Energoaqua městu pokutu platit nemusí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energoaqua městu pokutu platit nemusí"

Transkript

1 Noviny s největším nákladem v Rožnově NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 4 květen ZDARMA Energoaqua městu pokutu platit nemusí Lepší řešení, než nechat zarůst plochu trávou, hájí rozhodnutí vedení města Jen stěží pochopitelné je pro některé zastupitele usnesení, které odpouští společnosti Energoaqua a.s. (EA) uhrazení pokuty bezmála sedmi milionů korun městu. Zastupitelstvo totiž schválilo prodloužení termínu výstavby bytových domů v lokalitě Harcovna o dva roky, upravená smlouva navíc změkčuje z pohledu firmy EA některá původní ustanovení. Zastupitelé se dodatkem ke smlouvě se společností EA zabývali již v únoru. Nakonec ale bod odložili, protože žádali více informací pro případ, že by jej neschválili. Na posledním zasedání představil tajemník úřadu Miroslav Martinák několik variant, které by mohly nastat a jejich ekonomický dopad na město. Řečí čísel se ekonomicky nejvýhodnější jevilo přijetí dodatku, díky kterému by město nemuselo vracet firmě EA 13,5 milionu korun za nákup pozemku a navíc by do jeho vlastnictví po vybudování bezplatně připadly také inženýrské sítě v odhadované hodnotě 26 milionů korun. V současné době město vykupuje od stavebníků sítě za 50 % ceny. V případě, že by na nezasíťované Harcovně stavěli soukromníci, následný výkup sítí by město vyšel na 3 miliony. Pokud by město sítě budovalo samo, pak by muselo uhradit plnou částku, tj. odhadovaných 6 milionů korun. Dnes nic nenasvědčuje tomu, že v těchto místech jednou vyroste bytová rezidence. Foto: L. Martinek Narovnání podmínek Zdaleka ne všechny zastupitele ale čísla přesvědčila. Jde mi o princip. Firma se zúčastnila nějakého výběrového řízení, koupila od města pozemek, koupila ho za nějakých podmínek a smlouvu podepsala. Proč najednou přichází s tím, že máme smlouvu změnit tak, že ve všech bodech změny je daleko výhodnější pro společnost Enerogoaqua než původní smlouva? ptal se Karel Gardaš (Zdravý Rožnov). Vy jste tady asi pět let nežil, vy jste žil někde na Měsíci a nechápete, že ekonomická situace se mění. Energoaqua nežádá o změnu ceny, žádá o změnu podmínek, reagoval na Gardaše místostarosta Ivo Hanáček (ODS). Dodatek ke smlouvě nejen prodlužuje termín výstavby do konce roku 2017, čímž odpouští firmě smluvní sankci 6,8 milionů korun, ale upravuje také některá další ujednání. V původní smlouvě bylo například uvedeno, že společnost se bude o infrastrukturu (včetně chodníků) starat na vlastní náklady. V nové smlouvě se hovoří o jejím převodu na město, které se tak bude muset o komunikace starat na vlastní náklady. Nová smlouva upravuje také sankce. Pokud EA nezrealizuje projekt do roku 2017, město sice může vyúčtovat smluvní pokutu, ale vzdá se tím možnosti odstoupit od smlouvy. Nově si firma ošetřila také průtahy, které zapříčiní třetí osoby. Poznámka k tomu, že si investor dal do dodatku ošetření proti sabotážní činnosti třetích osob? To se nedivte po zkušenostech, které udělal při projednávání územního rozhodnutí, obhajoval Jiří Brož (TOP 09) klauzuli o výjimce nedodržení termínu z důvodu činnosti třetích osob s odkazem na odvolání proti stavebnímu rozhodnutí, se kterým uspělo občanské sdružení Zdravý Rožnov. Podle Brože to mělo jen jediný efekt v lokalitě bude o jeden bytový dům méně a byty budou dražší. Investor udělal drobný podfuk na město. Projekt, který předkládal, nebyl v souladu s územním plánem. Stavební odbor si toho nevšiml. Staly se tak dvě chyby: na straně investora, na straně stavebního úřadu. Neřeším, jestli to byly chyby záměrné. Pak přišel nějaký občan, který na chybu upozornil nadřízený orgán. Chápu vaše vyjádření tak, že bylo špatně, když aktivní občan upozornil na tyto dvě chyby, které se staly? podivoval se nad Brožovým výrokem Gardaš. Pokračování na straně 4 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.:

2 rožnovský prostor nezávislé noviny Zastupitelé investorovi Penny pod časovým nátlakem přeložku schválili Pokud se na povolení přeložky neshodnete, bezprostředně poté na vás podáme žalobu. Takto by se dal parafrázovat vzkaz investora Penny marketu rožnovským zastupitelům před dubnovým zasedáním. Část z nich chtěla i přes toto riziko bod odložit a nechat si zpracovat vlastní právní analýzu, další část pak byla pro schválení přeložky. Investor, který chce v lokalitě bývalého podniku Loana vybudovat Penny market, nutně potřeboval vyřešit situaci s přeložkou kanalizace, jejíž absence záměru brání. Radní přeložku v lednu schválili. Zastupitelé měli v únoru rozhodnutí rady posvětit, bod ale z jednání stáhli s tím, že si napřed nechají vypracovat právní analýzu dopadů na město pro případ nesouhlasu s touto přeložkou. Část občanů a zastupitelů totiž s výstavbou dalšího supermarketu nesouhlasí a nepovolení přeložky vnímali jako jednu z cest, jak projekt zmařit. S takovým postupem ale nesouhlasil investor, který městu prostřednictvím advokáta pohrozil právními kroky. Město Rožnov pod Radhoštěm vykonává svá vlastnická práva ke kanalizační stoce šikanózním způsobem. Tento výkon práva nepožívá právní ochrany. Umístěním kanalizační stoky a nesouhlasem města s jeho přeložkou je neúměrně zasahováno do vlastnických práv klientů, napsal právní zástupce Tomáš Vymazal a přidal upozornění: Pokud město bude i nadále odmítat smlouvu s investorem na přeložku kanalizace, jsem klienty zmocněn k podání žaloby ke dni 10. dubna 2014, aby bylo město povinno strpět přeložení kanalizace dle návrhu klientů. Jak jistě víte, s podáním žaloby jsou současně spojeny i značné náklady, které bude město povinno, v případě, že bude žalobě vyhověno, mým klientům uhradit. Vymazal ve svém textu argumentuje mimo jiné tím, že klienti o existenci městské kanalizace v pozemku v době koupě nevěděli, protože věcné břemeno v katastru nemovitostí není zapsáno a prodávající (město) o něm ani neinformoval. Dokument dále připomíná, že jeho klienti mohou žádat náhradu škody. Do přípravy projektu Penny marketu vložili nemalé prostředky a v důsledku zjištění, že pod pozemky vede kanalizační stoka, na kterou při koupi nemovitosti nebyli upozorněni, a jednáním města, které přeložku kanalizace odmítá, dochází k oddálení realizace stavby investora a tím ke zvýšeným nákladům na jeho realizaci, upozornil Vymazal. 2 Hlavně nepodléhat tlaku Zastupitelé se přitom sešli v úterý 8. dubna, takže příliš prostoru pro rozhodování neměli. Rozklad jsme dostali minulý týden v pátek. Poslali jsme jej naším právníkům, kteří na něm nyní pracují a tvrdí, že by k němu dali ještě svůj názor, protože našli nějaké drobné nesrovnalosti. Navrhuji, abychom tento bod přeložili na červnové jednání, sdělil Miroslav Kubín (Zdravý Rožnov). Nemyslím, že by bylo bez nějaké hlubší právní investigace dobré záměru jen na základě vyhrožování vyhovět. Mohlo by to založit nepříjemný příklad do budoucna, kdy by městu mohl vyhrožovat jiný investor, který by tu chtěl něco vybudovat, podpořil návrh svého kolegy ze Zdravého Rožnova Karel Gardaš s tím, že investor by snad mohl chápat přeložení bodu na červen jako projev zájmu o problematiku, nikoli jako obstrukci. Za nátlak někteří zastupitelé považují i skutečnost, že v lokalitě, kde má supermarket vyrůst, se objevila plachta, která informuje o tom, že se v tomto místě staví Penny market. Vyvěšení banneru je projevem arogance a nátlaku na město. Je velmi smutné, když jde ráno člověk do zaměstnání a lidé mu říkají, že na městě ani nevíme, že je vydáno stavební povolení. Nepodléhejme tlaku, počkejme na analýzu a konejme potom, uvedl Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). Stavební povolení investor v kapse zdaleka nemá. Odbor výstavby eviduje žádost na vydání územního rozhodnutí na výstavbu Penny marketu. Toto řízení bylo hned po zahájení