Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích"

Transkript

1 Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích S K Á C E L O V Á M.

2

3 Krystaly indukované artropatie ONEMOCNĚNÍ KRYSTALY I. Dnavá artropatie natrium urát II. Chondrokalcinóza kalcium pyrofosfát III. Kalcifikující tendino-, entezo-, periartropatie hydroxyapatit IV. Kalciumoxalátové kalcifikace oxalát

4 Epidemiologie Typický věk M: Ž:>60 let Poměr muži:ženy 2-7 : 1 Prevalence ( /1000) muži: 5 28; ženy: 1-6 Incidence ( /1000/rok) muži: 1-3; ženy: 0.2 Geografický výskyt Genetické asociace Faktory zevního prostředí celosvětový vrozené enzymatické poruchy porucha exkrece k. močové dieta, léky, toxiny

5 Artritis urica Jedna z nejstarších známých forem artritidy Podagra, cheiragra, gonagra, gout, Gicht Primární dna (90%) vs. sekundární dna

6 Primární dna Porucha metabolismu purinů eventuálně abnormální exkrece kyseliny močové V 1% se jedná o specifikovatelný enzymatický defekt (hypoxantin guanin fosforibosyltransferasa HGPRT či zvýšená aktivita fosforibosylfosfát syntetázy PRPP) Lesh Nyhenův syndrom- ( v ranném dětství mentální retardace, automutilace, chorea, atetóza, spasticita, hyperurikémie, dna) Von Gierkova choroba (deficit G6P)

7 Primární dna rizikové faktory Mužské pohlaví Věk nad 40 let Obezita Rodinná anamnéza Alkohol Renální nedostatečnost Hypertenze

8 Sekundární dna Nadprodukce kyseliny močové Myeloproliferace Lymfomy Hemoglobinopatie Psoriaza Chemoterapie Hemolytická anemie Snížení exkrece KM Chronické renální selhání Otrava olovem Léky Laktátová acidóza Hyperparathyreóza

9 Sekundární dna Neznámé mechanismy Sarkoidóza Hypoparathyreóza Pagetova choroba Downova choroba

10 Sekundární dna Léky způsobující nadprodukci KM Etanol Fruktóza Cytotoxické léky Vitamin B12 Warfarin Léky snižující exkreci Etanol Salicyláty Diuretika CyA, levodopa, laxantiva, nitroglycerin, etambutol, pyrazinamid, vasopresin.

11

12

13 Klinická manifestace Akutní dnavý záchvat Monoartikulární zánětlivá artritida 1. MTP kloub-podagra V noci či nad ránem Teplota, únava, nevolnost, anorexia Zarudnutí, extrémní bolestivost, lesklá kůže, celulitida, tenosynovitida, burzitida Exces v jídle a alkoholu, choroba, operace, trauma, zahájení terapie Ústup za 5-7 dní Mezi ataky asymptomatický Rekurence ataku velmi pravděpodobná, do 5 ti let 78% Přibývá pacientů s atypickým průběhem!

14 Chronická tofozní dna depozita natrium urátu v pojivových tkáních po 3-12 letech neléčené dny KLINICKÝ OBRAZ polyartikulární postižení migrující charakter artritidy VYŠŠÍ RIZIKO VZNIKU muži + špatná kompliance, abusus alkoholu, diuretika starší nemocní + diuretika, OA rukou, RI transplantovaní + CyA, diuretika myeloproliferativní onemocnění, enzym. poruchy

15 Chronická tofozní dna Lokalizace dnavých tofů: OA drobné klouby, bursa olecrani, zevní ucho,i.mt, srdeční chlopně, páteř

16

17 Klasická atypická dna KLASICKÁ DNA bez věk. omezení >postiženi muži akutní monoartritida asymetrické postižení klouby DK tofy vzácné dif.dg.: septická artritida ATYPICKÁ DNA starší osoby muži = ženy chronická polyartritida symetrie i asymetrie klouby DK i HK tofy časté dif.dg.: RA, OA

