V. Číslo školního časopisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Číslo školního časopisu"

Transkript

1 V. Číslo školního časopisu

2 1 ÚVODEM Moţná to znáte. Čirou náhodou začnete něco dělat a zjistíte, ţe Vám to docela jde!! A tak pokračujete. Vymýšlíte, jak TO vylepšit, přichází nové nápady a... zase se Vám daří! OK, chtělo by to posilu. Seskupíte kolem sebe další nadšené a kreativní lidi a věc se posouvá dál. Ted by to chtělo nějakou výzvu... třeba porovnat síly v tom, co dělám s někým jiným. A výzva je tu soutěţ. Super! V tu chvíli uţ nejste sám, je tu celý tým. Všichni souhlasí jdeme do toho ale musí makat! Nápady se jen hrnou, práce se daří. Uspějeme? Podařilo se! Poráţíme i ty, kteří se naší věcí věnují léta my jen několik měsíců a uţ stojíme na stupních vítězů...!!! Je to sen? NE. Celou dobu čtete o našem časopise. Tak, jak jej teď drţíte v ruce, jej pro Vás vytvořila parta skvělých lidí, kteří si kradou chvilky ze svého volného času a dělají ho pro Vás čtenáře, abyste se pobavili. Je za tím spousta práce, ale hlavně zábava a... úspěch. Po vydání pouhých 4 čísel časopisu jsme v celorepublikové soutěţi O nejlepší časopis v krajském kole vybojovali 2. místo!!! Za sebou jsme nechali časopisy existující jiţ několik let. Celému tvůrčímu týmu patří velké díky! Jeho zásluhou jsme si mohli vychutnat ten skvělý pocit, kdyţ při vyhlášení soutěţe zazářilo na plátně jméno naší školy a našeho časopisu. Chceme časopis zase o něco vylepšit a doufáme, ţe i v tomto čísle se nám to podařilo. Pokud byste nám chtěli pomoci, přijďte mezi nás jinak nám alespoň drţte palce! OBSAH Strana 1. Redakční Úvodem rada: Daniel 2. Maturity Krumpoch G2M, 3. Adaptační Jan Ševčík kurz G2M, Marie 4. Turistický Vychodilová kurz N2A, 5. Fotoreportáž Michaela Juřicová 6. Rozhovor N2A, Monika 7. Čelisti Podešvová - komiks G2M, 8. Šnek Marková - komiks Barbora G1M, 9. Jazyková Jana Icelová škola KČ4M 10. Jazyková škola Komiks: Jakub Čunek 11. Krátké zprávy N2B 12. Soutěže Grafická úprava: Filip 13. Soutěž Mede N2B 14. Sport Šéfreda 15. Seznamka ÚVOD

3 2 Slovo skloňované ve všech pádech. Záleţitost, která se stále mění, vyvíjí a je pro všechny stále jedno překvapení. Přesto ale naše škola její první ročník excelentně zvládla. V prvním termínu sloţila státní maturitu spousta studentů, ale přesto si někteří z nich museli zkoušku zopakovat v zářijovém termínu. Na naši školu si přišli maturitu v září opravit neúspěšní studenti ze všech středních škol regionu Valašského Meziříčí. Celému týmu, který se podílel na organizaci tohoto zářijového termínu patří velké díky a uznání z velkého nasazení, se kterým skvěle celou akci dotáhli do zdárného konce. Potvrzují to slova paní zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Jarmily Tyšerové, která nás informovala o tom, ţe škola je velice spokojená s výsledky maturit. Také nám sdělila, ţe v našem typu škol byli naši ţáci o 12% úspěšnější, neţ je celorepublikový průměr těchto škol. A jak obstáli studenti ISŠ-COP v rámci celorepublikového měřítka? Na výbornou! Úspěšnost sloţených maturit v celé republice je 85,6%. Studenti naší školy dosáhli 85,7%. Jan Ševčík, G2M Daniel Krumpoch, G2M STALO SE