přerušeno a jedním z bodů, které jsou nedostatečné, je i kanalizace ve vlastnictví města, jež je překážkou výstavby, konstatovala vedoucí stavebního odboru Lenka Vojkůvková. Bojujme, ale čestně Podle jiných zastupitelů není možné výstavbu Penny marketu zastavit neschválením přeložky. Řešení by mohlo vést přes nepovolené zhoršení podmínek v lokalitě. Neumím si představit, že parkoviště, které je projektováno pro osm aut, bude mít stejný sjezd jako parkoviště pro šedesát aut. Kdo tam vjíždí, vidí, jak Nápis na plachtě není pravdivý. Zatím se supermarket nestaví. Foto: L. Martinek krátký je nájezd, že tam dojde k zablokování. Ten, kdo to schválí, snad musí přijít o razítko, myslí si starostka města Markéta Blinková (ODS). Podle Jaroslava Kučery (KSČM) je třeba zvážit dopady na dopravu a životní prostředí. Pro tuto lokalitu by mělo být zpracováno dopravní posouzení a hluková studie. Nemám problém odsouhlasit přeložku kanalizace, ale současně jedním dechem říkám, že ve vztahu k územnímu řízení a následně stavebnímu povolení, musí město postupovat zejména v těchto dvou oblastech velice přísně a korektně, doplnil Kučera. Zastupitelé připomněli také možná rizika spojená s tím, že by v budoucnu přeložku povolili jinému investorovi. Současný vlastník nás pak obviní, že jsme nadržovali jinému investorovi. Kdybychom dnes pozemek prodávali Penny marketu, jsem proti. Ale on už ho vlastní a může stavět. Pokud máme zabránit stavbě, udělejme to čestným způsobem. Najděme kličku přes kruhový objezd, který je podle mě pro tyto účely poddimenzovaný, přidal se Petr Jelínek (Strana zelených). Tento návrh nakonec převážil. Pro odložení bodu na červen totiž hlasovalo pouze šest z jednadvaceti zastupitelů. (lum) Zateplení MŠ Horní Paseky první První místo získalo město Rožnov pod Radhoštěm v soutěži obecních projektů Vědomá modernizace budov v kategorii Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Rožnovský projekt zateplení MŠ Horní Paseky uspěl v konkurenci více než 260 projektů. Podobně úspěšní v soutěži a také v získávání dotací na zateplování svých budov jsou i další starostové dalších obcí mikroregionu Rožnovsko. Na druhém v soutěži Zlínského kraje v kategorii Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody se umístil projekt Hasičské zbrojnice v Prostřední Bečvě. V kategorii Zateplení pak druhé místo získala MŠ Dolní Bečva a třetí Dům služeb Města Zubří. (tg) Opilá vezla dceru Hodinovou uzavírku frekventované silnice I/35 zapříčinil v sobotu pět minut po šesté hodině odpoledne za Rožnovem ve směru na Dolní Bečvu asi 300 metrů od koliby Pod Horů střet dvou vozidel. Sedmatřicetiletá řidička z Prostřední Bečvy jela ve Škodě Octavii z Rožnova ve směru k místu bydliště. Žena vlivem opilosti a nepozornosti nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, dostala se do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem Nissan Terrano. Nezodpovědná řidička nejenom že usedla za volant pod vlivem alkoholu, ale v autě navíc vezla svoji třináctiletou dceru. Té se naštěstí nic nestalo. Lehká zranění však utrpěla jak řidička oktávky, tak třiapadesátiletý řidič nissanu z Frenštátu. Ze zavinění nehody je podezřelá řidička, které policisté při dechové zkoušce naměřili 1,34 promile. Na vozidlech vznikla škoda ve výši korun. (pčr) Město má nový web Moderní grafika, jednodušší navigace, nové moduly. To vše charakterizuje nové webové stránky města Rožnov pod Radhoštěm, které byly do zkušebního provozu spuštěny v úterý Doména stránek zůstává stejná a občané i návštěvníci města všechny potřebné informace naleznou na adrese Web nově umožňuje zájemcům objednat se v rámci agend cestovních pasů, občanských a řidičských průkazů na konkrétní časy v úterky a čtvrtky. Městský úřad tak chce vyjít vstříc všem, kteří například z pracovních důvodů nemají možnost vyřídit si nové doklady v úřední dny, tedy v pondělí a středu. (tg)

