PRO ČISTOU VODU A VZDUCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO ČISTOU VODU A VZDUCH"

Transkript

1 ... because we care PRO ČISTOU VODU A VZDUCH TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD TECHNOLOGIE PRO ÚPRAVU PITNÉ A PRŮMYSLOVÉ VODY PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA Návrh, výroba, dodávka, montáž a servis ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO ČSN OHSAS 18001

2 ENVI-PUR, s.r.o. PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu. Společnost ENVI-PUR, s.r.o. získává svou vysokou odborností dominantní postavení na českém trhu a její výrobky jsou oceňovány i v zahraničí, kam úspěšně exportuje. Společnost ENVI-PUR, s.r.o. pracuje s velmi silným vývojovým oddělením, spolupracuje s vysokými školami a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vody. Proto je také většina výrobků patentově chráněna Vedení společnosti Milan Drda Technický ředitel a jednatel Pavel Hnojna Výrobní ředitel a jednatel Milan Svoboda Obchodní ředitel Ilona Štěpánová Ekonomický ředitel Tomáš Roztočil Vedoucí obch. oddělení pro ČR a SR Roční obrat společnosti Historie a současnost Vznik společnosti ENVI-PUR, s.r.o. sahá již do počátku 90. let, kdy dnešní majitelé začali podnikat v oblasti dodávek zařízení na čištění a úpravu vody. Své dlouholeté zkušenosti z této oblasti zúročili v roce 1997 založením nové společné firmy. Hlavním cílem bylo vytvoření silné společnosti s kvalitní technickou a výrobní základnou, tak aby byla schopna poskytovat ucelené služby v oblasti čištění a úpravy vody a dokázala rychle uplatňovat nejnovější poznatky i výzkumy a současně reagovat na požadavky naší a evropské legislativy. Výsledkem tohoto spojení je mnoho úspěšně realizovaných zakázek nejen v České republice, ale i v zahraničí. Odkoupením firmy Jitona-Vzduchotechnika s.r.o. v roce 2003 rozšířila naše společnost svoji činnost o výrobu, dodávky a montáž vzduchotechnických zařízení. Navazuje tak na téměř dvacetiletou tradici a zkušenost kmenových zaměstnanců Jitony v tomto oboru. Výrobní činnost je zaměřena na dodávky vzduchotechnických investičních celků na klíč, projekční činnost, výrobu potrubí a prvků vzduchotechniky, zámečnické a kovoobráběčské práce a ostření obráběcích nástrojů. Základní informace o společnosti ENVI-PUR, s.r.o. Sídlo firmy (fakturační adresa): 4Na Vlčovce 13/ Praha 6 - Dejvice Česká republika Provozovny a pobočky: 4ENVI-PUR, s.r.o.: Wilsonova 420, Soběslav 4Obchodní, technické a ekonomické oddělení 4Výroba ČOV a ÚV 4Kovovýroba a výroba průmyslové vzduchotechniky 4Obchodní kanceláře: Praha, Brno, Ostrava, Sofia (Bulharsko) 4Společnosti: ENVI-PUR.SK Bratislava, Slovensko 4Distributoři: Více než 30 distributorů v ČR a další v mnoha zemích Evropy Lidské zdroje: 4Počet zaměstnanců 132 4Technické a obchodní profese 59 4Dělníci a mistři 73 4Externí zaměstnanci 90 4Distributoři 4Ostatní pracovníci 4Celková kapacita 220 Výrobní zázemí: 46 výrobních hal (4209 m 2) 4Dílna výroby plastových částí 4Dílna kovovýroby 4Kompletační dílna s jeřábem 4Kompletační dílna vzduchotechnických zařízení Export Celkem (v milionech Kč) Export (v milionech Kč) Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je obchodně zastoupena ve více než 20 zemích, zejména Evropy.

