Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru"

Transkript

1 Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się stło, Bóg nzwł tę suchą powierzchnię ziemią, zbiorowisko wód nzwł morzem. Rodz. 1, 9-10

2 2 MOST24/XI Postní rekolekce s Otcem Admem: Mojžíš my Dnes, v neděli 6. dubn 2014, kdy vychází toto číslo MOSTu, v nší frnosti zčínjí prvidelné postní rekolekce. Stejně jko v letech předchozích, je bude vést nám všem dobře známý blízký P. Mgr. Adm Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. My si stále možná pmtujeme P. Adm jko mldého kpln z let , le čs běží Ale i po 30 letech od tehdy násilného odchodu z Třince (po záshu komunistické moci StB proti němu ve známém politickém procesu z let ) má Otec Adm i ve svých 63 letech stále elánu síly n rozdávání výbornou kondici. Posuďte smi: v posledních týdnech vedl duchovní obnovy v Lukách u Jihlvy, Slvkově u Brn, Čejkovicích, Králikách koncem březn kdy vznikl tento článek byl v Jihlvě. A nyní jsme n řdě my, Třinec. MOST: Otče Adme, nposledy jste byl u nás v Třinci n jře 2013, kdy jste trdičně hlásl postní rekolekce. Co se událo během uplynulých 12 měsíců ve Všem životě? P. Adm Rucki: Všechno je milost. Vše, co jsme co máme. Během posledního roku největší rdost nám děll Svtý otec Frntišek, který je úžsným drem Duch svtého. Nejenom pro nši církev, le i pro celý svět. Odloučení brtři nám ho závidí nevěřící mjí ho v úctě nslouchjí mu. V té bídě politické scény je pro mnohé novou ndějí. Během posledního roku jsem dávl exercicie deset týdnů pro kněze, bohoslovce, jáhny před svěcením pro řeholnice. Duchovní obnovy, většinou trvjící tři dny, jsme prožívli v šestnácti frnostech. Hlvní náplní le zůstávjí návštěvy kněží ve frnostech. MOST: Vrťme se k ppeži Frntiškovi. Nedávno jsme si připomněli výroční den jeho zvolení. Co přinesl rok jeho působení v úřdu nové hlvy ktolické církve dle Vás pro nás řdové věřící, pro zdejší kněze? Změnilo se něco? P. Adm Rucki: Ppež Frntišek vnesl do církve nové jro, které je plodem Duch svtého. Mnoho lidí ve světě se vrátilo n bohoslužby, mnozí opět nšli zpovědnice, když slyší slov Svtého Otce o neúnvném milosrdenství nebeského Otce. Pro nás kněze ppež Frntišek je velkou výzvou. Hledáme způsob, jk zjednodušit svůj život, bychom se ještě více připodobnili Ježíši Kristu. Člověk této doby se podobá dětem, které milují obrázkové knížky. Už nechtějí slyšet slov, zcpávjí si uši, le nštěstí nemjí třetí čtvrtou ruku, by si zkryli oči. Více věří zrku než uším, proto je velmi důležité, bychom jim ukázli Ježíše ve své tváři. Vždyť kždý pokřtěný je prodloužením lidství Ježíše Krist n této zemi. MOST: Jste biskupským vikářem pro duchovní povolání. Řekněte nám prosím, jk to vlstně s těmi povoláními je Má nše diecéze dost kněží? Jsou všechny frnosti obszené? Jk moc kdy nám hrozí situce, že ve frnosti nebude kněz? A co mldí, budoucnost? Kolik má nše diecéze nových povolání, kolik mldých mužů máme v semináři? P. Adm Rucki: Nše diecéze momentálně má poměrně dost kněží. Kdybychom nevysvětili ni jednoho během dvceti let, diecéze by dále fungovl, protože největší množství kněží je kolem třiceti ž čtyřiceti let. Některé menší frnosti nemjí kněze, le i tk v poslední době přišli kněží do frnosti, které dlouhá lét neměly pstýře. Až se probudí spící kolos lici, určitě evngelizce dostne nový dynmismus, který sledujeme v Jižní Koreji v jiných misijních částech svět. MOST: Jk vidíte úroveň ktolické víry v nší zemi, zejmén v nší diecézi? Jste knězem již 40 let, tkže můžete hodnotit. Byli jsme tdy zbožnější kdysi, z normlizce? Nebo nyní, 25 let po smetové revoluci, kdy nše církev žije v období největší náboženské svobody z dlouhou dobu můžeme si dělt co chceme? N komunismus se už nyní nejde vymlouvt Co duchovní život duchovní povolání v dnešním liberálním konzumním světe? P. Adm Rucki: Mládež je stejně skvělá, jko v minulosti před revolucí, le mjí to dnes mnohém těžší, pro velké množství lákdel, které jim nbízí tento svět. Sám přemýšlím, zd by se mi podřilo dnes vytvořit větší společenství mldých, jk tomu bylo v Třinci, Vlšských Kloboukách nebo v Npjedlech. Domnívám se, že rozhodující vliv n mldé mjí dobré rodiny kněží, kteří věnují více čsů mládeži. Když jsem nstoupil před devtenácti roky do semináře jko spirituál, bylo tm 158 bohoslovců nyní pouze kolem pdesáti. Nše diecéze má v konviktu pět kndidátů, v pěti ročnících studuje devět bohoslovců n kněžské svěcení letos čekjí dv jáhnové. Stále jsem přesvědčen, že evngelium evngelizce je ještě v plenkách, ne z zenitem, jk se někteří domnívjí. Odpůrce n poušti lákl Ježíše, by byl důležitý, velmi úspěšný měl moc z cenu, že se pokloní. Stejně pokoušel v dějinách pstýře i ovečky, dělá to i nyní. Svtý otec Frntišek burcuje všechny, by šli cestou dolů, by se podobli Ježíši, který se ponížil ž k smrti kříže. Rodiče, kteří poslouchjí Boh, mjí poslušné rdostné děti. Pstýři, kteří velmi nslouchjí Pánu, budou mít skvělé frníky. Vyžduje to z obou strn velkou pokoru, by i pstýři se nechli vést. Budeme-li mít uši učedník (ž do smrti), budeme mít tké úst prorok. Člověk se moc nemění. V minulosti bylo více lidí v kostelích rodiny měly větší vliv n výchovu. Dnes lidí je méně, le přibývá těch, kdo žijí z víry, kdo se více vzdělávjí, čtou Bibli. Pán mluvil o mlém stádci ne o dvech. Jsem přesvědčen, že menší množství kvlitních křesťnů bude mít větší vliv n svět, než větší množství vlžných křesťnů. Ježíš mluví o mlém množství kvsu, který prokvsí větší množství těst o soli, která dá chuť jídlu, chuť k rdostnému životu z víry. MOST: Dnes, v neděli 6. dubn 2014 zčínjí v třinecké frnosti dlší postní rekolekce pod Vším vedením. O čem budou? Co jste nám přišel říct, jké je Vše poselství? P. Adm Rucki: Velmi se těším n obnovu v Třinci. Tém bude Mojžíš. Budeme si povídt o jeho hlubokém přátelství s Bohem velkém úkolu osvobodit zotročený lid. Když Mojžíš odmítl rutinu jednoho dne překročil neznámou hrnici, setkl se s Bohem, který se mu zjevil skrytý skryl se zjevený v tjemství keře, který byl proměněn v nehsnoucí oheň. Poznáme nejenom zářící tvář Mojžíše, le tké prmen, z kterého to světlo prmenilo. Cestou z Mojžíšem vstoupíme n nesndné stezky, plné překvpení pro ty, kdo se chtějí osvobodit z otroctví. Ukážeme si Mojžíše jko člověk z ms krve, člověk z hlíny, který je někdy blízko zouflství, le tké který dovede dokonle zhrmonizovt svoje obrovské schopnosti se svými velkými nedosttky. Objevíme, jk máme blízko k midiánskému pstýři, který se odvážil vyjít ž z step, což změnilo jeho život, le tké život celého jeho lidu. Během obnovy čtěte, prosím, dom knihu Exodus 2. Knih Mojžíšov. Potom lépe pochopíme mnohé věci zkusíme větší požehnání. Prosím o modlitbu. Já se modlím už delší dobu. Dobře, že jste! MOST: Děkujeme z odpovědi přejeme Vám, byste zůstl stále stejným Otcem Admem, jehož známe více než 30 let jež nám čs od čsu vlévá do žil rdost z víry. Připrvil Mrin Kozok

