Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM

2 Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej, abych byla ohleduplná, ne zatvrzelá; užitečná, ne však panovačná. S velkou zásobou mých zkušeností se mi zdá, že by byla škoda je nevyužít. Ale osvoboď mne od chtivosti řídit záležitosti druhých. Chraň mne, prosím, před tím hrozným zvykem myslet si, že vždy musím ke všemu říci své. Zbav mou mysl nekonečného líčení podrobností, dej mi schopnost dostat se k věci. Dej pečeť mým rtům, ať nemluví o mých strastech a bolestech, kterých je s přibývajícími léty čím dál víc. Pane, dej mi schopnost vidět dobré věci na nečekaných místech a talent u nečekaných lidí a dej mi tu milost, abych jim to dovedla přiznat. Neodvažuji se prosit o to, abych dovedla ocenit vyprávění druhých. Prosím jen o trpělivost, abych je dokázala alespoň vyslechnout. Neodvažuji se prosit o zlepšení své paměti, prosím spíše o pokoru a ubývání sebejisté neomylnosti, když má paměť nesouhlasí s pamětí druhých. Nauč mne umět přiznávat, že se občas mohu mýlit. Dej, ať jsem alespoň milá; svatá být nechci, s některými takovými se těžko žije. Ale zahořklá stará osoba, to je zase dílo samého ďábla. Ty, Pane, víš, že přece nechci ztratit všechny své přátele. Foto: Vratislav Hnátek Modlitba ze 17. století - autor neznámý Ing. Pavel Coufal, člen Bratrské rady BTM Na úvod Milí přátelé, blíží se závěr školního roku a s ním i prázdniny. Přichází doba léta, doba dovolených. Jistě se těšíme alespoň na pár dnů volna, kdy si budeme moci odpočinout a načerpat nových sil. Čas dovolených je také spojen s cestováním. Přesouváme se nejrůznějšími dopravními prostředky na nejrůznější místa, která chceme navštívit. Máme před sebou rozmanité cíle a plánujeme trasy, jak se k nim dostat. V duchovním životě existují jen dvě cesty (Mt 7,13-14). To se mnoha lidem v dnešní době příliš nelíbí, protože si chtějí vybírat z množství nabídek na duchovním trhu. Razí se názor, že všechny duchovní směry a cesty jsou v podstatě rovnocenné, či stejně pravdivé a dovedou nás ke stejnému cíli. Přesto nám Boží Syn, Pán Ježíš, ukazuje jen dvě možné cesty: tu širokou a tu úzkou. Široká cesta je prostorná a neklade předem žádné nároky, a proto přitahuje mnoho lidí. Je to však cesta hříchu, který si nakonec vybere svoji daň. Úzká cesta je těsná, mnohdy je nepohodlná, ale je to cesta poslušnosti a následování Ježíše Krista. Přestože vyžaduje sebezapření a nesení vlastního kříže, je to cesta požehnání. Jsou také jen dva životní cíle, ke kterým můžeme dojít. Široká cesta vede k cíli, do kterého by se nikdo z lidí nepřál dostat, kdybychom opravdu věřili tomu, co o něm říká Bible. Tím cílem je věčné zatracení, zahynutí, trápení v odloučenosti od Boha. Úzká cesta však končí v jiné destinaci je to cesta života, končící věčností s Bohem v nepředstavitelné nádheře a slávě. Kterou cestou jdeme a k jakému cíli směřujeme? Na začátku je rozhodnutí, jakou cestou se dám. Prostorná cesta začíná širokou bránou. Zúžená cesta začíná těsnou bránou. Začíná u Kristova kříže. Tam smíme v pokání složit břemeno svého hříchu, prožít osvobozující odpuštění a ve víře v Krista vejít na cestu věčného života. Jakou cestu sis zvolil a k jakému cíli jednou dojdeš? To je ta nejdůležitější otázka našeho života. Jsem rád, že k nalezení té správné odpovědi lidem pomáhají i letáčky Brněnské tiskové misie. KčPRÁZDNINOVÝ BALÍČEK Výhodná nabídka 1 letáček = 1 Využijte dobu prázdnin a nabídněte lidem Boží slovo v letáčcích BTM. V době dovolených je mnoho příležitostí lidé mají více času při rekreaci, cestování, studenti při prázdninových pobytech, děti na táborech. BTM letos pro tyto příležitosti připravila sadu starších letáčků za zvýhodněnou cenu tzv. prázdninový balíček. Rádi Vám zašleme vhodné letáčky na prázdniny podle Vašeho přání pro děti, mládež, rodiny, seniory za symbolickou cenu 1Kč/ks, v množství, jaké potřebujete. 3

