Slovo ředitele OBSAH... BŘEZEN - DUBEN Vážení a milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo ředitele OBSAH... BŘEZEN - DUBEN 2012. Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1 Noviny jsou distribuovány zdarma, jsou neprodejné. BŘEZEN - DUBEN m.cz/vasezdravi Slovo ředitele Vážení a milí čtenáři, motto dneška zní: reforma a restrukturalizace. Výrazem reformy pak je množství změn zakotvených novou právní úpravou platnou ve zdravotnictví od začátku letošního dubna. A mění se toho víc než jsme si mysleli. Za jednu z nejvýznamnějších změn považuji prodloužení povolených dojezdových časů, které nepochybně bude znamenat i určité organizační změny na obsluhovaných spádových územích. Přiznám se, že nemám příliš rád názory některých odborníků, kteří tvrdí, že pacient si třeba za operací může klidně pár desítek kilometrů vycestovat. U některých plánovaných operací se takový přístup připustit jistě dá, a to zvláště v případě, kdy se vyjíždí za objektivně měřitelnou vyšší kvalitou zdravotní péče, ale u neodkladné péče akutní považuji celou věc za velmi spornou. Lze ji ospravedlnit snad jen v případě, že není po ruce dostatečně personálně či přístrojově vybavený poskytovatel péče. Anebo snad nemáme problém zajet si za operací třeba do Ostravy či Třince? Naštěstí máme v naší nemocnici kvalitního zdravotnického personálu dostatek, což nám opětovně ocenila Česká lékařská komora certifikátem Nemocnice 21. století, a procesní akreditaci v systému ISO 9001 jsme také obhájili. Chybí snad jen mezinárodní akreditace zdravotnických provozů, o které zatím jen uvažujeme, ale do konce běžícího roku bude zapotřebí přípravu na tento typ akreditace také zahájit. Jsme součástí Evropské unie a s národním certifikátem lze vystačit jen těžko. Druhým heslem dneška je restrukturalizace. A restrukturalizace znamená méně lůžek a možná i méně oborů či nemocnic. Restrukturalizace zapadá do názoru, že za zdravotní péčí lze cestovat. Ovšem restrukturalizace může v našich podmínkách i znamenat, že se budou chtít věci měnit, jak se zrovna hodí. A proto slovo restrukturalizace nemám rád. Nějak v něm chybí uvážlivost v přístupu ke změnám. Jako za časů perestrojky! Miroslav Přádka OBSAH... Příprava projektu nového pavilónu ukončena... 2 Ocenění pro nemocnici... 4 Nový EKG holter... 5 Čekací doby na operace... 6 Frýdecko-místecká nemocnice zavádí erecept... 7 Máte svého praktického lékaře?... 8 Certifikovaný kurz pro sestry... 9 Španělsko aneb na skok do země býka Recepty z naší kuchyně Chcete-li dostávat nemocniční noviny Vaše zdraví v elektronické podobě, přihlaste se k jejich odběru na adrese Do předmětu u stačí napsat ANO a uvést ovou adresu, na kterou chcete noviny zasílat.

2 2 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Příprava projektu nového chirurgického pavilónu ukončena Poměrně dlouhá doba přípravy nového pavilónu pro nemocnici končí a nyní vás můžeme seznámit s výsledkem projektové přípravy. Řešení připravené společností ATELIER PENTA v. o. s. pod vedením pana architekta Jaromíra Homolky pro zřizovatele nemocnice Moravskoslezský kraj představuje východisko ze situace vzniklé po uzavření dřívějšího chirurgického pavilónu nemocnice. Nemocnice získá v plánovaném pavilónu moderní zázemí pro příjem akutních pacientů vybavené adekvátní diagnostikou včetně CT přístroje, čtveřici operačních sálů a nové lůžkové jednotky chirurgicko-traumatologického, ortopedického a urologického oddělení s celkovou kapacitou bezmála stovky standardních lůžek. Na své si přijdou i šetrné endoskopické metody a programy zaměřené na preventivní screeningová vyšetření. Vždyť prevence je daleko efektivnější a levnější než léčba komplikací!

