Slovo ředitele OBSAH... BŘEZEN - DUBEN Vážení a milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo ředitele OBSAH... BŘEZEN - DUBEN 2012. Vážení a milí čtenáři,"

Transkript

1 Noviny jsou distribuovány zdarma, jsou neprodejné. BŘEZEN - DUBEN m.cz/vasezdravi Slovo ředitele Vážení a milí čtenáři, motto dneška zní: reforma a restrukturalizace. Výrazem reformy pak je množství změn zakotvených novou právní úpravou platnou ve zdravotnictví od začátku letošního dubna. A mění se toho víc než jsme si mysleli. Za jednu z nejvýznamnějších změn považuji prodloužení povolených dojezdových časů, které nepochybně bude znamenat i určité organizační změny na obsluhovaných spádových územích. Přiznám se, že nemám příliš rád názory některých odborníků, kteří tvrdí, že pacient si třeba za operací může klidně pár desítek kilometrů vycestovat. U některých plánovaných operací se takový přístup připustit jistě dá, a to zvláště v případě, kdy se vyjíždí za objektivně měřitelnou vyšší kvalitou zdravotní péče, ale u neodkladné péče akutní považuji celou věc za velmi spornou. Lze ji ospravedlnit snad jen v případě, že není po ruce dostatečně personálně či přístrojově vybavený poskytovatel péče. Anebo snad nemáme problém zajet si za operací třeba do Ostravy či Třince? Naštěstí máme v naší nemocnici kvalitního zdravotnického personálu dostatek, což nám opětovně ocenila Česká lékařská komora certifikátem Nemocnice 21. století, a procesní akreditaci v systému ISO 9001 jsme také obhájili. Chybí snad jen mezinárodní akreditace zdravotnických provozů, o které zatím jen uvažujeme, ale do konce běžícího roku bude zapotřebí přípravu na tento typ akreditace také zahájit. Jsme součástí Evropské unie a s národním certifikátem lze vystačit jen těžko. Druhým heslem dneška je restrukturalizace. A restrukturalizace znamená méně lůžek a možná i méně oborů či nemocnic. Restrukturalizace zapadá do názoru, že za zdravotní péčí lze cestovat. Ovšem restrukturalizace může v našich podmínkách i znamenat, že se budou chtít věci měnit, jak se zrovna hodí. A proto slovo restrukturalizace nemám rád. Nějak v něm chybí uvážlivost v přístupu ke změnám. Jako za časů perestrojky! Miroslav Přádka OBSAH... Příprava projektu nového pavilónu ukončena... 2 Ocenění pro nemocnici... 4 Nový EKG holter... 5 Čekací doby na operace... 6 Frýdecko-místecká nemocnice zavádí erecept... 7 Máte svého praktického lékaře?... 8 Certifikovaný kurz pro sestry... 9 Španělsko aneb na skok do země býka Recepty z naší kuchyně Chcete-li dostávat nemocniční noviny Vaše zdraví v elektronické podobě, přihlaste se k jejich odběru na adrese Do předmětu u stačí napsat ANO a uvést ovou adresu, na kterou chcete noviny zasílat.

2 2 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Příprava projektu nového chirurgického pavilónu ukončena Poměrně dlouhá doba přípravy nového pavilónu pro nemocnici končí a nyní vás můžeme seznámit s výsledkem projektové přípravy. Řešení připravené společností ATELIER PENTA v. o. s. pod vedením pana architekta Jaromíra Homolky pro zřizovatele nemocnice Moravskoslezský kraj představuje východisko ze situace vzniklé po uzavření dřívějšího chirurgického pavilónu nemocnice. Nemocnice získá v plánovaném pavilónu moderní zázemí pro příjem akutních pacientů vybavené adekvátní diagnostikou včetně CT přístroje, čtveřici operačních sálů a nové lůžkové jednotky chirurgicko-traumatologického, ortopedického a urologického oddělení s celkovou kapacitou bezmála stovky standardních lůžek. Na své si přijdou i šetrné endoskopické metody a programy zaměřené na preventivní screeningová vyšetření. Vždyť prevence je daleko efektivnější a levnější než léčba komplikací!

