Výsledky nominací do Sněmovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky nominací do Sněmovny"

Transkript

1 ODS Brno-město ODS Brno-venkov Ročník 14, číslo 5 OS ODS Brno-město a Brno-venkov Listopad 2005 Výsledky nominací do Sněmovny V říjnu jednaly oblastní sněmy ODS Brno-město i Brno-venkov. Hlavní náplní jednání obou sněmů byly nominace kandidátů za oblastní sdružení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Níže uvádíme pořadí nominovaných kandidátů za obě oblastní sdružení. Konečnou podobu kandidátní listiny za Jihomoravský kraj sestaví regionální sněm 12. listopadu Vážení členové, máme za sebou nejdůležitější povinnost v tomto půlroce. Proběhly místní sněmy, které nominovaly kandidáty ODS do Poslanecké sněmovny. Úspěšně jsme zvládli také nominace na oblastních úrovních. V sobotu 12. listopadu 2005 proběhne regionální sněm, který finálně sestaví kandidátní listinu ODS pro Jihomoravský kraj. Příští rok nás čeká volební maratón. Budeme muset zvládnout volby do Poslanecké sněmovny, primární volby do Zastupitelstva města Brna, primární volby do zastupitelstev brněnských městských částí a zastupitelstev obcí, primární volby do Senátu, komunální volby do zastupitelstev obcí, brněnských městských částí a do Zastupitelstva města Brna a volby do Senátu. Práce tedy máme požehnaně. Věřím, že ji úspěšně zvládneme a příští rok touhle dobou budeme moci v komunální sféře navázat na úspěšnou práci v současném volebním období a realizovat Modrou šanci na celostátní úrovni. Letos nás čeká ještě jedna významná událost. V Brně se 26. a 27. listopadu bude konat kongres ODS. V jistém smyslu bude startem k volebním bojům v nadcházejícím roce. Udělejme vše pro to, abychom do cílů doběhli vždy jako první. MILAN VENCLIK KONGRES V BRNĚ! Dovolujeme si informovat, že letošní kongres ODS proběhne ve městě Brně. Bude se konat v sobotu a neděli 26. a 27. listopadu na nové scéně Městského divadla Brno. Kandidáti za ODS Brno-město VÁCLAV MENCL kandidát na lídra ODS v Jihomoravském kraji 1. Petr Pleva Lídr ODS Brno-město 2. Dana Filipi Kandidátka 3. Robert Kotzian Kandidát 4. Petr Adámek Kandidát 5. Vladan Krásný Kandidát 6. Jan Karásek Kandidát 7. Dana Winklerová Kandidátka 8. Evžen Šik Kandidát 9. Jiří Lahoda Kandidát 10. Veronika Apolenářová Kandidátka 11. Miroslava Kolečková Kandidátka 12. Věra Brožová Kandidátka 13. Taťána Absolínová Kandidátka 14. Eva Koukalová Kandidátka Kandidáti za ODS Brno-venkov 1. David Šeich Lídr ODS Brno-venkov 2. Karel Švábenský Kandidát 3. Igor Poledňák Kandidát 4. Michal Kadlec Kandidát 5. Vladimír Ryba Kandidát 6. Vladimír Šmerda Kandidát 7. František Dobeš Kandidát 8. Pavel Grygar Kandidát 9. Martina Bojanovská Kandidátka 10. Petr Klíma Kandidát 11. Lubomír Kincl Kandidát 12. Roman Sládek Kandidát 13. Michaela Kalinová Kandidátka 14. František Pejřil Kandidát 15. Vladimír Krofta Kandidát 16. Karel Souček Kandidát 17. Lenka Katolická Kandidátka 18. Jiří Urbánek Kandidát 19. Jitka Kvíčalová Kandidátka 20. Zuzana Macová Kandidátka 1

