Energoaqua městu pokutu platit nemusí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energoaqua městu pokutu platit nemusí"

Transkript

1 Noviny s největším nákladem v Rožnově NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK IV / ČÍSLO 4 květen ZDARMA Energoaqua městu pokutu platit nemusí Lepší řešení, než nechat zarůst plochu trávou, hájí rozhodnutí vedení města Jen stěží pochopitelné je pro některé zastupitele usnesení, které odpouští společnosti Energoaqua a.s. (EA) uhrazení pokuty bezmála sedmi milionů korun městu. Zastupitelstvo totiž schválilo prodloužení termínu výstavby bytových domů v lokalitě Harcovna o dva roky, upravená smlouva navíc změkčuje z pohledu firmy EA některá původní ustanovení. Zastupitelé se dodatkem ke smlouvě se společností EA zabývali již v únoru. Nakonec ale bod odložili, protože žádali více informací pro případ, že by jej neschválili. Na posledním zasedání představil tajemník úřadu Miroslav Martinák několik variant, které by mohly nastat a jejich ekonomický dopad na město. Řečí čísel se ekonomicky nejvýhodnější jevilo přijetí dodatku, díky kterému by město nemuselo vracet firmě EA 13,5 milionu korun za nákup pozemku a navíc by do jeho vlastnictví po vybudování bezplatně připadly také inženýrské sítě v odhadované hodnotě 26 milionů korun. V současné době město vykupuje od stavebníků sítě za 50 % ceny. V případě, že by na nezasíťované Harcovně stavěli soukromníci, následný výkup sítí by město vyšel na 3 miliony. Pokud by město sítě budovalo samo, pak by muselo uhradit plnou částku, tj. odhadovaných 6 milionů korun. Dnes nic nenasvědčuje tomu, že v těchto místech jednou vyroste bytová rezidence. Foto: L. Martinek Narovnání podmínek Zdaleka ne všechny zastupitele ale čísla přesvědčila. Jde mi o princip. Firma se zúčastnila nějakého výběrového řízení, koupila od města pozemek, koupila ho za nějakých podmínek a smlouvu podepsala. Proč najednou přichází s tím, že máme smlouvu změnit tak, že ve všech bodech změny je daleko výhodnější pro společnost Enerogoaqua než původní smlouva? ptal se Karel Gardaš (Zdravý Rožnov). Vy jste tady asi pět let nežil, vy jste žil někde na Měsíci a nechápete, že ekonomická situace se mění. Energoaqua nežádá o změnu ceny, žádá o změnu podmínek, reagoval na Gardaše místostarosta Ivo Hanáček (ODS). Dodatek ke smlouvě nejen prodlužuje termín výstavby do konce roku 2017, čímž odpouští firmě smluvní sankci 6,8 milionů korun, ale upravuje také některá další ujednání. V původní smlouvě bylo například uvedeno, že společnost se bude o infrastrukturu (včetně chodníků) starat na vlastní náklady. V nové smlouvě se hovoří o jejím převodu na město, které se tak bude muset o komunikace starat na vlastní náklady. Nová smlouva upravuje také sankce. Pokud EA nezrealizuje projekt do roku 2017, město sice může vyúčtovat smluvní pokutu, ale vzdá se tím možnosti odstoupit od smlouvy. Nově si firma ošetřila také průtahy, které zapříčiní třetí osoby. Poznámka k tomu, že si investor dal do dodatku ošetření proti sabotážní činnosti třetích osob? To se nedivte po zkušenostech, které udělal při projednávání územního rozhodnutí, obhajoval Jiří Brož (TOP 09) klauzuli o výjimce nedodržení termínu z důvodu činnosti třetích osob s odkazem na odvolání proti stavebnímu rozhodnutí, se kterým uspělo občanské sdružení Zdravý Rožnov. Podle Brože to mělo jen jediný efekt v lokalitě bude o jeden bytový dům méně a byty budou dražší. Investor udělal drobný podfuk na město. Projekt, který předkládal, nebyl v souladu s územním plánem. Stavební odbor si toho nevšiml. Staly se tak dvě chyby: na straně investora, na straně stavebního úřadu. Neřeším, jestli to byly chyby záměrné. Pak přišel nějaký občan, který na chybu upozornil nadřízený orgán. Chápu vaše vyjádření tak, že bylo špatně, když aktivní občan upozornil na tyto dvě chyby, které se staly? podivoval se nad Brožovým výrokem Gardaš. Pokračování na straně 4 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.:

2 rožnovský prostor nezávislé noviny Zastupitelé investorovi Penny pod časovým nátlakem přeložku schválili Pokud se na povolení přeložky neshodnete, bezprostředně poté na vás podáme žalobu. Takto by se dal parafrázovat vzkaz investora Penny marketu rožnovským zastupitelům před dubnovým zasedáním. Část z nich chtěla i přes toto riziko bod odložit a nechat si zpracovat vlastní právní analýzu, další část pak byla pro schválení přeložky. Investor, který chce v lokalitě bývalého podniku Loana vybudovat Penny market, nutně potřeboval vyřešit situaci s přeložkou kanalizace, jejíž absence záměru brání. Radní přeložku v lednu schválili. Zastupitelé měli v únoru rozhodnutí rady posvětit, bod ale z jednání stáhli s tím, že si napřed nechají vypracovat právní analýzu dopadů na město pro případ nesouhlasu s touto přeložkou. Část občanů a zastupitelů totiž s výstavbou dalšího supermarketu nesouhlasí a nepovolení přeložky vnímali jako jednu z cest, jak projekt zmařit. S takovým postupem ale nesouhlasil investor, který městu prostřednictvím advokáta pohrozil právními kroky. Město Rožnov pod Radhoštěm vykonává svá vlastnická práva ke kanalizační stoce šikanózním způsobem. Tento výkon práva nepožívá právní ochrany. Umístěním kanalizační stoky a nesouhlasem města s jeho přeložkou je neúměrně zasahováno do vlastnických práv klientů, napsal právní zástupce Tomáš Vymazal a přidal upozornění: Pokud město bude i nadále odmítat smlouvu s investorem na přeložku kanalizace, jsem klienty zmocněn k podání žaloby ke dni 10. dubna 2014, aby bylo město povinno strpět přeložení kanalizace dle návrhu klientů. Jak jistě víte, s podáním žaloby jsou současně spojeny i značné náklady, které bude město povinno, v případě, že bude žalobě vyhověno, mým klientům uhradit. Vymazal ve svém textu argumentuje mimo jiné tím, že klienti o existenci městské kanalizace v pozemku v době koupě nevěděli, protože věcné břemeno v katastru nemovitostí není zapsáno a prodávající (město) o něm ani neinformoval. Dokument dále připomíná, že jeho klienti mohou žádat náhradu škody. Do přípravy projektu Penny marketu vložili nemalé prostředky a v důsledku zjištění, že pod pozemky vede kanalizační stoka, na kterou při koupi nemovitosti nebyli upozorněni, a jednáním města, které přeložku kanalizace odmítá, dochází k oddálení realizace stavby investora a tím ke zvýšeným nákladům na jeho realizaci, upozornil Vymazal. 2 Hlavně nepodléhat tlaku Zastupitelé se přitom sešli v úterý 8. dubna, takže příliš prostoru pro rozhodování neměli. Rozklad jsme dostali minulý týden v pátek. Poslali jsme jej naším právníkům, kteří na něm nyní pracují a tvrdí, že by k němu dali ještě svůj názor, protože našli nějaké drobné nesrovnalosti. Navrhuji, abychom tento bod přeložili na červnové jednání, sdělil Miroslav Kubín (Zdravý Rožnov). Nemyslím, že by bylo bez nějaké hlubší právní investigace dobré záměru jen na základě vyhrožování vyhovět. Mohlo by to založit nepříjemný příklad do budoucna, kdy by městu mohl vyhrožovat jiný investor, který by tu chtěl něco vybudovat, podpořil návrh svého kolegy ze Zdravého Rožnova Karel Gardaš s tím, že investor by snad mohl chápat přeložení bodu na červen jako projev zájmu o problematiku, nikoli jako obstrukci. Za nátlak někteří zastupitelé považují i skutečnost, že v lokalitě, kde má supermarket vyrůst, se objevila plachta, která informuje o tom, že se v tomto místě staví Penny market. Vyvěšení banneru je projevem arogance a nátlaku na město. Je velmi smutné, když jde ráno člověk do zaměstnání a lidé mu říkají, že na městě ani nevíme, že je vydáno stavební povolení. Nepodléhejme tlaku, počkejme na analýzu a konejme potom, uvedl Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). Stavební povolení investor v kapse zdaleka nemá. Odbor výstavby eviduje žádost na vydání územního rozhodnutí na výstavbu Penny marketu. Toto řízení bylo hned po zahájení přerušeno a jedním z bodů, které jsou nedostatečné, je i kanalizace ve vlastnictví města, jež je překážkou výstavby, konstatovala vedoucí stavebního odboru Lenka Vojkůvková. Bojujme, ale čestně Podle jiných zastupitelů není možné výstavbu Penny marketu zastavit neschválením přeložky. Řešení by mohlo vést přes nepovolené zhoršení podmínek v lokalitě. Neumím si představit, že parkoviště, které je projektováno pro osm aut, bude mít stejný sjezd jako parkoviště pro šedesát aut. Kdo tam vjíždí, vidí, jak Nápis na plachtě není pravdivý. Zatím se supermarket nestaví. Foto: L. Martinek krátký je nájezd, že tam dojde k zablokování. Ten, kdo to schválí, snad musí přijít o razítko, myslí si starostka města Markéta Blinková (ODS). Podle Jaroslava Kučery (KSČM) je třeba zvážit dopady na dopravu a životní prostředí. Pro tuto lokalitu by mělo být zpracováno dopravní posouzení a hluková studie. Nemám problém odsouhlasit přeložku kanalizace, ale současně jedním dechem říkám, že ve vztahu k územnímu řízení a následně stavebnímu povolení, musí město postupovat zejména v těchto dvou oblastech velice přísně a korektně, doplnil Kučera. Zastupitelé připomněli také možná rizika spojená s tím, že by v budoucnu přeložku povolili jinému investorovi. Současný vlastník nás pak obviní, že jsme nadržovali jinému investorovi. Kdybychom dnes pozemek prodávali Penny marketu, jsem proti. Ale on už ho vlastní a může stavět. Pokud máme zabránit stavbě, udělejme to čestným způsobem. Najděme kličku přes kruhový objezd, který je podle mě pro tyto účely poddimenzovaný, přidal se Petr Jelínek (Strana zelených). Tento návrh nakonec převážil. Pro odložení bodu na červen totiž hlasovalo pouze šest z jednadvaceti zastupitelů. (lum) Zateplení MŠ Horní Paseky první První místo získalo město Rožnov pod Radhoštěm v soutěži obecních projektů Vědomá modernizace budov v kategorii Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody. Rožnovský projekt zateplení MŠ Horní Paseky uspěl v konkurenci více než 260 projektů. Podobně úspěšní v soutěži a také v získávání dotací na zateplování svých budov jsou i další starostové dalších obcí mikroregionu Rožnovsko. Na druhém v soutěži Zlínského kraje v kategorii Komplexní zateplení a instalace obnovitelného zdroje tepla a teplé vody se umístil projekt Hasičské zbrojnice v Prostřední Bečvě. V kategorii Zateplení pak druhé místo získala MŠ Dolní Bečva a třetí Dům služeb Města Zubří. (tg) Opilá vezla dceru Hodinovou uzavírku frekventované silnice I/35 zapříčinil v sobotu pět minut po šesté hodině odpoledne za Rožnovem ve směru na Dolní Bečvu asi 300 metrů od koliby Pod Horů střet dvou vozidel. Sedmatřicetiletá řidička z Prostřední Bečvy jela ve Škodě Octavii z Rožnova ve směru k místu bydliště. Žena vlivem opilosti a nepozornosti nezvládla průjezd pravotočivou zatáčkou, dostala se do protisměru, kde se střetla s protijedoucím vozidlem Nissan Terrano. Nezodpovědná řidička nejenom že usedla za volant pod vlivem alkoholu, ale v autě navíc vezla svoji třináctiletou dceru. Té se naštěstí nic nestalo. Lehká zranění však utrpěla jak řidička oktávky, tak třiapadesátiletý řidič nissanu z Frenštátu. Ze zavinění nehody je podezřelá řidička, které policisté při dechové zkoušce naměřili 1,34 promile. Na vozidlech vznikla škoda ve výši korun. (pčr) Město má nový web Moderní grafika, jednodušší navigace, nové moduly. To vše charakterizuje nové webové stránky města Rožnov pod Radhoštěm, které byly do zkušebního provozu spuštěny v úterý Doména stránek zůstává stejná a občané i návštěvníci města všechny potřebné informace naleznou na adrese Web nově umožňuje zájemcům objednat se v rámci agend cestovních pasů, občanských a řidičských průkazů na konkrétní časy v úterky a čtvrtky. Městský úřad tak chce vyjít vstříc všem, kteří například z pracovních důvodů nemají možnost vyřídit si nové doklady v úřední dny, tedy v pondělí a středu. (tg)

