Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)"

Transkript

1 Roèník XVI. ZÁŘÍ 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených je pomalu za námi a začínají všední starosti, spojené i se začátkem nového školního roku. Hned na začátku musím zklamat všechny, kteří se těšili na letošní pivní slavnosti, které se měly konat 4. září na Masarykově náměstí v Přešticích. Bohužel je tato akce zrušena, neboť pořadatel se nedohodl s pivovary na finančních podmínkách. Částečným utěšením může být to, že dne 23. října se na náměstí bude konat další ročník Přeštického kance. Mnohým z vás neušly proměny okolí kašny na Masarykově náměstí. Práce pomalu finišují a 28. září bude slavnostně předána upravená část náměstí veřejnosti. O průběhu celé akce budete informováni městským rozhlasem a na informačních tabulích. Další významnou akcí, která byla v období prázdnin dokončena, je rekonstrukce mateřské školy v Gagarinově ulici. Cílem projektu bylo zlepšení prostředí pro děti, mimo jiné vybudování nového dětského hřiště, ale především snížení energetické náročnosti objektů v MŠ. Ke snížení energetické náročnosti můžeme zařadit i další významné projekty na školských zařízeních, a to je osazení fotovoltaických panelů na budovách základní školy v Rebcově a Na Jordáně. Dalším krokem bude převedení vytápění v budově Na Jordáně ze zemního plynu na bioplyn. Tento projekt by měl být dokončen do konce roku a následně spuštěn zkušební provoz. Obdobným způsobem se upravují i kotelny v Husově a Palackého ulici, kde část spotřeby zemního plynu bude nahrazena bioplynem. Tím by měli ušetřit i všichni obyvatelé, kteří jsou napojeni na centrální zdroje. Na Severním předměstí bylo dokončeno nové víceúčelové sportovní hřiště, které bylo předáno do zkušebního provozu veřejnosti. Ostatní plochy přiléhajícího parku, včetně zeleně, budou dokončeny v závěru září až první polovině října. Věřím, že tento park zpříjemní životní prostředí nejen obyvatelům Severního předměstí, ale i ostatním. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví bude představen v celé své kráse nově opravený kostel sv. Ambrože na Vícově. Tato významná památka, která je spjata s Přešticemi, byla během letních měsíců kompletně dokončena opravou fasády a dne od hodin ji můžete zhlédnout v rámci kulturního programu, který je na tento den připraven. Program začíná v hodin, odjezd autobusu z Masarykova náměstí je ve hodin. Vystoupení šermířů, ochotnického spolku Úhlavan s možností prohlídky kostela, jistě zaujme nejen děti, ale i dospělé. V případě vhodného počasí bude akce zakončena opékáním vuřtů. Do 10. srpna měli možnost na zdejším registračním úřadě podat politické strany, sdružení či jednotliví kandidáti registrace do komunálních voleb, které se konají 15. a 16. října letošního roku. S komunálními volbami souvisí i otázka na měsíc září, kterou naleznete v tomto čísle PN. V říjnovém čísle PN Vás seznámíme se všemi subjekty, které se budou ucházet o Váš hlas v komunálních volbách. Do uzávěrky zářijového vydání PN nebyly známy výsledky z přehodnocení projektu v rámci 5. a 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, kam město Přeštice přihlásilo několik projektů, např. rekonstrukce místních komunikací Na Pajzovně ve Skočicích či Komenského ul. v Přešticích, bazénu a rekonstrukce náměstí. O výsledcích Vás budeme informovat v příštím čísle PN. Chtěl bych Vám všem popřát příjemné prožití babího léta a školákům dobrý start do nového školního roku. Mgr. Petr Fornouz, starosta Města Přeštice Druhý ročník přehlídky dechovkových souborů s názvem Dechparáda pod širým nebem se uskutečnil na přeštickém Masarykově náměstí v sobotu Dechparáda doplňuje vždy v letních měsících úspěšný pořad Dostaveníčko s dechovkou, který probíhá jednou za dva měsíce v Kulturním a komunitním centru Přeštice. Od hodin se představila malá dechová kapela Doubravanka z jižních Čech v čele s kapelníkem Václavem Bártou (na snímku). Od hodin patřilo podium Starošumavské pětce pod vedením kapelníka Václava Nováka. Dechparáda byla podpořena z příspěvku Plzeňského kraje. Pořadatelem akce bylo Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Město Přeštice a Přeštická stodola. Text a foto archiv KKC Přeštice Zateplení objektu MŠ Gagarinova Město Přeštice zažádalo v roce 2009 o finanční podporu Státní fond životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu MŠ Gagarinova Přeštice. Projekt byl podpořen a na projekt byla poskytnuta podpora ve výši Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu byly Kč. Finanční prostředky z Evropské unie z Fondu soudržnosti činí 85% ze způsobilých výdajů projektu, 5% přispívá Státní fond životního prostředí. Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce na zateplení objektu MŠ a technický dozor investora. Práce byly započaty dne Během celých prázdnin probíhaly práce na dokončení projektu tak, aby s novým nastávajícím školním rokem mohl být bez omezení zahájen provoz. Více informací, které se týkají dotací z Evropské unie z oblasti životního prostředí, naleznete na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky www. sfzp.cz, Ministerstva životního prostředí České republiky a na portálu Evropské unie Mgr. Petr Fornouz starosta Úspěch v soutěži MV ČR Svět očima dětí Žáci naší školy se zúčastnili tradičně soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Vytvořili práce na dvě zadaná témata v kategoriích literární, výtvarné, výpočetní techniky a audiovizuální. Jediným žákem z naší školy, který byl vybrán a umístil se na 1. místě v kategorii výpočetní technika, byl Pavel Brada ze třídy 4. A. Pavel nakreslil příběh v komixu na téma Chránit nemusejí jen policisté a převedl ho do digitální podoby prezentace. Slavnostní předávání cen ministrem vnitra se konalo v Praze, v Národním domě na Vinohradech v Majakovského sále. Pro děti byl připraven bohatý kulturní doprovodný program a hodnotné ceny. Celým programem provázel známý moderátor Vlastimil Korec. Po skončení akce dostali ocenění se svým doprovodem volnou vstupenku do Národního muzea v Praze. Program celého dne a s ním spojený strhující zážitek ze slavnostního předávání cen byl pro Pavla největší odměnou a právem mu patří gratulace! Naďa Květoňová, třídní učitelka Foto archiv ZŠ Přeštice Pavel Brada vítěz kategorie výpočetní technika. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR Ve dnech 15. a 16. října 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí, v našem volebním obvodu společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat ve dnech 22. a 23. října, pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů v prvním kole. Do zastupitelstev obcí může volit každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v dané obci a nevznikly u něj překážky volebního práva. Za zákonem stanovených podmínek mohou volit rovněž státní občané jiného státu. Voličské průkazy se ve volbách do zastupitelstev obcí nevydávají. Do Senátu Parlamentu ČR může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Do Senátu je možné volit na voličský průkaz jen v některém volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Ve volebním obvodu č. 7, kam přísluší celý okres Plzeň-jih, je tedy mimo tento okres možné na voličský průkaz volit ještě v městském obvodu Plzeň 2-Slovany, severní části okresu Klatovy, ohraničené na jihu obcemi Křenice, Ježovy, Mezihoří, Švihov, Měčín, Újezd u Plánice, Plánice, Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice, Malý Bor, Velké Hydčice, Horažďovice, a jihovýchodní části okresu Plzeň-město, ohraničené na severozápadě obcemi Letkov, Tymákov, Starý Plzenec, Losiná. Volič, který nebydlí na území České republiky, může volit v jakémkoli volebním okrsku v kterémkoli volebním obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu je možné požádat příslušný obecní úřad písemně s ověřeným podpisem voliče do 8. října nebo osobně do 13. října Další informace k volbám přinese říjnové vydání Přeštických novin. Eva Česáková, tajemnice MěÚ Minianketa k diskuznímu tématu Paní Kvíderová: Ano. Paní Marie: Myslím, že ano. Paní Ausbergrová: Ano, hlavně aby neslibovaly a říkaly pravdu. Paní Kateřina: Já si myslím, že neměli, protože místní tisk by měl sloužit k získávání místních informací. Politické strany od toho mají politické mítinky. Pan Jaroslav, důchodce: Ano, z důvodu aby o nich lidé něco věděli, patří to tam, program, souhrn toho, co se udělalo a má se ještě udělat. Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc září Mají strany, kandidující do zastupitelstva města, dostat před volbami prostor k vyjádření v Přeštických novinách? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 2 Informace Městského úřadu Vážení občané, Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Vás touto cestou v dostatečném časovém předstihu informuje, že do 31. prosince 2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vyměnit. Dále pak jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 povinni si tyto dle ustanovení 134 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rovněž také vyměnit, a to do 31. prosince V zájmu úspěšné výměny shora uvedených řidičských průkazů bez stresových situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde Vám pracovnice rády do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, l fotografii předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou prohlídku. Bc. Daniel Novotný odbor správní a dopravní Oznámení občanům o bezplatném ukládání odpadu Městský úřad Přeštice oznamuje občanům, že podzimní termín bezplatného ukládání železného šrotu, nebezpečného, objemného a zahradního odpadu je vyhlášen od pondělí 4. října do pondělí 18. října Občané s trvalým bydlištěm v Přešticích, Skočicích, Zastávce a Žerovicích budou moci zmiňované druhy odpadu bezplatně ukládat ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Přešticích, za fotbalovým hřištěm. Provozní doba sběrného dvora v tomto termínu bude: PO a ST 8-12 hod. a hod. ÚT, ČT, PÁ odpoledne hod. SO dopoledne 8-12 hod. Pro bezplatné uložení odpadu je nutné předložit občanský průkaz nebo doklad o zaplacení poplatku za odpady na rok Ing. Viktor Duchek vedoucí hospodářského odboru KKC Přeštice vás zve na výstavu Vesele o stáří Interaktivní výstava o všem, co se potřebujete dozvědět. Důležité informace, odkazy, ukázky z akcí, rady a nabídka služeb v oblasti sociální péče. Místo konání: malý sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červen 2010 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 96 událostí. Celkem bylo zjištěno 141 přestupků: řešeno blokově 79 oznámeno správnímu orgánu 23 řešeno domluvou 29 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 10 z toho zjištěny 4 přestupky v bodovém řízení 1x předvedena podnapilá osoba na Policii ČR v Přešticích ke zjištění totožnosti, neboť u sebe neměla žádný doklad totožnosti a v nočních hodinách v podnapilém stavu