i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují"

Transkript

1

2 II/III Přílohu připravil Vlastimil Poliačik obsah Firmy pociťují nedostatek techniků VI VII Anketa: Odpovídají představitelé jazykových škol VII IX Cizí jazyk často nestačí jen znát IX Osm výmluv, pro které se neučíme jazyky. Jak nejlépe na ně? X XI Nabídky soukromých vysokých škol Září je měsícem, kdy se opět začíná studovat. Na státních vysokých školách jsou přijímací kola už uzavřená a tím je určen i definitivní počet nových uchazečů. Ale ti, kteří se na žádnou státní školu nedostali, nemusejí vůbec zoufat. Alternativou ke státním vysokým školám na konci srpna i v prvních dvou podzimních měsících ještě stále zůstávají soukromé vysoké školy. Nabízejí dny otevřených dveří, na nichž se potencionální student může o škole dozvědět víc A > Zakladatel. Jeden z nejdůležitějších činů Karla IV. bylo bezesporu založení první univerzity ve střední Evropě. Na snímku výřez z fresky z kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejn podrobnějších informací, a vypisují přijímací kola, kdy k přijetí mnohdy postačí doklad o ukončeném středoškolském vzdělání a přijímací pohovor. Eventuálně se píší testy studijních předpokladů nebo jazykových znalostí angličtiny, které však slouží spíš pro posouzení Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz úrovně studenta, a nikoliv jako důvod jeho přijetí či nepřijetí. Přesto výběr soukromé vysoké školy nelze považovat za rozhodnutí z nouze. Jde spíš o možnou variantu, neboť kvalita mnohých soukromých škol za státními nijak nezaostává. Naopak. Řada těchto škol nabízí i specifické a ojedinělé výhody. Školy, které nabízejí více titulů Soukromé vysoké školy zaměřené na ekonomiku, finance a právo rozšiřují nabídku studijních oborů tak, aby měl absolvent co nejkvalitnější předpoklady uspět i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují s některou z uznávaných amerických nebo britských univerzit a student může souběžně získat dva tituly český i ten druhý, uznávaný v anglofonním světě. Tento trend studia s určitými odlišnostmi praktikuje stále větší počet manažersky zaměřených soukromých škol. Například BIBS, kde v kombinované formě studia absolvent nakonec obdrží český titul Bc. i britský BA. Jiným příkladem je Vysoká škola finanční a správní, která pro uchazeče o bakalářské studium poskytuje obory orientované na oblast financí, pojišťovnictví, veřejné správy, podnikového managementu, marketingové komunikace a informatiky. Kromě toho ale VŠFS spolupracuje se City University of Seattle, a proto má student příležitost souběžně v angličtině vystudovat i takzvané Joint Degree B program, který je jakousi kombinací bakalářských programů našich univerzit obohacený o americké akademické vzdělání s ohledem na praktické znalosti mezinárodních firem. Po ukončení bakalářského studia tak student obdrží nejen náš titul Bc., ale i americký titul BSBA. Nejde však jen o získání titulu. Studium Joint Degree B programu přináší i zdokonalení v obchodní angličtině, první krok k proniknutí na globalizující se trh, profil studenta na internetových stránkách americké univerzity a jeho reference. Nezanedbatelným faktem je i doba studia, která se u nás oproti klasickému americkému vzdělání zkracuje ze čtyř na tři roky. Uzávěrka zatím(!) nejbližšího vypsaného kola na bakalářské studium na VŠFS je 31. srpna. Uchazeči o Joint Degree B program musí předložit životopis, motivační dopis a splnit zkoušku v anglickém jazyce. Pro zájemce, kteří by si angličtinu potřebovali zdokonalit, škola vypisuje na září kurz Business English. Obsahuje 32 hodin a stojí 4800 korun. Samotné studium se pohybuje v částce kolem 250 tisíc korun. Školy, které částečně zaručují uplatnění Jinou předností některých soukromých vysokých škol je užší vazba a spolupráce s prosperujícími firmami, institucemi a společnostmi, Jednotlivé školy se ve vzájemné konkurenci snaží potencionálním uchazečům poskytnout široké spektrum výhod jež si mezi absolventy vybírají budoucí zaměstnance. Tyto soukromé školy ve svých vzdělávacích programech také zpravidla akcentují odklon od suché teorie a větší důraz na praktické upotřebení vědomostí. Typickým příkladem je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, která se zaměřuje na kombinaci ekonomické informatiky a právních znalostí a tento rok otevírá obory: Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Nejbližší termín pro den otevřených dveří je 8. září a přijímací kola se konají v průběhu celého měsíce. Bakalářské studium probíhá podle kreditního systému a trvá šest semestrů. Cena za jeden semestr činí 32 tisíc korun, ale pokud by student navázal magisterským studiem, je od sedmého semestru snížena na korun. Finančně výhodnou variantou je studium této školy v Kladně, kde se za semestr platí korun a od sedmého semestru je cena rovněž snížena. VŠMIE se pro svou praktickou orientaci už zavedla jako škola, odkud vycházejí absolventi s téměř stoprocentní šancí na uplatnění. Zcela konkrétně také spolupracuje se společností >>> A studijní obor Vysoké školy finanční a správní Sociologie kompletní nabídku oborů naleznete na www