3 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/vasezdravi 3 Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na přípravě projektu podíleli týmu architektů projekční kanceláře, zástupcům zřizovatele Moravskoslezského kraje a také mnohým pracovníkům nemocnice, kteří přispěli dobrou radou či cenným názorem. Miroslav Přádka Významně se také zlepší dopravní návaznost nemocnice ke svému okolí jak pro pacienty přivážené rychlou záchrannou službou tak i pacienty dopravované vrtulníkem letecké záchranné služby. Pro lepší komunikaci s pacienty bude pavilón vybaven i systémem recepcí jak v ambulantním traktu, tak i na jednotlivých lůžkových odděleních. Zlepšení komfortu oproti stávajícímu stavu by díky celkovému uspořádání pavilónu měly pocítit i návštěvy pacientů. Nezbývá než se těšit na zahájení výstavby, jenž bude zahájena po výběru zhotovitele stavby, který vzejde po ukončení již běžící soutěže. BEZPLATNÁ LINKA DÁRCŮ KRVE: každý všední den od 7 do 13 hodin RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do Chorvatska Mimořádný katalog zájezdů autem /autobusem /letecky OSTRAVA - Plánujete dovolenou v populárním Chorvat NEPTUN - www. neptun-klub.cz -? - - Vyberte si z nabídky zájezdů z katalogů JADRAN 2012 a RODINNÁ DOVOLENÁ. A navíc zaměstnanci nemocnice ve Frýdku-Místku získávají SLEVU 10 %. Rezervujte on-line na nebo volejte tel

4 4 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Obhájen certifikát Nemocnice 21. století Česká lékařská komora udělila nemocnici ve Frýdku-Místku již podruhé certifikát, který ji opravňuje k používání označení Nemocnice 21. století. Certifikát kvality České lékařské komory převzal ředitel nemocnice Miroslav Přádka z rukou viceprezidenta ČLK Zdeňka Mrozka v pondělí 6. února. Studie DUQuE je průřezová studie, ve které se zapojilo 30 nemocnic z každé z osmi zúčastněných zemí. Získané výsledky poslouží k vypracování doporučení pro nemocnice detailní přehled o účinnosti nástrojů zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče a návod, jak je integrovat mezi nemocniční úrovní a úrovní jednotlivých pracovišť a zároveň jako hodnotící nástroj pro plátce zdravotní péče pojmenování základních metod zvyšování kvality a a bezpečí, které by měly být zavedené v evropských nemocnicích. Toto ocenění je udělováno na základě výsledků provedeného personálního auditu zdravotnických pracovníků a má platnost dva roky. Znamená to, že nemocnice má dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo tento certifikát obhájit, potvrdil ředitel nemocnice Miroslav Přádka. Našim pacientům se snažíme poskytovat především kvalitní a odbornou péči, která je závislá na dobrém personálním obsazení všech akreditovaných pracovišť, dodal ředitel. Nemocnice ve Frýdku-Místku v současnosti poskytuje péči ve 24 akreditovaných oborech lékařské péče. Ocenění Nemocnice 21. století získala frýdecko-místecká nemocnice poprvé v roce 2009 jako první nemocnice v České republice. Oddělení patologie získalo nová osvědčení Laboratoř oddělení patologie frýdecko-místecké nemocnice úspěšně prošla auditem a získala tak Osvědčení o splnění podmínek Auditu II. pro registrovanou odbornost 807_823 Laboratoř patologie, které bylo vydáno Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Platnost osvědčení je do Spolupráce při realizaci projektu 7. rámcového programu Dalším získaným osvědčením vydaným Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP je Osvědčení o registraci v registru klinických laboratoří NASKL, které potvrzuje evidenci v registru a zapojení zdejšího oddělení patologie do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Toto osvědčení platí do konce roku Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. se zapojila do spolupráce při realizaci výzkumného projektu DUQuE Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe. DUQuE je strategicky orientovaný výzkumný projekt financovaný Sedmým rámcovým programem FP7/ Evropské komise koordinovaný Avedis Donabedian Research Institute. Cílem studie bylo otestovat, do jaké míry souvisí manažerské nástroje zvyšování kvality, kultura organizace, zapojení odborníků samotných a též posilování role pacienta s dosaženou kvalitou a bezpečím zdravotní péče v konkrétních zkoumaných zařízeních (měřeno skrze klinickou efektivitu, bezpečí pacienta a jeho spokojenost).

