Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal."

Transkript

1 TÝDENÍK ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Jak je to s nepedagogy... 3 Pitná voda z kohoutku je pro děti nejlepší variantou... 5 Školy zkoušejí nové formy výuky angličtiny října V Praze v Lichtenštejnském paláci probíhala mezinárodní konference ministerstva školství s názvem Bílá kniha: Reforma terciárního vzdělávání v České republice. 20. října Evropská kontaktní skupina v České republice představila pražské veřejnosti nové pracovní listy Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva. Listy jsou určeny pro mateřské a základní školy a jsou zaměřeny na téma povolání. Jejich cílem je pomoci dětem bourat stereotypy, které se vážou k výběru profese na základě pohlaví. 20. října Poslanecká sněmovna zahájila svou další schůzi. Na jejím programu je návrh zákona o státním rozpočtu na rok Poslanci tak budou rozhodovat i o tom, kolik peněz půjde do regionálního školství. Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal. Tabulka platových tarifů se zatím skutečně vždycky jen zvyšovala. Ne o tolik, aby vyrovnala propad platů učitelů oproti ostatním povoláním, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, ale přece. Od příštího roku poprvé hrozí, že tarifní platy klesnou. Nadtarifní složky platu, které měly být obětovány na oltář globální krize a nesmírnému zadlužení naší země, totiž možná nebudou k pokrytí chystaných škrtů stačit. Zákoník práce vládu v rozhodování o výši tarifů nijak neomezuje, natož aby jí snížení tarifů zakazoval. Pouze ji zmocňuje k tomu, aby vládním nařízením stanovila stupnici platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Jenže ono to tak jednoduché není. Analytici Českomoravského odborového svazu pracovníků školství upozorňují, že plat jako peněžité plnění za práci se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Pokud nedochází ke snížení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, pak není dán důvod ke FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce... snížení tarifního platu. Podle názoru školských odborů se u žádných prací v regionálním školství bez ohledu na jejich zařazení v platových třídách jejich složitost, odpovědnost či namáhavost nesnížila. Spíše naopak. Nemění se ani rozsah pracovních úkolů učitelů a ostatních pracovníků škol. Objem práce naopak s reformou narůstá. Listina základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, říká, že lidé mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Tou určitě není minimální mzda, která je podle zákona nejnižší přípustná výše odměny za práci. Je smutnou pravdou, že část nyní platných tarifů úrovně minimální mzdy nedosahuje. Takovou tarifní tabulku asi nelze považovat za spravedlivou ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Jestliže se vláda dříve zvyšováním tarifních platů pojmu spravedlivá odměna alespoň přibližovala, nynější úvahy o snížení tarifů jdou jednoznačně proti tomuto ústavnímu požadavku. Karla TONDLOVÁ Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá. Latinské přísloví

2 2 Zápisník Digitalizace čínských knih Jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzácných čínských knih mimo samotnou Čínu bude za šest let volně k dispozici zásluhou Harvardovy univerzity. Ta se rozhodla čínské svazky digitalizovat. Knihovna vlastní více než čínských knih a některé z nich jsou starší než tisíc let. čtk Učení o energetice do škol Podle členů Moravskoslezského energetického klastru mají žáci v základních a středních školách malé povědomí o energetice. Do výuky proto chtějí zavést takzvanou energetickou gramotnost. Společně s vybranými učiteli chtějí vytvořit studijní materiály, pomocí nichž by žákům objasnili základní problémy energetiky, včetně snižování spotřeby. čtk Soukromé školy První základní i střední soukromé školy se objevily již na podzim 1990, počet jejich žáků se tehdy ale pohyboval jen ve stovkách. V současné době do soukromých základních škol chodí téměř dětí, dalších žáků pak studuje na soukromých gymnáziích a středních školách, což je přibližně 12 procent všech dětí. čtk Učilo se o prázdninách V některých