3 Někteří zastupitelé měli s pomocí Libušínu problém Tragická nehoda, která se stala v březnu v místní lokalitě Hážovice, přiměla některé zastupitele k apelu na větší prevenci ze strany policejních složek na komunikacích ve městě. Podle nich se ve městě dokonce konají nelegální závody. Policie i strážníci byli touto informací zaskočeni. Dubnové zastupitelstvo se zabývalo činností městské policie (dále jen MP) a místního obvodního oddělení Policie ČR (PČR) v loňském roce. Vzhledem k tragédii, kdy pod koly rychle jedoucího BMW zahynula v Hážovicích 13letá dívka, se zastupitelé zaměřili zejména na bezpečnost chodců. Městská policie měří rychlost i na území jiných obcí, ale to podle mého není v zájmu občanů Rožnova. Strategii a směřování MP určuje starostka. Chtěl bych ji proto jménem občanů požádat, aby tuto strategii zásadně přehodnotila a aby strážníci měli jako prioritu bezpečnost dětí na území našeho města, apeloval Radim Janča (BEZPP, zvolen za VV). Rožnovští strážníci na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávají svou činnost i ve čtyřech okolních obcích: v Zubří, Hutisku-Solanci, Viganticích a Dolní Bečvě. Za minulý rok jsme na územích těchto obcí byli jen jednou, a to tři hodiny, kdy jsme měřili v Dolní Bečvě. Nelze proto říci, že jsme se nevěnovali Rožnovu kvůli těmto veřejnoprávním smlouvám, reagoval na Jančovy výtky zastupující ředitel MP Marek Grossmann. Obavy zastupitelů potvrzují i čísla za poslední rok. Zatímco v roce 2012 zemřelo na silnicích ve Zlínském kraji 32 osob, loni už jich bylo 41. Největší nárůst úmrtí je ve vsetínském okrese, kde z 9 obětí v roce 2012 je jich 15 v roce Téměř polovinu z nich tvoří cyklisté a chodci, uvedl Jaroslav Kučera (KSČM), který je zároveň krajským radním pro dopravu. Zastupitelstvo na svém posledním jednání schvalovalo finanční pomoc pro vyhořelý Libušín. Proti navrhované částce 300 tisíc korun se ale někteří zastupitelé postavili. Ne snad proto, že by neměli zájem pomoci. S příspěvkem chtěli počkat. Darem se jako první zaobíral Finanční výbor zastupitelstva. Už tam se nad výší daru vedla mírná polemika. Členové výboru srovnávali dopad na život občanů v případě požáru na Pustevnách s výbuchem bytového domu ve Frenštátu a velikost daru, který byl směrován postiženým do Frenštátu s velikostí daru, který je navrhován pro sbírku na obnovu Libušína, uvedl předseda Finančního výboru Jiří Brož (TOP 09). Zhruba před rokem poslal Rožnov do Frenštátu 100 tisíc korun. František Šulgan (Strana zelených) navrhnul, aby se s příspěvkem ještě počkalo do doby, než budou okolnosti vzniku požáru prošetřeny. Výše daru by se měla uzpůsobit příspěvku, který na obnovu dá stát. Toto není svatostánek Valachů, toto není kaplička na Radhošti, ale komerčně využívaný objekt. Byť je to historická stavba, byť je to Jurkovičova stavba a svoji hodnotu jednoznačně má. Vyčkejme, abychom věděli, jakou částkou je třeba přispět, sdělil Šulgan. Nemám problém podpořit jakoukoli částkou, možná i vyšší než 300 tisíc. Ale jak řekl pan Šulgan, myslím si, že by bylo velmi vhodné, abychom počkali na závěry vyšetřování, na to, Velice bych si přál, aby strážníci svá stanoviště měření rychlosti obměňovali, aby nestáli jen na jednom místě, jak to někde bývá. To už jsou lidé zvyklí zpomalit, nabídl recept Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). Grossmann potvrdil, že takto současná snaha MP vypadá. Závody v ulicích města? Někteří zastupitelé se domnívají, že na Rožnovsku probíhají nelegální závody. Trasa má vést z Rožnova na Hutisko-Solanec (přes Hážovice), dále na Prostřední Bečvu a odtamtud po I/35 zpět do Rožnova. Na tuningové závody se vedoucího MP zeptal Jiří Brož (TOP 09). O takových akcích nemám informace. Pokud narážíte na nešťastnou událost z Hážovic, tak já bydlím v Tylovicích a že se tam překračuje rychlost, to ano. Ale že by to bylo způsobeno závoděním... Nezdá se mi to. Nic takového jsem tam neviděl, a to se na té silnici pohybuju dost často, kroutil hlavou Grossmann. Od mladších generací se dozvídám, že se tito hošani scházejí na benzinových pumpách a už delší dobu závody pořádají. Je smutné, že to nevíte. Dalo by se předejít tomu, k čemu došlo, reagoval na Grossmannovu odpověď Koryčanský. Brož stejnou otázku později položil také vedoucímu obvodního oddělení PČR v Rožnově Karlu Rychteckému. I ten ale svou odpovědí nepotěšil. Tak, jak jste položil otázku, mi to není známo, odpověděl mnohoznačně Rychtecký a dodal: Vím o dílčích jednáních některých nezodpovědných řidičů, které se pokoušíme řešit. Ale že by šlo o tuningový závod, to určitě ne. Když vám teď řeknu, že je možné, že se tyto závody pořádají, uděláte s tím něco? zeptala se Drahomíra kolik se proplatí z pojistek a potom se rozhodněme. Ať nedáváme nadvakrát. Dáme nějakou částku teď a za rok bude zapotřebí znovu, souhlasil Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL). S tím ale nesouhlasili představitelé radnice. Já si myslím, že by bylo vůči veřejnosti v celé České republice nesmírně trapné, kdyby se město Rožnov, kde sídlí Valašské muzeum, až mezi posledními přihlásilo k tomu, že se na této sbírce bude podílet. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, měla jasno starostka Markéta Blinková (ODS) a udiveně dodala: U některých dotací jsme velkorysí, pak jsme propíráni v médiích. A takovou samozřejmou věc budeme diskutovat. Pojišťovna zaplatí to, co musí. To znamená jen to, co shořelo. Bylo by ROŽNOV tel.: , VAL. MEZIŘÍČÍ tel.: VSETÍN hotel VSACAN tel.: FRENŠTÁT tel.: LAST MOMENTY!!! AUTOKAREM 9 NOCÍ AKCE 1+1 ZA Kč!!! Destinace Ubytování Termín 1.osoba 2.osoba 1.dítě 2.dítě POLICHRONO vybavená studia, bez stravy ZDARMA hotel Sun, snídaně x THASSOS vybavená studia, bez stravy ZDARMA hotel Ioannis G. C., polopenze x BULHARSKO penzion Perun, bez stravy ZDARMA hotel Paloma, snídaně ZDARMA x LETECKY Z OSTRAVY 10 / 11 NOCÍ Destinace Ubytování Termín 1.osoba 2.osoba 1.dítě 2.dítě KRÉTA apartmán Summer M., bez stravy aparthotel Irene Village, all inclusive TURECKO h. Pekcan, all inclusive x x h. Kleopratra Dreams, all inclusive x x THASSOS hotel Olympion/Thalassies, polop x vybavená studia, bez stravy Cena zahrnuje: dopravu autokarem nebo leteckou dopravu z Ostravy vč. tax a poplatků, transfer z letoviska na letiště v zahraničí, uvedené ubytování a stravování, služby delegáta, povinné poj. klienta pro případ úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (možno dokoupit 27 Kč/os./den, děti do 12 let 16 Kč/os./den.). Rádi bychom Vám touto cestou nabídli dlouhodobé ubytování v luxusním apartmánu Wellness Resort Energetic**** v Rožnově p. R. Apartmán poskytuje jedinečnou komfortní atmosféru, je vybaven předsíní, obývacím pokojem s rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem, ložnicí, pokojem a koupelnou s rohovou vanou. Součástí apartmánu je i rozsáhlá terasa (28m 2 ) s výhledem na město. Možnost využití gastronomických služeb v hotelové restauraci nebo na Kordulce. tel.: mail: lepší říci, že to není příspěvek na výstavbu, ale na znovuobnovení provozu, protože provoz se bude muset obnovovat zbudováním nové infrastruktury. Pojišťovna nezaplatí zpracování kompletní projektové dokumentace. Není nic špatného na tom, když město prokáže solidaritu, konstatoval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Historický objekt Libušín na Pustevnách vzplál těsně po půlnoci 3. března. Požár způsobil škody za několik desítek milionů korun. Valašské muzeum v přírodě, které objekt spravuje, vyhlásilo den poté veřejnou sbírku na jeho obnovu. V době uzávěrky bylo na kontě málo přes 4 miliony korun. Přispívat lze na číslo účtu u Komerční banky: /0100. (lum) Kvůli nezodpovědným řidičům se zřejmě bude více měřit rožnovský prostor nezávislé noviny Koňaříková (BEZPP, zvolena za VV). Ano, vezmu vaši informaci jako vážnou a budu se jí zabývat, konstatoval Rychtecký. Nevědomost orgánů zaskočila i starostku Markétu Blinkovou (ODS). Předpokládám, že dotazy, které tady padly od pana kolegy Brože a Koňaříkové, byly položeny právě proto, co se stalo v Hážovicích, protože na Facebooku se po této tragédii objevily některé záběry a komentáře, podle kterých je zřejmé, pane Rychtecký, že to nebylo poprvé, kdy touto trasou někdo tak rychle projížděl, řekla Blinková s tím, že je třeba, aby policisté i strážníci zásadním způsobem změnili přístup k měření, protože prevence je zřejmě jediný způsob, jak zabránit další podobné tragédii. (lum) Užitná plocha: 127m 2 Cena dohodou, domluva jistá. 3

4 rožnovský prostor nezávislé noviny Energoaqua městu pokutu platit nemusí pokračování ze strany 1 Nových bytů bude zapotřebí Podle informací, které se objevily na zastupitelstvu, je v současné době v Rožnově zhruba 80 volných bytů. To ale není důvod, proč by nové byty na Harcovně neměly najít využití. V areálu bývalého podniku Tesla totiž některé firmy podle vyjádření radnice hodlají rozšiřovat výrobu a přibírat nové zaměstnance. Myslím si, že zájem o tuto lokalitu v budoucích letech určitě bude. Je škoda, že město nemůže samo na svých pozemcích budovat, protože takové pozemky dlouhodobě nevlastní, posteskla si starostka Markéta Blinková (ODS). Tyto informace potvrdila také Renáta Havelková ze společnosti Energoaqua. Právě tato firma pronajímá společnosti Brose v Rožnově výrobní prostory. V tuto chvíli jednáme o možném rozšíření společnosti Brose, o rozšíření provozu na celý areál bývalé výroby barevných obrazovek. V této době má Brose 350 až 400 zaměstnanců, letos budou přibírat ještě dalších 100 zaměstnanců a v dalších dvou letech plánují přibrat ještě dalších zaměstnanců do Rožnova, uvedla Havelková s tím, že developerský projekt na Harcovně není pro EA ekonomicky klíčovou záležitostí, od čehož bude nastavena i cena bytů. Většina zastupitelů asi Energoaqu zná, tak ví, že poskytuje úplně jiné služby. Toto jsou přidružené aktivity, kterými se určitým způsobem snažíme zvelebit Rožnov a celkově podpořit město, zaměstnanost a celkový rozvoj Rožnova, dodala Havelková. Neschválíme dodatek a co dál? Podle vedení radnice by neschválení dodatku smlouvy mohlo být pro město riskantní. Chceme, aby se ve městě rozšiřovala občanská vybavenost, aby lidé měli kde bydlet? To bydlení tam bude velmi slušné. Anebo podmínky nerovnejme a doufejme, že nám Energoaqua dá smluvní pokutu. Možná nedá a nevysoudíme ji. To bude opravdu přístup hodný dobrého hospodáře, apelovala starostka, podle které by 140 let stará historie Okrašlovacího spolku Po prvých čtyřech lázeňských hostech, které v roce 1796 poslal do tehdy málo známého Rožnova brněnský krajský fyzikus František Kročák, se klimatické lázeňství začalo utěšeně rozvíjet. Podíl na tom měl zejména František Polanský, který v letech působil v Rožnově jako lázeňský lékař. Za zásluhy byl na sklonku života jmenován čestným občanem Rožnova a byl zde i pochován na čestném místě nedaleko kostela. Rozvoj lázeňství přiměl místní obyvatele poskytnout lázeňským hostům kulturní a společenské vyžití. Tak roku 1859 vznikl Spolek divadelních ochotníků, roku 1862 byl založen zpěvácký spolek Tetřev a Občanská beseda. Roku 1874, tedy před 140 lety, je přičítán počátek Spolku okrašlovacímu a zábavnému. U jeho zrodu byl rožnovský lékárník Hynek Seichert, který se stal předsedou spolku. Mezi hlavní cíle spolku patřila propagace Rožnova a klimatických lázní. Spolek organizoval pěší vycházky i výlety povozem, pořádal koncerty, tomboly, divadelní představení i Anenské slavnosti v Hájnici. Podílel se také na stavbě pavilonů na Stráni a Kozáku. Spolek pečoval o městskou zeleň a vzhled města. Zasloužil se také o úpravu parčíku před Lázeňským domem, kde byl mimo další dřeviny vysazen i vzácný jínan dvoulaločný Gingko biloba. V té době bylo každé volné místo ve městě vysazeno květinami. Kdy Okrašlovací spolek zanikl, není známo. Jisté je, že už nikdy později nebyl obnoven. (sb) dnes do podobného nákupu žádná firma nešla. Podle Blinkové by nechválení dodatku mohlo vést k situaci, kdy plocha zaroste bez zájmu plevelem. My nevíme, jak se Energoaqua zachová, když dodatek neodsouhlasíme. Nevíme, jestli bychom získali vše, na co máme ve smlouvě nárok, pokračoval v podobném duchu Hanáček. Na tuto přímluvu zareagoval Ivo Jelínek (SNK ED). Kolik vedení města dostalo, že připravilo takovou smlouvu, díky které nemusí EA platit 6 milionů? dotazoval se opoziční zastupitel. Odpovědí mu bylo jen upozornění Hanáčka na nevhodné chování a požadavek starostky na zapisovatelku jednání, aby Jelínkův výrok zaznamenala. Máme ošetřeno, že firmy, které soutěžily před lety, nás dnes nenapadnou za to, že jsme podmínky nějak upravili? vyptával se Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL), který byť radním, už v únoru vyjevil neochotu hlasovat pro dodatek. Podle starostky ale úpravě smlouvy nic nebrání, protože žádná z podmínek v zadávací dokumentaci nebyla změněna. Nejsem přesvědčený o tom, že pokuta pro Energoaqu přinese městu zisk. Myslím tím jakoukoli další výhodu. A i kdybychom pozemky zhodnotili za dva, tři, pět milionů, tak si nemyslím, že jakýkoli další záměr bude obsahovat tu přidanou hodnotu, a sice desítky bytů, které vzniknou. I pokud by se to zhodnotilo třeba čtyřmi miliony, tak je to pořád jen hodnota jednoho z těch osmdesáti bytů. To je úplně zanedbatelné, uzavřel rozpravu Petr Jelínek (Strana zelených). Zastupitelstvo i přes diametrálně rozdílné názory dodatek schválilo. Společnost EA se jím zavázala, že do konce roku 2017 vybuduje v lokalitě Harcovna bytové a rodinné domy. Zastupitelé tak vyslyšeli žádost EA, která požadavek na dodatek obhajovala složitou ekonomickou situací, která vznikla celosvětovou ekonomickou recesí. Kvůli krizi dala EA podle Havelkové přednost udržení pracovních míst před investičními záměry. (lum) 4