18 Základ diagnostiky průkaz krystalů natrium urátu polarizační mikroskop elektron. mikroskopie infračervená spektroskopie rentgenová difrakce nepřímé techniky

19

20 ACR kriteria pro dnavou artritidu A. průkaz krystalů natrium urátu v synoviálním výpotku nebo v tofu B. přítomnost 6 z následujících kritérií maximum zánětu první den více než jedna ataka monoartritida zarudnutí kůže nad kloubem bolest a otok 1. MTP splněno 6 a více kriterií jednostranné postižení 1. MTP Senzitivita 87,6% unilaterální postižení tarsu Specificita 97,2% podezření na přítomnost tofu hyperurikemie asymetrický otok subkortikální cysty, žádné eroze negativní kultivace výpotku

21 Terapie dny Asymptomatická hyperurikemie výskyt až v 15% populace, dna v 1% populace většina jedinců nikdy dnu nedostane, riziko nefrolithiázy je poměrně malé urikemie opakovaně vyšší než 540 μmol/l riziko orgánových komplikací vhodné léčit pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem vhodné léčit

22 Léčba akutního dnavého záchvatu o o o o aplikace chladu ihned zahájit protizánětlivou léčbu (čas je důležitější než výběr léku) NSA, kolchicin, kortikosteroidy (i.a. nebo systémově, ACTH) etablovaná diagnóza nekomplikované dny NSA o nepřijímá ústy, aktivní vřed, renální insuficience kortikosteroidy o nejistá diagnóza, kontraindikace NSA - kolchicin

23 Nesteroidní antiflogistika lék 1.volby indometacin 4x50mg 3x50mg ibuprofen 3x800mg 3x600mg diflofenak 3x50-75mg 3x25mg COX-2 inhibitory (bezpečnější) vředová choroba GD warfarinizace

24 Kolchicin Léčba akutního záchvatu p.o. 1mg 0,5mg/2hod max.6mg/den i.v. větší riziko nežádoucích účinků především pacienti s diagnostickou nejistotou, s kontraindikací NSA ČASNÉ NASAZENÍ! Profylaxe 1-3 x 0,5mg/den rekurentní ataky při normourikemii, zahájení terapie alopurinolem nebo febuxostatem NÚ: GI toxicita, neuropatie, myopatie, myelosuprese Interakce: cyklosporin, hypolipidemika

25 Kortikosteroidy podání v případě KI či intolerance NSA & kolchicinu intraartikulární podání monoartritida p.o. prednison mg/den (7-9 dnů) polyartikulární forma (ACTH)

26 Alopurinol p.o. 200mg/den ( mg/den) redukce dávky u RI (dle GF) riziko lékových interakcí: + AZA myelosuprese + 6 merkaptopurin - myelosuprese + CFA - myelosuprese + ampicilin exantem NÚ:gastrointestinální potíže, útlum kostní dřeně, hepatotoxicita, hypersenzitivní syndrom

27 Ovlivnění hladiny kyseliny močové během akutního zánětu Neovlivňovat! pokles urikemie může prodlužovat záchvat nebo vyvolat záchvat nový vyčkat až do odeznění záchvatu u pacientů užívajících léky ovlivňující urikemii neměnit v průběhu záchvatu dávky

28 Léčba hyperurikemie Nefarmakologická redukce váhy abstinence redukce množství purinů v potravě terapie asociovaných onemocnění chirurgická léčba Farmakologická urikosurika urikostatika alopurinol febuxostat nové léčebné postupy PEG urikáza inhibice interleukinu 1

29 Alopurinol Kdy je indikovaný? dnavá artritida > 3 ataky/rok dnavá artritida + urikemie > 540 μmol chronická tofózní dna výskyt komplikací dny postižení ledvin nefrolithiasa Kdy je nevhodný? při akutním dnavém záchvatu v plné dávce při riziku lékových interakcí v plné dávce u pacientů RI Vhodné je profylaktické podávání NSA nebo kolchicinu při zahájení podávání alopurinolu.

