ESS 5. European Social Survey. Karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESS 5. European Social Survey. Karty"

Transkript

1 ESS 5 European Social Survey Karty 1

2 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny 2

3 KARTA 2 Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci Nikdy Méně než jednou za měsíc Jednou za měsíc Několikrát za měsíc Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 3

4 KARTA 3 Člověk nemůže být nikdy Většině lidí se dá důvěřovat dost opatrný

5 KARTA 4 Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá

6 KARTA 5 Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat

7 KARTA 8 Vůbec žádná Naprostá důvěra důvěra

8 KARTA 9 Levice Pravice

9 KARTA 10 Naprosto nespokojený(á) Naprosto spokojený(á)

10 KARTA 11 Naprosto špatný Naprosto dobrý

11 KARTA 12 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 11

12 KARTA 14 Politikou České republiky by mělo být: dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady dovolit to některým dovolit to malému počtu nedovolit to nikomu 12

13 KARTA 15 Špatné pro ekonomiku Dobré pro ekonomiku

14 KARTA 16 Narušují kulturu Obohacují kulturu

15 KARTA 17 Horší místo pro život Lepší místo pro život

16 KARTA 18 Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á)

17 KARTA 19 Nikdy Méně než jednou za měsíc Jednou za měsíc Několikrát za měsíc Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 17

18 KARTA 20 Mnohem méně než většina lidí mého věku Méně než většina lidí mého věku Přibližně stejně jako lidé mého věku Více než většina lidí mého věku Mnohem více než většina lidí mého věku 18

19 KARTA 21 Stále nebo téměř stále Poměrně dost často Jen občas Nikdy 19

20 KARTA 23 Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á)

21 KARTA 24 Každý den Častěji než jednou týdně Jednou týdně Nejméně jednou měsíčně Jen o zvláštních svátcích Méně často Nikdy 21

22 KARTA 25 Není to vůbec špatné Trochu špatné Špatné Velmi špatné 22

23 KARTA 26 Není to vůbec pravděpodobné Není to moc pravděpodobné Pravděpodobné Velmi pravděpodobné 23

24 KARTA 27 Velmi dobrou práci Dobrou práci Ani dobrou ani špatnou práci Špatnou práci Velmi špatnou práci 24

25 KARTA 28 Velmi nespokojený(á) Nespokojený(á) Ani nespokojený(á), ani spokojený(á) Spokojen(á) Velmi spokojen(á) 25

26 KARTA 29 S bohatými jedná hůře S chudými jedná hůře S bohatými i chudými jedná stejně 26

27 KARTA 30 S lidmi odlišné rasy nebo etnika než je většina v České republice jedná policie hůř S lidmi stejné rasy nebo etnika jako je většina v České republice jedná policie hůř Se všemi jedná stejně, bez ohledu na rasu nebo etnikum 27

28 KARTA 31 Extrémně neúspěšná Extrémně úspěšná

29 KARTA 32 Extrémně pomalu Extrémně rychle

30 KARTA 33 Vůbec není mojí povinností Naprosto je mojí povinností

31 KARTA 34 Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 31

32 KARTA 35 Nikdy Stále

33 KARTA 36 Velmi dobrou práci Dobrou práci Ani dobrou ani špatnou práci Špatnou práci Velmi špatnou práci 33

34 KARTA 37 Nikdy Stále

35 KARTA 38 U bohatého člověka je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U chudého člověka je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U obou je stejná pravděpodobnost, že budou odsouzeni 35

36 KARTA 39 U člověka jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina lidí v České republice je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U člověka stejné rasy nebo etnické skupiny jako je většina v České republice je větší pravděpodobnost, že bude odsouzen U obou je stejná pravděpodobnost, že budou odsouzeni 36