5 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/ vasezdravi 5 Nemocnice získala certifikaci ISO 9001:2008 Předmětem certifikace byl systém řízení technicko-hospodářského zajištění provozu nemocnice, který zabezpečuje bezproblémový a průběžný chod zdravotnických oddělení. Certifikační audit proběhl 1. února 2012, certifikát vydaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. je platný do 28. února Frýdecká nemocnice má nové webové stránky Novou grafickou podobu svých webových stránek spustila nemocnice ve Frýdku-Místku již počátkem února. Rozdělení informací do několika hlavních sekcí usnadní návštěvníkům webu orientaci a vyhledávání. Nový vzhled a také obsah webových stránek jsme připravovali několik měsíců, říká Drahomíra Maťová, vedoucí oddělení informačních technologií nemocnice. Návštěvníci si tak nyní mohou jednoduše vyhledat například informace o jednotlivých odděleních, ordinačních dobách ambulancí nebo se podívat na mapě nemocnice, v které budově se příslušné oddělení či ambulance nachází. Na titulní straně webu jsou umístěny odkazy na nejčastěji vyhledávané údaje, jakými jsou nejen telefonní kontakt do nemocnice a čísla tísňového volání, ale také v poslední době velmi žádané informace o čekacích dobách na plánované operace, ceníky nadstandardní péče nebo možnost elektronického objednání do ambulance. Politika kvality Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. poskytuje pacientům zdravotní péči jak v ambulantním, tak v hospitalizačním režimu na základě dostupných poznatků lékařské vědy, přičemž dbá především na bezpečnost pacientů a kvalitu poskytované péče. Řízení kvality poskytované péče se děje prostřednictvím systému kvality, který je v nemocnici zaveden tak, aby byly dosahovány jak operativní, tak i strategické cíle v oblasti kvality. Operativní cíle v oblasti kvality se stanovují pro období zpravidla jednoho kalendářního roku, strategické cíle pak pro delší časový horizont. Významnými nástroji uplatňovanými pro dosažení cílů kvality jsou zejména: vzdělávání a výchova zaměstnanců, systém up-to-date vedení zdravotnické dokumentace, prevence nežádoucích či rizikových jevů včetně prevence vzniku nežádoucích událostí, zvyšování komunikačních dovedností a prevence vzniku komunikačních konfliktů. Zvlášť významné místo v systému kvality patří kontrolním mechanismům, které zajišťují zpětnou vazbu jednak při zavádění nových prvků při řízení kvality, jednak potvrzují funkčnost a dodržování již zavedených částí systému kvality. Úpravy systému kvality se provádějí na základě doporučení Rady kvality, a to zpravidla na základě dostupných nejnovějších poznatků z oblasti efektivního řízení kvality ve zdravotnictví. Nový EKG holter Začátkem tohoto roku získali kardiologové naší nemocnice nový přístroj, který slouží k přesnějšímu vícedennímu monitorování srdečního rytmu pacientů. Od ledna již přístroj posloužil šesti pacientům. Předností přístroje sloužícího k vícedenní monitoraci EKG je, že sám automaticky detekuje a nahrává arytmie. Dokáže tak zachytit i asymptomatické poruchy srdečního rytmu, které nemocný nevnímá, které se vyskytují méně často a mohou nemocného ohrožovat na zdraví i životě. Jedinou povinností pacienta je mít u sebe mobilní telefon, který mu zapůjčíme společně s monitorovacím přístrojem, a jednou denně zmáčknout tlačítko, které odešle signál do internetové databáze kardiologické ambulance, vysvětluje Ludmila Pohludková, lékařka interního oddělení nemocnice.

6 6 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Pacient má přístroj o váze pouhých 80 gramů nalepený na těle, nosí jej neustále ve dne i v noci, na sprchování si jej sundává. Data zasílaná průběžně prostřednictvím mobilního telefonu do ambulance po dobu pěti a více dnů lze kdykoli vyhodnotit. Délku monitorování je možné prodloužit podle přítomnosti a závažnosti potíží. pacient 24 hodin, znamená vícedenní monitorování pro lékaře přesnější představu o přítomnosti arytmií a podle výsledků monitorování tak lze lépe nastavit a upravit léčbu, doplňuje doktorka Pohludková. Přístroj částečně nahrazuje záznamník, který se dříve implantoval pod kůži. Výhodou pro pacienta je, že jde o neinvazivní vyšetření. Také oproti doposud používanému EKG holteru, který nosil Čekací doby na operace Přinášíme kompletní seznam čekacích dob na vybrané druhy operací v naší nemocnici. Čekací doby jsme zveřejnili na našich webových stránkách kde najdete přímý odkaz v horní části úvodní stránky, dále jsou uvedeny také na celostátním internetovém portálu Že je o tyto informace mezi pacienty zájem, svědčí stoupající statistika návštěvnosti našich webových stránek. Obor Název výkonu Průměr ORTOPEDIE náhrada TEP kyčelního kloubu 12 měsíců náhrada TEP kolenního kloubu 2 roky 7 měsíců artroskopická operace velkých kloubů 2 týdny replantace velkých kloubů 3 měsíce CHIRURGIE operace křečových žil 6 týdnů operace žlučníku laparoskopická 6 týdnů operace kýly laparoskopická 6 týdnů GASTROENTEROLOGIE gastroskopie 1 týden kolonoskopie 2 týdny screeningová kolonoskopie 2 týdny sonografie břicha 1 týden KARDIOLOGIE echokardiografie 6 týdnů UZ cév 6 týdnů EKG Holter 1 měsíc TK Holter 1 měsíc ergometrické vyšetření 1 měsíc OFTALMOLOGIE operace šedého zákalu 3 měsíce 12 dnů operace zadního segmentu 30 dnů plas cká operace víček 32 dnů UROLOGIE operace prostaty pro nezhoubné zvětšení 4-5 týdnů cirkumcize 4-5 týdnů endoskopická resekce nádoru moč. měchýře 2-3 týdny ORL tonsilektomie 4 týdny GYNEKOLOGIE gynekologické operace 1-2 týdny