2 Německé volby vzkaz ODS nebo spíš voličům? Dle mého názoru se začíná vytvářet zcela mylná paralela mezi německými volbami a možným výsledkem voleb v České republice v roce Paralela mezi oběma volbami rozhodně neplatí. Za prvé - obě země prošly jiným vývojem. Němci zhýčkaní státem blahobytu pěstovaným konzervativními i socialistickými vládami se nedokáží vzdát těchto přežitků i v době, kdy je jejich neudržitelnost do očí bijící. Ani v době, kdy setrvávání na lodi sociálního státu se podobá spíše tančení na Titaniku. Češi si naproti tomu zvykli, že v zájmu budoucího blahobytu je možné si i dočasně utáhnout opasky a nemají hrůzu z pojmu reforma. Za druhé - CDU-CSU přišla s novým tématem rovné daně na poslední chvíli a voliči tradičně překvapení jakéhokoli druhu nesou velmi těžce. ODS svou koncepci rovné daně popisuje více jak sedm let. Za třetí - v Německu je zásadně odlišné složení politické scény. V Německu existuje silná liberální strana (FDP), v České republice se preference čistě liberální strany (US) pohybují pod hranicí volitelnosti. V Německu existuje silná strana Zelených, v České republice jsou rovněž Zelení pod hranicí volitelnosti. Česká republika má naopak silný fenomén komunistů, který v Německu nemůže najít protiváhu. Rozdělení politických sil v Německu je zcela odlišné a tudíž nemůže být bezprostředně srovnáváno. To vše je podružné, podstatné je, že nejde o zprávu jen pro ODS, ale především pro české voliče. ODS si může z německých voleb odnést maximálně informace, že voliči jsou schopni na poslední chvíli změnit své preference podle líbivého obličeje a nikoli podle volebního programu a téměř 4 let mizerného vládnutí. Líbivý obličej dokonce nemusí být ani nový. To je rozdíl od české ČSSD, která své obličeje vystřídala již čtyřikrát. Voliči jsou schopni uvěřit, že třikrát rozvedený Schroeder a čtyřikrát rozvedený Fischer jim budou tentokrát věrní. To je důvěra skutečně slepá a nebezpečná především pro voliče samotné. ODS si musí z německých voleb odnést vážné poučení, že svá témata musí trpělivě, opakovaně a srozumitelné občanům vysvětlovat, že je třeba socialistickým populistům stále čelit a vysvětlovat, že krátkodobé úplatky si občané vzápětí zase sami zaplatí. Zajímavé je poučení plynoucí z německých voleb pro voliče. Jako volič bych měl z německého volebního výsledku šílenou hrůzu. Raději bych všechny hlasy naházel buďto sociální demokracii nebo ODS. Všechno jen ne tento pat! Jako volič bych měl hrůzu, že moje země skončí v této plichtě, že ekonomika půjde logicky pod kytičky, že já jako občan budu mít špatné životní podmínky a nezaměstnanost se bude zvyšovat. Z tohoto německého Eintopfu bych měl panickou hrůzu a jako občan České republiky bych učinil všechno pro to, aby naše země při volbách v červnu 2006 v takovém zoufalém patu neskončila. Bylo by to neštěstí pro českou ekonomiku, pro nutné reformy a především neštěstí pro naše občany. Občané se musí rozhodovat podle toho, co je pro ně maximálně výhodné. Již příliš dlouho trpíme v České republice slabými vládními většinami. Česká republika a její občané si zaslouží vládu se silným mandátem. Takovou vládu, která dokáže uskutečnit potřebné reformy, rozhýbat ekonomiku a poprat se se zvyšující se nezaměstnaností. Po čtyřech letech mohou takové silné vládě vystavit nekompromisní účet za její činy, protože odpadnou výmluvy na řadu dalších koaličních partnerů. Nejhorší, co by české občany mohlo potkat, je rozložení sil do německé plichty, to by totiž nejvíce odskákali oni sami. Proto z německých voleb plyne značné poučení především pro české voliče samotné. DAVID ŠEICH Kampaň Mladých konzervativců Přinášíme Vám dvě ukázky z nejnovější kampaně Mladých konzervativců. Autorem a zpracovatelem obou obrázků je brněnský člen celostátního výkonného výboru Mladých konzervativců Jiří Němec! 2