4 3 Ve dnech září se konal adaptační kurz. Kurz byl rozdělen na dva turnusy. Kaţdý z nich naplnily 3 třídy prvních ročníků. Co bylo cílem adapťáku? Na tomto třídenním pobytu jsme se my ţáci prvních ročníků měli moţnost seznámit se svými spoluţáky, našimi třídními učiteli a mistry odborného výcviku. Pro nikoho z nás není lehké přejít ze základní školy na střední školu a poznávat nové učitele a spoluţáky. Někteří z nás si zvyknou rychleji, jiní pomaleji. Některým pomůţe právě adaptační kurz. Je pak snazší vytvořit dobrý kolektiv, se kterým pak budu rád/a trávit další roky ve škole. A kde se to vše odehrálo? V krásném prostředí střediska Ondráš v Rajnochovicích a jeho okolí. První den - po seznámení s ubytováním a okolním prostředím jsme se vydali na túru. Cílem byl Tesák. Nejdřív jsme museli vyšlapat větší kopec. Všichni byli rádi, kdyţ jsme ho zdolali, ale to jsme ještě nevěděli, co nás potom čeká. Chvilku byla cesta pohodová, ale najednou se změnila v akční terénní. Nakonec jsme došli k hospůdce, kde jsme se mohli občerstvit. Druhý den - byl spíše v závodním duchu. Jednalo se o celodenní olympijské hry. Kaţdá ze tří tříd se rozdělila do druţstev a ta pak soutěţila za vylosovanou zemi. Kaţdé druţstvo reprezentovala vlajka, kterou jsme si nakreslili na tvář. Disciplíny byly zábavné, ale objevily se i náročnější na přemýšlení - např. stavba z papírových A4, testy z různých předmětů aj., dále pak přetahování lanem, hod vajíčkem. Večer nastalo vyhodnocování. Vítězným týmem se stalo Německo. Třetí neboli poslední den - si hlavně ţáci balili svoje věci, uklízelo se a většina se těšila domů na teplou sprchu a další věci. Myslím si, ţe adaptační kurz se velice povedl. Mnozí z nás by ho ještě rádi vrátili zpět. Adaptační kurz svůj cíl splnil. Barbora Marková, G1M STALO SE

5 Turisťák v Rajnochovicích jsme zvládli 4 Ve dnech září 2011 vyrazilo téměř 80 studentů třetích ročníků na tradiční turistický kurz do rekreačního střediska Ondráš v Rajnochovicích. Během čtyřdenní akce měli studenti moţnost pestrého sportovního vyţití. Ve středu jsme připravili olympiádu v netradičních disciplínách - šest druţstev jednotlivých tříd soutěţilo ve vrhu břemenem, střelbě ze vzduchovky, hodu krouţků na cíl, štafetovém přelévání nádob, pétanque a hodu granátem na cíl. A kdyţ nás na chvilku zaskočilo počasí, dokázali jsme vymyslet vědomostní test, ve kterém nás nejvíce překvapil fakt, ţe ani jedno druţstvo nedokázalo vyjmenovat například disciplíny atletického desetiboje. Olympiádu nakonec vyhrálo druţstvo třídy S3M před kombinovaným týmem G3M s CHE3M. V průběhu týdne jsme zvládli i dva turistické výšlapy na Tesák a Vičanov. K dispozici jsme měli také 10 kol, na kterých denně druţstvo cyklistů pod vedením učitele odborného výcviku Vlastimila Vlčka ochutnalo náročné okolní kopce. Po dobu celé akce nám hořel táborák, u kterého po většinu dne studenti našli útočiště. Sportovním vrcholem byly turnaje ve fotbale, nohejbale a stolním tenise. Stravu nám po celou dobu pobytu připravovali studenti ISŠ-COP oboru Kuchař pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Martiny Caisbergerové. Kuchařská četa byla skvěle sehraná a jejich výkony ocenili všichni účastníci. Jídlo bylo vynikající, takţe na své si přišel kaţdý gurmán. Po zdravotní stránce jsme řešili pouze drobnosti jako odřeniny či píchance od včel. Chování drtivé většiny ţáků bylo velmi dobré. Bohuţel, i v tomto kolektivu se našli jedinci, kteří nepochopili smysl akce a o nabízené aktivity neměli zájem. Naštěstí jich bylo málo. Celou akci můţeme hodnotit kladně a všichni aktivní studenti dostanou za tento kurz také hodnocení v rámci tělesné výchovy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za náročnou týdenní práci: Ing. Petře Tomečkové, Bc. Martině Caisbergerové, Mgr. Milanu Románkovi, Vlastimilu Vlčkovi, Miroslavu Chrenkovi a Václavu Brňovjákovi. Mgr. Vladimír Štěpán STALO SE