3 Někteří zastupitelé měli s pomocí Libušínu problém Tragická nehoda, která se stala v březnu v místní lokalitě Hážovice, přiměla některé zastupitele k apelu na větší prevenci ze strany policejních složek na komunikacích ve městě. Podle nich se ve městě dokonce konají nelegální závody. Policie i strážníci byli touto informací zaskočeni. Dubnové zastupitelstvo se zabývalo činností městské policie (dále jen MP) a místního obvodního oddělení Policie ČR (PČR) v loňském roce. Vzhledem k tragédii, kdy pod koly rychle jedoucího BMW zahynula v Hážovicích 13letá dívka, se zastupitelé zaměřili zejména na bezpečnost chodců. Městská policie měří rychlost i na území jiných obcí, ale to podle mého není v zájmu občanů Rožnova. Strategii a směřování MP určuje starostka. Chtěl bych ji proto jménem občanů požádat, aby tuto strategii zásadně přehodnotila a aby strážníci měli jako prioritu bezpečnost dětí na území našeho města, apeloval Radim Janča (BEZPP, zvolen za VV). Rožnovští strážníci na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávají svou činnost i ve čtyřech okolních obcích: v Zubří, Hutisku-Solanci, Viganticích a Dolní Bečvě. Za minulý rok jsme na územích těchto obcí byli jen jednou, a to tři hodiny, kdy jsme měřili v Dolní Bečvě. Nelze proto říci, že jsme se nevěnovali Rožnovu kvůli těmto veřejnoprávním smlouvám, reagoval na Jančovy výtky zastupující ředitel MP Marek Grossmann. Obavy zastupitelů potvrzují i čísla za poslední rok. Zatímco v roce 2012 zemřelo na silnicích ve Zlínském kraji 32 osob, loni už jich bylo 41. Největší nárůst úmrtí je ve vsetínském okrese, kde z 9 obětí v roce 2012 je jich 15 v roce Téměř polovinu z nich tvoří cyklisté a chodci, uvedl Jaroslav Kučera (KSČM), který je zároveň krajským radním pro dopravu. Zastupitelstvo na svém posledním jednání schvalovalo finanční pomoc pro vyhořelý Libušín. Proti navrhované částce 300 tisíc korun se ale někteří zastupitelé postavili. Ne snad proto, že by neměli zájem pomoci. S příspěvkem chtěli počkat. Darem se jako první zaobíral Finanční výbor zastupitelstva. Už tam se nad výší daru vedla mírná polemika. Členové výboru srovnávali dopad na život občanů v případě požáru na Pustevnách s výbuchem bytového domu ve Frenštátu a velikost daru, který byl směrován postiženým do Frenštátu s velikostí daru, který je navrhován pro sbírku na obnovu Libušína, uvedl předseda Finančního výboru Jiří Brož (TOP 09). Zhruba před rokem poslal Rožnov do Frenštátu 100 tisíc korun. František Šulgan (Strana zelených) navrhnul, aby se s příspěvkem ještě počkalo do doby, než budou okolnosti vzniku požáru prošetřeny. Výše daru by se měla uzpůsobit příspěvku, který na obnovu dá stát. Toto není svatostánek Valachů, toto není kaplička na Radhošti, ale komerčně využívaný objekt. Byť je to historická stavba, byť je to Jurkovičova stavba a svoji hodnotu jednoznačně má. Vyčkejme, abychom věděli, jakou částkou je třeba přispět, sdělil Šulgan. Nemám problém podpořit jakoukoli částkou, možná i vyšší než 300 tisíc. Ale jak řekl pan Šulgan, myslím si, že by bylo velmi vhodné, abychom počkali na závěry vyšetřování, na to, Velice bych si přál, aby strážníci svá stanoviště měření rychlosti obměňovali, aby nestáli jen na jednom místě, jak to někde bývá. To už jsou lidé zvyklí zpomalit, nabídl recept Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). Grossmann potvrdil, že takto současná snaha MP vypadá. Závody v ulicích města? Někteří zastupitelé se domnívají, že na Rožnovsku probíhají nelegální závody. Trasa má vést z Rožnova na Hutisko-Solanec (přes Hážovice), dále na Prostřední Bečvu a odtamtud po I/35 zpět do Rožnova. Na tuningové závody se vedoucího MP zeptal Jiří Brož (TOP 09). O takových akcích nemám informace. Pokud narážíte na nešťastnou událost z Hážovic, tak já bydlím v Tylovicích a že se tam překračuje rychlost, to ano. Ale že by to bylo způsobeno závoděním... Nezdá se mi to. Nic takového jsem tam neviděl, a to se na té silnici pohybuju dost často, kroutil hlavou Grossmann. Od mladších generací se dozvídám, že se tito hošani scházejí na benzinových pumpách a už delší dobu závody pořádají. Je smutné, že to nevíte. Dalo by se předejít tomu, k čemu došlo, reagoval na Grossmannovu odpověď Koryčanský. Brož stejnou