Výsledky nominací do Sněmovny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky nominací do Sněmovny"

Transkript

1 ODS Brno-město ODS Brno-venkov Ročník 14, číslo 5 OS ODS Brno-město a Brno-venkov Listopad 2005 Výsledky nominací do Sněmovny V říjnu jednaly oblastní sněmy ODS Brno-město i Brno-venkov. Hlavní náplní jednání obou sněmů byly nominace kandidátů za oblastní sdružení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Níže uvádíme pořadí nominovaných kandidátů za obě oblastní sdružení. Konečnou podobu kandidátní listiny za Jihomoravský kraj sestaví regionální sněm 12. listopadu Vážení členové, máme za sebou nejdůležitější povinnost v tomto půlroce. Proběhly místní sněmy, které nominovaly kandidáty ODS do Poslanecké sněmovny. Úspěšně jsme zvládli také nominace na oblastních úrovních. V sobotu 12. listopadu 2005 proběhne regionální sněm, který finálně sestaví kandidátní listinu ODS pro Jihomoravský kraj. Příští rok nás čeká volební maratón. Budeme muset zvládnout volby do Poslanecké sněmovny, primární volby do Zastupitelstva města Brna, primární volby do zastupitelstev brněnských městských částí a zastupitelstev obcí, primární volby do Senátu, komunální volby do zastupitelstev obcí, brněnských městských částí a do Zastupitelstva města Brna a volby do Senátu. Práce tedy máme požehnaně. Věřím, že ji úspěšně zvládneme a příští rok touhle dobou budeme moci v komunální sféře navázat na úspěšnou práci v současném volebním období a realizovat Modrou šanci na celostátní úrovni. Letos nás čeká ještě jedna významná událost. V Brně se 26. a 27. listopadu bude konat kongres ODS. V jistém smyslu bude startem k volebním bojům v nadcházejícím roce. Udělejme vše pro to, abychom do cílů doběhli vždy jako první. MILAN VENCLIK KONGRES V BRNĚ! Dovolujeme si informovat, že letošní kongres ODS proběhne ve městě Brně. Bude se konat v sobotu a neděli 26. a 27. listopadu na nové scéně Městského divadla Brno. Kandidáti za ODS Brno-město VÁCLAV MENCL kandidát na lídra ODS v Jihomoravském kraji 1. Petr Pleva Lídr ODS Brno-město 2. Dana Filipi Kandidátka 3. Robert Kotzian Kandidát 4. Petr Adámek Kandidát 5. Vladan Krásný Kandidát 6. Jan Karásek Kandidát 7. Dana Winklerová Kandidátka 8. Evžen Šik Kandidát 9. Jiří Lahoda Kandidát 10. Veronika Apolenářová Kandidátka 11. Miroslava Kolečková Kandidátka 12. Věra Brožová Kandidátka 13. Taťána Absolínová Kandidátka 14. Eva Koukalová Kandidátka Kandidáti za ODS Brno-venkov 1. David Šeich Lídr ODS Brno-venkov 2. Karel Švábenský Kandidát 3. Igor Poledňák Kandidát 4. Michal Kadlec Kandidát 5. Vladimír Ryba Kandidát 6. Vladimír Šmerda Kandidát 7. František Dobeš Kandidát 8. Pavel Grygar Kandidát 9. Martina Bojanovská Kandidátka 10. Petr Klíma Kandidát 11. Lubomír Kincl Kandidát 12. Roman Sládek Kandidát 13. Michaela Kalinová Kandidátka 14. František Pejřil Kandidát 15. Vladimír Krofta Kandidát 16. Karel Souček Kandidát 17. Lenka Katolická Kandidátka 18. Jiří Urbánek Kandidát 19. Jitka Kvíčalová Kandidátka 20. Zuzana Macová Kandidátka 1