6 5 Fotoreportáţ Všechno nejlepší k narozeninám. Chrrrrrr rrr V naší škole je občas něco naopak. Co chceš? Učím se! Hele, neztratili jsme se náhodou? AKTUÁLNĚ

7 ROZHOVOR S 6 V tomto čísle školního časopisu se to jen hemţí novinkami. Tato je jedna z nich. Chtěli bychom Vám na stránkách našeho časopisu přinášet rozhovor s osobnostmi naší školy a jako první se Vám (v trochu jiném světle) představí pan ředitel Mgr. Petr Pavlůsek. Měl jste stanovené nějaké konkrétní cíle, kterých jste po nástupu do funkce ředitele školy chtěl dosáhnou? A splnil jste je? Ano, měl a mám. Chtěl jsem si opět dosáhnout na špičky svých chodidel. Musím přiznat, ţe díky své sedavé práci se mi tohoto cíle nepodařilo dosáhnout. Slibuji ale, ţe na tom budu usilovně pracovat. Jak byste zatím zhodnotil spolupráci mezi Vaší osobou, paní zástupkyní a ostatními kantory? Se svou zástupkyní, ale i se všemi ostatními vycházím velmi dobře, zvláště po ránu, kdy společně vycházíme do prvního patra. Z čeho máte největší radost a kde si naopak myslíte, že má naše škola ještě rezervy? Radost mám, kdyţ se kaţdé ráno probudím a stále mě něco bolí. To mě ubezpečí, ţe ještě stále ţiju. Rezerv má naše škola spoustu, minimálně čtyři. V kaţdém sluţebním autě jednu. Jak se vám prozatím jeví třídy v novém školním roce? Třídy jsou útulné, některé nově vymalované. Jen doufám, ţe se po setmění nebudou zjevovat strašidla. Z těch mám od dětství hrůzu. Rýsuje se spolupráce s nějakými novými subjekty v rámci odborné praxe studentů? Ač jsem absolventem gymnázia, kaţdý večer stojím u rýsovacího prkna. Zrovna včera se mi podařil můj největší úspěch podařilo se mi narýsovat hexakubickokvadratický jehlan, postavený na špici spirálovitě zakřivené roviny delta. Máte nějaká přání v souvislosti se školou? Rád bych, aby si mě čert neodnesl v pytli do pekla. Pod stromeček bych chtěl dostat nové kolo, ponoţky a papuče ale teď nevím, jestli jsou to přání, která souvisí se školou. Jste spokojen s chováním žáků? Ano, jsem. Někteří uţ dokonce umí pozdravit. Co se za Vašeho působení ve škole změnilo? Přibylo mi pár šedivých vlasů, přesněji vousů, protoţe o vlasech se na mé hlavě nedá mluvit. Jaké jsou Vaše plány se školou do budoucna? Jediné, co nám ještě chybí, je vystavět na střeše tělocvičny helioport. Tak se v budoucnu movitější studenti nebudou vymlouvat, ţe nemají kde přistávat. P. S.: Ti z vás, kteří čekali seriózní odpovědi, si musí otevřít jiná periodika, neţ je školní časopis. Přeji Vám kaţdý den školu plnou úsměvů. Za odpovědi děkuje a spoustu splněných snů, přání a plánů přeje Jana Icelová, KČ4M ROZHOVOR

8 7 KOMIKS

9 KOMIKS 8

10 9 Jiţ léta je nedílnou součástí Integrované střední školy také Státní jazyková škola. Nejeden ţák naší Integry pokračoval po sloţení maturitní zkoušky studiem cizího jazyka právě zde. Jazyková škola nabízí dva druhy studií - pomaturitní studium a kurzy pro veřejnost, a to v anglickém, německém, francouzském, ruském, španělském, italském a nově také v čínském jazyce. Po ukončení studia máte moţnost získat certifikát, který oficiálně potvrzuje Vaši jazykovou úroveň. Tento certifikát Vám můţe pomoci při hledání lepší či nové práce. Jelikoţ tento rok navštěvujeme poslední ročník denního studia a na jaře budeme prověřeni maturitní zkouškou, zajímalo nás, jaké nám jazykovka nabízí moţnosti. Navštívili jsme paní zástupkyni pro Jazykovou školu Mgr. Ivanu Nováčkovou a ta nám vše ohledně pomaturitního studia vysvětlila. Pomaturitní studium je určeno pro ty, kteří prospěli u maturitní zkoušky, ale nebyli přijati na vysoké školy. Výhodou tohoto studia je, ţe pouhými 4 hodinami učení denně, coţ za rok dělá 800 vyučovacích hodin, nepromarníte rok čekání na další přijímačky. Naopak. V příjemném prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a rodilých mluvčích se dokonce můţete po roce studia přihlásit k různým jazykovým zkouškám. Cena školného - tedy pomaturitního kurzu na jeden rok - činí Kč. Lze ho také splácet ve 3 a více splátkách. Kurzy pro veřejnost jsou určeny pro ty, kteří se chtějí v jazyce nejen zdokonalit, ale i se ho naučit. Tyto kurzy začínají v odpoledních hodinách a trvají aţ do večerních hodin. Více se o pestré škále nabízených kurzů dočtete a mnoho dalších informací získáte na internetových stránkách www. isscopvm.cz. AKTUÁLNĚ