5 Most unikl demolici jen o vlásek Málo nechybělo a most spojující místní část Uhliska s Hradiskem nad silnicí mezi Rožnovem a Vidčem mohl být v těchto dnech již minulostí. Most byl v minulosti poškozen při autonehodě a uzavřen, navíc se k opravě a vlastnictví nikdo neměl. Stát ho proto nabídl městu. Po nedávné autonehodě, která poškodila statiku mostu, Stavební úřad v rámci šetření zjišťoval, kdo je jeho vlastníkem. Nikdo se k jeho vlastnictví nepřihlásil, přestože byly s dotazem obeslání všichni potencionální vlastníci. Nakonec bylo tvrzeno, že vlastníkem je město. My jsme se proti tomuto tvrzení ohradili, a to tak, že jsme žalobou tvrdili, že vlastníkem je stát, což nakonec soud uznal a vlastnictví bylo přiřčeno státu. Po několika fázích jednání nám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl, že nám tento most převede bezúplatně do majetku města. Součástí bezúplatného převodu je i projektová dokumentace, kterou úřad nechal zpracovat na své náklady pro eventuální opravu tohoto mostu, konstatoval Výstavba rozhledny na Velkém Javorníku je aktivitou státního podniku Lesy České republiky, který se zaměřuje na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Průběžně je realizuje v rámci Programu 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Projekt získává pozitivní ohlasy a významná ocenění od zástupců odborné i laické veřejnosti. Mezi taková ocenění se řadí rovněž Cena cestovního ruchu udělovaná obecně prospěšnou společností Destinační management turistické oblasti Beskydy Valašsko. Tu na konci března získala rozhledna na vrcholu Velkého Javorníku v Moravskoslezských Beskydech, kterou za 3,6 milionu korun vybudovaly a loni v srpnu slavnostně otevřely právě Lesy ČR. Rozhledna získala Most bude svému účelu sloužit dále. Foto: L. Martinek Milan Janák, vedoucí majetkoprávního oddělení Městského úřadu. Na převodu mostu se museli v únoru shodnout zastupitelé. Převodem by městu vznikla povinnost most opravit nebo na vlastní náklady zbourat. Pokud by zastupitelé převod odmítli, most by zanikl. Občané města Rožnova, návštěvy, případně i škola, která tam je, by tento most mohli využívat. Náš úřad se stará o majetek státu a nemůže provozovat most. Během roku a půl ocenění jako nejlepší regionální turistický produkt roku 2013, uvedl tiskový mluvčí LČR Zbyněk Boublík. Uděleného ocenění si velmi vážíme. Je důkazem, že naše rozhodnutí rozhlednu obnovit, bylo správné. Novou rozhlednu vítají nejvíce turisté, kteří se od loňska na Velký Javorník vydávají v ještě početnějších zástupech než v minulosti, poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek Místek Jiří Silvestr, který zároveň upozorňuje na vznikající starosti lesníků související s provozem rozhledny: Ač je to pro nás zcela nepochopitelné, setkáváme se i u tak významného díla ze strany některých neukázněných návštěvníků s vandalismem. Reálnou ukázkou takového jednání jsou poryté a počmárané trámy nebo vylomené vstupní jsme absolvovali mnoho jednání, jak s městem Rožnov, tak na krajském úřadě u pana hejtmana na Ředitelství silnic Zlínského kraje. Kdyby most nebyl nad komunikací, mohlo by se dveře. Většina lidí si však rozhledny váží a pravidla platného provozního řádu dodržuje. Doufáme, že vandalských činů bude ubývat. 918 metrů vysoký vrchol Velkého Javorníku se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm v Moravskoslezském kraji, kousek od hranice se Zlínským krajem. Na něm stojící, téměř 26 metrů vysoká vícepatrová rozhledna s ocelovými kotevními prvky je pojata jako originální dřevostavba se dvěma vyhlídkovými plošinami a vazbou na místní tradiční architektonický styl. Přízemní patro je obloženo v duchu valašské roubené stavby. Díky nové rozhledně se výrazně zlepšil a zatraktivnil výhled do okolní nádherné krajiny dohlédnout se dají třeba nejvyšší vrcholy Moravskoslezských rožnovský prostor nezávislé noviny vyhlásit výběrové řízení na prodej. A protože stát tento most nepotřebuje, v případě, že město odmítne, zítra začneme připravovat kroky k jeho demolici, varovala zastupitele Libuše Tkadlecová z ÚZSVM. Někteří zastupitelé měli obavy, že město bude muset vynaložit více nákladů, než pouze ty, které byly avizovány v projektové dokumentaci. Co když budeme muset za tři roky řešit rekonstrukci za X milionů? ptala se Drahomír Koňaříková (VV). Mám v ruce posudek, který stanovuje částku korun na rekonstrukci mostu. Paní Tkadlecová byla účastna všech jednání včetně toho, které proběhlo nakonec na Zlínském kraji, kde jak hejtman, tam město vyjádřili zájem na tom, aby tento most byl zachován. Bylo by velmi špatné rozhodnutí tento most buďto odstranit, anebo tu opravu neprovést, řekla starostka města Markéta Blinková (ODS). Zastupitele nakonec obměkčila informace, že město nebude hradit celou opravu mostu. Slib je takový, že Zlínský kraj zaplatí 50 % ceny opravy, maximálně však 100 tisíc korun. Buď půjde o přímou dotaci na město, nebo se budou hledat jiné cesty. To už je ale formalita, uvedl Jaroslav Kučera (KSČM), který otázku rekonstrukce mostu jako krajský radní osobně projednával s hejtmanem. (lum) Rozhledna na Velkém Javorníku má ocenění Beskyd Lysá hora, Smrk, Kněhyně, Radhošť a Podbeskydská pahorkatina s Palkovickými hůrkami, Červeným kamenem, Ondřejníkem a nápadným vrcholem Kotouč u Štramberka. Dolů do údolí se naskýtá pohled do Frenštátské brázdy a dále na Moravskou bránu a Ostravskou pánev. Za příznivé viditelnosti jsou vidět za Oderskými vrchy i Jeseníky s Pradědem. Program 2020 zajištění cílů veřejného zájmu u LČR je dokumentem, jehož prostřednictvím Lesy ČR například obnovují a udržují turistické cesty, naučné stezky, odpočinková místa, studánky, kulturní památky nebo realizují opatření na ochranu biologické rozmanitosti v lesích, dodal tiskový mluvčí LČR. (lum) Zašová Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé město, každá obec má svůj znak, svůj prapor. Jak vznikaly a jak vypadají? Dne 18. prosince roku 2000 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus při slavnostním aktu v budově sněmovny zástupcům obce Zašová starostovi Václavu Zvoníčkovi a místostarostovi Ladislavu Krumpolcovi dekret o udělení znaku a praporu obci Zašová. U znaku v modro-červeně půleném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný lev se zlatou korunou a černou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmicípou hvězdu. V trojvrší je umístěn modročervený kříž, znamení řádu trinitářů, který v obci působil v klášteře, vystavěném spolu s novým poutním kostelem v 18. století. List praporu tvoří dva svislé pruhy, modrý a červený, překryté bílým vodorovným pruhem. Z bílého pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se zlatou korunou, červenou zbrojí a zlatou osmicípou hvězdou v pravé tlapě. Pro obecní znak bylo využito motivů z historické obecní pečeti, kdy trojvrší, kříž a hvězda připomínají staletou tradici obce jako mariánského poutního místa Valašska. Černý dvouocasý lev je převzatý z erbu rodu Žerotínů, jemuž Zašová po několik století patřila a jehož členové v počátku 18. století vybudovali nový poutní kostel a klášter pro řeholníky řádu trinitářů. (sb) Znak obce Zašová. Foto: archiv 5

6 rožnovský prostor nezávislé noviny Kdo připravil město Rožnov o 6,8 miliónů? Ohlédnutí za rožnovským divadlem Zastupitelé ODS, ČSSD, pan Mikušek (KDU-ČSL) a někteří další hlasovali pro odpuštění smluvní pokuty 6,8 mil. Kč firmě Energoaqua, a.s. za nedodržení termínu výstavby bytů v lokalitě Harcovna, kterou k tomuto účelu v roce 2008 město firmě prodalo (s výstavbou se ještě nezačalo). Důvodem pro odpuštění pokuty a také změkčení podmínek stávající smlouvy je zřejmě jen žádost firmy. Jiný důvod prakticky neexistuje. Koaliční zastupitelé a přátelé firmy Energoaqua odůvodňovali změnu tím, že smlouva je moc tvrdá pro Energoaquu, tedy asi zbytečně výhodná pro město(!). Změkčení smlouvy se vůbec nezdá nevinné, došlo k odstranění podmínky, která zaručovala bezplatné provozování infrastruktury nebo její převod na město. Tím se Energoaquě otevírá možnost na jejich provozu libovolně vydělávat a elektrická síť je na tento způsob provozování již navržena. Vše budou samozřejmě platit lidé, kteří si byty koupí. Zcela zásadní je pak tato změna: Lhůta pro dokončení projektu se posouvá do konce roku 2017, ale pozor, podmínkou je tentokrát jen dokončení infrastruktury a sportoviště, o bytech ani slovo! Takže byty nemusejí být vůbec a možná bude časem výhodnější postavit něco jiného nebo pozemek dále prodat (nechci zbytečně radit, ale asi nejlépe zatím platí za komerční pozemky v Rožnově zřejmě firma Kaufland). Ve světle argumentace koalice, aby ty byty hlavně už stály, poněkud paradoxní... Hlasování zastupitelů zelená barva znamená hlasování pro změnu smlouvy 6 Pokud by se úplně nešťastnou náhodou nepodařilo postavit v příštích 3,5 letech ani ta sportoviště, je ve smlouvě další vstřícnost jestliže si město nechá po nestihnutí dalšího termínu vyplatit pokutu, vzdává se tím nároku na odstoupení od smlouvy, a naopak při odstoupení od smlouvy se vzdává nároku na pokutu. V původní smlouvě mělo město nárok na obojí. V důvodové zprávě předložené zastupitelstvu (vypracované panem tajemníkem) se naznačovalo, že nejvýhodnější bude tuto smlouvu schválit s předpokladem, že firma dostojí svým závazkům. Správně by tam mělo být V roce 1859 probíhala v Klimatických lázních v dřevěném městečku Rožnově už třiašedesátá lázeňská sezóna. Rožnov lákal nejen domácí, ale i širokou zahraniční klientelu. Hlavní lázeňská sezóna začínala každoročně 15. května a trvala do 15. září. Správa lázní chtěla nabídnout hostům nejen medicínské prostředky k uzdravení těla, ale také zábavu a rozptýlení. Tak v roce 1859, před 155 lety, vznikl v Rožnově také Spolek divadelních ochotníků, který si vzal za cíl lázeňské hosty pobavit a zpříjemnit jim pobyt. Spolek divadelních ochotníků v Rožnově založil administrátor P. František Ficker, všechno řídil, secvičil a samozřejmě také hrál. V městském parku vzniklo dřevěné divadlo zvané Aréna. Prvým sehraným kusem bylo Dobré jitro, obsazené třinácti herci. Hrálo se 6 let, pak zase až od roku Do repertoáru se dostal Tylův Pražský flamendr a také hra Jana Nerudy Ženich z hladu. Když Aréna vyhořela, byla některá představení odehrána v hotelu Elzer, ale také v prostorách hospody Na sklepě, dnes umělecké kovářství Vladislava Holuba. Od roku 1876 se hrálo v Lázeňském domě. Divadelnictví v Rožnově mělo hlubokou tradici zejména mezi sokolstvem. Jeho nejnovější éra pak nastala s rozvojem průmyslu po roce 1948, kdy se město rychle rozrůstalo a přílivem mladých lidí mládlo. Právě mladí lidé hledali, jak uplatnit své divadelní nadání, jak osobitými výrazovými prostředky reagovat na nešvary tehdejší společnosti. Oblíbený žánr divadla malých forem z počátku 60. let 20. století nemohl uniknout ani mladým rožnovským divadelníkům. Byly to soubory RUM Radost, napsáno: pokud firma dostojí svým SLIBŮM, protože s úpravou smlouvy se jedná prakticky jen o sliby a dobrou vůli firmy. Vy byste například investovali 26 mil. Kč do infrastruktury (mimochodem, tato částka je také pouze předpoklad ), kterou chcete bezplatně předat městu? Nemyslím si, že chyba je na straně firmy Energoaqua, protože věřím, že přesvědčovala zastupitele jen čistými prostředky, ale vůbec nechápu chování koalice (kromě pana Koryčanského a Drápaly) a dalších, kteří hlasovali pro změnu smlouvy původně výhodné pro město na smlouvu tak nápadně nevýhodnou a bezzubou, která prakticky znamená závislost výstavby bytů jen na dobré vůli Energoaquy. Kromě toho jsme díky tomuto hlasování přišli o 6,8 mil. Kč do rozpočtu zřejmě již hospodaříme tak dobře, že tyto peníze nepotřebujeme (ani na splácení městského dluhu cca 90 mil. Kč(?)). Pro informace z první ruky doporučuji zhlédnout video z projednávání na stránkách Rožnovského prostoru. Vít Matějka úsměv, mládí; SAKOKATRA a SAKOTRAN Satirický kolektiv kabaretu tranzistoru; Amatérské divadlo při ZK ROH. V roce 1953 všechny divadelní formy zastřešila SAS Stálá amatérská scéna. Různé divadelní formy a ochotnické divadlo v Rožnově existovaly pravděpodobně až do roku Byly odehrány desítky vážných i rozverných vystoupení a ochotníci úspěšně sehráli i hry klasiků a renomovaných světových autorů. Historie rožnovského divadelnictví je podnes uchována v soukromých albech a vzpomínkách někdejších rožnovských divadelníků, kteří svého času působili jako herci, režiséři, scénáristé, zvukaři, kostyméři a nápovědy, bez nichž se žádné divadlo neobejde. Divadlo pro ně bylo potěšením, společně přinášeli obecenstvu dobrou zábavu. (sb) Opilá havarovala na koloběžce Na ženu ležící nehybně na zemi vedle koloběžky upozornila ve čtvrtek 3. dubna rychlou záchrannou službu náhodná svědkyně. Informace se z linky 155 ihned dostala na Policii ČR. Policisté z dopravního inspektorátu vyjeli na základě tohoto oznámení do Rožnova na ulici Vítězná, kde zjistili, že silně opilá žena havarovala na koloběžce. Devětatřicetiletá místní žena nezvládla vlivem opilosti jízdu na koloběžce, ze které spadla. Způsobila si zranění v podobě zlomeniny klíční kosti a drobných oděrek. Ve valašskomeziříčské nemocnici, kam byla rychlou záchrannou službou převezena, se podrobila dechové zkoušce, která byla pozitivní. Nadýchala 2,73 promile. Žena tím, že řídila koloběžku pod vlivem alkoholu, porušila zákon o provozu na pozemních komunikacích a ve správním řízení jí hrozí až pokuta. (pčr) Muzeum praskalo ve švech Programy připravené na třídenní velikonoční svátky nalákaly do Rožnova desetitisíce návštěvníků. Na Karlův kopec vystoupalo k Jurkovičově rozhledně od soboty do pondělí hostů, Valašské muzeum navštívilo během prodlouženého víkendu 30 tisíc lidí. Velký zájem o programy připravil horké chvilky rožnovským městským strážníkům, kteří pomáhali s udržením veřejného pořádku a řídili také dopravu na příjezdových komunikacích. Obě velká parkoviště u muzea i koupaliště se rychle zaplnila, a tak jsme museli návštěvníky Rožnova odklánět na vedlejší komunikace, kde mohli parkovat svá vozidla. K žádnému velkému problému ani komplikacím k dopravě kromě časového zdržení ale naštěstí nedošlo, řekl strážník zastupující ředitele Městské policie Rožnov Marek Grossmann. (tg) Město vyhlásilo fotosoutěž Druhý ročník fotosoutěže Rožnov objektivem vyhlásilo město Rožnov pod Radhoštěm. Fotografie přírody, staveb nebo lidí mohou zájemci o účast v soutěži zasílat na rožnovský MěÚ až do konce července. Fotosoutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích JUNIOR (8 18 let) a DOSPĚLÍ (od 18 let) a jedné zvláštní kategorii CENA VEŘEJNOSTI. Podmínky k účasti v soutěži včetně požadavků na technické parametry fotografií a způsob dodání k vyhlašovateli soutěže jsou na webu města. (red)