2 Německé volby vzkaz ODS nebo spíš voličům? Dle mého názoru se začíná vytvářet zcela mylná paralela mezi německými volbami a možným výsledkem voleb v České republice v roce Paralela mezi oběma volbami rozhodně neplatí. Za prvé - obě země prošly jiným vývojem. Němci zhýčkaní státem blahobytu pěstovaným konzervativními i socialistickými vládami se nedokáží vzdát těchto přežitků i v době, kdy je jejich neudržitelnost do očí bijící. Ani v době, kdy setrvávání na lodi sociálního státu se podobá spíše tančení na Titaniku. Češi si naproti tomu zvykli, že v zájmu budoucího blahobytu je možné si i dočasně utáhnout opasky a nemají hrůzu z pojmu reforma. Za druhé - CDU-CSU přišla s novým tématem rovné daně na poslední chvíli a voliči tradičně překvapení jakéhokoli druhu nesou velmi těžce. ODS svou koncepci rovné daně popisuje více jak sedm let. Za třetí - v Německu je zásadně odlišné složení politické scény. V Německu existuje silná liberální strana (FDP), v České republice se preference čistě liberální strany (US) pohybují pod hranicí volitelnosti. V Německu existuje silná strana Zelených, v České republice jsou rovněž Zelení pod hranicí volitelnosti. Česká republika má naopak silný fenomén komunistů, který v Německu nemůže najít protiváhu. Rozdělení politických sil v Německu je zcela odlišné a tudíž nemůže být bezprostředně srovnáváno. To vše je podružné, podstatné je, že nejde o zprávu jen pro ODS, ale především pro české voliče. ODS si může z německých voleb odnést maximálně informace, že voliči jsou schopni na poslední chvíli změnit své preference podle líbivého obličeje a nikoli podle volebního programu a téměř 4 let mizerného vládnutí. Líbivý obličej dokonce nemusí být ani nový. To je rozdíl od české ČSSD, která své obličeje vystřídala již čtyřikrát. Voliči jsou schopni uvěřit, že třikrát rozvedený Schroeder a čtyřikrát rozvedený Fischer jim budou tentokrát věrní. To je důvěra skutečně slepá a nebezpečná především pro voliče samotné. ODS si musí z německých voleb odnést vážné poučení, že svá témata musí trpělivě, opakovaně a srozumitelné občanům vysvětlovat, že je třeba socialistickým populistům stále čelit a vysvětlovat, že krátkodobé úplatky si občané vzápětí zase sami zaplatí. Zajímavé je poučení plynoucí z německých voleb pro voliče. Jako volič bych měl z německého volebního výsledku šílenou hrůzu. Raději bych všechny hlasy naházel buďto sociální demokracii nebo ODS. Všechno jen ne tento pat! Jako volič bych měl hrůzu, že moje země skončí v této plichtě, že ekonomika půjde logicky pod kytičky, že já jako občan budu mít špatné životní podmínky a nezaměstnanost se bude zvyšovat. Z tohoto německého Eintopfu bych měl panickou hrůzu a jako občan České republiky bych učinil všechno pro to, aby naše země při volbách v červnu 2006 v takovém zoufalém patu neskončila. Bylo by to neštěstí pro českou ekonomiku, pro nutné reformy a především neštěstí pro naše občany. Občané se musí rozhodovat podle toho, co je pro ně maximálně výhodné. Již příliš dlouho trpíme v České republice slabými vládními většinami. Česká republika a její občané si zaslouží vládu se silným mandátem. Takovou vládu, která dokáže uskutečnit potřebné reformy, rozhýbat ekonomiku a poprat se se zvyšující se nezaměstnaností. Po čtyřech letech mohou takové silné vládě vystavit nekompromisní účet za její činy, protože odpadnou výmluvy na řadu dalších koaličních partnerů. Nejhorší, co by české občany mohlo potkat, je rozložení sil do německé plichty, to by totiž nejvíce odskákali oni sami. Proto z německých voleb plyne značné poučení především pro české voliče samotné. DAVID ŠEICH Kampaň Mladých konzervativců Přinášíme Vám dvě ukázky z nejnovější kampaně Mladých konzervativců. Autorem a zpracovatelem obou obrázků je brněnský člen celostátního výkonného výboru Mladých konzervativců Jiří Němec! 2