3 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/vasezdravi 3 Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na přípravě projektu podíleli týmu architektů projekční kanceláře, zástupcům zřizovatele Moravskoslezského kraje a také mnohým pracovníkům nemocnice, kteří přispěli dobrou radou či cenným názorem. Miroslav Přádka Významně se také zlepší dopravní návaznost nemocnice ke svému okolí jak pro pacienty přivážené rychlou záchrannou službou tak i pacienty dopravované vrtulníkem letecké záchranné služby. Pro lepší komunikaci s pacienty bude pavilón vybaven i systémem recepcí jak v ambulantním traktu, tak i na jednotlivých lůžkových odděleních. Zlepšení komfortu oproti stávajícímu stavu by díky celkovému uspořádání pavilónu měly pocítit i návštěvy pacientů. Nezbývá než se těšit na zahájení výstavby, jenž bude zahájena po výběru zhotovitele stavby, který vzejde po ukončení již běžící soutěže. BEZPLATNÁ LINKA DÁRCŮ KRVE: každý všední den od 7 do 13 hodin RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do Chorvatska Mimořádný katalog zájezdů autem /autobusem /letecky OSTRAVA - Plánujete dovolenou v populárním Chorvat NEPTUN - www. neptun-klub.cz -? - - Vyberte si z nabídky zájezdů z katalogů JADRAN 2012 a RODINNÁ DOVOLENÁ. A navíc zaměstnanci nemocnice ve Frýdku-Místku získávají SLEVU 10 %. Rezervujte on-line na nebo volejte tel

4 4 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Obhájen certifikát Nemocnice 21. století Česká lékařská komora udělila nemocnici ve Frýdku-Místku již podruhé certifikát, který ji opravňuje k používání označení Nemocnice 21. století. Certifikát kvality České lékařské komory převzal ředitel nemocnice Miroslav Přádka z rukou viceprezidenta ČLK Zdeňka Mrozka v pondělí 6. února. Studie DUQuE je průřezová studie, ve které se zapojilo 30 nemocnic z každé z osmi zúčastněných zemí. Získané výsledky poslouží k vypracování doporučení pro nemocnice detailní přehled o účinnosti nástrojů zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče a návod, jak je integrovat mezi nemocniční úrovní a úrovní jednotlivých pracovišť a zároveň jako hodnotící nástroj pro plátce zdravotní péče pojmenování základních metod zvyšování kvality a a bezpečí, které by měly být zavedené v evropských nemocnicích. Toto ocenění je udělováno na základě výsledků provedeného personálního auditu zdravotnických pracovníků a má platnost dva roky. Znamená to, že nemocnice má dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo tento certifikát obhájit, potvrdil ředitel nemocnice Miroslav Přádka. Našim pacientům se snažíme poskytovat především kvalitní a odbornou péči, která je závislá na dobrém personálním obsazení všech akreditovaných pracovišť, dodal ředitel. Nemocnice ve Frýdku-Místku v současnosti poskytuje péči ve 24 akreditovaných oborech lékařské péče. Ocenění Nemocnice 21. století získala frýdecko-místecká nemocnice poprvé v roce 2009 jako první nemocnice v České republice. Oddělení patologie získalo nová osvědčení Laboratoř oddělení patologie frýdecko-místecké nemocnice úspěšně prošla auditem a získala tak Osvědčení o splnění podmínek Auditu II. pro registrovanou odbornost 807_823 Laboratoř patologie, které bylo vydáno Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Platnost osvědčení je do Spolupráce při realizaci projektu 7. rámcového programu Dalším získaným osvědčením vydaným Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP je Osvědčení o registraci v registru klinických laboratoří NASKL, které potvrzuje evidenci v registru a zapojení zdejšího oddělení patologie do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Toto osvědčení platí do konce roku Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. se zapojila do spolupráce při realizaci výzkumného projektu DUQuE Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe. DUQuE je strategicky orientovaný výzkumný projekt financovaný Sedmým rámcovým programem FP7/ Evropské komise koordinovaný Avedis Donabedian Research Institute. Cílem studie bylo otestovat, do jaké míry souvisí manažerské nástroje zvyšování kvality, kultura organizace, zapojení odborníků samotných a též posilování role pacienta s dosaženou kvalitou a bezpečím zdravotní péče v konkrétních zkoumaných zařízeních (měřeno skrze klinickou efektivitu, bezpečí pacienta a jeho spokojenost).