3 Z historie Otazníky kolem Jozua Do edice Galerie biblických postav jsme tentokrát zařadili vyprávění o Jozuovi, schopném pomocníku a pozdějším nástupci Mojžíše. Týká se událostí spojených s obsazováním zaslíbené země Kenaanu, a rozdělením dobytého území mezi izraelské kmeny. Popisovaný příběh, zapsaný v biblických knihách Jozue a Soudců, je strhující, plný převratných událostí, hrdinských činů a Božích zázraků. Údaje uváděné v Bibli Pahorek Tell es-sultan vše co zbylo ze starověkého Jericha se odedávna pokoušeli badatelé srovnávat s výsledky archeologických průzkumů. Ukázalo se, že je to téměř nemožný úkol. Přímých nálezů z té doby je minimum, teprve od r př.n.l. nálezy více korespondují s biblickým textem. Odpůrci Bible z řad historických badatelů a archeologů se dívají na tyto události velmi kriticky. Není divu, vždyť skrývají mnoho záhad, vzpomeňme jen rozestoupení se vod Jordánu, zázračné zhroucení hradeb Jericha, zastavení slunce na jeden den aj. Nedostatek archeologických důkazů vede některé badatele účelově nejen k popírání popisovaných událostí, ale i celého poselství Bible. Z tohoto pohledu je nutné mít stále na paměti, že Bible není přesná historická učebnice, byla napsána za jiným účelem. Přesto se můžeme pokusit o seriózní historický přístup posoudit dobu, do které jsou příběhy zasazeny, vnímat duchovní pozadí textů, přihlédnout i k tomu, že popisované události nelze vždy vědecky vysvětlit, často mají charakter Božích zázraků. Bylo vysloveno mnoho otázek a různých teorii, komentujících historickou pravdivost událostí Jozuovy doby. Podívejme se na některé z nich. Vpadli vůbec Izraelité do Kenaanu? Biblická kniha Jozue líčí obsazení země ve velmi rychlém sledu bojů. Kniha Soudců však popisuje postupné obsazování, kdy každý kmen musel bojovat se svými nepřáteli. Soudí se, že kniha Soudců je historicky věrnější. Kniha Jozue je idealizací celkového výsledku, nebo popisuje vítězná tažení jen jednoho kmene (Benjamín). Byla napsána až 600 let po těchto událostech se záměrem posílit víru těch, kteří ji tváří v tvář asyrské hrozbě ztráceli. Na základě zdánlivých rozporů vzniklo několik hypotéz o příchodu Izraelitů do Kenaanu. První názor předpokládá rychlé válečné dobytí země celým izraelským národem, podobné zapsanému v knize Jozue, avšak byla dobyta jen klíčová města (tehdy to byly velikostí spíše opevněné vesnice). Izraelité se dopustili chyby, nechali ostatní místní obyvatele volně žít mezi sebou a ti je odváděli od víry v Hospodina. Druhá teorie mluví o postupném pronikání jednotlivých izraelských kmenů do Kenaanu a pozvolném nabývání převahy nad původním obyvatelstvem. Třetí hypotéza tvrdí, že Izraelité nic nedobývali, v Kenaanu žili už dávno, k exodu tedy nikdy nedošlo, popisované válečné střety byly pouze vzpourou utlačovaného obyvatelstva. Dodnes není v této otázce mezi badateli rozhodnuto. Nicméně důkazů o zničení kenaanských měst v 13. stol. př.n.l. existuje tolik, že je třeba tyto události spojovat s příchodem Izraelců. Spadly hradby Jericha? Bible popisuje, že Jozuovi vojáci pochodovali kolem hradeb Jericha, troubili na beraní rohy a sedmý den se hradby zřítily. Jericho bylo jedno z prvních archeology Z historie objevených měst, kde se konaly vykopávky už v r Důkaz zřícených hradeb poskytla spolehlivě až expedice vedená Johnem Garstangem v r Podařilo se mu najít zbytky dvojité zdi, na kterých stávaly budovy, celé město bylo násilně zničeno požárem. Pozdější výzkumy Kathleen Kenyonové ukázaly, že se hradby zřítily hned několikrát. Příčinou zhroucení však bylo zemětřesení. K největší destrukci došlo kolem r př.n.l., dávno před Jozuovou dobou. Pak Jericho leželo většinou zpustošené, bylo obnovováno, ale už nikdy z něj nevzniklo velké město. Archeologické nálezy z 13. století potvrzují, že zde určitě bydleli lidé, jak město v Jozuově době vypadalo, nelze však odhalit. Výzkumy tedy dopadly neuspokojivě, nic nepotvrdily, Biblický archeolog Bryant G. Wood ale také nevyvrátily. Není možné spekulativně tvrdit, že biblická potvrdil závěry Kenyonové zpráva nemá žádný reálný podklad. Rozestoupily se vody moře i řeky Jordánu? I v této otázce se podobně jako u Mojžíše spekuluje v mnoha směrech. Bylo vysloveno mnoho vědeckých teorií, jak by bylo možné tento jev vysvětlit pouze fyzikálními jevy. U Mojžíše je prý možné, že se rozestoupily vody vlivem vlny tsunami, způsobené výbuchem sopky. V případě Jordánu se uvažuje o zemětřesení, vlivem tektonických pohybů se posunul tok Jordánu a došlo k jeho dočasnému přehrazení, což Izraelcům umožnilo zázračný přechod řeky. Teorie vznikla na základě podobného jevu v roce 1927, kdy Jordán přehradily mohutné sesuvy půdy. Bible však jednoznačně popisuje, že příčinou byla Boží moc, Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem (Jozue 4,7). Kdo byli Kenaanci? Obyvatelstvo hornaté střední Palestiny (Kenannu) tvořila směsice národů. Hlavní vliv zde měly dvě říše Chetitská (indoevropský národ usazený v oblasti dnešního Turecka) a Egypt. Dále zde žily různé kmeny arménští Churrité, pak asijské semitské kmeny