3 IV/V > Prestiž. Některé soukromé vysoké školy, aby měl jejich absolvent co nejkvalitnější předpoklady uspět i v konkurenci mezinárodního trhu, často spolupracují s některou z uznávaných amerických nebo britských univerzit. Na snímku knihovna prestižní univerzity Kolumbia v Nev Yorku z roku 1895 A Kniha autorů týdeníku The Economist 289 Kč vázaná bez přebalu 288 stran 120 x 185 mm A AspectWorks, která podle dohody nejperspektivnější absolventy zaměstnává. Školy, které otevírají nové obory Především školy na pomezí ekonomiky, práva a humanitních studií otevírají nové obory, jež jsou v dnešní době žádané a atraktivní. Například Metropolitní univerzita Praha orientovaná na mezinárodní teritoriální vztahy kromě bakalářského studia oborů jako Humanitní studia, Mezinárodní obchod, Anglofonní studia, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Průmyslové vlastnictví nebo Veřejná správa letos poprvé otevírá obor Mediální studia. Jedná se o obor (pouze ve formě denního studia!), který kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým společenskovědně zaměřeným vzděláním. Výuka obsahuje studium dějin, různé podoby mezilidské komunikace a další předměty, které mají podpořit základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích komunikačních projevech. Věnuje se také rozboru moderních médií a jejich zpětném vlivu. Absolventi tak mohou najít uplatnění v novinářské práci, v reklamě a v marketingu, v audiovizuálních a internetových médiích. Přitažlivost nově otevřeného oboru zvyšuje i renomé školy, která patří mezi nejstarší a největší soukromé školy v Praze. Studenti tu v rámci programu Erasmus mají možnost studovat jeden nebo dva semestry na zahraniční univerzitě. Jistou výhodou je i skutečnost, že jazykové zkoušky se nemusejí skládat jen v angličtině. Pro Mediální studia je variantou němčina, ale v ostatních oborech je to i francouzština nebo španělština. Školné na MUP činí zhruba 55 tisíc korun za celý akademický rok. Zájemci se opět mohou ještě hlásit. Ve dnech 1. a 19. září se va škole koná den otevřených dveří a uzávěrka posledního přijímacího kola je stanovena až na 26. září. Školy pro ty, kteří stále váhají Je však třeba připomenout, že řada soukromých škol, jež termíny podání přihlášek stanoví do konce srpna, následně vyhlásí další v září, takže i poslední váhavci mají poměrně dost možností, jakou školu si zvolit. Není tajemstvím, že takovým oblíbeným útočištěm je v Praze Univerzita Jana Amose Komenského. Nicméně právě tato škola má už svou tradiční kvalitu, školné v rozmezí 15 tisíc až 25 tisíc je finančně přijatelné a navíc se tu nabízejí přitažlivé obory. Tento rok se pro bakalářské studium otevírají tyto: Vzdělávání dospělých, Speciální Absolventi některých soukromých vysokých škol mají téměř stoprocentní jistotu, že získají zaměstnání Foto profimedia.cz pedagogika vychovatelství, Sociální a masová komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia řízení lidských zdrojů, Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia, Pojišťovnictví, Bezpečnostní studia. Pro studenty, kteří by se chtěli dozvědět více, je den otevřených dveří naplánovaný na 5. a 6. září. Literární akademie ještě stále přijímá Ačkoliv umělecky založené školy jsou státní a počet uchazečů je striktně limitovaný, zájemci o rozvíjení spisovatelského talentu mají stále příležitost. Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého uzavírá podání přihlášek 31. srpna a druhé přijímací kolo se koná 14. září. Talentová zkouška obsahuje dvě části: práce na zadané téma z tvůrčího psaní a publicistiky a následně ověření talentu v komunikaci v médiích. Po písemné části následuje ústní zkouška ve formě pohovoru. Pestrá nabídka Jak vyplývá z uvedených příkladů nabídek pro soukromé vysokoškolské studium, existuje víc než dost a jednotlivé školy se ve vzájemné konkurenci snaží potencionálním uchazečům poskytnout široké spektrum výhod a předností. Je však třeba pečlivě zvážit veškeré aspekty. Nejen studium, ale i výběr školy vyžaduje čas. Ivana Peroutková Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 15 % na A ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU P ijetí bez p ijímacích zkoušek. Uzáv rka p ihlášek Informatika - Ekonomika - Právo Management - Marketing Elektronickou p ihlášku m žete podat na Praha 5 - Vltavská 585/14, Praha 9 - Kytlická 757, Kladno - C. Boudy 1444, Sokolov - 5. kv tna 655, tel.: ,