3 Projev poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně na Silniční konferenci Vážený pane hejtmane, pane primátore, dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych poděkoval za pozvání na konferenci. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, a- bych se dotkl několika základních dilemat dopravní politiky EU. Možná si řeknete, že je to ode mne příliš troufalé, protože nejsem dopravním odborníkem. Navíc, jako poslanec EP mám za sebou teprve jeden rok praxe v evropském politickém prostředí. Svými kritickými poznámkami k dopravní politice EU proto riskuji, že mne zařadíte mezi tzv. moderní politiky. S definicí moderního politika kdysi přišel Winston Churchill. Za prvního z nich označil Kryštofa Kolumba a použil při tom přibližně tato slova: Když Kolumbus odstartoval, nevěděl kam pluje. Když potom přistál, netušil kde je. A když se vrátil, neměl zdání o tom, kde vlastně byl. Proto prosím o jistou míru shovívavosti, pokud se vyjádřím jako moderní politik. Decoupling Evropská dopravní politika vychází z premisy, že je možné mít pomalejší nárůst dopravy než je růst HDP. Jinými slovy, hovoří se o odstranění vazby mezi růstem HDP a růstem dopravy. Domnívám se, že tato myšlenka vyjadřuje pouze zbožné přání některých politiků. Statistická data, která jsou k dispozici, však jasně ukazují, že důsledkem rostoucího HDP je neméně rychlý růst dopravy. Politika EU založená na představě rostoucího HDP při stagnující dopravě vedla k hrubému podcenění dopravní problematiky obecně, zejména k podcenění významu infrastruktury pro silniční dopravu, která v rámci EU představuje více než 90% pozemní dopravy osob i zboží. Nebezpečí spočívající v tom, že ekonomika zemí EU - a naše především - bude negativně ovlivněna nedostatečnou silniční infrastrukturou je třeba brát stejně vážně, jako nebezpečí skokového růstu ceny ropy nebo nedostatku elektrické energie. Velmi důležitým kritériem při posuzování jednotlivých druhů dopravy je jejich vztah k veřejným financím. Odhaduje se, že celkový dopad silniční dopravy do veřejných financí v rámci EU 15 činil v roce 2003 plus 200 mld. Eur. Naproti tomu železniční doprava je v EU 15 ztrátová ve výši cca 60 mld. Eur. Podobně daňový poplatník v těchto zemích zaplatí dalších zhruba 40 mld. Eur na dotace městské hromadné dopravy. Silniční dopravě hrozí, že se stane o- bětí svého úspěchu. Protože současný politický trend v EU spočívá nikoliv v podpoře úspěšných, ale naopak v jejich trestání dalším zdaněním. Propojení starých a nových členských zemí Je logické očekávat, že se rozšíření EU významně projeví i v budování dopravní infrastruktury propojující staré a nové členské země. Optimistická o- čekávání jsou mnohými politiky přiživována dodnes. Položme si však otázku nakolik jsou očekávání finančních prostředků EU na silniční dopravní projekty reálná, když: EU dosud neschválila finanční perspektivu na roky 2007 až 2013 (tato klíčová otázka nemá být otevřena ani na nejbližším summitu, který se bude konat ) dosavadní jednání naznačují, že výdajový strop EU se má v příštím plánovacím období snížit z 1,24 % HDP na cca 1,06 % Francie dala najevo zásadní nesouhlas s omezením finančních prostředků na zemědělství, které spotřebovává téměř polovinu všech výdajů EU přetrvává nevyváženost v podpoře jednotlivých druhů dopravy (ze schválených 30 prioritních projektů je 16 železničních, 3 jsou vícemodální (železniční a silniční) a pouhé 2 jsou čistě silniční) zcela zjevně jsou za prioritní považovány již rozestavěné projekty ve starých zemích současné prostředky EU nedostačují na pokrytí ročních výdajů ani u těchto projektů. Image silniční dopravy Až začnou dnešní batolata chodit do práce, budou nároky na dopravu o 100 % vyšší než dnes. Jediný způsob dopravy, který je schopen z velké části takové nároky uspokojit je silniční doprava. Dnešní mladá generace je vedena k přesvědčení, že auta a dálnice jsou něco špatného. Jestli se má proti něčemu bojovat, pak jsou to negativní vlivy silniční dopravy, nikoliv doprava samotná. Silniční doprava má bohužel daleko horší image, než odpovídá jejím výsledkům. Ve srovnání s rokem 1985 jsou emise škodlivin u srovnatelných vozů minimálně o jeden řád nižší. Protože byl podniknuta opatření ke snížení znečištění ovzduší i v jiných oblastech, kvalita ovzduší se ve většině měst EU stále zlepšuje. To samozřejmě nesmí vést k uspokojení. Je řada lidí, kteří se domnívají že zlepšení ekologických parametrů silniční dopravy je právě jejich zásluhou. Podle mého soudu se však o tento zjevný pokrok zasloužili daleko více lidé starající se o technický pokrok, než ti, kteří zvolili nátlakovou formu politického boje. Hraniční efekt v zemích EU Jestliže státní hranice odděluje dva sousední regiony nebo města, pak doprava mezi nimi představuje jen asi pětinu až dvacetinu toho, jaká by existovala, pokud by zde hranice nebyly. Tak jak bude pokračovat evropský integrační proces, poroste nutně doprava zejména mezi těmito regiony. Ne všichni, kteří integrační proces v EU podporují si toho jsou vědomi. Pokračování na str. 5 3

