Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps..."

Transkript

1

2 OBSAH: Neodkladná resuscitace Zástava dýchání Zástava krevního oběhu Krvácení Šok Poruchy vědomí Kolaps Péče o postiženého v bezvědomí Obvazová technika Tepelná poškození organismu Popáleniny Úpal Úžeh Poranění kloubů Pohmoždění Podvrtnutí Vykloubení Zlomeniny Činnost při použití dráždivých otravných látek Použitá literatura

3 NEODKLADNÁ RESUSCITACE ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ postižený neodpovídá na otázky (bezvědomí), sliznice rtů, lůžka nehtů i kůže bývají namodralé, chybějí dýchací pohyby hrudníku. První pomoc: vyčištění ústní dutiny, záklon hlavy. umělé dýchání. Umělé dýchání: nejdříve dva hluboké umělé vdechy (pozor na záklon hlavy) z plic do plic (ústy / nosem), dále umělé vdechy frekvencí dvanáctkrát (12x) za minutu, otevřenými ústy překryj ústa postiženého, vdechni vzduch do dýchacích cest a zároveň sleduj, zda se zvedá hrudník, oddal ústa od postiženého a tím umožni pasivní výdech, který se projeví poklesem hrudníku, znovu se nadechni a celý cyklus opakuj. U malých dětí provádíme pouze malý záklon hlavy. (Velký záklon opět uzavírá dýchací cesty a hrozí také nebezpečí úrazu.) Detekci tepu provádíme na levé prsní bradavce, na pažní tepně nebo v třísle. Optimální místo stlačení u kojenců leží na středu spojnice prsních bradavek. Při dýchání objímáme ústa i nos dítěte a vdechujeme pouze malé množství vzduchu (zhruba objem úst). ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU Velmi často předchází zástavě srdeční činnosti porucha dýchání, která bývá její nejčastější příčinou. Jen velmi zřídka se primárně objevuje zástava oběhu před zástavou dýchání. Pokud k tomu dojde, následuje zástava dýchání velmi rychle, nejdéle do jedné minuty. Základní příčiny: poruchy srdečního svalu a jeho činnosti: poruchy prokrvení (infarkt, arytmie, těžký šok), poruchy neurogenní, úrazy srdce: přímé nárazy na srdce se zhmožděním, přímé působení elektrického proudu, otravy organizmu a prudké alergické reakce, nedostatek kyslíku v obíhající krvi, porucha zevního dýchání dušení. 2

4 bezvědomí, není hmatný tep na velkých tepnách (společná krkavice, stehenní tepna), zástava dýchání nebo vážná porucha dýchání, event. lapavý dech, změna barvy, cyanóza, event. mrtvolný vzhled. První pomoc: obnovení oběhu a srdeční činnosti pomocí zevní srdeční masáže, přičemž základní podmínkou pro záchranu zraněného je obnovení oběhu okysličené krve, obnovení dýchání okamžitým zahájením umělého dýchání z plic do plic. Postup úkonu při nepřímé masáži srdce: hranu dlaně polož na určené místo na hrudníku - Optimální místo stlačení je nad komorami - na hrudníku jej nalezneme přiložením dvou prstů na mečíkovitý výběžek, hranu dlaně druhé ruky položíme vedle nich, na hřbet první ruky přilož dlaň druhé ruky tak, aby se prsty nedotýkaly hrudníku, ramena musejí být nad hrudníkem postiženého a lokty narovnány tak, aby vyvíjený tlak působil přímo dolů, hrudník stlačuj dostatečně silným tlakem na prsní kost, plynule, každé stlačení musí být vystřídáno uvolněním hrudní kosti tak, aby mohlo dojít k dostatečnému naplnění srdečních komor, zatlačení na hrudní kost musí být pružné a musí se opakovat v rytmu asi 80 stlačení za minutu u dospělého, hrudní kost je zapotřebí zatlačit asi o 4 5 cm, u starších je při srdeční masáži velká náchylnost ke vzniku zlomenin, doba stlačení hrudníku k době uvolnění hrudníku je v poměru 1:1. Zevní srdeční masáž je nezbytné vždy spojit s umělým dýcháním. Nejvhodnější je provádět resuscitaci ve dvojici, protože je to činnost fyzicky velmi náročná. 3