4 VI/VII A Firmy pociťují nedostatek techniků Absolventi technických oborů se nemusejí bát o budoucnost. Například ČEZ, Škoda Auto, Siemens a řada dalších českých podniků začala hledat absolventy technických škol. Absolventi technických oborů se nemusejí bát o budoucnost. Například ČEZ, Škoda Auto, Siemens a řada dalších českých podniků začala hledat absolventy technických škol. ČEZ chce během deseti let zaměstnat deset tisíc techniků. Tisíce konstruktérů či vývojářů nabírá v příštích osmi letech také Škoda Auto, další stovky techniků chtějí firmy jako ABB nebo Siemens. Zatím se však na technické školy hlásí daleko méně lidí, než by tyto firmy potřebovaly. To by se však mohlo brzy změnit. Podíl absolventů technických oborů se v uplynulých deseti letech snížil na šestnáct procent (v letech 1980 až 1990 byl přitom dvacetiprocentní). Výrazně se zato zvýšilo zastoupení dostudovaných ekonomů, a to na dvacet procent z někdejších třinácti. Na techniku za trest? Proč mladí lidé nechtějí studovat techniku? Dnes je učí učitelé, kteří mají sami k matematice a fyzice odpor. Jestliže vytvoříte u žáků odpor k matematice a fyzice, nemůžete čekat, že z toho budou chtít maturovat. Takoví lidé, co nemají základní matematickou a fyzikální průpravu, jsou pak zcela neadaptibilní pro studium technických oborů, protože nejsou schopni logického uvažování a neznají ani základní přírodní zákony, říká profesor František Hrdlička, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dalším důvodem byly nižší platy technických profesí ve srovnání například s ekonomy či právníky. Mezi lidmi tak převládl pocit, že na technické obory jdou jedinci, kteří se nedostali na humanitní. Že jsou to jen ti, kteří nemohou být právníky, obchodníky, filozofy či doktory. Vznikl názor, že průmysl je přežitek. Dnes však jsou už firmy ochotny techniky zaplatit dobře. Nic jiného jim ani nezbývá, pokud chtějí být nadále úspěšné a konkurenceschopné. V ČEZ mají noví pracovníci nahradit dosluhující kolegy, ale budou potřební i při rozšiřování elektráren. Automobilka Škoda Auto spustila kampaň, kde uvádí, že každý rok vytvoří stovky nových pracovních míst. Zajímá se o specialisty, jako jsou konstruktéři a vývojáři, ti mají automobilce pomoci do roku 2018 zdvojnásobit výrobu. Podle odhadů vycházejících z náborových plánů největších českých zaměstnavatelů v průmyslu bude do roku 2020 potřeba okolo 14 tisíc nových technicky vzdělaných zaměstnanců. O místa se však nebudou ucházet jen Češi. Nespoléháme pouze na český trh a svůj záběr jsme již před pár lety rozšířili i do zahraničí, na Slovensko a do Rumunska, říká Alena Ciprová, personální ředitelka technologické firmy ABB. Foto ČVUT Nábory už na střední škole Dnes jde hlavně o to přesvědčit studenty, aby se o technické obory zajímali. Střední školy mají volné kapacity a nabírají kohokoli, kdo má zájem obor studovat. Proto jednotlivé technologické firmy apelují na mladistvé. V dnešní době je pro nás nadále prvořadé propagovat mezi školáky a jejich rodiči techniku jako velice zajímavý obor s budoucností, podporovat střední technické školy a učiliště v náboru studentů do prvních ročníků, říká Eva Nováková, mluvčí ČEZ. Firmy při shánění nových sil nespoléhají jen na vysoké školy. Přednášejí na základních školách, pomáhají s nábory na středních školách, které i dotují. Několik let úzce spolupracujeme s ČVUT a naši zaměstnanci na půdě školy přednášejí v rámci cyklu odborných přednášek, říká Monika Rousová, personální ředitelka firmy 2N, a dodává, že díky tomu jsou v kontaktu se studenty už během studií. Problém s penězi Třeba ČEZ sice tvrdí, že potřebuje tisíc nových absolventů ročně, 18 tisíc od roku 2010 do roku 2016, ale nic pro to nedělá, míní profesor Hrdlička. Pokud firmy chtějí více absolventů techniky, musí pro to také něco udělat: musí si to zaplatit. Stát totiž nemá na to, aby vyráběl třeba podniku ČEZ dostatek absolventů. ČEZ nám dává jen 200 tisíc ročně. > Slavná kaple aulou. ČVUT převzalo od státu Betlémskou kapli v roce 