4 Hra o Ústavu Evropská ústava (Ústava) měla být dalším článkem série smluv ve stále u- rychlovaném procesu evropské integrace. Na časové ose je možné ukázat, jak se od přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986 neustále zkracovaly intervaly mezi jednotlivými smlouvami. Od Jednotného evropského aktu do Maastrichtské smlouvy uplynulo 6 let. Od Maastrichtské smlouvy do Amsterodamské smlouvy uplynulo 5 a tři čtvrtě roku. Od Amsterodamské smlouvy do Smlouvy z Nice uplynuly 3 a půl roku. Od Smlouvy z Nice k podpisu Ústavy uplynuly pouhé 2 a tři čtvrtě roku. Smlouva z Nice, která umožnila přijetí ČR, vstoupila v platnost až v únoru Již o rok dříve, v únoru 2002, začal pracovat Konvent o budoucnosti Evropy, který vyprodukoval Ústavu. Tehdy však EU mohla sotva hodnotit fungování Amsterodamské smlouvy, která vstoupila v platnost v květnu Rozhodně však nemohl nikdo v EU začátkem roku 2002 hodnotit fungování Smlouvy z Nice a výsledky takového hodnocení zohlednit při návrhu dalšího smluvního dokumentu Ústavy. Když v únoru 2003 vstupoval Konvent do závěrečné fáze své práce, ve které začal formulovat paragrafové znění Ústavy, začínala Smlouva z Nice teprve platit a EU čekalo rozšíření o 10 nových zemí... Stálým zrychlováním postupně vymizel z integračního procesu nesmírně důležitý zpětnovazební princip. Jestliže evropské elity přestaly považovat za důležité při přípravě nových smluvních základů zohledňovat fungování těch předchozích, je něco špatně. Je možné, pevně však doufám, že nepravděpodobné, že cíl, který sledují, je předem rozhodnutá celoevropská společenská konstrukce s předem daným harmonogramem. Asi je to však jen absence respektu k složitosti společenských dějů a slepé sociální inženýrství. Toto tempo začalo nástupem nové Evropské komise v roce Prvním škobrtnutím bylo odmítnutí Smlouvy z Nice v Irsku v červnu Další překážkou bylo polské a španělské veto na zasedání Evropské rady v prosinci 2003 v Bruselu, které zdrželo podepsání Ústavy. Nejvýznamnějším nárazem však bylo dvojí zamítnutí Ústavy v referendech ve Francii a Holandsku. Řada politiků vnímala Ústavu jako fatální mezník. Mnozí se neobávali vyslovovat patetické až šílené výroky, ani přímo či nepřímo vyhrožovat. Dnes víme, že Ústava je mrtvá. Pro některé je pouze u ledu a pro některé stále na živu. Mnoho vrcholných politiků do jejího schválení investovalo příliš mnoho svého politického kapitálu, než aby se jí jednoduše vzdali. Řada politiků proto doposud usiluje o protlačení Ústavy různými cestami. Jedni navrhují opakování neúspěšných referend, jiní její rozdělení na části a postupné schvalování. Fér hra ale znamená, že se napřed stanoví pravidla a podle těch se pak hraje. Dopředu se řeklo, že nutnou podmínkou pro platnost Ústavy je ratifikace všemi členskými zeměmi. To se nestalo a tak by Ústava neměla platit. I přes apokalyptické výroky některých politiků po dvojím odmítnutí Ústavy se žádný politický armagedon nekonal. EU v klidu funguje dál. Počet členských států stále narůstá, před dvěma lety to bylo 15, dnes 25, za několik let to bude 27 a možná i více. S rostoucím počtem států roste i různorodost zájmů, které se v EU střetávají. Cestou k jejich uplatňování není unifikace co nejvíce politik, co největší harmonizace právních systémů, zkrátka vymazávání rozdílů a zarovnávání všech na jednu úroveň. Realistickým a odpovídajícím řešením je EU s flexibilní architekturou, jak navrhuje poslanec ODS v Evropském parlamentu Jan Zahradil, kde si každá země bude moci svobodně vybrat stupeň své integrace v různých politikách. Sympatická by například byla možnost dobrovolného vyvázání se ze společné zemědělské politiky. Zemědělci takového státu by pak neinkasovali příslušné dotace, ale zároveň by se na ně nevztahovaly různé kvóty a regulační předpisy. Evropská rada vyhlásila na červnovém summitu období reflexe. Nelze nesouhlasit diskuse o budoucnosti EU je důležitá v podstatě vždy. Aby však měla smysl, musí mít prostor i kritické postoje. Laekenská deklarace, která položila základ Konventu, slibovala zajímavou, obsáhlou a užitečnou diskusi. Konvent však jednal v rozporu s tímto zadáním, byl manipulativně a nedemokraticky řízen. Více než třetina jeho členů měla nerovnoprávné postavení. V říjnu Evropská komise schválila tzv. Plán D (demokracie, dialog, diskuse), jehož cílem je zahájit diskusi v unijním měřítku o budoucnosti evropské integrace po dvojím odmítnutí Ústavy. V příslušné tiskové zprávě se nicméně uvádí, že...diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami.... Česká vláda však již dvakrát prokázala, že nemá velký smysl pro vyrovnanou diskusi. Dvakrát byly vyčleněny peníze na informační kampaň a dvakrát byly rozděleny téměř výhradně jen souhlasícím subjektům. Plánu D proto nelze příliš věřit. Cílem je možná vytvoření dojmu diskuse, možná snaha vybruslit z nezvládnuté ratifikace Ústavy a možná předehra k druhému kolu ratifikace. Výsledky Plánu D v červnu 2006 projedná Evropská rada a rozhodne o dalším o- sudu Ústavy. Zdá se tedy, že hra nekončí... ROBERT KOTZIAN 4