30 Febuxostat selektivní inhibitor xantinoxidázy metabolizován v játrech 80 mg denně Indikován u pacientů, kteří nesnášejí alopurinol, nebo kteří mají KI k jeho podávání Dále indikován u pacientů, kteří nedosáhnou terapeutického cíle ani při podávání maximálně doporučovaných dávek alopurinolu, nebo dávek pacientem max. tolerovaných či individuálně možných KI: alkoholická hepatopatie, závažná ICHS, pokles renálních funkcí pod 20ml/min clearance kreatininu, pacienti vyžadující léčbu plnými dávkami azathioprinu NÚ: tolerance dobrá, 3-5% elevace jaterních testů, nesignifikantně vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod

31 Urikosurika Inhibice renální reabsorpce kyseliny močové, zvýšení eliminace kyseliny močové vhodné: u hypoexkretorů KM (< 1,8mmol/den) nevhodné: renální insuficience, lithiasa, nízký objem moči probenecid (BENEMID) benzbromaron (DESURIC) sulfinpyrazon azaproprazon V ČR nejsou registrovány

32 Nové léčebné postupy PEG urikáza: pro léčbu pacientů dnou, kteří jsou refrakterní na konvenční způsoby léčby, 8 mg i.v. každé 2 týdny, vysoká cena, u nás není registrována Inhibice interleukinu 1 canakinumab, anakinra

33 Chondrokalcinóza Krystaly kalcium pyrofosfát dihydrátu ( CPPD) recidivující záchvaty epizodické artritidy (především velké klouby) s nespec. humorální odezvou, sekundární osteoartróza případně destruktivní artropatie Sporadická forma Familiární forma (Slovensko) Sekundární, asociovaná s jinými onemocněnímihyperparatyreóza, hypomagnezémie, dna, amyloidóza, osteoartróza, osteochondrodysplazie, stárnutí, M. Paget, akromegalie

34 Chondrocalcinóza, pyrofosfátová dna A) Pseudodna akutní zánětlivá artritida 25% B) Pseudorevmatoidní polyartikulární 5% C) + D) Pseudo-osteoartróza 50% s/ bez akutních atak E) Asymtomatická forma? F) Pseuoneutrofická s/ bez neuropatie vzácná Jiné formy: tofózní, spinální, crowned dens syndrom, spinální stenóza

35

36

37

38 Artritida s calcium oxalátovými krystaly Endstage renal disease, dialýza Syndrom krátkého střeva Nezvyklé diety (špenát, rebarbora, vitamin C) Deficience thiaminu Deficience B6 Primární oxalóza

39 Terapie kauzální léčba není známá NSA intraartikulární kortikoidy chondroprotektiva kolchicin revmatochirurgická léčba

40 Bazický calcium fosfát (BCP) Milwaukee shoulder - patří mezi lépe definované BCP syndromy OA Erozivní artritida spojená s BCP Akutní artritida s BCP krystaly Periartritida Tendinitida, burzitida

41 Artritida s calcium oxalátovými krystaly Endstage renal disease, dialýza Syndrom krátkého střeva Nezvyklé diety (špenát, rebarbora, vitamin C) Deficience thiaminu Deficience B6 Primární oxalóza

42 Jiné krystaly Lipidy Cholesterol Steroidy Kryoglobulin Charcot-Leydenovy krystaly (hypereosinofilie) Cystin Xantin

43

44

45

46 Endokrinní nemoci s revmatologickými symptomy AKROMEGALIE HYPOTYREÓZA HYPERTYREÓZA HYPERPARATYREÓZA HYPERKORTIZOLISMUS HYPOGONADISMUS

47 Některé z endokrinních chorob mají změny typické dovolující vyslovit podezření na základní chorobu, takových situací však není mnoho Část projevů je společných pro endokrinní i jiné choroby a nejsou zcela patognomické