11 Na chodbách jazykové školy můţete často potkat různé exoticky vyhlíţející osoby. Jednou z nich je rodilá mluvčí pocházející aţ z daleké střední Ameriky, která tento rok nově vyučuje v jazykové škole. Oslovili jsme ji a zde je několik otázek, které jsme ji poloţili: 10 Hello, we are from the school magazine Report. Can we ask you some questions? Hello, yes, of course. What s your name? Leslie D Vaculin. Where are you from? I m from Guatemala. What do you teach in our school? English conversation and Spanish. How long have you been in the Czech Republic? Two months and a half. How did you hear about our school? Through my father-in-law. How do you like our country and our town? I love it. It's a beautiful country. How long do you want to stay here? I don't know. Forever. We wish you good luck! Thank you for the interview! Marie Vychodilová, N2A Michaela Juřicová, N2A AKTUÁLNĚ

12 11 Krátké zprávy ISŠ-COP jiţ potřetí hledá restauraci přátelskou k rodině V listopadu 2011 probíhá jiţ 3. ročník projektu Zdravé město - Restaurace přátelská k rodině, na kterém se budou podílet vedle valašskomeziříčských restaurací také ţáci gastronomických oborů Integrované střední školy - Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí. Studenti navštíví zúčastněné podniky, ve kterých budou posuzovat předem stanovená kritéria, jako např. dodrţování hygienických zásad při podávání pokrmů a nápojů, dětský koutek, dětské menu, kouření v restauraci. Cílem je vyzdvihnout restaurace splňující podmínky. Naše škola zabodovala ve stolním tenise! Druţstvo ISŠ-COP ve sloţení Radek Juráň (ze třídy E4M), David Pšenica (ze třídy M1) a Patrik Janovský (ze třídy S3) postoupilo po výhře v okresním kole do kola krajského, které se konalo dne v Kunovicích u Uherského Hradiště. V konkurenci ostatních se hoši neztratili a přivezli pro naši školu bronzovou medaili. ISŠ-COP hostila studenty z Dopravní akademie v Ţilině Ţáci z Dopravní akademie Ţilina se pod vedením učitelů odborného výcviku Milana Hrušky a Tomáše Křenka zúčastnili ve dnech října 2011 odborné zahraniční stáţe na naší škole. Ţáci ze Slovenska pracovali pod vedením našich učitelů odborného výcviku na odborných pracovištích specializovaných na výuku pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky, jeţ jsou všeobecně nazývány jako prvky automatizace a v poslední době jsou také velmi ţádané našimi sociálními partnery z řad podniků a firem. Přírodovědný klokan 2011/2012 Dne na naší škole proběhla soutěţ Přírodovědný klokan v kategorii Junior určené pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Ţáci měli za úkol ve 40 minutách vybrat správné odpovědi na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. A to bez kalkulačky a tabulek. Do soutěţe se přihlásilo 16 dobrovolníků. V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování Dne se v aule ISŠ-COP konala V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování. V tomto roce byla konference zaměřena na specifika projevů asociálního chování - domácí násilí a sebepoškozování a jejich následné řešení. Program byl rozdělen do tří bloků, první z nich se zaměřoval na domácí násilí z pohledu intervenčního centra a policie České republiky, vysvětloval specifika domácího násilí a následnou práci s oběťmi. Druhý blok se vztahoval ke specifickým projevům chování se zaměřením na sebepoškozování, deprese a následné ukázky kazuistik. V závěrečném bloku zazněla krátká prezentace o moţném dotazníkovém šetření socioklimatu. AKTUÁLNĚ