otázku později položil také vedoucímu obvodního oddělení PČR v Rožnově Karlu Rychteckému. I ten ale svou odpovědí nepotěšil. Tak, jak jste položil otázku, mi to není známo, odpověděl mnohoznačně Rychtecký a dodal: Vím o dílčích jednáních některých nezodpovědných řidičů, které se pokoušíme řešit. Ale že by šlo o tuningový závod, to určitě ne. Když vám teď řeknu, že je možné, že se tyto závody pořádají, uděláte s tím něco? zeptala se Drahomíra kolik se proplatí z pojistek a potom se rozhodněme. Ať nedáváme nadvakrát. Dáme nějakou částku teď a za rok bude zapotřebí znovu, souhlasil Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). S tím ale nesouhlasili představitelé radnice. Já si myslím, že by bylo vůči veřejnosti v celé České republice nesmírně trapné, kdyby se město Rožnov, kde sídlí Valašské muzeum, až mezi posledními přihlásilo k tomu, že se na této sbírce bude podílet. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, měla jasno starostka Markéta Blinková (ODS) a udiveně dodala: U některých dotací jsme velkorysí, pak jsme propíráni v médiích. A takovou samozřejmou věc budeme diskutovat. Pojišťovna zaplatí to, co musí. To znamená jen to, co shořelo. Bylo by ROŽNOV tel.: , VAL. MEZIŘÍČÍ tel.: VSETÍN hotel VSACAN tel.: FRENŠTÁT tel.: LAST MOMENTY!!! AUTOKAREM 9 NOCÍ AKCE 1+1 ZA Kč!!! Destinace Ubytování Termín 1.osoba 2.osoba 1.dítě 2.dítě POLICHRONO vybavená studia, bez stravy ZDARMA hotel Sun, snídaně x THASSOS vybavená studia, bez stravy ZDARMA hotel Ioannis G. C., polopenze x BULHARSKO penzion Perun, bez stravy ZDARMA hotel Paloma, snídaně ZDARMA x LETECKY Z OSTRAVY 10 / 11 NOCÍ Destinace Ubytování Termín 1.osoba 2.osoba 1.dítě 2.dítě KRÉTA apartmán Summer M., bez stravy aparthotel Irene Village, all inclusive TURECKO h. Pekcan, all inclusive x x h. Kleopratra Dreams, all inclusive x x THASSOS hotel Olympion/Thalassies, polop x vybavená studia, bez stravy Cena zahrnuje: dopravu autokarem nebo leteckou dopravu z Ostravy vč. tax a poplatků, transfer z letoviska na letiště v zahraničí, uvedené ubytování a stravování, služby delegáta, povinné poj. klienta pro případ úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (možno dokoupit 27 Kč/os./den, děti do 12 let 16 Kč/os./den.). Rádi bychom Vám touto cestou nabídli dlouhodobé ubytování v luxusním apartmánu Wellness Resort Energetic**** v Rožnově p. R. Apartmán poskytuje jedinečnou komfortní atmosféru, je vybaven předsíní, obývacím pokojem s rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem, ložnicí, pokojem a koupelnou s rohovou vanou. Součástí apartmánu je i rozsáhlá terasa (28m 2 ) s výhledem na město. Možnost využití gastronomických služeb v hotelové restauraci nebo na Kordulce. tel.: mail: lepší říci, že to není příspěvek na výstavbu, ale na znovuobnovení provozu, protože provoz se bude muset obnovovat zbudováním nové infrastruktury. Pojišťovna nezaplatí zpracování kompletní projektové dokumentace. Není nic špatného na tom, když město prokáže solidaritu, konstatoval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Historický objekt Libušín na Pustevnách vzplál těsně po půlnoci 3. března. Požár způsobil škody za několik desítek milionů korun. Valašské muzeum v přírodě, které objekt spravuje, vyhlásilo den poté veřejnou sbírku na jeho obnovu. V době uzávěrky bylo na kontě málo přes 4 miliony korun. Přispívat lze na číslo účtu u Komerční banky: /0100. (lum) Kvůli nezodpovědným řidičům se zřejmě bude více měřit rožnovský prostor nezávislé noviny Koňaříková (BEZPP, zvolena za VV). Ano, vezmu vaši informaci jako vážnou a budu se jí zabývat, konstatoval Rychtecký. Nevědomost orgánů zaskočila i starostku Markétu Blinkovou (ODS). Předpokládám, že dotazy, které tady padly od pana kolegy Brože a Koňaříkové, byly položeny právě proto, co se stalo v Hážovicích, protože na Facebooku se po této tragédii objevily některé záběry a komentáře, podle kterých je zřejmé, pane Rychtecký, že to nebylo poprvé, kdy touto trasou někdo tak rychle projížděl, řekla Blinková s tím, že je třeba, aby policisté i strážníci zásadním způsobem změnili přístup k měření, protože prevence je zřejmě jediný způsob, jak zabránit další podobné tragédii. (lum) Užitná plocha: 127m 2 Cena dohodou, domluva jistá. 3