5 Resuscitace jedním zachráncem Jste-li na místě sám, provádějte nejdříve 1 minutu resuscitaci a pak přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc. (V případě většího počtu zachránců samozřejmě ihned zahájení resuscitace, zatímco jiný zachránce přivolá pomoc.) uvolnění dýchacích cest, 3 5 umělých vdechů, 15 stlačení hrudníku ve smyslu zevní srdeční masáže, 2 umělé vdechy a poté následuje střídání úkonů v poměru 15:2. Resuscitace dvěma zachránci Jsou-li zachránci dva, klečí při resuscitaci proti sobě. Umělý vdech by měl nastat ihned po posledním stisku hrudníku. Pokud se chtějí vystřídat (nejčastěji kvůli únavě zachránce provádějícího masáž), měli by toto provést co nejrychleji. Doba stlačení a uvolnění by měla být stejná. V době uvolnění se ruce z hrudníku nezvedají. Zhodnocení známek krevního oběhu (detekce pulzu) se provádí zhruba každou minutu po dobu maximálně 10 s. uvolnění dýchacích cest, jeden zachránce provede 3 5 umělých vdechů, druhý zachránce provede 5 stlačení hrudníku, následuje 1 hluboký vdech a dále frekvence stlačení hrudníku a umělých vdechů v poměru 5:12, zachránce provádějící masáž srdce udržuje rovnoměrný rytmus kolem 80 stlačení za minutu, umělý vdech má být vložen mezi kompresi tak, aby se nenarušil rytmus srdeční masáže, zachránce provádějící umělé dýchání kontroluje účinnost masáže na krkavici a účinnost umělého dýchání podle pohybu hrudníku. Resuscitaci můžeme ukončit: při obnově krevního oběhu s tepovou frekvencí vyšší než 30/min (60/min u mladších kategorií) a obnově dýchání; dále pokračujeme ošetřením bezvědomí při předání pacienta do odborné péče (příjezd ZZS) při vystřídání jinými zachránci; při vlastním vyčerpání znemožňujícím pokračování v resuscitaci Objevíme-li jisté známky smrti nebo poranění neslučitelná se životem (znemožňující oživení či další normální a kvalitní život, např. ztráta mozkové tkáně atd.), resuscitaci nezahajujeme. V případě, že zachránce-laik z jakéhokoliv důvodu nemůže umělé dýchání provést, je důležité alespoň zprůchodnit dýchací cesty a provádět samostatnou masáž hrudníku! KRVÁCENÍ Druhy krvácení: tepenné krev z rány vystřikuje, žilní krev z rány vytéká volně, vlásečnicové, smíšené. Příznaky krvácení: bledá sliznice a kůže, pocit únavy, závratě, poruchy vidění, 4