48 Nejčastější revmatologické projevy u endokrinopatií: Osteopenie-osteoporóza % OP u dospělých endokrinní původ - centrální a periferní hypogonadismus - endo- a exogenní hyperkortizolismus - hypertyreóza - hyperparatyreóza Myopatie Artropatie Útlakové syndromy

49 Akromegalie Nadprodukce růstového hormonu v dospělosti Chronická stimulace osteoblastů, osteoklastů, fibroblastů, chondrocytů, svalových buněk Změna vzhledu, zvětšení aker, vnitřních orgánů

50 Akromegalie-klinické rysy

51 MSK symptomy u akromegalie 50-75% nemocných Pomalý vývoj, pozdní manifestace Akromegalická artropatie 1.fáze hypertrofie kl. chrupavek, synovie, měkkých tkání, hyperplazie burz - symetrické postižení-kolena, kyčle, ramena, MCP, PIP a DIP rukou - artralgie, otok, laxita ligament, kloubní nestabilita, hypermobilita 2.fáze degenerace chrupavek - předčasná OA

52 MSK symptomy u akromegalie Axiální postižení - u 50%, bolest a ztuhlost dolních zad - normální pohyblivost Sy karpálního tunelu - u 30-50%, často bilaterální Myopatie - u 50%, proximální sval. slabost, myalgie, sval. hypertrofie - normální sval. enzymy i EMG

53 RTG změny u akromegalie rozšíření kloubní štěrbiny (MCP) periostální apozice (falangy, obličejové kosti) deformace epifýz páteř: rozšíření i.v. prostorů kalcifikace vazů

54 Nemoci štítné žlázy Hypotyreóza I. RA like artropatie - depozice mukopolysacharidů - ranní ztuhlost, artralgie, otoky a zhrubění: kolena, RC, MCP a PIP - výpotek: nezánětlivý,hyperviskózní, krystaly CPPD - rtg: chondrokalcinosa

55 Hypotyreóza II. Krystalové artropatie - častější výskyt CPPD artropatie - hyperurikémie častá, dnavé záchvaty vzácně Tenosynovitis flexorů ruky, edém ligament. carpi transversum, infiltrace perineuria a endoneuria mukopolypeptidy, neuronální metabolická dysfunkce >> Syndrom karpálního tunelu

56 Hypotyreóza III. Proximální myopatie - u 25% nemocných s myxedémem - sym.proximální sval.slabost, generalizované myalgie, ztuhlost svalů, křeče, hyporeflexie - elevace CK, AST, LDH - EMG normální, myopatický nález - svalová biopsie: intersticiální edém, atrofie vláken II.typu

57 Hypertyreóza I. Proximální myopatie - běžná u plně rozvinuté hypertyreózy (80%) - sval. dysfunkce způsobená tyreoid. hormony a katecholaminy - prox.sval. slabost, myalgie, ztuhlost, křeče, tremor, hyperreflexie - normální sval.enzymy - EMG myopat.+- fibrilace - biopsie normální nebo atrofie

58 Hypertyreóza II. Tyreoidální akropachie - U 1% G-B nemoci - otok prstů - clubbing - asym.periostitida

59 Pretibiální myxedém - u 5-10% G-B - nadprodukce MPS fibroblasty - podkožní tuhé infiltráty, zarudnutí, svědění, lymfedém - bérce, dorsa rukou, nohou Hypertyreóza III.