3 MOST24/XI Velikonoce opět klepou n dveře. Opět vyslovujeme slůvk "veliká noc" opět si připomínáme nše předky ve víře n jejich cestě z egyptského otroctví do své vlsti. Je le trochu škod, že řd lidí bere biblické poselství jen jko vyprávění, jko legendu. Velikonoce jsou oznčovány z svátky jr, což je nesmysl, le to nemusíme znovu opkovt. Snd si z Písm svtého pmtujeme n chvíli, kdy se izrelité objeví v blízkosti mořského břehu z nimi je slyšet hluk blížícího se vojsk. Tehdy vzthuje Mojžíš ruce nd moře, to se rozdělí národ přechází n druhý břeh. Tohle štěstí le nebudou mít už jejich pronásledovtelé. Přechod Rudým mořem je le předobrzem jiného přechodu, velikonočního přechodu skrze prmen křestní vody, kdy se člověk stl dítětem Božím dědicem Božího království. O slvnosti židovské Veliké noci došlo k jejímu vnitřnímu nplnění: Ježíš Kristus vítězí nd smrtí vychází z hrobu. Prdoxně si bere jko svědky této události hlídče hrobu, kteří se z několik hodin djí podpltit, by tvrdili, že vše bylo podsttně jink. Thle mnipulce pokrčuje v různých obměnách dále. Z peníze se vytvářejí "nové prvdy" kdo je nepřijmou, stávjí se něčím jko buď nevzdělnci, nebo zpátečníky, či dokonce nepřáteli národ. Není nám jistě neznámým, že právě o velikonoční vigilii má svoje nezstupitelné místo křestní bohoslužb, kdy se světí křestní vod ti, kteří se připrvovli n křest, tuto svátost přijímjí. Rudé moře není le jen historickou záležitostí. Jistě, n mpě je njdete i dnes. V historii se le jiné "rudé moře" přehnlo částí svět znechlo po sobě trgické následky. Njednou všechno bylo jink. To, co bylo hlásáno Ježíšem Kristem, který byl už jko dítě nzván Světlem k osvícení národů, bylo nzváno tmářstvím, člověk- Boží obrz musel být nově nzván náhodným potomkem opice snd to ni není třeb všechno vyjmenovávt. Kultur, vzdělnost vše dlší, co křesťnství přineslo, bylo smeteno ze stolu, nebo drze přivlstněno těmi, kteří mu vyhlásili nesmiřitelný boj. Tento boj nás neblze poznmenl můžeme říci, že s jeho následky se setkáváme v bohté míře dodnes. V letošním roce si připomínáme 50. výročí uzvření demolice frního kostel Všech svtých v Třinci Konské. Mám před sebou Klendrz Śląski n letošní rok, kde n strně je krátká vzpomínk n celou událost. Cituji doslov: "V říjnu 1962 došlo k uzvření Těšínské cesty tím i Rudým mořem přístupu do kostel. Dne 14. července 1964 byl dosvdní duchovní správce v Třinci Konské P. Erwin Durczok jmenován duchovním správcem v Bruzovicích duchovní správu v Třinci K o n s k é p ř e v z l n k r á t k ý č s P. Frntišek Tomnek, frář z Třince. Dne 25. srpn 1963 se frnost rozloučil s P. Erwinem Durczokem, který se 29. srpn 1963 odstěhovl do Bruzovic. V neděli 29. březn 1964 byl poslední bohoslužb. Mši svtou sloužil tehdejší českotěšínský ordinář Antonín Veselý. Při mši svté kázl děkn P. Adolf Wloszek z Jblunkov. Kostel nemohl pojmout množství lidí, kteří přišli n bohoslužbu. P. Durczok se o bohoslužbě dozvěděl ž po ní. Dne 30. březn 1964 byl kostel definitivně uzvřen. V červenci 1969 byl zbourán. Kostel v Třinci Konské byl vykoupen Třineckými železárnmi z směšnou částku 548,- korun. (Nejde o překlep: částk činí pět set čtyřicet osm korun československých. Celý církevní mjetek frnosti: čili kostel, fr, budov někdejší ktolické školy zhrub 3 hektry pole, byly oceněny sumou 3.711,- Kč. Jen pro porovnání: v roce 1954 byl úřední odhd tohoto mjetku ,- Kč."- Konec doslovného citátu. Je otázkou, zd tto směšná částk byl kdy zplcen. Zjímvá je le jiná otázk: frní kostel Všech svtých v Třinci Konské byl zpsán v seznmu kulturních pmátek ČSSR. Njednou n něčí žádost byl velmi ochotně vyškrtnut z tohoto seznmu jen proto, by mohl být zbourán...! To byl ochrn ze strny státu! Dnes se zpisuje do seznmu řd podivných věcí - třeb kůln s dílnou, gráží chlívkem pro králíky - to není vtip, le tky se klidně nechá zbourt kostel. Je otázkou, kdyby tm stál jiná budov, zd by byl tky zbourán Jistě nechceme jitřit stré rány, kostel v této podobě se již zpátky nevrátí, le když je řeč o odškodnění církve z škody spáchné mjetek zbvený, njednou nevíme, jk se k tomu postvit byli bychom skoro blízcí tomu, bychom kritizovli církev. Kdopk si stvěl kostel v Konské? Nebyli to náhodou vši předkové, kteří nejednou dávli n stvbu snd i poslední groše? A pk njednou přijde někdo zčne věřící urážet, obviňovt zneužívt jejich nevědomosti? Jk už bylo poznmenáno: nebudeme jitřit stré rány, le tky nemá nikdo právo věřící hnobit tlčit je do kout. Nkonec není ž tk velikým tjemstvím, jk se nše společnost změnil po tom, co byl vypláchnut "rudým mořem". Mnoho věcí, zejmén těch, které se opkují, bereme už jko smozřejmost. Mohli bychom se podívt n jednu jrní drobnost: Kolik si síly vydá seménko, než prorzí vrstvu půdy, by mohlo růst dále, vykvést přinést svůj plod? Tu vrstvu různých novodobých "prvd" nikdo neprorzí z nás. Neprorzíme-li ji smi, nikm nevyrosteme. Semeno, které prorzilo, má šnci růst. Tk ť nás letošní veliká noc zse inspiruje. Ne k trdičnímu prožití, le k netrdičnímu prolomení všelijkých frází sto i vícekrát opkovných nesmyslů lží. Do Božího království je třeb dorůst to z nás nikdo neudělá. P. Frntišek Příležitost k velikonoční svté zpovědi bude v sobotu ráno od 9.00 do hodin odpoledne od do hodin. Využijte hlvně dopolední hodiny, kdy je k dispozici více zpovědníků. Děkovné setkání rodáků frníků z třinecké frnosti okolí Při příležitosti dvceti let kněžského svěcení budu v neděli v 15:00 hodin slvit mši svtou ve frním kostele v Třinci spolu se všemi kněžími, kteří z Třince pocházejí tké s význmným Těšínským čtyřlístkem, který oslvuje letos čtyřicet let kněžského svěcení. Promluvou nás povzbudí P. Adm Rucki. Po ukončení děkovné mše sv. jste všichni srdečně zváni, jk z Třince, tk z okolí, n mlé občerstvení s přátelským posezením n frní zhrdě. N setkání se těší rodák P. Frntišek Cincil, kněží z třinecké frnosti osttní spolubrtři kněží. 3