7 O čem jednal Muzejní spolek na své výroční schůzi Výroční a zároveň volební schůze Muzejního spolku se konala 20. března 2014 v Sušáku Valašského muzea v přírodě. Z 220 členů se zúčastnilo 115. Na další tři roky zvolili staronový výbor a do čela stávající předsedkyni Mgr. Marii Brandstettrovou. Minulý rok byl ve znamení zcela ojedinělého mezinárodního projektu Karpatský redyk transhumance, který spočíval v přepásání početného stáda ovcí po Karpatském oblouku a doprovodných kulturních setkáních, která poukazovala na společnou kulturní tradici obyvatel Karpat, uvedla předsedkyně Muzejního spolku Mgr. Marie Brandstettrová. Připomněli jsme si 40. výročí trvání ženského pěveckého souboru Polajka. Květnový poznávací zájezd směřoval do Kysuckého muzea v přírodě ve Vychylovce. V červenci jsme uskutečnili společný výstup na rožnovskou Jurkovičovu rozhlednu a v říjnu Mgr. Jiřina Veselská besedovala o kostelu z Větřkovic v Dřevěném městečku, další ze staveb zbudovaných prvním Muzejním spolkem. Úspěšný byl předvánoční zájezd do Olomouce s poznáváním historického městského jádra, chrámu sv. Václava, Arcidiecézního muzea a dalších památek. Je na místě poděkovat Valašskému muzeu v přírodě za bezplatné propůjčení jednacího sálu k potřebám Muzejního spolku. Co výbor Muzejního spolku připravuje pro členy na rok 2014? Zatím pracovní název Valaši a Čičmanci má příhraniční projekt, který byl nabídnut Valašskému muzeu obecním úřadem ve slovenské obci Čičmany poblíž Žiliny. Projekt je postaven na vzájemném poznávání, které se uskuteční prostřednictvím opakovaných návštěv. Symbolem spolupráce se stanou dvě zmenšeniny mimořádně zdobených roubených staveb čičmanských domů, které budou stát před vstupem do Mlýnské doliny u dřevěného Radegasta. Stavbu zmenšenin domů doprovodí přednášky slovenských odborníků. První setkání u nás by mělo proběhnout v nejbližších týdnech, další při pořadu Slabikář devatera řemesel na konci května. Na projektu se budeme podílet účastí na přednáškách a tím, že hosty provedeme po našem muzeu. Při cestách do Čičman bude vždy několik míst i pro členy spolku. V obci mají malý skanzen, spíše památkovou rezervaci, se zdařilou expozicí v interiérech. Vznik osobité lidové architektury na hranici tří regionů byl ve své době přikládán existenci velkorodin, dnešní názor je odlišný a bude jistě zajímavé se s ním seznámit. Také se budeme podílet na programu věnovaném tradičnímu lidovému oděvu s názvem Z truhel a skříní. Hlubší seznámení se stavbami našeho Dřevěného městečka bude pokračovat besedou o karlovickém fojtství a sýpkách, která se uskuteční koncem prázdnin. Tradiční rodina na Valašsku ve světle historických dokladů je téma, kterému se bude věnovat dr. Jiří Langer na konci října. V čase předvánočním chceme navázat na kdysi oblíbené Večery při svíčkách. Součástí dlouhodobého programu Muzejního spolku je zájezd do Brna za poznáním Jurkovičovy rodinné vily a seznámení s osobností a tvorbou Dušana Jurkoviče. I pro letošní rok je bohatá a zajímavá činnost Muzejního spolku, který si letos v listopadu připomene už 103 let své existence. (sb) Martin Bill Starosta Martin Bill. Foto: archiv TKA Starosta, jako jeden z orgánů obecní samosprávy, zvolený obecním zastupitelstvem, stojí v čele územní samosprávy obce, pečuje o obec a její obyvatele. V pořadí pátým starostou Rožnova pod Radhoštěm byl v letech 1886 až 1889 Martin Bill. Byl po otci také druhým rožnovským poštmistrem. Pošta v Rožnově byla ambulantní sběrna psaní, která byla denně pěším poslem doručována do 15 km vzdáleného poštovního úřadu ve Valašském Meziříčí, odkud ráno jezdila povozní pošta do Polomi u Hranic, kudy vedla tehdejší železnice severní dráhy císaře Ferdinanda. V roce 1871 postavil poštmistr Martin Bill dům na východní straně náměstí, tzv. starou poštu. Uprostřed byl průjezd, dlážděný dřevem. Po pravé straně byly poštovní úřadovny, po levé straně byt. V patře dlouhá chodba, všechny místnosti měly zvláštní vchody a byly určeny pro lázeňské hosty. Vzadu za domem se nacházely konírny, prádelny a kůlny. Za nimi zahrada. rožnovský prostor nezávislé noviny Martin Bill měl tři páry krásných koní a dva velké jasně žlutě lakované, černě zdobené poštovní vozy. Ty měly na obou dveřích vymalován státní znak císařského orla. Uvnitř bylo místo pro 4 sedící osoby, na kozlíku páté. Při odjezdu troubil kočí známou melodii: Jede, jede poštovský panáček... Za špatného počasí cestující nastupovali a vystupovali rovnou v průjezdu domu. Svědomitost poštmistrovské služby se stala Martinu Billovi osudnou. Dne 1. září 1895 zůstala na poště Rožnov důležitá zásilka. Martin Bill se ji vypravil doručit. Dostavník s opomenutou zásilkou sice zastihl, ale do Rožnova se vrátil v tak zuboženém stavu, že druhého dne zemřel. Za starostování Martina Billa jednala v roce 1886 obec o stavbě nemocnice a vodovodu, malá nemocnice byla zřízena až roku 1892 v koupeném domku, vodovod zřízen roku Roku 1887 koupila obec od hraběte Kinského hostinec U koruny. Také mlýn č. 1, z budovy zřídila veřejnou jídelnu. Obec převzala regulaci Bečvy. Roku 1888 byl koupen na Dolních Koutech pozemek na nový hřbitov. Na náměstí vysazeny keře, borovice a živý plot. Rožnov přijal patronát při udržování kaple na Radhošti rovným dílem s Frenštátem. Obec koupila od stavitele Michala Barabáše lázně a vymohla si pro to živnostenský list. Město se za starosty Martina Billa modernizovalo. V té době ještě žádný netušil, že textilní manufakturu v Rožnově zanedlouho nahradí pletařský průmysl, který se na dlouhá desetiletí stane ve městě dominantním průmyslovým odvětvím. (sb) 7

8 rožnovský prostor nezávislé noviny Čt až Po Po h St h Čt h Čt h Čt až Ne Čt až Ne Po až St Po až St Čt Pá až Ne Pá až Ne Po až St Po až St Pá až Ne Ne Po až St Po až St Čt až Ne Čt až Ne Po až St DVA Galerie Na Radnici - výstava fotografií rožnovského rodáka Ubalda Rutara DON QUIJOTE Společenský dům - osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání českých hvězd POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY kino Panorama - divadelní představení pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ Klub cestovatelů SEDM DIVŮ ISLANDU kino Panorama - setkání s jedním z nejznámějších cestovatelů dobrodruhem Jirkou Kolbabou. JIŘÍ ČERNÝ KAREL KRYL T klub - vzpomínková a písničková beseda se známým hudebním publicistou. RIO 2 CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA h POJEDEME K MOŘI DOUPĚ h FILMOVÝ KLUB: PŘEŽIJÍ JEN MILENCI TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU h JEDNA ZA VŠECHNY DIVERGENCE h THE AMAZING SPIDER-MAN a h KINO PRO DĚTI: ŠROUBKOVO DOBRODRUŽSTVÍ h STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL RANHOJIČ h KHUMBA BONY A KLID h VIOLETTA KONCERT Po až Ne Čt až Ne Út h St h Po h Út h St h Čt h Ne Út h St h Čt h Út h St h Čt h Čt h Čt Po h Čt Pá h So h Pá h Kulturní přehled X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST h HURÁ DO PRAVĚKU! JARCOVSKÁ KULA vlak. nádraží V3V Jak dobře žít s chronickou nemocí klubovna Seniorcentra Měření glykémie klubovna Seniorcentra KRÁSNOU PŘÍRODOU AN, nást. 21 Kino pro seniory: Jasmíniny slzy - Film USA, komediální drama Den matek v Janíkově stodole - vystoupí děti z MŠ a žáci ZUŠ, vstup zdarma Bezhraniční valašení na Kohútce odjezd v 8.30 hod PŘES MALOU LHOTU AN, nást. 16 Právní poradna JUDr. Milana Matuly klubovna Seniorcentra balet Labutí jezero odjezd z AN KRÁTKÁ VYCHÁZKA AN, nást. 21 Taneční odpoledne klubovna Seniorcentra Dámský klub: Kosmetika a vlasy klubovna Seniorcentra XIX. Ročník výstavy koní na valašsku areál JK Valašsko, Prost. Bečva Filatelisté zvou veřejnost SVČ Odpolední keramické tvoření SVČ Filatelisté zvou veřejnost SVČ Den Země SVČ - Vernisáž výtvarné soutěže, ocenění autorů vítězných prací, vyhodnocení kvízové soutěže příroda kolem nás. 2.závod seriálu MINIDUATLON Rožnov, restaurace u Cvečků Rozhýbejme Rožnov ke Dni dětí náměstí TGM Rožnov - výuka inline bruslení pro děti, divadlo, výuka tanců, výtvarné aktivity, žonglování... Pá h Po h Čt Pá h Pá h So Po až Po Po h Pá až St St h St h Út h Čt 1.5. až So Po h Út h St h St h Čt h So až Ne h Pohádkový pátek: O lakomé Zubeidě a chudé Jasmíně Masarykovo náměstí, za nepříznivého počasí v SVČ keramické tvoření SVČ Filatelisté zvou veřejnost SVČ Lehkoatletický čtyřboj mladšího žacctva ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec Streat dance show ukončení sezony Janíkova stodola VMP Exhibice Skate/Bike park Masarykovo náměstí - prezentace Heart2Beat OLGA HAVLOVÁ chodby knihovny - putovní výstava fotografií MÍSTA PAMĚTI podkroví knihovny - příběhy názvů chalup, potoků, údolí a hor PATCHWORK ANEB HRÁTKY Z LÁTKY podkroví knihovny - výstava patchworkových dek a výrobků, vernisáž 12. května v hod. S-KLUB podkroví knihovny - VE TŘI V KAFÉ RÓZINKA Vzpomínání na život v Rožnově NOC LITERATURY Loana stará administrativní budova, Hudební altán v parku, Kavárnička maicafe - Literární happening ZAPOMENUTÝ HRDINA podkroví knihovny - o Janku Barošovi z Vigantic, spisovateli a novináři z baťovské Indie!!! ZMĚNA ADRESY SLUNEČNICE!!! od května ZÁTIŠÍ 513, ROŽNOV P. R. PoPaDnu POZORNOSTÍ V PÁNEVNÍM DNU I. - dvoudílný seminář: Dana Buriánová ÚPLŇKOVÁ TELEPATICKÁ MEDITACE - uvádí Jarmila Stavárková DĚLAT PRÁCI, CO MĚ BAVÍ - workshop: Pavlína Vašátová SDÍLENÍ V KRUHU - povídání: Petr Vlček POKOJNÝM BOJOVNÍKEM V ŽIVOTĚ - přednáška, promítání: Jiří Kubják KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU TUŽKA - kurz: Bára Selan Opelková Po h Út h St h Čt až Ne Út h St h Čt h Pá h So až Ne h Po až Ne Čt h So h Čt h Út až Čt h So h Ne h So h So h Čt až Po MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA - meditace: Lenka Balášová AURA, ČAKRY, SYMBOLIKA - přednáška, workshop: Zdenka Nesvatbová Zátopková SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU LÉČITELKOU - povídání, meditace: Estela Orbito Palaris Škola svépomocného stavění - přednášky, workshop: Daniel Grmela, Dalibor Halátek Změny dotažené do konce - interaktivní přednáška: Marek Ščotka TRANSFORMAČNÍ MEDITACE - řízená meditace: Hana Spáčilová KRČNÍ PÁTEŘ A SPRÁVNÉ SEZENÍ - seminář, cvičení: Erika Machalíková Hážovické korýtko Korýtko Hážovice - výlet dospělí i děti, čištění studánky SYSTÉMOVÉ KONSTELACE A SOCHY - víkendový seminář: Radmila Telváková (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA VMP, budova Sušáku - výstava k 65. výročí Tesly Stavění máje VMP, Dřevěné městečko - tradiční lidová slavnost Den pro Pustevny s Českým rozhlasem VMP, Dřevěné městečko - benefiční akce s výtěžkem na obnovu Libušína Koncert ke státnímu svátku VMP, Dřevěné městečko - Junior beskydský orchestr Uměli Valaši fyziku? VMP, Živý dům, Mlýnská dolina - Jak ve všedním životě fungovaly jednoduché stroje Jaro na dědině VMP, Valašská dědina - ukázkz tradičních jarních prací Den muzeí VMP, Mlýnská dolina - volný vstup Slabikář devatera řemesel VMP, Dřevěné městečko Kácení máje VMP, Dřevěné městečko - lidová májová slavnost Martin Hába obrazy prodejna Nábytek Kramolišovi 8