a další lidé neurčitého původu. Velký příliv dalších národů zde nastal kolem r. 1200, kdy patrně v důsledku zemětřesení a následných migračních vln sem přišla skupina tzv. mořských národů. Jejich původ byl nejasný, patrně sem připluly z oblasti Egejského moře, možná Anatolie a Libye. Mořské národy byly vyhnány z Egypta kolem r př.n.l. a usadily se v Kenaanu. Tady se stali známými pod jménem Pelištejci. Do takového prostředí přicházel Izraelský národ. Kenaan byl křižovatkou obchodních cest mezi Asií, Afrikou a Středomořím, v té době byl pod nadvládou Egypta. Část nese označení Palestina. Název vznikl patrně až v 7. stol.n.l., kdy Řekové připlouvali k jižnímu pobřeží Kenaanu, kde Pelištejci žili. Tam slýchali nejčastěji jejich jméno, které se v hebrejštině vyslovuje Pelištím, odtud nazývali celou zemi Palestina. S Pelištejci však nemají současní Palestinci přímou návaznost, jsou potomky všech národů na tomto území. Zastavilo se slunce? Také zde existuje mnoho různých dohadů a teorií. Před časem koloval i u nás článek o astronomickém důkazu zastavení se slunce. Měl název Den, který chyběl (např. Uvádí se v něm, že při výpočtech postavení hvězd a Slunce do minulosti údajně jeden den chyběl. Odborníky je komentován kriticky viz např. I zde však Bible popisuje jasně popisuje zázrak: Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den, neboť Hospodin bojoval za Izraele (Jozue 10, 13-14). 4 5

4 Přečetli jsme za Vás Proč máme v červenci dva svátky Neuvěřitelné! V jednom časopise jsem si přečetl článek, který mne překvapil. Popisoval zážitek manželů Američanů, kteří se na své cestě za poznáním Evropy chtěli co nejvíce dovědět o bohatých dějinách naší země. Přiletěli do Prahy začátkem července, a hned se trefili do dvou svátečních dnů, kdy se nepracovalo a obchody byly zavřené. Zajímali se proč, ale ani recepční v hotelu, ani číšník nevěděli. Konstatovali jen, že jsou dva dny svátky. Nic víc se nedozvěděli ani od pokojské, ani od dalších lidí, které nahodile oslovili. Neuspokojivé odpovědi jen stupňovaly jejich zvědavost, a tak se tím usilovněji pídili po vysvětlení. Nakonec, když už to téměř vzdávali, jim kdosi prozradil: Pátého července je svátek Konstantina a Metoděje a šestého července vzpomínáme upálení Mistra Jana Husa. O Husovi sice něco věděli, ale Konstantin a Metoděj to byla jména, která nikdy neslyšeli. Tak si nedali pokoj, až vypátrali tolik, že nakonec mohli poučit ty, kterých se předtím marně tázali. Když se vrátili zpět domů do Ameriky, poslali svým přátelům dopis: Nemůžeme než Vám závidět Vaše obdivuhodné a bohaté dějiny. Udělejte však něco, aby se lidé dozvěděli, proč mají v červenci dva volné dny Co nám právem závidí nejen Amerika Pojem času a vzdálenosti je vskutku relativní. Pro nás, občany České republiky, tisíc kilometrů znamená již velkou vzdálenost, zatímco pohled na posledních tři sta let našich dějin považujeme za ohlédnutí do nedávné minulostí. U Američanů je tomu právě naopak. Tisíc kilometrů, to je pro ně kousek za rohem, kdežto tři sta roků představuje již hluboké dějiny. A toto odlišné vnímání času se projevuje i v rozdílném přijímání hodnot, které nám historie odkázala. Bez rozechvění chodíme uličkami starých měst, a teprve když si všimneme vzrušených zahraničních návštěvníků, jak překotně mačkají spouště fotoaparátů, zvedneme hlavu a jen v podvědomí připustíme, že jsou kolem nás věci, které stojí za zastavení. Ten nějaký svátek pátého července dokazuje, že to tak je. Tento den měl být připomínkou události, jež nás před více než jedenácti sty lety zařadila mezi národy, které vstoupily do civilizovaného světa. Nám však stačí pouhé vědomí, že zase budeme mít den volna. Přečetli jsme za Vás Co nám připomíná pátý červenec? V roce 863 vyslal moravský kníže Rastislav k byzantskému císaři Michalu III. do Cařihradu posly se žádostí, zda by na Moravu mohl poslat učitele, kteří by zde vyučovali a kázali slovanským jazykem. Císař žádosti vyhověl a vyslal zřejmě jen nevelkou skupinu Řeků, kterou vedli dva Soluňané, bratři Konstantin a Metoděj. Oba opustili nadějnou vědeckou a státnickou dráhu, a rozhodli se pro službu mezi Moravany. Málokdo si dnes uvědomuje, jak dalekosáhlý význam pro pozdější vývoj naší kultury a národního vědomí jejich mise měla. Byl to především nadmíru vzdělaný a jazykově nadaný Konstantin (také zvaný Cyril), který ještě před příchodem na Moravu dokonale sestavil slovanské písmo. Historikové se shodují, že Konstantin byl jedním z nejlepších