Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal."

Transkript

1 TÝDENÍK ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Jak je to s nepedagogy... 3 Pitná voda z kohoutku je pro děti nejlepší variantou... 5 Školy zkoušejí nové formy výuky angličtiny října V Praze v Lichtenštejnském paláci probíhala mezinárodní konference ministerstva školství s názvem Bílá kniha: Reforma terciárního vzdělávání v České republice. 20. října Evropská kontaktní skupina v České republice představila pražské veřejnosti nové pracovní listy Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva. Listy jsou určeny pro mateřské a základní školy a jsou zaměřeny na téma povolání. Jejich cílem je pomoci dětem bourat stereotypy, které se vážou k výběru profese na základě pohlaví. 20. října Poslanecká sněmovna zahájila svou další schůzi. Na jejím programu je návrh zákona o státním rozpočtu na rok Poslanci tak budou rozhodovat i o tom, kolik peněz půjde do regionálního školství. Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal. Tabulka platových tarifů se zatím skutečně vždycky jen zvyšovala. Ne o tolik, aby vyrovnala propad platů učitelů oproti ostatním povoláním, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, ale přece. Od příštího roku poprvé hrozí, že tarifní platy klesnou. Nadtarifní složky platu, které měly být obětovány na oltář globální krize a nesmírnému zadlužení naší země, totiž možná nebudou k pokrytí chystaných škrtů stačit. Zákoník práce vládu v rozhodování o výši tarifů nijak neomezuje, natož aby jí snížení tarifů zakazoval. Pouze ji zmocňuje k tomu, aby vládním nařízením stanovila stupnici platových tarifů pro příslušný kalendářní rok, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Jenže ono to tak jednoduché není. Analytici Českomoravského odborového svazu pracovníků školství upozorňují, že plat jako peněžité plnění za práci se poskytuje podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Pokud nedochází ke snížení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, pak není dán důvod ke FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce... snížení tarifního platu. Podle názoru školských odborů se u žádných prací v regionálním školství bez ohledu na jejich zařazení v platových třídách jejich složitost, odpovědnost či namáhavost nesnížila. Spíše naopak. Nemění se ani rozsah pracovních úkolů učitelů a ostatních pracovníků škol. Objem práce naopak s reformou narůstá. Listina základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy, říká, že lidé mají právo na spravedlivou odměnu za práci. Tou určitě není minimální mzda, která je podle zákona nejnižší přípustná výše odměny za práci. Je smutnou pravdou, že část nyní platných tarifů úrovně minimální mzdy nedosahuje. Takovou tarifní tabulku asi nelze považovat za spravedlivou ve smyslu Listiny základních práv a svobod. Jestliže se vláda dříve zvyšováním tarifních platů pojmu spravedlivá odměna alespoň přibližovala, nynější úvahy o snížení tarifů jdou jednoznačně proti tomuto ústavnímu požadavku. Karla TONDLOVÁ Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá. Latinské přísloví

2 2 Zápisník Digitalizace čínských knih Jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzácných čínských knih mimo samotnou Čínu bude za šest let volně k dispozici zásluhou Harvardovy univerzity. Ta se rozhodla čínské svazky digitalizovat. Knihovna vlastní více než čínských knih a některé z nich jsou starší než tisíc let. čtk Učení o energetice do škol Podle členů Moravskoslezského energetického klastru mají žáci v základních a středních školách malé povědomí o energetice. Do výuky proto chtějí zavést takzvanou energetickou gramotnost. Společně s vybranými učiteli chtějí vytvořit studijní materiály, pomocí nichž by žákům objasnili základní problémy energetiky, včetně snižování spotřeby. čtk Soukromé školy První základní i střední soukromé školy se objevily již na podzim 1990, počet jejich žáků se tehdy ale pohyboval jen ve stovkách. V současné době do soukromých základních škol chodí téměř dětí, dalších žáků pak studuje na soukromých gymnáziích a středních školách, což je přibližně 12 procent všech dětí. čtk Učilo se o prázdninách V některých školách v USA se minulý týden učilo, třebaže byly celostátní prázdniny. Ty byly vyhlášeny na počest objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba. V současné době se však mnozí učitelé snaží zprostředkovat svým žákům vyváženější pohled na události, které následovaly po jeho připlutí na americký kontinent. Například ve státě Texas se žáci učí o Kolumbově výměnném obchodu, ve kterém si kromě zlata, potravin a jiného zboží kolonizátoři s domorodci vyměňovali také různé nemoci, které původní obyvatelstvo decimovaly. čtk Moderní dějiny.cz Do současné doby nemá česká společnost a ani české školství komplexní zdroje důležitých informací o nedávné minulosti. Občanské sdružení PANT připravilo nový webový portál Moderní dějiny.cz (www.moderni-dejiny.cz). Jeho cílem je umožnit učitelům, žákům i veřejnosti poznávat nedávnou minulost pomocí vědeckých, kritických a komentovaných materiálů. pp Jak bych ti to vysvětlila, Vonásku? To je něco jako boj našeho prezidenta s Lisabonskou smlouvou! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Domácí přípravu by žáci základních škol měli dokončit do šesté hodiny večerní, radí dětský a školní psycholog Miroslav Hudec. Podle něj je velmi individuální, zda má dítě zasednout k domácí přípravě hned po návratu ze školy, nebo až poté, co si odpočine. Záleží na dítěti, jak je ze školy unavené, a rodiče to musejí odhadnout. Jsou určité zákonitosti domácí přípravy, což často rodiče nevědí, zvlášť pokud přicházejí pozdě z práce, řekl M. Hudec. Křivka denní výkonnosti dětí má dva vrcholy. První vrchol, kdy jsou děti nejvýkonnější, přichází kolem jedenácté hodiny dopoledne. Druhý vrchol nastává zhruba okolo třetí hodiny odpoledne, pak výkon opět pozvolna klesá, vysvětlil. Když se děti vracejí domů později třeba ze sportovních tréninků a dělají úkoly Č Domácí přípravu ukončit do šesti večer eští školáci jsou evropskými premianty v mimoškolních organizovaných aktivitách. Na sportovištích a v různých kroužcích tráví týdně pět až osm hodin, což je zhruba dvakrát více než mladí Němci, Francouzi, Slováci nebo Chorvati. Srovnatelný čas jako Češi věnují mimoškolním aktivitám z Evropanů pouze mladí Britové. Na světové špičce jsou pak školáci z USA a Austrálie, kteří týdně v zájmových kroužcích tráví devět až dvanáct hodin. Vyplývá to z ankety GE Money Bank, která zjišťovala, jak se v deseti zemích světa liší náklady na dětské kroužky a mimoškolní aktivity. Česká republika společně se Slovenskem, Chorvatskem, Velkou Británií a Francií patří mezi země, kde jsou mimoškolní aktivity jedny z nejlevnějších. Měsíční poplatek se pohybuje od 750 do vpodvečer, je to podle M. Hudce špatně. K učení zasedají unavené, tělo se snaží přirozeně relaxovat. Učení jim potom nejde. Tomu dítěti to neleze