Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru"

Transkript

1 Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się stło, Bóg nzwł tę suchą powierzchnię ziemią, zbiorowisko wód nzwł morzem. Rodz. 1, 9-10

2 2 MOST24/XI Postní rekolekce s Otcem Admem: Mojžíš my Dnes, v neděli 6. dubn 2014, kdy vychází toto číslo MOSTu, v nší frnosti zčínjí prvidelné postní rekolekce. Stejně jko v letech předchozích, je bude vést nám všem dobře známý blízký P. Mgr. Adm Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. My si stále možná pmtujeme P. Adm jko mldého kpln z let , le čs běží Ale i po 30 letech od tehdy násilného odchodu z Třince (po záshu komunistické moci StB proti němu ve známém politickém procesu z let ) má Otec Adm i ve svých 63 letech stále elánu síly n rozdávání výbornou kondici. Posuďte smi: v posledních týdnech vedl duchovní obnovy v Lukách u Jihlvy, Slvkově u Brn, Čejkovicích, Králikách koncem březn kdy vznikl tento článek byl v Jihlvě. A nyní jsme n řdě my, Třinec. MOST: Otče Adme, nposledy jste byl u nás v Třinci n jře 2013, kdy jste trdičně hlásl postní rekolekce. Co se událo během uplynulých 12 měsíců ve Všem životě? P. Adm Rucki: Všechno je milost. Vše, co jsme co máme. Během posledního roku největší rdost nám děll Svtý otec Frntišek, který je úžsným drem Duch svtého. Nejenom pro nši církev, le i pro celý svět. Odloučení brtři nám ho závidí nevěřící mjí ho v úctě nslouchjí mu. V té bídě politické scény je pro mnohé novou ndějí. Během posledního roku jsem dávl exercicie deset týdnů pro kněze, bohoslovce, jáhny před svěcením pro řeholnice. Duchovní obnovy, většinou trvjící tři dny, jsme prožívli v šestnácti frnostech. Hlvní náplní le zůstávjí návštěvy kněží ve frnostech. MOST: Vrťme se k ppeži Frntiškovi. Nedávno jsme si připomněli výroční den jeho zvolení. Co přinesl rok jeho působení v úřdu nové hlvy ktolické církve dle Vás pro nás řdové věřící, pro zdejší kněze? Změnilo se něco? P. Adm Rucki: Ppež Frntišek vnesl do církve nové jro, které je plodem Duch svtého. Mnoho lidí ve světě se vrátilo n bohoslužby, mnozí opět nšli zpovědnice, když slyší slov Svtého Otce o neúnvném milosrdenství nebeského Otce. Pro nás kněze ppež Frntišek je velkou výzvou. Hledáme způsob, jk zjednodušit svůj život, bychom se ještě více připodobnili Ježíši Kristu. Člověk této doby se podobá dětem, které milují obrázkové knížky. Už nechtějí slyšet slov, zcpávjí si uši, le nštěstí nemjí třetí čtvrtou ruku, by si zkryli oči. Více věří zrku než uším, proto je velmi důležité, bychom jim ukázli Ježíše ve své tváři. Vždyť kždý pokřtěný je prodloužením lidství Ježíše Krist n této zemi. MOST: Jste biskupským vikářem pro duchovní povolání. Řekněte nám prosím, jk to vlstně s těmi povoláními je Má nše diecéze dost kněží? Jsou všechny frnosti obszené? Jk moc kdy nám hrozí situce, že ve frnosti nebude kněz? A co mldí, budoucnost? Kolik má nše diecéze nových povolání, kolik mldých mužů máme v semináři? P. Adm Rucki: Nše diecéze momentálně má poměrně dost kněží. Kdybychom nevysvětili ni jednoho během dvceti let, diecéze by dále fungovl, protože největší množství kněží je kolem třiceti ž čtyřiceti let. Některé menší frnosti nemjí kněze, le i tk v poslední době přišli kněží do frnosti, které dlouhá lét neměly pstýře. Až se probudí spící kolos lici, určitě evngelizce dostne nový dynmismus, který sledujeme v Jižní Koreji v jiných misijních částech svět. MOST: Jk vidíte úroveň ktolické víry v nší zemi, zejmén v nší diecézi? Jste knězem již 40 let, tkže můžete hodnotit. Byli jsme tdy zbožnější kdysi, z normlizce? Nebo nyní, 25 let po smetové revoluci, kdy nše církev žije v období největší náboženské svobody z dlouhou dobu můžeme si dělt co chceme? N komunismus se už nyní nejde vymlouvt Co duchovní život duchovní povolání v dnešním liberálním konzumním světe? P. Adm Rucki: Mládež je stejně skvělá, jko v minulosti před revolucí, le mjí to dnes mnohém těžší, pro velké množství lákdel, které jim nbízí tento svět. Sám přemýšlím, zd by se mi podřilo dnes vytvořit větší společenství mldých, jk tomu bylo v Třinci, Vlšských Kloboukách nebo v Npjedlech. Domnívám se, že rozhodující vliv n mldé mjí dobré rodiny kněží, kteří věnují více čsů mládeži. Když jsem nstoupil před devtenácti roky do semináře jko spirituál, bylo tm 158 bohoslovců nyní pouze kolem pdesáti. Nše diecéze má v konviktu pět kndidátů, v pěti ročnících studuje devět bohoslovců n kněžské svěcení letos čekjí dv jáhnové. Stále jsem přesvědčen, že evngelium evngelizce je ještě v plenkách, ne z zenitem, jk se někteří domnívjí. Odpůrce n poušti lákl Ježíše, by byl důležitý, velmi úspěšný měl moc z cenu, že se pokloní. Stejně pokoušel v dějinách pstýře i ovečky, dělá to i nyní. Svtý otec Frntišek burcuje všechny, by šli cestou dolů, by se podobli Ježíši, který se ponížil ž k smrti kříže. Rodiče, kteří poslouchjí Boh, mjí poslušné rdostné děti. Pstýři, kteří velmi nslouchjí Pánu, budou mít skvělé frníky. Vyžduje to z obou strn velkou pokoru, by i pstýři se nechli vést. Budeme-li mít uši učedník (ž do smrti), budeme mít tké úst prorok. Člověk se moc nemění. V minulosti bylo více lidí v kostelích rodiny měly větší vliv n výchovu. Dnes lidí je méně, le přibývá těch, kdo žijí z víry, kdo se více vzdělávjí, čtou Bibli. Pán mluvil o mlém stádci ne o dvech. Jsem přesvědčen, že menší množství kvlitních křesťnů bude mít větší vliv n svět, než větší množství vlžných křesťnů. Ježíš mluví o mlém množství kvsu, který prokvsí větší množství těst o soli, která dá chuť jídlu, chuť k rdostnému životu z víry. MOST: Dnes, v neděli 6. dubn 2014 zčínjí v třinecké frnosti dlší postní rekolekce pod Vším vedením. O čem budou? Co jste nám přišel říct, jké je Vše poselství? P. Adm Rucki: Velmi se těším n obnovu v Třinci. Tém bude Mojžíš. Budeme si povídt o jeho hlubokém přátelství s Bohem velkém úkolu osvobodit zotročený lid. Když Mojžíš odmítl rutinu jednoho dne překročil neznámou hrnici, setkl se s Bohem, který se mu zjevil skrytý skryl se zjevený v tjemství keře, který byl proměněn v nehsnoucí oheň. Poznáme nejenom zářící tvář Mojžíše, le tké prmen, z kterého to světlo prmenilo. Cestou z Mojžíšem vstoupíme n nesndné stezky, plné překvpení pro ty, kdo se chtějí osvobodit z otroctví. Ukážeme si Mojžíše jko člověk z ms krve, člověk z hlíny, který je někdy blízko zouflství, le tké který dovede dokonle zhrmonizovt svoje obrovské schopnosti se svými velkými nedosttky. Objevíme, jk máme blízko k midiánskému pstýři, který se odvážil vyjít ž z step, což změnilo jeho život, le tké život celého jeho lidu. Během obnovy čtěte, prosím, dom knihu Exodus 2. Knih Mojžíšov. Potom lépe pochopíme mnohé věci zkusíme větší požehnání. Prosím o modlitbu. Já se modlím už delší dobu. Dobře, že jste! MOST: Děkujeme z odpovědi přejeme Vám, byste zůstl stále stejným Otcem Admem, jehož známe více než 30 let jež nám čs od čsu vlévá do žil rdost z víry. Připrvil Mrin Kozok