3 Projev poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně na Silniční konferenci Vážený pane hejtmane, pane primátore, dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych poděkoval za pozvání na konferenci. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, a- bych se dotkl několika základních dilemat dopravní politiky EU. Možná si řeknete, že je to ode mne příliš troufalé, protože nejsem dopravním odborníkem. Navíc, jako poslanec EP mám za sebou teprve jeden rok praxe v evropském politickém prostředí. Svými kritickými poznámkami k dopravní politice EU proto riskuji, že mne zařadíte mezi tzv. moderní politiky. S definicí moderního politika kdysi přišel Winston Churchill. Za prvního z nich označil Kryštofa Kolumba a použil při tom přibližně tato slova: Když Kolumbus odstartoval, nevěděl kam pluje. Když potom přistál, netušil kde je. A když se vrátil, neměl zdání o tom, kde vlastně byl. Proto prosím o jistou míru shovívavosti, pokud se vyjádřím jako moderní politik. Decoupling Evropská dopravní politika vychází z premisy, že je možné mít pomalejší nárůst dopravy než je růst HDP. Jinými slovy, hovoří se o odstranění vazby mezi růstem HDP a růstem dopravy. Domnívám se, že tato myšlenka vyjadřuje pouze zbožné přání některých politiků. Statistická data, která jsou k dispozici, však jasně ukazují, že důsledkem rostoucího HDP je neméně rychlý růst dopravy. Politika EU založená na představě rostoucího HDP při stagnující dopravě vedla k hrubému podcenění dopravní problematiky obecně, zejména k podcenění významu infrastruktury pro silniční dopravu, která v rámci EU představuje více než 90% pozemní dopravy osob i zboží. Nebezpečí spočívající v tom, že ekonomika zemí EU - a naše především - bude negativně ovlivněna nedostatečnou silniční infrastrukturou je třeba brát stejně vážně, jako nebezpečí skokového růstu ceny ropy nebo nedostatku elektrické energie. Velmi důležitým kritériem při posuzování jednotlivých druhů dopravy je jejich vztah k veřejným financím. Odhaduje se, že celkový dopad silniční dopravy do veřejných financí v rámci EU 15 činil v roce 2003 plus 200 mld. Eur. Naproti tomu železniční doprava je v EU 15 ztrátová ve výši cca 60 mld. Eur. Podobně daňový poplatník v těchto zemích zaplatí dalších zhruba 40 mld. Eur na dotace městské hromadné dopravy. Silniční dopravě hrozí, že se stane o- bětí svého úspěchu. Protože současný politický trend v EU spočívá nikoliv v podpoře úspěšných, ale naopak v jejich trestání dalším zdaněním. Propojení starých a nových členských zemí Je logické očekávat, že se rozšíření EU významně projeví i v budování dopravní infrastruktury propojující staré a nové členské země. Optimistická o- čekávání jsou mnohými politiky přiživována dodnes. Položme si však otázku nakolik jsou očekávání finančních prostředků EU na silniční dopravní projekty reálná, když: EU dosud neschválila finanční perspektivu na roky 2007 až 2013 (tato klíčová otázka nemá být otevřena ani na nejbližším summitu, který se bude konat ) dosavadní jednání naznačují, že výdajový strop EU se má v příštím plánovacím období snížit z 1,24 % HDP na cca 1,06 % Francie dala najevo zásadní nesouhlas s omezením finančních prostředků na zemědělství, které spotřebovává téměř polovinu všech výdajů EU přetrvává nevyváženost v podpoře jednotlivých druhů dopravy (ze schválených 30 prioritních projektů je 16 železničních, 3 jsou vícemodální (železniční a silniční) a pouhé 2 jsou čistě silniční) zcela zjevně jsou za prioritní považovány již rozestavěné projekty ve starých zemích současné prostředky EU nedostačují na pokrytí ročních výdajů ani u těchto projektů. Image silniční dopravy Až začnou dnešní batolata chodit do práce, budou nároky na dopravu o 100 % vyšší než dnes. Jediný způsob dopravy, který je schopen z velké části takové nároky uspokojit je silniční doprava. Dnešní mladá generace je vedena k přesvědčení, že auta a dálnice jsou něco špatného. Jestli se má proti něčemu bojovat, pak jsou to negativní vlivy silniční dopravy, nikoliv doprava samotná. Silniční doprava má bohužel daleko horší image, než odpovídá jejím výsledkům. Ve srovnání s rokem 1985 jsou emise škodlivin u srovnatelných vozů minimálně o jeden řád nižší. Protože byl podniknuta opatření ke snížení znečištění ovzduší i v jiných oblastech, kvalita ovzduší se ve většině měst EU stále zlepšuje. To samozřejmě nesmí vést k uspokojení. Je řada lidí, kteří se domnívají že zlepšení ekologických parametrů silniční dopravy je právě jejich zásluhou. Podle mého soudu se však o tento zjevný pokrok zasloužili daleko více lidé starající se o technický pokrok, než ti, kteří zvolili nátlakovou formu politického boje. Hraniční efekt v zemích EU Jestliže státní hranice odděluje dva sousední regiony nebo města, pak doprava mezi nimi představuje jen asi pětinu až dvacetinu toho, jaká by existovala, pokud by zde hranice nebyly. Tak jak bude pokračovat evropský integrační proces, poroste nutně doprava zejména mezi těmito regiony. Ne všichni, kteří integrační proces v EU podporují si toho jsou vědomi. Pokračování na str. 5 3

