Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neodkladná resuscitace... Zástava dýchání... Zástava krevního oběhu... Krvácení... Šok... Poruchy vědomí... Kolaps..."

Transkript

1

2 OBSAH: Neodkladná resuscitace Zástava dýchání Zástava krevního oběhu Krvácení Šok Poruchy vědomí Kolaps Péče o postiženého v bezvědomí Obvazová technika Tepelná poškození organismu Popáleniny Úpal Úžeh Poranění kloubů Pohmoždění Podvrtnutí Vykloubení Zlomeniny Činnost při použití dráždivých otravných látek Použitá literatura

3 NEODKLADNÁ RESUSCITACE ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ postižený neodpovídá na otázky (bezvědomí), sliznice rtů, lůžka nehtů i kůže bývají namodralé, chybějí dýchací pohyby hrudníku. První pomoc: vyčištění ústní dutiny, záklon hlavy. umělé dýchání. Umělé dýchání: nejdříve dva hluboké umělé vdechy (pozor na záklon hlavy) z plic do plic (ústy / nosem), dále umělé vdechy frekvencí dvanáctkrát (12x) za minutu, otevřenými ústy překryj ústa postiženého, vdechni vzduch do dýchacích cest a zároveň sleduj, zda se zvedá hrudník, oddal ústa od postiženého a tím umožni pasivní výdech, který se projeví poklesem hrudníku, znovu se nadechni a celý cyklus opakuj. U malých dětí provádíme pouze malý záklon hlavy. (Velký záklon opět uzavírá dýchací cesty a hrozí také nebezpečí úrazu.) Detekci tepu provádíme na levé prsní bradavce, na pažní tepně nebo v třísle. Optimální místo stlačení u kojenců leží na středu spojnice prsních bradavek. Při dýchání objímáme ústa i nos dítěte a vdechujeme pouze malé množství vzduchu (zhruba objem úst). ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU Velmi často předchází zástavě srdeční činnosti porucha dýchání, která bývá její nejčastější příčinou. Jen velmi zřídka se primárně objevuje zástava oběhu před zástavou dýchání. Pokud k tomu dojde, následuje zástava dýchání velmi rychle, nejdéle do jedné minuty. Základní příčiny: poruchy srdečního svalu a jeho činnosti: poruchy prokrvení (infarkt, arytmie, těžký šok), poruchy neurogenní, úrazy srdce: přímé nárazy na srdce se zhmožděním, přímé působení elektrického proudu, otravy organizmu a prudké alergické reakce, nedostatek kyslíku v obíhající krvi, porucha zevního dýchání dušení. 2

4 bezvědomí, není hmatný tep na velkých tepnách (společná krkavice, stehenní tepna), zástava dýchání nebo vážná porucha dýchání, event. lapavý dech, změna barvy, cyanóza, event. mrtvolný vzhled. První pomoc: obnovení oběhu a srdeční činnosti pomocí zevní srdeční masáže, přičemž základní podmínkou pro záchranu zraněného je obnovení oběhu okysličené krve, obnovení dýchání okamžitým zahájením umělého dýchání z plic do plic. Postup úkonu při nepřímé masáži srdce: hranu dlaně polož na určené místo na hrudníku - Optimální místo stlačení je nad komorami - na hrudníku jej nalezneme přiložením dvou prstů na mečíkovitý výběžek, hranu dlaně druhé ruky položíme vedle nich, na hřbet první ruky přilož dlaň druhé ruky tak, aby se prsty nedotýkaly hrudníku, ramena musejí být nad hrudníkem postiženého a lokty narovnány tak, aby vyvíjený tlak působil přímo dolů, hrudník stlačuj dostatečně silným tlakem na prsní kost, plynule, každé stlačení musí být vystřídáno uvolněním hrudní kosti tak, aby mohlo dojít k dostatečnému naplnění srdečních komor, zatlačení na hrudní kost musí být pružné a musí se opakovat v rytmu asi 80 stlačení za minutu u dospělého, hrudní kost je zapotřebí zatlačit asi o 4 5 cm, u starších je při srdeční masáži velká náchylnost ke vzniku zlomenin, doba stlačení hrudníku k době uvolnění hrudníku je v poměru 1:1. Zevní srdeční masáž je nezbytné vždy spojit s umělým dýcháním. Nejvhodnější je provádět resuscitaci ve dvojici, protože je to činnost fyzicky velmi náročná. 3