6 prosáknutí oděvu krví, zrychlený puls. První pomoc: zjisti, o jaký druh krvácení se jedná, při silném tepenném krvácení stlač tepnu nad ranou směrem k srdci nejlépe v tlakovém bodě (proti kosti), přilož tlakový obvaz za použití kapesního obvazu, zkontroluj, zda krvácení nepokračuje, postiženého ulož na záda, do stabilizované polohy se zvednutými dolními končetinami, zabraň prochlazení nebo přehřátí, při neúčinnosti stlačení tepny v tlakovém bodě a přiloženého obvazu stlač krvácející tepnu přímo v ráně bez ohledu na sterilitu a přilož na končetinu škrtidlo (improvizovaně kravatu, opasek atd.) nad ránu směrem k srdci, každé přiložení škrtidla zaznamenej na viditelném místě a udej čas přiložení škrtidla. Přehled tlakových bodů: 1. Hlava - Ze strany před uchem (zastavení krvácení z vlasaté části hlavy). 2. Líce - Ze strany na líci pod uchem (zastavení krvácení v obličejové části). 3. Krk - Na straně krku pod čelistí (zastavení krvácení z krku a hlavy). 4. Rameno - Mezi klíční kostí a prvním žebrem (zastavení krvácení z podpaží ramene a horní části hrudníku). 5. Paže - Střed vnitřní strany horní části paže (zastavení krvácení z paže). 6. Břicho - Oblast pupku, zabořením pěsti. 7. Předloktí - Dolní část paže (zastavení krvácení z předloktí a ruky). 8. Třísla - Uprostřed třísla (zastavení krvácení z horní části dolní končetiny). 9. Koleno - Pokolení jamka (zastavení krvácení ze spodní části dolní končetiny). Škrtidlo použij jen tehdy, nezastaví-li předchozí způsoby stavění krvácení řinoucí se krev z rány nebo jeli část končetiny amputována. ŠOK Jedná se o náhlé selhání krevního oběhu, charakterizované rychlým poklesem krevního tlaku, dušením a tělesnou ochablostí, chladnou a vlhkou kůží, rychlým a slabým tepem. Příčiny rozvoje šoku: pokračující a velké ztráty tělesných tekutin (krvácení, popáleniny, průjmy apod.), duševní a tělesná vyčerpanost, předráždění a strach, bolest např. při zranění, infarktu myokardu, náhlé příhodě břišní, infekce a otravy, pozdní a chybné poskytnutí první pomoci, nešetrný odsun. Příznaky šoku 1. fáze vědomí zachováno, neklid, vzrušení, pocit žízně, zvýšená citlivost kůže a rány, zrychlené dýchání, rychlý puls /min, bledost kůže a spojivek. Příznaky šoku 2. fáze různý stupeň útlumu vědomí až bezvědomí, zrychlené dýchání, 5

7 kůže bledá, chladná, snížení citlivosti, studený pot, žízeň, zvracení, špatně hmatný tep (130 a více). První pomoc pravidlo 5T : Teplo zajištění tepelného komfortu, zamezení tepelným ztrátám (např. Pomocí alufólie), nenechat postiženého ležet na holé zemi (prochladnutí hrozí i při teplotě 25 C), Ticho psychologický vliv uklidňování, omezování rušivých podnětů, Tekutiny žádné nepodávat ústy, pouze tlumení pocitu žízně svlažováním rtů, Tišení bolesti znehybnění, zástava krvácení apod., aplikace léčiv tlumících bolest ústy není vhodná, Transport zajistit co nejrychleji, sami raději netransportujeme, pokud by nešetrný transport mohl stav pacienta zhoršit, transportovat se snažíme v protišokové poloze dolní končetiny podložené asi 30 cm nad podložku. Nepodávej tekutiny při poranění lebky, břicha a v bezvědomí. Těmto postiženým zvlhči rty a jazyk studenou vodou, čajem apod. Nikdy nepodávej alkohol, černou kávu, mléko a limonády. PORUCHY VĚDOMÍ KOLAPS (MDLOBA) Jde o krátkodobou poruchu vědomí. Bledost, nevolnost, pocení, výpadek sluchu, později i zraku, ztráta vědomí a pád. První pomoc: Pacientovy zvedneme dolní končetiny, příp. Chladíme čelo. K obnovení vědomí by mělo dojít do 1-5 minut, jinak přivoláme ZZS. PÉČE O POSTIŽENÉHO V BEZVĚDOMÍ Péče spočívá v uložení do stabilizované polohy na boku, která zajišťuje průchodnost dýchacích cest a stabilitu těla. Stabilizovaná poloha OBVAZOVÁ TECHNIKA Funkce obvazů: krytí ran a zabránění vstupu infekce, stavění krvácení stlačením, fixace krycího a obkladového materiálu, znehybnění částí těla, odsávání ran. Obinadlové obvazy začínáme základními upevňovacími obtáčkami. Dále pokračujeme v některém z následujících typů obvazů: spirálový obvaz obtáčky se nepřekrývají, vhodný např. k fixaci dlah, hoblinový obvaz obtáčky se překrývají, vhodný jak k fixaci dlah, tak i ve většině dalších případů, klasový obvaz pevnější než obvaz hoblinový, 6