učenců tehdejší byzantské říše. Jejich příchod a působení znamená bezesporu začátek našeho písemnictví. Vždyť přinesli a přeložili do srozumitelného jazyka knihu, se kterou se později setkáváme v celých dějinách naší země Bibli. Jejich překlad byl první mezi Slovany a jeden z prvních v celé Evropě. To jsou tedy dva muži, kteří si zaslouží, abychom na ně každý rok 5. července vzpomněli. Můžeme říci, že nám je právem může závidět i Amerika. Jana Husa nám nepřipomíná jenom šestý červenec Druhý svátek 6. červenec je připomínkou osobnosti, která téměř šest set let čeří hladinu českých dějin. Mistr Jan Hus byl rektor vysokého učení pražského, odvážný kazatel z Betlémské kaple. Jestliže jsme v souvislosti s Konstantinem a Metodějem vzpomněli Bibli, pak nelze hovořit o Janu Husovi a nemyslit přitom na tutéž knihu. Vždyť jeho život nebyl s ničím jiným tak úzce spojen jako s Biblí. Protože mu byla zákonem nad jiné zákony a protože byl přesvědčen, že spravedlivý člověk má o něm přemýšlet ve dne i v noci, přál si, aby se s Biblí seznámilo co nejvíce lidí. Proto se tak rozhodně postavil za to, aby byla přeložena do současné češtiny. Sám jejímu překladu a revizi textu věnoval mnoho let intenzivní práce. Svým úsilím se Hus zasloužil o to, že Bible se v našem národě stala živou knihou. Jeho nekompromisní postoj při obhajobě svědomí a nakonec i jeho smrt řadí Husa mezi přední postavy našich dějin, které si zaslouží, abychom na ně vzpomínali. A ještě něco stojí za zmínku: právě při této práci vytvořil Jan Hus něco, s čím se dodnes každý Čech setkává. V psaném textu odstranil až do té doby užívané spřežky a nahradil je diakritikou. Jinými slovy řečeno odstranil zdvojené souhlásky a místo nich zavedl nad jednotlivými souhláskami háčky a nad samohláskami čárky. Není to tedy jen 6. červenec, co nám Husa připomíná. Podle materiálů IBS (Mezinárodní biblické společnosti) připravila BTM 6 7

5 Nabídka nových letáčků Prázdniny Jozue dobytí Jericha (H114) O Jozuovi a jeho moudrém vedení izraelského národa do zaslíbené země se dočtete v novém letáčku ze série Galerie biblických postav. Kromě známého příběhu o dobytí Jericha vám přiblíží další události, které jsou o tomto významném patriarchovi Izraele zaznamenány v Bibli. (Doporučená cena 3,30 Kč) N A B Í D K A SPECIÁLNÍ Nabídka starších letáčků Dvojitá karta s CD Přání pokoje a požehnáníi (DK45) V nové grafické úpravě nyní nabízíme oblíbené přání s verši ze 6. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě (Doporučená cena 4,10 Kč) Kam jdeš? (RT70) Jaké představy o světě má ateista, humanista nebo esoterik? A kam je jejich přesvědčení může přivést? Jakou cestou a kam dojdou ti, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista? Na tyto otázky najdete odpověď v letáčku, jehož autorem je Jiří Sečka. (Doporučená cena 2,50 Kč) Jediná cesta záchrany (S29) Napínavý příběh skupiny amatérských speleologů. Při průzkumu jeskyně se její členové dopustili lehkovážnosti, která je málem stála život. Více vám prozradí autor textu Václav Lamr. (Doporučená cena 3,40 Kč) Malý prázdninový kvíz (DT54) Také letos se mohou děti těšit na kvíz. Pokud nám napíší správné řešení a přidají k němu obrázek nebo příběh, budou zařazeni do slosování o ceny. (Doporučená cena 2,50 Kč) Vymýšlivý ráček (PN31) Každý se může polepšit, když bude naslouchat moudrým radám. Básnička Oldřišky Koudelové je doplněna veršem z Bible. (Doporučená cena 2,50 Kč) Rozumnost (PT55) Představujeme vám novou sérii dvojitých kartiček Být moudrý jako Šalomoun. Najdete v nich vždy několik veršů z knihy Přísloví. První je věnován tématu Rozumnost. (Doporučená cena 2,50 Kč) Kytka do nebe (CD3) Dvojitá karta s vloženým mini CD, na kterém najdete pět písní skupiny manželů Michálkových (více se o nich dozvíte z rozhovoru na straně 10). Karta obsahuje texty všech písní a je v ní i místo na napsání přání. (Doporučená cena 17 Kč) PRŮVODCE CESTOVATELE aneb na co nezapomenout nejen při cestách do zahraničí (Z15) Letáček jsme vydali ve spolupráci s misijní organizací KPK Kristus pro každého. Jedná se o praktickou pomůcku, která se pohodlně vejde do obalu na cestovní pas nebo občanku. V letáčku najdete nejen seznam věcí, které si máte zabalit do svých cestovních zavazadel, ale připomene vám všechno, co je potřeba zařídit před odjezdem z domu. Pro zájemce je v letáčku uvedena nabídka zaslání Janova evangelia zdarma. Letáček vám zasíláme na ukázku. Organizace KPK hledá spolupracovníky pro distribuci těchto letáčků ve