37 KARTA 40 Nikdy Stále

38 KARTA 41 Rozhodně souhlasím Souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 38

39 KARTA 42 Odnětí svobody Podmíněný trest odnětí svobody Pokuta Veřejně prospěšné práce Nějaký jiný trest 39

40 KARTA měsíce 4-6 měsíců 7-11 měsíců Asi 1 rok Asi 2 roky Asi 3 roky Asi 4 roky Asi 5 let 6-10 let Více než 10 let 40

41 KARTA 44 Nikdy Jednou Dvakrát Třikrát až čtyřikrát Pětkrát a více 41

42 KARTA 45 Manžel(ka) / partner(ka) Syn /dcera (včetně nevlastních a adoptovaných, dětí pěstounské péči a dětí partnera) Rodič, tchán /tchyně, rodič partnera, nevlastní rodič Bratr/sestra (včetně nevlastních, adoptovaných, v pěstounské péči) Ostatní příbuzní Ostatní nepříbuzní 42

43 KARTA 46 Ženatý /vdaná V registrovaném partnerství Žiji (ve společné domácnosti) s partnerem (partnerkou), ale ne v právním svazku Rozvedený /rozvedená, registrované partnerství bylo zrušeno 43

44 KARTA 47 Ženatý /vdaná V registrovaném partnerství Rozvedený /rozvedená, registrované partnerství bylo zrušeno Vdovec /vdova, partner(ka), se kterým(kterou) jsem byl(a) registrován(a), zemřel(a) Svobodný NIKDY ženatý či vdaná, NIKDY v registrovaném partnerství 44

45 KARTA 48 Velké město Předměstí nebo sídlo v bezprostřední blízkosti velkého města Město nebo menší město Vesnice Statek nebo dům na samotě 45

46 KARTA 49 Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) Základní vzdělání (měšťanská škola) Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, atd.) Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ) Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., ) 46

47 KARTA 50 Placená práce tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti Studium ( neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin Nezaměstnaný a aktivně hledající práci Nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně Trvale nemocný či invalidní V důchodu Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 47

48 KARTA 51 Vůbec to nemohu ovlivnit/ nemohl jsem to ovlivnit Mohu/mohl jsem to zcela ovlivnit

49 KARTA 52 Státní nebo místní správa Jiný veřejný sektor (např. školství a zdravotnictví) Státní podnik Soukromá firma Samostatně výdělečně činný Jiné 49

50 KARTA 53 Získal(a) jsem lepší práci Rozhodl(a) jsem se začít podnikat Vypršela mi smlouva Stal(a) jsem se nadbytečným(nou) nebo mě propustili Můj zaměstnavatel zastavil činnost Skončil(a) jsem s podnikáním, zavřeli/prodali jsme rodinný obchod Nemoc nebo invalidita Šel(šla) jsem do důchodu Osobní či rodinné důvody Jiné Nikdy jsem od zaměstnavatele neodešel /neodešla 50

51 KARTA 54 Platy nebo mzdy Příjem ze samostatně výdělečné činnosti kromě zemědělské Příjem ze zemědělské činnosti Důchody Dávky v nezaměstnanosti, odstupné za propuštění Jakékoliv další sociální dávky nebo podpory Příjem z investic, úspor, pojištění nebo majetku Příjem z jiných zdrojů 51

52 KARTA 55 J R C M F S K P D H do 9705 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč a více 52

53 KARTA 56 Žádnou Velmi malou Méně než polovinu Asi polovinu Více jak polovinu Velkou Všechen 53

54 KARTA 57 Se současným příjmem se žije pohodlně Se současným příjmem lze vyjít Se současným příjmem se vychází těžko Se současným příjmem se vychází velice těžko 54

55 KARTA 58 Velmi obtížné Dost obtížné Ani snadné, ani obtížné Dost snadné Velmi snadné 55

56 KARTA 59 Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) Základní vzdělání (měšťanská škola) Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, atd.) Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ) Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., ) 56

57 KARTA 60 Placená práce tj. zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, práce v rodinném podniku, a to i na placené či neplacené dovolené nebo v pracovní neschopnosti Studium ( neplacené zaměstnavatelem) včetně prázdnin Nezaměstnaný a aktivně hledající práci Nezaměstnaný, se záměrem pracovat, ale nehledající práci aktivně Trvale nemocný či invalidní V důchodu Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby 57

58 KARTA 61 Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) Základní vzdělání (měšťanská škola) Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, atd.) Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ) Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., ) 58