3 Výrobní program 4Čistírny odpadních vod (ČOV) BioCleaner 4Biologické ČOV, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, MBR, atd. 4Úpravny vody (ÚV) pro úpravu pitné, technologické i průmyslové vody 4Komponenty pro ČOV a ÚV 4Nádrže, čerpací stanice, aerační systémy, uzavírací a regulační prvky, atd. 4Průmyslová vzduchotechnika 4Strojírenská výroba, kovovýroba Členství 4Korporativní člen CzWA 4Korporativní člen SOVAK Ocenění Komplexní přístup při zpracování zakázky 4Návrh řešení, projektové studie 4Zpracování projektové dokumentace 4Výroba, dodávka a montáž 4Komplexní zkoušky a uvedení do provozu 4Technologický dohled a servis 4Firma roku 2009 (Jihočeský kraj) 4Zlatá AQUA Nejlepší stavba VH Nejlepší stavba VH 2005 Naše přednosti 4Disponujeme vlastním útvarem projekce s vysoce kvalifikovanými pracovníky 4Navrhujeme optimální řešení s důrazem na vysokou kvalitu a přiměřenou cenu 4Disponujeme týmem technicky zdatných pracovníků a montážních skupin 4Vlastníme veškerá potřebná oprávnění pro práce ve vodním hospodářství a vzduchotechnice 4Využíváme nejnovější technologické postupy a trendy CERTIFIKACE PRODUKTŮ, OVĚŘENÍ SHODY A PATENTY V roce 2002 byl ve firmě zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a nově také systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO a systém řízení BOZP dle ČSN OHSAS Veškeré typové výrobky jsou registrovány dle platné legislativy. Společnost ENVI-PUR, s.r.o. disponuje řadou patentů, zejména z oboru čištění odpadních vod. Technologie BioCleaner je patentově chráněna na území Evropy a Severní Ameriky. Pro ilustraci uvádíme některé z nich.

4 PRODUKTY A TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Čistírny odpadních vod s označením BioCleaner, které tvoří výrazný podíl nabídky firmy, jsou prezentovány v několika typových řadách. Charakteristika technologie BioCleaner : 4Mechanické předčištění 4Aerobní ČOV typu D-N (nitrifikace s předřazenou denitrifikací) 4Nízké zatížení aktivovaného kalu 4Aerobní stabilizace kalu Domovní ČOV (4 15 EO) typová řada BC 4, 6, 8, 10, 12, 15 Domovní ČOV jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Po stránce účinnosti plně nahrazují dříve používané septiky, biodiskové čistírny a jiná zařízení pro čištění splaškových odpadních vod a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. domovní ČOV BC 4 kontejnerová ČOV BC 150 kompaktní ČOV Kosova Hora (1 400 EO) kompaktní ČOV Libochovice (3 500 EO) rekonstr. ČOV Humpolec ( EO) masokombinát ROVISA (150 m /d) masokombinát ROVISA (150 m 3 /d) Kontejnerové ČOV ( EO) typová řada BC 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 150 Čistírny odpadních vod BioCleaner typu BC EO jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z malých izolovaných zdrojů jako jsou např. satelitní městečka, horské hotely, kempy, motely, benzínové čerpací stanice nebo malé průmyslové provozovny. Kompaktní ČOV ( EO) Kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner představují optimální řešení pro obce a města až do velikosti obyvatel. Tyto čistírny je možné aplikovat i pro čištění organicky znečištěných průmyslových odpadních vod, zejména z potravinářského průmyslu. Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo na míru dle požadavků investora a dotčených orgánů státní správy. ČOV je možné realizovat jako jedno-linkové až čtyř-linkové (paralelní linky) uspořádání, čímž je umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo reagovat na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. ČOV je možné řešit jako otevřené nebo částečně i zcela zakryté a přizpůsobit se tak hygienickým i jiným požadavkům. Areálové ČOV (nad EO) Pro střední a velká města, pro něž již není možné aplikovat kompaktní ČOV, jsou určeny areálové ČOV. Ty jsou navrženy tak, aby umožňovaly efektivní čištění odpadních vod dle požadavků investora a dotčených orgánů státní správy. Průmyslové ČOV Technologii BioCleaner je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod znečištěných chemickými látkami. Dle charakteru odpadních vod je nutné zařadit mechanický a případně i chemický stupeň čištění: 4Filtrace (česle, síta, pískové filtry, atd.) 4Koagulace, srážení, neutralizace 4Usazování (čiřiče) nebo flotace (D.A.F.) 4Anaerobní biologické předčištění Membránová technologie MBR (Membránový Bio Reaktor) Alternativou výše uvedených ČOV se separací kalu pomocí dosazovacích nádrží jsou čistírny s mikro nebo ultra filtrační membránou, která zajistí odstranění všech nerozpuštěných látek na odtoku, včetně bakterií a virů (hygienizace vody). Tato technologie je vhodná zejména pro: 4Využití vyčištěné vody (zálivka, splachování toalet) 4Oblasti s velmi přísnými limity na odtoku (odtok je zasakován, přírodní rezervace, atd.) 4Intenzifikace nebo navýšení kapacity ČOV ve stávajících objemech 4Malé prostorové nároky pro stavbu nové ČOV ČOV BC-MBR nabízíme ve všech velikostních kategoriích.