močila v křižovatce ul. Tř. 1. máje, poté věc oznámena na MěÚ k vyřízení na území města byl nalezen svazek klíčů, zjištěna vyvrácená svislá dopravní značka, poškozený okap na budově KKC a rozsypané sklo v Husově ulici vše předáno k vyřízení na hospodářský odbor MěÚ byly provedeny 2 výjezdy na potulující se psy a kočky, z toho 1 kočka odchycena a umístěna do útulku města, poté předána majitelce na Masarykově náměstí nalezena 1x RZ od vozidla předáno na MěÚ OSD Přeštice na žádost státních orgánů byla doručena písemnost 2x doručenka 1x výjezd na pachatele drobné krádeže zadrženého ostrahou v místním obchodě, věc na místě vyřešena blokovou pokutou dne oznámil školník ZŠ Rebcova, že z hnízda, které je na budově ZŠ, vypadla mláďata poštolky, ze strany MP byl vyrozuměn pracovník záchranné stanice ve Spáleném Poříčí, který provedl potřebná opatření k jejich záchraně dne zajištění BESIPU při odtahu osobního vozidla, které tvořilo překážku silničního provozu při cyklistickém závodě prováděném MěÚ v měsíci červen byly provedeny kontroly barů a heren, zda není podáván alkohol dětem a zda jim není umožněna hra na výherních hracích přístrojích 7x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, narušení veřejného pořádku: dne ve h rušení nočního klidu mládeží při mažoretkách u ZŠ Na Jordáně, dne ve h rušení nočního klidu křikem 3 mladíků v Kollárově ulici, dne v 1.22 h 5 mladíků chodilo po zábradlí dětského hřiště městského parku a rušilo noční klid hlasitými výkřiky, v 1.29 h opět křik 12 házenkářů ve Vrchlického ulici, dne ve h výjezd do chatové kolonie, kde mělo na cestě ležet bezvládné tělo jednalo se o podnapilého muže z Přeštic, který byl po probuzení vyslán do místa trvalého bydliště, dne v odpoledních hodinách oznámena hlasitá hudba vycházející z bytu v Palackého ulici, dne v 1.30 h zjištěna žena, která vykonávala potřebu na autobusové zastávce na Masarykově náměstí vše vyřízeno na místě nebo předáno na MěÚ 2x usměrňování dopravy + zajištění místa dopravní nehody do příjezdu Policie ČR: dne v dopoledních hodinách v Mlýnské ulici, kde srazila řidička osobního vozidla motocyklistu, který byl ZZN Přeštice převezen na ošetření do FN Plzeň, věc předána Policii ČR, dne v Rybově ulici při obnově vodorovného dopravního značení prováděné firmou Správa a údržba silnic zajištění veřejného pořádku při kulturních akcích pořádaných městem: dne Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, dne cyklistický závod Grand Prix Města Přeštice, dne Přeštické slavnosti v měsíci červnu byla ve spolupráci s družinou ZŠ Rebcova provedena cyklistická soutěž žáků v jízdě zručnosti a dopravních znalostí a beseda na téma: Nástrahy prázdnin Z další činnosti uvádím: Dne v odpoledních hodinách bylo hlídkou MP zastaveno v Přešticích v ul. Tř. 1. máje vozidlo Peugeot, na kterém nebyla namontována přední tabulka RZ. Další kontrolou bylo zjištěno, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu + emise a vozidlo není převedeno na nového majitele. Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. Dne ve h byl zjištěn v ul. Tř. 1. máje únik nafty z odstaveného nákladního automobilu zn. Iveco. Na místě byl zjištěn provozovatel vozidla, který začal závadu na voze odstraňovat a dále byl přivolán HZS Přeštice, který provedl odstranění skvrny sorbentem a věc si na místě převzal. Dne ve h byl v pneuservisu V Háječku přistižen muž, který zde přelézal plot. Na místě byla zjištěna jeho totožnost jednalo se o zaměstnance pneuservisu, který si zapomněl klíče od vrat. Dne v 4.53 h společný výjezd hlídky MP a PČR na narušení objektu pracovního úřadu v Palackého ulici závada zjištěna a odstraněna. Dne v h byl zjištěn nepovolený výlep plakátů na plochu KKC Přeštice mužem z Dolní Lukavice. Vyrozuměna ředitelka KKC a věc vyřízena na místě. V měsíci červnu byla hlídkou MP zjištěna na parkovišti v Hlávkově ulici a na pozemní komunikaci v Palackého ulici odstavena dvě osobní vozidla (Škoda a Seat), která měla podhuštěné pneumatiky, neplatné technické a emisní kontroly podezření, že jejich provozovatelé nemají uzavřené pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla. Dále bylo zastaveno 5 vozidel, jejichž řidiči nerespektovali svislou dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě, 5 řidičů nebylo za jízdy připoutáno na sedadle bezpečnostním pásem, 1 řidič neměl rozsvícené předepsané osvětlení a 2 řidiči neměli platné řidičské průkazy. Vše oznámeno dle věcné příslušnosti na příslušný správní a dopravní odbor MěÚ k vyřízení. Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc červenec 2010 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 79 událostí. Celkem bylo zjištěno 117 přestupků: řešeno blokově 81 oznámeno správnímu orgánu 7 řešeno domluvou 22 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 21 z toho zjištěny 3 přestupky v bodovém řízení byl zadržen sedmnáctiletý pachatel podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky dle 274 trestního zákoníku a neoprávněné užívání cizí věci dle 207 trestního zákoníku předán dle věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR 1x předvedena osoba na Policii ČR v Přešticích ke zjištění totožnosti 5x zjištěna na území města vyvrácená svislá dopravní značka, 1x uvolněný kryt veřejného osvětlení předáno k vyřízení na MěÚ HO byly provedeny 4 výjezdy na potulující se psy, z toho 2 psi odchyceni a předáni majitelům na území města zjištěn 1x zábor veřejného prostranství stavební