větším množství v rámci prázdninových misijních akcí KPK. V případě zájmu se prosím obraťte na KPK. Adresa: V Kopečku 89, Hradec Králové, (Doporučená cena za letáček je 2,50 Kč) v Detem na prázdniny Sada prázdninových kvízů Sedm různých kvízů si můžete objednat v sadě (kód KVS1 na objednací kartě). Kvarteto Nový zákon (PX2) (Doporučená cena 15 Kč) Hra V Jeho stopách (PX6) (Doporučená cena 20 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 60 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Setkání křesťanských zdravotníků v Ostravě V České republice se již 19 let scházejí křesťanští zdravotníci, aby se vzájemně povzbuzovali a sdíleli v křesťanské víře se svými pacienty a spolupracovníky a zároveň aby promýšleli, jak skloubit víru s odbornou činností. V minulosti se konalo 18 celostátních konferencí, zaměřených tématicky na různé oblasti víra a zdraví, alternativní medicína, péče o umírající a mnoho dalších. Kromě toho se křesťané, pracující ve zdravotnictví, scházeli v různých místních skupinkách, kde se modlili za svá pracoviště a vzájemně se sdíleli se svými problémy. Máte i vy osobně takovou skupinku? Ano, v Ostravě se scházíme již dva roky. Skupinku máme co dva měsíce, pravidelných účastníků je asi 8 z různých evangelikálních církví lékaři, zdravotní sestry, zdravotní bratr i fyzioterapeutky. Pokaždé je to pro mne velké povzbuzení, rozdělíme se o radost, jak Pán Bůh pracuje na našich pracovištích, modlíme se za pacienty, za sebe navzájem, za zdravotnictví a třeba i za ministra zdravotnictví. Jaké máte plány do budoucna? V současné době plánujeme konferenci Saline Solution (roztok soli) v termínu ve Smilovicích u Třince. Jedná se o kurz pro zdravotníky, kteří chtějí být svědectvím na pracovišti podle Mt 5, 13 Vy jste sůl země. Jeho Představujeme Vám součástí jsou nejen přednášky, ale i praktické ukázky a činnosti. Dále připravujeme 19. celostátní konferenci SKZ v termínu Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách Někteří zdravotníci ve své praxi také hojně využívají letáčky, které vydáváme. Je to velmi vhodný prostředek k nenásilnému oslovení nemocných lidí. Proto byla v minulosti činnost BTM na konferencích křesťanských zdravotníků opakovaně prezentována. Poslední sobotu v dubnu 2009 se v Ostravě konala modlitební konference Sdružení křesťanských zdravotníků. Svým způsobem se jednalo o přelomové setkání, jelikož při členské schůzi bylo zvoleno nové vedení Sdružení. Dlouholetý předseda MUDr. Štěpán Rucki, který SKZ vedl od jeho začátku, předal vedení organizace nově zvolené předsedkyni MUDr. Petře Sovjákové. Nové předsedkyni jsme položili několik otázek: Jaké jsou hlavní priority Sdružení křesťanských zdravotníků v následujícím období? Chtěli bychom pokračovat v povzbuzování zdravotníků ve sdílení víry na pracovišti. Naše profese je totiž specifická v tom, že lidé přicházející do ordinací nebo nemocnice bývají otevření v duchovní oblasti. Často totiž procházejí složitým životním obdobím v nemoci a hledají pomoc a útěchu. Právě zdravotníci jim v tom mohou posloužit Božím slovem, jen někdy potřebují sami povzbudit a vyzbrojit, aby věděli, jak na to. Pomoci jim mohou jak pravidelné celostátní konference, tak i skupinky, kde je větší prostor pro osobní rozhovory a modlitby.. Jaké možnosti vidíte v další spolupráci mezi SKZ a BTM? Za práci BTM jsme velmi vděčni, letáčky jsou užitečné při rozhovorech s pacienty i pro umístění do čekáren. Uvítali bychom i rozšíření jednotlivých témat letáčků do konkrétních situací např. pro pacienty s maligním onemocněním, depresí nebo psychosomatickými poruchami. Staň se členem SKZ Sdružení křesťanských zdravotníků je křesťanská iniciativa ekumenického charakteru, jejímž hlavním cílem je misijní působení mezi zdravotníky a pacienty. SKZ např. zakládá modlitební skupiny mezi zdravotníky, snaží se o duchovní poradenskou a pastýřskou péči; komplexní péči o nemocného člověka apod. Organizuje také přednášky, kurzy a konference, které přispívají k zodpovězení některých otázek a řešení problémů, se kterými se zdravotníci jako věřící lidé na svých pracovištích při službě nemocným setkávají. Členem Sdružení se podle stanov může stát každý zdravotník, který se ztotožňuje s cíli a věroučnými základy víry Sdružení. Více informací naleznete na nebo můžete psát na mail 10 11