5 Resuscitace jedním zachráncem Jste-li na místě sám, provádějte nejdříve 1 minutu resuscitaci a pak přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc. (V případě většího počtu zachránců samozřejmě ihned zahájení resuscitace, zatímco jiný zachránce přivolá pomoc.) uvolnění dýchacích cest, 3 5 umělých vdechů, 15 stlačení hrudníku ve smyslu zevní srdeční masáže, 2 umělé vdechy a poté následuje střídání úkonů v poměru 15:2. Resuscitace dvěma zachránci Jsou-li zachránci dva, klečí při resuscitaci proti sobě. Umělý vdech by měl nastat ihned po posledním stisku hrudníku. Pokud se chtějí vystřídat (nejčastěji kvůli únavě zachránce provádějícího masáž), měli by toto provést co nejrychleji. Doba stlačení a uvolnění by měla být stejná. V době uvolnění se ruce z hrudníku nezvedají. Zhodnocení známek krevního oběhu (detekce pulzu) se provádí zhruba každou minutu po dobu maximálně 10 s. uvolnění dýchacích cest, jeden zachránce provede 3 5 umělých vdechů, druhý zachránce provede 5 stlačení hrudníku, následuje 1 hluboký vdech a dále frekvence stlačení hrudníku a umělých vdechů v poměru 5:12, zachránce provádějící masáž srdce udržuje rovnoměrný rytmus kolem 80 stlačení za minutu, umělý vdech má být vložen mezi kompresi tak, aby se nenarušil rytmus srdeční masáže, zachránce provádějící umělé dýchání kontroluje účinnost masáže na krkavici a účinnost umělého dýchání podle pohybu hrudníku. Resuscitaci můžeme ukončit: při obnově krevního oběhu s tepovou frekvencí vyšší než 30/min (60/min u mladších kategorií) a obnově dýchání; dále pokračujeme ošetřením bezvědomí při předání pacienta do odborné péče (příjezd ZZS) při vystřídání jinými zachránci; při vlastním vyčerpání znemožňujícím pokračování v resuscitaci Objevíme-li jisté známky smrti nebo poranění neslučitelná se životem (znemožňující oživení či další normální a kvalitní život, např. ztráta mozkové tkáně atd.), resuscitaci nezahajujeme. V případě, že zachránce-laik z jakéhokoliv důvodu nemůže umělé dýchání provést, je důležité alespoň zprůchodnit dýchací cesty a provádět samostatnou masáž hrudníku! KRVÁCENÍ Druhy krvácení: tepenné krev z rány vystřikuje, žilní krev z rány vytéká volně, vlásečnicové, smíšené. Příznaky krvácení: bledá sliznice a kůže, pocit únavy, závratě, poruchy vidění, 4