suť a nalezen občanský průkaz na Masarykově náměstí předáno na MěÚ HO Přeštice nebo samotným občanům na žádost státních orgánů byla doručena písemnost 2 x doručenka 2x zjištěno na Masarykově nám. porušování nařízení města týkající se pochůzkového prodeje vše vyřešeno na místě 1x výjezd na narušení objektu stavebnin v Přešticích na místě zjištěna závada, která byla odstraněna přivolaným pracovníkem prodejny dne 1. a výjezd na včelí roj usazený na túji nad chodníkem v ul. 5. května, který ohrožoval chodce, na místo přivolán HZS Přeštice, který provedliyjeho odbornou likvidaci dne v nočních hodinách zjištěn v ul. V Brance za lávkou ve směru na Příchovice rozlomený strom, kdy jeho polovina při pádu do řeky přetrhla elektrické vedení předáno pracovníkům ČEZ, dne byl nalezen na stejném místě v řece balík stohové slámy vyrozuměni pracovníci povodí dne zajištění místa dopravní nehody dvou osobních vozidel na Masarykově nám. a dne pomoc strážníka mladé rodině s dětmi, které nešel nastartovat jejich osobní automobil Citroën stojící na parkovišti na Masarykově náměstí, což se nakonec povedlo přes startovací kabely vozidla MP 4x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu a narušení veřejného pořádku: dne v h vzájemné napadání mladíků a poškozování svislého dopravního značení u Přeštické stodoly společný výjezd s hlídkou Policie ČR, dne ve 3.30 h rušení nočního klidu křikem 4 mladíků před barem v Rybově ulici a ve h též rušení nočního klidu křikem 10 osob starších 18 let, popíjejících alkoholické nápoje v parku Kosmonautů, dne ve h zjištěn mladík na Masarykově náměstí kopající do dopravního značení vše vyřešeno na místě nebo předáno Policii ČR v měsíci červenci byly provedeny 3 výjezdy na podnapilé osoby ležící na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, dvě osoby do příjezdu hlídky již na místě nebyly, třetí osoba starší muž, který usnul na trávě u baru Tipsport byl probuzen a nasměrován na nádraží ČSAD zajištění veřejného pořádku při kulturní akci pořádané KKC Přeštice dne Dechparáda Z další činnosti uvádím: Dne v h byl hlídkou MP zastaven v Přešticích v Palackého ulici motocyklista, na jehož motocyklu zn. Honda nebyla umístěna tabulka RZ a dne v h byl kontrolován v ul. tř. 1. máje řidič osobního vozidla Škoda, na kterém nebyla umístěna přední tabulka RZ. Oba přestupky byly oznámeny dle věcné příslušnosti na MěÚ OSD Přeštice k vyřízení. Dne v odpoledních hodinách bylo na Masarykově náměstí zjištěno vozidlo Škoda, jehož pravé přední okno bylo otevřeno a na sedadle pod ním byla nalezena igelitová taška, ve které byly faktury, klíče a doklady od vozidel. Vše bylo hlídkou zajištěno proti odcizení, byla provedena lustrace vozidla i provozovatele, kterému bylo vše zpět předáno. Dne ve 3.22 h spatřila hlídka vyjíždět z parkoviště na Masarykově náměstí vozidlo zn. Škoda, které nesvítilo a jelo dále Červenkovou a Husovou ulicí, kde bylo zastaveno. Jelikož řidič u sebe neměl žádné doklady potřebné k řízení vozidla, byl předveden ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Jaké bylo překvapení hlídky, když se z řidiče vyklubal sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění, který vozidlo řídil s jedním promile alkoholu v krvi a vozidlo si bez dovolení zapůjčil od své matky. Jelikož mladík je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, byl na místě předán policistům obvodního oddělení a o věci vyrozuměn jeho zákonný zástupce. Dne byl zjištěn v ul. Na Jordáně na autobusové zastávce odstavený dodávkový automobil zn. Mercedes-Benz, ze kterého unikal olej na asfaltový povrch. Oba přestupky byly na místě zadokumentovány a dle věcné příslušnosti oznámeny na OSD MěÚ k vyřízení s tím, že vozidlo bude ze zastávky odstraněno a provedeno zasypání olejové skvrny. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 3 Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 80 let Miloslav FOŘT Marie OPIELOVÁ Milouš BEŠŤÁK Josef BROŽ Václav MEČL 85 let Vladimír ŠÁRA 91 let Marie HRANIČKOVÁ 95 let Božena MEDKOVÁ Dalšími jubilanty jsou: Růžena Šobrová (84), Jana Kolenová (86), Anna Fořtová (83), Jarmila Čížová (84) Žerovice, Marie Tomková (84) Zastávka, Věra Peroutková (81), Jaroslav Reitspies (81), Marie Freiová (81), Miloslava Šilinková (84), Božena Hrubá (84), Josef Kotous (84), Marie Plocarová (84), Josef Votík (82) Skočice, Marie Kůstková (81), Miloslav Albl (84), Bohumír Janča (81), Jaroslav Obst (87), Ludmila Čermáková (86), Marie Kacerovská (87), František Andrlík (81), Václav Reitspies (81), Marie Kadlecová (86), Emilie Švarcová (82) Žerovice, Marie Naxerová (83), Věra Maňková (82), Blažena Volná (81), Miloslav Frei (81). Krásný čas života je dostatečně dlouhý na to, aby ta jeho lepší stránka byla prožita co nejkrásněji a hlavně bez zbytečných bolestí a starostí. Všem jubilantům přejeme, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, aby všechny příští dny a roky byly prožity ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. ÚMRTÍ Josef Fořt Anna Jílková Zdeněk Špaček Karel Zahradník Zdeněk Pěsničák Kateřina Kuželíková Marie Hlavínová Luboš Jurkov Emilie Divišová Jiří Ibermajer František Šveda (1928) (1920) (1953) (1933) Skočice (1949) (1923) (1923) (1967) (1920) (1948) (1945) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Poděkování Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají finančně, duševně či jinou formou při těžké životní situaci naší dcery Šárky. Rodina