5 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/ vasezdravi 5 Nemocnice získala certifikaci ISO 9001:2008 Předmětem certifikace byl systém řízení technicko-hospodářského zajištění provozu nemocnice, který zabezpečuje bezproblémový a průběžný chod zdravotnických oddělení. Certifikační audit proběhl 1. února 2012, certifikát vydaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. je platný do 28. února Frýdecká nemocnice má nové webové stránky Novou grafickou podobu svých webových stránek spustila nemocnice ve Frýdku-Místku již počátkem února. Rozdělení informací do několika hlavních sekcí usnadní návštěvníkům webu orientaci a vyhledávání. Nový vzhled a také obsah webových stránek jsme připravovali několik měsíců, říká Drahomíra Maťová, vedoucí oddělení informačních technologií nemocnice. Návštěvníci si tak nyní mohou jednoduše vyhledat například informace o jednotlivých odděleních, ordinačních dobách ambulancí nebo se podívat na mapě nemocnice, v které budově se příslušné oddělení či ambulance nachází. Na titulní straně webu jsou umístěny odkazy na nejčastěji vyhledávané údaje, jakými jsou nejen telefonní kontakt do nemocnice a čísla tísňového volání, ale také v poslední době velmi žádané informace o čekacích dobách na plánované operace, ceníky nadstandardní péče nebo možnost elektronického objednání do ambulance. Politika kvality Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. poskytuje pacientům zdravotní péči jak v ambulantním, tak v hospitalizačním režimu na základě dostupných poznatků lékařské vědy, přičemž dbá především na bezpečnost pacientů a kvalitu poskytované péče. Řízení kvality poskytované péče se děje prostřednictvím systému kvality, který je v nemocnici zaveden tak, aby byly dosahovány jak operativní, tak i strategické cíle v oblasti kvality. Operativní cíle v oblasti kvality se stanovují pro období zpravidla jednoho kalendářního roku, strategické cíle pak pro delší časový horizont. Významnými nástroji uplatňovanými pro dosažení cílů kvality jsou zejména: vzdělávání a výchova zaměstnanců, systém up-to-date vedení zdravotnické dokumentace, prevence nežádoucích či rizikových jevů včetně prevence vzniku nežádoucích událostí, zvyšování komunikačních dovedností a prevence vzniku komunikačních konfliktů. Zvlášť významné místo v systému kvality patří kontrolním mechanismům, které zajišťují zpětnou vazbu jednak při zavádění nových prvků při řízení kvality, jednak potvrzují funkčnost a dodržování již zavedených částí systému kvality. Úpravy systému kvality se provádějí na základě doporučení Rady kvality, a to zpravidla na základě dostupných nejnovějších poznatků z oblasti efektivního řízení kvality ve zdravotnictví. Nový EKG holter Začátkem tohoto roku získali kardiologové naší nemocnice nový přístroj, který slouží k přesnějšímu vícedennímu monitorování srdečního rytmu pacientů. Od ledna již přístroj posloužil šesti pacientům. Předností přístroje sloužícího k vícedenní monitoraci EKG je, že sám automaticky detekuje a nahrává arytmie. Dokáže tak zachytit i asymptomatické poruchy srdečního rytmu, které nemocný nevnímá, které se vyskytují méně často a mohou nemocného ohrožovat na zdraví i životě. Jedinou povinností pacienta je mít u sebe mobilní telefon, který mu zapůjčíme společně s monitorovacím přístrojem, a jednou denně zmáčknout tlačítko, které odešle signál do internetové databáze kardiologické ambulance, vysvětluje Ludmila Pohludková, lékařka interního oddělení nemocnice.

6 6 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Pacient má přístroj o váze pouhých 80 gramů nalepený na těle, nosí jej neustále ve dne i v noci, na sprchování si jej sundává. Data zasílaná průběžně prostřednictvím mobilního telefonu do ambulance po dobu pěti a více dnů lze kdykoli vyhodnotit. Délku monitorování je možné prodloužit podle přítomnosti a závažnosti potíží. pacient 24 hodin, znamená vícedenní monitorování pro lékaře přesnější představu o přítomnosti arytmií a podle výsledků monitorování tak lze lépe nastavit a upravit léčbu, doplňuje doktorka Pohludková. Přístroj částečně nahrazuje záznamník, který se dříve implantoval pod kůži. Výhodou pro pacienta je, že jde o neinvazivní vyšetření. Také oproti doposud používanému EKG holteru, který nosil Čekací doby na operace Přinášíme kompletní seznam čekacích dob na vybrané druhy operací v naší nemocnici. Čekací doby jsme zveřejnili na našich webových stránkách kde najdete přímý odkaz v horní části úvodní stránky, dále jsou uvedeny také na celostátním internetovém portálu Že je o tyto informace mezi pacienty zájem, svědčí stoupající statistika návštěvnosti našich webových stránek. Obor Název výkonu Průměr ORTOPEDIE náhrada TEP kyčelního kloubu 12 měsíců náhrada TEP kolenního kloubu 2 roky 7 měsíců artroskopická operace velkých kloubů 2 týdny replantace velkých kloubů 3 měsíce CHIRURGIE operace křečových žil 6 týdnů operace žlučníku laparoskopická 6 týdnů operace kýly laparoskopická 6 týdnů GASTROENTEROLOGIE gastroskopie 1 týden kolonoskopie 2 týdny screeningová kolonoskopie 2 týdny sonografie břicha 1 týden KARDIOLOGIE echokardiografie 6 týdnů UZ cév 6 týdnů EKG Holter 1 měsíc TK Holter 1 měsíc ergometrické vyšetření 1 měsíc OFTALMOLOGIE operace šedého zákalu 3 měsíce 12 dnů operace zadního segmentu 30 dnů plas cká operace víček 32 dnů UROLOGIE operace prostaty pro nezhoubné zvětšení 4-5 týdnů cirkumcize 4-5 týdnů endoskopická resekce nádoru moč. měchýře 2-3 týdny ORL tonsilektomie 4 týdny GYNEKOLOGIE gynekologické operace 1-2 týdny

