i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují"

Transkript

1

2 II/III Přílohu připravil Vlastimil Poliačik obsah Firmy pociťují nedostatek techniků VI VII Anketa: Odpovídají představitelé jazykových škol VII IX Cizí jazyk často nestačí jen znát IX Osm výmluv, pro které se neučíme jazyky. Jak nejlépe na ně? X XI Nabídky soukromých vysokých škol Září je měsícem, kdy se opět začíná studovat. Na státních vysokých školách jsou přijímací kola už uzavřená a tím je určen i definitivní počet nových uchazečů. Ale ti, kteří se na žádnou státní školu nedostali, nemusejí vůbec zoufat. Alternativou ke státním vysokým školám na konci srpna i v prvních dvou podzimních měsících ještě stále zůstávají soukromé vysoké školy. Nabízejí dny otevřených dveří, na nichž se potencionální student může o škole dozvědět víc A > Zakladatel. Jeden z nejdůležitějších činů Karla IV. bylo bezesporu založení první univerzity ve střední Evropě. Na snímku výřez z fresky z kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejn podrobnějších informací, a vypisují přijímací kola, kdy k přijetí mnohdy postačí doklad o ukončeném středoškolském vzdělání a přijímací pohovor. Eventuálně se píší testy studijních předpokladů nebo jazykových znalostí angličtiny, které však slouží spíš pro posouzení Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz úrovně studenta, a nikoliv jako důvod jeho přijetí či nepřijetí. Přesto výběr soukromé vysoké školy nelze považovat za rozhodnutí z nouze. Jde spíš o možnou variantu, neboť kvalita mnohých soukromých škol za státními nijak nezaostává. Naopak. Řada těchto škol nabízí i specifické a ojedinělé výhody. Školy, které nabízejí více titulů Soukromé vysoké školy zaměřené na ekonomiku, finance a právo rozšiřují nabídku studijních oborů tak, aby měl absolvent co nejkvalitnější předpoklady uspět i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují s některou z uznávaných amerických nebo britských univerzit a student může souběžně získat dva tituly český i ten druhý, uznávaný v anglofonním světě. Tento trend studia s určitými odlišnostmi praktikuje stále větší počet manažersky zaměřených soukromých škol. Například BIBS, kde v kombinované formě studia absolvent nakonec obdrží český titul Bc. i britský BA. Jiným příkladem je Vysoká škola finanční a správní, která pro uchazeče o bakalářské studium poskytuje obory orientované na oblast financí, pojišťovnictví, veřejné správy, podnikového managementu, marketingové komunikace a informatiky. Kromě toho ale VŠFS spolupracuje se City University of Seattle, a proto má student příležitost souběžně v angličtině vystudovat i takzvané Joint Degree B program, který je jakousi kombinací bakalářských programů našich univerzit obohacený o americké akademické vzdělání s ohledem na praktické znalosti mezinárodních firem. Po ukončení bakalářského studia tak student obdrží nejen náš titul Bc., ale i americký titul BSBA. Nejde však jen o získání titulu. Studium Joint Degree B programu přináší i zdokonalení v obchodní angličtině, první krok k proniknutí na globalizující se trh, profil studenta na internetových stránkách americké univerzity a jeho reference. Nezanedbatelným faktem je i doba studia, která se u nás oproti klasickému americkému vzdělání zkracuje ze čtyř na tři roky. Uzávěrka zatím(!) nejbližšího vypsaného kola na bakalářské studium na VŠFS je 31. srpna. Uchazeči o Joint Degree B program musí předložit životopis, motivační dopis a splnit zkoušku v anglickém jazyce. Pro zájemce, kteří by si angličtinu potřebovali zdokonalit, škola vypisuje na září kurz Business English. Obsahuje 32 hodin a stojí 4800 korun. Samotné studium se pohybuje v částce kolem 250 tisíc korun. Školy, které částečně zaručují uplatnění Jinou předností některých soukromých vysokých škol je užší vazba a spolupráce s prosperujícími firmami, institucemi a společnostmi, Jednotlivé školy se ve vzájemné konkurenci snaží potencionálním uchazečům poskytnout široké spektrum výhod jež si mezi absolventy vybírají budoucí zaměstnance. Tyto soukromé školy ve svých vzdělávacích programech také zpravidla akcentují odklon od suché teorie a větší důraz na praktické upotřebení vědomostí. Typickým příkladem je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, která