4 4 MOST24/XI Poděkování z kci Misijní koláč Milí frníci čtenáři měsíčníku MOST, n 3. neděli postní proběhl již po čtrnácté nše trdiční frní kce Misijní koláč. O tom, že je nše frnost štědrá jistě není pochyb, nicméně výtěžek nší koláčové sbírky předčil nše očekávání. Drovli jste neuvěřitelných ,- Kč. Peníze poputují n nšich pět doptovných dětí zbytek finncí opět drujeme O. Mrinovi Kuffovi do slovenských Žkovců. Chtěl bych tk jménem orgnizátorů kce poděkovt všem, kdo jste jkkoliv přispěli ť už finncemi nebo těm, kdo jste přiložili ruku k dílu pekli nebo rozdávli. Díky vám všem, je to společná práce celé nší frnosti. Pozn.: Pokud byste měli zájem shlédnout film o práci O. Mrin v romských osdách n Slovensku, můžete se vyprvit ve dnech do kin Kosmos n film Všetky moje deti. Více se o filmu můžete dozvědět n Pvl Golsowská Poděkování Před dvěm týdny proběhl v nší frnosti již trdiční kce "Misijní koláč". Kolik z vás si z tu dobu položilo otázku, jk se ty koláče jiné lskominy dostnou dobrovolníkům do krbic, kteří stojí ochotně je nbízejí vám všem, třineckým frníkům? Zodpovědnost z tuto kci už několik let nese dám, kterou jistě dobře znáte. Je to moje mmk, Pvl Golsowská. A já bych ji nejen touto cestou rád poděkovl z to, co dělá. Rok co rok obchází sponzory, by bylo dosttek finncí n suroviny, ze kterých se pk koláče pečou. Nákup surovin, následné příprvy, by i pekři měli během sobotního mrtónu něco teplého do žludku, všechn t orgnizce temu, by vše fungovlo jk má, kolik čeho má být, to je obdivuhodné. Pk tké následné orgnizování dobrovolníků n nedělní rozdávání. Zdá se to jko smozřejmost, le tkto proprcovnou síť pekřů dobrovolníků, systém pečení pod., to je několikletá náročná práce. Nutno podotknout, že tím práce n kci "Misijní koláč" nekončí. Důležité je dostt peníze k těm, kteří je potřebují. Zpltit školné nšim dětem doptovným n dálku tké předt peníze O. Mriánovi ze slovenských Žkovců, kde jsou peníze oprvdu potřebné. Z to všechno chci poděkovt všem, kteří se n kci jkkoli podíleli. Ať už jsou to pekři, dobrovolníci n roznášení koláčů, nebo ti, co smi něco upekli, sponzoři, vám všem, co jste přispěli, le hlvně Pvle, bez které by tto skvělá kce nebyl! DÍKY! Ktk Duchovní obnov Od pátku 28. únor do neděle 2. březn jsem se společně se svými 4 kmrády z nšeho frního společenství mládeže zúčstnil postní duchovní obnovy pro mldé muže, jelikož n mě tyto rekolekce hodně způsobily, rozhodl jsem se sepst článek do frního čsopisu MOST. Rekolekce proběhly v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci včetně nás se jich zúčstnilo 37 mldých mužů. Témtem této obnovy bylo Stvoř mi čisté srdce, Bože! Rekolekce měli n strosti místní bohoslovci ze semináře tké P. Pvel Stušk, který je frářem v Nové Hrdečné (obec vzdálená zhrub 35 km severně od Olomouce). Progrm zčl páteční večeří, kde jsme se všichni seznámili poté jsme měli příležitost prohlídky semináře, následovl 1. promluv P. Stušky zkončená půlhodinovou dorcí. Dlší den byl n progrmu rnní mše svtá dlší dvě velice zjímvé promluvy pn fráře. Po obědě jsme si mohli vyjít do prku, přistoupit ke svátosti smíření, projít si křížovou cestu nebo si zjít n duchovní rozhovor k jednomu z místních kněží odpoledne jsme ještě stihli Lectio divin s bohoslovci, což je metod rozjímání Písm svtého. Po večeři jsme se sešli v televizní místnosti, kde nám P. Stušk pustil dv poutvé videoklipy rovněž zde proběhl besed, n které jsme mohli klást otázky ohledně Písm svtého, ktechismu víry obecně P. Stušk i místní bohoslovci nám s rdostí odpověděli n všechny z nich. Večer opět následovl společná dorce tichá i vedená (chvály, díky, prosby) po ní jsme se již odebrli do svých postelí. Neděle zčl společnou rnní modlitbou v televizní místnosti se uskutečnil dlší besed, tentokrát pouze s bohoslovci, kteří nám vyprávěli o životě v semináři, studiu, o tom, jk si je Pán zvoll ke kněžství, jk jsou nyní v životě spokojeni, co jim n to dom řekli rodiče, když jim sdělili, že si je Ježíš zvoll ke kněžství spousty dlších zábvných historek. Po besedě jsme šli n mši svtou, po které následovl oběd zkončení celé duchovní obnovy. Po odchodu ze semináře jsme ještě zmířili do resturce s nším známým Václvem Rylkem, který nás o této obnově informovl tímto bych mu z to chtěl vřele poděkovt (i když si to nejspíš nepřečte, protože je v teologickém konviktu v semináři, kde se připrvuje n kněžství). Jelikož nám vlk odjížděl ž z 2 hodiny, šli jsme se ještě projít Olomoucí nvštívili jsme kpli sv. Jn Srkndr, kde byl umučen tké ktedrálu sv. Václv. Závěrem bych chtěl povzbudit všechny, kteří váhjí, zd se zúčstnit nějké duchovní obnovy či ne Neváhejte jděte do toho, odpočinete si, seznámíte se s novými, věřícími lidmi určitě vám to pomůže v duchovním růstu (v tomto se mnou určitě budou souhlsit moji kmrádi, kteří tm se mnou byli). DB