60 Hypertyreóza IV. Osteoporóza - vyšší kostní obrat (stimulace osteoklastů, ztráty Ca a P močí a stolicí) - vyšší riziko u postmenopausálních žen se substitucí tyr. hormony Sdružení autoimunitních chorob štítnice s RA, SLE, SS, PMR, TA

61 Hyperparatyreóza I MSK projevy u primární (20%) i sekundární (25%) HPPT Vliv PTH na kost: stimulace osteoklázie a fibrózní přestavby Variabilní změny, nerovnoměrné postižení skeletu Kostní resorbce subperiostální, intrakortikální, trabekulární, subchondrální, subligamentózní

62 Hyperparatyreóza II Postižení skeletu - Demineralizace skeletu - k. resorpce subperiostální - kostní eroze, cysty, hnědé tumory - osteitis fibrosa cysticahyperparatyreosní osteodystrofie - kostní bolesti, deformity, patol. fraktury - k. sklerosa, periostitidy

63 Rtg změny při HPPT

64 Rtg obraz HPPT

65 Rtg obraz HPPT

66 Hyperparatyreóza III Manifestace kloubní : 1. RA like artropatie symetrická artritis: ruce, zápěstí, ramena, kolena, rtg eroze + reaktivní osteoprodukce 2. Krystalové artropatie - chondrokalcinosa u 20-40%, hyperurikémie 3. Kloubní laxita, ruptury šlach

67 Hyperparatyreóza IV Neuromuskulární symptomy : - svalová slabost, únavnost - symetrická proximální myopatie DKK - další neurol.projevy: hyperreflexie, fascikulace jazyka, parestezie, sval.křeče - svalové enzymy normální - EMG myogenní + neurogenní postižení - biopsie: atrofie sval.vláken II. typu

68

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s dnou Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dna (uratická artritida = artritis urica) 1 Metabolické onemocnění Porucha metabolismu purinů zejména kyseliny močové

Více

DNA. MUDr. Vladimír Růžička Revmatologická ambulance, SPEA s.r.o. Olomouc

DNA. MUDr. Vladimír Růžička Revmatologická ambulance, SPEA s.r.o. Olomouc DNA MUDr. Vladimír Růžička Revmatologická ambulance, SPEA s.r.o. Olomouc Dna patří mezi nejstarší onemocnění lidstva, o kterém existují již zprávy ze starověku, zejména však z posledních dvou století.

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Hyperurikemie a dnavá artropatie diagnostika a léčba

Hyperurikemie a dnavá artropatie diagnostika a léčba Hyperurikemie a dnavá artropatie diagnostika a léčba MUDr. Radka Svobodová Revmatologický ústav Praha Jako hyperurikemii označujeme patologicky zvýšenou hodnotu kyseliny močové v séru. Dlouhotrvající hyperurikemie

Více

Kyselina močová v séru

Kyselina močová v séru Kyselina močová v séru Abstrakt Uráty (močany) jsou soli kyseliny močové. Při ph krve koncentrace urátu převažuje nad koncentrací volné kyseliny močové, která je u člověka konečným produktem odbourávání

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ KONČETIN Z PŘETĚŽOVÁNÍ NEMOC Z POVOLÁNÍ - POJEM A DEFINICE -z pohledu pacienta -z pohledu lékaře -z hlediska legislativy: diagnóza, závažnost, pracovní anamnéza, příčinná souvislost

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Symptomatická léčba dnavé artritidy

Symptomatická léčba dnavé artritidy Hana Ciferská 1, Lenka Petrů 1, Jan Vachek 2 1 Revmatologický ústav, Praha, a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha 2 Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha Dnavá artritida náleží

Více

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová OSTEOPORÓZA Markéta Vojtová Kost 1 Metabolicky aktivní orgán mechanická role + zásobárna minerálů organická složka (osein = kolagenní fibrily) anorganická složka (Ca, P, F) Maximum kostní hmoty 3. dekáda

Více

Artrózy. Machartová L., Štrosová L. 10.11. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Artrózy. Machartová L., Štrosová L. 10.11. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Artrózy Machartová L., Štrosová L. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11. 2012

Více

Zobrazení zánětů kolena

Zobrazení zánětů kolena Zobrazení zánětů kolena J.Brtková FN a LFUK v HK artritis (gonitis) aktivovaná synoviální výstelka kloubu: synovitis zbytnění a hyperémie měkkých tkání kloubu zmnožení synoviální tekutiny destrukce chrupavky