7 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben Frýdecko-místecká nemocnice zavádí erecept erecept je elektronická forma klasického receptu, která pravděpodobně v budoucnu nahradí dosavadní papírový recept. Tak jako dostává nyní pacient recept normální, bude dostávat erecept, tedy recept opatřený identifikátorem čárovým kódem. Naše nemocnice jako jedna z prvních v České republice spustila v dubnu pilotní provoz ereceptu, který je v současné době testován u tří lékařů, od května bude rozšířen na spolupráci 60 lékařů. V průběhu příštího roku předpokládáme, že erecept budou vydávat všichni lékaři nemocnice. První erecept vystavila 24. dubna 2012 MUDr. Kocichová z interního oddělení naší nemocnice. Lékař od pacienta v budoucnosti získá díky lékovému záznamu validní přehled o užívaných lécích, informaci o výdeji, záměně, případně nevyzvednutí léků. Toto vše umožňuje racionální a bezpečnou preskripci s ohledem na maximální účinnost léčby a prevenci nežádoucích interakcí. Je erecept bezpečný? Každý lékař a lékárník pracující s ereceptem musí mít zřízen přístup do centrálního úložiště receptů. Použití ereceptu má na straně lékárníka i lékaře několik podmínek: První podmínkou je získání zaručeného elektronického podpisu, druhou podmínkou je získání přístupu do centrálního úložiště. Třetím předpokladem je přístup zdravotnického zařízení k pomocným funkcím centrálního úložiště. Posledním předpokladem je používání ambulantního a lékárenského software, který umožňuje erecept používat. Zabezpečení systému je řešeno autentizací a autorizací přistupující osoby (lékaře nebo lékárníka). K zabezpečení poskytovaných údajů během přenosu je vytvořeno zajištění šifrovaného přenosu dat. erecept plně respektuje ochranu osobních údajů a nijak pacienta v tomto směru neohrožuje. Pacient dostane přihlašovací údaje do svého lékového záznamu výhradně do vlastních rukou. Lékař smí nahlížet pouze se souhlasem pacienta. Každý elektronický recept je opatřen elektronickým identifikačním znakem, který lékař předá pacientovi. Do budoucna se připravuje i SMS recept, kdy bude CÚ odesílat identifikátor prostřednictvím SMS zprávy. Vedoucí lékárny PharmDr. Kaleta vydává lék na první elektronický recept Jaké jsou výhody ereceptu? erecept přináší řadu výhod a je předpokladem pro úspěšnou elektronizaci zdravotnictví. erecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně, takže zvyšuje bezpečnost pacienta a zároveň usnadňuje práci lékaři i lékárníkovi. Pro lékaře neznamená vypsání ereceptu žádnou činnost navíc. Naopak, dává mu lepší kontrolu nad preskripcí. Pro lékárníka znamená výdej ereceptu rychlejší práci a absolutní jistotu správného výdeje léku. Pro pacienta přináší erecept kontrolu nad svými léky. erecept stojí na zákonem požadovaném centrálním úložišti elektronických receptů. Jak to funguje? Lékař vystaví erecept a ten je pak odeslán do centrálního úložiště elektronických receptů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (CÚ), z CÚ přichází zpět identifikátor. V lékárně je načtením identifikátoru čtečkou recept ověřen v CÚ a je vydán předepsaný lék. Pacient si pak snadno a rychle ověří, kdy a jaké léky mu byly předepsány. Zároveň má přehled o nákladech na léčbu, ochranném limitu atd. Tak vypadá nový erecept