se zaměřuje na kombinaci ekonomické informatiky a právních znalostí a tento rok otevírá obory: Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Nejbližší termín pro den otevřených dveří je 8. září a přijímací kola se konají v průběhu celého měsíce. Bakalářské studium probíhá podle kreditního systému a trvá šest semestrů. Cena za jeden semestr činí 32 tisíc korun, ale pokud by student navázal magisterským studiem, je od sedmého semestru snížena na korun. Finančně výhodnou variantou je studium této školy v Kladně, kde se za semestr platí korun a od sedmého semestru je cena rovněž snížena. VŠMIE se pro svou praktickou orientaci už zavedla jako škola, odkud vycházejí absolventi s téměř stoprocentní šancí na uplatnění. Zcela konkrétně také spolupracuje se společností >>> A studijní obor Vysoké školy finanční a správní Sociologie kompletní nabídku oborů naleznete na www

3 IV/V > Prestiž. Některé soukromé vysoké školy, aby měl jejich absolvent co nejkvalitnější předpoklady uspět i v konkurenci mezinárodního trhu, často spolupracují s některou z uznávaných amerických nebo britských univerzit. Na snímku knihovna prestižní univerzity Kolumbia v Nev Yorku z roku 1895 A Kniha autorů týdeníku The Economist 289 Kč vázaná bez přebalu 288 stran 120 x 185 mm A AspectWorks, která podle dohody nejperspektivnější absolventy zaměstnává. Školy, které otevírají nové obory Především školy na pomezí ekonomiky, práva a humanitních studií otevírají nové obory, jež jsou v dnešní době žádané a atraktivní. Například Metropolitní univerzita Praha orientovaná na mezinárodní teritoriální vztahy kromě bakalářského studia oborů jako Humanitní studia, Mezinárodní obchod, Anglofonní studia, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Průmyslové vlastnictví nebo Veřejná správa letos poprvé otevírá obor Mediální studia. Jedná se o obor (pouze ve formě denního studia!), který kombinuje přípravu k práci v současných masových a síťových médiích s širokým společenskovědně zaměřeným vzděláním. Výuka obsahuje studium dějin, různé podoby mezilidské komunikace a další předměty, které mají podpořit základy kritického myšlení o současné společnosti a jejích komunikačních projevech. Věnuje se také rozboru moderních médií a jejich zpětném vlivu. Absolventi tak mohou najít uplatnění v novinářské práci, v reklamě a v marketingu, v audiovizuálních a internetových médiích. Přitažlivost nově otevřeného oboru zvyšuje i renomé školy, která patří mezi nejstarší a největší soukromé školy v Praze. Studenti tu v rámci programu Erasmus mají možnost studovat jeden nebo dva semestry na zahraniční univerzitě. Jistou výhodou je i skutečnost, že jazykové zkoušky se nemusejí skládat jen v angličtině. Pro Mediální studia je variantou němčina, ale v ostatních oborech je to i francouzština nebo španělština. Školné na MUP činí zhruba 55 tisíc korun za celý akademický rok. Zájemci se opět mohou ještě hlásit. Ve dnech 1. a 19. září se va škole koná den otevřených dveří a uzávěrka posledního přijímacího kola je stanovena až na 26. září. Školy pro ty, kteří stále váhají Je však třeba připomenout, že řada soukromých škol, jež termíny podání přihlášek stanoví do konce srpna, následně vyhlásí další v září, takže i poslední váhavci mají poměrně dost možností, jakou školu si zvolit. Není tajemstvím, že takovým oblíbeným útočištěm je v Praze Univerzita Jana Amose Komenského. Nicméně právě tato škola má už svou tradiční kvalitu, školné v rozmezí 15 tisíc až 25 tisíc je finančně přijatelné a navíc se tu nabízejí přitažlivé obory. Tento rok se pro bakalářské studium otevírají tyto: Vzdělávání dospělých, Speciální Absolventi některých soukromých vysokých škol mají téměř stoprocentní jistotu, že získají zaměstnání Foto profimedia.cz pedagogika vychovatelství, Sociální a masová komunikace, Evropská hospodářskosprávní studia, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia řízení lidských zdrojů, Audiovizuální komunikace a tvorba, Scénická a mediální studia, Pojišťovnictví, Bezpečnostní studia. Pro studenty, kteří by se chtěli dozvědět více, je den otevřených dveří naplánovaný na 5. a 6. září. Literární akademie ještě stále přijímá Ačkoliv umělecky založené školy jsou státní a počet uchazečů je striktně limitovaný, zájemci o rozvíjení spisovatelského talentu mají stále příležitost. Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého uzavírá podání přihlášek 31. srpna a druhé přijímací kolo se koná 14. září. Talentová zkouška obsahuje dvě části: práce na zadané téma z tvůrčího psaní a publicistiky a následně ověření talentu v komunikaci v médiích. Po písemné části následuje ústní zkouška ve formě pohovoru. Pestrá nabídka Jak vyplývá z uvedených příkladů nabídek pro soukromé vysokoškolské studium, existuje víc než dost a jednotlivé školy se ve vzájemné konkurenci snaží potencionálním uchazečům poskytnout široké spektrum výhod a předností. Je však třeba pečlivě zvážit veškeré aspekty. Nejen studium, ale i výběr školy vyžaduje čas. Ivana Peroutková Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 15 % na A ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU P ijetí bez p ijímacích zkoušek. Uzáv rka p ihlášek Informatika - Ekonomika - Právo Management - Marketing Elektronickou p ihlášku m žete podat na Praha 5 - Vltavská 585/14, Praha 9 - Kytlická 757, Kladno - C. Boudy 1444, Sokolov - 5. kv tna 655, tel.: ,

4 VI/VII A Firmy pociťují nedostatek techniků Absolventi technických oborů se nemusejí bát o budoucnost. Například ČEZ, Škoda Auto, Siemens a řada dalších českých podniků začala hledat absolventy technických škol. Absolventi technických oborů se nemusejí bát o budoucnost. Například ČEZ, Škoda Auto, Siemens a řada dalších českých podniků začala hledat absolventy technických škol. ČEZ chce během deseti let zaměstnat deset tisíc techniků. Tisíce konstruktérů či vývojářů nabírá v příštích osmi letech také Škoda Auto, další stovky techniků chtějí firmy jako ABB nebo Siemens. Zatím se však na technické školy hlásí daleko méně lidí, než by tyto firmy potřebovaly. To by se však mohlo brzy změnit. Podíl absolventů technických oborů se v uplynulých deseti letech snížil na šestnáct procent (v letech 1980 až 1990 byl přitom dvacetiprocentní). Výrazně se zato zvýšilo zastoupení dostudovaných ekonomů, a to na dvacet procent z někdejších třinácti. Na techniku za trest? Proč mladí lidé nechtějí studovat techniku? Dnes je učí učitelé, kteří mají sami k matematice a fyzice odpor. Jestliže vytvoříte u žáků odpor k matematice a fyzice, nemůžete čekat, že z toho budou chtít maturovat. Takoví lidé, co nemají základní matematickou a fyzikální průpravu, jsou pak zcela neadaptibilní pro studium technických oborů, protože nejsou schopni logického uvažování a neznají ani základní přírodní zákony, říká profesor František Hrdlička, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dalším důvodem byly nižší platy technických profesí ve srovnání například s ekonomy či právníky. Mezi lidmi tak převládl pocit, že na technické obory jdou jedinci, kteří se nedostali na humanitní. Že jsou to jen ti, kteří nemohou být právníky, obchodníky, filozofy či doktory. Vznikl názor, že průmysl je přežitek. Dnes však jsou už firmy ochotny techniky zaplatit dobře. Nic jiného jim ani nezbývá, pokud chtějí být nadále úspěšné a konkurenceschopné. V ČEZ mají noví pracovníci nahradit dosluhující kolegy, ale budou potřební i při rozšiřování elektráren. Automobilka Škoda Auto spustila kampaň, kde uvádí, že každý rok vytvoří stovky nových pracovních míst. Zajímá se o specialisty, jako jsou konstruktéři a vývojáři, ti mají automobilce pomoci do roku 2018 zdvojnásobit výrobu. Podle odhadů vycházejících z náborových plánů největších českých zaměstnavatelů v průmyslu bude do roku 2020 potřeba okolo 14 tisíc nových technicky vzdělaných zaměstnanců. O místa se však nebudou ucházet jen Češi. Nespoléháme pouze na český trh a svůj záběr jsme již před pár lety rozšířili i do zahraničí, na Slovensko a do Rumunska, říká Alena Ciprová, personální ředitelka technologické firmy ABB. Foto ČVUT Nábory už na střední škole Dnes jde hlavně o to přesvědčit studenty, aby se o technické obory zajímali. Střední školy mají volné kapacity a nabírají kohokoli, kdo má zájem obor studovat. Proto jednotlivé technologické firmy apelují na mladistvé. V dnešní době je pro nás nadále prvořadé propagovat mezi školáky a jejich rodiči techniku jako velice zajímavý obor s budoucností, podporovat střední technické školy a