4 Hra o Ústavu Evropská ústava (Ústava) měla být dalším článkem série smluv ve stále u- rychlovaném procesu evropské integrace. Na časové ose je možné ukázat, jak se od přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986 neustále zkracovaly intervaly mezi jednotlivými smlouvami. Od Jednotného evropského aktu do Maastrichtské smlouvy uplynulo 6 let. Od Maastrichtské smlouvy do Amsterodamské smlouvy uplynulo 5 a tři čtvrtě roku. Od Amsterodamské smlouvy do Smlouvy z Nice uplynuly 3 a půl roku. Od Smlouvy z Nice k podpisu Ústavy uplynuly pouhé 2 a tři čtvrtě roku. Smlouva z Nice, která umožnila přijetí ČR, vstoupila v platnost až v únoru Již o rok dříve, v únoru 2002, začal pracovat Konvent o budoucnosti Evropy, který vyprodukoval Ústavu. Tehdy však EU mohla sotva hodnotit fungování Amsterodamské smlouvy, která vstoupila v platnost v květnu Rozhodně však nemohl nikdo v EU začátkem roku 2002 hodnotit fungování Smlouvy z Nice a výsledky takového hodnocení zohlednit při návrhu dalšího smluvního dokumentu Ústavy. Když v únoru 2003 vstupoval Konvent do závěrečné fáze své práce, ve které začal formulovat paragrafové znění Ústavy, začínala Smlouva z Nice teprve platit a EU čekalo rozšíření o 10 nových zemí... Stálým zrychlováním postupně vymizel z integračního procesu nesmírně důležitý zpětnovazební princip. Jestliže evropské elity přestaly považovat za důležité při přípravě nových smluvních základů zohledňovat fungování těch předchozích, je něco špatně. Je možné, pevně však doufám, že nepravděpodobné, že cíl, který sledují, je předem rozhodnutá celoevropská společenská konstrukce s předem daným harmonogramem. Asi je to však jen absence respektu k složitosti společenských dějů a slepé sociální inženýrství. Toto tempo začalo nástupem nové Evropské komise v roce Prvním škobrtnutím bylo odmítnutí Smlouvy z Nice v Irsku v červnu Další překážkou bylo polské a španělské veto na zasedání Evropské rady v prosinci 2003 v Bruselu, které zdrželo podepsání Ústavy. Nejvýznamnějším nárazem však bylo dvojí zamítnutí Ústavy v referendech ve Francii a Holandsku. Řada politiků vnímala Ústavu jako fatální mezník. Mnozí se neobávali vyslovovat patetické až šílené výroky, ani přímo či nepřímo vyhrožovat. Dnes víme, že Ústava je mrtvá. Pro některé je pouze u ledu a pro některé stále na živu. Mnoho vrcholných politiků do jejího schválení investovalo příliš mnoho svého politického kapitálu, než aby se jí jednoduše vzdali. Řada politiků proto doposud usiluje o protlačení Ústavy různými cestami. Jedni navrhují opakování neúspěšných referend, jiní její rozdělení na části a postupné schvalování. Fér hra ale znamená, že se napřed stanoví pravidla a podle těch se pak hraje. Dopředu se řeklo, že nutnou podmínkou pro platnost Ústavy je ratifikace všemi členskými zeměmi. To se nestalo a tak by Ústava neměla platit. I přes apokalyptické výroky některých politiků po dvojím odmítnutí Ústavy se žádný politický armagedon nekonal. EU v klidu funguje dál. Počet členských států stále narůstá, před dvěma lety to bylo 15, dnes 25, za několik let to bude 27 a možná i více. S rostoucím počtem států roste i různorodost zájmů, které se v EU střetávají. Cestou k jejich uplatňování není unifikace co nejvíce politik, co největší harmonizace právních systémů, zkrátka vymazávání rozdílů a zarovnávání všech na jednu úroveň. Realistickým a odpovídajícím řešením je EU s flexibilní architekturou, jak navrhuje poslanec ODS v Evropském parlamentu Jan Zahradil, kde si každá země bude moci svobodně vybrat stupeň své integrace v různých politikách. Sympatická by například byla možnost dobrovolného vyvázání se ze společné zemědělské politiky. Zemědělci takového státu by pak neinkasovali příslušné dotace, ale zároveň by se na ně nevztahovaly různé kvóty a regulační předpisy. Evropská rada vyhlásila na červnovém summitu období reflexe. Nelze nesouhlasit diskuse o budoucnosti EU je důležitá v podstatě vždy. Aby však měla smysl, musí mít prostor i kritické postoje. Laekenská deklarace, která položila základ Konventu, slibovala zajímavou, obsáhlou a užitečnou diskusi. Konvent však jednal v rozporu s tímto zadáním, byl manipulativně a nedemokraticky řízen. Více než třetina jeho členů měla nerovnoprávné postavení. V říjnu Evropská komise schválila tzv. Plán D (demokracie, dialog, diskuse), jehož cílem je zahájit diskusi v unijním měřítku o budoucnosti evropské integrace po dvojím odmítnutí Ústavy. V příslušné tiskové zprávě se nicméně uvádí, že...diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami.... Česká vláda však již dvakrát prokázala, že nemá velký smysl pro vyrovnanou diskusi. Dvakrát byly vyčleněny peníze na informační kampaň a dvakrát byly rozděleny téměř výhradně jen souhlasícím subjektům. Plánu D proto nelze příliš věřit. Cílem je možná vytvoření dojmu diskuse, možná snaha vybruslit z nezvládnuté ratifikace Ústavy a možná předehra k druhému kolu ratifikace. Výsledky Plánu D v červnu 2006 projedná Evropská rada a rozhodne o dalším o- sudu Ústavy. Zdá se tedy, že hra nekončí... ROBERT KOTZIAN 4