3 MOST24/XI Velikonoce opět klepou n dveře. Opět vyslovujeme slůvk "veliká noc" opět si připomínáme nše předky ve víře n jejich cestě z egyptského otroctví do své vlsti. Je le trochu škod, že řd lidí bere biblické poselství jen jko vyprávění, jko legendu. Velikonoce jsou oznčovány z svátky jr, což je nesmysl, le to nemusíme znovu opkovt. Snd si z Písm svtého pmtujeme n chvíli, kdy se izrelité objeví v blízkosti mořského břehu z nimi je slyšet hluk blížícího se vojsk. Tehdy vzthuje Mojžíš ruce nd moře, to se rozdělí národ přechází n druhý břeh. Tohle štěstí le nebudou mít už jejich pronásledovtelé. Přechod Rudým mořem je le předobrzem jiného přechodu, velikonočního přechodu skrze prmen křestní vody, kdy se člověk stl dítětem Božím dědicem Božího království. O slvnosti židovské Veliké noci došlo k jejímu vnitřnímu nplnění: Ježíš Kristus vítězí nd smrtí vychází z hrobu. Prdoxně si bere jko svědky této události hlídče hrobu, kteří se z několik hodin djí podpltit, by tvrdili, že vše bylo podsttně jink. Thle mnipulce pokrčuje v různých obměnách dále. Z peníze se vytvářejí "nové prvdy" kdo je nepřijmou, stávjí se něčím jko buď nevzdělnci, nebo zpátečníky, či dokonce nepřáteli národ. Není nám jistě neznámým, že právě o velikonoční vigilii má svoje nezstupitelné místo křestní bohoslužb, kdy se světí křestní vod ti, kteří se připrvovli n křest, tuto svátost přijímjí. Rudé moře není le jen historickou záležitostí. Jistě, n mpě je njdete i dnes. V historii se le jiné "rudé moře" přehnlo částí svět znechlo po sobě trgické následky. Njednou všechno bylo jink. To, co bylo hlásáno Ježíšem Kristem, který byl už jko dítě nzván Světlem k osvícení národů, bylo nzváno tmářstvím, člověk- Boží obrz musel být nově nzván náhodným potomkem opice snd to ni není třeb všechno vyjmenovávt. Kultur, vzdělnost vše dlší, co křesťnství přineslo, bylo smeteno ze stolu, nebo drze přivlstněno těmi, kteří mu vyhlásili nesmiřitelný boj. Tento boj nás neblze poznmenl můžeme říci, že s jeho následky se setkáváme v bohté míře dodnes. V letošním roce si připomínáme 50. výročí uzvření demolice frního kostel Všech svtých v Třinci Konské. Mám před sebou Klendrz Śląski n letošní rok, kde n strně je krátká vzpomínk n celou událost. Cituji doslov: "V říjnu 1962 došlo k uzvření Těšínské cesty tím i Rudým mořem přístupu do kostel. Dne 14. července 1964 byl dosvdní duchovní správce v Třinci Konské P. Erwin Durczok jmenován duchovním správcem v Bruzovicích duchovní správu v Třinci K o n s k é p ř e v z l n k r á t k ý č s P. Frntišek Tomnek, frář z Třince. Dne 25. srpn 1963 se frnost rozloučil s P. Erwinem Durczokem, který se 29. srpn 1963 odstěhovl do Bruzovic. V neděli 29. březn 1964 byl poslední bohoslužb. Mši svtou sloužil tehdejší českotěšínský ordinář Antonín Veselý. Při mši svté kázl děkn P. Adolf Wloszek z Jblunkov. Kostel nemohl pojmout množství lidí, kteří přišli n bohoslužbu. P. Durczok se o bohoslužbě dozvěděl ž po ní. Dne 30. březn 1964 byl kostel definitivně uzvřen. V červenci 1969 byl zbourán. Kostel v Třinci Konské byl vykoupen Třineckými železárnmi z směšnou částku 548,- korun. (Nejde o překlep: částk činí pět set čtyřicet osm korun československých. Celý církevní mjetek frnosti: čili kostel, fr, budov někdejší ktolické školy zhrub 3 hektry pole, byly oceněny sumou 3.711,- Kč. Jen pro porovnání: v roce 1954 byl úřední odhd tohoto mjetku ,- Kč."- Konec doslovného citátu. Je otázkou, zd tto směšná částk byl kdy zplcen. Zjímvá je le jiná otázk: frní kostel Všech svtých v Třinci Konské byl zpsán v seznmu kulturních pmátek ČSSR. Njednou n něčí žádost byl velmi ochotně vyškrtnut z tohoto seznmu jen proto, by mohl být zbourán...! To byl ochrn ze strny státu! Dnes se zpisuje do seznmu řd podivných věcí - třeb kůln s dílnou, gráží chlívkem pro králíky - to není vtip, le tky se klidně nechá zbourt kostel. Je otázkou, kdyby tm stál jiná budov, zd by byl tky zbourán Jistě nechceme jitřit stré rány, kostel v této podobě se již zpátky nevrátí, le když je řeč o odškodnění církve z škody spáchné mjetek zbvený, njednou nevíme, jk se k tomu postvit byli bychom skoro blízcí tomu, bychom kritizovli církev. Kdopk si stvěl kostel v Konské? Nebyli to náhodou vši předkové, kteří nejednou dávli n stvbu snd i poslední groše? A pk njednou přijde někdo zčne věřící urážet, obviňovt zneužívt jejich nevědomosti? Jk už bylo poznmenáno: nebudeme jitřit stré rány, le tky nemá nikdo právo věřící hnobit tlčit je do kout. Nkonec není ž tk velikým tjemstvím, jk se nše společnost změnil po tom, co byl vypláchnut "rudým mořem". Mnoho věcí, zejmén těch, které se opkují, bereme už jko smozřejmost. Mohli bychom se podívt n jednu jrní drobnost: Kolik si síly vydá seménko, než prorzí vrstvu půdy, by mohlo růst dále, vykvést přinést svůj plod? Tu vrstvu různých novodobých "prvd" nikdo neprorzí z nás. Neprorzíme-li ji smi, nikm nevyrosteme. Semeno, které prorzilo, má šnci růst. Tk ť nás letošní veliká noc zse inspiruje. Ne k trdičnímu prožití, le k netrdičnímu prolomení všelijkých frází sto i vícekrát opkovných nesmyslů lží. Do Božího království je třeb dorůst to z nás nikdo neudělá. P. Frntišek Příležitost k velikonoční svté zpovědi bude v sobotu ráno od 9.00 do hodin odpoledne od do hodin. Využijte hlvně dopolední hodiny, kdy je k dispozici více zpovědníků. Děkovné setkání rodáků frníků z třinecké frnosti okolí Při příležitosti dvceti let kněžského svěcení budu v neděli v 15:00 hodin slvit mši svtou ve frním kostele v Třinci spolu se všemi kněžími, kteří z Třince pocházejí tké s význmným Těšínským čtyřlístkem, který oslvuje letos čtyřicet let kněžského svěcení. Promluvou nás povzbudí P. Adm Rucki. Po ukončení děkovné mše sv. jste všichni srdečně zváni, jk z Třince, tk z okolí, n mlé občerstvení s přátelským posezením n frní zhrdě. N setkání se těší rodák P. Frntišek Cincil, kněží z třinecké frnosti osttní spolubrtři kněží. 3