Novákova Setkání Prefáků Svoláváme všechny zaměstnance bývalého závodu a podniku Prefa Přeštice na vzpomínkové setkání, které se uskuteční 3. září 2010 ve hodin ve Spolkovém domě v Přešticích. Hudba zajištěna. Sběratelská novinka Město Přeštice má pro všechny sběratele novinku, kterou je nápaditá turistická vizitka. Jedná se o nálepky atraktivních turistických míst, které jsou doplněny kuponem umožňujícím zisk různých výhod a cen. V našem případě je krásnou dominantou kostel Nanebevzetí Panny Marie a nezapomněli jsme ani na významné rodáky J. J. Rybu, J. Hlávku a J. Preisse. Vizitku si můžete zakoupit v Informačním centru nebo v DHP v Přešticích za 12 Kč, stejně tak zde seženete i turistický deník v ceně 50 Kč, kam můžete všechny vizitky z Vámi navštívených míst vlepovat. Nový kalendář osobností na rok 2011 Zveme vás na přednášku Reiki a mocná síla lidské mysli Co je to Reiki a jaký má význam pro život. Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí. Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se nám děje. Přednáší Reiki mistr Tomáš Brož. Místo konání: konferenční sálek KKC Čas konání: hodin Vstupné: dobrovolné Významné historické osobnosti regionů České republiky je název stolního dvoutýdenního kalendáře, kde jsou zastoupeny i osobnosti, které se pojí s Rožmitálem, J. J. Ryba, K. D. Gangloff, Jaroslav Lev z Rožmitála, B. Čelakovská Rajská, R. R. Hofmeister, Johana z Rožmitála, Václav Kotrbatý, Václav Matoušek, Karel Valenta a Emanuel Vlček. Zakoupit si ho můžete za 75 Kč v Podbrdském muzeu a u paní B. Pazderníkové na Náměstí. K novému vlastivědnému sborníku Pod Zelenou Horou Co nabídne ke čtení třetí a letošní předposlední číslo vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou? Galerie pozapomenutých osobností Přešticka připomíná život a dílo učitele a regionálního historika Adolfa Šlégla, který se na přelomu 19. a 20. století zasloužil o vznik díla Politický okres Přestický, z něhož dodnes čerpáme. Druhou část studie Jaromíra Patočky o negativním vývoji majetkových poměrů říšských hrabat ze Schönbornu uzavírá poválečná pozemková reforma, která se stala poslední tečkou za jejich dlouhým působením v Čechách. Nejčetnější výskyt památných a významných stromů zaznamenala PhDr. Eva Heřmanová v posledním díle svého přírodopisného seriálu na Nepomucku. Po 250 letech od jeho narození už málokomu něco řekne jméno Františka Boubela, někdejšího nepomuckého děkana. A přece byl tím, kdo bez nároku na jakoukoli slávu zachránil tzv. Rukopis zelenohorský. Obyvatelé Skočic vděčí za své přežití v dobách třicetileté války místním zalesněným kopcům. Co pro obec znamenaly, a jaká pověst jeden z nich opředla, zachytil v soukromých pamětech pan Josef Hess. V okresním archivu se někdy najdou pozoruhodná svědectví. V letech pracovala na škole v Dolní Lukavici aktivní organizace Dorostu ČSČK. Děti si psaly a vyměňovaly dárky (zejména potravinové) s obdobnými organizacemi v Americe, Řecku a Bulharsku, přičemž jejich tehdejší největší partner Oakland Public Schools, jak zjistila Eva Klepsová, stále ještě existuje! V nově zavedené rubrice Výtvarníci naší současnosti představujeme jako prvního Michala Pěchoučka, umělce nejmladší generace (mj. autora perokreseb přeštických památek). Konečně příznivce motorismu určitě potěší informace o vznikající stálé expozici historické techniky v areálu staré zelenohorské pošty v Nepomuku. Setkání rodáků a občanů Žerovic Dne 4. července letošního roku se o žerovické pouti, která připadá už tradičně na první červencovou neděli, konalo již 4. společné setkání rodáků a občanů Žerovic. Zájem o toto setkání byl značný. Všichni si mohli prohlédnout skvěle připravenou výstavu pod příznačným názvem Žerovice od minulosti až do dnešních dnů, přátelsky posedět a zavzpomínat na časy dávno minulé. Od 15 hodin se konala v místní kapli, zasvěcené Panně Marii Lurdské, kterou bylo možné si prohlédnout, stejně tak jako celou obec, mše svatá. Celebroval ji přeštický vikář ThLic. ICLic. Mgr. Karel Plavec., Th.D. Je velice dobře, že žerovická kaplička, historická budova z roku 1792, vysvěcená v roce 1903, která prý měla být v minulosti již dvakrát zbourána, byla před několika lety především díky iniciativě místního sdružení občanů opravena. Celou opravu financovalo ze svého rozpočtu Město Přeštice, za což zasluhuje velké poděkování. Mgr. Jan Königsmark Vikář Karel Plavec celebroval mši svatou. Věra Kokošková Kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské v Žerovicích. Výsadba nové zeleně v parku na Severním předměstí S výstavbou nového parku na Severním předměstí souvisí i výsadba nové zeleně. Město Přeštice žádalo Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která mu byla přidělena rozhodnutím o poskytnutí dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/ Realizace parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny. V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno ks dřevin. Foto 2x autor článku Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši Kč, nezpůsobilé ve výši Kč. Z celkových nákladů je hrazeno Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR ,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka ,40 Kč. Výsadba zeleně bude započata zasetím travních ploch v polovině září a bude pokračovat v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr ukončena výsadbou stromů. Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku. Mgr. Petr Fornouz, starosta

