Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích"

Transkript

1 Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích S K Á C E L O V Á M.

2

3 Krystaly indukované artropatie ONEMOCNĚNÍ KRYSTALY I. Dnavá artropatie natrium urát II. Chondrokalcinóza kalcium pyrofosfát III. Kalcifikující tendino-, entezo-, periartropatie hydroxyapatit IV. Kalciumoxalátové kalcifikace oxalát

4 Epidemiologie Typický věk M: Ž:>60 let Poměr muži:ženy 2-7 : 1 Prevalence ( /1000) muži: 5 28; ženy: 1-6 Incidence ( /1000/rok) muži: 1-3; ženy: 0.2 Geografický výskyt Genetické asociace Faktory zevního prostředí celosvětový vrozené enzymatické poruchy porucha exkrece k. močové dieta, léky, toxiny

5 Artritis urica Jedna z nejstarších známých forem artritidy Podagra, cheiragra, gonagra, gout, Gicht Primární dna (90%) vs. sekundární dna

6 Primární dna Porucha metabolismu purinů eventuálně abnormální exkrece kyseliny močové V 1% se jedná o specifikovatelný enzymatický defekt (hypoxantin guanin fosforibosyltransferasa HGPRT či zvýšená aktivita fosforibosylfosfát syntetázy PRPP) Lesh Nyhenův syndrom- ( v ranném dětství mentální retardace, automutilace, chorea, atetóza, spasticita, hyperurikémie, dna) Von Gierkova choroba (deficit G6P)

7 Primární dna rizikové faktory Mužské pohlaví Věk nad 40 let Obezita Rodinná anamnéza Alkohol Renální nedostatečnost Hypertenze

8 Sekundární dna Nadprodukce kyseliny močové Myeloproliferace Lymfomy Hemoglobinopatie Psoriaza Chemoterapie Hemolytická anemie Snížení exkrece KM Chronické renální selhání Otrava olovem Léky Laktátová acidóza Hyperparathyreóza

9 Sekundární dna Neznámé mechanismy Sarkoidóza Hypoparathyreóza Pagetova choroba Downova choroba

10 Sekundární dna Léky způsobující nadprodukci KM Etanol Fruktóza Cytotoxické léky Vitamin B12 Warfarin Léky snižující exkreci Etanol Salicyláty Diuretika CyA, levodopa, laxantiva, nitroglycerin, etambutol, pyrazinamid, vasopresin.

11

12

13 Klinická manifestace Akutní dnavý záchvat Monoartikulární zánětlivá artritida 1. MTP kloub-podagra V noci či nad ránem Teplota, únava, nevolnost, anorexia Zarudnutí, extrémní bolestivost, lesklá kůže, celulitida, tenosynovitida, burzitida Exces v jídle a alkoholu, choroba, operace, trauma, zahájení terapie Ústup za 5-7 dní Mezi ataky asymptomatický Rekurence ataku velmi pravděpodobná, do 5 ti let 78% Přibývá pacientů s atypickým průběhem!

14 Chronická tofozní dna depozita natrium urátu v pojivových tkáních po 3-12 letech neléčené dny KLINICKÝ OBRAZ polyartikulární postižení migrující charakter artritidy VYŠŠÍ RIZIKO VZNIKU muži + špatná kompliance, abusus alkoholu, diuretika starší nemocní + diuretika, OA rukou, RI transplantovaní + CyA, diuretika myeloproliferativní onemocnění, enzym. poruchy

15 Chronická tofozní dna Lokalizace dnavých tofů: OA drobné klouby, bursa olecrani, zevní ucho,i.mt, srdeční chlopně, páteř

16

17 Klasická atypická dna KLASICKÁ DNA bez věk. omezení >postiženi muži akutní monoartritida asymetrické postižení klouby DK tofy vzácné dif.dg.: septická artritida ATYPICKÁ DNA starší osoby muži = ženy chronická polyartritida symetrie i asymetrie klouby DK i HK tofy časté dif.dg.: RA, OA

18 Základ diagnostiky průkaz krystalů natrium urátu polarizační mikroskop elektron. mikroskopie infračervená spektroskopie rentgenová difrakce nepřímé techniky