školách v USA se minulý týden učilo, třebaže byly celostátní prázdniny. Ty byly vyhlášeny na počest objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba. V současné době se však mnozí učitelé snaží zprostředkovat svým žákům vyváženější pohled na události, které následovaly po jeho připlutí na americký kontinent. Například ve státě Texas se žáci učí o Kolumbově výměnném obchodu, ve kterém si kromě zlata, potravin a jiného zboží kolonizátoři s domorodci vyměňovali také různé nemoci, které původní obyvatelstvo decimovaly. čtk Moderní dějiny.cz Do současné doby nemá česká společnost a ani české školství komplexní zdroje důležitých informací o nedávné minulosti. Občanské sdružení PANT připravilo nový webový portál Moderní dějiny.cz (www.moderni-dejiny.cz). Jeho cílem je umožnit učitelům, žákům i veřejnosti poznávat nedávnou minulost pomocí vědeckých, kritických a komentovaných materiálů. pp Jak bych ti to vysvětlila, Vonásku? To je něco jako boj našeho prezidenta s Lisabonskou smlouvou! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Domácí přípravu by žáci základních škol měli dokončit do šesté hodiny večerní, radí dětský a školní psycholog Miroslav Hudec. Podle něj je velmi individuální, zda má dítě zasednout k domácí přípravě hned po návratu ze školy, nebo až poté, co si odpočine. Záleží na dítěti, jak je ze školy unavené, a rodiče to musejí odhadnout. Jsou určité zákonitosti domácí přípravy, což často rodiče nevědí, zvlášť pokud přicházejí pozdě z práce, řekl M. Hudec. Křivka denní výkonnosti dětí má dva vrcholy. První vrchol, kdy jsou děti nejvýkonnější, přichází kolem jedenácté hodiny dopoledne. Druhý vrchol nastává zhruba okolo třetí hodiny odpoledne, pak výkon opět pozvolna klesá, vysvětlil. Když se děti vracejí domů později třeba ze sportovních tréninků a dělají úkoly Č Domácí přípravu ukončit do šesti večer eští školáci jsou evropskými premianty v mimoškolních organizovaných aktivitách. Na sportovištích a v různých kroužcích tráví týdně pět až osm hodin, což je zhruba dvakrát více než mladí Němci, Francouzi, Slováci nebo Chorvati. Srovnatelný čas jako Češi věnují mimoškolním aktivitám z Evropanů pouze mladí Britové. Na světové špičce jsou pak školáci z USA a Austrálie, kteří týdně v zájmových kroužcích tráví devět až dvanáct hodin. Vyplývá to z ankety GE Money Bank, která zjišťovala, jak se v deseti zemích světa liší náklady na dětské kroužky a mimoškolní aktivity. Česká republika společně se Slovenskem, Chorvatskem, Velkou Británií a Francií patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších. Měsíční poplatek se pohybuje od 750 do vpodvečer, je to podle M. Hudce špatně. K učení zasedají unavené, tělo se snaží přirozeně relaxovat. Učení jim potom nejde. Tomu dítěti to neleze do hlavy a ono pak má zbytečně pocit, že třeba matika nebo čeština je daleko těžší, než ve skutečnosti je, uvedl. Psycholog doporučuje kompenzovat sezení ve školních lavicích a nad úkoly nějakou zájmovou činností v rámci rodiny. Jednak aby dítě mělo pohyb a jednak také proto, aby bylo s rodiči. Je dobré, když děti a rodiče dělají něco společně, upevňuje to vztahy, radí. Takzvané pouliční děti, které rodiče nechávají příliš dlouho volně běhat po dvorku, mohou mít podle něj problém osvojit si určité učební návyky. Odrazit se to pak může i na školním prospěchu. České děti tráví v kroužcích nejvíce času čtk 1500 korun, což je až třikrát méně než ve Spojených státech a Austrálii. Vyšší měsíční výdaje mají také v Německu a Turecku, kde se náklady pohybují od 1500 do 2500 korun. Nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po výuce, je sport. V České republice jsou vedle sportovních klubů velmi populární také umělecké kroužky (dramatické, výtvarné a hudební). Děti v České republice tráví hodně času v dětských družinách, ale i doma zábavou se svými vrstevníky. Chlapci a dívky se jen málokdy sejdou na stejných aktivitách po skončení školní výuky. Kluci nejčastěji tráví volný čas sportem, nejoblíbenější je fotbal. U děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny. čtk