8 Obvaz ukončíme: přichycením jeho konce náplastí, zavíracím špendlíkem apod., zpětnou obtáčkou, nastřižením konce obvazu, uzlem v místě nastřižení a svázáním konců. Zásady obvazování: Obvaz musí především plnit funkci, pro kterou byl použit. Musí být přiložen rychle, to však nesmí být na úkor správnosti provedení. Po přiložení obvazu s ním již nemanipulujeme. Při prosáknutí krví původní vrstvy nesundáváme, pouze přikládáme nové. Obvaz vždy přesahuje krytí rány. Stejně jako všechna ošetření, tak i obvazy provádíme pouze na sedících nebo ležících pacientech. Obvázanou končetinu se snažíme znehybnit. Přiložený obvaz kontrolujeme, zda je stále funkční zda se neposouvá, neškrtí apod. Na obvázané končetině musí být hmatný tep. Zkoušku prokrvení končetiny můžeme provést stiskem nehtového lůžka na tak dlouho, dokud nezbělá. Po povolení by mělo dojít k prokrvení do 2 s. Šátkové obvazy: Šátkové obvazy patří mezi nejčastěji používané pro svou dostupnost a jednoduchost, jsou často používány při improvizaci a často také nahrazují obvazy obinadlové. Na jejich přípravu se používá trojcípý šátek rozvinutý nebo složený do kravaty. Šátkový obvaz hlavy používáme ke krytí vlasaté části hlavy. Provádíme jej tak, že základnu šátku umístíme na čelo, cípy buď svážeme za hlavou, nebo překřížíme a svazujeme vpředu (podle velikosti šátku). Velký šátkový závěs se používá pro znehybnění horní končetiny. Základna šátku se položí ke konečkům prstů, vrchol šátku sahá k lokti. Cíp blíže k pacientovi obíhá pacientům krk ze strany blíže k lokti, z opačné strany tehdy, jedná-li se o 7

9 zlomeninu klíční kosti, v tomto případě se také snažíme tímto šátkovým obvazem končetinu přitáhnout co nejblíže k hlavě. Na vrcholu šátku je možno udělat uzel nebo jej připevnit zavíracím špendlíkem k přední části obvazu. Uzel svazující cípy šátku za krkem by měl být plochý (tzv. ambulanční uzel ) a měl by ležet na oblečení, aby netlačil. Šátkový obvaz horní končetiny může být zpevněn dalším šátkem, jehož základna se ováže kolem paže a hrudníku (2) a vrchol se připevní na rameni k původnímu šátku (1) nebo šátkem složeným do kravaty, připevňujícím ovázanou končetinu k trupu (3). Tento obvaz se nazývá velký zpevňující šátkový závěs. Prosté zavěšení předloktí v oblasti před zápěstím do šátku složeného do kravaty nebo obinadla se nazývá malý šátkový závěs. Závěs horní končetiny lze také vytvořit z šátku složeného do kravaty. Šátkový obvaz ruky se zhotoví položením ruky na šátek tak, že hrana dlaně leží při základně šátku, prsty směřují k vrcholu a dosahují do poloviny výšky šátku. Vrchol se přehne k základně (jako u skládání do kravaty), cípy se překříží a sváží. Obdobně se dá použít pro dolní končetinu. Dva šátky můžeme spojit tak, že je položíme na sebe, přičemž vrchní šátek sahá svým vrcholem do poloviny spodního a jeho jedno rameno je rovnoběžné s týmž ramenem spodního šátku. Spodní šátek složíme do kravaty. 8

10 Šátek složený do kravaty se dále hodí k připevňování Krammerových dlah. Šátek složený do kravaty a následně do věnečku se používá k obložení cizího tělesa v ráně nebo otevřené zlomeniny před přikládáním obvazu. Šátek lze použít také jako improvizované zaškrcovadlo. Z šátku složeného do kravaty se kolem končetiny vytvoří liščí smyčka, jeden cíp šátku se v protisměru obtočí kolem končetiny a sváže se s druhým cípem. Na tento uzel se vloží pevný předmět podlouhlého tvaru (tužka, dřevěná tyčka apod.) a připevní se dalším uzlem. Otáčením tohoto předmětu dosáhneme stažení obvazu a tak zaškrcení končetiny. Když je obvaz dostatečně utažen, zajistíme vložený předmět proti pohybu připevněním cípy šátku. Šátek lze dále použít k přípravě improvizovaného Schanzova límce nakládaného při poranění nebo podezření na poranění krční páteře. Pod vrchol rozvinutého šátku položíme složené noviny, jejichž výšku upravíme podle velikosti krku pacienta (noviny tvoří dostatečně silnou vrstvu, musí je však být možno alespoň částečně ohnout). Šátek i s novinami složíme do kravaty. Na místech, kde noviny na krajích končí, uvážeme na cípu šátku uzel pro upevnění novin v šátku. Schanzův límec nakládáme novinami na krk, cípy za krkem překřížíme a pevně svážeme vpředu nebo vzadu tak, aby pacient nemohl hýbat hlavou. 9