4 4 MOST24/XI Poděkování z kci Misijní koláč Milí frníci čtenáři měsíčníku MOST, n 3. neděli postní proběhl již po čtrnácté nše trdiční frní kce Misijní koláč. O tom, že je nše frnost štědrá jistě není pochyb, nicméně výtěžek nší koláčové sbírky předčil nše očekávání. Drovli jste neuvěřitelných ,- Kč. Peníze poputují n nšich pět doptovných dětí zbytek finncí opět drujeme O. Mrinovi Kuffovi do slovenských Žkovců. Chtěl bych tk jménem orgnizátorů kce poděkovt všem, kdo jste jkkoliv přispěli ť už finncemi nebo těm, kdo jste přiložili ruku k dílu pekli nebo rozdávli. Díky vám všem, je to společná práce celé nší frnosti. Pozn.: Pokud byste měli zájem shlédnout film o práci O. Mrin v romských osdách n Slovensku, můžete se vyprvit ve dnech do kin Kosmos n film Všetky moje deti. Více se o filmu můžete dozvědět n Pvl Golsowská Poděkování Před dvěm týdny proběhl v nší frnosti již trdiční kce "Misijní koláč". Kolik z vás si z tu dobu položilo otázku, jk se ty koláče jiné lskominy dostnou dobrovolníkům do krbic, kteří stojí ochotně je nbízejí vám všem, třineckým frníkům? Zodpovědnost z tuto kci už několik let nese dám, kterou jistě dobře znáte. Je to moje mmk, Pvl Golsowská. A já bych ji nejen touto cestou rád poděkovl z to, co dělá. Rok co rok obchází sponzory, by bylo dosttek finncí n suroviny, ze kterých se pk koláče pečou. Nákup surovin, následné příprvy, by i pekři měli během sobotního mrtónu něco teplého do žludku, všechn t orgnizce temu, by vše fungovlo jk má, kolik čeho má být, to je obdivuhodné. Pk tké následné orgnizování dobrovolníků n nedělní rozdávání. Zdá se to jko smozřejmost, le tkto proprcovnou síť pekřů dobrovolníků, systém pečení pod., to je několikletá náročná práce. Nutno podotknout, že tím práce n kci "Misijní koláč" nekončí. Důležité je dostt peníze k těm, kteří je potřebují. Zpltit školné nšim dětem doptovným n dálku tké předt peníze O. Mriánovi ze slovenských Žkovců, kde jsou peníze oprvdu potřebné. Z to všechno chci poděkovt všem, kteří se n kci jkkoli podíleli. Ať už jsou to pekři, dobrovolníci n roznášení koláčů, nebo ti, co smi něco upekli, sponzoři, vám všem, co jste přispěli, le hlvně Pvle, bez které by tto skvělá kce nebyl! DÍKY! Ktk Duchovní obnov Od pátku 28. únor do neděle 2. březn jsem se společně se svými 4 kmrády z nšeho frního společenství mládeže zúčstnil postní duchovní obnovy pro mldé muže, jelikož n mě tyto rekolekce hodně způsobily, rozhodl jsem se sepst článek do frního čsopisu MOST. Rekolekce proběhly v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci včetně nás se jich zúčstnilo 37 mldých mužů. Témtem této obnovy bylo Stvoř mi čisté srdce, Bože! Rekolekce měli n strosti místní bohoslovci ze semináře tké P. Pvel Stušk, který je frářem v Nové Hrdečné (obec vzdálená zhrub 35 km severně od Olomouce). Progrm zčl páteční večeří, kde jsme se všichni seznámili poté jsme měli příležitost prohlídky semináře, následovl 1. promluv P. Stušky zkončená půlhodinovou dorcí. Dlší den byl n progrmu rnní mše svtá dlší dvě velice zjímvé promluvy pn fráře. Po obědě jsme si mohli vyjít do prku, přistoupit ke svátosti smíření, projít si křížovou cestu nebo si zjít n duchovní rozhovor k jednomu z místních kněží odpoledne jsme ještě stihli Lectio divin s bohoslovci, což je metod rozjímání Písm svtého. Po večeři jsme se sešli v televizní místnosti, kde nám P. Stušk pustil dv poutvé videoklipy rovněž zde proběhl besed, n které jsme mohli klást otázky ohledně Písm svtého, ktechismu víry obecně P. Stušk i místní bohoslovci nám s rdostí odpověděli n všechny z nich. Večer opět následovl společná dorce tichá i vedená (chvály, díky, prosby) po ní jsme se již odebrli do svých postelí. Neděle zčl společnou rnní modlitbou v televizní místnosti se uskutečnil dlší besed, tentokrát pouze s bohoslovci, kteří nám vyprávěli o životě v semináři, studiu, o tom, jk si je Pán zvoll ke kněžství, jk jsou nyní v životě spokojeni, co jim n to dom řekli rodiče, když jim sdělili, že si je Ježíš zvoll ke kněžství spousty dlších zábvných historek. Po besedě jsme šli n mši svtou, po které následovl oběd zkončení celé duchovní obnovy. Po odchodu ze semináře jsme ještě zmířili do resturce s nším známým Václvem Rylkem, který nás o této obnově informovl tímto bych mu z to chtěl vřele poděkovt (i když si to nejspíš nepřečte, protože je v teologickém konviktu v semináři, kde se připrvuje n kněžství). Jelikož nám vlk odjížděl ž z 2 hodiny, šli jsme se ještě projít Olomoucí nvštívili jsme kpli sv. Jn Srkndr, kde byl umučen tké ktedrálu sv. Václv. Závěrem bych chtěl povzbudit všechny, kteří váhjí, zd se zúčstnit nějké duchovní obnovy či ne Neváhejte jděte do toho, odpočinete si, seznámíte se s novými, věřícími lidmi určitě vám to pomůže v duchovním růstu (v tomto se mnou určitě budou souhlsit moji kmrádi, kteří tm se mnou byli). DB