5 MOST24/XI Frní stránky n novém serveru V ne příliš dlouhé historii frních stránek se udál dlší událost, která stojí z zmínku mohl by zjímt nejednoho frník. Frní stránky se přesunuly n nový, výkonný počítč připojený rychlou linkou k síti internetu, tedy server (služebník). Doufám, že si nikdo ničeho nevšiml, protože pokud no, znmenlo by to že jťáci udělli chybu. Jk to vlstně bylo se strým serverem, kdo jej vlstnil? Inu příběh zčíná cc před 12 lety, kdy student Jn Šedo jeho kmrádi z frnosti Luk nd Jihlvou zložili občnské sdružení KrNet s cílem využít moderní informční technologie (internet), pro vzdělávání osvětu široké veřejnosti v oblsti náboženského život křesťnských církví. Záběr tohoto sdružení je dost široký, le pro náš web byl podsttný projekt Frnost.cz, jehož vizí bylo poskytovt webhosting, tedy umožnit všem frnostem mít vlstní webové stránky to z minimální nákldy. Spoust, zejmén mlých frností, si totiž komerční služby v této oblsti nemohl dovolit, nebo nevěděl jk n to. Koupil se první server, ten byl umístěn ve frnosti Luk nd Jihlvou, zregistrovl se domén frnost.cz, rozeslly se nbídky frnostem mohlo se zčít tvořit. Finncování bylo prostřednictvím dobrovolných drů s tím, že doporučený příspěvek n provoz byl stnoven n 1000 Kč ročně. Kždá frnost měl svou dresu (doménu) podle názvu své obce s koncovkou.frnost.cz. Proto i my máme dresu trinec.frnost.cz. Tohoto projektu využilo během 12-ti letého období skoro 400 frností dodnes jich tuto službu využívá si 300. Člověk by si řekl, že od tolik frností se nsbírá dosttečný obnos n pořízení pořádného počítče (serveru) ještě zbyde i n plný prcovní úvzek pro jednoho správce. Možná z to může tzv. psychologický efekt přihlížejícího (rozptýlení odpovědnosti) nebo snd bsence bohtých frností, že tento finnční odhd vůbec neodpovídá relitě. Roky šly, přibyly dlší projekty (signály.cz, ) pro správce projektu to zčínlo být čsově neúnosné. Nvíc s nrůstjícím počtem frností přibývly i problémy technického rázu. Někteří neměli správně nprogrmovány stránky neefektivními výpočty velmi ztěžovli server, což se projevovlo v pomlém nčítání všech stránek. Jiným zs internetové viry odposlouchly přístupová hesl zvirovly jejich weby. Chvílemi se zdálo, že se smi přesuneme n nějký komerční webhosting necháme projekt projektem. Ale správci se snžili, obstrli nový, výkonnější server, optřili jej jinými progrmy, pomohli oprvit stránky frnostem s největšími problémy. Už se zdálo, že vše běží dobře, nicméně ke konci minulého roku dostli dministrátoři všech frních webů dotzník, ve kterém správci serveru zkoumli spokojenost zájem o pokrčování. Tké bylo upozorněno, že n provoz serveru přispívá velmi málo frností, dokonce i nový server dostlo občnské sdružení drem. Mezitím i komerční služby dost zlevněly, technologie pokročily, firmy nbízely čím dál lepší služby zázemí. Možná díky dotzníku, možná z dobré vůle se správci rozhodli projekt neukončovt, le předt profesionální firmě. Uvžovlo se o Ktolickém týdeníku s.r.o., le nkonec vše převzl firm Webdesignum s mjitelem Ing. Robertem Krejčím z Roztoků u Prhy. Firm se zbývá právě tvorbou stránek poskytováním webhostingu (ten le jen pro své zákzníky), provozuje npříkld stránky českobudějovického biskupství, tké dlouhodobě prcuje pro Nkldtelství Pulínky. Jn Šedo dlší členové o.s.krnet vyjednli podobné podmínky, jko smi předtím poskytovli. Finncování z dobrovolných drů s tím, že doporučený popltek klesl n 500 Kč ročně. K překlopení většiny frních webů došlo v sobotu 8. březn. Pro urychlení převodu byli dministrátoři vybídnuti, by si pokud možno nkopírovli web n nový server smi, nejlépe s předstihem, což jsme my udělli. Objevily se nějké problémy s jiným progrmovým vybvením serveru, kvůli čemuž některé funkce nšeho webu byly nedostupné. Zbezpečení serveru bylo ntolik přísné, že musely být některé