do hlavy a ono pak má zbytečně pocit, že třeba matika nebo čeština je daleko těžší, než ve skutečnosti je, uvedl. Psycholog doporučuje kompenzovat sezení ve školních lavicích a nad úkoly nějakou zájmovou činností v rámci rodiny. Jednak aby dítě mělo pohyb a jednak také proto, aby bylo s rodiči. Je dobré, když děti a rodiče dělají něco společně, upevňuje to vztahy, radí. Takzvané pouliční děti, které rodiče nechávají příliš dlouho volně běhat po dvorku, mohou mít podle něj problém osvojit si určité učební návyky. Odrazit se to pak může i na školním prospěchu. České děti tráví v kroužcích nejvíce času čtk 1500 korun, což je až třikrát méně než ve Spojených státech a Austrálii. Vyšší měsíční výdaje mají také v Německu a Turecku, kde se náklady pohybují od 1500 do 2500 korun. Nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas po výuce, je sport. V České republice jsou vedle sportovních klubů velmi populární také umělecké kroužky (dramatické, výtvarné a hudební). Děti v České republice tráví hodně času v dětských družinách, ale i doma zábavou se svými vrstevníky. Chlapci a dívky se jen málokdy sejdou na stejných aktivitách po skončení školní výuky. Kluci nejčastěji tráví volný čas sportem, nejoblíbenější je fotbal. U děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny. čtk

3 Počty nepedagogů u nás jsou srovnatelné se zeměmi OECD, rozdílné je však jejich zaměření 3 Na 1000 žáků základních a středních škol u nás připadá celkem 121 pracovníků: 73 vyučujících, 19 administrativních pracovníků, 17 pracovníků údržby a provozu, 8 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 4 pracovníci vyššího managementu. Počty žáků ve třídách, počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících, úvazky učitelů, jejich platy a mnohé další aspekty týkající se školství zajímají nejen české pedagogy, ale například i Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Ta každoročně zkoumá podmínky vzdělávání ve třiceti členských zemích OECD a v sedmi partnerských. Organizace pro ekonomickou spolupráci výsledky svého zkoumání zveřejňuje vždy počátkem školního roku, české veřejnosti je zprostředkovává Ústav pro informace ve vzdělávání. A právě ve spolupráci s ním vás s výsledky zkoumání OECD seznámíme v seriálu, který bude pravidelně vycházet na straně 10. Jako první se zaměříme na podmínky vzdělávání u nás a v zahraničí, poté na srovnání platů českých učitelů s jejich zahraničními kolegy, na financování školství u nás a jinde, na podíl žáků, kteří vstupují na střední a vysoké školy, i na to, kolik jich tyto školy dokončí. Statistická data, která OECD počátkem školního roku zveřejňuje, jsou však dva roky stará, tzn. že se tentokrát vztahují k roku Důvod je jednoduchý. Jejich sběr a zpracování rozdílných statistických metod v jednotlivých zemích vyžaduje určitou dobu. Přesto se jedná o velmi zajímavá zjištění, která umožňují objektivnější pohled i na naše školství. Máme zaměřeno na... FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Horší výsledky českých žáků v mezinárodních průzkumech jsou často odůvodňovány přetěžováním učitelů, nedostatkem asistentů učitelů a dalších pomocných sil. Jaká je tedy skutečnost? Podle letošní ročenky Education at Glance, která výsledky šetření OECD za rok 2007 zachycuje, tvoří podíl nepedagogických pracovníků vůči pedagogickým zaměstnancům připadajících v členských zemích na 1000 žáků zhruba jednu čtvrtinu. U primárních škol (tj. na úrovni našeho 1. stupně základních škol) a sekundárních škol (tj. na úrovni 2. stupně základních a středních škol) se jedná o něco více než čtvrtinu všech pracovníků. Nejméně nepedagogických pracovníků najdeme v Řecku, kde jde o podíl nižší než 10 procent, nejvyšší naopak v Mexiku, kde jde o více než 40 procent. V České republice (a také na Islandu, v Itálii, ve Spojených státech a v partnerské zemi Chile) tvoří nepedagogičtí pracovníci 30 až 40 procent z celkového počtu pracovníků, uvádí Pavlína Šťastnová z ÚIV. V zemích, kde je podíl nepedagogických pracovníků přibližně stejný jako u nás (Island, Itálie, Spojené státy), připadá na 1000 žáků škol primárního a sekundárního typu 20 a více pracovníků údržby, u nás jde o 17 pracovníků. Česká repu blika a Austrálie mají také nejvíce administrativních pracovníků. U nás jde o více než 19 pracovníků, v Austrálii o více než 20 pracovníků, zatímco například na Islandu jde o 5 pracovníků administrativy. Pokud jde o pracovníky odborné podpory pro studenty (například knihovníci, psychologové, poradci apod.), nejvíce jich najdeme v Itálii a ve Spojených státech, kde jde o více než 10 pracovníků na 1000 žáků, pokračuje P. Šťastnová. Na terciární úrovni vzdělávání představují nepedagogičtí pracovníci téměř 40 procent z celkového počtu pracovníků. V České republice, Maďarsku a ve Spojených státech jde dokonce o více než 50 procent. V České republice to je připisováno většímu zastoupení administrativních pracovníků, ve Spojených státech managementu a pracovníkům odborné podpory studentů, říká P. Šťastnová a dodává, že za povšimnutí stojí i to, že dvě z těchto tří zemí (Česká republika a Maďarsko) mají nižší výdaje na studenta na terciární úrovni vzdělávání, než je průměr zemí OECD. To ukazuje na to, že množství nepedagogických pracovníků nezapříčiňuje nevyhnutelně vyšší než průměrné výdaje na studenta, uzavírá P. Šťastnová. Vyjádřeno v číslech, na 1000 žáků na primární a sekundární úrovni vzdělávání u nás připadá celkem 121 pedagogických a nepedagogických pracovníků, z toho je 73 vyučujících, 19 administrativních pracovníků, 17 pracovníků údržby a provozu, 8 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 4 pracovníci vyššího managementu. Na terciární úrovni vzdělávání připadá na 1000 studentů celkem 112 pedagogických a nepedagogických pracovníků, z nichž je 56 vyučujících, 33 administrativních pracovníků, 13 pracovníků údržby a provozu, 9 pracovníků poskytujících odbornou podporu žákům a 1 pracovník vyššího managementu. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Při pohledu na rychle bující síť soukromých vysokých škol jsem již delší dobu očekával, že časem dojde a to s velkou pravděpodobností k nějakému skandálu. Jasné mi to bylo obzvláště poté, co mi jeden z vyučujících na soukromé vysoké škole řekl, že mají sice na škole velký počet zájemců o bakalářský titul, ale bez sebemenšího zájmu o studium či nějaké vědomosti. Když prý k němu přijdou na zkoušku, musí je vyhodit. Přijdou tedy na druhý termín a on je opět vyhodí. Plzeňský skandál Studenti přitom ale velmi dobře vědí, že potřetí je už vyhodit nemůže, protože to by škola vyhodila jeho. Skandál na plzeňské právnické fakultě, a to přestože tato fakulta neměla již delší dobu nijak dobrou pověst, mě proto překvapil. Nejenže se jedná o veřejnou vysokou školu, ale navíc jde o fakultu, která by měla vychovávat právníky. Tedy budoucí soudce a advokáty, kteří by měli dbát na to, aby vše probíhalo v intencích zákona a práva. Z toho, co bylo zatím zveřejněno, je přitom zcela zřejmé, že se nepochybně jedná o skandál, jaký dosud neměl v historii našeho vysokého školství obdobu. S velkou pravděpodobností se dá i usuzovat, že po provedeném šetření (pokud bude opravdu důsledné) se ukáže, že byl ještě mnohem větší a také nebezpečnější, než bychom si zatím troufli odhadovat. Opsané vědecké práce, kterými se provalil, totiž nebyly jediným problémem. Šlo i o nestandardní přijímání, více než problematické studium vybraných studentů a s tím i spojeného vyrábění absolventů a udělování titulů jako by na zakázku. Petr KABEŠ Po urputném boji sice zvítězilo družstvo vedení ČMOS pracovníků školství, ale jen s nepatrným bodovým rozdílem před týmem Moravskoslezského kraje. První ročník bowlingového turnaje byl úspěšný Skvělá atmosféra plná povzbuzování, fandění i napětí z očekávaného výsledku hodu naplňovala bowlingovou halu v Pardubicích. V jejích prostorách se totiž o uplynulém víkendu odehrával 1. ročník celorepublikového bowlingového turnaje Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Vedení svazu chtělo jeho prostřednictvím ukázat, že odboráři nemusí své kolegy stále jen přesvědčovat o nutnosti podporovat oprávněné požadavky odborů, ale že je lze k aktivitě přitáhnout i jiným způsobem. A to se podařilo. Celkem šestnáct družstev z celé republiky soutěžilo opravdu s velkým zaujetím. Tleskalo se nejen při úspěšných zásazích, ale povzbuzovalo se, možná o to více, i při nepodařených. Vlastně, jakých pak nepodařených, trefit alespoň jednu kuželku je také umění. A což trefit se přesně mezi dvě zbylé! Bohužel, za to body nikdo nikomu nepřiděloval. Náladu to však nikomu nezkazilo a bavili se opravdu všichni. A i ti nejslabší vítězství i úspěch svým kolegům přáli. Bez rozdílu všichni se ale už na místě začali těšit na příští rok, na druhý ročník turnaje. oš Jak jsme slavili Mezinárodní Den seniorů V hotelu Atom v Ostravě se nás 1. října sešlo 260. Pozdravit nás přišla Marta Süczová za Magistrát města Ostravy (který nám zaplatil pohoštění i pronájem sálu) a Lubomír Pásek, vedoucí školského oddělení a vedoucí Koordinační rady Občanského sdružení Senior Ostrava. Hlavní program však měly nejstarší mažoretky v České republice z Domova důchodců Korýtko v Ostravě- Zábřehu. S elánem a chutí nám ukázaly, jak plnohodnotný život mohou vést senioři i po osmdesátce. Pod vedením paní Venháčové předvedly svůj program, který všechny přítomné nejen pobavil, ale mnohým tekly i slzičky. Společně jsme si připomněli, co jsme prožili v letošním roce a co OROS připravuje pro seniory v roce Milé setkání jsme zakončili povídáním s bývalými spolupracovníky, což jsou ředitelé, učitelé i provozní a správní zaměstnanci školství v Ostravě. Už se těšíme, že se opět sejdeme 15. prosince na vánočním koncertě, který nám již mnoho let připravuje Janáčkova konzervatoř Ostrava. Marie NÁVRATOVÁ sekce důchodců při OROS pracovníků školství Ostrava Díky za pozornost bývalým pracovníkům FOTO: Vilém PITŘÍK Brandýs nad Orlicí těsně spjatý s osobností J. A. Komenského se stal ve středu 7. října místem setkání seniorů bývalých pracovníků ve školství. Pěknou a velmi milou akci pro ně připravili pracovníci oblastní rady odborového svazu pracovníků školství v Ústí nad Orlicí. V bohatém programu nechyběla prohlídka Pamětní síně J. A. Komenského, které předcházelo slavnostní přijetí přítomných starostou města. Tradiční zastavení u Komenského pomníku spojené s blouděním v habrovém labyrintu doprovázelo nádherně slunečné počasí. Zajímavá byla i exkurze v brandýských lázních a prohlídka tohoto významného rehabilitačního zařízení. Po výborném obědě v restauraci Jiřička nás předsedkyně oblastní rady Hana Štusáková informovala o situaci ve školství a o aktivitách školských odborů. Kromě řešení ekonomických problémů zaujal například záměr zřídit v okrese vlastní základnu EXOD Po krásách Ústeckoorlicka. Rád bych jménem všech zúčastněných poděkoval organizátorům za jejich pozornost k bývalým pracovníkům rezortu a popřál jim hodně zdaru v jejich další práci. Díky za aktivitu, která je jistě příkladná i pro odbory jiných rezortů. Josef KVIČERA

5 Pitná voda z kohoutku je pro děti nejlepší variantou O důležitosti pitného režimu se dnes hovoří dostatečně, je-li však skutečně dodržován, zejména u školních dětí, je otázka. Varovná fakta ukázal například nedávný výzkum Státního zdravotního ústavu, jehož se zúčastnila MUDr. Růžena Kubínová. Některé poznatky uvádíme. Asi 60 procent dětí skoro nesnídá, nebo vypijí hrnek Když si uvědomíme, že do škol zkrátka nepatří. kakaa či mléka s krajíčkem větší vliv než rodiče na vztah chleba. Mléko však není tekutina, ale potravina. Dítě se mu mají učitelky, které bývají menších dětí k pitnému reži- tedy ráno nenapije. A vlastně nedotknutelnými autoritami, nepilo už od večeře. měli bychom Ke svačině děti mívají opět chleba či pečivo, obnost využít. tuto skuteččas ovoce, některé si nosí pití Kdyby se paní učitelka pravidelně zhluboka napila vody v lahvi z domova. Po obědě většinou vypijí z vodovodu, děti by ji nadšeně následovaly. hrnek čaje ve školní jídelně. Když si představíme, kolik tekutin od večeře předchozího dne děti vlastně vy- Proč je pitný režim pijí, je to stav alarmující. Nedivme se, že jsou pak unave- Dostatek tekutin zajiš- důležitý? né, nesoustředěné, často je ťuje látkovou výměnu a dobrou funkci ledvin, čili vylu- bolí hlava atd. V rámci uvedeného výzkumu byly srovnávány dvě ré v těle vznikají. Nedostačování škodlivých látek, kte- školy. V jedné byl cíleně zaveden pitný režim. O velbuje problémy akutní i chrotek vody v organizmu způsokých přestávkách byly na nické povahy, říká MUDr. chodbách k dispozici kanystry s pitnou vodou. Mladší ze Státního zdravotního ústa- František Kožíšek, odborník děti si ji čepovaly pod dozorem učitelky, starší už samy. dvou procent tělesné hmotvu. Ztráta tekutin na úrovni V zimě byl v kanystrech ředěný a mírně oslazený čaj, 20 procent výkonu. U dětí se nosti představuje ztrátu až v teplých dnech ředěné džusy či ovocné šťávy. vat vyučování. Při pětipro- tak snižuje schopnost sledo- Mezi sledovanými školami pokud jde o soustředězí přehřátí, oběhové selhání centní dehydrataci již hronost, pozornost a únavnost a šok. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin může dětí byl markantní rozdíl. Zjistilo se, že už pouhé 3 dl mít za následek vážné zdravotní poruchy. Vedle opako- vody měly na dětský organizmus pozitivní vliv. Také vané bolesti hlavy nebo zácpy učitelky využívaly možnosti může docházet k poruchám pití a uvědomily si, že i ony funkce ledvin a vzniku ledvinových a močových kamenů. měly v příjmu vody deficit. Cítily se svěžejší, odpoledne nebyly tak unavené. je riziko vzniku infekce mo- Dehydratací se také zvyšučových cest, zánětu slepého Návyk dostatečného pití střeva, některých druhů rakoviny i kardiovaskulárních by měl být pěstován už od mateřské školy. Situace v základních školách se zlepšuje, chorob, dodává F. Kožíšek. děti si nosí pití v lahvi s sebou (na úkor větší váhy tašky). Že by se ale o pitný re- nápoje Vhodné a nevhodné žim zvlášť starala škola, není běžné. Ideální by bylo, kdyby Nejvhodnější jsou čisté vody pitná z vodovodu ve školách fungovaly fontánky s kontrolovanou pitnou (studny), nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mi- vodou. Zcela nevhodné jsou automaty se sladkými nápoji neralizované minerální vody Naše téma... 5 bez oxidu uhličitého. Možná nedostatečně je u nás doceněna skutečnost, že pitná voda z veřejných vodovodů má velmi dobrou kvalitu. Balenou pitnou vodu lze získávat z jakéhokoliv vodárenského zdroje, většina je z vodovodní vody vyráběna. Za tu ovšem zaplatíme více. K vhodným nápojům patří vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje, ale také nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje bychom měli konzumovat raději slabé a je vhodné je střídat. Minerální vody jsou sice oblíbeny, ale trvalá konzumace středně a silně mineralizovaných vod představuje riziko vysokého krevního tlaku, ledvinových, močových a žlučových kamenů, některých kloubních chorob nebo poruch fyzického vývoje u dětí. Pokud se minerálek nechceme vzdát, měli bychom je střídat. Vody sycené oxidem uhličitým by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují posun k acidóze (překyselení krve). Sycené vody mají i močopudné vlastnosti, proto nejsou vhodným nápojem k úhradě chybějících tekutin. Jako zcela nevhodné uvádíme limonády, kolové nápoje, ochucené minerálky, energetické drinky, nektary apod. Obsahují cukr, který zvyšuje pocit žízně, ale také umělá sladidla (některá zvyšují chuť k jídlu), dále oxid uhličitý, který spolu s organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu. Kofein v kolových nápojích je močopudný, navíc je to návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kolik máme vypít? Potřeba tekutin je přísně individuální záležitost, která závisí na řadě faktorů. Například na tělesné hmotnosti, věku a pohlaví, složení a množství stravy, tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí, druhu oblečení a teplotě těla, aktuálním zdravotním stavu apod. Vyšší riziko dehydratace je u malých dětí, které mají malý objem celkové tělesné vody a u nichž běžné denní ztráty představují jeho značný podíl. Jitka HNILICOVÁ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ

6 6 FOTO: Petr MERTA Občanský soudní řád V souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona byl změněn i občanský soudní řád. O jakou změnu se jedná? Antidiskriminačním zákonem (zákon č. 198/2009 Sb., část třetí, 14) byl s účinností od 1. září 2009 změněn občanský soudní řád. Změna spočívá v přijetí tohoto nového znění 133 a): Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci a) na základě pohlaví, rasového nebo Občanský soudní řád stanoví zásadu, že důkazní břemeno nemá diskriminovaný etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, členství v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb, nebo c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Občanský soudní řád tedy nadále stanoví zásadu, že důkazní břemeno nemá ten, kdo tvrdí, že byl diskriminován, nýbrž je na protistraně, aby dokázala opak. Antidiskriminačním zákonem bylo ustanovení přeformulováno a doplněno tak, že k přenosu důkazního břemene dochází vedle věcí pracovních i v případě diskriminace v oblasti jiné závislé činnosti včetně přístupu k ní, ve věcech týkajících se povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. K přenosu důkazního břemene dochází i v případě diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu také ve věcech bydlení. K úspěchu ve sporu ovšem nepostačuje, aby žalobce uvedl, že došlo k diskriminaci z důvodů v zákoně uvedených, nýbrž žalobce musí tvrdit konkrétní skutečnosti, z nichž lze dovodit, že byl diskriminován (přímo či nepřímo) pro své pohlaví, věk atd., a rovněž musí prokázat rozdílné (znevýhodňující) zacházení. Při splnění těchto předpokladů je na žalovaném, aby prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Vít BERKA Nárok na cestovní náhrady Jak mají být posuzovány pro účely náhrad pracovní cesty, když má zaměstnanec jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě uvedenu obec? To je ale například i větší město s městskou dopravou. Volby a zákoník práce K jaké změně v zákoníku práce došlo v souvislosti se změnou zákona o volbách do Parlamentu České republiky a některých dalších zákonů? Zákonem č. 320/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo i k dílčí změně zákoníku práce. V části šesté čl. VI zákona č. 320/2009 Sb. se stanoví: V 203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 126/2008 Sb., se písmeno f) zrušuje. Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l). Text zrušeného písm. f) zněl: Pracovní volno pro jiný Pracovní cestou se podle 42 odst. 1 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. K tomu se váže ustanovení 34 odst. 2 téhož zákona, kde je uvedeno: Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Z citovaných ustanovení zákoníku práce vyplývá, že v případě, kdy má zaměstnanec sjednáno jako místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě obec (město) bez dalšího, považuje se automaticky za sjednané místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště celé katastrální území této obce. To pak prakticky znamená, bude-li zaměstnanec vykonávat cesty v souvislosti s plněním pracovních úkolů v této obci, nepůjde o pracovní cesty s nárokem na cestovní náhrady, nýbrž pouze o cesty v rámci sjednaného místa výkonu práce neboli pravidelného pracoviště. Aby zaměstnanec mohl v této předmětné obci požadovat při cestách v souvislosti s plněním pracovních povinností náhrady cestovních výdajů, musel by mít sjednané místo výkonu práce nebo pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě formou přesné adresy, neboť v takovém případě by se za sjednané místo výkonu práce neboli pravidelné pracoviště považovalo pouze to místo na uvedené adrese, tj. kancelář, provozovna, dílna apod. Jakmile by plnil pracovní úkoly někde jinde mimo toto místo, byl by vždy na pracovní cestě a při splnění podmínek stanovených v sedmé části zákoníku práce by mu automaticky vznikal nárok na cestovní náhrady. Vít BERKA úkon v obecném zájmu zaměstnanci přísluší k činnosti členů volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků v nezbytně nutném rozsahu. Neznamená to však, že by tyto osoby (členové volebních komisí) již žádné právo na pracovní volno s náhradou mzdy (platu) neměli. Úprava tohoto práva se pouze přesunula ze zákoníku práce do zákonů o volbách do příslušných orgánů (viz část první až čtvrtá zákona č. 320/2009 Sb.). Tento zákon nabyl účinnosti dnem 14. září Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Školy Libereckého kraje zkoušejí nové formy výuky angličtiny napříč předměty Cílem unikátního projektu, který tento měsíc startuje v desítkách základních škol Libereckého kraje, je vyškolit