3 Počty nepedagogů u nás jsou srovnatelné se zeměmi OECD, rozdílné je však jejich zaměření 3 Na 1000 žáků základních a středních škol u nás připadá celkem 121 pracovníků: 73 vyučujících, 19 administrativních pracovníků, 17 pracovníků údržby a provozu, 8 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 4 pracovníci vyššího managementu. Počty žáků ve třídách, počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících, úvazky učitelů, jejich platy a mnohé další aspekty týkající se školství zajímají nejen české pedagogy, ale například i Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Ta každoročně zkoumá podmínky vzdělávání ve třiceti členských zemích OECD a v sedmi partnerských. Organizace pro ekonomickou spolupráci výsledky svého zkoumání zveřejňuje vždy počátkem školního roku, české veřejnosti je zprostředkovává Ústav pro informace ve vzdělávání. A právě ve spolupráci s ním vás s výsledky zkoumání OECD seznámíme v seriálu, který bude pravidelně vycházet na straně 10. Jako první se zaměříme na podmínky vzdělávání u nás a v zahraničí, poté na srovnání platů českých učitelů s jejich zahraničními kolegy, na financování školství u nás a jinde, na podíl žáků, kteří vstupují na střední a vysoké školy, i na to, kolik jich tyto školy dokončí. Statistická data, která OECD počátkem školního roku zveřejňuje, jsou však dva roky stará, tzn. že se tentokrát vztahují k roku Důvod je jednoduchý. Jejich sběr a zpracování rozdílných statistických metod v jednotlivých zemích vyžaduje určitou dobu. Přesto se jedná o velmi zajímavá zjištění, která umožňují objektivnější pohled i na naše školství. Máme zaměřeno na... FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Horší výsledky českých žáků v mezinárodních průzkumech jsou často odůvodňovány přetěžováním učitelů, nedostatkem asistentů učitelů a dalších pomocných sil. Jaká je tedy skutečnost? Podle letošní ročenky Education at Glance, která výsledky šetření OECD za rok 2007 zachycuje, tvoří podíl nepedagogických pracovníků vůči pedagogickým zaměstnancům připadajících v členských zemích na 1000 žáků zhruba jednu čtvrtinu. U primárních škol (tj. na úrovni našeho 1. stupně základních škol) a sekundárních škol (tj. na úrovni 2. stupně základních a středních škol) se jedná o něco více než čtvrtinu všech pracovníků. Nejméně nepedagogických pracovníků najdeme v Řecku, kde jde o podíl nižší než 10 procent, nejvyšší naopak v Mexiku, kde jde o více než 40 procent. V České republice (a také na Islandu, v Itálii, ve Spojených státech a v partnerské zemi Chile) tvoří nepedagogičtí pracovníci 30 až 40 procent z celkového počtu pracovníků, uvádí Pavlína Šťastnová z ÚIV. V zemích, kde je podíl nepedagogických pracovníků přibližně stejný jako u nás (Island, Itálie, Spojené státy), připadá na 1000 žáků škol primárního a sekundárního typu 20 a více pracovníků údržby, u nás jde o 17 pracovníků. Česká repu blika a Austrálie mají také nejvíce administrativních pracovníků. U nás jde o více než 19 pracovníků, v Austrálii o více než 20 pracovníků, zatímco například na Islandu jde o 5 pracovníků administrativy. Pokud jde o pracovníky odborné podpory pro studenty (například knihovníci, psychologové, poradci apod.), nejvíce jich najdeme v Itálii a ve Spojených státech, kde jde o více než 10 pracovníků na 1000 žáků, pokračuje P. Šťastnová. Na terciární úrovni vzdělávání představují nepedagogičtí pracovníci téměř 40 procent z celkového počtu pracovníků. V České republice, Maďarsku a ve Spojených státech jde dokonce o více než 50 procent. V České republice to je připisováno většímu zastoupení administrativních pracovníků, ve Spojených státech managementu a pracovníkům odborné podpory studentů, říká P. Šťastnová a dodává, že za povšimnutí stojí i to, že dvě z těchto tří zemí (Česká republika a Maďarsko) mají nižší výdaje na studenta na terciární úrovni vzdělávání, než je průměr zemí OECD. To ukazuje na to, že množství nepedagogických pracovníků nezapříčiňuje nevyhnutelně vyšší než průměrné výdaje na studenta, uzavírá P. Šťastnová. Vyjádřeno v číslech, na 1000 žáků na primární a sekundární úrovni vzdělávání u nás připadá celkem 121 pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho je 73 vyučujících, 19 administrativních pracovníků, 17 pracovníků údržby a provozu, 8 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 4 pracovníci vyššího managementu. Na terciární úrovni vzdělávání připadá na 1000 studentů celkem 112 pedagogických a nepedagogických pracovníků, z nichž je 56 vyučujících, 33 administrativních pracovníků, 13 pracovníků údržby a provozu, 9 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 1 pracovník vyššího managementu. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Při pohledu na rychle bující síť soukromých vysokých škol jsem již delší dobu očekával, že časem dojde a to s velkou pravděpodobností k nějakému skandálu. Jasné mi to bylo obzvláště poté, co mi jeden z vyučujících na soukromé vysoké škole řekl, že mají sice na škole velký počet zájemců o bakalářský titul, ale bez sebemenšího zájmu o studium či nějaké vědomosti. Když prý k němu přijdou na zkoušku, musí je vyhodit. Přijdou tedy na druhý termín a on je opět vyhodí. Plzeňský skandál Studenti přitom ale velmi dobře vědí, že potřetí je už vyhodit nemůže, protože to by škola vyhodila jeho. Skandál na plzeňské právnické fakultě, a to přestože tato fakulta neměla již delší dobu nijak dobrou pověst, mě proto překvapil. Nejenže se jedná o veřejnou vysokou školu, ale navíc jde o fakultu, která by měla vychovávat právníky. Tedy budoucí soudce a advokáty, kteří by měli dbát na to, aby vše probíhalo v intencích zákona a práva. Z toho, co bylo zatím zveřejněno, je přitom zcela zřejmé, že se nepochybně jedná o skandál, jaký dosud neměl v historii našeho vysokého školství obdobu. S velkou pravděpodobností se dá i usuzovat, že po provedeném šetření (pokud bude opravdu důsledné) se ukáže, že byl ještě mnohem větší a také nebezpečnější, než bychom si zatím troufli odhadovat. Opsané vědecké práce, kterými se provalil, totiž nebyly jediným problémem. Šlo i o nestandardní přijímání, více než problematické studium vybraných studentů a s tím i spojeného vyrábění absolventů a udělování titulů jako by na zakázku. Petr KABEŠ Po urputném boji sice zvítězilo družstvo vedení ČMOS pracovníků školství, ale jen s nepatrným bodovým rozdílem před týmem Moravskoslezského kraje. První ročník bowlingového turnaje byl úspěšný Skvělá atmosféra plná povzbuzování, fandění i napětí z očekávaného výsledku hodu naplňovala bowlingovou halu v Pardubicích. V jejích prostorách se totiž o uplynulém víkendu odehrával 1. ročník celorepublikového bowlingového turnaje Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Vedení svazu chtělo jeho prostřednictvím ukázat, že odboráři nemusí své kolegy stále jen přesvědčovat o nutnosti podporovat oprávněné požadavky odborů, ale že je lze k aktivitě přitáhnout i jiným způsobem. A to se podařilo. Celkem šestnáct družstev z celé republiky soutěžilo opravdu s velkým zaujetím. Tleskalo se nejen při úspěšných zásazích, ale povzbuzovalo se, možná o to více, i při nepodařených. Vlastně, jakých pak nepodařených, trefit alespoň jednu kuželku je také umění. A což trefit se přesně mezi dvě zbylé! Bohužel, za to body nikdo nikomu nepřiděloval. Náladu to však nikomu nezkazilo a bavili se opravdu všichni. A i ti nejslabší vítězství i úspěch svým kolegům přáli. Bez rozdílu všichni se ale už na místě začali těšit na příští rok, na druhý ročník turnaje. oš Jak jsme slavili Mezinárodní Den seniorů V hotelu Atom v Ostravě se nás 1. října sešlo 260. Pozdravit nás přišla Marta Süczová za Magistrát města Ostravy (který nám zaplatil pohoštění i pronájem sálu) a Lubomír Pásek, vedoucí školského oddělení a vedoucí Koordinační rady Občanského sdružení Senior Ostrava. Hlavní program však měly nejstarší mažoretky v České republice z Domova důchodců Korýtko v Ostravě- Zábřehu. S elánem a chutí nám ukázaly, jak plnohodnotný život mohou vést senioři i po osmdesátce. Pod vedením paní Venháčové předvedly svůj program, který všechny přítomné nejen pobavil, ale mnohým tekly i slzičky. Společně jsme si připomněli, co jsme prožili v letošním roce a co OROS připravuje pro seniory v roce Milé setkání jsme zakončili povídáním s bývalými spolupracovníky, což jsou ředitelé, učitelé i provozní a správní zaměstnanci školství v Ostravě. Už se těšíme, že se opět sejdeme 