části přeprogrmovány, by fungovly splňovly bezpečnostní kritéri. Nkonec se všk podřilo všechno nstvit, pn Krejčí ochotně profesionálně regovl n technické dotzy připomínky. Tk náš web s původní dresou, n pohled stále stejný, běží n novém stroji, n jiném místě v internetové síti. Přesun jsme zkončili posláním finnčního dru n provoz z rok 2014 už novému poskytovteli služeb. Petr Čl Nezpomenutelné setkání Tento článek píšu v 3. postní neděli, kdy jsme měli možnost se během mše svté více ponořit do evngeli sv. Jn, 4, 5-42 o setkání Ježíše se Smritánkou u studny. Když studujeme Bibli, znovu znovu se přesvědčujeme o tom, jk Ježíš mluví koná jink než bychom zregovli my. I v tomto evngeliu prosí jko Žid Smritánku, by mu dl npít. Víme, že Židé Smritáni spolu nežili v lásce, o to víc je Smritánce tto Ježíšov prosb podezřelá. Smritánk v této zkoušce nejenže obstál, le setkání s Ježíšem ji proměnilo. Uvěřil tuto rdostnou novinu neváhá okmžitě sdělit osttním Smritánům, kteří rovněž Ježíše přijmou. Toto podobenství mi připomnělo otázku: Kdo bych byl v tomto příběhu já? Co bych řekl, co bych uděll já? Stejnou otázku jsme si kldli v sobotu 15. březn 2014 n Nezpomenutelném setkání, které probíhlo pod záštitou žen Slezské církve evngelické. v. ve sborovém centru Hutník v Třinci. Mám to štěstí, že mám kolem sebe v práci věřící kmrádky. Mám to štěstí, že když se koná nějká kce s cílem poučit se, smysluplně sdílet čs společně oslvit Boh, tk dostnu jejich pozvání. Nebylo to poprvé ni nposledy, co jsem přijl tkové pozvání věřte mi, i když orgnizátorem je většinou ten či onen frní sbor SCEAV já jsem římská ktoličk, nehrje to žádnou roli. Dnes v nšem kostele byly přímluvy jedn z nich byl z nás, bychom uměli spolu dobře vycházet bez ohledu n národnost nebo vyznání. Tk tkhle já to beru. Nerozlišuji člověk podle toho, zd je evngelického nebo ktolického vyznání. Důležitý je ten, v něhož věříme. Proto jsem tké moc vděčná Pánu Bohu z to, že jsem mohl ono sobotní dopoledne strávit ve společenství si 120 žen, vzdávt mu zpěvem z doprovodu vynikjící křesťnské kpely z Písku chválu zmýšlet se nd příběhy hlvně činy hned několik biblických žen. Shlédly jsme si 5 ukázek z filmu Mri Mgdlen k jednotlivým ukázkám následovlo svědectví přítomných žen. Viděly jsme tk příběh Zvěstování ndělského poselství Mrii, Setkání Mrie Alžběty v požehnném stvu, Uzdrvení ženy, která se dotkl Ježíšov pláště i onu Smritánku, která rozmlouvá s Ježíšem u studny. Nejvíce mě zsáhlo svědectví ke scéně Ukmenování cizoložnice. Frizeové přivedli ženu, která porušil 6. přikázání, před Ježíše s cílem ho nchytt. Cizoložství se v té době trestlo smrtí ukmenováním. Frizeové spíljí hříšné ženě jsou si jisti, že ni Ježíš nemůže krýt tkový hřích. Pokud bude, tk získjí důvod se ho zmocnit odsoudit o tom jim vlstně jde. A Ježíš, který tuto lest prohlédne, zprvu zdánlivě mlčí píše prstem v písku. Pk se zvedne řekne něco, co bychom nejenže nečekli, le zřejmě ni smi neřekli, neboť Boží milosrdenství je nenpodobitelné. Všichni tu větu dobře znáte: Kdo z vás je bez hříchu, první n ni hoď kmenem. Frizeové jeden po druhém upouští kámen do písku odcházejí. Ježíš propouští tuto ženu se slovy: Ženo, kde jsou ti, kdo n tebe žlovli? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi už nehřeš. A zse mi přichází n mysl t stejná otázk: Kdo bych byl v tomto příběhu já? Kždý si n tu otázku můžeme poprvdě odpovědět sám z sebe. Ale ve většině přípdů bychom zřejmě zjistili, že se velmi čsto chováme jko ti frizeové. Vidíme třísku v oku svého brtr, le trám ve svém přehlížíme. Umíme okmžitě vyhodnotit odsoudit chování druhých. Ale musíme zčít u sebe. Je mnoho způsobů jk se můžeme nsměrovt. K tomu nám mjí pomoct všechn t modlitební setkávání, duchovní obnovy, semináře, konference, jk v rámci nší frnosti, tk třeb i mimo ni. Čerpejme z toho. RW 5

