Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)"

Transkript

1 Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených je pomalu za námi a začínají všední starosti, spojené i se začátkem nového školního roku. Hned na začátku musím zklamat všechny, kteří se těšili na letošní pivní slavnosti, které se měly konat 4. září na Masarykově náměstí v Přešticích. Bohužel je tato akce zrušena, neboť pořadatel se nedohodl s pivovary na finančních podmínkách. Částečným utěšením může být to, že dne 23. října se na náměstí bude konat další ročník Přeštického kance. Mnohým z vás neušly proměny okolí kašny na Masarykově náměstí. Práce pomalu finišují a 28. září bude slavnostně předána upravená část náměstí veřejnosti. O průběhu celé akce budete informováni městským rozhlasem a na informačních tabulích. Další významnou akcí, která byla v období prázdnin dokončena, je rekonstrukce mateřské školy v Gagarinově ulici. Cílem projektu bylo zlepšení prostředí pro děti, mimo jiné vybudování nového dětského hřiště, ale především snížení energetické náročnosti objektů v MŠ. Ke snížení energetické náročnosti můžeme zařadit i další významné projekty na školských zařízeních, a to je osazení fotovoltaických panelů na budovách základní školy v Rebcově a Na Jordáně. Dalším krokem bude převedení vytápění v budově Na Jordáně ze zemního plynu na bioplyn. Tento projekt by měl být dokončen do konce roku a následně spuštěn zkušební provoz. Obdobným způsobem se upravují i kotelny v Husově a Palackého ulici, kde část spotřeby zemního plynu bude nahrazena bioplynem. Tím by měli ušetřit i všichni obyvatelé, kteří jsou napojeni na centrální zdroje. Na Severním předměstí bylo dokončeno nové víceúčelové sportovní hřiště, které bylo předáno do zkušebního provozu veřejnosti. Ostatní plochy přiléhajícího parku, včetně zeleně, budou dokončeny v závěru září až první polovině října. Věřím, že tento park zpříjemní životní prostředí nejen obyvatelům Severního předměstí, ale i ostatním. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví bude představen v celé své kráse nově opravený kostel sv. Ambrože na Vícově. Tato významná památka, která je spjata s Přešticemi, byla během letních měsíců kompletně dokončena opravou fasády a dne od hodin ji můžete zhlédnout v rámci kulturního programu, který je na tento den připraven. Program začíná v hodin, odjezd autobusu z Masarykova náměstí je ve hodin. Vystoupení šermířů, ochotnického spolku Úhlavan s možností prohlídky kostela, jistě zaujme nejen děti, ale i dospělé. V případě vhodného počasí bude akce zakončena opékáním vuřtů. Do 10. srpna měli možnost na zdejším registračním úřadě podat politické strany, sdružení či jednotliví kandidáti registrace do komunálních voleb, které se konají 15. a 16. října letošního roku. S komunálními volbami souvisí i otázka na měsíc září, kterou naleznete v tomto čísle PN. V říjnovém čísle PN Vás seznámíme se všemi subjekty, které se budou ucházet o Váš hlas v komunálních volbách. Do uzávěrky zářijového vydání PN nebyly známy výsledky z přehodnocení projektu v rámci 5. a 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, kam město Přeštice přihlásilo několik projektů, např. rekonstrukce místních komunikací Na Pajzovně ve Skočicích či Komenského ul. v Přešticích, bazénu a rekonstrukce náměstí. O výsledcích Vás budeme informovat v příštím čísle PN. Chtěl bych Vám všem popřát příjemné prožití babího léta a školákům dobrý start do nového školního roku. Mgr. Petr Fornouz, starosta Města Přeštice Druhý ročník přehlídky dechovkových souborů s názvem Dechparáda pod širým nebem se uskutečnil na přeštickém Masarykově náměstí v sobotu Dechparáda doplňuje vždy v letních měsících úspěšný pořad Dostaveníčko s dechovkou, který probíhá jednou za dva měsíce v Kulturním a komunitním centru Přeštice. Od hodin se představila malá dechová kapela Doubravanka z jižních Čech v čele s kapelníkem Václavem Bártou (na snímku). Od hodin patřilo podium Starošumavské pětce pod vedením kapelníka Václava Nováka. Dechparáda byla podpořena z příspěvku Plzeňského kraje. Pořadatelem akce bylo Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Město Přeštice a Přeštická stodola. Text a foto archiv KKC Přeštice Zateplení objektu MŠ Gagarinova Město Přeštice zažádalo v roce 2009 o finanční podporu Státní fond životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu MŠ Gagarinova Přeštice. Projekt byl podpořen a na projekt byla poskytnuta podpora ve výši Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu byly Kč. Finanční prostředky z Evropské unie z Fondu soudržnosti činí 85% ze způsobilých výdajů projektu, 5% přispívá Státní fond životního prostředí. Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce na zateplení objektu MŠ a technický dozor investora. Práce byly započaty dne Během celých prázdnin probíhaly práce na dokončení projektu tak, aby s novým nastávajícím školním rokem mohl být bez omezení zahájen provoz. Více informací, které se týkají dotací z Evropské unie z oblasti životního prostředí, naleznete na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky www. sfzp.cz, Ministerstva životního prostředí České republiky a na portálu Evropské unie Mgr. Petr Fornouz starosta Úspěch v soutěži MV ČR Svět očima dětí Žáci naší školy se zúčastnili tradičně soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Vytvořili práce na dvě zadaná témata v kategoriích literární, výtvarné, výpočetní techniky a audiovizuální. Jediným žákem z naší školy, který byl vybrán a umístil se na 1. místě v kategorii výpočetní technika, byl Pavel Brada ze třídy 4. A. Pavel nakreslil příběh v komixu na téma Chránit nemusejí jen policisté a převedl ho do digitální podoby prezentace. Slavnostní předávání cen ministrem vnitra se konalo v Praze, v Národním domě na Vinohradech v Majakovského sále. Pro děti byl připraven bohatý kulturní doprovodný program a hodnotné ceny. Celým programem provázel známý moderátor Vlastimil Korec. Po skončení akce dostali ocenění se svým doprovodem volnou vstupenku do Národního muzea v Praze. Program celého dne a s ním spojený strhující zážitek ze slavnostního předávání cen byl pro Pavla největší odměnou a právem mu patří gratulace! Naďa Květoňová, třídní učitelka Foto archiv ZŠ Přeštice Pavel Brada vítěz kategorie výpočetní technika. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí, v našem volebním obvodu společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat ve dnech 22. a 23. října, pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů v prvním kole. Do zastupitelstev obcí může volit každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v dané obci a nevznikly u něj překážky volebního práva. Za zákonem stanovených podmínek mohou volit rovněž státní občané jiného státu. Voličské průkazy se ve volbách do zastupitelstev obcí nevydávají. Do Senátu Parlamentu ČR může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Do Senátu je možné volit na voličský průkaz jen v některém volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Ve volebním obvodu č. 7, kam přísluší celý okres Plzeň-jih, je tedy mimo tento okres možné na voličský průkaz volit ještě v městském obvodu Plzeň 2-Slovany, severní části okresu Klatovy, ohraničené na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a jihovýchodní části okresu Plzeň-město, ohraničené na severozápadě obcemi Letkov, Tymákov, Starý Plzenec, Losiná. Volič, který nebydlí na území České republiky, může volit v jakémkoli volebním okrsku v kterémkoli volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu je možné požádat příslušný obecní úřad písemně s ověřeným podpisem voliče do 8. října nebo osobně do 13. října Další informace k volbám přinese říjnové vydání Přeštických novin. Eva Česáková, tajemnice MěÚ Minianketa k diskuznímu tématu Paní Kvíderová: Ano. Paní Marie: Myslím, že ano. Paní Ausbergrová: Ano, hlavně aby neslibovaly a říkaly pravdu. Paní Kateřina: Já si myslím, že neměli, protože místní tisk by měl sloužit k získávání místních informací. Politické strany od toho mají politické mítinky. Pan Jaroslav, důchodce: Ano, z důvodu aby o nich lidé něco věděli, patří to tam, program, souhrn toho, co se udělalo a má se ještě udělat. Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc září Mají strany, kandidující do zastupitelstva města, dostat před volbami prostor k vyjádření v Přeštických novinách? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 2 Informace Městského úřadu Vážení občané, Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit, a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Oznámení občanům o bezplatném ukládání odpadu Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že podzimní termín bezplatného ukládání železného šrotu, nebezpečného, objemného a zahradního odpadu je vyhlášen od pondělí 4. října do pondělí 18. října Občané s trvalým bydlištěm v Přešticích, Skočicích, Zastávce a Žerovicích budou moci zmiňované druhy odpadu bezplatně ukládat ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Přešticích, za fotbalovým hřištěm. Provozní doba sběrného dvora v tomto termínu bude: PO a ST 8-12 hod. a hod. ÚT, ČT, PÁ odpoledne hod. SO dopoledne 8-12 hod. Pro bezplatné uložení odpadu je nutné předložit občanský průkaz nebo doklad o zaplacení poplatku za odpady na rok Ing. Viktor Duchek vedoucí hospodářského odboru KKC Přeštice vás zve na výstavu Vesele o stáří Interaktivní výstava o všem, co se potřebujete dozvědět. Důležité informace, odkazy, ukázky z akcí, rady a nabídka služeb v oblasti sociální péče. Místo konání: malý sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červen 2010 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 96 událostí. Celkem bylo zjištěno 141 přestupků: řešeno blokově 79 oznámeno správnímu orgánu 23 řešeno domluvou 29 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 10 z toho zjištěny 4 přestupky v bodovém řízení 1x předvedena podnapilá osoba na Policii ČR v Přešticích ke zjištění totožnosti, neboť u sebe neměla žádný doklad totožnosti a v nočních hodinách v podnapilém stavu močila v křižovatce ul. Tř. 1. máje, poté věc oznámena na MěÚ k vyřízení na území města byl nalezen svazek klíčů, zjištěna vyvrácená svislá dopravní značka, poškozený okap na budově KKC a rozsypané sklo v Husově ulici vše předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ byly provedeny 2 výjezdy na potulující se psy a kočky, z toho 1 kočka odchycena a umístěna do útulku města, poté předána majitelce na Masarykově náměstí nalezena 1x RZ od vozidla předáno na MěÚ OSD Přeštice na žádost státních orgánů byla doručena písemnost 2x doručenka 1x výjezd na pachatele drobné krádeže zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc na místě vyřešena blokovou pokutou dne oznámil školník ZŠ Rebcova, že z hnízda, které je na budově ZŠ, vypadla mláďata poštolky, ze strany MP byl vyrozuměn pracovník záchranné stanice ve Spáleném Poříčí, který provedl potřebná opatření k jejich záchraně dne zajištění BESIPU při odtahu osobního vozidla, které tvořilo překážku silničního provozu při cyklistickém závodě prováděném MěÚ v měsíci červen byly provedeny kontroly barů a heren, zda není podáván alkohol dětem a zda jim není umožněna hra na výherních hracích přístrojích 7x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku: dne ve h rušení nočního klidu mládeží při mažoretkách u ZŠ Na Jordáně, dne ve h rušení nočního klidu křikem 3 mladíků v Kollárově ulici, dne v 1.22 h 5 mladíků chodilo po zábradlí dětského hřiště městského parku a rušilo noční klid hlasitými výkřiky, v 1.29 h opět křik 12 házenkářů ve Vrchlického ulici, dne ve h výjezd do chatové kolonie, kde mělo na cestě ležet bezvládné tělo jednalo se o podnapilého muže z Přeštic, který byl po probuzení vyslán do místa trvalého bydliště, dne v odpoledních hodinách oznámena hlasitá hudba vycházející z bytu v Palackého ulici, dne v 1.30 h zjištěna žena, která vykonávala potřebu na autobusové zastávce na Masarykově náměstí vše vyřízeno na místě nebo předáno na MěÚ 2x usměrňování dopravy + zajištění místa dopravní nehody do příjezdu Policie ČR: dne v dopoledních hodinách v Mlýnské ulici, kde srazila řidička osobního vozidla motocyklistu, který byl ZZN Přeštice převezen na ošetření do FN Plzeň, věc předána Policii ČR, dne v Rybově ulici při obnově vodorovného dopravního značení prováděné firmou Správa a údržba silnic zajištění veřejného pořádku při kulturních akcích pořádaných městem: dne Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, dne cyklistický závod Grand Prix Města Přeštice, dne Přeštické slavnosti v měsíci červnu byla ve spolupráci s družinou ZŠ Rebcova provedena cyklistická soutěž žáků v jízdě zručnosti a dopravních znalostí a beseda na téma: Nástrahy prázdnin Z další činnosti uvádím: Dne v odpoledních hodinách bylo hlídkou MP zastaveno v Přešticích v ul. Tř. 1. máje vozidlo Peugeot, na kterém nebyla namontována přední tabulka RZ. Další kontrolou bylo zjištěno, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu + emise a vozidlo není převedeno na nového majitele. Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. Dne ve h byl zjištěn v ul. Tř. 1. máje únik nafty z odstaveného nákladního automobilu zn. Iveco. Na místě byl zjištěn provozovatel vozidla, který začal závadu na voze odstraňovat a dále byl přivolán HZS Přeštice, který provedl odstranění skvrny sorbentem a věc si na místě převzal. Dne ve h byl v pneuservisu V Háječku přistižen muž, který zde přelézal plot. Na místě byla zjištěna jeho totožnost jednalo se o zaměstnance pneuservisu, který si zapomněl klíče od vrat. Dne v 4.53 h společný výjezd hlídky MP a PČR na narušení objektu pracovního úřadu v Palackého ulici závada zjištěna a odstraněna. Dne v h byl zjištěn nepovolený výlep plakátů na plochu KKC Přeštice mužem z Dolní Lukavice. Vyrozuměna ředitelka KKC a věc vyřízena na místě. V měsíci červnu byla hlídkou MP zjištěna na parkovišti v Hlávkově ulici a na pozemní komunikaci v Palackého ulici odstavena dvě osobní vozidla (Škoda a Seat), která měla podhuštěné pneumatiky, neplatné technické a emisní kontroly podezření, že jejich provozovatelé nemají uzavřené pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla. Dále bylo zastaveno 5 vozidel, jejichž řidiči nerespektovali svislou dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě, 5 řidičů nebylo za jízdy připoutáno na sedadle bezpečnostním pásem, 1 řidič neměl rozsvícené předepsané osvětlení a 2 řidiči neměli platné řidičské průkazy. Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na příslušný správní a dopravní odbor MěÚ k vyřízení. Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červenec 2010 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 79 událostí. Celkem bylo zjištěno 117 přestupků: řešeno blokově 81 oznámeno správnímu orgánu 7 řešeno domluvou 22 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 21 z toho zjištěny 3 přestupky v bodovém řízení byl zadržen sedmnáctiletý pachatel podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky dle 274 trestního zákoníku a neoprávněné užívání cizí věci dle 207 trestního zákoníku předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešticích ke zjištění totožnosti 5x zjištěna na území města vyvrácená svislá dopravní značka, 1x uvolněný kryt veřejného osvětlení předáno k vyřízení na MěÚ HO byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, z toho 2 psi odchyceni a předáni majitelům na území města zjištěn 1x zábor veřejného prostranství stavební suť a nalezen občanský průkaz na Masarykově náměstí předáno na MěÚ HO Přeštice nebo samotným občanům na žádost státních orgánů byla doručena písemnost 2 x doručenka 2x zjištěno na Masarykově nám. porušování nařízení města týkající se pochůzkového prodeje vše vyřešeno na místě 1x výjezd na narušení objektu stavebnin v Přešticích na místě zjištěna závada, která byla odstraněna přivolaným pracovníkem prodejny dne 1. a výjezd na včelí roj usazený na túji nad chodníkem v ul. 5. května, který ohrožoval chodce, na místo přivolán HZS Přeštice, který provedliyjeho odbornou likvidaci dne v nočních hodinách zjištěn v ul. V Brance za lávkou ve směru na Příchovice rozlomený strom, kdy jeho polovina při pádu do řeky přetrhla elektrické vedení předáno pracovníkům ČEZ, dne byl nalezen na stejném místě v řece balík stohové slámy vyrozuměni pracovníci povodí dne zajištění místa dopravní nehody dvou osobních vozidel na Masarykově nám. a dne pomoc strážníka mladé rodině s dětmi, které nešel nastartovat jejich osobní automobil Citroën stojící na parkovišti na Masarykově náměstí, což se nakonec povedlo přes startovací kabely vozidla MP 4x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu a narušení veřejného pořádku: dne v h vzájemné napadání mladíků a poškozování svislého dopravního značení u Přeštické stodoly společný výjezd s hlídkou Policie ČR, dne ve 3.30 h rušení nočního klidu křikem 4 mladíků před barem v Rybově ulici a ve h též rušení nočního klidu křikem 10 osob starších 18 let, popíjejících alkoholické nápoje v parku Kosmonautů, dne ve h zjištěn mladík na Masarykově náměstí kopající do dopravního značení vše vyřešeno na místě nebo předáno Policii ČR v měsíci červenci byly provedeny 3 výjezdy na podnapilé osoby ležící na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, dvě osoby do příjezdu hlídky již na místě nebyly, třetí osoba starší muž, který usnul na trávě u baru Tipsport byl probuzen a nasměrován na nádraží ČSAD zajištění veřejného pořádku při kulturní akci pořádané KKC Přeštice dne Dechparáda Z další činnosti uvádím: Dne v h byl hlídkou MP zastaven v Přešticích v Palackého ulici motocyklista, na jehož motocyklu zn. Honda nebyla umístěna tabulka RZ a dne v h byl kontrolován v ul. tř. 1. máje řidič osobního vozidla Škoda, na kterém nebyla umístěna přední tabulka RZ. Oba přestupky byly oznámeny dle věcné příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. Dne v odpoledních hodinách bylo na Masarykově náměstí zjištěno