11 Použití vojenského kapesního obvazu Kapesní obvaz je jednou ze základních součástek výstroje každého vojáka a každý kdo není během akce vybaven kompletní lékárnou by měl zvážit jeho doplnění do své výstroje. V případě zranění v místech kde ihned není k dispozici kvalifikovaná zdravotnická pomoc či vybavená lékárna může tato věc pomoci zachránit život tvůj či kamaráda. Ošetřující použije vždy napřed obvaz raněného a v případě potřeby doplní ošetření vlastním obvazem. Příprava kapesního obvazu: Při otevírání uchopíme kapesní obvaz do levé ruky, pravou rukou odtrhneme nastřižený okraj plátěného obalu shora dolů. Z obalu vyjmeme vlastní obvaz v pergamenovém obalu a zavírací špendlík. Obvaz přidržíme v dlani levé ruky, pravou rukou uchopíme nit a tahem roztrhneme pergamenový obal. Obě jeho poloviny sejmeme. Vybalené obinadlo pak uchopíme za místa označená modrými křížky a roztáhneme je, aniž bychom se dotkli vnitřní strany polštářku a porušili tak její sterilitu. Tím jsme obvaz připravili k použití. Použití obalu kapesního obvazu: plátěný obal rozlepíme tak, abychom se nedotýkali jeho vnitřní pogumované a sterilní strany. Lze jej použít k neprodyšnému uzavření rány na hrudníku, spojené s protržením pohrudnice, tj. ošetření tzv. pneumotoraxu, kdy vzduchu vnikne do pohrudniční dutiny mezi pohrudnicí a poplicnicí a zabraňuje tak normálnímu rozpínání plic při dýchání. Takto přiložený obal se ještě může oblepit náplastí, nebo se jen přichytí obvazem. Obinadlo kapesního obvazu lze použít třemi způsoby podle polohy polštářků: 1. Položením polštářků na sebe k ošetření krvácejících ran nebo k ošetření zástřelu tzv. tlakovým obvazem. 2.Položením polštářků vedle sebe při plošném poškození většího rozsahu, při větších ranách a popáleninách. 3. Položením polštářků proti sobě při ošetřování průstřelu a to jeden na vstřel a druhý na výstřel. Polštářky se připevní k ráně obinadlem, jehož konec se upevní zavíracím špendlíkem. Obvaz nesmíme přikládat přes oděv, který je na ráně. Výjimku tvoří část oděvu přilepená nebo přiškvařená na ránu. Tu jen odřízneme od okolí a převážeme. Konečné otočky obvazu však můžeme vést přes oděv. TEPELNÁ POŠKOZENÍ ORGANISMU POPÁLENINY 1. první stupeň: zarudlá pokožka, hojí se bez následků, 2. druhý stupeň: příznaky podobné, jako u prvního stupně, navíc vznikají puchýře, hojení trvá delší dobu, dorůstá nová pokožka, 3. třetí stupeň: postižení celé vrstvy kůže, častá infekce, hnědé až černé zbarvení poškozených tkání, hojí se jizvou, 4. čtvrtý stupeň: vzniká zuhelnatění vlivem vysoké teploty, postižení tkáně v celé hloubce, časté zasažení kostí i kloubů. První pomoc: uhas hořící oděv, vynes postiženého z prostoru požářiště, chlaď dostatečně dlouho, ošetři přidružená poranění, přilož sterilní obvaz, 10