5 MOST24/XI Frní stránky n novém serveru V ne příliš dlouhé historii frních stránek se udál dlší událost, která stojí z zmínku mohl by zjímt nejednoho frník. Frní stránky se přesunuly n nový, výkonný počítč připojený rychlou linkou k síti internetu, tedy server (služebník). Doufám, že si nikdo ničeho nevšiml, protože pokud no, znmenlo by to že jťáci udělli chybu. Jk to vlstně bylo se strým serverem, kdo jej vlstnil? Inu příběh zčíná cc před 12 lety, kdy student Jn Šedo jeho kmrádi z frnosti Luk nd Jihlvou zložili občnské sdružení KrNet s cílem využít moderní informční technologie (internet), pro vzdělávání osvětu široké veřejnosti v oblsti náboženského život křesťnských církví. Záběr tohoto sdružení je dost široký, le pro náš web byl podsttný projekt Frnost.cz, jehož vizí bylo poskytovt webhosting, tedy umožnit všem frnostem mít vlstní webové stránky to z minimální nákldy. Spoust, zejmén mlých frností, si totiž komerční služby v této oblsti nemohl dovolit, nebo nevěděl jk n to. Koupil se první server, ten byl umístěn ve frnosti Luk nd Jihlvou, zregistrovl se domén frnost.cz, rozeslly se nbídky frnostem mohlo se zčít tvořit. Finncování bylo prostřednictvím dobrovolných drů s tím, že doporučený příspěvek n provoz byl stnoven n 1000 Kč ročně. Kždá frnost měl svou dresu (doménu) podle názvu své obce s koncovkou.frnost.cz. Proto i my máme dresu trinec.frnost.cz. Tohoto projektu využilo během 12-ti letého období skoro 400 frností dodnes jich tuto službu využívá si 300. Člověk by si řekl, že od tolik frností se nsbírá dosttečný obnos n pořízení pořádného počítče (serveru) ještě zbyde i n plný prcovní úvzek pro jednoho správce. Možná z to může tzv. psychologický efekt přihlížejícího (rozptýlení odpovědnosti) nebo snd bsence bohtých frností, že tento finnční odhd vůbec neodpovídá relitě. Roky šly, přibyly dlší projekty (signály.cz, ) pro správce projektu to zčínlo být čsově neúnosné. Nvíc s nrůstjícím počtem frností přibývly i problémy technického rázu. Někteří neměli správně nprogrmovány stránky neefektivními výpočty velmi ztěžovli server, což se projevovlo v pomlém nčítání všech stránek. Jiným zs internetové viry odposlouchly přístupová hesl zvirovly jejich weby. Chvílemi se zdálo, že se smi přesuneme n nějký komerční webhosting necháme projekt projektem. Ale správci se snžili, obstrli nový, výkonnější server, optřili jej jinými progrmy, pomohli oprvit stránky frnostem s největšími problémy. Už se zdálo, že vše běží dobře, nicméně ke konci minulého roku dostli dministrátoři všech frních webů dotzník, ve kterém správci serveru zkoumli spokojenost zájem o pokrčování. Tké bylo upozorněno, že n provoz serveru přispívá velmi málo frností, dokonce i nový server dostlo občnské sdružení drem. Mezitím i komerční služby dost zlevněly, technologie pokročily, firmy nbízely čím dál lepší služby zázemí. Možná díky dotzníku, možná z dobré vůle se správci rozhodli projekt neukončovt, le předt profesionální firmě. Uvžovlo se o Ktolickém týdeníku s.r.o., le nkonec vše převzl firm Webdesignum s mjitelem Ing. Robertem Krejčím z Roztoků u Prhy. Firm se zbývá právě tvorbou stránek poskytováním webhostingu (ten le jen pro své zákzníky), provozuje npříkld stránky českobudějovického biskupství, tké dlouhodobě prcuje pro Nkldtelství Pulínky. Jn Šedo dlší členové o.s.krnet vyjednli podobné podmínky, jko smi předtím poskytovli. Finncování z dobrovolných drů s tím, že doporučený popltek klesl n 500 Kč ročně. K překlopení většiny frních webů došlo v sobotu 8. březn. Pro urychlení převodu byli dministrátoři vybídnuti, by si pokud možno nkopírovli web n nový server smi, nejlépe s předstihem, což jsme my udělli. Objevily se nějké problémy s jiným progrmovým vybvením serveru, kvůli čemuž některé funkce nšeho webu byly nedostupné. Zbezpečení serveru bylo ntolik přísné, že musely být některé části přeprogrmovány, by fungovly splňovly bezpečnostní kritéri. Nkonec se všk podřilo všechno nstvit, pn Krejčí ochotně profesionálně regovl n technické dotzy připomínky. Tk náš web s původní dresou, n pohled stále stejný, běží n novém stroji, n jiném místě v internetové síti. Přesun jsme zkončili posláním finnčního dru n provoz z rok 2014 už novému poskytovteli služeb. Petr Čl Nezpomenutelné setkání Tento článek píšu v 3. postní neděli, kdy jsme měli možnost se během mše svté více ponořit do evngeli sv. Jn, 4, 5-42 o setkání Ježíše se Smritánkou u studny. Když studujeme Bibli, znovu znovu se přesvědčujeme o tom, jk Ježíš mluví koná jink než bychom zregovli my. I v tomto evngeliu prosí jko Žid Smritánku, by mu dl npít. Víme, že Židé Smritáni spolu nežili v lásce, o to víc je Smritánce tto Ježíšov prosb podezřelá. Smritánk v této zkoušce nejenže obstál, le setkání s Ježíšem ji proměnilo. Uvěřil tuto rdostnou novinu neváhá okmžitě sdělit osttním Smritánům, kteří rovněž Ježíše přijmou. Toto podobenství mi připomnělo otázku: Kdo bych byl v tomto příběhu já? Co bych řekl, co bych uděll já? Stejnou otázku jsme si kldli v sobotu 15. březn 2014 n Nezpomenutelném setkání, které probíhlo pod záštitou žen Slezské církve evngelické. v. ve sborovém centru Hutník v Třinci. Mám to štěstí, že mám kolem sebe v práci věřící kmrádky. Mám to štěstí, že když se koná nějká kce s cílem poučit se, smysluplně sdílet čs společně oslvit Boh, tk dostnu jejich pozvání. Nebylo to poprvé ni nposledy, co jsem přijl tkové pozvání věřte mi, i když orgnizátorem je většinou ten či onen frní sbor SCEAV já jsem římská ktoličk, nehrje to žádnou roli. Dnes v nšem kostele byly přímluvy jedn z nich byl z nás, bychom uměli spolu dobře vycházet bez ohledu n národnost nebo vyznání. Tk tkhle já to beru. Nerozlišuji člověk podle toho, zd je evngelického nebo ktolického vyznání. Důležitý je ten, v něhož věříme. Proto jsem tké moc vděčná Pánu Bohu z to, že jsem mohl ono sobotní dopoledne strávit ve společenství si 120 žen, vzdávt mu zpěvem z doprovodu vynikjící křesťnské kpely z Písku chválu zmýšlet se nd příběhy hlvně činy hned několik biblických žen. Shlédly jsme si 5 ukázek z filmu Mri Mgdlen k jednotlivým ukázkám následovlo svědectví přítomných žen. Viděly jsme tk příběh Zvěstování ndělského poselství Mrii, Setkání Mrie Alžběty v požehnném stvu, Uzdrvení ženy, která se dotkl Ježíšov pláště i onu Smritánku, která rozmlouvá s Ježíšem u studny. Nejvíce mě zsáhlo svědectví ke scéně Ukmenování cizoložnice. Frizeové přivedli ženu, která porušil 6. přikázání, před Ježíše s cílem ho nchytt. Cizoložství se v té době trestlo smrtí ukmenováním. Frizeové spíljí hříšné ženě jsou si jisti, že ni Ježíš nemůže krýt tkový hřích. Pokud bude, tk získjí důvod se ho zmocnit odsoudit o tom jim vlstně jde. A Ježíš, který tuto lest prohlédne, zprvu zdánlivě mlčí píše prstem v písku. Pk se zvedne řekne něco, co bychom nejenže nečekli, le zřejmě ni smi neřekli, neboť Boží milosrdenství je nenpodobitelné. Všichni tu větu dobře znáte: Kdo z vás je bez hříchu, první n ni hoď kmenem. Frizeové jeden po druhém upouští kámen do písku odcházejí. Ježíš propouští tuto ženu se slovy: Ženo, kde jsou ti, kdo n tebe žlovli? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi už nehřeš. A zse mi přichází n mysl t stejná otázk: Kdo bych byl v tomto příběhu já? Kždý si n tu otázku můžeme poprvdě odpovědět sám z sebe. Ale ve většině přípdů bychom zřejmě zjistili, že se velmi čsto chováme jko ti frizeové. Vidíme třísku v oku svého brtr, le trám ve svém přehlížíme. Umíme okmžitě vyhodnotit odsoudit chování druhých. Ale musíme zčít u sebe. Je mnoho způsobů jk se můžeme nsměrovt. K tomu nám mjí pomoct všechn t modlitební setkávání, duchovní obnovy, semináře, konference, jk v rámci nší frnosti, tk třeb i mimo ni. Čerpejme z toho. RW 5

