces regenerace kùže, pùsobí proti tvorbì vrásek a zmíròuje svìdìní. pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte asi 15 minut úèinkovat balení pro 2 aplikace Obohacený o kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe, jemnì èistí a dodává pokožce jemnost a hebkost. s osvìdèenou originální recepturou vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému poskytuje pokožce intenzivní ochranu pøed vysycháním mírní zánìty, svìdìní a alergii pokožky vhodný i pro každodenní sprchování zdravé pokožky OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 609 Balení: 300 ml Cena: 219,- Kód:

11 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÉ MLÉKO OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA S ochranným filtrem na pøírodní bázi solí a minerálù z Mrtvého moøe. Ošetøující oleje ALLATOI a UREA napomáhají pokožce udržovat vlhkost a vracejí ji hebkost a jemnost. Kód: 604 Kód: 604 s originální osvìdèenou recepturou dodává pokožce pevnost a pružnost poskytuje ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému vhodný pro péèi o jemnou pokožku dìtí zachovává pokožce hydrataci a vytváøí ochranný filtr na celý den bez syntetických barviv Balení: 300 ml Cena: 249,- SÙL DO KOUPELE 100% pøírodní, èistá krystalická sùl z Mrtvého moøe obsahuje cenné minerály, jako je vápník, bróm, magnézium, sodík a další. PRÉMIÁ KVALITA koupel pokožku vyèistí, zmíròuje podráždìní a dodává vlhkost zklidòuje a dezinfikuje pokožku odstraòuje škodlivé látky a vrací ji pøirozenou hebkost a krásu úèinnì pùsobí pøi poruchách pohybového aparátu a revmatických chorobách doporuèená doba koupele max. 20 min. Balení: 500 g Cena: 99,- 10 Kód: 650

12 TÌLÁ TERAPIE PÉÈE O POKOŽKU HLAVY TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ KOPFHAUT OKAMŽITÝ ÚÈIEK ITEZIVÍ KRÉM Tento produkt byl speciálnì vyvinut jako rychlá pomoc pro problémovou pokožku hlavy. Terapeutické úèinky soli z Mrtvého moøe v kombinaci s uklidòujícím Alantoinem odbourávají svìdìní, lupy a pocit napnuté pokožky hlavy. Ošetøuje suché a namáhané tìlové partie pokožky, jako jsou napø. suché lokty, kolena, paty a vrásèité høbety rukou. Zklidòuje a zaceluje popraskaná místa, zmíròuje svìdìní a pocit pnutí pokožky. poskytuje základní ošetøení pøi neurodermitidì a kožních problémech s obsahem minerálù z Mrtvého moøe Biotin reguluje citlivou pokožku Panthenol zmíròuje svìdìní Allantoin uzdravuje iacin pùsobí regeneraènì pùsobí intenzivnì, hluboko a úèinnì na suchou a citlivou pokožku udržuje vlhkost pokožky, zmíròuje svìdìní pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce Kód: 618 Balení: 60 ml Cena: 259,- Kód: 637 Balení: 100 ml Cena: 249,- KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA KRÉM A RUCE Produkt byl speciálnì vyvinut pro problémovou pokožku hlavy. Vysoce úèinný provitamín Panthenol dodává pokožce vlhkost a uvolòuje od pocitu napìtí pokožky hlavy. Obsahuje soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný a drahocenný arganový olej a b a m b u c k é m á s l o n a s u c h é na popraskané ruce. bez barviv a syntetických látek velmi pøíjemný na pokožku obohacen o minerály z Mrtvého moøe Panthenol zmíròuje svìdìní Phytantriol zadržuje hydrataci v pokožce naneste na mokré vlasy a nechte pùsobit 5 minut, následnì opláchnìte vodou poskytuje základní ošetøení proti lupùm, neurodermitidì a kožních problémech Balení: 3 x 20 ml Cena: 259,- Kód: 617 vhodný na vrásèité høbety rukou Panthenol v kombinaci soli a minerálù z Mrtvého moøe zabraòuje svìdìní a podporuje regeneraci pokožky nezanechává mastnotu krému vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému bez syntetických látek, barviv a parfemace Balení: 75 ml Cena: 149,- Kód:

13 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ÈISTÍCÍ EMULZE DEÍ KRÉM Obohacená o drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe pro každodenní kvalitní péèi zajiš ující dùkladné èistìní pokožky. Èistí šetrnì a chrání ple pøed stárnutím a vysycháním. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný arganový olej a bambucké máslo k ošetøení suché a citlivé pokožky. Vitamín E a provitamín B5 zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. Kód: 655 pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku možno použít i pro jemnou péèi o zdravou pokožku vhodná pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce bez syntetických látek, barviv a parfému hydrataèní komponenty udržují ple vláènou a hladkou ph 5,5 Balení: 150 ml Cena: 199,- Kód: 681 pomáhá pokožce udržovat vlhkost a regeneruje póry rychle se vstøebává a ple se stává hebèí a jemnìjší chrání pokožku pøed vnìjším prostøedím Balení: 50 ml Cena: 249,- ZUBÍ PASTA OÈÍ KRÉM Proti tvorbì zubního kazu, zabraòuje t v o r b ì z á n ì t ù a k r v á c e n í d á s n í (paradentóze). Obohacená o heømánkový extrakt a vitamín E. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný argonový olej a bambucké máslo. Vitamín E a panthenol zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. unikátní kombinace solí a minerálù z Mrtvého moøe proti zánìtu a krvácení z dásní bróm - dezinfikuje a zklidòuje díky této kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe budete mít svìží dech a zdravé zuby pomáhá udržovat vlhkost aplikujte veèer na vyèištìný oblièej, krk nebo dekolt pokožka se stává výraznì jemnìjší a hebká Balení: 75 ml Cena: 159,- Kód: 670 Balení: 50 ml Cena: 269,- Kód:

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje regeneraci hlubokých vrstev pleti, vyplňuje hluboké i mimické vrásky a zabraňuje tvorbě nových. Výsledky jsou ihned vidět ve zpevnění,

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie Katalog produktů Kosmetika a fyzioterapie I 2 I Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství KAPITOLA V Kosmetika a fyzioterapie Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství Kosmetika a fyzioterapie Mycí a ošetřující pěny/

Více

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky fitness & wellness equipment import a distribuce wellness a SPA kosmetiky KONTAKT : Martin Strašek - Q-POWER Školní 1273, 43001 Chomutov tel.: 736 764 374 E-mail : store@powerstore.cz PRODUKTY: Profesionální

Více

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Health and Beauty (H&B) je izraelská kosmetická firma, která vyrábí a prodává přírodní kosmetické a léčebné výrobky nejvyšší kvality. Všechny produkty jsou vyráběny

Více

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI Facial cleansing foam 150 ml 1 260,00 /1 l Jemná, ale účinná ideální pro každodenní péči! Odstraňuje make-up a nečistoty a vaše pokožka zůstává svěží,

Více

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA. Srdečně Vás vítáme!

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA. Srdečně Vás vítáme! Calu. Přírodní kosmetika NIKAL s.r.o. Kotkova 710/3 669 02 Znojmo Telefon Srdečně Vás vítáme! Po více než 20 letech v profesi kosmetičky pro mě bylo důležité vyvinout jednoduchou, přirozenou a účinnou

Více

Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG. www.elysse.cz

Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG. www.elysse.cz Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG www.elysse.cz Přírodní kosmetika ze Španělska Ráda bych vám představila zcela novou, kvalitní a přírodní kosmetiku značky Instituto Espaňol. Vznikla se záměrem vytvořit

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy

Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy Léto nám umožnilo zrelaxovat, aspoň na chvíli vypnout a dobít baterky, ale také se mohlo neblaze projevit na našich vlasech. Co s vysušenými, sluncem, mořskou

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody ČESKÁ KOSMETIKA www.irel.eu Ryzí síla přírody Mariol Mariol dětská koupel je používána jako prostředek pro přípravu koupelí dětí. Pokožku zklidňuje, promašťuje, zjemňuje a napomáhá její regeneraci. Mariol

Více

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami)

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) 3127 AV jemně čistící mléko Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Určené pro salonní nebo každodenní

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU

TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU Černý kaviár a jeho role při zachování zdraví Vašich vlasů Při provádění chemických procesů s vlasy, včetně jejich rovnání, odbarvování a barvení, mizí z vlasů různé minerály