5 Plošné zvýšení platů není dobrou cestou Dokončení ze str. 3 Modální shift Modální shift je další velké téma evropské dopravní politiky. Modální shift, česky tedy přesun dopravy zejména ze silnic na koleje, může být za určitých o- kolností prospěšný. Bude-li výsledkem férové soutěže mezi jednotlivými druhy dopravy, bude všechno v pořádku. Modální shift však nesmí být politickým zadáním, které zneužije neprůhlednosti finančních toků a za extrémně velké náklady docílí nepatrných výsledků. Skutečný potenciál modálního shiftu je v každém případě daleko menší, než jsou očekávání veřejnosti. Důvod je nasnadě. Přesun nákladní silniční dopravy v objemu jednotek procent Nedávno byly zvýšeny platy lékařů v české kotlině o 8 procent. Není to poprvé a zřejmě ani naposledy. Lékařská profese také není jediná, které toto štěstí potkává. Předmětem této úvahy není složitě rozebírat, zda zaměstnancům v té čí oné profesi mají být zvýšeny platy. Zastávám názor, že lékaři, a vůbec všichni zaměstnanci, mají mít takové mzdy, jaké si za svoji odvedenou práci zaslouží. Co je ovšem zarážející, je způsob, jakým je přidáváno. Dokážete si představit soukromou firmu, která svým zaměstnancům, nebo konkrétněji, určité skupině zaměstnanců, přidá bez rozdílu stejně? A co víc, bez o- hledu na předchozí hospodářské výsledy firmy, bez ohledu na ekonomickou stabilitu a na budoucí finanční plánování? Bohužel, přesně to se stalo nedávno, při zvýšení platů lékařům a stává se to pravidelně při úpravách platů státních úředníků, soudců a dalších státních zaměstnanců. Obávám se, že tyto úpravy odměn za provedenou práci mají několik negativních dopadů z nichž jeden je nejvýraznější. Absence jakékoli motivace. Pro podnikatele, a to i pro lékaře na soukromé praxi, je důležitý zákazník. A to zejména jeho spokojenost a jeho věrnost. Z toho podnikatel žije, profituje a zajišťuje si svoji další existenci. Jeho motivací je tedy spokojený zákazník, který se v případě poptávky po službě vrací a zajišťuje mu tak důležitý finanční příjem. Jakou motivaci má tedy pracovník, odvádějící svou práci v obvyklém standardu, bez špetky o- sobní iniciativy a pouze v rámci svých povinností, když se dočká stejného platového navýšení jako jeho kolega, který je jeho přesným opakem? A na druhou stranu, jakou má kolega motivaci, aby se takto dále snažil, když dostane přidáno stejně, jako jeho pasivní spolupracovník? Samozřejmě, existuje statut osobního ohodnocení, ale disponuje tato odměna skutečně takovým rozpětím, aby zajistila dostatečnou motivaci? Dalším nešvarem, provázejícím tuto plošnost, nyní skutečně ve vztahu ke zdravotnictví, jsou ekonomické výsledky. Je známo, že na tom české zdravotnictví není zrovna růžově. Neustálé finanční injekce nad rámec pojištění, mimořádné dotace, stále vyšší ztrátové hospodářství skutečně nevěstí nic dobrého. Snaha o zastavení těchto ztrát, například iniciativou krajů převést nemocnice na akciové společnosti, jsou blokovány současnou vládou, zejména její sociálně-demokratickou částí. Naopak jsou zdravotníkům a veřejnosti neustále předkládány návrhy, jejichž krkolomná pouť se vždy zastaví buď tam či onde, ale v konečném důsledku stále nedocházejí k naplnění. Na rovinu řečeno, bohudík že některé skutečně k naplnění nedocházejí. Ale vážně, skutečně je v této situaci vhodné přidávat by současná železniční síť nebyla schopna unést. plošně všem lékařům na platech? Krok krajů vytvořit z nemocnic obchodní společnosti je čistě pragmatický. Mimo jiných výhod, především v oblasti ekonomické, se tak vymaní z ministerského nařizování a budou si moci určovat platy sami na základě e- konomických výsledků. Je to první z pozitivních kroků, vedoucích k normálnímu, jasně a zdravě fungujícímu hospodaření. Jsem toho názoru, že kdyby výplata mzdy skutečně znamenala odměnu za provedenou práci, mohly by platy růst ještě rychleji. Ovšem ne každému, o- statně jak svého času prohlásil Tomáš Baťa st.: Všichni lidé mohou být boháči, jen jedna chyba jest v naší přirozenosti, že všichni lidé nemohou být stejně bohatými. Domnívám se, že k plošnému navýšení platů došlo na základě kombinace blížících se voleb a nedostatečně jasném a důrazném postoji při vyjednávání s různými druhy odborů a dalších skupin, které ve zdravotnictví působí a na zvýšení platů tlačili. Stalo se tak ke smůle všech, kteří na toto nesystematické zvýšení, prostřednictvím daní, přispěli. A pokud je na této domněnce alespoň špetka pravdy, dočkáme se do voleb určitě ještě dalších nedobrovolných příspěvků, o jejichž systematičnosti budeme velice pochybovat. MICHAL KADLEC Projev poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně... Závěr Z uvedených poznámek plyne následující závěr. Evropskou dopravní politiku je nutné přehodnotit. Silniční doprava nemá alternativu. Může být vhodně doplněna v určitých segmentech dopravního trhu. Nelze ji však ničím nahradit. Je třeba změnit priority veřejných rozpočtů na všech úrovních, zejména však na úrovni státní a na úrovni rozpočtu EU. Investice do rozvoje dopravní infrastruktury do značné míry podmiňují další rozvoj ekonomiky. Členské země EU by měly zásadně revidovat společnou zemědělskou politiku, která konzumuje téměř polovinu u- nijního rozpočtu. Část těchto peněz je třeba přesunout na rozvoj dopravní infrastruktury. Je také nezbytné širší zapojení soukromého sektoru do financování dopravních staveb. Řešení dopravních problémů je tak finančně náročné, že nelze očekávat řešení během několika let. Současný stav je však neudržitelný a je potřeba ho co nejrychleji změnit. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. Přeji Vám úspěšné jednání a příjemný pobyt zde v Karlových Varech. PETR DUCHOŇ 5