9 Před 90. lety se rožnovští hasiči dočkali první požární zbrojnice U založení Dobrovolného hasičského sboru v Rožnově v roce 1881 byli starosta města Rudolf Bill (první předseda sboru), člen městské rady Martin Bill, měšťané František Bill, Bruno Janík, Roderich Fichtner, hoteliér Ludvík Elcer, mistr pekař Adolf Janík a lékař František Koblovský. Sbor měl šedesát členů. Do vínku dostal dvě ruční stříkačky. Občanská záložna později zakoupila dvoukolovou stříkačku od firmy Smékal. K uskladnění materiálu byla hasičům přidělena dřevěná kůlna u dolního parku. Oslovení mezi hasiči bylo bratře. Členský příspěvek činil 2 zlaté a 60 krejcarů ročně. K ohlašování požáru byli určeni trubači. Heslem sboru bylo: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. K Hasičské župě Valašské sbor přistoupil roku Sbor byl rozdělen do 3 oddělení. Měl 3 náčelníky, 4 četaře, 26 lezců, 31 stříkačů, 4 ochránce a 5 trubačů. K inventáři a výzbroji patřil oděv s označením hodnosti, stříkačky a proudnice. Žebříky mostové, posouvací, okapové, střechové. K bourání motyka, pantok, vidle. K dopravě vody 10 košíků. Také dvě svítilny a šest pochodní. Paměť měsíce května Čím se nám právě měsíc květen zapsal do paměti? Tím, že je krásný. Slovo květen pochází od slova kvést, to samo o sobě vzbuzuje pocit libosti. Prvý květen je 121. den roku (do konce roku zbývá 244 dní). Letos připadá na čtvrtek. V dnes už historických časech se 1. května dobrovolně-povinně slavil svátek práce. Jinde ve světě však nebrali tento den tak vážně, už ve 13. století se věnovali stavění máje nebo pálení čarodějnic. Máj je především považován za měsíc lásky. Mladí Pražané se chodí líbat k soše Karla Hynka Máchy, jinde alespoň pod rozkvetlou třešeň. V červenci 1924, tedy před devadesáti lety, se rožnovští hasiči dočkali zbrojnice. Místo měla na dnešním parkovišti proti soše Františka Palackého. Součástí byl byt domovníka, který měl udržovat zbrojnici v čistotě a pořádku. Zájemci byli tři, tajným hlasováním Hotovost hasičů k ohni do roku Foto: archiv místo obdržel bratr Josef Bradáč, který... děkuje za důvěru a slibuje, že bude vše v nejlepším pořádku. Nejblíže hasičské zbrojnici bylo hospodářství Bajerových a měli tak za povinnost při vyhlášení požáru přispěchat s koňmi a zapřáhnout je do stříkaček. V zimě 1931 kdosi naši velkou chalupu zapálil, vzpomínal svého Druhou květnovou neděli si pak připomínáme nám všem milý svátek matek. Jiné květnové události jsou už poněkud vážnějšího charakteru. V roce 1919 při ochraně suverenity mladého Československa porazily československé jednotky v bitvě o Komárno maďarskou rudou armádu. V roce 1953 právě na 1. května zahájila Československá televize vysílání v Praze z budovy Měšťanské besedy (svůj podíl na tom měla i Tesla (ne) zapomenutá, jak dokládá stejnojmenná výstava v Sušáku Valašského muzea v přírodě). V roce 1955 byl času pan Svatopluk Bajer. Hasičská zbrojnice byla od nás jen pár kroků, na dnešním parkovišti, proto se právě od nás dávaly při každém požáru k ruční stříkačce koně. Jenže zrovna v té době byla zakoupena nová motorová stříkačka. Ale nedařilo se ji nastartovat. rožnovský prostor nezávislé noviny Otec vynášel dokumenty a majetek, vyváděl dobytek. Všichni spoléhali na motorovou stříkačku. Struha protékala pár kroků za našim. Pak lidé stříkačku k požáru dotlačili a začali hasit. Už bylo pozdě. Původně malý oheň, který se dal snadno uhasit a chalupu zachránit, úplně zničil velký dům. Malou chalupu se zachránit podařilo, doposledka měla ohořelý štít. Za 133 let existence základní myšlenka bližnímu ku pomoci zůstala, ale náplň činnosti se v průběhu let velmi pozměnila. Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm působí od roku 1963 ve své moderní hasičské zbrojnici v ulici J. Wolkera. Zatím co v roce 1996 vykonal na 129 výjezdů, v roce 2013 už to bylo 280 výjezdů. V prvých měsících roku 2014 to byla pomoc při dopravních nehodách, technická a technologická pomoc, zásah při požáru, pomoc při vyproštění tahače, odstranění spadlého stromu, požár lesní hrabanky a další. K nejzávažnějším patřil zásah při rozsáhlém požáru Jurkovičovy restaurace Libušín na Pustevnách dne , kde zasahovaly jednotky ze širokého okolí. Pak také tragická dopravní nehoda v Rožnově pod Radhoštěm dne , kdy ani transport vrtulníkem nezabránil úmrtí teprve třináctileté dívenky. Náplň činnosti hasičů se sice dosti podstatně změnila, ale platnost má stále původní myšlenka: ochrana lidských životů a majetku. (sb) v květnu s velkou pompou odhalen v Praze na Letné pomník J. V. Stalina ( ve vší tichosti byl odstřelen v roce 1962). A v roce 2004 tedy před deseti lety vstoupila Česká republika do EU. Při nahlédnutí do starších análů právě v květnu 1494 (před 520 lety) uviděl Kryštof Kolumbus při své průkopnické plavbě do neznáma poprvé zemi (později nazvanou Jamajka). Dne 6. května 1840 začali ve Spojeném království používat vůbec první poštovní známku Penny Black. V Paříži byla roku 1889 během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž. Roku 1937 došlo 6. května k explozi vzducholodi Hindenburg. Dne 28. května 1884 se narodil druhý československý prezident Edvard Beneš (letos uplyne 130 let od narození; zemřel ). A 31. května 1884 (také před 130 lety) byl v Brně zahájen provoz parní tramvaje. Jedna z pranostik zaznamenává k 27. květnu: Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu. Uvidíme, jak to bude v závěru května s kožichy letos. (sb) Rožnovský fotbal se zaměřil na mládež Je to již dva a půl roku, co se změnilo vedení rožnovského fotbalu. Nové vedení si dalo několik úkolů, jakým směrem vést oddíl fotbalu. Jedním z mnoha bylo přejmenovat oddíl z 1. Valašský FC s. r. o. na tradiční FC Rožnov pod Radhoštěm o. s., a následně finančně zkonsolidovat klub. Dále se zaměřit na práci s mládeží, aby se talentovaní zapracovali do týmu mužů a pokračovali v nastolené cestě hrát s vlastními odchovanci. Tuto mládež vedou kvalifikovaní trenéři z řad odchovanců rožnovského fotbalu, ba dokonce stále aktivních hráčů. Školičku přípravku maličkých fotbalistů vede zkušený matador Pavel Drozd, mladší přípravka je pod vedením Radima Šebesty, starší přípravku zastřešuje trenér Zdenek Sladovník, mladší žáky trénuje stále aktivní hráč Petr Urban, starší žáky Jaromír Videcký, dorostence Milan Náměstek také stále aktivní hráč a opora týmu mužů, a konečně družstvo mužů hrající trenér Petr Maléř. Po dlouhé pauze se do Rožnova opět vrátil i fotbal žen pod vedením Jakuba Baroše. Celkem máme 160 registrovaných hráčů ve FAČRu. Práce s mládeží přináší první pozitiva. V létě loňského roku přešli věkem stále ještě dorostenci do týmu mužů tři talentovaní hráči, a tím došlo k omlazení kádru. Tyto nové mladé posily ihned zapadly do kádru. V zimě je doplnili další dva hráči z řad dorostu. Další z úkolů výboru FC Rožnov je připravit kvalitní zázemí sportoviště pro 160 hráčů a zázemí pro diváky. Při tomto počtu hráčů nám jedno kvalitní hřiště (umělá tráva) nestačí. Proto chceme za podpory města a sponzorů zregenerovat vedlejší travnaté plochy za oběma brankami hlavního hřiště. Pro diváky se nám tak mimo jiné podařilo díky daru místní firmy IZOLTING MORAVIA s. r. o. zkvalitnit ozvučení tribuny a celého areálu rožnovského stadionu novou hlasatelskou ústřednou. Věříme, že nynější směr rožnovského fotbalového klubu povede k větší atraktivitě tohoto sportu. Od zapojení mládeže si především slibujeme, že děti opět objeví krásu sportu a začnou trávit svůj volný čas aktivním pohybem, ne vysedáváním u počítačů ve virtuálním světě. Věříme, že tyto změny povedou také k navrácení diváků do hlediště, budou se spokojeni vracet domů z dobře vykonané práce a hry našich odchovanců, hráčů FC Rožnov! Petr Bolf, sekretář 9

10 rožnovský prostor nezávislé noviny Jubilejní třicáté mapování velkých šelem v Beskydech, které proběhlo na přelomu února a března, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se zde pohybuje kolem 10 rysů a 3 vlci, výskyt medvěda se prokázat podle stop nepodařilo. Šelmy byly identifikovány podle nálezů stop, trusu, zbytků kořisti, případně dalších pobytových znaků. Řada pozorování byla zaznamenána také ve dnech mimo dobu sčítání, kupř. dalších 10 údajů o rysech na české a slovenské straně Javorníků a několik informací o vlcích před sčítáním a po něm. Teritoria některých rysů zasahují do sousední CHKO Kysuce. Vlci se pohybují na tak rozsáhlém území, že jen z náhodných nálezů jejich pobytových znaků je velmi nesnadné odhadnout jejich počet. Medvěd se podle všeho v regionu nevyskytuje. V půli dubna se však medvěd pohyboval na Jablunkovsku, kde jej zachytila fotopast, před Velikonocemi ve Vsetínských vrších. Velkou kuriozitou bylo pozorování pštrosa emu na Lysé hoře, kterého dvě turistky potkaly a vyfotily na turistickém chodníku na Lysé hoře. Ač byla snaha mu pomoci, jeho další osud není znám. Velké šelmy jsou nenahraditelné pro zachování přírodní rovnováhy v lesích. Zabraňují přemnožení velkých býložravců, kteří okusují mladé stromky a brání tak lesu v obnově. Absence velkých šelem, konkrétně vlka, je i jednou z příčin přemnožení divokých prasat v některých oblastech. Odborné průzkumy ukázaly, že spárkaté zvěře v ČR je dostatek pro velké šelmy i pro myslivecké vyžití, vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy CHKO Beskydy. Přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách s jejich trvalým nebo pravidelným výskytem zjišťovalo více než 70 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Akci organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy. Do mapování se jako každoročně zapojilo také Hnutí DUHA. Mapování velkých šelem: pštros emu na Lysé hoře CHKO Beskydy je jako jediné území v ČR evropsky významnou lokalitou velkých šelem rysa ostrovida, medvěda hnědého a vlka obecného. Kromě každoročního sčítání zde probíhá dlouhodobý odborný výzkum těchto chráněných druhů (projekt AOPK ČR Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy prováděný Ústavem biologie obratlovců v Brně a ZO ČSOP Salamandr, projekty řešené nevládními organizacemi Hnutí DUHA, ZO ČSOP Radhošť, ZO ČSOP Valašské Meziříčí). Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody. (lum) Nový Jičín I když bující příroda láká zavěsit batoh na záda a vyrazit do terénu, přece se může najít volného půl dne a věnovat se městské turistice. O Novém Jičíně se říká, že jeho náměstí náleží k nejkrásnějším na sever od Alp. Je pojmenováno po prvním prezidentovi jako Masarykovo, má řadu historických domů, je pravidelně čtvercové a jako jediné v České republice po celém obvodu je lemováno podloubím, které pokračuje i v postranních uličkách. Uprostřed je Mariánský sloup z roku 1710 a před ním drobná kašna s bronzovou plastikou Fr. Barwiga. Po rozsáhlé rekonstrukci přibyly fontánky a miskovitá kašna se sochou sv. Mikuláše. Nejstarší zmínka o Novém Jičíně pochází z roku 1212, kdy mu král Jan Lucemburský udělil právo vybírat clo a mýto. Řemesla, obchod a výhodná geografická poloha na křižovatce důležitých obchodních cest měly příznivý vliv na rozvoj města. Za krátkého panování zimního krále Fridricha Falckého se roku 1620 dokonce stalo městem královským. Opevněno kamennými hradbami bylo až ve 14. století, jejich zbytky jsou patrné podnes. Bronzová plastika Fr. Barwiga na kašně před Mariánským sloupem. Foto: R. Sobotka Městu se nevyhnuly útrapy s třicetiletou válkou. Roku 1621 vojsko markraběte Jana Jiřího Krnovského tady zdecimovalo oddíl Španělů, v místě je postavena Španělská kaple. Město při bitvě vyhořelo a v letech 1624 a 1680 jej postihla morová rána. Válečné a náboženské rozbroje utichly až ve druhé polovině 17. století, pak znovu mohl vzkvétat obchod i řemesla. V roce 1865 postavil Johan Hückel továrnu na strojní výrobu klobouků. Roku 1870 vznikla v Novém Jičíně tehdy největší doutníková a tabáková továrna, která zaměstnávala kolem 2500 dělníků. Roku 1879 začal Josef Rotter vyrábět kočárové svítilny, čímž položil základy společnosti Autopal. Město navštívila řada významných osobností. V domě U zeleného stromu se 13. dubna 1787 ubytoval císař Josef II. při své státnické cestě do Haliče a Bukoviny, oznamuje pamětní deska na zmíněném domě. Na protější straně náměstí je umístěna další: V tomto domě zemřel generál Gideon Baron von Laudon. Císařský polní maršálek pocházel z Livonska, v mnoha bitvách zvítězil, avšak u Legnitz byl poražen. Válčil proti Turecku a dobyl Bělehrad. V roce 1790 byl vrchním velitelem císařské armády. Dne 6. února 1800 přespal v budově Staré pošty hrabě Alexandr Suvorov a roku 1805 na tomtéž místě maršál Michail Kutuzov. Roku 1903 přednášel v Novém Jičíně Jaroslav Vrchlický. Roku 1899 navštívil město Tomáš Garrigue Masaryk a v letech pak zde každoročně pobýval a přednášel. K zajímavostem patří zbytky hradeb ze 16. století a Farská bašta z roku Renesanční Žerotínský zámek z let , farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let a kostel Nejsvětější Trojice z doby kolem roku Kromě uvedeného je i mnoho dalších důvodů, proč toto malebné, ale opomíjené město navštívit. (sb) Zdrogovanému motorkáři při honičce s policisty došel benzín Má zákaz řízení, přesto řídil, navíc pod vlivem drog. Policistům na motorce nezastavil a snažil se ujet. Stroj jej ovšem zradil v nejnevhodnějším okamžiku. V rozhodné chvíli, kdy mohl policii ujet, mu totiž došel benzín. Po zadržení u něj navíc strážci zákona našli několik sáčků zřejmě s pervitinem. Ve středu 2. dubna odpoledne hodlali policisté z cizinecké policie zastavit v Rožnově poblíž čerpací stanice řidiče motocyklu. Předjeli ho a nápisem STOP na vozidle zastavovali. Muž na motorce Suzuki jedoucí směrem k Dolní Bečvě zareagoval tak, že se s motorkou otočil, a jel zpět směrem k Rožnovu. Policisté z cizinecké policie vozidlo také otočili, a znovu motocyklistu předjeli a zastavovali. Motocyklista se opět otočil a ujížděl směrem k Dolní Bečvě. Po několika metrech sjel mimo cestu na travnatou plochu a směřoval k rekreačním chatám. Kolegové vyrazili za ním, ovšem po několika metrech se cesta natolik zúžila, že museli zastavit a dále pronásledovat motocyklistu po svých. Motorkář měl s motocyklem evidentně problémy, nějak mu špatně jel (později jsme zjistili, že mu došel benzin), a tak motorku položil na zem a dal se na útěk. Policisté povolali na pomoc při pátrání po muži další policejní hlídky a rovněž psovoda. Po půl hodinovém pátrání řidiče motocyklu asi dva kilometry od místa, kde zanechal motorku, zadrželi. Řešení případu si od kolegů z cizinecké policie dále převzali vsetínští kriminalisté, uvedla Lenka Javorková z okresní policie Vsetín. Cizinecká policie při zadržení muže zjistila, že se jedná o devětadvacetiletého muže z Frenštátu, který má zákaz řízení až do roku Podrobil se testu na alkohol, ten byl negativní a dále testu na drogy, který prokázal požití pervitinu, což řidič přiznal. Dále kolegové u muže v tašce našli 7 gramů bílé krystalické látky, zřejmě pervitinu, doplnila mluvčí. Kriminalisté muže obvinili z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky se sazbou do tří let. (lum) 10