Více

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ Profesionální výrobky pro každý typ pleti 100% přírodní S certifikátem NATRUE Nová pleťová péče od lavery má vylepšené složení, přináší moderní receptury plné luxusních

Více

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS Innova Péče Innova je inovativní značka, která zahrnuje jak péči tak styling ve světě profesionálních výrobku Indola Innova soft science receptura je založená na unikátní technologii VIP (Vitamin Injection

Více

TianDe krása a zdraví z Tibetu

TianDe krása a zdraví z Tibetu TianDe krása a zdraví z Tibetu TianDe v překladu znamená Nebeská dokonalost Společnost vznikla v Barnaulu, v samém srdci Altaje. Tiande to je rychle se rozvíjející společenství šťastných a úspěšných lidí.

Více

Vánoce 2011 akční nabídka

Vánoce 2011 akční nabídka Vánoce 2011 akční nabídka QUATTRO TITANIUM BODY holicí strojek + 1 náhradní hlavice Běžná doporučená cena pro spotřebitele 99,- Kč 369,-Kč 63,87Kč Objednací kód 7000377E EAN kód 4027800037728 Počet balení

Více

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL SOLNÝ CHRÁM SOLNÁ JESKYNĚ LETŇANY WWW.SOLNAJESKYNELETNANY.CZ Bahenní pleťová maska 150 ml - 220 Kč Léčebná hloubkově čisticí

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv

UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT. KATALOG kosmetika na obuv UNIVERSAL HLADKÁ KŮŽE NUBUK STYLE OUTDOOR SPORT KATALOG kosmetika na obuv Sortiment UNIVERSAL Pro všechny obuvnické materiály a jejich kombinace. HLADKÁ KŮŽE Pro obuv z hladké kůže. NUBUK Pro obuv z nubuku

Více

Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky Nejčastěji kladené otázky o je beta-glukan, hlavní složka produktové řady? Jedná se o unikátní přírodní polysacharid, který má velmi silné hydratační a regenerační vlastnosti a působí proti tvorbě vrásek.

Více

Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel

Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel Nabídkový katalog ručně vyráběných mýdel OBECNĚ O MÝDLE Mýdlo příjemně voní a krásně vypadá, což jsou většinou naše základní požadavky na mycí prostředek. Nemohli bychom však při každodenním kontaktu s

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

ROYAL JELLY HYDRATAČNÍ BALZÁM ADVANCED MAXI 50 ml za cenu 30 ml

ROYAL JELLY HYDRATAČNÍ BALZÁM ADVANCED MAXI 50 ml za cenu 30 ml Podzim je nejlepší období pro nastartování boje s pigmentovými skvrnami. Jde o dlouhodobý proces, kde je velmi důležitá pravidelnost aplikace. Jako u všeho, je lepší prevence vzniku pigmentových skvrn.

Více

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků.

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků. Nová řada Ad Fontés Představujeme Vám novou řadu značky La Chèvre Ad Fontes (K pramenům). Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií

Více

KATALOG PÉČE O NOHY A RUCE. Vaše nohy jsou v dobrých rukou

KATALOG PÉČE O NOHY A RUCE. Vaše nohy jsou v dobrých rukou KATALOG PÉČE O NOHY A RUCE Výhradní distributor v ČR: Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2 Tel: +420 222 241 70, +420 725 025 777 www.sueda.cz MADE IN GERMANY Vaše nohy jsou v dobrých rukou Meduňka Vysoce zklidňuje,

Více

Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví.

Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. Arganový olej +Karite Arganový olej +Karite Řada je určena pro normální, suchou a citlivou pleť. Evropa objevuje tajemství krásné pleti žen z orientu.

Více

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.

Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia. Budova Vyšehrad Victoria, Na Vítězné pláni 4/1719, Praha 4, 140 00, Tel.: (+420) 222 522 870, Fax: (+420) 222 519 456 E-mail:mail@boltonczechia.cz, www.boltonczechia.cz Profesionální řada WC NET Aktivátor

Více

KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN. OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min)

KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN. OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min) KOSMETIKA PROGRAMY PÉČE O PLEŤ DARPHIN OŠETŘENÍ EXPRESNÍ (45 min) Expresní ošetření Odstranění nedostatků a nerovností pleti, pleť je ozdravená, jemná a projasněná - analýza pleti, odlíčení, peeling, sérum,

Více

Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì

Platnost od 1.5.2011. léèebnéláznì VýbìrPriesnitzovy procedur Platnost od 1.5.2011 Priessnitzovy léèebné láznì a.s. Priessnitzova 12/299 790 03 Jeseník Èeská republika tel.: 584 491 135, 584 491 462, 584 491 521 e-mail: procedury@priessnitz.cz

Více

Dusy Heat Control. ochranný sprej proti teplu 200 ml 323 Kč

Dusy Heat Control. ochranný sprej proti teplu 200 ml 323 Kč STYLE/STYLING 1 Jemná fixace Dusy Hair Shine lesk na vlasy ve spreji 100 ml 188 Kč 400 ml 309 Kč pro výjimečný lesk pomoc pro extra suché vlasy bez fixačního účinku /100 ml/ kód: 20065008 /400 ml/ kód:

Více

FENOMENÁLNÍ ŘASENKA. FM GROUP MAKE UP NOVINKY jaro 2014

FENOMENÁLNÍ ŘASENKA. FM GROUP MAKE UP NOVINKY jaro 2014 FENOMENÁLNÍ ŘASENKA Jakých výsledků je možné dosáhnout s novou Řasenkou? Nová Fenomenální řasenka poskytuje fenomenální výsledky: prodlužuje, zahušťuje, přesně odděluje a natáčí řasy. Díky speciálně navrženému

Více

Vyberte ty nejkrásnější dárky pro letošní Vánoce!

Vyberte ty nejkrásnější dárky pro letošní Vánoce! Tisková zpráva Praha, 15. října 2007 Atraktivní dárkové balíčky s kosmetikou od Schwarzkopf & Henkel Vyberte ty nejkrásnější dárky pro letošní Vánoce! Také už začínáte pomalu přemýšlet nad vánočními dárky?

Více

Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS

Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS Kolekce LASHFOOD produktů od JB COSMETICS Nejnovější divize firmy JB Cosmetics (USA) LASHFOOD představuje řadu 100% přírodních kondicionérů pro růst delších, tmavších a silnějších řas (či obočí). Díky

Více

Pobyt na slunci a čerstvém vzduchu je jistě celkově zdraví prospěšný, pleť "chytne barvu", vypadá zářivější a zdravější. Přemíra slunečních paprsků

Pobyt na slunci a čerstvém vzduchu je jistě celkově zdraví prospěšný, pleť chytne barvu, vypadá zářivější a zdravější. Přemíra slunečních paprsků Pobyt na slunci a čerstvém vzduchu je jistě celkově zdraví prospěšný, pleť "chytne barvu", vypadá zářivější a zdravější. Přemíra slunečních paprsků bez řádného ošetření jí ale v dlouhodobém hledisku škodí,

Více

NOVINKY BIO TRAITEMENT

NOVINKY BIO TRAITEMENT NOVINKY BIO TRAITEMENT MODERNÍ SPOLEČNOST Každý den pojme naše mysl a tělo obrovské množství informací. Našich 5 smyslů je díky tomu často rozrušeno. 70-80% problémů s vlasy a pokožkou hlavy vzniká vlivem

Více

BRONZING PUDR RADIANZY

BRONZING PUDR RADIANZY Vážení a milí, slavte s námi 10. výročí spolehlivých pomocníků pro pěstění a ozdravování kůže v České republice! 10 let moderních produktů, 10 let patentovaných technologií, 10 let s Jafra Cosmetics. 10

Více

A R O M A T E R A P I E D A N C O L Y

A R O M A T E R A P I E D A N C O L Y A R O M A T E R A P I E D A N C O L Y SPA procedury Dancoly optimální kombinace energetických, vyživujících a stimulujících složek nezbytných pro zlepšení struktury růstu vlasů a zpomalení jejich vypadávání.