8 8 m.cz/vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Ordinace praktického lékaře v nemocnici přijímá nové pacienty Od října 2010 funguje v nemocnici ve Frýdku-Místku ordinace praktického lékaře, kterou můžete najít v budově J vedle vrátnice, na stejném místě jako je dětská pohotovostní služba v prvním patře. Zeptali jsme se lékaře MUDr. Michala Bílského, pro koho je ordinace určena a jaké služby nabízí: MUDr. Bílský v ordinaci Ordinace nabízí své služby každému občanovi, který z jakéhokoli důvodu nemá svého praktického lékaře nebo uvažuje o změně. Rozsah poskytované péče pokrývá komplexní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství, jako jsou vstupní, výstupní, periodické prohlídky, posouzení zdravotní způsobilosti, preventivní program, komplexní léčebnou a preventivní péči, péči o nekomplikované diabetiky nebo o pacienty s vysokým krevním tlakem, stanovení kardiovaskulárního rizika nebo očkování proti přenosným nemocem (např. klíšťové encefalitidě, tetanu, sezónní chřipce, infekční žloutence). Provádíme také odběry krve, zjištění sedimentace, vyšetření biologického materiálu, screening rakoviny tlustého střeva. Disponujeme EKG, glukometrem i otoskopem. Předoperační vyšetření poskytneme v plném rozsahu. Laboratorní výsledky jsou pak standardně k dispozici do 24 hodin. Dále nabízíme také služby nehrazené ze zdravotního pojištění jako je vyšetření na řidičský průkaz, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, vstupní prohlídku do zaměstnání, výpis ze zdravotní dokumentace a podobně. Samozřejmostí je dispenzarizace chronicky nemocných. Dispenzarizace je odborný dohled nad osobou s určitým rizikovým faktorem, ze kterého by se v budoucnu mohlo vyvinout onemocnění. Včasné zachycení změn zdravotního stavu může mít zásadní význam pro další léčení a vývoj onemocnění pacienta. Pokud bude stav pacienta vyžadovat vyšetření nebo léčbu v nemocnici, nabízíme bezprostřední vazbu na jednotlivá oddělení nemocnice. Spolu s přítomnou biochemickou a radiodiagnostickou laboratoří a řadou odborných ambulancí se snažíme co nejrychleji a kvalitně vyřešit zdravotní obtíže našich klientů. Fungujeme také jako školicí pracoviště pro předatestační přípravu lékařů rezidentů. Naše ambulance je od tohoto roku školicím střediskem pro obor všeobecné praktické lékařství. Má ordinace nějaké speciální zaměření? Ano, specializujeme se také na seniorskou populaci, která s ohledem na demografický vývoj neustále narůstá. Zabýváme se specifiky vyššího věku a jeho vlivu na zdraví a průběh nemoci. Jsme schopni posouzení somatického, mentálního stavu, fyzických schopností v kontextu se socioekonomickou situací v komplexním geriatrickém vyšetření. Pomocí funkčních testů můžeme zjistit např. aktuální stav paměti, afektivních funkcí a mnoho dalšího. Vytváříme racionální, individuální, bezpečnou a stále účinnou, potencionálně prospěšnou léčbu. Působíme na poli preventivní strategie demence. Našim hlavním cílem je zlepšit kvalitu života a životní styl seniorů. Se kterými zdravotními pojišťovnami spolupracujete? Zajišťujeme léčebnou a preventivní péči pro pojištěnce následujících zdravotních pojišťoven: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 213 Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 217 Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance Jsme také zapojeni do programu kvality péče AKORD Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro pacienty to znamená, že nebudou muset ve zdravotnických zařízeních zbytečně čekat a mohou si domluvit návštěvu ordinace na určitou hodinu, že si nebudou muset sami hledat specializovanou péči a že nebudou podstupovat opakovaná vyšetření. S pojišťovnou 213 RBP spolupracujeme také při preventivním programu dlouhodobého charakteru nazvaném Program 90, který je určen lidem do 30 let a je zaměřen na pravidelnou realizaci preventivních zdravotních prohlídek. Co musí udělat pacient, který se rozhodne registrovat se ve Vaší ordinaci? V současné době přijímáme nově pacienty do péče. Proces registrace je velice jednoduchý, stačí vyplnit registrační lístek. Nemusíte žádat o výpis z karty svého stávajícího praktického lékaře nebo mu změnu oznamovat, vše potřebné vyřídíme za vás. Stačí zavolat během ordinační doby na telefon Vaše dotazy zodpovíme telefonicky nebo em a dohodneme termín vstupní prohlídky. Pokud chcete předejít čekání na vyšetření, nabízíme možnost objednání na konkrétní hodinu. Také vystavení receptu na pravidelně užívané léky si mohou naši pacienti objednat telefonem a ušetřit tak čas. Těší se na Vás náš tým: MUDr. Michal Bílský, MUDr. Petra Kudělková, MUDr. Barbora Vítková, sestra Eva Skupienová Ordinační hodiny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek interní ambulance ambulance praktického lékaře Pátek Telefon:

9 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/vasezdravi 9 Účast na certifikovaném kurzu asistence sestry při terapeutické endoskopii Ve dnech až jsem měla příležitost zúčastnit se certifikovaného kurzu Asistence sestry při terapeutické endoskopii praktický nácvik na zvířecím modelu. Kurz pořádala 1. Interní klinika ÚVN Praha, konkrétně pak Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Hlavním garantem kurzu byl MUDr. Jan Martínek, Ph.D. Kurz je určen pro všeobecné sestry, držitelky platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu s praxí v oblasti digestivní endoskopie. Vzhledem k velkým materiálovým nákladům je cena školící akce poměrně vysoká ( Kč), pro mimopražské sestry je však kurz plně financován Evropským sociálním fondem. Jde proto o mimořádně dostupnou příležitost rozšířit své znalosti a praktické doved- -nosti. Kurzu se zúčastnilo osm sester (maximální možný počet) ze čtyř gastroenterologických pracovišť z České republiky, shodou okolností se ve všech případech jednalo o moravská pracoviště. Délka praxe jednotlivých sester se pohybovala od úplných začátečnic až po sestry velmi zkušené s dlouholetou praxí. I přes tyto rozdíly jsme ovšem utvořily téměř jednolitý kolektiv. Kurz byl rozdělen na dvě části. První dva dny kurzu byly věnovány teorii. Vyslechly jsme celkem 12 přednášek, které se věnovaly historii endoskopie, diagnostické a terapeutické endoskopii včetně léčby krvácení do gastrointestinálního traktu. Školitelé nám rovněž představili koncept Erlangenského tréninkového ex vivo modelu. Během druhého dne přednášek bylo podrobně probráno použití stentů v trávícím traktu, problematika kolorektálního karcinomu a metody endoskopické resekce a disekce jak z pohledu lékaře, tak z pohledu sestry. Velkou pozornost vyvolala přednáška o provozu endoskopického pracoviště, čištění a dezinfekci endoskopických přístrojů a akcesorií. Poslední den byl věnován praktickému nácviku na zvířecím modelu v Centru pro experimentální endoskopii. Na modelu prasečího žaludku jsme měly možnost vidět použití terapeutických technik při ošetření patologií v oblasti horního GITu. Po té dostaly účastnice kurzu možnost samostatně vyzkoušet si jednotlivé endoskopické techniky. Hrály jsme si na lékaře a sestru a provedly jsme polypektomie, mukosní resekce, ligace varixů, naložení různých druhů klipů na uzavření slizničních defektů. Každá sestra měla také možnost zavést jícnový stent. MUDr. Martínek na začátku praktického nácviku prověřil naše znalosti problematiky v rovině teoretické i praktické. V závěru kurzu byla naše dovednost znovu otestována při asistenci MUDr. Suchánkovi. Byl měřen čas potřebný k naložení dvou endoklipů. Celkový význam kurzu byl podpořen osobní návštěvou přednosty Interní kliniky, prof. MUDr. M. Zavorala, CSc., který s námi strávil několik desítek minut a podrobně se zajímal o naše praktické dovednosti. Závěrem bych chtěla za všechny poděkovat organizátorům kurzu, který byl v České republice pořádán poprvé. Všichni přednášející prokázali vysokou profesionalitu i pedagogické schopnosti, v praktické části pak i svou manuální zručnost. Příjemnou skutečností byla účast paní Ivany Kozákové, staniční sestry endoskopického pracoviště, která o nás vzorně pečovala a představila nám také celé gastroenterologické oddělení. Domů jsme odjížděly s dobrými pocity a s přesvědčením, že získané znalosti a dovednosti uplatníme v každodenní praxi na našem pracovišti a zvýšíme tak kvalitu naší práce ku prospěchu všech nemocných. Na základě našich pozitivních zkušeností chceme do budoucna vyslat na tento kurz i další kolegyně z Beskydského gastrocentra. Alžbeta Holéczyová, interní oddělení, Beskydské gastrocentrum Nemocnice ve Frýdku-Místku

10 10 vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 Španělsko aneb na skok do země býka Přímou linkou z Prahy do Madridu či Barcelony a zpět vás za příznivou cenu spolehlivě dopraví národní letecký dopravce. V mém případě pak letoun OK-XGB v retro nátěru zvaném modré vousy potřeboval k přeletu do hlavního města Katalánska necelé dvě hodiny. A zapamatujte si, Barcelona nikdy nezklame! Svou atmosférou, olympijskou vesnicí, architekturou, přístavem, mořem, a hlavně lidmi. Prostě vším! Jedna z mnoha pláží V barcelonském přístavu vám připomenou mořeplavce jménem Cristóbal Colón (česky Kryštof Kolumbus), který se kdysi vypravil na lodi Santa María objevovat nové světy. Další důležitou postavou je zde Antoni Gaudí y Cornet architekt proslavený především katedrálou Sagrada Familia (Svatá rodina), jejíž stavbu zahájil, avšak do své smrti pod koly barcelonské tramvaje v roce 1926 ji zdaleka nedokončil (stále se staví, papežem byla vysvěcena v roce 2010). A abych dokázal, jak důležité místo Barcelona v hispánském světě zastává, připomenu, že zde nějakou dobu žil a scénáře psal i Gabriel García Márquez kolumbijský spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu a vrcholný představitel směru zvaného magický realizmus. Malebná španělská ulička v centru města Co to je? Tak posuďte sami, jak začíná jeho slavný román La Hojarasca (česky Všechna špína světa ) v překladu Vladimíra Medka: Náraz, jako kdyby se uprostřed městečka usadil vír, k nám přišla banánová společnost a v patách za ní všechna špína světa. Jako v magickém realizmu tak i v celém Španělsku vše hraje barvami a vůněmi a emocemi. Jestli máte čas a možnost, vypravte se tam a nejen do Barcelony, stojí to za to. A pro případ, že byste si chtěli dopřát hispánský svět přímo doma, pak je tu Gabriel García Márquez. Lidé čtěte!!! Miroslav Přádka Na barcelonské tramvaje pozor! Toledo zde tvořil slavný malíř El Greco

