MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce"

Transkript

1 MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, Hluèín tel.: MRTVÉMOØE

2 název produktu obsah cena kód BALZÁM PO HOLEÍ 100 ml 339,- 731 SPRCHÝ GEL 2 v ml 149,- 730 HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 732 KRISTALL DEO STICK 50 g 99,- 120 TÌLÝ PEELIG 200 ml 299,- 485 DEÍ KRÉM S BÍLÝM ÈAJEM 50 ml 299,- 495 KRÉM PROTI VRÁSKÁM 50 ml 349,- 494 PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM 200 ml 289,- 493 ŠAMPO 300 ml 219,- 602 SPRCHÝ GEL 300 ml 219,- 603 TÌLÉ MLÉKO 300 ml 249,- 604 SÙL DO KOUPELE 500 g 99,- 650 TÌLÝ KRÉM 100 ml 249,- 637 KRÉM A RUCE 75 ml 149,- 605 ÈISTÍCÍ EMULZE 150 ml 199,- 655 ZUBÍ PASTA 75 ml 159,- 670 DEÍ HYDRATAÈÍ KRÉM 50 ml 249,- 681 OÈÍ ITEZIVÍ KRÉM 50 ml 269,- 684 ITEZIVÍ MASKA MIERÁLÍ BAHO 2x5 ml 59,- 607 UVOLÒUJÍCÍ MASKA ARGAÝ OLEJ 2x5 ml 59,- 609 REGEERAÈÍ MASKA ZLATÁ 2x5 ml 59,- 874 ATISTRESÁ MASKA 2x5 ml 59,- 709 MASKA PROTI VRÁSKÁM 2x5 ml 59,- 705 MASKA S MOØSKOU ØASOU 2x5 ml 59,- 715 HYDRATAÈÍ MASKA 2x5 ml 59,- 876 VYHLAZUJÍCÍ MASKA 2x5 ml 59,- 700 OÈÍ MASKA 8 ml 199,- 703 ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA 2x5 ml 59,- 720 KRISTALL DEODORAT 100 ml 199,- 145 KRISTALL ATIPERSPIRAT 150 ml 229,- 140 KOPFHAUT S OKAMŽITÝM ÚÈIKEM 2x5 ml 259,- 818 KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA 3x20 ml 259,- 617 FRÜHMESER KOUPACÍ OLEJ 100 ml 399,- 205 Ceny jsou uvedeny vèetnì DPH. Sortiment výrobkù lze zakoupit ve vybraných lékárnách, kosmetických salónech a relaxaèních centrech. MURAUERS vyrábí unikátní kosmetické produkty na pøírodní bázi Kosmetika z Mrtvého moøe využívá jedineènou léèivou sílu, kterou nenajdete nikde jinde na svìtì. Všechny výrobky obsahují soli z Mrtvého moøe, moøskou vodu nebo moøské bahno v kombinaci s rostlinnými extrakty, jako je argonový olej, bambucké máslo, jojobový olej, enzymy a Q10 a další. Díky obsahu tìchto složek dodáváte vaší pleti to nejcennìjší. ìmecká spoleènost MURAUERS po dobu 20 let neustále vyvíjí inovaèní a úèinné receptury, které odpovídají nejnovìjším poznatkùm z oblasti zdraví, kosmetitických pøípravkù a péèe o pokožku tìla. Vytváøí produkty, které jsou úèinné a zùstávají cenovì dostupné. Pìt skupin v péèi o tìlo: Tìlový požitek - to nejcennìjší pro Vaši pokožku Tìlová terapie - na ekzém, lupénku a akné Vlasová kùra - na problémovou pokožku hlavy Aktiv men - inovaèní øada pro muže Kristall - pøírodní deodoranty KOMPLETÍ PØEHLED OBCHODÍCH MÍST AJDETE A 24 Osvìdèená originální receptura Arganový olej, bambucké máslo, Q10 a podráždìnou a citlivou pokožku a ekzém a lupénku Bez syntetických látek a barviv Bez minerálních a parafínových olejù Dermatologicky testováno Velmi pøíjemné na pokožku

3 Co je arganový olej? Je také oznaèován jako elixír proti stárnutí! Získává se ze semen argánie trnité, která roste výhradnì v Maroku. Z plodù je získáván vzácný olej, nazývaný též tekuté zlato, který je oceòován pro své výjimeèné vlastnosti, a proto je používán v kosmetických produktech. Obsahuje množství vitamínu A, E a F, esenciální kyseliny a nenasycené mastné kyseliny. Zajiš uje hloubkovou hydrataci pokožky, zlepšuje stav citlivé a zarudlé pokožky, úspìšnì bojuje proti vráskám. Co je bambucké máslo? Dùkladnì vyživuje pokožku, hydratuje, zjemòuje a chrání proti nepøíznivému poèasí. Je produkováno již po staletí a používáno v kosmetice pro pìstící a zkrášlující úèinky. Pùsobí do hloubky pokožky, zjemòuje pokožku a pomáhá proti vráskám a stárnutí pleti. Bambucké máslo obohacené o soli a minerály z Mrtvého moøe léèí akné, lupénku i suchou ple. Co je jojobový olej? Patøí k nejcennìjším a nejkvalitnìjším pøírodním zdrojùm. Obsahuje vyvážený pomìr pìstících látek s hojivou schopností. Udržuje pøirozenou vlhkost pokožky, pravidelným používáním se citlivá, suchá a podráždìná kùže stává opìt odolnou. Ošetøuje pokožku, hojí, regeneruje, vyhlazuje vrásky a tlumí projevy stárnutí. Co je koenzym Q10? Je pøirozenou souèástí kùže. Pøirozené množství koenzymu Q10 klesá s vìkem. Výsledek: schopnost regenerace pokožky se snižuje ta ztrácí svou vitalitu, tvoøí se první vrásky. Koenzym Q10 je pøidáván do kosmetických výrobkù, zpomaluje stárnutí kùže. Proè soli z Mrtvého moøe? Obsahují mnoho dùležitých minerálù, které pouze v Mrtvém moøi mají vysokou koncentraci, jako napø. draslík, hoøèík, vápník. Poskytují tak pokožce potøebné minerály a pøispívají k pružné, zdravé a krásné pleti. 23

4 KRISTALL PØÍRODÍ DEODORATY AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA KRISTALL DEODORAT BALZÁM PO HOLEÍ Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání proti zápachu v podpaží celý den. Inovaèní receptura s obsahem tekutých minerálù Mrtvého moøe. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. nezanechává skvrny intenzivnì a zároveò šetrnì peèuje o pokožku bez barviv a konzervaèních látek k zakoupení: èistý deodorant bez vùnì, nebo senzitiv obohacený o mentolovou vùni rychle se vstøebává a nemastí uklidòující pocit po holení díky tekutým minerálùm z Mrtvého moøe dlouhotrvající vlhkost pokožky zabraòuje vzniku zánìtù vhodný pro citlivou pokožku ph-neutrální obsahuje hoøèík, vápník, draslík a mìï Kód: 145 Balení: 100 ml Cena: 199,- 150,- Kód: 731 Balení: 100 ml Cena: 339,- KRISTALL ATIPERSPIRAT SPRCHÝ GEL 2v1 Díky jedineèné kombinací minerálních krystalù spolehlivì chrání po celý den proti zápachu a plísním chodidel. Poznejte aktivní sílu tekutých minerálù z Mrtvého moøe, které regulují vlhkost vaší pokožky. Luxusnì osvìžující vùnì pro muže, který ví, kdo je a co chce. pùsobí aktivnì a zabraòuje tvorbì plísní na chodidlech extra silný 24 hodinový úèinek ošetøující látky zajiš ují jemnou péèi o nohy bez parfému, barviv a konzervaèních látek pravidelné používání dezinfikuje chodidla a zabraòuje tvorbì plísní Balení: 150 ml Cena: 229,- Kód: 140 osvìžující sprchový zážitek chladivý úèinek na podporu nové energie ph 5,5 hoøèík - zabraòuje vysychání pokožky vápník - antialergické úèinky draslík - reguluje obsah vody a snižuje zánìty v kùži mìï - uchovává energii Balení: 250 ml Cena: 149,- Kód:

5 AKTIV ME IAÈÍ PÁSKÁ ØADA FRÜHMESER Tajemný olej pro krásu a uvolnìní Kód: 732 KRISTALL DEO MII HYDRATAÈÍ KRÉM Zklidòující hydrataèní krém na oblièej s tekutými minerály z Mrtvého moøe osvìží a reguluje hydrataci pokožky. Mírnì chladivý úèinek dodá novou energii pro dynamický start do nového dne. Minerály magnézia zabezpeèují pevnost a pružnost pleti. aktivní tekuté minerály (mìï, vápník, draslík, hoøèík) rychle se vstøebává, nemastní ph- neutrální inovaèní receptura vyvolává pøíjemný pocit na dotek Balení: 50 ml Cena: 249,-. staèí jen pár kapek a získáte celkové uvolnìní Je vyroben bez barviv a bez konzervaèních látek. Pouze pár kapek koupacího oleje a poznejte hluboké uvolnìní s vùní jednoho z nejèistších pøírodních éterických olejù na svìtì. Zažijte jedineèný zážitek z koupele s pocitem hladké, jemné a krásné pokožky. Jen ty nejlepší oleje jsou použity pro výrobu koupacího oleje: Levandulový olej z Provanc Citrónový olej ze Španìlska nebo Sicílie Olej z jehlic borovice ze Sibiøe Jalovèinky olej z východních Korutan a Slovinska Rozmarýnový olej ze Španìlska Eukalyptový olej ze Španìlska nebo Èíny Litsea cubeba olej z Èíny Kromì uvolòujících úèinkù pomáhá: - na suchou pokožku - pøi nachlazení - na revma - má uklidòující úèinky balení 100 ml pro 20 koupelí Cena: 399,- Kód: 205 Chrání spolehlivì pøed tìlesným zápachem po dobu 24 hodin díky své jedineèné kombinaci úèinných látek a minerálních krystalù. zabraòuje vzniku bakterií, zpùsobujících zápach je vyroben ojedinìlým zpùsobem z pøírodních krystalù klinicky testováno na kožní klinice bez alkoholu, barviv a konzervaèních látek vhodný i pro velmi citlivou pokožku pro muže i ženy...nìco málo z HISTORIE ázev Frühmesner sahá až do 13 století, kdy v mìstì Mönchhofu docházel jeden z mnichù dennì ráno do místního hradu, aby zde vedl modlitbu (v pøekladu Früh ranní, mesner - kostelník). a konci 30 let 20 století žil v Mönchhofu vinaø, který pro svou vlastní potøebu vytvoøil první recepturu koupacího oleje. Tato receptura byla až na malé výjimky zachována dodnes. Tak vznikl první koupací olej, který je vyrábìn s oznaèením Frühmesner. Základ oleje tvoøí pøírodní a éterické oleje (bez konzervaèních látek a barviv), které jsou získávány z nejlepších sklizní rostlin v tradici objevitele této jedineèné receptury. ávod na použití pro domácí lázeò: 1 lžièku - 5 ml koupacího oleje pøidejte do láznì s teplotou C a rozmíchejte ve vodì tak, aby se olej rovnomìrnì rozložil. Bìhem koupele se na pokožce tìla vytvoøí tenký film, který dodává pokožce hebkost. FRÜHMESER koupací olej Balení: 50 g Cena: 99,- Kód: 120.pomáhá již 70 let 4 21

6 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU OÈÍ MASKA Maska proti tvorbì vrásek byla vyvinuta speciálnì pro citlivou partii kolem oèí. Obsahuje to nejcennìjší - bambucké máslo, jojobový olej, koenzym Q10. Oblast kolem oèí se stává díky pùsobení aktivního komplexu, jako jsou øasy, jírovec a kofein viditelnì hladší. Kód: 703 zmíròuje vrásky a tmavé kruhy pod oèima bez barviv a syntetických látek naneste a nechte pùsobit minut již po 4 týdnech dochází ke zmírnìní hloubky vrásek a tvorba nových se zpomaluje doporuèujeme aplikovat 2x týdnì Balení: 8 ml Cena: 199,- ÈISTÍCÍ PEELIGÁ MASKA Jemný, ale dùkladnì èistící peeling s jemnými zrnky moøského písku, r o z e m l e t ý m j á d r e m m e r u ò k y a drahocennými minerály z Mrtvého moøe zbavuje ple nadmìrného množstvím tuku, odumøelých bunìk a neèistot. s jádrem meruòky a moøským pískem uvolòuje, èistí a napíná ple 1-2 x týdnì nanéste na zvlhèený oblièej po použití je vaše ple dostateènì pøipravena pro použití ple ového krému Murnauers Kód:

7 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ PEELIG Drahocenný jojobový olej vstøebává soli z Mrtvého moøe, které pronikají do kožních bunìk, moøské øasy a minerály vyhlazují a regenerují pro viditelnì hladší a jemnìjší pokožku HYDRATAÈÍ MASKA Již tisíce let je Aloe Vera známa svou schopností zadržovat dostateènou vlhkost.je obohacena o Aloe Vera, okurkový extrakt a Hamamelis. Vrací ztracenou vlhkost a zabraòuje další dehydrataci pokožky. Kód: 485 Kód: 700 sametová péèe o pokožku pøíjemnì pùsobí na pokožku naneste na vlhké ruce a krouživými pohyby jemnì vmasírujte, následnì opláchnìte vodou a pokožku nechte vyschnout Balení: 200 ml Cena: 299,- Kód: 876 pro viditelnì svìží a krásnìjší ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem pro optimální výsledek použijte nìkolikrát týdnì DEÍ KRÉM VYHLAZUJÍCÍ MASKA Dopøejte pokožce zcela novou hydrataèní péèi s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Obohaceno o výtažky z bílého èaje a lotosu, které chrání proti negativním klimatickým vlivùm. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pøirozenou pružnost pokožce. krém se rychle vstøebává a chrání ple pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku V prùbìhu života ztrácí pokožka na své elastiènosti. Vyhlazující olivová maska s proteinem obohacená o olivový olej a minerály z Mrtvého moøe vrací pleti zpìt její vzhled a hebkost a pružnost. obohacená o protein a olivy vyhlazuje a zpevòuje ple naneste na oèištìnou ple a dekolt a nechte min. pùsobit zbytek masky jemnì vmasírujte nebo odstraòte kosmetickým ubrouskem Kód: 495 Balení: 50 ml Cena: 299,- Kód: 700 Kód:

8 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU MASKA PROTI VRÁSKÁM Je tvoøena kombinací jojobového oleje, speciálnì vyvinutého koenzymu Q10 s drahocennými minerály z Mrtvého moøe. Koenzym Q 10 pùsobí nejen proti stárnutí pokožky, ale souèasnì zabraòuje tvorbì vrásek. KRÉM PROTI VRÁSKÁM Dopøejte si svìží a viditelnì hladší ple. Jedineèný a drahocenný mandlový kvìt ve spojení s minerály hoøèíku a ošetøujícími oleji výraznì redukuje vrásky a zabraòuje pøedèasnému stárnutí pleti. Kód: 705 vyhlazuje pokožku a vyplòuje vrásky naneste na oèištìný oblièej, krk, dekolt a nechte minut pùsobit, zbytek masky neodstraòujte vodou, odstraòte kosmetickým ubrouskem možno používat dennì balení pro 2 aplikace Balení: 2x 5 ml Cena: 59,- Kód: 494 regenerace pleti s mandlovým kvìtem a vitamínem E vyhlazuje a regeneruje ple obsahuje tekuté minerály z Mrtvého moøe pro svìží pocit a mladší vzhled Balení: 50 ml Cena: 349,- HLUBOCE ÈISTÍCÍ PØÍRODÍ TÌLÝ KRÉM Unikátní kombinace vysoce úèinné hnìdé øasy a cenných minerálù z Mrtvého moøe nedá šanci neèistotì. Pøebytky kožního tuku jsou stejnì úèinnì odstranìny jako odumøelé kožní buòky a jiné neèistoty. maska s moøskou øasou hloubkovì èistí kožní póry ALATOI zmíròuje podráždìnou pokožku a pùsobí blahodárnì naneste na oèištìnou pokožku min. nechte pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a oblièej umyjte vlažnou vodou dle potøeby používejte 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód: 715 Dopøejte pokožce novou hydrataèní péèi s minerály z Mrtvého moøe. Obohacený o výtažky z bílého èaje a LOTOSU, který chrání pokožku pøed negativními okolními vlivy. Minerální soli hoøèíku vážou vlhkost a vracejí pokožce pøirozenou pevnost a pružnost. rychle se vstøebává a chrání pøed vysycháním IAÈÍ RECEPTURA - s tekutými minerály z Mrtvého moøe pro jemnìjší a výraznì hladší pokožku Balení: 200 ml Cena: 289,- Kód:

9 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU REGEERAÈÍ MASKA Osvìžující gelová maska obsahující k y s e l i n u h y a l u r o n o v o u, p ø í r o d n í magnézium a minerální soli z Mrtvého moøe se zlatými èásticemi, které oživují a vyhlazují pokožku pro jedineèný a exkluzivní zážitek. Kód: 874 oživuje a vyhlazuje pokožku velmi pøíjemnì na pokožku pùsobí naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte 15 minut pùsobit, zbytek masky omyjte vlažnou vodou dopøejte své pleti novou energii balení pro 2 aplikace ATISTRESÁ MASKA Aktivní okyslièující gel v kombinaci s drahocennými minerály z Mrtvého moøe dodává pokožce zpìt její pružnost. Aktivní kyslík podporuje pøirozený proces regenerace kožních bunìk. regeneruje a vitalizuje pokožku vyrovnává hydrataci pokožky a dodává jí svìží vzhled naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte min. pùsobit, zbytek masky odstraòte ubrouskem a umyjte vlažnou vodou doporuèujeme používat 2-3 x týdnì balení pro 2 aplikace Kód:

10 TÌLÝ POŽITEK TO EJCEÌJŠÍ PRO VAŠI POKOŽKU TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ITEZIVÍ MASKA ŠAMPO Èistí a regeneruje pokožku. Díky kombinaci cenných minerálních solí a bahna z Mrtvého moøe s uklidòujícím zinkem a heømánkem vyživuje pokožku a redukuje zánìty v kùži. enávykový šampon proti lupùm a podráždìné pokožce, extra jemný, s obsahem minerálního bahna a soli z Mrtvého moøe. Kód: 607 èistí póry a zabraòuje tvorbì zánìtù obsahuje zinek, podporuje obnovu bunìk naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, a nechte 10 minut úèinkovat suchou masku odstraòte vlažnou vodou (bez použití mýdla) balení pro 2 aplikace OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 602 s osvìdèenou originální recepturou pøírodní látky osvobozují od lupù a dodávají vlasùm vitalitu a lesk tlumí svìdìní zpevòuje strukturu vlasu pro základní ošetøení pøi ekzému a lupénce extra jemný Balení: 300 ml Cena: 219,- UVOLÒUJÍCÍ MASKA SPRCHÝ GEL Poskytuje vaší pokožce pøírodní minerály, s t o p o v é p r v k y a z k l i d ò u j e. Vysoká kvalita arganového oleje podporuje proces regenerace kùže, pùsobí proti tvorbì vrásek a zmíròuje svìdìní. pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku naneste na oèištìný oblièej, krk a dekolt, nechte asi 15 minut úèinkovat balení pro 2 aplikace Obohacený o kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe, jemnì èistí a dodává pokožce jemnost a hebkost. s osvìdèenou originální recepturou vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému poskytuje pokožce intenzivní ochranu pøed vysycháním mírní zánìty, svìdìní a alergii pokožky vhodný i pro každodenní sprchování zdravé pokožky OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA Kód: 609 Balení: 300 ml Cena: 219,- Kód:

11 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÉ MLÉKO OSVÌDÈEÁ ORIGIÁLÍ RECEPTURA S ochranným filtrem na pøírodní bázi solí a minerálù z Mrtvého moøe. Ošetøující oleje ALLATOI a UREA napomáhají pokožce udržovat vlhkost a vracejí ji hebkost a jemnost. Kód: 604 Kód: 604 s originální osvìdèenou recepturou dodává pokožce pevnost a pružnost poskytuje ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému vhodný pro péèi o jemnou pokožku dìtí zachovává pokožce hydrataci a vytváøí ochranný filtr na celý den bez syntetických barviv Balení: 300 ml Cena: 249,- SÙL DO KOUPELE 100% pøírodní, èistá krystalická sùl z Mrtvého moøe obsahuje cenné minerály, jako je vápník, bróm, magnézium, sodík a další. PRÉMIÁ KVALITA koupel pokožku vyèistí, zmíròuje podráždìní a dodává vlhkost zklidòuje a dezinfikuje pokožku odstraòuje škodlivé látky a vrací ji pøirozenou hebkost a krásu úèinnì pùsobí pøi poruchách pohybového aparátu a revmatických chorobách doporuèená doba koupele max. 20 min. Balení: 500 g Cena: 99,- 10 Kód: 650

12 TÌLÁ TERAPIE PÉÈE O POKOŽKU HLAVY TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ KOPFHAUT OKAMŽITÝ ÚÈIEK ITEZIVÍ KRÉM Tento produkt byl speciálnì vyvinut jako rychlá pomoc pro problémovou pokožku hlavy. Terapeutické úèinky soli z Mrtvého moøe v kombinaci s uklidòujícím Alantoinem odbourávají svìdìní, lupy a pocit napnuté pokožky hlavy. Ošetøuje suché a namáhané tìlové partie pokožky, jako jsou napø. suché lokty, kolena, paty a vrásèité høbety rukou. Zklidòuje a zaceluje popraskaná místa, zmíròuje svìdìní a pocit pnutí pokožky. poskytuje základní ošetøení pøi neurodermitidì a kožních problémech s obsahem minerálù z Mrtvého moøe Biotin reguluje citlivou pokožku Panthenol zmíròuje svìdìní Allantoin uzdravuje iacin pùsobí regeneraènì pùsobí intenzivnì, hluboko a úèinnì na suchou a citlivou pokožku udržuje vlhkost pokožky, zmíròuje svìdìní pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce Kód: 618 Balení: 60 ml Cena: 259,- Kód: 637 Balení: 100 ml Cena: 249,- KOPFHAUT ITEZIVÍ KÙRA KRÉM A RUCE Produkt byl speciálnì vyvinut pro problémovou pokožku hlavy. Vysoce úèinný provitamín Panthenol dodává pokožce vlhkost a uvolòuje od pocitu napìtí pokožky hlavy. Obsahuje soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný a drahocenný arganový olej a b a m b u c k é m á s l o n a s u c h é na popraskané ruce. bez barviv a syntetických látek velmi pøíjemný na pokožku obohacen o minerály z Mrtvého moøe Panthenol zmíròuje svìdìní Phytantriol zadržuje hydrataci v pokožce naneste na mokré vlasy a nechte pùsobit 5 minut, následnì opláchnìte vodou poskytuje základní ošetøení proti lupùm, neurodermitidì a kožních problémech Balení: 3 x 20 ml Cena: 259,- Kód: 617 vhodný na vrásèité høbety rukou Panthenol v kombinaci soli a minerálù z Mrtvého moøe zabraòuje svìdìní a podporuje regeneraci pokožky nezanechává mastnotu krému vhodný pro ošetøení pøi neurodermitidì, lupénce a ekzému bez syntetických látek, barviv a parfemace Balení: 75 ml Cena: 149,- Kód:

13 TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ TÌLÁ TERAPIE A EKZÉM, LUPÉKU A AKÉ ÈISTÍCÍ EMULZE DEÍ KRÉM Obohacená o drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe pro každodenní kvalitní péèi zajiš ující dùkladné èistìní pokožky. Èistí šetrnì a chrání ple pøed stárnutím a vysycháním. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný arganový olej a bambucké máslo k ošetøení suché a citlivé pokožky. Vitamín E a provitamín B5 zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. Kód: 655 pøíjemnì pùsobí na podráždìnou pokožku možno použít i pro jemnou péèi o zdravou pokožku vhodná pro ošetøení pøi neurodermitidì a lupénce bez syntetických látek, barviv a parfému hydrataèní komponenty udržují ple vláènou a hladkou ph 5,5 Balení: 150 ml Cena: 199,- Kód: 681 pomáhá pokožce udržovat vlhkost a regeneruje póry rychle se vstøebává a ple se stává hebèí a jemnìjší chrání pokožku pøed vnìjším prostøedím Balení: 50 ml Cena: 249,- ZUBÍ PASTA OÈÍ KRÉM Proti tvorbì zubního kazu, zabraòuje t v o r b ì z á n ì t ù a k r v á c e n í d á s n í (paradentóze). Obohacená o heømánkový extrakt a vitamín E. Obsahuje drahocenné soli a minerály z Mrtvého moøe, vzácný argonový olej a bambucké máslo. Vitamín E a panthenol zabraòují svìdìní a podporují regeneraci pokožky. unikátní kombinace solí a minerálù z Mrtvého moøe proti zánìtu a krvácení z dásní bróm - dezinfikuje a zklidòuje díky této kombinaci solí a minerálù z Mrtvého moøe budete mít svìží dech a zdravé zuby pomáhá udržovat vlhkost aplikujte veèer na vyèištìný oblièej, krk nebo dekolt pokožka se stává výraznì jemnìjší a hebká Balení: 75 ml Cena: 159,- Kód: 670 Balení: 50 ml Cena: 269,- Kód:

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek:

ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: www.citoplast.cz ZBOŽÍ 2016 prodáváme zboží značek: a phytokomplexem ze sedmi přírodních extraktů. Navštivte náš e-shop na : Hyaluronový noční krém Hydratační noční krém s kyselinou hyaluronovou a phytokomplexem

Více

Kolekce pro péči o tělo

Kolekce pro péči o tělo Kolekce pro péči o tělo Co je kolekce Triumph of Orchids? Triumph of Orchids je kolekce vysoce kvalitních produktů zaměřených na péči o obličej a tělo, které mimo jiné obsahují vzácnou složku výtažek z

Více

Kosmetika. kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika. www.ab-tip.cz

Kosmetika. kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika. www.ab-tip.cz Kosmetika kosmetika z mrtvého moøe léèivá rašelina bio kosmetika AB-TIP s.r.o. Kontaktní osoba: Ivana Fríblová, mobil. 604 272 562, e-mail. friblova@ab-tip.cz IÈO: 28815181. Provozovna: tel. fax. 494 620

Více

Kosmetická řada s obsahem medu.

Kosmetická řada s obsahem medu. Kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů před vznikem

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje

Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje Koncentrované Anti-aging sérum pro péči o obličej a krk. Sérum aktivuje regeneraci hlubokých vrstev pleti, vyplňuje hluboké i mimické vrásky a zabraňuje tvorbě nových. Výsledky jsou ihned vidět ve zpevnění,

Více

P É Č E O R U C E K R Á S N É R U C E

P É Č E O R U C E K R Á S N É R U C E P É Č E O R U C E K R Á S N É R U C E N Y M P H A E A P É Č E O R U C E Nymphaea Hand Care je ideální série, pro intenzivní péči o pokožku a regeneraci rukou a nehtů. Díky vysoce kvalitním výživným látkám

Více

Prémiová péče o pokožku a duši

Prémiová péče o pokožku a duši Prémiová péče o pokožku a duši Harmonicky navržený systém pro citlivou a namáhanou pokožku. Prémiová řada parametry Kód Produkt Obsah Prodejní jednotka Množství v kartonu 2101601 Šampón 250 ml 1 lahev

Více

B O D Y C A R E P É Č E O C E L É T Ě L O

B O D Y C A R E P É Č E O C E L É T Ě L O B O D Y C A R E P É Č E O C E L É T Ě L O L O T U S S I Z E P É Č E O T Ě L O Základem obsahu Lotus Size Body Care od Catherine je Shea butter a vysoce kvalitní přírodní oleje především z kokosu, proteiny

Více

EYE ZONE Unikátní oční péče. Jedinecná ˇ inspirace. PHYRIS Skin Care Concept. PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť.

EYE ZONE Unikátní oční péče. Jedinecná ˇ inspirace. PHYRIS Skin Care Concept. PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť. Jedinecná ˇ inspirace PHYRIS je pro každého, kdo ocení výjimečnou a individuální péči o pleť. PHYRIS jedinečná inspirace, maximální výsledky. PHYRIS Skin Care Concept Fáze 1 ČIŠTĚNÍ Fáze 2 AKTIVACE Fáze

Více

Sensi Plus+ řada pro citlivou až přecitlivělou reaktivní pleť

Sensi Plus+ řada pro citlivou až přecitlivělou reaktivní pleť Sensi Plus+ řada pro citlivou až přecitlivělou reaktivní pleť 1200 - Čistící mléko HYDRASILK Velmi jemné čistící mléko s uklidňujícími a vyrovnávajícími, pečujícími složkami pro citlivou a podrážděnou

Více

www.msa-medical.cz Katalog vybraných skladových produktů Kosmetika a fyzioterapie

www.msa-medical.cz Katalog vybraných skladových produktů Kosmetika a fyzioterapie Katalog vybraných skladových produktů www.msa-medical.cz Kosmetika a fyzioterapie Objednávky e-mail: sklad@msa-medical.cz Objednávky tel.: +420 543 331 042 Objednávky fax: +420 543 216 345 Konzultace/poradenství:

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

OBJEVTE SÍLU ALOE. Kolekce Aloe Vera OTÁZKY A ODPOVĚDI

OBJEVTE SÍLU ALOE. Kolekce Aloe Vera OTÁZKY A ODPOVĚDI OBJEVTE SÍLU ALOE Co je kolekce Aloe Vera? Kolekce Aloe Vera je vysoce kvalitní kosmetika s jemným složením, vytvořená na základě certifikované aloe, která poskytuje komplexní péči všem typům pleti, včetně

Více

CLEANSING čištění a peeling pokožky

CLEANSING čištění a peeling pokožky CLEANSING čištění a peeling pokožky CLEANSING čištění a peeling pokožky DOKONALE ODSTRANÍ VEŠKERÉ NEČISTOTY A ZAJISTÍ PLETI SPRÁVNOU OBNOVU Důkladné, každodenní čištění a správně zvolené čistící produkty

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU BIO ACTIVE Koncentrovaná aktivní séra CO JSOU BIO ACTIVE? aktivní séra získaná z přírodních zdrojů, jako jsou rostliny, ovoce, květiny či moře jsou až z 98 % přírodního složení vysoká koncentrace aktivních