5 WATER ÚPRAVNY PROCESSING VOD MĚSTA, PLANTS OBCE FOR INDUSTRY A PRŮMYSL & MUNICIPALITIES V posledních letech se společnost ENVI-PUR, s.r.o. zaměřuje i na dodávku technologií pro In úpravu recent vody, years, kde ENVI-PUR, využíváme Ltd nejmodernější has targeted technologie the supply of (např. water membránové treatment plants, technologie, where we nové use drenážní advanced systémy technologies pískových (such filtrů, as flotaci, membrane atd.). technologies, underdrain systems of sand filters, flotation etc.). We offer containerized, modular and fully customized solutions. Možnosti aplikace: 4Úprava pitné vody Application possibilities: 4Stavebnicové úpravny vody pro drobné provozovny a rodinné domy 4Drinking 4Úprava bazénové water treatment vody plants 4Process 4Úprava technologické water for industry vody and pro energy průmyslové sectors aplikace a energetiku 4Water treatment for swimming pools Flotace (D.A.F.) Flotation (D.A.F.) Flotace rozpuštěným vzduchem (D.A.F. - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který Dissolved-air se zařazuje jako flotation první separační (D.A.F.) is stupeň a separation při úpravě process, pitné vody. which is used as the first separation step during drinking water treatment. Principem separace suspenze flotací je agregace mikrobublinek vzduchu s vločkami The vzniklé D.A.F. suspenze. system Výsledný employs agregát a physical má celkově process menší whereby specifickou very hmotnost fine air než bubbles voda a je (microbubbles) proto vynášen k hladině. attach themselves Z hladiny je vzniklý to low kal density odstraňován particles stíracím suspended zařízením. in the water and float them to the surface where they form a floating sludge blanket, 4Vysoká účinnost i u špatně sedimentovatelných částic (malé částice, podobné hustoty) that is easily removed. 4Vysoká hodnota povrchového zatížení 4Kompaktní 4High loading design rates 4Compact 4Efektivní provoz design 4Nízká 4Effective produkce operation sušiny 4Instalace 4Longer filter do runs ocelových nebo betonových nádrží 4Rychlý 4High sludge náběh concentration technologie 4Steel or concrete tank installation 4Rapid start-up Čiřiče EP-C Clarifiers EP-C Čiřiče ENVI-PUR EP-C jsou univerzálním zařízením pro kontinuální odstraňování suspendovaných látek z kapalného prostředí. Jejich aplikace jsou velice obsáhlé a zahrnují: The ENVI-PUR EP-C clarifier represents an universal instrument for continuous suspended 4Pitnou substances a separation technologickou in liquid vodu phase. - čiření Their povrchových widespread vodapplication consists mainly of: - změkčování povrchových vod 4Drinking water surface water clarification - změkčování podzemních vod surface water softening - separace Fe a Mn z podzemních vod underground water softening 4Průmyslovou odpadní vodu - čištění odpadních vod čiřením a srážecími postupy separation of Fe and Mn from underground water 4Městské odpadní vody - odstraňování fosfátů srážecími postupy 4Industrial process water cleaning sewage water by clarification and Dále nabízíme lamelovou vestavbu precipitation ve formě processes typizovaných lamelových kazet EP-K zajišťující 4Town wastewater maximální využití stávajících - phosphate čiřičů. elimination by precipitation processes Moreover, we offer lamella pack cassettes EP-K providing maximum usage of the clarifiers that already exist. Pískové filtry (drenážní systém Leopold) Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu po celé ploše filtru umožňuje - při použití drenážního Sand systému filters Leopold (Drainage Typu systems S/SL - dosáhnout Leopold) vynikající výsledky praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního média. Equal distribution of air all over the filter area/surface enables using the drainage 4Nízká system Leopold hmotnost Type pro S/SL snadnou reaching manipulaci excellent results of filters washing even by using 4Materiál different filter - velmi media. odolný a nekorosivní vysokohustotní polyetylen (HDPE) 4Hladký 4Light weight povrch for snižuje easy handling nebezpečí kalcifikace 4Odstraňování 4High-density polyethylene zákalu a vločkovitých (HDPE) construction suspenzí po for koagulaci strength and corrosion resistance 4Čištění 4Smooth odpadních surface for vod, reducing odstraňování the potential suspendovaných for calcification látek 4Terciární čištění odpadních vod, změkčování vody Membrane water treatment plants AMAYA Membránové úpravny vod AMAYA This unique technology is designed for drinking and process water treatment, by using Tato ceramic unikátní membrane technologie microfiltration. využívá mikrofiltraci It's suitable na for keramické one step surface membráně water a je and navržena underground water pro treatment. úpravu pitné a technologické vody. Je vhodná také pro jednostupňovou primárně úpravu 4Mobile povrchové and stationary a podzemní arrangement vody. 4Mobilní 4High performance, nebo stacionární high reliability uspořádání 4Vysoký 4High operation výkon a stability spolehlivost (stable filtrate quality during fluctuation of raw water quality) 4Vysoká 4Long service pracovní intervals stabilita and (stabilní long life kvalita time filtrátu při proměnlivé kvalitě surové vody) 4Dlouhý 4Sufficient pracovní for emergency cyklus a drinking vysoká životnost water supply 4Vhodná technologie pro nouzové zásobování pitnou vodou v krizových situacích D.A.F. flotace WTP ÚV Mostiště (130 l/s) L/s) D.A.F. flotace WTP ÚV Mostiště (130 l/s) L/s) lamelový Clarifier separátor EP-C a flokulace Drainage drenážní system systém WTP ÚV Plzeň (200 m 2) 2 ) Drainage drenážní system systém WTP ÚV Plzeň (200 m )) membránová Membrane WTP ÚV AMAYA S (440 m 3 /h)