Více

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY NOVÁ KOMPLEXNÍ SLUŽBA VAŠEHO SALONU PROGRAM OŠETŘENÍ VLASOVÉ POKOŽKY A VLASŮ ZNÁME POŽADAVKY VAŠICH KLIENTŮ Chtějí vypadat opravdu dobře Rádi by posílili

Více

Kontrolovaná přírodní kosmetika Weleda. Regenerační péče Granátové jablko. V souladu s člověkem i přírodou

Kontrolovaná přírodní kosmetika Weleda. Regenerační péče Granátové jablko. V souladu s člověkem i přírodou Vyzkoušejte Regenerační péče kosmetická řada určená speciálně pro zralou pokožku intenzivně regeneruje pokožku, pomáhá předcházet projevům stárnutí základem je olej ze semen granátového jablka přípravky

Více

Použití: Naneste na vlasy malé množství kondicionéru, rozčešte kondicionér po celé délce vlasů a poté důkladně vypláchněte.

Použití: Naneste na vlasy malé množství kondicionéru, rozčešte kondicionér po celé délce vlasů a poté důkladně vypláchněte. Péče o vlasy šamón neobsahuje sulfáty (bez SLS/SLES) čistí jemně a zároveň velmi důkladně nezanechává na vlasech zbytky usazenin vhodný pro celou rodinu ideální také pro chemicky upravované vlasy Rostlinné

Více

PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ NOHOU

PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ NOHOU PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ NOHOU MASÁŽNÍ KRÉMY HYDROFILNÍ neobsahují konzervační látky Hydrofilní masážní krémy Salvus jsou bezvodé krémy, které obsahují pouze tukové komponenty. Mají vynikající kluzné vlastnosti

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť

Střední odborné učiliště Domažlice. Mastná pleť Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.04 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz

Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz Přírodní kosmetika Tepezcohuite je novinkou na českém trhu. Hlavní složkou produktu je extrakt ze stromu Tepezcohuite, který roste

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012

DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012 DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012 DALTON CELUMER Beauté de la mer - pro zralou a náročnou pleť - kaviár 100001 čistící mléko s kav. extraktem Fl 200ml 445 100002 čistící tonik

Více

, Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví.

, Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. , Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. Mandle Mandle Řada je určena pro normální, suchou, zralou a citlivou pleť. Produkty řady MANDLE obsahují olej ze sladkých mandlí, jenž dodává pleti

Více

Jistě, mohli bychom to udělat, ale je tu něco lepšího, něco, co o tom opravdu svědčí: NAŠE VLASTNÍ KŮŽE!

Jistě, mohli bychom to udělat, ale je tu něco lepšího, něco, co o tom opravdu svědčí: NAŠE VLASTNÍ KŮŽE! Rádi bychom vám představili naše kvalitní depilační výrobky: vosky rozpustné ve vodě, vosky rozpustné v tucích a konvenční horké vosky. Mohli bychom zmínit různé receptury a způsob, jakým byly vosky testovány,

Více

zvláštní regulace pro regeneraci pleti za pomoci síly ovocných kyselin

zvláštní regulace pro regeneraci pleti za pomoci síly ovocných kyselin CZ přírodní hydratační péče o pleť pro mastnou a smíšenou pleť pro vitální pleť po 35. roku života fantasická péče čistého luxusu proti vráskám aktivní omlazující péče pro ni i pro něj zvláštní regulace

Více

NEJSTARŠÍ TAJEMSTVÍ KRÁSY NA SVĚTĚ

NEJSTARŠÍ TAJEMSTVÍ KRÁSY NA SVĚTĚ NEJSTARŠÍ TAJEMSTVÍ KRÁSY NA SVĚTĚ V hebrejštině slovo AHAVA znamená láska.mrtvé moře je kouzelné tajemné místo nejnižší bod světa. Již starověcí Římané si zde budovali lázně a využívali léčivých schopností

Více

Začínáme s kosmetikou Mary Kay

Začínáme s kosmetikou Mary Kay Výrobky jsou: Začínáme s kosmetikou Mary Kay neparfémované dermatologicky testované na dráždivost a alergii pleti hypoalergenní jsou určeny i pro velice citlivou pleť (lupénkáře a ekzematicky) nekomedogenní

Více

Jistě, mohli bychom to udělat, ale je tu něco lepšího, něco, co o tom opravdu svědčí: NAŠE VLASTNÍ KŮŽE!