11 Už ani nevím, kolik let patří k obvyklým obveselovacím akcím místní radnice pořádání všelijakých tradičních jarmarků na zdejším náměstí. Vybavuju si ten první, pak asi dva následující a díky tomu je dnes tradiční jarmark pro mě signálem vyhýbat se náměstí. Někdy to ale nešlo, a tak jsem byl nucen se procpat podél stánků s tradičním kýčovým zbožím, záplavou příšerných hraček, triček, nádobí a dalšího harampádí. Pouze sem tam stánek se stylovým zbožím či rukodělnými výrobky. Hlavní soustředění návštěvníků se ale vždy odehrávalo u stánků s tekutým občerstvením, proložených stánky s uzenářskými výrobky či prapodivnými cukrovinkami. To vše ve stínu obludného tribunopódia, na němž se nejprve ukázali v žoviálním kabaretním výstupu místodržící a místní figurky, které poté vystřídají jakési folklorní pásma dětí, které nechápou, proč většinu lidí zajímají spíše pásma folklóru gastronomického či alkoholového, než jejich snaha potěšit něčím, co pilně nacvičily. A je úplně jedno, jestli je to na Josefa nebo na Velikonoce. Je to přece akce pro lidi, ne? Dosti smutné divadlo Nedávno jsem navštívil Velikonoční jarmark ve Dvoře Hradisko, jelikož se kolem organizace nějak motala moje dcera a vnučka. A dědeček se musí přijít podívat, to se rozumí. Když dva dělají totéž Už týden dopředu dcera pekla a zdobila perníkové vajíčka a organizovala. Když jsme v deštivém odpoledni přijeli na Dvůr Hradisko, udivila nás fronta aut táhnoucí se od Dvora až k mostu do Vidče. A tak jsme vykročili ke Dvoru. No musím se přiznat, že na mě dýchla atmosféra veliké rodinné sešlosti, kde jsem patřil k té nejstarší generaci. Všude kolem pohodoví lidi, děti na konících či radostně poskakující kolem nejrůznějších domácích zvířátek, která byla po celém areálu. Z pod lip se ozývalo cinkání kovadlin, kde mistři cechu Hefaistova předváděli svůj um a učili děti svému řemeslu. A tak malí caparti přiklepávali při kování hřebíků, který si pak pyšně odnesli domů. V sousedství zase pomáhali při výrobě pravých březových metel či velikonočních ozdob z proutí. Kluci se učili od mistra košíkáře plést velikonoční pomlázky, děvčátka zase umění zdobení kraslic. A našly se i takové, které si zkusily vystrouhat vlastnoručně opravdový šindel. A nabídka zboží? No kdo hledal umělohmotné roboty či pistolky, textil či zázračné lepidla, měl smůlu. Ale kdo hledal vkusné, ručně vyráběné bytové doplňky či velikonoční ozdoby, měl z čeho vybírat. Své místo tu měl košíkář, řezbář či mistři kováři. Hospodyňky okukovaly krásné keramické formy na pečení, vybíraly nejrůznější koření a býlí či dřevěné nádobí. I děti prodávaly nejrůznější perníčky zdobené velikonočními motivy, tetičky zase krásné paličkované dekorace a obrázky. A samozřejmě kraslice. Nechyběl tu také stánek s občerstvením, ale žádné občerstvením unavené návštěvníky jsem neviděl. Naopak nesmírně pohodové lidi a houfy dětí, které pobíhaly mezi všemi těmi atrakcemi. Bylo vidět, že nikde nikomu nepřekážely a dospěláci je bez ustání a s úsměvem lákali zkusit si to či ono. A děti zkoušely tvořit tibetské mandaly z barevných písků či se učily hrát na nejrůznější flétničky a koncovky, které nabízel zase zručný výrobce a muzikant. A muzika sama? Žádné pódium, pod střechou stodoly dvoje housle, akordeon, kytara a parta mladých nadšených muzikantů. Však taky měli klobouk slušně naditý. A když mě už bylo zima a ozval se žaludek, tak jsem zašel do velice útulné hospůdky na statku, kde bylo příjemně teplo a levno. Sledoval jsem hemžení okolo a najednou mě napadlo, že takhle nějak asi vypadaly komunity hippies v šedesátých letech, které jsem znal jen z filmů a hudby, prostě ovzduší vzájemné tolerance, lásky k životu a k dětem. A taky úcty k řemeslu. Nota bene když většina přítomných svým zjevem a oblečením mi tyto krásné časy připomínala. rožnovský prostor nezávislé noviny No prostě já jsem byl nadšený. Jestli tedy toto byl jarmark, pak chvála takovým a hlavně všem těm nadšencům (bez zázemí městské pokladny), kteří se zasloužili o tak pěknou akci a hlavně všudypřítomnou radost a pohodu. Holt když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. A není to o penězích, ale o opravdové chuti potěšit druhé a um rozdávat radost a pohodu. Ale pro trhovce z rožnovského náměstí, kteří si tam pronajímají prodejní stánky na městských jarmarcích svitla aspoň reálná naděje snížit své příští náklady za pronájem stánku. Stačí se po skončení jarmarku vymluvit na všeobecnou krizi oboru, malou tržbu v posledních letech a radnice jim jistě taky promine zaplacení nájemného, nebo jej alespoň sníží. Ono se to tak totiž teď dělá na naší radnici, že se mění za hry smlouvy a pardonují se smluvní sankce za nesplněné závazky, které někdo dříve podepsal a tím pádem se zavázal je plnit. Ale protože plány nám zhatila krize Ona rožnovská radnice má asi peněz dost a někteří zastupitelé projevují nebývalou míru velkorysosti při hospodaření s nimi. A někdy jen tím, že uspořádají nějaký ten tradiční jarmark a ještě se za to pochválí. Jo volby se blíží a již římští imperátoři znali význam slov chléb a hry. A lid byl spokojen a vesel Petr Liška Ing. Tomáš Pajonk jednatel, programátor Zašová Posvítíme si na euronesmysly 11

12 rožnovský prostor nezávislé noviny Zima 2013/2014 byla nejmírnější v historii kraje Podtrženo, sečteno. Bilance zimní údržby silnic 2013/2014 je hotova. Máme za sebou nejmírnější zimu v historii Ředitelství silnic Zlínského kraje. Pro silničáře i motoristy je to zpráva pozitivní. Peníze, které se nemusely vydat na odklízení sněhu a posyp, se mohou využít na zlepšování stavu krajských silnic. Pro úplnost uvádíme nejdříve statistiku zimní údržby silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji za měsíc březen. Pluhovalo se 153 kilometrů silnic, posypávalo se na 703 kilometrech. Posypové soli se spotřebovalo 16 tun, inertních materiálů 40 tun. Náklady vyčíslilo ŘSZK na pouze 3,2 milionu korun. Byly to nejnižší březnové náklady na zimní údržbu krajských silnic v historii ŘSZK. Druhý nejmírnější březen byl v roce 2012, kdy náklady činily 6,5 milionu korun. Čísla za celé zimní období od října 2013 do konce března 2014 jsou následující: pluhovalo se na km Co dělá, jak se má rožnovský fotograf Josef Bosák Josef Bosák (nar. 1968) fotografuje od dětství. Fotografování je pro mne velká relaxace, když po náročné práci vezmu foťák a zajdu na víkend na hory, tvrdí. Používá digitální a také klasickou zrcadlovku Canon. Jeho velkými tématy jsou Bosna, ale také Náhorní Karabach. Jeho fotografie jsou v řadě vynikajících fotografických knih. Čím žije a na čem pracuje v současnosti? Minulý rok pro mě byl dost náročný, plný změn a nových začátků. Prvních šest měsíců jsem se snažil pravidelně navštěvovat Římskokatolickou farnost v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsem se pokoušel zachytit život a atmosféru v tomto krásném duchovním stánku pro věřící a taky to, co farní přináší pro širší veřejnost. Společně s otcem Kamilem Obrem jsme navštěvovali nemocné a nemohoucí, vyslechli si jejich vyprávění, co všechno za svůj život prožili, jaké mají strasti, starosti, bolestné chvíle, ale i ty malé radostné chvilky, které stáří přináší. Navštěvoval jsem i bohoslužby, které byly organizovány v domově důchodců. Vzniklo hodně zajímavých snímků a ty byly použity do farního zpravodaje. Spoustu věcí mám ještě v šuplíku a čekám, až nastane ta správná chvíle, kdy to zpracuji a zveřejním. Měl jsem plán, že je pošlu na novinářskou soutěž 12 krajských silnic, posypalo se kilometrů. Soli se za celou zimu spotřebovalo tun, inertních materiálů tun. Náklady dosáhly 48,573 milionu korun. Pro srovnání: loňská zima přišla krajské silničáře na 142,5 milionu korun. Druhá nejmírnější zima v historii ŘSZK byla v letech 2006/2007. Tehdy dosáhly náklady na zimní údržbu 59 milionů korun. Uplynulá zima byla nejmírnější ze všech, během kterých jsme ve Zlínském kraji v posledních dvanácti letech organizovali zimní údržbu silnic. Po vyčerpávající zimě 2012/2013 nás nyní příroda nechala trochu vydechnout, řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Loňská zima byla podle něj extrémní co do náročnosti a nákladnosti zimní údržby, letošní je extrémní svou mírností, malým množstvím srážek a nízkými náklady. Ve skladech organizací Správa a údržba silnic zůstalo množství nespotřebované soli. Protože tato sůl Czech Press Photo, ale nestihl jsem to. V květnu ještě proběhla plavba jachtou kolem Kornatských ostrovů za účelem poznání zdejší krajiny, místních tradic, lidí a rybářů. Rožnovský fotograf Josef Bosák během fotografického safari. Foto: archiv obsahuje přísady, které zabraňují jejímu spékání, zůstane sůl silničářům na příští zimu. Díky menším nárokům na odklízení sněhu mohli silničáři během zimy realizovat řadu jiných činností na silnicích. Prořezávala se silniční zeleň, čistily se příkopy, upravovala svodidla, dopravní značení apod. V našem rozpise provozních prostředků přesouváme 40 milionů korun ze zimní údržby na jiné práce, což bude zejména obnova povrchů, souvislá údržba vozovek a opravy silničního příslušenství, doplnil ředitel ŘSZK. Zásluhou mírné zimy je také na vozovkách v porovnání s jinými roky poměrně málo výtluků a obvyklé lokální vysprávky povrchů po zimě budou rychlejší. Místo zaplňování drobných výtluků budou moci silničáři opravovat, kde je to potřebné, větší a souvislejší plochy vozovek a výsledky těchto prací budou mít dlouhodobější charakter. (red) V druhé polovině roku u mě nastala velká životní změna a já se přestěhoval do Prahy. Takže na focení mi moc času nezbylo a byl jsem rád, když jsem se ve volné chvíli mohl projít Prahou a vyfotit nějaká romantická zákoutí či se dostat na koncert do Lucerny Music Baru a zaznamenat jeho atmosféru. I přes všechny události, které se v loňském roce udály, jsem se zúčastnil několika fotografických salónů, které probíhaly v Bosně a Hercegovině, Makedonii, Srbsku, Ukrajině ale i v Argentině a z větší poloviny jsem získal několik ocenění. S fotoklubem R9 jsem v Moravskoslezském mapovém okruhu jako jednotlivec získal nejvyšší příčku a celkově jsme se umístili na pátém místě. Co se týče výstav pro tento rok, tak v červnu budu mít výstavu v Galerii Čerťák v Tmáni u Berouna, následně v Chebu, Jičíně, Písecké Bráně v Praze. Tento rok jsem měl v měsíci březnu naplánovanou cestu do Indie, kde jsem se chtěl zúčastnit tamního festivalu Holi, jehož hlavním atributem jsou pestré barvy v prášku létající vzduchem. Je to oslava starověkého původu se symbolickou oslavou vítězství dobra nad zlem. Barva, která se stane oděvem všech zúčastněných, smazává sociální rozdíly mezi lidmi a dává volný průchod veselí. Z vážných pracovních důvodů jsem tuto cestu musel odložit na pozdější dobu. Dalších plánů pro tento rok je neskutečně mnoho. Čeká mě Turecko a na podzim plánujeme s kolegy fotografy větší cestu zase někam po bývalém bloku Sovětského svazu. V mém novém zaměstnání jsem byl požádán, abych zaznamenával, jak plyne čas a život ve velké strojírenské firmě. Za odpověď poděkoval Richard Sobotka Pohřešovaní chlapci se vrátili V neděli 13. dubna kolem jedenácté hodiny večer oznámila na policii osmatřicetiletá žena z Rožnova, že pohřešuje své dva syny. Hoši ve věku 13 a 15 let utekli odpoledne z domu kvůli neshodám s rodiči. Ti si mysleli, že se chlapci vrátí, ovšem když bylo jedenáct hodin večer a hoši doma nebyli, ze strachu o jejich zdraví a životy kontaktovali Policii ČR. Rožnovští policisté vyrozuměli o zmizení hochů strážníky městské policie a na pomoc byl povolán psovod se psem. Policisté vyrazili do ulic Rožnova, opakovaně procházeli nádraží, čerpací stanice, zastávky, herny, bary, park a různá další místa, kde by se mohli hoši zdržovat. Také prověřili rodinné příslušníky, známé hochů, okolí školy, kam kluci chodí a další místa. Psovod zase procházel okolní lesy. Po zmizelých hoších takto pátrali až do tří hodin rána, kdy se chlapci sami vrátili domů. Oběma hochům byla velká zima, protože byli celý večer schovaní v lese vzdáleném necelý kilometr od místa bydliště. Rodiče byli šťastni, že se synové vrátili v pořádku domů. (pčr) Kukláči přepadli bar Ve středu 2. dubna asi 15 minut po čtvrté hodině ranní přišli do baru v Rožnově dva muži. Na hlavách měli černé kukly s otvory pro oči a ústa, a oba mířili na čtyřiatřicetiletou servírku a devětapadesátiletou uklízečku krátkými zbraněmi s tím, že se jedná o přepadení. V tom však uslyšeli z prostoru vedlejší herny hlasy hostů, toho se zřejmě zalekli, protože z prostoru baru, aniž by něco odcizili, odešli. Servírka po jejich odchodu přivolala policii, která začala po lupičích v ulicích Rožnova pátrat. Pachatelům hrozí v případě prokázání viny za loupež až desetiletý trest odnětí svobody. (pčr) S ministrem o dole Starostka Rožnova Markéta Blinková (místopředsedkyně Sdružení města a obcí beskydského regionu), starosta Trojanovic Jiří Novotný (předseda sdružení) a člen sdružení Stanislav Uruba se v pondělí 14. dubna setkali s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Tématem schůzky byl Důl Frenštát. Z pracovního jednání vyplynula důležitá informace o přípravě nové surovinové strategie státu. Sdružení se chce zapojit do jejího připomínkování. Už nyní nás ale potěšila informace, že se po dobu platnosti této koncepce na Dole Frenštát nebude těžit. My bychom chtěli, aby do tohoto materiálu bylo ještě doplněno, že se v Dole Frenštát nebude nejen těžit, ale ani zkoumat, řekl starosta Trojanovic Jiří Novotný. (red)