19

20 ACR kriteria pro dnavou artritidu A. průkaz krystalů natrium urátu v synoviálním výpotku nebo v tofu B. přítomnost 6 z následujících kritérií maximum zánětu první den více než jedna ataka monoartritida zarudnutí kůže nad kloubem bolest a otok 1. MTP splněno 6 a více kriterií jednostranné postižení 1. MTP Senzitivita 87,6% unilaterální postižení tarsu Specificita 97,2% podezření na přítomnost tofu hyperurikemie asymetrický otok subkortikální cysty, žádné eroze negativní kultivace výpotku

21 Terapie dny Asymptomatická hyperurikemie výskyt až v 15% populace, dna v 1% populace většina jedinců nikdy dnu nedostane, riziko nefrolithiázy je poměrně malé urikemie opakovaně vyšší než 540 μmol/l riziko orgánových komplikací vhodné léčit pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem vhodné léčit

22 Léčba akutního dnavého záchvatu o o o o aplikace chladu ihned zahájit protizánětlivou léčbu (čas je důležitější než výběr léku) NSA, kolchicin, kortikosteroidy (i.a. nebo systémově, ACTH) etablovaná diagnóza nekomplikované dny NSA o nepřijímá ústy, aktivní vřed, renální insuficience kortikosteroidy o nejistá diagnóza, kontraindikace NSA - kolchicin

23 Nesteroidní antiflogistika lék 1.volby indometacin 4x50mg 3x50mg ibuprofen 3x800mg 3x600mg diflofenak 3x50-75mg 3x25mg COX-2 inhibitory (bezpečnější) vředová choroba GD warfarinizace

24 Kolchicin Léčba akutního záchvatu p.o. 1mg 0,5mg/2hod max.6mg/den i.v. větší riziko nežádoucích účinků především pacienti s diagnostickou nejistotou, s kontraindikací NSA ČASNÉ NASAZENÍ! Profylaxe 1-3 x 0,5mg/den rekurentní ataky při normourikemii, zahájení terapie alopurinolem nebo febuxostatem NÚ: GI toxicita, neuropatie, myopatie, myelosuprese Interakce: cyklosporin, hypolipidemika

25 Kortikosteroidy podání v případě KI či intolerance NSA & kolchicinu intraartikulární podání monoartritida p.o. prednison mg/den (7-9 dnů) polyartikulární forma (ACTH)

26 Alopurinol p.o. 200mg/den ( mg/den) redukce dávky u RI (dle GF) riziko lékových interakcí: + AZA myelosuprese + 6 merkaptopurin - myelosuprese + CFA - myelosuprese + ampicilin exantem NÚ:gastrointestinální potíže, útlum kostní dřeně, hepatotoxicita, hypersenzitivní syndrom

27 Ovlivnění hladiny kyseliny močové během akutního zánětu Neovlivňovat! pokles urikemie může prodlužovat záchvat nebo vyvolat záchvat nový vyčkat až do odeznění záchvatu u pacientů užívajících léky ovlivňující urikemii neměnit v průběhu záchvatu dávky

28 Léčba hyperurikemie Nefarmakologická redukce váhy abstinence redukce množství purinů v potravě terapie asociovaných onemocnění chirurgická léčba Farmakologická urikosurika urikostatika alopurinol febuxostat nové léčebné postupy PEG urikáza inhibice interleukinu 1

29 Alopurinol Kdy je indikovaný? dnavá artritida > 3 ataky/rok dnavá artritida + urikemie > 540 μmol chronická tofózní dna výskyt komplikací dny postižení ledvin nefrolithiasa Kdy je nevhodný? při akutním dnavém záchvatu v plné dávce při riziku lékových interakcí v plné dávce u pacientů RI Vhodné je profylaktické podávání NSA nebo kolchicinu při zahájení podávání alopurinolu.