učiliště v náboru studentů do prvních ročníků, říká Eva Nováková, mluvčí ČEZ. Firmy při shánění nových sil nespoléhají jen na vysoké školy. Přednášejí na základních školách, pomáhají s nábory na středních školách, které i dotují. Několik let úzce spolupracujeme s ČVUT a naši zaměstnanci na půdě školy přednášejí v rámci cyklu odborných přednášek, říká Monika Rousová, personální ředitelka firmy 2N, a dodává, že díky tomu jsou v kontaktu se studenty už během studií. Problém s penězi Třeba ČEZ sice tvrdí, že potřebuje tisíc nových absolventů ročně, 18 tisíc od roku 2010 do roku 2016, ale nic pro to nedělá, míní profesor Hrdlička. Pokud firmy chtějí více absolventů techniky, musí pro to také něco udělat: musí si to zaplatit. Stát totiž nemá na to, aby vyráběl třeba podniku ČEZ dostatek absolventů. ČEZ nám dává jen 200 tisíc ročně. > Slavná kaple aulou. ČVUT převzalo od státu Betlémskou kapli v roce 1987 a vytvořilo z ní svou reprezentativní aulu My máme s ČEZ dobré vztahy, ale uvítali bychom, kdyby ta spolupráce byla ještě hlubší, uvádí Hrdlička. Vysoké školy totiž podle něj mají mít vícezdrojové financování. Stát nás neplatí přímo, my dostáváme jen příspěvek na výchovu studenta, ten ale nestačí na pokrytí nákladů jejich studia. Státní příspěvek činí 35 procent, stále se navíc snižuje, protože se nezvýšil příspěvek na studenta a snižuje se počet financovaných studentů, a to nejen netechnickým školám, ale stejnou měrou i technickým oborům, které mají přitom nedostatek studentů. Proto si musíme opatřovat peníze i jinými způsoby z grantů na vědeckou činnost a spoluprací se soukromými firmami. Na naší vysoké škole tvoří 55 procent rozpočtu peníze z grantů. V zahraničí mají vysoké školy peníze ale hlavně od podniků. Třeba na univerzitě ve Stuttgartu pokryjí z peněz od firem 15 až 20 procent svého rozpočtu. U nás je to deset procent. Když se nám přihlásí více studentů, my je stejně nebudeme mít z čeho financovat, stát nám peníze nepřidá, tvrdí Hrdlička. MPO chce podpořit technické školství Možná se však technickým univerzitám brzy dostane od státu větší podpory než dosud. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž chce podle slov svého ministra Martina Kocourka podpořit technické vysoké školství. Vidí v něm průmyslovou budoucnost země. Konkrétní kroky pomoci zatím ale ministr Kocourek neuvedl. V současnosti podle něho probíhá fáze hledání a diskuze se školami, nicméně na technickém učení bude záležet, jak bude ČR konkurenceschopná. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce výrazně zlepšit situaci v oblasti technického, které je zásadní pro to, abychom dokázali konkurovat těm nejvyspělejším ekonomikám. Budeme chtít podporovat technické školství, protože je to pro náš průmysl naprosto klíčové. O těchto věcech se musíme bavit a diskutovat a v návaznosti na to můžeme hledat konkrétnější řešení, hlavně ve spolupráci s ministerstvem školství. Jsme ve fázi hledání a diskuze, protože samotné vysoké školy si musí situaci mezi sebou ujasnit, prohlásil Kocourek. Malé sepětí s praxí Slabinou současných absolventů technických škol je podle lidí z různých společností malé sepětí s praxí. Na některých fakultách působí lidé, kteří školu vystudovali, zůstali na ní jako asistenti, přednášeli, zkoušeli, publikovali, jezdili na konference, sbírali akademické tituly, ale nikdy nedělali v žádném podniku, s praxí nepřicházejí do styku, jsou odtrženi od reality a o poznatky firemní sféry vlastně ani nestojí, soudí Miroslav Václavík, ředitel společnosti VÚTS a vedoucí katedry mechaniky Technické univerzity Liberec. Vyrůstají tak studenti, kteří by byli použitelní před patnácti lety. Jenže svět už je někde jinde. Měla by být skoro povinnost, aby se student technického oboru zapojoval do podnikových projektů, veškeré semináře a praktické výuky by měly souviset s uplatněním studentů ve firmě, podotýká Jan Rafaj, personální ředitel ostravské společnosti ArcelorMittal. Mnoho podniků spolupracuje s vysokými školami při zadávání a zpracovávání závěrečných diplomových prací. Často ale zjišťují, že školy mají přístroje, jež se v podnicích používaly před dvaceti lety. Některé firmy se snaží svým partnerským školám v tomto směru pomáhat, ale stále to je podle Hrdličky