7 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben Frýdecko-místecká nemocnice zavádí erecept erecept je elektronická forma klasického receptu, která pravděpodobně v budoucnu nahradí dosavadní papírový recept. Tak jako dostává nyní pacient recept normální, bude dostávat erecept, tedy recept opatřený identifikátorem čárovým kódem. Naše nemocnice jako jedna z prvních v České republice spustila v dubnu pilotní provoz ereceptu, který je v současné době testován u tří lékařů, od května bude rozšířen na spolupráci 60 lékařů. V průběhu příštího roku předpokládáme, že erecept budou vydávat všichni lékaři nemocnice. První erecept vystavila 24. dubna 2012 MUDr. Kocichová z interního oddělení naší nemocnice. Lékař od pacienta v budoucnosti získá díky lékovému záznamu validní přehled o užívaných lécích, informaci o výdeji, záměně, případně nevyzvednutí léků. Toto vše umožňuje racionální a bezpečnou preskripci s ohledem na maximální účinnost léčby a prevenci nežádoucích interakcí. Je erecept bezpečný? Každý lékař a lékárník pracující s ereceptem musí mít zřízen přístup do centrálního úložiště receptů. Použití ereceptu má na straně lékárníka i lékaře několik podmínek: První podmínkou je získání zaručeného elektronického podpisu, druhou podmínkou je získání přístupu do centrálního úložiště. Třetím předpokladem je přístup zdravotnického zařízení k pomocným funkcím centrálního úložiště. Posledním předpokladem je používání ambulantního a lékárenského software, který umožňuje erecept používat. Zabezpečení systému je řešeno autentizací a autorizací přistupující osoby (lékaře nebo lékárníka). K zabezpečení poskytovaných údajů během přenosu je vytvořeno zajištění šifrovaného přenosu dat. erecept plně respektuje ochranu osobních údajů a nijak pacienta v tomto směru neohrožuje. Pacient dostane přihlašovací údaje do svého lékového záznamu výhradně do vlastních rukou. Lékař smí nahlížet pouze se souhlasem pacienta. Každý elektronický recept je opatřen elektronickým identifikačním znakem, který lékař předá pacientovi. Do budoucna se připravuje i SMS recept, kdy bude CÚ odesílat identifikátor prostřednictvím SMS zprávy. Vedoucí lékárny PharmDr. Kaleta vydává lék na první elektronický recept Jaké jsou výhody ereceptu? erecept přináší řadu výhod a je předpokladem pro úspěšnou elektronizaci zdravotnictví. erecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně, takže zvyšuje bezpečnost pacienta a zároveň usnadňuje práci lékaři i lékárníkovi. Pro lékaře neznamená vypsání ereceptu žádnou činnost navíc. Naopak, dává mu lepší kontrolu nad preskripcí. Pro lékárníka znamená výdej ereceptu rychlejší práci a absolutní jistotu správného výdeje léku. Pro pacienta přináší erecept kontrolu nad svými léky. erecept stojí na zákonem požadovaném centrálním úložišti elektronických receptů. Jak to funguje? Lékař vystaví erecept a ten je pak odeslán do centrálního úložiště elektronických receptů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (CÚ), z CÚ přichází zpět identifikátor. V lékárně je načtením identifikátoru čtečkou recept ověřen v CÚ a je vydán předepsaný lék. Pacient si pak snadno a rychle ověří, kdy a jaké léky mu byly předepsány. Zároveň má přehled o nákladech na léčbu, ochranném limitu atd. Tak vypadá nový erecept