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY ZÁŘÍ 4 září Reiki a mocná síla lidské mysli Co je to Reiki a jaký má význam pro život. Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí. Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se nám děje. Přednáší Reiki mistr Tomáš Brož. Místo konání: konferenční sálek KKC Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: dobrovolné Vesele o stáří výstava Interaktivní výstava o všem, co se potřebujete dozvědět. Důležité informace, odkazy, ukázky z akcí, rady a nabídka služeb v oblasti sociální péče. Místo konání: malý sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice, DPS Přeštice Vesele o stáří Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a.s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: Město Přeštice, KKC Přeštice, DPS Přeštice Vstupné: 30 Kč Taneční 2010 zahájení kurzu Úvodní lekce kurzu tance a společenské výchovy, módní přehlídka Svatebního salonu Přeštice. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Hola, hola, škola volá výstava Historie školství na Přešticku přízemí. Fotografie Lucie Kaslové podkroví. Místo konání: Dům historie Přešticka 18. Haydnovy hudební slavnosti ( ) Tre Fontane (vícovské nocturno) Místo konání: kostel sv. Ambrože ve Vícově Čas konání: hodin Ensemble Guillaume/Lukáš Vendl Místo konání: kostel Nanebevzetí P. Marie, Přeštice Čas konání: hodin Vícovský kostel v novém Netradiční akce se koná v rámci Dnů Evropského kulturního dědictví, které probíhají Program: šermířské souboje šermdivadlo Kultura a umění Clatonia, Staré pověsti Nouzovské v podání divadelního ochotnického souboru Úhlavan z Přeštic, prohlídka kostela s průvodcem (Spolek pro záchranu historických památek Přešticka), opékání vuřtů (s sebou pouze opékačky). V rámci akce proběhne i tipovací soutěž: Kolik návštěvníků je třeba na obejmutí kostela? Tipovat výsledek můžete přímo na místě konání akce. Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru akce. Odjezd autobusu: 14,45 hodin, Masarykovo nám., Přeštice Místo konání: kostel Sv. Ambrože ve Vícově Čas konání: hodin Jan Vodňanský dětem školní představení Jan Vodňanský zpívá, vypráví a maluje na tabuli v pestrém programu pro velké i malé diváky. V pořadu zazní známé písně ze své autorské dílny, které si zpívají děti již několika generací. Když jde malý bobr spát, Jak mi dupou králíci, Máme doma gorilu a spoustu dalších. Prodej zpěvníku včetně autogramiády autora. Místo konání: velký sál KKC Časy konání: 9.00 a hodin Vstupné: 50 Kč Pavlína Jíšová a Přátelé koncert Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény, bývá označována jako první dáma folku. Původně zakládající členka sdružení Žalman a spol., dále působila ve folkové kapele Nezmaři, nyní je hlavní protagonistkou kapely Pavlína Jíšová a Přátelé. Na ČRo 106,4 MHz je průvodkyní a autorkou rozhlasového pořadu pro všechny milovníky folkové hudby Folková jíška Pavlíny Jíšové. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Vstupné: 130 Kč Evropský den bez aut Jak to, že žijeme po smrti Přednáška pana Petra Mojžíše na téma Proč žijeme? Proč umíráme? Co se děje po smrti? Co je pravda? Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 50 Kč Podivuhodná noc na Karlštejně aneb Jak Eliška tajně na hrad přišla Divadelní ochotnický soubor Divoch ze Stříbra se představí se hrou na motivy divadelní hry J. Vrchlického a filmového muzikálu Z. Podskalského Noc na Karlštejně. Text a hudbu napsal Josef P. Strnad, hudebně spolupracoval Michal Špeta. Místo konání: velký sál KKC Přeštice Čas konání: hodin Vstupné: 50 Kč Přešticko ve fotografii vernisáž výstavy Vyhlášení výsledků soutěže amatérských fotografů. Uzávěrka soutěže se bude konat (více na Místo konání: konferenční sál KKC Čas konání: hodin Přešticko ve fotografii výstava amatérských fotografií Místo konání: konferenční sál KKC Čas konání: hodin Pořadatel: Mikroregion Přešticko Vstup zdarma TIP na výlet Program na měsíc září SO: PŘES LIŠKOV A ŠTĚDRÝ Vlakem z Přeštic v 6.28 h do Plzně (6.56), z Plzně 7.09 do Nepomuka (7.54). Zpět