30 Febuxostat selektivní inhibitor xantinoxidázy metabolizován v játrech 80 mg denně Indikován u pacientů, kteří nesnášejí alopurinol, nebo kteří mají KI k jeho podávání Dále indikován u pacientů, kteří nedosáhnou terapeutického cíle ani při podávání maximálně doporučovaných dávek alopurinolu, nebo dávek pacientem max. tolerovaných či individuálně možných KI: alkoholická hepatopatie, závažná ICHS, pokles renálních funkcí pod 20ml/min clearance kreatininu, pacienti vyžadující léčbu plnými dávkami azathioprinu NÚ: tolerance dobrá, 3-5% elevace jaterních testů, nesignifikantně vyšší výskyt kardiovaskulárních příhod

31 Urikosurika Inhibice renální reabsorpce kyseliny močové, zvýšení eliminace kyseliny močové vhodné: u hypoexkretorů KM (< 1,8mmol/den) nevhodné: renální insuficience, lithiasa, nízký objem moči probenecid (BENEMID) benzbromaron (DESURIC) sulfinpyrazon azaproprazon V ČR nejsou registrovány

32 Nové léčebné postupy PEG urikáza: pro léčbu pacientů dnou, kteří jsou refrakterní na konvenční způsoby léčby, 8 mg i.v. každé 2 týdny, vysoká cena, u nás není registrována Inhibice interleukinu 1 canakinumab, anakinra

33 Chondrokalcinóza Krystaly kalcium pyrofosfát dihydrátu ( CPPD) recidivující záchvaty epizodické artritidy (především velké klouby) s nespec. humorální odezvou, sekundární osteoartróza případně destruktivní artropatie Sporadická forma Familiární forma (Slovensko) Sekundární, asociovaná s jinými onemocněnímihyperparatyreóza, hypomagnezémie, dna, amyloidóza, osteoartróza, osteochondrodysplazie, stárnutí, M. Paget, akromegalie

34 Chondrocalcinóza, pyrofosfátová dna A) Pseudodna akutní zánětlivá artritida 25% B) Pseudorevmatoidní polyartikulární 5% C) + D) Pseudo-osteoartróza 50% s/ bez akutních atak E) Asymtomatická forma? F) Pseuoneutrofická s/ bez neuropatie vzácná Jiné formy: tofózní, spinální, crowned dens syndrom, spinální stenóza

35

36

37

38 Artritida s calcium oxalátovými krystaly Endstage renal disease, dialýza Syndrom krátkého střeva Nezvyklé diety (špenát, rebarbora, vitamin C) Deficience thiaminu Deficience B6 Primární oxalóza

39 Terapie kauzální léčba není známá NSA intraartikulární kortikoidy chondroprotektiva kolchicin revmatochirurgická léčba

40 Bazický calcium fosfát (BCP) Milwaukee shoulder - patří mezi lépe definované BCP syndromy OA Erozivní artritida spojená s BCP Akutní artritida s BCP krystaly Periartritida Tendinitida, burzitida

41 Artritida s calcium oxalátovými krystaly Endstage renal disease, dialýza Syndrom krátkého střeva Nezvyklé diety (špenát, rebarbora, vitamin C) Deficience thiaminu Deficience B6 Primární oxalóza

42 Jiné krystaly Lipidy Cholesterol Steroidy Kryoglobulin Charcot-Leydenovy krystaly (hypereosinofilie) Cystin Xantin

43

44

45

46 Endokrinní nemoci s revmatologickými symptomy AKROMEGALIE HYPOTYREÓZA HYPERTYREÓZA HYPERPARATYREÓZA HYPERKORTIZOLISMUS HYPOGONADISMUS

47 Některé z endokrinních chorob mají změny typické dovolující vyslovit podezření na základní chorobu, takových situací však není mnoho Část projevů je společných pro endokrinní i jiné choroby a nejsou zcela patognomické

48 Nejčastější revmatologické projevy u endokrinopatií: Osteopenie-osteoporóza % OP u dospělých endokrinní původ - centrální a periferní hypogonadismus - endo- a exogenní hyperkortizolismus - hypertyreóza - hyperparatyreóza Myopatie Artropatie Útlakové syndromy

49 Akromegalie Nadprodukce růstového hormonu v dospělosti Chronická stimulace osteoblastů, osteoklastů, fibroblastů, chondrocytů, svalových buněk Změna vzhledu, zvětšení aker, vnitřních orgánů

50 Akromegalie-klinické rysy

51 MSK symptomy u akromegalie 50-75% nemocných Pomalý vývoj, pozdní manifestace Akromegalická artropatie 1.fáze hypertrofie kl. chrupavek, synovie, měkkých tkání, hyperplazie burz - symetrické postižení-kolena, kyčle, ramena, MCP, PIP a DIP rukou - artralgie, otok, laxita ligament, kloubní nestabilita, hypermobilita 2.fáze degenerace chrupavek - předčasná OA