11 VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben m.cz/ vasezdravi 11 Recepty z naší z naší kuchyně kuchyně Jaro nám už začíná ťukat na dveře, vystřídá zimu, která je pro mnohé z nás obdobím, kdy se nám nic nechce, někdy ani nepřemýšlíme, že bychom něco v našem mnohdy stereotypním životě změnili. Jaro nás však opět tak nějak začne probouzet a mnozí z nás si nastaví různé detoxikační kúry, změny ve skladbě jídelníčku atd. Tentokrát jsem se zaměřila na kopřivu, která je u nás mnohdy nedoceněná. Vhodný postoj ke kopřivě je zacházet s ní na jaře jako se zeleninou. Proto jsem pro Vás tentokrát vybrala několik málo receptů, sice ne zrovna zcela očistných, ale takových jarních kopřivových polévek, které třeba mnohým přijdou vhod. Takže tady je pár receptů: Kopřivová polévka Na másle zpěníme olej nebo slaninu, přidáme mouku. Jíšku rozředíme s vývarem a povaříme. Přidáme jemně nasekané kopřivy a asi čtvrt hodiny povaříme. Dochutíme a zašleháme kysanou smetanu. Podáváme posypanou strouhaným sýrem. Česká krémová polévka 500 g kopřiv, 1 litr vody, 5 brambor, 2 cibule, 4 lžíce smetany, 5 lžiček másla, sůl, pepř nebo jiné koření. Kopřivy, nakrájené brambory a nakrájenou cibuli uvaříme ve slané vodě. Rozmixujeme a přidáme smetanu a máslo. Máslo lze vynechat nebo snížit množství. Ruská kopřivová polévka 1,5 litru vývaru, 2 velké cibule, 750 g kopřiv, 350 g šťovíku, 60 g másla (lze nahradit olejem), 30 g mouky (hladké nebo celozrnné), 2 lžíce kysané smetany, sůl, podle chuti pepř. Cibuli na másle nebo oleji osmahneme, zasypeme moukou a postupně rozředíme vývarem. Za chvíli přidáme nasekané kopřivy a šťovík, 20 minut mírně vaříme. Podle originálního ruského receptu ještě přidáme nakrájenou klobásu. Před podáním zakvedláme smetanu. Bulharská kopřivová polévka 2 šálky nasekaných kopřiv, 3 lžíce oleje, 1 cibule nebo stejné množství mladých cibulek, 1 šálek rýže, 1 vejce, sůl, petrželka, podle chuti paprika sladká nebo pálivá. Na oleji zpěníme cibulku, zalijeme 1,2 vody, přidáme rýži, papriku, osolíme a vaříme 10 minut. Pak vložíme kopřivy a ještě 15 minut vaříme. Nakonec vmícháme rozšlehané vejce a petrželku. Kopřivová polévka se sýrem 500 g nasekaných kopřiv, 1 litr vývaru nebo vody, půl litru mléka, 3 tavené sýry neochucené, žloutek, sůl, podle chuti pepř, kari, 2 žemle na kostičky. Vývar, mléko a kopřivy přivedeme k varu. Nakrájený sýr necháme za stálého míchání rozpustit. Polévku dochutíme a chvíli povaříme. Nakonec vmícháme žloutek. Podáváme s osmaženými nebo opraženými kostičkami žemle. Přidám i několik rad do kuchyně, které se mi osvědčily a skutečně fungují: Loupání česneku Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním pohybem. Já doma ještě uchovávám rozebrané stroužky v zavařovací sklenici, kterou vložím do lednice, česnek si uchová tvar, čerstvost a nesesychá, vydrží zkrátka o mnoho déle. Jak na cibuli Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak vám éterické oleje nebudou tolik stoupat do očí. Používejte zásadně ostrý nůž. Jinak na něj budete muset tlačit a tím se opět uvolňují nepříjemné štiplavé složky. Rozpůlená cibule vydrží v lednici pět dní jako čerstvá, pokud místa řezu potřete máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby nevyklíčila, dejte do nádoby, kde se skladuje, kousek chleba. Aby olej nezhnědl Při smažení pokrmů olej na pánvi rychle ztrácí svou průzračnou barvu a tmavne působením vysokých teplot potravin. Proto ihned, jakmile zapnete ohřev, dejte do pánve pár dřevěných párátek. Olej zůstane krásně čirý po celou dobu smažení. A na závěr se s Vámi chci podělit o jeden recept, který mám moc ráda a který mi dala má kamarádka. Je to recept na výborné rohlíčky, které chutnají snad všem, kdo je okusil a jsou tedy velmi oblíbené. Určitě s nimi uspějete u každého, komu je připravíte. Noruščiny nejskvělejší rohlíčky : ½ kg hladké mouky, 1 žloutek, 1 hera, 1 šlehačka, trošku droždí rozdrobíme do těsta, na obalení moučkový cukr + vanilkový cukr Změklou heru smícháme s moukou, šlehačkou, droždím a žloutkem, vše vypracujeme v těsto, které necháme 1 hodinu odležet v lednici. Vyjmeme, uděláme váleček, který rozdělíme na 6 stejných dílů. Z každého dílu vyválíme kulatou placku, kterou naporcujeme na 8 dílků, které plníme kousky na plátky nakrájených jablek, posypeme skořicí a zavineme. Lze plnit i povidly, nebo mákem. Pečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova, po vychladnutí obalujeme v cukru. Recept je jednoduchý, ale velmi dobrý. Pro naše strávníky, kterým jsme nedávno přidali páté jídlo ve formě polévek, jsme vymysleli od měsíce května týden regionální kuchyně. Vždy jeden týden v měsíci ve stra- vě č. 2 budou zavedena jídla regionálních kuchyní, např. týden babiččiny kuchyně, klasická česká kuchyně, slezská atd. Doufám, že naši snahu o zpestření jídelníčku přivítají a ocení. Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť a krásné jarní dny! Jana Duxová, vedoucí stravovacího provozu Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