4 rožnovský prostor nezávislé noviny Energoaqua městu pokutu platit nemusí pokračování ze strany 1 Nových bytů bude zapotřebí Podle informací, které se objevily na zastupitelstvu, je v současné době v Rožnově zhruba 80 volných bytů. To ale není důvod, proč by nové byty na Harcovně neměly najít využití. V areálu bývalého podniku Tesla totiž některé firmy podle vyjádření radnice hodlají rozšiřovat výrobu a přibírat nové zaměstnance. Myslím si, že zájem o tuto lokalitu v budoucích letech určitě bude. Je škoda, že město nemůže samo na svých pozemcích budovat, protože takové pozemky dlouhodobě nevlastní, posteskla si starostka Markéta Blinková (ODS). Tyto informace potvrdila také Renáta Havelková ze společnosti Energoaqua. Právě tato firma pronajímá společnosti Brose v Rožnově výrobní prostory. V tuto chvíli jednáme o možném rozšíření společnosti Brose, o rozšíření provozu na celý areál bývalé výroby barevných obrazovek. V této době má Brose 350 až 400 zaměstnanců, letos budou přibírat ještě dalších 100 zaměstnanců a v dalších dvou letech plánují přibrat ještě dalších zaměstnanců do Rožnova, uvedla Havelková s tím, že developerský projekt na Harcovně není pro EA ekonomicky klíčovou záležitostí, od čehož bude nastavena i cena bytů. Většina zastupitelů asi Energoaqu zná, tak ví, že poskytuje úplně jiné služby. Toto jsou přidružené aktivity, kterými se určitým způsobem snažíme zvelebit Rožnov a celkově podpořit město, zaměstnanost a celkový rozvoj Rožnova, dodala Havelková. Neschválíme dodatek a co dál? Podle vedení radnice by neschválení dodatku smlouvy mohlo být pro město riskantní. Chceme, aby se ve městě rozšiřovala občanská vybavenost, aby lidé měli kde bydlet? To bydlení tam bude velmi slušné. Anebo podmínky nerovnejme a doufejme, že nám Energoaqua dá smluvní pokutu. Možná nedá a nevysoudíme ji. To bude opravdu přístup hodný dobrého hospodáře, apelovala starostka, podle které by 140 let stará historie Okrašlovacího spolku Po prvých čtyřech lázeňských hostech, které v roce 1796 poslal do tehdy málo známého Rožnova brněnský krajský fyzikus František Kročák, se klimatické lázeňství začalo utěšeně rozvíjet. Podíl na tom měl zejména František Polanský, který v letech působil v Rožnově jako lázeňský lékař. Za zásluhy byl na sklonku života jmenován čestným občanem Rožnova a byl zde i pochován na čestném místě nedaleko kostela. Rozvoj lázeňství přiměl místní obyvatele poskytnout lázeňským hostům kulturní a společenské vyžití. Tak roku 1859 vznikl Spolek divadelních ochotníků, roku 1862 byl založen zpěvácký spolek Tetřev a Občanská beseda. Roku 1874, tedy před 140 lety, je přičítán počátek Spolku okrašlovacímu a zábavnému. U jeho zrodu byl rožnovský lékárník Hynek Seichert, který se stal předsedou spolku. Mezi hlavní cíle spolku patřila propagace Rožnova a klimatických lázní. Spolek organizoval pěší vycházky i výlety povozem, pořádal koncerty, tomboly, divadelní představení i Anenské slavnosti v Hájnici. Podílel se také na stavbě pavilonů na Stráni a Kozáku. Spolek pečoval o městskou zeleň a vzhled města. Zasloužil se také o úpravu parčíku před Lázeňským domem, kde byl mimo další dřeviny vysazen i vzácný jínan dvoulaločný Gingko biloba. V té době bylo každé volné místo ve městě vysazeno květinami. Kdy Okrašlovací spolek zanikl, není známo. Jisté je, že už nikdy později nebyl obnoven. (sb) dnes do podobného nákupu žádná firma nešla. Podle Blinkové by nechválení dodatku mohlo vést k situaci, kdy plocha zaroste bez zájmu plevelem. My nevíme, jak se Energoaqua zachová, když dodatek neodsouhlasíme. Nevíme, jestli bychom získali vše, na co máme ve smlouvě nárok, pokračoval v podobném duchu Hanáček. Na tuto přímluvu zareagoval Ivo Jelínek (SNK ED). Kolik vedení města dostalo, že připravilo takovou smlouvu, díky které nemusí EA platit 6 milionů? dotazoval se opoziční zastupitel. Odpovědí mu bylo jen upozornění Hanáčka na nevhodné chování a požadavek starostky na zapisovatelku jednání, aby Jelínkův výrok zaznamenala. Máme ošetřeno, že firmy, které soutěžily před lety, nás dnes nenapadnou za to, že jsme podmínky nějak upravili? vyptával se Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL), který byť radním, už v únoru vyjevil neochotu hlasovat pro dodatek. Podle starostky ale úpravě smlouvy nic nebrání, protože žádná z podmínek v zadávací dokumentaci nebyla změněna. Nejsem přesvědčený o tom, že pokuta pro Energoaqu přinese městu zisk. Myslím tím jakoukoli další výhodu. A i kdybychom pozemky zhodnotili za dva, tři, pět milionů, tak si nemyslím, že jakýkoli další záměr bude obsahovat tu přidanou hodnotu, a sice desítky bytů, které vzniknou. I pokud by se to zhodnotilo třeba čtyřmi miliony, tak je to pořád jen hodnota jednoho z těch osmdesáti bytů. To je úplně zanedbatelné, uzavřel rozpravu Petr Jelínek (Strana zelených). Zastupitelstvo i přes diametrálně rozdílné názory dodatek schválilo. Společnost EA se jím zavázala, že do konce roku 2017 vybuduje v lokalitě Harcovna bytové a rodinné domy. Zastupitelé tak vyslyšeli žádost EA, která požadavek na dodatek obhajovala složitou ekonomickou situací, která vznikla celosvětovou ekonomickou recesí. Kvůli krizi dala EA podle Havelkové přednost udržení pracovních míst před investičními záměry. (lum) 4