6 prosáknutí oděvu krví, zrychlený puls. První pomoc: zjisti, o jaký druh krvácení se jedná, při silném tepenném krvácení stlač tepnu nad ranou směrem k srdci nejlépe v tlakovém bodě (proti kosti), přilož tlakový obvaz za použití kapesního obvazu, zkontroluj, zda krvácení nepokračuje, postiženého ulož na záda, do stabilizované polohy se zvednutými dolními končetinami, zabraň prochlazení nebo přehřátí, při neúčinnosti stlačení tepny v tlakovém bodě a přiloženého obvazu stlač krvácející tepnu přímo v ráně bez ohledu na sterilitu a přilož na končetinu škrtidlo (improvizovaně kravatu, opasek atd.) nad ránu směrem k srdci, každé přiložení škrtidla zaznamenej na viditelném místě a udej čas přiložení škrtidla. Přehled tlakových bodů: 1. Hlava - Ze strany před uchem (zastavení krvácení z vlasaté části hlavy). 2. Líce - Ze strany na líci pod uchem (zastavení krvácení v obličejové části). 3. Krk - Na straně krku pod čelistí (zastavení krvácení z krku a hlavy). 4. Rameno - Mezi klíční kostí a prvním žebrem (zastavení krvácení z podpaží ramene a horní části hrudníku). 5. Paže - Střed vnitřní strany horní části paže (zastavení krvácení z paže). 6. Břicho - Oblast pupku, zabořením pěsti. 7. Předloktí - Dolní část paže (zastavení krvácení z předloktí a ruky). 8. Třísla - Uprostřed třísla (zastavení krvácení z horní části dolní končetiny). 9. Koleno - Pokolení jamka (zastavení krvácení ze spodní části dolní končetiny). Škrtidlo použij jen tehdy, nezastaví-li předchozí způsoby stavění krvácení řinoucí se krev z rány nebo jeli část končetiny amputována. ŠOK Jedná se o náhlé selhání krevního oběhu, charakterizované rychlým poklesem krevního tlaku, dušením a tělesnou ochablostí, chladnou a vlhkou kůží, rychlým a slabým tepem. Příčiny rozvoje šoku: pokračující a velké ztráty tělesných tekutin (krvácení, popáleniny, průjmy apod.), duševní a tělesná vyčerpanost, předráždění a strach, bolest např. při zranění, infarktu myokardu, náhlé příhodě břišní, infekce a otravy, pozdní a chybné poskytnutí první pomoci, nešetrný odsun. Příznaky šoku 1. fáze vědomí zachováno, neklid, vzrušení, pocit žízně, zvýšená citlivost kůže a rány, zrychlené dýchání, rychlý puls /min, bledost kůže a spojivek. Příznaky šoku 2. fáze různý stupeň útlumu vědomí až bezvědomí, zrychlené dýchání, 5

7 kůže bledá, chladná, snížení citlivosti, studený pot, žízeň, zvracení, špatně hmatný tep (130 a více). První pomoc pravidlo 5T : Teplo zajištění tepelného komfortu, zamezení tepelným ztrátám (např. Pomocí alufólie), nenechat postiženého ležet na holé zemi (prochladnutí hrozí i při teplotě 25 C), Ticho psychologický vliv uklidňování, omezování rušivých podnětů, Tekutiny žádné nepodávat ústy, pouze tlumení pocitu žízně svlažováním rtů, Tišení bolesti znehybnění, zástava krvácení apod., aplikace léčiv tlumících bolest ústy není vhodná, Transport zajistit co nejrychleji, sami raději netransportujeme, pokud by nešetrný transport mohl stav pacienta zhoršit, transportovat se snažíme v protišokové poloze dolní končetiny podložené asi 30 cm nad podložku. Nepodávej tekutiny při poranění lebky, břicha a v bezvědomí. Těmto postiženým zvlhči rty a jazyk studenou vodou, čajem apod. Nikdy nepodávej alkohol, černou kávu, mléko a limonády. PORUCHY VĚDOMÍ KOLAPS (MDLOBA) Jde o krátkodobou poruchu vědomí. Bledost, nevolnost, pocení, výpadek sluchu, později i zraku, ztráta vědomí a pád. První pomoc: Pacientovy zvedneme dolní končetiny, příp. Chladíme čelo. K obnovení vědomí by mělo dojít do 1-5 minut, jinak přivoláme ZZS. PÉČE O POSTIŽENÉHO V BEZVĚDOMÍ Péče spočívá v uložení do stabilizované polohy na boku, která zajišťuje průchodnost dýchacích cest a stabilitu těla. Stabilizovaná poloha OBVAZOVÁ TECHNIKA Funkce obvazů: krytí ran a zabránění vstupu infekce, stavění krvácení stlačením, fixace krycího a obkladového materiálu, znehybnění částí těla, odsávání ran. Obinadlové obvazy začínáme základními upevňovacími obtáčkami. Dále pokračujeme v některém z následujících typů obvazů: spirálový obvaz obtáčky se nepřekrývají, vhodný např. k fixaci dlah, hoblinový obvaz obtáčky se překrývají, vhodný jak k fixaci dlah, tak i ve většině dalších případů, klasový obvaz pevnější než obvaz hoblinový, 6