15. prosince na vánočním koncertě, který nám již mnoho let připravuje Janáčkova konzervatoř Ostrava. Marie NÁVRATOVÁ sekce důchodců při OROS pracovníků školství Ostrava Díky za pozornost bývalým pracovníkům FOTO: Vilém PITŘÍK Brandýs nad Orlicí těsně spjatý s osobností J. A. Komenského se stal ve středu 7. října místem setkání seniorů bývalých pracovníků ve školství. Pěknou a velmi milou akci pro ně připravili pracovníci oblastní rady odborového svazu pracovníků školství v Ústí nad Orlicí. V bohatém programu nechyběla prohlídka Pamětní síně J. A. Komenského, které předcházelo slavnostní přijetí přítomných starostou města. Tradiční zastavení u Komenského pomníku spojené s blouděním v habrovém labyrintu doprovázelo nádherně slunečné počasí. Zajímavá byla i exkurze v brandýských lázních a prohlídka tohoto významného rehabilitačního zařízení. Po výborném obědě v restauraci Jiřička nás předsedkyně oblastní rady Hana Štusáková informovala o situaci ve školství a o aktivitách školských odborů. Kromě řešení ekonomických problémů zaujal například záměr zřídit v okrese vlastní základnu EXOD Po krásách Ústeckoorlicka. Rád bych jménem všech zúčastněných poděkoval organizátorům za jejich pozornost k bývalým pracovníkům rezortu a popřál jim hodně zdaru v jejich další práci. Díky za aktivitu, která je jistě příkladná i pro odbory jiných rezortů. Josef KVIČERA

5 Pitná voda z kohoutku je pro děti nejlepší variantou O důležitosti pitného režimu se dnes hovoří dostatečně, je-li však skutečně dodržován, zejména u školních dětí, je otázka. Varovná fakta ukázal například nedávný výzkum Státního zdravotního ústavu, jehož se zúčastnila MUDr. Růžena Kubínová. Některé poznatky uvádíme. Asi 60 procent dětí skoro nesnídá, nebo vypijí hrnek Když si uvědomíme, že do škol zkrátka nepatří. kakaa či mléka s krajíčkem větší vliv než rodiče na vztah chleba. Mléko však není tekutina, ale potravina. Dítě se mu mají učitelky, které bývají menších dětí k pitnému reži- tedy ráno nenapije. A vlastně nedotknutelnými autoritami, nepilo už od večeře. měli bychom Ke svačině děti mívají opět chleba či pečivo, obnost využít. tuto skuteččas ovoce, některé si nosí pití Kdyby se paní učitelka pravidelně zhluboka napila vody v lahvi z domova. Po obědě většinou vypijí z vodovodu, děti by ji nadšeně následovaly. hrnek čaje ve školní jídelně. Když si představíme, kolik tekutin od večeře předchozího dne děti vlastně vy- Proč je pitný režim pijí, je to stav alarmující. Nedivme se, že jsou pak unave- Dostatek tekutin zajiš- důležitý? né, nesoustředěné, často je ťuje látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, čili vylu- bolí hlava atd. V rámci uvedeného výzkumu byly srovnávány dvě ré v těle vznikají. Nedostačování škodlivých látek, kte- školy. V jedné byl cíleně zaveden pitný režim. O velbuje problémy akutní i chrotek vody v organizmu způsokých přestávkách byly na nické povahy, říká MUDr. chodbách k dispozici kanystry s pitnou vodou. Mladší ze Státního zdravotního ústa- František Kožíšek, odborník děti si ji čepovaly pod dozorem učitelky, starší už samy. dvou procent tělesné hmotvu. Ztráta tekutin na úrovni V zimě byl v kanystrech ředěný a mírně oslazený čaj, 20 procent výkonu. U dětí se nosti představuje ztrátu až v teplých dnech ředěné džusy či ovocné šťávy. vat vyučování. Při pětipro- tak snižuje schopnost sledo- Mezi sledovanými školami pokud jde o soustředězí přehřátí, oběhové selhání centní dehydrataci již hronost, pozornost a únavnost a šok. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin může dětí byl markantní rozdíl. Zjistilo se, že už pouhé 3 dl mít za následek vážné zdravotní poruchy. Vedle opako- vody měly na dětský organizmus pozitivní vliv. Také vané bolesti hlavy nebo zácpy učitelky využívaly možnosti může docházet k poruchám pití a uvědomily si, že i ony funkce ledvin a vzniku ledvinových a močových kamenů. měly v příjmu vody deficit. Cítily se svěžejší, odpoledne nebyly tak unavené. je riziko vzniku infekce mo- Dehydratací se také zvyšučových cest, zánětu slepého Návyk dostatečného pití střeva, některých druhů rakoviny i kardiovaskulárních by měl být pěstován už od mateřské