NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS"

Transkript

1 NEFLT NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS Číslo výzvy: Číslo a název oblasti podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: 31 (IPo Oblast 2.4, výzva 31_1.kolo) Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě MŠMT Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem; kontaktní osoba: Doc. Natalia F. Orlova, CSc. Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT CZ.1.07/2.4.00/

2 Obsah STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU...2 PARTNEŘI PROJEKTU...2 Partner bez finančního příspěvku:...2 Partner s finančním příspěvkem:...2 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE PROJEKTU...2 CÍLE PROJEKTU...3 Dílčí cíle...3 Výstupy projektu:...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 KLÍČOVÉ AKTIVITY Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - vznik sítě Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání projekt analýzy současného stavu Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

3 STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a neprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra. PARTNEŘI PROJEKTU Partner bez finančního příspěvku: - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec (kontaktní osoba: Mgr. Eva Píšová, - Educa Team s.r.o., Ústí nad Labem (kontaktní osoba: Daniel Backa, - LLS Link LanguageSchool, s.r.o., Roudnice nad Labem (kontaktní osoba: Michaela Škvárová, - H&H LanguageAgency, s.r.o., Ústí nad Labem (kontaktní osoba: Mgr. Jakub Hejk, Partner s finančním příspěvkem: - Univerzita Hradec Králové (kontaktní osoba: PhDr. Jan Comorek, Ph.D., - Masarykova univerzita (kontaktní osoba: Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., - Ostravská univerzita v Ostravě (kontaktní osoba: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D., Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D., prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D., PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE PROJEKTU

4 CÍLE PROJEKTU Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Konkrétně se jedná o prohloubení vazeb mezi veřejnými vysokými školami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků (jakožto vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) a transfer znalostí a výsledků VaV mezi podnikatelský sektor, tj. jazykové školy/centra a mezi veřejný a neziskový sektor, tj. státní školská pracoviště (ve všech stupních vzdělávání včetně vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku) a nestátní vzdělávací instituce jako např. Domy dětí a mládeže zvláště v návaznosti na reformu školství a současné globalizační tendence. Dílčí cíle - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání: vznik sítě/projekt analýzy současného stavu - podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání formou komunikačních interaktivních platforem spolu s veřejným sektorem/spolu s privátním sektorem - vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor - metodické centrum Výstupy projektu: 1) Podpořené osoby zasíťované v rámci NEFLT 2) Navštívené či vytvořené semináře/workshopy/přednášky/konference/stáže/komunikační platformy 3) Odborné materiály (odborné sborníky a další studijní materiály) 4) Metodická centra - kontaktní místa pro veřejnost a podnikatelský sektor V moderní globalizované době je velmi nutné vytvářet kooperující konzorcia organizací, která umožňují sjednocení v zásadních otázkách a transfer pozitivních zkušeností, tak aby každá instituce sítě byla konkurenceschopnější v širším (i nandárodním měřítku). Tato potřeba se ukázala již v přípravné fázi projektu, kdy partnerství bylo smluvně podchyceno na úrovni terciárního vzdělávání téměř se všemi institucemi, které se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků zabývají. (Některé další instituce budou na základě jednání zařazeny při případné realizaci - např. Technická univerzita v Liberci). Mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků v současné době zasíťování prakticky neexistuje a napojení na aplikační sféru je malé a pouze výběrové. Jedná se zvláště o vazby na školská zařízení v ČR, ale chybí propojení s dalšími vzdělavateli cizích jazyků. Potenciální partneři sítě se mohou rekrutovat z nejrůznějších oblastí, stejně tak studenti relevantních oborů po absolvování míří i na jiná pracovní místa, než jak byl studijní program nastaven. 3