6 6 MOST24/XI Ahojděti! Jistě víte, že právě teď prožíváme postní dobu n konci dubn oslvíme Velikonoce. Tké po letošní krátké zimě přichází jro my se můžeme rdovt ze sluníčk i prvních kytiček kolem nás. To všechno nám může připomínt, že žádný smutek netrvá věčně. Modlitb Někdy je mi trochu smutno, někdy se mi stýská někdy se n obzoru nebezpečně blýská. Žádná bouřk, žádné strchy netrvjí věčně. Pán Ježíš je vždycky se mnou, vede mě bezpečně. Po smrti Pán Ježíše přišlo vzkříšení. Pmtuj, že žádný smutek netrvá věčně. Letní tábor Zátor Zveme všechny děti n letní tábor, který se bude kont v termínu od do Cen je 1200 Kč. Přihlášky je možné vyzvednout u frní tety nebo v zákristii. Počet dětí je mximálně 30. Prosím o co nejrychlejší odevzdání přihlášek. Letos se tábor bude kont n fře v Zátoru, kterou jsme díky vším drům vybvili. Fr se nchází 8 km od Krnov je umístěn ve velmi pěkném místě. V okolí je velká louk, les nové dětské hřiště s houpčkmi. 10 minut od fry je možnost koupání ve splvu. Obrcím se s prosbou. Kdybyste někdo měl mdrce, dvouptrové postele nebo chtěl přispět finnčně n nákup postelí, budu moc rád. Nenšl by se nějká bbičk, která by nám rád jel vřit n tábor? Více informci v dlším čísle MOSTu. Těšíme se n všechny frní tet mládež Akce pro děti Kozubová Den dětí Pršivá Częstochow frní tábor N všechny děti se moc těšíme. Byl bych rád, kdyby se zpojily i děti, které se kcí ještě nezúčstnily. Nebojte se přijít, njdete nové kmrády. VELKÉVĚCISESKLÁDAJÍZMALÝCH V postní době se snžíme být ve všem oprvdovější. Pán Ježíš řekl: Kdo je věrný v mličkostech, je věrný i ve velkých věcech. Vyber z kmenů ty, které ptří ke správnému jednání. Postv z nich opěrnou zeď. Z velkých písmen n kmenech správně postvené zdi zjistíš, co je smyslem postu. Písmen čti zlev doprv shor dolů. Tjenk: Smyslem postu je otevřít Setkání mládeže n Kozubové Zveme všechny děti, mládež rodiny n setkání mládeže, které se bude kont n Kozubové. Odjezd utobusem v 7.30 hod. od 1. ZŠ pod kostelem. Nezpomeňte svčinu, pití, dobré boty pláštěnku. Pro děti je vždy připrvený progrm. Pojeďte s námi prožijete pěkný den. Návrt kolem 16. hod. Děti mohou jet i smy. Nutno se přihlásit u frní tety Silvy. Okénko pro rodiče Neztrácejme víru nději, protože v beznději se řešení problémů nikdy neukrývá.