7 Misijní projekt Přihlas se do projektu BTM Letáčky do nemocnic BTM nabízí možnost zapojit se do celostátního projektu nabídnout nemocným povzbuzující letáčky v různých zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, čekárny u lékařů, lékárny, sanatoria, lázně aj. Do této akce se zapojilo již mnoho desítek našich odběratelů v celé republice. Připojte se i vy. Projekt je určen pro spolupráci místních církví s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Prvním krokem je představení projektu na schůzce se zástupci vedení zdravotnických zařízení, se žádostí o povolení nabízet pravidelně povzbuzující texty nemocným. Je ideální vytvořit si kontakt s personálem na jednotlivých odděleních, kde jsou umístěny stojánky s letáčky, které zástupci různých církví chodí pravidelně doplňovat. Pro ty, kteří by se chtěli zapojit, máme připravený průvodní dopis pro ředitele zdravotnických zařízení s informacemi BTM o tomto projektu, včetně kladných ohlasů od pacientů a doporučení lékařů a zástupců církví. Zašleme Vám také ukázku vhodných letáčků, ze kterých si určitě vyberete. Pokud u Vás máte nějaké možnosti, zkuste se zapojit. Těšíme se, že nám napíšete o svých zkušenostech, které bychom rádi předali ostatním našim odběratelům. (Více informací o projektu na v rubrice projekty). Ohlasy od lékařů Objednávám Vaše letáčky pro naši skupinu pracovníků v nemocnici. Jsou nepostradatelné při službě pacientům. Ani nevíte, jak jsou šťastni, když se jim dostanou do rukou překrásné tituly s růží Jsi milován, nebo Jistota i v nemoci. Jejich duše se uzdravují, získávají novou naději a jsou velice vděční alespoň mnozí. V té pro ně nejkritičtější chvíli před operací či bezprostředně po ní. Tuto službu konáme v nemocnici už třetí rok. Děkuji za letáčky, které mi zasíláte. Jsem studentka pomaturitního studia všeobecná zdravotní sestra a denně se setkávám v nemocnici při praxi s mnoha lidmi, kteří potřebují povzbuzení v těžkých chvílích. A tak se s nimi modlím, čtu jim z Bible a rozdávám vaše letáčky, které se jim moc líbí. Milí bratři, sloužím podle svých možností nemocným a starým lidem. Setkala jsem se s vašimi letáčky a osobně je vyzkoušela. Jsou pro mnohé nemocné světélkem do temnot v jejich duši. Obracím se proto na vás s prosbou o texty. Nejsem však seznámena s vaším finančním zázemím, takže možná ani netuším, zda nežádám příliš. Kdybyste přece mohli a chtěli nemocným nějaké letáčky věnovat, budu vám vděčná a zařídím jejich příhodné rozdělení. Řeholní sestra Viktima. Ohlasy od pacientů Ležela jsem v nemocnici se srdcem. Na pokoji byla se mnou babička 85 let stará, mně je 55 let. Měla od Vás letáček Jistota i v nemoci, četly jsme si jej denně mockrát a štěstím jsme plakaly. Můžete mi ho také poslat? Úplně náhodou se mi dostaly do rukou Vaše letáčky. Nedovedete si představit, jak se mi ulevilo, když před operací zubů jsem v čekárně na stolku našla krásné čtení o Bohu. Krátké, výstižné, ale povzbuzující. Četli jsme je celá rodina, bylo v nich mnoho poučného. Je-li možné, zašlete mi objednané texty. Je o ně velký zájem hlavně v nemocnicích. Pacienti je mají pod polštářem a někteří je nechtějí ani půjčit jiným, aby o ně nepřišli. Jedna paní dokonce plakala, že už na ní nezbylo, ale já už nemám. 2. Filip a komorník Tisková misie A-Z (seriál) Při uvažování o vhodných a hlavně účinných způsobech misijní práce si často klademe otázku, zda se máme při zvěstování evangelia zaměřit pouze na určitou skupinu lidí. Zamysleme se nad slovy Pána Ježíše, který říká (Mk 2, 17): Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (u Lukáše: volat k pokání). Nevěřící lidé s nepochopením významu těchto slov často ironicky konstatují: víra je jenom pro nemocné a chudé duchem. Přitom si neuvědomují, že přece zdraví, sebevědomí a soběstační lidé, zakládající si jen na sobě, na svých schopnostech, se jen těžko budou zamýšlet nad biblickými duchovními hodnotami, nad pojmy pokání, milost, pokora, atd. Ke své škodě si o nich myslí, že jsou mimo realitu tohoto světa. Ze zkušenosti křesťanů mnoha generací víme, že tito lidé, když se dostanou do těžkých životních situací, teprve se začínají zamýšlet nad duchovním světem, nad smrtí a věčným životem a jsou připraveni slyšet a přijmout evangelium. Obecně platí, že takoví lidé jsou citlivější na zvěst evangelia. V Bibli máme jeden vzorový příběh, který ukazuje na důležitost naší připravenosti, abychom neminuli setkání s takovými lidmi. Je to známý příběh komorníka etiopské královny a Filipa (Skutky, 8. kapitola). Filip v době největší práce dostává od Boha pokyn, aby se vydal na zcela opuštěné místo, kde se setkává s neznámým člověkem. Komorník se vrací z Jeruzaléma z pouti domů a na svém voze čte proroka Izaiáše. Když to Filip zaslechne, zeptá se: Rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží! A zve Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Jak jednoduše a přirozeně začíná tento rozhovor, je to základ pro dobrou příležitost k misii. Podívejme se přehledně na dějství tohoto příběhu: 1. Filip nemusí složitě přemýšlet o tom, koho, kde a kdy evangelizovat, uvažovat, jak začít rozhovor, nebo marnit čas přesvědčováním. Vše je připraveno. Dostává impulz od Boha, přesně, kdy je čas na setkání. Základ Filipova úspěchu byl v tom, že poslechl Boží pokyn. 