5 Cílem projektu je zjistit aktuální stav a přizpůsobit v maximální míře výuku těmto trendům. Dále se jako podstatné ukazuje (zvláště v dlouhodobém horizontu), že vysoké školy mohou a tedy i mají poskytovat další metodickou pomoc všem z praxe. Forma councellingu (či tutoringu) je v zahraničí již běžnou záležitostí a zajišťuje provázání terciárního vzdělávání s praxí. Splněním dílčích cílů, tedy 1) vytvoření sítě, 2) analýzy současného stavu, 3) transferu pozitivních zkušeností na bázi odborných workshopů a jiných odborných komunikačních platforem mezi institucemi terciárního vzdělávání, 4) spolu s veřejným sektorem, 5) spolu s privátním sektorem a za 6) vlastním vznikem metodického centra, dojde k zásadní proměně situace mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků a učiteli samotnými, která přinese možnosti sebevzdělávání, dovzdělávání, možnost inovace a aplikace výsledků VaV v praxi a možnost zasíťování jako takovou. CÍLOVÁ SKUPINA 1. Akademičtí pracovníci - osoby zabývající se VaV v rámci problematiky profesní přípravy budoucích učitelů cizích jazyků. Jedná se o velmi heterogenní skupinu osob, zahrnující odborníky s literárním zaměřením, lingvisty, didaktiky a další. 2. Další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním - vedoucí studentských praxí, pracovníci podílející se na spolupráci s akademickým sektorem. (Jedná se o zástupce aplikační sféry, kteří jsou již v současné době v aktivním kontaktu s terciárním vzděláváním a zajišťují popularizaci VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků, zároveň však jsou neocenitelným zdrojem aktuálních informací z edukační praxe - zvláště v souvislosti reformy školství a moderních globalizačních tendencí.) 4

6 KLÍČOVÉ AKTIVITY 01 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - vznik sítě První fází projektu je prohloubení vztahů mezi veřejnými vysokými školami, respektive mezi fakultami/katedrami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků utvořením sítě NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers). Cílem sítě je propojit: veřejné vysoké školy, respektive vzdělavatele budoucích učitelů cizích jazyků + studenty relevantních oborů + mateřské školy s jazykovými třídami + Domy dětí a mládeže a další mimoškolská pracoviště nabízející výuku cizích jazyků + základní školy + střední školy (a to ve spektru od středních odborných učilišť po (víceletá) gymnázia) + jazykové školy a jazyková centra (včetně zajišťovatelů aktivit sezónních jazykových táborů) + firemní jazykové vzdělavatele a další vzdělavatele dospělých + Univerzity třetího věku a další vzdělavatele seniorů (Domovy důchodců, seniorské kluby, ). Výstup klíčové aktivity 01: - iniciace sítě vzdělavatelů budoucích učitelů cizích jazyků a její aktivizace - iniciace sítě vzdělavatelů budoucích učitelů cizích jazyků rozšířená o zástupce z aplikační sféry a její aktivizace - nástroje k možnému dalšímu rozšíření a rozšiřování sítě - transfer pozitivních znalostí a zkušeností - odborná konzultační platforma - odborná stáž tuzemská (celkem bude zrealizováno 50 sedmidenních tuzemských stáží; cílovou skupinou pro tyto stáže jsou především akademičtí pracovníci, stáž bude zrealizována v instituci partnerů či v instituci nově zasíťované, cílem stáže je vzhled do problematiky vzdělávání budoucích učitelů navázaný na konkrétní tematické zaměření dané osoby, předpokládá se celkem 10 MU/UHK/OU + 20 UJEP.) - odborná stáž zahraniční (celkem bude zrealizováno 25 desetidenních zahraničních stáží; cílovou skupinou pro tyto stáže jsou především akademičtí pracovníci, stáž bude zrealizována v instituci partnerů či v instituci nově zasíťované, cílem stáže je transfer zkušeností a znalostí s VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků a s problematikou edukační praxe tak, jak je řešena v zahraničí, předpokládá se 5 MU/OU/UHK + 10 UJEP.) 5

7 - Dále bude zrealizováno celkem 20 zahraničních a 40 tuzemských výjezdů manažerem projektu pro vnější vztahy a metodikem vědy a výzkumu. Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (popřípadě nově zasíťovaní). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo manažer projektu pro vnější vztahy a koordinátor aktivity 1. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory. 6