59 KARTA 62 Odborná a technická povolání - jako lékař učitel inženýr umělec účetní Vyšší administrativní povolání - jako bankéř řídící pracovník ve velkém podniku vysoký vládní úředník odborový funkcionář Úřednická povolání - jako tajemník úředník vedoucí kanceláře účetní (nižší) Obchodní povolání - jako obchodní manažer majitel obchodu prodavač pojišťovací agent Povolání ve službách -jako majitel restaurace policejní úředník číšník správce domu holič příslušník armády Kvalifikovaný dělník - jako mistr strojní mechanik tiskař nástrojař lisař elektrikář Polokvalifikovaný dělník - jako zedník řidič autobusu dělník v konzervárně tesař plechař pekař Nekvalifikovaný dělník - jako pomocný dělník nosič nekvalifikovaný dělník v továrně Pracující v zemědělství -jako farmář zemědělský dělník řidič traktoru rybář 59

60 KARTA 63 Nedokončené základní vzdělání, neukončený 1. stupeň školní docházky (méně než 5 let) Nedokončené základní vzdělání (5 nebo více let školní docházky, dokončen pouze 1. stupeň ZŠ, SZŠ, ZZŠ, obecná škola) Základní vzdělání (měšťanská škola) Střední vzdělání s výučním listem, Střední vzdělání bez maturity Středoškolské vzdělání bez maturity (závěrečná zkouška) po níž následovalo další studium zakončené závěrečnou zkouškou (učební obory, rekvalifikační studium, studium jazyků, apod.) Vyučení s maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou následované studiem s maturitou (nástavba, kvalifikační pomaturitní studium, atd.) Střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázia) Pomaturitní vzdělání s diplomem: Vyšší odborná škola (DiS), 5. a 6. ročník konzervatoře (absolutorium) Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání (Mgr., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., ) Vědecká výchova, postgraduální vzdělání (Ph.D., Th.D., CSc., ) 60

61 KARTA 64 Odborná a technická povolání - jako lékařka učitelka inženýrka umělec účetní Vyšší administrativní povolání - jako bankéřka řídící pracovnice ve velkém podniku vysoká vládní úřednice odborová funkcionářka Úřednická povolání - jako tajemnice - úřednice vedoucí kanceláře účetní (nižší) Obchodní povolání - jako obchodní manažerka majitelka obchodu prodavačka pojišťovací agentka Povolání ve službách jako majitelka restaurace policejní úřednice číšnice správkyně domu kadeřnice příslušnice armády Kvalifikovaný dělník - jako mistrová strojní mechanička tiskařka nástrojářka lisařka elektrikářka Polokvalifikovaný dělník - jako zedník řidička autobusu dělnice v konzervárně tesařka plechařka pekařla Nekvalifikovaný dělník - jako pomocná dělnice nosička nekvalifikovaná dělnice v továrně Pracující v zemědělství - jako farmářka zemědělská dělnice řidička traktoru rybářka 61

62 KARTA 65 Velmi užitečné Docela užitečné Nepříliš užitečné Neužitečné 62

63 KARTA 66 Všechno Většina Asi polovina Něco Nic 63

64 KARTA 67 Stále Většinu tohoto období Více než polovinu tohoto období Méně než polovinu tohoto období Malou část tohoto období Nikdy 64

65 KARTA 68 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 65

66 KARTA 69 Nikdy nebo téměř nikdy Občas Často Stále nebo téměř stále 66

67 KARTA 70 Vůbec ne Do značné míry

68 KARTA 71 Dohled nad zaměstnanci, např. vedení, instruktáž, koordinace, atd. Práce s lidmi, kteří nejsou zaměstnanci na Vašem pracovišti, např. se zákazníky, klienty, pacienty, studenty, atd. Práce s textem a/nebo čísly, např. čtení, psaní, počítání, práce s počítačem, atd. Práce s hmotnými předměty a materiálem, např. výroba, stavba, konstruktérství, vaření, uklízení, malování, opravy, nakládání, přeprava, atd. Práce se zvířaty a/nebo rostlinami 68

69 KARTA 72 Nikdy Méně než jednou měsíčně Jednou měsíčně Několikrát měsíčně Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 69