8 Obvaz ukončíme: přichycením jeho konce náplastí, zavíracím špendlíkem apod., zpětnou obtáčkou, nastřižením konce obvazu, uzlem v místě nastřižení a svázáním konců. Zásady obvazování: Obvaz musí především plnit funkci, pro kterou byl použit. Musí být přiložen rychle, to však nesmí být na úkor správnosti provedení. Po přiložení obvazu s ním již nemanipulujeme. Při prosáknutí krví původní vrstvy nesundáváme, pouze přikládáme nové. Obvaz vždy přesahuje krytí rány. Stejně jako všechna ošetření, tak i obvazy provádíme pouze na sedících nebo ležících pacientech. Obvázanou končetinu se snažíme znehybnit. Přiložený obvaz kontrolujeme, zda je stále funkční zda se neposouvá, neškrtí apod. Na obvázané končetině musí být hmatný tep. Zkoušku prokrvení končetiny můžeme provést stiskem nehtového lůžka na tak dlouho, dokud nezbělá. Po povolení by mělo dojít k prokrvení do 2 s. Šátkové obvazy: Šátkové obvazy patří mezi nejčastěji používané pro svou dostupnost a jednoduchost, jsou často používány při improvizaci a často také nahrazují obvazy obinadlové. Na jejich přípravu se používá trojcípý šátek rozvinutý nebo složený do kravaty. Šátkový obvaz hlavy používáme ke krytí vlasaté části hlavy. Provádíme jej tak, že základnu šátku umístíme na čelo, cípy buď svážeme za hlavou, nebo překřížíme a svazujeme vpředu (podle velikosti šátku). Velký šátkový závěs se používá pro znehybnění horní končetiny. Základna šátku se položí ke konečkům prstů, vrchol šátku sahá k lokti. Cíp blíže k pacientovi obíhá pacientům krk ze strany blíže k lokti, z opačné strany tehdy, jedná-li se o 7

9 zlomeninu klíční kosti, v tomto případě se také snažíme tímto šátkovým obvazem končetinu přitáhnout co nejblíže k hlavě. Na vrcholu šátku je možno udělat uzel nebo jej připevnit zavíracím špendlíkem k přední části obvazu. Uzel svazující cípy šátku za krkem by měl být plochý (tzv. ambulanční uzel ) a měl by ležet na oblečení, aby netlačil. Šátkový obvaz horní končetiny může být zpevněn dalším šátkem, jehož základna se ováže kolem paže a hrudníku (2) a vrchol se připevní na rameni k původnímu šátku (1) nebo šátkem složeným do kravaty, připevňujícím ovázanou končetinu k trupu (3). Tento obvaz se nazývá velký zpevňující šátkový závěs. Prosté zavěšení předloktí v oblasti před zápěstím do šátku složeného do kravaty nebo obinadla se nazývá malý šátkový závěs. Závěs horní končetiny lze také vytvořit z šátku složeného do kravaty. Šátkový obvaz ruky se zhotoví položením ruky na šátek tak, že hrana dlaně leží při základně šátku, prsty směřují k vrcholu a dosahují do poloviny výšky šátku. Vrchol se přehne k základně (jako u skládání do kravaty), cípy se překříží a sváží. Obdobně se dá použít pro dolní končetinu. Dva šátky můžeme spojit tak, že je položíme na sebe, přičemž vrchní šátek sahá svým vrcholem do poloviny spodního a jeho jedno rameno je rovnoběžné s týmž ramenem spodního šátku. Spodní šátek složíme do kravaty. 8