8 02 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání projekt analýzy současného stavu Společný projekt analýzy současného stavu: 1) Evaluace stávajících studijních programů v návaznosti na potřeby praxe (zejména v souvislosti s reformou školství) 2) Analýza pracovního zařazení absolventů relevantních studijních programů 3) Míra absolventů učitelských oborů ve školských zařízeních a příčiny odchodu kvalifikovaných pracovníků z praxe 4) Uplatnitelnost studentů učitelských oborů s aprobací cizí jazyky (zvláště uplatnitelnost bakalářů) 5) Potřeby praxe v kontextu reforem a globalizačních tendencí- nástroje dovzdělávání Výstup klíčové aktivity 02: - analýza v předem vytyčených pěti rovinách (tyto roviny mohou být na základě předvýzkumu změněny a aktualizovány) - evaluace analýzy formou odborného materiálu (základ pro další pedagogický výzkum) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři s finančním příspěvkem). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 2. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Mediátor (250 hodin celkem; 100 UJEP + 50 MU, 50 OU, 50 UHK) - Tvůrce (podklady k analýze + výsledky: 1000 h celkem: UJEP 400 h MU, 200 OU, 200 UHK) - Hodnotitel analýza (celkem 625 h, UJEP MU, 125 OU, 125 UHK) 7

9 03 Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce Realizace odborných seminářů/workshopů/konferencí s dlouhodobě využitelnými výstupy (odborné sborníky a další studijní materiály). - Školní vzdělávací program/rámcový vzdělávací program a další (reforma školství) - Alternativní a soukromé školství - pozitiva a negativa - Moderní vyučovací metody a technologie (nástroje metodické odborné pomoci) - Státní maturita - cizí jazyk (poslech, čtení, ústní projev, psaní) - Globalizace a cizí jazyky - multikulturalita, multireligiosita - Celoživotního vzdělávání cizích jazyků a vzdělávání dospělých a seniorů - a další Výstup klíčové aktivity 03: - 24 odborných workshopů/besed/konferencí á 8 hodin (UJEP: zahraniční lektor 3x, tuzemský lektor 9x; MU, OU, UHK (každý): zahraniční lektor 1x, tuzemský lektor 3x) - účast akademických pracovníků na tuzemských a zahraničních konferencích. (Celkem se předpokládá pro jednotlivé partnery: UJEP jako hlavní řešitel 12 tuzemských, 12 zahraničních konferencí; MU, OU, UHK, každý 4 tuzemské a 4 zahraniční.) - individuální jazykové kurzy pro 24 osob v trvání 12x2h á semestr (UJEP 12 osob, MU, OU, UHK, každý 4 osoby) - odborné kurzy IT (15 kurzů IT UJEP 9 kurzů, MU, OU, UHK, každý 2 kurzy) - měsíční zahraniční stáž (12 celkem, UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři s finančním příspěvkem). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 3. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce:: - Tvůrce studijní materiály: 200h celkem (UJEP 80 h + 40 MU, 40 OU, 40 UHK) - Supervizor vzdělávacích a školících aktivit ČR: 18 osob celkem/1 vzdělávací aktivita = 8 hodin (UJEP 9x8h; MU 3x8h/OU 3x8h/UHK 3x8h) - Supervizor vzdělávacích a školících aktivit zahraniční: 6 osob celkem/1 vzdělávací aktivita = 8 hodin (UJEP 3x8h; MU 1x8h/OU 1x8h/UHK 1x8h) 8