70 KARTA 73 Nikdy Méně než jednou měsíčně Jednou měsíčně Několikrát měsíčně Každý týden 70

71 KARTA 74 Ano, o mnoha Ano, o několika Ano, o jednom či dvou Ne, o žádných 71

72 KARTA 76 abych dosáhl(a) uspokojení z toho, co jsem dokázal(a) abych si udržel(a) zaměstnání že moje práce pomáhá ostatním lidem abych dosáhl(a) vyšší mzdy nebo povýšení že náplň mé práce je zajímavá že snažit se o co nejlepší výkon je povinností každého člověka 72

73 KARTA 77 Méně než jeden rok (nad rámec povinné školní docházky) Přibližně rok Přibližně dva roky Přibližně tři roky Přibližně čtyři až pět roků Přibližně šest až sedm roků Přibližně osm až devět roků Deset let a více (nad rámec povinné školní docházky) 73

74 KARTA 78 1 den nebo méně 2-6 dní 1-4 týdnů 1-3 měsíců Více než 3 měsíce až 1 rok Více než 1 rok až 2 roky Více než 2 roky až 5 roků Více než 5 roků 74

75 KARTA 79 Není vůbec pravdivý Trochu pravdivý Docela pravdivý Velmi pravdivý 75

76 KARTA 80 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 76

77 KARTA 81 Žádný Velmi malý Menší než polovina Přibližně polovina Větší než polovina Velmi velký Všechny jsou ženy 77

78 KARTA 82 Velice obtížné Velice snadné

79 KARTA 83 Zanedbatelný nebo žádný vliv Malý vliv Docela velký vliv Značný vliv 79

80 KARTA 84 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 80

81 KARTA 85 Nikdy Téměř nikdy Někdy Často Stále 81

82 KARTA 86 Extrémně nespokojený(á) Extrémně spokojený(á)

83 KARTA 87 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 83

84 KARTA 88 Zcela nedůležité Spíše nedůležité Ani nedůležité, ani důležité Spíše důležité Zcela důležité 84

85 KARTA 89 Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 85

86 KARTA 90 Domácí práce zahrnují: Vaření Praní Uklízení Péče o oděvy Nakupování Údržba domu Domácí práce nezahrnují: Péče o děti Péče o jiné osoby, jako seniory či nemocné Volnočasové aktivity 86

87 KARTA 91 Nikdy Méně než jednou měsíčně Jednou měsíčně Několikrát měsíčně Jednou týdně Několikrát týdně Každý den 87

88 KARTA 92 Nikdy Méně než jednou měsíčně Jednou měsíčně Několikrát měsíčně Každý týden 88

89 KARTA 93 Určitě ne Pravděpodobně ne Pravděpodobně ano Určitě ano 89

90 ESS 5 European Social Survey Doplňkové karty 90

91 KARTA A Velmi se mi podobá Podobá se mi Podobá se mi trochu Podobá se mi málo Nepodobá se mi Vůbec se mi nepodobá 91

92 KARTA B Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny 92

93 KARTA C Ani úspěšná, Extrémně Velmi Spíše Spíše Velmi Extrémně ani neúspěšná neúspěšná neúspěšná úspěšná úspěšná úspěšná neúspěšná

94 KARTA D Extrémně pomalu Velmi pomalu Spíše pomalu Ani pomalu, ani Spíše rychle Velmi rychle Extrémně rychle rychle

95 KARTA E Nikdy Skoro nikdy Výjimečně Příležitostně Někdy Z poloviny Dost často Často Velmi často Skoro stále Stále 95

96 KARTA F Vůbec to není Není to moc Pravděpodobné Velmi pravděpodobné pravděpodobné pravděpodobné

97 KARTA G Velmi neúspěšná Spíše neúspěšná Ani úspěšná, ani Spíše úspěšná Velmi úspěšná neúspěšná

98 KARTA H Velmi Spíše Ani pomalu, Spíše Velmi pomalu pomalu ani rychle rychle rychle

99 KARTA I Téměř nikdy Téměř vždy 10 99

100 KARTA J Velmi nepravděpodobné Velmi pravděpodobné 4 100

101 KARTA K Vůbec Velmi málo Trochu Hodně Velmi hodně 101

102 KARTA L Rozhodně ne Pravděpodobně ne Nejsem si jistý ani jednou možností Pravděpodobně ano Rozhodně ano 102

103 KARTA M Vůbec Velmi málo Trochu Hodně Velmi hodně 103

104 KARTA N Vůbec nejsem přesvědčený(á) Málo přesvědčený(á) Docela přesvědčený Velmi přesvědčený(á) Zcela přesvědčený(á) 104