školy. Situace v základních školách se zlepšuje, chorob, dodává F. Kožíšek. děti si nosí pití v lahvi s sebou (na úkor větší váhy tašky). Že by se ale o pitný re- nápoje Vhodné a nevhodné žim zvlášť starala škola, není běžné. Ideální by bylo, kdyby Nejvhodnější jsou čisté vody pitná z vodovodu ve školách fungovaly fontánky s kontrolovanou pitnou (studny), nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mi- vodou. Zcela nevhodné jsou automaty se sladkými nápoji neralizované minerální vody Naše téma... 5 bez oxidu uhličitého. Možná nedostatečně je u nás doceněna skutečnost, že pitná voda z veřejných vodovodů má velmi dobrou kvalitu. Balenou pitnou vodu lze získávat z jakéhokoliv vodárenského zdroje, většina je z vodovodní vody vyráběna. Za tu ovšem zaplatíme více. K vhodným nápojům patří vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje, ale také nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje bychom měli konzumovat raději slabé a je vhodné je střídat. Minerální vody jsou sice oblíbeny, ale trvalá konzumace středně a silně mineralizovaných vod představuje riziko vysokého krevního tlaku, ledvinových, močových a žlučových kamenů, některých kloubních chorob nebo poruch fyzického vývoje u dětí. Pokud se minerálek nechceme vzdát, měli bychom je střídat. Vody sycené oxidem uhličitým by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují posun k acidóze (překyselení krve). Sycené vody mají i močopudné vlastnosti, proto nejsou vhodným nápojem k úhradě chybějících tekutin. Jako zcela nevhodné uvádíme limonády, kolové nápoje, ochucené minerálky, energetické drinky, nektary apod. Obsahují cukr, který zvyšuje pocit žízně, ale také umělá sladidla (některá zvyšují chuť k jídlu), dále oxid uhličitý, který spolu s organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu. Kofein v kolových nápojích je močopudný, navíc je to návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kolik máme vypít? Potřeba tekutin je přísně individuální záležitost, která závisí na řadě faktorů. Například na tělesné hmotnosti, věku a pohlaví, složení a množství stravy, tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí, druhu oblečení a teplotě těla, aktuálním zdravotním stavu apod. Vyšší riziko dehydratace je u malých dětí, které mají malý objem celkové tělesné vody a u nichž běžné denní ztráty představují jeho značný podíl. Jitka HNILICOVÁ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

6 6 FOTO: Petr MERTA Občanský soudní řád V souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona byl změněn i občanský soudní řád. O jakou změnu se jedná? Antidiskriminačním zákonem (zákon č. 198/2009 Sb., část třetí, 14) byl s účinností od 1. září 2009 změněn občanský soudní řád. Změna spočívá v přijetí tohoto nového znění 133 a): Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci a) na základě pohlaví, rasového nebo Občanský soudní řád stanoví zásadu, že důkazní břemeno nemá diskriminovaný etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, členství v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb, nebo c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Občanský soudní řád tedy nadále stanoví zásadu, že důkazní břemeno nemá ten, kdo tvrdí, že byl diskriminován, nýbrž je na protistraně, aby dokázala opak. Antidiskriminačním zákonem bylo ustanovení přeformulováno a doplněno tak, že k přenosu důkazního břemene dochází vedle věcí pracovních i v případě diskriminace v oblasti jiné závislé činnosti včetně přístupu k ní, ve věcech týkajících se povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. K přenosu důkazního břemene dochází i v případě diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu také ve věcech bydlení. K úspěchu ve sporu ovšem nepostačuje, aby žalobce uvedl, že došlo k diskriminaci z důvodů v zákoně uvedených, nýbrž žalobce musí tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž lze dovodit, že byl diskriminován (přímo či nepřímo) pro své pohlaví, věk atd., a rovněž musí prokázat rozdílné (znevýhodňující) zacházení. Při splnění těchto předpokladů je na žalovaném, aby prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Vít BERKA