10 04 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a zástupci z praxe. - Aktuální problémy školství v ČR - Alternativní výukové metody v praxi - Žáci/studenti se speciálními potřebami při výuce cizích jazyků (včetně specifických potřeb seniorů) - Školský management a možnosti zahraničních výjezdů/stáží/stipendijních pobytů - Možnosti a nástroje dalšího sebevzdělávání - Burn-out syndrom a možnosti jeho eliminace - První a druhý cizí jazyk (volba, důsledek) - a další Výstup klíčové aktivity 04: - zřízení webového portálu s možností chatového fóra - odborný sborník či jiné odborné studijní materiály (sumarizace řešených a dalších aktuálních témat ) - manuál odborné metodické pomoci - 12 workshopů/besed (UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) - 36 tuzemských stáží a 23 zahraničních stáží (36 celkem 18 UJEP + 6 MU, 6 OU, 6 UHK; 23 celkem 14 UJEP + 3 MU, 3 OU, 3 UHK) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři bez finančního příspěvku zástupci veřejného sektoru). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 4. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Tvůrce: odborný sborník: 12*60h (UJEP 6*60), manuál odborné pomoci: 100h (UJEP 40h); MU, OU, UHK: Tvůrce (odborný sborník: 2*60h, manuál odborné pomoci: 20h) - Editor (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Recenzent odborné sborníky (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Supervizor komunikačních platforem 12 osob celkem/1 aktivita = 5 hodin (UJEP 6x5h; MU 2x5h, OU 2x5h, UHK 2x5h) 9

11 05 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a podnikateli (majiteli jazykových agentur a center). - Věkově/rasově/národnostně heterogenní skupina studentů cizího jazyka - Výuka - jeden na jednoho - Profesně orientovaná výuka cizího jazyka (ESP English for Specific Purposes, Business English, Geschäftsdeutsch,...) - Výuka zaměřená na konkrétní jazykovou dovednost (poslech, ústní projev, čtení, psaní) - Příprava na mezinárodní zkoušky/certifikáty - Pomaturitní studium - a další Výstup klíčové aktivity 05: - 12 neformálních setkání/workshopů/besed (UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) - 24 tuzemských a 12 zahraničních stáží vybraných akademických pracovníků, studentů VŠ (24 celkem 12 UJEP + 4 MU, 4 OU, 4 UHK; 12 celkem 6 UJEP + 2 MU, 2 OU, 2 UHK) - odborný sborník/odborné studijní materiály - manuál odborné pomoci (příručka rad vzniklých z aktuálních potřeb a problémů praxe). Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři bez finančního příspěvku zástupci podnikatelského sektoru). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 5. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Tvůrce: odborný sborník: 12*60h (UJEP 6*60), manuál odborné pomoci: 100h (UJEP 40h); MU, OU, UHK: Tvůrce (odborný sborník: 2*60h, manuál odborné pomoci: 20h) - Editor (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Recenzent odborné sborníky (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Supervizor komunikačních platforem 12 osob celkem/1 aktivita = 5 hodin (UJEP 6x5h; MU 2x5h, OU 2x5h, UHK 2x5h) 10

12 06 Vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor Vznik kontaktních míst, metodických center - činnost nazvaná councelling či tutoring je v zahraničí běžnou součástí univerzitních pracovišť. Tato poradenská aktivita směřuje v prvé řadě na studenty na praxích a čerstvé absolventy, ale je nutné se věnovat i poradenství k lektorům jazykových škol/center, k učitelům z praxe, kteří hledají možnosti vlastního dovzdělávání se a rozvoje svých kompetencí, asistentům v pedagogické praxi, kteří jsou součástí vyučovacího procesu jedince se specifickými vzdělávacími potřebami, lektorům v kurzech pro dospělé, či seniory, a mnohým dalším. Díky metodickým centrům bude zajištěno trvalé propojení studentů relevantních oborů, absolventů, učitelů a lektorů z praxe s odborným, vědecko-výzkumným prostředím, a tedy s aktuálním děním na poli VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků a jejich následné (pravidelné) dovzdělávání v rámci edukační praxe. Výstup klíčové aktivity 06: - metodické centrum Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě. Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 6. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Pracovník metodického centra (úvazek 100% *4 každá univerzita vytvoří právě jedno pracovní místo metodika) 11

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 2. 12. 2014 Úvodní plenární sekce INOVACE 2014 1 SPINNET Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014, udržitelnost

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Ostrava, 7. 8. 6. 2012

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Ostrava, 7. 8. 6. 2012 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Ostrava, 7. 8. 6. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Cílem projektu

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více