5 Plošné zvýšení platů není dobrou cestou Dokončení ze str. 3 Modální shift Modální shift je další velké téma evropské dopravní politiky. Modální shift, česky tedy přesun dopravy zejména ze silnic na koleje, může být za určitých o- kolností prospěšný. Bude-li výsledkem férové soutěže mezi jednotlivými druhy dopravy, bude všechno v pořádku. Modální shift však nesmí být politickým zadáním, které zneužije neprůhlednosti finančních toků a za extrémně velké náklady docílí nepatrných výsledků. Skutečný potenciál modálního shiftu je v každém případě daleko menší, než jsou očekávání veřejnosti. Důvod je nasnadě. Přesun nákladní silniční dopravy v objemu jednotek procent Nedávno byly zvýšeny platy lékařů v české kotlině o 8 procent. Není to poprvé a zřejmě ani naposledy. Lékařská profese také není jediná, které toto štěstí potkává. Předmětem této úvahy není složitě rozebírat, zda zaměstnancům v té čí oné profesi mají být zvýšeny platy. Zastávám názor, že lékaři, a vůbec všichni zaměstnanci, mají mít takové mzdy, jaké si za svoji odvedenou práci zaslouží. Co je ovšem zarážející, je způsob, jakým je přidáváno. Dokážete si představit soukromou firmu, která svým zaměstnancům, nebo konkrétněji, určité skupině zaměstnanců, přidá bez rozdílu stejně? A co víc, bez o- hledu na předchozí hospodářské výsledy firmy, bez ohledu na ekonomickou stabilitu a na budoucí finanční plánování? Bohužel, přesně to se stalo nedávno, při zvýšení platů lékařům a stává se to pravidelně při úpravách platů státních úředníků, soudců a dalších státních zaměstnanců. Obávám se, že tyto úpravy odměn za provedenou práci mají několik negativních dopadů z nichž jeden je nejvýraznější. Absence jakékoli motivace. Pro podnikatele, a to i pro lékaře na soukromé praxi, je důležitý zákazník. A to zejména jeho spokojenost a jeho věrnost. Z toho podnikatel žije, profituje a zajišťuje si svoji další existenci. Jeho motivací je tedy spokojený zákazník, který se v případě poptávky po službě vrací a zajišťuje mu tak důležitý finanční příjem. Jakou motivaci má tedy pracovník, odvádějící svou práci v obvyklém standardu, bez špetky o- sobní iniciativy a pouze v rámci svých povinností, když se dočká stejného platového navýšení jako jeho kolega, který je jeho přesným opakem? A na druhou stranu, jakou má kolega motivaci, aby se takto dále snažil, když dostane přidáno stejně, jako jeho pasivní spolupracovník? Samozřejmě, existuje statut osobního ohodnocení, ale disponuje tato odměna skutečně takovým rozpětím, aby zajistila dostatečnou motivaci? Dalším nešvarem, provázejícím tuto plošnost, nyní skutečně ve vztahu ke zdravotnictví, jsou ekonomické výsledky. Je známo, že na tom české zdravotnictví není zrovna růžově. Neustálé finanční injekce nad rámec pojištění, mimořádné dotace, stále vyšší ztrátové hospodářství skutečně nevěstí nic dobrého. Snaha o zastavení těchto ztrát, například iniciativou krajů převést nemocnice na akciové společnosti, jsou blokovány současnou vládou, zejména její sociálně-demokratickou částí. Naopak jsou zdravotníkům a veřejnosti neustále předkládány návrhy, jejichž krkolomná pouť se vždy zastaví buď tam či onde, ale v konečném důsledku stále nedocházejí k naplnění. Na rovinu řečeno, bohudík že některé skutečně k naplnění nedocházejí. Ale vážně, skutečně je v této situaci vhodné přidávat by současná železniční síť nebyla schopna unést. plošně všem lékařům na platech? Krok krajů vytvořit z nemocnic obchodní společnosti je čistě pragmatický. Mimo jiných výhod, především v oblasti ekonomické, se tak vymaní z ministerského nařizování a budou si moci určovat platy sami na základě e- konomických výsledků. Je to první z pozitivních kroků, vedoucích k normálnímu, jasně a zdravě fungujícímu hospodaření. Jsem toho názoru, že kdyby výplata mzdy skutečně znamenala odměnu za provedenou práci, mohly by platy růst ještě rychleji. Ovšem ne každému, o- statně jak svého času prohlásil Tomáš Baťa st.: Všichni lidé mohou být boháči, jen jedna chyba jest v naší přirozenosti, že všichni lidé nemohou být stejně bohatými. Domnívám se, že k plošnému navýšení platů došlo na základě kombinace blížících se voleb a nedostatečně jasném a důrazném postoji při vyjednávání s různými druhy odborů a dalších skupin, které ve zdravotnictví působí a na zvýšení platů tlačili. Stalo se tak ke smůle všech, kteří na toto nesystematické zvýšení, prostřednictvím daní, přispěli. A pokud je na této domněnce alespoň špetka pravdy, dočkáme se do voleb určitě ještě dalších nedobrovolných příspěvků, o jejichž systematičnosti budeme velice pochybovat. MICHAL KADLEC Projev poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně... Závěr Z uvedených poznámek plyne následující závěr. Evropskou dopravní politiku je nutné přehodnotit. Silniční doprava nemá alternativu. Může být vhodně doplněna v určitých segmentech dopravního trhu. Nelze ji však ničím nahradit. Je třeba změnit priority veřejných rozpočtů na všech úrovních, zejména však na úrovni státní a na úrovni rozpočtu EU. Investice do rozvoje dopravní infrastruktury do značné míry podmiňují další rozvoj ekonomiky. Členské země EU by měly zásadně revidovat společnou zemědělskou politiku, která konzumuje téměř polovinu u- nijního rozpočtu. Část těchto peněz je třeba přesunout na rozvoj dopravní infrastruktury. Je také nezbytné širší zapojení soukromého sektoru do financování dopravních staveb. Řešení dopravních problémů je tak finančně náročné, že nelze očekávat řešení během několika let. Současný stav je však neudržitelný a je potřeba ho co nejrychleji změnit. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. Přeji Vám úspěšné jednání a příjemný pobyt zde v Karlových Varech. PETR DUCHOŇ 5