10 Šátek složený do kravaty se dále hodí k připevňování Krammerových dlah. Šátek složený do kravaty a následně do věnečku se používá k obložení cizího tělesa v ráně nebo otevřené zlomeniny před přikládáním obvazu. Šátek lze použít také jako improvizované zaškrcovadlo. Z šátku složeného do kravaty se kolem končetiny vytvoří liščí smyčka, jeden cíp šátku se v protisměru obtočí kolem končetiny a sváže se s druhým cípem. Na tento uzel se vloží pevný předmět podlouhlého tvaru (tužka, dřevěná tyčka apod.) a připevní se dalším uzlem. Otáčením tohoto předmětu dosáhneme stažení obvazu a tak zaškrcení končetiny. Když je obvaz dostatečně utažen, zajistíme vložený předmět proti pohybu připevněním cípy šátku. Šátek lze dále použít k přípravě improvizovaného Schanzova límce nakládaného při poranění nebo podezření na poranění krční páteře. Pod vrchol rozvinutého šátku položíme složené noviny, jejichž výšku upravíme podle velikosti krku pacienta (noviny tvoří dostatečně silnou vrstvu, musí je však být možno alespoň částečně ohnout). Šátek i s novinami složíme do kravaty. Na místech, kde noviny na krajích končí, uvážeme na cípu šátku uzel pro upevnění novin v šátku. Schanzův límec nakládáme novinami na krk, cípy za krkem překřížíme a pevně svážeme vpředu nebo vzadu tak, aby pacient nemohl hýbat hlavou. 9

11 Použití vojenského kapesního obvazu Kapesní obvaz je jednou ze základních součástek výstroje každého vojáka a každý kdo není během akce vybaven kompletní lékárnou by měl zvážit jeho doplnění do své výstroje. V případě zranění v místech kde ihned není k dispozici kvalifikovaná zdravotnická pomoc či vybavená lékárna může tato věc pomoci zachránit život tvůj či kamaráda. Ošetřující použije vždy napřed obvaz raněného a v případě potřeby doplní ošetření vlastním obvazem. Příprava kapesního obvazu: Při otevírání uchopíme kapesní obvaz do levé ruky, pravou rukou odtrhneme nastřižený okraj plátěného obalu shora dolů. Z obalu vyjmeme vlastní obvaz v pergamenovém obalu a zavírací špendlík. Obvaz přidržíme v dlani levé ruky, pravou rukou uchopíme nit a tahem roztrhneme pergamenový obal. Obě jeho poloviny sejmeme. Vybalené obinadlo pak uchopíme za místa označená modrými křížky a roztáhneme je, aniž bychom se dotkli vnitřní strany polštářku a porušili tak její sterilitu. Tím jsme obvaz připravili k použití. Použití obalu kapesního obvazu: plátěný obal rozlepíme tak, abychom se nedotýkali jeho vnitřní pogumované a sterilní strany. Lze jej použít k neprodyšnému uzavření rány na hrudníku, spojené s protržením pohrudnice, tj. ošetření tzv. pneumotoraxu, kdy vzduchu vnikne do pohrudniční dutiny mezi pohrudnicí a poplicnicí a zabraňuje tak normálnímu rozpínání plic při dýchání. Takto přiložený obal se ještě může oblepit náplastí, nebo se jen přichytí obvazem. Obinadlo kapesního obvazu lze použít třemi způsoby podle polohy polštářků: 1. Položením polštářků na sebe k ošetření krvácejících ran nebo k ošetření zástřelu tzv. tlakovým obvazem. 2.Položením polštářků vedle sebe při plošném poškození většího rozsahu, při větších ranách a popáleninách. 3. Položením polštářků proti sobě při ošetřování průstřelu a to jeden na vstřel a druhý na výstřel. Polštářky se připevní k ráně obinadlem, jehož konec se upevní zavíracím špendlíkem. Obvaz nesmíme přikládat přes oděv, který je na ráně. Výjimku tvoří část oděvu přilepená nebo přiškvařená na ránu. Tu jen odřízneme od okolí a převážeme. Konečné otočky obvazu však můžeme vést přes oděv. TEPELNÁ POŠKOZENÍ ORGANISMU POPÁLENINY 1. první stupeň: zarudlá pokožka, hojí se bez následků, 2. druhý stupeň: příznaky podobné, jako u prvního stupně, navíc vznikají puchýře, hojení trvá delší dobu, dorůstá nová pokožka, 3. třetí stupeň: postižení celé vrstvy kůže, častá infekce, hnědé až černé zbarvení poškozených tkání, hojí se jizvou, 4. čtvrtý stupeň: vzniká zuhelnatění vlivem vysoké teploty, postižení tkáně v celé hloubce, časté zasažení kostí i kloubů. První pomoc: uhas hořící oděv, vynes postiženého z prostoru požářiště, chlaď dostatečně dlouho, ošetři přidružená poranění, přilož sterilní obvaz, 10