7 MOST24/XI Jrní táborek O jrních prázdninách se v nší frnosti uskutečnil jrní tábor, který trvl 3 dny. První den jsme s dětmi nvštívili quprk v Bohumíně. Cest vlkem byl pro některé děti zážitkem, neboť nikdy ve vlku neseděly. Po příjezdu n místo jsme k první ktivitě využili dětské hřiště plné prolézček, kolotočů houpček. Děti dále objevily velkou hromdu sněhu ze zimního stdionu užily prvou zimní koulovčku, která stál oprvdu z to. Poté jsme se vydli n oběd do Penziónu Ve Věži. Dětem trošku dly zbrt schody, le výhled výborný oběd vše vynhrdily. Potom už hurá n bzén. Všichni si to moc užívli. Slbší plvci zčli plvt bez pomůcek tk to byl požehnný den plný zázrků. Druhý den jsme pro děti připrvili výlet z Gutů do Řeky. Cestou jsme hráli hry užívli si krásy přírody. V Řece nás čekli v pizzerii U Mrtin, kde si děti vybrly pizzu podlé své chuti potom jsme se vydli do obecního prku, kde si zhrály vybíjenou, schovky td. Zpátky už jsme jeli utobusem. Třetí den byl plný sportu. Ráno jsme se vydli n hřiště u 1. ZŠ, kde děti hrály fotbl, vybíjenou, skákly gumu td. V 10. hod nám zčl velká bowlingová bitv, která byl emocí slz z málo hozených bodů, le plná mistrovských kousků. Potom nám připrvili výborný oběd následně jsme se vydli do lesoprku, kde měly možnost děti vyzkoušet zdejší prolézčky, nučit se jezdit n bruslích nebo zhrát různé hry tímto ukončit krásné tři dny plné zábvy her. Chtěl bych poděkovt všem, kteří nás s dětmi přijli (Penzion Ve Věži, pizzerie U Mrtin resturce Green) neboť všude bylo o děti mximálně postráno. Dále bych chtěl poděkovt nši třinecké mládeži, která si uděll čs, i když se museli omluvit ze školy neboť neměli prázdniny z to velký dík jejich rodičům. Děkuji Mteuszovi Krinovi Pvlovi Človi, kteří s dětmi strávili všechny tři dny, že si udělli čs věnovli se jim. Děkuji nšim kněžím z finnční pomoc Vám všem frníkům z modlitby. Frní tet Silv U stromu život Poslední kpk sknul od srdce k zemi pohled Ježíše ustrnul n tváři ženy. Hle, mtk proti ní smrt ve tváři syn jk Ev u stromu slyší čí je to vin? Znov hd láká v pokušení utrhni jblko v obvinění bez syn bude život k soužení. Utekli, zpřeli zrádce slbochy znáš i pokrytce s frizejskou tváří či Pilát, jenž právo k smrti nevinného stráží. Vzpomeň n Herod Kjfáše vlstní, jež vydli Mesiáše. Tk obviňuj, ženo hoď kmenem copk nevidíš, že zbili ti syn? Tk obviňuj či je to vin? On vytrvl, došel, protože byl Bohem, le ty jsi jen žen tolikrát mnou polpen nevěřím, že jsi hříchem nedotčen! Tk obviňuj, hledej viník rychle má říše zniká skrývá jen peklo, le i to stojí n obvinění tk suď, ť si k odsouzení! Poslední slz sknul z tváře ženy bolestná všk bez obvinění, vůle Boží je jejím nplněním. AVE Stnislv Rudinec PORADNA PRO VZTAHY A RODINU CHARITA TŘINEC pořádá BAZÁREK dětského oblečení (jro léto) od 0-15 let, 50 ks n osobu z toho pouze 20 ks pro miminko. Přinést můžete tké kočárky, postýlky, kol, utosedčky, vničky, hrčky, chodítk dětské boty. Místo konání - Křesťnské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec příjem věcí: od 9:00 do 17:30 prodej věcí: od 9:00 do 17:30 výdej věcí: od 10:00 do16:00 Z kždý kus oblečení vybíráme 1 Kč z kočárek, sedčku, kol, trojkolky 10 Kč. Přineste pouze vyprné, čisté, nepoškozené věci. Těšíme se n Vás. Tbulku pro sepsání svých věcí, njdete n webových stránkách Chrity. Z vody Duch Svtého se nrodili Bet Mikulicová Ann Agcová Buď Bohu chvál, dík čest pozdrvení, že vzešl nová rtolest n vinném kmeni! Z milosrdenství Otcov jsme údy těl Kristov putujeme s ním z Božím královstvím. Do věčnosti odešli Bronislw Biloniová (94) Lucie Kempná (88) Milen Broňová (64) Aloisie Kubíková (83) Henryk Stszko (65) Kristin Kntorová (83) Czeslw Holeks (69) Dniel Wwrzeczková (84) R.I.P. 7