spíše výjimkou. Fondy EU podpoří technické Nadějí pro technické vysoké školy jsou i evropské fondy, které by měly v nejbližších letech podpořit rozvoj technického v Česku stamiliony korun. Už koncem letošního roku by měl být nastartován na celém území republiky kromě Prahy úvodní projekt s objemem kolem 300 milionů korun. Projekt bude zaměřen na další v technických oborech a prioritně v energetice, kde se zřejmě v nejbližší době projeví největší nedostatek odborníků, uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Jirka. Alena Adámková studijní obory Vysoké školy finanční a správní Právo v podnikání Právo ve veřejné správě kompletní nabídku oborů naleznete na www

5 VIII/IX Anketa: Odpovídají představitelé jazykových in stitucí > I. Jaká je současná situace u nás v zájmu o studium jazyků? Mění se jejich žebříček oblíbenosti? > II. Co byste doporučili z hlediska jazykové aktivity studentům, kteří se nedostali na VŠ a chtějí to zkoušet znovu? Vítězslav Bican výkonný ředitel, jazyková škola Channel Crossings I. V posledních letech je zřetelné, že si zájemci o studium cizích jazyků vybírají jazyky netradiční a exotické. Souvislost to má jistě s tím, že angličtina se u určité části populace stala běžným komunikačním jazykem, a tato skupina si svoje jazykové znalosti rozšiřuje o další řeč. Dřívější favorité francouzština, němčina a španělština jsou ale nahrazováni jazyky Dálného východu, jako je čínština a japonština, nebo minoritními jazyky evropskými, například portugalštinou nebo řečtinou. Důvody, které k tomuto posunu vedou, jsou především možnost cestování do těchto oblastí, ale čínštinu někteří studují i z obchodních důvodů. Ze stejného popudu se také hodně studentů vrací k ruštině. I přes tyto změny zůstávají nejvíce navštěvovanými kurzy anglického jazyka, který je univerzálním jazykem současnosti. II. Možností, jak strávit rok po neúspěšných přijímačkách, je nepřeberné množství, ale stále více studentů volí variantu studia nebo stáže v zahraničí. Pro mladého člověka je delší pobyt v cizí zemi velmi praktickou zkušeností. Mnoho personalistů klade důraz právě na to, aby uchazeči o práci měli zkušenosti se studiem nebo prací v zahraničí, běžně od absolventů vyžadují znalost alespoň jednoho světového jazyka na vysoké úrovni. V dřívějších dobách tolik oblíbené pomaturitní studium, které je spojeno spíše s výukou ve školních lavicích než se získáváním praxe, je pouze náhradním řešením, když nevyjde nic jiného. Roční pobyt v cizí zemi je z jazykového hlediska určitě mnohem efektivnější, protože když už se jednou jazyk naučíte, většinou ho nezapomenete a získáte tak benefit na celý život. Jana Kádlíková senior metodička, Jayzková škola Skřivánek I. I nadále se nejvíce vyučuje angličtina, za níž následují francouzština a němčina, zvyšuje se zájem o ruštinu a španělštinu. V době dovolených se ke slovu dostávají pro nás vzácnější jazyky jako řečtina nebo portugalština, samozřejmě ve spojení s letními pobyty v zahraničí. V současné době je velkým trendem exotická japonština nebo čínština, které jsou nejžádanější ve firmách, jejichž vlastník z dané země pochází, nebo ve firmách, které s danými zeměmi obchodují. II. Pokud se zájemci nedostali na VŠ, mají několik možností: nejlépe odjet do zahraničí na jazykový kurz nebo se přihlásit na jednoleté pomaturitní studium jazyků.levnější varianta pak je navštěvovat např. 2x týdně kurz v jazykové škole a k tomu si dokoupit e-learningový kurz a studovat i doma. Ideální je ověřit si své znalosti složením mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, například Pearson Test of English General, nebo Cambridge ESOL. David Dvorský Ředitel, Glossa - škola jazyků I. Jazykem číslo jedna zůstává nadále angličtina. V nabídce naší školy tvoří trvale více než 2/3 kurzů. Zdálo by se, že výuka angličtiny dospělých bude postupně ztrácet význam. Realita je ale jiná. Pro ilustraci stačí pár čísel: Z nedávno publikovaných průzkumů plyne, že 69 procent zaměstnavatelů požaduje při nabídkách práce od uchazečů znalost angličtiny. V životopisech ji však deklaruje pouze 50 procent uchazečů, jen 14 procent z nich je přitom schopno prokázat skutečné komunikační kompetence. To, zda se zaměstnanci dorozumí anglicky, přitom může být