12 zraněné končetiny fixuj dlahami, podej lék proti bolestem. Puchýře neotvírat, zabránit zbytečným pohybům, pokud je to možné chladit vodou, přimět postiženého, aby co nejvíce pil, pevně přilepené části oděvu nestrhávat, včas evakuovat, další je věcí lékařské pomoci. ÚPAL Úpal je přehřátí organizmu z důvodu selhání tělesné termoregulace. tělesná teplota okolo 40 stupňů, suchá horká kůže, poruchy vědomí, křeče končetin, zejména v lýtkách, pokles krevního tlaku, změna dýchání, celková malátnost, bolest hlavy. První pomoc: snižuj tělesnou teplotu všemi dostupnými prostředky, včetně podání léků snižujících teplotu, ulož nemocného na stinné místo, kde proudí vzduch, v případě potřeby zaveď umělé dýchání nebo srdeční masáž, omývej vlažnou vodou, zajisti odsun v poloze naznak s podloženou hlavou, podávej dostatek chladných tekutin. ÚŽEH Úžeh je úpal spojený s následky slunečního záření. bolesti hlavy, závratě, popáleniny kůže ze slunečního záření, průjem, nevolnost, zvracení, křeče. První pomoc: postiženého ulož do stínu, uvolni oděv, podávej dostatek chladných tekutin, zajisti odsun v polosedě nebo v pololeže. PORANĚNÍ KLOUBŮ Dochází k poškození vaziva poutajícího k sobě hlavici kosti a kloubní jamku. Poranění provází bolestivost, otok a patologická hybnost. POHMOŽDĚNÍ Nezávazné poranění měkkých částí kloubu charakteristické krevním výronem a bolestí. Přiložení studeného obkladu, fixace elastickým obinadlem, zajištění klidu pro poraněnou končetinu. PODVRTNUTÍ Hlavice opustí kloubní jamku, ale vrací se; dochází k natažení vaziva a porušení cév. Charakteristické bolestí, otokem, krevním výronem. Typické pro hlezenní kloub. 11

13 VYKLOUBENÍ Hlavice opustí jamku, ale nevrací se /pět; končetina zůstává ve vynucené poloze, při pokusu o změnu polohy klade pružinový odpor", vyvolává velkou bolest a vrací se do původní, vynucené polohy. Nejčastější pro ramenní a kolenní kloub. Zvednutí a chlazení končetiny, fixace elastickým obinadlem (u luxací ve vynucené poloze - tzn. neměníme polohu končetiny); použití velkého šátkového závěsu na horní končetině, postiženému zabráníme v tzv. rozcházení" poranění. ZLOMENINY Vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly nebo přenosem působící síly z kloubu na kost. Zlomeniny jsou úplné, s linií lomu mezi úlomky, nebo neúplné - nalomení. Dojde-li k posunu úlomků u úplných zlomenin, hovoříme o dislokaci. Podle toho, zda byla porušena kůže nad zlomeninou, rozeznáváme zlomeniny uzavřené a otevřené. Postižený je ohrožen vnitřním krvácením a šokem, tukovou embolií a vstupem infekce u otevřených zlomenin. jisté známky: úhlová deformace končetiny, nepřirozená pohyblivost, kostní drásot" - drhnutí kostí při prohmatávání (pro postiženého velmi bolestivé, navíc hrozí nebezpečí úplného přelomení při nalomení, vyčnívající úlomek kosti u otevřených zlomenin; nejisté známky: bolest, zduření, otok, popř. hematom, ztráta funkce končetiny. Ke všem zraněním s těmito příznaky přistupujeme jako ke zlomeninám (podezření, že se nejedná o zlomeninu, potvrdí s jistotou až rentgenové vyšetření). Zlomeniny zavřené Deformace kosterního systému nepoškodila kožní obal svaloviny. Postup: Jednoduše a šetrně zafixovat pomocí pevných pomůcek (dlahy, hůlky, tyče, větve,...) obalených měkkým materiálem, uložit postiženého do vhodné a pohodlné polohy, při fixaci sledovat tep v končetinách z důvodu možného porušení tepen, žil a nervových vláken. Dokonalá fixace kosti přes dva klouby (dlaha přesahuje oba klouby, jak nad zlomeninou, tak pod ní); chlazení. U zlomenin žeber myslet na možný Pneumotorax. Zlomeniny otevřené Deformace kosterního systému poškodila kožní obal i svalovinu a dochází k výronu krve ze žilního v horším případě tepenného systému krevního oběhu. Postup: Přiložit aseptický obvaz na ránu a obložit vyčnívající kostní úlomky, další postup je stejný jako u zlomenin zavřených. Neodkladné zajištění zdravotnické pomoci vyžadují zejména zlomeniny lebečních a obličejových kostí, zlomeniny páteře, pánve a vícečetné zlomeniny dlouhých kostí. U otevřených zlomenin je třeba dbát na sterilitu - přiložení sterilního krytí a měkkého obložení; u zlomenin velkých kostí též protišoková opatření Opatření u konkrétních typů zlomenin podle umístění: Horní končetina a pletenec pažní Všechny zlomeniny horních končetin se fixují velkým šátkovým závěsem. Klíční kost Nebezpečí proniknutí kosti skrz kůži a vzniku otevřené zlomeniny. Fixujeme šátkovým závěsem s cípy obráceně než u zlomeniny horní končetiny cíp blíže k pacientovy mu prochází kolem krku, na opačné straně než na které je zlomena klíční kost. Pažní kost Fixace velkým zpevňujícím šátkovým obvazem. Články prstů Náplasťová fixace k sousedním prstům či improvizované dlaze (dřevěná lopatka na jazyk apod.). Pánev Velká bolestivost,malá pohyblivost. Fixujeme v rámci možností od poloviny stehen nad pas, uložíme do polohy na zádech s ohnutím v kyčelních a kolenních kloubech o 90. Stehenní kost Masivní krvácení, velká bolestivost, uhýbání chodidla ven. Fixace dvěma dlahami tvarů I a J sahajícími nad pas a 12