13 rožnovský prostor nezávislé noviny Ad Rožnov obnoví zeleň v parcích Ročník IV, č. 3, duben 2014, str. 7 V dubnovém čísle Rožnovského prostoru mne velmi rozhořčila zpráva o chystaném kácení v rožnovském parku. Jestli je pravdivá uvedená informace o 550 stromech ke skácení, to je jaká část všech stromů v obou parcích? Třetina? Je pro mne naprosto nepochopitelné, že někdo mohl dát souhlas ke zničení toho nejkrásnějšího, co tu v Rožnově máme. Doufám, že se ve Vašich novinách tomuto problému budete více věnovat, je třeba tuhle informaci dát mezi co největší množství lidí, s vykácením parku nemůže snad nikdo souhlasit. Přece nechceme, aby se náš park změnil v něco jako promenáda v Luhačovicích betonové cestičky a pár dvoumetrových stromků kolem vody. Pro maminky s kočárky a starší lidi je park nepostradatelný. Je to přece součást historie a image města. Michal Čížek TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY PRO DĚTI 7. ročník Po úspěšném loňském roce jsme tu zase. Nabízíme kvalitní využití prázdninového času formou tenisových tréninkových kempů pro děti ve věku 5-15 let. ORGANIZÁTOR: ROŽNOVSKÝ TENISOVÝ KLUB MÍSTO KONÁNÍ: Rožnov pod Radhoštěm tenisové dvorce za fotbalovým stadionem v případě nepříznivého počasí je k dispozici hala TERMÍNY: PŘIHLÁŠKY: do Cena: Kč CENA ZAHRNUJE: 8 hodin kvalifikované péče o dítě denně, z toho 6 hodin tréninků a her, oběd, svačinka, pitný režim, v případě potřeby zapůjčení tenisových raket, pronájem sportovišť, diplomy, medaile, poháry a věcné ceny. Pozn.: Přihlášky budou přijímány formou u a závazně budou potvrzeny až po přijetí zálohy ve výši Kč na účet RTK: /2010, variabilní symbol: datum narození dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte. Podrobnější informace budou každému účastníkovi zaslány týden před zahájením kempu na danou adresu. KAŽDODENNÍ PROGRAM: Sraz účastníků kempů od 8:00 8:30 na tenisových kurtech za fotbalovým stadionem 08:30 zahájení tréninků a první část sportovní přípravy 11:30 oběd a odpočinek 13:00 druhá část sportovní přípravy 16:00 ukončení tréninkového dne Závěrečný den každého kempu bude probíhat turnaj dětí o medaile, poháry a věcné ceny a posezení s rodiči. PŘIHLÁŠKY: ING. JAROMÍR MRLÍK , ING. PAVEL KVÁČ , 13

14 rožnovský prostor nezávislé noviny Stává se z domu na ulici Moravská nový dům hrůzy? O situace v domě č. p se nedávno bavili zastupitelé. V domě s malometrážkami, které vlastní město, údajně panují velmi složité sousedské vztahy. Někteří obyvatelé domů mají žít ve strachu o vlastní život. Na problematiku již v únoru upozornila Libuše Rousová (SNK ED), členka bytové komise při Radě města. Bytová komise se mj. spolupodílí na rozdělování městských bytů. Rousová požádala představitele Městské policie, aby komisi poskytl záznamy o přestupcích, ke kterým v domě dochází. Pokud některý občan dostane odvahu a zavolá vás, pro nás je hrozně důležité, abychom ten papír v ruce měli, protože tím pádem, i vzhledem k novému občanskému zákoníku, můžeme na takové lidi reagovat. A není možné, aby malá část obyvatel terorizovala další část obyvatel, kteří tam třeba bydlí 30 roků a víc, obrátila se na šéfa strážníků Rousová. Podle Marka Grossmanna, který je pověřen vedením strážníků, ale dům na ulici Moravská nijak nevybočuje z průměru. Alespoň co se skutečně nahlášených událostí týče. Nevím, proč se lidé, kteří se obrací na tu vaši komisi, neobrací přímo na nás, když se něco děje. Nemám přehled o tom, že by si někdo stěžoval na ohrožení svého života, řekl Grossmann s tím, že dům Dobře utajené tóny ve výtvarném díle vsetínského malíře Martina Háby Obrazy Martina Háby představují na úzkém rozmezí snu a fikce vizuální výjevy, které mají svou oporu v reálném čase a životě. Na mých obrazech se občas objevuje motiv bublin, které křehkostí připomínají pomíjivost všeho pozemského, ať už milého a příjemného, tak i ne zrovna hezkého. I ta největší bolest se otupí, stejně jako odezní slastný pocit žíznivého po doušku vody. A příště může být žízeň ještě palčivější, vysvětluje Martin Hába. Téma hudba je v obrazech doslova výzva, jak namalovat hudbu. Hudbu miluji, proto se ji snažím malovat. Jsou to také reflexe dnešní uspěchané doby a navazování milostných vztahů pomocí internetu. Názvy mých obrazů, například Život v kostce, Slunce v bedně, Nuda na Vsetíně, Naslouchání označují inspirační zdroje a popudy, někdy také vzpomínky na jistou osobu či důležitý zážitek. Mnohdy se kompozice či nápady projeví ihned a vcelku, jindy je rozvíjím za pochodu, až při práci Martin Hába po výstavě. Foto: archiv M. Háby s barvami. Maluji na plátno, sololit, dřevěné desky, i eternitovou střešní krytinu. Barvy jako hlavní přenašeč myšlenek používám od akrylu a akrylátu, přes olejové barvy, tak i tempery, ale i obyčejný latex. Martin Hába se narodil 9. května 1973 ve Vsetíně. Mé dětství nemohlo být šťastnější, uvedl. Navzdory době jsem vyrůstal v atmosféře lásky, pohody a důvěry, za což patří obrovský dík mým rodičům. Kreslil jsem a maloval asi jako každé jiné dítě mého věku, někdy však s většími úspěchy, ale i s většími prohrami. Mé dospívání, které se odvíjelo pod vlivem oddílu Lišáci, Lvíčata a Tuláci ze Vsetína, bylo divoké a nespoutané, ale přežitelné. Psali jsme si č je nejvíce střeženým domem v Rožnově, protože jej strážníci kontrolují denně minimálně dvakrát. Podle Rousové se lidé na strážníky či policii neobrací, protože mají strach a nevěří, že se něco vyřeší. Nicméně věří, že pokud strážníci zkoordinují činnost s bytovou komisí, situace by se mohla zlepšit. Mohli bychom vytvořit takovou spravedlnost, aby většina, která nepořádek nedělá, byla chráněna, má jasno zastupitelka. (lum) deníky plné myšlenek a emocí, kreslili do nich obrázky a snili foglarovské sny. Jako každý kluk v dospívání jsem psal básničky, hrál na kytaru, učil se na basu a flétnu. S batohem na zádech pěšky, na kole, na běžkách, či s pádlem v ruce jsme procestovali celou naši republiku, občas i vyjeli do tenkrát tak nedostupného zahraničí. Ve svém životě jsem stihl projít řadu zaměstnání od strojníka betonárky, uklízečky, přes zaměstnance cirkusu, se kterým jsem projel půlku Španělska, muže na rodičovské dovolené. V současné době se snažím vést sklad obchodního centra nejmenované střechařské firmy. Několik obrazů Martina Háby je umístěno v MŠ Kobzáňova Vsetín, v kolejích PFUK v Praze a v Galerii Bolka Polívky v Olšanech. Samostatné výstavy: 2011 KIC Vsetín, 2013 Stará Radnice Vsetín. V Galerii Nábytek Kramolišovi bude soubor obrazů Martina Háby ke zhlédnutí v měsících květnu a červnu (sb) Nově aromaterapie, pivní koupel a zábal v Křištálové kapli namísto původní pivovarské lednice pod Kozákem Původní pivovarskou lednici (1712), do které se každou zimu sypaly tuny ledu, jsme po celý rok rekonstruovali, aby z ní mohlo vzniknout nové oddělení VIP péče vysoká kaple ozářená světlem desítek krystalů v jedinečném prostředí vysokého cihlového pivovarského sklepa. Pokud máte zájem vyzkoušet koupel i aromaterapii v tomto luxusním prostoru, stačí o něj jen při rezervaci požádat. SLEVA 10% NA VÁS ČEKÁ, POKUD PŘI ZAKOUPENÍ ŘEKNETE HESLO PROSTOR Novinky z pivovaru: Rožnovské pivo baron Popper, světlá šestnáctka, vyhrála na mezinárodní soutěži stříbrnou plaketu za nejlepší pivo v kategorii malých pivovarů. Habsburg nová černá šestnáctka vyráběná ze čtyřech sladů, čtyřikrát chmelená, 2 měsíce vyzrálá navíc s kulerem (karamelizovaných cukrem), který obsahuje i Fernet. Toto pivo se vozilo na císařský dvůr. Vyrobeno podle původní receptury Rožnovského pivovaru. Dej Bůh štěstí! JSME PRVNÍ KAVÁRNOU V ČR, KTERÁ VÁS SKUTEČNĚ NABIJE Nevěříte? Instalovali jsme totiž tzv. širokospektrální žárovky, které dokonale imitují sluneční světlo. Lékařské studie jasně prokázaly, že toto světlo aktivuje vylučování hormonu štěstí, mizí deprese a úzkosti zejména ty zimní a mnohem více. PŘIJĎTE SE K NÁM DOBÍT NOVINKY: ČERSTVÉ DOMÁCÍ PIVNÍ LIMONÁDY SE SLADEM DOMÁCÍ LUXUSNÍ DORTY 100% KÁVA ARABICA 14