Nárok na cestovní náhrady Jak mají být posuzovány pro účely náhrad pracovní cesty, když má zaměstnanec jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě uvedenu obec? To je ale například i větší město s městskou dopravou. Volby a zákoník práce K jaké změně v zákoníku práce došlo v souvislosti se změnou zákona o volbách do Parlamentu České republiky a některých dalších zákonů? Zákonem č. 320/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo i k dílčí změně zákoníku práce. V části šesté čl. VI zákona č. 320/2009 Sb. se stanoví: V 203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 126/2008 Sb., se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l). Text zrušeného písm. f) zněl: Pracovní volno pro jiný Pracovní cestou se podle 42 odst. 1 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. K tomu se váže ustanovení 34 odst. 2 téhož zákona, kde je uvedeno: Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Z citovaných ustanovení zákoníku práce vyplývá, že v případě, kdy má zaměstnanec sjednáno jako místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě obec (město) bez dalšího, považuje se automaticky za sjednané místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště celé katastrální území této obce. To pak prakticky znamená, bude-li zaměstnanec vykonávat cesty v souvislosti s plněním pracovních úkolů v této obci, nepůjde o pracovní cesty s nárokem na cestovní náhrady, nýbrž pouze o cesty v rámci sjednaného místa výkonu práce neboli pravidelného pracoviště. Aby zaměstnanec mohl v této předmětné obci požadovat při cestách v souvislosti s plněním pracovních povinností náhrady cestovních výdajů, musel by mít sjednané místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě formou přesné adresy, neboť v takovém případě by se za sjednané místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště považovalo pouze to místo na uvedené adrese, tj. kancelář, provozovna, dílna apod. Jakmile by plnil pracovní úkoly někde jinde mimo toto místo, byl by vždy na pracovní cestě a při splnění podmínek stanovených v sedmé části zákoníku práce by mu automaticky vznikal nárok na cestovní náhrady. Vít BERKA úkon v obecném zájmu zaměstnanci přísluší k činnosti členů volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků v nezbytně nutném rozsahu. Neznamená to však, že by tyto osoby (členové volebních komisí) již žádné právo na pracovní volno s náhradou mzdy (platu) neměli. Úprava tohoto práva se pouze přesunula ze zákoníku práce do zákonů o volbách do příslušných orgánů (viz část první až čtvrtá zákona č. 320/2009 Sb.). Tento zákon nabyl účinnosti dnem 14. září Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Školy Libereckého kraje zkoušejí nové formy výuky angličtiny napříč předměty Cílem unikátního projektu, který tento měsíc startuje v desítkách základních škol Libereckého kraje, je vyškolit učitele 1. a 2. tříd tak, aby mohli sami integrovat angličtinu do běžné výuky. Rodilí mluvčí a čeští metodici pedagogy naučí, jak formou jednoduchých her a aktivit seznamovat děti s angličtinou ve všech předmětech. Š kolení, konzultace i veškerý výukový materiál financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Pro školy a učitele jsou tudíž zcela zdarma. Osvěžující změna Desetiminutová hra v angličtině uprostřed prvouky, chvilka veselého anglického počítání při matematice i tak se dá angličtina vpašovat do běžného vyučování. V žádném případě se ale nejedná o nahodilý vstup. Naopak, přechod do cizí řeči je metodicky velmi dobře promyšlený. Pro samotné děti je to osvěžující změna, a především hra. Žádný předmět navíc. Ani vlastně nepostřehnou, že se učí anglicky. Základní školy se dnes snaží angličtinu integrovat do osnov již od 1. třídy, chybí jim však zkušenosti, mnohdy i kvalifikovaní učitelé, vysvětluje Jiří Šoltys z Liberecké jazykové školy, která celý projekt realizuje. My jim nabízíme komplexní metodické zázemí. Nejedná se ale o podporu angličtiny jako samostatného předmětu. Naopak je učíme, jak využívat angličtinu při krátkých aktivitách během standardní výuky. Děti se tak seznamují s cizí řečí vlastně nepřímo. Rodilí mluvčí ve třídách