Více

TIME PROTECTOR CLASSIC

TIME PROTECTOR CLASSIC Vážené dámy, vážení pánové, v březnovém newsletteru se zaměříme na jeden z nejdůležitějších úkonů péče o pleť ČIŠTĚNÍ. Znáte správný postup, jak pleť opravdu důkladně vyčistit? Jen pro pořádek, pojďme

Více

Kolekce pro péči o tělo

Kolekce pro péči o tělo Kolekce pro péči o tělo Co je kolekce Triumph of Orchids? Triumph of Orchids je kolekce vysoce kvalitních produktů zaměřených na péči o obličej a tělo, které mimo jiné obsahují vzácnou složku výtažek z

Více

Kvalita a jedinečnost produktů Desert Essence

Kvalita a jedinečnost produktů Desert Essence Bambucké máslo, také známé jako shea butter, se získává z velkých hnědých ořechů afrického stromu shea tree. Obsahuje mimo jiné účinné pěstící a zkrášlující složky v podobě vitamínu A, E a F, stejně jako

Více

www.subert.cz / www.suberts.sk

www.subert.cz / www.suberts.sk www.subert.cz / www.suberts.sk Už ne olej, nyní krém! Arganový olej v Arganovém krému Výsledkem je řada Argan Velvet Výzkumné a vývojové laboratore Green Light vyvinuly 100% organický arganový olej a další

Více

DROGERIE. SPOLPHARMA, s.r.o. Katalog výrobků. Compactní prací prostředky. www.spolpharma.com. Merkur Compact Automat

DROGERIE. SPOLPHARMA, s.r.o. Katalog výrobků. Compactní prací prostředky. www.spolpharma.com. Merkur Compact Automat SPOLPHARMA, s.r.o. Katalog výrobků DROGERIE Compactní prací prostředky Compact Automat Dávkujete méně, ale vyperete stejné množství prádla. univerzální prací prostředek pro praní bílého i barevného prádla

Více

CHLADIVÝ HYDRATAČNÍ GEL-KRÉM OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHOVÝ/KOUPELOVÝ GEL

CHLADIVÝ HYDRATAČNÍ GEL-KRÉM OSVĚŽUJÍCÍ SPRCHOVÝ/KOUPELOVÝ GEL JE NEJVYŠŠÍ ČAS POSTARAT SE I O POKOŽKU TĚLA! DEJTE VAŠÍ KŮŽI POCÍTIT ÚŽASNÉ PĚSTÍCÍ ÚČINKY A VYBERTE SI, ZDA NAVÍC BUDE VONĚT PO LIMETKÁCH, MANDLÍCH, OLIVÁCH, SVĚŽÍMI TÓNY NEBO KOKOSEM! NÁŠ TIP NA DÁREK,

Více

krémy na ruce hýčká vaše ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček oliva včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí

krémy na ruce hýčká vaše ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček oliva včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí krémy na ruce hojivé výživné ochranné hydratační regenerační měsíček včelí vosk keratin šalvěj lanolin heřmánek aloe vera konopí oliva hýčká vaše ruce isolda nejoblíbenější české krémy Vlastní vývoj Krémy

Více

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA. Srdečně Vás vítáme!

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA. Srdečně Vás vítáme! Calu. Přírodní kosmetika NIKAL s.r.o. Kotkova 710/3 669 02 Znojmo Telefon Srdečně Vás vítáme! Po více než 20 letech v profesi kosmetičky pro mě bylo důležité vyvinout jednoduchou, přirozenou a účinnou

Více

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová

Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová Začínáme v 19.30 Přednáší Soňa Navrátilová pleťové masky obsah Co je to kosmeceutika proč používat masky Proč má tiande tolik masek Členění masek Jak je správně používat Co je to kosmeceutika? Spojuje

Více

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk

Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Detoxikační a obnovující kůra pro obličej a krk Záznam přednášky Autor Soňa Navrátilová www.tiandeservis.cz Smysl a cíl : Hlavním cílem této kůry je obnovení funkci pokožky a příprava na letní sezónu.

Více

Ma Provence. ! Všechny výrobky si můžete objednat u nás v SALONU LIRIS, případně emailem info@salon-liris.cz!

Ma Provence. ! Všechny výrobky si můžete objednat u nás v SALONU LIRIS, případně emailem info@salon-liris.cz! Ma Provence Všechny přípravky francouzské kosmetiky MA PROVENCE jsou čistě přírodní, neobsahují žádné chemické konzervační látky, umělá barviva, éterické oleje ani parabény. Toaletní a kosmetické výrobky

Více

NEOSTRATA. Katalog produktů. Gray line Blue line Green line

NEOSTRATA. Katalog produktů. Gray line Blue line Green line NEOSTRATA Katalog produktů Gray line Blue line Green line 17 Gray line Blue line Green line NEOSTRATA světově známá americká společnost zabývající se výzkumem a výrobou kosmetických přípravků na bázi ovocných

Více

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie

Katalog produktů. Kosmetika a fyzioterapie Katalog produktů Kosmetika a fyzioterapie I 2 I Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství KAPITOLA V Kosmetika a fyzioterapie Ochranné pomůcky / Ošetřovatelství Kosmetika a fyzioterapie Mycí a ošetřující pěny/

Více

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása

Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Společnost Health & Beauty - Zdraví a krása Health and Beauty (H&B) je izraelská kosmetická firma, která vyrábí a prodává přírodní kosmetické a léčebné výrobky nejvyšší kvality. Všechny produkty jsou vyráběny

Více

Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur. Sprchové gely Bohemia Natur

Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur. Sprchové gely Bohemia Natur Ručně balená přírodní kosmetika Bohemia Natur Nová řada ručně balených kosmetických produktů vyráběných dle tradičních receptur, které jsou obohaceny o extrakty bylin, citrusů či o minerály. Atraktivním

Více

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu.

Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. Jmenuji se Eva Plechatá v oboru kosmetických služeb působím již více jak 15 let, zabývám se hlavně celkovým ošetřením obličejem, krku a dekoltu. OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI TERAPIE LASEREM MIKROMASÁŽ OČNÍHO

Více

Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG. www.elysse.cz

Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG. www.elysse.cz Přírodní kosmetika ze Španělska KATALOG www.elysse.cz Přírodní kosmetika ze Španělska Ráda bych vám představila zcela novou, kvalitní a přírodní kosmetiku značky Instituto Espaňol. Vznikla se záměrem vytvořit

Více

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI Facial cleansing foam 150 ml 1 260,00 /1 l Jemná, ale účinná ideální pro každodenní péči! Odstraňuje make-up a nečistoty a vaše pokožka zůstává svěží,

Více

Luxusní péče za skvělou cenu. Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA!