15 rožnovský prostor nezávislé noviny Zašovské noviny opět cenzurovaly, do únorového čísla zamítly hned dva články Bohužel, svoboda slova není zaručena ani v dnešní době svobody a demokracie, i když se zdá, že doby cenzury jsou dávno pryč (viz letošní 45. výročí upálení Jana Palacha). Redakční rada Zašovských novin zamítla článek o videozáznamech a souvislostech kolem podoby nové návsi v centu obce. V poslední době se tak nestalo poprvé. V červnu zase zamítla článek o nových zastávkách BUS, které se daly pořídit mnohem levněji (Jalovec otiskl tento článek před Vánoci 2013). A mohli bychom jít dále Redakční radu paradoxně tvoří politický orgán, což je rada obce v čele s paní starostkou Ing. Annou Mikoškovou. Šéfredaktorkou novin je Bc. Kristýna Dobiášová, pracovnice OÚ. Sdělil jsem jí, že jako šéfka novin by neměla dopustit jejich cenzurování, ale naopak hlídat svobodu Dům řezníka Molitora, most přes potok Hážovku a pohled na Sokolovnu. Vše doznalo v posledních letech značné proměny. Sokolovna nesloužila pouze tělocvičení, pamětníci si připomenou slavné sokolské a maškarní bály a jiné společenské události, které se v budově sokolovny odehrávaly. Proměny města Rožnova pod slova. Bez úspěchu. Zde se potvrzuje známé rčení, Koho chleba jí, toho píseň zpívá. Videozáznamy schůzí zastupitelstva od prosince na webu 1. zamítnutý článek Díky vstřícnosti redakce novin Rožnovský prostor je možné poprvé v historii naší obce zhlédnout videozáznam zasedání obecního zastupitelstva na internetu. Jedná se o 21. zasedání ze dne Zatím se jedná o projekt, kterému nebyl nakloněn Obecní úřad ani současní zastupitelé (viz příspěvek v listopadových Zašovských novinách jsou i na webu obce). Věřme však, že se situace postupně změní a časem bude možné nalézt alespoň Radhoštěm zaznamenal srovnáním pohlednic a fotografií, pořízených před sto lety a současných fotografií, pořízených ze stejného místa v roce 2009, rožnovský fotograf Zdeněk Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky doprovodným textem opatřil Richard Sobotka. odkaz přímo na stránkách obce, nebo zvukové záznamy apod. Práce volené samosprávy tak bude čitelnější a dohledatelná. Na tomto odkazu můžete zhlédnout záznamy: Nová podoba zašovské návsi asi diskuzí s občany neprojde 2. zamítnutý článek Tento článek navazuje na příspěvek z říjnových Zašovských novin (jsou na webu obce). Zastupitelům byl v té době zaslán s dotazem, zda uspořádají setkání, kde projektant představí projekt nové návsi občanům (součástí setkání by byla i diskuze). Bohužel, většina zastupitelů nereagovala. Těžko si tento nezájem vysvětlit. Starostka nereagovala, místostarosta napsal: Bavili jsme se o tom už dříve, diskuse s občany se nechystá. Studie je na stránkách, kdo chce, může se vyjádřit. Pánové Maliňák a Měsíc dali vědět, že nejsou proti diskuzi. Pan Trčka byl jako jediný důrazně pro a napsal: Zdravím, pokud vím, tak to vše bylo i tak v plánu a po zkušenostech s KICem je to víc než potřebné! Jen očekávám výzvu, kdy to bude aktuální. Jak to bylo na Valašsku s pašeráky Ve Velkých Karlovicích se jim říkalo šverci, vzpomínala ještě za svého života spisovatelka Helena Mičkalová. Pašovalo se od Pindulského až po Papajské sedlo. Nikdo přesně nevěděl, kde hranice mezi Moravou a Uhry je, protože Javorníky byly zarostené. I když všelijaké komise dělaly na velkých stromech značky, tem jsou Uhry a tady Morava, šverci je vzápětí odstranili. Pašoval se z Uher dobytek, ale hlavně sůl a tabák, kolik kdo unesl. Šverci chodili většinou sami, neradi pašovali ve skupinách. Pašované zboží prodávali většinou do hospod, ale tajně, aby je nikdo neviděl. Měli v horách své chodníčky a také skrýše. Když je naháněli portáši, pak i šverci chodili ozbrojeni a kolikrát to šlo naostro, ale nikdo neví, kolik lidí při těch bitkách padlo či nepadlo. Lidé si pašováním přivydělávali na živobytí, chtěli přijít k nějakým penězům. Netížili se vydat do Uher třeba i z vnitrozemí na opravdu dlouhou cestu, jak o tom svého času vyprávěl Zdeněk Porubský z Vigantic. Pašovala i moje stařenka. Jedna cesta V řadě obcí je diskuze o takto důležitých projektech s občany samozřejmostí. Proč to v Zašové vedení obce nechce? Náves bude pro nemalou část občanů důležitější prostorem než samotný KIC. To proto, že bude využívána lidmi téměř dennodenně na rozdíl od KIC, které navštíví možná jen několikrát do roka. Projekt navrhuje cca 53 parkovacích míst a velkou travnatou plochu uprostřed, která bude překážkou snad všemu chodcům, autům, cyklistům. Jenom pro představu uvádím akce v nedávné době, kdy byla náves zaplněna parkujícími auty, jejichž počet dosahoval čísla 100. Slovy sto. Šlo o: Otevírání KIC, Valašský Bál, Sportovní ples.) Pokud bude vedení obce ignorovat současnou hustotu provozu/parkování na současné ploše návsi, pak je velmi pravděpodobné, že v brzké době budeme náves znovu rozkopávat. To se stalo nedávno a nedaleko na Vsetíně, kde museli nově opravené náměstí přestavět. Budeme v Zašové také šít náves horkou jehlou nebo budeme moudřejší? Další souvislosti ohledně podoby nové návsi v březnovém čísle Zašovských novin. Jan Bolek dvacet i třicet kilometrů. Když nebylo peněz, nezbylo nic jiného, tak šli. Hlavně tabák nosila, ten byl lehký. Památka na pašeráka byla v podobě dřevěného kříže ještě počátkem devatenáctého století v místě dolnopaseckých Putyrek. Kříž se nacházel u hlavní silnice, v místě napojení polní cesty z Bačova vrchu. Kronikář Antonín Zámečník zaznamenal pověst o této události: Kříž stál údajně na místě, kde byl zastřelen jistý podloudník čili šverc jménem Mizera ze Zubřího, jenž na tomto místě polapen byl... Nesl v batožině uherský tabák. A poněvadž se protivil a nechtěl vydat své věci, byl na tomto místě zastřelen. Pozůstalí postavili v tom místě kříž, aby zemřelý dosáhl věčného klidu. Dřevěný kříž byl několikrát obnoven a jeho místo bylo dokonce zaznačeno na mapě Josefínského mapování z roku I když lidé o dřevěný kříž pečovali, přece zanikl a ve dvacátém století po něm nezbyla žádná památka. (Prameny: Helena Mičkalová, Zdeněk Porubský, Příběhy staletími vyprávěné, 2004.) (sb) 15

16 rožnovský prostor nezávislé noviny Festival Jeden svět nabídl 13 snímků Rožnov pod Radhoštěm byl opět jediným městem ve Zlínském kraji, ve kterém se uskutečnila regionální část festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V letošním roce proběhl festival od pondělí 7. do středy 9. dubna. Až do pátku 11. dubna pak probíhaly dopolední projekce s moderovanými úvody pro žáky a studenty škol z Rožnova a okolí. Zájem byl opět velký. Programová nabídka letošního festivalu čítala celkem 13 dokumentárních snímků. Nabídka školních promítání pak byla kromě celovečerních dokumentů doplněna o dvě pásma krátkých filmů pro nejnižší věkové skupiny diváků. Co se témat jednotlivých snímků týče, byl program jako každým rokem pestrý. I přesto, že hlavním tématem letošního ročníku festivalu je práce ve všech jejích Historie rožnovského Autoklubu nekončí V závěrečném dílu málem zapomenuté historie rožnovského Autoklubu se sluší připomenout, že ani po ani po 57 letech existence od založení (1957) tehdy Autoklubu Svazarmu Tesla Rožnov historie Autoklubu nekončí. Tak, jako nekončí nadšení pro motorismus, které se v současnosti neobrací jen k novinkám automobilového průmyslu a k vozům nejen krásným, ale i s velkými výkony, nýbrž v jakémsi nostalgickém ohlédnutí stále i k tak zvaným historkám k vozidlům historickým, mezi které dnes nepatří už jen krásné a stále obdivované Tatřičky a další podobné automobily, kupodivu už také motorová vozidla z období založení Autoklubu a dokonce i kdysi vysmívané Trabanty. Pestrá činnost rožnovského Autoklubu si v počátcích vzala za cíl nejen propagaci motorismu, ale vedla k motoristické činnosti také mládež v oddílech mototrialu a minikár. Při Autoklubu působil také odbor mototuristiky, který pořádal orientační přeborové soutěže Rožnovské hodiny. Kromě atraktivních motoristických akcí, jakými bezesporu byly Rožnovské kotáry, také rychlostní závod automobilů a motocyklů Rožnovský trojúhelník, to byli Veteráni oddíl historických vozidel, který pořádá každoročně pohárovou soutěž historických vozidel Veteráni Valašskem, ta se letos pojede jako 20. ročník. A Veteráni se účastní také významných a historických událostí, jako tomu bylo v minulosti například s účastí při výročí Slovenského národního povstání. Tak, jak tomu bylo v minulosti, tak i v současnosti a také v budoucnosti, chce rožnovský Autoklub pomáhat svým členům při opravách a údržbě vozidel formou bonusů v bývalé svépomocné dílně a myčce. Rovněž tak, jak se v minulosti prováděla školení řidičů, vyjasnit v současnosti formou besed nejasnosti ve výkladu pravidel silničního provozu. Důležitou náplní činnosti výboru klubu je údržba movitého a nemovitého majetku klubu. Podařilo se opravit všechny střechy objektů podobách, náš program se zaměřil také na země, které jsou v současnosti zmítány válkami případně revolucemi. Zajímavá byla například projekce dokumentu Incoming!, po kterém přišel divákům přiblížit situaci v Provinčním rekonstrukčním týmu v afghánském Lógaru Ivo Marcin. Člověk, který jako člen tohoto týmu v Lógaru strávil 18 měsíců, uvedl dramaturg kina Panorama a spolupořadatel festivalu Pavel Jakubík. Zajímaví hosté debatovali s diváky téměř po každém představení. Snažíme se vždy alespoň k jednomu filmu denně pozvat někoho, kdo by divákům dokázal buďto přiblížit svou odborností danou problematiku nebo někoho, kdo může přispět svou přímou zkušeností. Proto jsem rád, že kromě Ivo Marcina přijal naše pozvání na poslední chvíli také historik Lukáš Perutka a seznámil diváky dokumentu Viva Cuba Libre rapová vzpoura se současnou situací na Kubě, dodal Jakubík. Letošní festival se těšil prakticky stejnému zájmu diváků jako ten loňský. A je nutno říct, že počet diváků, který každý rok atakuje hranici 1500 návštěvníků, ji letos dokonce o něco málo překonal. Letošní dopolední projekce pro školy navštívilo celkem 1198 školáků, odpolední projekce pro veřejnost pak 326 diváků. Což dává celkový počet 1524 návštěvníků festivalových promítání, uvedl šéf kina. Součástí rožnovského festivalu byla jako obvykle také doprovodná výstava ve vestibulu kina Panorama. Ta letošní se jmenovala Lidé na okraji a přibližovala objektivem několika českých fotografů život lidí z nejchudších míst naší planety. (lum) Výbor Autoklubu ČR Rožnov v AČR (zleva): Arnošt Turča, Ing. Svatopluk Buček, Petra Polčáková, Antonín Valenta, Milan Mareček, Jaromír Pavel. Foto: archiv Autoklubu. Autoklubu, vyměnit všechna vrata, opravil fasádu dílny, vyměnil kotel vytápění a provést řadu drobných úprav. V současnosti zbývá opravit ještě fasádu myčky a garáže. Během letošní výroční schůze Autoklubu byl zvolen staronový výbor ve složení Antonín Valenta předseda Autoklubu, Jaromír Pavel místopředseda, Milan Mareček hospodář, Petra Polčáková a Arnošt Turča členové výboru. Závěrem seriálu o historii Autoklubu Rožnov se chceme omluvit všem pracovitým členům Autoklubu, kteří vykonali pro motorismus velký kus práce, ale pro omezený rozsah příspěvků na ně nebylo vzpomenuto. I jim patří náš velký dík. (sb) Zastupitelů zůstane 21 Jedním z bodů dubnového zasedání zastupitelstva města bylo také stanovení počtu zastupitelů v příštím volebním období Počet volených zástupců se ve srovnání s aktuálním volebním obdobím nezmění. Volby do zastupitelstev obcí by se měly konat mezi 16. zářím a 16. říjnem Volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. (r) Město sází stromy Ulice J Fučíka, Tyršovo nábřeží, ulice Moravská 1442, 5. květen, ulice Oděská , sídliště 1. máje, ulice Valašská, ale také Jurkovičova rozhledna a další místa ve městě dostávají v těchto dnech novou zeleň. Město tady prostřednictvím dodavatelské společnosti vysazuje celkem více než stovku stromů. Obnova zeleně je v souladu s plánem náhradní výsadby, která vychází z různých zpracovaných projektů. Na Jurkovičově rozhledně navíc bude v rámci první etapy obnovy zeleně založen nový trávník. (tg) Olympionička v Rožnově Reprezentantka České republiky v běhu na lyžích a úspěšná olympionička Eva Nývltová-Vrabcová si v Rožnově po své nejúspěšnější sezoně dobila baterky. Pět dnů odpočinku a relaxace prožila v Rožnovských pivních lázních, během pobytu na Valašsku ale samozřejmě stihla navštívit i řadu zajímavých míst ve městě a okolí. Česká reprezentantka a olympionička má za sebou velmi úspěšnou sezónu. Osmé místo v Tour de Ski, desátá příčka ve finále Světového poháru a především jedenácté místo ve skiatlonu a pátá příčka na třicítce při olympijských závodech v Soči ji katapultovaly do absolutní světové špičky v běhu na lyžích. (tg) Rožnovský prostor měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: , číslo registrace pod MK ČR E 20223, tel.: Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu. Tiskne SAMAB Brno Group a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru v prodejnách. Vychází vždy první den v měsíci. Náklad 7300 ks. 16

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 16.03.2012 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení ve 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1. KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 18. 2. 2013 v 18.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více