1987 a vytvořilo z ní svou reprezentativní aulu My máme s ČEZ dobré vztahy, ale uvítali bychom, kdyby ta spolupráce byla ještě hlubší, uvádí Hrdlička. Vysoké školy totiž podle něj mají mít vícezdrojové financování. Stát nás neplatí přímo, my dostáváme jen příspěvek na výchovu studenta, ten ale nestačí na pokrytí nákladů jejich studia. Státní příspěvek činí 35 procent, stále se navíc snižuje, protože se nezvýšil příspěvek na studenta a snižuje se počet financovaných studentů, a to nejen netechnickým školám, ale stejnou měrou i technickým oborům, které mají přitom nedostatek studentů. Proto si musíme opatřovat peníze i jinými způsoby z grantů na vědeckou činnost a spoluprací se soukromými firmami. Na naší vysoké škole tvoří 55 procent rozpočtu peníze z grantů. V zahraničí mají vysoké školy peníze ale hlavně od podniků. Třeba na univerzitě ve Stuttgartu pokryjí z peněz od firem 15 až 20 procent svého rozpočtu. U nás je to deset procent. Když se nám přihlásí více studentů, my je stejně nebudeme mít z čeho financovat, stát nám peníze nepřidá, tvrdí Hrdlička. MPO chce podpořit technické školství Možná se však technickým univerzitám brzy dostane od státu větší podpory než dosud. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž chce podle slov svého ministra Martina Kocourka podpořit technické vysoké školství. Vidí v něm průmyslovou budoucnost země. Konkrétní kroky pomoci zatím ale ministr Kocourek neuvedl. V současnosti podle něho probíhá fáze hledání a diskuze se školami, nicméně na technickém učení bude záležet, jak bude ČR konkurenceschopná. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce výrazně zlepšit situaci v oblasti technického, které je zásadní pro to, abychom dokázali konkurovat těm nejvyspělejším ekonomikám. Budeme chtít podporovat technické školství, protože je to pro náš průmysl naprosto klíčové. O těchto věcech se musíme bavit a diskutovat a v návaznosti na to můžeme hledat konkrétnější řešení, hlavně ve spolupráci s ministerstvem školství. Jsme ve fázi hledání a diskuze, protože samotné vysoké školy si musí situaci mezi sebou ujasnit, prohlásil Kocourek. Malé sepětí s praxí Slabinou současných absolventů technických škol je podle lidí z různých společností malé sepětí s praxí. Na některých fakultách působí lidé, kteří školu vystudovali, zůstali na ní jako asistenti, přednášeli, zkoušeli, publikovali, jezdili na konference, sbírali akademické tituly, ale nikdy nedělali v žádném podniku, s praxí nepřicházejí do styku, jsou odtrženi od reality a o poznatky firemní sféry vlastně ani nestojí, soudí Miroslav Václavík, ředitel společnosti VÚTS a vedoucí katedry mechaniky Technické univerzity Liberec. Vyrůstají tak studenti, kteří by byli použitelní před patnácti lety. Jenže svět už je někde jinde. Měla by být skoro povinnost, aby se student technického oboru zapojoval do podnikových projektů, veškeré semináře a praktické výuky by měly souviset s uplatněním studentů ve firmě, podotýká Jan Rafaj, personální ředitel ostravské společnosti ArcelorMittal. Mnoho podniků spolupracuje s vysokými školami při zadávání a zpracovávání závěrečných diplomových prací. Často ale zjišťují, že školy mají přístroje, jež se v podnicích používaly před dvaceti lety. Některé firmy se snaží svým partnerským školám v tomto směru pomáhat, ale stále to je podle Hrdličky spíše výjimkou. Fondy EU podpoří technické Nadějí pro technické vysoké školy jsou i evropské fondy, které by měly v nejbližších letech podpořit rozvoj technického v Česku stamiliony korun. Už koncem letošního roku by měl být nastartován na celém území republiky kromě Prahy úvodní projekt s objemem kolem 300 milionů korun. Projekt bude zaměřen na další v technických oborech a prioritně v energetice, kde se zřejmě v nejbližší době projeví největší nedostatek odborníků, uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Jirka. Alena Adámková studijní obory Vysoké školy finanční a správní Právo v podnikání Právo ve veřejné správě kompletní nabídku oborů naleznete na www