6 6 MOST24/XI Ahojděti! Jistě víte, že právě teď prožíváme postní dobu n konci dubn oslvíme Velikonoce. Tké po letošní krátké zimě přichází jro my se můžeme rdovt ze sluníčk i prvních kytiček kolem nás. To všechno nám může připomínt, že žádný smutek netrvá věčně. Modlitb Někdy je mi trochu smutno, někdy se mi stýská někdy se n obzoru nebezpečně blýská. Žádná bouřk, žádné strchy netrvjí věčně. Pán Ježíš je vždycky se mnou, vede mě bezpečně. Po smrti Pán Ježíše přišlo vzkříšení. Pmtuj, že žádný smutek netrvá věčně. Letní tábor Zátor Zveme všechny děti n letní tábor, který se bude kont v termínu od do Cen je 1200 Kč. Přihlášky je možné vyzvednout u frní tety nebo v zákristii. Počet dětí je mximálně 30. Prosím o co nejrychlejší odevzdání přihlášek. Letos se tábor bude kont n fře v Zátoru, kterou jsme díky vším drům vybvili. Fr se nchází 8 km od Krnov je umístěn ve velmi pěkném místě. V okolí je velká louk, les nové dětské hřiště s houpčkmi. 10 minut od fry je možnost koupání ve splvu. Obrcím se s prosbou. Kdybyste někdo měl mdrce, dvouptrové postele nebo chtěl přispět finnčně n nákup postelí, budu moc rád. Nenšl by se nějká bbičk, která by nám rád jel vřit n tábor? Více informci v dlším čísle MOSTu. Těšíme se n všechny frní tet mládež Akce pro děti Kozubová Den dětí Pršivá Częstochow frní tábor N všechny děti se moc těšíme. Byl bych rád, kdyby se zpojily i děti, které se kcí ještě nezúčstnily. Nebojte se přijít, njdete nové kmrády. VELKÉVĚCISESKLÁDAJÍZMALÝCH V postní době se snžíme být ve všem oprvdovější. Pán Ježíš řekl: Kdo je věrný v mličkostech, je věrný i ve velkých věcech. Vyber z kmenů ty, které ptří ke správnému jednání. Postv z nich opěrnou zeď. Z velkých písmen n kmenech správně postvené zdi zjistíš, co je smyslem postu. Písmen čti zlev doprv shor dolů. Tjenk: Smyslem postu je otevřít Setkání mládeže n Kozubové Zveme všechny děti, mládež rodiny n setkání mládeže, které se bude kont n Kozubové. Odjezd utobusem v 7.30 hod. od 1. ZŠ pod kostelem. Nezpomeňte svčinu, pití, dobré boty pláštěnku. Pro děti je vždy připrvený progrm. Pojeďte s námi prožijete pěkný den. Návrt kolem 16. hod. Děti mohou jet i smy. Nutno se přihlásit u frní tety Silvy. Okénko pro rodiče Neztrácejme víru nději, protože v beznději se řešení problémů nikdy neukrývá.