14 zaklesnutými do sebe nebo fixace ke druhé končetině pomocí šátků. Kosti bérce Při zlomenině holení kosti možnost otevřené zlomeniny. Fixace dlahami tvarů I a J sahajícími do poloviny stehen. Oblast kotníku Fixace dlahou ve tvaru L a elastickým obinadlem nebo trojcípým šátkem. Zlomenina spodiny lebeční Z nosu/ucha vytéká či odkapává tmavá krev, často s nažloutlým mozkomíšním mokem. Časté bezvědomí. V bezvědomí uložíme postiženého do stabilizované polohy na stranu krvácejícího ucha s přiložením sterilního krytí a měkkým savým vypodložením. Mírně podložená hlava při vědomí. Krk, krční páteř a páteř: Pokud možno nezvedat a nehýbat, provést kontrolu pohybu končetin, zamezit pohybu a upevnit hlavu k podložce, u hrudní a bederní páteře uložit na tvrdou podložku. Žebra: Elastické obinadlo kolem hrudníku, uložit postiženého do polosedu až sedu, pokud je zachováno dostatečné dýchání (někdy stačí přiložení vlastní ruky na zlomená žebra). ČINNOST PŘI POUŽITÍ DRÁŽDIVÝCH OTRAVNÝCH LÁTEK Účelem použití dráždivých bojových látek je snížení akceschopnosti protivníka. Vyznačují se charakteristickým dráždivým účinkem na oči a sliznice. Proti těmto účinkům se organismus brání reflexivními reakcemi (kašel, slzení, křečovité sevření víček, slinění, zvracení). Dráždivé otravné látky se dělí na tzv. slzné plyny (označované CS, CN a CX) a na účinnější pepřový plyn (OC). CN - Chloracetofeton Je typicky slzná látka. Její účinek na člověka je zabezpečen jenom při zásahu očí. V současné době se používá minimálně. CS Orthochlorbezalmalondinitril Bílá krystalická látka s jemnou vůní po pepři, která je zastřena dráždivým účinkem. CS je respirační algogen s výrazným a okamžitým účinkem. Nejsilnější zneschopňující účinky se pociťují v dýchacích cestách. Projevují se nucením ke kašli, pálením v hrdle a pocity stísněnosti. Dále se projevuje slzení, zarudnutí a zánět spojivek. OC Pepřový plyn Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. Obsahuje oleo - resin capsinum (kajenský pepř). Plyn může být rozšiřován z rozprašovačů, ale nejčastěji je pro jeho rozprašování používáno plynových granátů vrhaných mezi demonstranty. Při vývinu plynu se granát zahřívá na vysokou teplotu, proto při případné manipulaci s nimi vždy používejte kvalitní rukavice. Prevence: před akcí neošetřujte kůži krémy či oleji, mastnota způsobuje větší ulpívání kapiček aerosolů na kůži, při slunečném počasí doporučujeme použití opalovacího krému, nejlépe na vodní či alkoholové bázi, tímto předejdete spáleninám od slunce, jež jsou velmi citlivé na dráždivé plyny, doporučujeme minimalizovat plochu odkryté kůže volbou oblečení s dlouhými rukávy, rukavic atd. Během použití plynu: zůstaňte v klidu a nepanikařte, zrychlené dýchání zvyšuje podráždění, dýchejte klidně a pamatujte, že účinky plynu jsou jen dočasné, při akci s pravděpodobností použití slzného plynu nenoste kontaktní čočky, nemněte si oči, oči vyplachujte čistou vodou zakloňte hlavu a vyplachujte od směrem od vnitřního k vnějšímu koutku oka, pro vyplachování je ideální s sebou mít čistou vodu v PET lahvi se sportovním uzávěrem při chladném počasí se snažte co nejméně namočit, nezapomínejte, že po přímém zasažení plynem budou vaše ruce a oblečení stále kontaminované, snažte se proto nedotýkat svého obličeje, nemnout si oči, nedotýkat se ostatních, neznečistit nábytek, interiér vozu atd. 13