2. Filip se setkává s člověkem naprosto připraveným. Rovněž je připravena i situace, ve které je možné ihned navázat na duchovní rozhovor. Dokonce se misijní iniciativa obrací, sám komorník zve Filipa k sobě do vozu. 3. Filip neztrácí zbytečně čas, má co povědět. Rozhovor je účinný, po chvíli Filip může jít dál. Komorník radostně pokračuje svou cestou. Traduje se, že tato misijní akce položila základ křesťanské orientaci celého etiopského národa. Jak můžeme aplikovat tento příběh do naší doby? 1. Dávejme pozor na Boží pokyn, na jeho vedení, abychom byli vždy na správném místě a ve správný čas. Pak nemusíme nic složitého vymýšlet stačí se jen pozorně dívat a naslouchat. Pochopíme brzy, proč jsme byli vysláni právě na toto místo, a také jak máme rozhovor začít. 2. Rozhovor bude plynout nenuceně, lidé se budou sami ptát. Budeme cítit, že jsme se setkali s člověkem připraveným slyšet evangelium, s mnoha otázkami. Budeme mít radost z rozhovoru, budeme cítit, že toto setkání je z Boží vůle. 3. Bůh nám dá i moudrost jak odpovědět, Duch svatý nám bude dávat ta pravá slova. Nebude to promarněný čas, na závěr můžeme přidat pozvání do společenství, nebo letáček k dalším tématům, která jsme nestačili probrat

8 Tisková misie A-Z (seriál) V Veřejná místa: V dnešní době je při organizování misijních akcí na veřejnosti nutné patřičné povolení. Stojí však za to vše vyřídit, je to výborná příležitost k oslovení lidí. Také zde je třeba vynalézavosti, aby kolemjdoucí program zaujal. Kromě tradičních akcí, jako jsou např. vánoční vystoupení, koncerty, dětské akce (např. Bambiriáda ) apod., je možné upoutat i speciálním programem, např. čtením Bible na veřejnosti, každoročním Pochodem pro Ježíše, konají se i výstavní akce s dvoupatrovým autobusem BibelMobilem, promítání filmů aj. Při všech těchto akcích je možno rozdávat kolemjdoucím misijní letáčky. Vězení: Také u nás je již vybudována síť profesionálních vězeňských duchovních (kaplanů Vězeňské služby), kteří pravidelně docházejí do věznic. Duchovní a pastorační činnosti ve věznicích současně zajišťují i pověření pracovníci církví v rámci dobrovolné služby duchovních i laiků. Boží Slovo se do věznic dostává také prostřednictvím misijních letáčků, ať už při návštěvách nebo korespondenci. Ze zkušeností víme, že někteří vězni se raději svěřují na dálku dopisem. Je proto důležité, aby společenství a misijní organizace nepodceňovali návaznou službu. Máme velkou radost, když Boží Slovo i zde padne na úrodnou půdu a sami vězni, kteří zde uvěřili, evangelizují. Výstavy: Příležitost k rozdávání letáčků přinášejí také různé výstavy. Zvláště by misijní materiály neměly chybět, když se jedná o výstavy křesťanských umělců obrazů, soch, fotografií, kresleného humoru aj. Výbornou akcí je např. putovní výstava Česká Bible v průběhu staletí. Je určena především žákům základních i středních škol, ale také široké veřejnosti. BTM zde nabízí organizátorům pestrou nabídku letáčků, týkající se historie vzniku Bible i samotného biblického poselství. X Z X-dalších možností: Pod toto písmeno je možné zařadit další různé možnosti, které tisková misie nabízí. Zaměstnání: Okruh kolegů v práci jistě potěší projev účasti při narozeninách, v době nemoci, nebo při jiných příležitostech. Darovaný letáček pak může být impulzem k navázání hlubšího rozhovoru. BTM připravuje i speciální letáčky, které lze vystavit na pracovním stole, které mohou zaujmout spolupracovníky i náhodné návštěvníky (např. stolní kalendáře, přáníčka, stojánek na mobil aj.). Zvláště ti, kdo pracují s veřejností, mají příležitost lidem citlivě nabídnout letáček, třeba na rozloučenou.??? TAJM Z naší produkce Za touto zkratkou se skrývá hudební duo manželů Tomáše a Jolanty Michalkových. Jsou autory mnoha křesťanských písní a chval, které dosud nahráli na třech CD. Rádi jsme využili jejich nabídky