6 Česko-slovenské pravicové dny Začátkem října se ve Slavkově u Brna konal 3. ročník Česko-slovenských pravicových dnů. Hlavní pořadatelskou organizací byl Občanský konzervativní klub. Česko-slovenské pravicové dny jsou každoroční víkendové setkání pravicově orientovaných lidí z České republiky a ze Slovenska z řad pravicových občanských sdružení, politických stran, neformálních skupin a jednotlivců. Poprvé se Československé pravicové dny konaly v roce 2003 ve slovenském městě Veľký Meder. Druhý ročník se konal znovu na Slovensku, a to v Trenčianských Teplicích. Hosty letošního ročníku Česko-slovenských pravicových dnů byli poslanci Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil a Petr Duchoň, ředitel Občanského institutu Roman Joch, ekonom a analytik Pavel Kohout, analytik společnosti M.E.S.A. 10 Peter Pažitný, ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach, redaktor týdeníku Týždeň Martin Hanus, politologové Josef Mlejnek, Igor Skúpy, Pavol Krištof a David Hanák a analytik Inštitútu pre slobodnú spoločnosť Dalibor Roháč. Diskutovalo o řadě aktuálních otázek pravicové politiky. Těžištěm programu byly čtyři diskusní panely a beseda s poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem. V pátek večer hosté a účastníci debatovali o konzervatismu a liberalismu v 21. století, v sobotu dopoledne probíhala diskuse o českých a slovenských kořenech konzervatismu. Sobotní odpoledne patřilo již zmíněné besedě s poslancem Janem Zahradilem o současných výzvách pro středoevropskou pravici a panelové diskusi na téma budoucnosti evropské integrace po zamítnutí evropské ústavy. Sobotní část programu byla uzavřena promítáním amerického filmu Vrtěti psem. Sérií debat uzavřel nedělní panel na téma politicky udržitelné cesty demontáže sociálního státu. Příští ročník Česko-slovenských pravicových dnů se bude konat znovu na Slovensku, poblíž hranic s Českou republikou. Již nyní se lze těšit na zajímavé debaty o pravicové politice. ROBERT KOTZIAN V již třetím ročníku TUR- NAJE OSOBNOSTÍ V MALÉ KOPANÉ, který se uskutečnil 18. září na hřišti SK Moravská Slávia Brno, se tým FC ODS Brno umístil na krásném 6. místě z celkem 12 zúčastěných týmů. Náš tým tak porazil mezi jinými týmy MČ Brnostřed, Krajského úřadu JMK, Městské policie Brno či KDU-ČSL Brno-město. Sportovní svátek se konal pod záštitou poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a primátora statutárního města Brna Richarda Svobody. 6