Luxusní péče za skvělou cenu. Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Luxusní péče za skvělou cenu BIO DIVOKÁ RŮŽE PRO UVOLNĚNÍ A REGENERACI Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou dveře do pohádkové říše

Více

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ

SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ SUCHÁ A DEHYDRATOVANÁ PLEŤ Problémy se suchou a dehydratovanou pletí postihuje vysoké procento žen. Následující článek uvádí v přehledné formě návody, jak suché pleti předcházet, a současně, jakým způsobem

Více

Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy

Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy Obnovující péče pro létem poznamenané vlasy Léto nám umožnilo zrelaxovat, aspoň na chvíli vypnout a dobít baterky, ale také se mohlo neblaze projevit na našich vlasech. Co s vysušenými, sluncem, mořskou

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp

Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp Působí.Přirozeně. Vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví, nám darovala sama příroda. Sebastian Kneipp Koncept zdraví podle Kneippa Na základě osobních zkušeností a rozsáhlé experimentátorské činnosti

Více

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz

CANNABIS. www.bohemiacosmetics.cz www.obchod-darky.cz CANNABIS Moderní přípravky osobní hygieny, vhodné k časté koupeli celého těla s podmanivou vůní. Obsahují kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis sativa L., Angiospermae), který působí jako přírodní emollient,

Více

SPA CONCEPT Alissa Beauté Harmonie a krása těla

SPA CONCEPT Alissa Beauté Harmonie a krása těla SPA CONCEPT Alissa Beauté Harmonie a krása těla SPA CONCEPT Tělové ošetření ALISSA BEAUTÉ Spa Concept zajišťuje kompletní ošetření pokožky těla v salonu a wellness centrech. SPA CONCEPT je svěží a ryzí

Více

TĚLOVÝ PEELING SE ZÁZVOREM A MOŘSKOU SOLÍ DÁRKOVÁ SADA SE ZÁZVOREM & MOŘSKOU SOLÍ

TĚLOVÝ PEELING SE ZÁZVOREM A MOŘSKOU SOLÍ DÁRKOVÁ SADA SE ZÁZVOREM & MOŘSKOU SOLÍ FÍKY, IBIŠEK, MOŘSKÉ ŘASY, ZÁZVOR, MOŘSKÁ SŮL... ŽE VE VÁS EVOKUJÍ VZPOMÍNKY NA RELAXACI A DOVOLENOU? UDĚLEJTE SI DOVOLENOU I V ZIMĚ A V POHODLÍ DOMOVA. NENÁROČNĚ, ÚČINNĚ, KE SPOKOJENOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.

Více

KYSELINA HYALURONOVÁ PRVNÍ POMOC ZDRAVÁ A HYDRATOVANÁ PLEŤ. PRO JEMNÉ VRÁSKY ZPŮSOBENÉ DEHYDRATACí

KYSELINA HYALURONOVÁ PRVNÍ POMOC ZDRAVÁ A HYDRATOVANÁ PLEŤ. PRO JEMNÉ VRÁSKY ZPŮSOBENÉ DEHYDRATACí ZDRAVÁ A HYDRATOVANÁ PLEŤ KYSELINA HYALURONOVÁ NEJNOVĚJŠÍ AKTUALIZovaná verze PRVNÍ POMOC PRO JEMNÉ VRÁSKY ZPŮSOBENÉ DEHYDRATACí Nové senzační hyaluronové sérum Nové senzační hyaluronové sérum První pomoc

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

DIET ESTHETIC. Použití:

DIET ESTHETIC. Použití: Pleťový krém a Tělové mléko Krém a těělové mléko z goji (kustovnice ččínské) ze série vynikající španěělské přřírodní kosmetiky DIETESTHETIC přředstavuje tu nejlepší volbu pro boj proti stárnutí pokožky.

Více

Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o.

Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o. Ochranné pracovní krémy vyrábí CORMEN s.r.o. dodává Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí hygienických postupů. Potřeba antibakteriálního účinku vyvstává zvláště v podmínkách zvýšené zátěže,

Více

ARGAN. Stvořeno přírodou, testováno ženami. Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz. Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT

ARGAN. Stvořeno přírodou, testováno ženami. Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz. Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT Katalog 2015 ARGAN Stvořeno přírodou, testováno ženami Facebook.com/mwargan www.mw-argan.cz Schváleno SZÚ ČR Certifikováno dle ECOCERT BIO Arganový olej kosmetický Přírodní zdroj vitamínu E 100% čistý

Více

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem

Golden Skin:luxusní řada se zlatem a kaviárem Golden Skin:luxusní řada se zlatem a em Firma Etre Belle přináší po několikaletém výzkumu jedinečnou a novou kosmetickou řadu výrobků GOLDEN SKIN CAVIAR, kterou bychom Vám rádi představili. Nová GOLDEN

Více

Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen. Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích

Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen. Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích Představujeme rituál péče o pleť Ecollagen Viditelně mladší pleť již ve 4 krocích 35 + Pro každý typ pleti Alain Mavon, PhD, Ředitel Institutu výzkumu pleti Oriflame O fenoménu rostlinných kmenových buněk

Více

MENU OŠETØENÍ. INSTITUT ESTHEDERM, Park hotel Popovièky, Ke Kostelu 13, 251 01 Popovièky, esthederm@esthederm.cz

MENU OŠETØENÍ. INSTITUT ESTHEDERM, Park hotel Popovièky, Ke Kostelu 13, 251 01 Popovièky, esthederm@esthederm.cz MENU OŠETØENÍ INSTITUT ESTHEDERM, Park hotel Popovièky, Ke Kostelu 13, 251 01 Popovièky, esthederm@esthederm.cz www.esthederm.cz Když pokožka trpí, je lepší nauèit ji správnì fungovat, než ji nadmìrnì

Více

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky

KONTAKT : PRODUKTY: Profesionální přípravky Peeling Zábaly Celulitida Strije. import a distribuce wellness a SPA kosmetiky fitness & wellness equipment import a distribuce wellness a SPA kosmetiky KONTAKT : Martin Strašek - Q-POWER Školní 1273, 43001 Chomutov tel.: 736 764 374 E-mail : store@powerstore.cz PRODUKTY: Profesionální

Více

CENÍK ALOE VERA. Aloe vera 99,5% gel drink - vitamin C. Cena: 325,00 Kč. Aloe vera 99,5% gel drink - hrozen. Cena: 325,00 Kč

CENÍK ALOE VERA. Aloe vera 99,5% gel drink - vitamin C. Cena: 325,00 Kč. Aloe vera 99,5% gel drink - hrozen. Cena: 325,00 Kč CENÍK ALOE VERA Aloe vera 99,5% gel drink - vitamin C Barbadensis Miller pocházející z Mexika zpracovanou metodou Totaloe. Aloe vera Barbadensis Miller gel, kyselina askorbová (vitamin C), xanthan, regulátor

Více

Hlavní příčinou NEUPRAVENÝCH, NEDISCIPLINOVANÝCH, KREPATÝCH a NEPOSLUŠNÝCH vlasů jsou stresové podmínky.

Hlavní příčinou NEUPRAVENÝCH, NEDISCIPLINOVANÝCH, KREPATÝCH a NEPOSLUŠNÝCH vlasů jsou stresové podmínky. VLASY BEZ DISCIPLÍNY Hlavní příčinou NEUPRAVENÝCH, NEDISCIPLINOVANÝCH, KREPATÝCH a NEPOSLUŠNÝCH vlasů jsou stresové podmínky. Bez dostatečné hydratace ztrácí vnější vlasové vlákno svou přirozenou elasticitu

Více

Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog

Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog Ceník od 31.8.2012 Kosmetika TianDe kód body partner katalog Obnovujuící sérum v kapslích,36 ks,0,7g 10101 13,00 366,60 564,60 str.35 Krém na obličej pro muže, 50 g 10123 7,90 193,70 298,30 str.95 Čistící

Více

Kérastase Paris představuje péče luxusní jako nejčistší zlato.

Kérastase Paris představuje péče luxusní jako nejčistší zlato. ELIXIR ULTIME Kérastase Paris představuje péče luxusní jako nejčistší zlato. Po staletí se vzácné oleje používaly jako nezbytná součást zkrášlujících procedur po celém světě. Pro svoji schopnost hýčkání

Více

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY prírodní komplexní smyslná 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak

Více

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami)

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) 3127 AV jemně čistící mléko Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Určené pro salonní nebo každodenní

Více

Očištění. Zeptejte se svého klienta, jakého výsledku by si přál dosáhnout.