5 Most unikl demolici jen o vlásek Málo nechybělo a most spojující místní část Uhliska s Hradiskem nad silnicí mezi Rožnovem a Vidčem mohl být v těchto dnech již minulostí. Most byl v minulosti poškozen při autonehodě a uzavřen, navíc se k opravě a vlastnictví nikdo neměl. Stát ho proto nabídl městu. Po nedávné autonehodě, která poškodila statiku mostu, Stavební úřad v rámci šetření zjišťoval, kdo je jeho vlastníkem. Nikdo se k jeho vlastnictví nepřihlásil, přestože byly s dotazem obeslání všichni potencionální vlastníci. Nakonec bylo tvrzeno, že vlastníkem je město. My jsme se proti tomuto tvrzení ohradili, a to tak, že jsme žalobou tvrdili, že vlastníkem je stát, což nakonec soud uznal a vlastnictví bylo přiřčeno státu. Po několika fázích jednání nám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl, že nám tento most převede bezúplatně do majetku města. Součástí bezúplatného převodu je i projektová dokumentace, kterou úřad nechal zpracovat na své náklady pro eventuální opravu tohoto mostu, konstatoval Výstavba rozhledny na Velkém Javorníku je aktivitou státního podniku Lesy České republiky, který se zaměřuje na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Průběžně je realizuje v rámci Programu 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Projekt získává pozitivní ohlasy a významná ocenění od zástupců odborné i laické veřejnosti. Mezi taková ocenění se řadí rovněž Cena cestovního ruchu udělovaná obecně prospěšnou společností Destinační management turistické oblasti Beskydy Valašsko. Tu na konci března získala rozhledna na vrcholu Velkého Javorníku v Moravskoslezských Beskydech, kterou za 3,6 milionu korun vybudovaly a loni v srpnu slavnostně otevřely právě Lesy ČR. Rozhledna získala Most bude svému účelu sloužit dále. Foto: L. Martinek Milan Janák, vedoucí majetkoprávního oddělení Městského úřadu. Na převodu mostu se museli v únoru shodnout zastupitelé. Převodem by městu vznikla povinnost most opravit nebo na vlastní náklady zbourat. Pokud by zastupitelé převod odmítli, most by zanikl. Občané města Rožnova, návštěvy, případně i škola, která tam je, by tento most mohli využívat. Náš úřad se stará o majetek státu a nemůže provozovat most. Během roku a půl ocenění jako nejlepší regionální turistický produkt roku 2013, uvedl tiskový mluvčí LČR Zbyněk Boublík. Uděleného ocenění si velmi vážíme. Je důkazem, že naše rozhodnutí rozhlednu obnovit, bylo správné. Novou rozhlednu vítají nejvíce turisté, kteří se od loňska na Velký Javorník vydávají v ještě početnějších zástupech než v minulosti, poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří Silvestr, který zároveň upozorňuje na vznikající starosti lesníků související s provozem rozhledny: Ač je to pro nás zcela nepochopitelné, setkáváme se i u tak významného díla ze strany některých neukázněných návštěvníků s vandalismem. Reálnou ukázkou takového jednání jsou poryté a počmárané trámy nebo vylomené vstupní jsme absolvovali mnoho jednání, jak s městem Rožnov, tak na krajském úřadě u pana hejtmana na Ředitelství silnic Zlínského kraje. Kdyby most nebyl nad komunikací, mohlo by se dveře. Většina lidí si však rozhledny váží a pravidla platného provozního řádu dodržuje. Doufáme, že vandalských činů bude ubývat. 918 metrů vysoký vrchol Velkého Javorníku se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji, kousek od hranice se Zlínským krajem. Na něm stojící, téměř 26 metrů vysoká vícepatrová rozhledna s ocelovými kotevními prvky je pojata jako originální dřevostavba se dvěma vyhlídkovými plošinami a vazbou na místní tradiční architektonický styl. Přízemní patro je obloženo v duchu valašské roubené stavby. Díky nové rozhledně se výrazně zlepšil a zatraktivnil výhled do okolní nádherné krajiny dohlédnout se dají třeba nejvyšší vrcholy Moravskoslezských rožnovský prostor nezávislé noviny vyhlásit výběrové řízení na prodej. A protože stát tento most nepotřebuje, v případě, že město odmítne, zítra začneme připravovat kroky k jeho demolici, varovala zastupitele Libuše Tkadlecová z ÚZSVM. Někteří zastupitelé měli obavy, že město bude muset vynaložit více nákladů, než pouze ty, které byly avizovány v projektové dokumentaci. Co když budeme muset za tři roky řešit rekonstrukci za X milionů? ptala se Drahomír Koňaříková (VV). Mám v ruce posudek, který stanovuje částku korun na rekonstrukci mostu. Paní Tkadlecová byla účastna všech jednání včetně toho, které proběhlo nakonec na Zlínském kraji, kde jak hejtman, tam město vyjádřili zájem na tom, aby tento most byl zachován. Bylo by velmi špatné rozhodnutí tento most buďto odstranit, anebo tu opravu neprovést, řekla starostka města Markéta Blinková (ODS). Zastupitele nakonec obměkčila informace, že město nebude hradit celou opravu mostu. Slib je takový, že Zlínský kraj zaplatí 50 % ceny opravy, maximálně však 100 tisíc korun. Buď půjde o přímou dotaci na město, nebo se budou hledat jiné cesty. To už je ale formalita, uvedl Jaroslav Kučera (KSČM), který otázku rekonstrukce mostu jako krajský radní osobně projednával s hejtmanem. (lum) Rozhledna na Velkém Javorníku má ocenění Beskyd Lysá hora, Smrk, Kněhyně, Radhošť a Podbeskydská pahorkatina s Palkovickými hůrkami, Červeným kamenem, Ondřejníkem a nápadným vrcholem Kotouč u Štramberka. Dolů do údolí se naskýtá pohled do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Za příznivé viditelnosti jsou vidět za Oderskými vrchy i Jeseníky s Pradědem. Program 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR je dokumentem, jehož prostřednictvím Lesy ČR například obnovují a udržují turistické cesty, naučné stezky, odpočinková místa, studánky, kulturní památky nebo realizují opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích, dodal tiskový mluvčí LČR. (lum) Zašová Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé město, každá obec má svůj znak, svůj prapor. Jak vznikaly a jak vypadají? Dne 18. prosince roku 2000 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus při slavnostním aktu v budově sněmovny zástupcům obce Zašová starostovi Václavu Zvoníčkovi a místostarostovi Ladislavu Krumpolcovi dekret o udělení znaku a praporu obci Zašová. U znaku v modro-červeně půleném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný lev se zlatou korunou a černou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmicípou hvězdu. V trojvrší je umístěn modročervený kříž, znamení řádu trinitářů, který v obci působil v klášteře, vystavěném spolu s novým poutním kostelem v 18. století. List praporu tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený, překryté bílým vodorovným pruhem. Z bílého pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se zlatou korunou, červenou zbrojí a zlatou osmicípou hvězdou v pravé tlapě. Pro obecní znak bylo využito motivů z historické obecní pečeti, kdy trojvrší, kříž a hvězda připomínají staletou tradici obce jako mariánského poutního místa Valašska. Černý dvouocasý lev je převzatý z erbu rodu Žerotínů, jemuž Zašová po několik století patřila a jehož členové v počátku 18. století vybudovali nový poutní kostel a klášter pro řeholníky řádu trinitářů. (sb) Znak obce Zašová. Foto: archiv 5