5 VIII/IX Anketa: Odpovídají představitelé jazykových in stitucí > I. Jaká je současná situace u nás v zájmu o studium jazyků? Mění se jejich žebříček oblíbenosti? > II. Co byste doporučili z hlediska jazykové aktivity studentům, kteří se nedostali na VŠ a chtějí to zkoušet znovu? Vítězslav Bican výkonný ředitel, jazyková škola Channel Crossings I. V posledních letech je zřetelné, že si zájemci o studium cizích jazyků vybírají jazyky netradiční a exotické. Souvislost to má jistě s tím, že angličtina se u určité části populace stala běžným komunikačním jazykem, a tato skupina si svoje jazykové znalosti rozšiřuje o další řeč. Dřívější favorité francouzština, němčina a španělština jsou ale nahrazováni jazyky Dálného východu, jako je čínština a japonština, nebo minoritními jazyky evropskými, například portugalštinou nebo řečtinou. Důvody, které k tomuto posunu vedou, jsou především možnost cestování do těchto oblastí, ale čínštinu někteří studují i z obchodních důvodů. Ze stejného popudu se také hodně studentů vrací k ruštině. I přes tyto změny zůstávají nejvíce navštěvovanými kurzy anglického jazyka, který je univerzálním jazykem současnosti. II. Možností, jak strávit rok po neúspěšných přijímačkách, je nepřeberné množství, ale stále více studentů volí variantu studia nebo stáže v zahraničí. Pro mladého člověka je delší pobyt v cizí zemi velmi praktickou zkušeností. Mnoho personalistů klade důraz právě na to, aby uchazeči o práci měli zkušenosti se studiem nebo prací v zahraničí, běžně od absolventů vyžadují znalost alespoň jednoho světového jazyka na vysoké úrovni. V dřívějších dobách tolik oblíbené pomaturitní studium, které je spojeno spíše s výukou ve školních lavicích než se získáváním praxe, je pouze náhradním řešením, když nevyjde nic jiného. Roční pobyt v cizí zemi je z jazykového hlediska určitě mnohem efektivnější, protože když už se jednou jazyk naučíte, většinou ho nezapomenete a získáte tak benefit na celý život. Jana Kádlíková senior metodička, Jayzková škola Skřivánek I. I nadále se nejvíce vyučuje angličtina, za níž následují francouzština a němčina, zvyšuje se zájem o ruštinu a španělštinu. V době dovolených se ke slovu dostávají pro nás vzácnější jazyky jako řečtina nebo portugalština, samozřejmě ve spojení s letními pobyty v zahraničí. V současné době je velkým trendem exotická japonština nebo čínština, které jsou nejžádanější ve firmách, jejichž vlastník z dané země pochází, nebo ve firmách, které s danými zeměmi obchodují. II. Pokud se zájemci nedostali na VŠ, mají několik možností: nejlépe odjet do zahraničí na jazykový kurz nebo se přihlásit na jednoleté pomaturitní studium jazyků.levnější varianta pak je navštěvovat např. 2x týdně kurz v jazykové škole a k tomu si dokoupit e-learningový kurz a studovat i doma. Ideální je ověřit si své znalosti složením mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, například Pearson Test of English General, nebo Cambridge ESOL. David Dvorský Ředitel, Glossa - škola jazyků I. Jazykem číslo jedna zůstává nadále angličtina. V nabídce naší školy tvoří trvale více než 2/3 kurzů. Zdálo by se, že výuka angličtiny dospělých bude postupně ztrácet význam. Realita je ale jiná. Pro ilustraci stačí pár čísel: Z nedávno publikovaných průzkumů plyne, že 69 procent zaměstnavatelů požaduje při nabídkách práce od uchazečů znalost angličtiny. V životopisech ji však deklaruje pouze 50 procent uchazečů, jen 14 procent z nich je přitom schopno prokázat skutečné komunikační kompetence. To, zda se zaměstnanci dorozumí