a zařadili pět písní na mini CD jako přílohu našeho dárkového letáčku. Má název Kytka do nebe. Najdete v něm texty těchto písní, na vnitřní straně je i místo pro napsání osobního přání. Abychom manžele Michalkovy blíže představili, položili jsme jim několik otázek. Tomáši, můžete nám říct něco o Vaší rodině? Bydlíme ve Stonavě, vesničce na severní Moravě v blízkosti Karviné. S Jolkou jsme manželé 18 let, máme dva syny a dvě dcery, Jolka mezi mateřskými povinnostmi učila v mateřské škole, nyní je v domácnosti. Já jsem zaměstnán v Apoštolské církvi jako misíjní pracovník. V současné době pracuji na stavbě naší modlitebny v Karviné. Je téměř hotova, probíhají zde jen dokončovací práce. Zbývající formality jsou náročné, čekáme už s netrpělivostí na její otevření. Jaké písně skládáte? Naše tvorba vychází z vděčnosti Pánu Bohu. ON je středobodem celé naší tvorby; buď to jsou písně, kterými toužíme Pána poctít, nebo se chceme sdílet s tím, jak prožíváme svůj každodenní zápas o věrnost Pánu. Máme rádi různé hudební styly, snažíme se, aby i naše nahrávky byly pestré pop, rock, jazz i folk. Jaká CD jste vydali? Nahrávky produkujeme s určitým záměrem, abychom oslovili danou skupinu lidí: první CD GRATIS jsme vydali u vydavatelství ROSA (2001) a bylo určeno pro nevěřící přátele, druhé CD Bůh touží (2003) jsme vydali pro účely sboru, jako pomyslnou cihličku na podporu stavby sborové modlitebny a poslední CD Čas milosti (2006) obsahuje 13 chval a vydalo je nakladatelství Křesťanský život. V současné době pracujeme na dokončení nového CD. Jolanto, jak vznikají Vaše písně? Celá práce s nahráváním leží na bedrech mého muže, všechny nahrávky pořizuje ve svém volnu tudíž v noci. Mě baví tvoření písní a pak už jen velmi netrpělivě čekám, jakou dostanou podobu. Tomášovo úsilí vždy předčí mé očekávání... když nahraje několik partů houslí, nebo elektrických kytar, nebo taky objeví, že naše stará mísa po prababičce má zajímavý zvuk Zapojují se i Vaše děti? Snažíme se, aby naše děti rozvíjely své hudební nadání, např. tento rok o Velikonocích se nám podařilo připravit spolu program pro seniory z domova důchodců a byli jsme pozváni i do jiných sborů a církví. Jaká je hlavní myšlenka CD? Název Kytka do nebe znamená modlitbu, poděkování Pánu Bohu za spasení, za nádherné nebe, které nám připravil. Doufáme, že se Vám písně budou líbit a budou pro Vás i Vaše přátele požehnáním

9 Na závěr VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme tentokrát vylosovali tyto výherce: Eštefánová Marie, Dolní Cetno Mikulová Stanislava Bc, Kroměříž Vodová Jiřina, Praha Smékalová Dana, Třebíč Kuchárová Lenka, Holešov Svobodová Monika, Chlumec n/c Tokárová Pavlína, Ústí n/l Běláková Hana, Valašské Klobouky Ilustrace: Marie Plotěná Výherkyním blahopřejeme a zasíláme malý dárek. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2. Tesalonickým 3,5 Aforizmy Pavla Kosorina Sebe jsi dostal proto, abys těm druhým měl co nabídnout. Když dáte Bohu sebe, nic víc po vás nebude chtít. Kdyby se město ocitlo bez elektřiny, v kolika domácnostech by zůstalo světlo? Hospodin nám nesvítí na cestu proto, abychom si prohlíželi všechnu tu špínu, která na ni leží. Dejte pozor na své výroky vzít je zpátky trvá roky. Co vám Bůh velkoryse odpustí, to vám lidé přesně spočítají. Přejeme Vám Boží ochranu a požehnání na Vašich prázdninových cestách. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.95. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , E- mail: internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v červnu Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Sk 8,4-25 Matouš 5,11-16

Sk 8,4-25 Matouš 5,11-16 Sk 8,4-25 Matouš 5,11-16 Matouš 5,11-16 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz

KRIZOVÁ KARTA. Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA. www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz KRIZOVÁ KARTA Ivana VODIČKOVÁ, Michal MAŘATKA www.krizovakarta.cz / e-mail: info@krizovakarta.cz Krizová karta je nová a unikátní forma prevence. Jednoduchým a efektivním způsobem lze s jejím přispěním

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN

7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN 7 8/2012 ČERVENEC A SRPEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka program na vyčítání dat z karty řidiče 4 Novinka nový graf pro volbu Průběh dne 6 Novinka výběr vozidla v Autopůjčovně 8 Novinka výběr dodavatele

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více