učitele 1. a 2. tříd tak, aby mohli sami integrovat angličtinu do běžné výuky. Rodilí mluvčí a čeští metodici pedagogy naučí, jak formou jednoduchých her a aktivit seznamovat děti s angličtinou ve všech předmětech. Š kolení, konzultace i veškerý výukový materiál financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Pro školy a učitele jsou tudíž zcela zdarma. Osvěžující změna Desetiminutová hra v angličtině uprostřed prvouky, chvilka veselého anglického počítání při matematice i tak se dá angličtina vpašovat do běžného vyučování. V žádném případě se ale nejedná o nahodilý vstup. Naopak, přechod do cizí řeči je metodicky velmi dobře promyšlený. Pro samotné děti je to osvěžující změna, a především hra. Žádný předmět navíc. Ani vlastně nepostřehnou, že se učí anglicky. Základní školy se dnes snaží angličtinu integrovat do osnov již od 1. třídy, chybí jim však zkušenosti, mnohdy i kvalifikovaní učitelé, vysvětluje Jiří Šoltys z Liberecké jazykové školy, která celý projekt realizuje. My jim nabízíme komplexní metodické zázemí. Nejedná se ale o podporu angličtiny jako samostatného předmětu. Naopak je učíme, jak využívat angličtinu při krátkých aktivitách během standardní výuky. Děti se tak seznamují s cizí řečí vlastně nepřímo. Rodilí mluvčí ve třídách Učitelé, kteří se do projektu zapojí, umožní svým žákům přímý kontakt s rodilým mluvčím. Přímo při vyučování budou totiž speciálně vyškolení lektoři učitelům předvádět, jak s dětmi pracovat. Do jednotlivých tříd zavítají během dvou měsíců zhruba osmkrát. Myslím si, že každý vyučující je vděčný za nové nápady, hry a zkušenosti, které umožní zkvalitnit a obohatit výuku, zdůvodňuje svoji účast v projektu Eva Houšťová ze Základní školy Česká ve Vesci. Pro děti je navíc setkání s rodilým mluvčím ohromným zážitkem. Semináře s metodikem Vedle ukázkových hodin ve vlastních třídách absolvují učitelé ještě speciální semináře a také individuální konzultace s českým metodikem, a to během celého roku. Navíc bezplatně získají spoustu originálních výukových materiálů, mimo jiné unikátní publikaci obsahující aktivity a hry, které vycházejí z tematických okruhů probíraných v jednotlivých předmětech. Připraveno je dále DVD pro děti plné animovaných aktivit s rodilým mluvčím, metodické DVD pro učitele, 204 obrázkových karet, 12 on-line interaktivních her pro děti a 100 pracovních listů. Dalším zdrojem informací a inspirace je také nový vzdělávací portál www. english-time.eu, jehož součástí je i soubor doporučené slovní zásoby namluvené přímo rodilým mluvčím. Motivace pro děti Celý projekt samozřejmě zohledňuje realitu vzdělávání na prvním stupni českých základních škol, a proto je navržen tak, aby se ho mohli zúčastnit i pedagogové se základními znalostmi anglického jazyka. Naopak se pro ně může stát motivací pro zdokonalení vlastních jazykových dovedností. Učit se jazyk od lidí, kteří sami nikdy ve Velké Británii nebyli, je smutné a nemotivující. Slyšet jazyk od rodilých mluvčích je nejlepší a dálky potom víc táhnou. Děti milují změnu a exotiku zvlášť, těší se na nové podněty Kamila Irglová, třídní učitelka 2. A ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Nové učební postupy, sestávající hlavně ze zábavných 7 her a aktivit, jsou inspirovány metodikou Wattsenglish, která je již několik let s velkými úspěchy aplikována ve stovkách kurzů pro děti po celé republice. Tato metoda, vyvinutá ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty, je založena na přirozeném osvojování si cizí řeči, která se stává prostředkem komunikace a společné hry. Jak se zapojit? Projekt je určen pro učitele 1. a 2. tříd základních škol Libereckého kraje. Zájem je obrovský, v současné době jich je přihlášeno již více než šedesát. Vzhledem k tomu, že s každým učitelem budeme pracovat individuálně a dlouhodobě, je projekt samozřejmě kapacitně omezen, ale volná místa zatím ještě máme, dodává Jiří Šoltys. Další zájemci se mohou hlásit na ové adrese liberecka.cz. Heslo pro přístup na nový vzdělávací portál získá v případě zájmu každá základní škola v Libereckém kraji. Dana FILIPOVÁ Kontakt: Tel.: wattsenglish.com Připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Dočasná pracovní neschopnost V ustanovení 206 odst. 3 zákoníku práce je uvedeno, že zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce. Použije se toto ustanovení pro případ poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti během prvních 14 dnů podle 192 zákoníku práce? K problému uvedenému v dotazu zaujalo MPSV stanovisko, z něhož vyplývá: Právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce činí podstatný rozdíl mezi důležitými osobními překážkami v práci uvedenými v 191 (dříve 127 prvního zákoníku práce), mezi něž patří též dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa, a ostatními překážkami v práci na straně zaměstnance tedy jinými důležitými osobními překážkami v práci než uvedenými v 191 ( 199 zákoníku práce a příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.), překážkami v práci z důvodu obecného zájmu ( 200 až 204) a překážkami v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia v souvislosti se zvyšováním kvalifikace ( 205 ve vazbě na 231 a 232). Tento rozdíl spočívá v tom, že při překážkách v práci podle 191 na rozdíl od ostatních výše uvedených překážek v práci zaměstnavatel neposkytuje zaměstnanci pracovní volno, nýbrž po dobu jejich trvání omluví nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanec tedy o pracovní volno zaměstnavatele nežádá, prokáže mu pouze existenci příslušné překážky. Naproti tomu v ostatních případech překážek v práci na straně zaměstnance ( 199 až 205) buď zaměstnanci pracovní volno přísluší, nebo se mu pracovní volno poskytuje. V těchto případech se tedy vždy jedná o pracovní volno, popřípadě pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Z dikce 206 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátil do práce. Je tedy nepochybné, že sankce ve formě nepřiznání náhrady mzdy nebo platu se týká pouze situací, kdy tato náhrada při překážce v práci jinak přísluší pouze v souvislosti s pracovním volnem, což není případ překážek v práci podle 191 zákoníku práce. Kromě toho právní režim náhrady mzdy nebo platu (odměny z dohody o pracovní činnosti) v prvním období dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zákoníku práce ( 192 až 194) je zcela specifický a má převážně znaky zabezpečení pojištěnců v nemoci nebo při karanténě dávka- mi nemocenského pojištění. Podle 192 odst. 1 věty druhé zákoníku práce náhrada přísluší za dny, pokud jsou v nich splněny podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění; podle těchto předpisů není podmínkou výplaty nemocenského, že v kalendářním měsíci není neomluvená absence. Případy, kdy je tato náhrada poskytována nikoliv v plné výši, jsou uvedeny s odkazem na zákon o nemocenském pojištění v 192 odst. 4, od něhož se nelze odchýlit. Možnost snížení nebo neposkytnutí náhrady jako sankce je dále upravena v odst. 5 téhož zákonného ustanovení. Obecný režim postihu podle 206 odst. 3 zákoníku práce se vedle toho neuplatní. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE Z Znalosti Warning! Důrazně upozorňujeme, že toto slovníkové heslo není vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby s kardiovaskulárními chorobami. Popisuje totiž mimořádně děsivý fenomén nejen českého školství, jímž jsou bůh mě netrestej znalosti. Znalosti jsou odporným vředem na těle zdárně se reformující české školy, hnusným cejchem, který si školství nese z barbarských předkompetenčních časů. Platí ovšem, že ne všechny znalosti jsou stejně nebezpečné. Tou vůbec nejhorší sortou jsou znalosti encyklopedické, k nimž se v podstatě neškodné znalosti prosté mají asi tak jako kašel k černému kašli. Pokud má dítě kašel, není to žádná tragédie. Uvaříme mu čaj z lékořice a proskurníku a na tři dny mu zakážeme chodit mezi ostatní děti. Také ho poučíme, že si má dávat ruku před ústa. Když má ale dítě černý kašel, končí veškerá legrace, protože na černý kašel se dá i umřít. Lékař mu nasadí antibiotika a v těžkých případech nařídí odsávání hlenu. Léčba trvá minimálně 14 dní, a ani tak není vždy stoprocentně úspěšná. Podobně postupujeme, pokud dítě utrpí znalost. Jednáli se o znalost prostou, osvojenou v podstatě mimoděk, jíž lze navíc bezprostředně prakticky využít, není třeba propadat panice. Dítěti svaříme několik listů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, opatrně scedíme přes osvědčení o absolvování kurzu moderních výukových metod a osladíme medem. Na několik dní ho izolujeme od kolektivu, aby znalostí někoho nenakazil, a pokud už mezi vrstevníky musí, poučíme je, že si musí dávat ruku před pusu a jazyk za zuby. Takto zaléčená znalost odezní do tří dnů bez následků. Zvýšená obezřetnost je na místě, pokud dítě zachvátí encyklopedická znalost. Bezpečně ji rozpoznáme podle toho, že ji nelze prakticky využít a přeměnit na ekonomicky vyjádřitelný benefit do 10 minut například znalost díla Boženy Němcové nebo příčin husitského hnutí. Na takovou infekci je ovšem každý odvar krátký; dítě je třeba svěřit odborníkům. Nejpovolanější jsou členové nějakého hodně reformního či alternativního pedagogického sdružení, asociace či unie, v krajní nouzi postačí i absolvent programu RWCT. Terapie spočívá především v bezodkladném zařazení dítěte do rozsáhlého, ideálně celoročního projektu typu Jak si představuji život na Venuši s širokými přesahy do multikulturní výchovy. Léčba přesto trvá řadu týdnů a výsledky nebývají vždy jednoznačně uspokojivé! Petr KUKAL

9 Oslavujeme 50 let naší školy Je to úctyhodných padesát let, které uplynuly od založení naší hudební školy v Petřkovicích. Zřízena byla 1. září 1953 jako pobočná třída hudební školy v Ostravě-Hrušově. Na jejím vzniku se podílela především učitelka klavíru Jana Vlčková. Ta se také po osamostatnění stává její první ředitelkou. Ubíhá čas, střídá se nejen vedení školy, ale i budovy. Jednotlivé roky jsou naplněny běžnými pracovními povinnostmi. Pořádají se školní předehrávky, Zajímavosti z dějin školství Zásluhy O rozvoj těsnopisu v českých školách se z pedagogů zasloužili obzvláště Jan Otakar Pražák (profesor obchodní akademie v Praze), Antonín Krondl (ředitel učitel. ústavu v Kroměříži), Alois Holas (ředitel gymnázia v Brně) a Alois Herout (ředitel gymnázia v Praze-Libni). Jasná směrnice Aby nedocházelo k libovolnému navyšování počtu vyučujících, byla pro střední školy zavedena v roce 1926 systemizace, tj. pevně stanovený počet potřebných míst. Úpravou v roce 1930 bylo stanoveno 4916 míst pro gymnázia a reálky (v tom 268 ředitelských), 380 míst na učitelských ústavech (v tom 42 ředitelských), 950 míst na obchodních akademiích (v tom 80 ředitelských), 815 míst na průmyslových a odborných školách (v tom 83 ředitelských a 19 přednostenských pro vedení specializovaných oborů). koncerty žáků i učitelů, kulturní akce pro nejrůznější společenské organizace. Žáci se zúčastňují nejrůznějších hudebních soutěží. Postupně se mění i koncepce lidových škol. Září 1983 je pro nás významné. Získáváme novou budovu v Hlučínské ulici. Zde sídlíme dodnes. Téhož roku slavíme další úspěch dostáváme totiž nové vybavení do svého koncertního sálu. Rekonstrukce školy probíhají i v dalších letech. Stejně tak se zvyšuje i zájem žáků o ni. Ve školním roce 1989/1990 navštěvuje hudební obor již 183 žáků. Rok na to se z lidové školy stává základní umělecká škola a i nadále pokračují léta pilných prací s dětmi. Dnes je Základní umělecká škola v Ostravě-Petřkovicích tříoborovou školou, která nabízí vzdělání v uměleckých oborech: hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém s celkovou kapacitou 235 žáků. Přesto se neustále snažíme vylepšovat nejen prostory školy, ale hlavně rozšiřovat stávající předmětovou nabídku. Snažíme se tak vychovávat budoucí studenty středních a vysokých uměleckých škol, kteří se pak uplatňují jako výkonní umělci nebo kráčejí ve šlépějích svých učitelů. Vlastní oslavy 50. výročí založení školy se budou konat během celého roku Vyvrcholením bude slavnostní koncert v Kulturním domě v Petřkovicích 12. listopadu Aleš CHYLA, ředitel ZUŠ Vychovali jsme stovky IT specialistů Zhruba 100 nových absolventů ročně opouští v současnosti Střední školu aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Od svého vzniku v roce 1994 tak škola, která jako první u nás definovala a do výuky zavedla vzdělávací obory Výpočetní technika a Virtuální grafika, vychovala více než 800 odborníků se zaměřením na informační technologie. Škola se tak, podle jejího ředitele ing. J. Langa, již 15 let významně podílí na řešení nedostatku kvalitních IT specialistů na českém pracovním trhu. O vysoké prestiži školy hovoří i její šestiletá úzká spolupráce se společností Microsoft, díky které má škola přístup k nejnovějším technologiím a studenti získávají znalosti z praxe. Střední škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové figuruje i v mnoha dalších partnerstvích se subjekty zvučných jmen a v jejich zastoupení zajišťuje nejen pro své studenty školení zakončená certifikáty s mezinárodní platností. Stala se například oficiálním Akademickým centrem společnosti Adobe s oprávněním vzdělávat učitele a zaměstnance neziskových institucí. Jako regionální Cisco Networking Academy garantuje škola v Česku také oblast tzv. sponzorovaných kurzů, kde se připravují noví lektoři pro výuku ve středních a vysokých školách. Nově budou tyto kurzy zaváděny i do některých gymnázií v celé republice. Radim HORÁK Znáte je? 9 Šimonovy pracovní listy 9 GRAFOMOTORIKA A KRESLENÍ VĚRA POKORNÁ Další, v pořadí již devátý pracovní sešit Šimona z nakladatelství Portál nabízí tentokrát učitelkám mateřských škol a prvních ročníků základních škol pomoc při nácviku práce s tužkou. Ne všechny děti si totiž rády kreslí, některé dokonce pastelky ani tužka nelákají. Důvodů pro to je několik, nejpravděpodobnější je určitá dysfunkce. Překonat tuto bariéru má za cíl tento sešit. Jeho autorka motivuje děti ke kreslení již při nácviku jednoduchých čar a postupně s rostoucí dovedností dítěte náročnost a obtížnost kreseb zvyšuje. Systemizace se týkala i tzv. nižších učitelů (88 míst na obchodních akademiích a 357 míst na průmyslových a odborných školách) a asistentů a dílovedoucích (43 a 142 míst na průmyslových a odborných školách). Od kurzů k vysoké Budoucí učitelé tělocviku na středních školách absolvovali až do roku 1920 dvouletý učební kurz. Pak byl kurz prodloužen na tříletý, od roku 1936 byly kurzy pro budoucí učitele tělocviku čtyřleté. Od roku 1921 se požadovalo, aby učitel tělocviku měl ještě řádnou kvalifikaci (získanou vysokoškolským studiem) pro výuku dalšího předmětu (mimo jazyk vyučovací). Začátky První výuka těsnopisu v našich školách byla zahájena v roce 1860, v roce 1865 byla jmenována první zkušební komise pro kandidáty učitelství těsnopisu. František MORKES