Očištění. Zeptejte se svého klienta, jakého výsledku by si přál dosáhnout. Mytický rituál olejů Spojení legendárních výživných olejů umožnilo vzniknout kompletní řadě péče, která je ta pravá pro hýčkání Vašich klientek. Díky bohatému výběru produktů se tato řada přizpůsobí na

Více

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE Již přes 10 let vědci WellU provádějí výzkum v oblasti získávání aktivních látek z vybraných druhů sladkovodních ryb. Zpočátku se soustředili na biologicky aktivní

Více

Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických,

Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických, Společnost Salvus byla založena v roce 1992. Po začátcích s několika výrobky se sortiment podstatně rozšířil a našel uplatnění v kosmetických, masérských, pedikérských a dalších salonech profesionálů.

Více

MORPHOSIS. Moderní ošetřující linie

MORPHOSIS. Moderní ošetřující linie MORPHOSIS Moderní ošetřující linie MORPHOSIS je moderní ošetřující linie, ve které jsou hlavní aktivní složkou výtažky z přírodního bohatství Středomoří. Dodává výživu a řeší problémy vlasů a vlasové pokožky.

Více

Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti

Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti Fáze 1 ČIŠTĚNÍ Optimální výsledky dosáhnete pouze každodenním čištěním pleti. Fáze 2 AKTIVACE SOMI unikátní srdce od Phyris. Vaše eso v rukávu. Aktivuje pleťové

Více

MYTICKÝ RITUÁL OLEJŮ. OLEJ Z JADÉREK HROZNŮ: Obsahuje vitamíny C a E, esenciální mastné kyseliny a vysokou koncentraci kyseliny linoleové,

MYTICKÝ RITUÁL OLEJŮ. OLEJ Z JADÉREK HROZNŮ: Obsahuje vitamíny C a E, esenciální mastné kyseliny a vysokou koncentraci kyseliny linoleové, MYTICKÝ RITUÁL OLEJŮ Spojení legendárních výživných olejů umožnilo vzniknout kompletní řadě péče Mythic Oil, která je základem pro Mytický rituál olejů. ARGANOVÝ OLEJ: Bohatý na vitamín E a esenciální

Více

Luxusní péče za skvělou cenu

Luxusní péče za skvělou cenu Luxusní péče za skvělou cenu BIO MLÉKO BIO MED PRO SAMETOVĚ HEBKOU POKOŽKU Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou dveře do pohádkové říše

Více

Objevte pěkný vzhled svých nohou

Objevte pěkný vzhled svých nohou Objevte pěkný vzhled svých nohou Objevte pěkný vzhled svých nohou Každodenní práce a námaha, přebývání mnoho hodin v nepohodlné a často nezdravé obuvi způsobuje, že na naše chodidla působí mnoho škodlivých

Více

+MADE IN GERMANY FLOWTOX COSMETICS PRODUKTE 2012/2013

+MADE IN GERMANY FLOWTOX COSMETICS PRODUKTE 2012/2013 +MADE IN GERMANY FLOWTOX COSMETICS PRODUKTE 2012/2013 FLOWTOX COSMETICS Deniz Kaya Hans Ludwig Piller B aris Bulut made in germany. Pocit svěžesti je vždy s vámi! Flowtox Cosmetics "čas je relativní"

Více

300 000 CLEANSING POWDER

300 000 CLEANSING POWDER 300 000 CLEANSING POWDER extra jemný prášek na čištění pleti příjemná vůně, jednoduchá aplikace hebké krémovité složení při kombinaci s vodou dodává pokožce svěží a jemný pocit praktické dávkování zaručí

Více

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody

ČESKÁ KOSMETIKA. www.irel.eu. Ryzí síla přírody ČESKÁ KOSMETIKA www.irel.eu Ryzí síla přírody Mariol Mariol dětská koupel je používána jako prostředek pro přípravu koupelí dětí. Pokožku zklidňuje, promašťuje, zjemňuje a napomáhá její regeneraci. Mariol

Více

CENÍK KOSMETIKA. nohy pod kolena 190,- nohy nad kolena 200,- ruce celé 220,- podpaží 100,- třísla 140,-

CENÍK KOSMETIKA. nohy pod kolena 190,- nohy nad kolena 200,- ruce celé 220,- podpaží 100,- třísla 140,- CENÍK KOSMETIKA MALÉ ÚPRAVY V OBLIČEJI barvení obočí 60,- úprava obočí 60,- barvení + úprava oboč 100,- barvení řas 80,- depilace nad horním rtem 50,- depilace v obličeji 90,- DEPILACE VOSKEM nohy pod

Více

Vánoce 2011 akční nabídka

Vánoce 2011 akční nabídka Vánoce 2011 akční nabídka QUATTRO TITANIUM BODY holicí strojek + 1 náhradní hlavice Běžná doporučená cena pro spotřebitele 99,- Kč 369,-Kč 63,87Kč Objednací kód 7000377E EAN kód 4027800037728 Počet balení

Více

TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU

TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU TERAPIE NA BÁZI ČERNÉHO KAVIÁRU Černý kaviár a jeho role při zachování zdraví Vašich vlasů Při provádění chemických procesů s vlasy, včetně jejich rovnání, odbarvování a barvení, mizí z vlasů různé minerály

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Unique Inspiration. Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti. Pro každého kdo preferuje individuální péči.

Unique Inspiration. Vytvořte si svůj jedinečný pocit z čisté pleti. Pro každého kdo preferuje individuální péči. Unique Inspiration Pro každého kdo preferuje individuální péči. Značka Phyris představuje jedinečnou kosmetickou péči pro Váš salon a Vaše klientky. Phyris komplexní péči o pleť neleznete v kosmetických

Více

Souprava multivitamínových přípravků Normální až suchá pokožka

Souprava multivitamínových přípravků Normální až suchá pokožka Souprava multivitamínových přípravků Normální až suchá pokožka #0901 Multivitamínový čistící přípravek normální až suchá Bohatá jemně čistící emulze s obsahem sladké mandle a jojoby odstraňuje make-up,

Více

barvení a odbarvování

barvení a odbarvování barvení a odbarvování 115 Kč 4,80 Barvy Sintesis 100 ml, výběr dle vzorníku (111 odstínů). NOVINKA: zesvětlující í super rblon blond odstíny. Bezamoniakové barvy 100 ml, výběr dle vzorníku (23 odstínů)

Více

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek info@paulmitchell.cz, tel.

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek info@paulmitchell.cz, tel. the experience Výhradní distribuce v České a Slovenské republice: MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek info@paulmitchell.cz, tel.: +420 728 96 99 76, www.paulmitchell.cz, www.facebook.com/paulmitchellczsk

Více

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS

Innova Péče INDOLA. JE TO O VÁS Innova Péče Innova je inovativní značka, která zahrnuje jak péči tak styling ve světě profesionálních výrobku Indola Innova soft science receptura je založená na unikátní technologii VIP (Vitamin Injection

Více

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ

NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ NOVINKA LAVERA PŘÍRODNÍ PÉČE O PLEŤ Profesionální výrobky pro každý typ pleti 100% přírodní S certifikátem NATRUE Nová pleťová péče od lavery má vylepšené složení, přináší moderní receptury plné luxusních

Více

NOVÁ DIMENZE VLASOVÉ PÉČE

NOVÁ DIMENZE VLASOVÉ PÉČE NOVÁ DIMENZE VLASOVÉ PÉČE Pro-Fiber_products leaflet_cz.indd 1 3.6.2015 17:05:44 Pro-Fiber_products leaflet_cz.indd 2 3.6.2015 17:05:48 REGENERACE S ÚČINKEM DELŠÍM NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM Pro-Fiber_products

Více

Zima 2014-2015. Vaše. Rtěnka Allure Kód: 80115, 3,8 g 282,50 Kč 211,90 Kč

Zima 2014-2015. Vaše. Rtěnka Allure Kód: 80115, 3,8 g 282,50 Kč 211,90 Kč Zima 2014-2015 Vaše Sleva 25% Rtěnka Allure Kód: 80115, 3,8 g 282,50 Kč 211,90 Kč Tužka na rty a oči Kód: 80904, 1 ks. 47,70 57,10 Kč 35,80 42,80 Kč Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky

Více

TRIPLE A. Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči!