15 POUŽITÁ LITERATURA: Příručka vojáka AČR, Vyškov, Správa doktrín ŘeVD Bydžovský. J.: První pomoc. Praha, Grada publishing 2006 Vydání 1. 04/

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Rány. Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice. Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké. Rizko krvácení, infekce

Rány. Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice. Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké. Rizko krvácení, infekce Rány Def: Porušení integrity kožního krytu nebo kontinuity sliznice Často poškozeny i tkáně pod kůží = povrchové x hluboké Rizko krvácení, infekce Rány sečné - ostré okraje, poškozeny cévy a nervy, riziko

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Traumatologický plán - plán první pomoci

Traumatologický plán - plán první pomoci Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Náměstí B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, Č.j.: 14/2012 Jar Platnost od: 14. 9. 2012 Nahrazuje: TP ze dne 9. 4. 2010 Obsah : 1. Priority

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání Stabilizovaná poloha Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků. 1. Sundáme postiženému brýle 2.

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 m Počet listů 3. Zdravotnická první pomoc Ostatní poranění POPÁLENINY

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 m Počet listů 3. Zdravotnická první pomoc Ostatní poranění POPÁLENINY Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 m Počet listů 3 Zdravotnická první pomoc Ostatní poranění POPÁLENINY Popáleniny řadíme mezi nejzávažnější úrazy,které postihují

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: traumatologický plán 1/TRP výtisk číslo: 1 Název: TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní úrazy 3. Vybavení a rozmístění lékárniček

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

IV.část 1 soubor - základních odborných a technických opatření poskytovaných PRVNÍ POMOC zpravidla bez speciálního vybavení ( laická první pomoc )

IV.část 1 soubor - základních odborných a technických opatření poskytovaných PRVNÍ POMOC zpravidla bez speciálního vybavení ( laická první pomoc ) IV.část 1 soubor - základních odborných a technických opatření poskytovaných PRVNÍ POMOC zpravidla bez speciálního vybavení ( laická první pomoc ) C Í L ZÁKLADNÍ ÚKONY záchrana života raněných při úrazech,

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Modul č. 12. Zdravověda.

Modul č. 12. Zdravověda. Čís. Otázka 1Při dýchání je vzduch nasáván nosem. Jakými cestami postupuje dále a kam? Modul č. 12. Zdravověda. 2 Kde přechází kyslík do krve a oxid uhkičitý z krve? 3 Úkolem hrtanu mimo jiné je uzavírat

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Závažné akutní stavy u dětí Označení

Více