105 KARTA O Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny, ale ne více než 4 hodiny Více než 4 hodiny, ale ne více než 5 hodiny Více než 5 hodiny, ale ne více než 6 hodiny Více než 6 hodin 105

106 KARTA P Vůbec žádný čas Méně než 15 minut 15 minut až 0,5 hodiny Více než 0,5 hodiny, ale ne více než 45 minut Více než 45 minut, ale ne více než 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny 106

107 KARTA Q Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny, ale ne více než 4 hodiny Více než 4 hodiny, ale ne více než 5 hodiny Více než 5 hodiny, ale ne více než 6 hodiny Více než 6 hodin 107

108 KARTA R Vůbec žádný čas Méně než 15 minut 15 minut až 0,5 hodiny Více než 0,5 hodiny, ale ne více než 45 minut Více než 45 minut, ale ne více než 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny 108

109 KARTA S Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny Více než 3 hodiny, ale ne více než 4 hodiny Více než 4 hodiny, ale ne více než 5 hodiny Více než 5 hodiny, ale ne více než 6 hodiny Více než 6 hodin 109

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent 2 Zaznamenejte

Více

KARTY (1. 8. 12. 2014)

KARTY (1. 8. 12. 2014) KARTY (1. 8. 12. 2014) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA SK.1 strana 3 ČASTO OBČAS JEN VÝJIMEČNĚ NIKDY 1 2 3 4 KARTA SK.2 strana 4

Více

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8.

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8. KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 duben 1998 Chtěli bychom se Vás zeptat na Vaše názory na politickou situaci, zvláště nás zajímá Váš názor na různé politické strany.

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro.

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro. All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5 section_sc SC001_intro Průvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky čtěte respondentovi nahlas.

Více

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice 2011 1 Čestné

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE

Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE Mzdy a podmínky v sociální péči: WICARE cs_cz Webovou verzi průzkumu je možné vyplnit online. Toto je odkaz na webovou verzi průzkumu pro vaši zemi: www.mujplat.cz/wicare 1 Jaká je vaše současná situace

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1)

Dotazník pro matky devatenáctiletých A (Dotazník NT_1) Dotazník číslo: NT_ Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta Masarykovy

Více

Volební program ČSSD 2002

Volební program ČSSD 2002 Volební program ČSSD 2002 www.socdem.cz Titulní stránka programu Matka Jana, 43 let, prodavačka: "Chci, aby se moc nezdražovalo." Máma Jana je pohledná, inteligentní žena. Většinu života musela počítat

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten

Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Vzdělávání podporuje začleňování komunit Ausbildung unterstützt die Integration von Minderheiten Soubor příspěvků projektu Vzdělávání podporuje začleňování komunit s registračním číslem CZ 0327 realizovaném

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP

PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP PŘÍRUČKA NEJEN PRO OZP a jejich zaměstnavatele Příručka pro OZP a jejich zaměstnavatele Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Grafické zpracování: Mgr. Marta Říhová V roce 2013 vydalo

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA KOJETÍNA 2008 Zpracovala: Mgr. Danuše Roučková OBSAH ÚVOD... 2 1. MĚSTO KOJETÍN.... 3 2. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE....... 5 2.1. Počet obyvatel........... 5 2.2. Porodnost

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Dotazník PARO verze 25-27

Dotazník PARO verze 25-27 Partnerství... 2 Vznik stávajícího partnerství... 3 Charakteristiky stávajícího partnerství... 5 Následující blok otázek se bude týkat vzniku Vašeho minulého partnerství.... 7 Charakteristiky minulého

Více