Více

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich

Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich Vápník v prevenci a léčbě osteoporózy M. Stránský ISPM UNI Zürich VI. Západoslovenské dni o osteoporóze Nitra 7. -8.2.2008 Osteoporóza je dětská nemoc (Kasper) Definice osteoporózy Osteoporóza je systémové

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 10 Ukončení léčby... 10 Zahájení léčby novým přípravkem... 10

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls103000/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU ZOMACTON 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2 KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Somatropinum* 10 mg (10

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls219612/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP. Helena Smítková KTL FN Motol, 2007

Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP. Helena Smítková KTL FN Motol, 2007 Patofyziologie hybného systému pro Bc FTP Helena Smítková KTL FN Motol, 2007 Systémová onemocnění pojiva (kolagenózy, systémová autoimunitní onemocnění) Chronicita Variabilní průběh Invalidizace + vyšší

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS)

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) Verze č 2016 1. CO JE CAPS 1.1 Co je to? Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) nebo také

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Onemocnění kosterních svalů

Onemocnění kosterních svalů Onemocnění kosterních svalů norma norma Sval.dystrofie Sval.dystrofie MYOPATIE Vrozené svalové dystrofie myotonie a kanalopatie kongenitální metabolické mitochondriální Získané zánětlivé endokrinní u systémových

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Myopatie u koní nozologické jednotky

Myopatie u koní nozologické jednotky Myopatie u koní nozologické jednotky SAR Nutriční myodegenerace (NMD) Polysaccharide storage myopathy (PSSM) Rekurentní zátěžová rabdomyolýza (RER) Atypická myoglobinurie Elektrolytové dysbalance? Nutriční

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Norifaz 35 mg potahované tablety

Norifaz 35 mg potahované tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls18991/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Norifaz 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls107100/2012 a sukls107107/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls107100/2012 a sukls107107/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls107100/2012 a sukls107107/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Purinol 100 mg Purinol 300 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Výživa při prevenci a léčbě onemocnění dnou. Monika Starostková

Výživa při prevenci a léčbě onemocnění dnou. Monika Starostková Výživa při prevenci a léčbě onemocnění dnou Monika Starostková Bakalářská práce 2017 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Výživa při prevenci a léčbě onemocnění dnou. Je změřena na problematiku nemoci

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou korelát t v EMG? Pilotní studie Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou -restless legs syndrome (RLS) švédský neurolog Karl

Více

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna tableta obsahuje 52,92 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 1. CO JE JIA 1.1 Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované přetrvávajícím

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Zánětlivá onemocnění pojiva

Zánětlivá onemocnění pojiva Zánětlivá onemocnění pojiva Autoimunitní choroby přítomnost orgánově specifických PL thyreogastrická skupina Hashimotova thyreoiditida, perniciózní anémie přítomnost orgánově nespecifických PL systémová

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Dna - nemoc nejen králů

Dna - nemoc nejen králů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Dna - nemoc nejen králů Bakalářská práce v oboru Nutriční terapeut Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Kamila Jančeková Autor: Kateřina Vítů Obor: Nutriční terapeut

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19177/2006

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19177/2006 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19177/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-ALLOPURINOL tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS)

Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) Verze č 2016 1. CO JE CAPS 1.1 Co je to? Periodické syndromy asociované s kryopyrinem (CAPS) nebo také

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221098/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve,

Více

Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ FYZIOTERAPIE bakalářské studium Název předmětu : PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Rozvrhová zkratka : PFY/RA02 Rozvrh výuky : 5 hodin seminářů 5 hodin praktických

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls170515/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Risedronat Mylan 35 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXIUM 500 500 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tvrdá tobolka obsahuje calcii dobesilas monohydricus 500 mg. Úplný seznam pomocných

Více