anglicky, přitom může být pro úspěch zaměstnavatele klíčové. Jazykem číslo dvě je španělština následovaná francouzštinou. Bohužel klesá zájem o němčinu, která ještě před několika lety byla druhým nejžádanějším jazykem. Nedávno jsem se doslechl, že jen v rakouském pohraničí se učí česky ve veřejných školách více dětí než v celé České republice německy. Prostor pro jazykové je tedy u nás stále veliký. II. Dobrým řešením pro takové studenty je jednoletý pomaturitní kurz. Pro čerstvé maturanty umožňuje získat statut studenta se všemi sociálními výhodami. Možnost věnovat celý rok studiu jazyků přitom může být v životě ojedinělá. Glossa škola jazyků nabízí pomaturitní studium s britským certifikátem, které již v ceně zahrnuje mezinárodní jazykovou zkoušku. Šancí pro nové studenty už ale není mnoho, v plánovaných třídách již máme jen několik posledních míst. Cizí řeč často nestačí jen znát V dnešní globální době, nadto v malé zemi, jakou je Česká republika, je znalost cizího jazyka klíčová. Ještě více se to týká manažerů a vedoucích pracovníků, jimž ani akademická znalost jazyka často nestačí. Obchodní komunikace vyžaduje nadstavbu. Každý si musí uvědomit, že stačí krátká doba a jejich schopnost komunikace v cizím jazyce se rapidně zhoršuje. Za několik měsíců se mohou propadnout až o několik úrovní níže. Naštěstí takový propad nemusí být trvalý, protože existuje mnoho způsobů, jak své jazykové schopnosti opět zlepšit, někdy stačí je pouze oprášit. Odstranit ostych V současné době, kdy v Česku působí mnoho zahraničních firem, je poměrně jednoduchou cestou komunikace se zahraničními přáteli nebo kolegy v práci. Ne každý z nás je ale dostatečně smělý, aby se nebál využívat své znalosti získané ve školních lavicích v praxi. Skvělou příležitostí, jak se jazykově rozmluvit, je navštěvování kurzů konverzace pro veřejnost. Rodilý mluvčí volí zajímavá témata a studenty podnítí ke konverzaci. Účastníci potom vedou lektorem řízenou diskuzi a tím se podaří zapojit všechny studenty včetně těch nesmělých. Konverzační kurzy patří v naší jazykové škole k nejoblíbenějším, říká manažerka marketingu Jazykové školy Channel Crossings Eva Havránková. Zvyknout si a porozumět rodilým mluvčím se samozřejmě nejlépe naučíte v zahraničí. Tam se dostanete do situace, kdy vám nezbývá nic jiného než komunikovat v cizím jazyce. Specializovaná výuka Především lidem, kteří používají cizí jazyk v práci, všeobecná slovní zásoba na konverzaci nestačí. A tak vznikla výuka s rozšířením o odborné jazykové znalosti například v oblasti obchodu, práva nebo financí. Kurzy se zaměřením na odbornou terminologii se v současné době staly součástí standardní nabídky většiny jazykových škol. Stávajícím trendem je dokonce propojení výuky jazyků a soft skills do jednoho vzdělávacího konceptu. Například kurzy Business Skills studenty naučí prezentovat produkty nebo služby, vyjednávat s obchodními partnery, účastnit se schůzek a porad, psát obchodní dopisy, y nebo reporty. Důležitou dovedností je také vést takzvaný small talk, tedy nezávaznou konverzaci s cílem prolomit ledy a neformálně se představit. Samozřejmě znalost cizího jazyka nepotřebují jen manažeři či lidé na důležitých postech. Jde o nás o všechny. Současná míra nezaměstnanosti nutí spoustu neúspěšných uchazečů o prácii zamyslet se nad důvody nepřijetí. Často je příčinou neúspěchu slabší skóre v cizojazyčné komunikaci. Irena Hartingerová Foto profimedia.cz A A Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe ANGLO AMERICAN UNIVERSITY Empowering Global Leaders