52 MSK symptomy u akromegalie Axiální postižení - u 50%, bolest a ztuhlost dolních zad - normální pohyblivost Sy karpálního tunelu - u 30-50%, často bilaterální Myopatie - u 50%, proximální sval. slabost, myalgie, sval. hypertrofie - normální sval. enzymy i EMG

53 RTG změny u akromegalie rozšíření kloubní štěrbiny (MCP) periostální apozice (falangy, obličejové kosti) deformace epifýz páteř: rozšíření i.v. prostorů kalcifikace vazů

54 Nemoci štítné žlázy Hypotyreóza I. RA like artropatie - depozice mukopolysacharidů - ranní ztuhlost, artralgie, otoky a zhrubění: kolena, RC, MCP a PIP - výpotek: nezánětlivý,hyperviskózní, krystaly CPPD - rtg: chondrokalcinosa

55 Hypotyreóza II. Krystalové artropatie - častější výskyt CPPD artropatie - hyperurikémie častá, dnavé záchvaty vzácně Tenosynovitis flexorů ruky, edém ligament. carpi transversum, infiltrace perineuria a endoneuria mukopolypeptidy, neuronální metabolická dysfunkce >> Syndrom karpálního tunelu

56 Hypotyreóza III. Proximální myopatie - u 25% nemocných s myxedémem - sym.proximální sval.slabost, generalizované myalgie, ztuhlost svalů, křeče, hyporeflexie - elevace CK, AST, LDH - EMG normální, myopatický nález - svalová biopsie: intersticiální edém, atrofie vláken II.typu

57 Hypertyreóza I. Proximální myopatie - běžná u plně rozvinuté hypertyreózy (80%) - sval. dysfunkce způsobená tyreoid. hormony a katecholaminy - prox.sval. slabost, myalgie, ztuhlost, křeče, tremor, hyperreflexie - normální sval.enzymy - EMG myopat.+- fibrilace - biopsie normální nebo atrofie

58 Hypertyreóza II. Tyreoidální akropachie - U 1% G-B nemoci - otok prstů - clubbing - asym.periostitida

59 Pretibiální myxedém - u 5-10% G-B - nadprodukce MPS fibroblasty - podkožní tuhé infiltráty, zarudnutí, svědění, lymfedém - bérce, dorsa rukou, nohou Hypertyreóza III.

60 Hypertyreóza IV. Osteoporóza - vyšší kostní obrat (stimulace osteoklastů, ztráty Ca a P močí a stolicí) - vyšší riziko u postmenopausálních žen se substitucí tyr. hormony Sdružení autoimunitních chorob štítnice s RA, SLE, SS, PMR, TA

61 Hyperparatyreóza I MSK projevy u primární (20%) i sekundární (25%) HPPT Vliv PTH na kost: stimulace osteoklázie a fibrózní přestavby Variabilní změny, nerovnoměrné postižení skeletu Kostní resorbce subperiostální, intrakortikální, trabekulární, subchondrální, subligamentózní

62 Hyperparatyreóza II Postižení skeletu - Demineralizace skeletu - k. resorpce subperiostální - kostní eroze, cysty, hnědé tumory - osteitis fibrosa cysticahyperparatyreosní osteodystrofie - kostní bolesti, deformity, patol. fraktury - k. sklerosa, periostitidy

63 Rtg změny při HPPT

64 Rtg obraz HPPT

65 Rtg obraz HPPT

66 Hyperparatyreóza III Manifestace kloubní : 1. RA like artropatie symetrická artritis: ruce, zápěstí, ramena, kolena, rtg eroze + reaktivní osteoprodukce 2. Krystalové artropatie - chondrokalcinosa u 20-40%, hyperurikémie 3. Kloubní laxita, ruptury šlach

67 Hyperparatyreóza IV Neuromuskulární symptomy : - svalová slabost, únavnost - symetrická proximální myopatie DKK - další neurol.projevy: hyperreflexie, fascikulace jazyka, parestezie, sval.křeče - svalové enzymy normální - EMG myogenní + neurogenní postižení - biopsie: atrofie sval.vláken II. typu

68

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum)

TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) sp.zn.sukls74000/2013 a sukls74025/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TEGRETOL CR 200 TEGRETOL CR 400 Tablety s prodlouženým uvolňováním. (Carbamazepinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více