10 10 Podmínky vzdělávání v českých školách a v zahraničí Každým rokem na podzim vydává Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj se sídlem v Paříži publikaci zaměřenou na vzdělávání Education at Glance. V této publikaci jsou zveřejňovány informace ze čtyř základních oblastí vzdělávání: Výsledky vzdělávání a výnosy ze vzdělávání, Finanční a lidské zdroje vložené do vzdělávání, Přístup ke vzdělávání, účast na něm a průchod vzdělávací soustavou a Školní prostředí a organizace škol. V tomto článku si přiblížíme výsledky českého školství v mezinárodním srovnání v oblasti podmínek vyučování, přičemž se zaměříme na velikost tříd a na počet žáků na učitele. Výsledky uvedené v publikaci Education at Glance se vážou k roku Velikost třídy Nejdříve se budeme věnovat velikosti třídy, která je v mezinárodním srovnání sledována na primární a nižší sekundární úrovni vzdělávání (tedy v našich podmínkách na 1. a 2. stupni základní školy nebo nižších ročnících gymnázií). Žáci na vyšších úrovních vzdělávání totiž v mnoha zemích často navštěvují různé třídy (spíše jde o kurzy či kruhy) podle toho, které předměty si vyberou, a velikost jejich vyučovací třídy tak není možné stanovit. Na primární úrovni vzdělání v rámci zemí OECD připadá na jednu třídu v průměru 21,4 žáka, avšak to je průměrný údaj, za kterým se skrývají značné rozdíly mezi členskými zeměmi. Nejvíce dětí ve třídě najdeme v Koreji, a to 31 žáků na třídu, nejméně pak v Lucembursku, kde jde o 15,8 žáka na třídu. Česká republika vykázala na primární úrovni vzdělávání 20 žáků na třídu, což nás řadí mírně pod průměr zemí OECD. Na nižší sekundární úrovni vzdělávání činí v zemích OECD průměrná velikost třídy 23,9 žáka, přičemž nejvíce žáků ve třídě je stejně jako v případě primární úrovně v Koreji (35,6 žáka). Přes 30 žáků na třídu najdeme ještě v Japonsku a v partnerských zemích Izrael a Chile. Nejméně žáků ve třídě naopak vykazuje Švýcarsko (19 žáků údaj je pouze za veřejné instituce). Ještě méně žáků ve třídě je v partnerské zemi Ruská federace (18 žáků). U nás připadá na této úrovni vzdělávání 22,9 žáka na třídu, což nás řadí mírně pod průměr zemí OECD. Počet žáků na třídu v průměru vzroste mezi primární a nižší sekundární úrovní vzdělávání o necelé tři žáky na třídu, v České republice pak jde o nárůst o 2,9 žáka na třídu. Mezi lety se průměrná velikost třídy příliš nezměnila, na primární úrovni klesla o 0,6 žáka na třídu, na nižší sekundární úrovni byl vývoj podobný. V České republice počet žáků na třídu mezi lety mírně vzrostl pouze na nižší sekundární úrovni, na primární úrovni zůstal takřka nezměněn: v roce 2000 činil počet žáků na třídu na primární úrovni vzdělávání 20,3 žáka (v roce 2007 pak 20 žáků) a na nižší sekundární úrovni vzrostl z 21,9 žáka v roce 2000 na 22,9 žáka v roce Počet žáků na učitele Počet žáků na učitele poukazuje na míru dostupnosti učitele žáky, tedy na to, jak úzká může být spolupráce učitele s žáky. Na primární úrovni vzdělávání vykázalo nejvyšší počet žáků na učitele Mexiko, kde na jednoho učitele připadá 28 žáků. V průměru zemí OECD však připadá na primární úrovni na jednoho učitele 16 žáků. Výrazně nad průměrem se tak ocitají kromě Mexika ještě Turecko (26,2 žáka) a Korea (25,6 žáka). Naopak nejméně žáků na učitele vykázalo Řecko a Maďarsko, kde se počet žáků na učitele pohybuje mírně nad 10 žáky (10,1, respektive 10,2 žáka). V České republice jde o 18,7 žáka na učitele, což mírně převyšuje průměrnou hodnotu zemí OECD. Podobný rozptyl v počtu žáků na učitele panuje i na sekundární úrovni vzdělávání. Zcela nejvyšší hodnoty dosahuje Mexiko (30,3 žáka), které se významně odlišuje od ostatních zemí, neboť z členských zemí druhého nejvyššího počtu žáků na učitele dosahuje Korea, a to 18,2 žáka. Z partnerských zemí OECD překračuje hodnotu 20 žáků na učitele Chile a Brazílie. Průměr zemí OECD je pro tuto úroveň vzdělávání 13 žáků na učitele. V České republice připadá na sekundární úrovni vzdělávání 12,3 žáka na učitele, což nás řadí mírně pod průměr zemí OECD. Pokles počtu žáků na učitele mezi primární a sekundární úrovní vzdělávání v sobě odráží především rozdílný počet vyučovacích hodin za rok, které se navyšují spolu se zvyšující se úrovní vzdělávání. Mezi další faktory, které ovlivňují pokles počtu žáků na učitele na vyšší úrovni vzdělávání, lze zařadit i demografické změny, či odlišný počet hodin, které věnují učitelé výuce na různých vzdělávacích úrovních. Na terciární úrovni vzdělávání činí průměr zemí OECD 15,3 studenta na učitele, přičemž nejvyšší počet studentů na učitele vykazuje Řecko, a to 26,3 studenta. Všechny ostatní země s výjimkou partnerské země Slovinsko mají počet studentů na učitele nižší než 20. Nejméně studentů na jednoho učitele připadá ve Švédsku, a to pouhých 8,8 studenta na jednoho učitele. V České republice připadá na terciární úrovni 15,3 studenta na učitele. Jak vidíme, také v České republice až do terciární úrovně platí, že s rostoucí úrovní vzdělání klesá počet žáků na učitele. Na terciární úrovni vzdělávání se počet studentů na učitele výrazně zvyšuje. Současně je nutné mít na paměti, že porovnání na terciární úrovni vzdělávání je nutné provádět opatrně, neboť způsob přepočítávání studentů a učitelů je velmi komplikovaný. Časový vývoj Průměrný počet žáků na učitele ve vzdělávacích institucích podle úrovně vzdělávání ve vybraných zemích OECD (2007) Z hlediska časového vývoje je patrné, že mezi lety se počet žáků na učitele v průměru zemí OECD snížil na primární a sekundární úrovni vzdělávání, a to na primární úrovni o 1,7 žáka na učitele (ze 17,7 na 16 žáků na učitele) a na sekundární úrovni zhruba o 1,3 žáka na učitele (z 14,3 na 13 žáků na učitele). Na terciární úrovni vzdělávání naopak počet studentů na učitele vzrostl, a to o 0,6 studenta na učitele (z 14,7 na 15,3 studenta na učitele). Tento vývoj platí i pro Českou republiku, kde na primární úrovni klesl počet žáků na učitele o 1 žáka na učitele (z 19,7 na 18,7 žáka na učitele) a na sekundární úrovni pak o 0,8 žáka na učitele (z 13,1 na 12,3 žáka na učitele). Na terciární úrovni jsme zaznamenali nárůst, a to o takřka 2 studenty na učitele (z 13,5 na 15,3 studenta na učitele). To je způsobeno zejména zvýšeným nárůstem nově přijatých studentů do terciárního vzdělávání, přičemž počet učitelů na této úrovni vzdělávání nenarůstal stejnou dynamikou. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 Stanovisko z Matičního gymnázia v Ostravě ke státním maturitám Státní maturita téma stále živé, téma, kterému se průběžně věnujeme i v našem týdeníku. Tentokrát zveřejňujeme názor komise cizích jazyků a komise jazyka českého a literatury z Matičního gymnázia v Ostravě. Připomínky ke školením státní maturita Školení ke státním maturitám je přípravou pouze na organizační zabezpečení průběhu a na technické aspekty hodnocení jednotlivých částí státních maturit. V žádném případě není a nebude přínosem pro oborovou odbornou úroveň, metodickou, didaktickou či výchovnou fázi naší práce. Nelze proto absolvování těchto a podobných kurzů spojovat s odbornou přípravou pedagoga na jeho práci. Takový postup je dle našeho výkladu protiprávní. Je-li státní maturita technicky a organizačně tak náročná, že bude vyžadovat pravidelné, opakované a trvalé nároky na přípravu učitelů, kteří budou pro firmu Cermat dlouhodobě provádět organizační činnost v rámci státních maturit, je nutné nejprve zajistit, aby tyto nadstandardní služby poskytované školou, potažmo učiteli, byly trvale učitelům daných předmětů hrazeny. Forma nenárokové složky je nepřijatelná, neboť v tomto případě odporuje principu rovnosti před zákonem, protože učitelé jiných předmětů nebudou mít prokazatelně trvale vyšší stupeň náročnosti své práce, při stejném platovém zařazení a přímé i nepřímé vyučovací povinnosti. (Učitelé mají odpracovat to, co ve skutečnosti patří do kompetence zadavatele Cermatu, který je za tvorbu a organizaci státních maturit honorován.) Školení daného obsahu ukončené dva roky platným certifikátem jsme již všichni absolvovali. Jeho praktický přínos byl nulový, realizovat další podobná školení ve fázi, kdy nebyla ke zdárnému konci přivedena ani část generálky, je naprosto zbytečné. Odmítáme podstoupit školení dva kalendářní roky před plánovaným spuštěním maturit, neboť prokazatelně se již v minulosti několikrát během tak dlouhé doby koncepce státních maturit připravovaných Cermatem výrazně změnila. V naprosto zoufalé finanční situaci jak celého rezortu, tak především jednotlivých pedagogických pracovníků kategoricky odmítáme princip za méně peněz více povinností a práce nesouvisející s přímou ani nepřímou vyučovací povinností či dalším vzděláváním v příslušné aprobaci. Aby mohly být realizovány nové státní maturity, byla zřízena specializovaná instituce Cermat, která proinvestovala několik set milionů korun ze státních prostředků a eurofondů. Na školy dosud žádné z těchto prostředků nedorazily. Nevidíme jediný důvod, proč by učitelé škol měli suplovat povinnosti této instituce a realizovat některou z fází státní maturity. Již několik let je doslova porušován zákon, kdy nad rámec našich pracovních povinností jsou školy a jejich zaměstnanci pověřováni ověřováním něčeho, co dosud nenalezlo svůj jasný obsah a formu. Je tím zbytečně narušována nejen výuka, ale i důvěra veřejnosti v odborné schopnosti tzv. tvůrců nové státní maturity. O promrhaných finančních prostředcích nehovoříme. Připravovaná česká státní maturita není nic jiného, než co bylo vyjádřeno vtipně a moudře v klasické české pohádce Obušku, z pytle ven Jitrnice, kterou svět neviděl. Bohužel, učitelé si opět musí nechat zajít chuť, o jitrnici se již podělili ti ostatní. Nemáme jinou šanci než přejít ke klidné pasivní opozici a formou zaměstnanecké neposlušnosti tento šlendrián dále nepodporovat. 11 Co požadujeme a k čemu vyzýváme? Nahlas říkáme to, co již dlouho všichni zainteresování vědí: nová státní maturita je jen jedním z dalších povedených tunelů, který vyvedl, odvádí, a co je nejhorší, trvale bude vysávat desítky a posléze v součtu stovky milionů z rozpočtu rezortu školství, a to prostřednictvím společnosti Cermat, která zadává lukrativní zakázky dodavatelským soukromým subjektům. Tyto peníze nejsou a nebudou vynaloženy na zkvalitnění vzdělávacího systému v žádném z jeho složek. Paradoxem je, že tu nejdůležitější část práce, vlastní průběh, opravy a hodnocení zajistí pedagogové zadarmo (přesněji téměř zadarmo!) a v čase, který za normálních okolností věnují přípravě výuky a sebevzdělávání v oboru a který jim díky celoživotnímu školení společností Cermat bude trvale chybět. Je evidentní, že nejvíce ušetří rezort školství tím, že celý nesmyslný projekt zruší a přestane strašit tím, že bude nutno vrátit prostředky, které byly již promrhány z evropských fondů. Jde jen o zlomek toho, co všechny občany České republiky takto tunelově koncipované státní maturity budou stát v budoucnosti. Žádáme seriózní a objektivní hodnocení skutečného přínosu nových státních maturit a především finanční analýzu přiměřenosti nákladů a celospolečenského významu. Taková nezávislá hodnocení však nemohou provádět ti, kteří z přípravy maturity již dlouho profitují. Ze všech těchto důvodů se odmítáme účastnit další (již kolikáté) vlny školení, a nehodláme se tak dále podílet na finanční destabilizaci ministerstva školství, které nemá prostředky na udržení stávající hladiny našich platů, ale má prostředky na financování těchto aktivit. Tentokrát jsme rozhodnuti svá práva a stanoviska hájit. Fakta, s.r.o., vzdělávací zařízení, Komenského 25, Žďár nad Sázavou nabízí dvoudenní vzdělávací program Zážitkový výcvikový kurz Žďár nad Sázavou Hotel Tálský mlýn Ostrava Hotel Maria, Přívozská Klobouky u Brna Městská SOŠ, nám. Míru 6 Více informací na

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Přihlaste zdarma i váš projekt! předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Společně dokážeme více... I zdánlivě jednoduchý nápad může pomoci lidem či přírodě. Proto energetická společnost E.ON podporuje národní kolo nejvýznamnějšího světového ocenění v oblasti životního prostředí E.ON Energy Globe Award ČR. Soutěže se může zúčastnit opravdu každý a navíc zcela zdarma. Neváhejte tedy a co nejdříve přihlaste váš projekt. Nejlepší projekty budou odměněny a získají možnost zúčastnit se mezinárodního finále. Více informací naleznete na nebo třeba pomoci lidem i přírodě. Adresa:......PSČ dodací pošty: E.ON Energy Globe Award ČR Ocenění nejlepších energeticky úsporných projektů Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... TÝDENÍK Číslo října 2009 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Pitný režim a jeho úskalí MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Odbor podpory zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Něco málo úvodem: Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 l vody močí, stolicí, dýcháním

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více