TRIPLE A. Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči! TRIPLE A Vypnutí linek a vrásek, zlepšení elasticity pokožky = inovace v proti vráskové péči! Kompletní proti vrásková péče s inovativním Trio retinolem Jedinecná inspirace. PHYRIS je pro každého, kdo

Více

Poslední řešení pro extrémně zničené vlasy

Poslední řešení pro extrémně zničené vlasy Poslední řešení pro extrémně zničené vlasy Jak rozpoznáme zničené vlasy? Příznaky: Vlasy jsou matné, bez formy a velmi těžko se rozčesávají Vlas je velmi porézní Jsou velmi suché a na omak drsné Vlasům

Více

Katalog produktů. Gray line Blue line Green line NeoCeuticals line

Katalog produktů. Gray line Blue line Green line NeoCeuticals line Katalog produktů Gray line Blue line Green line NeoCeuticals line Gray line Blue line Green line NeoCeuticals line NEOSTRATA světově známá americká společnost zabývající se výzkumem a výrobou kosmetických

Více

KAPITOLA IX. FYZIOTERAPIE: masážní krémy. masážní emulze. masážní oleje. léčebná kosmetika. ošetřující a ochranné gely (arnika, aloe vera)

KAPITOLA IX. FYZIOTERAPIE: masážní krémy. masážní emulze. masážní oleje. léčebná kosmetika. ošetřující a ochranné gely (arnika, aloe vera) masážní krémy masážní emulze masážní oleje léčebná kosmetika ošetřující a ochranné gely (arnika, aloe vera) kosmetické oleje jizvy, vrásky podpůrné gely, balzámy a masti pro celulitidu a lymfodrenáže chladící

Více

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM

HAIR n BODY TECHNICAL INFO PROFESSIONAL BODY CARE SYSTEM HAIR n BODY HAIR n BODY je exkluzivní vlasový a tělový šampón. Chrání a zesiluje vlasy, obsahuje výtažky z aloe vera a pšeničné zárodečné bílkoviny. HAIR n BODY se používá na mytí a ošetřování vlasů a

Více

MED PLAISIRS NATURE Z POMERANČOVNÍKU. jako DÁREK* 265 Kč 296 Kč. Pomeranč s mandlí nebo s čokoládou? Získejte. 89 Kč

MED PLAISIRS NATURE Z POMERANČOVNÍKU. jako DÁREK* 265 Kč 296 Kč. Pomeranč s mandlí nebo s čokoládou? Získejte. 89 Kč 1 2 od VOŇAVÉ VÁNOCE Pomeranč s mandlí nebo s čokoládou? PLAISIRS NATURE MED Z POMERANČOVNÍKU Získejte jako DÁREK* Sprchový a koupelový gel 50 ml z limitované edice Plaisirs Nature Med z pomerančovníku.

Více

ALOE VERA OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR ALOE VERA

ALOE VERA OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR ALOE VERA ALOE VERA OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR ALOE VERA Obsah I. Co je Aloe Vera a proč je vhodná k péči? S 4 II. Série LR Aloe Vera Čím se vyznačuje? S 4 III. Jaké existují produkty

Více

PRODUKTY FIRMY LAVYLITES

PRODUKTY FIRMY LAVYLITES PRODUKTY FIRMY LAVYLITES - jsou to 100% přírodní produkty, které v sobě obsahují účinné látky shromážděné z několika tisíců léčivých bylin - blahodárný efekt je posílen nanotechnologickým zpracováním,

Více

Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika

Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika Tibetské trávy báječná léčivá kosmetika Aneb naučíme vás, jak léčit celé tělo při běžné péči o obličej Kosmetika řady Tibetan Herbs je úspěšně používána všemi věkovými skupinami Základ unikátních přípravků

Více

FM GROUP Czech & Slovakia. Katalog produktů FM GROUP - Novinky Jaro 2014. Novinky Jaro 2014

FM GROUP Czech & Slovakia. Katalog produktů FM GROUP - Novinky Jaro 2014. Novinky Jaro 2014 FM GROUP Czech & Slovakia Katalog produktů FM GROUP - N O V I N K Y N O V Á Kolekce luxusní, OUD vůně dámské FM 363, FM 364 Kolekce luxusní, OUD vůně pánské FM 335 K at a logová cen a : 24,50 K ata l o

Více

prodejní katalog kosmetiky 2016/1 Oslavte s námi 15 let výročí firmy

prodejní katalog kosmetiky 2016/1 Oslavte s námi 15 let výročí firmy prodejní katalog kosmetiky 2016/1 Oslavte s námi 15 let výročí firmy My slavíme a Vy od Nás dostáváte dárky Důvody, proč nám můžete věřit: ČESKÝ VÝROBEK Jsme ryze česká firma, všechny naše produkty vyrábíme

Více

V našem druhém VÁNOČNÍM TIPU vám zasíláme inspiraci na dárky pro vaše děti, vnoučata, pravnoučata, ZJEMŇUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM

V našem druhém VÁNOČNÍM TIPU vám zasíláme inspiraci na dárky pro vaše děti, vnoučata, pravnoučata, ZJEMŇUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM V našem druhém VÁNOČNÍM TIPU vám zasíláme inspiraci na dárky pro vaše děti, vnoučata, pravnoučata, Unikátní řada kosmetických výrobků, jež pomáhá vytvořit pevnější pouto mezi matkou a dítětem. Tyto výrobky

Více

PŘÍDODNÍ INSPIRACE VITA = = DIVINA. Made in Italy Vyrobeno v Itálii

PŘÍDODNÍ INSPIRACE VITA = = DIVINA. Made in Italy Vyrobeno v Itálii PŘÍDODNÍ INSPIRACE = = VITA DIVINA Made in Italy Vyrobeno v Itálii BYOTHEA je nová profesionální řada Exi Cosmetics s PRODUKTY inspirujícími se PŘIROZENOSTÍ pro zdůraznění KRÁSY KAŽDÉHO ČLOVĚKA. = = ŽIVOT

Více

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL

LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL LÉČIVÁ KOSMETIKA S OBSAHEM MINERÁLŮ A SOLI Z MRTVÉHO MOŘE MON PLATIN - IZRAEL SOLNÝ CHRÁM SOLNÁ JESKYNĚ LETŇANY WWW.SOLNAJESKYNELETNANY.CZ Bahenní pleťová maska 150 ml - 220 Kč Léčebná hloubkově čisticí

Více

Katalog Kneipp 2014/2015

Katalog Kneipp 2014/2015 Katalog Kneipp 2014/2015 Milé zákaznice, milí zákazníci firmy Kneipp Také v letošním roce jsme pro Vás připravili řadu novinek. Z nich Vás zřejmě nejvíc bude zajímat certifikovaná přírodní kosmetika péče

Více

Energy serie-vitamínová řada pro unavenou pleť

Energy serie-vitamínová řada pro unavenou pleť Energy serie-vitamínová řada pro unavenou pleť 3268Čistící mléko ENERGY Charakteristika přípravku Lehké osvěžující pleťové mléko, zvláště vhodné pro jarní a letní období. Obsah přírodního vitamínu C podporuje

Více

Sérum lifting définition paupiéres Uplifting serum eyelids definition

Sérum lifting définition paupiéres Uplifting serum eyelids definition Sérum lifting définition paupiéres Uplifting serum eyelids definition Oči jsou okna do duše. CO ŽENY ZNEPOKOJUJE MEZI VŠEMI PROBLÉMY NAŠÍ PLETI, JSOU 2, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ NEJDŘÍVE* A TO PROBLÉMY V OKOLÍ

Více