13 12 Maluješ?... právě pro Tebe je vyhlášena soutěţ Jednotlivci ale i týmy mají moţnost se zúčastnit soutěţe, na základě které se nejlepší návrh kresby objeví na zdi u schodiště v atriu naší školy. Soutěţ jiţ odstartovala a končí v prosinci Tak neváhej a přines vlastní kresbu na papíře A4 (namalovanou na šířku) p. Ing. Pobucké. Hlasování o nejzdařilejší kresbu bude veřejné, podílet se budou studenti i zaměstnanci školy a vyhodnocení proběhne v březnu Čas neúprosně letí, tak si pospěš! Třeba zrovna Tvůj obraz bude zdobit naši školu!!! v soutěţi o Nejlepší třídu a kolektiv Přibliţně na konci kaţdého měsíce se bude hodnotit nejen výzdoba a celkový estetický vzhled učebny, ale také míra absence a výchovných opatření dané třídy. Detailní informace o bodování ţákům sdělí jejich třídní učitel. Průběţné výsledky všech zúčastněných tříd můţete sledovat v našem časopise, na nástěnce výchovného poradenství v 1. patře hlavní budovy školy a na webových stránkách školy. Komisi pro hodnocení soutěţe tvoří pan ředitel Mgr. Pavlůsek, vychovatelka DM Bc. Nohavicová, zástupce ředitele pro teorii Mgr. Camfrla, zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Hadaš a zástupce ředitele pro výchovu a evaluaci Mgr. Tomanová. Jak jiţ bylo zmíněno, nejlepší třídu a kolektiv čeká na konci školního roku odměna ve finanční podobě, kterou třídy mohou vyuţít pro vlastní potřeby a zábavu. Takto odměněny budou 3 nejlepší třídy: 1. místo Kč 2. místo Kč 3. místo Kč Třída, která získá 4. Místo, obdrţí pochvalu ředitele školy. Třída, která získá 5. místo obdrţí pochvalu třídního učitele. Přejeme všem soutěţícím hodně elánu a tvůrčích nápadů! Jiţ teď se těšíme na proměnu naší školy!!! AKTUÁLNĚ

14 13 9 CO JE VE MNĚ aneb píšu, píšeš, píšeme! Milí čtenáři a především Vy studenti naší školy, bylo zvykem seznamovat Vás na tomto místě našeho časopisu v rubrice KULTURA s nejrůznějšími akcemi, soutěţemi či osobními záţitky z kulturního světa. Rozhodli jsem se tuto tradici malinko pozměnit ve Váš prospěch! Chtěli bychom na této stránce v časopise dát prostor Vám osobně. Jak? Díky této soutěţi, kterou tímto pro všechny z Vás, kteří ještě neměli moţnost se projevit, či ukázat co v sobě mají, slavnostně vyhlašujeme. O co jde? Popusťte uzdu své fantazie a nechte ji rozehrát na papíře. Napište příběh bud svůj vlastní, či někoho jiného, nebo si jej prostě vymyslete a přineste nám jej do redakce. Odborná porota skládající se z řad Vašich spoluţáků-reportérů si jej přečte, ohodnotí a vybere 10 nejlepších prací. Autoři budou odměněni drobnými upomínkovými předměty, ale HLAVNĚ se jejich práce dostane na stránky našeho časopisu!!! A moţná ještě dál... Abychom vám to ulehčili, zde jsou 3 témata pro Váš příběh: 1. Můj nejfantastičtější sen 2. Jak jsem se bál, aţ jsem se (málem) Překvapení, které by nikdo nečekal Ti, kdo raději malují, mají moţnost příběh na jedno z uvedených témat namalovat formou komiksu. Nejlepšího malíře čeká zvláštní odměna!!!! Uzávěrka této soutěţe je (třeba Vás Vánoce inspirují :-)... ) Práce psané na počítači o rozsahu max. jedné A4 odevzdejte šéfredaktorům (viz. poslední strana časopisu). Přejeme hodně zábavy a těšíme se na Vaše příběhy!!! KULTURA