Rada města povolila Penny Marketu přeložku sítí

Rada města povolila Penny Marketu přeložku sítí Řidiče čeká horké léto Čtěte na straně 11 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 2 březen ZDARMA Rada města povolila Penny Marketu přeložku sítí Je to v rozporu s usnesením zastupitelstva, radní se bojí žaloby

Více

Voda jen hrozila, vítr konal

Voda jen hrozila, vítr konal Nejčtenější noviny v Rožnově NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 5 červen ZDARMA Voda jen hrozila, vítr konal Rčení, že je meteorologie tak trochu věštění z křišťálové koule, se v případě Rožnova v polovině

Více

Rožnovský prostor vyšel naposled

Rožnovský prostor vyšel naposled Děkujeme všem čtenářům za přízeň NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK V / ČÍSLO 3 ZDARMA Rožnovský prostor vyšel naposled Dubnové číslo měsíčníku Rožnovský prostor bude s největší pravděpodobností poslední. Vydávání

Více

Kino v následujících letech definitivně doslouží

Kino v následujících letech definitivně doslouží Nejčtenější noviny v Rožnově NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 6 červenec ZDARMA Kino v následujících letech definitivně doslouží Rožnovské kino Panorama dozná v budoucnosti velkých změn. Jak bude kino

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže

Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže Hamplová má zpoždění Čtěte na straně 6 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 12 prosinec II ZDARMA Jelínek se kvůli dotaci obrací na papeže Zastupitelé schvalovali rozpočet, bavili se jen o farnosti Zastupitelstvo

Více

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou

Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou MŠ Koryčanské Paseky zaniká Čtěte na straně 3 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 7 ZDARMA Ulici Palackého čeká oprava, kostky zůstanou Dobrá zpráva nejen pro řidiče, kteří často projíždí po nerovném povrchu

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF

VODA TOPENÍ PLYN TRUMF ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 3 I ROČNÍK XXV I 5. ÚNORA 2015 Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu Malebná valašská krajina okouzlila malířku Jaroslavu

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA

NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA Pes dělá za třicet policistů Čtěte na straně 14 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA Smrdí peníze z OKD? Zastupitelé se neshodli Situace kolem dolu Frenštát má velmi dynamický vývoj.

Více

Policie dopadla gang zlodějů

Policie dopadla gang zlodějů Poliklinika se prodávat nebude Zůstane pod kontrolou města Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Nový dům pro pěstounskou rodinu v Zubří

Více

ZUBERŠTÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ.

ZUBERŠTÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ. ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 13 I ROČNÍK XXIV I 26. ČERVNA 2014 Řidiči, kteří jezdí městem, narážejí v posledních týdnech na uzavírky a objížďky. Ty souvisí se stavbou kanalizace a rekonstrukcí

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 1 I ROČNÍK XXV I 8. LEDNA 2015

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 1 I ROČNÍK XXV I 8. LEDNA 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 1 I ROČNÍK XXV I 8. LEDNA 2015 Lyžařská střediska zaplnili milovníci sjezdových lyží. Vyznavači běžek však nemusejí nikam jezdit, využít mohou upravených stop

Více

Rožnov umí získat evropské dotace

Rožnov umí získat evropské dotace V lokalitě Balkán se může stavět Ministerstvo zrušilo rozhodnutí ČIŽP Čtěte na straně 2 Předvolební rozhovory podruhé Ptali jsme se lídrů jednotlivých kandidátek Čtěte na straně 4!!!! Odhalení reliéfu

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 21 I ROČNÍK XXIV I 23. ŘÍJNA 2014 SLOVO STAROSTKY

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 21 I ROČNÍK XXIV I 23. ŘÍJNA 2014 SLOVO STAROSTKY ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 21 I ROČNÍK XXIV I 23. ŘÍJNA 2014 Na konzultační hodiny pro žáky ohrožené školním neúspěchem dostal Rožnov pod Radhoštěm, jako obec s rozšířenou působností,

Více

Záznamy zastupitelstva přinese web Rožnovského prostoru

Záznamy zastupitelstva přinese web Rožnovského prostoru Golf není sportem pro zbohatlíky Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK II / ČÍSLO 6 ZDARMA Záznamy zastupitelstva přinese web Rožnovského prostoru Hledání cest, jak přiblížit rokování zastupitelů veřejnosti,

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 21 ROČNÍK XXI 27. ŘÍJNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Domov Kamarád získal nový sociální automobil strana 2 Nově vysvěcený kněz sloužil první mši v rodné obci strana 6 Milý

Více

Opozice se v září pokusí odvolat vedení města

Opozice se v září pokusí odvolat vedení města Drogově závislí jsou opředeni spoustou mýtů a stereotypů Čtěte na straně 14 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 2 ZDARMA Opozice se v září pokusí odvolat vedení města S jasnou vizí, jak zlepšit fungování

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2 Kauza SVAS Soud s majiteli bytů Čtěte na straně 2 Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu Čtěte na straně 2!!!! Sbírka na pořízení nového požárního vozu je u konce Valašský trdelník pochází z Vidče

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Prostějovské radnièní listy Číslo 8/2015 www.prostejov.eu 26. srpna 2015 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Foto:

Více