8 8 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Ordinace praktického lékaře v nemocnici přijímá nové pacienty Od října 2010 funguje v nemocnici ve Frýdku-Místku ordinace praktického lékaře, kterou můžete najít v budově J vedle vrátnice, na stejném místě jako je dětská pohotovostní služba v prvním patře. Zeptali jsme se lékaře MUDr. Michala Bílského, pro koho je ordinace určena a jaké služby nabízí: MUDr. Bílský v ordinaci Ordinace nabízí své služby každému občanovi, který z jakéhokoli důvodu nemá svého praktického lékaře nebo uvažuje o změně. Rozsah poskytované péče pokrývá komplexní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, jako jsou vstupní, výstupní, periodické prohlídky, posouzení zdravotní způsobilosti, preventivní program, komplexní léčebnou a preventivní péči, péči o nekomplikované diabetiky nebo o pacienty s vysokým krevním tlakem, stanovení kardiovaskulárního rizika nebo očkování proti přenosným nemocem (např. klíšťové encefalitidě, tetanu, sezónní chřipce, infekční žloutence). Provádíme také odběry krve, zjištění sedimentace, vyšetření biologického materiálu, screening rakoviny tlustého střeva. Disponujeme EKG, glukometrem i otoskopem. Předoperační vyšetření poskytneme v plném rozsahu. Laboratorní výsledky jsou pak standardně k dispozici do 24 hodin. Dále nabízíme také služby nehrazené ze zdravotního pojištění jako je vyšetření na řidičský průkaz, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, vstupní prohlídku do zaměstnání, výpis ze zdravotní dokumentace a podobně. Samozřejmostí je dispenzarizace chronicky nemocných. Dispenzarizace je odborný dohled nad osobou s určitým rizikovým faktorem, ze kterého by se v budoucnu mohlo vyvinout onemocnění. Včasné zachycení změn zdravotního stavu může mít zásadní význam pro další léčení a vývoj onemocnění pacienta. Pokud bude stav pacienta vyžadovat vyšetření nebo léčbu v nemocnici, nabízíme bezprostřední vazbu na jednotlivá oddělení nemocnice. Spolu s přítomnou biochemickou a radiodiagnostickou laboratoří a řadou odborných ambulancí se snažíme co nejrychleji a kvalitně vyřešit zdravotní obtíže našich klientů. Fungujeme také jako školicí pracoviště pro předatestační přípravu lékařů rezidentů. Naše ambulance je od tohoto roku školicím střediskem pro obor všeobecné praktické lékařství. Má ordinace nějaké speciální zaměření? Ano, specializujeme se také na seniorskou populaci, která s ohledem na demografický vývoj neustále narůstá. Zabýváme se specifiky vyššího věku a jeho vlivu na zdraví a průběh nemoci. Jsme schopni posouzení somatického, mentálního stavu, fyzických schopností v kontextu se socioekonomickou situací v komplexním geriatrickém vyšetření. Pomocí funkčních testů můžeme zjistit např. aktuální stav paměti, afektivních funkcí a mnoho dalšího. Vytváříme racionální, individuální, bezpečnou a stále účinnou, potencionálně prospěšnou léčbu. Působíme na poli preventivní strategie demence. Našim hlavním cílem je zlepšit kvalitu života a životní styl seniorů. Se kterými zdravotními pojišťovnami spolupracujete? Zajišťujeme léčebnou a preventivní péči pro pojištěnce následujících zdravotních pojišťoven: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 213 Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 217 Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance Jsme také zapojeni do programu kvality péče AKORD Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro pacienty to znamená, že nebudou muset ve zdravotnických zařízeních zbytečně čekat a mohou si domluvit návštěvu ordinace na určitou hodinu, že si nebudou muset sami hledat specializovanou péči a že nebudou podstupovat opakovaná vyšetření. S pojišťovnou 213 RBP spolupracujeme také při preventivním programu dlouhodobého charakteru nazvaném Program 90, který je určen lidem do 30 let a je zaměřen na pravidelnou realizaci preventivních zdravotních prohlídek. Co musí udělat pacient, který se rozhodne registrovat se ve Vaší ordinaci? V současné době přijímáme nově pacienty do péče. Proces registrace je velice jednoduchý, stačí vyplnit registrační lístek. Nemusíte žádat o výpis z karty svého stávajícího praktického lékaře nebo mu změnu oznamovat, vše potřebné vyřídíme za vás. Stačí zavolat během ordinační doby na telefon Vaše dotazy zodpovíme telefonicky nebo em a dohodneme termín vstupní prohlídky. Pokud chcete předejít čekání na vyšetření, nabízíme možnost objednání na konkrétní hodinu. Také vystavení receptu na pravidelně užívané léky si mohou naši pacienti objednat telefonem a ušetřit tak čas. Těší se na Vás náš tým: MUDr. Michal Bílský, MUDr. Petra Kudělková, MUDr. Barbora Vítková, sestra Eva Skupienová Ordinační hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek interní ambulance ambulance praktického lékaře Pátek Telefon:

9 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/vasezdravi 9 Účast na certifikovaném kurzu asistence sestry při terapeutické endoskopii Ve dnech až jsem měla příležitost zúčastnit se certifikovaného kurzu Asistence sestry při terapeutické endoskopii praktický nácvik na zvířecím modelu. Kurz pořádala 1. Interní klinika ÚVN Praha, konkrétně pak Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Hlavním garantem kurzu byl MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Kurz je určen pro všeobecné sestry, držitelky platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí v oblasti digestivní endoskopie. Vzhledem k velkým materiálovým nákladům je cena školící akce poměrně vysoká ( Kč), pro mimopražské sestry je však kurz plně financován Evropským sociálním fondem. Jde proto o mimořádně dostupnou příležitost rozšířit své znalosti a praktické doved- -nosti. Kurzu se zúčastnilo osm sester (maximální možný počet) ze čtyř gastroenterologických pracovišť z České republiky, shodou okolností se ve všech případech jednalo o moravská pracoviště. Délka praxe jednotlivých sester se pohybovala od úplných začátečnic až po sestry velmi zkušené s dlouholetou praxí. I přes tyto rozdíly jsme ovšem utvořily téměř jednolitý kolektiv. Kurz byl rozdělen na dvě části. První dva dny kurzu byly věnovány teorii. Vyslechly jsme celkem 12 přednášek, které se věnovaly historii endoskopie, diagnostické a terapeutické endoskopii včetně léčby krvácení do gastrointestinálního traktu. Školitelé nám rovněž představili koncept Erlangenského tréninkového ex vivo modelu. Během druhého dne přednášek bylo podrobně probráno použití stentů v trávícím traktu, problematika kolorektálního karcinomu a metody endoskopické resekce a disekce jak z pohledu lékaře, tak z pohledu sestry. Velkou pozornost vyvolala přednáška o provozu endoskopického pracoviště, čištění a dezinfekci endoskopických přístrojů a akcesorií. Poslední den byl věnován praktickému nácviku na zvířecím modelu v Centru pro experimentální endoskopii. Na modelu prasečího žaludku jsme měly možnost vidět použití terapeutických technik při ošetření patologií v oblasti horního GITu. Po té dostaly účastnice kurzu možnost samostatně vyzkoušet si jednotlivé endoskopické techniky. Hrály jsme si na lékaře a sestru a provedly jsme polypektomie, mukosní resekce, ligace varixů, naložení různých druhů klipů na uzavření slizničních defektů. Každá sestra měla také možnost zavést jícnový stent. MUDr. Martínek na začátku praktického nácviku prověřil naše znalosti problematiky v rovině teoretické i praktické. V závěru kurzu byla naše dovednost znovu otestována při asistenci MUDr. Suchánkovi. Byl měřen čas potřebný k naložení dvou endoklipů. Celkový význam kurzu byl podpořen osobní návštěvou přednosty Interní kliniky, prof. MUDr. M. Zavorala, CSc., který s námi strávil několik desítek minut a podrobně se zajímal o naše praktické dovednosti. Závěrem bych chtěla za všechny poděkovat organizátorům kurzu, který byl v České republice pořádán poprvé. Všichni přednášející prokázali vysokou profesionalitu i pedagogické schopnosti, v praktické části pak i svou manuální zručnost. Příjemnou skutečností byla účast paní Ivany Kozákové, staniční sestry endoskopického pracoviště, která o nás vzorně pečovala a představila nám také celé gastroenterologické oddělení. Domů jsme odjížděly s dobrými pocity a s přesvědčením, že získané znalosti a dovednosti uplatníme v každodenní praxi na našem pracovišti a zvýšíme tak kvalitu naší práce ku prospěchu všech nemocných. Na základě našich pozitivních zkušeností chceme do budoucna vyslat na tento kurz i další kolegyně z Beskydského gastrocentra. Alžbeta Holéczyová, interní oddělení, Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku-Místku

10 10 vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Španělsko aneb na skok do země býka Přímou linkou z Prahy do Madridu či Barcelony a zpět vás za příznivou cenu spolehlivě dopraví národní letecký dopravce. V mém případě pak letoun OK-XGB v retro nátěru zvaném modré vousy potřeboval k přeletu do hlavního města Katalánska necelé dvě hodiny. A zapamatujte si, Barcelona nikdy nezklame! Svou atmosférou, olympijskou vesnicí, architekturou, přístavem, mořem, a hlavně lidmi. Prostě vším! Jedna z mnoha pláží V barcelonském přístavu vám připomenou mořeplavce jménem Cristóbal Colón (česky Kryštof Kolumbus), který se kdysi vypravil na lodi Santa María objevovat nové světy. Další důležitou postavou je zde Antoni Gaudí y Cornet architekt proslavený především katedrálou Sagrada Familia (Svatá rodina), jejíž stavbu zahájil, avšak do své smrti pod koly barcelonské tramvaje v roce 1926 ji zdaleka nedokončil (stále se staví, papežem byla vysvěcena v roce 2010). A abych dokázal, jak důležité místo Barcelona v hispánském světě zastává, připomenu, že zde nějakou dobu žil a scénáře psal i Gabriel García Márquez kolumbijský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu a vrcholný představitel směru zvaného magický realizmus. Malebná španělská ulička v centru města Co to je? Tak posuďte sami, jak začíná jeho slavný román La Hojarasca (česky Všechna špína světa ) v překladu Vladimíra Medka: Náraz, jako kdyby se uprostřed městečka usadil vír, k nám přišla banánová společnost a v patách za ní všechna špína světa. Jako v magickém realizmu tak i v celém Španělsku vše hraje barvami a vůněmi a emocemi. Jestli máte čas a možnost, vypravte se tam a nejen do Barcelony, stojí to za to. A pro případ, že byste si chtěli dopřát hispánský svět přímo doma, pak je tu Gabriel García Márquez. Lidé čtěte!!! Miroslav Přádka Na barcelonské tramvaje pozor! Toledo zde tvořil slavný malíř El Greco