6 X/XI Osm výmluv, pro které se neučíme j azyky. Jak nejlépe na ně? Dveře jazykům otevřené! To se to Komenskému řekne a ještě latinsky napíše. Ale kde? Kde jsou otevřené? Možná v různých jazykových školách. Ale u nás, u lidí? Měli bychom být přesnější a mluvit spíš o hlavě jazykům otevřené. No otevřené. Zdá se, že je spíš častěji zavřená a ještě pro jistotu na třináct západů zamčená. A marně se word and sentence, das Wort und der Satz, mot et proposition, motto e proposizione, palabra y oración, слово и предложение dobývají, že by chtěli dovnitř. Alespoň jedním písmenkem. Všichni to moc dobře známe. Omluvy. Vytáčky. Vymlouvání. Hrozně rádi bychom se učili cizí jazyk, ale... Podívejme se na nejčastější ale a na to, jak je proměnit v takže. > Nemám čas. Což o to, tu a tam bychom chvíli na jazyky našli, ale pravidelně? Před prací? Komu by se chtělo vylézat dřív z postele a ještě v rozespání za zívání přemýšlet o tom, jak se v cizím jazyce řekne Děkuji, vyspal/a jsem se výborně. Po práci? Většinou už jsme tak unavení a umluvení, že na večerní kurz nezbudou síly ani psychické, ani fyzické. Větu - Dnes se mi podařilo dojednat skvělý obchod bychom večer určitě dávali dohromady jen s vypětím zbývající energie.... Co s tím aneb My dva a čas. Pravidelnost ve výuce jazyků je stejně jako u jiných činností, které A chceme dobře ovládnout, nutná. Jen málokdo je tak disciplinovaný, aby se přiměl k samostudiu. To, že si místo v rodném jazyce prostě jen sami přečteme noviny v jazyce cizím, a tím budeme studovat, tak to nám bude trvat dost dlouho. Pokud jste začátečníci, určitě je lepší začínat s ostatními studenty v kurzu. Kromě pravidelnosti má pro vás kurz spoustu výhod. Budete si moci procvičovat stále stejné fráze s různými lidmi a ne jen s jedním učitelem, takže pro vás bude tahle monotónní činnost relativně zajímavá. Také uvidíte, že ostatní jsou na tom podobně, že řeší stejné potíže, že jim stejně jde i nejde. A to vždycky uklidní nebo motivuje k vyšším výkonům. Individuální kurzy se hodí spíš pro pokročilejší studenty, kteří začínají mít speciální, individuální požadavky, například naučit se prezentovat o zoborožci kaferském. > Nesnáším gramatiku. Už od základky. Podmět nebo podnět. Doplněk nebo doplnění. Hm, tak to budou mít ze mě učitelé radost. Že to bez gramatiky opravdu nejde? Moderní doba by si mohla poradit, co myslíte?... Co s tím aneb Grrrr, vrrr. Ano, asi takhle většina z nás podrážděně reaguje na to, když dojde řeč na gramatiku. A musíme gramatikovat? To záleží na cíli, pro který se jazyk učíme. Ten, kdo se chce v jazyce pouze dorozumět, tedy chce primárně Foto profimedia.cz mluvit, tak ten se gramatikou teoreticky zaobírat nebude muset. Zvládnout ji musí stejně, nebude o tom ale asi vědět, protože bude pouze napodobovat a z kontextu vyrozumívat, o co se jedná. Zajímat se trochu o gramatiku se vyplatí budete moci sami využívat analogie a nebudete odkázáni na to, až vám někdo daný tvar předříká. Vy ho prostě zkusíte vytvořit sami. Na základě osvojených gramatických principů si poradíte. Řeknete, co říct chcete a... cizinec vám porozumí! > Už mi do hlavy nelezou slovíčka. Na studium jazyků jsem už starý, jsem už stará, říkáte si pravděpodobně. Všechno mi moc dlouho trvá, i to zapamatovávání si je obtížnější. Ráno v koupelně, u svačiny u obrazovky počítač, u oběda v kantýně, u odpolední kávy v bufetu, po večeři u televize a před spaním v posteli žmouláte v ruce papírek popsaný nezapamatovatelnými slovíčky a usínáte za podivného šepotu avalanche, die Lawine, avalanche, valanga, avalancha, снежный обвал. Nemám už tu trpělivost opakovat si to slovíčko posté. Jsem zaplaven/a. Pardon, abych byl/a přesnější: zcela zavalen/a.... Co s tím aneb Nedá pokoj, až tam vleze. Přesně tak, jak jsme to popsali výš, tak tak by to mělo vypadat opakování je matkou i otcem zapamatování si slovíček. Zkuste si najít metodu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Kreslete si obrázky, pište si kartičky, vytvářejte si mnemotechnické pomůcky, ale hlavně opakujte, opakujte, opakujte. Kdykoli to půjde. Při čekání na výtah, na stanici autobusu, ve frontě na vlek. A uvidíte, že si slovíčko nakonec zapamatujete. A navíc tak trénujete mozek. Ten, kdo se stále něco učí, pomaleji stárne. A kdo z nás by nechtěl být věčně mladý. Nebo alespoň nebýt starý... > Mám strach mluvit. Trpělivě jsme se prokousali počáteční fází výuky jazyka, začínáme rozumět, co nám cizinci říkají. Ale mluvit nemůžeme co když budu působit trapně, co když se spletu a udělám nějaké faux pas, zaměním slova, vyslovím je divně. Známe dobře ten neuvědomělý nechápavý výraz, kterým nás počastují cizinci hned poté, co ze sebe pracně vymáčkneme pečlivě promyšlenou a dvakrát v duchu přeříkanou větu. Já to věděl/a, že mi nebude rozumět. Ujistíme se, že mluvení nám nejde a schováme se do své bezpečné ulity.... Co