12 zraněné končetiny fixuj dlahami, podej lék proti bolestem. Puchýře neotvírat, zabránit zbytečným pohybům, pokud je to možné chladit vodou, přimět postiženého, aby co nejvíce pil, pevně přilepené části oděvu nestrhávat, včas evakuovat, další je věcí lékařské pomoci. ÚPAL Úpal je přehřátí organizmu z důvodu selhání tělesné termoregulace. tělesná teplota okolo 40 stupňů, suchá horká kůže, poruchy vědomí, křeče končetin, zejména v lýtkách, pokles krevního tlaku, změna dýchání, celková malátnost, bolest hlavy. První pomoc: snižuj tělesnou teplotu všemi dostupnými prostředky, včetně podání léků snižujících teplotu, ulož nemocného na stinné místo, kde proudí vzduch, v případě potřeby zaveď umělé dýchání nebo srdeční masáž, omývej vlažnou vodou, zajisti odsun v poloze naznak s podloženou hlavou, podávej dostatek chladných tekutin. ÚŽEH Úžeh je úpal spojený s následky slunečního záření. bolesti hlavy, závratě, popáleniny kůže ze slunečního záření, průjem, nevolnost, zvracení, křeče. První pomoc: postiženého ulož do stínu, uvolni oděv, podávej dostatek chladných tekutin, zajisti odsun v polosedě nebo v pololeže. PORANĚNÍ KLOUBŮ Dochází k poškození vaziva poutajícího k sobě hlavici kosti a kloubní jamku. Poranění provází bolestivost, otok a patologická hybnost. POHMOŽDĚNÍ Nezávazné poranění měkkých částí kloubu charakteristické krevním výronem a bolestí. Přiložení studeného obkladu, fixace elastickým obinadlem, zajištění klidu pro poraněnou končetinu. PODVRTNUTÍ Hlavice opustí kloubní jamku, ale vrací se; dochází k natažení vaziva a porušení cév. Charakteristické bolestí, otokem, krevním výronem. Typické pro hlezenní kloub. 11