11 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/ vasezdravi 11 Recepty z naší z naší kuchyně kuchyně Jaro nám už začíná ťukat na dveře, vystřídá zimu, která je pro mnohé z nás obdobím, kdy se nám nic nechce, někdy ani nepřemýšlíme, že bychom něco v našem mnohdy stereotypním životě změnili. Jaro nás však opět tak nějak začne probouzet a mnozí z nás si nastaví různé detoxikační kúry, změny ve skladbě jídelníčku atd. Tentokrát jsem se zaměřila na kopřivu, která je u nás mnohdy nedoceněná. Vhodný postoj ke kopřivě je zacházet s ní na jaře jako se zeleninou. Proto jsem pro Vás tentokrát vybrala několik málo receptů, sice ne zrovna zcela očistných, ale takových jarních kopřivových polévek, které třeba mnohým přijdou vhod. Takže tady je pár receptů: Kopřivová polévka Na másle zpěníme olej nebo slaninu, přidáme mouku. Jíšku rozředíme s vývarem a povaříme. Přidáme jemně nasekané kopřivy a asi čtvrt hodiny povaříme. Dochutíme a zašleháme kysanou smetanu. Podáváme posypanou strouhaným sýrem. Česká krémová polévka 500 g kopřiv, 1 litr vody, 5 brambor, 2 cibule, 4 lžíce smetany, 5 lžiček másla, sůl, pepř nebo jiné koření. Kopřivy, nakrájené brambory a nakrájenou cibuli uvaříme ve slané vodě. Rozmixujeme a přidáme smetanu a máslo. Máslo lze vynechat nebo snížit množství. Ruská kopřivová polévka 1,5 litru vývaru, 2 velké cibule, 750 g kopřiv, 350 g šťovíku, 60 g másla (lze nahradit olejem), 30 g mouky (hladké nebo celozrnné), 2 lžíce kysané smetany, sůl, podle chuti pepř. Cibuli na másle nebo oleji osmahneme, zasypeme moukou a postupně rozředíme vývarem. Za chvíli přidáme nasekané kopřivy a šťovík, 20 minut mírně vaříme. Podle originálního ruského receptu ještě přidáme nakrájenou klobásu. Před podáním zakvedláme smetanu. Bulharská kopřivová polévka 2 šálky nasekaných kopřiv, 3 lžíce oleje, 1 cibule nebo stejné množství mladých cibulek, 1 šálek rýže, 1 vejce, sůl, petrželka, podle chuti paprika sladká nebo pálivá. Na oleji zpěníme cibulku, zalijeme 1,2 vody, přidáme rýži, papriku, osolíme a vaříme 10 minut. Pak vložíme kopřivy a ještě 15 minut vaříme. Nakonec vmícháme rozšlehané vejce a petrželku. Kopřivová polévka se sýrem 500 g nasekaných kopřiv, 1 litr vývaru nebo vody, půl litru mléka, 3 tavené sýry neochucené, žloutek, sůl, podle chuti pepř, kari, 2 žemle na kostičky. Vývar, mléko a kopřivy přivedeme k varu. Nakrájený sýr necháme za stálého míchání rozpustit. Polévku dochutíme a chvíli povaříme. Nakonec vmícháme žloutek. Podáváme s osmaženými nebo opraženými kostičkami žemle. Přidám i několik rad do kuchyně, které se mi osvědčily a skutečně fungují: Loupání česneku Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním pohybem. Já doma ještě uchovávám rozebrané stroužky v zavařovací sklenici, kterou vložím do lednice, česnek si uchová tvar, čerstvost a nesesychá, vydrží zkrátka o mnoho déle. Jak na cibuli Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak vám éterické oleje nebudou tolik stoupat do očí. Používejte zásadně ostrý nůž. Jinak na něj budete muset tlačit a tím se opět uvolňují nepříjemné štiplavé složky. Rozpůlená cibule vydrží v lednici pět dní jako čerstvá, pokud místa řezu potřete máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby nevyklíčila, dejte do nádoby, kde se skladuje, kousek chleba. Aby olej nezhnědl Při smažení pokrmů olej na pánvi rychle ztrácí svou průzračnou barvu a tmavne působením vysokých teplot potravin. Proto ihned, jakmile zapnete ohřev, dejte do pánve pár dřevěných párátek. Olej zůstane krásně čirý po celou dobu smažení. A na závěr se s Vámi chci podělit o jeden recept, který mám moc ráda a který mi dala má kamarádka. Je to recept na výborné rohlíčky, které chutnají snad všem, kdo je okusil a jsou tedy velmi oblíbené. Určitě s nimi uspějete u každého, komu je připravíte. Noruščiny nejskvělejší rohlíčky : ½ kg hladké mouky, 1 žloutek, 1 hera, 1 šlehačka, trošku droždí rozdrobíme do těsta, na obalení moučkový cukr + vanilkový cukr Změklou heru smícháme s moukou, šlehačkou, droždím a žloutkem, vše vypracujeme v těsto, které necháme 1 hodinu odležet v lednici. Vyjmeme, uděláme váleček, který rozdělíme na 6 stejných dílů. Z každého dílu vyválíme kulatou placku, kterou naporcujeme na 8 dílků, které plníme kousky na plátky nakrájených jablek, posypeme skořicí a zavineme. Lze plnit i povidly, nebo mákem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova, po vychladnutí obalujeme v cukru. Recept je jednoduchý, ale velmi dobrý. Pro naše strávníky, kterým jsme nedávno přidali páté jídlo ve formě polévek, jsme vymysleli od měsíce května týden regionální kuchyně. Vždy jeden týden v měsíci ve stra- vě č. 2 budou zavedena jídla regionálních kuchyní, např. týden babiččiny kuchyně, klasická česká kuchyně, slezská atd. Doufám, že naši snahu o zpestření jídelníčku přivítají a ocení. Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť a krásné jarní dny! Jana Duxová, vedoucí stravovacího provozu Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop.