s tím aneb Líná pusa nic se nedozví. Vzpomeňte si na svá dětská léta. Na dobu, kdy jste ještě neměli zábrany a necítili jste se trapně. Tak přesně tak se chovejte ve chvíli, kdy budete chtít v cizím jazyce promluvit. Vždyť vy jste vlastně, co se týče zkušeností s novým jazykem, na počátku, taky vlastně takové dítě, sotva jedno- leté. Uvidíte, že těch, kteří vaši snahu mluvit ocení, bude více než těch, kteří budou mít na čele vrásky. Nebojte se začít mluvit. I když to nebude zcela perfektní, cizinci vám porozumí. Pokud se vám náhodou stane, že se zatváří nechápavě, zkuste větu přeformulovat, použít jiná slova, opis, jednoduché věty. A uvidíte. A uslyšíte se. > Nerozumím, co mi v cizím jazyce říkají. Tenhle výrok není zcela přesný, lépe by měl znít: nerozumím všemu, co mi v cizím jazyce říkají. To ale není nutné!... Co s tím aneb Kdo chce víc, nemá nic. Abyste pochopili hlavní smysl sdělení, nemusíte nutně rozumět všem slovům. Orientujte se na to podstatné, nenechte se vyvést z míry, že chvíli nebudete rozumět. Pokuste se zaměřit se na téma A rozhovoru, snažte se pochytit hlavní linii a skládejte si v hlavě zachycené útržky jako puzzle. A pak se ptejte, ujistěte se, že jste dobře rozuměli. Přeformulujte si informace po svém, zjednodušte je a přesvědčte se, že je všechno v pořádku. > Učení je moc práce. A kdo vám řekl, že se při učení jazykům nenadřete. Že vám to nikdy nikdo neřekl? Tak vidíte. Sami sebe se snažíme přesvědčit, že pokrok ve vědě, technice a přírodě se týká také učení. A že již brzy bude existovat trychtýř, který nám všechno, o co máme zájem, pěkně rychle naleje do hlavy.... Co s tím aneb Žádný učený z nebe za jeden den nespadl. Ať už se budete učit kdekoli, na zemi nebo v okolí, tak počítejte s tím, že to bude práce. Budete muset vynaložit úsilí, abyste se nový jazyk naučili. Před nárazovým učením jednou za týden dejte přednost kratším, pravidelným úsekům studia. U učení nevysedávejte dlouho, efektivita se pak ztrácí. Zvolte si pravidelné časy na učení, například před večeří. A snažte se je dodržovat. Pokud už se musíte učit delší dobu, pak se snažte o to, abyste učení prokládali nějakou fyzickou aktivitou (procházkou, cvičením). > Nenašel/a jsem vhodný kurz. Tu se vám zdá, že kurz začíná moc brzo, tu je v něm zapsáno příliš mnoho studentů, tu je kurz na ne zcela výhodném místě... Už jsou zase tu. Vytáčky. Omluvy. Vymlouvání.... Co s tím aneb Každý někde svou hvězdu má. Určitě se pro vás vhodný kurz najde, věnujte ale jeho Právě vyšlo nové číslo Strategie První časopis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. Založeno 1993 věnujeme se do hloubky podstatným věcem analýzy, komentáře a case studies každodenní dění na trhu a novinky zachycujeme na více jak 100 stran informací, hodnocení reklamy, profily inspirativních lidí z branže Předplatné na rok za 1390 Kč. Objednávejte na nebo hledání náležitou pozornost. Podívejte se na webové stránky jazykových škol (www.jazykovky.cz) a vyberte si ze široké nabídky. Na této webové stránce můžete najít kurz, který vám bude vyhovovat. Snažte se také vzpomenout si na kamarády a známé a zjistěte si od nich, se kterou jazykovou školou, popřípadě se kterým lektorem/kou byli spokojeni. Dejte spíš na osobní doporučení, jděte se podívat na ukázkovou hodinu a podívejte se, s jakými materiály se v kurzu pracuje. Dveře jazykům se přece jen pootvírají. Zapište se do kurzu a vydržte! Opakujte, protože, jak říkal jeden známý ruský bolševik, je neustále potřeba Učit se, učit se, učit se! A to neplatí jen pro jazyky. Markéta Slezáková Jazyková lektorka Volně inspirováno z linguanet-europa.org Strategie_do_E15_212x136_08_2011.indd :54:27

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Individuální, nebo skupinový kurz?

Individuální, nebo skupinový kurz? ZÁŘÍ 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Certifikáty ze španělštiny Kde a jak studovat jazyk VŠ A VOŠ Studentské bankovní účty Soukromé vysoké školy KURZY Přípravné kurzy na VŠ Alternativní způsoby relaxace

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

Zatímco veřejných a státních

Zatímco veřejných a státních II/III A110003309 přílohu připravil Vlastimil Poliačik, foto na titulní straně profimedia.cz obsah Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol VI Vyšší odborné školy preferují praxi VII VIII

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

4-5 listárna 6-7 práce v zahraničí 8-9 brigády 10 vzdělávání 11-14 personalista radí 15-33 speciál

4-5 listárna 6-7 práce v zahraničí 8-9 brigády 10 vzdělávání 11-14 personalista radí 15-33 speciál OBSAH 2 Víte že... se projekt Jdi pracovat! rozjel proto, aby vysokoškoláci nekončili na úřadu práce? krom této brožury existuje i web www.jdipracovat.cz? cílem je upozornit studenty na nutnost praxe nebo

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více