Jistě, mohli bychom to udělat, ale je tu něco lepšího, něco, co o tom opravdu svědčí: NAŠE VLASTNÍ KŮŽE! Rádi bychom vám představili naše kvalitní depilační výrobky: vosky rozpustné ve vodě, vosky rozpustné v tucích a konvenční horké vosky. Mohli bychom zmínit různé receptury a způsob, jakým byly vosky testovány,

Více

Profi Hair s.r.o. profihair

Profi Hair s.r.o. profihair nová generace barev nová generace barev JEDNODUCHÁ ELEGANCE Z PŘÍRODY, pro dosažení opravdového luxusu 21.století. Barvy nové generace s přírodními oleji, které nám zaručují zdravé, lesklé, hebké a hydratované

Více

HILDEGARD BRAUKMANN PROFESSIONAL s FORMEL PLUS je speciální systém preparátů, který udržuje pružnou a vitální pokožku a vyhlazenou zářivou pleť

HILDEGARD BRAUKMANN PROFESSIONAL s FORMEL PLUS je speciální systém preparátů, který udržuje pružnou a vitální pokožku a vyhlazenou zářivou pleť Ideál krásy se mění, ale standart zůstává. Pokožka ženy by měla vyzařovat svěžest,vitalitu a pozitivní ladění v nejširším slova smyslu. HILDEGARD BRAUKMANN PROFESSIONAL s FORMEL PLUS je speciální systém

Více

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz LÉČIVÉ KONOPÍ NEJVYŠŠÍ KO N O PÍ KVALITA K A N A DY Z produktový katalog přírodní kosmetika z konopí www.cannaderm.cz O Cannadermu S KONOPNOU KOSMETIKOU JSME PŘIŠLI JAKO PRVNÍ V ČR Cannaderm je na trhu

Více

GIGA BEST. řasenka / riasenka

GIGA BEST. řasenka / riasenka KATALOG / 2015 GIGA řasenka / riasenka Řasenka pro gigantický objem s regeneračními účinky vitamínů E, C a F. Široký objemový kartáček minimalizuje slepení řas díky rovnoměrnému nanášení. BEST řasenka

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE

TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE TECHNICKÝ MANUÁL ECHOSLINE TECHNICAL SOLUTIONS ECHOS COLOR PERMANENTNÍ BARVA NA VLASY PROFESIONÁLNÍ KRÉMOVÁ BARVA NA VLASY 100 ml Obsahuje včelí vosk a vitamin C. Zaručuje vysokou stabilitu odstínů a dokonalé

Více

www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty Novinka! Pepř v medu

www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty Novinka! Pepř v medu www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty Novinka! Pepř v medu O firmě Náš provoz se nachází v lázeňské městečku Potštejn v malebném podhůří

Více

prací prostředek pro dětské prádlo

prací prostředek pro dětské prádlo prací prostředek pro dětské prádlo 2,4 kg 4,5 kg 15 kg BATOLE Kvalitní prací prášek českého výrobce, určený převážně na prádlo přicházející do styku s dětskou pokožkou, která je nejvíce vystavena rizikům

Více

Speciální přípravky pro perfektní tělo

Speciální přípravky pro perfektní tělo ) / 377,00 Kč (400 ml) Speciální přípravky pro perfektní tělo Kompletní řada pro péči o celé tělo, s nejmodernějšími výsledky v oblasti kosmetické dermatologie, se specifickými a nejvýkonnějšími postupy

Více

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU OBSAH Obklady a dlažby, pøírodní kámen 1 Mramor 3 4 Vinyl a linoleum 5 Laminát Parkety 5 Interiér 7 9 Sanita 11 Kuchynì Textil 13 Zahrada 15 Air Care 16 OBKLADY

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml Skladujte v temnu při teplotě 5-25 ºC / Výrobce: s.r.o. Čejkov 9, Česká republika EMBRO SPECIAL REGENERACE SVALŮ A KLOUBŮ PRO ZDRAVÍ Ingredients /INCI/: Aqua, Paraffinum Liquidum, Paraffinum, Filipendula

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní

Více

PŘÍPRAVA A PODKLADOVÉ BÁZE

PŘÍPRAVA A PODKLADOVÉ BÁZE PŘÍPRAVA A PODKLADOVÉ BÁZE ANTI-AGE MAKE-UP BASE Protivrásková báze pod make-up VLASTNOSTI: Profesionální podkladová báze pro viditelné zlepšení a prodloužení výsledného líčení. Antioxidační složky Q 10