vozidlo Škoda, jehož pravé přední okno bylo otevřeno a na sedadle pod ním byla nalezena igelitová taška, ve které byly faktury, klíče a doklady od vozidel. Vše bylo hlídkou zajištěno proti odcizení, byla provedena lustrace vozidla i provozovatele, kterému bylo vše zpět předáno. Dne ve 3.22 h spatřila hlídka vyjíždět z parkoviště na Masarykově náměstí vozidlo zn. Škoda, které nesvítilo a jelo dále Červenkovou a Husovou ulicí, kde bylo zastaveno. Jelikož řidič u sebe neměl žádné doklady potřebné k řízení vozidla, byl předveden ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Jaké bylo překvapení hlídky, když se z řidiče vyklubal sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění, který vozidlo řídil s jedním promile alkoholu v krvi a vozidlo si bez dovolení zapůjčil od své matky. Jelikož mladík je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, byl na místě předán policistům obvodního oddělení a o věci vyrozuměn jeho zákonný zástupce. Dne byl zjištěn v ul. Na Jordáně na autobusové zastávce odstavený dodávkový automobil zn. Mercedes-Benz, ze kterého unikal olej na asfaltový povrch. Oba přestupky byly na místě zadokumentovány a dle věcné příslušnosti oznámeny na OSD MěÚ k vyřízení s tím, že vozidlo bude ze zastávky odstraněno a provedeno zasypání olejové skvrny. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 3 Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 80 let Miloslav FOŘT Marie OPIELOVÁ Milouš BEŠŤÁK Josef BROŽ Václav MEČL 85 let Vladimír ŠÁRA 91 let Marie HRANIČKOVÁ 95 let Božena MEDKOVÁ Dalšími jubilanty jsou: Růžena Šobrová (84), Jana Kolenová (86), Anna Fořtová (83), Jarmila Čížová (84) Žerovice, Marie Tomková (84) Zastávka, Věra Peroutková (81), Jaroslav Reitspies (81), Marie Freiová (81), Miloslava Šilinková (84), Božena Hrubá (84), Josef Kotous (84), Marie Plocarová (84), Josef Votík (82) Skočice, Marie Kůstková (81), Miloslav Albl (84), Bohumír Janča (81), Jaroslav Obst (87), Ludmila Čermáková (86), Marie Kacerovská (87), František Andrlík (81), Václav Reitspies (81), Marie Kadlecová (86), Emilie Švarcová (82) Žerovice, Marie Naxerová (83), Věra Maňková (82), Blažena Volná (81), Miloslav Frei (81). Krásný čas života je dostatečně dlouhý na to, aby ta jeho lepší stránka byla prožita co nejkrásněji a hlavně bez zbytečných bolestí a starostí. Všem jubilantům přejeme, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, aby všechny příští dny a roky byly prožity ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. ÚMRTÍ Josef Fořt Anna Jílková Zdeněk Špaček Karel Zahradník Zdeněk Pěsničák Kateřina Kuželíková Marie Hlavínová Luboš Jurkov Emilie Divišová Jiří Ibermajer František Šveda (1928) (1920) (1953) (1933) Skočice (1949) (1923) (1923) (1967) (1920) (1948) (1945) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Poděkování Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají finančně, duševně či jinou formou při těžké životní situaci naší dcery Šárky. Rodina Novákova Setkání Prefáků Svoláváme všechny zaměstnance bývalého závodu a podniku Prefa Přeštice na vzpomínkové setkání, které se uskuteční 3. září 2010 ve hodin ve Spolkovém domě v Přešticích. Hudba zajištěna. Sběratelská novinka Město Přeštice má pro všechny sběratele novinku, kterou je nápaditá turistická vizitka. Jedná se o nálepky atraktivních turistických míst, které jsou doplněny kuponem umožňujícím zisk různých výhod a cen. V našem případě je krásnou dominantou kostel Nanebevzetí Panny Marie a nezapomněli jsme ani na významné rodáky J. J. Rybu, J. Hlávku a J. Preisse. Vizitku si můžete zakoupit v Informačním centru nebo v DHP v Přešticích za 12 Kč, stejně tak zde seženete i turistický deník v ceně 50 Kč, kam můžete všechny vizitky z Vámi navštívených míst vlepovat. Nový kalendář osobností na rok 2011 Zveme vás na přednášku Reiki a mocná síla lidské mysli Co je to Reiki a jaký má význam pro život. Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí. Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se nám děje. Přednáší Reiki mistr Tomáš Brož. Místo konání: konferenční sálek KKC Čas konání: hodin Vstupné: dobrovolné Významné historické osobnosti regionů České republiky je název stolního dvoutýdenního kalendáře, kde jsou zastoupeny i osobnosti, které se pojí s Rožmitálem, J. J. Ryba, K. D. Gangloff, Jaroslav Lev z Rožmitála, B. Čelakovská Rajská, R. R. Hofmeister, Johana z Rožmitála, Václav Kotrbatý, Václav Matoušek, Karel Valenta a Emanuel Vlček. Zakoupit si ho můžete za 75 Kč v Podbrdském muzeu a u paní B. Pazderníkové na Náměstí. K novému vlastivědnému sborníku Pod Zelenou Horou Co nabídne ke čtení třetí a letošní předposlední číslo vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou? Galerie pozapomenutých osobností Přešticka připomíná život a dílo učitele a regionálního historika Adolfa Šlégla, který se na přelomu 19. a 20. století zasloužil o vznik díla Politický okres Přestický, z něhož dodnes čerpáme. Druhou část studie Jaromíra Patočky o negativním vývoji majetkových poměrů říšských hrabat ze Schönbornu uzavírá poválečná pozemková reforma, která se stala poslední tečkou za jejich dlouhým působením v Čechách. Nejčetnější výskyt památných a významných stromů zaznamenala PhDr. Eva Heřmanová v posledním díle svého přírodopisného seriálu na Nepomucku. Po 250 letech od jeho narození už málokomu něco řekne jméno Františka Boubela, někdejšího nepomuckého děkana. A přece byl tím, kdo bez nároku na jakoukoli slávu zachránil tzv. Rukopis zelenohorský. Obyvatelé Skočic vděčí za své přežití v dobách třicetileté války místním zalesněným kopcům. Co pro obec znamenaly, a jaká pověst jeden z nich opředla, zachytil v soukromých pamětech pan Josef Hess. V okresním archivu se někdy najdou pozoruhodná svědectví. V letech pracovala na škole v Dolní Lukavici aktivní organizace Dorostu ČSČK. Děti si psaly a vyměňovaly dárky (zejména potravinové) s obdobnými organizacemi v Americe, Řecku a Bulharsku, přičemž jejich tehdejší největší partner Oakland Public Schools, jak zjistila Eva Klepsová, stále ještě existuje! V nově zavedené rubrice Výtvarníci naší současnosti představujeme jako prvního Michala Pěchoučka, umělce nejmladší generace (mj. autora perokreseb přeštických památek). Konečně příznivce motorismu určitě potěší informace o vznikající stálé expozici historické techniky v areálu staré zelenohorské pošty v Nepomuku. Setkání rodáků a občanů Žerovic Dne 4. července letošního roku se o žerovické pouti, která připadá už tradičně na první červencovou neděli, konalo již 4. společné setkání rodáků a občanů Žerovic. Zájem o toto setkání byl značný. Všichni si mohli prohlédnout skvěle připravenou výstavu pod příznačným názvem Žerovice od minulosti až do dnešních dnů, přátelsky posedět a zavzpomínat na časy dávno minulé. Od 15 hodin se konala v místní kapli, zasvěcené Panně Marii Lurdské, kterou bylo možné si prohlédnout, stejně tak jako celou obec, mše svatá. Celebroval ji přeštický vikář ThLic. ICLic. Mgr. Karel Plavec., Th.D. Je velice dobře, že žerovická kaplička, historická budova z roku 1792, vysvěcená v roce 1903, která prý měla být v minulosti již dvakrát zbourána, byla před několika lety především díky iniciativě místního sdružení občanů opravena. Celou opravu financovalo ze svého rozpočtu Město Přeštice, za což zasluhuje velké poděkování. Mgr. Jan Königsmark Vikář Karel Plavec celebroval mši svatou. Věra Kokošková Kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské v Žerovicích. Výsadba nové zeleně v parku na Severním předměstí S výstavbou nového parku na Severním předměstí souvisí i výsadba nové zeleně. Město Přeštice žádalo Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která mu byla přidělena rozhodnutím o poskytnutí dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/ Realizace parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny. V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno ks dřevin. Foto 2x autor článku Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši Kč, nezpůsobilé ve výši Kč. Z celkových nákladů je hrazeno Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR ,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka ,40 Kč. Výsadba zeleně bude započata zasetím travních ploch v polovině září a bude pokračovat v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr ukončena výsadbou stromů. Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku. Mgr. Petr Fornouz, starosta