pro úspěch zaměstnavatele klíčové. Jazykem číslo dvě je španělština následovaná francouzštinou. Bohužel klesá zájem o němčinu, která ještě před několika lety byla druhým nejžádanějším jazykem. Nedávno jsem se doslechl, že jen v rakouském pohraničí se učí česky ve veřejných školách více dětí než v celé České republice německy. Prostor pro jazykové je tedy u nás stále veliký. II. Dobrým řešením pro takové studenty je jednoletý pomaturitní kurz. Pro čerstvé maturanty umožňuje získat statut studenta se všemi sociálními výhodami. Možnost věnovat celý rok studiu jazyků přitom může být v životě ojedinělá. Glossa škola jazyků nabízí pomaturitní studium s britským certifikátem, které již v ceně zahrnuje mezinárodní jazykovou zkoušku. Šancí pro nové studenty už ale není mnoho, v plánovaných třídách již máme jen několik posledních míst. Cizí řeč často nestačí jen znát V dnešní globální době, nadto v malé zemi, jakou je Česká republika, je znalost cizího jazyka klíčová. Ještě více se to týká manažerů a vedoucích pracovníků, jimž ani akademická znalost jazyka často nestačí. Obchodní komunikace vyžaduje nadstavbu. Každý si musí uvědomit, že stačí krátká doba a jejich schopnost komunikace v cizím jazyce se rapidně zhoršuje. Za několik měsíců se mohou propadnout až o několik úrovní níže. Naštěstí takový propad nemusí být trvalý, protože existuje mnoho způsobů, jak své jazykové schopnosti opět zlepšit, někdy stačí je pouze oprášit. Odstranit ostych V současné době, kdy v Česku působí mnoho zahraničních firem, je poměrně jednoduchou cestou komunikace se zahraničními přáteli nebo kolegy v práci. Ne každý z nás je ale dostatečně smělý, aby se nebál využívat své znalosti získané ve školních lavicích v praxi. Skvělou příležitostí, jak se jazykově rozmluvit, je navštěvování kurzů konverzace pro veřejnost. Rodilý mluvčí volí zajímavá témata a studenty podnítí ke konverzaci. Účastníci potom vedou lektorem řízenou diskuzi a tím se podaří zapojit všechny studenty včetně těch nesmělých. Konverzační kurzy patří v naší jazykové škole k nejoblíbenějším, říká manažerka marketingu Jazykové školy Channel Crossings Eva Havránková. Zvyknout si a porozumět rodilým mluvčím se samozřejmě nejlépe naučíte v zahraničí. Tam se dostanete do situace, kdy vám nezbývá nic jiného než komunikovat v cizím jazyce. Specializovaná výuka Především lidem, kteří používají cizí jazyk v práci, všeobecná slovní zásoba na konverzaci nestačí. A tak vznikla výuka s rozšířením o odborné jazykové znalosti například v oblasti obchodu, práva nebo financí. Kurzy se zaměřením na odbornou terminologii se v současné době staly součástí standardní nabídky většiny jazykových škol. Stávajícím trendem je dokonce propojení výuky jazyků a soft skills do jednoho vzdělávacího konceptu. Například kurzy Business Skills studenty naučí prezentovat produkty nebo služby, vyjednávat s obchodními partnery, účastnit se schůzek a porad, psát obchodní dopisy, y nebo reporty. Důležitou dovedností je také vést takzvaný small talk, tedy nezávaznou konverzaci s cílem prolomit ledy a neformálně se představit. Samozřejmě znalost cizího jazyka nepotřebují jen manažeři či lidé na důležitých postech. Jde o nás o všechny. Současná míra nezaměstnanosti nutí spoustu neúspěšných uchazečů o prácii zamyslet se nad důvody nepřijetí. Často je příčinou neúspěchu slabší skóre v cizojazyčné komunikaci. Irena Hartingerová Foto profimedia.cz A A Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe ANGLO AMERICAN UNIVERSITY Empowering Global Leaders

6 X/XI Osm výmluv, pro které se neučíme j azyky. Jak nejlépe na ně? Dveře jazykům otevřené! To se to Komenskému řekne a ještě latinsky napíše. Ale kde? Kde jsou otevřené? Možná v různých jazykových školách. Ale u nás, u lidí? Měli bychom být přesnější a mluvit spíš o hlavě jazykům otevřené. No otevřené. Zdá se, že je spíš častěji zavřená a ještě pro jistotu na třináct západů zamčená. A marně se word and sentence, das Wort und der Satz, mot et proposition, motto e proposizione, palabra y oración, слово и предложение dobývají, že by chtěli dovnitř. Alespoň jedním písmenkem. Všichni to moc dobře známe. Omluvy. Vytáčky. Vymlouvání. Hrozně rádi bychom se učili cizí jazyk, ale... Podívejme se na nejčastější ale a na