6 Česko-slovenské pravicové dny Začátkem října se ve Slavkově u Brna konal 3. ročník Česko-slovenských pravicových dnů. Hlavní pořadatelskou organizací byl Občanský konzervativní klub. Česko-slovenské pravicové dny jsou každoroční víkendové setkání pravicově orientovaných lidí z České republiky a ze Slovenska z řad pravicových občanských sdružení, politických stran, neformálních skupin a jednotlivců. Poprvé se Československé pravicové dny konaly v roce 2003 ve slovenském městě Veľký Meder. Druhý ročník se konal znovu na Slovensku, a to v Trenčianských Teplicích. Hosty letošního ročníku Česko-slovenských pravicových dnů byli poslanci Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil a Petr Duchoň, ředitel Občanského institutu Roman Joch, ekonom a analytik Pavel Kohout, analytik společnosti M.E.S.A. 10 Peter Pažitný, ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach, redaktor týdeníku Týždeň Martin Hanus, politologové Josef Mlejnek, Igor Skúpy, Pavol Krištof a David Hanák a analytik Inštitútu pre slobodnú spoločnosť Dalibor Roháč. Diskutovalo o řadě aktuálních otázek pravicové politiky. Těžištěm programu byly čtyři diskusní panely a beseda s poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem. V pátek večer hosté a účastníci debatovali o konzervatismu a liberalismu v 21. století, v sobotu dopoledne probíhala diskuse o českých a slovenských kořenech konzervatismu. Sobotní odpoledne patřilo již zmíněné besedě s poslancem Janem Zahradilem o současných výzvách pro středoevropskou pravici a panelové diskusi na téma budoucnosti evropské integrace po zamítnutí evropské ústavy. Sobotní část programu byla uzavřena promítáním amerického filmu Vrtěti psem. Sérií debat uzavřel nedělní panel na téma politicky udržitelné cesty demontáže sociálního státu. Příští ročník Česko-slovenských pravicových dnů se bude konat znovu na Slovensku, poblíž hranic s Českou republikou. Již nyní se lze těšit na zajímavé debaty o pravicové politice. ROBERT KOTZIAN V již třetím ročníku TUR- NAJE OSOBNOSTÍ V MALÉ KOPANÉ, který se uskutečnil 18. září na hřišti SK Moravská Slávia Brno, se tým FC ODS Brno umístil na krásném 6. místě z celkem 12 zúčastěných týmů. Náš tým tak porazil mezi jinými týmy MČ Brnostřed, Krajského úřadu JMK, Městské policie Brno či KDU-ČSL Brno-město. Sportovní svátek se konal pod záštitou poslance Evropského parlamentu Petra Duchoně, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a primátora statutárního města Brna Richarda Svobody. 6