7 Půlmilionové Brno Vždy jsem se domníval, že když se z nějakého města stěhují pryč jeho o- byvatelé, je to známkou úpadku daného města. A podle této logiky dnes město Brno upadá. Lidé, zejména ti úspěšnější a movitější se z něj stěhují pryč. Naštěstí pro Brno nemají namířeno daleko a nejčastěji se usidlují hned v sousedních vesnicích, jako jsou Moravany, Troubsko či Rozdrojovice. Brno tak o ně nepřichází úplně, jako kdyby se odstěhovali třeba do Prahy, ale jen z části. Tyto obce se díky tomuto procesu čím dál tím více stávají faktickými částmi Brna. Vzhledem k přirozenému vývoji města i s ohledem na historické zkušenosti se domnívám, že by se podobné okolní obce a městečka měly s Brnem co nejdříve sloučit. Mezi prvními by to přitom měly být (kromě výše zmíněných) také Modřice, Ostopovice, Popůvky, Šlapanice či Bílovice. Tyto obce jsou již dnes prakticky součástí Brna a jako jeho součást jsou i vnímány. Podívejme se např. na Modřice. Nejnavštěvovanější část Modřic, kterou je bezpochyby nákupní centrum Olympia, uvádí na svých webových stránkách jako svou poštovní adresu U dálnice 777, Brno-Modřice a jeho heslo zní Olympia centrum jako Brno. Dále pokud přijíždíte-li do Brna od Vídně, pak v Modřické komerční zóně uvidíte obrovský nápis na hale jedné z firem BRNO. Do Modřic vede také přímá linka tramvaje nejvýhodnější druh brněnské hromadné dopravy. Je přitom jasné, že bez těsného sousedství Brna by v Modřicích k tak nebývalému rozvoji posledních let vůbec nedošlo. Dalším příkladem mohou být Jinačovice, kde se nyní buduje obrovský sportovní areál. V této souvislosti se přitom zásadně hovoří o výstavbě městského golfové hřiště v Brně- Jinačovicích. Také to, že bez dopravní cedule dnes již nepoznáte, kde končí Brno a začíná obec Česká, o něčem vypovídá. Totiž o tom, že se Brno fakticky již zvětšilo, ale zatím na to nestačily zareagovat úřady. Neméně důležitou a přitom nesmyslnou skutečností je začlenění zhruba třicítky dalších obcí v okolí Brna pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice. To by se mělo u- rychleně změnit a to dokonce bez o- hledu na rozšiřování Brna. Je to možná jenom symbolika, ale velmi významná. Nenechme se přitom odradit výmluvami autorů reformy veřejné správy, že to z různých právních důvodů nejde. Musí to jít. Brno dnes stojí na počátku tvorby svého nového územního plánu. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby se již do tohoto územního plánu promítlo rozšíření města. Plán by tak získal na komplexnosti a hodnotě. Územní plán také musí najít dostatek prostoru pro další rozšiřování města v rámci města samotného a to z toho důvodu, aby i po rozšíření Brna nedocházelo k dalšímu odlivu lidí a firem za jeho hranice. Musí se najít dostatek prostoru pro novou residenční, komerční i průmyslovou výstavbu, stejně tak jako pro kvalitní městskou zeleň a další důležité funkční plochy. Přitom pole ani zahrádkářské kolonie do města nepatří. Velké město musí mít také efektivní správu. Podle mého názoru máme ve městě příliš mnoho městských částí v současnosti jich je 29 a po rozšíření města by jich mohlo být až 40. Přitom některé městské části mají 500 a jiné obyvatel. Neměli bychom se proto bránit debatě o efektivnějším u- spořádání městských částí. Nebojme se udělat méně větších částí. Vždyť dnešní městská část Brno-sever je dobrou ukázkou normálně fungující městské části, byť obsahuje tolik rozdílné katastry, jakými jsou Husovice a Soběšice. Jak tedy vidím město Brno v blízké budoucnosti? Vidím ho jako město rozšířené o své dnes již přirozené součásti a jako město vykonávající veřejnou správu pro okolní obce. Tedy jako město posílené geograficky, demograficky i významově. Město musí růst. Musí mít svoji perspektivu. A tou může být pro nadcházející léta půlmilionové Brno. RICHARD DUŘPEKT Tenisový loket 2005 V první říjnovou sobotu se sešli všichni příznivci bílého sportu na již 3. ročníku tenisového turnaje Tenisový loket. Turnaj ve čtyřhrách, pořádaný místními sdruženími ODS Jehnice a Útěchov, byl zorganizován v souvislosti s oslavou narozenin předsedy MS ODS Jehnice Bc. Petra Cecha. Tenisové klání proběhlo v prostorách kurtů TJ Mosilana Brno a z vítězství se mohla radovat dvojice Jonáš-Čejka. ŠÁRKA POHANKOVÁ 7