13 VYKLOUBENÍ Hlavice opustí jamku, ale nevrací se /pět; končetina zůstává ve vynucené poloze, při pokusu o změnu polohy klade pružinový odpor", vyvolává velkou bolest a vrací se do původní, vynucené polohy. Nejčastější pro ramenní a kolenní kloub. Zvednutí a chlazení končetiny, fixace elastickým obinadlem (u luxací ve vynucené poloze - tzn. neměníme polohu končetiny); použití velkého šátkového závěsu na horní končetině, postiženému zabráníme v tzv. rozcházení" poranění. ZLOMENINY Vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly nebo přenosem působící síly z kloubu na kost. Zlomeniny jsou úplné, s linií lomu mezi úlomky, nebo neúplné - nalomení. Dojde-li k posunu úlomků u úplných zlomenin, hovoříme o dislokaci. Podle toho, zda byla porušena kůže nad zlomeninou, rozeznáváme zlomeniny uzavřené a otevřené. Postižený je ohrožen vnitřním krvácením a šokem, tukovou embolií a vstupem infekce u otevřených zlomenin. jisté známky: úhlová deformace končetiny, nepřirozená pohyblivost, kostní drásot" - drhnutí kostí při prohmatávání (pro postiženého velmi bolestivé, navíc hrozí nebezpečí úplného přelomení při nalomení, vyčnívající úlomek kosti u otevřených zlomenin; nejisté známky: bolest, zduření, otok, popř. hematom, ztráta funkce končetiny. Ke všem zraněním s těmito příznaky přistupujeme jako ke zlomeninám (podezření, že se nejedná o zlomeninu, potvrdí s jistotou až rentgenové vyšetření). Zlomeniny zavřené Deformace kosterního systému nepoškodila kožní obal svaloviny. Postup: Jednoduše a šetrně zafixovat pomocí pevných pomůcek (dlahy, hůlky, tyče, větve,...) obalených měkkým materiálem, uložit postiženého do vhodné a pohodlné polohy, při fixaci sledovat tep v končetinách z důvodu možného porušení tepen, žil a nervových vláken. Dokonalá fixace kosti přes dva klouby (dlaha přesahuje oba klouby, jak nad zlomeninou, tak pod ní); chlazení. U zlomenin žeber myslet na možný Pneumotorax. Zlomeniny otevřené Deformace kosterního systému poškodila kožní obal i svalovinu a dochází k výronu krve ze žilního v horším případě tepenného systému krevního oběhu. Postup: Přiložit aseptický obvaz na ránu a obložit vyčnívající kostní úlomky, další postup je stejný jako u zlomenin zavřených. Neodkladné zajištění zdravotnické pomoci vyžadují zejména zlomeniny lebečních a obličejových kostí, zlomeniny páteře, pánve a vícečetné zlomeniny dlouhých kostí. U otevřených zlomenin je třeba dbát na sterilitu - přiložení sterilního krytí a měkkého obložení; u zlomenin velkých kostí též protišoková opatření Opatření u konkrétních typů zlomenin podle umístění: Horní končetina a pletenec pažní Všechny zlomeniny horních končetin se fixují velkým šátkovým závěsem. Klíční kost Nebezpečí proniknutí kosti skrz kůži a vzniku otevřené zlomeniny. Fixujeme šátkovým závěsem s cípy obráceně než u zlomeniny horní končetiny cíp blíže k pacientovy mu prochází kolem krku, na opačné straně než na které je zlomena klíční kost. Pažní kost Fixace velkým zpevňujícím šátkovým obvazem. Články prstů Náplasťová fixace k sousedním prstům či improvizované dlaze (dřevěná lopatka na jazyk apod.). Pánev Velká bolestivost,malá pohyblivost. Fixujeme v rámci možností od poloviny stehen nad pas, uložíme do polohy na zádech s ohnutím v kyčelních a kolenních kloubech o 90. Stehenní kost Masivní krvácení, velká bolestivost, uhýbání chodidla ven. Fixace dvěma dlahami tvarů I a J sahajícími nad pas a 12