to, jak je proměnit v takže. > Nemám čas. Což o to, tu a tam bychom chvíli na jazyky našli, ale pravidelně? Před prací? Komu by se chtělo vylézat dřív z postele a ještě v rozespání za zívání přemýšlet o tom, jak se v cizím jazyce řekne Děkuji, vyspal/a jsem se výborně. Po práci? Většinou už jsme tak unavení a umluvení, že na večerní kurz nezbudou síly ani psychické, ani fyzické. Větu - Dnes se mi podařilo dojednat skvělý obchod bychom večer určitě dávali dohromady jen s vypětím zbývající energie.... Co s tím aneb My dva a čas. Pravidelnost ve výuce jazyků je stejně jako u jiných činností, které A chceme dobře ovládnout, nutná. Jen málokdo je tak disciplinovaný, aby se přiměl k samostudiu. To, že si místo v rodném jazyce prostě jen sami přečteme noviny v jazyce cizím, a tím budeme studovat, tak to nám bude trvat dost dlouho. Pokud jste začátečníci, určitě je lepší začínat s ostatními studenty v kurzu. Kromě pravidelnosti má pro vás kurz spoustu výhod. Budete si moci procvičovat stále stejné fráze s různými lidmi a ne jen s jedním učitelem, takže pro vás bude tahle monotónní činnost relativně zajímavá. Také uvidíte, že ostatní jsou na tom podobně, že řeší stejné potíže, že jim stejně jde i nejde. A to vždycky uklidní nebo motivuje k vyšším výkonům. Individuální kurzy se hodí spíš pro pokročilejší studenty, kteří začínají mít speciální, individuální požadavky, například naučit se prezentovat o zoborožci kaferském. > Nesnáším gramatiku. Už od základky. Podmět nebo podnět. Doplněk nebo doplnění. Hm, tak to budou mít ze mě učitelé radost. Že to bez gramatiky opravdu nejde? Moderní doba by si mohla poradit, co myslíte?... Co s tím aneb Grrrr, vrrr. Ano, asi takhle většina z nás podrážděně reaguje na to, když dojde řeč na gramatiku. A musíme gramatikovat? To záleží na cíli, pro který se jazyk učíme. Ten, kdo se chce v jazyce pouze dorozumět, tedy chce primárně Foto profimedia.cz mluvit, tak ten se gramatikou teoreticky zaobírat nebude muset. Zvládnout ji musí stejně, nebude o tom ale asi vědět, protože bude pouze napodobovat a z kontextu vyrozumívat, o co se jedná. Zajímat se trochu o gramatiku se vyplatí budete moci sami využívat analogie a nebudete odkázáni na to, až vám někdo daný tvar předříká. Vy ho prostě zkusíte vytvořit sami. Na základě osvojených gramatických principů si poradíte. Řeknete, co říct chcete a... cizinec vám porozumí! > Už mi do hlavy nelezou slovíčka. Na studium jazyků jsem už starý, jsem už stará, říkáte si pravděpodobně. Všechno mi moc dlouho trvá, i to zapamatovávání si je obtížnější. Ráno v koupelně, u svačiny u obrazovky počítač, u oběda v kantýně, u odpolední kávy v bufetu, po večeři u televize a před spaním v posteli žmouláte v ruce papírek popsaný nezapamatovatelnými slovíčky a usínáte za podivného šepotu avalanche, die Lawine, avalanche, valanga, avalancha, снежный обвал. Nemám už tu trpělivost opakovat si to slovíčko posté. Jsem zaplaven/a. Pardon, abych byl/a přesnější: zcela zavalen/a.... Co s tím aneb Nedá pokoj, až tam vleze. Přesně tak, jak jsme to popsali výš, tak tak by to mělo vypadat opakování je matkou i otcem zapamatování si slovíček. Zkuste si najít metodu, která vám bude nejlépe vyhovovat. Kreslete si obrázky, pište si kartičky, vytvářejte si mnemotechnické pomůcky, ale hlavně opakujte, opakujte, opakujte. Kdykoli to půjde. Při čekání na výtah, na stanici autobusu, ve frontě na vlek. A uvidíte, že si slovíčko nakonec zapamatujete. A navíc tak trénujete mozek. Ten, kdo se stále něco učí, pomaleji stárne. A kdo z nás by nechtěl být věčně mladý. Nebo alespoň nebýt starý... > Mám strach mluvit. Trpělivě jsme se prokousali počáteční fází výuky jazyka, začínáme rozumět, co nám cizinci říkají. Ale mluvit nemůžeme co když budu působit trapně, co když se spletu a udělám nějaké faux pas, zaměním slova, vyslovím je divně. Známe dobře ten neuvědomělý nechápavý výraz, kterým nás počastují cizinci hned poté, co ze sebe pracně vymáčkneme pečlivě promyšlenou a dvakrát v duchu přeříkanou větu. Já to věděl/a, že mi nebude rozumět. Ujistíme se, že mluvení nám nejde a schováme se do své bezpečné ulity.... Co s tím aneb Líná pusa nic se nedozví. Vzpomeňte si na svá dětská léta. Na dobu, kdy jste ještě neměli zábrany a necítili