12 12 m.cz/ vasezdravi VAŠE ZDRAVÍ / březen - duben 2012 RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do CHORVATSKA Naše TIPY: Fažana - rodinné chaty TEREZA 8 denní pobyt bez stravy VLASTNÍ DOPRAVOU dospělý...od Kč dítě do 6 let bez lůžka...zdarma Baška Voda - rodinné bungalovy 10 denní pobyt s polopenzí AUTOBUSEM dospělý...od Kč dítě do 8 let bez lůžka Kč Baško Polje - depandance ALEM 8 denní pobyt s polopenzí LETECKY z Ostravy a Prahy dospělý...od Kč dítě do 12let na přist Kč Rezervujte ihned na nebo volejte tel Sudoku Pro začátečníky Pro pokročilé Zdroj: Noviny VAŠE ZDRAVÍ vydává Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ: Četnost vydávání: měsíce březen, červen, září a prosinec roku 2012 Březen - duben 2012, 20. vydání, MK ČR E zdravi Grafická úprava a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích?

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika. Pokračuje ehealth v ambulancích? Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika CompuGroup Medical Česká republika JAN HLAVÁČEK Ředitel divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení

E-health pohled SÚKL a reálné zapojení E-health pohled SÚKL a reálné zapojení Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL a e-health Za stávajícího stavu se SÚKL na e-health podílí zejména elektronickou preskripcí ereceptem Nepřímo pak

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 9 0 2 1 4 8 6 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 7 4 2 7 4 Číslo smlouvy 7 C 3 2 A 1 2 5 Název IČO MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz

Elektronický lékový řetězec. 2 of 16 www.i.cz Elektronický lékový řetězec 2 of 16 Fakta xy Podstatnou složkou v celonárodních výdajích za zdravotní péči jsou peníze vydané za léky (cca 10mld. ročně, léčiva jsou nadužívána, rozebírána personálem, )

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky

ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky ICT technologie jako základ efektivní lékové politiky Michal Opatřil, ICZ a. s. www.i.cz 1 The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything ICT technologie jako základ efektivní

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno

Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Nabídka vyšetření a zdravotního zabezpečení pro mládežnické oddíly HC Rytíři Kladno Kdo jsme Jsme specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na sportovce a fyzicky aktivní osoby. Našim cílem je

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 7 2 1 9 1 3 1 IČZ smluvního ZZ 3 2 3 9 7 2 9 7 Číslo smlouvy 5 C 3 2 A 2 6 2 Název IČO MUDr. Lubomír Zdařil PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu

Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu Návrh osnovy nové Vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace zaměřené na elektronickou formu MUDr. Pavel Kubů Ing. Jiří Čížek Kulatý stůl ČNFeH a ICT Unie, 7.3. 2012, Praha Legislativní záměr vyhlášky

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 7 2 6 6 3 6 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice ATLAS,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více