z Nepomuka do Plzně, z Plzně (R 17.02) do Přeštic. TRASA: Nepomuk Dvorec Tojice Čmelíny Víska Liškov Štědrý sv. Vojtěch Vrčeň Nepomuk Dvorec Vede F. Vokáč (15 km) týdenní zájezd České Švýcarsko Česká Kamenice PÁ: SRBY BLOVICE Vlakem z Přeštic v 7.13 h do Plzně (7.45), z Plzně 8.09 do stanice Srby (8.46). Zpět z Blovic do Plzně (15.53), z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Srby Buková hora Chocenická skála Zelená skála Blovice Vede M. Pojarová (14 km) ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV- NĚ HOTEL SPORT v hodin SO: Z VELKÉHO BORU DO PRÁŠIL Autobusem z náměstí v 7.20 h do Velkého Boru. Zpět z Prášil v h do Přeštic (20.00). TRASA: Velký Bor U Křemelné Stodůlky Vintířova skála Pod Březníkem Rovina stezkou sv. Fintíte Šperlův Dvůr Prášilský potok Prášily Vede J. Hanzlíčková (16 km) SO: JEZERO LAKA Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Železné Rudy (9.07), autobusem 9.22 do Nové Hůrky. Zpět v h do Přeštic (18.27). TRASA: Nová Hůrka Stará Hůrka jezero Laka Gerlova Huť Nový Brunst Hofmanky Špičácké sedlo Špičák ČD Vede V. Čermák (20 km). Změna programu vyhrazena! KKC Přeštice nabízí pro školní rok 2010/2011 tyto kurzy: Praktické: Taneční zahájení Jóga - začátečníci, pokročilí Mix od hlavy až k patě - cvičení pro ženy Tai-ji začátečníci, pokročilí Arteterapeutický kurz Počítač, můj kamarád - začátečníci, pokročilí Zlatíčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 0,5 do 1,5 let Sluníčka - kurz pro maminky s dětmi ve věku od 1,5 do 3 let Smajlíci - kurz pro děti /bez rodičů/ od 3 do 6 let rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných dovedností a vnímání Paličkování Umanutý zavináč v Přešticích bezplatné PC kurzy pro rodiče s dětmi Attavena o.p.s. ve spolupráci s KKC Přeštice pořádá bezplatný rekvalifikační kurz práce na PC pro rodiče na MD/RD nebo pro nezaměstnané pečující o dítě do 15 let. Osvojte si základní dovednosti práce na internetu, s elektronickou poštou, v programech MS Word a MS Excel a získejte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Po dobu výuky je pro Vás zajištěno zdarma hlídání dětí. Kurzy se uskuteční v Kulturním a komunitním centru Přeštice v termínu každou středu a čtvrtek v časech 9-12 hod. nebo hod. Přihlášky na tel (Kateřina Štěrbová). Další informace o základních i navazujících kurzech pokročilých dovedností na www. attavena.cz. Kurz se uskuteční v rámci projektu Umanutý zavináč, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V Roupově uspořádali dětský den Prázdniny už dětem zamávaly na rozloučenou, ale v Roupově na ně ještě malí i velcí vzpomínají s úsměvem. Hned v sobotu se náhodní návštěvníci zříceniny hradu nestačili divit. Kamenné zdi i okolí ožily nezvyklými postavami čarodějnice lákala do své chýše, selka nabízela trdelníčky, vodník marně sháněl zlobivou dušičku. Jinde se sbíraly Jazykové: Anglická kouzelná školka / od 3-10 let / Anglický jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Německý jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Francouzský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Ruský jazyk - začátečníci, pokročilí, konverzace Začátek všech kurzů od 1. října 2010, přihlášky a informace na v Informačním centru Přeštice nebo telefonicky na houby, lyžovalo, luštily se hádanky, probíhaly žně, chytaly se ryby, zdobily se kraslice, vyráběli se draci, rozbalovaly se dárečky,... Celý rok všech dvanáct měsíců tady bylo vměstnáno. Roupovské maminky si ve spolupráci s OÚ připravily už 12. ročník dětského dne, tentokrát na téma ROK NA HRADĚ. Po soutěžním odpoledni a rozdání cen předvedl za doprovodu hudby své umění jojer Vašek. Záludnosti jeho triků si pak mohli všichni vyzkoušet. Mezitím si děvčata na hřišti připravila soutěže o sladkosti. Kdo chtěl, opekl si buřtíky, zhlédli jsme vydařený ohňostroj a vyrazili na tradiční noční Stezku stažených prdelek. Tentokrát si odvážní soutěžící lovili svou odměnu v temných kyblících se záludným obsahem. Den i část noci utekly jako voda a nám nezbývá než se těšit na příští prázdniny. H. Pechová