jste se trapně. Tak přesně tak se chovejte ve chvíli, kdy budete chtít v cizím jazyce promluvit. Vždyť vy jste vlastně, co se týče zkušeností s novým jazykem, na počátku, taky vlastně takové dítě, sotva jedno- leté. Uvidíte, že těch, kteří vaši snahu mluvit ocení, bude více než těch, kteří budou mít na čele vrásky. Nebojte se začít mluvit. I když to nebude zcela perfektní, cizinci vám porozumí. Pokud se vám náhodou stane, že se zatváří nechápavě, zkuste větu přeformulovat, použít jiná slova, opis, jednoduché věty. A uvidíte. A uslyšíte se. > Nerozumím, co mi v cizím jazyce říkají. Tenhle výrok není zcela přesný, lépe by měl znít: nerozumím všemu, co mi v cizím jazyce říkají. To ale není nutné!... Co s tím aneb Kdo chce víc, nemá nic. Abyste pochopili hlavní smysl sdělení, nemusíte nutně rozumět všem slovům. Orientujte se na to podstatné, nenechte se vyvést z míry, že chvíli nebudete rozumět. Pokuste se zaměřit se na téma A rozhovoru, snažte se pochytit hlavní linii a skládejte si v hlavě zachycené útržky jako puzzle. A pak se ptejte, ujistěte se, že jste dobře rozuměli. Přeformulujte si informace po svém, zjednodušte je a přesvědčte se, že je všechno v pořádku. > Učení je moc práce. A kdo vám řekl, že se při učení jazykům nenadřete. Že vám to nikdy nikdo neřekl? Tak vidíte. Sami sebe se snažíme přesvědčit, že pokrok ve vědě, technice a přírodě se týká také učení. A že již brzy bude existovat trychtýř, který nám všechno, o co máme zájem, pěkně rychle naleje do hlavy.... Co s tím aneb Žádný učený z nebe za jeden den nespadl. Ať už se budete učit kdekoli, na zemi nebo v okolí, tak počítejte s tím, že to bude práce. Budete muset vynaložit úsilí, abyste se nový jazyk naučili. Před nárazovým učením jednou za týden dejte přednost kratším, pravidelným úsekům studia. U učení nevysedávejte dlouho, efektivita se pak ztrácí. Zvolte si pravidelné časy na učení, například před večeří. A snažte se je dodržovat. Pokud už se musíte učit delší dobu, pak se snažte o to, abyste učení prokládali nějakou fyzickou aktivitou (procházkou, cvičením). > Nenašel/a jsem vhodný kurz. Tu se vám zdá, že kurz začíná moc brzo, tu je v něm zapsáno příliš mnoho studentů, tu je kurz na ne zcela výhodném místě... Už jsou zase tu. Vytáčky. Omluvy. Vymlouvání.... Co s tím aneb Každý někde svou hvězdu má. Určitě se pro vás vhodný kurz najde, věnujte ale jeho Právě vyšlo nové číslo Strategie První časopis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. Založeno 1993 věnujeme se do hloubky podstatným věcem analýzy, komentáře a case studies každodenní dění na trhu a novinky zachycujeme na více jak 100 stran informací, hodnocení reklamy, profily inspirativních lidí z branže Předplatné na rok za 1390 Kč. Objednávejte na nebo hledání náležitou pozornost. Podívejte se na webové stránky jazykových škol (www.jazykovky.cz) a vyberte si ze široké nabídky. Na této webové stránce můžete najít kurz, který vám bude vyhovovat. Snažte se také vzpomenout si na kamarády a známé a zjistěte si od nich, se kterou jazykovou školou, popřípadě se kterým lektorem/kou byli spokojeni. Dejte spíš na osobní doporučení, jděte se podívat na ukázkovou hodinu a podívejte se, s jakými materiály se v kurzu pracuje. Dveře jazykům se přece jen pootvírají. Zapište se do kurzu a vydržte! Opakujte, protože, jak říkal jeden známý ruský bolševik, je neustále potřeba Učit se, učit se, učit se! A to neplatí jen pro jazyky. Markéta Slezáková Jazyková lektorka Volně inspirováno z linguanet-europa.org Strategie_do_E15_212x136_08_2011.indd :54:27

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? CHCETE SI PRODLOUŽIT ŠKoLNí LÉTA?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? ANGLiČTiNA a ŠPANĚLŠTiNA přípravné KurZy na VŠ NULTÝ ročník PoMATUriTNí STUDiUM 2011/2012

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz Přednášející: Lukas Svoboda O čem vám budu povídat by se student nacházel studovat to funguje - studovat studenta Krajina Zhořelec / Görlitz Ţitava

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE v rámci projektu 0285 v Opatření 3.2 OP RLZ Jaké máte zkušenosti s absolventy inženýrského studia FSI VUT Brno: absolventy jsme zatím nezaměstnali

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více