8 Zprávy z Jihomoravského kraje ÚVĚR ZA 2 MILIARDY KORUN V říjnu byly podepsány dvě úvěrové smlouvy a to smlouva, kterou podepsal Jihomoravský kraj s Evropskou investiční bankou na částku 1,2 miliardy korun a Správa a údržba silnic JMK ( příspěvková organizace kraje ) s ČSOB, a.s. na částku 850 mil. Kč. Tyto úvěry u- možní v krátkodobém časovém horizontu dvou let provést na území Jihomorav-ského kraje investice vyšší jak 3 miliardy Kč plošně po celém kraji a to především do infrastruktury kraje ( silnice, nemocnice ) a do technologií a biotechnologií, které povedou k vytvoření pracovních míst s velkou přidanou hodnotou. ROZPOČET KRAJE NA ROK 2006 Rada Jihomoravského kraje projednala návrh rozpočtu kraje na rok Rozpočet kraje počítá s celkovými příjmy ( mimo přímých nákladů na vzdělávání ) ve výši 5,343 miliardy Kč. V těchto příjmech se počítá s částečným čerpáním úvěru os Evropské investiční banky ve výši 610 mil. Kč, který bude jako zdroj mimo jiné sloužit k financování investičních akcí v rozsahu více jak 1,6 mld. Kč. Jihomoravský kraj také počítá s částkou 30 mil. Kč na jakožto rezervy k financování mimořádných potřeb v případě ekologických či přírodních katastrof. Konečné Jundrovský den sportu Za krásného počasí se v sobotu 24. září 2005 v areálu SK Brno - Jundrov uskutečnil pod záštitou 1. náměstka hejtmana JMK ing. Milana Venclíka již tradiční Jundrovský den sportu, na který nás pozvalo MS ODS Brno Jundrov. Jeho součástí byl III. ročník tenisového turnaje o Jundrovský pohár za účasti devatenácti dvojic tenistů, exhibiční fotbalový zápas mezi výběrem jundrovských osobností a výběrem ODS. Pod vedením mistrů ČR se všichni příchozí mohli naučit a vyzkoušet stále oblíbenější petanque. Zájmu dětí se těšil především skákací hrad a nafukovací míčová aréna, pro všechny návštěvníky pak bylo připraveno občerstvení, jehož součástí byla i na rožni opékaná kýta. Dopolední fotbalový zápas skončil remízou 3:3. Vítězem tenisového turnaje se po náročných vyřazovacích utkáních v podvečerních hodinách stala dvojice Ing. Machálek (člen MS ODS Brno-Jundrov) Ing. Čejka. Organizátorem celého Jundrovského dne sportu byla reklamní agentura Mr.MAGIC, s.r.o. MICHAL CHLÁDEK slovo k podobě rozpočtu bude mít Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. NEMOCNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Zastupitelstvo Jihomoravského kraje založilo sedm akciových společností, které by měli poskytovat na ú- zemí Jihomoravského kraje zdravotní péči a měli by nahradit činnost dosavadních příspěvkových organizací. Jedná se o nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově, Hodoníně, Vyškově, Ivančicích a Tišnově. Jihomoravský kraj si slibuje od tohoto kroku lepší efektivitu provozování těchto zařízení, což dokazuje i zkušenost z jiných krajů, kde takováto forma existuje již několik let a je zcela zřejmé, že v žádném případě nedochází ke snížení standardu pro pacienty a přitom je služba pro ně zabezpečována efektivněji a k plné spokojenosti pacientů. DESTINAČNÍ SPOLEČNOST Záměr založení Jihomoravské destinační společnosti, jejíž cílem je připravit nabídku aktivit pro turisty a zvýšit zájem turistů o Jihomoravský kraj. Bude se jednat o organizaci cestovního ruchu v JMK založené na spolupráci poskytovatelů služeb.pro návštěvníky. Prozatím se jeví jako možné založit zájmové sdružení právnických osob, kde by byl zastoupen jak veřejný (Jihomoravský kraj, Statutární město Brno), tak i soukromý sektor z oblasti cestovního ruchu reprezentovaný krajským zastopuením Svazu obchodu a cestovního ruchu, který sdružuje podstatnou část subjektů působící v této oblasti na území JMK. Jedná se o více jak 100 subjektů reprezentovaných Svazem podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Českou asocoací franchisingu, Asociací cestovních kanceláří apod. SVĚTOVÝ KONGRES CESTOVNÍ- HO RUCHU RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje bude reprezentovat náš kraj na 75. Světovém kongresu cestovního ruchu, který pořádá Americká asociace cestovních kanceláří ( ASTA ). ASTA je největší světová organizací sdružující profesionály v oblasti cestovního ruchu, která má přes členů ve 140 zemí světa. Česká republika zastoupena 10 kraji, se bude na tomto prestižním světovém kongresu presentovat formou výstavní expozice, televizního spotu a osobní presentace. Česká republika dostane na tomto kongresu největší prostor pro presentaci ze všech zemí Evropy. 75. Světový kongres se bude konat ve dnech v kanadském Montrealu. JIŘÍ KADRNKA Bulletin ODS je určen pro vnitřní potřebu OS ODS Brno-město a OS ODS Brno-venkov KONTAKT REDAKCE: Zámečnická 2, Brno, tel./fax: , tel.: , Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků. 8

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky Tabulka č. 1: Celkové pořadí soutěže Město pro byznys Jihomoravského kraje 2008 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ

SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586 626 705 700 769 866 923 1026 1064 975 1022

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne Materiál k bodu č. 2 programu: Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 12. zasedání konané dne 19. 6. 2014 Materiál k bodu č. 2 programu: Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje Projednáno: Materiál

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary

Koaliční smlouva pro volební období ve statutárním městě Karlovy Vary Koaliční smlouva pro volební období 2010-2014 ve statutárním městě Karlovy Vary 1. Zástupci politických subjektů hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), sdružení Alternativa a nezávislí kandidáti

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti:

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: škola demokracie a personální rezervoár politického systému? Josef Bernard 24.10.2014 Zdůvodnění existence územní samosprávy dle Sharpe 1970 Funkční argument

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce Ing. Luděk Tesař, Prostějov,

Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce Ing. Luděk Tesař, Prostějov, Finanční příležitosti obcí A hospodaření v roce 2017 Ing. Luděk Tesař, Prostějov, 3. 11. 2016 Pozvánka na seminář k rozpočtu obcí 29. 11. 2016 Olomouc www.regionservis.cz 1. 12. 2016 Kutná Hora www.regionservis.cz

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh. poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 776 Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více