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty

www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty www.pleva.cz Kosmetika se včelími produkty největší sortiment kosmetických přípravků se včelími produkty O firmě Náš provoz se nachází v lázeňském městečku Potštejn v malebném podhůří Orlických hor. Vyrábíme

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY

KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY KATALOG PLEŤOVÉ KOSMETIKY Zdravá a krásná pleť umocňuje celkový vzhled a podtrhuje osobnost každé ženy. Značka ALCINA představuje cílenou péči o zdraví i krásu pleti a vlasů. Značka ALCINA představuje

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

Řada pro suchou a citlivou pleť

Řada pro suchou a citlivou pleť Řada pro suchou a citlivou pleť 1101 Čistící mléko pomerančové Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Pro každodenní čištění suché a citlivé pleti ráno a večer, ráno - pomáhá z pleti očistit

Více

DEGUSTACE od 1. do 4. dubna 2014

DEGUSTACE od 1. do 4. dubna 2014 Změny vyhazeny, Klub Promněa, 2014 medová arganová DEGUSTACE od 1. do 4. dubna 2014 můžete nás kdykoliv navštívit v čase mezi 9:15 až 18:15 hod. Klub Proměna Vás zve na medové a arganové dny, kdy u nás,

Více

MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY

MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY www.cosmeticanatura.cz www.argital.cz MANUÁL PRO KOSMETICKÉ SALONY Obsah Přírodní kosmetika Argital Certifikace Úvod Kosmetické působení zeleného jílu Trojí účinek zeleného

Více

Mladistvý vzhled a krása pro Vaši tvář

Mladistvý vzhled a krása pro Vaši tvář Mladistvý vzhled a krása pro Vaši tvář Jen pár kapek Tak lze vyjádřit celkové množství zkrášlovacích prostředků, které žena používá při své každodenní péči o pleť obličeje Těchto několik gramů je proto

Více

Řasenky. COATING SEALER Lashcare. Ochranná řasenka / báze - průhledná

Řasenky. COATING SEALER Lashcare. Ochranná řasenka / báze - průhledná Řasenky COATING SEALER Lashcare Ochranná řasenka / báze - průhledná Speciální ochranná báze JB Cosmetics na Prodloužené řasy. Ochraňuje Prodloužené řasy a adhesivum před vlhkem, mastnotou a nečistotami.

Více

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM

COSMETICS. Sfagnum Cosmetic. kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM COSMETICS Sfagnum Cosmetic kosmetika, která působí blahodárně na pokožku celého těla KOSMETIKA S RAŠELINOVÝM EXTRAKTEM KOSMETIKA Sfagnum Cosmetic je kosmetika, která díky vysokému obsahu minerálních látek

Více

Dynamic dynamická. Synergy synergická. Young mladá

Dynamic dynamická. Synergy synergická. Young mladá katalog VLASOVÉ KOSMETIKY Produkty německé značky DUSY Professional se vyznačují vynikající a profesionální kvalitou již od roku 1954. Díky jedinečným inovacím nabízí komplexní péči o zdraví, krásu a dokonalý

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Nabídka Vánočních balíčků MARY KAY 2008 Dobrý den Dovolte abych se představila. Jmenuji se Petra Jelenová a jsem nezávislá kosmetická poradkyně a vizážistka společnosti MaryKay. Dovolila jsem si pro Vás

Více

NOVINKY UVNITŘ KATALOGU. www.eveline.cz

NOVINKY UVNITŘ KATALOGU. www.eveline.cz www.eveline.cz NOVINKY UVNITŘ KATALOGU 1 Denní krém pro smíšenou pleť Krém vhodný pro každodenní péči o smíšenou pleť mastnou v T zóně (čelo, nos, brada) a náchylnou k nadměrnému vysušení na tvářích. Unikátní

Více

prodejní ceník - 2013 E-Shop

prodejní ceník - 2013 E-Shop Vaseline Deutche 73 Alter Heideschäfer Vazelína Arzneibuchqualität 74 Alter Heideschäfer Melkfett mit Ringelblumen Salbe Mast s éčným tukem a měsíčkem lékařským 75 Alter Heideschäfer Melkfett - Salbe Mast

Více

přírodní a BIO kosmetika

přírodní a BIO kosmetika přírodní a BIO kosmetika ŽÁDNÉ SYNTETICKÉ CHEMIKÁLIE UMĚLÉ PARFEMAČNÍ LÁTKY CHEMICKÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY CHEMICKÉ EMULGÁTORY NEBO JINÉ LÁTKY POCHÁZEJÍCÍ Z ROPY 100% Pure je ekologická OBALY JSOU VYRÁBĚNY

Více

Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou.

Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou. KATALOG PRODUKTŮ 2 Péče o krásu je filozofie, která má hodně co do činění s pravdou a láskou. 3 OBSAH. Po stopách krásy 1. KONCEPT. Historie (Strana 5) 2. PÉČE. Odlíčení a čištění pleti. (Strana 6) Péče

Více

NEJSILNĚJŠÍ KOMBINACE ANTIOXIDANTŮ, KTERÁ BYLA KDY VYTVOŘENA*

NEJSILNĚJŠÍ KOMBINACE ANTIOXIDANTŮ, KTERÁ BYLA KDY VYTVOŘENA* NEJSILNĚJŠÍ KOMBINACE ANTIOXIDANTŮ, KTERÁ BYLA KDY VYTVOŘENA* Vit C deriv + Ext HG Granada * VYTVOŘENO SKEYNDOREM. ANTIOXIDAČNÍ PŮSOBENÍ SE SVĚTELNÝM EFEKTEM. Stárnutí a oxidace pokožky Není možné zastavit

Více

CENY VE VITOŠÍCH. ( Tyto ceny jsou platné pro červenec.2015. Jakékoliv změny jsou vyhrazeny. ) 699 TravelDrops, banán, citrón - 15 ks

CENY VE VITOŠÍCH. ( Tyto ceny jsou platné pro červenec.2015. Jakékoliv změny jsou vyhrazeny. ) 699 TravelDrops, banán, citrón - 15 ks ( Tyto ceny jsou platné pro červenec.01. Jakékoliv změny jsou vyhrazeny. ) Strana: 1 / GraviDrops, při těhotenské nevolnosti - 1 00 StressDrops, guava, jablko - 1 ks TravelDrops, banán, citrón - 1 ks 1

Více

pro problematickou a aknózní pleť, má antibakteriální a analgetické účinky N0905 HYDROFILNÍ OLEJ S TEA TREE

pro problematickou a aknózní pleť, má antibakteriální a analgetické účinky N0905 HYDROFILNÍ OLEJ S TEA TREE na různé typy pletí kód název výrobku popis výrobku N0206 ČISTÍCÍ GEL SALT čistící a zklidňující gel se solí z mrtvého moře pro všechny typy pletí, včetně aknózní, problematické a podrážděné N1307 PLEŤOVÁ

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Přírodní kosmetika z prosluněné Itálie

Přírodní kosmetika z prosluněné Itálie ALOE VERA PURE QUALITY finclub international 100% přírodní Aloe Vera gel Extra panenský olivový olej G UA R A N TE E D Přírodní kosmetika z prosluněné Itálie Suroviny certifikované organické z ekologického

Více

Katalog doplňků stravy a kosmetiky

Katalog doplňků stravy a kosmetiky Katalog doplňků stravy a kosmetiky DOPLŇKY STRAVY Náhradní přírodní sladidla 1000 tbl. 600 tbl. 300 tbl. 50 ml 35 g Allnature Stevia tablety / kapky / prášek z rostliny Stevia rebaudiana Stevie je přírodní

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

MAXIMA řada Tutto. kód zboží název zboží popis cena. KYSLIČNÍKY MXOXY00105 ACTIVATOR 6 % 20 vol. Kysličník - krémová oxidační emulze 1000 ml 149 Kč

MAXIMA řada Tutto. kód zboží název zboží popis cena. KYSLIČNÍKY MXOXY00105 ACTIVATOR 6 % 20 vol. Kysličník - krémová oxidační emulze 1000 ml 149 Kč MAXIMA řada Tutto kód zboží popis cena KYSLIČNÍKY MXOXY00105 ACTIVATOR 6 % 20 vol. Kysličník - krémová oxidační emulze 1000 ml 149 Kč TUTTO WAWE PREPARACE MXPTR00139 0 PERM FLUID Tekutá trvalá silná na

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více