Učitelé, kteří se do projektu zapojí, umožní svým žákům přímý kontakt s rodilým mluvčím. Přímo při vyučování budou totiž speciálně vyškolení lektoři učitelům předvádět, jak s dětmi pracovat. Do jednotlivých tříd zavítají během dvou měsíců zhruba osmkrát. Myslím si, že každý vyučující je vděčný za nové nápady, hry a zkušenosti, které umožní zkvalitnit a obohatit výuku, zdůvodňuje svoji účast v projektu Eva Houšťová ze Základní školy Česká ve Vesci. Pro děti je navíc setkání s rodilým mluvčím ohromným zážitkem. Semináře s metodikem Vedle ukázkových hodin ve vlastních třídách absolvují učitelé ještě speciální semináře a také individuální konzultace s českým metodikem, a to během celého roku. Navíc bezplatně získají spoustu originálních výukových materiálů, mimo jiné unikátní publikaci obsahující aktivity a hry, které vycházejí z tematických okruhů probíraných v jednotlivých předmětech. Připraveno je dále DVD pro děti plné animovaných aktivit s rodilým mluvčím, metodické DVD pro učitele, 204 obrázkových karet, 12 on-line interaktivních her pro děti a 100 pracovních listů. Dalším zdrojem informací a inspirace je také nový vzdělávací portál www. english-time.eu, jehož součástí je i soubor doporučené slovní zásoby namluvené přímo rodilým mluvčím. Motivace pro děti Celý projekt samozřejmě zohledňuje realitu vzdělávání na prvním stupni českých základních škol, a proto je navržen tak, aby se ho mohli zúčastnit i pedagogové se základními znalostmi anglického jazyka. Naopak se pro ně může stát motivací pro zdokonalení vlastních jazykových dovedností. Učit se jazyk od lidí, kteří sami nikdy ve Velké Británii nebyli, je smutné a nemotivující. Slyšet jazyk od rodilých mluvčích je nejlepší a dálky potom víc táhnou. Děti milují změnu a exotiku zvlášť, těší se na nové podněty Kamila Irglová, třídní učitelka 2. A ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Nové učební postupy, sestávající hlavně ze zábavných 7 her a aktivit, jsou inspirovány metodikou Wattsenglish, která je již několik let s velkými úspěchy aplikována ve stovkách kurzů pro děti po celé republice. Tato metoda, vyvinutá ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty, je založena na přirozeném osvojování si cizí řeči, která se stává prostředkem komunikace a společné hry. Jak se zapojit? Projekt je určen pro učitele 1. a 2. tříd základních škol Libereckého kraje. Zájem je obrovský, v současné době jich je přihlášeno již více než šedesát. Vzhledem k tomu, že s každým učitelem budeme pracovat individuálně a dlouhodobě, je projekt samozřejmě kapacitně omezen, ale volná místa zatím ještě máme, dodává Jiří Šoltys. Další zájemci se mohou hlásit na ové adrese liberecka.cz. Heslo pro přístup na nový vzdělávací portál získá v případě zájmu každá základní škola v Libereckém kraji. Dana FILIPOVÁ Kontakt: Tel.: wattsenglish.com Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele TÝDENÍK 30 7. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Rádi bychom posílali faktury na předplatné Týdeníku Školství elektronickou formou. Proto bychom vás naše odběratele chtěli požádat o vaše oficiální e-mailové

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího,

Odměňování mladých učitelů je spíše v rovině symbolické než reálné. ÁMOS Sympaťák. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK. AMOS mezera číslo soutěžícího, TÝDENÍK 10 12. BŘEZNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Dostanou mladí učitelé přidáno?... 3 Církevní školy nejsou jen pro věřící... 5 Projekt Šťastné dítě... 7 Odměňování mladých učitelů je spíše

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele?

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele? TÝDENÍK 18 6. KVĚTNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Zachovat známky z chování? Ano, či ne?... 3 I v matematice platí: bez práce nejsou koláče... 5 Školní potíže dětí budeme řešit vnímavěji...

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec Na pomoc romským dětem i jejich učitelům STRANA 3 Čeští učitelé učili ekologii již dávno a bez osnov STRANA 7 Končí seriál ÚIV o vývoji platů v jednotlivých krajích STRANA 9 10 39 7. PROSINCE 2005 XIII.

Více