7 Půlmilionové Brno Vždy jsem se domníval, že když se z nějakého města stěhují pryč jeho o- byvatelé, je to známkou úpadku daného města. A podle této logiky dnes město Brno upadá. Lidé, zejména ti úspěšnější a movitější se z něj stěhují pryč. Naštěstí pro Brno nemají namířeno daleko a nejčastěji se usidlují hned v sousedních vesnicích, jako jsou Moravany, Troubsko či Rozdrojovice. Brno tak o ně nepřichází úplně, jako kdyby se odstěhovali třeba do Prahy, ale jen z části. Tyto obce se díky tomuto procesu čím dál tím více stávají faktickými částmi Brna. Vzhledem k přirozenému vývoji města i s ohledem na historické zkušenosti se domnívám, že by se podobné okolní obce a městečka měly s Brnem co nejdříve sloučit. Mezi prvními by to přitom měly být (kromě výše zmíněných) také Modřice, Ostopovice, Popůvky, Šlapanice či Bílovice. Tyto obce jsou již dnes prakticky součástí Brna a jako jeho součást jsou i vnímány. Podívejme se např. na Modřice. Nejnavštěvovanější část Modřic, kterou je bezpochyby nákupní centrum Olympia, uvádí na svých webových stránkách jako svou poštovní adresu U dálnice 777, Brno-Modřice a jeho heslo zní Olympia centrum jako Brno. Dále pokud přijíždíte-li do Brna od Vídně, pak v Modřické komerční zóně uvidíte obrovský nápis na hale jedné z firem BRNO. Do Modřic vede také přímá linka tramvaje nejvýhodnější druh brněnské hromadné dopravy. Je přitom jasné, že bez těsného sousedství Brna by v Modřicích k tak nebývalému rozvoji posledních let vůbec nedošlo. Dalším příkladem mohou být Jinačovice, kde se nyní buduje obrovský sportovní areál. V této souvislosti se přitom zásadně hovoří o výstavbě městského golfové hřiště v Brně- Jinačovicích. Také to, že bez dopravní cedule dnes již nepoznáte, kde končí Brno a začíná obec Česká, o něčem vypovídá. Totiž o tom, že se Brno fakticky již zvětšilo, ale zatím na to nestačily zareagovat úřady. Neméně důležitou a přitom nesmyslnou skutečností je začlenění zhruba třicítky dalších obcí v okolí Brna pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice. To by se mělo u- rychleně změnit a to dokonce bez o- hledu na rozšiřování Brna. Je to možná jenom symbolika, ale velmi významná. Nenechme se přitom odradit výmluvami autorů reformy veřejné správy, že to z různých právních důvodů nejde. Musí to jít. Brno dnes stojí na počátku tvorby svého nového územního plánu. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby se již do tohoto územního plánu promítlo rozšíření města. Plán by tak získal na komplexnosti a hodnotě. Územní plán také musí najít dostatek prostoru pro další rozšiřování města v rámci města samotného a to z toho důvodu, aby i po rozšíření Brna nedocházelo k dalšímu odlivu lidí a firem za jeho hranice. Musí se najít dostatek prostoru pro novou residenční, komerční i průmyslovou výstavbu, stejně tak jako pro kvalitní městskou zeleň a další důležité funkční plochy. Přitom pole ani zahrádkářské kolonie do města nepatří. Velké město musí mít také efektivní správu. Podle mého názoru máme ve městě příliš mnoho městských částí v současnosti jich je 29 a po rozšíření města by jich mohlo být až 40. Přitom některé městské části mají 500 a jiné obyvatel. Neměli bychom se proto bránit debatě o efektivnějším u- spořádání městských částí. Nebojme se udělat méně větších částí. Vždyť dnešní městská část Brno-sever je dobrou ukázkou normálně fungující městské části, byť obsahuje tolik rozdílné katastry, jakými jsou Husovice a Soběšice. Jak tedy vidím město Brno v blízké budoucnosti? Vidím ho jako město rozšířené o své dnes již přirozené součásti a jako město vykonávající veřejnou správu pro okolní obce. Tedy jako město posílené geograficky, demograficky i významově. Město musí růst. Musí mít svoji perspektivu. A tou může být pro nadcházející léta půlmilionové Brno. RICHARD DUŘPEKT Tenisový loket 2005 V první říjnovou sobotu se sešli všichni příznivci bílého sportu na již 3. ročníku tenisového turnaje Tenisový loket. Turnaj ve čtyřhrách, pořádaný místními sdruženími ODS Jehnice a Útěchov, byl zorganizován v souvislosti s oslavou narozenin předsedy MS ODS Jehnice Bc. Petra Cecha. Tenisové klání proběhlo v prostorách kurtů TJ Mosilana Brno a z vítězství se mohla radovat dvojice Jonáš-Čejka. ŠÁRKA POHANKOVÁ 7