14 zaklesnutými do sebe nebo fixace ke druhé končetině pomocí šátků. Kosti bérce Při zlomenině holení kosti možnost otevřené zlomeniny. Fixace dlahami tvarů I a J sahajícími do poloviny stehen. Oblast kotníku Fixace dlahou ve tvaru L a elastickým obinadlem nebo trojcípým šátkem. Zlomenina spodiny lebeční Z nosu/ucha vytéká či odkapává tmavá krev, často s nažloutlým mozkomíšním mokem. Časté bezvědomí. V bezvědomí uložíme postiženého do stabilizované polohy na stranu krvácejícího ucha s přiložením sterilního krytí a měkkým savým vypodložením. Mírně podložená hlava při vědomí. Krk, krční páteř a páteř: Pokud možno nezvedat a nehýbat, provést kontrolu pohybu končetin, zamezit pohybu a upevnit hlavu k podložce, u hrudní a bederní páteře uložit na tvrdou podložku. Žebra: Elastické obinadlo kolem hrudníku, uložit postiženého do polosedu až sedu, pokud je zachováno dostatečné dýchání (někdy stačí přiložení vlastní ruky na zlomená žebra). ČINNOST PŘI POUŽITÍ DRÁŽDIVÝCH OTRAVNÝCH LÁTEK Účelem použití dráždivých bojových látek je snížení akceschopnosti protivníka. Vyznačují se charakteristickým dráždivým účinkem na oči a sliznice. Proti těmto účinkům se organismus brání reflexivními reakcemi (kašel, slzení, křečovité sevření víček, slinění, zvracení). Dráždivé otravné látky se dělí na tzv. slzné plyny (označované CS, CN a CX) a na účinnější pepřový plyn (OC). CN - Chloracetofeton Je typicky slzná látka. Její účinek na člověka je zabezpečen jenom při zásahu očí. V současné době se používá minimálně. CS Orthochlorbezalmalondinitril Bílá krystalická látka s jemnou vůní po pepři, která je zastřena dráždivým účinkem. CS je respirační algogen s výrazným a okamžitým účinkem. Nejsilnější zneschopňující účinky se pociťují v dýchacích cestách. Projevují se nucením ke kašli, pálením v hrdle a pocity stísněnosti. Dále se projevuje slzení, zarudnutí a zánět spojivek. OC Pepřový plyn Látka způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. Obsahuje oleo - resin capsinum (kajenský pepř). Plyn může být rozšiřován z rozprašovačů, ale nejčastěji je pro jeho rozprašování používáno plynových granátů vrhaných mezi demonstranty. Při vývinu plynu se granát zahřívá na vysokou teplotu, proto při případné manipulaci s nimi vždy používejte kvalitní rukavice. Prevence: před akcí neošetřujte kůži krémy či oleji, mastnota způsobuje větší ulpívání kapiček aerosolů na kůži, při slunečném počasí doporučujeme použití opalovacího krému, nejlépe na vodní či alkoholové bázi, tímto předejdete spáleninám od slunce, jež jsou velmi citlivé na dráždivé plyny, doporučujeme minimalizovat plochu odkryté kůže volbou oblečení s dlouhými rukávy, rukavic atd. Během použití plynu: zůstaňte v klidu a nepanikařte, zrychlené dýchání zvyšuje podráždění, dýchejte klidně a pamatujte, že účinky plynu jsou jen dočasné, při akci s pravděpodobností použití slzného plynu nenoste kontaktní čočky, nemněte si oči, oči vyplachujte čistou vodou zakloňte hlavu a vyplachujte od směrem od vnitřního k vnějšímu koutku oka, pro vyplachování je ideální s sebou mít čistou vodu v PET lahvi se sportovním uzávěrem při chladném počasí se snažte co nejméně namočit, nezapomínejte, že po přímém zasažení plynem budou vaše ruce a oblečení stále kontaminované, snažte se proto nedotýkat svého obličeje, nemnout si oči, nedotýkat se ostatních, neznečistit nábytek, interiér vozu atd. 13

15 POUŽITÁ LITERATURA: Příručka vojáka AČR, Vyškov, Správa doktrín ŘeVD Bydžovský. J.: První pomoc. Praha, Grada publishing 2006 Vydání 1. 04/

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Druhy obvazů, kritéria rozdělení. Zásady při obvazování

Druhy obvazů, kritéria rozdělení. Zásady při obvazování Druhy obvazů, kritéria rozdělení Zásady při obvazování Účel obvazu v PP 1. zastavit krvácení 2. upevnit sterilní krytí rány 3. odsávat výměšky rány 4. chránit ránu před druhotnou infekcí 5. vzduchotěsně

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, základní obvazová technika praktický nácvik, obsah autolékárničky.

Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, základní obvazová technika praktický nácvik, obsah autolékárničky. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, základní obvazová technika praktický nácvik, obsah autolékárničky. V PP slouží obvazy především k zastavení krvácení, k ochraně rány před nečistotou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Student zná postup provedení náplasťového a sádrového obvazu.

Student zná postup provedení náplasťového a sádrového obvazu. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři První pomoc Obvazová technika Vybrané typy obvazů Mgr. Hana Pokorná Vlastní opora: 1. Motivační

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Obvazová technika. Lékárnička Označení

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Arteriální (tepenné) světlá krev, tryskající z rány rychlostí srdeční frekvence Venózní (žilní) tmavá krev, volně vytéká z rány - vyvěrá Kapilární

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 5 8 2 PRVNÍ POMOC I Pro studenty

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax:

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více