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 4 září Reiki a mocná síla lidské mysli Co je to Reiki a jaký má význam pro život. Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí. Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se nám děje. Přednáší Reiki mistr Tomáš Brož. Místo konání: konferenční sálek KKC Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: dobrovolné Vesele o stáří výstava Interaktivní výstava o všem, co se potřebujete dozvědět. Důležité informace, odkazy, ukázky z akcí, rady a nabídka služeb v oblasti sociální péče. Místo konání: malý sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice, DPS Přeštice Vesele o stáří Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a.s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice, DPS Přeštice Vstupné: 30 Kč Taneční 2010 zahájení kurzu Úvodní lekce kurzu tance a společenské výchovy, módní přehlídka Svatebního salonu Přeštice. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Hola, hola, škola volá výstava Historie školství na Přešticku přízemí. Fotografie Lucie Kaslové podkroví. Místo konání: Dům historie Přešticka 18. Haydnovy hudební slavnosti ( ) Tre Fontane (vícovské nocturno) Místo konání: kostel sv. Ambrože ve Vícově Čas konání: hodin Ensemble Guillaume/Lukáš Vendl Místo konání: kostel Nanebevzetí P. Marie, Přeštice Čas konání: hodin Vícovský kostel v novém Netradiční akce se koná v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví, které probíhají Program: šermířské souboje šermdivadlo Kultura a umění Clatonia, Staré pověsti Nouzovské v podání divadelního ochotnického souboru Úhlavan z Přeštic, prohlídka kostela s průvodcem (Spolek pro záchranu historických památek Přešticka), opékání vuřtů (s sebou pouze opékačky). V rámci akce proběhne i tipovací soutěž: Kolik návštěvníků je třeba na obejmutí kostela? Tipovat výsledek můžete přímo na místě konání akce. Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru akce. Odjezd autobusu: 14,45 hodin, Masarykovo nám., Přeštice Místo konání: kostel Sv. Ambrože ve Vícově Čas konání: hodin Jan Vodňanský dětem školní představení Jan Vodňanský zpívá, vypráví a maluje na tabuli v pestrém programu pro velké i malé diváky. V pořadu zazní známé písně ze své autorské dílny, které si zpívají děti již několika generací. Když jde malý bobr spát, Jak mi dupou králíci, Máme doma gorilu a spoustu dalších. Prodej zpěvníku včetně autogramiády autora. Místo konání: velký sál KKC Časy konání: 9.00 a hodin Vstupné: 50 Kč Pavlína Jíšová a Přátelé koncert Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény, bývá označována jako první dáma folku. Původně zakládající členka sdružení Žalman a spol., dále působila ve folkové kapele Nezmaři, nyní je hlavní protagonistkou kapely Pavlína Jíšová a Přátelé. Na ČRo 106,4 MHz je průvodkyní a autorkou rozhlasového pořadu pro všechny milovníky folkové hudby Folková jíška Pavlíny Jíšové. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Vstupné: 130 Kč Evropský den bez aut Jak to, že žijeme po smrti Přednáška pana Petra Mojžíše na téma Proč žijeme? Proč umíráme? Co se děje po smrti? Co je pravda? Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 50 Kč Podivuhodná noc na Karlštejně aneb Jak Eliška tajně na hrad přišla Divadelní ochotnický soubor Divoch ze Stříbra se představí se hrou na motivy divadelní hry J. Vrchlického a filmového muzikálu Z. Podskalského Noc na Karlštejně. Text a hudbu napsal Josef P. Strnad, hudebně spolupracoval Michal Špeta. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Vstupné: 50 Kč Přešticko ve fotografii vernisáž výstavy Vyhlášení výsledků soutěže amatérských fotografů. Uzávěrka soutěže se bude konat (více na Místo konání: konferenční sál KKC Čas konání: hodin Přešticko ve fotografii výstava amatérských fotografií Místo konání: konferenční sál KKC Čas konání: hodin Pořadatel: Mikroregion Přešticko Vstup zdarma TIP na výlet Program na měsíc září SO: PŘES LIŠKOV A ŠTĚDRÝ Vlakem z Přeštic v 6.28 h do Plzně (6.56), z Plzně 7.09 do Nepomuka (7.54). Zpět z Nepomuka do Plzně, z Plzně (R 17.02) do Přeštic. TRASA: Nepomuk Dvorec Tojice Čmelíny Víska Liškov Štědrý sv. Vojtěch Vrčeň Nepomuk Dvorec Vede F. Vokáč (15 km) týdenní zájezd České Švýcarsko Česká Kamenice PÁ: SRBY BLOVICE Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), z Plzně 8.09 do stanice Srby (8.46). Zpět z Blovic do Plzně (15.53), z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Srby Buková hora Chocenická skála Zelená skála Blovice Vede M. Pojarová (14 km) ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV- NĚ HOTEL SPORT v hodin SO: Z VELKÉHO BORU DO PRÁŠIL Autobusem z náměstí v 7.20 h do Velkého Boru. Zpět z Prášil v h do Přeštic (20.00). TRASA: Velký Bor U Křemelné Stodůlky Vintířova skála Pod Březníkem Rovina stezkou sv. Fintíte Šperlův Dvůr Prášilský potok Prášily Vede J. Hanzlíčková (16 km) SO: JEZERO LAKA Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Železné Rudy (9.07), autobusem 9.22 do Nové Hůrky. Zpět v h do Přeštic (18.27). TRASA: Nová Hůrka