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA str. 3 ÚHLAVAN POVSTAL str. 4, 9 Z PŘEDŠKOLÁKA

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Roèník XVII. ČERVENEC 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ČERVENEC 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ČERVENEC 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ŠKOLNÍ AKADEMIE str. 6 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY str.

Více

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť?

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť? Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 SBORNÍK POD ZELENOU HOROU OCENĚNÝ str. 2 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Více

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

Divadelní přehlídka si hledá své diváky

Divadelní přehlídka si hledá své diváky Roèník XVIII. KVĚTEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÁ AKTOVKA str. 1 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 VEŘEJNÉ FÓRUM 2012 ANKETA

Více

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009 Roèník XV. PROSINEC 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DACHL CUP ŽEROVICE str. 4 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v letošním

Více

Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka

Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka Roèník XIX. LEDEN 2013 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka Vážení spoluobčané,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XX. ČERVEN 2014 Cena 15 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 STAROČESKÉ MÁJE V LUŽANECH str. 6 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila

Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÁ AKTOVKA str. 4 V DRUŽINĚ JE PRIMA str. 6 90

Více

Ročník XXI. ÚNOR 2015 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY. O konkurz byl značný zájem

Ročník XXI. ÚNOR 2015 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY. O konkurz byl značný zájem Ročník XXI. ÚNOR 2015 Cena 10 Kč Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÉ NOVINY... slavíme 20 let Město Přeštice zve širokou veřejnost na Zastupitelstvo města

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Koncert pomohl malému Matyáškovi. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Slovo starosty. MŠ DUKELSKÁ V NOVÉM str.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Koncert pomohl malému Matyáškovi. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Slovo starosty. MŠ DUKELSKÁ V NOVÉM str. PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Důležitá telefonní čísla nově na www.kzprestice.cz POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE str. 4 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Více

CZ.1.14/3.1.00/29.02915

CZ.1.14/3.1.00/29.02915 Roèník XX. ČERVENEC 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Vážení spoluobčané, tradičně na konci června se konalo jedno z posledních

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY OSLAVY 2013 PRESTICE MÁJOVÉ. Roèník XIX. KVĚTEN 2013 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY OSLAVY 2013 PRESTICE MÁJOVÉ. Roèník XIX. KVĚTEN 2013 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XIX. KVĚTEN 2013 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY ZDARMA str. 2 FIREMNÍ MIKROŠKOLKA str. 5 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

Slovo starosty DNE 10. 3. 2009 SE MĚSTO PŘEŠTICE PŘIPOJUJE K AKCI VLAJKA PRO TIBET. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice BŘEZEN 2009

Slovo starosty DNE 10. 3. 2009 SE MĚSTO PŘEŠTICE PŘIPOJUJE K AKCI VLAJKA PRO TIBET. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice BŘEZEN 2009 Ročník XV. BŘEZEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, konec února byl termínem pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu a odpadu ze zahrad.

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více