15 14 Fotbalové středoškolské hry v Meziříčí vyhrála ISŠ Valašské Meziříčí Počátek školního roku je také startem sportovních soutěţí středních škol. Jako první přišli ve Valašském Meziříčí na program fotbalisté. V minulých letech pravidelně bojovalo pět týmů, letos se sešla jen tři druţstva. Tři zúčastněná druţstva si to mezi sebou rozdala systémem kaţdý s kaţdým. Nejvyrovnanější výkony předvedli fotbalisté z ISŠ COP Valašské Meziříčí, kteří turnajem prošli bez poráţky. Druhá příčka patřila gymnáziu Valašské Meziříčí, třetí byla stavební průmyslovka taktéţ z Valašského Meziříčí. Vítěz okrskové kola tak postoupil do okresního klání, které se bude hrát opět ve Valašském Meziříčí. SESTAVA ISŠ: Nakládal Radim (CHE3M) Sukhotski Vladimír (S3M), Šimčík Petr (CHE3M), Stodůlka David (CHE3M), Koleček Petr (S3), Kopřiva Luboš (S3M), Hruška Patrik (S3M), Tvrdoň Luboš (G3M), Vedral Jakub (G3M), Karkut Tadeáš (KČ3B), Wojnarovský Matěj (KČ3B), Varyš Andrej (N2B), Kopřiva Vojtěch (N2B), Černý Martin (S2M), Janovský Patrik (S3). Výsledky ISŠ COP VM Gymnázium VM 4:2 (Wojnarovský 2, Šimčík, Karkut), ISŠ COP VM SPŠS VM 2:2 (Karkut, V. Kopřiva), Gymnázium VM SPŠS VM 5:1. Tabulka 1. ISŠ COP VM : Gymnázium VM : SPŠS VM :7 1 Mgr. Vladimír Štěpán SPORT

16 15 Milí čtenáři a čtenářky a především Vy - studenti naší školy (respektive také zaměstnanci). Na tomto místě našeho časopisu přinášíme naprostou novinku. Rádi bychom Vám nabídli možnost vzkázat či oznámit cokoliv komukoliv nebo se také s kýmkoliv seznámit. Zajímají nás Vaše problémy a starosti, ale také radosti nebo to, co Vás třeba potěšilo. V tomto čísle se příliš mnoha inzerátů a vzkazů nedočkáte a tudíž věříme, že v příštím čísle už bude tato strana obohacena také o Vaše příspěvky, které můžete přinést osobně šéfredaktorům časopisu nebo zaslat i anonymně na ovou adresu: Sháním čivavu. Zn: levně. Nabídky pošlete na uvedený . Koupím levně hru na Xbox 360. Malá, snědá, tváře divé, pod plachetkou osoba hledám přítele, za účelem sňatku. Nabídky posílejte na: Myloši, čekala sem tě u automatu jak sme bili domluveni a tys nepřišel. Katka Prodám LCD monitor značky ASUS, uhlopř. neznámá. Cena dohodou. Zájemci pište na Zachránili jste mi život! Tento svět je krutým místem, které nebylo určeno pro mne. Když jsem neviděl světlo na konci tunelu a žádnou naději, dozvěděl jsem se o úspěchu mého oblíbeného časopisu ISŠ Report, který nyní zavedl tuto rubriku, ve které se s Vámi můžu podělit o můj příběh. Konečně mám přátele! Redakční rada: Daniel Krumpoch G2M, Jan Ševčík G2M, Marie Vychodilová N2A, Michaela Juřicová N2A, Monika Podešvová G2M, Marková Barbora G1M, Jana Icelová KČ4M Komiks: Jakub Čunek N2B Grafická úprava: Filip Mede N2B Šéfredaktoři: Mgr. Renáta Chýlková, Mgr. Pavel Holman Jazykové korektury: Mgr. Radka Vavříková GAME OVER

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Let the Music Come to You

Let the Music Come to You Let the Music Come to You Ondřej Hejma, předseda poroty Let the World Come to You Propozice V rámci projektu Statutárního města Ostravy pro zvýšení motivace učení se cizím jazykům 1st International School

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vyplňte svůj dotazník

Vyplňte svůj dotazník 1 z 9 22.10.2007 13:10 Ředitel >>> Vyplnění dotazníku Připomínky Odhlásit Vyplňte svůj dotazník Vyplnění dotazníku není časově omezeno. Dotazník vyjadřuje vaše názory, takže nemůžete odpovědět špatně.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Třída: B4.I (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Zdeněk RŮŽIČKA Místopředseda: Ing. Miroslav ŠIROKÝ

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více