8 8 MOST24/XI Nedělníliturgie vdubnu 5. neděle postní (6.4.) 1. čtení: Ez 37,12-14; 2. čtení: Řím 8,8-11; Evngelium: Jn 11,1-45 Žlm: odp. U Hospodin je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ref. Bóg Zbwicielem, pełnym miłosierdzi. Květná neděle (13.4.) 1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evngelium: Mt 26,14-27,66 Žlm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ref. Zelený čtvrtek (17.4.) 1. čtení: Ex 12, ; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; Evngelium: Jn 13,1-15 Pslm: ref. Kielich Przymierz, to Krew Zbwiciel. Velký pátek (18.4.) 1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4, ; 5, 7-9 ; E v n g e l i u m : Jn 18,1-19,42 Žlm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím duch svého. Slvnost Zmrtvýchvstání Páně (20.4.) 1. čtení: Sk 10, ; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evngelium: Jn 20,1-9 nebo při večerní mši svté Lk 24,13-35 Žlm: odp. Toto je den, který připrvil Pán, jásejme rdujme se z něho. Ref. W tym dniu wspniłym wszyscy się weselmy. 2. neděle velikonoční (27.4.) 1. čtení: Sk 2,42-47; 2. čtení: 1 Petr 1,3-9; Evngelium: Jn 20,1-31 Žlm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá n věky. Ref. Dziękuję Pnu, bo jest miłosierny. 3. neděle velikonoční (4.5.) 1. čtení: Sk 2, ; 2. čtení: 1 Petr 1,17-21; Evngelium: Lk 24,13-35 Žlm: odp. Ukž mi, Pne cestu k životu. Ref. Ukż nm, Pnie, Twoją ścieżkę życi. Internetové stránky nší frnosti njdete n drese Příští číslo MOSTu vyjde 4. květn Příspěvky můžete zsílt do most Pořd bohoslužeb v dubnu Neděle neděle postní; Poslední neděle v měsíci (mimo dobu polsky, česky. postní) - Mriánské večeřdlo. Neděle Květná (Pšijová) V mriánském měsíci květnu se koná neděle; česky, 8.00 během týdne po večerní mši svté polsky. v neděli od Májová pobožnost. Čtvrtek Zelený čtvrtek; ráno V průběhu týdne mše svté zčínjí ve frním kostele mše svtá není; v hodin. V pondělí, středu, polsky; dorce v Getsemnské pátek - rnní česky, večerní polsky. zhrdě do V úterý, čtvrtek, sobotu - rnní polsky, Pátek Velký pátek; den večerní česky. přísného půstu od ms újmy; kostel Pozor n páteční večerní mše svté bude otevřen od 14.00; v pobožstejném jzyce jko pobožnost Křížové v době postní večerní mše svtá je ve nost Křížové cesty bezprostředně po ní zčnou velkopáteční obřdy; zčíná cesty, rnní pk v opčném jzyce. novén k Božímu milosrdenství vše Kždý čtvrtek po večerní mši svté je bude česky. Celonoční dorce u Boží- dorce Nejsvětější Svátosti Oltářní do ho hrobu hodin. Sobot liturgický den; Kždý první pátek je po rnní mši svté dorce u Božího hrobu; v mod- výstv Nejsvětější Svátosti Oltářní. litb Korunky k Božímu milosrdenství; Kždý pátek vyjm prvního pátku je svěcení pokrmů v výstv Nejsvětější Svátosti Oltářní Neděle Slvnost Zmrtvých- s modlitbou Korunky k Božímu Milovstání Páně, Boží hod velikonoční; srdenství. velikonoční vigilie zčíná v 4.30 česko- První pátek v měsíci - litnie zsvěcepolsky; mše svtá v 6.30 není; 8.00 ní Božskému Srdci Ježíšovu. česky, polsky, česky. Mše svtá v Domově pro seniory n V dorce Nejsvětější Svátosti Sosně je kždý pátek v Půl Oltářní, modlitb Korunky k Božímu hodiny před zčátkem mše svté je milosrdenství svátostné požehnání. možno přistoupit ke svátosti smíření. Pondělí pondělí v oktávu Mše svtá v Nemocnici Sosn je kždou velikonočním; česky, 8.00 sobotu od hodin. Půl hodiny před polsky. V dorce Nej- zčátkem mše svté je možno přistoupit světější Svátostní Oltářní modlitb ke svátosti smíření. Korunky k Božímu milosrdenství. Redkce neručí z jzykový sled jednotli- Neděle neděle velikonoč- vých mší svtých. Sledujte vývěsku ní (Božího milosrdenství); 6.30 česky, v kostele! polsky. POZOR! Z důvodu dnešního svtořečení ppežů Jn XXIII. Jn Pvl II. Apoštolát modlitby možnosti jeho sledování v televizním duben 2014 přenosu je dopolední mše svtá desátá přesunut n česky. Úterý svátek sv. Kteřiny Sienské, pnny učitelky církve, ptronky Evropy. Pátek první pátek v měsíci. Sobot svátek sv. Filip Jkub, poštolů. Neděle neděle velikonoční; polsky, česky. Po celou postní dobu se koná kždý pátek v kždou neděli v hodin pobožnost Křížové cesty v tom jzyce, v jkém je sloužen nedělní večerní mše svtá. Ve stejném jzyce je i večerní mše svtá, rnní páteční mše svtá je pk v jzyce opčném. Kždou postní neděli po mši svté v 8.00 hodin zpíváme Gorzkie żle, czyli rozpmiętywnie Męki Pńskiej. Kždou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svtou je dorce Nejsvětější Svátosti Oltářní svátostné požehnání. Denní modlitb poštolátu Nebeský Otče, kldu před tebe celý dnešní den ve spojení se tvým Synem, který ve mši svté neustále zpřítomňuje svou oběť z záchrnu svět, ti v něm nbízím své modlitby, práce, utrpení i rdosti. Duch Svtý, který vedl Ježíše, ť je i mým průvodcem dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pnnou Mrií, Mtkou nšeho Pán Mtkou církve to všechno přináším jko svou neptrnou oběť zvláště n úmysly Svtého otce nšich biskupů. Svtý Frntišku Xverský, oroduj z nás! Svtá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj z nás! 1. Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo vládnou, dbli o ochrnu celého stvoření usilovli o sprvedlivé rozdělování přírodního bohtství. 2. Evngelizční úmysl: Aby Zmrtvýchvstlý Pán nplnil ndějí srdce těch, kdo zkoušejí utrpení nemoci. 3. Národní úmysl: Z nše frnosti, by byly oporou život z víry novému pokolení křesťnů, zrozenému o Velké noci.

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

INFO USURPA. duben #7

INFO USURPA. duben #7 INFO USURPA L Zprvodj squtterské nrchoutonomní scény Hoj hoj! Konečně je tu jro s ním nová vln podnětů nápdů, energie nhromděná v průběhu zimního spánku se zčíná přetvářet v reálné výsledky Usurp se šťstně

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání.

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání. Já ve prázdninách jsem byl v Gerniku n táboře, jsme tm hráli hodně hrách jsme se vozili n lnovce. N lnovce jsme se dávli jen dvkrát, to bylo moc hezký, jsme hledli pokld poslední den jsme zpívli večer

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu

Šéfové si dali dostaveníčko: Michael Tretter a Roman Paulus představují unikátní menu Šéfové si dli dostveníčko: Michel Tretter Romn Pulus předstvují unikátní menu Prh (BN) Ob spojuje úspěch smysl pro detil. Jeden je šéfem mjitelem vyhlášeného koktejlového bru Tretter s, druhý uznávný šéfkuchř

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více