7 MOST24/XI Jrní táborek O jrních prázdninách se v nší frnosti uskutečnil jrní tábor, který trvl 3 dny. První den jsme s dětmi nvštívili quprk v Bohumíně. Cest vlkem byl pro některé děti zážitkem, neboť nikdy ve vlku neseděly. Po příjezdu n místo jsme k první ktivitě využili dětské hřiště plné prolézček, kolotočů houpček. Děti dále objevily velkou hromdu sněhu ze zimního stdionu užily prvou zimní koulovčku, která stál oprvdu z to. Poté jsme se vydli n oběd do Penziónu Ve Věži. Dětem trošku dly zbrt schody, le výhled výborný oběd vše vynhrdily. Potom už hurá n bzén. Všichni si to moc užívli. Slbší plvci zčli plvt bez pomůcek tk to byl požehnný den plný zázrků. Druhý den jsme pro děti připrvili výlet z Gutů do Řeky. Cestou jsme hráli hry užívli si krásy přírody. V Řece nás čekli v pizzerii U Mrtin, kde si děti vybrly pizzu podlé své chuti potom jsme se vydli do obecního prku, kde si zhrály vybíjenou, schovky td. Zpátky už jsme jeli utobusem. Třetí den byl plný sportu. Ráno jsme se vydli n hřiště u 1. ZŠ, kde děti hrály fotbl, vybíjenou, skákly gumu td. V 10. hod nám zčl velká bowlingová bitv, která byl emocí slz z málo hozených bodů, le plná mistrovských kousků. Potom nám připrvili výborný oběd následně jsme se vydli do lesoprku, kde měly možnost děti vyzkoušet zdejší prolézčky, nučit se jezdit n bruslích nebo zhrát různé hry tímto ukončit krásné tři dny plné zábvy her. Chtěl bych poděkovt všem, kteří nás s dětmi přijli (Penzion Ve Věži, pizzerie U Mrtin resturce Green) neboť všude bylo o děti mximálně postráno. Dále bych chtěl poděkovt nši třinecké mládeži, která si uděll čs, i když se museli omluvit ze školy neboť neměli prázdniny z to velký dík jejich rodičům. Děkuji Mteuszovi Krinovi Pvlovi Človi, kteří s dětmi strávili všechny tři dny, že si udělli čs věnovli se jim. Děkuji nšim kněžím z finnční pomoc Vám všem frníkům z modlitby. Frní tet Silv U stromu život Poslední kpk sknul od srdce k zemi pohled Ježíše ustrnul n tváři ženy. Hle, mtk proti ní smrt ve tváři syn jk Ev u stromu slyší čí je to vin? Znov hd láká v pokušení utrhni jblko v obvinění bez syn bude život k soužení. Utekli, zpřeli zrádce slbochy znáš i pokrytce s frizejskou tváří či Pilát, jenž právo k smrti nevinného stráží. Vzpomeň n Herod Kjfáše vlstní, jež vydli Mesiáše. Tk obviňuj, ženo hoď kmenem copk nevidíš, že zbili ti syn? Tk obviňuj či je to vin? On vytrvl, došel, protože byl Bohem, le ty jsi jen žen tolikrát mnou polpen nevěřím, že jsi hříchem nedotčen! Tk obviňuj, hledej viník rychle má říše zniká skrývá jen peklo, le i to stojí n obvinění tk suď, ť si k odsouzení! Poslední slz sknul z tváře ženy bolestná všk bez obvinění, vůle Boží je jejím nplněním. AVE Stnislv Rudinec PORADNA PRO VZTAHY A RODINU CHARITA TŘINEC pořádá BAZÁREK dětského oblečení (jro léto) od 0-15 let, 50 ks n osobu z toho pouze 20 ks pro miminko. Přinést můžete tké kočárky, postýlky, kol, utosedčky, vničky, hrčky, chodítk dětské boty. Místo konání - Křesťnské středisko HUTNÍK, ul. Revoluční, Třinec příjem věcí: od 9:00 do 17:30 prodej věcí: od 9:00 do 17:30 výdej věcí: od 10:00 do16:00 Z kždý kus oblečení vybíráme 1 Kč z kočárek, sedčku, kol, trojkolky 10 Kč. Přineste pouze vyprné, čisté, nepoškozené věci. Těšíme se n Vás. Tbulku pro sepsání svých věcí, njdete n webových stránkách Chrity. Z vody Duch Svtého se nrodili Bet Mikulicová Ann Agcová Buď Bohu chvál, dík čest pozdrvení, že vzešl nová rtolest n vinném kmeni! Z milosrdenství Otcov jsme údy těl Kristov putujeme s ním z Božím královstvím. Do věčnosti odešli Bronislw Biloniová (94) Lucie Kempná (88) Milen Broňová (64) Aloisie Kubíková (83) Henryk Stszko (65) Kristin Kntorová (83) Czeslw Holeks (69) Dniel Wwrzeczková (84) R.I.P. 7