8 Zprávy z Jihomoravského kraje ÚVĚR ZA 2 MILIARDY KORUN V říjnu byly podepsány dvě úvěrové smlouvy a to smlouva, kterou podepsal Jihomoravský kraj s Evropskou investiční bankou na částku 1,2 miliardy korun a Správa a údržba silnic JMK ( příspěvková organizace kraje ) s ČSOB, a.s. na částku 850 mil. Kč. Tyto úvěry u- možní v krátkodobém časovém horizontu dvou let provést na území Jihomorav-ského kraje investice vyšší jak 3 miliardy Kč plošně po celém kraji a to především do infrastruktury kraje ( silnice, nemocnice ) a do technologií a biotechnologií, které povedou k vytvoření pracovních míst s velkou přidanou hodnotou. ROZPOČET KRAJE NA ROK 2006 Rada Jihomoravského kraje projednala návrh rozpočtu kraje na rok Rozpočet kraje počítá s celkovými příjmy ( mimo přímých nákladů na vzdělávání ) ve výši 5,343 miliardy Kč. V těchto příjmech se počítá s částečným čerpáním úvěru os Evropské investiční banky ve výši 610 mil. Kč, který bude jako zdroj mimo jiné sloužit k financování investičních akcí v rozsahu více jak 1,6 mld. Kč. Jihomoravský kraj také počítá s částkou 30 mil. Kč na jakožto rezervy k financování mimořádných potřeb v případě ekologických či přírodních katastrof. Konečné Jundrovský den sportu Za krásného počasí se v sobotu 24. září 2005 v areálu SK Brno - Jundrov uskutečnil pod záštitou 1. náměstka hejtmana JMK ing. Milana Venclíka již tradiční Jundrovský den sportu, na který nás pozvalo MS ODS Brno Jundrov. Jeho součástí byl III. ročník tenisového turnaje o Jundrovský pohár za účasti devatenácti dvojic tenistů, exhibiční fotbalový zápas mezi výběrem jundrovských osobností a výběrem ODS. Pod vedením mistrů ČR se všichni příchozí mohli naučit a vyzkoušet stále oblíbenější petanque. Zájmu dětí se těšil především skákací hrad a nafukovací míčová aréna, pro všechny návštěvníky pak bylo připraveno občerstvení, jehož součástí byla i na rožni opékaná kýta. Dopolední fotbalový zápas skončil remízou 3:3. Vítězem tenisového turnaje se po náročných vyřazovacích utkáních v podvečerních hodinách stala dvojice Ing. Machálek (člen MS ODS Brno-Jundrov) Ing. Čejka. Organizátorem celého Jundrovského dne sportu byla reklamní agentura Mr.MAGIC, s.r.o. MICHAL CHLÁDEK slovo k podobě rozpočtu bude mít Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. NEMOCNICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Zastupitelstvo Jihomoravského kraje založilo sedm akciových společností, které by měli poskytovat na ú- zemí Jihomoravského kraje zdravotní péči a měli by nahradit činnost dosavadních příspěvkových organizací. Jedná se o nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově, Hodoníně, Vyškově, Ivančicích a Tišnově. Jihomoravský kraj si slibuje od tohoto kroku lepší efektivitu provozování těchto zařízení, což dokazuje i zkušenost z jiných krajů, kde takováto forma existuje již několik let a je zcela zřejmé, že v žádném případě nedochází ke snížení standardu pro pacienty a přitom je služba pro ně zabezpečována efektivněji a k plné spokojenosti pacientů. DESTINAČNÍ SPOLEČNOST Záměr založení Jihomoravské destinační společnosti, jejíž cílem je připravit nabídku aktivit pro turisty a zvýšit zájem turistů o Jihomoravský kraj. Bude se jednat o organizaci cestovního ruchu v JMK založené na spolupráci poskytovatelů služeb.pro návštěvníky. Prozatím se jeví jako možné založit zájmové sdružení právnických osob, kde by byl zastoupen jak veřejný (Jihomoravský kraj, Statutární město Brno), tak i soukromý sektor z oblasti cestovního ruchu reprezentovaný krajským zastopuením Svazu obchodu a cestovního ruchu, který sdružuje podstatnou část subjektů působící v této oblasti na území JMK. Jedná se o více jak 100 subjektů reprezentovaných Svazem podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Českou asocoací franchisingu, Asociací cestovních kanceláří apod. SVĚTOVÝ KONGRES CESTOVNÍ- HO RUCHU RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje bude reprezentovat náš kraj na 75. Světovém kongresu cestovního ruchu, který pořádá Americká asociace cestovních kanceláří ( ASTA ). ASTA je největší světová organizací sdružující profesionály v oblasti cestovního ruchu, která má přes členů ve 140 zemí světa. Česká republika zastoupena 10 kraji, se bude na tomto prestižním světovém kongresu presentovat formou výstavní expozice, televizního spotu a osobní presentace. Česká republika dostane na tomto kongresu největší prostor pro presentaci ze všech zemí Evropy. 75. Světový kongres se bude konat ve dnech v kanadském Montrealu. JIŘÍ KADRNKA Bulletin ODS je určen pro vnitřní potřebu OS ODS Brno-město a OS ODS Brno-venkov KONTAKT REDAKCE: Zámečnická 2, Brno, tel./fax: , tel.: , Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků. 8

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 6 /červen 2007 ročník 6 cena 15 Kč 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Senát: Komora se zástupci krajů? KRAJE

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 6 / 2009 Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Efektivita kampaně se potvrdila str. 6 7 Zapomenutá válka o (pouhou) čest str. 18 21 OBJEKTIVEM Vyhrocené

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Evropa?

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

ŘÍJEN 2004. politika a reklama nový ročník akademie Hamburk 2004 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY. cena: 15,- Kč

ŘÍJEN 2004. politika a reklama nový ročník akademie Hamburk 2004 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY. cena: 15,- Kč ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY ŘÍJEN 2004 politika a reklama nový ročník akademie Hamburk 2004 cena: 15,- Kč MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH obsah ÚVODNÍK........................................

Více

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona

1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Novela živnostenského zákona MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 16. ROČNÍK 1/2008 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážení čtenáři, Vesnice roku - městyse ano, či ne? dovolte, abych Vám

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO

LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO LISTY ODS Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 5 ÚVODNÍ SLOVO Jedeme dál ODS se vyprofilovala jako zřetelná a viditelná opoziční politická síla. Pro občany se však vedle konkrétní

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč 10 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY Volby v Polsku a Německu Lech Wałęsa Třetí ročník Akademie zahájen CENA: 30,- Kč 1 0 9 771213 952004 MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH ŘÍJEN / 2005 OBSAH

Více