6 OSTATNÍ PRODUKTY Komponenty pro čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravny vod (ÚV) Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vyrábí komponenty, které následně využívá při realizaci zakázek jako součást technologických celků ČOV a ÚV. Dalším zaměřením společnosti je výroba a dodávka komponentů sloužících k samostatnému použití v oblasti čištění a úpravy vod. Typy výrobků: 4Nádrže (PP, PE, nerez, ocel) 4Česle, česlicové koše 4Usazovací a dosazovací nádrže 4Denitrifikační systém elimi-nite 4Aerační systémy Silikon-kaučuk 4Lapáky písku 4Odlučovače ropných látek a lapáky tuků 4Regulační hradítka, zpětné klapky 4Kanalizační tvarovky a potrubní systémy 4UV systémy pro dezinfekci vody LIT filtrace vzduchu odsávání a doprava materiálu ocelové přístřešky Vzduchotechnika Výrobní a montážní činnost je zaměřena na dodávky vzduchotechnických investičních celků na klíč, projekční činnost, výrobu potrubí a prvků vzduchotechniky. Specifikace dodávek: 4Technologická VZT odsávání a dopravy materiálů pro průmysl 4Bytová vzduchotechnika 4Odsávání kuchyní, restaurací 4VZT potrubí a příslušenství sk. I, II, III v provedení černý plech, pozinkovaný plech, nerez, plast, Spiro potrubí 4Tepelná a požární izolace VZT potrubí 4Servis a revize vzduchotechnických zařízení 4Stavebnicové filtrační zařízení pro filtraci vzduchu (podtlakové a přetlakové systémy) 4Centrální klimatizační jednotky, ventilátory 4Rekuperační jednotky Kovo a zámečnická výroba Výrobky kovo a zámečnické výroby nacházejí rovněž uplatnění u technologických celků v oblasti čištění a úpravy vody a vzduchu. Další zaměření: 4Zámečnická výroba v provedení černá ocel, nerez 4Obrábění součástí - soustružení, frézování 4Ostření nástrojů a nářadí 4Zámečnické stavební prvky - balkóny, žebříky, schodiště, lávky 4Ocelové konstrukce - haly, přístřešky, reklamní tabule zámečnické stavební prvky