8 8 MOST24/XI Nedělníliturgie vdubnu 5. neděle postní (6.4.) 1. čtení: Ez 37,12-14; 2. čtení: Řím 8,8-11; Evngelium: Jn 11,1-45 Žlm: odp. U Hospodin je slitování, hojné u něho je vykoupení. Ref. Bóg Zbwicielem, pełnym miłosierdzi. Květná neděle (13.4.) 1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evngelium: Mt 26,14-27,66 Žlm: odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ref. Zelený čtvrtek (17.4.) 1. čtení: Ex 12, ; 2. čtení: 1 Kor 11,23-26; Evngelium: Jn 13,1-15 Pslm: ref. Kielich Przymierz, to Krew Zbwiciel. Velký pátek (18.4.) 1. čtení: Iz 52,13-53,12; 2. čtení: Žid 4, ; 5, 7-9 ; E v n g e l i u m : Jn 18,1-19,42 Žlm: odp. Otče, do tvých rukou poroučím duch svého. Slvnost Zmrtvýchvstání Páně (20.4.) 1. čtení: Sk 10, ; 2. čtení: Kol 3,1-4 nebo 1 Kor 5,6b-8; Evngelium: Jn 20,1-9 nebo při večerní mši svté Lk 24,13-35 Žlm: odp. Toto je den, který připrvil Pán, jásejme rdujme se z něho. Ref. W tym dniu wspniłym wszyscy się weselmy. 2. neděle velikonoční (27.4.) 1. čtení: Sk 2,42-47; 2. čtení: 1 Petr 1,3-9; Evngelium: Jn 20,1-31 Žlm: odp. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá n věky. Ref. Dziękuję Pnu, bo jest miłosierny. 3. neděle velikonoční (4.5.) 1. čtení: Sk 2, ; 2. čtení: 1 Petr 1,17-21; Evngelium: Lk 24,13-35 Žlm: odp. Ukž mi, Pne cestu k životu. Ref. Ukż nm, Pnie, Twoją ścieżkę życi. Internetové stránky nší frnosti njdete n drese Příští číslo MOSTu vyjde 4. květn Příspěvky můžete zsílt do most Pořd bohoslužeb v dubnu Neděle neděle postní; Poslední neděle v měsíci (mimo dobu polsky, česky. postní) - Mriánské večeřdlo. Neděle Květná (Pšijová) V mriánském měsíci květnu se koná neděle; česky, 8.00 během týdne po večerní mši svté polsky. v neděli od Májová pobožnost. Čtvrtek Zelený čtvrtek; ráno V průběhu týdne mše svté zčínjí ve frním kostele mše svtá není; v hodin. V pondělí, středu, polsky; dorce v Getsemnské pátek - rnní česky, večerní polsky. zhrdě do V úterý, čtvrtek, sobotu - rnní polsky, Pátek Velký pátek; den večerní česky. přísného půstu od ms újmy; kostel Pozor n páteční večerní mše svté bude otevřen od 14.00; v pobožstejném jzyce jko pobožnost Křížové v době postní večerní mše svtá je ve nost Křížové cesty bezprostředně po ní zčnou velkopáteční obřdy; zčíná cesty, rnní pk v opčném jzyce. novén k Božímu milosrdenství vše Kždý čtvrtek po večerní mši svté je bude česky. Celonoční dorce u Boží- dorce Nejsvětější Svátosti Oltářní do ho hrobu hodin. Sobot liturgický den; Kždý první pátek je po rnní mši svté dorce u Božího hrobu; v mod- výstv Nejsvětější Svátosti Oltářní. litb Korunky k Božímu milosrdenství; Kždý pátek vyjm prvního pátku je svěcení pokrmů v výstv Nejsvětější Svátosti Oltářní Neděle Slvnost Zmrtvých- s modlitbou Korunky k Božímu Milovstání Páně, Boží hod velikonoční; srdenství. velikonoční vigilie zčíná v 4.30 česko- První pátek v měsíci - litnie zsvěcepolsky; mše svtá v 6.30 není; 8.00 ní Božskému Srdci Ježíšovu. česky, polsky, česky. Mše svtá v Domově pro seniory n V dorce Nejsvětější Svátosti Sosně je kždý pátek v Půl Oltářní, modlitb Korunky k Božímu hodiny před zčátkem mše svté je milosrdenství svátostné požehnání. možno přistoupit ke svátosti smíření. Pondělí pondělí v oktávu Mše svtá v Nemocnici Sosn je kždou velikonočním; česky, 8.00 sobotu od hodin. Půl hodiny před polsky. V dorce Nej- zčátkem mše svté je možno přistoupit světější Svátostní Oltářní modlitb ke svátosti smíření. Korunky k Božímu milosrdenství. Redkce neručí z jzykový sled jednotli- Neděle neděle velikonoč- vých mší svtých. Sledujte vývěsku ní (Božího milosrdenství); 6.30 česky, v kostele! polsky. POZOR! Z důvodu dnešního svtořečení ppežů Jn XXIII. Jn Pvl II. Apoštolát modlitby možnosti jeho sledování v televizním duben 2014 přenosu je dopolední mše svtá desátá přesunut n česky. Úterý svátek sv. Kteřiny Sienské, pnny učitelky církve, ptronky Evropy. Pátek první pátek v měsíci. Sobot svátek sv. Filip Jkub, poštolů. Neděle neděle velikonoční; polsky, česky. Po celou postní dobu se koná kždý pátek v kždou neděli v hodin pobožnost Křížové cesty v tom jzyce, v jkém je sloužen nedělní večerní mše svtá. Ve stejném jzyce je i večerní mše svtá, rnní páteční mše svtá je pk v jzyce opčném. Kždou postní neděli po mši svté v 8.00 hodin zpíváme Gorzkie żle, czyli rozpmiętywnie Męki Pńskiej. Kždou neděli (mimo dobu postní) půl hodiny před večerní mší svtou je dorce Nejsvětější Svátosti Oltářní svátostné požehnání. Denní modlitb poštolátu Nebeský Otče, kldu před tebe celý dnešní den ve spojení se tvým Synem, který ve mši svté neustále zpřítomňuje svou oběť z záchrnu svět, ti v něm nbízím své modlitby, práce, utrpení i rdosti. Duch Svtý, který vedl Ježíše, ť je i mým průvodcem dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pnnou Mrií, Mtkou nšeho Pán Mtkou církve to všechno přináším jko svou neptrnou oběť zvláště n úmysly Svtého otce nšich biskupů. Svtý Frntišku Xverský, oroduj z nás! Svtá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj z nás! 1. Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo vládnou, dbli o ochrnu celého stvoření usilovli o sprvedlivé rozdělování přírodního bohtství. 2. Evngelizční úmysl: Aby Zmrtvýchvstlý Pán nplnil ndějí srdce těch, kdo zkoušejí utrpení nemoci. 3. Národní úmysl: Z nše frnosti, by byly oporou život z víry novému pokolení křesťnů, zrozenému o Velké noci.