Stará Hůrka jezero Laka Gerlova Huť Nový Brunst Hofmanky Špičácké sedlo Špičák ČD Vede V. Čermák (20 km). Změna programu vyhrazena! KKC Přeštice nabízí pro školní rok 2010/2011 tyto kurzy: Praktické: Taneční zahájení Jóga - začátečníci, pokročilí Mix od hlavy až k patě - cvičení pro ženy Tai-ji začátečníci, pokročilí Arteterapeutický kurz Počítač, můj kamarád - začátečníci, pokročilí Zlatíčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 0,5 do 1,5 let Sluníčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 1,5 do 3 let Smajlíci - kurz pro děti /bez rodičů/ od 3 do 6 let rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných dovedností a vnímání Paličkování Umanutý zavináč v Přešticích bezplatné PC kurzy pro rodiče s dětmi Attavena o.p.s. ve spolupráci s KKC Přeštice pořádá bezplatný rekvalifikační kurz práce na PC pro rodiče na MD/RD nebo pro nezaměstnané pečující o dítě do 15 let. Osvojte si základní dovednosti práce na internetu, s elektronickou poštou, v programech MS Word a MS Excel a získejte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Po dobu výuky je pro Vás zajištěno zdarma hlídání dětí. Kurzy se uskuteční v Kulturním a komunitním centru Přeštice v termínu každou středu a čtvrtek v časech 9-12 hod. nebo hod. Přihlášky na tel (Kateřina Štěrbová). Další informace o základních i navazujících kurzech pokročilých dovedností na www. attavena.cz. Kurz se uskuteční v rámci projektu Umanutý zavináč, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V Roupově uspořádali dětský den Prázdniny už dětem zamávaly na rozloučenou, ale v Roupově na ně ještě malí i velcí vzpomínají s úsměvem. Hned v sobotu se náhodní návštěvníci zříceniny hradu nestačili divit. Kamenné zdi i okolí ožily nezvyklými postavami čarodějnice lákala do své chýše, selka nabízela trdelníčky, vodník marně sháněl zlobivou dušičku. Jinde se sbíraly Jazykové: Anglická kouzelná školka / od 3-10 let / Anglický jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Německý jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Francouzský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Začátek všech kurzů od 1. října 2010, přihlášky a informace na v Informačním centru Přeštice nebo telefonicky na houby, lyžovalo, luštily se hádanky, probíhaly žně, chytaly se ryby, zdobily se kraslice, vyráběli se draci, rozbalovaly se dárečky,... Celý rok všech dvanáct měsíců tady bylo vměstnáno. Roupovské maminky si ve spolupráci s OÚ připravily už 12. ročník dětského dne, tentokrát na téma ROK NA HRADĚ. Po soutěžním odpoledni a rozdání cen předvedl za doprovodu hudby své umění jojer Vašek. Záludnosti jeho triků si pak mohli všichni vyzkoušet. Mezitím si děvčata na hřišti připravila soutěže o sladkosti. Kdo chtěl, opekl si buřtíky, zhlédli jsme vydařený ohňostroj a vyrazili na tradiční noční Stezku stažených prdelek. Tentokrát si odvážní soutěžící lovili svou odměnu v temných kyblících se záludným obsahem. Den i část noci utekly jako voda a nám nezbývá než se těšit na příští prázdniny. H. Pechová

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže.

Vyhlašovatelem soutěže je Občanské sdružení Dívka v Jičíně v Čechách, které je zároveň od roku 2006 organizátorem celostátního finále této soutěže. patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná a Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vyhlašuje 16. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Projekt bezpečný kraj. Praha 14.02.2012

Projekt bezpečný kraj. Praha 14.02.2012 Projekt bezpečný kraj Praha 14.02.2012 Projekt Bezpečný kraj obecná charakteristika: cíl projektu = další zlepšení bezpečnostní situace, preventivní charakter, hlavní pozornost je věnována místní úrovni,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA

OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POŘÍČÍ u Litomyšle, MLADOČOVA A ZRNĚTÍNA ČÍSLO 3 ROČNÍK XVII. ZÁŘÍ 2011 Vesnice roku Na středu 17. srpna připadl termín slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2011

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba inženýrských sítí a obslužné komunikace pro 14 rodinných domků v lokalitě 1/6 výběr generálního dodavatele souboru stavebních prací Zadavatel:

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2009

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2009 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko, který v současné době sdružuje celkem 21 obcí, byl vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového

Více