7 NOVINKA Membránová úpravna vody AMAYA 5

8 KANCELÁŘE V ČESKÉ REPUBLICE Obchodní kancelář Praha ENVI-PUR, s.r.o. - Soběslav Hlavní kancelář a výroba Obchodní kancelář Brno Obchodní kancelář Ostrava ENVI-PUR, s.r.o. Wilsonova Soběslav tel.: fax: OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ V EVROPĚ 4Česká republika - ENVI-PUR, s.r.o. 4Slovenská republika - ENVI-PUR.SK, s.r.o. 4Obchodní zastoupení: 4Bulharsko 4Finsko 4Francie 4Chorvatsko 4Irsko 4Litva 4Maďarsko 4Moldávie 4Německo 4Polsko 4Rakousko 4Rumunsko 4Řecko 4Slovensko 4Slovinsko 4Srbsko 4Španělsko 4Švédsko 4Švýcarsko 4Ukrajina 4Velká Británie Kancelář Praha Na Vlčovce 13/ Praha 6 tel.: fax: Kancelář Ostrava Korunní Ostrava - Mar. Hory tel.: fax: Kancelář Brno Zemkova Brno tel.: Kancelář Bratislava Čajakova Bratislava Slovenská republika tel.: Další informace na: ENVI-PUR, s.r.o Všechna práva vyhrazena. Design Vovec 2010

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz

W.P.E. a.s. Areál VÚ Běchovice 10A, Praha 9, 190 11 tel./ fax 281861611, 222724157 email : wpe@wpe.cz Představení firmy Strana 1 (celkem 6) Vážení, dovolujeme si Vám představit společnost W.P.E. a.s. ( Water Purification Engineering ). Zakládajícími členy této společnosti jsou firmy dlouhodobě pracující

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

20let řešení pro lepší klima

20let řešení pro lepší klima 20let řešení pro lepší klima Řešení pro lepší klima Co děláme větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb větrání provozů se specifickými požadavky chlazení, ohřev pro provozy se specifickými

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

Kalové hospodářství Libereckého kraje

Kalové hospodářství Libereckého kraje Kalové hospodářství Libereckého kraje Realizační program Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje říjen 2005 Zpracovatel: spol. s r.o. / G.m.b.H Objednatel Název : Liberecký kraj Adresa: : U Jezu

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014

PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 PRODUKTOVÝ KATALOG 2014 technologie sušení a skladování zrnin STELA-LAXHUBER GEbR. RUBERG BROCK BIN SKANDIA ELEVATOR JE-MA PFEUFFER HUTCHINSON OBSAH Filozofie 6 Historie 8 Současnost 10 Export 12 Naše

Více

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů

kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů kdopak nám to postaví? Katalog dodavatelů zděných cihelných staveb ze systému Heluz v Čr strana 1 Obsah Kraj Jihočeský Jindřichohradecká stavební s. r. o.... str. 15 Karel Dvořák KODL s. r. o.... str.

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13

Více

Za kolik je permanentka?

Za kolik je permanentka? Za kolik je permanentka? Když jsem si před léty pořídil rybářský lístek a oddělal si své brigádnické hodiny, vyrazil jsem na ryby. Ke kamarádovi, co má chatu u Sázavy. Vyndal jsem si svoje nádobíčko a

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více