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky?

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky? ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ MŠ Osvětimny Jro 2013 VŠÍMÁLEK Co chválí co kárá? ZNÁTE SE NAVZÁJEM? Co nás bví? Jké jsou nše koníčky? KOMIKS Co je to vlstně komiks? Ukázk tvorby žáků 8. třídy. OŽIVLÉ POMŮCKY Co stne,

Více

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání.

Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání. Já ve prázdninách jsem byl v Gerniku n táboře, jsme tm hráli hodně hrách jsme se vozili n lnovce. N lnovce jsme se dávli jen dvkrát, to bylo moc hezký, jsme hledli pokld poslední den jsme zpívli večer

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 4 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

GOLGOTA - chrám Božího hrobu

GOLGOTA - chrám Božího hrobu GOLGOTA - chrám Božího hrobu 2 2 2009 Duchovní slovo jahna Urbana Antonína... str.2 Ekumenické Okénko - rozhovor s Mgr.Pavel Prejdou... str.3 Historické Okénko - 10 let Okénka... str.5 Křížová cesta...

Více

Królowo Nieba - Maryjo!

Królowo Nieba - Maryjo! MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 8/II říjen 2000 Proti dobrovolnému daru Królowo Nieba - Maryjo! Matko nasza, wstąpiłaś do nieba, byś nas wspierała w niedoli i wyzwoliła z grzechów niewoli.

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více