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop. www.nemfm.cz/ vasezdravi září - prosinec / 2012 VAŠE ZDRAVÍ Noviny Nemocnice ve Frýdku-Místku Nej sestřička je z frýdecké nemocnice VI. Beskydský endoskopický workshop Močová inkontinence Klub pevného

Více

Slovo ředitele HLEDÁTE PRAKTICKÝ DÁREK PRO SVÉ BLÍZKÉ? OBSAH... DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 200 a 500 Kč. Nově v našich lékárnách můžete zakoupit

Slovo ředitele HLEDÁTE PRAKTICKÝ DÁREK PRO SVÉ BLÍZKÉ? OBSAH... DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 200 a 500 Kč. Nově v našich lékárnách můžete zakoupit www.nemfm.cz/ vasezdravi březen / 2013 VAŠE ZDRAVÍ Noviny Nemocnice ve Frýdku-Místku Letošní první miminko Jinam bych nešla Čekací doby na operace v roce 2013 Recepty z naší kuchyně Hubnutí bez blbnutí

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Klienty v tom nenecháváme plavat

Klienty v tom nenecháváme plavat léto 2011 podzim 2011 Klienty v tom nenecháváme plavat říká Martin Kovář SLEVA 500 Kč pro pojištěnce OZP (slevu lze kombinovat) www.... na dovolenou v cukuletu Čerpejte výhody z katalogu Léto 2011, který

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu

jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu jaro 2012 léto 2012 Anna K. a její Relativní čas OZP podporuje kampaň Anny K. na prevenci rakoviny prsu 2 OBSAH Patero generálního ředitele OZP... 3 Relativní čas Anny K.... 4 VITAKARTA stále lepší...

Více

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE JARNÍ MĚSÍCE BYLY VE ZNAMENÍ PERSONÁLNÍCH ZMĚN VE VEDENÍ Na přelomu dubna a května zaznamenala Městská nemocnice v Litoměřicích poměrně

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XI / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2011 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění? Z veřejného zdravotního pojištění

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně

rostla potřeba této léčby a také její úspěšnost a centra už přestávala mít volné kapacity. Měli jsme dostatečně 7-I Už deset let u nás úspešne transplantujeme kostní dren Deset let se na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc úspěšně transplantuje kostní dřeň. První transplantace byla provedena 6.

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě zima 2014/2015 5 Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem 12 Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě 16 Preventivní zdravotní prohlídky editorial Vážené čtenářky,

Více

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! OBSAH Úvodník generálního ředitele... 3 Novinky ve zdravotním pojištění... 4 Prevence

Více

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 OBSAH ÚVODNÍK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA MUDr. BŘETISLAVA SHONA (šot) 4 EDITORIAL FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ ROKU 11. 1. 2012 (šot) 5 ZPRÁVY MANAGEMENTU SETKÁNÍ S RAKOUSKÝM ZDRAVOTNICTVÍM

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

Bylinky jsou naším životem. Linda Rybová a Kateřina Winterová. OZP v nových barvách a s novými službami. Soutěž. o náramky Garmin a knihu Herbář

Bylinky jsou naším životem. Linda Rybová a Kateřina Winterová. OZP v nových barvách a s novými službami. Soutěž. o náramky Garmin a knihu Herbář Bylinky jsou naším životem Linda Rybová a Kateřina Winterová Soutěž o náramky Garmin a knihu Herbář OZP v nových barvách a s novými službami editorial Foto Ondřej Tylčer inzerce Vážení a milí čtenáři,

Více